Page 15

WOENSDAG 15 FEBRUARI 2012

Open dag kasteel Cranendonck groot succes

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 15

Feestelijke start van het Hart van Soerendonk Digitale nieuwsbrief en Twitter

Op zondag 12 februari heeft een groot aantal trouwlustigen dankbaar gebruik gemaakt van de open dag van het kasteeltje Cranendonck. Circa vijftig mensen hebben zich zondag door een van de buiten gewoon ambtenaren van de burgerlijke stand (babs) laten informeren over de mogelijkheden om te trouwen in het kasteeltje. De reacties van de trouwlustigen waren positief. De babsen zullen in de toekomst zeker weer een open dag organiseren. Wilt u nu alvast wat meer informatie over trouwen in het kasteel? Kijk dan op www.cranendonck.nl

Donderdag 9 februari was het zo ver, de feestelijke start voor de bouw van het Hart van Soerendonk. Loco-burgemeester Patrick Beerten startte symbolisch de bouw met het overhandigen van een cheque aan Stichting den Donck ten behoeve van het eetpunt Zurrik. Daarna onthulden leerlingen van basisschool St. Joan de door hen zelf gemaakte bouwdoeken. Wat gaat er precies gebeuren? De basisschool St. Joan wordt uitgebreid en er komt een peuterspeelzaal bij. De oude gymzaal wordt afgebroken en er komt een

Gezocht: creatief jong talent Ben je jong en woon je in de gemeente Cranendonck? Heb je leuke ideeën en wil je je steentje bijdragen? Help ons dan jouw plekje in de krant en op internet te realiseren!

nieuwe voor in de plaats. De nieuwe gymzaal wordt tegen het gemeenschapshuis Den Donck gebouwd en wordt daar via een doorgang mee verbonden. Ook het gemeenschapshuis krijgt een metamorfose. Het eetcafé voor senioren wordt vergroot en dat geldt ook voor de ruimte van Stichting Jeugdcomité Soerendonk. Om een kleine kern als Soerendonk leefbaar te houden, moeten er bepaalde voorzieningen zijn. Naast een basisschool en een gemeenschapshuis horen daar ook medische voorzieningen bij. Daarom wordt een medisch cluster ook deel van het project. Hierin wordt onder andere de huisartsenpraktijk van dokter Meurs gehuisvest. Bij het complex worden door WoCom vijf patiowoningen voor senioren gebouwd, waarvoor een betaalbare huur zal worden gevraagd. De leerlingen van basisschool St. Joan hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan verschillende grote doeken die de bouwhekken tijdens de bouw verfraaien. Zij stonden dan ook enthousiast te springen toen ze deze doeken mochten onthullen. Loco-burgemeester Beerten mocht namens WoCom en de gemeente Cranendonck een cheque ter waarde van € 750,- overhandigen aan Sjaak Somers, voorzitter van Stichting den Donck. Deze cheque kan worden gebruikt voor de inrichting van het eetpunt in het nieuwe gemeenschapshuis. Eind 2012 zal de bouw gereed zijn. Daarna wordt de huidige gymzaal gesloopt en zullen het schoolplein en de openbare ruimte opnieuw ingericht worden. Uiterlijk in april 2013, maar mogelijk al wat eerder, is het project volledig afgerond.

Loco burgemeester Beerten overhandigt cheque aan dhr. Somers

RTV Horizon heeft de opening in beeld gebracht. Via www.youtube.com/rtvhorizon kunt u de beelden bekijken.

Via onze gemeentelijke website kunt u zich aanmelden voor een wekelijkse, digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u een uitgebreide versie van de artikelen op de gemeentepagina’s in de Grenskoerier. Ook vindt u er alle formele bekendmakingen. Volg ons ook op Twitter! Op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws via de micro-blog website Twitter? Dat kan nu ook! Kijk op www. twitter.com/gem_cranendonck voor het allerlaatste nieuws.

Web Alle actuele informatie over vergunningen, wetsbesluiten en verordeningen vindt u op onze website onder ‘Gemeenteblad bekendmakingen’. Deze digitale publicaties zijn de enige officiële bekendmakingen waaraan u rechten kunt ontlenen. Heeft u geen computer? Dan kunt u de bekendmakingen kosteloos bekijken via de computer in het gemeentehuis.

www.cranendonck.nl Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Cranendonck 2012 ter inzage voor de duur van 6 weken met ingang van 15 februari 2012 of via de gemeentelijke website www. cranendonck.nl bekendmakingen/publicaties..

