Page 1

53E JAARGANG NO. 32

WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2013

www.grenskoerier.nl

verschijnt wekelijks huis-aan-huis te: budel / budel-schoot / budel-dorplein / maarheeze / soerendonk / hugten / sterksel / gastel / hamont / hamont-lo oplage 13.490 exemplaren

Hoe is het gesteld met de armoede in Cranendonck?

Toenemend aantal aanvragen schuldhulpverlening en groeiend aantal bijstandsuitkeringen CRANENDONCK- De media berichten er dagelijks over: toenemende armoede als gevolg van de crisis. Mensen krijgen ontslag of gaan scheiden, kunnen hun hypotheek of huur niet meer betalen, schulden lopen op, geld voor boodschappen blijft er nauwelijks over. Vaak stijgt het water tot aan de lippen en is schuldhulpverlening nog de enige optie. Een enkele keer behoort zelfs dat niet meer tot de mogelijkheden en volgt een huisuitzetting. De Grenskoerier besloot om eens te kijken hoe het in Cranendonck gesteld is met deze ‘nieuwe armoede’. Een gesprek met welzijnswethouder Frans Strik en Fred Donk, manager Werk en Inkomen van de drie A2 gemeenten. Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening behoort sinds vorig jaar tot de verantwoordelijkheid van de gemeentes. De A2 gemeentesValkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck hebben hun krachten gebundeld inzake Werk en Inkomen en voeren hierin een gezamenlijk beleid. Dat geldt eveneens voor Schuldhulpverlening. Mensen die hun eigen financiële situatie niet meer kunnen overzien kunnen aankloppen bij het kantoor van Werk en Inkomen aan De Hofnar in Valkenswaard. Wie komt er in aanmerking voor schuldhulpverlening? ‘Iedereen die zich aanmeldt,’ antwoordt wethouder Strik. ‘De een zal een veel hogere schuld hebben dan de ander. Er wordt dan ook hulp op maat geboden. Hoeveel je af moet lossen en hoe lang je daarover doet zal afhangen van de hoogte van de schuld.’ Volgens Fred Donk is er sprake van een duidelijke toename van de vraag naar schuldhulpverlening: ‘Op de 66.000 inwoners van de A2 gemeenten verwachten we dit jaar zo’n 500 aanvragen.’ Hij voegt er nog aan toe dat de gemiddelde schuld van deze aanvragers neerkomt op 33.000 euro. Minimaal 5 procent moet daarvan

DEZE WEEK • Gunning renovatie gemeentehuis definitief • Baby van de maand juli • Uitbreiding Triolier met voorschools peuterprogramma! • Officieel gemeentenieuws • Mijn mening! • Reactie op Junt • Zuster Gonda Lammers • Geslaagde TT Races • ‘Die verdient een bloemetje!’

c1000 hesselberth

Fred Donk (links) manager, Werk en Inkomen van de drie A2 gemeenten en Frans Strik welzijnswethouder , foto DeMeus worden terugbetaald, de rest wordt genomen als ‘economische schade’. ‘Gemiddeld wordt er zo’n 4000 euro terugbetaald van dit bedrag,’ aldus Donk. ZZPers Niet alleen de mensen met lagere inkomens doen een beroep op de schuldhulpverlening. Steeds meer mensen met middeninkomens raken in de financiële problemen. Slechts 20 procent van de aanvragers heeft een bijstandsuitkering, 30 procent heeft een andere uitkering en 50 procent heeft gewoon een baan. ZZPers die gebruik willen maken van de schuldhulpverlening zullen eerst hun zaak op moeten doeken. De wet verbiedt namelijk schuldhulpverlening aan bedrijven. Fred Donk wijst echter nog op een andere mo-

gelijkheid: ‘De BBZ is een regeling waarvoor kleine zelfstandigen bij de gemeente aan kunnen kloppen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen we dan proberen zo’n onderneming overeind te houden. Vreemd genoeg wordt op deze regeling maar zelden een beroep gedaan.’ De wethouder wijst op de Preventienota die in september naar de gemeenteraad gaat. Daarin een aantal maatregelen die moeten voorkomen dat mensen diep in de schulden komen. Werkeloosheid Hoe is het gesteld met de werkeloosheid in Cranendonck? Dat blijkt in vergelijking met de regio nogal mee te vallen. Met een percentage van 6,7 procent tegen 7,8 in heel Zuidoost Brabant mogen we niet mopperen.

Ook de jongeren doen het goed. 8,6 Procent is werkeloos tegen 12,3 procent in de hele regio. In vergelijking met vorig jaar is de werkeloosheid met 39 procent toegenomen. In de regio is dat met 42 procent. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering groeit gestaag. ‘We zijn het jaar begonnen in Cranendonck met 185 mensen, we verwachten dat dat in december uitkomt op zo’n 225,’ legt Donk uit. Wethouder Strik wijst nog op de folder ‘Zeg nee tegen armoede’ die tot stand kwam dankzij een standvastig optreden van de jeugdgemeenteraad afgelopen maart. Daarin staan alle financiële regelingen op een rijtje waarvan mensen gebruik kunnen maken als ze een inkomen hebben tot 110 procent van de bijstandsnorm.

zie ook achterpagina

tot

25%

koRtING*

zie onze advertentie pagina 7

Budel

Ook leuke nevenactiviteiten tijdens het fierljepweekend in Hamont HAMONT-ACHEL- Op zondag 11 augustus 2013 organiseert KLJ Hamont voor de 25ste maal het Open Belgisch Kampioenschap Fierljeppen. Daarover berichtte De Grenskoerier reeds eerder. Maar het blijft niet bij fierljeppen alleen. Er is veel meer te doen daar op het industrieterrein van Hamont, op de Middenweg tussen de Gemeentewerf en Horeca Van Zon. Op vrijdag 9 augustus vanaf 21.00u worden de feestelijkheden op gang geschoten. Dit jaar is er gekozen voor een live optreden van de coverband Loepoes. Zij zorgen voor de nodige ambiance en brengen de ganse avond een spetterende show. Op zaterdag 10 augustus wordt er vanaf 20.30u de Jeppersparty georganiseerd. Zoals elk jaar is dit een gedeeltelijke openluchtfuif met een spetterende klank- en lichtshow. Zowel deelnemers als sympathisanten komen er de grote dag op de tonen van hedendaagse toppers en tijdloze

klassiekers inleiden. Dj voor deze avond is het Hamont-Achelse DJduo Team Ongeremd. Op zondag 11 augustus is er dan natuurlijk het Belgisch kampioenschap Fierljeppen waarbij er ondertussen al enkele ervaren springers dingen naar het behalen van deze titel. Dit jaar is ermook weer een competitie van het Slingerapen. Deze attractie die gericht is op kinderen vanaf 10 jaar, bestaat erin om met een lang touw, bevestigd aan een kraan, al slingerend de overkant van de plas te halen. Naast het grootse springgebeuren zijn er nog enkele activiteiten voorzien. Wederom zal er op zondag een heus kinderpark staan. In dit park kunnen de kinderen zich amuseren op een springkasteel, een rodeostier, vragen oplossen en raden naar bepaalde dingen. Diegene die het meeste juist raadt, wint een leuke prijs. De inkom is voor deze hele namiddag is volledig gratis.

Komend weekend wordt het weer gezellig tijdens de open belgische kampioenschappen Fierljeppen


WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 2

WEEKENDDIENST Huisartsen, bel de huisartsenpost: 0495-677677 (nieuw nummer!) WEEKENDDIENST: Tandartsen, voor patiënten van de tandartsen die aangesloten zijn bij de kring Weert, Nederweert en Cranendonck geldt in geval van spoedeisende hulp het centrale nummer: (0495) 46 07 65 Het spreekuur is op zaterdag en zondag van 11.00 tot 11.30 uur WEEKENDDIENST:

De rubriek ‘Die verdient een bloemetje!’ is een initiatief van De Grenskoerier samen met Bloemsierkunst Rutten. Elke week wordt er iemand uit ons verspreidingsgebied in de bloemetjes gezet. U kunt dus de persoon van uw keuze nomineren.

APOTHEEK BUDEL openingsuren: werkdagen van 8.00 - 17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur tel. 495344. Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u 549720 APOTHEEK MAARHEEZE Tijdens de zomervakantie, van ma 1 juli t/m vrij 9 augustus, gelden voor Apotheek Maarheeze de volgende openingstijden: ma t/m vrij 08.30-12.30 en 13.00-17.30 uur zaterdag van 10.00-12.00 uur

Zo doet u dat: U stuurt een mailtje naar info@grenskoerier.nl. Daarin vermeldt u de naam, adres en het telefoonnummer van de persoon van uw keuze en natuurlijk uw eigen naam. Bovendien omschrijft u in het kort (±35 woorden) waarom hij/zij een bloemetje verdient. Misschien krijgt degene die u voordraagt dan het boeket van die week. Uiteraard behoudt de Grenskoerier zich het recht voor bij meerdere nominaties zelf de keuze te maken. Degene die het bloemetje

Bezorging medicijnen De bezorging van medicijnen door Apotheek Budel vindt ook plaats na het sluitingsuur. Bestelde medicijnen worden te allen tijde afgeleverd. Bij slechte weersomstandigheden kan de bezorging wel ooit uitlopen tot acht uur in de avond. Geen zorgen dus!

deze week verdient kan dit tot en met a.s. zaterdag ophalen bij:

PRIESTERS REGIO CRANENDONCK: Pastorie Budel, pastor Mutsaerts en pastoor Spooren Kerkstraat 27, Budel, tel. 491215 / Kapelaan Mervin, Kerkstraat 20, Maarheeze, tel 591215 Pastoor Cornelissen, Collegestraat 25, Hamont-Achel, tel. 0032 11 440222 WACHTDIENST VAN GENEESHEREN HAMONT: Voor spoedgevallen belt u het centrale nummer: 011 - 666612

(Denk aan uw legitimatiebewijs)

THUISzORG zUIDzORG: Hulp in de huishouding, hulp bij de persoonlijke verzorging, verpleging, personenalarmering, maaltijden thuis, voeding- en dieet advies De Dam 1, 6021 KM Budel 24 uur bereikbaar op: 040 2 308 408 info@zuidzorg.nl / Uitleen hulpmiddelen: Servicepunt ZuidZorg, De Dam 1, 6021 KM Budel maandag t/m vrijdag Van 8.30 tot 12.30 en van 17.00 tot 18.00 uur Kraamzorg ZuidZorg: 040 – 2 308 408 / info@zuidzorg.nl Consultatiebureau ZuidZorg: De Dam 1, 6021 KM Budel Inloopspreekuur: woensdag van 11.00 - 12.00 uur Op afspraak via 040 2 308 408: woensdag van 9.00 - 10.30 uur

oemetje

n week het bl

ing afgelope

ontv Wilma Baten

Vorige week had Wilma Baten het bloemtje verdient omdat ze het zelf niet altijd even gemakkleijk heeft. Ondanks dat staat ze voor iedereen klaar.

Deze week verdient Manon Verstappen uit Budel het bloemetje. Zij kan het boeket ophalen t/m zaterdag a.s.

“Ik vind dat mijn vrouw een bloemetje verdient omdat ik in het ziekenhuis heb gelegen. En dat ze, ondanks we een klein meisje hebben, het nog voor elkaar heeft gekregen om drie keer per dag langs te komen. En we op dit moment tot mijn wenken bediend en verzorgd”. Björn Verstappen

THUISzORG STIcHTING LAND vAN HORNE Voor hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging of hulp bij het huishouden. Voor acute zorgvragen: T 0800 33 33 888, 24 uur per dag bereikbaar. Spreekuur thuiszorg: maandag, woensdag en vrijdag van 13 tot 14 uur, Graafschap Hornelaan 2A in Budel, T (0495) 49 82 31. Uitleenpunten medische hulpmiddelen: van maandag t/m vrijdag van 8.30-18.00 uur in zorgcentrum Mariënburght in Budel en zorgcentrum Marishof in Maarheeze. www.landvanhorne.nl .

E-mailadres van de Grenskoerier

info@grenskoerier.nl

BUURTzORG MAARHEEzE/SOERENDONK/GASTEL/STERKSEL/LEENDE Buurtzorg Maarheeze( 06-22331266) en Buurtzorg Leende(06 83222805) 24 uur direct bereikbaar voor mensen in Maarheeze/Soerendonk/Gastel en Leende/Sterksel. Zorg is direct inzetbaar.Ook voor vragen over zorg en/of uitleen van hulpmiddelen. STIcHTING EINDzORG Inloopspreekuur donderdag 13.30 tot 14.30 uur op De Dam 1, Budel (gezondsheidsplein) naast het WMO loket. Telefoon: 06-47140400, mail: info@stichtingeindzorg.nl. Meer info: www.stichtingeindzorg.nl DIABETESLIJN (033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ‘s nachts alleen in geval van nood)

Openingstijden: ma: 9.00-13.00 uur. di. t/m vr. 9.00-12.00 uur wo. gesloten

vERLOSKUNDIGEN José van Niel, Simone Pauëlsen en Pascalle Schreurs zijn de verloskundigen van de gemeente cranendonck, tel.: 06-10122155. Bij geen gehoor of langdurig gesprek, kunt u de verloskundige via de portier van het St. JansGasthuis op laten roepen. Tel. (0495) 57 21 00 www.verloskundigenbudel-maarheeze.nl

cranendonck in beeld Ook een mooi landschapselement is de vijver aan de Ranweg Zuid in Budel.Als je daar bent, zie je een gevarieerdheid aan planten en insecten. De moeite waard om daar eens te gaan kijken! Heeft u ook een mooie landschaps en of natuur foto van of over Cranendonck, mail het gerust met vermelding van plaats naar cranendonckinbeeld@gmail. com en mogelijk wordt het geplaatst.

Redactie: Riny van Gerven Postabonnement: 3,60 per exemplaar.

KRAAMzORG HOMEcARE Informatie of aanmelden kraamzorg van ma. t/m vr van 09.00 -17.00 uur. voor directe kraamzorg 24 uur per dag bereikbaar 040-20 64 444 of Regiokantoor cranendonck: 0495-518932 of www.kraamzorg-homecare.nl UITvAARTvERzORGING Uitvaartbureau Jan Fiddelaers, Spoorlaan 9c Heeze. T. 040-2260158 Wanda Roosen Uitvaartbegeleiding, Uitvaartcentrum Cranendonck, Rubenslaan Budel. Telefoon 0495-519516 Van der Stappen uitvaartverzorging, Klein Schoterstraat 2a, Budel. T. 0495-430260 Waar vind ik een AED welke 24 uur beschikbaar zijn: Budel: Fazantlaan 163 / Mgr. Zwijsenlaan 40/ Budel: Dr. Mathijsenstraat 15 (de Borgh)/ Budel: Graafschap Hornelaan 2 (Mariënburgh)/ Budel: Instraat 5b / Molenstraat 34 / Nieuwstraat 27 (Postkantoor). Budel-Dorplein: Hoofdstraat 1 (Nyrstar) Stationsweg 76 (Taxi Hompes) St. Barbaraweg 2 Budel-Schoot: A. van Moorselstraat 1 / Poelderhof 33. Gastel: Cornelisplein 3 (Cranenhoeve). Maarheeze:’t Hagelkruis 1a (Marishof)/ Konijnenberg 1/ Maarheeze: Smits van Oyenlaan 1a (Liac) / Valkenlaan 17/ Maarheeze: Ereprijsstraat 20 / Dissel 80. Soerendonk:Heuvel 16 / Zitterd 30 (Schrurs) / Rabobank. Soerendonk:Dorpsstraat 43 (slagerij van Meijl). Uitleenapparaat: voor evenementen Rozenstraat 4 Budel. Voor beperkt toegankelijke apparaten: zie www.aedcranendonck.nl

Kantooradres: De Grenskoerier Dr. A. Mathijsenstraat 34 6021 CL Budel Postbus 2040, 6020 AA Budel Telefoon: (0495) 495464 Telefax: (0495) 494745 e-mail: info@grenskoerier.nl internet: www.grenskoerier.nl

NOTEERT U EVEN… ◆ Inleveren kopij (redactionele artikeltjes, e.d. voorzien van naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon) vóór maandag 12.00 uur. Voorkeur per e-mail naar: info@grenskoerier.nl ◆ Opgeven van advertenties vóór maandag 13.00 uur. ◆ Berichten en advertenties voor Grenskoerier-TV kunnen dagelijks worden opgegeven.

