Page 1

50e JAARGANG NO. 15

WOENSDAG 14 APRIL 2010 www.grenskoerier.nl

Hamont-Achel for Life winnaars van de eerste VIS-prijs

DEZE WEEK • Officiële gemeentenieuws

Vrijwilligers maken de wereld een klein beetje beter

•B  estuursprogramma Cranendonck • Schepenhuis van start • Tegend’raads • Oldtimerbeurs Hamont • Koninginnedagprogramma’s

Zie achterpagina

bedankt

De trotse winnaars van de eerste VIS-prijs, foto: Hammie HAMONT-ACHEL- Ze zijn van Jong CD&V, de christen democraten van Hamont-Achel. Drie jonge politiek bewuste mensen met oog voor de samenleving. De rol van de vrijwilliger in deze samenleving is ook hen al opgevallen. Daarom besloten Koen Willekens, Christel Truyens en Joris Rutten een avond op poten te zetten om deze vrijwilligers eens in het volle licht te zetten. Dat gebeurde afgelopen vrijdagavond in cinema Walburg. VIS, noemden de organisatoren deze avond: Vrijwilligers in de Spotlight!

‘Vrijwilligers maken de wereld een klein beetje beter,’ aldus Koen Willekens in zijn toespraakje. Daarom hadden de drie jonge politici het initiatief genomen tot deze bijzondere avond. Natuurlijk werd iedereen ontvangen met een lekker hapje en

Smokkelrally groot succes

drankje en daarna zette het gezelschap zich in de zaal. Drie genomineerden waren er: de vrijwilligers van Hamont-Achel for LIfe, de missiekring Achel en de molenaars van de Napoleonsmolen. (Lees verder op pagina 2)

Wij danken iedereen voor de geweldige steun en oplettendheid na deze gewelddadige gewapende overval U. WYCZISK en ZN.

Reageer op het forum op www.grenskoerier.nl De eerste forumstelling gaat over leegstand van café’s en winkels Er komt steeds meer leegstand in Cranendonck en dan met name in Budel. In eerste instantie denk je daarbij aan horecapanden maar wie eens goed rondkijkt in het dorp zal verbaasd zijn over het aantal winkelpanden dat leeg staat. Een slechte zaak! Het dorp krijgt op deze manier een weinig dynamische uitstraling en ook economisch betekent leegstand (net als stilstand) achteruitgang. Niet alleen de leefbaarheid in de kleine kernen staat ter discussie maar ook die in de grootste kern mag wel eens flink onder de aandacht gebracht worden. Bij de Grenskoerier zijn we eens aan het tellen geslagen en ‘in de gauwigheid’ noemen we zo’n stuk of acht café’s op (waaronder als laatste de Wielerbaan) en zeker vijftien winkelpanden. Waarschijnlijk zijn het

Het was weer fantastisch afgelopen zondag in het Budelse centrum. Weliswaar was het een beetje frisjes maar het zonnetje liet zich gelukkig regelmatig zien.

Prachtige paarden, glanzende koetsen, een enthousiast publiek en niet te vergeten de hele show eromheen maakten deze derde Smokkelrally weer tot een

spektakel dat niet alleen een grote regionale betekenis gaat krijgen maar dat ook grensoverschrijdend een naam begint op te bouwen.

er veel meer. We bellen de burgemeester die stelt dat de gemeente daar niets aan kan doen aangezien het niet in hun macht ligt. Het is aan de eigenaren van de panden om dit aan te pakken. Die eigenaren verwijzen naar de kredietcrisis en de angst om te ondernemen. En het nieuwe college bij monde van Patrick Beerten stelt dat het probleem hun volle aandacht heeft maar komt evenmin met concrete ideeën. Daarom gaat de Grenskoerier u op www.grenskoerier.nl de gelegenheid geven mee te denken over dit soort problematiek. U kijkt op ‘forum’ en klikt vervolgens ‘stelling’ aan. Onze eerste stelling heeft betrekking op bovenstaand probleem. We hopen op heel veel reacties dan kan ook de politiek daar haar voordeel mee doen!

‘t Winkel 39, 6027 NT Soerendonk, Tel.: 0495-591558


WOENSDAG 14 APRIL 2010

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 2

Tot 18 april kunt u haar nog aanmelden: “Uw eigen Koningin” ter waarde van

1000 euro

(zie de Grenskoerier van vorige week)

ter waarde van

1000 euro

Hamont-Achel for Life winnaars van de eerste VIS-prijs Vrijwilligers maken de wereld een klein beetje beter Vervolg voorpagina

Notaris Op de Laak in Budel is verhuisd. Gelijk heeft hij, van één van de lelijkste gebouwen van Budel, het oude politiebureau tegenover het gemeentehuis, naar een fraai eigen pand in de Meemortel. Bij de notaris kom je niet vaak, dus hangen er affiches op de ramen van het oude pand om (potentiële) klanten op de verhuizing te attenderen. Mijn oog valt direct op zo’n affiche. “We zijn verhuist” staat daar op. Verhuist met een “t”. Ik kijk nog eens, maar het staat er echt. Op twee andere affiches, staat het overigens keurig met een “d”. Maar mijn oog blijft maar naar die “t” trekken. Het staat er echt. Ik snap dat een notaris geen man meer is met een kroontjespen, inktpot en sigaren, maar ik heb nog steeds het idee, dat een notaris een hele secure man moet zijn om zijn vak goed te kunnen uitoefenen. En daar hoort voor mij ook foutloos Nederlands bij. Een “”dt”’ fout kan gebeuren, maar bij een notaris en zo’n affiche weken laten hangen?

Grote Oranjedisco Voor alle jongens en meisjes van Budel organiseren Turnlust en BTV (Budelse Tennisvereniging) in samenwerking met De Bonte Os in café/zaal De Bonte Os op vrijdag 23 april een supergave Oranje party. Lid of niet-lid, iedereen tussen 8 en 15 jaar is welkom. De entree is 3,50 waarvoor je een zakje chips en iets te drinken krijgt. Extra consumpties

zijn 1,60 euro. De avond duurt van 19.30 tot 22.30 en eerder ophalen is natuurlijk mogelijk. Zoals gezegd staat deze avond in het teken van het komende WK en Oranje. De kleur oranje (evt. rood-wit-blauw) staat centraal en er wordt deze avond een te gek spel gespeeld waarmee een mooie wisselbeker te winnen is.

Om beurten werden ze toegesproken door een van de drie organisatoren. ‘Het begon allemaal met een optreden van de Heideroosjes,’ vertelde Koen Willekens. ‘Een gezellig avondje groeide uit tot een grandioze benefit.’ Een aantal vaste vrijwilligers die al een tijdje de handen uit de mouwen steken bij evenementen van de stad hadden die avond achter de toog niet zo heel veel om handen. En dan begint men te buurten over hoe de wereld te verbeteren. Zo ontstond het idee om ook in Hamont-Achel iets te doen voor Music For Life, de jaarlijkse eindejaarsactie die radiozender Studio Brussel organiseert voor projecten van het Rode Kruis. dit jaar was het doel: Stop malaria, 5 euro voor een muskietennet voor

mensen in Burundi. Twee dagen na de actie werd de enorme opbrengst van 18 534 euro naar het Glazen Huis in Gent gebracht. Christel Truyens stelde de mensen van de missiekring voor. Reeds sinds 1970 halen ze oud papier op en de opbrengst is voor het goede doel. Zo zamelen de vrijwilligers maandelijks iets meer dan 20 ton oud papier op in het centrum van Achel. Op jaarbasis geeft dat z’n 260 tot 280 ton papier. Aan net geen 0,025 EUR per kilo (oftwel 1oude BEF) levert dit een mooi bedrag op. In totaal zijn ze met z’n 40 vrijwilligers die afwisselend op zaterdagvoormiddag papier ophalen. Drie molenaars heeft de Napoleonsmolen. Joris Rutten stelde ze voor: de drie Harries waaronder oud-burgemeeste Harrie Meeuwissen. In mei 1997 werd de molen

feestelijk geopend. De kap en het olieslagwerk had men helemaal vernieuwd. Maar wat het meeste opviel was dat de molen terug in ere hersteld was. Om de restauratie in ere te houden stelde men een molenaar aan. Van 1997 tot 2002 was Eddy Fredericks uit Lommel de molenaar van dienst. ds 2002 namen andere vrijwilligers de fakkel over: de drie Harries houden de molen draaiend, af en toe geholpen door een echte molenfan of een stagiair molenaar. Wat maken de molenaars dan in de molen? Ze malen z’n 400 -600 kg graan per jaar en slaan ook regelmatig lijnolie. Tot winnaar werd uiteindelijk de groep van Hamont-Achel for Life uitgeroepen. Dat werd naar goede Hamont-Achelse gewoonte beklonken met een trappistje of een palmpje.

Gezinsfietstocht Cranendonck op de fiets Maandag 24 mei 2010, 2e Pinksterdag organiseert T.W.C. De Spurters uit Budel de zevende editie van de gezinsfietstocht Cranendonck op de fiets. Ook dit jaar kunnen de fietsliefhebbers uit Cranendonck en omgeving, maar ook van ver daarbuiten, op 2e Pinksterdag weer hun hartje ophalen bij het jaarlijkse fietsevenement “Cranendonck op de fiets” van T.W.C. de Spurters. Deze fietstocht voor het gehele gezin trekt steeds meer deelnemers. Bij de edi-

tie van vorig jaar waren het er maar liefst 980. Deze keer gaan de volledig uitgepijlde routes een geheel andere richting uit dan tot nu toe, namelijk richting oosten oftewel richting Peel. De deelnemers fietsen over goed te berijden en vooral rustige openbare wegen en fietspaden (soms onverhard) door veelal agrarische gebieden rondom Nederweert en Ospel. Maar ook zijn er zeer mooie trajekten langs kanalen, kleine romanti-

sche woonkernen en bosgebieden in de routes opgenomen. De gezellige terrasjes aan de routes ontbreken ook dit keer niet. De routes zijn vooral geschikt voor de gewone fiets zodat iedereen hieraan kan deelnemen. De afstanden zijn circa 30, 45 en 60 kilometer. Inschrijving en start van 10.00 – 14.00 uur bij Café Zaal De Bellevue, Maarheezerweg 1 Budel. Kosten bedragen 2,50 p.p. (kinderen t/m 15 jaar gratis). Gratis versnaperingen onderweg.

Vrouwelijke waterschapsbestuurders vrezen voor veiligheid van Nederland Worden de waterschappen opgeheven zoals de ambtelijke commissie die zich hiermee bezig hield voorstelt? Zij pleiten voor minder ambtenaren en dus het opheffen van deze bestuurslaag. Daardoor komt de waterveiligheid ernstig in het geding vinden de vrouwelijke waterschapsbestuurders van Nederland. Daarom deze brief: Vermindering van de bestuurlijke drukte door de waterschappen op te heffen en onder te brengen bij het Rijk, provincie of gemeenten, is volgens de ‘watervrouwen’ geen reële optie. De zorg voor waterveiligheid, het watersysteem en schoon water zouden verdeeld kunnen worden tussen het Rijk en de gemeenten, dan

wel tussen provincies en gemeenten. Dit zou veel minder bestuurlijke drukte en grote besparingen opleveren volgens de commissies. Het tegendeel is echter waar. De waterschappen hebben relatief weinig bestuurders (er zijn in Nederland 746 waterschapsbestuurders) en ze beschikken over slechts één procent van het totale ambtenarenapparaat van Nederland. Bovendien is het de goedkoopste bestuurslaag; de totale bestuurskosten van alle waterschappen tezamen bedragen 23 miljoen euro. Opheffing zet dus beslist geen zoden aan de dijk. Vanwege de benodigde fusie- en frictiekosten bij herindeling zal het zelfs honderden miljoenen per jaar meer kosten. ,,De kracht van de waterschappen is

dat ze specifieke kennis in huis hebben en al jaren zorgen voor waterveiligheid. De afgelopen maanden hebben we gezien hoe het in omliggende landen – waar geen aparte waterschappen zijn – mis kan gaan, zoals recentelijk in Engeland en Frankrijk. Het waterschap in Nederland is een uniek systeem, waarbij veiligheid bovenaan staat. Het waterschap doet zijn werk al jaren min of meer op de achtergrond. Omdat het in Nederland zo goed geregeld is, met een eigen systeem van belastingheffing waardoor de veiligheid gewaarborgd is, kan het waterschap voortvarend zijn werk doen. Er hoeft geen keuze gemaakt te worden tussen bijvoorbeeld de bouw van een sporthal of een dijk

verstevigen. De waterschappen hebben een unieke taak wat betreft veiligheid en het op orde houden van het watersysteem. De veiligheid moet voorop blijven staan, maar voor de overige taken is door synergie wel winst te behalen. Een goede samenwerking en een meer bedrijfsmatige aanpak kan jaarlijks tot 380 miljoen besparing opleveren. Gemeenten en waterschappen zijn hierin elkaars natuurlijke partners en zijn al bezig om deze plannen samen uit te werken. Dat zijn plannen die haalbaar zijn. Opheffen van de waterschappen is uiteindelijk een gevaarlijke optie. De vrouwelijke bestuurders van de diverse waterschappen in Neder-

land hebben de handen ineen geslagen om aandacht te vragen voor het werk van het waterschap en de waterveiligheid van Nederland zodoende te kunnen waarborgen. In de 26 waterschappen die Nederland telt, zitten 137 vrouwen in het bestuur, waarvan 16 in het dagelijks bestuur. Namens het netwerk Waterlelie waarin de vrouwelijke waterschapsbestuurders verenigd zijn. Lida Schelwald – Van der Kley. Heemraad Waterschap Zuiderzeeland Klazien Hartog. Hoofdingeland Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Annemarie Moons Dijkgraaf Vallei en Eem


WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 3

2.01! 1.97! 7.40!

Brood van de week: Andes van 2,51 voor .....................................................

Onbezorgd. Daar zorgen wij graag voor.

Toetje van de week: NIEUW lentebolletjes van 2,46 voor ............................ T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

T.: 0495 491354 • www.bakkerijrooymans.nl Weekendtip: vrijdag 16Budel en zaterdag 17 april de lekkerste Kersenvlaai van 9,25 voor............

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

fiets

WOENSDAG 14 APRIL 2010

Elke dag weer.... Vers, ambachtelijk en lekker!

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

De zorg voor uw kind is misschien wel de grootste uitdaging in uw leven. Gelukkig staat u er niet alleen voor. ZuidZorg helpt u graag op weg tijdens de zwangerschap en de kraamtijd. En ook daarna kunt u bij ons terecht voor deskundige hulp bij de

➩Noteer in uw agenda: 9 mei: grote Jong Nederland rommelmarkt in BudelSchoot

zorg voor uw kinderen. Van baby tot kleuter. En dat geeft rust. ZuidZorg is er graag voor u met: • Zwangerschapscursussen • Informatieavonden over borstvoeding

➩Voor al uw timmerwerk. Kozijnen, ramen, deuren, trappen www.timmeratelierbertstevens.nl tel. 0495 - 593206

• Kraamzorg • Het consultatiebureau • Cursussen rondom opgroeien en opvoeden • Voedings- en dieetadvies speciaal voor kinderen Meer informatie op www.zuidzorg.nl of bel 040 2 308 408

6de Oldtimerbeurs van motoren, scooters, brommers en onderdelen Zondag 18 april van 09.30-17.00 u met vele internationale standhouders Keunenlaan 7, HAMONT Tel: 00-32 475 60 51 22

www.oldtimerbeurs.be

De allernieuwste gordijnstoffen

Vitrages

In-betweens

Ook meet- en maakdienst

Vouwgordijnen Tapijt en vinyl

(donderdag 15-4 t/m zaterdag 17-4)

open: ma tm zat. 9 tot 17 uur, dinsdag gesloten

www.fotostudioton.nl

COMMUNIE Fotostudio Ton FOTO'S

Stationsstraat 28a, Maarheeze Tel.: 0495-593055

Molen Zeldenrust diervoeders en kunstmest

legkorrel - legmeel -

gemengd graan - opfokkuikenmeel grit - kalkoenvoer - strooisels

Kap

(thuis) kapster voor Budel e.o. IEDERE VRIJDAG : wassen+föhnen : € 10,00* wassen+watergolven : € 12,00*

06-23711432 www.mobikap.nl

*niet in combinatie met andere kortingen en/of behandelingen

Edie en Carla Kees Burg. van Houtstraat 62 Budel. Tel. 491402. Dinsdags gesloten

Jos Boudrie

mini graafwerken

Budel (0495) 49 11 02 06 53 792 452

Mobi

Fotostudio Ton

Leende, Langstraat 3, hal 9, tel. 040 2062822 Oirschot, Rijkesluisstraat 43b, tel. 0499 842337 Nederweert, Brugstraat 3, tel. 0495 622796

AANBIEDING e 1,99 e 0,99 e 0,99

➩Te koop: kleine pakken hooi en stro tel.: 0620037190

10.000-den meters op voorraad

www.schmitz-engelen.nl

Perssinaasappels 2 kilo Broccoli 500 gram Chiquita bananen p kilo

➩Rommelmarkt K.V.W. Budel op zondag 25 april, op de speelplaats van het Junior College aan de P.v. Herstalstraat Budel. Heb je spullen (geen groot materiaal) dan kun je bellen naar Nico tel., 06-11332498 of Paul tel., 493291. Dan worden de spullen in overleg opgehaald (eventueel in overleg brengen)

Vlasroot 17 • 3930 Hamont-Achel •  +32(0)11-825507

Voor het graven van oprit, terras, sleuVen, VijVers. spitten en grondVerzet in (achter-) tuinen en het beladen van containers tevens HydrauliscHe breekHamer, VeegmacHine en pallet-lepels

Communie tips MP3 spelers vanaf

19,95

Portable Radio Rec CD vanaf

39,95

Digitale fotocamera vanaf

79,95

Thuis in eluid Beeld en G

EP: v.d.Kampen Electronics Audio • Video • KTV • Telecom • Klein Huishoudelijk • Witgoed • Multimedia • Dr. A. Mathijsenstraat 11 • 6021 CJ Budel • Tel. 0495 49 71 79 • www.epvanderkampen.nl EP:ElectronicPartner®


WOENSDAG 14 APRIL 2010

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 4

Informatiebulletin over culturele of gewoon gezellige evenementen in onze regio samengesteld door de Grenskoerier

Vrijdag 16 april • Van 16 april tot 3 juni is er in de Smeltkroes te Maarheeze een expositie van schilderijen in gemengde techniek op papier en acryl op doek van Marike Meurs uit Bemmel en werken in brons van Mieke van Oort uit Vught. • Het 22e van Horne Popfestival van de Philips van Horne vindt dit jaar plaats op vrijdag 16 april a.s. in het Weerter muziekcentrum De Bosuil. Maar liefst elf talentvolle schoolbands hebben ingeschreven. Van Horne Pop begint om 19.20 uur (zaal open om 19.00 uur). Entree: drie euro.

