Page 13

WOENSDAG 15 FEBRUARI 2012

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 13

Patrick Beerten hoopt dat de buurtplatforms het heel druk krijgen. “Ik hoop dat ze overspoeld worden met goede ideeën”, zegt hij. De wethouder doelt daarmee op de actie ‘Mijn idee telt mee’, die dit jaar in de kernen van de gemeente Cranendonck wordt gehouden. “We kunnen in het gemeentehuis wel denken dat we alles weten over de leefbaarheid in alle kernen en buurten, maar de mensen zelf weten dat natuurlijk veel beter. Als er dus goede ideeën vanuit die mensen komen, dan gaan we daar zeker mee aan de slag.” NKEN

ZI

TBA

> Vijftien zitbanken werden geplaatst in en om Soerendonk. “We hebben ze zelf geplaatst”, zegt een lid van de dorpsraad. “Dat scheelde weer twee bankjes. Typisch Zurriks, hè.”

ZON

> Een fraaie zonnewijzer siert sinds vorig jaar BudelDorplein. “Het is een ankerpunt voor het dorp én een teken van de inzet van vele vrijwilligers.’

IJZ NEW E R

‘Uw idee telt mee’ Stuur uw idee in vóór 1 mei

VERZIN

BAA

R BIL JA

RT

K

> In gemeenschapshuis de Schaapskooi in Gastel werd een verzinkbaar biljart geplaatst. Met behulp van 25 vrijwilligers werd de klus geklaard.

gemaakt. Het buurtplatform heeft dus een belangrijke taak in het geheel. ”Voor 1 juli beslist het college van Burgemeester en Wethouders welke projecten uitgevoerd kunnen worden. “En snel daarna willen we daar ook mee aan de slag”, aldus Patrick Beerten. “We nemen de inbreng van onze inwoners serieus en dat moeten we ook laten zien.” Wat precies? Natuurlijk kunnen we verschillende voorbeelden geven van projecten die misschien mogelijk zijn. Op deze pagina vindt u al verschillende projecten die eerder zijn uitgevoerd. “Maar”, zo stelt de wethouder, “leuker nog vinden we het als mensen helemaal hun eigen creativiteit volgen. Als een project maar binnen één jaar uitgevoerd kan worden.” Projecten mogen fysiek zijn, dus betrekking hebben op iets wat gebouwd of aangepast moet worden, maar mogen ook in een heel andere richting gezocht worden. Ieder idee wordt serieus bekeken en maakt dus kans om gehonoreerd te worden. Er kan heel veel en uw idee telt zeker mee!

U kunt uw idee vóór 1 mei digitaal insturen via onze website of inleveren bij uw buurtplatform. De buurtplatforms selecteren de beste ideeën en dienen deze in bij het college van Burgemeester en Wethouders. We maken uiterlijk 1 juli bekend welke ideeën worden uitgevoerd. ••••• Buurtplatform Budel Marianne Hovens Patrijslaan 28, 6021 ZS Budel e: mhovens@upcmail.nl t: 0495 - 49 33 23 ••••• Buurtbeheer Dorplein Uniek Wim Cremers St. Servaasstraat 30, 6024 BV Budel-Dorplein e: buurtbeheerdorpleinuniek@upcmail.nl t: 0495 – 49 25 98 ••••• Dorpsplatform Sterk Schoot Leonie Bruggink-van der Steen Hamonterweg 34, 6023 AK Budel-Schoot e: l.brugginkvandersteen@upcmail.nl t: 0495 - 49 45 24 ••••• Buurtplatform Gastel Frans Claes Kluisweg 1, 6028 RA Gastel e: frans.claes@upcmail.nl t: 0495 – 49 25 20 ••••• Dorpsraad Maarheeze Peter van Gansewinkel Stationsstraat 67, 6026 CT Maarheeze e: vangansewinkel.p8@gmail.com t: 06 – 18 97 50 20 ••••• Dorpsraad Zurrik Hennie Driessen Sint Jansweg 19, 6027 PR Soerendonk e: henniedriessen@online.nl t: 06 – 20 12 80 67

de buurtplatforms

> Twee jaar geleden stelde de gemeente Cranendonck ook geld ter beschikking voor een dergelijke actie. De zichtbare resultaten staan kort beschreven op deze pagina’s. In de komende weken komen we daar wat uitgebreider op terug. Dit jaar heet de actie ‘Mijn idee telt mee’. “We vinden het heel belangrijk dat er ideeën vanuit de mensen komen”, stelt Patrick Beerten. Voor die ideeën is een bedrag van ongeveer achtduizend euro per kern beschikbaar. “Dat geld kan gaan naar één of twee wat grotere projecten, maar ook naar vijf of zes kleinere ideeën. Er is heel veel mogelijk. Mensen denken vaak in eerste instantie aan een bankje of een speelplek, maar het mag ook helemaal iets anders zijn. Verras ons maar.” Bewoners met ideeën kunnen het aanmeldingsformulier op deze pagina gebruiken of er één ophalen bij één van de gemeenschapshuizen of het gemeentehuis. Ook via de website van de gemeente kan het formulier digitaal ingevuld en verstuurd worden. “Alle formulieren komen uiteindelijk bij de zes buurtplatforms in de eigen kern. Daar wordt, aan de hand van de ingeleverde formulieren, een prioriteitenlijstje

Grenskoerier week 07 2012  

weekblad voor budel / budel-Schoot / budel-Dorplein / maarheeze / soerendonk / hugten / sterksel / gastel / hamont / hamont-lo

Grenskoerier week 07 2012  

weekblad voor budel / budel-Schoot / budel-Dorplein / maarheeze / soerendonk / hugten / sterksel / gastel / hamont / hamont-lo

Advertisement