Page 1

51E JAARGANG NO. 22

WWW.GRENSKOERIER.NL

Projectkoor Experience brengt de USA op de planken

WOENSDAG 1 JUNI 2011

DEZE WEEK • Officiële gemeentenieuws

Met Sinatra, stars en stripes, coca cola, popcorn en hamburgers

• Frank in Lima, nieuwe rubriek! • Stichting SWZ had open dag • Gilde Maarheeze scoort hoog • Marcel zoekt sponsors • Burgemeestersenquête in Maarheeze • Interview Badeendjes

Experience heeft zich in de kleuren van de Amerikaanse vlag gestoken. Het combo en de dirigente dragen zwarte shirtjes. Foto, De Grenskoerier BUDEL- Experience goes USA! Op 11 juni gaan ze! Weliswaar niet letterlijk maar de 48 leden van het projectkoor Experience gaan die avond bij de pas heropende Wielerbaan een ‘all-American’ avond op de planken zetten. Een avond met Sinatra, Armstrong en de Andrew Sisters, met Stars en Stripes, coca cola, popcorn en hamburgers. Voor de muziek zorgen Experience en een speciaal voor de gelegenheid samengesteld combo, dans is er van Turnlust en ONA zorgt voor het glamorous Hollywood-aspect. Eigenlijk was het nooit de bedoeling dat ze een echt koor zouden worden. Zo’n jaar of negen geleden kwamen ze bij elkaar, allemaal mensen die plezier hadden in zingen. Speciaal voor dat grote project, de Buulse

Proms, waren ze bijeengebracht. ‘Een leuke groep,’ zegt huidig voorzitter Erik van de Akker. ‘We wilden na die eerste Proms dan ook wel verder met elkaar. Maar hoe? Aanvragen om een bepaald project mu-

zikaal te begeleiden kwamen er niet of nauwelijks dus er zat niets anders op dan zelf evenementen organiseren.’ Het eerste grote project deden ze drie jaar geleden samen met de Big Band uit Someren-Heide. Een succes, zowel voor de zangers als het publiek. ‘We besloten dan ook elke anderhalf jaar een groot evenement op poten te zetten,’ vervolgt Erik van de Akker. ‘Dat moest méér zijn dan alleen koorzang. Er wordt dan ook iedere keer een groepje samen-

gesteld om zo’n project op poten te zetten.’ En daar komt Francien Kuppens om de hoek kijken. Zij en Wim Feron kwamen met het Amerikaanse idee. ‘Iets met de USA, dat hadden we nog nooit gedaan,’ vertelt ze. ‘Het wordt een avondvullend programma met uiteraard Amerikaans repertoire en helemaal in Amerikaanse sfeer. We hebben ONA gevraagd het toneelgedeelte voor hun rekening te nemen. Verder komen de meiden van Turnlust dansen en er is een combo

Pastoor Felie Spooren wordt geïnstalleerd en pastor Ed Mutsaerts gepresenteerd

bestaande uit Johan Saanen, Stef Teeuwen, Gerard Lambers en Ronald Heijmans. Ook treden er een aantal solisten op.’ Liefst doen ze het in de grote tuin achter de Wielerbaan maar als het weer dat niet toelaat dan gebeurt het binnen in de zaal. Overigens is er op deze avond ook een loterij waar mooie prijzen te winnen zijn. ‘Allemaal geschonken door plaatselijke ondernemers,’ aldus de voorzitter. ‘We zijn heel dankbaar dat die op deze wijze hun medewerking verlenen aan dit evenement.’ Experience goes USA is op zaterdag 11 juni om 20.00 uur in De Wielerbaan aan de Maarheezerweg in Budel. ‘En als dit achter de rug is gaan we ons volledig concentreren op de Proms die in oktober worden gehouden in De Posthoorn in Hamont,’ besluit Erik van de Akker.

Kijk voor ons woningaanbod pagina 18 en 19

Een potentieel lid voor de heemkunde? Of een ‘ouw pastoorke’ op de planken?

Actie

BUDEL- Ze treffen het in Budel. Twee prachtige gebeurtenissen staan voor de deur. Zowel pastoor Felie Spooren als pastor Ed Mutsaerts verheugen zich op de inzegening van het nieuwe orgel met een grandioos orgelconcert op zondag 3 juli. Maar ook het feit dat de kerk van OLV Visitatie volgend jaar honderd jaar bestaat biedt hen de kans hun parochie meteen goed te leren kennen. ‘Door dit soort gebeurtenissen en de activiteiten eromheen leer je mensen in een andere sfeer kennen,’ aldus pastoor Spooren. Op zondag 12 juni om 10.30 wordt hij door mgr. Rob Mutsaerts geïnstalleerd als pastoor van Budel. Pastoor Felie Spooren Ze wonen voorlopig aan de Gastelseweg. De pastorie moet eerst worden opgeknapt maar als dat gebeurd is wil pastoor Felie Spooren graag zijn intrek nemen in die pastorie met die prachtige tuin. Al sinds augustus vorig jaar doet hij pastoraal werk in Budel. Dat deed hij overigens ook nog in zijn inmiddels vorige parochie Geldrop. Een dubbele baan dus, best zwaar. Maar dat is nu afgelopen. Na Geldrop is het nu Budel. Geen echte promotie? vragen we heel voorzichtig. Pastoor Spooren lacht: ‘Als priester ben je natuurlijk niet zo met het plannen van een carrière bezig. Je gaat waar

HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 2 JUNI GEOPEND VAN 12 - 18 UUR

het bisdom je nodig heeft.’ Hij werd in 1953 geboren in Hapert, studeerde na de middelbare school theologie in Tilburg en ging vervolgens godsdienstlessen geven op de LTS in Tilburg. In die periode was hij frater (broeder) bij de Fraters van Tilburg. ‘Ik had echter al jarenlang het verlangen om priester te worden (broeders zijn niet gewijd) en ging dus voor korte tijd naar het St. Janscentrum in Den Bosch. Door mijn universitaire studie theologie kon ik het grootste deel van de priesteropleiding overslaan.’ (Lees verder op pagina 2)

VOLOP VERS BROOD

Pastoor Felie Spooren en pastor Ed Mutsaerts, foto: DeMeus

Zie achterpagina


WOENSDAG 1 JUNI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 2

Pastoor Felie Spooren wordt geïnstalleerd en pastor Ed Mutsaerts gepresenteerd

Samengesteld door de Grenskoerier Informatiebulletin over culturele of gewoon gezellige evenementen in onze regio

Zaterdag 4 juni

Een potentieel lid voor de heemkunde? Of een ‘ouw pastoorke’ op de planken?

• Open Dag van After All Vakopleidingen Bloemschikken in ’t Kwintet in Vervolg voorpagina Weert van 13 tot 17 uur. gratis toegang, gratis parkeren en gratis demonstraties bloemschikken en informatie over opleidingen en cursussen. Adres: Bos- In 1990 werd hij gewijd en kreeg als hoverweg 57, Weert. Informatie 0495 - 769 000 of op www.afterall.nl. eerste parochie (van ‘90 tot ‘92) Marheeze. Daarna volgde Drunen (ruim • Op zaterdag 4 juni vanaf 13.30 uur vindt de tweede editie van het gratis mu- 5 jaar) en was hij ook nog eens 13 ziekfestival Muziek op de Dommel plaats. Het Van Abbemuseum vormt het jaar pastoor in Geldrop. Een lange decor voor een groot drijvend podium op de Dommel waarop koren en orkes- tijd, het moet toch moeilijk zijn daar ten uit Eindhoven en omgeving van zich laten horen. Het programma van het weg te gaan? hoofdpodium is onlangs bekend gemaakt via www.muziekopdedommel.nl. ‘Natuurlijk, je raakt gehecht aan zo’n gemeenschap, je laat echt iets achter. Maar als priester moet je nu Zondag 5 juni eenmaal oog hebben voor het hele bisdom.’ Hij heeft het afgelopen jaar • Op zondag 5 juni om 14.30 uur treedt Seniorenorkest Cranendonck (SOC) overigens al de tijd gehad om met op voor het tennispaviljoen in het Stadspark in Hamont op de Sleutjesweg Budel en de Bulanders nader ken7. De toegang is gratis en voor iedereen toegankelijk. Het optreden duurt nis te maken. Conclusie: ‘Een mooie ongeveer 1,5 tot 2 uur. dorpsgemeenschap met een actief verenigingsleven. Het biedt vele • Iedereen kan deelnemen aan de Fair Brunch die gehouden wordt op 5 juni mogelijkheden. Maar ook hier zie van 10 tot 13 uur op het Wico Hamont-Achel. De kosten zijn 9 euro per per- je dezelfde herkenbare problemasoon en personen onder de 12 betalen 5 euro. Men gebruikt eerlijke pro- tiek als elders: ontkerkelijking met ducten van Hartenboer en Oxfam-Wereldwinkel. De opbrengst gaat naar name door de jongeren. Die moeten Damiaanactie, Bangladesh, renovatie van een ziekenhuis. opnieuw bij de kerk betrokken worden.’

Schijt je rijk met Haol Lieed Op zondag 5 juni a.s. is het zover. Dweilorkest“Haol Lieëd”organiseert onder het motto “Schijt je rijk”een gezellig feest op het evenemententerrein achter de boerderij Dorpsstraat 12 in Soerendonk. Naast een gezellige middag zijn er ook fantastische prijzen te winnen. Voor 5,- p.st. kunnen loten gekocht worden die recht geven op een stukje van de wei. Als de koe die in de wei wordt gelaten haar “vlaai” deponeert op een van die stukjes wint de “eigenaar”daarvan maar liefst 400,--. Er zijn ook nog 8 prijzen van 50,- en 10 prijzen van 20,- te winnen. Dus zeker de moeite waard om een gokje te wagen. Er is de hele middag een gezellig en muzikaal programma met als hoogtepunt ongetwijfeld het optreden van de geweldige Egerländerkapel “Zum Grünen Kranz”uit Geldrop o.l.v. Henk van Moorsel en van de bekende entertainers Pim, Flip en de Nees. Vanzelfsprekend zal ook het gebruikelijke natje en droogje niet ontbreken. Het begint om 14.00 uur met een optreden van Haol Lieëd, daarna Egerländerkapel “Zum Grünen Kranz”, DJ’s Frank en Siem uit Soerendonk, Knallen met Pim, Flip en de Nees, DJ’s Frank en Siem uit Soerendonk en de voorzitter van Haol Lieëd, “boer”Janus brengt de koe in de wei. Tussen 17.00 en 18.00 Prijzenregen met elke 10 minuten een prijs. De “koeienvlaai”met daar verbonden de hoofdprijs moet val-

Pastor Ed Mutsaerts Het is zijn broer Rob Mutsaerts die op zondag 12 juni pastoor Spooren

hij eerst als kapelaan in de Martinuskerk in Weert terecht, vervolgens als pastoor in Stramproy en daarna in Nederweert. Na een paar herseninfarcten trok hij daarna in bij zijn broer in Heeze. En nu dan in Budel samen met pastoor Felie Spooren.

Frank in Lima - Peru. Stukjes schrijven voor de Grenskoerier vanuit Lima – Peru. Leuk maar dan vragen ze je dus om je eerst maar eens voor te stellen. Welnu, ik ben Frank Aarts, zoon van Door Aarts en Lies Derks uit de Broekkant in Budel. De ouderen onder u kennen mijn vader misschien nog wel als de man (de kantonnier) die jaren geleden op zijn fiets, met schop en bezem, dagelijks op en neer pendelde tussen Soerendonk en Budel om de weg schoon en netjes te houden. Ik werd geboren in 1971 in ´t Winkel te Soerendonk en altijd, met uitzondering van een paar jaar, ben ik woonachtig geweest in Soerendonk en Budel. In mijn hart altijd Zurriker geweest en, sorry, nooit Budelnaar. In 1998 heb ik op vakantie in Peru mijn echtgenote Adriana leren kennen. In januari 2001 zijn we getrouwd en is zij naar Nederland gekomen aangezien Peru toen nog een land was met een slechte economie en slechte vooruitzichten voor mijn persoon. In de loop van de jaren hebben we vier zonen gekregen, in 2001 Benjamin, in 2003 Xander en in 2006 de tweeling Diego en Pascal. Nu 11 jaar en vele slapeloze nachten en gesprekken later hebben we besloten om, mede gezien de economische vooruitgang en groei van Peru, de grote stap te wagen en zijn we verhuisd naar het verre Lima hiermee alles in Nederland achterlatend. Een hele stap maar ook een geweldige uitdaging voor ons allemaal. Adriana werkt hier als advocate op het paleis van justitie en is blij dat ze na zoveel jaren afwezigheid weer haar carriere heeft kunnen oppakken, dit ondanks haar werktijden van 8 tot 8. De kinderen gaan naar een

gewone Peruaanse school (wel particulier maar dat is hier heel gewoon) en hebben zich wonderbaarlijk snel aangepast aan de manier van leven hier. Onze grootste angst voor wat betreft de twee oudsten is hiermee geen waarheid geworden. Wat een geluk ook dat we de kinderen altijd tweetalig hebben opgevoed. Zonder Spaans red je het hier niet. Voor de jongste twee is het aanpassen sowieso al geen probleem gezien hun leeftijd. Zelf werk ik nog niet omdat, met dank aan de bureaucratie hier, mijn papieren nog niet helemaal rond zijn. Hierna wil ik aan de slag binnen mijn eigen vakgebied. De bouwsector is hier enorm groeiende dus dat moet, met wat hulp, wel lukken. Zo niet dan zijn er nog volop andere mogelijkheden om vooruit te komen. Voorlopig vermaak ik me (alhoewel vermaken niet het juiste woord is) met het huishouden, de kinderen en het me aanpassen aan het leven hier wat me eerlijk gezegd wel goed afgaat. Peru is een land waar je volop van het leven kan en moet genieten en een land dat die mogelijkheden ook volop biedt. Hopelijk kan ik jullie in de komende tijd wat leuke dingen vertellen over ons leven hier en de dagelijkse gang van zaken in dit mooie land. Een leven dat, met name in deze rare, hechtische, chaotische stad, toch enorm afwijkt van het leven in Cranendonck. De wereld houdt nu eenmaal niet op bij de gemeentegrenzen. De vraag of ik Soerendonk mis? Ach natuurlijk heb je weleens nostalgische momenten en natuurlijk mis je je familie en vrienden maar mijn leven is nu hier en ik ben blij dat dit op mijn weg is gekomen. Ik kom er wel!

Hobby’s Hebben ze nog hobby’s, vragen we. Andere hobby’s dan de kerk en de parochie? Lezen, dat doen ze allebei graag, evenals wandelen en fietsen. Pastor Mutsaerts vindt het bovendien erg leuk om zijn sociale contacten goed bij te houden en ook in zijn familiegeschiedenis is hij geïnteresseerd. Een potentieel lid voor de werkgroep genealogie van de heemkundekring misschien? En pastoor Felie Spooren? ‘In mijn jeugd was ik lid van een toneelvereniging en ook op de LTS heb ik veel meegewerkt aan cabaret of andere voorstellingen. Als priester heb ik regelmatig opgetreden als ‘ouw pastoorke’. ‘ Of hij dat hier al gedaan heeft? ‘Nee,’ lacht hij, ‘maar dat komt nog wel!’ Belofte maakt schuld.

len tussen 17.00 en 19.00 uur. Kortom een spectaculair programma met muzikale hoogtepunten en fantastische prijzen. Er zijn nog loten te koop bij de leden van Dweilorkest “Haol Lieëd” en ook op 5 juni a.s. kunnen nog tot uiterlijk 16.00 uur loten worden gekocht.

KVO Budel KVO Budel vertrekt op donderdag 9 juni om 8.00 uur achter De Borgh voor een 2 daagse fietsbedevaart naar Maaseik {Heppeneert}. Op 10 juni fietsen ze via Thorn weer huiswaarts waar ze rond 19.00 uur terug hopen te zijn.

Spiritualiteitavond

Op dinsdag 7 juni wordt er weer een spiritualiteitavond gehouden in gemeenschapshuis Den Donck aan de Van Schaicklaan 1 in Soerendonk. De avond wordt verzorgd door Nico Liplijn, begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Iedereen is van harte welkom, vooraf aanmelden is niet nodig.

Deze week de eerste aflevering van onze rubriek ‘Frank in Lima’ waarin Soerendonker Frank Aarts vertelt over het leven van hemzelf, zijn vrouw en vier kinderen in het thuisland van zijn vrouw Adriana Peru. Ze vertrokken onlangs vanuit het ‘veilige’ Soerendonk naar het verre Lima. Voortaan zal Frank Aarts eenmaal per vier weken berichten uit Lima.

Baby van de maand

MEI

Is uw baby geboren in de maand mei? Stuur dan een geboortekaartje met foto vóór 6 juni naar De Grenskoerier; Dr. A. Mathijsenstraat 34, 6021 CL Budel.

Basisschool de Boogurt verkocht kort geleden oude landkaarten aan liefhebbers. Ook ik wist er vijf op de kop te tikken en daar ben ik heel blij mee. Pure nostalgie. Het zou zo maar kunnen dat dit nog kaarten van de Aloysiusschool zijn, waar ik zelf leerling was. De kaarten ruiken nog precies zoals vroeger. Ik denk terug aan de mooie wandplaten. Toen ik “In sloot en plas”’ zag, fietste ik met Klaas op woensdagmiddag meteen naar de slootjes achter de oude boterfabriek aan de Maarheezerweg. Om dikkopjes te vangen. Het begin

installeert en hem (broer Ed) aan de Budelse parochianen presenteert. Pastor Ed Mutsaerts woonde al een aantal jaren bij zijn broer die pastoor was in Heeze. Om gezondheidsredenen kon hij zelf geen volledige parochie meer runnen. In 2008 kruiste zijn pad dat van pastoor Spooren al en werd hij pastor bij hem in Geldrop. Toen Rob Mutsaerts hulpbisschop van Den Bosch werd ambieerde broer Ed dan ook niet zijn opvolger in Heeze te worden: ‘Dat kan ik niet meer aan, het is een te grote verantwoordelijkheid. Ik werk in zoverre mijn gezondheid dat toestaat. Dat doe ik ook hier in Budel. Natuurlijk zal ik hier regelmatig een preek houden of op ziekenbezoek gaan. Per slot is dit werk toch je roeping.’ Ed Mutsaerts (1957) is Tilburger van geboorte en volgde daar het atheneum. Hij studeerde aan Rolduc in Roermond en werd in ‘81 priester gewijd. Vier jaar was hij kapelaan in Echt en werd vervolgens een half jaar de persoonlijke secretaris van bisschop Gijsen. Vanaf 1985 kwam

van onze eigen sloot en plas. Maar geen enkel dikkopje schopte het tot kikker.

Uw baby maakt dan kans om tot baby van de maand gekozen te worden. De adverteerders: • Kraamzorg Homecare • Fysiotherapie Lammers-Hompes • De Losse Veter • Kids Fashion Factory • Patisserie de Zaligheden • Rie-Jeanne hebben waardebonnen beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen de jonge ouders leuke spulletjes uitzoeken.

Bekendmaking: woensdag 8 juni


WOENSDAG 1 JUNI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 3

Brood van de week:

Licht bruin bus

1.58! 1 gratis

van 1.98 voor ................................................................ Toetje van de week

Smokkelaartjes

4+ ..................

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

Weekend-tip:

Boeren-appel vlaai

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

van 11.35 voor.............................................................

9.10!

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

Maak kennis met

Jolanda Bouwer

Exlusieve, huidverbeterende gezichtsbehandelingen met Acné behandeling met vergoeding van zorgverzeraar mogelijk

Nu ter introductie t/m 1 juli 2011 Bij elke gezichts behandeling GRATIS onderbeen harsen

MOLENHOF 13• 6021 DX BUDEL• TEL. 06-23 88 28 68• WWW.JOLANDAS-BEAUTY-CONCEPTS.NL

HEMELVAARTSDAG & 2 E PINKSTERDAG GEOPEND VAN 11.00 - 17.00 UUR.

Bij aankoop van een tuinhuis gratis opbergrek t.w.v.  49,-

Blokhut Koekoek

Crazy Climber van  659,excl. glijbaan

€ 559,€ 1299,300x200 Plat dak

WESA TUINHOUT

Half Elfje 6, 5711 ES Someren T: 0493-471756 • www.wesatuinhout.nl

AANBIEDING van de week

EXQUISIT

KS116RVA - Koelkast - 92 liter netto inhoud - energieklasse A+ - 110 kWh stroomverbruik per jaar

www.hg-dak.nl

Van169,-

NU

129,00

EP: Elect EP: v.d.Kampen v.d.Kampen Electroni Hans Gruhn | Grensweg 59 | 6021 JW Budel Tel: +31 (0)6 535 609 79 | Fax: 084 735 7354 E-mail: info@hg-dak.nl | www.hg.dak.nl

Audio Video ••KTV • Klein Huishoudelijk • Witgoed• •Witgoed Multimedia AUDIO - VIDEO - WITGOED KLEIN HUISHOUDELIJK Audio •• Video KTV• Telecom • -Telecom • Klein Huishoudelijk •M Mathijsenstraat 1111 • 6021 CJ Budel • Tel. 0495 49 71 79 • www.epvanderka Dr.Dr. A.A.Mathijsenstraat • 6021 CJ Budel Dr.A. Mathijsenstraat 11 Budel• Tel. 0495 49 71 79 • www. EP:ElectronicPartner® EP:ElectronicPartner® www.epvanderkampen.nl • Tel. 0495-497179


WOENSDAG 1 JUNI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 4

Verkiezing Ondernemer van het Jaar 2011 - Cranendonck

Bordwijs / Bordwerk en Ploos van Amstel Ondernemers van het jaar Cranendonck

Recept

van de maand

Beste lezers van de Grenskoerier,

Ook in juni kunt u nog genieten van de heerlijke asperges. Vandaar nog een leuke gerechtje van ham met asperges. Dus laat de zon maar schijnen en geniet van dit frisse voorgerechtje met een glaasje Pinot Blanc. Veel kookplezier en smakelijk eten. Heeft u een Recept van de Maand gemist in de Grenskoerier? Kijk dan naar de voorgaande maanden op www.lecornet.nl bij recepten.

ASPERGES HAMMOUSSE MET GELEI

De winnaars (midden) met links Ploos van Amstel en rechts Bordwijs, met juryledenfoto: DeMeus Tijdens een feestelijke avond zijn in een spannende competitie de Ondernemers van het jaar Cranendonck gekozen. In de categorie Grote Bedrijven is uit drie genomineerden Ploos van Amstel Milieu Consulting als winnaar naar voren gekomen. Andere genomineerden in deze categorie waren Van Gansewinkel en D&M Vacuumsystemen. In de categorie Kleine Bedrijven is Bordwijs/Bordwerk als winnaar uitgeroepen. De andere twee genomineerden in deze categorie waren Fit en Slank en VOF van der Heijden. Het thema was dit jaar “Innovatie in de breedste zin van het woord”. Na een presentatie van Johan Vlassak van de Rabobank Weerterland over het economische belang van de regio Zuidoost Brabant en de innovatieve ontwikkelingen in deze regio, waren de bedrijven aan de beurt. Voor een enthousiast publiek presenteerden de verschillende genomineerde bedrijven zich tijdens een uitstekend verzorgd diner aan gasten en juryleden. De vertegenwoordigers van de bedrijven wisten helder en duidelijk te maken waarin hun bedrijf excel-

leerde en toonden zich waardige mededingers naar de titel. Met inhoud en humor probeerden ze de gasten op hun hand te krijgen. De jury bestaande uit Willebrord van Beek, lid van de Tweede Kamer voor de VVD, Ruud van Iwaarden, Programmamanager Brainport Development, en Bert Manders, Wethouder Gemeente Cranendonck, onderwierp de genomineerden vervolgens aan een vragenronde, waarbij met name indringend werd ingegaan op de vraag waarin de bedrijven zich op het terrein van innovatie zouden on-

derscheiden van hun concurrentecollega’s. In de categorie kleine bedrijven wist Bordwijs BV, vertegenwoordigd door Erik Neeskens, zich te onderscheiden. In de categorie grote bedrijven was dat Ploos van Amstel Milieu Consulting, vertegenwoordigd door Paul Vermeulen. Het was tekenend voor de goede competitieve sfeer dat beide winnaars hun mededingers complimenteerde en onderstreepten het een eer te vinden zich ondernemer van het jaar 2011 te mogen noemen. Voordat de prijzen van de loterij bekend gemaakt werden, overhandigde Huub Compen, president Kiwanis Cranendonck, een cheque ter waarde van 15.000,- aan Bioly Ikele van de stichting Bambale. Al met al een geslaagde avond: tevreden gasten, trotse ondernemers en een goede opbrengst voor het goede doel.