Zaterdag 17 april

Van Horne Pop in Muziekcentrum De Bosuil in Weert Het 22e van Horne Popfestival van de Philips van Horne vindt dit jaar plaats op vrijdag 16 april a.s. in het Weerter muziekcentrum “De Bosuil”. Maar liefst elf talentvolle schoolbands hebben ingeschreven. Van Horne Pop begint om 19.20 uur (zaal open om 19.00 uur). Entree: drie euro. Van Horne Pop is toegankelijk voor leerlingen, oud-leerlingen, genodigden en ouders. Oud-leerlingen

kunnen via het telefoonnummer van de school (0495-431030) of bij de receptie (Frans Sahertian) kaartjes bestellen. De deelnemende groepen / acts zijn: Vinyl Record (Classic Rock), Jannock to Wok (Punkrock), Mongoose In Living Forest (Classic Rock), The Roundabouts (Blues), Mischine (Punkrock), Dude & The Gingers (Reggae/Rock), Namens van Lier (Akoestisch), Wee Heavy (Heavy Pop), Obie (Hiphop), stelioT

• Op 17 april wordt er in de Reinder een film over een bankoverval in BudelSchoot vertoond. Een spectaculaire overval met achtervolgingen van de boef door heel Europa. Laat deze kans om de film te zien niet voorbijgaan, het is slechts een eenmalige vertoning op zaterdag 17 april 2010 in de Reinder te Budel-Schoot. Aanvang 20.00 uur.

Reageert u eens op de Poll op

• Zaterdag 17 april om 14.00 uur treedt het Biks Trio op in De Smeltkroes in Maarheeze. De entree bedraagt 2 Euro. Dit is de laatste voorstelling van de werkgroep ouderen van de Activiteitenkommissie De Smeltkroes seizoen 2009/2010. Op zaterdag 18 september begint het nieuwe seizoen.

of geef uw mening op het forum

• Hoewel het huidige theaterseizoen nog in volle gang is, zijn ze bij het Munttheater al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe theaterseizoen 2010-2011. Op zaterdag 17 april om 16.00 of om 21.00 uur wordt het nieuwe programma op feestelijke wijze aan het publiek gepresenteerd in de theaterzaal zaal van het Munttheater.

Zondag 18 april • Op zondag 18 april vindt de eerstvolgende wandeling van de Natuurvrienden van de heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” plaats. Ze maken een wandeling door het Staatsbos Leende. Vertrek om 9:30 vanaf het Schepenhuis te Budel. Iedereen is van harte welkom. • Op zondag 18 april 2010 zal weer voor de 6de maal een internationale oldtimerbeurs aan de Keunenlaan 7 in Hamont plaatsvinden. Om 9:30 uur openen de deuren voor het grote publiek, vorige editie trok meer dan 3500 bezoekers. Meer informatie: Kijk op onze vernieuwde website www.oldtimerbeurs.be • Het 26e Internationaal Kinderfestival Weert vindt plaats op zondag 18 april 2010 is het Munttheater en het Collegeplein in Weert dé plek voor een internationale ontmoeting. Voornamelijk jonge (amateur) artiesten met verschillende culturele achtergronden brengen een spetterend en kleurrijk programma.

Automatische hordeuren van Verbakel Montage Sinds begin 2010 heeft Verbakelmontage (horramen en deuren) iets nieuws: automatisch openende en sluitende hordeuren. Zeer gemakkelijk en gebruiksvriendelijk! Ideaal voor mensen in een rolstoel of met een rollator of in de horeca. Met een druk op de knop opent de deur en blijft zo lang open staan zoals u het vooraf heeft ingesteld, dat wil zeggen tussen de 3 en 60 seconden. Na deze tijd sluit de deur zich weer automatisch. Natuurlijk is het ook mogelijk om de deur handmatig te openen, waarbij , waarbij de deur automatisch de beweging voortzet. Zodoende kunt u ook bij stroomuitval de deur gewoon openen. Mocht uw deur een obstakel voelen dan schakelt de aandrijving automatisch

uit. De kans op beschadiging is daardoor beperkt. Verbakelmontage installeert deze automatische deuren compleet naar uw wens. Zo is het mogelijk om met een schakelaar of (draadloze) afstandsbediening te werken. Ook bestaat de mogelijkheid om (draadloze) bewegingsmelders aan uw deur te koppelen. De bediening kan op bijna iedere binnendeur geplaatst worden. Wilt u meer weten over deze nieuwe ontwikkeling neem dan contact op met Verbakel Montagewerken Budel, Burgemeester Remmenstraat 8 in Budel, telefoon 0495-490006 of 0622463305. U kunt ook kijken op www. verbakelmontage.nl of mailen naar verbakelmontage@hotmail.com.

www.grenskoerier.nl

Voor de zesde keer een internationale Oldtimersbeurs in Hamont Op zondag 18 april 2010 zal weer voor de 6de maal een internationale oldtimerbeurs in Hamont plaatsvinden. Om 9:30 uur openen de deuren voor het grote publiek, vorige editie trok meer dan 3500 bezoekers. Van mensen uit de buurt die de sfeer komen opsnuiven tot echte liefhebbers van het oud ijzer. Er is dan ook voor ieder wat wils. Buiten de verkoop en demonstraties van oude brommers,

motoren, scooters, oldtimers en onderdelen door internationale exposanten, zijn er ook tal van gezellige drank- en eetstandjes, een dj die zorgt voor de sfeermuziek, springkasteel voor de kleinste,... Dus zeker de moeite om eens een kijkje te komen nemen! U bent van harte welkom. Entree: € 5,00 (tot 12 jaar gratis) Parkeren: Er zijn gratis parkeerplaatsen voorzien, deze worden vanaf de

Grote onzekerheid over bezuinigingen van de overheid CRANENDONCK- ‘Realistisch Vooruit’ hebben Elan, CDA en VVD hun bestuursprogramma genoemd. Afgelopen vrijdag werd dit door de drie beoogde wethouders gepresenteerd. De komende vier jaar wil het nieuwe college voornamelijk bestaande plannen uitvoeren. Voor nieuw beleid is weinig geld. Enige uitzondering hierop is de nieuwbouw van basisschool De Boogurt. Het bestuursprogramma is niet gedetailleerd maar werd slechts op hoofdpunten samengesteld. Reden hiervoor is de onzekerheid over de bezuinigingen in Den Haag. Het is zeker dat er veel minder geld uit het gemeentefonds zal komen dan voorheen, het is echter niet duidelijk hoeveel minder dat zal zijn. Maatregelen kunnen dan ook pas genomen worden als daar uitsluitsel over is, vindt wethouder Patrick Beerten. Hij verwacht dat dat niet voor prinsjesdag zal zijn nadat een nieuw kabinet

is aangetreden. Toch wil het nieuwe college wel werken aan verbetering van de leefbaarheid. Het Hart van Soerendonk en het Masterplan Budel-Schoot zijn plannen die uitgevoerd cq waar geld voor gereserveerd moet worden. Deze plannen moeten gefinancierd worden uit de verkoop van de aandelen Endinet. De opbrengst hiervan stort men in het potje Reserve Leefbaarheid. Behalve de nieuwbouw van De Boogurt wil het college ook twee

Levensloopbestendige woningen worden gerealiseerd op De Berkelaar lijke belangstelling voor dergelijke woningen onder medioren en senioren. Stichting De Levensloop en Stichting SIR-55 hebben daarom besloten om een informatieavond te organiseren in Maarheeze. Beide stichtingen horen graag van u hoe u over dit project denkt en hoe u vindt dat uw toekomstige woning eruit zou moeten komen te zien. Bent u geïnteresseerd in dit nieuwe project in de kern van Maarheeze en wilt u graag geheel vrijblijvend nader geïnformeerd worden, dan nodigen Stichting De Levensloop en Stichting SIR-55 u uit aanwezig te

snelweg duidelijk met wegwijzers aangegeven. Heeft u nog een oude brommer op zolder of in de kelder staan? Vanaf € 10,00 heeft u al een plaatsje op de oldtimerbeurs, succes verzekerd! Openingsuren beurs: 09.30 u – 17.00 u | Locatie: Keunenlaan 7 te Hamont (België) Meer informatie: Kijk op onze vernieuwde website www.oldtimerbeurs.be

Nieuw college wil voornamelijk bestaande plannen uitvoeren

Informatieavond: Hoe willen medioren en senioren wonen? In januari van dit jaar is tussen de gemeente Cranendonck, de plaatselijke Stichting De Levensloop te Maarheeze en Stichting SIR-55 een intentieovereenkomst ondertekend, waarmee het startschot gegeven is voor de realisatie van een woningbouwproject voor medioren en senioren in de kern van Maarheeze. De intentie bestaat om op de locatie ‘De Berkelaar’ (voormalige Mariaschool) tussen de 14 en 20 levensloopbestendige woningen (patiobungalows) te realiseren. Inmiddels is het tijd voor het nemen van de volgende stap, namelijk het peilen van de daadwerke-

(Punkrock), Notorious (Rock), Shalsamar ft. MC Ginger & MC Fluffeh (Fistfunk). Voor het eerst in de geschiedenis van van Horne Pop is de organisatie geheel in handen van twee leerlingen van 6 vwo, Roel Hissel en Jasper Klomp. Beide leerlingen doen al jaren met diverse rockgroepen mee aan van Horne Pop. Hun organisatietalent wordt dit jaar, als eindexamenopdracht, beoordeeld voor het vak Nederlands.

zijn op deze informatieavond. De informatieavond is gepland op woensdag 28 april a.s. in cultureel centrum De Smeltkroes aan de Kijkakkers 1 te Maarheeze. De avond zal aanvangen om 19:30 uur. Het tot stand komen van een woningbouwproject kan op een aantal manieren verlopen. Eén vorm is het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Het doel van CPO is u meer zeggenschap te geven bij het realiseren van uw woning. De koper treedt, samen met zijn toekomstige buren, zelf op als opdrachtgever en ontwikkelaar. Stichting De Levens-

loop en stichting SIR-55 streven ernaar ruime patiobungalows te bouwen die voldoen aan de wensen van de consument. Stichting De Levensloop en Stichting SIR-55 zijn resp. een plaatselijke stichting en een landelijke consumentenorganisatie welke een gemeenschappelijke doelstelling nastreven. Men zet zich in om op een consumentgestuurde wijze woningen te realiseren. Medioren en senioren, eventueel gevormd in een groep, die zelf invloed uitoefenen en verantwoordelijkheid nemen bij de ontwikkeling van hun toekomstige woning.

bibliotheken behouden, weliswaar met een soberder dienstverleningsniveau. Elk jaar houdt de gemeente geld over dat bestemd was voor minimabeleid. Dat is niet de bedoeling vindt wethouder Frans Strik. Hij wil dan ook maatregelen nemen zodat ieder die recht heeft op dit geld het ook daadwerkelijk krijgt. Behalve door een betere communicatie wil hij ook de manier van aanvragen vereenvoudigen. De verkeersproblematiek veroorzaakt door Reiling in Maarheeze moet opgelost worden in samenwerking met deze ondernemer zelf en verder met de Provincie en de gemeente Heeze-Leende. Ook de verkeersgevolgen van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van Lidl bij de rotonde aan de Suffolkweg in Weert worden door het college nauwlettend in de gaten gehouden. Deze moeten zich niet afwikkelen op Cranendoncks grondgebied, zo stelt men. De Randweg-zuid wordt de komende vier jaar niet aangelegd. Daarvoor is geen geld tenzij men een enorme financiële meevaller zou hebben. Het gebied rondom het kasteeltje Cranendonck moet meer recreatieve mogelijkheden gaan bieden. Zo wordt gedacht aan een hotel op de plaats van de proefboerderij. Of er ooit een gemeentelijk backoffice gaat komen in het voormalig kantoor van Van Gansewinkel is nog helemaal niet zeker. Dat zal, volgens Beerten, sterk afhangen van de samenwerking met de A2 gemeenten. Hoe gaat deze samenwerking zich ontwikkelen? De bedoeling is dat er clusters van ambtenaren van de vier gemeenten gaan samenwerken. Zo werken alle ambtenaren van sociale zaken reeds in Valkenswaard.


WOENSDAG 14 APRIL 2010

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 5

www.winkeleninbudel.nl

www.winkeleninbudel.nl

week aanbieDingen

KAPSALON Iedere donderdagavond

bekroonde kruimelpudding

Miniflapjes kersen of appel

voor

4 voor

e 6.95

Knippen zonder afspraak van 18.00 - 19.30 uur

Het beste brood

Iedere woensdag

voor

e 1.85

e 1.95

Halve Lentevlaai voor

e 5.95

Wekelijkse brooddag:

Kinderen knippen ipv e 11,00 voor e 9,00

3 broden naar keuze voor e 5.25 Informeer in de winkel welke dag er brooddag is!!!

Grootschoterweg 103 Budel-Schoot Tel. 0495-430244

dames

Deze aanbiedingen zijn geldig van ma. 19 t/m zat. 24 april (onder voorbehoud van drukfouten)

wassen - knippen - drogen (model) e 19,00

heren wassen - knippen - drogen (model) e 14,50 Grootschoterweg127a • 6023 AR Budel-Schoot Tel. (0495) 495402

Al meer dan 35 jaar de specialisten in de tandtechniek!

Dit wandmeubel, maar dan anders?

Wij zijn er voor: - het aanmeten en maken van een nieuw kunstgebit - het aanmeten en maken van een nieuw kunstgebit op implantaten - het maken van frames en plaatjes (gedeeltelijke protheses) - het rebasen (nieuwe laag) van uw kunstgebit - het repareren van uw kunstgebit

Rechtstreeks van producent naar klant.

Hoogstraat 9 6028 RV Gastel Tel: 0495 - 430792 Fax: 0495 - 497017 info@meubelmakerijdebim.nl www.meubelmakerijdebim.nl

Met eigen toonzaal!

75 tot 100% vergoeding vanuit de zorgverzekering Praktijk: Tel: 0495 592622 Sterkselseweg 28, 6026 EB Maarheeze Laboratorium: Tel: 0495 594037 Moonslaan 21, 6026 EH Maarheeze Lid Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Ponyclub de Kroenekraantjes bedankt de sponsoren van de dressuurwedstrijden gehouden op 5 april 2010 • Rabobank • Emmers Ruitersport • Stal No Limit/ Zadelmakerij • Multi-Service • Totaalbouw Budel • Van Hunsel en Govers • Handelsonderneming Vlassak • Auto Vlassak • Houtkrullen Jos van Meijl • Tankstation van Horne • Hans Melgers Hoefsmid • Slagerij Jan en Marleen van Meijl

• Roefs Graszoden • VDL Groep • Kremers van Eerd • Puk&Muk • Stal Mulkhoeve • Cafe de Bout • Beerten Grondverzet • Belien Omheiningen • Brabants Ruiterhuis • Frans Peels • De Zonnevlecht

Tevens bedanken wij EHBO Maarheeze, begunstigers en de vrijwilligers die deze dag tot een succes gemaakt hebben.



Golflessen: 

  

  



Beginners of Gevorderden  



 Golfpro Frans van Dijck   (0031)(0)6-10840363  We willen iedereen als nog bedanken  Internet: www.fransvandijckgolfpro.nl   voor ons 33 jarig bestaan     



 GSM:  

    Sponsors C.V. De Flausmause ‘09-’10           Schilderbedrijf van der Kruijs    Manege De Oude Meulen    Cafe Quincy    

e regio Nieuw in d nde Heeze-Lee ck ! Cranendon

&

Pour Vous Beauté Interesse in een GRATIS make-up of huidadvies van Kanebo SENSAI???

Maak voor zaterdag 17 april een afspraak in onze winkel, of bel: 0495 491293 Bij aankoop van een product van Kanebo SENSAI een GRATIS beautybag met miniaturen cadeau. Zolang de voorraad strekt !!

Op alle huidverzorging en make-up deze hele week 15% korting

verse heerlijke Ook hebben we di korting. geuren met 50% Kom kijken!!

Een vertrouwd adres voor het plaatsen van uw afvalcontainer en verantwoorde verwerking van uw (bedrijfs) afval.

