Page 10

WOENSDAG 7 SEPTEMBER 2011

Kerkberichten O.L.V. Visitatie Budel/Gastel Telefoonnummer: 0495-491215 secretariaat@onzelievevrouwvisitatie.nl www.onzelievevrouwvisitatie.nl Bankrekeningnr. 1095 81 024 Parochiecentrum De Goede Herder Kerkstraat 27, 6021 CH Budel Tel. (0495) 49 92 04 secretariaat@onzelievevrouwvisitatie.nl Openingstijden: ma. t/m vr. 09:00 tot 12:00 uur Activiteiten komende periode : Doopgesprekken 29 november Doop in Budel/ Gastel 24 sept.; 2 en 15 okt.; 5 en 20 nov.; 3 en 18 dec. Parochiebestuur vergadering 6 september Klankbordgroep 13 september Grote kerk Kerkstraat 10, 6021 CH Budel Zaterdag 10 september 19:00 uur Eucharistieviering mmv meerstemmig koor pastoor Johan Roes (jgt); Willem en Nel Damen- Smolders (verj); Driek Damen en overleden familie; overleden kinderen en kleinkinderen van Zon; Mathieu en Petronella Slegersv.d. Wildenberg; Sjef en Drika de Werdt- Teeuwen, zoon Wim, schoonzoon Frans en kleinkind Jos; Martinus en Johanna Derks- Meurkens en schoonzoon Toon; Zus Slenders; Christ van Meijl (van de vrienden); Jozef en Martha van CranenbroekJaspers (jgt); Henk de Haas (verj); Paulus Huijers en overleden kinderen; Nelly en Jan Duisters-Vermeulen en zoon Jo; Marie van Mierlo- Kissen (verj); Henricus Broers (jgt) echtgenote Wilhelmina en zoon Sjang. Lectoren: Peter Vos en Sanne Kuppens Acoliet: Jordy Drieman Zondag 11 september 10:30 uur Eucharistieviering volkszang met orgelspel pastoor Johan Roes( jgt); Sjaan van Bree- Maas (jgt); Wilhelmina Meurkens- Verhees (jgt); Lies Tijsen; Antoon en Martina Bogers- Govers (jgt) en overleden familie; Sjef en Net Vlassak- Lamers (jgt). Lectoren: Jos Canjels en Lènemiek Scholten Acoliet: Dyon de Greef Dinsdag 13 september 8.30 uur Morgengebed 9.00 uur Eucharistieviering Woensdag 14 september 8.30 uur morgengebed Donderdag 15 september 08.30 uur Morgengebed 18.15 uur Eucharistische aanbidding 18.30 uur Avondgebed 19.00 uur Eucharistieviering Vrijdag 16 september 08.30 uur Morgengebed 18.30 uur Avondgebed 19.00 uur Eucharistieviering De Flank Mariënburght Graafschap Hornelaan 2, 6021 XL Budel Maandag 12 september 19:00 uur Woord en Communieviering geen intenties Woensdag 14 september 18:30 uur Rozenkransgebed 19:00 uur Eucharistieviering Pier Lamers en zoon Jos (jgt) Corneliuskapel Gastel St. Cornelisplein 1 6028 RN Gastel Zaterdag 10 september 17:30 uur Eucharistieviering pastoor Johan Roes (jgt); Tonnie Verhoeven- Clement; John Claes (jgt. fam. Claes). Zondag 11 september 08:30 uur Eucharistieviering. pastoor Johan Roes (jgt). Zondag 11 september 14:30 uur Doop van Roos van Meijl Maandag 12 september 12:10 uur Rozenkransgebed