Spreekuur PvdA-Cranendonck Op maandag 20 juni kunt u weer op een van de maandelijkse spreekuren van de PvdA terecht. Deze spreekuren zijn ook de laatste voor de zomervakantie. In september gaan ze weer verder. Op deze spreekuren kunt u alle mogelijke zaken, waarin de gemeente een rol speelt, inbrengen. De PvdA zal uw proble-

men, klachten noteren en bekijken wat wij voor u kunnen betekenen. U ontvangt altijd bericht terug over wat wij met uw probleem of klacht hebben gedaan. In Maarheeze treft u ten huize van Henk Boorsma, Molenstraat 40, behalve hemzelf ook raadslid Wimke Houthuijzen aan. Op Cra-

Plantenverkoop op de Immenhof De vrienden van de Immenhof houden al 25 jaar vrijwillig onze tuin bij, en maken er werkelijk een plaatje van, ze menen dan ook dat meer mensen van al dit moois mogen genieten, het staat iedereen vrij om deze tuin te bezoeken, iedere zondagmiddag is er iemand aanwezig die je uitleg geeft over de tuin en uiteraard ook over de bijen. Ook geven ze rondleidingen voor scholen en groepen. Vaak krijgen ze de vraag kunnen we een stekje van een plant kopen zodat ze deze mooie bloemen ook in de eigen tuin kunnen zetten, wel dat kan nu, Joep en Petra hebben geheel vrijwillig meer dan 30 vaste zomerbloeiers gestekt en willen deze op zaterdag 4 juni a.s. verkopen tegen zeer schappelijke prijzen op de Immenhof, vanaf 10 uur is iedereen welkom tot ± 14,30 uur. Ze verkopen niet alleen hun bloemen maar geven ook deskundige uitleg over hoe je deze planten het

beste kunt verzorgen, en ze weten vaak andere vragen over de planten die je hebt te beantwoorden. Je kunt De Immenhof vinden achter in de Broekkant, de weg naar de Immenhof wordt aangegeven in Budel door de blije bij. Ook kunt u de website bezoeken www.wilgenroosje.nl

nendoncklaan 84 te Budel bij raadslid Frits van der Wiel zit ook raadslid Marie Beenackers op u te wachten. Beide spreekuren zijn van 19.00 – 20.00 uur. U kunt dit alles ook nog nalezen op website www.cranendonck.pvda.nl .

Verhuis van het postkantoor Sinds woensdag 25 mei kunnen de inwoners van Hamont-Achel terecht in het nieuwe postkantoor in de Stadswaag. Om het veelal korte bezoek dat de mensen aan het postkantoor brengen zo vlot mogelijk te laten verlopen, bekijkt het stadsbestuur de mogelijkheid om het tijdelijk parkeren in te voeren. Bovendien onderzoekt het stadsbestuur momenteel wat er met het oude postkantoor kan gebeuren. Eén van de mogelijke pistes is de aankoop of onteigening van het pand, wat dan de aanleg van een ovonde (rotonde in ovale vorm) mogelijk zou maken. Hiermee wil het stadsbestuur de verkeerssituatie vereenvoudigen en de veiligheid voor de schoolgaande jeugd verhogen.

Ingrediënten voor 10 personen: 50 gram veldsla ½ stuks frisee 10 stuks witte asperges 10 stuks groene asperges 200 gram fijngemalen gekookte ham 150 gram mascarpone of roomkaas 10 gram Italiaanse kruiden 50 gram balsamico dressing Kervel takjes Voor de gelei: 0,5 liter asperge kookvocht 8 gram rundvleesbouillon 15 gram gelatine Bereidingswijze: Schil de asperges en kook deze in water met zout en folie. Maak een gelei van het asperge kookvocht, de gelatine en de rundvleesbouillon en giet dit in een met plasticfolie bekleed laag bakje zodat het 1 cm hoog staat en laat op stijven in de koeling. Roer de fijngemalen ham, de roomkaas en de Italiaanse kruiden tot een luchtige hammousse en zet koud. Was de sla en dresseer de 2 soorten op de borden. Snijd de asperges in stukken van 5 cm en leg deze bij de salade. Bedruip het geheel met wat olijfolie en balsamico dressing. Maak met twee lepels een balletje van de hammousse en leg deze drie stuks op de salade. Stort de gelei op een snijplank en snijd hier mooie blokjes van en garneer hiermee de salade en werk af met wat plukjes kervel. Smakelijk eten

Algo van Grootel Eigenaar/Chefkok

Bestaat dit jaar

15 jaar

Ter gelegenheid van ons 15 jarig bestaan organiseren wij voor iedereen een

DANSAVOND MET LIVE MUZIEK SIDE BY SIDE

Aanvang 20:30u met gratis entree. Heerlijke hapjes tijdens de avond en Optredens van drie STARS van Dancing with the Cranendonck Stars 2011 * Vraag vrijblijvend een offerte aan en u zult versteld staan!

WWW.LECORNET.NL Nieuwstraat 51 te Budel · tel. 0495- 491118

Buurtbeheer Sterk Schoot Buurtbeheer Maandag 6 juni 2011 vindt er een extra vergadering plaats van Buurtbeheer Sterk Schoot van 19.30 tot

21.30 uur in De Reinder in BudelSchoot. We zullen dan brainstormen over de toekomst van buurtbeheer. De gemeente gaat een Toekomstvisie Buurtbeheer 2011 opstellen en daarvoor kunnen alle platforms hun bijdrage aan leveren. Voor meer informatie www.sterkschoot.nl


WOENSDAG 1 JUNI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 5

WEEK AANBIEDINGEN

Uw medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens het ziek zijn, na het overlijden en bij de uitvaart van ons pap en opa

Bekroonde Abrikozen Activelicht meervlaai granenbrood

Gerrit van Kessel

 7.95

Boerencake

was een grote steun voor ons. Hiervoor onze oprechte dank.

van 4,25

Kinderen en kleinkinderen

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van

Bèr Hendrikx

Prijsknaller Prijsknaller

Ugchelen:

Weert:

Hét uitvaartcentrum voor Cranendonck met 24-uurs familiekamers

Full HD, LED edge, 4x Hdmi, scart, AV/PC in, component, USB, 20W Clear Voice II, DVB-T/Ci+ Ziggo & UPC, type 32LE4500 2 jaar garantie type 32PFL5625,100Hz, Full HD, van 549,Pixelplus beperkt aantalHD, 2ms, 3x Hdmi, USB, scart, PC in, 20W audio 2 jaarSAMSUNG garantie SONY LG van 649,-

Tiny Hendrikx Anita Hendrikx en Henk Aarts Marloes en Pieter Iris Tom en Anouk Pim

498.-

€ TV’S PHILIPS LED NU EXTRA VOORDELIG SAMSUNG SONY LG Prijsinfo niet telefonisch/per e-mail. PHILIPS LED TV’S ACTIE NU EXTRAWEEK!! VOORDELIG

beperkt aantal

Budel:

(onder voorbehoud van drukfouten)

€ 345.-

Hij overleed in de leeftijd van 84 jaar.

3 broden naar keuze voor  5.55

Deze aanbiedingen zijn geldig van ma 6 jun t/m za. 11 juni

Philips 81cm LED TV

Tiny Hendrikx - Geven

 8.95

Informeer in de winkel welke dag er brooddag is!!!

Grootschoterweg 103 Budel-Schoot Tel. 0495-430244

LG 81 cm LED-TV

echtgenoot van

van 12,00

Wekelijkse brooddag:

Zondag 12 juni Pinksteren Denk aan mij terug maar niet in de dagen van pijn en verdriet. Denk aan mij terug in de stralende zon hoe ik was toen ik nog alles kon.

Pinkster Progres taartje

 3.65

 1.85

Prijsinfo niet telefonisch/per e-mail.

OPRUIMING!!

Martin Horst

Klein Schoterstraat 2a, 6023 RG Budel Tel: 0495 430260 www.vdstappen.nl

Onze rots in de branding is niet meer.

Marjo en Jan Roumen - Hendrikx Britt Sven Renske

Op maandag 23 mei hebben we afscheid genomen van mijn vrouw, ons mam, onze oma

Christien van Seggelen – van Vlierden

Familie Hendrikx Familie Geven

Wij danken iedereen voor de steun, het medeleven en de belangstelling getoond tijdens de avonddienst, de uitvaart en de crematie van ons mam.

28 mei 2011 Willem II straat 4, 6021 EB Budel

Wiel van Seggelen, kinderen en kleinkinderen.

We nemen afscheid van hem tijdens de uitvaartmis op vrijdag 3 juni om 10.30 uur in de Onze Lieve Vrouw Visitatie te Budel, waarna we hem aansluitend ter ruste zullen leggen op de Algemene Begraafplaats aan de Grootschoterweg. Voor aanvang van de dienst kunt u schriftelijk condoleren of via www.vandeursen-uitvaart.nl Mochten wij iemand vergeten zijn, gelieve dan deze advertentie als kennisgeving te beschouwen. Voor vragen omtrent het afscheid: Van Deursen Uitvaartverzorging 0495 - 53 33 22

Budel-Schoot, mei 2011

dankbetuiging

Uitvaartleidster voor Cranendonck:

Wanda Adams-Roosen

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en vele andere blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van

Leo Staals

Uw belangstelling heeft ons veel steun gegeven.

Riek Staals - Damen Kinderen en kleinkinderen Biest 32a, 6001 AR Weert

Budel, mei 2011

0495 - 53 33 22

Ik vind elke uitvaart bijzonder omdat iedere familie eigen Kantoor & Rouwcentrum Spoorlaan 9c 5591 HT Heeze 040-2260158 info@fiddelaers.nl www.fiddelaers.nl Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

wensen en verwachtingen heeft. In de gesprekken bouw je een band op met de familie en kun je in deze verwarrende en moeilijke tijd echt iets voor hen betekenen. Heidi van Dijk - Slaats uitvaartbegeleidster

briefpapier visitekaartjes enveloppen folders magazines nieuwsbrieven flyers kalenders verpakkingen fotoretouche advertenties webdesign fotomontage

Het adres voor uw; - dankbetuiging -

Voor de vele felicitaties en attenties ontvangen ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk zeggen wij oprecht dank! Bert en Leen van Deurzen-Vermeulen

Prefab dakkapel Nieuwbouw/verbouw Dakrenovatie Kozijnen Timmerwerken Inbraakpreventie

Aannemersbedrijf

van der Kampen Boschdijkdwarsstraat 14 Budel • Tel. 0495 496349 of 06-50604370

www.kwaliteitsbouw.com


WOENSDAG 1 JUNI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 6

Winnaar Lake Side fietsenactie bekend!

APOTHEEK BUDEL openingsuren: werkdagen van 8.00 - 17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur tel. 495344. Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u 549720 APOTHEEK MAARHEEZE tijdens vakantieperiode: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur. zaterdag van 10.00-12.00 uur. Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u 549720 Bezorging medicijnen De bezorging van medicijnen door Apotheek Budel vindt ook plaats na het sluitingsuur. Bestelde medicijnen worden te allen tijde afgeleverd. Bij slechte weersomstandigheden kan de bezorging wel ooit uitlopen tot acht uur in de avond. Geen zorgen dus! PRIESTERS REGIO CRANENDONCK: Pastorie, Kerkstraat 27, Budel, tel. 491215 Kapelaan Mervin, Kerkstraat 20, Maarheeze, tel 591215 Pastoor Cornelissen, Collegestraat 25, Hamont-Achel, tel. 0032 11 440222 WACHTDIENST VAN GENEESHEREN HAMONT: Voor spoedgevallen belt u het centrale nummer:

011 - 666612

ZUIDZORG Bureau Budel: Dam 1 (beperkte uitleen ma t/m vr van 17 tot 18 u.) Dag en nacht bereikbaar via centraal kantoor, De Run 5601, Veldhoven: 040-2308408 Uitleen verpleeg- en kraamzorgartikelen: 040-2308000 THUISZORG STICHTING LAND VAN HORNE Stichting Land van Horne biedt thuiszorg in de gemeente Cranendonck. Voor acute zorgvragen zijn we 24 uur per dag bereikbaar via T 0800 33 33 888. Voor meer informatie belt u dit nummer op werkdagen tussen 8 en 18 uur of kijk op www.landvanhorne.nl. Uitleenpunten medische hulpmiddelen: zorgcentrum Mariënburght in Budel en zorgcentrum Marishof in Maarheeze. BUURTZORG MAARHEEZE/SOERENDONK/GASTEL/STERKSEL/LEENDE Thuiszorg verpleging en verzorging. 24 uur direct bereikbaar onder nummer 06-22331266 DIABETESLIJN (033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ‘s nachts alleen in geval van nood) VERLOSKUNDIGEN José van Niel, Simone Pauëlsen en Pascalle Schreurs zijn de verloskundigen van de gemeente Cranendonck, tel.: (0495) 49 22 44. Bij geen gehoor of langdurig gesprek, kunt u de verloskundige via de portier van het St. JansGasthuis op laten roepen. Tel. (0495) 57 21 00 www.verloskundigenbudel-maarheeze.nl KRAAMZORG HOMECARE Informatie of aanmelden kraamzorg van ma. t/m vr van 09.00 -17.00 uur. Voor directe kraamzorg 24 uur per dag bereikbaar 040-20 64 444 of Regiokantoor Cranendonck: 0495-518932 of www.kraamzorg-homecare.nl UITVAARTVERZORGING Uitvaartbureau Jan Fiddelaers, Spoorlaan 9c Heeze. T. 040-2260158 Van Deursen uitvaartverzorging, Biest 32a, Weert. T. 0495-533322 Van der Stappen uitvaartverzorging, Klein Schoterstraat 2a, Budel. T. 0495-430260 Waar vind ik een AED welke 24 uur beschikbaar zijn: Budel: Fazantlaan 163 / Mgr. Zwijsenlaan 40/ Budel: Dr. Mathijsenstraat 15 (de Borgh)/ Budel: Graafschap Hornelaan 2 (Mariënburgh)/ Budel: Instraat 5b / Molenstraat 34 / Nieuwstraat 27 (Postkantoor). Budel-Dorplein: Hoofdstraat 1 (Nyrstar) / Hoofdstraat 80 (AZC) / Stationsweg 76. Budel-Schoot: A. van Moorselstraat 1 / Poelderhof 33. Gastel: Cornelisplein 3 (Cranenhoeve). Maarheeze:’t Hagelkruis 1/3 (Marishof)/ Konijnenberg 1/ Maarheeze: Smits van Oyenlaan 1a (Liac) / Valkenlaan 17/ Maarheeze: Ereprijsstraat 20 / Dissel 80. Soerendonk:Heuvel 16 / Zitterd 30 (Schrurs) / Rabobank. Uitleenapparaat: voor evenementen Rozenstraat 4 Budel. Voor beperkt toegankelijke apparaten: zie www.aedcranendonck.nl Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming Meldkamer Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID): 088 - 8113113 (0,10 p/m; voor meldingen dierenmishandeling) Meldkamer Dierenambulance (van de Dierenbescherming afdeling Brabant Zuid-Oost), 0900 - 1120000 (0,20 p/m; 24 uur bereikbaar voor meldingen dierennnoodhulp) * vermiste en/of gevonden huisdieren in deze regio; Will van Leeuwen; wileninka@hotmail.com; tel. 0495-499690 (ma-vr na 16.00 uur, weekends bereikbaar) Amivedi Weert, 0495-546159, amivedi.weert@home.nl, www.amivedi.nl De dieren zullen eenmalig gratis in De Grenskoerier geplaatst worden.

Politie Cranendonck, Kijkakkers 37, Maarheeze, tel. 0900-8844 Ambulancedienst alarmnummer 112. (Als het dringend is).

Lake Side is dedicated to denim en dat merk je aan alle onderdelen van het merk. De jeans experience van Lake Side is meer dan alleen jeans verkopen. Alle medewerkers hebben

een passie voor het vak. Alle stores hebben een krachtige, uitnodigende uitstraling, waardoor je als klant wordt meegenomen in die stoere Jeans Experience.

Wilma werd de gelukkige winnares bij Lake Side in Budel

SV Budel E3 levert topprestatie bij 4 tegen 4 straatvoetbaltoernooi Afgelopen woensdag heeft de E3(b) van sv Budel een geweldige prestatie geleverd door als eerste te eindigen bij het 4 tegen 4 straatvoetbaltoernooi. Aan dit toernooi dat over het gehele seizoen was verdeeld deden 67 teams mee. De finale wedstrijden werden gespeeld op de velden van Merefeldia. E3b bestond uit de volgende spelers: Jordy Vos, Tijn Staal-

Kantooradres: De Grenskoerier Dr. A. Mathijsenstraat 34 6021 CL Budel Postbus 2040, 6020 AA Budel Telefoon: (0495) 495464 Telefax: (0495) 494745 e-mail: info@grenskoerier.nl internet: www.grenskoerier.nl Openingstijden: ma: 9.00-13.00 uur. di. t/m vr. 9.00-12.00 uur wo. gesloten

duinen, Jochem Spee, Ruud Neijssen, Dylan Snoeijen. In de poule wedstrijden werd er 3x gewonnen en 1x verloren. Dit was voldoende om de finale te halen. In de finale was Cranendonck F1(a) de tegenstander. Budel was in deze finale de ploeg die het spel maakte, Cranendonck bouwde een muur om hun doeltje en hoopte om met een uitbraak te scoren. De spelers van Budel probeerden van alles om deze opgetrokken muur te doorbreken, maar het lukte in de 10 minuten die het wedstrijdje duurde, helaas niet.

ar

Strafschoppen moesten de beslissing brengen. Op 15 meter afstand van een klein leeg doeltje moest geprobeerd worden te scoren. Bij Budel scoorde 3 van de 5 spelers, bij Cranendonck slechts 1. Budel E3(b) was daardoor de terechte winnaar en mocht een mooie beker in ontvangst nemen. Ook het andere team van de E3, E3(a) leverde een prima prestatie, alleen werden zij 3e in de poule en lagen ze er helaas uit. Jongens van de E3, jullie mogen trots zijn op deze geleverde prestatie, een groot compliment voor jullie allemaal.

n d a e we v e g i e

J

WEEKENDDIENST: Huisartsen, bel de huisartsenpost: 0495-677677 (nieuw nummer!) WEEKENDDIENST: Tandartsen, voor patiënten van de tandartsen die aangesloten zijn bij de kring Weert, Nederweert en Cranendonck geldt in geval van spoedeisende hulp het centrale nummer: (0495) 46 07 65 Het spreekuur is op zaterdag en zondag van 11.00 tot 11.30 uur

Een grote actie in de maand april was de fietsenactie bij Lake Side. Onder de 80 vestigingen werden 10 Merida bikes verloot t.w.v. 700,-. Een van de gelukkige winnaars is gevallen bij Lake Side in Budel. Bij aankoop van een jeans naar keuze maakte je kans op een Merida fiets. Afgelopen week is de fiets bij het Lake Side filiaal in Budel overhandigd aan de gelukkige winnaar Wilma. ‘ik ben erg blij met mijn nieuwe fiets! Ik had nooit gedacht dat ik de prijs zou winnen!’ aldus Wilma. Lake Side heeft regelmatig ludieke winacties en aantrekkelijke aanbiedingen. Via de Lake Side nieuwsbrief kan iedereen op de hoogte zijn hiervan en zal geen één actie je ontgaan. Je kan je aanmelding via www. lakeside.nl. Lake Side Lake Side is dé autoriteit in Nederland op jeansgebied. Met meer dan 80 winkels is het een ijzersterke formule die duidelijk en onderscheidend is en daarom zo succesvol.

k

Redactie: Riny van Gerven Postabonnement: 3,60 per exemplaar.

Jac Boelens

NOTEERT U EVEN… ◆ Inleveren kopij (redactionele artikeltjes, e.d. voorzien van naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon) vóór maandag 12.00 uur. Voorkeur per e-mail naar: info@grenskoerier.nl

Proficiat met je 80e verjaardag op zaterdag 4 junil!!!

◆ Opgeven van advertenties vóór maandag 13.00 uur. ◆ Berichten en advertenties voor Grenskoerier-TV kunnen dagelijks worden opgegeven. Digitaal aanleveren: via e-mail (info@grenskoerier.nl), CD, DVD, USB-sticks, geheugencards of diskette. Kopij weekblad De Grenskoerier. Via email bij voorkeur als ‘platte tekst’ of als bijlage (Word-document). Geen foto’s of logo’s in dit programma. Advertenties en logo’s weekblad: als PDF of EPS-document of als Adobe Indesign, QuarkXpress of Adobe Illustrator-bestand. (Lettertypes insluiten). Aanleveren foto’s weekblad: als JPEG, TIF-, EPS- of Adobe Photoshopbestand (resolutie 200 dpi) Hoe werkt ‘brief onder nummer’? Als U wilt reageren op een advertentie die geplaatst is onder nummer, stuurt U uw reaktie naar ”De Grenskoerier”. U vermeldt linksboven op de envelop het betreffende nummer. Wij zorgen voor een snelle en discrete toezending. Aansprakelijkheid: Deze krant is met de grootste zorg samengesteld en uitgegeven. Toch kunnen er geen rechten worden ontleend aan eventuele foutieve vermeldingen, kennelijke zetfouten en verlate bezorging.

Kinderen en kleinkinderen Boelens

Kent u ook iemand die volgende week jarig is en wilt u hem of haar verrassen met een HEERLIJKE TAART, ter beschikking gesteld door:

T. 0495 491354 Budel

www.bakkerijrooymans.nl

laat het ons dan weten. Stuur een e-mail of vul onderstaande bon in en stuur deze, met een foto, vóór maandagmorgen 10.00 uur naar:

De Grenskoerier, Postbus 2040, 6020 AA Budel of e-mail naar: info@grenskoerier.nl, t.a.v. ‘De jarige van de week’. Mogelijk wordt hij of zij de gelukkige. Wekelijks verloten wij één taart. De jarige wordt verzocht de taart zelf op te halen. Wel even vooraf (telefonisch) reserveren. De advertentie dient meegenomen te worden, wanneer u de taart ophaalt. Wilt u de foto retour? Sluit dan een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe bij. Naam jarige: Adres: Plaats: Geb.datum: Naam aanvrager:

Tel.:


WOENSDAG 1 JUNI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 7 BUDEL, NIEUWSTRAAT 31A

WONEN IN HARTJE CENTRUM. MODERN APPARTEMENT OP DE 1E ETAGE, TWEE SLAAPKAMERS, GARAGEBOX EN FIETSBERGING. LIFTINSTALLATIE AANWEZIG! Gezamenlijke entree met bellentableau en video-intercom. Via trappenhuis of liftinstallatie naar 1e etage. Ind.: Entree. Toilet. Riante woonkamer met veel lichtinval. Open keuken met moderne keukeninrichting v.v. apparatuur. Volledig betegelde badkamer met o.a. badmeubel met wastafel, 2e toilet, douche en ligbad. Twee slaapkamers. Was-/CV ruimte. Garagebox. Gezam. fietsberging. Bijz.: Woonopp. ca.120 m². Instapklaar appartement! Huur is ook mogelijk. Maandhuur  700,= incl. servicekosten, excl. garage.