(voortaan dinsdag open)

T. +31 (0)497-519547 - www.van-beers.com

CONTAINERS

RECYCLING

Nieuwstraat 18 • Budel • 0495-491293

G&S Schilderwerken Gebruikte Meubelhal Hamont Cafe de Sport Budel-Schoot Van Horne Brandstoffen Climat Systems Brabant ATEP Verheggen Allround Klusbedrijf Paardenhouderij Looymans Jaspers elektro Metselwerken Patrick Beerten Jan & Mia Looymans

En alle vrijwilligers n paar sponsoren We willen nog ee bedanken: gsmij. Vlassak aannemin s ee Vl VLM k Autogarage Driebo s en pp Ku W gebr. J en n pe m Ka r E.P. van de n f van der Kampe em Aann ersbedrij


WOENSDAG 14 APRIL 2010

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 6

Oprichtingsacte voor exploitatie Schepenhuis ondertekend Initiatiefnemers hopen op veel Vrienden van het Schepenhuis WEEKENDDIENST: Huisartsen, bel de huisartsenpost: 0495677677 (nieuw nummer!) WEEKENDDIENST: Tandartsen, voor patiënten van de tandartsen die aangesloten zijn bij de kring Weert, Nederweert en Cranendonck geldt in geval van spoedeisende hulp het centrale nummer: (0495) 46 07 65 Het spreekuur is op zaterdag en zondag van 11.00 tot 11.30 uur APOTHEEK BUDEL openingsuren: werkdagen van 8.00 - 17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u 549720 APOTHEEK MAARHEEZE openingsuren: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 18.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u 549720 Bezorging medicijnen De bezorging van medicijnen door Apotheek Budel vindt ook plaats na het sluitingsuur. Bestelde medicijnen worden te allen tijde afgeleverd. Bij slechte weersomstandigheden kan de bezorging wel ooit uitlopen tot acht uur in de avond. Geen zorgen dus! PRIESTERS REGIO CRANENDONCK: Pastoor Roes, Kerkstraat 27, Budel, tel. 491215 Kapelaan Van Dijk, Kerkstraat 20, Maarheeze, tel 591215 Pastoor Cornelissen, Collegestraat 25, Hamont-Achel, tel. 0032 11 440222 WACHTDIENST VAN GENEESHEREN HAMONT: Voor spoedgevallen belt u het centrale nummer:

011 - 666612

ZUIDZORG Bureau Budel: Dam 1 (beperkte uitleen ma t/m vr van 17 tot 18 u.) Dag en nacht bereikbaar via centraal kantoor, De Run 5601, Veldhoven: 040-2308408 Uitleen verpleeg- en kraamzorgartikelen: 040-2308000 DIABETESLIJN (033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ‘s nachts alleen in geval van nood)

Vlnr.: dhr Plagge (Lunetzorg), Frank van Mierlo (LTA), Frans Verdonk (Lunet) en Jan Mighels (Heemkunde) foto: Hammie BUDEL- Vorige week woensdag werd een belangrijk document ondertekend. Na jarenlang wikken, wegen, overleggen en steeds weer nieuwe plannen maken is de zaak

VERLOSKUNDIGEN José van Niel en Simone Pauëlsen zijn de verloskundigen van de gemeente Cranendonck, tel.: (0495) 49 22 44. Bij geen gehoor of langdurig gesprek, kunt u de verloskundige via de portier van het St. JansGasthuis op laten roepen. Tel. (0495) 57 21 00 www.verloskundigenbudel-maarheeze.nl KRAAMZORG HOMECARE Informatie of aanmelden kraamzorg van ma. t/m vr van 09.00 -17.00 uur. Voor directe kraamzorg 24 uur per dag bereikbaar 040-20 64 444 of Regiokantoor Cranendonck: Monique Vos 0495-518932 of www.kraamzorg-homecare.nl Waar vind ik een AED? Budel-Dorplein: Taxi Hompes, zijgevel Budel-Schoot: Gemeenschapshuis De Reinder, voorgevel Budel: Molenstraat 34 zijgevel, Oude postkantoor bij de brievenbussen, Gemeenschapshuis De Borgh voorgevel, Cranendonckln 67, voor gebruik bij evenementen: Mathijssenstraat 66 Gastel: De Cranenhoeve, voorgevel Soerendonk: Café De Sport, voorgevel Maarheeze: Liac voorgevel, Ereprijsstraat 20 zijgevel, Dissel 80 zijgevel Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming Meldkamer Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID): 088 - 8113113 (0,10 p/m; voor meldingen dierenmishandeling) Meldkamer Dierenambulance (van de Dierenbescherming afdeling Brabant Zuid-Oost), 0900 - 1120000 (0,20 p/m; 24 uur bereikbaar voor meldingen dierennnoodhulp) * vermiste en/of gevonden huisdieren in deze regio; Will van Leeuwen; wileninka@hotmail.com; tel. 0495-499690 (ma-vr na 16.00 uur, weekends bereikbaar) Amivedi Weert, 0495-546159, amivedi.weert@home.nl, www.amivedi.nl De dieren zullen eenmalig gratis in De Grenskoerier geplaatst worden. BUURTZORG MAARHEEZE/SOERENDONK/GASTEL/STERKSEL. Thuiszorg verpleging en verzorging. 24 uur direct bereikbaar onder nummer 06-22331266

Politie Cranendonck, Kijkakkers 37, Maarheeze, tel. 0900-8844 Ambulancedienst alarmnummer 112. (Als het dringend is).

De gemeenteraadsverkiezingen zijn alweer ruim een maand geleden… het verliep voor ons niet geheel naar wens, maar we willen als fractie van Nieuw Maarheeze graag alle mensen bedanken die hun vertrouwen in ons hebben laten blijken door op ons te stemmen ! Zoals iedereen wellicht weet, zat het ons niet mee. De avond voor de verkiezingen hadden we de pech dat bij onze lijsttrekker een vreselijk brand uitbrak, wij zijn er van overtuigd dat dit er mede voor gezorgd heeft dat we 11 stemmen tekort kwamen om een zetel te krijgen en deel te mogen nemen aan de Cranendonckse politiek! Jammer dat onze inspanningen niet geleid

hebben tot het gewenste resultaat, maar laten we vooruit kijken.We willen zeker niet de handdoek in de ring gooien, we gaan ons voorbereiden op de volgende verkiezingen over 4 jaar en willen dan weer sterk uit de hoek komen! Zodat we wel genoeg stemmen krijgen om weer met volle overtuiging, op onze eigen manier, mee kunnen doen en het op te kunnen nemen voor U !! Tot die tijd..burgers van Cranendonck moeten wij als fractie van Nieuw Maarheeze toekijken vanaf de zijlijn….En wij kunnen u verzekeren…dat gaan we zeker doen ! Fractie Nieuw Maarheeze

Kantooradres: De Grenskoerier Dr. A. Mathijsenstraat 34 6021 CL Budel Postbus 2040, 6020 AA Budel Telefoon: (0495) 495464 Telefax: (0495) 494745 e-mail: info@grenskoerier.nl internet: www.grenskoerier.nl Openingstijden: ma: 9.00-13.00 uur. di. t/m vr. 9.00-12.00 uur wo. gesloten Redactie: Riny van Gerven Postabonnement: € 3,60 per exemplaar. NOTEERT U EVEN… ◆ Inleveren kopij (redactionele artikeltjes, e.d. voorzien van naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon) vóór maandag 12.00 uur. Voorkeur per e-mail naar: info@grenskoerier.nl ◆ Opgeven van advertenties vóór maandag 13.00 uur. ◆ Berichten en advertenties voor Grenskoerier-TV kunnen dagelijks worden opgegeven. Digitaal aanleveren: via e-mail (info@grenskoerier.nl), CD, DVD, USB-sticks, geheugencards of diskette. Kopij weekblad De Grenskoerier. Via e-mail bij voorkeur als ‘platte tekst’ of als bijlage (Word-document). Geen foto’s of logo’s in dit programma. Advertenties en logo’s weekblad: als PDF of EPS-document of als Adobe Indesign, QuarkXpress of Adobe Illustrator-bestand. (Lettertypes insluiten). Aanleveren foto’s weekblad: als JPEG, TIF-, EPS- of Adobe Photoshopbestand (resolutie 200 dpi) Hoe werkt ‘brief onder nummer’? Als U wilt reageren op een advertentie die geplaatst is onder nummer, stuurt U uw reaktie naar ”De Grenskoerier”. U vermeldt linksboven op de envelop het betreffende nummer. Wij zorgen voor een snelle en discrete toezending. Aansprakelijkheid: Deze krant is met de grootste zorg samengesteld en uitgegeven. Toch kunnen er geen rechten worden ontleend aan eventuele foutieve vermeldingen, kennelijke zetfouten en verlate bezorging.

nu eindelijk rond. Er kan begonnen worden met de verbouwing van het Schepenhuis. De drie bestuursleden van de organisaties die het Schepenhuis gaan exploiteren Frans Verdonck (Lunetzorg), Jan Migchels (Heemkundekring Baronie van Cranendonck) en Frank van Mierlo (LTA Cranendonck) ondertekenden ‘s ochtendsvroeg in het nieuwe kantoor van Notariaat op de Laak in Budel de oprichtingsactie voor de exploitatiestichting. ‘Notaris Op de Laak heeft altijd belangeloos zijn medewerking aan ons gegeven en daar zijn we heel blij mee,’ aldus Frank van Mierlo. Ook andere ondernemers zoals de Budelse Brouwerij en bakkerij Rooijmans dragen hen een warm hart toe, stelt hij. Hij hoopt dan ook dat veel middenstanders zich zullen verenigen tot Vrienden van het Schepenhuis. Gezamenlijk kunnen ze dan zorg dragen voor zowel het voortbestaan van dit karakteristieke gebouw als voor de stichting die zo’n mooie sociale en culturele doelstelling heeft.

254.000 Euro hebben ze ter beschikking, de helft van het regio streekplatform Boven-Dommel en de andere helft van woCom. Daarmee kan de verbouwing van start. Binnenkort gaat de Stichting het Schepenhuis ondernemers benaderen om hun sponsorpakketten aan te bieden. Ze hopen dat velen een steentje bij willen dragen, nu en in de toekomst.

Openingstijden kantoor

maandag: 9.00-13.00 uur dinsdag t/m vrijdag: 9.00-12.00 uur woensdag: gesloten.

Spreekuur PvdA-Cranendonck Op maandag 19 april a.s. organiseert PvdA-Cranendonck haar maandelijks spreekuur. Deze vinden zoals gebruikelijk zowel in Budel als in Maarheeze plaats. In Maarheeze treft u op Molenstraat 40 bestuurslid Henk Boorsma en raadslid Marie Beenackers aan. Op Cranendoncklaan 84 in Budel bij raadslid Frits van der Wiel zit ook raadslid Wimke Houthuijzen op u te wachten. Beide spreekuren zijn van 19.00 - 20.00 uur. Op deze spreekuren kunt u alle mogelijke zaken, waarin de gemeente een rol speelt inbrengen. Wij zullen uw problemen, klachten noteren en bekijken wat wij voor u kunnen betekenen. U ontvangt altijd bericht van ons terug over wat wij met uw probleem of klacht hebben gedaan. Wij hopen dat ook u, als u advies wilt hebben, ons spreekuur bezoekt. U kunt dit alles ook nog nalezen op onze website www.cranendonck.pvda.nl .

Harmonie Les Echos de Dorplein gaat op concours Zondag 18 april is het zover! Harmonie Les Echos de Dorplein gaat op bondsconcours in Etten-Leur. Ze zullen daar om 11.30 uur 3 nummers ten gehore gaan brengen o.l.v. hun dirigent Jan van Hamond. Deze stukken zullen beoordeeld worden op een tiental categorieën, waaronder samenspel, klank en zuiverheid. De stukken die zij op het concours gaan spelen zijn Ceremony, Like a child en A discovery Fantasy. Aan deze stukken heeft de harmonie de laatste tijd hard geoefend. Zo waren

er extra repetities, groepsrepetities en werd er een paar keer gerepeteerd in De Posthoorn in Hamont om eens in een andere zaal met een ander geluid te spelen. Daar kunnen ze dan vast aan wennen aangezien de zaal in Etten-Leur ook anders klinkt als de zaal van gemeenschapshuis De Schakel waar de harmonie normaliter repeteert. Deze week wordt nog een druk repetitieweekje maar dan gaan ze er voor: Op naar EttenLeur!!


WOENSDAG 14 APRIL 2010 ➩Trampoline of speeltoestel kopen? Al 15 jaar leveren wij hoge kwaliteit buitenspeelgoed. Paul Schrama 040-2265361 www. debestetrampolines.nl ➩Rijks Dakspecialist kan nog werk aannemen; platdak, pannendak, reparaties, nieuwbouw, zink- en loodwerk, alle werkzaamheden! 06-13604789. www. rijksdakspecialist.nl

➩Voor al uw timmerwerk. Kozijnen, ramen, deuren, trappen www.timmeratelierbertstevens.nl tel. 0495 - 593206 ➩Ze zijn er weer de lekkere verse asperges bij Beerten Toom 27A Budel. Tel. 0495430452 ➩Noteer in uw agenda: 9 mei: grote Jong Nederland rommelmarkt in Budel-Schoot

DE VERFDOKTER : Alle behang en schilderwerken. Gratis prijsofferte Vakmanschap en kwaliteit aan betaalbare prijzen is ons devies. Ervaar hetzelf. GSM : 0032478535846 of verfdokter@telenet.be.

AluMiniuM hOrrAMen en hOrDeuren In alle RAL-kleuren Voor houten-, aluminium- en kunststof kozijnen Vrijblijvend meten en prijsopgave

Verbakel Montagewerken Budel

Burg. Remmenstraat 8-6021 BM Budel Tel. 0495-493006, 06-22463305

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 7 ➩Te koop: buxus volle planten, bol- en piramidevorm bv kegel ±60 cm hoog en 40 cm doorsnee 10,buxusgeel 30 cm doorsnee 5,-. Verschillende soorten taxus, volle planten vanaf 2,50. Verschillende soorten bonsai vanaf 10,-. (Coniferen en pinusbollen) H. Lammers, Bosch 64, Budel. Tel. 06-38900933 ➩Rommelmarkt K.V.W. Budel op zondag 25 april, op de speelplaats van het Junior College aan de P.v. Herstalstraat Budel. Heb je spullen (geen groot materiaal) dan kun je bellen naar Nico tel., 06-11332498 of Paul tel., 493291. Dan worden de spullen in overleg opgehaald (eventueel in overleg brengen) ➩Voor een vrijblijvende offerte bij verbouwing of nieuwbouw en een gratis verlichtingsplan bel EtB Leo Hegge: 06-51191057

www.verbakelmontage.nl

➩Opslagruimte te huur 8.60 x 2.25 mtr. geïsoleerd 60,p.mnd. Tel. 0495-495042

A SSUPLAN

Huis nog niet verkocht maar u heeft wel een externe garagebox?

verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

J.L.J. Umans

Postbus 2200, 6020 AE Budel Nieuwstraat 16, 6021 HS Budel Tel. (0495) 497811 Fax (0495) 497943

Te koop gevraagd meerderde garageboxen in de gemeente Cranendonck j.dielesen4@chello.nl Tel.: 06-54314902

Wij verzorgen de werving en selectie van een

ALLROUND MEDEWERKER (fulltime) Voor een opdrachtgever in de voedingsmiddelenindustrie Functie In een klein team werk je aan een ambachtelijk product. Je bent betrokken bij het volledige productieproces en bedient zelfstandig de installaties. Je voert technisch onderhoud uit, je maakt producten verzendklaar, je verricht schoonmaakwerk en magazijnwerk. Daarnaast bezorg je bestellingen en verzorg je installaties bij evenementen. Wat biedt de opdrachtgever je • Een fulltime baan in een familiebedrijf. • Jaarcontract met zicht op vaste baan. • Aanvangsalaris tussen e 1.800,- en e 2.000,- bruto per maand, afhankelijk van opleiding en/ of ervaring. • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. • Intern leer je alle specifieke kennis en vaardigheden voor deze functie. • Een fijn werkklimaat op basis van wederzijdse betrokkenheid. Wie zoeken we Een representatieve MBO-er in het bezit van een diploma MTS of MAS en rijbewijs B. Iemand die goed is in het werken volgens bestaande procedures en richtlijnen. Met oog voor kwaliteit en detail, flexibel en stressbestendig. Je hebt een hands-on mentaliteit, bent goed in staat tilwerk uit te voeren en stelt je klantvriendelijk op. Je werkt met grote betrokkenheid bij de werkgever en het product. Herken je jezelf in dit profiel? Sollicitatiebrief met CV stuur je per post of e-mail vóór maandag 26 april 2010 naar Deken van Baarsstraat 8b, 6021 BH Budel, t.a.v. Wilma van Bree. Tel. 0495-588667 e-mail: info@viwin.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 29 april 2010.

www.hg-dak.nl

Hans Gruhn | Grensweg 59 | 6021 JW Budel Tel: +31 (0)6 535 609 79 | Fax: 084 735 7354 E-mail: info@hg-dak.nl | www.hg.dak.nl

Direct te koop gevraagd! Woningen, appartementen, winkels en bedrijfsruimte.

* Directe aankoop 100% zekerheid * Géén makelaarskosten * Géén drie dagen bedenktijd * Direct of op langere termijn leeg of in verhuurde staat geen probleem

O.G.

Molenheide 34 - Soerendonk Telefoon 0495-592948

Word bezorger van

De Telegraaf

Verdiensten gemiddeld: per 4 weken

€ 125,-

uBezorging ma. t/m za. voor 7.00 u. uIn Soerendonk (PcN 6027) uLeeftijd vanaf 15 jaar

Meer info?

www.

hetgeldligtopstraat.nl

of bel gratis

0800-3478747

Definitief ontharen

Prijzen sterk verlaagD!! bovenlip E 20,kin E 20,oksels E 35,bikinilijn E 35,onderbenen E 150,rug E 120,-

Ellen Schrama

Stoeiing 3a Sterksel t 040-2030324 www.salonimago.nl


WOENSDAG 14 APRIL 2010

O.L.V. Visitatie Budel/Gastel Telefoonnummer: 0495-491215 secretariaat@onzelievevrouwvisitatie.nl www.onzelievevrouwvisitatie.nl Bankrekeningnr. 1095 81 024 Parochiecentrum De Goede Herder Kerkstraat 27, 6021 CH Budel Tel. (0495) 49 92 04 secretariaat@onzelievevrouwvisitatie.nl Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 12.00 uur woensdag ook van 19.00 - 20.00 uur zaterdag van 10.00 - 12.00 uur. Activiteiten komende periode : Doopdankviering 24 april 16:00 uur Doopgesprekken 29 april; 13 juli; 7 sept.; 9 nov. Doopvieringen in Budel/Gastel 15 mei; 24 juli; 18 sept.; 27 nov. Parochiebestuur vergadering 5 mei; 2 juni; 7 juli; 4 aug.; 8 sept.; 6 okt.;3 nov.;1 dec. . Grote kerk Kerkstraat 10, 6021 CH Budel

Luys, overl. broers en zussen Luys Heijmans. * zondag om 10.30 uur: Toon Rademaekers (verj.); Martin Verstappen (jrgt.); Marie vGils en Tinus vDeurzen; Theo vKuijk en overl. fam.; Tiny en Roos Wolfhagen; eenheid van kerken. * zondag om 11.30 uur doop van Alban Bushgjokaj. * maandag om 19.00 uur: voor onze parochie

De fancy fair op basisschool de Schatkist op zondag 11 april werd wederom door een heel groot aantal bezoekers bezocht. Er was van alles te koop. Vele bruikbare spullen vonden dan ook hun weg naar de gretige kopers. Het weer was goed: de zon scheen regelmatig en het bleef droog. Jammer van de wat koude noordoosten wind. Maar die mocht Parochie Soerendonk de pret toch niet drukken. Op het terras was het gezellig druk met mensen die naar de veiling bij Kapelaan David van Dijk. opbod keken, terwijl ze een hapje of Tel. Maarheeze: 0495-591215 een drankje nuttigden. Mobiel: 06-26054350 Velen luisterden verwachtingsvol naar de afkondiging van het winnenHeilige missen: Zaterdag 19.00 uur Zondag 11.30 uur de lotnummer, in de hoop een leuke prijs in ontvangst te mogen nemen. Dinsdag 09.00 uur Met een gezellig achtergrondmuSpreekuur: De spreekuren komen te ziekje was het goed toeven op de vervallen. U kunt voortaan altijd con- fancy fair. Ook aan de kinderen was tact opnemen met kapelaan van Dijk, gedacht. Zij konden zich volop vermaken op het springkussen. behalve op maandag.