/

DIERENBEScHERMING; Dierenbescherming Brabant zuid-oost; www.dierenbeschermingbrabantzo.nl, info@dierenbeschermingbrabantzo.nl. / Dierenpolitie; 1 4 4 , bij verwaarlozing, mishandeling en uitbuiting van alle (huis)dieren. / Dierenambulance; 09001120000, voor alle gewonde en zieke gevonden (huis)dieren. / Bemiddeling voor overplaatsen, overlast bij particulier en bedrijf, overpopulaties, nestbeheer eenden/ganzen (particulier)vermiste/gevonden (huis)dieren (advisering) en dierenwelzijnsproblemen; Will van Leeuwen, wileninka@hotmail.com, 06-48120112. Kadavers (langs de weg) worden opgehaald door de gemeente Cranendonck; 0495-431237

Politie cranendonck, Kijkakkers 37, Maarheeze, tel. 0900-8844 Ambulancedienst alarmnummer 112. (Als het dringend is).

Digitaal aanleveren: via e-mail (info@grenskoerier.nl), CD, DVD, USB-sticks, geheugencards of diskette. Kopij weekblad De Grenskoerier. Via e-mail bij voorkeur als ‘platte tekst’ of als bijlage (Word-document). Geen foto’s of logo’s in dit programma. Advertenties en logo’s weekblad: als PDF of EPS-document of als Adobe Indesign, QuarkXpress of Adobe Illustrator-bestand. (Lettertypes insluiten). Aanleveren foto’s weekblad: als JPEG, TIF-, EPS- of Adobe Photoshopbestand (resolutie 200 dpi) Hoe werkt ‘brief onder nummer’? Als U wilt reageren op een advertentie die geplaatst is onder nummer, stuurt U uw reaktie naar ”De Grenskoerier”. U vermeldt linksboven op de envelop het betreffende nummer. Wij zorgen voor een snelle en discrete toezending. Aansprakelijkheid: Deze krant is met de grootste zorg samengesteld en uitgegeven. Toch kunnen er geen rechten worden ontleend aan eventuele foutieve vermeldingen, kennelijke zetfouten en verlate bezorging.

Plaatsnaambord Budel (Bekende Bulanders) Toon van voel Dientje, Lexke, Jan van Friete, de Blökker, de Juun, zuster Petazzie, en de hekskes. Het is een uitstervend ras, de bekende Bulanders met een bijnaam. Jammer, want ze geven Budel kleur. En lastig voor de artiesten van de carnavalszittingen, want over wie kun je het nog hebben?


WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 3 ‘t Winkel 3a Soerendonk Tel. 593569.

Aanbiedingen van ma. 5 aug. t/m zat. 10 aug. Brood van de week: Vikorn van 2.64 voor.......................................... Toetje van de week 1/2 Rozijnen van 1.73 voor .......................... Weekend-tip T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl Abrikozenvlaai van 10.56 voor .........................

Fruitteeltbedrijf Smits

5

stuks slechts … 5.50

Extra Aktie

Plus 5 stuks GRATIS = 10 STUKS VOOR SLECHTS 5.50

Deze prijs is voor afname per hele kg. en alleen op maandag

kilo Kipfilet kilo Bouten met vel kilo Bouten zonder vel kilo Kip-Kalkoen gehakt Gegrilde Kippenbouten

of

per 100 gram

2.10! 1.38! 8.45!

LET OP: DIT ZIJN DE AANBIEDINGEN VOOR kOmENDE WEEk

0,99

Ruim assortiment appels en peren (eigen teelt) Uitgebreid assortiment groenten en fruit, aardappelen, eieren, honing, puur en ongezoet sap.

Maandag reclame

1 1 1 1 5

Verse salades

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

Barbecue-schnitzel

Voorgebraden, kip-kalkoenvlees, ook voor de grill/pan

1,00 1,00 1,00 1,00

Komkommer+courgette samen IJsbergsla per stuk Tomaten 500 gram Bospeen per bos

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

TH. Cox Nieuwstraat 88 6021 HV Budel Tel: 0495-491765

Boerderijwinkel · Verkoop van groenten en fruit

7.90 2.90 4.90 worst 7.90 5.90

Word vriend op facebook.com/depoelier.budel

Volg onze borden

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur • Zaterdag 9.00-16.00 uur • Dinsdags gesloten.

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl Voor vragen over alle “grensgevallen” tussen Nederland en België op het gebied van belasting, pensioen of sociale zekerheid, mailt u of belt u voor een afspraak met Rob Keeris RBA, financieel analist bij Grenzeloos Fiscaalzijdig! E-mailadres: robkeeris@skynet.be GSM: (0031) 6 34 94 86 08

Scheiden doe je samen

➩Oud ijzer en loop- en sloopauto’s. Bel en wij halen het wel. Gastel T. 0495492674 b.g.g. 06-27318671

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748 larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl

• ONTWERP EN ADVIES

al 15 jaar

• VERBOUWEN EN AANBOUWEN

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken effectiever en goedkoper dan een advocaat inclusief uitgebreid financieel advies één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

er iS toekomSt nA de Scheiding!

• MACHINAAL TIMMERWERK • BADKAMERS DAKKAPELLEN VELUX DAKRAMEN • KOZIJNEN HOUT EN KUNSTSTOF

Braun tandenborstel

A SSUPLAN verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

J.L.J. Umans

Postbus 2200, 6020 AE Budel Nieuwstraat 16, 6021 HS Budel Tel. (0495) 497811 Fax (0495) 497943

➩Accu’s en banden voor auto, motor, tractor, etc. www. vermeulen-bandenservice. nl. Gravenkasteel 39, Gastel (0495) 47 00 51 open: ma.-vr.: 14.00 -18.00 za.: 9.00 -16.00 HAPRO ZONNEHEMELS EN COMBINATIES, RUIME KEUZE Speciale afhaalkorting BRUININGSLAMPEN VOORRADIG - ACTIEPRIJZEN

LOCHT - Hondenpension & dagopvang -

Nieuw in de regio! Dagje naar het strand of last minute geboekt?

Body Sun

Nog enkele plaatsen beschikbaar! Niet duur, ruime binnen- en buitenkennels, grote speelweide!

Grootschoterweg 101 BUDEL - SCHOOT (0495 ) 49 15 18 www.stevensbudelschoot.nl

0495-586670 of 06-14002306 www.hondenpensiondelocht.nl

Stevens

van 33,95 voor

De

www.hg-dak.nl

20,-

Duracell batterijen

Grundig

AA of AAA

klokradio

24 stuks

20,- sonoclok 490 20,-

Logitech

Philips

computerspeakers

hoofdtelefoon

Z120

20,- SHL300

20,-

en nog veel meer aanbiedingen in onze winkel

Hans Gruhn | Grensweg 59 | 6021 JW Budel Tel: +31 (0)6 535 609 79 | Fax: 084 735 7354 E-mail: info@hg-dak.nl | www.hg.dak.nl


WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2013

Oud papier ophalen in Maarheeze

Samengesteld door de Grenskoerier

Zondag 11 augustus KLJ Hamont organiseert voor de 25ste maal het Open Belgisch Kampioenschap Fierljeppen. Het evenement gaat door op het industrieterrein van Hamont, nl. op de Middenweg tussen de Gemeentewerf en Horeca Van Zon. Motoball Vereniging Budel organiseert voor de 3e keer de kofferbakverkoop Iedereen heeft wel spullen op zolder of in de garage liggen waar hij niets meer mee doet. Deze spullen kunnen op zondag 11 augustus van eigenaar wisselen tijdens de kofferbakverkoop van Motoball Vereniging Budel. Deze vindt van 10.00 tot 16.00 uur plaats op het motoballveld aan het verlengde van de Schoordijk in Budel. Van 10.00 uur tot 11.15 uur is er mantrazingen in de Teuniskapel aan de Altweerterkapelstraat 6. U bent welkom voor het zingen van Oosterse mantra’s en liederen uit Taizé. Meer informatie via Gerrie van Gestel ( 0495) 533232 of www.mantrazingenweert.nl. Rommelmarkt Hamont Binnen en buiten van 9.00 tot 16.00 in cafetaria de Burg, 34, 3930 Hamont. Inkom gratis. Buiten nog enkele plaatsen vrij. Info Rina: 0032 11/621177 of 0032479 208569. rina.theuwen@telenet.be

Donderdag 15 augustus . Vanaf donderdag 15 augustus start op de Oelemarkt een biologische markt. Rondom de fontein van de Oelemarkt staan voortaan op donderdagmiddag van 16.00 tot 20.00 uur een achttal kramen met biologische producten. Een leuke aanvulling op het winkelen tijdens de koopavond in Weert die tot 21.00 uur duurt.

Intocht avondwandelvierdaagse KVW Budel Vrijdag 9 augustus vindt de intocht van de avondwandelvierdaagse van de stichting KVW Budel weer plaats.   De samenkomst is aan de voorzijde van verzorgingshuis Marienburght aan de Graafschap Hornelaan. Van daaruit vertrekken de deelnemers met hun begeleiding, rond 20.00u,   via de Cranendoncklaan, Nieuwstraat, Markt, Capucijnerplein, Keizer Ottostraat naar het

eindpunt, het college, ingang Pepijn van Herstalstraat. Uiteraard zal dit plaatsvinden onder muziekale begeleiding van de harmonieën EMM en Les Echos en schutterij St.Nicoloaas-st Antonius. Op het eindpunt op het college, is iedereen van harte welkom om op het KVW terras, onder het genot van een hapje en drankje, het zomerseizoen 2013 af te sluiten. Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten.

Samen stop zeggen tegen dierproeven! Op 8 september heeft de Europese commissie een nieuwe richtlijn goedgekeurd ter bescherming van dieren die gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden. De tot stand gekomen wet is echter onmiskenbaar en helaas ondergeschikt gemaakt aan de voorkeuren van de industrieen die dierproeven toepassen. In de wet wordt geen enkele verplichting genoemd om alternatieve methodes toe te passen, terwijl er die wel degelijk voldoende zijn. In de huidige wet worden niet alleen dierproeven gedaan met muizen en ratten, maar ook primaten, honden en katten moeten dierproeven ondergaan, die voor de dieren zeer stressvol en pijnlijk zijn, soms zelfs met de dood tot gevolg. Zeer onnodig, schandalig en niet meer van deze tijd, vind het Europees burgerinitiatief “STOP VIVISECTION”, die gebaseerd is op strikt wetenschappelijke overtuiging, ondersteund door gerenommeerde wetenschappers en doktoren, dat geen enkele diersoort een biologisch

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 4

model voor andere soorten (zoals de mens) moet zijn. Het initiatief streeft ernaar alle dierproeven te vervangen door al bestaande alternatieve methodes. Hier heeft het initiatief echter europees 1 miljoen handtekeningen voor nodig, waarvan minimaal 19.500 handtekeningen in Nederland. Dit ter ondersteuning van een nieuw Europees voorstel dat later dit jaar in behandeling zal worden genomen door de EU. Alstublieft, neem deze moeite, en teken de petitie van dit geweldige initiatief op de volgende site; WWW.STOPVIVISECTION.EU. ! In het begin van de petitie niet vergeten uw land aan te klikken ! Verspreidt deze site ook onder uw e-mailadressen, zegt het voort, laat het iedereen weten! Indien U geen beschikking over internet heeft, kunt U ook een papieren petitie ondertekenen bij de heer Peter Verhees, Poelruiter 64a te Budel-Schoot, p.verhees67@chello. nl Hartelijk dank voor uw moeite. Will van Leeuwen, dierenwelzijn, wileninka@hotmail.com

Uitbreiding Triolier met voorschools peuterprogramma!

Zaterdag 10 augustus, de tweede zaterdag van de maand, zal Fanfare De Poort van Brabant  weer het oud papier ophalen. U wordt verzocht het papier voor 08.00 uur in dozen of stevig gebundeld op het trottoir te plaatsen. Gevraagd wordt om, vanwege de veiligheid, het papier neer te zetten aan dezelfde zijde van de straat, waar u ook de gemeentecontainer dient te plaatsen. Het handigste is als u het papier verzamelt in kartonnen dozen, die in z’n geheel meegenomen kunnen worden, of in handzame bakken. Papier dat in een container aangeleverd wordt kan helaas niet meegenomen worden. Leden en bestuur danken u bijzonder voor uw medewerking.

Op maandag 12 augustus opent de Triolier aan de Wethouder van Hunselstraat weer haar deuren voor alle kinderen. Na een intensieve tijd van verbouwen ziet de school er helemaal hip uit met lichte kleuren, veel lichtinval en nieuwe ruimtes. Er is een mooie leefkeuken en er is ook een ruimte gecreëerd voor een nieuwe doelgroep, namelijk peuters van 2-4 jaar. Er wordt direct na de vakantie gestart met een peuterprogramma op de maandag-/ dinsdag -en donderdagochtenden. Peuterochtenden waarbij daar waar mogelijk is wordt samengewerkt met de leerkrachten uit de onderbouw. Het grote voordeel is dat de peuters een betere aansluiting krijgen op het onderwijs in groep 1. Op een speelse en uitdagende manier worden alle ontwikkelingsdomeinen van het kleine kind gestimuleerd. Voorop staat het principe “spelen is plezier hebben, spelen is leren en bovenal genieten van het kind zijn”. Het peuterprogramma vindt plaats in een mooie nieuwe ruimte in het centrum van de school met directe toegang tot de grote speelzaal. Er wordt thematisch gewerkt en ouders krijgen voor elk thema een boekje Op dinsdag 23 juli is de gunning mee naar huis met spelletjes/liedvoor de renovatie van het gemeente- jes/kleurplaten/ voorleessuggesties huis van Cranendonck aan Vlassak Aannemingsmaatschappij BV uit Budel definitief geworden. Er zijn namelijk binnen de bezwaartermijn van drie weken geen formele bezwaren ingediend.

Gunning renovatie gemeentehuis definitief

om ze zoveel mogelijk te betrekken bij de belevingswereld van hun peuter. Voor fruit/drinken en evt. luiers wordt gezorgd en er vinden regelmatig oudergesprekken plaats. De peutergroepen blijven kleinschalig, maximaal 9 peuters per dagdeel, waardoor de mogelijkheid om af te stemmen op de individuele behoefte van ieder kind optimaal is. Gerrie Derks, afgestudeerd orthopedagoge en voorheen werkzaam in het speciaal onderwijs, daarnaast moeder van 4 jonge kinderen, neemt de dagelijkse praktijk voor haar rekening. “Een ontzettend leuke uitdaging om deze nieuwe tak bij de Triolier vorm te geven, ik heb er geweldig veel zin in!”, aldus Gerrie. Bent u als ouder van een peuter nieuwsgierig geworden dan is er altijd de mogelijkheid om een keer binnen te lopen bij de Triolier om een kijkje te nemen of om een gesprek aan te gaan. Telefonisch een afspraak maken kan ook op nummer 0495-494171. Aanmelding kan via de locatiemanager lindadewilde@ikook.nu. Via de link www.ik-ook.nu/ locaties/locatie-budel kunt u meer informatie vinden.