12:30 uur Eucharistieviering Geen intenties Vrijdag 16 september 08:30 uur Eucharistieviering Corneliusoctaaf Christelijk Centrum Hamont Transistorstr 1 3930 Hamont – Achel Contactadressen: Henk en Martha Hoeben 0031 (0)495 519933 NL René en Laurette van den Dijck 0032 (0)11 545266 B www.cchamont.be e-mail: info@cchamont.be Boekwinkel: 0031 (0)495 491145 Woensdag 7 september Bijbelstudie door Mark Breemans. Deze gaat door in het CCHamont aan de Transistorstraat 1, Hamont, aanvang 20.00. Zaterdag 10 september: Seminar door Feike ter Velde. Vorige week hebben we kunnen horen hoe de huidige situatie in de wereld (crisis) aan de hand van bijbelse profetiën tot stand is gekomen. Vandaag horen we wat de mens te wachten staat, hoe hij daarmee om kan gaan, gesterkt door de God van de bijbel. Dit seminar begint om 11.00 tot 15.00 uur (incl. lunch om 12.30 uur.) Bijwonen en lunch is gratis. Bent u geïnteresseerd geef u dan op i.v.m. de lunch. Voor meer informatie kunt u bellen naar Franca van de Ven 06 26816788. Zondag 11 september Samenkomst om 10.00 uur Spreker: Gerard van Amerongen. Woensdag 14 september Bijbelstudie door Rene van de Dijck. Deze gaat door in het CCHamont aan de Transistorstraat 1, Hamont, aanvang 20.00. Parochie Budel-Schoot Grootschoterweg 86, 6023 AT T 491315 “Veel doet wie goed doet”. * Ziekendag? Zaterdag vanaf 14.00 uur in de Borgh: meeleven met de zieke en dank aan de “mantels” eromheen. * maandag redactie Kerkklökske. Diensten en intenties: * zat. 10 sept. om 19.00 uur: Michel vGils (jrgt.) en overl. fam.; Leen vSeggelen-vDeursen; Frans Verheggen; Sjef vdKruijs; Annie Hendriks-Somers; Chris vDeelen en overl. fam.; Bets Corstjens; Thieu Corstjens; Frank vDiessen. * zondag 11 sept. om 10.30 uur: Leen Vreijsen-Zentjens. * maandag om 19.00 uur voor onze parochie Islamitische gebedsdienst www.ahmadiyya-islam.org ahmadiyya.nunspeet@hetnet.nl islaam@ahmadiyya.nuParochie Budel-Dorplein Grootschoterweg 86, 6023 AT Tel: 491315 Moet er nog water zijn? * Zondag: Openmonumentendag, verbonden (traditie!) met zegening van voertuigen, paarden en ruiters voorop, vanaf 14.30 uur voor de kerk. * Nationale Ziekendag. Vieren? Ziek is niks om te vieren, maar aandacht voor de zieken en voor de mensen met hen begaan is er nooit teveel. Diensten en intenties: * zat. 10 sept. om 18.00 uur: Toos Peeters-Stollman (verj.); Coen Coenegracht; bijzondere intentie. St. Getrudis Maarheeze Kapelaan Mervin Pastorie Kerkstraat 20, 6026 RV Maarheeze Tel: 0495-591215. In noodgevallen: 0626054350. Parochie Someren: 0492331258 www.parochiemaarheeze.nl Zaterdag 10 september 17.30 uur: Ouders Peeters-Beckers. Zondag 11 september 10.00 uur: Jo Mulder, Frans en Lina Rampenvan Gansewinkel-(verjaardag Vader) en kleinzoon Frans Nijssen

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 10 Ouders Teuwens-Rampen ,kindern en kleinzoon Leon, Ouders Verbruggen-den Ouden en kinderen, Pining Bautista, Familie Heesakkers-Hanssen, Job en Lies van Maaren-Maas en dochter Joke, Familie Verweerden-Steijvers En kinderen Woensdag 14 sept.19.00 uur: H. Mis Donderdag 15 sept. 09.00 u: H. Mis Vrijdag 16 sept. 09.00 uur: H. Mis uit Dankbaarheid

Jaarlijkse bedevaart Budel De jaarlijkse bedevaart vanuit Budel naar Kevelaer afgelopen zaterdag is goed verlopen. Het mooie zonnige weer werkte bijzonder goed mee. Om 11.00 uur werd de eucharistie gevierd in de biechtkapel met zo’n 170 deelnemers. Er waren twee toeringcarbussen om 9.00 uur vanuit Budel vertrokken, 25 fietsers die om

5.30 uur startten. Er waren ook verschillende Bulanders die met eigen auto’s reisden. Op het einde van de eucharistieviering riep pastoor F. Spooren de 25 fietsers naar voren. Hij complimenteerde hen en zegende de medailles die als herinnering werden uitgereikt.