Misintenties: Deze kunt u opgeven middels een Zaterdag 17 april 19:00 uur briefje in een enveloppe (met de Eucharistieviering intentie, datum en het benodigde Driek en Marie Compen- Leijssen bedrag) in de brievenbus bij Piet (jgt); Anna Maria Slenders en Johan- Adams, Kruisstraat 31, Soerendonk. nes van Cranenbroek en overleden Parochie Soerendonk. familie; Pauw en Anna CompenSlenders; Janus Vlassak (jgt); Jan Zaterdag 17 april 2010. Kuipers. Lectoren: Susan Vlassak en M.m.v. parochiekoor. Stephanie Meeuwissen Acolieten: Lincy en Yoeri van Middelaar. Zondag 18 april 2010. Toon Rooijakkers en Lies Fiddelaers, Zondag 18 april Henricus Roefs, Francina Claassen, Eucharistieviering 1ste Communie Wim Roefs en Christ Driessen, Herkinderen van de Schatkist en de Tri- man van Meyl, Sjef en Nel van Mierolier Nellie Scholten- Davits, Graad lo-van der Sanden, zoon Jan, dochter en Nelly van Kessel- v.d. Boogaart Mietje en Sam Harrie en An Nijssen(jgt). ; Van de communicanten: opa de Laat Annie Hensen-Voncken, Wim Jo Looijmans (Kelly Looijmans); opa van der Heijden (Stille omgang Toon Joep Davits (Ruud Neijssen); opa van Meyl Verhoeven, opa van Gennip, ome Jan en ome Frans (Zafir van Gennip); opa Piet van Roij en opa Jun Baker- St. Getrudis Maarheeze mans (Femke van Roij); oma Margriet Bremmers (Fenke Bremmers); Kapelaan D. van Dijk oma Treesje van Bree (Lieke van Seg- Pastorie Kerkstr. 20, Maarheeze gelen); opa Harry Neijssen (Loes Ne- Tel. (0495) 59 12 15 In noodgevallen: 06-26054350 ijssen). Lectoren: communicanten www.parochiemaarheeze.nl De Flank Mariënburght Graafschap Hornelaan 2, 6021 XL Budel

Fancyfair bs de Schatkist groot succes! Dit jaar was men een uur eerder begonnen en dat leverde meteen een hogere opbrengst op. Die is natuurlijk voor de kinderen van de Schatkist. In dit geval wordt het geld besteed aan het verder inrichten van het ontdek- / technieklokaal. De Schatkist is namelijk bezig met het vormgeven van het vak techniek en daarvoor is de aanschaf van materialen noodzakelijk. Dat de fancy fair elk jaar zo succesvol verloopt, is een tastbaar bewijs van de grote betrokkenheid van de ouders bij de school. Een kerngroep van ouders is al enkele maanden in de weer geweest om alles vlekkeloos te laten verlopen. Daarnaast zijn ruim 100 vrijwilligers (ouders, leerkrachten, oud- leerlingen en liefheb-

bers) een weekend in touw geweest om dit prachtige evenement te doen slagen. De organisatie was zoals altijd van een hoog professioneel niveau. Chapeau! De fancy fair verstevigt ook de onderlinge contacten tussen de ouders, kinderen en leerkrachten. Men ziet elkaar eens in een andere situatie en een praatje is dan gauw gemaakt. Kortom: de fancy fair van de Schatkist was op alle fronten een groot succes. Dat inspireert om er volgend jaar weer een te realiseren. Basisschool de Schatkist wil alle sponsoren en medewerkers die zich op welke wijze dan ook ingezet hebben heel hartelijk bedanken.

Ledûb Volleybal organiseert Instuif-Clinic Op zaterdag 17 april organiseert Ledûb Volleybal een instuif-clinic. Deze activiteit staat onder leiding van onze enthousiaste groep jeugdtrainers. Samen met huidige jeugdleden word je uitgedaagd voor een sportieve en enthousiaste volleybaltraining. Iedereen in de leeftijd van 6 – 12 jaar is van harte uitgenodigd om hieraan (gratis) deel te nemen. Het evenement duurt van 10:00 – 11:30 en vindt plaats in de Sporthal de Zuiderpoort. Ledûb hoopt op je Er is een grote betrokkenheid van de ouders bij de school komst!

a

Biechtgelegenheid: Voor en na de missen en op afspraak.

J

Kerkberichten

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 8

van de we e g ek ri

Maandag 19april 19:00 uur Woord en Zaterdag 17 april 17.30 uur: Gildemis Communieviering geen intenties voor de levende en overleden leden van het St. Joris en St. Barbaragilde, Woensdag 21 april 19:00 uur Frans en Toos Peters-Backers, Familie Eucharistieviering Pier Beerten. van Oirschot-van de Ven, Corneliuskapel Gastel St. Cornelisplein 1 6028 RN Gastel

Zondag 18 april 10.00 uur: 1e H. Communie Maria Odilia Schmitz

Zaterdag 17 april 17:30 uur Woord en Communieviering geen intenties Woensdag 21 april 19.00 uur: H. Mis Donderdag 22 april 09.00 uur: H. Mis Zondag 18 april 08:30 uur Vrijdag 23 april 09.00 uur: H. Mis Eucharistieviering geen intenties Doopwerkgroep Donderdag 6 mei is van 20.00 uur Parochie Budel-Dorplein tot 22.00 uur het doopgesprek in Grootschoterweg 86, 6023 AT Tel: 491315 Maarheeze. U kunt zich voor het Is uw baby geboren in de maand april? doopgesprek aanmelden bij Mirjam Stuur dan een geboortekaartje met Kauwkes en kraaien als gazonver- Geilenkirchen tel. 592587. Tijdens het foto vóór 3 mei naar De Grenskoerier; luchters? Alle hulp is welkom. doopgesprek wordt de doopdatum Dr. A. Mathijsenstraat 34, 6021 CL Budel. Donderdag alpha cursus: speelt God met de kapelaan afgesproken. De een rol in genezingsprocessen? doopdata zijn zondag 23 mei en zondag 27 juni. Uw baby maakt dan kans om tot baby van Diensten en intenties: de maand gekozen te worden. * zat. 17 april om 18.00 uur: Maria De adverteerders: Ariaens-Verkoulen (jrgt.) en Jozef Christelijk Centrum Hamont • Kraamzorg Homecare Ariaens; Jacky Brunenberg (harmo- Transistorstr.1, 3930 Hamont-Achel • Feron Huidverzorging nie Les Echos de Dorplein); Jan Hen- Contactadressen • Moeders voor Moeders • Fysiotherapie Lammers-Hompes driks (verj.); Piet Coenegracht; uit Henk en Martha Hoeben • De Losse Veter dankbaarheid tev H. Antonius. (0495) 51 99 33 (NL) • Kids Fashion Factory * om 17.00 uur doop van Jovi Martin René en Laurette van den Dijck • Patisserie de Zaligheden Noguera (0032) 011545266 ( B ) www.cchamont.be hebben waardebonnen beschikbaar gesteld. e-mail info@cchamont.be Hiermee kunnen de jonge ouders leuke Parochie Budel-Schoot Boekwinkel : (0031) 0495 491145 spulletjes uitzoeken. Grootschoterweg 86, 6023 AT T 491315 Woensdag 14 april Schoot op film even mooi als in de re- 19.00 – 20.00 uur bidstond aliteit? Zaterdag met kleur en klank. geen bijbelstudie Alpha cursus: of God vandaag nog Bekendmaking: woensdag 5 mei geneest? Dokters die voor God spe- Zondag 18 april: len? samenkomst: 10.00 uur Diensten en intenties: Spreker: Paul Rooda Islamitische gebedsdienst * zat. 17 april om 19.00 uur: Bert vGils (jrgt.); Sjef vdKruijs; Jan Woensdag 21 april www.ahmadiyya-islam.org Bruijnaers (verj.); Flip en Wies Looij- 19.00 – 20.00 uur bidstond ahmadiyya.nunspeet@hetnet.nl mans en overl. fam. Corstjens; Jac 20,15 bijbelstudie islaam@ahmadiyya.nu

Sanne Verbakel

Proficiat met je 3e verjaardag op woensdag 14 april!

APRIL

Papa, Mama

Kent u ook iemand die volgende week jarig is en wilt u hem of haar verrassen met een HEERLIJKE TAART, ter beschikking gesteld door:

T. 0495 491354 Budel

www.bakkerijrooymans.nl

laat het ons dan weten. Stuur een e-mail of vul onderstaande bon in en stuur deze, met een foto, vóór maandagmorgen 10.00 uur naar:

De Grenskoerier, Postbus 2040, 6020 AA Budel of e-mail naar: info@grenskoerier.nl, t.a.v. ‘De jarige van de week’. Mogelijk wordt hij of zij de gelukkige. Wekelijks verloten wij één taart. De jarige wordt verzocht de taart zelf op te halen. Wel even vooraf (telefonisch) reserveren. De advertentie dient meegenomen te worden, wanneer u de taart ophaalt. Wilt u de foto retour? Sluit dan een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe bij. Naam jarige: Adres: Plaats: Geb.datum: Naam aanvrager:

Tel.:


k

WOENSDAG 14 APRIL 2010

Expositie van schilderijen en bronssculpturen in De Smeltkroes Van 16 april tot 3 juni is er in de Smeltkroes te Maarheeze een expositie van schilderijen in gemengde techniek op papier en acryl op doek van Marike Meurs uit Bemmel en werken in brons van Mieke van Oort uit Vught. Marike volgde haar opleiding aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Zij werkt in een heel eigen vormentaal, bestaande uit sobere lijnen en kleurvlakken die herkenbaar en doelbewust gebruikt worden om de compositie en het verhaal dat daaruit ontstaat te verbeelden. Marike werkt zowel op acryl op doek als een gemengde techniek op papier. Bij de gemengde techniek gebruikt ze gouache, oliepastel en soms zand. In eerder en in kleiner werk speelt de linosnede hier ook een rol in. Mieke van Oort volgde diverse cursussen boetseren en beeldhouwen en startte in 1999 met een opleiding Beeldhouwen aan de Kunstacademie te Arendonk, alwaar zij in 2005 cum laude slaagde. Vervolgens heeft zij nog 3 jaar specialisatie gevolgd. Mieke concentreert zich al bijna 20 jaar op de menselijke figuur in al haar uitdrukkingsvormen. Eerst in tekeningen en schilderijen, maar al snel werd haar belangstelling gewekt voor het maken van beelden. Haar werken worden gemodelleerd in klei, was of gips en daarna afgegoten in brons. Kenmerkend zijn haar lange, ijle figuren en weet zij vaak de kwetsbaarheid van mens te trekken en uit te drukken. Op Hemelvaart en Pinksteren is de Smeltkroes gesloten.

Vier vrijkaarten te verdienen voor Meuris HAMONT- Vrijdag 23 april treedt de bekende Vlaamse groep Meuris op in De Posthoorn in Hamont. De Grenskoerier mag vier vrijkaarten weggeven aan de eerste vier mailers naar vrijetijd@hamont-achel.be met vermelding van wedstrijd De Grenskoerier. Precies 20 jaar nadat Stijn Meuris met Noordkaap HUMO’s Rock Rally won, en exact 10 jaar nadat die groep een laatste reeks concerten speelde en Monza uit de as van Noordkaap ontstond, is voor de meest eigenzinnige frontman der lage landen de cirkel rond. Gedaan met beide bands; vanaf nu is er Meuris. Al klinkt dat meer solo dan het is. Zanger en tekstschrijver – en tevens eigenzinnige frontman – is nog steeds Stijn Meuris, maar de huishoudelijke vrede is in ere hersteld. Concreet wil dat zeggen dat er een ferme live-band op de planken staat, maar dat het wurgende keurslijf van het concept ‘groep’ verdwenen is. Stel u daar vooral niks akoestisch of kleinschalig bij voor: Meuris gaat voor de elektriciteit, CO2-norm of niet. En in 2010 betekent dat: een reeks concerten die gebaseerd is op ouder werk, zij het in fel hertimmerde vorm. Eind maart verschijnt de cd ‘Spectrum’ (EMI) met 14 door Stijn Meuris geselecteerde Noordkaapen Monza-songs die een bijwijlen drastische turnover ondergingen in de Brusselse ICP-studio, onder leiding van producer en nieuwe toetsenman Ad Cominotto. Om kort te gaan: Meuris is vintage Meuris. Scherp tot op het bot en hoogst apart., zowel in toon als in taal. Een uitzonderlijk project dat enkel in 2010 te zien zal zijn. De voorverkoop voor dit concert is gestart via www.ticket4u.be VVK: 17,00 euro Kassa: 21,00 euro.

Opbrengst Jantje Beton Collecte Budel-Dorplein

Machines

Rijwerken

x ➩Party en verhuurservice Jos Saes verhuurt stoelen, tafels, porcelein, tenten, springkussen enz. Tel.: (0495) 49 55 42 ➩Te huur: geïsoleerd, bedrijfs/opslagruimte van 135 m2 met eigen aansluiting water en stroom 220/380/35 Amp t.b.v.r. j.das17@chello. nl

Robina, Vandaag wordt je al 25 jaar, Nog steeds even mooi met prachtig blond haar. Je grootste wens bij dit jubileum is gefeliciteerd worden door heel veel mensen. Dus bel 592222 en spreek uit jullie gelukswensen. Liefs, de buren.

➩Te koop: 1000m2 rode betonklinkers tel.: 0651094002 ➩Gevraagd oud ijzer en loop en sloopautos. Bel en wij halen het wel. Gastel 06-27318671 ➩Te koop zwarte teeltaarde tot ±60m3 of ruilen tegen gele grond. W. de Vries Blake Beemd 12, Soerendonk tel. 593852 ➩In- en verkoop munten & postzegels tevens inkoop oud goud en zilver. Tel. 0495-591500

Verhoeven in Maarheeze is onderdeel van Verhoeven in Nederland (zie www.verhoevenbv.com). Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop en reparatie van grondverzetmachines en bijbehorende uitrustingsstukken. We zijn importeur van het merk Takeuchi (minigravers) en dealer van Komatsu voor Zuidoost Nederland. Verhoeven heeft 3 vestigingen in de Benelux met in totaal 150 medewerkers; Zeewolde (30 medewerkers), Ninove, België (30 medewerkers) en de hoofdvestiging in Maarheeze (90 medewerkers). Voor de vestiging Maarheeze is Verhoeven op zoek naar twee enthousiaste collega’s:

Reparatielasser / constructie bankwerker (m/v) Uitrustingsstukken

Onderwagensystemen

De Dancing Diamonds hebben met de jantje beton collecte, een bedrag van €312,26 opgehaald in BudelDorplein. De helft van de opbrengst van de collecte is bestemd voor de danseressen in Dorplein. De andere helft is voor Jantje Beton en wordt besteed aan de realisering van zinvolle projecten in het hele land. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over clubhuizen, kinderboerderijen, speeltuinen of andere voorzieningen voor kinderen. De dancing diamonds willen alle gulle gevers en collectanten bedanken. ➩Accu’s en banden voor auto, motor, tractor, etc. www.vermeulen-bandenservice.nl. Gravenkasteel 39, Gastel (0495) 47 00 51

De onderneming Verhoeven

Service

Je gaat reparaties en laswerkzaamheden verrichten aan uitrustingsstukken zoals graafbakken, laadbakken, grijpers e.d. Verder ga je je bezighouden met laswerk aan o.a. grondverzet- en wegenbouwmachines. Voor deze functie vragen wij bij voorkeur iemand met een opleiding Metaalbewerking op niveau BBL-2 of 3 (LTS) aangevuld met een NIL-lasdiploma minimaal op niveau 2. Wij verwachten dat je zelfstandig kunt werken en inzicht hebt in de manier van aanpakken van reparaties.

Allround Monteur voor grondverzet- en wegenbouwmachines (m/v) Je verricht voornamelijk reparaties aan grondverzet- en wegenbouwmachines. Daarnaast voer je reparaties uit aan uitrustingsstukken en maak je machines klaar voor aflevering. Voor deze functie vragen wij bij voorkeur iemand met een opleiding werktuigbouw op niveau BBL-3 of 4 (LTS++) aangevuld met kennis en ervaring op het gebied van hydrauliek. Wij verwachten dat je zelfstandig kunt werken en inzicht hebt in de manier van aanpakken van reparaties.

Sollicitatie Maarheeze: Den Engelsman 2 6026 RB Maarheeze (NL) tel.: +31 495 596 666 www.verhoevenbv.com

Thuis op elk terrein

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Verhoeven Grondverzetmachines B.V. t.a.v. Ester Nouwen of mailen naar enouwen@verhoevenbv.nl. Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Rob Slenders: 0495-596666. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


WOENSDAG 14 APRIL 2010

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 10

Cranendonck Nieuws

week 15

Nieuw handhavingsplan voor het Samenwerkingsverband Werk en Inkomen van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Waalre en Valkenswaard

Gemeentehuis Openingstijden • Maandag: de hele dag van 9.00-19.30 uur • Dinsdag t/m vrijdag: van 9.00-12.30 uur (van 12.30-17.00 uur alleen op afspraak) • Burgerlijke Stand maandag: van 9.00-16.00 uur dinsdag t/m vrijdag: van 9.00-12.30 uur • Team Vergunningen maandag t/m vrijdag alleen telefonisch bereikbaar tussen 9.0012.30 uur. • Telefoon (0495)-431222 • Fax (0495)-431200 • Internet: www.cranendonck.nl • E-mail: info@cranendonck

Publieksbalie Bij de publieksbalie kunt u terecht voor: • Algemene informatie • Paspoorten/Rijbewijzen/Uittreksels Persoonsregister • Geboorte/Huwelijk/Overlijden • Ruimtelijke ordening/bouwen/milieu • Tel. publieksbalie (0495)- 431118

Spreekuur burgemeester Enkel op afspraak. Tel. secretaresse burgemeester (0495)-431128 of (0495)-431127

Spreekuur wethouders Enkel op afspraak. Tel. secretaresses wethouders (0495)-431128 of (0495)-431126

Gemeente-info • Vrijetijdsbedrijf Cranendonck voor alle sportaccomodaties inlichtingen (0495)-492138 fax (0495)-497157 • Alles over huisvuil 0800-0230344 • Milieustraat Rondven (0495)593687 (di, wo, vr. 13.00-17.00 uur) (za. 10.00 - 17.00 uur) • Wmo-loket (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Telefonisch spreekuur: iedere werkdag van 10.00 tot 12.00 uur tel. nr. 0495-431168 Wmo-loket Budel De Dam 1, 6021 KM Budel Elke werkdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur Wmo-loket Maarheeze Smits van Oyenlaan 1a, 6026 CN Maarheeze Elke werkdag geopend van 14.00 tot 16.00 uur • Jongerenwerk Cranendonck 06-19373372 jeroenjanssen@paladijn-welzijn.nl • Bedrijvencontactpersoon (0495)-431167

Storingsdienst • Elektriciteit 0800 - 0330 • Kabeltv/radio 0900 - 1580 • Servicedienst (0495) - 431118 alléén voor meldingen inz. riolering, groenvoorziening, wegen, e.d. • Brabant Water (073) - 6838000 • Gas en openb. verlichting (040) - 2432222

Onlangs hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Waalre en Valkenswaard ingestemd met het nieuwe handhavingsplan voor de periode 2010 – 2014. In het handhavingsplan wordt ingegaan op de vraag hoe het Samenwerkingsverband Werk en Inkomen ervoor zorgt dat een uitkering alleen terecht komt bij diegene die daar recht op heeft. Het Samenwerkingsverband wil de spontane naleving van wet- en regelgeving door burgers bevorderen en richt zich daarom op preventie, immers voorkomen is beter dan genezen. Er wordt extra aandacht besteed aan onder andere: − voorlichting over rechten en plichten om zo te voorkomen dat fraude uit onwetendheid ontstaat; − t ijd voor de burger zodat de dienstverlening aan de burger centraal komt te staan; − a anbod op het gebied van par ticipatie omdat meedoen in de samenleving voor het Samenwerkingsverband bovenaan staat en wordt gezien als de beste preventie van fraude. Om fraude te voorkomen moet in ieder geval bekend zijn wat fraude is wat de consequenties zijn voor de burger en hoe fraude kan worden vo o r ko m e n. O p d eze v r a g e n h e ef t h et Samenwerkingsverband onder andere antwoord gegeven in de nieuwe Persoonlijke Adviesmap Rechten&Plichten. Hieronder volgt een korte samenvatting van het hoofdstuk fraude. Wanneer pleegt u fraude? Vanaf het eerste gesprek met een medewerker van het Samenwerkingsverband worden er gegevens van u gevraagd. U bent verplicht de gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. Blijkt achteraf dat u gegevens niet volledig of naar waarheid hebt verstrekt, dan pleegt u fraude.