Voorzorgsmaatregel om verspreiding te voorkomen

De aannemer start na 12 augustus met de renovatie en het gemeentehuis is volgens planning begin juli 2014 bouwkundig gereed, waarna verder wordt gegaan met de afbouwfase. Op dinsdag 2 juli besloot het college van burgemeester en wethouders om de renovatie voorlopig te gunnen aan aannemersbedrijf Vlassak Aannemingsmaatschappij BV. Zij werden geselecteerd uit 22 ingeschreven bedrijven. In de voorselectie zijn er vijf aannemersbedrijven, die voldeden aan de vooraf gestelde eisen, uitgenodigd voor een passende offerte. De procedure is gebaseerd op de aanbestedingswet. Door de aanbesteding op deze manier te doorlopen verkortte de gemeente Cranendonck het renovatieproces met twee maanden.

Bestrijding exotische mug in Weert Bij twee bandenbedrijven in Weert zijn exemplaren van de Aziatische tijgermug aangetroffen. Deze week begint de bestrijding van de muggen. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) trof de tijgermug aan tijdens een reguliere controle bij beide bandenbedrijven in Weert. De bestrijding is een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat de muggen zich vestigen in Nederland. Bestrijding muggen De kans dat de nu gevonden muggen drager zijn van infectieziekten is heel klein. In Nederland zijn nog geen exotische muggen aangetroffen die drager zijn van ziekteverwekkende virussen of parasieten. Door voorvallen in het buitenland is wel bekend dat deze muggen mogelijk ziekten kunnen overbrengen op mensen of dieren. Om te voor-

komen dat de muggen zich verder vermenigvuldigen en verspreiden, is gekozen voor actieve bestrijding. De muggen worden bestreden door de NVWA samen met het Kenniscentrum Dierplagen. Meer informatie Meer informatie over de Aziatische tijgermug vindt u in de veelgestelde vragen op de website van de gemeente Weert www.weert.nl of op de website van de NVWA: www. nvwa.nl/muggen. Heeft u specifieke gezondheidsvragen dan kunt u contact opnemen met GGD Limburg-Noord via telefoonnummer 088-1191222. Heeft u andere vragen, bijvoorbeeld over de bestrijding, dan kunt u bellen met de NVWA op telefoonnummer 0800-0488 of een e-mail sturen naar info@nvwa.nl.

Opening Tuimel-In De zomervakantie is alweer bijna voorbij. De kinderen hebben weer even bij kunnen tanken en kunnen weer in het dagelijkse ritme komen. Maar ze hebben waarschijnlijk ook de nodige uitdagingen gehad. Ze hebben wellicht andere kindjes ontmoet, geknutseld en hebben echt zichzelf kunnen zijn. Bij de TuimelIn willen en kunnen we dit voortzetten. We hebben allerlei leuke activiteiten gepland voor het komende seizoen. Om al te beginnen met een spetterende opening met springkussen en ballenbad, speciaal gericht op de 1 tot 4 jarigen. Kom ook gezellig langs en ervaar zelf hoe leuk de TuimelIn is. De opening is gepland op 14 augustus van 10.00 tot 11.30uur in het Marishof te Maarheeze. Tweede verdieping, lift uit links. De eigen bijdrage bedraagt 1 euro voor kof-

fie, thee, limonade en iets lekkers per volwassene. Kinderen zijn gra-

Bij Tuimel-In is het altijd gezellig.

tis. Voor vragen kun je mailen naar tuimelin@hotmail.com.


WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 5

Ingezonden brief Beste Junt, Dae gee en ówwe Sjang neet wieten wa ELAN, CDA, CRA! en de VVD mêj de See-Doêzend en de randweg um Buul willen, dae kan eech wel begriëpen, maer dae gee nimmer wêt wae eech en mien PvdA Cranendonck willen, dae valt meech toch wel un bitje van ooch tegen. Un wêk of acht geleeje heb eech hie nog oetgebreit mêj ooch over gepraot. Eech heb de indruk, dae ów geheugen ooch toch wel wae in de steek begint te loaten. Maar Junt dae hoefde gee ooch echt neet vur te schaemen. Dae hêt namelijk mêj leftied te maken. Want gi bent óch de jongste nê mier. Doa kunde gee echt niks aen doon. En over dae geheugen van ówwe Sjang zullen we ut maer neet hebbe. Dae is al jaoren niks mier en aen ówwe Sjang, doa haeje zoeals gee zelf welles zegt, al jaoren niks maer aen. Laot dien maer aen zien piêp lurken! Maer goe, efkes terug naar ów vraogen in de Grenskoerier van vurrige wêek. Ge wêt toch en dae hêb eech ooch inmiddels al wel honderd kêr

verteld, dae eech en mien PvdA Cranendonck unne RandwegZuid willen. Willie lossen doa zeker veul problemen mee op, neet allien nów, vur ós, maer och zeker laoter vur ós kientjes, familie en andere buulanders. Joa, och vur die oet Schöt! Maer Junt, ge wêt hoe dae in de politiek gêt en zeker in Buul. Ge zult wel mêj un meerderheid moeten zien die da och ziet en och echt wil ziën. En dae schort ’t in Buul welles aen! Joa, en wa de See-Doêzend betreft bên eech óch duudelijk gewist, zoene weenkel huurt neet thoes langs ós historisch protestâns kerkske. Vur zoene weenkel wieët eech echt wel un beter plekske, namelijk de locatie van de huidige Borgh aan de Dr. Anton Mathijssenstraat. En dan kunne we mêj De Borgh môj noa ‘t centrum. Dan vangen we namelijk “un paer vleegen in enne klap”. Ut plekske langs ‘t protestans kerkske blieft onbebouwd; de See-doêzend mêj zien verkeersproblemen vertrekt oet ‘t centrum en we “versterken”‘t centrum met de komst van ‘t gemênschapshuis. Maer zoeals mê

zoe veul dingen, och op dit punt staen willie als PvdA Cranendonck in ozze “gedachtengang” hellemaol allien. “t is nôw emmel moeilijk vur veul rödsleej “um wae wieër te kiëken dan hunne neus lank is. Dae is sunt en eigenlijk ongepermeteerd, maer willie zullen ’t er toch vurloëpig met z’n allen, zeker tot de verkiezingen van volgend jaor in Mert 2014, mêj moeten doon. Beste Junt, eech goa er un ênd aan breien. Eech hoop, dat eech ooch en ówwe Sjang mêj de kermis zal zeën, dan dreenken we er samen nog enne van de brouwer. Vur ’t geval we elkoar dan missen, gee wêt woa eech woon en gee wêt och dae mien deur neet alliën open stêt in verkiezingstiêd. En bringt ullie Sjang och mêj, dan kunnen we onder ’t genot van un tas koffie (natûrlijk mêj un kuukske) óch nog un piêp roeëken. Haddig.

Met de Brabantsedag App krijgen gebruikers toegang tot actuele en praktische informatie, zoals het programma, locaties en parkeergelegenheden. Ook staat op de App achtergrondinformatie over de organisatie van de Brabantsedag en over de wagenbouwersgroepen. Kortom, de App is een must have

➩Noveen St. Clara. Belangrijk. Vraag alleen positieve dingen. Bid 9 dagen het Wees Gegroet bij een brandende kaars, ook als u er geen zin in heeft. Vraag 2 dingen die bijna onmogelijk lijken om verhoord te worden en iets wat u heel erg ter harte ligt. Laat de 9e dag de kaars geheel opbranden en publiceer dit bericht. U krijgt wat u vroeg. N.K.P. ➩Zoekt u een betrouwbare oppas voor uw kinderen? Bel Kaity 0032-499-165825 ➩Te Koop: partytent 6x4 meter rondom dicht te maken, 1 maal gebruikt. Met binnen slang verlichting en 2 hang lampen, 4 sta tafels 3 hoog 1 laag en butaangas heater voor verwarming. Prijs: 300,- Voor info: 0031 651226130 ➩Rijks Dakspecialist kan nog werk aannemen; platdak, pannendak, reparaties, nieuwbouw, zink- en loodwerk, alle werkzaamheden! 06-13604789. www. rijksdakspecialist.nl ➩alle behang en SCHIL-

DERWERKEN snel, vakkundig.met 5 jaar garantie! vele referenties aanwezig.nu vakantie voordeel. bel. 0653953189

de Brabantsedag verder in de gemeenschap van Heeze en omgeving verankeren.

voor iedere bezoeker en liefhebber van de Brabantsedag. De Brabantsedag App is financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van Heeze, die eerder onder meer de Walk of Fame en de 11-Geruchtentocht lanceerden. Daarmee willen de Vrienden

➩Kringloopwinkel BudelSchoot is dringend op zoek naar spulletjes. Kan thuis opgehaald worden. T. 0495494306 of 06-53553939 ➩Advies, Onderhoud, Verkoop Zwembaden - Sauna’s Informatie: www.slotboomzwembaden.nl Tel. 0495492961/06-20621468

Voorzitter van de Vrienden van Heeze, Will Ceelen: “De Brabantsedag is een fantastisch evenement dat mogelijk wordt gemaakt door duizenden vrijwilligers. Dat maakt het allemaal heel bijzonder. Het evenement is iets om heel trots op te zijn en wij willen als Vrienden dan ook graag dat mensen de Brabantsedag het hele jaar door kunnen zien en beleven. Met de Brabantsedag App vullen we dat weer een stukje verder in.” De Brabantsedag App is vanaf nu gratis beschikbaar voor Apple en Android via de App Store of Google Play. Kijk voor meer informatie ook op www.brabantsedag.nl/app.

Abdijstraat 16, Hamont

UITSLUITEND NA TELEFONISCHE AFSPRAAK

0032 11 44 64 43 • 0495 430725 • 0031 (0) 6 13957485

van 1099,-

beperkt aantal

Grootschoterweg 105-107 Budel-Schoot - (NL) 0031(0)495 49 36 16 www.stevensbudelschoot.nl

ma-wo-do 10.00-18.00 10.00-18.00 uur/di uur/di gesloten gesloten ma-wo-do vr 10.00-20.00 10.00-20.00 uur/ uur/ za za 10.00-17.00 10.00-17.00 uur uur vr

€ 789.--

SAMSUNG SONY LG PHILIPS LED TV’S NU EXTRA VOORDELIG Prijsinfo niet telefonisch/per e-mail.

meer acties kijk op onze site!

info@grenskoerier.nl

Ook voor aanleg, reparaties en vernieuwing.

Stank lokaliseren Rioolcamera inspectie. Grensweg 15 - Gastel

Grote keuze schoolfietsen nieuw en gebruikt!

Nu scherp geprijsd: 7.0 Sparta Marathon van 649,- voor

529,-*

Grote keuze regenkleding. al vanaf 14,95

Spinbinder van 2,95 nu

*Nog meer inruilakties in onze winkel!

NIEUW KlIKGEBIT? Kunstgebitherstellingen

€ 329.--

van 499,-

beperkt aantal

Ambilight 2, Wifi Smart TV, USB, 3D incl 6x bril, Micro Dimming, 24 W, 3x HDMi, DVB-T/Ci+, 2 jaar garantie

Laat je schoolfiets tijdig in orde maken!

Locatie: Verkeersschool Cranenbroek Instraat 21 6021 AC Budel

Tandprothetische Praktijk vaN dE BroEK Nieuwstraat 48b, 6021 HT Budel

Prijsknaller

47PFL5038 TV LG 37LN5403 LED TV Philips 119cm, 300 Hz, Full HD LED TV,

94cm, 100 Hz mci, HD ready, 2x HDMi, USB, scart, AV, clear voice II, DVB-T/Ci+, 2 jr garantie

24 uurs service ook weekends

info@grenskoerier.nl

Bij keuringen buiten kantooruurtijden is er een toeslag van € 25,Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

SAT - DVD - HOME CINEMA

Prijsknaller

0495 - 49 52 54

Volg de Grenskoerier ook via Twitter

Afspraak/informatie? C. Swijgers, arts 06-45716117 Kosten: 70 plus € 27,90; KBO - lid € 24,80 Groot Rijbewijs € 45,50; Taxi € 47,50

ACTIEPRIJZEN!

uw LED TV adres

Vakkundig reinigen van riolering zowel binnen- als buitenshuis.

ALLE RIJBEWIJZEN- en TAXIKEURINGEN NU OOK IN BUDEL

vErGoEdINGEN vIa BaSISvErZEKErING

STEVENS TELEVISIES

Buul, 4 augustus 2013 Frits van der Wiel (Fractievoorzitter PvdA Cranendonck)

Brabantsedag komt met eigen App Met dank aan de Stichting Vrienden van Heeze lanceerde de Brabantsedag op 1 augustus 2013 haar eigen App. De Brabantsedag App biedt het hele jaar snel, eenvoudig en gratis toegang tot alle informatie over het evenement Brabantsedag. Naast actieve communicatie via diverse online en social mediakanalen, bedient de Brabantsedag met deze App ook de smartphone- en tabletgebruiker op zijn wenken.

➩Op zondag 22 september a.s. houdt het Budels Gemengd koor weer haar jaarlijkse rommel- en curiosamarkt in gemeenschapshuis ‘De Borgh’ Dr. A. Mathijsenstraat 15 te Budel van 10.00 u tot 13.00 u. Heeft u verkoopbare spullen waar u van af wilt, die niet defect zijn maar nog goed verkoopbaar, en draagt u het Budels Gemengd Koor een warm hart toe laat het ons even weten op telefoonnummer 0495-494631 of 0495-492798 ( voor België 0031495494931 of 00314952798). We halen de spullen graag bij u op. We kunnen het hele jaar door spullen ophalen. Gezien de verkoopbaarheid en om hoge afvoerkosten te voorkomen nemen we géén grote meubelen, koelkasten, matrassen e.d. mee.

Hét adres voor service & kwaliteit!

2,50 n Dragerverbreder va 50 14.50 nu

12,

VLASSAK

Voor een goed en eerlijk advies! Fabrieksstraat 25 · Budel

& 0031 495 491635 · www.fietswereldvlassak.nl


WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 6

Recept

De notaris weet raad

van de maand

Beste Kookliefhebbers,

Het magische woord Selbsteintritt

De maand augustus maken we een mooi licht hoofdgerecht voor de zomer. Hier leent zich zowel vis als gevogelte zich goed voor. Deze is op basis van kip, zongedroogde tomaatjes en nieuwe aardappelen. Heel veel succes met de voorbereiding en smakelijk eten. Heeft u een Recept van de Maand gemist in de Grenskoerier? Kijk dan naar de voorgaande maanden op www.lecornet.nl en klik op het “Recept van de Maand” logo.