NU KOOPPRIJS SLECHTS € 225.000,-- k.k.

Tel. (0495) 525131 www.vanderstraatenmakelaardij.nl

GROOTSCHOTERWEG 165 BUDEL-SCHOOT NIEUWE SCHERPE PRIJS

* Directe aankoop 100% zekerheid * Géén makelaarskosten * Géén drie dagen bedenktijd * Direct of op langere termijn leeg of in verhuurde staat geen probleem

KOOPPRIJS: € 165.000,- K.K. Bezoek het OPEN HUIS: Zaterdag 4 juni a.s. van 10.30 tot 11.30 uur.

936021.qxp

9-2-2007

10:55

Pagina 1

STEVENS

➩Bij nieuwbouw of verbouwing hebt u een degelijk advies voor uw elektrische SATELLIET SYSTEMEN! installatie en verlichting noVerkoop dig. Bel EtB Leo Hegge(NL) reparatie 06-51191057 of (B) 0475installatie 543443

➩Rijks Dakspecialist kan nog werk aannemen; platdak, pannendak, reparaties, nieuwbouw, zink- en loodwerk, alle werkzaamheden! 06-13604789. www. rijksdakspecialist.nl

➩Accu’s en banden voor auto, motor, tractor, etc. Grootschoterweg 105-107 www.vermeulen-bandenBudel-Schoot (NL) Tel. 0031 (0) 495 49 36 16 service.nl. Gravenkasteel 39, www.stevensbudelschoot.nl Gastel (0495) 47 00 51

UNIEKE COLLECTIE

Beeld, Geluid & Telecom

accessoires schotelantennes

Rondven 37, 6026 PX Maarheeze Tel.: 0495 - 588 120 info@bouwtechniek-maarheeze.com www.bouwtechniek-maarheeze.com ontwerpen bouwen verbouwen mach. timmerwerk inbraakpreventie

IS

- Bouwjaar 2002. - Woonopp. ca. 90 m² excl. bergzolder en garage! - Royale woonkamer met half open keuken. - 2 slaapkamers, toilet, berging en mooi terras. - Luxe badkamer met ligbad, douche-cabine en dubbele wastafel. - Extra bergzolder bereikbaar via vlizotrap. - Luxe eigentijds afgewerkt appartement.

Direct te koop gevraagd! Woningen, appartementen, winkels en bedrijfsruimte.

O.G.

N HU

APPARTEMENT OP 1E VERDIEPING MET GARAGE

Timmerwerken voor particulieren en bedrijven. Nieuwbouw, verbouwing, renovatie en onderhoud.

Molenheide 34 - Soerendonk Telefoon 0495-592948

OPE

A SSUPLAN verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

J.L.J. Umans

Postbus 2200, 6020 AE Budel Nieuwstraat 16, 6021 HS Budel Tel. (0495) 497811 Fax (0495) 497943

Binnenzonwering Gordijnen Shutters (Jasno dealer) Breng een bezoek aan één van de meest uitgebreide showrooms van de regio Alles met prijsgarantie

Nieuwendijk 60 | Someren-Eind

www.casanostra.nl Marktstraat 1b Dries 61 Speelheuvelstraat 37a 6021 CG Budel 6006 HR Weert 5711 AS Someren 0495 - 495710 0495 - 526926 0493 - 492397 Ons aanbod vindt u ook op: www.vastgoedpro.nl

Voor alle bitumineuze dakbedekkingen Voor advies inspectie vrijblijvende offerte Al 25 jaar een begrip in Cranendonck en omstreken

Dakdekkersbedrijf Gebr. Beelen B.V.

T 0493-49 12 54

Uw complete binnenzonwering specialist

Bosch 15, 6021 AN Budel Tel. 0495 430743 • Fax: 0495 430744


WOENSDAG 1 JUNI 2011

Kerkberichten O.L.V. Visitatie Budel/Gastel Telefoonnummer: 0495-491215 secretariaat@onzelievevrouwvisitatie.nl www.onzelievevrouwvisitatie.nl Bankrekeningnr. 1095 81 024 Parochiecentrum De Goede Herder Kerkstraat 27, 6021 CH Budel Tel. (0495) 49 92 04 secretariaat@onzelievevrouwvisitatie.nl Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 12.00 uur Activiteiten komende periode : Doopgesprekken 7 juni; 13 sept.; 29 november Doop in Budel/ Gastel 4+19 juni; 2+17 juli; 24 sept.; 2 okt.; 3 en 18 dec. Parochiebestuur vergadering 21 juni ; 25 juli. Klankbordgroep 28 juni Grote kerk Kerkstraat 10, 6021 CH Budel Donderdag 2 juni HEMELVAART 10.30 uur Eucharistieviering Anna Maria Mansvelt- van Daal en zonen Jo en Jèn; intentie uit dankbaarheid; Adrianus Saanen (verj); Hendrika en Jan Kees Wijnen en overleden kinderen. Lectoren: Annie Neijssen en Yoeri van Middelaar Zaterdag 4 juni 19:00 uur Eucharistieviering. Pastoor Johan Roes; Mathieu en Petronella Slegers- v.d. Wildenberg; Driek Damen en overleden familie; Antoon Kuipers (jgt); Jan Hoste; Sjef en Henriëtte Neeskens- Vosters en dochter Annie; ouders Claassen- Verhoeven en overleden kinderen; Gerardus en Adriana Ras- van Cranenbroek Lectoren: Peter Vos en Frank Gerlings Acoliet: Karin van Tulden Zondag 5 juni 10:30 uur Eucharistieviering Pastoor Johan Roes; Kaat en Paul Vermeulen (jgt); Wilhelmus en Hendrika Lammers- Winters en overleden kinderen en kleinkinderen (verj);Pier en Lies Vlassak- Verhoeven en overleden familie; Jan Hoste; Grad en Anny Davids- Veltman (jgt); Lectoren: Kris en Lisa Rooijakkers Acoliet: Teun v.d. Linden Dinsdag 7 juni 8.30 uur Morgengebed 9.00 uur Eucharistieviering Woensdag 8 juni 8.30 uur morgengebed Donderdag 9 juni 08.30 uur Morgengebed 18.15 uur Eucharistische aanbidding 18.30 uur Avondgebed 19.00 uur Eucharistieviering Vrijdag 10 juni 08.30 uur Morgengebed 18.30 uur Avondgebed 19.00 uur Eucharistieviering De Flank Mariënburght Graafschap Hornelaan 2, 6021 XL Budel Maandag 6 juni 19:00 uur woord en communieviering Woensdag 8 juni 18:30 uur Avondgebed 19:00 uur Eucharistieviering Corneliuskapel Gastel St. Cornelisplein 1 6028 RN Gastel Donderdag 2 juni HEMELVAART 08.30 uur Eucharistieviering Geen intenties Zaterdag 4 juni 17:30 uur Eucharistieviering Pastoor Johan Roes; Jan Hoste Zondag 5 juni 08:30 uur Eucharistieviering Pastoor Johan Roes; Jan Hoste Maandag 6 juni 12:15 uur Middaggebed 12:30 uur Eucharistieviering

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 8 Parochie Budel-Dorplein Grootschoterweg 86, 6023 AT Tel: 491315 Ik het doopsel weet je dat je iemand bent. In de communie weet je dat Iemand dit altijd erkent en daarvoor zijn leven met je deelt. Eerste communie, een waar familiefeest. Diensten en intenties: * donderdag 2 juni om 10.30 uur 1e communieviering * zat. 4 juni om 15.00 uur doop van Liam Smits. Welkom! * zaterdag 4 juni om 18.00 uur WoordCommuniedienst: Lina Knook-Grootenbroer (verj.) Parochie Budel-Schoot Grootschoterweg 86, 6023 AT T 491315 Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te staren… Naar de hemel staren, van de volmaakte wereld dromen, liefst niet te lang. Voetjes op aarde en hier aan de wereld bouwen, met kleine stapjes richting die volmaakte. Diensten en intenties: * donderdag om 9.30 uur (dus niet 10.30!) Hemelvaartviering. * zat. 4 juni om 19.00 uur Woordcommuniedienst: Nelly Verbakel-Cremers; Jan Steijvers; Jantje vEersel (BV KleinSchoot); Mia Damen-Mertens; Stien vSeggelen-vVlierden. * zondag geen dienst * maandag om 19.00 uur voor onze parochie; aansluitend bestuursvergadering. Parochie Soerendonk Kapelaan Pater Mervin. Tel. Maarheeze: 0495-591215 Mobiel: 06-26054350 Heilige missen: Zaterdag 19.00 uur, Zondag 11.30 uur, Dinsdag 09.00 uur

terhout, Pining Bautista (sterfdag), Piet Heesen en Annie Heesen-van de Venne, Sandra Schmitz, Josephus Schmitz en Alberta Maas, Johannes Thijssen en Elisabeth van Horen en zoon Gieljan. Woensdag 8 juni 19.00 uur: H. Mis Donderdag 9 juni 09.00 uur: H. Mis Vrijdag 10 juni 09.00 uur: H. Mis Christelijk Centrum Hamont Transistorstr 1 3930 Hamont – Achel Contactadressen: Henk en Martha Hoeben 0031 (0)495 519933 NL René en Laurette van den Dijck 0032 (0)11 545266 B www.cchamont.be e-mail: info@cchamont.be Boekwinkel: 0031 (0)495 491145 Woensdag 1 juni: Bijbelstudie door René van den Dijck. Deze vindt plaats aan de Transistorstraat 1, Hamont Achel Aanvang 20.00 uur. Zondag 5 juni Samenkomst met viering H. Avondmaal: Aanvang: 10.00 uur Woensdag 8 juni: Bijbelstudie door Mark Breemans. Deze vindt plaats aan de Transistorstraat 1, Hamont Achel Aanvang 20.00 uur. Om alvast te noteren: Op zaterdag 11 juni nodigen wij weer iedereen die ervan houdt om samen met anderen gezellig bij elkaar te zijn, uit op een eenvoudige maaltijd en koffie met gebak. Ook is er mogelijkheid tot het spelen van gezelschapsspellen of gewoon een praatje. Dit samenzijn gaat door in het Christelijk centrum aan de Transistorstraat 1 te Hamont van 12.00 uur tot 16.00 uur en wordt je gratis aangeboden. Spreekt dit je aan, aarzel dan niet om je op te geven bij fam. BreemansVeraa (Overpelt) tel. 011/665002.

Spreekuur: De spreekuren komen te vervallen. Dit kan tot 8 juni. Je bent van harte U kunt voortaan altijd contact op- welkom en we zien naar je uit. nemen met kapelaan pater Mervin, behalve op maandag. Misintenties: Deze kunt u opgeven middels een briefje in een enveloppe (met de intentie, datum en het benodigde bedrag) in de brievenbus bij Piet Adams, Kruisstraat 31, Soerendonk. Donderdag 2 juni 2011. Hemelvaartsdag. M.m.v. parochiekoor. Wim van Eerd en overleden familie Zaterdag 4 juni 2011. M.m.v. parochiekoor. Zondag 5 juni 2011.   Lies en Jan van Happen-Stultiens, Riny Lammers-van Happen, Gerardus Staals en Antonia Teunissen, Bet en Jan van Emmerik-Lamers, Jan Lanen   Islamitische gebedsdienst www.ahmadiyya-islam.org ahmadiyya.nunspeet@hetnet.nl islaam@ahmadiyya.nuSt. Getrudis Maarheeze Kapelaan Mervin Pastorie Kerkstraat 20, 6026 RV Maarheeze Tel: 0495-591215. In noodgevallen: 0626054350. Parochie Someren: 0492331258 www.parochiemaarheeze.nl

IVN Craenendonck wandeling nachtzwaluwen De IVN wandeling nachtzwaluwen is op vrijdag 10 juni en wordt geleid door Wil Beeren. Vertrek om 21.30 uur op de parkeerplaats van Boswachterij De Pan, Panweg in Maarheeze. (Bij Koenraadtweg links richting De Pan). Deelname gratis. Duur wandeling ongeveer 2 uur. Nachtzwaluwen (Caprimulgidae) zijn een familie van vogels uit de orde nachtzwaluwachtigen. Het zijn nachtdieren. Maar anders dan hun naam doet vermoeden zijn ze niet verwant met de zwaluw of de gierzwaluw. Het verenkleed van de nachtzwaluw heeft een bruine kleur met een witte tekening, waardoor de vogel nauwelijks zichtbaar is op een ondergrond

zoals boomschors of bladeren. De nachtzwaluw is alleen actief in de schemering en ‘s nachts. De vogel maakt overdag gebruik van de schutkleur door zich tegen de grond of een boomtak te drukken. De vogel is in Nederland sterk achteruit gegaan en broedt nog maar in weinig streken, o.a. in de Pan. In de winter trekt de vogel naar Afrika. De meeste nachtzwaluwen worden actief als de schemering invalt. Hij voedt zich dan met kevers, langpootmuggen, nachtvlinders en andere nachtinsecten, die in de vlucht gevangen worden, hiervoor kan de snavel erg ver opengesperd worden, en die hij bewaart in een keelzak. Informatie: Maria Alders tel.0495-591973

Alzheimer café Maarheeze Dementie is een ziekte die vele gevolgen heeft. Door het geheugenverlies en het veranderd denkvermogen raakt iemand de greep op zijn leven kwijt. Het wordt steeds moeilijker om je staande te houden in je vertrouwde omgeving. Dit kan ook gevolgen hebben voor de stemming. Bij sommige mensen lijdt dit tot depressiviteit. Dit is het thema op woensdag 8 juni, gespreksleider Carla Pont zal op deze avond in gesprek gaan met dr. van der Voort, psychiater bij de GGzE. Aan bod komen vragen als: • Wat zijn de behandelmogelijkheden, • Zijn er naast pillen ook andere behandelmogelijkheden, • Wat kun je zelf doen? Natuurlijk krijgen bezoekers gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarna kan men met elkaar of met de aanwezige vrijwilligers en deskundigen van gedachten wisselen.

Het Alzheimer Café is er voor iedereen die te maken heeft met dementie of geïnteresseerd is in het onderwerp. Het Café is gehuisvest in de Smeltkroes, Kijkakkers 1 Maarheeze en is geopend van 19.00 tot 21.30. De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur, het programma beging om 19.30 uur. De toegang tot het Alzheimer Café is gratis.

Gemeentelijke Vrijwilligersdag in Cranendonck Graag nodigt de Vrijwilligerscentrale Cranendonck en de Gemeente Cranendonck alle vrijwilligers uit Cranendonck uit voor de Gemeentelijke Vrijwilligersdag 2011. Deze dag wordt georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale Cranendonck in samenwerking met de gemeente Cranendonck en een aantal andere partijen. Deze dag staat in het teken van waardering en het uitwisselen van ervaringen. Er wordt de vrijwilligers een lunch aangeboden met

daaromheen een klein programma, wat dat is laat de organisatie nog even een verrassing zijn. De ontvangst op deze dag vindt plaats op 25 juni as. van 11.30u tot 12.00u op het Kasteeltje Cranendonck en aansluitend tot 14.00u vindt de lunch plaats. Vanwege de lunch is het belangrijk om te weten hoeveel mensen er gaan deelnemen. Daarvoor kunnen vrijwilligers(organisaties) zich aanmelden via de website van de

Vrijwilligerscentrale Cranendonck: www.vrijwilligerswerkcranendonck. nl, doorklikken onder de knop Cranendonck naar Vrijwilligersdag 2011. Sla het document op en mail het naar carrievanhoef@paladijnwelzijn.nl. Beschikt u niet over internet, kom dan langs bij de Vrijwilligerscentrale Cranendonck in De Borgh in Budel. Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 17 juni as. Wie eerst komt, eerst maalt!

Voorlezen in Cranendonckse bibliotheken tijdens Annie MG Schmidt week

Donderdag 2 juni 10.00 uur: Hemelvaart, Harry Hangx, Nel HangxBroods (jrgt), dochter Marie-Louise en zoon Harry. Vrijdag 3 juni 18. 30 uur: Aanbidding 19.00 uur: H. Mis Zaterdag 4 juni 17.30 uur: H. Mis Overleden Ouders Dings-Hendriks, Sharon Genevasen.

Floddertje, Jip en Janneke en andere Annie M.G.-figuren kwamen aan bod

Zondag 5 juni 10.00 uur Frans en Miet de Regter-de Greef, Frans en Lina Rampen-van Gansewinkel en kleinzoon Frans Nijssen (jrgt), Johanna Catharina van Oos-

Woensdag 25 mei waren er in de bibliotheken van Budel en   Maarheeze, ongeveer 15 kinderen die naar het voorlezen kwamen luisteren. In het kader van de Annie M.G.

Schmidt week kwamen Floddertje, Jip en Janneke en andere bekende versjes en verhaaltjes aan bod. Ook deden er verschillende kinderen mee aan een quiz, waar een prijsje

aan verbonden is. De winnaars zijn: voor Maarheeze Vera Meex en voor Budel Jari Meppelink. Jullie kunnen je prijs ophalen in de bibliotheek. Van harte gefeliciteerd.


WOENSDAG 1 JUNI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 9

Contactochtend Borstkankervereniging Weert, 23 mei 2011 – De Borstkanker Vereniging Nederland, afdeling Weert e.o. organiseert een lezing. Thema: ‘Actuele ontwikkelingen borstoperaties’. De lezing wordt verzorgd door de dr. J.A. Van Essen, chirurg en Sandra Janssen - Engelen, mammacare-verpleegkundig in het SJG Weert. Dat gebeurt op dinsdag 7 juni van 10 tot 12 uur in het auditorium van het St. Jansgasthuis in Weert. De chirurg vertelt op een praktische en begrijpelijke wijze over de neo adjuvante therapie (chemo voor de operatie), de oncoplastische chirurgie (de oncologisch chirurg houdt rekening met reconstructie en het cosmetisch

effect), de mammaprint (test waarmee bepaald wordt hoe agressief een tumor is, hetgeen bepalend is voor de vervolgbehandeling) en de kankerregistratie. De mammacare-verpleegkundige geeft uitleg over de Borstkankermonitor, waarover we de laatste tijd veel in de krant lezen. Ook zal zij aandacht besteden aan de psychosociale zorg, bestemd voor een ieder die met een ingrijpende ziekte te maken krijgt. Voor meer informatie: • Wiesje Op Heij, telefoon 0495 – 53 67 00 e-mail: lme.opheij@telfort.nl • Henny Brandwijk  telefoon 0495 – 54 83 09 e-mail wgb.brandwijk@gmail. com

HEMELVAARTSDAG OPEN van 10.00 - 17.00 uur

Vier generaties

Spelregels: Wat mag wel: • Deze kortingsbon naar eigen inzicht gebruiken voor één artikel naar keuze. • De kortingsbon mag 1keer gebruikt worden, maar kop je meerdere exemplaren van exact hetzelfde product, dan geldt de korting voor al deze producten. • De kortingsbon mogen gebruikt worden als korting op het totale bedrag van alle, bij elkaar horende, keuken- of badkamermeubelen. In dit geval vallen de inbouwapparatuur, kranen, werkbladen, accessoires etc. buiten de korting. • Maximaal 1 kortingsbon per betalende klant

Vlnr.: Mama: Lieneke Janssen (30 jaar) Overgrootoma: Corry van Asten-Roothans (81 jaar) Oma: Ria Janssen-van Asten (58 jaar) en Lotte Akkermans.

Wat kan niet: • De kortingsbon gebruiken voor actie-, folder- en reeds afgeprijsde artkelen en bestellingen uit de webshop. • De kortingsbon gebruiken voor Ruiter dakkapellen, tuinhuisjes/blokhutten, sierbestrating, Velux dakramen en Zibro producten. • De kortingsbonnen gebruiken voor reeds geplaatste bestellingen. • De kortingssbon gebruiken i.c.m. andere kortingsacties.

,/-Ê*1  / / Is er een schooluitstapje, een sportdag of een verenigingsfeestje? Een reünie van oude schoolkameraden of een muziekvoorstelling in het bejaardenhuis? Een kleuterklas die naar de bakker gaat?

Kijk voor overige voorwaarden in de winkel.

Maak dan een paar leuke -bij voorkeur digitale- foto’s, schrijf er een paar zinnen bij en mail het naar info@grenskoerier.nl Wij zorgen dat er dan geheel gratis een mooie reportage op Grenskoerier-TV komt!

10 liter 68,95

29.99

Dames transportfiets President

Bar/ statafel

Monodek

Makita Accuboormachineset

➩Catering party- en verhuurservice Jos Saes verzorgt al uw koude en warme buffetten, gourmet. Tel. (0495) 495542.

Split airco

➩Te koop garagebox Dr. Kuijperstraat te Budel, tel. 040-2014318 ➩Klimroosnieuws op zondag 26 juni organiseert De Klimroos haar jaarlijks zomerfeest op het terrein aan de Poelderstraat. Iedereen is van harte welkom.

Nivea zonnebrand

Laat je verrassen bij FORMIDO Budel

REHAU

Raam Design

GRATIS OFFERTE

Instraat 6a · Tel. 0495 499955 Open: ma. t/m vr. 9-20 uur; za. 9-17 uur. www.formido.nl


WOENSDAG 1 JUNI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 10

Inloopochtenden peuterspeelzaal De Toverfluit in Gastel Je kindje maakt tussen de 2 en 4 jaar een belangrijke ontwikkeling door. De Toverfluit probeert deze belangrijke ontwikkeling te stimuleren door verschillende mogelijkheden te bieden. Hij/zij vindt er o.a. de ruimte en materialen die in deze ontwikkelingsfase nodig zijn. Ieder kind krijgt de gelegenheid om zich te ontwikkelen in zijn/ haar eigen tempo. Deze peuterspeelzaal is VVE gecertificeerd. (Voorschoolse en vroegtijdige educatie) Gericht op ontwikkelings-

stimulering van de peuter, waaronder de taalontwikkeling en de sociaal/emotionele ontwikkeling. Graag wil men iedereen met kind uitnodigen, om eens kennis te maken op de peuterspeelzaal. Dit is mogelijk op één van onze inloopochtenden op dinsdag 07, donderdag 09 of vrijdag 10 juni aanstaande tussen 10.00 en 11.30 uur. .De peuterspeelzaal is gevestigd in Gemeenschapshuis “De Schaapskooi”, t Lange 20, 6028 SG in Gastel.

Vrouw brengt nacht in greppel door na ongeval

Een 83-jarige vrouw uit Budel Dorplein heeft, nadat zij met haar auto in een greppel is gekomen, de nacht buiten doorgebracht. Zij reed maandagavond rond 23.00 uur over de Hoortweg en raakte van de weg. De auto waarin zij zat kwam op de rechterkant in de 1,5 meter diepe grep-

pel terecht. Zij kon nog wel uit de auto komen, echter de greppel was te blubberig en te hoog om er zelfstandig uit te komen. Een wandelaar heeft de vrouw vanmorgen rond 7.40 uur horen roepen en alarmeerde de hulpdiensten. De vrouw is met onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis. Later vandaag kon zij het ziekenhuis weer verlaten. Het gaat naar omstandigheden goed met haar en heeft aan het ongeval enkele kneuzingen overgehouden.