Hoe komt het Samenwerkingsverband fraude op het spoor? Onder andere door gegevens die u verstrekt te vergelijken met gegevens die bekend zijn over u bij de Belastingdienst, het UWV, DUO (voorheen de Informatie Beheer-groep), de Dienst Justitiële Inrichtingen en gemeenten. Maar ook doordat gemeenten, andere instanties of par ticulieren vaak signalen afgeven bij vermoeden van fraude. Wanneer de gegevens bij verschillende organisaties niet gelijk zijn of wanneer signalen worden afgegeven stelt het Samenwerkingsverband altijd een onderzoek in. Het Samenwerkingsverband kan hierbij ondersteuning vragen van sociale recherche of de SIOD (Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst) indien zijn dit nodig achten.

Energiebespaartip van de week Energie besparen kunt u elke dag. Zonder veel moeite. Besparen is goed voor zowel het milieu als uw portemonnee. Kijk snel op www.hoebespaarikenergie.nl. Bespaar € 0,30 per dag: Ontdooi ingevroren producten in de koelkast. De kou die vrij komt wordt gebruikt voor de koeling.

Wat gebeurt er als u fraudeert? Als u fraude hebt gepleegd, moet u de teveel ontvangen uitkering terugbetalen. Uw recht op uitkering wordt opnieuw beoordeeld, maar nu op grond van de juiste gegevens. Het kan ook zijn dat daarnaast uw uitkering tijdelijk wordt verlaagd. Bij ernstige fraude doet het Samenwerkingsverband aangifte bij het Openbaar Ministerie. U kunt dan een straf opgelegd en tevens een strafblad krijgen. Hoe voorkom ik uitkeringsfraude? Als u twijfelt of bepaalde veranderingen in uw situatie gevolgen hebben voor uw uitkering, overleg dan altijd met uw klantmanager. Geef eerlijke antwoorden wanneer medewerkers van het Samenwerkingsverband u vragen stellen en geef iedere wijziging in uw situatie die van invloed kan zijn op uw uitkering direct door. Hiervoor kunt u gebruik maken van het wijzigingsformulier. Het handhavingsplan heeft geresulteerd in 19 actiepunten voor de periode 2010 – 2014. Hierin komt de titel van het plan tot uitdrukking, namelijk ‘Handhaven is veel meer dan controle alleen!’.

Help ook mee ons water schoon te houden. Troep in het riool is schadelijker dan je denkt. Wat je met je afval doet, en wat je wel en niet kan doorspoelen, lees je op nederland leeft met water.nl

Leerlingenvervoer schooljaar 2010/2011 Het leerlingenvervoer zorgt voor de bekostiging van het ver voer van leerlingen naar het speciaal basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Tevens zorgt het leerlingenvervoer voor het vervoer van gehandicapte leerlingen die naar het reguliere basis- of voortgezet onderwijs gaan en die niet of niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Daarnaast zorgt het leerlingenvervoer voor het vervoer naar het basisen voortgezet onderwijs (verder weg gelegen dan 6 kilometer) dat op basis van godsdienst of levensbeschouwing wordt gewenst. Voor meer informatie over het leerlingenvervoer of voor aanvraagformulieren kunt u contact opnemen met Petra Verberne, bereikbaar op telefoonnummer 0495 - 431 233. De aanvraagformulieren leerlingenvervoer voor het schooljaar 2010/2011 dienen vóór 1 juni 2010 bij de gemeente ingeleverd te worden.


WOENSDAG 14 APRIL 2010

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 11

Bouw en sloop

Digitale dienstverlening

Verleende vergunningen

Verhuizen? Uw verhuizing kunt u doorgeven via ons digitaal loket. www.cranendonck.nl

Lichte bouwvergunning • Vogelwikke 15 in Maarheeze, vergroten woonhuis, (BL 20103032, 6 april 2010/ verz. 6 april 2010). • Valkenlaan 25 in Maarheeze, plaatsen tuinhuis, (BL 20103040, 6 april 2010/verz. 6 april 2010). • Leliestraat 6 in Budel, vergroten woonhuis, (BL 20103031, 6 april 2010/verz. 6 april 2010).

Wegomleiding en spoorweg afsluiting Vanaf maandag 12 april tot en met donderdag 29 april is de Engelsman en Driebos volledig afgesloten voor het verkeer. Dit heeft te maken met de bouw van station Maarheeze.

Al het verkeer wordt omgeleid. Voor meer informatie over de omleiding kunt u terecht op onze website www.cranendonck.nl

Bestemmingsplan ‘Woningbouw Grootschoterweg Budel’ gewijzigd vastgesteld Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 23 februari 2010 het bestemmingsplan ‘Woningbouw Grootschoterweg Budel’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een particulier initiatief voor de bouw van twee vrijstaande woningen aan de Grootschoterweg naast het Medisch Beweging Centrum te Budel Het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ met het bijbehorende raadsvoorstel en raadsbesluit liggen gedurende 6 weken ingaande op 15 april 2010 voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Tevens is het bestemmingsplan ‘Woningbouw Grootschoterweg Budel’ met het bijbehorende raadsvoorstel en raadsbesluit te raadplegen via de gemeentelijke website: www.cranendonck.nl. De provincie Noord-Brabant heeft aangegeven geen reactieve aanwijzingen te geven op het betreffende bestemmingsplan. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Indien u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken nadat het besluit tot verlening c.q. weigering is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck. Tevens bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Arrondissementsrechtbank, ’s-Hertogenbosch, t.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA Den Bosch.

Ingekomen bouwaanvragen/sloopaanvragen Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouw- en sloopvergunning zijn ingekomen: Lichte bouwvergunning • Heuvel 25 in Soerendonk, herbouw tuinhuisje, (BL 20103041, 1 april 2010). • Midbuulweg 6 in Budel, aanbouw tuinkamer, (BL 20103042, 1 april 2010). • Fazantlaan 26 in Budel, aanbouw erker, (BL 20103043, 2 april 2010). • Grootschoterweg 54 in Budel-Schoot, gedeeltelijk veranderen woonhuis en maken overdekt terras, (BL 20103044, 2 april 2010). Reguliere bouwvergunning • Nieuwstraat 13 in Budel, veranderen dakconstructie, (BR 20100023, 1 april 2010). • Bosch 2 in Budel, oprichten 2 woningen met bijgebouw, (BR 20100024, 1 april 2010).

Rectificatie Ingekomen aanvragen - reguliere bouwvergunning • De La Minestraat ong. in Budel, geheel oprichten bedrijfsruimte met kantoren, (BR 20100025, was B1 20101011, 29 maart 2010). • Capucijnerplein 36 in Budel, plaatsen fietsenstalling, (BR 20100026, was BL 20103039, 31 maart 2010). Opgemerkt wordt dat het hier alleen gaat om de kennisgeving dat een aanvraag is ontvangen. Hierop kan niet formeel worden gereageerd, de plannen liggen niet ter inzage. Belanghebbenden kunnen pas bezwaren maken in het kader van de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) nadat omtrent de aanvraag een besluit door Burgemeester en Wethouders is genomen. Informatie kunt u inwinnen bij de afdeling Publiek, team Vergunningen 0495 431222.

Wet milieubeheer Kennisgeving ontwerpbeschikking

Wet ruimtelijke ordening Rectificatie Ontheffing artikel 3.22 Wro • Aanvraag voor het plaatsen van een bouwbord aan de Van Sevenbornlaan ong. te Soerendonk. Onder nummer BR 20100020.

Wet geluidhinder Ontheffing hogere waarden Wet geluidhinder groen Burgemeester en wethouders van Cranendonck hebben hogere geluidwaarden vastgesteld bij besluiten van 9 en 23 februari 2010 ingevolge artikel 45 respectievelijk artikel 83 van de Wet geluidhinder ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan “Kom Budel-Dorplein”. In dit bestemmingsplan zijn mogelijkheden voor de realisering van een woning aan Maj. Greenhallweg ong. en vier woningen aan Stationsweg ong. te Budel-Dorplein opgenomen. De besluiten en de daarbij behorende stukken liggen conform de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 15 april 2010 voor 6 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Cranendonck. Tegen genoemde besluiten kan een belanghebbende op grond van het bepaalde in artikelen 145 en 146 van de Wet geluidhinder juncto artikel 20.1 van de Wet milieubeheer beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Volgens artikel 145 van de Wet geluidhinder vangt de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen dat besluit aan met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, zijnde 15 april 2010. Tevens kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening worden gevraagd. Tegen vergoeding van de kosten wordt afschrift van de stukken verstrekt.

Bestemmingsplan ‘Kom Budel-Dorplein’ gewijzigd vastgesteld

Op 07 juli 2009 is bij de gemeente een aanvraag volgens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer ingekomen van H.J. Rampen voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting (rundvee- en fazantenhouderij) aan het adres De Kievit 6 te Maarheeze, MA 20090012. Het voornemen bestaat om de gevraagde vergunning te verlenen. De ontwerpbeschikking met de daarbij behorende aanvraag en andere terzake zijnde stukken liggen van 15 april 2010 tot 27 mei 2010 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Cranendonck. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Zienswijzen over de ontwerpbeschikking kunnen door een ieder tot 27 mei 2010 schriftelijk bij burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck worden ingebracht. Hierbij kan verzocht worden de persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kunnen tot 27 mei 2010 mondelinge zienswijzen ingediend worden op afspraak (tel. 431273). Belanghebbenden kunnen t.z.t. naar aanleiding van de beschikking beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Monumentenvergunning Aanvraag monumentenvergunning ex artikel 10 gemeentelijke monumentenverordening van: • T-Mobile Netherlands BV, wijzigen bestaande GSM antenne-installatie OLV Visitatiekerk, Kerkstraat 10, Budel Dit plan ligt vanaf 14 april 2010 tot en met 26 mei 2010 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Zienswijzen tegen het voornemen medewerking te verlenen aan deze monumentenvergunning kunt u tot en met 26 mei 2010 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders indienen.

Bezwarencommissie, kamer algemeen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 23 februari 2010 het bestemmingsplan Budel-Dorplein gewijzigd heeft vastgesteld.

Op maandag 19 april a.s. is er een hoorzitting van de Bezwarencommissie, kamer Algemeen. De hoorzitting zal plaatsvinden in gemeenschapshuis De Borgh, zaal 8 en begint om 19.15 uur.

Het bestemmingsplan ‘Kom Budel-Dorplein’ met het bijbehorende raadsvoorstel en raadsbesluit liggen gedurende 6 weken ingaande op 15 april 2010 voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Tevens ligt het plan ter visie in Gemeenschapshuis De Schakel, St. Barbaraweg 1 te Budel-Dorplein en is het plan te raadplegen via de gemeentelijke website: www.cranendonck.nl. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op zowel het oostelijk als westelijk deel van de kom van BudelDorplein.

19.15 – 19.35 uur bezwaarschrift van Schuitema Vastgoed b.v. naar aanleiding van het besluit van burgemeester en wethouders om 5 parkeervakken tegenover de C1000 gelegen aan het Capucijnerplein te Budel op te heffen

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit van 23 februari 2010 en het vastgestelde ter inzage liggende bestemmingsplan.

19.35 – 19.55 uur bezwaarschrift van W.A.G.M. de Vries naar aanleiding van het besluit van burgemeester en wethouders om de bouwactiviteiten op het perceel plaatselijk bekend Blake Beemd 12 te Soerendonk stil te leggen, het besluit om een preventieve last onder dwangsom op te leggen in verband met de stillegging van de bouw met verleende bouwvergunning B2 20072005 en het besluit om een bouwvergunning af te geven met een gewijzigde maatvoering 19.55 – 20.15 uur bezwaarschrift van M.M.J. van Dooren naar aanleiding van het besluit van burgemeester en wethouders om de bouw op het perceel kadastraal bekend gemeente Maarheeze sectie E nummer 409 stil te leggen Voor informatie kunt u contact opnemen met Team Juridische Zaken van de gemeente Cranendonck, mw. C. Snijders, telefoonnummer 0495-431231.


WOENSDAG 14 APRIL 2010

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 12

Geslaagde uitstapjes van communicanten de Wereldwijzer Communicanten van de Wereldwijzer hebben een aantal uitstapjes gemaakt ter voorbereiding op hun communie. Als 1e zijn ze naar het kasteel in Helmond geweest. Daar konden ze zien hoe vroeger geleefd werd. Er is zelfs een leerling tot ridder geslagen, zoals ze dat in die tijd deden. Het 2e uitstapje was naar verpleeghuis de Passaat in Eindhoven. Daar

gingen ze een kijkje nemen hoe de opa’s en oma’s daar wonen. Ze hebben toen gezamenlijk naar een mooi verhaal geluisterd hoe honderden jaar geleden de communie gedaan werd. Het 3e uitstapje was naar het PSV-stadion in Eindhoven. Daar hebben ze een rondleiding gehad door het stadion. Alle bekers en schalen die PSV gewonnen heeft hebben ze ook kunnen bewonde-

Wereldwijzer naar bakkerij Van Houts in Hamont

ren. Maar het leukste was voor het laatste bewaard. Een training met de PSV spelers bekijken en natuurlijk de handtekeningen krijgen van de spelers. Het 4e uitstapje gingen de communicanten hun eigen kaars

maken die ze in de mis gaan gebruiken tijdens de communie bij kaarsenmakerij INKA in Weert. En als laatste uitstapje gingen ze broodjes en koekjes bakken bij bakkerij van Hout in Hamont. Al met al

hebben ze samen hele leuke dingen gedaan. Op zondag 25 april doen ze hun 1e heilige communie, en samen met Pastoor Cornelissen zullen ze vast een hele mooie communieviering hebben.

Grote voorraad boeken op boekenmarkt Alweer voor de zevende keer in gaat het Budelse Sint Jorisgilde in de Boeken met de jaarlijkse Boekenmarkt. Op zondag 18 april staat het clublokaal De Vaandrig weer helemaal volgestapeld met boeken, boeken, veel boeken, grote boeken, kleine boeken en nog eens boeken. Er zijn door het hele jaar heen vele honderden, nee zelfs duizenden boeken bijeengebracht. Met name de laatste maanden is de voorraad boeken in

grote mate gestegen. De auto van onze Regend deken logeert al enkele weken noodgedwongen buiten omdat de garage meer dan overvol zit met de aangebrachte boeken. Op zondag 18 april zal om 10.00 uur de poort bij De Vaandrig aan de Poelderstraaat 5 te Budel open gaan. We hopen op een grote groep belangstellenden die onze Vaandrig komen leegkopen. Zoals vaste bezoekers van ons gewend zijn vraagt het gilde

zeer zeker niet de hoofdprijs voor de aangeboden boeken. Voor een paar centen kan men al de hele vakantie naar hartelust lezen. De verkoop duurt deze middag tot 16.00 uur. De entree is zoals altijd weer gratis! Voor meer informatie over het gilde kunt u kijken op www.sintjorisgildebudel.nl of bellen met de koning van het gilde Martin Horst op 0495430250.

Basisschool De Wereldwijzer eet het beter

Bij de bakker werden broodjes gebakken De communiecantjes gingen naar de bakkerij Van Houts in Hamont. Daar gingen ze koekjes en broodjes bakken. Ze hebben zelfs gezien hoe een turks broodje werd gemaakt. De bakker liet ook zien hoe de vlaaien worden gemaakt, en dat ging best vlug. Na afloop mochten de brood-

jes en de koekjes mee naar huis, en ze waren erg lekker. En speciaal voor de bakker van Hout hadden ze iets lekkers en mooie tekeningen meegenomen als dank dat ze bij hem in de bakkerij broodjes mochten bakken.

Cursus ‘Spanningen voorkomen en hanteren’ ZuidZorg start binnenkort, bij voldoende aanmeldingen, een cursus ‘Spanningen voorkomen en hanteren’ in Eindhoven. De cursus staat gepland in: Eindhoven, Le Sage ten Broeklaan 9 van 20.00-22.00 uur op: Maandag 17, dinsdag 25, maandag 31 mei, 7, 14 en 21 juni. Tijdens de cursus leert men verschillende

soorten ontspanningsoefeningen, die goed in het dagelijkse leven zijn toe te passen o.a. autogene training. Voor meer informatie en aanvragen van een inschrijfformulier kunt u terecht bij: cursusbureau Zuidzorg, telefoonnummer: 040-2 308 545 of op www.zuidzorg.nl

Will Beckers maakt installatie over zelfactiviteit van de natuur De Joods-Nederlandse filosoof Spinosa [17de eeuw] refereerde met natura naturans naar de “zelfactiviteit van de natuur “. De natuur die telkens opnieuw doet herleven en ontstaan, die schept en herschept, een mysterie van zelfgeneratie. Letterlijk : “Wat geboren wordt, doet opnieuw geboren worden .” Als beeldend [natuur-] kunstenaar is Bulander Will Beckers in deze installatie op zoek gegaan naar de ontmoeting van het nieuwe leven komende uit het stervensproces. De vergankelijkheid van onze natuur, het doorgeven van energie en voeding zorgen voor een metamorfose in de evolutie.” Zijn installatie is te bezichtigen in de Gasthuiskapel(Graethempoort 3bis) te Borgloon. Wandelparcours langs kunst: 7deBloesemimpressies 2010 te Borgloon België. Data: 11/04 - 23/05 van donderdag tot zondag, 14.00h-18.00h. Info: www.artborgloon@borgloon.be

Een detail van de installatie

De groepen 6 en 7 van basisschool “De Wereldwijzer” uit Budel-Schoot hebben de afgelopen periode meegedaan aan het project “ik eet het beter”. Van de Albert Heijn uit Budel kregen beiden groepen een pakket gevuld met eten, drinken en andere benodigdheden die hoorden bij het lessenpakket. Twee weken lang zijn alle zintuigen van de kinderen geprikkeld tijdens dit project en zijn de kinderen in wisselende opdrachten bezig geweest met voeding. Ter afsluiting hebben de kinderen van groep 6 en 7 afgelopen vrijdag met hulp van ouders en leerkrachten, in kleine groepjes een zelfbedachte smoothie gemaakt. Het resultaat; trotse kinderen met mooi gepresenteerde fruitdrankjes!