Geachte notaris, ik heb de laatste tijd veel gelezen over het levenstestament. Zoals ik begrijp is een onderdeel van dit levenstestament de algehele notariële volmacht. Dit is de volmacht waarmee ik mijn echtgenote kan laten optreden wanneer ik bijvoorbeeld dement ben. De vraag is: kan mijn vrouw door middel van deze volmacht mij overal rechtsgeldig vertegenwoordigen? Notaris: Mijn antwoord is ja, ik maak hier echter wel enkele kanttekeningen bij. Ten eerste geeft deze notariële volmacht uw echtgenote niet de bevoegdheid om tegen de artsen die u behandelen te zeggen, stop maar met de medische behandelingen van mijn man. Wanneer u dit zou willen verwijs ik u hiervoor door naar uw huisarts, bespreek dit met hem of haar en leg het duidelijk op papier bij uw arts vast. Bevestig dan ook ieder jaar naar uw arts toe dat u nog steeds hetzelfde standpunt heeft. Hetzelfde is van toepassing met betrekking tot euthanasie, uw huisarts kan dit met u bespreken. Eventuele formulieren met betrekking tot het behandelverbod kunt u gratis op kantoor komen afhalen. De tweede kanttekening is dat u in de notariële volmacht ook laat vastleggen dat uw gevolmachtigde in het zorg traject uw gevolmachtigde is. Ik verwijs u door naar artikel 7:465 BW, dit artikel is voor de artsen duidelijk. De derde kanttekening is dat wanneer uw echtgenote als gevolmachtigde van u schenkingen naar zichzelf wil doen, of wanneer uw kinderen als gevolmachtigde schenkingen willen doen naar zichzelf uit uw vermogen, dan zal dit duidelijk in de volmacht moeten zijn aangegeven dat de gevolmachtigde bijvoorbeeld aan zichzelf mag schenken. In goed Nederlands Selbsteintritt moet mogelijk zijn en duidelijk in de volmacht omschreven staan. In 2011 heeft Hof Den Bosch alle handelingen die de gevolmachtigde met zich zelf als wederpartij heeft verricht nietig verklaard. Op 26 juni 2013 herhaalt de rechtbank Noord-Nederland deze uitspraak nog eens. Dus het is verstandig om uw notariële volmacht regelmatig te laten controleren, met name wanneer u de mogelijkheid open wilt houden om schenkingen te laten verrichten, vooral met het oog op de AWBZ bijdragen. U ziet, het woord Selbsteitritt begint een wrang bijsmaakje te krijgen.

Borstvoeding ‘Een goed begin is het halve werk’ Op donderdag 22 augustus organiseert SJG Weert samen met de GGD Noord een informatieavond over het geven van borstvoeding. De bijeenkomst vindt plaats van 20:00 en 22:00 uur in het Auditorium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toegang is gratis. Aanmelden via het inschrijfformulier op de website: www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of bij de afdeling Patiëntenvoorlichting: 0495 – 57 22 05. Lactatiekundige en kinderverpleegkundige Willy Gielen geeft samen met een verpleegkundige van de GGD Noord uitleg, praktische informatie en tips over het geven van borstvoeding. Er is ruime gelegen-

heid voor het stellen van vragen. De borstvoedingsorganisatie VBN is met een stand aanwezig. De informatiebijeenkomst vindt 8 x per jaar plaats. Borstvoedingcafé Het Borstvoedingcafé is een ontmoetingsplek waar moeders die borstvoeding (gaan) geven, ervaringen uitwisselen. De bijeenkomsten zijn kosteloos en vrij toegankelijk. Ze vinden wekelijks op woensdag plaats van 10:00 12:00 uur in La Place - V&D, Weert. Meer informatie over het borstvoedingcafé vindt u op www.borstvoeding.nl

Baby van de maand

augustus

Is uw baby geboren in de maand augustus? Stuur dan een geboortekaartje met foto vóór 9 september naar De Grenskoerier; Dr. A. Mathijsenstraat 34, 6021 CL Budel. Uw baby maakt dan kans om tot baby van de maand gekozen te worden. De adverteerders: • Kraamzorg Homecare • Martinique Lingerie • Moeders voor Moeders • Hema • Klikkelstein

Kip met brie, zongedroogde tomaatjes en rozemarijn op maïspuree Ingrediënten voor 4 personen: 30 gram zongedroogde tomaatjes, fijngehakt 1 eetlepel fijngehakte verse rozemarijn 4 enkele kipfilets 60 gram stevige brie, in vieren gesneden 1 kg nieuwe aardappelen, in vieren gesneden 2 teentjes knoflook, geperst 2 eetlepels melk 2 eetlepels magere zure room 300 gram maïskorrels uit blik Bereidingswijze: 1. Meng de tomaten en rozemarijn in een kommetje. 2. Maak met een scherp mesje een gleuf in een zijde van de kipfilets. Let op dat u er niet helemaal doorheen snijdt. Verdeel het tomatenmengsel en de brie over de inkepingen. Maak dicht met behulp van een prikkertje. 3. Bak de kip in een licht ingevette grillpan (of op de barbecue) tot ze aan beide zijden bruin is en goed gaar. Houd ze warm. 4. kook of stoom intussen de aardappelen gaar. Giet ze af. Pureer de aardappelen in een grote kom met de knoflook, melk en zure room. Spatel de maïs erdoor. Serveer de kip met de puree Heerlijk te combineren met een knapperige groene salade met een lichte dressing.

Bekendmaking: woensdag 11 september

kado-tip

Het nieuwe boekje van Junt

Smakelijk eten Algo van Grootel Eigenaar/Chefkok Restaurant Le Cornet

‘t is ongepermeteerd deel 3

In deze rubriek ziet u elke week een huisdier dat in dierenasiel De Doornakkers verblijft. Allemaal zijn ze op zoek naar een liefdevol thuis

Deze week weer een bjizondere dame. A Ziva is een prachtige dame van ruim zeven jaar. Zij verblijft in Dierenopvangcentrum De Doornakker sinds 13 december 2012. Ze kan u de oren van het hoofd praten! Haar gedrag kan wispelturig zijn, ze geeft dan kopjes maar dit kan plots omslaan. Vervolgens heeft ze meteen spijt en begin te spinnen en te rollen. A Ziva heeft artrose in haar heupgewrichten en daarom krijgt ze speciaal voer. Ondanks haar leeftijd is ze een actief katje. Een huis met tuin is dan ook een pré. Heeft u een plaatsje vrij voor deze lieve dame met pit?

Let op! A Ziva verblijft bij een gastgezin in regio Eindhoven. Indien u A Ziva wilt ontmoeten, neem dan eerst contact op met Dierenopvangcentrum De Doornakker. Voor meer informatie kijk hier: www.dierenasieleindhoven.dierenbescherming. nl/asieldieren.

De groeten van Junt Voor e 12.50 verkrijgbaar bij: • Bruna Budel • ‘t Schepenhuis • Sprankenis Maarheeze

Nieuwstraat 51 te Budel

0495-491118


WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 7

Karin Souverein gaat de uitdaging aan!

tot

25% korting

op een artikel naar keuze

foto DeMeus Karin Souverein heeft al twintig jaar reuma en heeft eindelijk haar balans teruggevonden door het doen van reumakuren in Arcen. Op zondag 11 augustus gaat ze laten zien dat ze met reuma 25 kilometer kan lopen. Het zal een enorme uitdaging zijn want fysiek is dit eigenlijk bijna onmogelijk. Karin wil hiermee naar lotgenoten uitstralen dat je met doorzettingsvermogen en positiviteit als reumapatient toch nog heel veel kunt bereiken. Je moet wel blijven zoeken naar de therapiemogelijkheden die bij jouw persoon passen en je kwaliteiten blijven benadrukken. De opbrengst van haar sponsortocht van 25 kilometer komt ten goede aan het reumafonds. Hier volgt haar verhaal: ‘Ik ben Karin Souverein, 45 jaar oud, ik ben getrouwd en heb twee dochters van 14 en 16 jaar oud. In april 2012 heb ik weer voor het eerst in jaren deel kunnen nemen aan een reumaherstelkuur bij het Thermaalbad in Arcen. Ik heb al twintig jaar reuma.. Het begon met fibromyalgie en later zijn daar nog sjogren, Bechterew en artrose bijgekomen. Ik begon in april 2012 aan een kuur. Ik was slecht ter

been vanwege bekkenproblemen, stijfheidsklachten en pijn . Vijftien dagen lang volgde ik een fors oefenprogramma: in de ochtend in het water en in de oefenzaal. In de middaguren persoonlijk op mij afgestemde behandelingen om het lijf te voeden en te laten herstellen van alle acitviteiten van de ochtend. Ook toen werd mij duidelijk dat een positieve instelling heel belangrijk is om uiteindelijk het beste resultaat te behalen. Je krijgt tijdens de kuur altijd wel een kuurcrisis. Daarom is het belangrijk dat je er samen met je kuurgenoten voor blijft gaan. In de loop van de tweede week kwam er een ommezwaai : ik had duidelijk minder pijn en was beter ter been. Belangrijk is wel dat je twee weken In Arcen blijft, en de energie die je hebt aan je eigen lijf besteedt en niet aan het thuisfront. Na de kuur ben ik doorgegaan met wandelen tot ik in september zover was dat ik elke dag een uur kon lopen. Begin december 2012 ben ik omdat mijn conditie weer wat minder werd, opnieuw twee weken gaan kuren. Daarna ben ik ook weer zoveel mogelijk gaan wandelen, ook al bleek dat in de wintermaanden een veel moeilijkere opgave. In

april ben ik dus weer gaan kuren en dat heeft er voor gezorgd dat ik afgelopen week een persoonlijke overwinning heb behaald: Ik heb 18 km met rustpauzes gewandeld. Terwijl ik vorig jaar voor de kuur amper twee km kon lopen. Ik heb de afgelopen twintig jaar niet zo goed kunnen lopen als nu. Daarom wil ik iedereen uitdagen om op zondag 11 augustus de zomerwandeling van 25 km, georganiseerd door het Thermaalbad in Arcen, mee te gaan lopen. De opbrengst van deze wandeling is voor het Reumafonds. Je vertrekt op tijd die dag, maar je mag er zolang over doen als je zelf wilt, dus je kunt tussendoor alle rust nemen die je nodig hebt! Zelf ga ik deze wandeling op zondag 11 augustus mee lopen! En deze wandeling is natuurlijk ook een aanrader voor mensen die het fijn vinden om een lekkere wandeling in de natuur te maken! Want bewegen is tenslotte gezond voor iedereen!’ Wil je mijn persoonlijke missie door middel van een donatie steunen kijk dan op www.justgiving.nl/nl/pages/2994uitdaging. Wil je zien hoe ik op 11 augustus de strijd aanga en/of zelf mee wandelen: www.thermaalbadarcenzomerwandelingen.nl

Hoortrunster Annemie Sools 200 x Volksloop Zondag 4 augustus in de Volksloop hebben de Hoortrunners weer hun eerste wedstrijd na de vakantie gelopen. Voor Hoortrunster Annemie Sools was het een bijzondere Volksloop: 200 x gelopen! In die 200 keer heeft Annemie heel wat prijzen bij elkaar gelopen, zodat haar prijzen kast aan vernieuwing toe is. Uitslagen dames 7 km: Annemie Sools 4e 38.25; heren 7 km: Willem Haitsma 21e 38.06. Uitslagen heren 3.5 km Theo Berndsen 5e 17.37; Ruud Julien 7e 18.57; Teun Duisters 1e 12.28. Uitslagen dames 3.5 km: Anne Iken 5e 23.19 en Josien Hoeben 1e 16.49.

Annemarie Sools liep 200 keer mee met de Volksloop

PAK JE VOORDEEL!! Formido Budel voor al uw postzaken

• postbussen • aangetekende post • postpakketten • cadeaubonnen • beltegoed • postzegels • kentekenoverschrijvingen • enz.

Instraat 6a BUDEL • Tel. 0495 499955 Open: ma. t/m vr. 8-20 uur; za. 8-17 uur. www.formido.nl/budel


WOENSDAG 7 augustus 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 8

Cranendonck Nieuws 32

week

Adreswijziging Let op. De gemeente Cranendonck is sinds 18 juni gevestigd aan Cranendonck 3-4 in Soerendonk. Het telefoonnummer en het postbusadres zijn ongewijzigd. Deze gegevens vindt u op onze website www. cranendonck.nl.

De milieustraat in Maarheeze wordt gebruiksvriendelijker! Wij vinden het als gemeente belangrijk dat u als inwoner op een veilige en gebruiksvriendelijke manier uw grof huishoudelijk afval kunt inleveren. Omdat de milieustraat aan het Rondven in Maarheeze sterk verouderd is, wordt deze komend najaar opnieuw ingericht. Dit heeft gevolgen voor u tijdens en na de herinrichting. In dit bericht informeren we u hierover. Wat houdt de herinrichting in? Aan de milieustraat aan het Rondven worden een aantal verbeteringen doorgevoerd. Op die manier wordt de milieustraat veiliger, overzichtelijker en daarmee gebruiksvriendelijker. De volgende zaken veranderen:

Gemeentehuis

Openingstijden publieksbalie: Met afspraak maandag 9.00-19.30 uur dinsdag t/m donderdag 9.00-17.00 uur vrijdag 9.00-17.00 uur Zonder afspraak maandag 9.00-19.30 uur dinsdag t/m donderdag 9.00-12.30 uur

• Tel.: 140495 of (0495)-431222 • Internet: www.cranendonck.nl • E-mail: info@cranendonck.nl

Storingsdienst • Gas en elektriciteit 0800-9009 • Kabeltv/radio 0900-1580 • Brabant Water 073-6838000 • Drukriolering: 06-23011901

• We leggen een verhoogd bordes aan. Zo kunt u gemakkelijker uw afval in de containers deponeren; • We maken een duidelijke routing voor de verschillende afvalstromen. De milieustraat wordt daarmee overzichtelijker; • We vernieuwen de vloer, de riolering, het KCA-depot en de beheerdersruimte en passen deze aan de huidige eisen aan; • We voeren pinbetaling en een passysteem in. Dit maakt de milieustraat veiliger en betrouwbaarder. Vanaf de heropening kunt u alleen nog betalen met uw pinpas. Milieustraat dicht van 5 september tot begin november De werkzaamheden voor de herinrichting starten vanaf vrijdag 6 september en duren tot ongeveer begin november. Tot en met woensdag 4 september kunt u nog gewoon gebruik maken van de milieustraat. Daarna gaat milieustraat dicht. Houd hier rekening mee als u bijvoorbeeld aan het verbouwen bent of uw garage, schuurtje of zolder nog op wilt ruimen! Wat betekent de herinrichting voor u? Wij roepen u zoveel mogelijk op om uw grof vuil vóór 5 september in te leveren. Lukt dit

De ingang van de Milieustraat niet? Dan kunt u in de periode dat de milieustraat in Maarheeze dicht is, uitwijken naar de milieustraat in Weert. Deze ligt aan de Graafschap Hornelaan 207/209 en is geopend van maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur Hoe maakt u gebruik van de milieustraat in Weert? Om gebruik te maken van de milieustraat in Weert moet u kunnen laten zien dat u een inwoner van de gemeente Cranendonck bent. Dit kan alléén op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Staat op uw legitimatiebewijs nog uw vorige woonplaats. Dan kunt u via onze website een bewijs van inschrijving voor de milieustraat aanvragen.

Vacatures: Gemeente-info • Meldingen en klachten 0495-431222 • Vrijetijdsbedrijf Cranendonck voor alle sportaccomodaties inlichtingen 0495-492138 • Milieu Informatie Centrum 0800-0230344 • Milieustraat Rondven 0495-593687 (di, wo, vr. 13.00-17.00 uur) (za. 10.00 - 17.00 uur) WMO-Loketten: • Telefoon 0495-431168 werkdagen van 10.00-12.00 uur • openingstijden loketten: Budel, De Dam 1: ma en vr van 10.00-12.00 uur wo van 14.00-16.00 uur Maarheeze, De Hoge Weg 3: di en do van 10.00-12.00 uur Centrum Jeugd en Gezin: • www.cjgcranendonck.nl • cjg@cranendonck.nl • Telefoon 0495-431234 werkdagen van 10.00-16.00 uur • loketten: idem WMO loketten Jongerenwerk Cranendonck • www.jonginc.nl

De gemeente Cranendonck zoekt: - HBO/WO (gediplomeerd) stagiair evaluatieonderzoek subsidiebeleid (gemiddeld 36 uur per week van september t/m december 2013) - Medewerker debiteuren- en crediteurenadministratie (gemiddeld 18 uur per week, tot eind 2014) Voor een uitgebreide beschrijving van het takenpakket en overige condities verwijzen wij u naar onze website www.cranendonck.nl

Gezamenlijke A2-bezwarencommissie, kamer Algemeen Op maandag 12 augustus a.s. is er een hoorzitting van de Gezamenlijke A2-bezwarencommissie, kamer Algemeen. De hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis te Heeze, Jan Deckersstraat 2 en begint om 19.00 uur. 19.00 - 19.30 uur: behandeling van het bezwaarschrift ingediend door dhr. P. Horst namens VOF Horst Agriculture gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Cranendonck waarbij besloten is de ingebrekestelling wegens het niet tijdig reageren op het verzoek om informatie inzake Meemortel 59 te Budel, af te wijzen. 19.30 - 20.00 uur: behandeling van het bezwaarschrift ingediend door Goorts & Coppens Advocaten namens dhr. Maas en dhr. Verhoeven gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Cranendonck, waarbij besloten is een omgevingsvergunning te verlenen voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening ten behoeve van het gebruiken van het dak van de bergingen als dakterras gelegen op het perceel Stationsstraat 19-21 te Maarheeze. Voor informatie kunt u contact opnemen met Team Juridische Zaken van de gemeente Cranendonck, dhr. P. Kuckelkorn, telefoonnummer (0495) 431 133.