Parochie Soerendonk Kapelaan Pater Mervin. Tel. Maarheeze: 0495-591215 Mobiel: 06-26054350 Heilige missen: Zaterdag 19.00 uur, Zondag 11.30 uur, Dinsdag 09.00 uur Spreekuur: De spreekuren komen te vervallen. U kunt voortaan altijd contact opnemen met kapelaan pater Mervin, behalve op maandag. Misintenties: Deze kunt u opgeven middels een briefje in een enveloppe (met de intentie, datum en het benodigde bedrag) in de brievenbus bij Piet Adams, Kruisstraat 31, Soerendonk. Zaterdag 10 september 2011. M.m.v. parochiekoor. Zondag 11 september 2011. Anna Martina Schellekens, Wilhelmus Adams en Anna Roosen, pastoor Hermanus Bos, Cornelis Bos en Johanna Stolker, ouders Antonius van Mierlo en echtgenote Antonetta Verhoeven en overleden familieleden. Toon en Marij Ras-Compen Adrianus en Miet van Mierlo-de Laat en overleden kinderen, Frans en To van Mierlo-Schroeten, Tonnie Damen - van de Laar, Netje Bex, Ties Verhees, Junt Verhees, Sjaak Verhees, Jan van Deursen, Jago Verhees

Kienen

Vrijdag 16 september 2011 wordt er gekiend in de klimroosaccomodatie aan de Poelderstraat 2 te Budel. Het kienen is voor iedereen toegankelijk, en de opbrengst komt geheel ten goede aan de stichting. Er zijn mooie prijzen te winnen. Aanvang 20.00 uur, maar de zaal is reeds geopend vanaf 19.00 uur. Kienen in de Schakel Op iedere 3de donderdag van de maand is er in Budel-Dorplein een kienavond georganiseerd door Buurtvereniging St. Andreas en de Commissie Dorpsactiviteiten Dorplein. Deze maand is het op donderdag, 15 september om 20.00 uur weer zover. Heeft u zin in een gezellige avond, kom dan kienen in De Schakel. De zaal is open vanaf 19.00 uur en natuurlijk zijn er mooie prijzen te winnen. Iedereen is welkom in de Schakel in Dorplein, St. Barbaraweg 1.

Op 3 september j.l. is een groep mensen van de Budelse parochie op bedevaart geweest naar Kevelaer. Foto: Mientje Broers

Mantelzorgdag HeezeLeende en Cranendonck Speciaal voor mantelzorgers van de gemeente Heeze-Leende en Cranendonk vindt op vrijdag 18 november de jaarlijkse verwendag plaats. De organisatie mag ieder jaar weer veel mantelzorgers verwelkomen. Dit keer vindt de Mantelzorgdag plaats in dorpshuis Valentijn in Sterksel. De inschrijving is opengesteld. Mantelzorgers zijn mensen die zich, zonder dat ze er om gevraagd hebben, de zorg op zich nemen voor hun ouders, hun kinderen, een broer of zus of misschien een van de buren: iemand in hun directe omgeving die ziek is, een aandoening heeft of extra aandacht vraagt. Deze personen zijn ‘mantelzorger’. Het is een groot verschil met vrijwilligerswerk: je hebt er niet om gevraagd, het “overkomt” je. De zorg stopt niet als je naar huis gaat. De hulp laat zich vaak niet aan uur en tijd binden. Je kunt er moeilijk mee ophouden als de zorg te veel. De liefdevolle zorg geeft voldoening, al is het soms ook zwaar. Mantelzorgers verlenen hun hulp immers vaak naast andere bezigheden en verplichtingen, zoals een gezin, werk of opleiding. Een dagje even helemaal aan jezelf mogen denken, is dan bijzonder. Dat kan en is bovenal de insteek van de Mantelzorgdag. Deze dag wordt ook dit jaar georganiseerd door de Steunpunten Mantelzorg Heeze-Leende en Cranendonck van Paladijn, organisatie voor welzijn, samen met PuntExtra en het Land van Horne. Een activiteit als blijk van waardering voor eenieders inzet. De