De kinderen hadden wisselende opdrachten met voeding

Filmvoorstelling Schoot the Movie Zoals reeds eerder aangekondigd wordt op zaterdag 17 april om 20.00 uur in de Reinder te Budel-Schoot de film “Schoot the Movie”gedraaid. In deze film, geheel op locatie opgenomen, spelen de acteurs van toneelvereniging ONA de hoofdrollen. Ook camara-werk en regie is geheel in hun handen. De muziek wordt

live gespeeld door harmonie Sint Antonius onder leiding van Sander Looymans. Afgelopen zondag hebben de leden van de harmonie de film vast gedeeltelijk kunnen zien en diegenen die deze film om wat voor reden niet kunnen komen kijken krijgen hier zeker spijt van. Het is echt een eenmalige voorstelling,

er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar bij MultiService/postagentschap aan de Grootschoterweg. In de avonduren kunnen kaarten nog telefonisch gereserveerd worden op 0495-430153. Op de 17e april kunnen, als er nog kaarten beschikbaar zijn, deze gekocht worden aan de kassa in de Reinder.

Monster-trucks denderen met nieuwe stunts Budel-Schoot binnen! Het Stunt Movie Production-team komt op vrijdag 16 april naar BudelSchoot met hun live show met auto’s, motoren, quads en monstertrucks. De show wordt gegeven op het Stationsplein van Budel-Schoot en start om 19.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa welke vanaf 60 minuten voor aanvang geopend is. Toegangsprijzen vanaf 12 Euro. Het belooft een bloedstollend spektakel te worden met salto’s draaiende auto’s, razende quads, motoren die meterslange en hoge sprongen maken en dwars door vuur voorbij stuiven. Naast snelheid zien we ook pure behendigheid. Zo zal Gino met een auto op twee wielen rijden alsof het niks is. Ook worden er levensgevaarlijke stunts uitgevoerd met voertuigen welke dwars door de ‘wall of fire’ voorbij ‘vlammen’. Het team is dus allround en is dan ook werkzaam voor films en televisieseries. Nu kan het publiek de stunts live aanschouwen in een 90 minuten durende show. Alles verpletterend, vele tonnen zwaar en reusachtig, dat zijn de kolossale Monster Trucks. Met hun twee meter hoge wielen en 1400 pk, verpletteren de kolossale gevaartes normale auto’s alsof het speelgoedauto’s zijn. De Madfruit maakt

metershoge sprongen bovenop de reeds verpulverde auto’s. Ondanks veel training en calculaties zijn de stunts levensgevaarlijk. Teamleider Gino Winter kan de breuken en kneuzingen die hij in zijn 30-jarige loopbaan heeft opgelopen al niet meer tellen. Gino Winter is de leider van het gezelschap. Hij trad als vierjarige al op met zijn motorfietsje in de Helldriver Show van zijn opa Fredy Winter. Zoon Peter (15) is nu al een ware stuntman. Jongste telg Kelly (2 ½

jaar) mag ook al een rondje meerijden op haar quad. De groep bestaat uit ieder jaar speciaal gecontracteerde stuntmannen uit verschillende landen www.stuntmovieproduction.com! Korting op een kaartje! Tegen inlevering van dit artikel aan de kassa ontvangt u twee euro korting op een entreebewijs. Niet geldig in combinatie met andere kortingen en of acties! Ook is er een kortingsbon te vinden op de website www. stuntmovieproduction.com.

Het wordt een groot spektakel in Budel-Schoot


WOENSDAG 14 APRIL 2010

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 13

www.roothansleende.nl

* * * *

Sterk in Renault Wij onderhouden, repareren en keuren ook uw auto!

Autobedrijf Driebok BV

Driebokstraat 2 · Budel - Telefoon 0495 495473

LEENDE

Zitterd 30 Soerendonk Tel: 0495-591870

* Onderhoud en reparatie alle merken * A.P.K. voor life * Leenauto

Droombadkamers!

REcLAmE

geldig de hele maand april 2010 Reinigen/wassen van: Mantel/Overjas ...........................9,25 Dekbed: 1 persoons ................15,00 2 persoons ................18,00 Overgordijnen p/kg: ..................7,50

T: (0032)11-621862 www.duosidebyside.be

PAARDENLIEFHEBBERS OPGELET! PENSIONSTALLING INCL.WEIDEGANG €150,SPRING-DRESSUURLESSEN/ FNRS WEDSTRIJDEN ZWEMMEN MET PAARDEN www.de-boschhoeve.nl Info: Boschhoeve Tel. 0495-592356

info@de-boschhoeve.nl www.de-boschhoeve.nl

Chemische wasserij en Stomerij de Kim Pater Ullingsstraat 13 6023 AM BUdel-Schoot Tel. 0495 491334 email: info@de-kim.nl Keukens - Badmeubels - Maatwerk

Te koop gevraagd:

- Maatwerk - Badmeubels Keukens RJ Gastel · De Dijk 6 · 6028 van Meijl C. 430364 (0495)en Tel. (0495) Naar493350 iedersFax wens E-mail: c.vanmeijl@chello.nl

op maat gemaakt. Ook voor renovatie en vervangen van apparatuur. C. van Meijl · De Dijk 6 · 6028 RJ Gastel showroom: onzeFax Bezoek (0495) 430364 493350 Tel. (0495) jl@chello.nl a n m6,e iGastel c . vDijk E - m a i l : De vrijdag 10.00-17.00 uur zaterdag 10.00-17.00 uur of bel voor een afspraak: tel. 0495-493350 / 06-21845709 info@mardykeukens.nl www.mardykeukens.nl

een of meerdere garageboxen in de gemeente Cranendonck direct geld Tel.: 06-54314902 j.dielesen4@chello.nl

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon en mijn broertje

Stan 8 april 2010

Ivo, Rian & Sophie Stevens - van Meijl Grootschoterweg 105 - 107, 6023 AR Budel-Schoot

Rondven 37, 6026 PX Maarheeze Tel.: 0495 - 588 120 info@bouwtechniek-maarheeze.com www.bouwtechniek-maarheeze.com ontwerpen bouwen verbouwen mach. timmerwerk inbraakpreventie

Uw schadeformulier wordt ingevuld. Alles wordt geregeld met uw verzekering. Uw auto wordt gepoetst afgeleverd. Wij bieden gratis vervangend vervoer.

ROOTHANS LEENDE Officieel Nissan Dealer Dorpsstraat 136 tel. (040) 2061246

Zin in een feestje met live muziek!

SERVICE voor SCHADE

complete montage door eigen personeel

TEGELS SANITAIR KEUKENS

50 - 70% KORTING op vele Showroommodellen

Kanaaldijk Noord 3c, Eindhoven, 040 - 284 04 15 voor informatie en openingstijden: www.castelli.nl

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van ons zoontje

Thom Mandervelt 1 april 2010

Bart Mandervelt en Patricia Uitendaal Septakkers 118 B-3920 Lommel (B)

- dankbetuiging -

Voor de vele blijken van belangstelling na het overlijden van mijn lieve man, ons pap en opa.

Tinus van der Sande Het was hartverwarmend zoveel steun, troost en liefde van u te mogen ontvangen. Een bijzondere dank aan de begrafenisonderneming Creemers. An van der Sande-Hensen, kinderen en kleinkinderen. Jaak Ballingsstraat 14, 3930 Hamont

Johan Kapteijns 1938 - 2010 Hij had een mooi leven Hij kreeg een mooi afscheid Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle warmte, steun en betrokkenheid.

Hét uitvaartcentrum voor Cranendonck met 24-uurs familiekamers

Ook namens ons Pap. Babs Kapteijns-Van Soest Arjan, Marion, Joep en Max Jeroen en Evelien

Martin Horst

Klein Schoterstraat 2a, 6023 RG Budel Tel: 0495 430260 www.vdstappen.nl


WOENSDAG 14 APRIL 2010 Bridge Bridgeclub Budel /De Bonte Os (voorheen Bridgeclub De Wielerbaan ) Uitslag van donderdag 8 april Groep A 1 Mariet de Brouwer - Hk Snijders 66,25 % 2 Fred Bakens – Bep Osinski 62,08 % 3 Thea en Rein de Werdt 59,58 % Groep B 1 Jean Marc vd Bosch – Jos Gijsbers 58,85 % 2 Theo Aarts – Harry Smolders 57,29 % 3 Mariet Engelen – Rieki van Lith 56,25 % Groep C 1 Jeanette Kosman – Annemarie Schellekens 61,09 % 2 Francine vd Kruys- Anneke Mennen 61,04 % 3 Jan Looise – Leo Smolders 58,70 % Cranendonck Maarheeze Uitslagen van Woensdagmiddag 7 Apr. Groep A: 1.Mw.Heijblom-Hr.Eekhof 58,75% 2.Mw.de Meester-Hr.v.Heeswijk 57,92% 3.Ep.Romme 56,25% Groep B: 1.Ep.Heymans 58,63% 2.Hrn.Everaerds-Jansen 58,33% 3.Ds.Beldman-Poppeliers 57,74% Stand na ronde 5. Groep A: 1.Ds.Verhagen-v.Heeswijk 55,48% 2.Mw.Heijblom-Hr.Eekhof 54,56% 3.Mw.de Meester-Hr.v.Heeswijk 54,17% Groep B: 1.Hrn.Dijkstra-Beldman 54,75% 2.Hrn.Everaerds-Jansen 53,60% 3.Ep.de Laat 53,56% Bridgeclub Maarheeze Uitslag Do. 8 april cyclus 5 ronde 1: Groep A: 1e Ep. Loots 59,38% 2e Ds. Kuypers-Preusting 58,33% 3e Mevr. v Nunen-Dhr. v Iperen 55,73% Groep B: 1e Ep. Staals 65,97% 2e Ep. Romme 56,94% 3e Ds. Damen-Verest 52,78% Schoppen & slaan 12 april 2010 Speellocatie is “De Cranehoeve” te Gastel. Gastspelers en nieuwe leden zijn van harte welkom, de speelavond is maandag van 20.00 uur – 23.00 uur. Inschrijven is vanaf 19:30 uur mogelijk. 1 Ans Hendriks & Ad Romme 61.98% 1 Rikie van Lith & Mia van Gils 61.98% 3 Annie Verhagen-Nobel & Willi Ahrens 60,68% 4 Toon Verhappen & Jo Bosch 54,99% 4 Mariet de Brouwer & Gerrit vWeelden 54,99%

Voetbal Zaalvoetbal Maarheeze: Uitslagen maandag 12 april 2010: 19:30 FitnessSupport.nl/Decon Systems Spire 9-2 20:15 ZVV De Bout/FMT - Cafe ‘t Hof 4-4 21:00 ZVV Soerendonk/Boerenkracht Fruitdrank - Martorell Sierglas 9-0 21:45 Enjoy Fitness/Mulder Hekwerk - Kreuwers 8-2 22:30 Segers ICR - RKD/Sphinx 1-16 Programma maandag 19 april 2010: 19:30 s.s.v. De Kobbus - Enjoy Fitness/Mulder Hekwerk 20:15 inhaal - inhaal 21:00 inhaal - inhaal 21:45 inhaal - inhaal 22:30 inhaal - inhaal www.zvb-maarheeze.nl SV Budel jeugd Programma voor zaterdag 17 april: s.v.Budel A 1-Roggel A1 s.v.Budel A 2-Bieslo A 1 Limburgia B 1-s.v.Budel B 1 s.v.Budel B 2-Linne B 2 Panningen B 3-s.v.Budel B 3 Laar C 1 -s.v.Budel C 1 RKVB C 1-s.v.Budel C 2 s.v.Budel C 3-Panningen C 2 s.v.Budel C 4-M.M.C. C 4 S.H.H. D 2-s.v.Budel D 1 s.v.Budel D 2-DESM D 1 s.v.Budel D 3-Rood-Wit D 2 Brevendia D 3-s.v.Budel D 4 s.v.Budel E 1-Brevendia E 1 S.H.H. E 4-s.v.Budel E 2 s.v.Budel E 3-Laar E 2 s.v.Budel E 4-Brevendia E 3 Brevendia E 4-s.v.Budel E 5 Altweerterheide E 1-s.v.Budel E 6 s.v.Budel E 7-Eindse Boys E 2 s.v.Budel F 1-Reuver F 1 Linne F 1-s.v.budel F 2 s.v.Budel F 3-RKSVV F 1 KOC F 1-s.v.Budel F 4 s.v.Budel F 5-O.D.A. F 4 s.v.Budel F 6-HEBES F 3 Rood-Wit F 2-s.v.Budel F 7

15:00 15:00 11:00 15:00 15:00 12:00 11:30 12;45 09:30 12;15 12:45 11:00 11:30 11:00 10:30 11:00 11:00 09:30 10:00 11:00 12:00 09:45 09:30 09:30 09:30 09:30 10:00

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 14 s.v.Budel F 8-Merefeldia F 6 Leveroy F 2-s.v.Budel F 9 R.K.S.V.O. F 4-s.v.Budel F 10 Programma voor dinsdag 20 april: s.v.Budel D 1-Bergeijk D 1 Laar D 6-s.v.Budel D 4 Programma voor woensdag 21 april: s.v.Budel B 1-Baarlo B 1 s.v.Budel E 5-Heythuysen E 3 s.v.Budel F 1-Maasgouw F 1 programma voor dondedag 22 april s.v.Budel C 4-Slekker Boys C 2 Uitslagen van door de week: s.v.Budel B 2-Swalmen B 2 s.v.Budel C 4-Maarheeze C 2 s.v.Budel D 1-Panningen D 1 s.v.Budel D 2-RIOS D 1 Crescentia D 1-s.v.Budel D 3 Uitslagen van zaterdag 10 april: Heythuysen A 1-s.v.Budel A 1 Helden A 2-s.v.Budel A 2 Heythuysen B 1-s.v.Budel B 2 s.v.Budel B 3-Kessel B 2 s.v.Budel C 1-D.V.O. C 1 s.v.Budel C 2-E.V.V. C 2 Haelen C 2-s.v.Budel C 3 S.N.A. C 1-s.v.Budel C 4 s.v.Budel D 2-sp.Cl. Leeuwen D 2 s.v.Budel D 3-Laar D 6 s.v.Budel D 4-Maasgouw D 2 E.M.S. E 1-s.v.Budel E 1 s.v.Budel E 2-Heythuysen E 2 Maarheeze E 1-s.v.Budel E 3 Eindse Boys E 1-s.v.Budel E 4 s.v.Budel E 6-RKSVO E 4 D.E.S.M. F 1-s.v.Budel F 1 s.v.Budel F 2-St. Odilienberg F 1 Laar F 2-s.v.Budel F 3 s.v.Budel F 4-Maasgouw F 2 Leveroy F 1-s.v.Budel F 5 O.D.A. F 4-s.v.Budel F 6 Merefeldia F 7-s.v.Budel F 8 s.v.Budel F 9-Maasgouw F 5 O.D.A. F 5-s.v.Budel F 10 Programma voor maandag 12 april: s.v.Budel D 4-Crescentia D 1 Bekerwedstrijd: S.H.H. E 3-s.v.Budel E 3 Programma voor dinsdag 13 april: Maarheeze D 1-s.v.Budel D 1 Programma voor woensdag 14 april: s.v.Budel B 3-Walburgia B 1 s.v.Budel D 4-Grathem D 1 s.v.Budel E 5-Heythuysen E 3 RoodWit’67 uitslagen + programma Uitslagen jeugd op zaterdag 10 april. BEVO B1 - RoodWit’67 B1 RoodWit’67 C1 – SVC 2000 C2 RoodWit’67 M1 – Panningen M1 Haelen D1 - RoodWit’67 D1 RoodWit’67 D2 – Crescentia D1 MMC Weert E3 - RoodWit’67 E1 RKSVO E3 – RoodWit’67 E2 RKSVO F2 – RoodWit’67 F1 Maarheeze F3 – RoodWit’67 F2 Uitslagen senioren op zondag 11 april. DESM 1 - RoodWit’67 1 MMC Weert 2 - RoodWit’67 2 RoodWit’67 3- RKSV Budel 4 RoodWit’67 5 – Fc Oda 5 RoodWit’67 6 – Laar 6

09:30 09:00 11:00

Wilhelmina ‘08 2 - FC Cranendonck 4 Maarheeze 5 - FC Cranendonck 6 FC Cranendonck Da1 - Brevendia Da1

18;45 18;30

Programma jeugd zaterdag 17 april FC Oda B1 - FC Cranendonck B1 13:30u Vesta B1Co - FC Cranendonck B2 14:00u Haelen C1 - FC Cranendonck C1 13:00u Roggel C2 - FC Cranendonck C2 14:30u RIOS’31 MC1 - FC Cranendonck MC1 11:30u RKMSV D1 - FC Cranendonck D1 11:00u Altweerterheide D1 - FC Cranend. D2 11:00u FC Cranendonck MD1 - Swalmen MD2 09:30u HEBES E2 - FC Cranendonck E1 11:00u MMC Weert E7 - FC Cranendonck E2 09:00u Eindse Boys F1 - FC Cranendonck F1 10:30u Laar F5G - FC Cranendonck F2 10:15u FC Oda mini’s - FC Cranendonck mini’s 10:30u

19:00 18;45 18;45 19:00

7-0 2-3 4-2 4-2 2-2 0-2 0-7 1-13 7-2 0-0 1-2 2-5 6-1 3-1 0-2 1-0 0-2 4-2 1-0 ??? 2-3 0-2 1-1 2-4 2-2 1-15 2-3 0-13 2-5 6-3 19:00 18;45 19:00 19:00 18:45 18:45