Voor meer informatie over de milieustraat Weert kijkt u op de website: www.weert.nl/ afval. Tip! Bruikbare spullen kunt u ook wegbrengen naar Kringloopcentrum Verderest, Nieuwstraat 95 te Budel (www.verderest.nl). Het Kringloopcentrum is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 14 0495 of via info@cranendonck.nl.

Toon Verhoeven stopt na 26 jaar bij de brandweer Cranendonck Op 10 augustus 2013 neemt de heer Toon Verhoeven officieel afscheid van de brandweer Cranendonck. Toon stopt na 26 jaar in de actieve dienst te zijn geweest. Hij blijft werkzaam bij de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost als hoofd van de afdeling preventie en heeft daarnaast nog een piketfunctie in de rampenbestrijding. Toon is zijn loopbaan bij de brandweer begonnen op 1 januari 1987 als brandwacht. Na diverse opleidingen heeft hij het gebracht tot Officier van Dienst. In die hoedanigheid gaf hij leiding aan diverse eenheden tijdens grotere calamiteiten. De laatste jaren was Toon actief als postcoördinator van de post Maarheeze en was hij het dagelijkse aanspreekpunt voor deze post. In die hoedanigheid zullen velen van u hem dan ook kennen. Per 1 augustus stopt Toon met deze werkzaamheden en draagt hij het stokje van postcoördinator over aan Jack Staals. Natuurlijk laten we dit afscheid niet zomaar voorbij gaan. Daarom organiseren we op zaterdag 10 augustus een officieel afscheid in de post Maarheeze.


WOENSDAG 7 AuGuStuS 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 9

Terugblik wateroverlast door noodweer in Cranendonck Door verschillende hevige regen- en onweersbuien afgelopen maand zijn op plekken binnen de gemeente wateroverlast ontstaan. In dit artikel leest u meer over de gevolgen van deze regenval op en wat de gemeente doet om wateroverlast te beperken. Vooral in Maarheeze fikse overlast De fikse regen- en onweersbuien van 23 juli zal nog lang herinnerd worden door vele inwoners van Cranendonck. Straten stonden blank en op een aantal laaggelegen plekken leverde dit problemen op in woningen en bedrijven. Vooral in Maarheeze was dit het geval. Op de rioolwaterzuivering in Soerendonk werd de intensiteit van de bui gemeten en theoretisch komt een bui van deze omvang slechts een keer in de tien jaar voor! Waarom stonden er straten blank? Het rioolsysteem kan per uur zo’n 200 emmers water per persoon verwerken. Daarmee verdwijnen vrijwel alle normale regenbuien in het riool. Sommige buien zijn zo heftig dat het riool de hoeveelheid water niet aankan. Op sommige plaatsen komen dan straten blank te staan, of erger: stroomt water vanuit de straten woningen binnen of

komt er vies water uit toilet- of doucheputjes naar boven. Wat doet de gemeente om overlast te beperken? De meest voorkomende oorzaken van regenwateroverlast zijn de beperking van de afvoercapaciteit van riolering en verstopte straatkolken. De gemeente wil wateroverlast voorkomen door aan de ene kant regelmatig onderhoud uit te voeren aan het rioolstelsel en aan de andere kant over te gaan op de aanleg van gescheiden rioolstelsels. Dit laatste houdt in dat er twee rioolbuizen in de straat komen te liggen waarbij een het afvalwater afvoert naar de zuivering en het andere het schone regenwater naar sloten. De aanleg van gescheiden rioolstelsel wordt bij nieuwe ontwikkelingen standaard meegenomen. Wat kunt u doen? Doordat steeds meer mensen een onderhoudsvriendelijke tuin willen met bijvoorbeeld tegels, komt het vaker voor dat regenwater niet meer in de bodem wegzakt maar moet worden opgenomen door de openbare riolering. Minder water overlast in uw tuin?

- Vang regenwater op in een regenton; - Zorg voor goede balans tussen tegels en groen in uw tuin; - Toch tegels? Gebruik waterdoorlatende soorten zodat water toch de bodem in kan sijpelen; - Voer regenwater af naar voorzieningen zoals infiltratiekratten. Meld overlast via ons klacht- en meldingsysteem! Wij ontwerpen het rioolstelsel vooral aan de hand van theoretische rekenmodellen. Om beter inzicht te krijgen in het werkelijk functioneren van ons rioolstelsel voeren we regelmatig metingen uit. Maar ook uw ervaringen zijn van groot belang om het rioolstelsel te verbeteren. Ziet u een afvoer die niet goed werkt, of een straat die snel blank staat? Meld overlast via website. De knop ‘meldingen en klachten’ vind u rechtsonder op de pagina. Bellen naar 14 0495 kan natuurlijk ook! Het Waterloket voor meer informatie! Kijk eens op het waterloket www.cranendonck.nl/waterloket voor meer informatie over het rioolsysteem.

Alléén op afspraak Vanaf vrijdag 2 augustus kunt u de hele vrijdag alléén nog op afspraak bij ons terecht. Ook de middagopenstellingen van dinsdag t/m donderdag blijven op afspraak. Het

maken van een afspraak geldt voor alle gemeentelijke producten. Houd hier rekening mee als u een bezoek brengt aan het gemeentehuis. Bouwen en bestemmingsplannen Voor vragen op het gebied van bouwen en bestemmingsplannen maakt u altijd een afspraak. Zo zorgen we ervoor dat de juiste ambtenaar aanwezig is en tijd voor u reserveert. Hoe maak ik een afspraak? Een afspraak maakt u snel en eenvoudig: • via onze website www.cranendonck.nl: kies aan de rechterkant de groene knop ‘afspraak maken’; • telefonisch: bel 14-0495 krijgt u direct een medewerker aan de lijn die voor u een afspraak inplant; • aan de balie. Moet u nog een keertje terug komen? Maak dan direct een afspraak bij de baliemedewerker.

soerendonk

gastel

dorplein

De openingstijden op een rijtje Onze nieuwe openingstijden op Cranendonck 3-4 zijn: zonder afspraak met afspraak maandag 09.00 – 19.30 uur 09.00 – 19.30 uur dinsdag t/m donderdag 09.00 – 12.30 uur 09.00 – 17.00 uur vrijdag 09.00 – 17.00 uur Vragen over bouwen en bestemmingsplannen uitsluitend op afspraak

schoot

Met hoge zomertemperaturen kan GFTafval overlast veroorzaken in de vorm van stank en ongedierte. Wat kunt u daartegen doen? • Bied het GFT-afval aan in de groene container. Deze kunt u in de maanden april t/m november wekelijks aan de straat zetten. • Zet het deksel van de container op een kiertje. • Leg een oude krant of wat takjes op de bodem, dit vergemakkelijkt het legen van de container. U kunt ook Bio-Zakken of papieren GFT-zakken gebruiken. Deze zijn te koop in verschillende supermarkten. • Zet de container niet in de zon. • Ongedierte in de GFT-container? Een scheutje natuurazijn of wat keukenzout in uw container werkt prima tegen maden of vliegjes. • Voorkom zo veel mogelijk dat u ongebruikt of restjes eten moet weggooien. Door op maat te kopen en te koken vermindert u de hoeveelheid GFT-afval.

maarheeze

Hoe overlast GFTafval in de zomer beperken?

Vrijdag: afspraakdag!

De voordelen Het maken van een afspraak heeft een aantal voordelen. U hoeft niet lang te wachten (korter dan 5 minuten). Klanten met een afspraak worden op afspraaktijd geholpen. Omdat we weten waarvoor u komt, kunnen we de juiste ambtenaar inplannen en u sneller helpen. Tot slot zijn onze openingstijden ruimer voor klanten met een afspraak.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Rembrandtlaan 7 te Budel’ en en zakelijke beschrijving ter inzage van 8 augustus 2013 tot en met 18 september 2013 Ontheffing Wet geluidhinder ten behoeve van ontwerp wijzigingsplan Oranje Nassaulaan 8-10 te Maarheeze

Verkeersbesluit tot instellen van eenrichtingssituatie en parkeerverbod aan één zijde voor een gedeelte van de Treurenburgstraat ter inzage Het verkeersbesluit tot het instellen van eenrichtingsverkeer en een parkeerverbod aan één zijde voor een gedeelte van de Treurenbergstraat ligt, samen met de daarop betrekking hebbende stukken, ter inzage van 8 augustus2013 tot 20 september 2013.

Activiteiten worden in een prachtig kleurrijk boekje onder de aandacht gebracht bij alle basisschoolkinderen van 6-13 jaar in de gehele gemeente. Ook uw aanbod in het boekje? Ga dan naar www.sportstimuleringnederland.nl en meld uw activiteit aan. Op deze website kunt u ook terecht voor meer informatie.

Bezoekers van de publieksbalie van de gemeente komen steeds vaker op afspraak. Met de verhuizing naar Cranendonck 3-4 breiden wij daarom onze dienstverlening ‘op afspraak’ uit. Vrijdag wordt afspraakdag.

Bekendmakingen

Anterieure overeenkomst Wijzigingsplan Oranje Nassaulaan 8-10 te Maarheeze

die kwam kennismaken, werd uiteindelijk zelfs lid!

Budel

Het concept van Sjors Sportief - Sjors Creatief (dat ontwikkeld is door Sportstimulering Nederland) is inmiddels in al bijna 30 gemeenten zeer succesvol! In omliggende gemeenten hebben al veel verenigingen en andere lokale aanbieders zich op deze manier met kennismakingscursussen aan de kinderen gepresenteerd. Zij hebben hier veel profijt van gehad, 20% van de kinderen

Alle actuele informatie over vergunningen, wetsbesluiten en verordeningen vindt u op onze website onder ‘Gemeenteblad bekendmakingen’. Deze digitale publicaties zijn de enige officiële bekendmakingen waaraan u rechten kunt ontlenen. Heeft u geen computer? Dan kunt u de bekendmakingen kosteloos bekijken via de computer in het gemeentehuis.

Ontwerp wijzigingsplan Oranje Nassaulaan 8-10 te Maarheeze

Sportief en creatief aanbod voor kinderen in beeld gebracht Misschien heeft u al eens iets gehoord over de naschoolse activiteiten van Sjors Sportief of Creatief? Sportstimulering Nederland organiseert in opdracht van de gemeente allerlei leuke, uitdagende en leerzame lokale naschoolse activiteiten op het gebied van sport, spel, cultuur, natuur en techniek. Het biedt verenigingen en aanbieders een podium om hun activiteit onder de aandacht te brengen.

Web

IS alCohol ECht Zo SlECht Voor ME? KIjK oP www.jonGInC.nl/hot En hoME/UItGaan/alCohol

Concept-verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaatsen bij wooncomplex Cranendoncklaan te Budel ter inzage Het concept van het besluit tot het reserveren van gehandicaptenparkeerplaatsen nabij het wooncomplex aan de Cranendoncklaan te Budel samen met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen ter inzage van 8 augustus tot 19 september.

Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning – ingekomen aanvragen • Keunenhoek 36, Budel – slopen deel woonhuis • Kluisweg 17, Gastel - milieuneutraal veranderen inrichting • Broekkant 93, Budel - ontheffing bijgebouw als woonruimte Omgevingsvergunning – verleend • t.p.v. Station Maarheeze – plaatsen restauratie-unit • Past. Verbakelstraat 3a, Budel-Schoot - Uitbreiden van een dakkapel • Philipsweg 2, Maarheeze – kappen van vier bomen • De Vinnen 4a 6026 PZ, Maarheeze aanpassen en uitbreiden biggenstal Ontwerp omgevingsvergunning • Bergsestraat 17, Gastel - brandveilig gebruik woonunits seizoenarbeiders Wet milieubeheer – Meldingen • Den Engelsman 7, Maarheeze - rectificatie: melding akkoord - oprichten vlecht- en lasbedrijf • ‘t Inne 14, Budel - vergroten en verplaatsen bovengrondse dieselopslagtank

Wilt u meer weten over de onderwerpen die in CranendonckNieuws aan bod komen? Kijk dan op www.cranendonck.nl

>


WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 10

Wout Poels & Marianne Vos winnen de Mijl

Extreme hitte, noviteiten en prestaties! Na twee zéér succesvolle edities van de Mijl van Mares waren de verwachtingen natuurlijk weer hooggespannen. Het bestuur had weer wat nieuwe dingen bedacht, de werkploeg had al vanaf woensdag staan bikkelen en het publiek was benieuwd naar het uiteindelijke resultaat van al deze inspanningen. We kunnen u nu al verklappen: het werd wéér “Een dag om nooit meer te vergeten”.

mens culinair getrakteerd kon worden, blijkt erg goed aan te slaan bij de bezoekers. Dan is er het terras aan de Kleine Bruggen. Hier kunnen de wielerliefhebbers, met een lekker fris drankje in de schaduw van de megasol, van de wedstrijden van de Mijl van Mares genieten. En ’s avonds wordt er ook voor muzikaal amusement op dit terras én voor langs het parcours gezorgd, door een viertal Cranendonckse dweilorkesten: “Ut Toeternietoe”, “Haw Ut Zuuver”, “Dik d’r Neffe” en “Goe Zat”. Op het plein aan de Stationsstraat, in de megagrote feesttent, was het ’s avonds gewoon vol. Er waren mooie optredens Irene Dings, dit jaar tweede bij de Voice Kids en nu eens lekker een ‘thuisoptreden’en de feestband Khick, vanwege hun muziek én de geweldige interactie met het publiek zo geliefd zijn. En tussendoor zorgde de DJ van WSS met heerlijke muziek, dat de stemming erin bleef.