Jongerenwerk Cranendonck en de gemeente Cranendonck willen jongeren in Cranendonck een platform bieden om nieuws uit te wisselen, met elkaar in gesprek te gaan en om vragen te stellen. In de Grenskoerier heeft inmiddels de eerste speciale jongerenpagina al gestaan en we hopen in het voorjaar ook een speciale website te lanceren. Maar wat we nu als eerste hard nodig hebben is… een goede naam! Een naam die jou aanspreekt, een naam waar jij je goed bij voelt. Kortom: jouw naam die staat voor ‘Jong in Cranendonck’.

Omgevingsvergunning

Doe mee en win! Jouw zelfbedachte en eventueel zelfontworpen naam voor de jongerenpagina in de Grenskoerier en/of op de nieuwe website kun je mailen naar jongerenwerkcranendonck@paladijn-welzijn.nl. Werk je liever op papier? Bij het gemeentehuis en bij locaties van het jongerenwerk kun je ook speciale formulieren hiervoor ophalen. De sluitingsdatum voor inzendingen is woensdag 29 februari. Een vakkundige jury kiest uit alle inzendingen de meest geschikte. Wie weet staat jouw naam straks in de Grenskoerier of op de nieuwe website! Bovendien win je dan een te16-09-2011 gekke 12:29 Ipod! cjg-advertenties Pagina 1

Omgevingsvergunning verleend • Loozerdijk 9, Budel-Schoot Bouwen woonhuis • Mulkstraat 22, Budel Slopen deel bijgebouw – asbestsanering • Nieuwedijk 21, Budel Vernieuwen kap woning • Hoevestraat 1, Gastel herbouw bedrijfsruimte

groot worden in Cranendonck

puberen? ik!..gaaf Leuk,.. maar hoe gaan wij daar nu mee om?

Meer weten? kijk op www.cjgcranendonck.nl

centrum voor jeugd en gezin

Omgevingsvergunning – ingekomen aanvragen • Buiten-Inne 3, Budel plaatsen rolpoort • S  tationsstraat 19, Maarheeze Bouw berging + balustrade • Hoevestraat 1, Gastel Ontheffing herbouw bedrijfsruimte • Nieuwedijk 21, Budel Vernieuwen kap • Spoorstraat ong., Maarheeze Oprichten woonhuis

Kinderen van basisschool St. Joan

Verdien zorgkosten terug via uw belastingaangifte Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld medische hulp. Gelukkig zijn die kosten voor een groot deel aftrekbaar via de belastingen. Op de website www. meerkosten.nl van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) kunt u precies zien, hoe u dat moet aanpakken. Voor mensen met hoge zorgkosten geeft deze site een praktische handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2011, die voor 1 april ingediend moet zijn bij de Belastingdienst. Met behulp van de site kunt u een gedeelte van uw zorgkosten terugverdienen. De aftrek geldt voor zogenaamde ‘specifieke zorgkosten’, zoals medische hulp, voorgeschreven medicijnen, dieet op doktersadvies en vervoer van en naar het ziekenhuis.

Praktisch In begrijpelijke taal geeft de site uitleg over het invullen van de belastingaangifte 2011. De site volgt de opbouw van het elektronische aangifteformulier van de Belastingdienst, waardoor het gelijktijdig en stapsgewijs te gebruiken is. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe gemaakte kosten terug te verdienen zijn. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van het inkomen en dat van de eventuele fiscale partner. Andere tegemoetkomingen De site geeft ook informatie over andere tegemoetkomingen en financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten. Zoals de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Wet milieubeheer – Melding • Gravenkasteel ong., Gastel Oprichten inrichting • Oranje Nassalaan 1, Maarheeze Veranderen van een inrichting Besluit aanvraag buiten behandeling laten • Buiten- Inne 3, Budel Plaatsen rolpoort • Het Laar 19a, Maarheeze Nieuwbouw vleesvarkensstal en verandering vleesvarkensstal Wet milieubeheer – ontwerpbeschikking • Oranje Nassaulaan 44, Maarheeze Ontwerp revisievergunning Rectificatie OV 20122020 is foutief gepubliceerd: Was: Graafschap Hornelaan 58, moet zijn: Cranendoncklaan 58, Nieuwbouw wooncomplex Wilt u meer weten over de onderwerpen die in CranendonckNieuws aan bod komen? Kijk dan op www.cranendonck.nl

>

Grenskoerier week 07 2012  
Grenskoerier week 07 2012  

weekblad voor budel / budel-Schoot / budel-Dorplein / maarheeze / soerendonk / hugten / sterksel / gastel / hamont / hamont-lo