2-0 2-2 9-3 5-3 2-2 5-2 0-7 1-2 4-3 3-2 5-0 6-1 5-0 3-0

Programma jeugd op zaterdag 17 april. 14.30 uur: RoodWit’67 B1 – vv Kessel B1 12.30 uur: MMC Weert C2 - RoodWit’67 C1 15.00 uur: Helden M1 - RoodWit’67 M1 12.30 uur: RoodWit’67 D1 – Linne D1 11.00 uur: RKSV Budel D3 - RoodWit’67 D2 11.00 uur: RoodWit’67 E1 – DESM E2 11.00 uur: RoodWit’67 E2 – Laar E3 10.00 uur: RoodWit’67 F1 – MMC Weert F2 10.00 uur: RoodWit’67 F2 – RKSV Budel F7 10.00 uur: RoodWit’67 mini’s 1 en 2 – RKSV Budel 1 en 2 Programma senioren op zondag 18 april. 14.30 uur: RoodWit’67 1 – Wittenhorst 1 11.00 uur: RoodWit’67 2 – Laar 2 11.00 uur: MMC Weert 4 - RoodWit’67 3 12.00 uur: Crescentia 2 - RoodWit’67 4 10.30 uur: RoodWit’67 5 – RKHVC 3 11.00 uur: Oranje Zwart 5 - RoodWit’67 6 FC Cranendonck Uitslagen jeugd afgelopen weekeinde: FC Cranendonck B1 - Reuver B1 FC Cranendonck B2 - RKMSV B2 FC Cranendonck C2 - RKMSV C3 FC Cranendonck MC1 - SNA MC1 FC Cranendonck D1 - Maasbracht D1 FC Cranendonck D2 - Brevendia D2 FC Cranendonck E1 - RKSVV E1 FC Cranendonck E2 - HEBES E6 FC Cranendonck F1 - KOC F1 FC Cranendonck F2 - MMC Weert F5

2-2 3-5 2-1 6-2 2-1 0-9 0-2 3-3 0-1 3-2

Uitslagen senioren afgelopen weekeinde: MMC Weert 1 - FC Cranendonck 1 5-0 Roggel 2 - FC Cranendonck 2 0-3 FC Cranendonck 3 - Liessel 3 3-3

0-2 4-2 7-0

Programma senioren komend week: do. 15-04 Roggel 4 - FC Cranendonck 5 19:00 u. zondag 18-04 FC Cranendonck 1 - FC Oda 1 14:30 u. FC Cranend. 2 - RKMSV 3 11:30 u. FC Cranend. 3 - Deurne 5 10:30 u. FC Cranendonck 4 - Leveroy 3 10:00 u. SVSH 2 - FC Cranendonck 5 13:00 u. FC Oda 5 - FC Cranendonck 6 10:00 u. EXCELLENT Da1 - FC Cranend. Da1 10:00 u. Jeugd vv Maarheeze: Uitslagen 10 april: Maarheeze B1 – Merefeldia B1 3-2 Maarheeze C1 – Rksvo C1G 3-0
 Maarheeze D2 – Eindse Boys D2 0-0
 Maarheeze E1 – Rksv Budel E3 1-0
 Maarheeze E2 – Rkvb E2 6-2 
 Maarheeze F1 – MMC Weert F1 2-1
 Maarheeze F2 – Laar F3 2-4
 Maarheeze F3 – Rood-Wit ‘67 F2 4-3 Programma 17 april: 14.00 uur Hebes B1 – Maarheeze B1
 13.30 uur Veritas C1 – Maarheeze C1
 12.15 uur Veritas C2 – Maarheeze C2
 12~00 uur Panningen D1 – Maarheeze D1
 12.00 uur Veritas D1 – Maarheeze D2
 13.00 uur Maarheeze D3 – Hebes D2
E2 is vrij
09.00 uur Rkmsv E2 – Maarheeze E1
 10.00 uur Maasbracht F1 – Maarheeze F1
 11.30 uur Fc Oda F2 – Maarheeze F2
 10.45 uur MMC Weert F5 – Maarheeze F3 Senioren VV Maarheeze 18 april 2010 14.30 uur HBC ‘09 1 - Maarheeze 1 12.00 uur Laar 3 - Maarheeze 2 11.00 uur Maarheeze 3 - Wilhelmina ‘08 2 11.00 uur Maarheeze 4 - RKSVO 3 10.00 uur Laar 6 - Maarheeze 5 Uitslagen senioren SV Budel SV Budel 1 - Panningen 1 SV Budel 2 - RKSVN 2 SHH 4 - SV Budel 3 Rood Wit ‘67 3 - SV Budel 4 Someren 6- SV Budel 5 Programma senioren SV Budel Baarlo 1 – SV Budel 1 SHH 2 - SV Budel 2 SV Budel 3 – Swalmen 3 KOC 2co - RKSV Budel 4 RKSV Budel 5 - Heythuysen 3

1-1 6-0 1-6 6-1 10 – 2

14.30 12.00 10.00 12.00 10.00

uur uur uur uur uur

MBV Bijgwerkt wedstrijd overzicht/scores

MBV Budel Bundesliga Deel 1:
Zaterdag 6 maart: MBV Budel - MSC Philippsburg 6-1
 Za 13 mrt: MSC Ubstadt-Weiher - MBV Budel 10-4
 Za 27 maar: MSC Malsch - MBV Budel 4-4
 Za 10 april: MBV Budel - MSC Comet Durmersheim... 9-5
 Za 17 april: 1.MSC Mörsch - MBV Budel 16:00 u
 Za 8 mei: MBV Budel - MSC Taifun Mörsch 18:00 uur
 Zo 16 mei: MSC Puma Kuppenheim - MBV Budel 15:00 uur
 
MBV Budel KNMV competitie Deel 1:
 Zaterdag 20 maart: Budel 2 - Budel 1 2-13
 Zondag 18 april: Budel 2 - MBCD 2 14:00 uur
 Zondag 25 april: MBCD 1 - Budel 2 14:00 uur
 Zondag 2 mei: Budel 1 - MBCD 2 14:00 uur
 Zondag 13 juni: MBCD 1 - Budel 1. 14:00 uur

TUIN COLUMN

Een spannend cadeau

We stonden op veilige afstand te wachten. Zodra we zijn bolide in de verte de bocht om zagen gaan richting Eindhoven voor een dagje kantoor in Amsterdam, zouden we in actie komen. Maar ja, wachten duurt altijd langer dan je wilt. En zeker vandaag, want vandaag telde elke minuut. Hij zou wel rustig aan doen. Het was per slot van rekening zijn verjaardag. Eerst even het krantje en een croissantje. Zijn cadeautje kreeg hij nog niet, dat bewaarde zijn vrouw nog even voor vanavond, had ze gezegd. ,,Mmm schat, spannend’’, zei hij suggestief . Spannend zou het voor ons in elk geval vandaag ook worden. Of we zijn cadeautje wel op tijd klaar zouden hebben. Want manlief kreeg van zijn liefhebbende echtgenote een mooie vijver. Daar was nu nog niets van te zien, maar waar nu nog gras lag, moest vanavond een fontein staan sproeien. Toen zijn auto voorbij zoefde, gaven wij minstens zo veel gas richting zijn domein in de Sterkselse bossen. We hadden van tevoren de plek al besproken. En ook stond vast dat we een strakke vijver in deze bostuin niet zo vonden passen. Nee, het werd deze keer een organische vrije vorm. De vijver kwam, eveneens heel natuurlijk, op één van de laagste plekken van de tuin te liggen. Daar waar je water zou verwachten, zeg maar. Aan de rand van het gazon tegen bosschages van rododendrons. Vrij snel waren we het over het uitzetwerk eens en kon de minigraver het grove graafwerk starten. Handmatig werd de vijver, die toch nog wel een meter of negen lang werd, verder geprofileerd. We stelden paaltjes en bevestigden daaraan de hardhouten latten. Het beschermdoek kon worden gelegd en daarop kwam de rubber vijverfolie. Waren wij voortvarend te werk gegaan, de waterdruk liet ons in de steek. Met dit slome straaltje was de vijver over een week nog niet gevuld. Gelukkig waren er twee buurmannen met lange tuinslangen. Om de vijver een zekere mate van helderheid te garanderen werd een UV-filter opgesteld. Een onder water geplaatste pomp circuleerde water naar zowel de fontein als het filter. Eind van de middag, de vijver was vol maar er omheen was het nog een ravage. De beplanting voor de achterzijde stond klaar en kon worden geplant. Aan de voorzijde legden we graszoden tot aan de waterrand. Zijn vrouw wachtte hem ’s avonds op bij het tuinhek. ,,Nogmaals gefeliciteerd met je verjaardag schat’’, zei ze. Toen hij opkeek bij de omhelzing vielen zijn ogen uit hun kassen. Jack van Haperen (Jack van Haperen is eigenaar van Forma Verde, Tuinontwerpers en Hoveniers in Maarheeze)

Buurtbeheer Sterk Schoot Buurtbeheer Donderdag 15 april 2010 vergadert het dorpsplatform Budel-Schoot van 19.30 tot 21.30 uur in De Reinder in Budel-Schoot. De onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn: Toelich-

Activiteiten van het Kinder Vakantie Werk 25 april: rommelmarkt Junior College te Budel, entree 1 euro de kinderen zijn natuurlijk gratis. Drie weken activiteiten voor de kinderen in de zomervakantie: Drie dolle dagen 10-11-12 augustus. Challange Day 16 augustus. KVW Hou van( Holland) Budel 18 augus-

tus. Speeltuin Toverland 20 augustus. Spektakeldag 22 augustus. 40e jubileum van Hunsel & Govers avondwandel vierdaagse 24-25-2627 augustus. Nog wat ver weg maar de data staat al vast op 27 december voor de 2e keer Budel got talent.

Muziekmiddag in De Borgh Op zondag 11 april 2010 was er een gezamenlijke uitvoering van harmonie Les Echos de Dorplein uit Budel Dorplein en JeugdHarmonie EMM Budel. Het concert was het resultaat van de prettige samenwerking tussen beide harmonieën. Vanaf het podium in De Borgh bracht eerst de jeugd van EMM een

Dansen voor een goed doel Aan de 3e jaars studenten van de Gilde Opleidingen Weert werd gevraagd een festiviteit te organiseren voor een goed doel. Ze kozen voor ‘Dance 4 Life’ dé jongeren organisatie van ‘Stop aids now!’ Deze zet zich al jaren in over de hele wereld tegen aids. De leerlingen van de Gilde Opleiding organiseren hiervoor een dansfeest genaamd ‘Dance 4 Life Party’. Zaterdag 17 april vindt deze in Discotheek The

ting door de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA); Financiële verantwoording 2009; Huishoudelijk Reglement; Pilot gescheiden inzameling Afval; stand van zaken Projecten Stimuleringsfonds; stand van zaken Masterplan; Nieuwsbrief Sterk Schoot en Mededelingen. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Energy te Budel plaats. De DJ’s DSonic, Hulk & Averez zullen deze avond het publiek non-stop laten dansen! De topper van de avond is DJ La Fuente (bekend van zijn hits: Irish en It’s the beat) die het dak eraf laat knallen! De entree is € 6,00 en de opbrengsten van deze avond komen ten goede aan dance 4 life. Dus kom ook gezellig stappen en steun dit goede doel! Voor meer informatie kijk op www.the-energy.nl

licht programma. Onder leiding van Dennis Lebens speelde de muzikanten lichte muziek die prettig in het gehoor lag. Tijdens één van de nummers begeleide de JeugdHarmonie Elvira Heijdendaal in de vertolking van ‘And All That Jazz’. Een aantal van de gespeelde nummer zullen straks terugkomen op de JeugdProms, waar uiteraard meer muziek, dans en zang zal worden gebracht. Les Echos de Dorplein, onder leiding van Jan van Hamond, is in voorbereiding van het concours van komende zondag 18 april 2010 in Etten-leur. Een belangrijk gedeelte van de door Dorplein gebrachte muziek was dan ook de werken die tijdens het concours door de jury zal worden beoordeeld. Gelet op de kwaliteit van de uitvoering is de harmonie goed op weg naar een prima resultaat tijdens het concours. Het was een prettige muziekmiddag in De Borgh, met voor elk wat wils, zeker voor herhaling vatbaar.


WOENSDAG 14 APRIL 2010

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 15

Informatiepagina Station Maarheeze

Deze pagina wordt u aangeboden door de gemeente Cranendonck, de provincie Noord-Brabant, ProRail, NS, SRE en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Vragen of klachten?

‘De bouw zorgt voor nieuwsgierigheid onder de bewoners. Dat is een goed teken.’ Stichting Station Maarheeze opereert achter de schermen en probeert zijn overtuiging over te brengen aan de beslissende partijen. Tot dusver is hun eerste doel bereikt: realisatie van een spoorwegstation in Maarheeze. Voorzitter Harry Vorst en secretaris Ruud Liebregts vertellen... De uitvoering is nu in de handen van anderen, hoe gaat u hiermee om? Harry:

Spoor Ruud:

Voor vragen of klachten over de werkzaamheden aan het spoor kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail, telefoonnummer 0900-77 67 245 (€ 0,20 p.m.) of www.prorail.nl/contact o.v.v. kenmerk R-347100.

Wat gebeurt er met de stichting als het station gereed is en in werking is getreden? Secretaris Ruud Liebregts (l) en voorzitter Harry (r) Vorst op de bouwlocatie.

Harry:

Voorplein Voor vragen of klachten over de werkzaamheden aan het voorplein en de parkeerplaatsen kunt u contact opnemen met de gemeente Cranendonck, telefoonnummer 0495 - 431222 of info@cranendonck.nl.

Hoe is Stichting Station Maarheeze ontstaan? Harry:

Ruud:

OPENING STATION MAARHEEZE

NOG

60 DAGEN Op zondag 13 juni 2010 wordt het nieuwe station in Maarheeze geopend. Hoe dat gaat gebeuren is nog een grote verrassing, maar dat het een geweldig feest wordt, staat vast. Reserveert u deze datum alvast in uw agenda en maak mee dat er weer voor het eerst in ruim zeventig jaar een trein stopt in Maarheeze!

‘We gaan vrijwel iedere dag even kijken naar de bouw. Er wordt dag en nacht in hoog tempo gewerkt.’ ‘Nu de bouw aan de gang is, merk je dat dit zorgt voor nieuwsgierigheid onder de bewoners. Dat is een goed teken. Er heerst nog wel steeds een afwachtende houding. Het lijkt of men nog moet wennen aan deze nieuwe situatie, het feit dat er een station komt in Maarheeze.’

‘Sinds eind jaren ‘70 is het lobbyen voor een station in Maarheeze al begonnen. Het is vanaf die tijd altijd een item voor de politiek geweest, echter ieder initiatief strandde. In februari 2004 kwam een onderzoeksrapport van BrabantStad uit waarmee de discussie ten einde kwam: het station was weliswaar kansrijk, maar zou er toch niet komen.’ ‘Dit was de trigger. Samen met Frits van der Wiel hebben we een oproep geplaatst in de krant om een lobbygroep op te richten. Uiteindelijk hebben we met vijf personen onze krachten gebundeld in een stichting. Ook hielden we vanuit aan de oproep een achterban van ongeveer twintig actieve medestrijders over.’

Ruud:

Wat gaat het nieuwe Station Maarheeze voor de inwoners van Maarheeze en de regio betekenen? Ruud:

Wat heeft de stichting tot nu toe bereikt en wat ligt er nog in het verschiet? Ruud:

Harry:

Ruud:

Harry:

‘We hebben een steunbetuigingsactie gehouden om te kijken hoeveel interesse er was in de omgeving om Maarheeze van een station te voorzien. We hebben toen veel handtekeningen verzameld om de burgers en politici wakker te schudden.’ ‘Daarna acteerden we vooral op de achtergrond. Doel was de overtuiging overbrengen van de noodzaak, de kansen van een station aan de politiek, maar ook aan de betrokken partijen zoals de provincie, gemeente, NS, SRE en ProRail. We wilden ervoor zorgen dat zij overtuigd raakten en de komst van een station gingen verdedigen.’ ‘We hebben een andere locatie aangedragen voor het station, met name vanwege de goede bereikbaarheid vanuit de omgeving en vooral vanaf de A2. Dat is de plaats waar het nu ook gebouwd wordt.’ ‘We hebben er ook voor gezorgd dat er in 2005 een business case werd uitgevoerd en in 2006 een werkgroep werd samengesteld. In 2008 kregen we het verlossende bericht dat Station Maarheeze zou worden gerealiseerd in 2010.’

‘We zijn ondertussen bezig met de voorbereidingen om het station een succes te maken en een bijdrage te leveren aan de beeldvorming van het station. We willen de Maarheezenaren, maar ook de omliggende dorpen, overtuigen van de vele voordelen die het station ons biedt. Het doel is dat iedereen gebruik gaat maken van het station.’ ‘Daarnaast willen we ook de andere doelen verwezenlijken. We willen ons bijvoorbeeld op termijn sterk gaan maken voor meer stoptreinen in de spits, een betere aansluiting in Weert op treinen verder naar het zuiden en een intercitystop.’

Harry:

‘Het is voor de gemeente Cranendonck belangrijk om op de kaart te staan. Het station geeft een goede impuls aan Maarheeze en haar omgeving. Er liggen kansen voor de omliggende dorpen, het industrieterrein, de legerplaats, recreatie en toerisme. Een pluspunt in ieder geval is dat het parkeren gratis is.’ ‘De bouw van het station brengt ook met zich mee dat de ruimte om het station ook meteen wordt aangepast en mooi gemaakt. Een nieuw fietspad is daar een bijvoorbeeld van.’

Gaat u zelf gebruik maken van het nieuwe station? Ruud:

Harry:

‘Ik reis nu al dagelijks met de trein. Nu ga ik met de auto naar Heeze om daar de trein te nemen. Straks kan ik met de fiets naar Station Maarheeze, dat vind ik een stuk makkelijker!’ ‘Ook ik maak nu al regelmatig gebruik van de trein, net als Ruud met Heeze als opstappunt. Als het station in Maarheeze straks klaar is, zal ik er zeker meer gebruik van gaan maken.’