Heet Voorspellingen vooraf kwamen al op 38 graden uit. Het werden er een paar minder. Maar het water in de waterzakjes van Dolphin uit Mierlo en de blikjes Maresca-water van Refresco uit Maarheeze vonden natuurlijk gretig aftrek bij medewerkers en deelnemers. Respect voor alle vrijwilligers, renners, Dikke Banden Racers en ATB-ers én bezoekers, die in deze hitte ieder hun eigen prestatie neerzetten. Prestaties op de fiets Om 14.00 uur verreden 42 enthousiaste schoolkinderen, verdeeld in 3 leeftijdscategorieën, hun wedstrijd in de ‘De Mijl’. De top 3 van elke categorie kreeg natuurlijk een mooie beker. De volledige uitslag van deze wedstrijd (en ook van de andere wedstrijden van deze dag!) kunt u op www.mijlvanmares.nl terugvinden. Vanaf 14.30 uur gingen de ATB-ers

Vlnr: Mascha Pijnenborg (derde), Lucinda Brand (tweede) en Marianne Vos (eerste) bij de Elite-Vrouwen/Vrouwen-B, foto:DeMeus de beurt in een wedstrijd over 60 km. Het werd een demonstratie van de klasse van Marianne Vos. Zij had

Frans Swinkels tussen de deelnemers van de Dikke Banden Race, foto: DeMeus van start. Dit onderdeel was nieuw. Bijna de complete groep van 91 (!) deelnemers, onze burgemeester incluis, reed de 1e ronde over het parcours van de Mijl van Mares. Reacties als: “Prachtige berg bedwongen” (note: de bult bij Reiling) en “Goede organisatie, vooral de vele drinkpunten waren top” geven aan dat de deelnemers géén spijt van hun keuze hadden, om in deze hitte tóch te gaan rijden. Na het rondje van de ATB-ers over het parcours, waren om 14.45 uur, de Elite-Vrouwen/ Vrouwen-B aan

twee ronden voorsprong op het peloton. Slechts vier rensters konden haar (op 1 ronde) enigszins bijhouden. Nederlandse Kampioene Lucinda Brand werd tweede. Mascha Pijnenborg derde. Vera Koedooder stelde met haar 10e plaats in de Mijl van Mares de eindoverwinning van het Baby-Dump Kempenpers Klassement veilig. Conform planning mochten om 16.45 uur de renners van de Elite/ Beloften het parcours op. Vroeg in de wedstrijd reden 16 renners weg uit het peloton. Al snel werd duide-

Het erepodium 2013, vlnr Tom Dumoulin, Wout Poels, Bram Tankink en de Rondemissen, foto: DeMeus

lijk dat deze mannen de warmte het beste konden verdragen. In de finale reden er 3 renners weg en zij konden niet meer bijgehaald worden. De onervaren Luuk de Beer (het jongere broertje van Pim) was een maatje te klein in de eindsprint. En Sjors Roosen kon opnieuw niet de overwinning pakken, maar behaalde zo wel zijn vierde twee plaats in goed een week tijd. Groen won dus de wedstrijd, en was dolgelukkig met zijn overwinning. Na enkele maanden van inactiviteit was dit voor Groen een mooie opsteker. Het slotstuk van het wielerprogramma van deze dag was de wedstrijd van de profrenners. Ze begonnen begrijpelijkerwijs redelijk rustig, het was nog zo’n 31 graden! Maar de in Maarheeze immens populaire Bram Tankink liet zich diverse keren zeer nadrukkelijk zien. Steeds werd hij weer teruggepakt. Ook Wout Poels probeerde het een keer, maar werd toen weer door Tankink persoonlijk teruggehaald. Na diverse kleine schermutselingen ontstond er uiteindelijk en een beslissende kopgroep. En tegen het einde van de koers wisten Wout Poels, Tom Dumoulin en Bram Tankink zich definitief van deze kopgroep af te scheiden om de podiumplaatsen te verdelen. Wout Poels won dit gevecht met overmacht en kwam overtuigend als eerste over de streep. Het duel om de tweede plaats werd in een bloedstollende sprint uitgevochten en Tom Dumoulin (2e) bleek net iets rapper dan Bram Tankink (3e).

Prijsvragen Dit jaar waren er maar liefst 3 prijsvragen rondom de Mijl van Mares: de Kinderprijsvraag, de Grote Prijsvraag en een prijsvraag van Confetti & Taart, twee dames die zich op het Kinderplein presenteerden. De uit-

Burgemeester Marga Vermue tijdens de ATB-tocht, foto DeMeus Feestpleinen Naast al deze wedstrijden worden er óók feestpleinen gecreëerd om het aanwezige publiek te vermaken. Bij de voormalige St Jozefschool was een tappunt gemaakt voor de ATBers. Hier was namelijk hun start-, rust- en eindpunt. En in de schaduw van de grote bomen op de speelplaats was het heerlijk bijkomen na geleverde inspanning. Het Jan Verheesplein was weer een drukbezochte locatie. Niet alleen vanwege de lekkere schaduw van de bomen en de muziek van de DJ van WSS. Het Kinderplein is hier, met o.a. springkussens, ballonclown, prijsvragen en –uitreikingen en natuurlijk lekkere pannenkoeken. Ook het Pruuvenement, waar de inwendige

De profs waren als laatste aan de beurt, foto: DeMeus

slagen van deze prijsvragen kunt u op de website www.mijlvanmares.nl terugvinden. Tijd voor Succes Voor een middag en een avond “Fietsen, fun en feesten!” zijn de werkploegleden 4 dagen in de weer met opbouwen en afbreken. Ze beginnen op woensdagochtend al met opbouwen en op zaterdag moet dat dan in 1 dag weer allemaal afgebroken en opgeruimd worden. Hard werken, maar wel met de nodige lol. Een leuke en gemotiveerde groep. Die moeten gekoesterd worden! Want zij stoppen er veel tijd en energie in. En mede dankzij hen werd ook deze 52e editie van de Mijl van Mares wéér een succes.


WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 11

Nordin van Mierlo organiseert Autorace voor zijn vrienden

Klaar voor de start!!! Enkele maanden geleden kreeg Nordin (6 jaar) het idee een autorace te organiseren voor zijn vrienden Nick,

Dries en Lars. Met de voorbereidingen werd direct begonnen. Met papa werd een ‘Ferrari’ ge-

bouwd en met Opa Mat een ‘Kia’. In de zomervakantie moest het er dan van komen. Zijn vriendjes werden uitgenodigd. Nordin maakte met zijn broertje Yorrick slingers om de straat te versieren. Bij opa Mat werd een oude prijzenkast leeggehaald, zo kwamen er echte trofeeën voor de winnaars. Een startersvlag werd geknutseld met hout uit opa’s hokje en oma; “heb jij nog een oud doekje voor de vlag?”. De vlag werd ter hand genomen door Nicole, de moeder van Nick, allemaal volgens Nordin’s plan. Inmiddels werden de buurtkinderen Lieke, Elke en Noa ook enthousiast gemaakt voor het grote spektakel, samen met Nordin’s grote broer Quinten werden er uitnodigingen geschreven en rondgebracht bij enkele buurtbewoners van de Molenhof. Op vrijdag 2 augustus om 10 uur was het dan zover, de eerste race werd gereden

De trotse winnaars door de 4 vrienden. Zij werden aangemoedigd door de papa’s en mama’s, broertjes, zusjes, opa, oma en buurtbewoners. Om op deze warme ochtend wat verkoeling te brengen werden er ranja en ijsjes uitgedeeld. Aan het einde van de race werden de prijzen uitgereikt door Nordin. De beste automonteur was Dries

(autoschade Aarts), de 1e en 2e prijs gingen uiteraard naar Nick en Lars. Voor alle deelnemers en kleine supporters was er nog een aardigheidje. Het was een Superrace en na afsluiting werden er al direct weer plannen gemaakt voor het volgend jaar……

Een geslaagde TT Races in Soerendonk

Links: Piet van der Wiel, voorzitter MASO, rechts: Evert Welvaart, voorzitter SAM Motorsport. De grote mannen achter de geslaagde klassieke wedstrijden van 4 augustus. Foto Festina Lente, Inge van Hesteren

Een grandioos geslaagde herhaling van de Historische TT races van Soerendonk georganiseerd door stichting Motor- en Autosport Organisatie. Het begon al op zaterdagmiddag, toen diverse rijders hun bivak al zochten op het rennerskwartier aan de D’Aasdonken. De motoren werden te voorschijn gehaald. Nadat de coureurs het parcours verkend hadden, werden de laatste afstellingen gedaan

‘s Avonds vonden velen hun weg naar naar cafe ’t Hof om daar de Nacht van Cranendonck mee te maken . De races van de jaren 1967 t/m 1971 waren hier op een scherm te bezichtigen. Vele herinneringen werden opgehaald over de wegraces van destijds in Soerendonk. Het was een gezellig samenzijn, maar er moest nog wel geracet worden de volgende dag.

Al met al was het een overweldigend succes. Zowel de rijders als het publiek waren enthousiast. De organisatie heeft vele bedankjes van beide zijden mogen ontvangen. Maar zonder de steun van vrijwilligers had dit evenement niet kunnen slagen. De stichting MASO bedankt alle vrijwilligers die zich geheel spontaan hebben aangemeld, de aanwonenden, sponsoren en Gemeente Cranendonck. Zeker niet te vergeten de coureurs en het publiek. Allen bedankt voor de fantastische dag. Het was SUPER.

Gerard Verdoold met de BSA 500cc waarmee Piet Kramer in 1967 de BMB-race won te Soerendonk. Foto www.festinalente, Inge van Hesteren

a

J

Zondags waren veel rijders met hun motor(en), zijspannen of bromfiets aanwezig. Het goede weer heeft hier zeker zijn deel aan gehad. Bij aanvang van de trainingen om 10.00 uur was er al vrij veel publiek aanwezig. Het bleef boven verwachting in grote getale toestromen. Iets dat de organisatie totaal hadden onderschat. Met gevolg dat er al vroeg in de middag nieuwe aanvoer moest komen voor de catering. Wethouder Patrick Beerten verrichte de officiële opening , waarna het publiek kon genieten van mooie wedstrijden en ook zeker van de oude motoren. Tijdens de pauze werden de rijders van destijds in de bloemetjes gezet. Grote publiekstrekker was ongetwijfeld Piet Damen uit Maarheeze. Piet liet aan de ruim 2000 bezoekers zien waarvoor hij hier weer aan de start stond en won overtuigend beide manches.

van de we e g ek ri

Ice Doelman

Proficiat met je 5e verjaardag op zondag 11 augustus!!! Tante Eline en Ome Roy Kent u ook iemand die volgende week jarig is en wilt u hem of haar verrassen met een heerlijke taart, ter beschikking gesteld door:

T. 0495 491354 Budel

www.bakkerijrooymans.nl

laat het ons dan weten. Stuur een e-mail of vul onderstaande bon in en stuur deze, met een foto, vóór maandagmorgen 10.00 uur naar:

De Grenskoerier, Postbus 2040, 6020 AA Budel of e-mail naar: info@grenskoerier.nl, t.a.v. ‘De jarige van de week’. Mogelijk wordt hij of zij de gelukkige. Wekelijks verloten wij één taart. De jarige wordt verzocht de taart zelf op te halen. Wel even vooraf (telefonisch) reserveren. De advertentie dient meegenomen te worden, wanneer u de taart ophaalt. Wilt u de foto retour? Sluit dan een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe bij. Naam jarige: Adres: Plaats: Geb.datum: Start van de 500cc-klasse, met vooraan rechts Bert Struyk, al coureur sinds de jaren zestig. Foto www.festinalente, Inge van Hesteren

Naam aanvrager:

Tel.:


WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2013

Kerkberichten O.L.V. Visitatie Budel/Gastel Telefoonnummer: 0495-491215 e-mailadres: secretariaat@onzelievevrouwvisitatie.nl actuele informatie: www.onzelievevrouwvisitatie.nl Bankrekeningnr. 1095 81 024 Parochiecentrum De Goede Herder Telefoonnummer: 0495-499204 e-mailadres: secretariaat@onzelievevrouwvisitatie.nl Adres: Kerkstraat 27, 6021 CH Budel Openingstijden: ma. t/m vr. 09:00 tot 12:00 uur . MARIAKAPEL is dagelijks geopend van 9:00 tot 17:30 uur. Activiteiten komende periode: Doopgesprekken 9 september en 14 oktober om 20:30 uur Doop 14 en 29 september VAKANTIESLUITING SECRETARIAAT iedere dinsdag en donderdag in de maanden Juli en Augustus. Grote kerk Kerkstraat 10 6021CH Budel Zaterdag 10 augustus 19:00 uur Eucharistieviering Henricus Huijbens, Gertruda de Werdt en overleden kinderen; overleden familie Cox; Mia Duisters- van der Heijden (verj). Lectoren: Annie Neijssen en Annemieke Vlassak Acoliet: Bart Vlassak Zondag 11 augustus 10:30 uur Eucharistieviering Joep Davits (jgt); Dorus en An Broersv.d. Broek (jgt); Henk Manning; Frans Teeuwen en zoon Frank (verj).

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 12

Lectoren:Peter Vos en Lènemiek Scholten Acoliet: Lincy van Middelaar Dinsdag 13 augustus 08.30 uur Morgengebed 09.00 uur Eucharistieviering Woensdag 14 augustus 08.30 uur Morgengebed Donderdag 15 augustus 08.30 uur Morgengebed 18:15 uur Eucharistische aanbidding. 18:30 uur: Avondgebed 19.00 uur Eucharistieviering Paula Kuppens- Davids. Vrijdag 16 augustus 08:30 uur: Morgengebed 09:00 uur : Eucharistieviering De Flank in Marienburght Graafschap Hornelaan 2 6021 XL Budel Maandag 12 augustus 19:00 uur Woord en Communieviering Geen intenties Woensdag 14 augustus 18:30uur Rozenkransgebed 19:00 uur Eucharistieviering

geen intenties Zondag 11 augustus 08:30 uur Eucharistieviering geen intenties Maandag 12 augustus 12 :15 uur Middaggebed 12:30 uur Eucharistieviering

Pastoor Hermanus Bos, ouders Cornelis Bos en Johanna Stolker Joep Vlassak en echtgenote Marianne Peels Frans Vlassak Dinsdag 13 augustus 2013.

Parochie Budel-Schoot Grootschoterweg 86, 6023 AT; Tel: 491315 Snipverkouden? Een open raam brengt niet enkel en ook niet altijd verfrissing. Nog leren omgaan met hitte? Diensten en intenties: * vrijdag 14.00 uur trouwen Koen Hendriks en Nicki Huber. Veel geluk! * zat. en zon. geen dienst; zat. Woordcommuniedienst in Dorplein * zondag om 15.00 uur doop. Welkom Nicky en Floor.

Corneliuskapel Gastel St. Cornelisplein 1 6028 RN Gastel

Parochie Soerendonk Kapelaan Mervin. Tel. Maarheeze: 0495-591215 Mobiel: 06-26054350 Heilige missen: Zaterdag: 19.00 uur Zondag: 11.30 uur. Dinsdag: 9.00 uur. Misintenties kunt u opgeven middels een briefje in een enveloppe met de intentie, datum en het benodigde geld, in de brievenbus bij Piet Adams, Kruisstraat 31, Soerendonk, te doen.

Zaterdag 10 augustus 17:30 uur Eucharistieviering

Zaterdag 10 augustus 2013. M.m.v. parochiekoor.

Petrus Beerten, Helena Slenders, dochter Marie, zonen Peer en Jan, schoonzonen Harrie, Tinus en Coop; Paulus Compenvan Eerd (verj).

Parochie Budel-Dorplein

Zondag 11 augustus 2013.

Grootschoterweg 86, 6023 AT; Tel: 491315 De bliksems van de kerk leidden niet af maar trokken aan. Nu was ook ons kunstwerk aan de Schakel niet meer heilig. Staat ons cultureel en spiritueel leven onder druk? Diensten en intenties: * zat. 10 aug. om 18.00 uur (laatste?) woordcommuniedienst: Jetty en Ernst Hoyer; Fons Bongaerts en Alda Bongaerts-Driessen (verj.); Huub vLeeuwen; Arnoldus vLeeuwen (verj.); Net Smolders; Annie Frenken-Hurkmans; Mia Stevens-Frenken.