Buiten spelen is ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van kleine kinderen

Een reeks van kerkelijke feesten

Gregoriaans koor Capella Novare

Basisschool De Schatkist uit Budel wint Basis voor Beter 2011

Respect met een hoofdletter R

Wij bevinden ons nog in de paastijd,de tijd waarin wij de verrijzenis van Jezus Christus gedenken. Op de veertigste dag van deze periode viert de kerk vanouds het feest van de Hemelvaart van de Heer. Tien dagen later volgt dan het hoogfeest van Pinksteren,waarmee de paastijd wordt afgesloten…Het Feest van de Drieëenheid is het feest waarbij wij stilstaan bij het mysterie dat god zelf is. Echter de reeks van feesten is nog niet afgelopen .Op Sacramentsdag viert de kerk wat het sacrament van de eucharistie voor haar betekent. Tenslotte het feest Johannes de Doper op 24 juni, een half jaar voor

kertmis. Het feest van hemelvaart komt in onze cultuur helaas steeds meer in de verdrukking, omdat veel mensen er een lang weekend van maken en dan vaak weg zijn. Toch is het een bijzonder rijk en vreugdevol feest. GOD stijgt ten troon onder luid gejuich,de HEER met geschal van bazuinen. Op zaterdag 4 juni zingt het gregoriaans koor Capella Novare, o. l. v. Joos Smolenaars in de kerk van de heilige Catharina v Alexandrie in Sterksel de avond mis om 19.uur met wisselende gezangen uit de mis “ In Ascencione Domini

Burgemeestersenquête

De winnaars van de Basis voor Beter Trophy: De Schatkist uit Budel Het Munttheater schudde vrijdag jullie bezighoudt. Een origineel idee 27 mei op haar grondvesten. Ruim voor een betere wereld. Onder begedriehonderd basisschoolleerlingen leiding van een audiovisueel docent streden om de felbegeerde Basis van het RICK werkten ze voortrefvoor Beter Trophy. Een jaarlijkse felijk samen en leverde elke leerling prijs van Rabobank Weerterland en zijn eigen bijdrage, bijvoorbeeld Cranendonck voor de beste maat- als acteur, cameraman, regisseur of schappelijke jongerenclip. Het ver- scriptschrijver. slag van een zinderende finale. And Het eindproduct gaat deze midthe winner is… dag op een groot scherm in première. Tien videoclips over belangrijke Alsof de Oscars uitgereikt gaan wor- thema’s zoals voedselverspilling, den. De rode loper is uitgerold, de vervuiling, respect en dicht bij jefotografen en cameraploegen staan zelf blijven. “Superleuk om te doen, in de aanslag. De opwinding is voel- maar ook best moeilijk”, zo vat Thobaar. En dan komen de sterren. Zes mas Ford (9) van Montessorischool bussen vol joelende, kleurrijk uitge- Weert zijn rol als geluidsman samen doste tieners uit Weert, Nederweert in een filmpje over verstandig omen Cranendonck. Leerlingen van De gaan met water, energie en afval op Schatkist in Budel scanderen uit vol- school. le borst hun thema: “R.E.S.P.E.C.T!!!” De spanning in het Munttheater Het is slechts een voorproefje van wordt zorgvuldig opgebouwd. Onwat er aan decibellen nog komen der leiding van gastheerentertainer gaat. Richard de Hoop gaan ruim driehonWe zijn bij de finale van Basis voor derd kinderen he-le-maal uit hun Beter, het project waarmee Rabo- plaat. Ze dansen, springen en gillen bank Weerterland en Cranendonck alsof hun leven er van afhangt. Een jongeren bewuster wil maken van feest voor het oog, een beproeving wat er om hen heen gebeurt. Eind voor het oor. Na de ontlading begint vorig jaar kregen de bovenbouw- het serieuze werk. De videoclips, die leerlingen van tien basisscholen door de scholen zelf worden aangeeen videocamera van de bank. Kin- kondigd. De jury, met mensen van deren van het Dal, Aan den Bron, de Rabobank en het RICK, blijkt Het Palet, Montessorischool Weert, zwaar onder de indruk. “Prachtig”. De Schatkist, St. Jozef, St. Lauren- “Helemaal top”. “Kippenvel.” Rond tius, Triolier, obs Cranendonck en vier uur trekken de juryleden zich De Tweesprong. De opdracht: maak terug en stijgt de spanning naar het met je klasgenoten een korte clip kookpunt. Welke school mag de felover een maatschappelijk thema dat begeerde Basis voor Beter Trophy en

bijbehorende cheque van 1000 euro mee naar huis nemen? Voor het eerst deze middag is het muisstil. Juryvoorzitter Hans de Kinderen van de Rabobank komt met het verlossende antwoord. Op nummer 3 en verzekerd van 500 euro: basisschool Het Palet uit Weert voor de clip ‘Vervuil de wereld niet, we hebben er maar één’. Nummer 2 (750 euro): basisschool Triolier uit Budel met het motto: ‘Eten is lekker, eten is fijn, maar denk aan de afvalberg, houd deze klein.’ En de winnaar van Basis voor Beter 2011 – driehonderd kinderen houden de adem in – is: basisschool De Schatkist uit Budel. Het dak gaat er af. De Brabantse leerlingen lieten op indrukwekkende wijze zien wat respect voor hen betekent. “Wij willen de ouderen en gehandicapten niet aan hun lot overlaten. Zij verdienen ons respect”, vertellen Sabine, Teti en Birgit namens de winnende klas die een halfjaar aan de clip werkte. Op de achtergrond gaat de bokaal onder luid applaus de lucht in en staat meester Henk te glimmen van trots. Verliezers zijn er vanmiddag niet. Dat bleek tijdens de pauze al toen we Annebelle, Maud, Lotte, Lonneke en Eva van Montessorischool Weert naar hun kansen vroegen. “Als we geen eerste worden, zijn we ook tevreden. Serieus, we gunnen de winnaar het succes.” Als dat geen respect is.

Zoals u weet, krijgen we begin volgend jaar een nieuwe burgemeester in Cranendonck. Omdat onze fractie erg benieuwd is naar wat voor een burgemeester onze inwoners van Cranendonck wel zien zitten, zijn we “de straat” opgegaan. Afgelopen vrijdag op de Markt in Budel en in ieder geval ook a.s. vrijdag bij het winkelcentrum aan de Smits van

Oyenlaan in Maarheeze. Maar daar bereiken we niet iedereen mee. We willen graag méér meningen dan we in staat zijn in te zamelen op de “ouderwetse” manier. Vandaar dat we ook een internet enquête gestart zijn. Zou u zo vriendelijk willen zijn daaraan mee te doen? Invullen kost maar een paar minuutjes. U komt bij de enquête door het volgende adres in het adresvenster van uw browser in te typen: http://www.enquetemaken. be/toonenquete.php? id=72377 fractie Cranendonck Actief

Oh oh ‘sterretje’ in The Energy Donderdag 2 juni tijdens Hemelvaart is discotheek The Energy open met als speciale gast: DJ Tony Star, beter bekend als ‘Sterretje’ uit de tv serie ‘Oh Oh Tirol’. Sterretje komt naar Budel en belooft er een groot feest van te maken! ‘Sterretje’ is een van de hoofdrolspelers in de tv programma’s ‘Oh oh Tirol’ en ‘Oh oh Cherso’ die op RTL 5 worden uitgezonden. In de tv series gaan acht, eigenwijze jongeren samen op vakantie in de zon en in de sneeuw. Ze delen lief en leed en feesten tot ze erbij neervallen. Ze zijn razend populair en wekelijks vermaken ze 1,5 miljoen kijkers. Donderdag 2 juni heeft iedereen vrij i.v.m. Hemelvaart en is Disco The Energy geopend vanaf 21.30 tot 4.00 uur. Voor meer informatie kijk je op www.the-energy.nl

DJ Tony Star


WOENSDAG 1 JUNI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 11

• • • Rolluiken • Screens • Zonneschermen • Jaloezieën • Lamellen • Parasols • Horren • Velux raamdecoratie Horren voor elke situatie: Solero Cantare Velux raamdecoratie, • Hordeuren Parasols lamellen, jaloezieën • Inzet horren met • Rolhorren verlichting • Plissé horren op zonnecel

In diverse kleuren verkrijgbaar. www.parasols.nl

0495 49 64 11 Rondven 43, Maarheeze

Solero Teatro

Vriendelijke, betaalbare prijzen • Maatwerk • Snel geïnstalleerd • Service- en reparatiedienst • Volledige garantie • Standaard de beste kwaliteit

Verheggen interieurs

VERHEGGEN INTERIEURS

Roermondseweg 16-20 · Weert Tel. 0495 532498 · Fax 0495 544190 www.verheggen.nl

www.verheggen.nl info@verheggen.nl

Riool verstopt? Bel (0495) 493590

www.houben-reiniging.nl Poelderstraat 20 Budel-Schoot

Camera-inspectie 24-uurs service Ook vernieuwen en reparatie

HAPRO ZONNEHEMELS EN COMBINATIES, RUIME KEUZE Speciale afhaalkorting BRUININGSLAMPEN VOORRADIG - ACTIEPRIJZEN

Body Sun Stevens

Grootschoterweg 101 BUDEL - SCHOOT (0495 ) 49 15 18 www.stevensbudelschoot.nl

Diverse straaltechnieken voor hout en staal

Slagerij van Meijl viert feest! Op woensdag 8 juni openen wij onze compleet vernieuwde winkel. Een nieuwe winkel, een nieuw concept! Zo kunt u bij ons terecht voor het vertrouwde stukje vlees, onze specialiteiten en diverse kant-en-klaar gerechten. Maar daarnaast kunt u bij ons terecht voor vis, brood, banket en zuivel! Belangrijk is en blijft dat wij dicht bij u als klant blijven. Onze medewerkers kunnen u over al onze specialiteiten adviseren en bedienen u door de hele winkel. Slagerij van Meijl is hiermee de winkel voor al uw dagelijkse boodschappen. Om de opening van onze nieuwe winkel te vieren hebben wij de komende weken verschillende feestelijke acties! Bent u al nieuwsgierig naar onze nieuwe winkel? Op dinsdagavond 7 juni, van 19.00 - 22.00 uur, bent u al van harte welkom voor onze feestelijke opening!

Feestelijke openingsacties De komende weken is het feest. U profiteert van: • Woensdag 8 juni feestelijke heropening! • Feestelijke loterij, waarbij u kans maakt op 3 prijzen • Diverse proeverijen • Speciale openingsaanbiedingen • Defibrillator actie: Slagerij van Meijl steunt het goede doel. Van 8 juni t/m 2 juli wordt er bij aankoop van iedere 3 biefstukken €1,gedoneerd aan het goede doel.

Dorpsstraat 43 • 6027 PE Soerendonk • T 0495-593188 Info@slagerijvanmeijl.nl • www.slagerijvanmeijl.nl


WOENSDAG 1 JUNI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 12

Cranendonck Nieuws Digitale nieuwsbrief Cranendonck Via onze gemeentelijke website kunt u zich aanmelden voor een wekelijkse, digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u een uitgebreide versie van de artikelen op de gemeentepagina’s in de Grenskoerier. Ook vindt u er alle formele bekendmakingen en een kalender met evenementen. En natuurlijk kunt u via de nieuwsbrief ook in ons digitale loket en kunt u er formulieren downloaden.

Hemelvaart

Buiten bovengenoemde tijden alleen op afspraak. • Telefoon: 0495-431222 • Fax: 0495-431200 • Internet: www.cranendonck.nl • E-mail: info@cranendonck

Storingsdienst • Gas en elektriciteit 0800-9009 • Kabeltv/radio 0900-1580 • Servicedienst 0495-431118 alléén voor meldingen inz. riolering, groenvoorziening, wegen, e.d. • Brabant Water 073-6838000 • Verlichting 040-2432222 • Drukriolering: 06-23011901

Gemeente-info • Vrijetijdsbedrijf Cranendonck voor alle sportaccomodaties inlichtingen 0495-492138 • Milieu Informatie Centrum 0800-0230344 • Milieustraat Rondven 0495-593687 (di, wo, vr. 13.00-17.00 uur) (za. 10.00 - 17.00 uur) • Wmo-loket Telefonisch spreekuur: iedere werkdag van 10.00 tot 12.00 uur tel. nr. 0495-431168 Wmo-loket Budel De Dam 1, 6021 KM Budel Elke werkdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur Wmo-loket Maarheeze Smits van Oyenlaan 1a, 6026 CN Maarheeze Elke werkdag geopend van 14.00 tot 16.00 uur • Jongerenwerk Cranendonck www.jongerenwerkcranendonck. webs.com

Uit met ouders

Wmo-loket Ook het Wmo-loket aan De Dam in Budel is op donderdag 2 en vrijdag 3 juni vanwege Hemelvaart gesloten. Vrijetijdsbedrijf Cranendonck (VTBC) Het Vrijetijdsbedrijf Cranendonck is op donderdag 2 en vrijdag 3 juni vanwege Hemelvaart gesloten.

Wijziging ophalen huisvuil Het huisvuil wordt op donderdag 2 juni aanstaande niet opgehaald. In plaats daarvan wordt het huisvuil op zaterdag 4 juni bij u opgehaald.

Openingstijden publieksbalie: - maandag 9.00 - 19.30 uur - dinsdag 9.00 - 12.30 uur - woensdag 9.00 - 12.30 uur - donderdag 9.00 - 12.30 uur - vrijdag 9.00 - 12.30 uur

22

Sluiting gemeentelijke diensten Vanwege Hemelvaart is op donderdag 2 en vrijdag 3 juni het gemeentehuis gesloten voor het publiek.

Milieustraat De Milieustraat aan het Rondven in Maarheeze is op donderdag regulier gesloten. Op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni is de Milieustraat weer gewoon geopend voor het aanbieden van afval.

Gemeentehuis

week

Daarnaast wordt in verband met Tweede Pinksterdag het huisvuil eerder opgehaald, namelijk op zaterdag 11 juni in plaats van op maandag 13 juni.

Fotowedstrijd Cranendonck! De gemeente Cranendonck brengt ieder jaar veel publicaties uit. Hierin staan foto’s uit onze eigen gemeente Cranendonck. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gemeentegids, de wekelijkse Grenskoerier publicaties en het digitale informatiescherm in de hal van het gemeentehuis.

Wilt u weten waar tieners tijdens het uitgaan verblijven en waar zij tegen aan kunnen lopen, ga dan mee met ‘Uit met Ouders’ in Eindhoven op vrijdag 24 juni. De gemeente Cranendonck biedt u als ouder de mogelijkheid om mee te maken wat er op een stapavond gebeurt. ‘Uit met Ouders’ is een actie om ouders van jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 18 jaar te informeren over verschillende aspecten van uitgaan op Stratumseind te Eindhoven. Alcohol en jongeren zijn veel besproken onderwerpen. Er verschijnen ook regelmatig berichten over uitgaansdrugs en uitgaansgeweld. Aan welke gevaren staan tieners bij het uitgaan bloot? En hoe reëel is de bezorgdheid van ouders? Objectieve informatie en een kijkje ter plekke geven een duidelijk beeld. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

week van te voren een bevestiging en een programma. Het programma ziet er als volgt uit: 17.30 uur Vertrek per touringcar vanaf Gemeentehuis Cranendonck (Capucijnerplein 1) 18.30 – 19.00 uur Ontvangst op het stadhuis van Eindhoven (Stadhuisplein 1) met koffie en thee, aanmelden en intekenen 19.00 – 19.25 uur Welkomstwoord door afgevaardigde van B&W, groepsindeling en uitleg avondprogramma 19.25 uur Vertrek in groepjes naar Stratumseind 19.30 – 21.30 uur Presentaties in cafébedrijven Stratumseind 21.30 – 22.00 uur Afsluiting 22.00 uur Vertrek richting Gemeentehuis Cranendonck Vragen? Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar: v.demollin@cranendonck.nl of telefonisch contact opnemen met Vianney Demollin, gemeente Cranendonck, bereikbaar op 0495 431 222.

Nu willen wij u graag de mogelijkheid geven om uw eigen foto gepubliceerd te zien! Wij roepen u op om uw mooiste foto van Cranendonck in te sturen. Het maakt niet uit wat er op de foto te zien is; woningen, natuur of een evenement. Wij zijn benieuwd!

Aanmelden Bent u geïnteresseerd in ‘Uit met Ouders’ en heeft u een zoon/dochter die op stap gaat of binnenkort misschien op stap zal gaan, dan kunt u zich vóór 10 juni aanstaande aanmelden voor ‘Uit met Ouders’. Aanmelden kunt u doen door een email te sturen naar: v.demollin@cranendonck.nl met uw contactgegevens. Er kunnen maximaal 30 ouders aan het programma deelnemen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U ontvangt uiterlijk één

De mooiste foto’s krijgen een prominente plaats in de Gemeentegids 2011/2012. Uiteraard belonen wij de winnaars ook!

Bezwarencommissie, kamer Algemeen

De andere foto’s worden bewaard, waarbij de gemeente Cranendonck zich het recht houdt om deze foto’s voor andere publicaties te gebruiken. Wilt u mee doen? Stuur uw digitale foto, in hoge resolutie, voorzien van een korte toelichting en uw contactgegevens naar communicatie@cranendonck.nl

Organisatie ‘Uit met Ouders’ wordt georganiseerd door de gemeente Cranendonck in samenwerking met SRE, politie, Jeugdpunt en Maatschappelijk werk Dommelregio.

Op maandag 6 juni a.s. is er een hoorzitting van de Bezwarencommissie, kamer Algemeen. De hoorzitting zal plaatsvinden in gemeenschapshuis De Borgh, zaal 8 en begint om 19.15 uur. 19.15 - 19.35 uur bezwaarschrift van SV Budel tegen het besluit van burgemeester en wethouders om de subsidieaanvraag niet in behandeling te nemen 19.35 -19.55 uur bezwaarschrift van dhr. A.A.M. Timmermans tegen het besluit van burgemeester en wethouders om een exploitatievergunning te verlenen voor de inrichting Jorine’s Theetuin. Voor informatie kunt u contact opnemen met Team Juridische Zaken van de gemeente Cranendonck, mw. C. Snijders, telefoonnummer 0495-431231.

Twee voorbeeldfoto’s

Carnaval 2011, CV de Flierefluiters

Budel, Robert Schumannsingel


WOENSDAG 1 JUNI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 13

Nieuwsbericht: Informatiemarkt: “meedoen = meetellen!”

Op zaterdag 25 juni 2011 tussen 10.30 uur en 16.00 uur is jong en oud welkom om een bezoek te komen brengen aan de Informatiemarkt die wordt gehouden bij Kringloopwinkel Het Goed aan de Van Linschotenstraat 22 in Valkenswaard. Organisaties waaronder de gemeentelijke Zorgloketten, St. Leergeld, Sociaal Raadsliedenwerk, AMW DommelRegio, Paladijn voor Welzijn, Stercollege, UWV WERKbedrijf, MEE Zuidoost Brabant, GGzE en nog vele anderen doen wederom mee aan de Informatiemarkt en leveren graag een bijdrage aan onze strijd om armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan en meedoen binnen de gemeenschap mogelijk te maken voor alle burgers!! Voor wie is de markt bedoeld? − Burgers die niet of onvoldoende mee kunnen doen binnen de gemeenschap omdat zij bijvoorbeeld leven met een beperking of financiële tegenslagen kennen. − Alle andere geïnteresseerden zoals de deelnemers aan de Rabobank FietsTocht van 25 juni 2011 die volop mee doen binnen de gemeenschap. Wat is het doel van de markt? Het idee achter de Informatiemarkt is dat meedoen in de samenleving belangrijk is voor zowel de individuele burger als de totale gemeenschap. Tijdens de markt geven organisaties informatie over mogelijkheden van ondersteuning om meedoen mogelijk te maken voor alle burgers, ook als sprake is van een beperking of het financieel tegenzit. Waarover wordt zoal informatie gegeven op de markt? De markt biedt tips en adviezen om meedoen mogelijk te maken voor iedereen. Bezoekers krijgen informatie over financiële tegemoetkomingen, inkomensvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, educatievoorzieningen, hulpverleningsvoorzieningen, arbeidsvoorzieningen en wegwijzers in de wirwar van organisaties. Maar er is meer! − De markt LEEFT en biedt gratis entertainment voor jong en oud. − De markt biedt een terras waar bezoekers gratis koffie en thee kunnen drinken en kinderen een ijsje krijgen.

Alzheimer café Maarheeze Zoals wellicht bij u bekend, bestaat er voor de A2 gemeenten sinds januari 2011 een Alzheimer café. Dit café kan elke 2de woensdag van de maand worden bezocht. Het café is een ontmoetingsplaats en is bestemd voor mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. Er zal tijdens de bijeenkomsten steeds een ander thema, dat betrekking heeft op dementie, door een gastspreker worden aangehaald. De avond ziet er als volgt uit: - Vanaf 19.00 uur staat de koffie voor u klaar, - Om 19.30 uur wordt het thema behandeld. Hiervoor wordt een deskundige uitgenodigd. - Vanaf 20.30 uur is er gelegenheid tot het stellen van vragen. - Van 21.00 uur tot 21.30 uur kunt u nog napraten. Het Alzheimer café is gevestigd is Gemeenschapshuis de Smeltkroes, Kijkakkers 1, 6026ER Maarheeze.

− Ieder uur worden er lidmaatschappen weggegeven van deelnemende verenigingen aan de Rabobank FietsTocht. Wat maakt de Informatiemarkt dit jaar zo bijzonder? Bijzonder dit jaar is dat deelnemers van de Rabobank FietsTocht, die al volop meedoen binnen de gemeenschap, worden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op de Informatiemarkt. De fietsroute is hiervoor aangepast en leidt langs de markt. De Rabobank en de Informatiemarkt hechten beiden erg veel waarde aan een actieve gemeenschap. De Rabobank doet dit door het verenigingsleven te ondersteunen en de Informatiemarkt biedt ondersteuning aan het individu. Mis het niet en doe mee! Op 25 juni kan iedereen het openbaar vervoer van deur tot deur proberen en gratis worden opgehaald en thuisgebracht met de TAXBUS om de markt te bezoeken. Personen zonder vervoerspas kunnen hun plek reserveren in de TAXBUS tussen 9 en 17 juni op werkdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer 040 – 2083518.

3 etages slapen

GRATIS TEXTIELPAKKET t.w.v. 300,bij aankoop vanaf 1995,-

ACTIE: DEKBED DONS, WOL of synth. -25% Dr. A. Mathijsenstraat 8 Budel, tel: 0031-495-491397

meer dan 50 slaapkamers, tientallen kasten, boxsprings, waterbedden, luchtgeveerde matrassen, bedbodems, matrassen, seniorenbedden, gelbedden enz.

www.slaapcenterverweijen.nl

Web Alle actuele informatie over vergunningen, wetsbesluiten en verordeningen vindt u op onze website onder ‘Gemeenteblad bekendmakingen’. Deze digitale publicaties zijn de enige officiële bekendmakingen waaraan u rechten kunt ontlenen. Heeft u geen computer? Dan kunt u de bekendmakingen kosteloos bekijken via de computer in het gemeentehuis.

www.cranendonck.nl • Bestemmingsplan Sportpark Romrijten in voorbereiding • Burgemeester en Wethouders delen mede dat de raad van de gemeente Cranendonck in de raadsbijeenkomst van 03 mei 2011 de navolgende verordening gewijzigd heeft vastgesteld: Wachtlijstverordening sociale werkvoorziening • Instellen van het nieuwe verkeersbordenplan te Gastel, van 2 juni tot 14 juli ter inzage.

Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning verleend • Fabrieksstraat 15, Budel • Europalaan- Noord 22b, Budel • Adr. Groenewegenlaan 28, Budel • Meidoornstraat 10a, Budel • Kijkakkers 24, Maarheeze • Stationsstraat 43, Maarheeze • Salamanderstraat MHZ d4516, Maarheeze • Philipsweg 1, Maarheeze • Hoofdstraat 109, Budel-Dorplein Omgevingsvergunning – ingekomen aanvragen • Bruine Akkers 64, Maarheeze • Europalaan- Noord 22b, Budel • Meidoornstraat 10a, Budel • Oranje-Nassaulaan 13, Maarheeze • De Pompers 5, Soerendonk Wilt u meer weten over de onderwerpen die in CranendonckNieuws aan bod komen? Kijk dan op www.cranendonck.nl

>

Uw meubels opnieuw stofferen

Wij zijn dealer van o.a.: Sahco Hesslein Zimmer & Rohde JAB De Ploeg Kvadrat Chivasso Monkwell Andrew Martin Pepe Penalver Sur Canape Joel Dely Backhausen Alcantara

• Wij zijn gespecialiseerd in het opnieuw bekleden van uw antieke, klassieke en moderne meubels met exclusieve meubelstoffen of leder.