dag omvat een gevarieerd programma, waarbij mantelzorgers welverdiend eens in het zonnetje worden gezet. Bezoekers krijgen een ochtend- en middagprogramma aangeboden met ontspannende activiteiten. ’s Morgens zijn er workshops, ’s middags is er een theatervoorstelling die speciaal voor en over mantelzorg is geschreven. Tijdens een gezamenlijke lunch is er alle gelegenheid en tijd om met collega-mantelzorgers te praten. Deelname aan de dag is gratis. De dag start om 10.00 uur en sluit af om 16.00 uur. Opgave en inlichtingen Bent u mantelzorger maar nog niet bekend bij Paladijn dan kunt u zich aanmelden en krijgt u een uitnodiging met daarbij de workshops waarvoor u zich kunt opgeven: Steunpunt Mantelzorg Heeze  040 – 226.55.97 Op werkdagen tussen 09.30 en 11.00 uur Steunpunt Mantelzorg Cranendonk  0495 – 591.770 Maandag:13.00-17.00 uur en dinsdag 09.00-15.00 uur Informatiecentrum/ Steunpunt Mantelzorg Op werkdagen tussen 09-30 tot 12.00 uur  040 201.31.36 U kunt u ons hier ook bezoeken: Maastrichterweg 51, 1e etage (lift aanwezig). Informatie is ook geplaatst op website www.paladijnwelzijn.nl en www.puntextra.nl. De Mantelzorgdag is op vrijdag 18 november van 10.00 tot 16.00 uur in dorpshuis Valentijn, Valentijn 3, 6029 RJ Sterksel. Aanmelden kan tot en met 9 oktober.

Elk mens een veilig bestaan Binnenkort begint weer de Vredesweek. “Elk mens een veilig bestaan” is het motto. We leven in deze tijd mee met de landen in Noord-Afrika en Syrië waar de bewoners, in hun verlangen naar vrijheid en een rechtvaardige regering, in een zeer onveilige situatie terecht zijn gekomen; niet alleen de demonstranten of strijders zetten hun leven op het spel; ook onder de gewone burgers vallen er slachtoffers. Wij kennen zo’n situatie in ons land helemaal niet (meer). Toch voelen ook veel Nederlanders zich niet veilig. We zijn in deze economische crisis bang voor onze toekomst, of we zien met angst de kleurrijkheid in de straten toenemen. We zien op TV de ravage van overvallen, brand en winkeldief-

stal. We kunnen niet langer onze achterdeur openlaten; we moeten erg voorzichtig zijn met onze pinpas, en ga maar door… De overheid reageert bv. met camera’s te plaatsen en telefoon mag zo nodig worden afgeluisterd. We zijn blijkbaar bereid veel van onze privacy in te leveren om dat gevoel van veiligheid terug te krijgen. Het is de vraag of deze maatregelen de oplossing zijn. Zouden we niet moeten proberen, - maar dan samen proberen,- om weer meer vertrouwen te kweken. Een ander de schuld geven, daar hebben we niets aan. Onderling vertrouwen en solidariteit zouden een mentaliteitsverandering teweeg kunnen brengen en een gezamenlijke inzet. Daartoe roept Pax christi op in deze actieweken. Goed voor onze

omgeving zorgen: dicht bij huis beginnen en goede buren worden. Opkomen voor het algemeen belang; dan wordt de maatschappij veiliger. Maar ons niet gek laten maken en overal gevaar zien! Soms lijkt het wel of de media erop uit zijn om paniek te zaaien en negatieve gevoelens te wekken.. Daarom hebben wij op 20 september een vredesviering gepland, waar aandacht wordt besteed aan dat ‘vertrouwen’! We hopen dat velen van u komen meedoen aan die viering: 20 september, om 19 uur in de Gertrudiskerk te Maarheeze. Wilt u meer weten over acties in Nederland en elders, kijk dan op www.vredesweek.nl. De groep Missie, Ontwikkeling, Vrede van de Gertrudisparochie

Grenskoerier week 36 2011  

weekblad voor Budel / Budel-Schoot / Budel-Dorplein / Maarheeze / Soerendonk / Hugten / Sterksel / Gastel / Hamont / Hamont-Lo

Grenskoerier week 36 2011  

weekblad voor Budel / Budel-Schoot / Budel-Dorplein / Maarheeze / Soerendonk / Hugten / Sterksel / Gastel / Hamont / Hamont-Lo

Advertisement