Christelijk Centrum Hamont Contactadres: Henk en Martha Hoeben tel. 0031 (0)495 519933 NL Paul en Rita de Meester 0032 (0)14 815619 BE www.cchamont.be e-mail: info@cchamont.be Zaterdag 10 augustus. Als u geen zin heeft om weer alleen te eten en u wil een gezellige middag doorbrengen dan nodigen wij u van harte uit om samen met ons een maaltijd te nuttigen, en daarna een gezellig samenzijn te hebben. Het gaat zoals altijd door in het Christelijk Centrum Hamont, Transistorstraat 1, Hamont. Het begint om 12.00 uur en naar verwachting eindigt het om 16.00 uur. Voor inlichtingen en opgave kunt u terecht bij: voor Nederland: Franca van de Ven tel. 0031 (0)85 7856673 of 06 26816788. Zondag 11 augustus Samenkomst met als spreker Hilko Pot. Deze samenkomst vindt plaats aan de Transistorstraat 1, Hamont Achel, en begint om 10.00 uur.

St. Getrudis Maarheeze Kapelaan Mervin Pastorie Kerkstraat 20, 6026 RV Maarheeze Tel: 0495-591215 In noodgevallen: 06-26054350 Parochie Budel: 0495-491215 Website: www.parochiemaarheeze.nl Misintenties Zaterdag 10 aug 17.30 uur: Voor het welzijn van alle parochianen Hub Demarteau (jrgt) Frans Thijssen (jrgt) Zondag 11 aug 10.00 uur: Voor het welzijn van alle parochianen. Woensdag 14 aug 19.00 uur: H. Mis Donderdag 15 aug 09.00 uur: H. Mis Vrijdag 16 aug 09.00 uur: H. Mis

Jubileum Iedereen die ons 50-jarig huwelijk in welke vorm dan ook onvergetelijk heeft gemaakt

50

bedankt! Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen, telefoontjes en vele andere blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van os mam, os oma en os omi

persoonlijke uitvaartverzorging

Leon en Zus Brouns

Kantoor & Rouwcentrum

Lenie van Beuningen-Janssen

Spoorlaan 9c 5591 HT Heeze 040-2260158 info@fiddelaers.nl www.fiddelaers.nl

Een speciaal woord van dank aan Wanda Roosen, Pastoor Cornelissen en het gehele personeel van Marishof.

Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Ik luister graag naar uw persoonlijke wensen. Dankzij de samenwerking met Van Deursen Uitvaartverzorging kan ik de polisvoorwaarden van uitvaartverzekeringen zoals DELA respecteren zodat u geen risico loopt op ‘meerkosten’.

www.roosen-uitvaart.nl

Tel. 0495 - 51 95 16

Samen onderweg naar een persoonlijk afscheid

Klein Schoterstraat 2a, Budel T 0495 430 260, www.vdstappen.nl

Martin Horst

Uitvaartverzorger

➩Op zondag 22 september a.s. houdt het Budels Gemengd koor weer haar jaarlijkse rommel- en curiosamarkt in gemeenschapshuis ‘De Borgh’ Dr. A. Mathijsenstraat 15 te Budel van 10.00 u tot 13.00 u. Heeft u verkoopbare spullen waar u van af wilt, die niet defect zijn maar nog goed verkoopbaar, en draagt u het Budels Gemengd Koor een warm hart toe laat het ons even weten op telefoonnummer 0495494631 of 0495-492798 ( voor België 0031495494931 of 00314952798). We halen de spullen graag bij u op. We kunnen het hele jaar door spullen ophalen. Gezien de verkoopbaarheid en om hoge afvoerkosten te voorkomen nemen we géén grote meubelen, koelkasten, matrassen e.d. mee.

040-2260158 Ik vind elke uitvaart bijzonder omdat iedere familie eigen wensen en verwachtingen heeft. In de gesprekken bouw je een band op met de familie en kun je in deze verwarrende en moeilijke tijd echt iets voor hen betekenen. Heidi van Dijk - Slaats uitvaartbegeleidster

Thuis Sterven! Wij staan belangeloos voor u klaar. VPTZ Cranendonck

www.stichtingeindzorg.nl

☎ 06 47 140 400


WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 13

Signeren Wilt u hierop reageren ga dan naar www.grenskoerier.nl en reageer via “opinie” Een bijdrage voor de rubriek ‘Mijn Mening...’ kunt u sturen naar de redactie van de Grenskoerier, Dr.A.Mathijsenstraat 34, 6021 CL in Budel of info@grenskoerier.nl. De redactie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen of in te korten. Plaatsing betekent niet dat de redactie het met de verkondigde mening eens is.

Jong geleerd, oud gedaan! Al lang erger ik me dagelijks aan de hoeveelheden afval die wij Nederlanders zomaar overal achterlaten. Onze properheid houdt onmiddellijk op na onze huis- en tuingrens. Raampje van de auto opendraaien en gooi je rotzooi maar ip de openbare weg. Wandeling maken, gooi je blikjes, fritesbakjes, ijspapiertjes, chipszakjes gewoon in de berm als de versnapering op is. Ik heb mijn kinderen geleerd, dat dat absoluut niet kan; en ook zij hebben hun kinderen dat weer geleerd. Dan kom ik op een zondagmiddag bij een van mijn dochters en de kleinkinderen hadden gezien dat er wel erg veel afval lag op het speelveldje bij de Poelsnep in Maarheeze. Met z’n tweetjes (8 en 4 jaar oud) zijn ze op pad gegaan en al heel snel hadden ze een zak vol afval. De andere twee kleinkinderen (8 en 6 jaar) raakten aangestoken en ook zij gingen met

een grote zak op pad. Uiteindelijk hebben ze drie zakken afval opgeraapt, waarvoor ik ze uitbundig heb geprezen! De oplossing is zo simpel: koop een rol van 20 plastic zakjes voor minder dan een euro in iedere supermarkt en stop zo’n zakje in je jaszak, in de auto en in je tas. Al de rommel erin en thuis weggooien in de daarvoor bestemde plastic zakken of kliko’s. En geef de politie het recht om streng op te treden: bij een heterdaadje een boete én een dag afval rapen. Maar vooral: laten wij als volwassenen het goede voorbeeld geven en onze kinderen leren dat je je eigen vuil zelf in de daarvoor bestemde afvalcontainers weggooit.

Teja Hagendoorn, oma van 4 kleinkinderen

Zuster Gonda Lammers viert haar diamanten kloosterfeest Op 24 augustus is het 60 jaar geleden dat Gonda Lammers als zuster M. Virgo is ingetreden bij de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid te Stijl (bij Venlo). Ter gelegenheid van haar diamanten kloosterjubileum zal op zaterdag 24 augustus om 14.00 uur een eucharistieviering in de O.L.V. Visitatie in Budel worden gehouden. Aansluitend is er voor iedereen de mogelijkheid om haar te feliciteren tijdens de receptie die wordt gehouden van 16.00 tot 17.00 uur in de Wielerbaan in Budel. Gonda Lammers, dochter van Willem Lammers en Hendrica Winters, is op 23 september 1928 in de Buulderbosch geboren als 10e kind uit een gezin van in totaal 15 kinderen. Een sterk gezin, waarvan allen inmiddels het 50-jarig huwelijk of priesterschap hebben mogen vieren. Gonda is op 25-jarige leeftijd ingetreden in het klooster. Na het noviciaat (dit is de nieuwelingentijd binnen een religieuze orde) heeft zij twee jaar de Mulo gevolgd. In 1956 is Gonda in Venray gaan werken in

de zorg voor gehandicapte meisjes. Daar kreeg zij het verzoek om uitgezonden te worden naar de missie. Deze kans heeft zij met twee handen gegrepen. Ter voorbereiding is

zij negen maanden naar Engeland gegaan om de Engelse taal beter te leren spreken en tegelijkertijd de voorbereidingen te treffen. In 1967 is zij uitgezonden naar Malawi, een van de armste landen van Afrika. Malawi grenst aan Zambia, Tanzania en Mozambique en is zeven keer zo groot als Nederland. De bevolking woont overwegend verspreid over het platteland. Gonda heeft gedurende 36 jaar diverse werkzaamheden verricht in Malawi. In 1960 is de zeer afgelegen missiepost door de paters Monfortanen geopend. Deze missiepost was ver gelegen in de rimboe en was alleen bereikbaar vanaf de stad Blantyre middels een zeer slecht begaanbare weg, waarbij elf rivieren overgestoken moesten worden. Met de hulp van Memisa en veel missievrienden is er een school opgericht voor de opleiding van verpleegsters. De verpleegsters werkten in het naastgelegen ziekenhuis. Gonda had de zorg over het huishouden bij de verpleegsters in opleiding.Daarnaast ging ze vijf dagen per week naar de omringende dorpen om de vrouwen voorlichting te geven over het huishouden, de hygiëne en handenarbeid. Gonda werd af en toe getroffen door malaria. Meestal herstelde ze hiervan, echter eenmaal was het kantje boord. Naarmate Gonda ouder werd, namen de weerstand en krachten af. Ze had de overweging om in Malawi te blijven en daar te sterven of haar werkzaamheden over te dragen aan haar Afrikaanse medezusters. Zij heeft voor het laatste gekozen en is in 2003 op 75-jarige leeftijd teruggekeerd naar Nederland. Momenteel woont zij in het klooster in Tegelen. Het doet haar deugd dat de ontwikkeling van de vrouwen in Malawi nog steeds doorgaat. Haar inzet en liefde voor de Afrikaanse vrouwen is er nog steeds en dat blijft. Op verschillende manieren kan Gonda de plaatselijke bevolking nog steunen en dat doet haar goed.

Zaterdag 3 augustus was Marian van Zon bij de Bruna in Budel om haar boek

Ontvoerd naar Irak te signeren.

Colored-Up Run @ Cranendonck - The Most Colorful Day Of Your Life ! Amsterdam, Utrecht en Zwolle gingen voor.... Op zondag 1 september is het zover, de straten van de gemeente Cranendonck zullen door de 1e editie van de Colored-Up Run kleurrijk zijn. De Colored-Up Run is geschikt voor iedereen die aan deze kleurrijke loop wil meedoen. Iedereen, van jong tot oud, is welkom. Het is spectaculair, laagdrempelig en winnen is geen doel, beleven des te meer. Hoe werkt de Colored-Up Run? Bij de Colored-Up Run loop je 5 km op je eigen tempo, wandelen mag dus ook, en wordt je op elke km begroet door een prachtige kleur. Na 5 km kom je als een waar kleurenpalet over de finish. Het wordt gegarandeerd de kleurrijkste loop uit je leven! Om 13.00 uur zal de wethouder Frans Strik van de gemeente Cranendonck het startschot geven om vanaf het festivalterrein van sportpark de Braken aan de Branten 15 in Soerendonk te starten met de Colored-Up Run. Er is een route uitgezet van 5 kilometer door de straten van Soerendonk en Gastel. Na elke kilometer worden de lopers door vrijwilligers bestrooid met een uniek kleurenpoeder. Dit poeder is geheel natuurlijk waar een biologisch afbreekbare kleurstof aan is toegevoegd. Het levert absoluut geen gevaar op voor

de gezondheid en het milieu. Het geeft wel een waanzinnig effect en de lopers veranderen in een kleurrijke vrolijke massa. Bij de finish worden de deelnemers begroet door fotografen want elke deelnemer is veranderd in een levend kunstwerk! Er is geen tijdsregistratie want beleving is belangrijker dan prestatie. Na afloop zal op het festivalterrein van Sportpark de Braken van 14.00 tot 20.00 uur een geweldig feest losbarsten met regionale DJ talenten. Omstreeks 16.30 uur is de grote finale “THE RAINBOW” dat alle zakjes kleurenpoeder de lucht in gaan! Inschrijven: Tot en met 20 augustus kan jij je online inschrijven op www.coloreduprun.nl. Je kan je voor €15,00 inschrijven en je bent verzekerd van deelname aan deze kleurrijke fun ! Print het e-ticket uit en neem deze mee op zondag 1 september. Er kunnen maximaal 1500 mensen deelnemen aan dit evenement en iedere deelnemer krijgt een uniek ColoredUp Run t-shirt, zonnebril en een telefoonhoesje ter bescherming voor je telefoon. Deze gadgets worden aan je persoonlijk overhandigd op zondag 1 september tussen 10.00 en 12.00 uur bij het secretariaat op het Sportpark de Braken. Voor meer info kijk op www.coloreduprun.nl of houdt Facebook in de gaten.


WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2013 Bridge Bridgeclub Budel /De Bonte Os Uitslag van de zomeravonddrive dag 1 augustus 2013 Groep A 1 Willy Ahrens – Els Kennis  2 Truus en Harry Vlassak 3 Nelly Duisters – Jo Voermans

donder64,17 % 60,83 % 56,67 %

Gedurende de maand augustus is het nog vrij bridgend elke donderdagavond in de Bonte Os in Budel. Inschrijven vanaf 19.15 u; start bridgen 19.45 u ; kosten 1 euro per persoon voor niet-leden Bridgeclub Maarheeze  Uitslag zomercompetitie bridgen maandag 5 augustus 2013   1-2 Mevr Ramaekers & Hr Bos  59,90% 1-2         Ds van de Broek & Smeets 59,90% 3-4         Ep Biemans    59,38% 3-4         Ep van Breugel  59,38%   Gedurende de maanden juli en augustus Is het vrij bridgen op de maandagmiddag In de Smeltkroes te Maarheeze. Start inschrijving 13.15 uur aanvang bridgen 13.30 uur. duivernsport Uitslagen postduivenvereniging De Grenspost, Budel Topdrukte. Twee marathonwedstrijden op het programma en daarnaast nog een middenafstandsvlucht voor jonge en oude duiven. De lange afstand liefhebbers konden hun ei kwijt op Dax (990 km) en Bergerac (810 km). De andere wedstrijd werd gelost in Epernay (275 km). Vooraf leken het relatief makkelijke wedstrijden te worden, maar het bleken toch kuitenbijters achteraf. De topduiven lieten zien dat ze uit het goede hout gesneden zijn. Hier de top 10 van de wedstrijden: De top 10 Deelname 46 oude duiven Uitslag 3-8-2013 Vanuit Dax Gemid. Afstand ± 990 km) 1 W. Moors 2 W. Moors 3 J. v/d Linden 4 N. Genevasen 5 P. en R. van Breugel 6 W. Moors 7 N. Genevasen 8 W. Bax 9 L. Feijen 10 W. Moors De top 10 Deelname 64 oude duiven Uitslag 3-8-2013 Vanuit Bergerac (Gemid. Afstand ± 810 km) 1 N. Gevasen 2 P. en R. van Breugel 3 W. Moors 4 N. Genevasen 5 J. v/d Linden

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 14

6 P. en R. van Breugel 7 J. v/d Linden 8 N. Genevasen 9 W. Moors 10 J. v/d Linden De top 10 Deelname 130 jonge duiven Uitslag 4-8-2013 Vanuit Epernay (Gemid. Afstand ± 275 km) 1 P. van Hunsel 2 A. Rooijmans-De Bout 3 P. van Hunsel 4 P. van Hunsel 5 A. Rooijmans-De Bout 6 A. Rooijmans-De Bout 7 F. Soors 8 P. van Hunsel 9 P. van Hunsel 10 A. Rooijmans-De Bout De top 10 Deelname 113 oude duiven Uitslag 4-8-2013 Vanuit Epernay (Gemid. Afstand ± 275 km) 1 H. Teeuwen 2 H. Teeuwen 3 F. Soors 4 F. Soors 5 J. Moleman 6 J. Moleman 7 F. Soors 8 G. van Heugten 9 H. Teeuwen 10 H. Teeuwen hardlopen De uitslagen van Volksloop van Loopgroep Cranendonck zijn: 3,5 km: Henk Snijders 17.52 min. (2e) Henk van de Wildenberg 17.59 min. (3e) Luciënne Micheels 19.38 min. (2e) Lenie Staals 21.41 min. (PR) 7 km: Frans Valkenburg 30.12 min. Marcel Groenen 31.03 min. Kees Hermans 31.03 min. Sepp v.d. Wildenberg 34.26 min. Willy van Kuijk 34.28 min. Liesbeth Groenen 34.53 min. Marjo v.d. Sterre 35.41 min. Peter Kuijken 41.56 min. 17,5 km: Rob van Ettinger 1.28.55 min. voetbal KFC HAMONT 99 zaterdag 10/08  16u30   1° ploeg - V Lommel zaterdag 10/08  16u30 beloften A - Sp Ellikom woensdag 14/08    19u00  Rc Peer - U15 B donderdag 15/08   10u00  U11 - SK Bree donderdag 15/08   10u00  U10 - SK Bree donderdag 15/08   13u00  U21 - FC Eksel donderdag 15/08   15u00  U8 - Opitter FC donderdag 15/08   15u30  U15 A - SK Bree donderdag 15/08   17u00  U17 - SK Bree donderdag 15/08   18u00  U13 - SV Budel donderdag 15/08   19u30  1° ploeg - Rood Wit 67

Loopgroep Cranendonck Het is vakantietijd en dat was ook wel te merken aan het aantal deelnemers van loopgroep Cranendonck aan de Volksloop in Weert. Op deze prachtige zomerse dag waren er 13 lopers van de loopgroep aanwezig. De meeste liepen een kortere afstand in verband met het warme weer. Toch was er een loopster die een PR liep op de 3,5 km: Lenie Staals (tijd 21.41 min.). Heel goed gedaan! Luciënne Micheels pakte op deze afstand een keurige 2e plaats ( tijd 19.38 min.)! Terwijl Henk Snijders ( tijd 17.52 min. ) hetzelfde deed in zijn categorie en Henk van de Wildenberg 3e plaats ( tijd 17.59 min.) net voor bleef. Liesbeth Groenen werd op de 7 km 2e in een tijd van 34.53 min .