• Breng een bezoek aan onze showroom of kijk op internet: www.mertensweert.nl

• Wij staan borg voor hoogstaande kwaliteit en een perfecte afwerking.

Bel voor een vrijblijvende offerte en wij adviseren u, bij u thuis, hoe onze stoffen in uw interieur zijn toe te passen.

Tel. 0495 538150

vragen over adverteren bel 0495-495464

Het Samenwerkingsverband Werk en Inkomen organiseert in samenwerking met Kringloopwinkel Het Goed en een groot aantal andere organisaties voor de tweede maal de Informatiemarkt: “meedoen = meetellen!”


WOENSDAG 1 JUNI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 14

De zomervakantie is in zicht

Forever Speciale aanbieding: vakantie zomer pakket A: Aloë Vera Gelly, Aloë Sunscreen factor 30, Aloë First, Aloe Deo Stick, en de Aloë tandpasta. Nu tijdelijk voor € 60,(normale prijs € 80,-) Pakket B: Sunscreen factor 30, Aloe Vera Gelly, Aloe Lips, Aloe Deo Stick. Nu tijdelijk voor € 40,(normale prijs € 50,-) Actie prijzen tot en met 31 aug. 2011.

Summertime

Bereid uw huid voor! Begin meteen met de voorbereidingen en zorg dat uw huid zo gezond mogelijk is. Gezonde voeding aangevuld met Aloë Vera Gel is erg belangrijk voor een optimale gezondheid en weerstand. Als u zich van binnen gezond voelt, is dat zichtbaar aan de buitenkant. A-Bèta care is een geweldig voedingssupplement dat de huid voorbereidt op de zon, gezond houdt en beschermt. Gebruik regelmatig de Forever Aloe scrub om de “winterhuid“, dode huidcellen, te verwijderen. Hierdoor krijgt u een zichtbaar gladdere huid en wordt u sneller en mooier egaal bruin. Smeer u goed in! Gebruik de aloe sunscreen, u heeft de keuze tussen spray en smeren, met beschermingsfactor 30 en smeer u goed in op de huid die niet bedekt is. Daarbij heeft de spray het voordeel dat deze geen irriterende ogen veroorzaakt door transpiratie (ideaal voor sporters). Mis niet de minder voor de hand liggende delen, zoals tenen, hielen en oren. Smeer u royaal in en herhaal dit elke twee uur en binnen 40 minuten na het zwemmen. Vermijd de zon tussen 12.00 en 15.00 uur . TIP: Uw kinderen verdienen extra aandacht. Jonge kinderen hebben een dun-

nere huid en ze zijn erg actief. Voor dat u het weet hebben ze weer een duik in de zee of het zwembad genomen; smeer dus regelmatig opnieuw in. Verzorg uw huid na het zonnen! Als u in de zon bent geweest, is het belangrijk om uw huid goed te laten hydrateren zodat uw huid gezond en langer bruin blijft. De aloë lotion is een uitstekende after sun lotion die de vochtbalans weer op peil brengt waardoor uw huid zijdezacht aanvoelt. Als u iets te lang in de zon heeft gezeten, neem dan de tijd om uw huid te laten herstellen. Blijf tijdelijk uit de zon en smeer uw huid goed in met aloë vera gelly. U zult merken dat het branderige gevoel direct minder wordt door de verkoelende werking. De gelly bevat een bijzonder hoge concentratie aloë vera gel waardoor het uw huid sneller zal kalmeren en herstellen. Gaat u liever niet in de zon maar wilt u wel een mooie gebruinde huid? Gebruik dan de Aloë Sunless Tanning Lotion. Door de op aloë vera gebaseerde lotion ligt een mooi gebruinde huid het hele jaar binnen handbereik. Ook perfect voor iedereen die een voorsprong wil nemen op de zon en reeds gebruind het strand wil betreden. Neem een extra tube aloë sunscreen en aloë vera gelly mee op vakantie. Er is altijd wel iemand die u blij kunt

maken met een fantastisch product. Bijvoorbeeld met een van de dranken van Forever! De dranken van Forever! Alle dranken van Forever hebben als basis pure gestabiliseerde aloë vera gel, die het lichaam voorziet van rijke voedingsstoffen, voor een gezonde aanvulling op de dagelijkse voeding. De dranken hebben een positieve uitwerking op de spijsvertering en zorgen voor een goede opname van vitaminen en mineralen. Dagelijks gebruik van deze dranken draagt bij aan een energieke en gezonde levensstijl. De dranken zijn in verschillende variaties te verkrijgen. Het Forever regio team wenst u een geweldige fantastische zomer toe ! Uw regio distributeurs: Natahlie van der Palen St. jansweg 7 Soerendonk. Tel. 840421 Karin Vos ’t Stepke 14 Budel Tel. 591589 Math Looymans Hamonterweg 30 Budel-Schoot Tel. 492197

Math Looymans 0495-492197 math.looymans@hetnet.nl www.alowellness.nl

GROEP 7/8 VAN DE BOOGURT NAAR ZOOPARK OVERLOON Meester Marcel, juffrouw Beppie en zes moeders stonden afgelopen maandag in de startblokken! Met alle kinderen van groep 7/8 van De Boogurt gingen ze naar ZooPark Overloon. Ze hadden dit uitstapje vorig jaar november gewonnen met het ontwerpen van de voorpagina van een speciale 50-jarige jubileumgrenskoerier! Het weer zat honderd procent mee afgelopen maandag. Onder een stralend zonnetje werden de kinderen en hun begeleiders ontvangen. Het gezelschap kon meteen aan de slag met een speurtocht tussen de lama’s, apen, struisvogels, papegaaien, stokstaartjes en van alles en nog wat. Rond de middag was het tijd voor de frieten met kroketten en natuurlijk een blikje limonade om de zaak weg te spoelen. De winnaars van onze voorpaginawedstrijd hebben zich de hele dag opperbest vermaakt in de dierentuin en natuurlijk ook in de speeltuin.


WOENSDAG 1 JUNI 2011 ➩Gevraagd oud ijzer en loop- en sloopauto’s. Bel en wij halen het wel. Gastel 06-27318671

➩Poetshulp gezocht voor gezin in Budel. Werktijd in overleg ca. 3-4 uur per week. Tel. 0495-840116

➩Kijk voor het Budelse weer op de website www. slotboomzwembaden.nl

➩Hebt u hulp nodig bij het schoonmaken van uw huis? Bel: 06-26282444

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 15

info@grenskoerier.nl WoCom beheert ruim 6200 woningen in de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond en Someren. Veranderende woonwensen en een leefbare woonomgeving hebben onze voortdurende aandacht. Evenals de toenemende klantvraag naar verdergaande service. Ook bewonersparticipatie en overheidsinzet staan hoog in ons maatschappelijk verantwoordelijksheidsbesef. Klanten van woCom hebben keuze. In deze advertentie kunt u kiezen uit woningen die nu vrijkomen in de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende en Someren.

Wat zijn de spelregels? • Reageren op het woningaanbod kan met een woonkeuzebon die u bij de bevestiging van uw inschrijving ontvangt van woCom. Tevens is het mogelijk te reageren op woningen via de website www.wocom.nl. • U mag op een onbeperkt aantal woningen uit het totale aanbod in deze advertentie reageren. Vul op de woonkeuzebon of internet wel de volgorde van uw voorkeur in. • De ingevulde woonkeuzebon moet uiterlijk de maandag volgend op de advertentiedatum bij woCom binnen zijn. • Als u niet voldoet aan de voorwaarden die voor een woning gelden, dan heeft het géén zin op de woning te reageren. Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan inkomen, leeftijd en gezinssamenstelling. • Wanneer bij de voorwaarden een inkomen vermeld staat, gaat het om het huidige bruto maandinkomen met vaste toeslagen, maar zonder vakantiegeld. Bij de toets van het inkomen kan, in verband met eventuele aanspraken op huurtoeslag, ook het inkomen van het vorig kalenderjaar betrokken worden. • De woningzoekende met de eerste inschrijfdatum, dus de woningzoekende die het langste staat ingeschreven, komt als eerste in aanmerking voor de gekozen woning. U krijgt dan binnen één week een uitnodiging voor een intakegesprek. • Woningen met zorg-/dienstverlening voor ouderen (aanleunwoningen) of aangepaste woningen voor gehandicapten worden niet geadverteerd. • Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van wijzigingen en/of zetfouten.

Te huur bij woCom Asten-Someren Jupiterstraat 16, Asten

Orchideeënstraat 41, Maarheeze

Anna v. Saksenstraat 11, Budel

Marijkeplein 4, Leende

Appartement voor senioren (begane grond), 1 slaapkamer Ingang huur: direct Huurprijs:  329,06 excl.  31,50 servicekosten Voorwaarden: Huish. Samenstelling: 1 of 2 personen Leeftijd: vanaf 55 jaar, 65 en ouder heeft voorrang Bruto (gezins)ink. p/j: tot 65 jaar 1 pers. max.  22.650,-, 2 personen max.  29.450,Vanaf 65 jaar 1 pers. max.  20.650,-, 2 personen max.  28.550,Adv.nr.: 201122

Eengezinswoning (tussenwoning), 3 slaapkamers Ingang huur: 30 juni 2011 Huurprijs:  434,62 Voorwaarden: Bruto (gezins)ink. p/j: max.  33.614,(Huishoudens uitsluitend bestaand uit personen van 18 t/m 22 jr hebben bij deze huurprijs geen recht op huurtoeslag) Adv.nr.: 201122

Eengezinswoning (eindwoning), 2 slaapkamers Ingang huur: 1 juli 2011 Huurprijs:  457,72 Voorwaarden: Bruto (gezins)ink. p/j: max.  33.614,(Huishoudens uitsluitend bestaand uit personen van 18 t/m 22 jr hebben bij deze huurprijs geen recht op huurtoeslag) Adv.nr.: 201122

Appartement voor senioren (begane grond), 1 slaapkamer Ingang huur: 1 juni 2011 Huurprijs:  398,15 excl.  36,00 servicekosten Voorwaarden: Huish. Samenstelling 1 of 2 personen Leeftijd: vanaf 50 jaar, vanaf 65 jaar heeft voorrang. Bruto (gezins)ink. p/j: max.  33.614,Adv.nr.: 201122

De Brink 69, Maarheeze

Weth. Lammersplantsoen 6, BudelSchoot

Cranendonck Van Schaiklaan 8, Soerendonk Penthouse (2e etage), 2 slaapkamers Ingang huur: direct beschikbaar Huurprijs:  908,84 excl.  49,50 servicekosten Bij deze huurprijs is er geen recht op huurtoeslag Adv.nr.: 201122

Verantwoording De verantwoording van de geadverteerde woningen kunt u vinden op onze website www.wocom.nl. Ook kunt u voor informatie contact opnemen met afdeling Verhuur Someren, telefoonnummer 0493-497666.

Heeft u vragen? Meer informatie over de voorwaarden en de selectieprocedure kunt u lezen in de folder ‘Een woning zoeken’. Deze kunt u downloaden op onze website www.wocom.nl, of opvragen bij de afdeling Verhuur Someren. Met vragen kunt u van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur terecht bij afdeling Verhuur Someren, Witvrouwenbergweg 2 te Someren, of via telefoonnummer 0493 - 49 76 66.

Heeze-Leende

Eengezinswoning voor senioren (tussenwoning), 2 slaapkamers Ingang huur: 15 juni 2011 Huurprijs:  421,82 Voorwaarden: Huish. Samenstelling 1 of 2 personen Leeftijd: vanaf 55 jaar, vanaf 65 jaar heeft voorrang Bruto (gezins)ink. p/j: max.  33.614,Adv.nr.: 201122

Eengezinswoning (tussenwoning), 4 slaapkamers Ingang huur: 7 juni 2011 Huurprijs:  540,17 Voorwaarden: Bruto (gezins)ink. p/j: max.  33.614,(Huishoudens uitsluitend bestaand uit personen van 18 t/m 22 jr hebben bij deze huurprijs geen recht op huurtoeslag) Adv.nr.: 201122

Nieuw informatiepunt in Cranendonck woCom Witvrouwenbergweg 2, Someren, Postbus 36, 5710 AA Someren, tel. (0493) 49 76 66, fax. (0493) 49 67 95, info@wocom.nl Bezoek ook onze internetsite www.wocom.nl

WoCom wil voor haar klanten in Cranendonck graag directer bereikbaar zijn. Daarom heeft woCom een informatiepunt geopend op de Dam 1 in Budel (gebouw ZuidZorg, 1e verdieping). Huurders en woningzoekenden kunnen hier wekelijks terecht voor vragen en informatie. Voorlopig zijn we iedere dinsdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur, en u kunt zonder afspraak binnenlopen. Graag tot binnenkort.


WOENSDAG 1 JUNI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 16

Gezellig feestweekend Kinder Vakantie Werk Afgelopen weekend kende de Stichting Kindervakantiewerk Budel een grandioos feestweekend in het kader van het 50 jarig bestaan. Een drukke receptie op vrijdagavond, een grandioze feestavond met de Band zonder Banaan, de Lawineboys en DJ Ed en Jos op zaterdagavond.

Het was jammer dat de sponsormiddag, die voor de eigenlijke doelgroep van de stichting georganiseerd werd namelijk de kinderen van de basisscholen, weinig deelnemers kende. Er was een groot luchtkussen maar dat stond helaas het grootste deel van de middag stil.

Jammer, want dit was bedoeld om de zomeractiviteiten meer glans te geven. De zondagochtend begon met een gezellig frühshoppen met muziek van de Bloasbuk. Zondagmiddag gaf Jochem van Gelder een geweldige show weg. De middag werd muzikaal begeleid

door WeMeLe en ook de winnares van KVW Budel got talent, Diede Vonken, liet horen waarom ze deze talentenjacht gewonnen had. Deze show was eveneens voor de kinderen georganiseerd en had een betere opkomst verdiend. Een geweldige middag en dat zullen de mensen die er geweest zijn zeker beamen. De programmaboekjes voor de zomeractiviteiten worden binnenkort weer via de scholen verspreid.

Jochem van Gelder, foto: DeMeus

Eftelingkaartjes voor alle basisscholen Het begon vrijdagavond met een drukke receptie, foto: DeMeus

Jan en Marleen van Meijl heropenen slagerij Van Meijl nieuwe stijl Dagelijks verse vis en kant-en-klare versmaaltijden van Meijl uit. ‘Alles naar keuze. Thuis even opwarmen en klaar is kees.’

Jan en Marleen van Meijl SOERENDONK- ‘Zurrik’ krijgt er een winkel bij om trots op te zijn. Natuurlijk was de zaak van Jan en Marleen van Meijl er al jarenlang, maar nu hebben ze een flinke uitbreiding gerealiseerd. Een zaak waar alles te koop is om goed, gezond en gemakkelijk te koken en te eten. Uiteraard vlees van hoogwaardige kwaliteit maar ook verse vis, brood en gebak, zuivel en heel veel kant-en-klare versmaaltijden. Dagelijks een grote keuze voor iedereen die geen tijd of geen zin heeft om te koken. kant en klaar Ze zijn al een tijdje aan het verbouwen en er is hard gewerkt. De oppervlakte van de winkel is verdubbeld, in het midden is een ronde toonbank waar de klant omheen kan lopen en ter linker en ter rechterzijde zijn nog twee rechte toonbanken. Om zo’n winkel gevuld te krijgen moet je dus wel je assortiment stevig uitbreiden

en dat hebben Jan en Marleen van Meijl dan ook gedaan. Uiteraard zijn ze nog altijd dé van oudsher bekende kwaliteitsslagerij. Ze verkopen echter ook kant-enklare maaltijden die alleen maar in de magnetron hoeven. ‘Mensen kunnen gewoon verse aardappeltjes, rijst, groente en vlees of vis op een bordje scheppen,’ legt Marleen

Vis Een speciale toonbank is er voor verse vis. ‘En natuurlijk ook voor een gebakken visje of een portie kibbeling,’ legt Marleen uit. ‘De vis wordt dagelijks vers geleverd. Om onze kennis op het gebied van vis flink bij te spijkeren hebben we met z’n vieren een viscursus gevolgd. Bovendien hebben we iemand in dienst genomen die twintig jaar ervaring heeft in de visbranche.’ De andere toonbank is voor het bakkersassortiment, elke dag vers gebakken door bakkerij Van de Koevering uit Someren. Uiteraard wordt ook de keuze in brood en banket flink uitgebreid. ‘En dan krijgen we een aparte zuivelhoek. Daar komt een koel- zelfbedieningsmeubel met zuivel, kaas, boter en dergelijke. Omdat mensen voortaan in de winkel rond kunnen lopen van de ene naar de andere toonbank hebben we ook mandjes.’ En om het supermarktidee nog een beetje extra aan te zetten is er bij Van Meijl anno 2011 natuurlijk ook een koffiecorner waar men bij een bakkie troost het Zurrikse lief en leed kan bespreken. De opening is op woensdag 8 juni. Voor alle feestaanbiedingen zie de advertentie op pagina 11. Slagerij van Meijl is gevestigd aan de Dorpsstraat 43 in Soerendonk, tel. 0495593188, www.slagerijvanmeijl.nl

Enkele weken geleden is wethouder Frans Strik namens de gemeente Cranendonck aanwezig geweest bij de opening van de nieuwe Eftelingattractie Raveleijn. De gemeente Cranendonck heeft daarom 100 vrijkaartjes van de Efteling gekregen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten deze kaartjes te verdelen onder de negen basisscholen van de gemeente naar rato van het aantal leerlingen. Dit betekent dat de kaartjes als volgt

Buulder Buk op zoek naar deelnemers Blèèraovund

De winnaars van vorig jaar: Is dae wa Carnaval en Pasen zijn alweer een tijdje achter de rug, tijd voor de commissie Blèèraovund om alweer vooruit te kijken naar de start van het nieuwe carnavalsseizoen 20112012 welke traditiegetrouw wordt geopend met de Blèèraovund, alweer de 18de editie. Tijdens de Blèèraovund wordt de carnavalskrakervan het seizoen 2011-2012 gekozen. De Blèèraovund vindt dit jaar plaats op 12 november. Om deze avond te doen slagen is het van belang voldoende deelnemers te hebben en men roept dan ook

Jeugdsportdagen dit jaar in het Franse Rethel Het was een prachtig weekend. Zowel wat betreft de sporters de coaches en het weer. Volop zon wat de atleten en de voetballers natuurlijk prima vonden. Hier en daar wat verbrande snoetjes en benen. De jongens van atletiek streden als de beste en ze deden het hartstikke goed. Ook de meisjes haalden het beste in hun naar boven maar konden niet op tegen het geweld van de andere landen. De voetballers moesten voetballen op een kleiner veldje en ook daar werd hard geknokt. Soms was de tegenstander toch een kopje groter. De zwemmers hadden een oud bad waar ze zich in moesten verdedigen. Bart zwom er zelfs een pr, en ook de rest deed zijn uiterste best om zichzelf te overtreffen en dat is gelukt. Tja en dan de basketballers. Elk jaar

weer is dit weer moeilijk omdat wij in Cranendonck geen basketbalploeg hebben. En dan hadden we op zaterdagavond ook nog een blessure tijdens de schuimparty en de laatste wedstrijd kregen we nog een uitvaller. Toch was er een heel mooi spel te zien. Volleybal is een sport apart.Alles gewonnen. Alhoewel tijdens een wedstrijd Cris niet op de bank kon blijven zitten. uitslag. Volleybal 1, zwemmen 3 atletiek 3, voetbal 4, basketbal 4 Dit alles resulteerde in een 5e plaats algemeen. Maar we hebben alle andere landen kunnen laten zien dat al ben je als laatste geëindigd je net zoveel plezier kunt hebben. De saamhorigheid was enorm. Dat hebben we uitgestraald. Tot volgend jaar in Differdange, Luxemburg.

Alle deelnemers van 2011

worden verdeeld: Basisschool aantal kaartjes De Schatkist 11, De Boogurt 18, De Wereldwijzer 9, De Stapsteen 18, St. Joan 9, St.Andreas 6, ’t Lange 5, Cranendonck 8, De Triolier 16. De kaartjes worden voor het eind van het schooljaar aan de scholen uitgereikt. De scholen kunnen zelf bepalen hoe zij de kaartjes onder de leerlingen verdelen. De gemeente wenst de gelukkige leerlingen veel plezier in de Efteling.

iedereen op, zowel Buulder Buk, Toeters, Pintewippers, Heiknuuters, Muuzevangers en Roesdonkers, die mee wil doen, zich aan te melden. Mocht je mee willen doen maar op bepaalde fronten hulp nodig helpen, dan kun je dat kenbaar maken bij de commissie Blèèraovund en zal men trachten zo veel hulp als mogelijk te regelen. Alle genres carnavalsmuziek (van traditioneel tot pop) zijn welkom, dus aarzel niet en meld je aan óf vraag meer info via bleeraovund@buulderbuk.nl of via telefoonnummer 0495-599090.


WOENSDAG 1 JUNI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 17

Ik kan vissen!

Franz Liszt; lezing in Maarheeze

Meus

Iedereen is geslaagd en heeft een visdiploma in ontvangst mogen nemen Gedurende 3 weken zijn de jeugdleden van hsv ’t Tipke druk bezig geweest om de beginselen van het vissen zich eigen te maken. Als eerste werd geleerd om een grote haak aan de lijn te maken, voor de meeste was dit een peulenschil. Daarna kwamen de “echte” vishaakjes aan de beurt, die waren echt klein! In het begin was het een ware kunst om het kleine haakje goed aan de dunne nylonlijn te knopen, maar aan het einde van de 3e les was het (bijna) voor iedereen een fluitje van een cent! Ondertussen is de eerste vislijn gemaakt, waarbij de dobber niet als een bromtol op het water deinde maar op vakkundige wijze werd afgesteld. Ook het bereiden van een voertje werd onderricht. Op zondag 22 mei jl. was de grote dag: een echte jeugdwedstrijd. Nadat iedereen de diepte had gepeild, werd om 11:00u gestart met de wedstrijd. Al snel bleek dat op de eerste stek de meeste vis zat. Hier zat onze winnaar Colin die in totaal wel 30 vissen wist te vangen.

De strijd tussen nummer 2 en 3 was heftiger en uiteindelijk wist Martijn vóór Dennis de 2e plaats op te eisen. De 4e plaats ging naar Dayo welke de prijs voor de grootste vis in de wacht sleepte. Aan het einde van de dag zijn de prijzen (waarvoor dank aan onze sponsors Scholten in Budel en De Stek in Eindhoven) uitgereikt waarbij niemand zonder prijs naar huis is gegaan. Last but not least, iedereen is geslaagd én heeft een visdiploma in ontvangst mogen nemen! In de zomermaanden proberen we op de woensdagmiddag zoveel mogelijk aan de vijver te zijn om de jeugd bij te staan. Ook gaan we ook nog een werphengelcursus geven, dus bezoek regelmatig onze website www. hsvtipke.nl en houdt de kalender in de gaten. Voor de “oudere” jeugd (leeftijd 18 – 88) van Cranendonck, we starten op 4 en 11 juni met de seniorencursus, meldt je aan via email bij voorzitter@hsvtipke.nl

Loopgroep Cranendonck Ook dit jaar was er in verband met de Ekkerloop geen training op de woensdagavond. Er werden weer diverse goede prestaties neergezet. Op de 3420 m werd Jeroen van Mierlo 2e snelste van alle lopers in een tijd van 13.03 min. Op deze afstand werden respectievelijk Jeanne Maas en Liesbeth Groenen 2e en 3e van alle dames in een tijd van 15.10 min en 16.14 min. Marjo van de Sterre was de snelste dame op de 6840 m in een tijd van 33.40 min. Linda van de Einden was 1e op de 10260 m in 49.07 min. De volgende Ekkerloop is op woensdag 1 juni 2011. Bij de avondloop in Herten waren 3 dames aanwezig. Elvira Michael liep de 5 km in 21.47 min naar de 3e plaats in

haar categorie. Irma van Gils liet een tijd noteren van 26.30 min. Anneke van de Vorst werd in haar categorie 2e in een tijd van 22.48 min. Op 8 mei heeft Wilbert Vlassak de Maasmarathon gelopen in 4 u en 7 min. Op 18 september organiseert Loopgroep Cranendonck voor de 4e keer de halve en kwart marathon van Cranendonck. Tevens is er een 5 km wedstrijd en zijn er scholierenlopen. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.loopgroepcranendonck.nl . Voor informatie kunt u mailen naar henksnijders@ ziggo.nl . Interesse in lopen? Of wil u nog aansluiten bij de speciale trainingsgroep? Bel 06-12469084 of mail.

Op vrijdag 10 juni zal muziekdocent Ton Speeks in De Smeltkroes te Maarheeze van 19.30 - 22.00 uur, over Liszt een zeer uitgebreide lezing houden, waarbij veel muziekstukken nader besproken worden. Pianist Frank de Koning zal o.a. twee van de Petrarca-sonnetten live ten gehore brengen. Voor die lezing dient u zich in te schrijven via 06-38 22 22 10. Ton Speeks Liszt was een componist die in de Romantiek leefde. Zijn levensver-

haal is dan ook een afspiegeling van die periode: een leven met veel hoogtepunten, maar ook met depressies, veel verliefdheden en afwijzingen. Hij is nooit getrouwd, maar kreeg drie kinderen, oogstte veel roem om zijn virtuoze spel, maar werd ook fel bekritiseerd. Naast lyrische, maar ook technisch moeilijke piano¬stukken schreef Liszt ook heel roman¬tische liederen en veel werken voor orkest. Daarvan moeten de Dante-symfonie ge¬noemd wor¬den (waarin hij de hel en het vagevuur uitbeeldt) en de Hongaarse rapsodieën. Hij werd geboren in het Hongaarse Raiding op 22 oktober 1811 en aanvanke¬lijk leek hij een zwak kind, dat steeds vreemde toevallen kreeg. Op het hoogtepunt van zijn leven was hij een gevierd pianist die zich zelf een fabel¬achtige techniek had eigengemaakt. Hij speelde in de Parijse salons, in Duitsland, Engeland en Rusland voor vorsten en koningen en viel vooral bij de vrouwen in het publiek in de smaak. Elk schilderij van hem uit zijn jonge jaren toont een knappe man, met een vrij hoge eigendunk.

Hij werd aange¬trokken door veel vrouwen, die hem idealiseerden, maar die hij ook weer even gemakkelijk liet vallen. Later werd hij in Weimar benoemd tot dirigent van het hoforkest. Hij stopte toen lange tijd met spelen, want zijn piano¬werken werden afgekraakt. In die tijd moest hij concurreren met Chopin, met de virtuoos Thalberg en met Felix Mendels¬sohn. Olga, een van zijn vriendinnen, maakte hem duidelijk dat het zo niet langer kon. Liszt zwoer naar geen ander meer te kijken. Hij liet zich in 1859 zelfs priester wijden en werd voortaan ‘abbé’ genoemd. Aan het eind van zijn leven ging hij in Rome wonen, maar hij bleef veel reizen en lesgeven. Hij werd lusteloos, dacht chaotisch en componeerde vaker diepzin¬nige, religieuze muziek. Hij overleed op 31 juli 1886 in Bayreuth, waar hij naar een uitvoering van een opera van zijn goede vriend Wagner zou komen luisteren. Hij had vreselijke pijnen geleden door een medische misser.

Afsluiting scholenproject Harmonie EMM In de afgelopen zes weken hebben twee Jeugdige leden van Harmonie EMM op de basisscholen van Budel een introductie gegeven in muziek. Hierbij kwam zowel blaasmuziek als slagwerk aan de orde. De kinderen van groep 3 hebben deze week hun eigen instrumenten kunnen maken, waarmee ze donderdag 10 juni 2010 hun eigen concert mogen geven. Cultuur is een onderdeel van de samenleving. Muziek is, volgens Harmonie EMM Budel, een belangrijk onderdeel hiervan. Om deze reden heeft de harmonie een ‘scholenproject’. Dit houdt in dat gedurende zes opeenvolgende weken muziekles wordt gegeven in groep 3 van de basisscholen in Budel. De lessen zijn dit jaar gegeven door Marloes van Gemert, klarinettiste van Harmonie EMM Budel. De afgelopen tijd bezocht ze alle Budelse scholen om op iedere school wekelijks één uur muziekonderwijs te geven, als aanvulling op de normale muzieklessen van de scholen. Op basis van het onderwijspakket Windkracht 6, zijn de kinderen op een prettige manier in contact gebracht met (blaas)muziek en slagwerk. ”Het is heerlijk om met de kinderen bezig te zijn en de kinderen vinden het prachtig” aldus een enthousiaste Marloes. “De les over slagwerk heeft Lars van Tulden mij

Er wordt afwisselend muziek gemaakt en educatieve spellen gespeeld geholpen met de les over slagwerk, daar heeft hij veel meer verstand van dan ik”. In de lessen werden allerlei muziekinstrumenten bekeken en uitgeprobeerd, werden er zelf muziekinstrumentjes gemaakt, kwamen oudere kinderen die al een muziekopleiding van EMM volgen voorspelen en konden de kinderen zelf dirigentje spelen. Het scholenproject zal worden afgerond met een spectaculaire afsluiting in De Borgh te Budel. Muzikaal ondersteund door de jeugd

van EMM, zal dan afwisselend muziek gemaakt worden en educatieve spellen worden gespeeld. Verder is er ook de mogelijkheid om meer informatie te krijgen over muziek en muziek maken bij de harmonie. De afsluiting van het scholenproject op donderdag 10 juni 2010 in De Borgh zal om 19.00 uur beginnen en om 20.30 uur afgelopen zijn. Alle kinderen, ouders, opa’s, oma’s en andere geïnteresseerden zijn uitgenodigd. De moeite waard om te komen!

Maandprogramma juni

Heel erg geslaagd Internationaal D, E en F voetbal toernooi van VV Maarheeze 2011

Op donderdag 9 juni gaan de 80 plussers van de Senioren van BudelSchoot een halve dag op reis naar het EDAH museum in Helmond en zij sluiten de dag af met een diner in Someren. De sportieve Senioren doen ook goed hun best want zij gaan wekelijks fietsen op dinsdag en op woensdag of sommige op beide dagen, wij vertrekken vanaf de Reinder om 13.30 uur. Op beide dagen hebben wij toch telkens een 25 a 30 deelnemers. Trouwens op dinsdag 21 juni houden wij onze gezamenlijke fietstocht van plus minus 55 km met de nodige stops, vertrekken doen wij om 10.00 uur er word gezorgd voor een lunch; koffie en vlaai en een ijskoude afsluiter. Dank zij de Rabo bank kunnen wij dit jaar veilig de weg op met onze veiligheidsjasjes waarvoor dank. Voor alle leden organiseren wij een halve dagtocht naar Zuid Limburg op donderdag 30 juni. De biljarters blijven ook actief op

Na een goede voorbereiding begon afgelopen weekend het toernooi. Het zonnetje werkte ook heel het weekend mee. Zaterdag begonnen eerst de F (met 1 Belgisch team) en dan ‘s middags de E (met 2 Duitse teams en een team helemaal uit Haarlem) met hun toernooi en de kinderen en de begeleiding en de supporters hadden het reuze naar hun zin. De meeste wedstrijden gingen heel gelijk op , op een uitzondering na maar iedereen had plezier en ging met een leuke prijs moe en voldaan naar huis. Op zondag was het de buurt aan de D jeugd (met 4 Duitse teams en eentje uit Rotterdam.) het was net zo gezellig als de zaterdag en het Publiek was ook weer massaal gekomen. De wedstrijden waren heel leuk en heel spannend de Finale van het Lager D Toernooi werd zelfs beslist op Penalty’s. Iedereen ging weer naar huis met nieuwe voetbalervaringen en met heel veel voetbalplezier. Alle teams bedankt voor het komen en

Senioren Vereniging Budel-Schoot dinsdag en woensdag voor hun pentatlon tornooi en op maandag voor de vrije biljarters. De leden die de zon willen vermijden kunnen elke dinsdag terecht in de Reinder om te komen kaarten en dit vanaf 13 uur. De kieners mogen hun geluk komen beproeven op woensdag 8 juni en op donderdag 23 juni. De Welfare dames nodigen u uit op donderdag 16 en 30 juni. Wil u ook lid worden van onze gezellige club en aan alle activiteiten meedoen, geen enkel probleem u kan zich altijd opgeven bij Mvr; Annie Verstappen Hamonterweg 26. U bent van harte welkom. Voor alle inwoners van Budel-Schoot die voor een dag het fornuis willen ontvluchten geen probleem dit kan op woensdag 15 juni om 12.00 uur in de Reinder, graag van tevoren een belletje naar een van de volgende nummers, 493974 of 493511 zeker eens doen.

Iedereen ging met een leuke prijs moe maar voldaan naar huis wie weet tot volgend jaar. De Winnaars van het Toernooi waren. WVVZ F9 RKTVV F2 SV Valkenswaard F1 VFL Alfter E3 SV Someren E4 SCP E1 DOSL D2 FC Cranenedonck D1 Het was al met al een SUPER Toernooi en zeker voor herhaling vatbaar.

Ik wil hiervoor iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt alle spelers , scheidsrechters en vrijwilligers en onze sponsors Kalders Optiek, Bloembinderij Pimpernel en Derks Aardappelproducten.


WOENSDAG 1 JUNI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 18

Nivebo International Brabantse Zomerkampioenschappen sponsor van Heren 2 Ledûb voor ZPK Budel meer dan succesvol De Brabantse Zomerkampioenschappen zwemmen zitten er weer op. Twee hele weekenden hebben in totaal maar liefst 4 zwemmers van ZPK Budel deelgenomen aan deze kampioenschappen. Zowel het eerste en tweede weekend verliep voor de meeste zwemmers goed. Myrna Stals mocht aan haar 50 meter vlinderslag beginnen en dit deed ze helemaal niet slecht voor de eerste keer in een 50 meterbad. Bart van den Heuvel zwom alleen het eerste weekend mee en mocht de 50 meter vrije slag, 100 meter rugslag, 50 meter rugslag, 200 meter wisselslag en 100 meter vrije slag zwemmen.

Heren 2 met Charles Bouwer van Nivebo Onlangs zette Jolanda Bouwer van Nivebo International b.v. haar handtekening onder een 3-jarige verbintenis met Ledûb Volleybal. De komende 3 jaren prijkt het logo van Nivebo op de wedstrijdshirts van hetHeren 2 team. De ondertekening vond plaats tijdens thuiswedstrijden in Sporthal Zuiderpoort op uitnodiging van onze sponsorcommissie. Tevens werd de bijbehorende Sponsoroorkonde uitgereikt. Het bedrijf Nibevo is 10 jaar in Budel gevestigd en bevindt zich op de Molenhof 13. Haar voornaamste activiteiten be-

staan uit het leveren van bad- en cosmetica producten aan groothandelaren, drogisterijen/parfumerieën en warenhuizen. Ook het assortiment Axanova, spierverzorging, heeft zij in haar assortiment. Daarnaast houdt Nibevo zich ook bezig met kerstpakketten. Ledûb Volleybal is zeer vereerd met deze zeer actieve sponsorrelatie. Op bijgaande foto is het team heren 2 met Charles Bouwer van Nivebo International b.v. afgebeeld. Meer info over sponsorrelatie Nibevo International b.v. is te vinden op de website http://www.nibevo.com

Overwinning voor Pupillen De pupillen hebben op 19 mei een uitwedstrijd te spelen in Luijksgestel. Het is prachtig weer en wij worden verblijd met een prachtig spel van de Kraanvogels. De Kraanvogels laten zien wat ze in huis hebben. In de 5e minuut scoort Sanne van der Linden uit een afvangbal na een strafworp, gejuich, de sfeer is gezet. De Stormvogels hebben geen schijn van kans. Het samenspel van de Kraanvogels laat geen tegenscore toe. Marlou van der Linden is fel in de verdediging en Robiene Martens en Anne Vos laten niemand in de buurt van de korf komen. En als de

Kraanvogels weer aan bal zijn weet Michelle Roefs altijd weer aanspeelbaar te zijn en kan de aanval ingezet worden. Ook de andere spelers weten ieder hun bijdrage in deze wedstrijd op de juiste momenten toe te voegen. Zo eindigt deze laatste wedstrijd van dit seizoen voor de pupillen met een eindstand van 0-1. En hiermee stijgen de pupillen 1 plekje in de tussenstand. Nog een paar wedstrijden te gaan en dan is het seizoen 2010-2011 ten einde. Dus kom onze teams nog even ondersteunen! Kijk ook even op www.kvkraanvogels.nl

KBO schieten 2011 Zaterdag 28 mei is het eerste koningschieten voor KBO leden gehouden. Secretaris Theo Laans van de KBO heette de leden om 13,30 uur van harte welkom. Na een korte toespraak, een welkomst woord van voorzitter Tonnie Rutten en een uitleg van de wedstrijd wordt het schieten gestart. Vooraf is de volgorde van schieten door loting bepaald. De 26 schietende leden waren bijna gelijk verdeeld onder mannen als vrouwen. Het heeft 160 schoten geduurd voordat de vogel naar beneden kwam. Dit betekent dat er 7 ronden geschoten waren toen Sien van Lieshout het fatale schot op de vogel loste. Daarmee werd ze de winnares van het eerste KBO koningschieten. De leden hebben op deze manier kennis kunnen maken met een stuk cultuur uit Budel dat door de schutterij al eeuwen in stand wordt gehouden. Niet alleen het schieten met de zware buks maar ook met de luchtbuks is er geschoten op de schietbaan in de accommodatie. De middag werd afgesloten met een BBQ waarbij Sien gehuldigd werd en een aandenken overhandigd heeft gekregen door secretaris Theo Laans. Hij bedankte de schutterij voor de gast vrijheid en sprak de hoop uit om volgend jaar opnieuw

een grote opkomst te mogen verwelkomen op het KBO koningsschieten 2011. Alle leden van het KBO werden uitgenodigd om voortaan s’maandags te komen oefenen om dan volgend jaar, getraind onder de schietboom te verschijnen. Het voorval wat koningin Sien overkwam moet voorkomen worden. Ze presteerde het om een volledige lat met stoppen in een keer naar beneden te halen. Dit was echter niet haar bedoeling maar wel een grappige afsluiting van het schieten.

Sien van Lieshout KBO koningin 2011.

Het eerste weekend van de Brabantse Zomerkampioenschappen zwemmen in Eindhoven bracht voor ZPK Budel hoogtepunten met zich mee. Opnieuw blijkt hier weer dat een wedstrijd zwemmen in een 50 meterbad toch heel anders is dan in een 25 meter bad. Zoals bij elke belangrijke wedstrijd waren vele zwemmers gespannen en dat zorgde er mede voor dat de prestaties wat minder waren. Voor Harm van den Heuvel was dit zeker niet het geval. Hij zette een mooie prestatie neer. Harm mocht 100 meter rugslag, 200 meter wisselslag,100 meter vrije slag, 100 meter schoolslag, 200 meter rugslag en 200 meter

vrije slag zwemmen. Op de 200meter rugslag zwom hij maar liefst 5 seconden van zijn zijn inschrijftijd af in een 50 meterbad. En bij ons weten is het nog nooit gebeurd om 3 NJK-limieten in de wacht te slepen. Dit is een prima prestatie. PROFICIAT HARM !!!! Ook Rick de Greef had vele series: 100 meter rugslag, 200 meter wisselslag, 100 meter vrije slag, 200 meter schoolslag, 50 meter vlinderslag, 100 meter schoolslag en 50 meter schoolslag. Deze laatste afstand leverde hem bovendien een mooie 4de plaats op. Het harde trainen werd beloond met mooie resultaten.

Kennis maken met Marcel en zijn team en het zoeken van sponsors Dinsdag 31 mei was het stepteam van Marcel Jacobs op De Boogurt en hebben ze kennis gemaakt met alle leerlingen van De Boogurt. In de speelzaal kwam het team (bewapend met hun step) aan de kinderen van De Boogurt vertellen wat zij eind augustus van plan zijn, namelijk het met de step beklimmen van de Alpe d’Huez. Zoals u allen al lang weet gaan ze dit doen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de stichting “Stop Hersentumoren.” Onze leerlingen werden op deze dag officieel door het stepteam gevraagd om mee te gaan doen met de sponsorloop. Naast de informatie over de

sponsorloop, de uitleg over het beklimmen van de befaamde berg en het beantwoorden van alle vragen die de leerlingen hadden, werd er in de bovenbouw ook even stilgestaan bij de ziekte die Marcel getroffen heeft en waarom hij het nu juist zo belangrijk vindt dat er veel geld op moet worden gehaald! Om zoveel mogelijk geld in te zamelen is het de bedoeling dat de kinderen vanaf nu dus zelf actief op zoek gaan naar sponsors. Op het sponsorformulier worden de namen en adressen van deze sponsors (familie, kennissen, buren) ingevuld. Dit formulier wordt samen met het ingezamelde geld uiterlijk op dinsdag

21 juni ingeleverd bij de leerkracht van school. De sponsors bepalen zelf de hoogte van het totale bedrag dat ze willen sponsoren (dus geen bedrag per gelopen rondje). Hierdoor komen ze achteraf nooit voor een verrassing te staan.

Dus mocht u de komende weken gevraagd worden om de sponsorloop van De Boogurt te sponsoren, dan weet u vanaf nu waarvoor deze dag georganiseerd wordt. “Iets doen voor een ander” daar draait deze dag om! 
 Voor meer info over de actie Steppen Tegen Kanker kunt u terecht op de website www.opdestepdebergop.nl .

Ballonnenwedstrijd en fotopuzzeltocht

Emma Meex 30 april jl is in Maarheeze Koninginnedag gevierd door jong en oud, georganiseerd door het Oranje Comité Maarheeze. Naar traditie is er voor de kinderen een ballonnenwedstrijd. De ballonnen werden uitgereikt bij de versierde fietsoptocht en opgelaten na het start zijn van de burgemeester. De ballonnen zijn dit jaar richting de provincie Zeeland gegaan. De 5 jarige Emma Meex (zie foto) uit Maarheeze was de gelukkige winnaar van de wetstrijd. Haar ballon is ruim 160 km door de lucht gegaan en in Baarland, provincie terecht gekomen. 2e is geworden Tijm van Mierlo, 6 jaar, uit Maarheeze. Zijn ballon is terecht gekomen in Driewegen, ook in de provincie Zeeland. Verder heeft het Oranje Comité Maarheeze, in samenwerking met buurtvereniging ‘de Statie’ een gezinsfotopuzzeltocht georganiseerd. Iedereen kon hier gratis aan deelnemen. Alle deelnemers kregen een route mee, met daaraan een fotoblad en een invulblad bevestigt. Onderweg moet goed gekeken worden waar de foto genomen is en dit op het antwoordenblad ingevuld worden. De route bedroeg ca. 20 km. Een leuk, gevulde picknickmand was de 1e prijs. Deze is gewonnen door familie Martens uit Maarheeze. (zoon Roy staat niet op de foto) Emma, Tijm en familie Martens hebben afgelopen week hun prijs uitgereikt gekregen door een van de bestuursleden van het Oranje Comité Maarheeze.

De familie Martens uit Maarheeze

Meisjes C3 Hockeyclub Cranendonck kampioen! Afgelopen zaterdag zijn de meisjes C3 van Hockeyclub Cranendonck kampioen geworden. De laatste wedstrijd moest uiteindelijk bepalen wie er kampioen zou worden. Voor aanvang van de laatste wedstrijd stonden de dames van HC Cranendonck nog op de 3e plaats. De nummers 1

Meisjes C3 zijn kampioen

en 2 speelden de laatste wedstrijd tegen elkaar, en deze wedstrijd eindigde in gelijkspel. Doordat HC Cranendonck zelf de laatste wedstrijd tegen HCAS overtuigend met 6-1 wist te winnen was het kampioenschap een feit!


WOENSDAG 1 JUNI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 19

Geslaagde presentatie BTV Gemengd 1 behoudt Nederlaag tweede plek in Eredivisie toernooi BV vernieuwde Schakel De Sport

B.T.V. Gemengd 1 heeft afgelopen zaterdag de tweede plaats in de Eredivisie gemengd op zaterdag weten de behouden door een knappe overwinning op Markant uit Breda. Het team bestaande uit Helma Jaspers, Nancy Vonken, Jessy van Gestel, Dick van Gestel, Patrick Feron en Luuk Looijmans hielden knap stand in Breda onder de moeilijke omstandigheden aldaar. Regenbuien dreigden even roet in het eten te gooien, maar uiteindelijk konden alle partijen uitgespeeld worden. Het was Nancy Vonken die B.T.V. op een 0-1 voorsprong bracht. Luuk Looijmans moest helaas kansloos de overwinning in de heren enkel laten aan zijn tegenstander: 1-1. Via de dames dubbel met Nancy Vonken en Jessy

van Gestel kwam B.T.V. echter weer relatief eenvoudig op voorsprong 1-2. Markant wist het gemengd dubbel in een spannende driesetter in hun voordeel te beslissen door het koppel Jessy en Dick Van Gestel te kloppen in drie spannende sets. De heren dubbel met Patrick Feron en Luuk Looijmans moest uiteindelijk de beslissing brengen op de voorlaatste speeldag. Beide heren wisten in een marathon partij, die na de eerste set, kort werd onderbroken door de regen, uiteindelijk via een tie-break derde set de overwinning veilig te stellen: 3-2! As. zaterdag speelt B.T.V. Gemengd 1 haar laatste partij in de Eredivisie uit tegen Thos uit Grave.

Kbo – budel biljartkampioenschappen 2010-2011 Op 18 en 19 mei jl. werden de KBO – Budel biljart-kampioenschappen gehouden. Anders dan voorafgaande jaren werden dit jaar voor het eerst door acht biljarters om het algemeen KBO - Budel kampioenschap gestreden. De reacties over deze speelwijze waren positief. Na twee wedstrijddagen kon Piet Slenders uit de handen van de KBO – Budel voorzitter de wisselbeker in ontvangst nemen. Tweede werd Karel Wijnen. Op de derde plaats Henk Fransen, en op de vierde plaats eindigde Toon Teeuwen.

Verder bedankte de voorzitter Hub Gubbels voor zijn inzet aangaande de werkgroep biljarten. Hub fungeerde gedurende tien jaar als competitieleider. Het is steeds weer een hele klus om jaarlijks de ca. 500 wedstrijden te plannen. Algemene Ledenvergadering. De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 24 augustus 2011 om 14.00 uur in “de Borgh”. Agendapunten kunt u melden bij de werkgroep biljarten. Op de vergadering worden ook de wedstrijdschema´s uitgereikt voor de volgende competitie.

Veel bezoekers op open dag SWZ in De Klimroos

Op woensdag 25 mei is de laatste wedstrijd gespeeld van het 4e nederlaag toernooi van BV de Sport te Soerendonk. De prijsuitreiking zal de komende zaterdag 4 juni Om 20.00 uur plaats vinden. Verder worden er een aantal mooie prijzen uitgereikt welke door aan aantal begunstigers zijn beschikbaar gesteld. (cafe De Sport, slagerij van Meijl, slagerij Twan Ras, Maxwell, Witgoed & Verlichtings specialist Slenders, Claudia van Hoof, Thijs de Laat, Boy van Kessel, Ed Hensen, Harrie van Heugten) en sponsor Prokual Weert.