Vlak daarachter kwam Marjo van de Sterre over de finish op de 3e plaats in een tijd van 35.41 min . De andere lopers liepen redelijk goede tijden, maar net niet genoeg om een ereplaats te bemachtigen. Het is ook goed om niet steeds tegen je top aan te lopen. Er komen over enkele maanden weer heel wat mooie wedstrijden. De eerste is op 15 september. Dan organiseert Loopgroep Cranendonck voor de 6e keer de Halve en Kwart marathon van Cranendonck. Daar willen diverse lopers een scherpe tijd neer zetten. Degene die hier niet de halve loopt, doet een gooi naar een goede tijd op de kwart marathon. Zij lopen dan een halve marathon in Eindhoven

Verder is er in Cranendonck nog een 5 km wedstrijd en zijn er scholierenlopen voor de jeugd. De afstanden voor de jeugd zijn respectievelijk 400m, 800m en 1200m. De inschrijving staat weer open! Zie www.inschrijven.nl . Voor de organisatie is het heel fijn als je van te voren inschrijft. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.loopgroepcranendonck.nl . Voor informatie kunt u mailen naar henksnijders@ziggo.nl . Interesse in lopen? En wilt u gaan trainen voor een van onze afstanden op 15 september 2013? Kom vrijblijvend een paar keer meetrainen of bel 0612469084.

End of Summer bij TV Dorplein Wellicht net pas terug van vakantie of, beter nog, u gaat de komende dagen vertrekken. In het laatste geval is het onderstaande voor u niet zo relevant en wensen wij u een zonnig intermezzo toe. Hebt u echter de werkzaamheden weer hervat en staan de rackets weer uitnodigend in zicht om de draad weer op te pakken? Dan heeft TV Dorplein de oplossing voor u. Hoe? Door het organiseren van de 4e editie van het End of Summer tennistoernooi op donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus. Een tennistoernooi voor dames en herendubbels met een minimumleeftijd van 18 jaar. Het einde van deze geweldige zomer beleef je zo wellicht dan ook bij Tennisvereniging Dorplein. Dit driedaagse dames- en herendubbeltoernooi waarbij prestatie, sportiviteit en een ongedwongen sfeer de voornaamste troeven zijn

organiseren we voor allen die wel een toernooitje willen spelen maar eenvoudigweg geen hele week meer vrij kunnen maken in hun agenda. Een korte tijdsspanne waarbij de deelnemers minimaal 2 van de 3 dagen beschikbaar moeten zijn, allen 3 wedstrijden van 2 sets spelen en, hopelijk, zaterdagnamiddag de 25e met een goed gevoel huiswaarts keren. Daarbij komt als bijkomend voordeel dat de deelnemers aan de KNLTB najaarscompetitie dit als voorbereiding kunnen gebruiken zodat ze goed voorbereid zijn. We hebben er voor gekozen om de deelnemers in 3 klassen onder te verdelen, te weten klasse 1 met sterkte 4, 5, 6, voor België is dat respectievelijk B-2/6, B0, B+2/6, B+4/6, C+15 en klasse 2 met sterkte 7, 8, 9, voor België C+15/1, C+15/2, C+15/3, C+15/4, C+15/5, C+30. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in de 55+

klassen in te schrijven. We starten donderdags omstreeks 18.00 uur en eindigen zaterdagmiddag omstreeks 17.30 uur. U hebt dan de zondag nog om uit te rusten en met frisse moed op de maandagochtend weer richting werkplek te verkassen. Mocht tenminste het laatste beetje energie dat u nog hebt, niet op gaan aan een bezoek aan de Budelse kermis. U bent nieuwsgierig geworden en heeft wellicht interesse om deze 3 dagen (weer) in Dorplein door te brengen? Kijk dan op onze website, www.tvdorplein.nl, op www.toernooi.nl, zoekterm end of summer, of neem voor meer informatie contact op met dhr. Gerard Brouns, telefoon 0495 494928, e-mail vcl@tvdorplein. nl. Wij verwelkomen u graag op 22, 23 en 24 augustus in Dorplein voor een compact, sportief, gezellig en hopelijk zonnig evenement.

Fithockey bij hockeyclub Cranendonck weer van start

Seizoen FC Cranendonck weer van start

Eind juli zijn de trainingen voor de selectie van FC Cranendonck weer gestart. Onder leiding van onze nieuwe trainer Jeroen Polman, geassisteerd door Jacky Claes, ging het er al stevig en fanatiek aan toe. Ook deze week wordt er nog volop getraind voordat de eerste oefenwedstrijden op het programma staan. Zaterdag 24 augustus start de

beker competitie, waarin het 1ste van FC Cranendonck aan NWC, DESM en sv Budel als tegenstanders treft. Programma komende week: Za 10-08-2013 FC Cranendonck Da – KFC Hamont Da aanvang: 18:00u Di 13-08-2013 FC Cranendonck 1 – Nederwetten 1 aanvang: 19:30u Fithockey een gezonde manier om buiten actief te zijn

Programma Bergrunners De vakantieperiode zit er bijna op voor alle Bergrunners en het is tijd om het normale programma weer op te pakken. In de vakantie hebben de Bergrunners niet stil gezeten en aan allerhande activiteiten deelgenomen. Zo hebben enkele dames de Vierdaagse van Nijmegen met succes uitgelopen en een groep Bergrunners heeft met succes het rondje Someren gewandeld wat toch nog altijd een afstand van 40 kilometer is. Al deze deelnemers nog een dikke proficiat voor hun prestatie. Ook natuurlijk diegenen die aan de verschillende vakantie-activiteiten

hebben deelgenomen. Ondanks het warme weer hebben Harrie Nouwen en Carla Beerten afgelopen zondag deelgenomen aan de Volksloop in Weert. Beiden liepen de 3,5 kilometer, Carla in een tijd van 18.11 min. en Harrie deed er 20.55 min,. over. Met ingang van 12 augustus beginnen weer alle trainingen met het normale programma. Wil je na de vakantie een beweegprogramma oppakken, dan is dit mogelijk bij de Bergrunners met hardlopen, sportief wandelen en Nordic Walking. Voor meer info: www.bergrunners-budel. nl of tel: 0495492030

Na enkele weken rusten gaan de fithockeyers bij hockeyclub Cranendonck (HCC) weer beginnen. Deze enthousiaste groep is vorig jaar september voor het eerst begonnen met het fithockey. Dé manier om buiten actief bezig te zijn.  Ondertussen hebben ze al de nodige kennis en er-

varing opgedaan en hebben ze zelfs al in Best een demonstratie mogen geven. Ondertussen zien we dat de groep fithockeyers steeds meer groeit. Hoe  meer zielen, hoe meer vreugd. Vanaf aanstaande vrijdag zullen de fithockeyers weer wekelijks   bij  Hockeyclub Cranendonck

te vinden zijn. Iedereen is natuurlijk van harte welkom om tussen 13.00u en 14.00u een kijkje te komen nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilco  Groenen: 0495-591068.


WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 15

i l u j d n a a m e d BaBy’s van

Lise

Juli, het was een warme maand. een maand waarin de mussen zo af en toe dood van het dak vielen. Maar niet de ooievaar! Die bleef actief. Hij bezorgde maar liefst acht nieuwe baby’s in deze contreien. Misschien zelfs wel meer. In elk geval kregen wij van acht baby’s een kaartje in de bus. Daarom feliciteren we: Jan, Pauline, Bram en Luuk met hun zoon en broertje Tim, Willem en Cindy Houben met hun dochter Isa, Rob, Ingrid, Esti en Jula met hun dochter en zusje Nine; Rob Beerten en Linda Meulendijk met hun zoon Tuur; Wouter, Wendy, Janneke en Joke Mathijssen met hun dochter en zusje Minoek en Johan, Wendy, Jannes en Niels Kuipers met hun dochter en zusje Lieze. De baby’s van de maand zijn er deze keer twee: Lise en Yara, de dochters van Johan Vlassak en Hanneke Dielissen. Ze werden op 3 juli geboren: Lise van 2255 gram en Yara van 2120 gram, een eeneiige tweeling. ‘Er waren wel tweelingen in de familie,’ vertelt Hanneke. ‘Maar toch niet zo dat wij er zelf rekening mee hadden gehouden.’

Yara

De zwangerschap viel, ondanks het feit dat het er twee waren, wel heel erg mee: ‘Eigenlijk had ik nergens last van. Ja, natuurlijk had ik op het laatst wel een gigantische buik.’ Bij 35 weken kwam de bevalling spontaan op gang. Was dat niet zo geweest dan zou ze met 37 weken worden ingeleid. Dat is gebruikelijk bij een tweeling die het met één placenta moet doen, vertelt ze. Het inleiden bleek dus niet nodig en als we zien dat Lise om 15.30 uur en Yara slechts twee minuten later, om 15.32 uur ter wereld kwam dan viel ook dit wel mee. ‘Ze hebben nog anderhalve week in het ziekenhuis gelegen omdat ze eerst zelfstandig moesten drinken. Die tijd in het ziekenhuis hebben ze sondevoeding gehad. Sinds ze thuis zijn krijgen ze borstvoeding en dat gaat prima,’ klinkt het tevreden. De baby’s zijn heel rustig, vertelt Hanneke. Ze eten goed, slapen

Wij wensen de ouders van Lise en Yara heel veel geluk!

goed en huilen zo af en toe een keertje. ‘s Nachts krijgen ze nog een voeding maar daarna wordt er direct weer doorgeslapen. Half oktober gaat Hanneke weer aan het werk op kantoor bij Land van Horne: ‘Johan en ik gaan allebei vier dagen werken. De overige drie dagen zorgen mijn ouders een dag voor ze, een dag gaan ze naar de vader van Johan en dan nog een dag naar Klikkelstein.’ Nog iets leuks meegemaakt? is altijd onze laatste vraag. Het antwoord komt meteen: ‘We waren aan het wandelen en omdat de baby’s nogal klein zijn hadden we ze diep onder de dekens gestopt. Komen we een paar oude vrouwtjes tegen. Een van hen vraagt: Waarom ben jij met die lege wagen aan het wandelen? Toen hebben we de dekens maar even weggetrokken.’ Krijgen jullie een (of twee!) baby(‘s) in augustus? Laat het even weten. Een kaartje en een foto in de brievenbus bij De Grenskoerier, dr. A. Mathijsenstraat 34 of via de mail info@ grenskoerier.nl.

Zij krijgt. Jij geeft.

Deel je geluk en doe mee! www.moedersvoormoeders.nl

Miryam Ector (0495)518932

Als je net zwanger bent maakt je lichaam het unieke hormoon hCG aan. Met dit hormoon kun je vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen helpen ook zwanger te raken. Hoe? Simpel. Door je urine op te vangen. Die door Moeders voor Moeders ingezameld wordt. Help stellen met een kinderwens. Geef je op voor Moeders voor Moeders. Je kunt je aanmelden t/m de 11e week van je zwangerschap. Meedoen kan t/m de 16e week van je zwangerschap. Bel voor meer informatie gratis 0800 - 022 80 70 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur). Je kunt ook contact opnemen met de informatrice bij jou in de buurt:

Elly Peeters, 0495 - 53 62 36

www.kraamzorg-homecare.nl

Meer informatie vind je op www.moedersvoormoeders.nl Moeders voor Moeders is onderdeel van MSD

Leonidas ‘THuisSU-U-TE Leonidas Geboortesuikers We hebben een exclusieve collectie geboortesuikers. Een compleet aanbod met oog voor originaliteit en kwaliteit, geschikt voor ieders budget!

Kleuterstraat 18, 3930 Hamont-Achel Tel. 0032 11 621493 - leonidashamont@telenet.be


WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 16

zondag LANGelke LEVE DEgeopend EUROvan 10.00 tot 18.00 uur!

www.c1000.nl www.c1000.nl

let op: Deze aanBieDingen zijn alleen gelDig Bij C1000 hesselBerth in BuDel alle aanBieDingen zijn nu nog langer gelDig van WoensDag 7 augustus t/m DinsDag 13 augustus

hollandSe

bloemkool

Shoarma reepjeS

varieer eenS met knorr overgereCht

3.

0.

98

kilo

per stuk

half om half gehakt gekruid

optimel drinkS 0% of puur alle varianten

0.

99

pringleS ChipS alle varianten

gebraden

kipfilet

1.19

naturel vers van het mes

500 gram

100 gram

ribkarbonade

halve vlaai

2.

49

appelkruimel of roomkruimel

2 99

5-6 perS.

per stuk

heerlijke

wokgarnalen

0.

99

Bus 150 gram

2.

49

500 gram

pak 1 liter

99

2.

98

Bakje 200 gram

C1000 thuiSafbak

piStoletS wit of tarwe

0.

99

zak 8 stuks

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij OP=OP staat vermeld is, onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Voor alle producten in deze advertentie geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden.

Slim bezig Slim bezig

hesselberth Capucijnerplein 17 Budel Let op! Ook elke zondag geopend van 10.00-18.00 uur.

onze openingstijden: ma Di Wo za van 8.00 - 20.00 uur Do vr van 8.00 - 21.00 uur zo van 10.00 - 18.00 uur


WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2013

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 16

Heerlijke

Van onze Limburgse bakker Kessels

schnitzels gepaneerd of ongepaneerd 500 graM van 6.49 voor maar

4.

99

Van onze Limburgse bakker Kessels

abrikozenvlaai per stuk van 9.95 voor maar

7.

95

aardbeienbavarois vlaai per stuk van 12.50 voor maar

9.

95

Uw eigen bakker!

witte of tarwebollen zaK 8 stUKs

van 2.19 voor maar

1.

69

Maarheeze is iedere zondag geopend van 12-17 uur. Heeze is iedere zondag geopend van 12-18 uur. C1000 Frank Simonis • Smits van Oyenlaan 2-G • Maarheeze / C1000 Frank Simonis • Ten Borchwardplein • Heeze

grenskoerier week 32 2013  

weekblad voor Budel / Budel-Schoot / Budel-Dorplein / Maarheeze / Soerendonk / Hugten / Sterksel / Gastel / Hamont / Hamont-Lo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you