Bridge Bridgeclub Budel/De Bonte Os Uitslag van donderdag 19 mei Groep A 1 Mariet de Brouwer – Willi Ahrens 67,50 % 2 Wil Looise – Netty Wijnen 61,25 % 3 Fred Bakens Lies Dibbets 59,17 % Groep B 1 Jan Looise – Leo Smolders 62,00 % 2 Margot Garbe – Mia v Gils 57,92 % 3 Rieki v Lith – Leonarda Vlassak 57,50 % Uitslag van donderdag 26 mei Groep A 1 Ton Peeters – Sjef Vlassak 60,07 % 2 Jean-Marc vd Bosch – Jos Gijsbers 56,60 % 3 Truus en Harry Vlassak 55,90 % Groep B 1 Karel Kwaspen – Toos Nabben 59,58 % 2 Mien vd Broek – Adriaan Schellekens 58,33 % 3 Ans v Diesen – Els Groenen 57,92 Clubkampioen 2010 – 2011 A Mariet de Brouwer – Henk Snijders 56,00 % B Wil Looise – Netty Wijnen 51,11 % C Diny Compen – Margriet Nohlmans 51,46 % Donderdag 2 juni is er geen bridge. Donderdag  9 juni a.s start het vrije zomeravondbridgen bij onze club in de Bonte Os weer. Iedereen is hartelijk welkom ; inschrijven vanaf   19.15 u start bridgen 19.45 u. Kosten 1 per persoon voor niet leden.    Cranendonck Maarheeze Uitslagen van de slotdrive op Woensdagmiddag 25 Mei. Groep A: 1.Hrn.Spaas-Valkenburg 63,33% 2.Ep.v.Breugel 60,83% 3.Mw.Coumans-Hr.v.d.Hurk 55,83% Groep B: 1.Ep.Staals 62,50% 2.Ds.Chatrou-Lubbers 60,83% 3.Mw.v.d.Broek-Hr.de Leijer 59,17%

Zowel binnen als buiten werden creatieve spulletjes verkocht, foto: DeMeus BUDEL- Dagelijks zijn ze te vinden in het Klimroosgebouw in Budel: de cliènten van SWZ (Stichting Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen). Afgelopen vrijdag mochten familie en vrienden komen kijken wat ze daar zoal doen. Speciaal voor hen was er een expositie ingericht van werk van cliènten: mooie keramische klaprozen, dierfiguren, potten en schalen; beschilderde broedkastjes en trendy schilderijen. Maar er gebeurt veel meer bij SWZ… Zoals werken aan de computer, wandelen of andere buitenactiviteiten, koken, enzovoort. Activiteiten waar een cliènt om vraagt worden, indien mogelijk, aangeboden. Directeur Har Reijnen en zijn vijf activiteitenbegeleiders runnen deze voorziening, bijgestaan door een aantal vrijwilligers. ‘En daar kunnen we er altijd méér van gebruiken!’ klinkt een dringende oproep van de directeur. Evenals in alle andere sectoren van de zorg zijn ze ook bij SWZ voor een belangrijk deel afhankelijk van vrijwilligers. In totaal 43 cliènten -’en het aantal is stijgende,’ aldus Reijnen- maken meer of mindere dagdelen per week

gebruik van deze voorziening. Dagelijks kan men er terecht van 8.15 tot 16.30 uur. ‘Onze voorzieningen zijn bedoeld voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel,’ legt directeur Reijnen uit. ‘Dat betekent dus mensen die een tia, een herseninfarct of een hersenbloeding hebben gehad en daar blijvende gevolgen aan overgehouden hebben. Ze komen pas bij ons wanneer ze in het ziekenhuis volkomen zijn uitbehandeld.’ Wanneer de cliènten bij De Klimroos bezig zijn met hun activiteiten is dat niet alleen voor henzelf een leuke afleiding. Ook hun naasten kunnen een dagje helemaal doen wat ze zelf willen. ‘De reden waarom wij deze dag hebben georganiseerd is om partners en andere familieleden eens te laten zien wat onze cliènten hier doen. Bovendien kunnen ze kennis maken met ons en wij met hen. Dat laatste is ook heel belangrijk.’ In de zaal van de Klimroos was het dan ook een drukke bedoening afgelopen vrijdag. Er werd gebuurt, koffie of iets anders gedronken en natuurlijk werden zowel buiten als binnen alle creatieve spulletjes bekeken en ook goed verkocht.

Schoppen & slaan 30 mei 2011 Speellocatie De Cranehoeve te Gastel. 1 Fred Bakens & Floor v Nielen 67.50% 2 Annie Mennen & Leonarda Vlassak 60.50% 2 Hans Esser & M. Poukens 60.50% 3 Jos Gijsbers & J Mark vd Bosch 60.42%

Het nieuwe buitenlogo van De Schakel met v.l.n.r. dhr. P. Coenegracht (bestuursvoorzitter), dhr. R. Snel (Werkgroep Schakelen naar de Toekomst), mevr. C. Arts (Budelse Brouwerij), burgemeester Meinema, dhr. C. v.d. Zanden en dhr. T. v. Santvoort (woCom). dhr. F. Terwinghe (Nyrstar B.V.) en dhr. H. Hoeben (bestuurslid). Hoe hard de wind ook de hele dag om het gebouw waaide, het geheel gerenoveerde Gemeenschapscentrum de Schakel liet zich niet omverwaaien en presenteerde zich zaterdagmiddag vol trots aan haar omgeving. Na een kort welkomstwoord door bestuursvoorzitter dhr. P. Coenegracht gaven dhr. T. Fransen en dhr. J. Lamers van de Heemkundekring Cranendonck voor een geïnteresseerd publiek in een bondig verhaal met nostalgische plaatjes een boeiend overzicht van de bijzondere geschiedenis van BudelDorplein. Ter aanvulling was in een aparte zaal een tentoonstelling ingericht met voorwerpen uit het verleden van de Zinkfabriek, waarbij ook een toelichting kon worden gekregen. Na een korte pauze werd iedereen uitgenodigd om naar buiten te gaan, waar Harmonie Les Echos de Dorplein iedereen muzikaal verwelkomde. Dhr. P. Coenegracht schetste in enthousiaste woorden hoe in de afgelopen jaren, dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de bijdrage van een aantal sponsors, De Schakel een ware metamorfose had ondergaan. Namens de Werkgroep Schakelen naar de Toekomst schetste dhr. R. Snel de plannen om van De Schakel een multifunctioneel centrum te maken, waarin verenigingsleven

en bedrijfsleven samen onderdak zouden vinden en heel nieuwe activiteiten, o.a. op het gebied van toerisme, tot ontwikkeling konden komen. Omdat de wind het doek gelukkig niet had weg kunnen blazen konden pionier van het eerste uur, dhr. Harrie Scheepers, samen met 5 zeer jeugdige Dorpleiners een paar flinke rukken aan het touw geven en daarmee het nieuwe, kleurrijke buitenlogo onthullen. Eenmaal terug naar binnen werden nog 4 vrijwilligers als “Echte Schakels” in het zonnetje gezet, vanwege hun grote bijdrage tijdens de verbouwing: dhr. Theo Kivits, Jacques Kissen, Louis Slangen en Wim Cremers. Een bijzondere “Schakel” was er voor echtpaar Anja en Ad Mennen, al jarenlang (en hopelijk nog lange tijd) als vrijwilliger-beheerder onmisbare steunpilaren. Daarmee werd het officiële gedeelte afgesloten en kon het feest beginnen. Boerenkapel De Heikneuters had er zin in en liet dit merken tot groot genoegen van de aanwezigen, die dan ook nog lang genoten van deze geslaagde dag. Tot slot: de bezitters van roze lotnummer 211 (1e prijs) en roze lotnummer 220 (3e prijs) kunnen hun prijs nog bij De Schakel afhalen.

Deelname kringdag met zilver beloond De gilden uit Kempenland waren de voorbije zondag 29 mei te gast in Riethoven. Het plaatselijke actieve St. Annagilde heeft daar een rijke traditie in de organisatie van dit grote evenement voor Kring Kempenland. In 1977,1988, 1999 en nu weer in 2011 tekende dit gilde voor de organisatie namens Kring Kempenland. Het Budelse gilde moest het deze zondag met een behoorlijk afgeslankt gilde doen. Maar de mo-

tivatie voor een geslaagde deelname was er niet minder om. Een motivatie die bij de prijsuitreiking beloond werd met een mooie derde prijs in de optocht. Individueel won Rens van Hunsel opnieuw in zijn categorie bij het Bazuinblazen individueel een tweede prijs. Beide prestaties van het gilde werden beloond met een zilveren schild. Meer informatie op www.sintjorisgildebudel.nl.

Minder inschrijvingen bij clubkampioenschappen BC Budel Zaterdag 21 mei zijn de clubkampioenschappen weer geweest. Er waren dit jaar minder inschrijvingen bij de senioren dan andere jaren. Er deden in totaal 32 leden mee. Ook bij de jeugd waren en erg weinig inschrijvingen. Dit komt hoogstwaarschijnlijk omdat dit jaar de clubkampioenschappen niet in april gehouden is maar op 21 mei. En in mei zijn er nogal wat dingen te doen, zoals communies en andere feesten. Maar daarom niet getreurd het was even goed een spannende strijd onderling. De wedstrijden waren allemaal aan elkaar gewaagd. Dus het was moeilijk te zeggen wie er kampioen zou worden. Bij de jeugd

kon men helaas niet alle wedstrijden spelen doordat er kinderen eerder weg moesten. Woensdag 25 mei gaan ze verder met deze wedstrijden en dan wordt het bekend wie er clubkampioen is geworden bij de jeugd. De wedstrijden van de senioren zijn allemaal gespeeld, hier zijn dus de clubkampioenen wel bekend. Hier de uitslagen: Heren Enkel A: 1. Bas Strooij, 2. Roel Damen Heren dubbel A: 1. Eddy Dupree en Bart de Bie, 2. Jos Mennen en Bas Strooij Gemengd dubbel A: 1. Wilma Joosten en Perry Brom, 2. Jacqueline en Eddy Dupree Dames enkel: 1. Samantha van Luf-

felen, 2. Claudia Wolter Heren enkel B: 1. Tom Hendriks, 2. Barry Kennis Heren dubbel B 1. Fred Meenhorst en Frans Strooij, 2. Sippe Duisters en Daniel van der Meulen Alle clubkampioenen van harte gefeliciteerd. Er deden ook een aantal jeugdleden met de senioren mee, dit waren Robbin Kees, Stephan van Leuken, Bjorn Emans, Loes van Heugten en Fleur Hendriks. Zij hebben erg goed gespeeld en menig senior verslagen. Dit is goed voor het vervolg, volgend jaar halen ze misschien wel prijzen binnen bij de senioren. Wilt u meer informatie over B.C.Budel dan kunt u kijken op onze site www.bcbudel.nl of bel naar Ans Goossens (0495-494329).


WOENSDAG 1 JUNI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 20

Veteranen Hockeyclub Cranendonck overtuigend kampioen

Zomeravondvoetbal In de 7 tegen 7 zomeravond voetbalcompetitie speelde v.v. Heikanters 1 tegen Final Casa gelijk 3-3 . V.v. Heikanters 1 begon sterk en kwam met 2-0 voor. Final Casa kwam sterk terug en met de rust was het 3-3 .V.v. Heikanters 1 wist na de rust de vele kansen niet te benutten zodat de stand gelijk bleef. G&S/Wielerbaan won met 5-4 van v.v. Heikanters 2. G&S/Wielerbaan begon goed en stond met de rust met 3-2 voor. In de tweede helft wist G&S/Wielerbaan door snelle uitvallen de winst binnen te halen. Stand: Fitlife F.C. 6-18pnt; 2 v.v. Heikanters 1. 6-10pnt; 4 v.v. Heikanters 2. 7-7pnt; 4 G&S/ Wielerbaan 7-6 pnt. 5 Final Casa 6-5pnt Programma: Woensdag 1

Hoortrunners

De trotse kampioenen in hun nieuwe kleding voor de uitwedstrijden. Foto: René Vegter De heren veteranen van hockeyclub Cranendonck zijn afgelopen zondag overtuigend kampioen geworden. Om dat te bereiken moesten ze thuis winnen van hockeyclub Peel en Maas. En dat deden ze met maar liefst 10-0. Vijf goals vielen er in de

eerste helft en nog eens vijf in de tweede helft waarvan de laatste viel op het fluitsignaal. De heren kunnen terugkijken op een fantastisch seizoen waarin ze in wisselende samenstelling wedstrijd na wedstrijd wisten te winnen. Een overtuigende

kampioen dus en alle reden om het groots te vieren. De ploeg maakte graag van het moment gebruik om hun nieuwe kleding te presenteren voor de uitwedstrijden in het komend seizoen.

In het Limburgse Panningen hebben Anne Iken en Annemie Sools weer zeer snelle eindtijden gelopen op de 5 km van de 4e serie competitie avondlopen. Anne Iken liep weer onder de 30 min. Dit is voor haar een topprestatie. Ze liep de 5 km in 28.48 3e plaats. Annemie Sools ook voor haar snel gelopen: wedstrijd onder de 25 min. Eindtijd 24.32, ook een derde plaats. De twee Hoortrunners Greet Geuens en Eric Bogers hebben deelgenomen

Aan de slag bij Hago!

klanten in de regio Weert RS]RHNQDDU

Schoonmakers (m/v) Wij vragen:  ‡ U beheerst de Nederlandse taal.  ‡ 8KHHIWenige schoonmaakervaring. Werktijden:  ‡ Maandag tot en met vrijdag in de avonduren van 17.00u tot 19.00u.

Wij Bieden:  ‡ $UEHLGVYRRUZDDUGHQFRQIRUP&$2 Heeft u Interesse? 9XOHHQVROOLFLWDWLHIRUPXOLHULQRSZZZKDJRQO 2IQHHPFRQWDFWRSPHWGKU6MDNNR$EGRHOD]L] YLDWHOHIRRQQXPPHU

Het harde ritmische geroffel van de tamboers hield de gildebroeders bij de les nemers aan de andere wedstrijden scoorden uitstekend. (Of en welke prijzen zij behaald hebben was bij het ter perse gaan van dit artikel nog niet bekend). Vooral de eerste prijs die de totale groep heeft behaald in de optocht spreekt tot de verbeelding omdat die behaald werd in een veld van ruim 50 mededingende gilden. Het ‘heren’gilde van Mares weerstond alle verleidingen die hen onderweg te wachten stonden. Zelfs bij de mooiste en aanlokkelijkste dames die langs de kant van de weg stonden om hen te bewonderen, bleef de zelfverzekerde glimlach

op hun gezicht. Stoïcijns liepen ze door en zelfs als er behalve de paardevijgen die er zo nu en dan op hun pad lagen, Euro’s voor het oprapen hadden gelegen zouden ze het gelid niet hebben verstoord. Het harde ritmische geroffel van de tamboers en het hoge melodische geluid van de bazuinen hield de gildebroeders bij de les én op het rechte pad. Meer nog dan de nu extreem hoge waarde van het zilver zijn ze daarom ‘verguld’ met de mooie zilveren gildeschilden die ze aan hun verzameling hebben toegevoegd.

Prima geslaagd jeu de bouleskampioenschap Afgelopen weekend organiseerde jeu de boulesclub de Butsers uit Gastel het Nederlands kampioenschap jeu de boules voor recreanten. Het deelnemersveld bestond beide dagen uit teams uit Brabant, Limburg en de Randstad. De zaterdag was het strijdtoneel voor de tripletten, teams van 3 spelers namen het tegen elkaar op. De finale werd toch een Gastels onderonsje en uiteindelijk ging de eindzege naar Joey Ras, Pieter Moors en Perry Hendriks. Hun aanvallende spel, rust en humor op zijn tijd maakte dat zij hun titel konden prolongeren en zijn zich opnieuw een jaar lang Nederlands kampioen mogen noemen. De zondag was het de beurt aan de doubletten. De teams bestonden toen uit 2 spelers. De spelers betraden opnieuw de banen die waren aangelegd op de Hoevestraat en de Heistraat in Gastel om een stevige strijd aan te gaan. Na 5 spannende

aan de 20 km van Brussel op 29 mei. Sjieke loop door de stad Brussel. Veel volk (lopers) aan de start door smalle straten. Door al die vele lopers was het genieten. Je kon niet echt lopen, het was meer wandelen. De eerste 2 km ging in 14 min. Dit is heel traag voor lopers. Na die 2 km ging het echter wat vlotter. Het waren 20 km die heel plezant waren vandaar dat Greet Geuens en Eric Bogers samen over de finish liepen in een romantische tijd 2 uur 11 min. 4 sec.

6FKRRQPDDNEHGULMI+DJRLVYRRUdiverse

Het gilde uit Maarheeze scoort opnieuw hoog Door mensen uit het publiek wordt wel eens gevraagd: waarom zijn de bestuursleden van het gilde uitgerust met een stok? We zullen hier het antwoord geven; deze stok, die er uitziet als een mooie, oude wandelstok heeft meerdere functies. Op de eerste plaats helpt hij de bezitter bij het “gaan” (want de gilden marcheren niet maar “gaan”). Het bestuurslid – in het gilde heet hij “Deken”, kan er op steunen en bovendien geeft hij er ook een beetje de maat mee aan, het tempo waarin, liefst allemaal tegelijk, de linkervoeten de grond moeten raken. Een andere functie die slechts nu en dan wordt gebruikt: de Dekens jagen er, net als bij een kudde schapen, de gildebroeders mee in de richting van de bus die op hen staat te wachten voor de thuisreis na een geslaagde Gildendag. Afgelopen zondag waren de stokken weer nodig; de Kringgildendag in Riethoven was zo gezellig en zo geslaagd dat bijna niemand zin had om op de afgesproken tijd naar de bus te gaan. De stemming was zo goed omdat het gilde opnieuw hoge ogen had gegooid bij de wedstrijden. Er was een eerste prijs voor de presentatie in de optocht, een eerste en een tweede prijs voor de verrichtingen van de standaardruiter, onze Koning was als beste geëindigd in het veld van 48 deelnemers en ook onze deel-

juni, v.v. Heikanters 1 -Final Casa en woensdag 8 juni , Final Casa - Fitlife F.C. Vrijdag 10 juni v.v. Heikanters 2 - Fitlife F.C. en v.v. Heikanters 1 G&S/Wielerbaan Aanvang wedstrijden om 19.30 uur. De wedstrijden worden gespeeld op de velden van Rood-Wit ’67 in Budel-Dorplein. Vrijdag 10 juni aansluitend aan de laatste wedstrijden om 21.00 uur zal in de kantine van Rood-Wit ’67 de prijsuitreiking plaatsvinden van de BZA-Buul zomeravond competitie. Tijdens deze avond is er een loterij met prachtige prijzen. Voor het complete programma en alle uitslagen kunt u ook terecht op de website: http://zac-wielerbaan.webs. com/

wedstrijden was het tijd voor de spannende finale tussen een team uit Rotterdam en een team uit ons eigen Gastel. En wederom kwam Gastel als sterkste uit de strijd. Vader en zoon, Wiel en Pieter Moors wonnen door

hun rust en tactisch sterk spel de finale en mochten de wisselbeker mee naar huis nemen. Al met al was het een prima geslaagd toernooi, twee dagen gezelligheid, mooi weer en franse sferen in Gastel.

Open dag bij Tc de Braken Onder het landelijk motto “Zonder jou is er geen bal aan” zet Tc De Braken op het Sportpark aan de Branten in Soerendonk de deuren open op zondag 5 juni. Iedereen die nog nooit of nauwelijks een racket heeft vastgehouden, maar ook de eigen leden, met familie en kennissen, kunnen tijdens de open dag gratis de baan op. Vooraanmelden mag maar hoeft niet. U wordt ontvangen met een kop koffie en kan onder begeleiding kennis maken met de tennissport. Normale

sportschoenen en eventueel sportkleding is goed. Ook een bezoekje met de kids is aan te raden. Tennis is een fantastische sport die voor jong en oud en op ieder zijn eigen niveau gespeeld kan worden, met z’n tweeën, maar ook in teamverband in competities, die het gehele jaar door georganiseerd worden. Tennis is zeker bij de Braken een van de goedkoopste sporten geworden. Kom 5 juni vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur naar de tennisbanen van Tc de Braken.

Op zoek naar een goedbetaalde vakantiejob?

Kom dan schoonmaken bij +DJRRI+DJR=RUJ Ben je minimaal 15 jaar VFKULMIMHGDQLQYLD ZZZKDJRQO RIZZZKDJR]RUJQO

Alfa Groep Verspreidingen, verspreider van De Grenskoerier, zoekt bezorgers voor deze krant in diverse gebieden


WOENSDAG 1 JUNI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 21

Roompot Vakanties

Kok m/v

Vakantiepark Weerterbergen is per direct op zoek naar

(16 uur bepaalde tijd en 8 uur onbepaalde tijd)

Voor Cluster Noord, zorgcentrum Mariënburght in Budel en zorgcentrum Marishof in Maarheeze. Het bereiden en serveren van warme (dieet)maaltijden en lunchgerechten waarbij het gastvrijheidsconcept als uitgangspunt dient.

Weekend- en VakantiekRachten VooR de Volgende afdelingen: hoReca bediening

Lees verder >> www.landvanhorne.nl of bel voor meer informatie naar Ronald Nijs, hoofd Keuken T (0495) 49 81 11.

hoReca keuken

Uw schriftelijke sollicitatie richt u voor 8 juni 2011 o.v.v. vacaturenummer 11.066, aan de Stichting Land van Horne, t.a.v. Tonny Leenders, adviseur P&O, Postbus 10181, 6000 GD Weert.

Spoelkeuken ZWembad/SpoRt & animatie Kijk voor volledige omschrijving van de vacatures op onze site: www.roompot.nl/vacatures

Reageren op deze vacature doe je via

Sollicitatiebrief + CV kunt u mailen naar: gompel.j.van@roompot.nl Of per post versturen naar: Vakantiepark Weerterbergen t.a.v. dhr. J. van Gompel Trancheeweg 7, 6002 ST Weert Vermeld in uw schrijven naar welke afdeling uw voorkeur uitgaat. * Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

WWW.ROOMPOT.NL/VACATURES

ZorgnetLimburg.nl is powered by Zorg aan Zet

➩Klimroosnieuws op zondag 26 juni organiseert De Klimroos haar jaarlijks zomerfeest op het terrein aan de Poelderstraat. Iedereen is van harte welkom. ➩Slotboom Zwembaden en Sauna’s Budel. Voor betaalbare baden en technische ondersteuning. Tel. 0495-492961, www.slotboomzwembaden.nl ➩Party en verhuurservice Jos Saes verhuurt stoelen, tafels, porcelein, tenten, springkussen enz. Tel.: (0495) 49 55 42

➩Te koop 54 are landbouwgrond met toekomstwaarde. Heikantstraat Budel tel. 06-17391243

➩Poetsvrouw zoekt werk in Budel, Budel-Schoot of Budel-Dorplein. Tel. nr. 0032-493-165275

Ben je een schoolverlater of ben je met de VUT? Wil jij betaald een leuk vak leren? Ga jij naar het ROC volgend schooljaar voor de opleiding Logistiek Medewerker en zoek jij nog een stageplaats? HELUKABEL is een internationaal georiënteerde importeur van speciale elektrische kabels en kabeltoebehoren en is wegens uitbreiding op zoek naar teamspelers, met verantwoordelijkheidsgevoel en inzet. Wij zoeken een:

Magazijn medewerk(st)er op oproep basis / Vakantiekrachten Bouwbedrijf van Gogh Bv is een flexibel ingesteld bedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in het bouwen van particuliere woningen en bedrijfshuisvestigingen. Met een deskundig management is onze onderneming een allround partner bij het realiseren van bouw-, renovatie- en restauratieplannen. Bouwbedrijf van Gogh BV zoekt per direct:

een opperman en

-

Functie-inhoud: magazijn werkzaamheden zoals; -controleren ontvangst goederen, - verzamelen, inpakken, controleren en verzenden van goederen, - bedienen van de heftruck en knipmachine, - verzendlijsten maken, - laden en lossen vrachtwagens en opruimen en schoonhouden magazijn.

-

Functie-eisen:, -magazijn ervaring en heftruck rijbewijs is een pré, - LEAO/MAVO/VMBO werkniveau - affiniteit met het werken met de PC onder Windows, Internet, Mail en Word beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. –goede inzet en een goed humeur.

Interesse? Kijk voor meer informatie op www.helukabel.nl en neem contact op met de heer M. van Kempen, of stuur (mail) je CV naar; HELUKABEL B.V. De Kempen 4 • 6021 PZ • BUDEL Tel: 0495 499 049 • Fax: 0495 499 048 • mvkempen@helukabel.nl

(ervaren) timmerlieden Enige jaren werkervaring en in bezit van een geldig VCA/certificaat is een pre maar geen vereiste. Wij bieden je een baan met veel uitdagingen binnen een enthousiast team, waarbij goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden aan de orde zijn. Onze voorkeur gaat uit naar enthousiaste mensen, die graag willen leren en meedenken. Heb je interesse in deze functie of heb je nog aanvullende informatie nodig, neem dan contact op met: Bouwbedrijf van Gogh BV, t.a.v. dhr. W. van Gogh, ’t Inne 34, 6021 DA Budel. Tel. 0495-492428, email: info@vangogh-bouwbedrijf.nl

Volg de Grenskoerier ook via Twitter

NIEUW KLIKGEBIT? Tandprothetische Praktijk VAN DE BROEK Dr. A. Mathijsenstraat 3c, 6021 CJ Budel

Kunstgebitherstellingen

VERGOEDINGEN VIA BASISVERZEKERING

Abdijstraat 16, Hamont

UITSLUITEND NA TELEFONISCHE AFSPRAAK Telefoon: GSM:

0032 11 44 64 43 • 0031 (0) 6 13957485

Van de Coevering Matrijzen is een gerenommeerde toeleverancier van hoogwaardige spuitgietmatrijzen voor de kunststofindustrie in binnen- en buitenland. Wij zijn op zoek naar een:

allround gereedschapmaker (m/v) Functieomschrijving Als gereedschapmaker ben je verantwoordelijk voor de vervaardiging van nieuwe spuitgietmatrijzen en het onderhouden, reviseren of wijzigen van bestaande gereedschappen. Precisie is een belangrijk aspect in deze functie. De voornaamste werkzaamheden bestaan uit: - Bedienen van CNC-gestuurde en conventionele metaalbewerkingsmachines (frezen, draaien, vonken, slijpen enz. ) - Genereren van CNC programma's voor diverse machines m.b.v. CAM-pakketten - Keuzes maken uit verschillende verspanende gereedschappen, bewerkingsmethodieken en opspanningen - Vervaardigen en samenbouwen van diverse onderdelen tot matrijzen - Ontwerpen en aanmaken van eventuele hulpgereedschappen Functie-eisen - Je beschikt over een technische MBO opleiding of een opleiding tot gereedschapmaker. - Je hebt enkele jaren ervaring met het bedienen van een draaibank, freesbank, vonkmachine en/of slijpmachine. - Je kunt zelfstandig werken, bent accuraat en gedisciplineerd. - Ervaring met 2D- en 3D-CAD/CAM is een pre. Geïnteresseerd? Stuur je sollicitatiebrief met CV per e-mail of schriftelijk t.a.v. dhr. C. van de Coevering. Van de Coevering Matrijzen B.V. Luchthavenweg 8 6021 PX Budel

Email: info@coeveringmatrijzen.nl Website: www.coeveringmatrijzen.nl


WOENSDAG 1 JUNI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 22

Zeer geslaagd BROEM project van KBO Maarheeze

Budels Trompet-talent naar Amerika

Afgelopen woensdagmorgen 25 mei namen 28 personen deel aan het afsluitende gedeelte van het BROEM project. Dit project georganiseerd door KBO Maarheeze in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland is bedoeld om ouderen inzicht te verschaffen in het eigen verkeersgedrag en vrijblijvende adviezen

Het 19 jarige Budels trompet-talent Laura Brugel zal in de maand juni naar Amerika vliegen om daar 2 weken lang trompet colleges bij te wonen. Deze zullen plaats vinden op het Conservatorium van de Universiteit in Oberlin in de staat Ohio. Er wordt 2 weken lang intensief les gegeven door Arto Hoornweg en Roy Poper. Deze colleges zullen worden afgesloten met een eindconcert in de grote zaal van het Oberlin Conservatorium. Natuurlijk heeft Laura veel ondersteuning gekregen van het Fontys Conservatorium Tilburg. Hier volgt ze namelijk al 2 jaar lang trompetlessen en solfege lessen via de Regionale Vakklas Brabant en het Fontys Conservatorium Tilburg. Uiteindelijk wil Laura in Tilburg klassiek trompet gaan studeren. Ook dankzij de Stichting Niemeyer Fonds, die de reis financieel zal ondersteunen, is dit allemaal mogelijk gemaakt. ( Laura met haar Hub van Laar trompet) Buiten dit alles om heeft de jonge trompettiste al heel wat muzikale acties in haar leven ondernomen. Laura is op jonge leeftijd begonnen bij Harmonie EMM. Hier heeft ze meegespeeld o.l.v. Dennis Lebens en Frans van Dun.Verder heeft ze lessen gevolgd bij Diana Heijmans, Lou Feijten, Guus Dohmen, Guido Segers en Roy Poper. Momenteel krijgt ze les van Radko Berka en Arto Hoornweg . In 2008 heeft ze solo gespeeld in Estland met het GMF-Ochestra o.l.v Bert Langeler. Ze behaalde in 2009 een eervolle vermelding bij het prestigieuze Prinses Christina Concours. In 2010 heeft ze deelgenomen

voor eventuele verbeteringen aan te reiken. In een ontspannen sfeer werden de deelnemers door middel van een quiz getest op hun kennis van de verkeersregels, een gehooren ogentest werd afgelegd en tenslotte gingen de deelnemers in hun eigen auto en onder begeleiding van een ervaren ritadviseur de weg op.

Na afloop van de rit werd in een gesprek met de adviseur nog eens het rijden doorgenomen. Het project werd afgesloten door uitreiking van een certificaat door KBO organisator Leo Dekkers aan de deelnemers. Al met al een zeer geslaagd evenement, wat zeker voor herhaling vatbaar is.

Activerend huisbezoek in Maarheeze voor 80-jarigen Paladijn, organisatie voor welzijn voert voor de gemeente Cranendonck het project Activerend huisbezoek uit. Dit jaar worden alle 80-jarigen aangeschreven. Uit de resultaten van 2010 blijkt dat de 75-jarigen in Cranendonck zich nog heel aardig zelf weten te redden. Vandaar dat er gekozen wordt voor een andere leeftijdsgroep. Het blijkt vaak dat ouderen weinig gebruik maken van beschikbare voorzieningen. Oppervlakkig gezien zou men zich dus uitstekend redden. Toch blijkt dat in de praktijk lang niet altijd zo te zijn; het komt niet zelden voor dat mensen zichzelf tekort doen. Door de aanpak van Activerend huisbezoek wordt een gedeelte van deze ‘onzichtbare’

vraag aan het licht gebracht. Dan blijkt bijvoorbeeld de weg naar die aangepaste woonvoorziening sneller gemaakt te kunnen worden. Of men komt erachter dat men recht heeft op een woningaanpassing. Het Activerend huisbezoek bestaat uit het bezoeken van zelfstandig wonende 80-jarigen door vrijwilligers die middels een vragenlijst een gesprek voeren over wonen, welzijn en zorg. De vrijwilligers van Paladijn, die zich inzetten voor het activerend huisbezoek, zijn zeer gemotiveerd, goed opgeleid voor hun taak en hebben een geheimhoudingsplicht. Alle 80-jarigen in Cranendonck worden in 2011 aangeschreven door middel van een brief van de gemeente Cranendonck. Men ontvangt

daarna een telefoontje van een van de vrijwilligers om een afspraak te maken. De komende weken zijn de mensen uit Maarheeze aan de beurt. De 80-jarigen uit de overige kernen worden op een later moment aangeschreven. Mensen van 76-79 jaar die nu niet in aanmerking komen voor een bezoek en die daar wel gebruik van willen maken, kunnen zich aanmelden bij Paladijn. Meer informatie Met vragen over het project kunt u terecht bij Paladijn Cranendonck, Coördinator Activerend Huisbezoek Carrie van Hoef, telefoonnummer 0495-592557.

De Badeendjes: ’We zijn een no-nonsense ongecompliceerd gezelligheidsteam’ Dat de Badeendjes een gezellig team is, merk je wel als je bij elkaar zet voor een interview in de Smeltkroes in Maarheeze. De gemoedelijke volleyballers zitten constant met een glimlach aan tafel terwijl herinneringen van het Ledȗbtoernooi worden teruggehaald. Door Bert Slenders Aan tafel zitten Harold ‘Kwarold’ Hellings, John ‘De Rover’ Swinkels, Erik ‘Bééj’ Biemans, Jeffrie de Loure, Marc ‘Kwark’ de Vos, Rob ‘Lem’ Lemmens, en Giel van Ganzenwinkel. Ze zijn leden van De Badeendjes, een team met een gemiddelde leeftijd van 44. Het gezelschap doet ongeveer 15 jaar mee met het Ledȗbtoernooi, maar daarvoor speelden sommigen van hun al met een NeVoBo team, zoals Biemans. “Dat was ongeveer 25 jaar terug in de tijd dat er nog Zwitserse Eredivisieteams waren en er pas zwart-wit tv was. Die Zwitserse gasten hadden van die kilometer hoge services. Dat waren destijds echte publiekstrekkers. ” De Vos beschrijft treffelijk de normen en waarden van de Badeendjes. “We zijn een no-nonsense ongecompliceerd gezelligheidsteam. We maken geen ruzie, we laten elkaar in zijn waarde. Wil iemand eerder naar huis, dan gaat ie eerder. Is een teamlid zat, dan dragen we hem naar huis. Als iemand afwijkt van het asfalt en in de sloot rijdt, dan tillen we hem eruit. En, de volgende ochtend zitten we weer met zijn allen om 9 uur op het fietsje onder het viaduct bij het hof. Samen uit, samen thuis.” Op het veld gaat het team uit Maarheeze altijd voor de prestatie, want je moet volgens de Badeendjes naar een toernooi gaan om te winnen.“De eerste wedstrijd winnen we meestal nog wel”, vertelt De Vos. “De tweede wordt al spannend en de derde bepaalt de rest van de dag. Drie gewonnen wedstrijden wil zeggen dat we aan het fris blijven, bij gelijkspel of een verlies dan gaan we bier halen. Nou kan het zijn dat we door het

bier iets leuker gaan spelen en zelfs in de halve finale komen. Maar het kan ook dat we aan de koffie, diesels of cola lights blijven en dat we alsnog verliezen. Kortom, het wordt bier.” John: “Ik vind ons op het veld redelijk fanatiek moet ik zeggen. Echt wankelend hebben we nooit in het veld gestaan. Wel met zat man, maar niet met zatte mannen.” Een belangrijke rol bij de Badeendjes is weggelegd voor Van Ganzenwinkel. Hij bepaalt wanneer het team aan het goudgele Budels gaat. “Ik haal het bier, hun zuipen het op. Schooien doen we graag. Dan zeg ik tegen Wim Stienen, ‘We hebben nog niks gehad’. Dan reageert hij met, ‘dat kan niet’, dat wij dan weer ontkennen. En dan gaat ie toch bier halen.” Als het feest in de tent voorbij is, volgt de terugtocht naar Maarheeze op de fiets. “Een terugkomend fenomeen ieder jaar is dat we een tijdrit hebben van Budel naar Maarheeze, zegt Kwark.“Een soort Tour De France. Kijken wie het snelste in het dorp is, ieder jaar weer.” De terugtocht gebeurt niet altijd zonder slag of stoot. Zo is het eens voorkomen dat een Badeendjes lid onderuitschoof

op het asfalt en de volgende dag uit moest leggen waar al dat bloed toch vandaan kwam. De Vos en Hellings bewonderen de beachbak bij het Ledûbtoernooi. “Die vrouwtjes in het zonnetje, dat is mooi”, zegt De Vos. “Het beachen vormt een mooie afwisseling en het is redelijk appetijtelijk om naar te kijken.” Kwarold: “Ik zat vorig jaar pal naast dat beachveld, met een biertje in mijn hand. Naast mij zat een schone jonge sportieveling, terwijl het zonnetje scheen.. Ik dacht, dat kon de hemel wel eens zijn. Ja, dan ga je toch even aan je pols voelen hè..” Op de vraag of zaken bij het toernooi nog anders zouden moeten, reageert het team mild. “Je moet het gewoon zo laten”, zegt Swinkels. Hellings: “Een goed concept moet je niks aan veranderen, klaar. De bierglazen mogen misschien wat groter. En het toernooi zou in Maarheeze moeten zijn, haha, dan hoeven we niet te fietsen!” Het Ledûbtoernooi vindt plaats op 17, 18 en 19 juni. Inschrijven kan nog tot 3 juni. Meer informatie staat op www.vcledub.nl.

Ook de badeendjes zijn weer van de partij op het Ledûbtoernooi

aan ZCW en heeft een eindconcert gegeven waar ze een prachtige solo naar voren bracht. (Conservatory of Music at Oberlin College) Sinds 2010 dirigeert Laura ook de jeugdfanfare van Someren-Heide. Daarnaast heeft Laura in de maand april haar 2e succesvolle optreden gegeven met Jan Vayne. Ze hoopt in Amerika veel te leren en haar groei voort te zetten!

Laura Brugel met haar Hub van Laar trompet

Kleuters van de Schatkist en de wereld van kunst!

Er werd flink geschilderd en gebeeldhouwd De kleuters van de Schatkist zijn bezig met het thema Kunst. Behalve dat er in de groepen en het ingerichte atelier flink geschilderd, gebeeldhouwd en eigen kunstwerken ontworpen worden weten de kleuters inmiddels een heleboel over o.a Mondriaan, v. Gogh, Corneille, Rembrandt. Ook weten ze met welke materialen kunstenaars werken. Annie v Hunsel, heeft een bezoek gebracht

aan de kleuters en verteld over o.a Corneille. Ook is Annie met de beide groepen aan de slag gegaan in het atelier van de kleuters. Het mag duidelijk zijn dat het een kleurrijk geheel is bij de kleuters. Het project wordt afgesloten met een tentoonstelling voor ouders, opa,s en oma,s en andere kinderen, meesters en juffen, van de Schatkist.

Avondvierdaagse Maarheeze binnenkort van start Het is weer bijna zover! De Maarheeze Avondvierdaagse 2011 staat voor de deur. Dit jaar zal deze gehouden worden van 14 t/m 17 juni 2011. Sinds enkele jaren is KVWMaarheeze lid van de NWB, de Nederlandse Wandelbond. Dit betekent dat iedere deelnemer via de NWB verzekerd is en dat de medailles door de NWB verstrekt worden. Dit zijn landelijke medailles, dus als je ooit in een andere stad al meegelopen hebt, kun je je officiële medailles ook in Maarheeze uitbreiden. Iedereen uit Maarheeze en omgeving, jong en oud, kan zich in-

schrijven voor de Avondvierdaagse. Dit kan op 8 en 9 juni van 18:00 tot 19:30 uur op de Bruine Akkers 71 te Maarheeze. Er kan gekozen worden tussen 5km en 10km afstand. De kosten voor deelname zijn € 5,- per persoon. Zoals ieder jaar start de Avondvierdaagse weer vanaf de voetbalkantine op sportpark “De Romrijten”. 10km lopers moeten starten tussen 18:00u en 18:30uur. 5km lopers moeten starten tussen 18:30u en 19:00uur. Meer informatie kun je vinden op: www. kvw-maarheeze.nl


WOENSDAG 1 JUNI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 23

Nieuwe techniek voor stabielere kruisband St. Jans Gasthuis (SJG) Weert - Vogelsbleek 5, 6001 BE Weert - Telefoon algemeen: 0495 - 57 21 00 Correspondentieadres: Postbus 29 - 6000 AA Weert - E-mail: info@sjgweert.nl - Website: www.sjgweert.nl

Orthopedisch team wil voorop lopen met kennis en overdracht. v.l.n.r. de orthopeden van het SJG Weert, Wilmar de Goede, Frank Rahusen, Menno Braakman en Armin Supit.

Informatiebijeenkomsten Orthopedie Onderwerp: Artrose in heup of knie, ben ik aan een prothese toe? Data: 8 juni, 14 september, 26 oktober en 7 december 2011 Aanvang en Locatie: van 19.00 - 21.00 uur in het Auditorium van het SJG Weert Aanmelden: via de website: www.sjgweert.nl zie agenda. Via e-mail: patientenvoorlichting@sjgweert.nl telefonisch: 04 95 - 57 22 05

Het gaat snel in de orthopedie. Vernieuwingen op medisch gebied rondom onze botten, spieren, banden, pezen en gewrichten volgen elkaar in razend tempo op. Het orthopedisch team van het St. Jans Gasthuis volgt de ontwikkelingen niet alleen op de voet, het wil de verworven kennis zoveel mogelijk doorgeven. Thema-avonden over knie-, voet- en heupproblemen zitten bomvol. Ons bewegingsapparaat vaart er wel bij. Werden er in 2007 in het St. Jans Gasthuis slechts 17 kruisbandreconstructies gedaan, vorig jaar waren dat er al 116!

Foto: Franco Gori

internationale congressen en het door-

neer te zetten waar hij zat vóórdat hij

niet goed wordt begeleid door een kun-

spitten van vakbladen zitten ze ‘eerste

scheurde.” Frank Rahusen – hij begeleidt

dige fysiotherapeut dan levert dat trucje

rang’. Ze zijn trots op het bijna volledige

veel sporters - gebruikt al ruim twee jaar

niets op. Dan kan het goed mis gaan.”

pakket dat de vakgroep aanbiedt. Iedere

deze techniek die een potentieel beter

Kennisoverdracht aan huisartsen en

orthopeed doet algemene orthopedie

werkende kruisband oplevert.

fysiotherapeuten gebeurt door presentatie- en informatieavonden over nieuwe

zoals knie- en heupprotheses, kleine operaties en botbreuken. Daarnaast is

Samenwerking

technieken, heup- en knieprotheses,

voorzitter van de vakgroep Menno Braak-

Wat orthopeed Wilmar de Goede bijzon-

schouders, voeten en kruisbanden. Fysio-

man gespecialiseerd in ingewikkelde

der aanspreekt in het St. Jans Gasthuis is

therapeuten die deze bijeenkomsten be-

schouderproblemen en knierevisies (het

het formaat van het ziekenhuis. “De lijnen

zoeken, zien het belang. De orthopeden

voor de tweede keer plaatsen van een

zijn kort”, zegt hij. “Je loopt makkelijk bij

willen verder. Om de samenwerking te

nieuwe knieprothese). Orthopeed Armin

elkaar binnen voor overleg. Dat komt de

intensiveren spelen ze met de gedachten

Supit heeft buitengewone kennis van

kwaliteit, dus de patiënt, ten goede.” Ook

om met grotere regelmaat zelf fysiothera-

heuprevisies en kruisbandchirurgie.

Frank Rahusen vindt het belangrijk om

peuten te gaan bezoeken.

De sinds februari in het team werkende

contacten in eigen huis en die in andere

collega Wilmar De Goede is deskundig

klinieken te benutten: “Vroeger zei een

Informatie op locatie

op het gebied van voet-, enkel-, en

dokter ‘luister eens. Ik kan je niet helpen’.

De orthopeden willen maandelijkse in-

schouderproblemen. Frank Rahusen doet

Punt, en dan stond je buiten. Nu is het

formatieavonden gaan verzorgen waarop

promotieonderzoek op het gebied van el-

wel eens zo van ‘nou, ík kan je niet helpen.

iedereen welkom is. Ook is het mogelijk

leboogchirurgie en legt zich specifiek toe

Mijn kennis reikt niet zo ver, maar ik zal

om op verzoek van (sport-) verenigingen

op kruisbandletsel, standscorrectie van

het eens vragen aan mijn collega’.”

op locatie informatiebijeenkomsten te organiseren over onderwerpen zoals

benen en knieschijfafwijkingen. Hij komt

Allround team

net terug van een internationaal congres

Het orthopedisch team hecht veel waarde

sportblessures & behandeling, schouder-

De vier in Weert werkende orthopedische

over kruisbandreconstructies (‘ik ben een

aan intensieve samenwerking met huisart-

problematiek en heup- en knieprotheses.

chirurgen Menno Braakman, Armin Supit,

kruisbandfan’) en is razend enthousiast:

sen en fysiotherapeuten. Frank Rahusen:

Frank Rahusen en Wilmar de Goede, zijn

“Er is een nieuwe techniek ontwikkeld,

“Wij kunnen een trucje doen, een operatie

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact

enthousiast over de vernieuwingen. Door

waarbij je veel secuurder moet wer-

van een half uur. Maar wanneer die pa-

op met de afdeling Patiëntenvoorlichting

middel van bijscholing, het bezoeken van

ken om de kruisband op exact de plek

tiënt de volgende dag naar huis gaat en

van het SJG Weert, tel. 0495 - 57 21 25.


WOENSDAG 1 JUNI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 24

Actie www.c1000.nl

Aanbiedingen zijn geldig: don. 2 juni t/m zat. 4 juni

SCHOUDER KARBONADE

Aanbiedingen zijn geldig: don. 2 juni t/m zat. 4 juni

500 GRAM

1.

2.

99

500 GRAM

BBQ SPIEZEN KIP- OF VARKENSSATÉ, KIP- OF VARKENSSHASLICK OF KIP-HAWAI

3.

98

SCHAAL 5 STUKS

Slim bezig

MELKBOTERPUNTJES

MANDARIJNEN

1.50

ZAK 10 STUKS

VOORDEELKAAS C1000 GOUDSE 48+ JONG OF JONG BELEGEN

STUK 1,5 KILO

GEMARINEERDE BBQ LAPJES

UW EIGEN BAKKER

ZOETE

NET CA. 1 KILO

99

Aanbiedingen zijn geldig: don. 2 juni t/m zat. 4 juni

HALVE MELOENVLAAI 5 À 6 PERSONEN

5.

00 PER STUK

GEROOKTE

SCHOTSE ZALM

PAK 100 GRAM

PRIJSALARM OP=OP

PRIJSALARM OP=OP

Geldig alleen vr. 3 en zat. 4 JUNI

Geldig alleen vr. 3 en zat. 4 JUNI

SCHAAL

5 STUKS

2.

2.

99

VOLOP VERS BROOD

50

4.

95

HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 2 JUNI GEOPEND VAN 12-18 UUR

C1000 MEGA HAMBURGERS

1.49

BAVARIA, PALM, DOMMELSCH EN HERTOG JAN BIER

3 HALEN= 2 BETALEN

MAX. 3 KRATTEN PER KLANT

Hesselberth Capucijnerplein 17 Budel

Onze openingstijden: Ma Di Wo Za van 8.00 - 20.00 uur Do Vr van 8.00 - 21.00 uur

Grenskoerier week 22 2011  

weekblad voor Budel / Budel-Schoot / Budel-Dorplein / Maarheeze / Soerendonk / Hugten / Sterksel / Gastel / Hamont / Hamont-Lo