Wilt u meer informatie over het station en de stichting? Ga dan naar de website: www.stationmaarheeze.nl

Colofon • Vormgeving: Provincie Noord-Brabant • Redactieadres: Communicatiezuid@prorail.nl


WOENSDAG 14 APRIL 2010

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 16

Biks Trio treedt op voor de Juwelen ontwerpen bij kav – hamont Maarheezer senioren Peyote is een zéér verfijnde “pareltechniek” en is van Indiaanse oorsprong. De dames van KAV Hamont onder begeleiding van Mary verwerkten met naald en draad en kraaltjes prachtige juwelen. Deze techniek veelzijdig toe te passen,

halskettingen, armbanden, ringen, sierspelden enz.… Is gemakkelijk aan te leren. In een reeks van 3 lessen waarin je de beginselen leert om zeer fijne juwelen te maken bekom je een schitterend stukje parelwerk verbluffend mooi en feestelijk. Te-

genwoordig maken steeds meer vrouwen hun eigen sieraden. De dames van KAV Hamont vonden het leuk en origineel om zelf sieraden te ontwerpen en samen te stellen. Raadpleeg de website via Google: kav Hamont

50 jaar Kinderhulp: een halve eeuw collecte voor ‘gewoon geluk’ Dankzij de inkomsten uit de jaarlijkse collecte kan het Nationaal Fonds Kinderhulp elk jaar tienduizenden kinderen helpen. Kinderen die in hun leven veel ellende hebben meegemaakt en ook “een beetje gewoon geluk” verdie-

nen. Dingen die soms zo gewoon lijken, zijn voor een grote groep kinderen in Nederland niet weggelegd. Van 18 tot en met 24 april gaan er daarom bijna 25.000 vrijwilligers op pad met de collectebus van Kinderhulp. De

Budelse Peuterspeelzaal “Het Hummelhonk” collecteert ook dit jaar voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. Voor informatie kunt u contact opnemen met Ankie Lammers, Boschdijk 17, 6021 AM Budel, tel.: 494612.

Het Biks Trio heeft jarenlange ervaring met orkesten Zaterdag 17 april om 14.00 uur treedt het Biks Trio op in De Smeltkroes in Maarheeze. Biks staat voor Beeks en dat weer voor het muzikale dorp Hilvarenbeek, waar de muzikanten die dit trio vormen geboren en getogen zijn: Harry Al, Kees Hensbroek en Willem van de Ven. Het zijn drie muzikanten, die een jarenlange ervaring met diverse orkesten hebben. In de loop der jaren heeft het Trio een verrassende virtuositeit en veelzijdigheid ontwikkeld, getuige naast het vocale deel, het aantal en de diversiteit van de instrumenten: accordeon, harmonium, gitaar, mandoline, bas, mondharmonica, slagwerk en percussie. Dezelfde

veelzijdigheid blijkt ook uit het repertoire, dat niet enkel en alleen Nederlandstalig is, maar ook nagenoeg alle genres omvat. Van volksmuziek tot “goud van oud”, van country tot meezingers en smartlappen, van dans en sfeermuziek tot eigen Bikse liekes en evergreens. Lekker luisteren en meezingen met het afwisselende en uitgebreide repertoire van het “Biks Trio” en U heeft een geweldige middag. De entree bedraagt 2 Euro. Dit is de laatste voorstelling van de werkgroep ouderen van de Activiteitenkommissie De Smeltkroes seizoen 2009/2010. Op zaterdag 18 september begint het nieuwe seizoen.

Voorlichtingsavond reumapatiëntenvereniging Op dinsdag 20 april 2010 organiseert Reumapatiëntenvereniging Weert e.o. een voorlichtingsvond welke verzorgd wordt door het CZ-ziekenfonds. Deze avond wordt gehouden in zaal “Het Keenter Hart”, Sint Jozefskerkplein 3 te Weert en begint

om 19.30 uur. Deelname is gratis. Reumapatiëntenvereniging Weert heeft sinds kort ook een eigen website: www.rpvweert.nl. Hier vindt u meer informatie over de vereniging en haar activiteiten.

Koninginnedag 2010 Maarheeze Het Oranje Comité Maarheeze organiseert net als voorgaande jaren Koninginnedag op vrijdag 30 april te Maarheeze. Hierbij vieren ze al weer voor de 30e keer de verjaardag van Hare Majesteit Koningin Beatrix. Gezien dit feit wordt hier een speciaal tintje aan gegeven. Het Oranje Comité Maarheeze heeft in samenwerking met een aantal verenigingen en vrijwilligers een feestelijk programma hiervoor in elkaar gezet. Leuk om te vermelden is dat dit jaar het jongerenwerk van de gemeente Cranendonck, onderdeel van Paladijn, pannakooivoetbal organiseert. Het programma ziet er als volgt uit: 29 april: 19.30u. Kaartavond voor de senioren bij Marishof 30 april 9.15u. Uitdelen ballonnen en verzamelen voor de versierde fietsoptocht 9.45 u. Start optocht onder begeleiding van de fanfare 10.00-13.00 u. Ballonnenwedstrijd Oranje kinderfeest, met o.a. tegeltjes verven, diverse spelletjes Pannakooivoetbal voor de jeugd Vrijmarkt Voetbaltoernooi (sportpark de Romrijten), tot ±17.00u. 14.00-17.00 u. Foto-puzzel-fietstocht; route van ca. 20 km Voor een overzicht van het compleet programma kijk op website; http:// oranje.maarheeze.info/ Elk jaar is het Oranje Comité weer op zoek naar vrijwilligers die hun steentje bij willen dragen aan de voorbereiding en-/of de uitvoering van het feestprogramma op deze dag. Mocht je hieraan mee willen

werken, aarzel dan niet en neem dan contact op met een van de bestuursleden. Uw hulp wordt zeker op prijs gesteld.

Lotgenotencontact voor mensen met schildklieraandoeningen Op donderdag 22 april organiseert de Schildklierstichting Nederland regio Limburg in samenwerking met de afdeling Patiëntenvoorlichting van het St. Jans Gasthuis een bijeenkomst voor mensen met een schildklieraandoening, belangstellenden en hulpverleners. Bij deze bijeenkomst is geen arts aanwe-

zig. Men kan terecht om vragen te stellen aan de vrijwilligers van de Schildklierstichting. Ook is er gelegenheid om persoonlijke ervaringen met schildklieraandoeningen uit te wisselen. Er zijn ook brochures van de Schildklierstichting in te zien en te verkrijgen. De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van het

St. Jans Gasthuis, Vogelsbleek 5 te Weert. Aanvang 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Toegang is gratis, wel vooraf aanmelden vóór dinsdag 20 april a.s. Aanmelden: - Via de site: www.sjgweert.nl of telefonisch: 0495 – 57 22 05. - Contactpersoon Schildklierstichting, mevrouw Geurts: 077 - 4652397

Keramiek kijken in Hamont Als afsluiting van het cursusjaar 2009-2010 bent u, liefhebber of kenner van keramiek, weer van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen in het atelier en de galerie van Heleen Dekkers en Piet Kerkhof. Het boeiend en afwisselend werk van zo’n vijftig cursisten geeft een uitstekend beeld van hetgeen zowel de beginner als de gevorderde keramiekbeoefenaar zoal kan creëren. Ook dit jaar is het resultaat de moeite van een bezoek waard. Naast het lesgeven (ruim 30 jaar ervaring) runt het keramistenpaar een keramiekgalerie. In deze ruimte staat nu het werk van de cursisten. Piet en Heleen zullen dezer dagen aanwezig zijn om u alle uitleg of informatie te geven betreffende de cursussen die zij organiseren. Tijdens deze opendeurdagen kunt u in het ruime en gezellige atelier eveneens verschei-

dene cursisten aan het werk zien. Op de keramieklessen is plaats voor de hobbyist, die een gezellige avond of ochtend wil vullen met creatief bezig zijn, alsook de meer gevorderde, die zeer zeker een degelijke en professionele begeleiding krijgt. Wie weet krijgt u zelf zin om deze galerie te bezoeken of als cursist met keramiek te beginnen. De tentoonstelling is te bezichtigen op zondag

25 april van 14 tot 18 uur en op vrijdag 30 april en zaterdag en zondag 1 en 2 mei, eveneens van 14 tot 18 uur. Buiten deze dagen zijn de galerij en het atelier te bezoeken na telefonische afspraak (011/621306). De galerij/pottenbakkerij vindt u op de Mulk, nr. 52 in Hamont. (richting grens naar Budel, Nederland), e-mail; kerkhof.dekkers@hotmail. com.

Budel: Politie houdt man aan voor huiselijk geweld

De politie heeft zaterdagavond kort voor middernacht een 44-jarige man in zijn woning aangehouden. Hij wordt verdacht zijn 44-jarige vrouw

tijdens een ruzie in het gezicht te hebben geslagen. Ook zou hij vernielingen in de woning hebben aangericht. Hij is meegenomen naar het politiebureau en werd ingesloten voor verder onderzoek. In de loop van de zondagmorgen is hij heengezonden.

Oranjecomité looft kronenwedstrijd uit en geeft koninklijk ontbijt Koninginnedag staat weer voor de deur. En ook dit jaar staan er weer vele activiteiten op het programma en twee daarvan wil het Oranjecomité alvast aan jullie laten weten. Dit jaar vragen ze jullie om eens creatief aan de slag te gaan met papier, karton, stift, stof, lijm, ect. om een leuke kroon te maken. Je kunt dan je creatie op 30 april om 14.30 komen showen. Deze wordt dan beoordeeld door een deskundige jury. De mooiste kroon wordt beloond met een leuk klein prijsje.Tevens komt de winnaar een jaar lang op de voorpagina van het Oranje Comité hyves . Want beste mensen vanaf nu heeft Stichting Oranje Comité Budel geen website meer maar een hyves pagina. Deze kun je vinden via www. oranjecomitebudel.hyves.nl. Hier zijn ook nog een paar voorbeelden van een kroon te vinden. Wie schuift er dit jaar aan bij het Koninklijk ontbijt? Ook dit jaar heeft stichting Oranje Comité Budel de afgelopen maanden weer alle zeilen bijgezet om voor alle inwoners van Budel, Budel-Schoot en Budel-Dorplein een overheerlijk ontbijt te organiseren. Dit zal plaats gaan vinden op de Markt in Budel. Na de officiële plechtigheden schuiven ook Burgemeester Meinema en zijn echtgenote aan de ontbijttafel aan en kan er gestart worden met het ontbijt, welke geheel gratis ter beschikking wordt gesteld d.m.v. medewerking van en dank aan enkele lokale middenstanders. Wil je er ook bij zijn of van een plaatsje verzekerd zijn meld je dan aan via onderstaande bon. Mailen mag ook: spaHBirmaanadams@live.nl of ben er op Koninginnedag vroeg bij, zodat je verzekerd ben van een plaatsje. En vol=vol. Uiterlijk inschrijfdatum is 28 april. Aanmelden bij Saskia Horst, Burg. v Ginnekenstraat 9 te Budel of via mail spaHBirmaanadams@live.nl Wij willen deelnemen aan het Koninklijk Ontbijt! Naam: Adres: De burgemeester laat ballonnen op

e-mail:

Aantal personen:


WOENSDAG 14 APRIL 2010

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 17

Samenwerking SV Budel en Multi-Service RoodWit’67 gaat het schoonmaak- en bedrijfsdiensten BV moeilijk krijgen

Twee SV Budel Teams voor de bus van Multi-Service SV Budel krijgt voortaan voor de uitwedstrijden van het 1ste team de beschikking over twee personenbussen van Multi-Service. Dank zij dit ge-

weldige gebaar van deze firma kan de selectie op comfortabele wijze naar de uitwedstrijden reizen. Namens de selectie van SV Budel willen wij dan

Frank en zijn personeel hiervoor hartelijk danken. Met name het schoonmaken van de bussen door een RoodWitter wordt erg op prijs gesteld.

Emma Timmermans wint zilver bij regiokampioenschappen turnen Op zondag 11 april werden in Asten de regiokampioenschappen turnen voor de 5e divisie gehouden. Verschillende meiden van Turnlust Budel streden mee om de prijzen en een plekje in de toestelfinales. Bij de pupillen I turnden Fleur Coenegracht (10e), Anouk van der Straaten (12e), Elke Hendriks (13e), en Michelle Mollen (15e) allemaal

een mooie wedstrijd. Verschillende turnsters mogen op 27 juni nog toestelfinales turnen: Anouk en Elke op brug; Anouk op balk en Fleur en Elke op vloer. Bij de pupillen II mochten Emma Timmermans en Kim van Kleinebreugel laten zien wat zij kunnen. De oefeningen van Emma werden beloond met een mooie tweede plaats en vier toestel-

finales. Kim werd 10e en mag in juni een toestelfinale op brug turnen. In Rotterdam turnde Nienke Duisters de ¼-finale in de tweede divisie. Zij behaalde een 15e plaats en mag door naar de ½ finale in Terneuzen in het weekend van 24 en 25 april.

TWC De Kempen jeugd gaat door! 11 april was de jeugd van TWC De Kempen weer in groten getale aanwezig bij de jeugdwielerwedstrijden in Berghem. Voor sommigen begon de dag erg vroeg want al om half 10 startte de eerste wedstrijd. Wout Poets schitterde weer bij de eerste categorie en haalde een mooie tweede plaats. Bij categorie twee wist Micha Knops bij de eerste tien te eindigen en werd heel netjes achtste. Bij de derde categorie werd erg hard gereden ook door onze renners en rensters maar niemand wist bij de eerste tien te eindigen, wel werd Karel Burgmans de snelste van De Kempen met een 13e plaats. Kylie Waterreus wist in categorie vier weer bij de eerste tien te komen en miste net het podium maar toch heel knap vierde. Mitch Groot zette zijn overwinningszin voort en wist

weer de eerste plaats te bemachtigen in categorie 5, Jordi Meeus herstelde goed van zijn val van vorige week en werd hier zevende en Julie Burgmans werd achtste in categorie 5. In categorie 6 geen Kempenrijders bij de eerste tien deze keer en in categorie zeven ging ook Piet van Herk door met “the winning mood” en werd ook deze week eerste. Anouk Rijff eindigde op een zesde plaats en Elden van Delft werd heel knap negende. Al met al weer een succesvol weekend voor de jeugd van TWC De Kempen. Wat ook fijn was dat een jonge jeugdrenster na afloop van de wedstrijd waarin zij als laatste eindigde zei: “ik vond het een kei leuke wedstrijd!” Want natuurlijk is hoog eindigen heel fijn maar het plezier in de sport staat bij TWC De Kempen bovenaan.

Dames HBS kwamen uit tegen Rapidas: 14-10 In een zinderende wedstrijd in een eigen huis vol met Rapiditas supporters, werd de ‘kampioenswedstrijd’ in deze competitie gespeeld. Nadat HBS vorige keer met 16-9 verloren had tegen de dames van Rapiditas, kwamen ze dit keer fel uit de startblokken. Al snel stond er 1-0 op het scorebord na de openingstreffer van Marjo. Rapiditas reageerde direct met een tegentreffer 1-1. Maar na prachtige breaks van o.a. Inge en Pauline, kon HBS een flinke voorsprong nemen en werd het tromgeroffel aan Weerterzijde beduidend minder. De rust werd ingegaan met een 10-4 tussenstand in het voordeel van onze dames. Na de rust kon HBS

zelfs uitlopen naar 12-4, door doelpunten van Anthonie en Jolanda, maar kon de stijgende lijn niet meer voortgezet worden. De opgebouwde voorsprong was echter ruim genoeg om de wedstrijdpunten binnen te halen en een eindzege te halen van 14-10. De dames van de tegenpartij kregen een kleine domper te verwerken; ze waren er van overtuigd kampioen te zijn, ook al hadden ze verloren; maar er moeten nog twee inhaalwedstrijden gespeeld worden, waardoor het kampioenschap nog steeds niet beslist is en zowel HBS als Rapiditas nog met de eer kan gaan strijken.

Emma Timmermans eindigt op de tweede plaats

RoodWit’67 speelde een prima 1ste helft bij DESM. Na 13 minuten opende Richard van der Wal voor RoodWit’67 de score, na een fantastische aanval. RoodWit’67 kwam de gehele eerste helft niet echt in de problemen en controleerde de wedstrijd. Maar wederom in blessuretijd van de eerste helft ging het mis, ditmaal door een persoonlijke fout in de verdediging kwam DESM langszij. De tweede helft was nog maar net begonnen of de fouten stapelde zich op bij RoodWit’67. Voor men het wist lag de 2 – 1 en de 3 – 1 in het net. Ook mede door de inzet en strijd welke DESM in hun spel gooide aan het begin van de tweede helft kwamen deze twee doelpunten tot stand. 10 minuten voor het einde van de wedstrijd kwam nog wel de aansluitingstreffer, door een kopbal van Richard van der Wal, maar helaas had RoodWit’67 niet meer de kracht om de gelijkmaker te forceren. Al was het voor de DESM supporters in de laatste seconden van de wedstrijd, toch nog even billenknijpen. De keeper van DESM liet nog even een voortreffelijke redding zien om, een goed ingeschoten vrije trap van RoodWit’67, te keren en de winst bij DESM te houden. Al met al een bevestiging dat RoodWit’67 als team goed kan voetballen, maar dat er teveel momenten voor-

komen dat door concentratieverlies en persoonlijke fouten, wedstrijden verloren gaan. We zullen in de laatste drie wedstrijden allemaal de schouders eronder moeten zetten om de enige overgebleven strooihalm te grijpen en vast te houden. Anders is degradatie een feit. Aanstaande zondag speelt RoodWit’67 tegen Wittenhorst dat verrassend won van koploper Baarlo. Wij hopen op veel steun van de RoodWit’67 supporters.

Koninginnedag 2010 Rood-Wit ‘67 organiseert op vrijdag 30 April weer haar jaarlijkse 7x7-voetbaltoernooi voor alle carnavalsverenigingen, middenstand, vriendengroepen en andere collectieven uit de regio. Er zal worden gestreden in de zeer succesvolle carnavalsklasse en een heren klasse. Het is dit jaar niet meer verplicht om vrouwen op te stellen in de carnavalsklasse, dit mag natuurlijk wel altijd. Inschrijven ( á € 15,- per team) kan door het inschrijfformulier voor 25 april in te vullen en in te leveren bij Rick van den Broek, Nieuwstraat 49d in Budel, of in de kantine van Rood-Wit ‘67. De inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar in de kantine. U kunt ook een inschrijfformulier aanvragen via r.broek36@chello.nl

Nationale Sportweek Van 17 t/m 25 april vindt de Nationale Sportweek 2010 plaats. Deze week geeft sportverenigingen de kans om zichzelf en in dit geval de activiteiten bij Turnlust nog eens in de spotlights te zetten. Op maandagavond 19 april hebben Neeltje, Esther, Loes en Lisette voor hun turnsters een wedstrijd georganiseerd waarbij er natuurlijk ook medailles te winnen zijn. Ben je tussen de 10 en 13 jaar en ben je weg van dansen, dan ben je welkom op maandag 19 april van 18.00 – 19.00 uur bij juf Marlène. Dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur is er een Open Les ouder- en peutergym voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar die samen met een volwassene willen gymmen. Op dinsdagmiddag is er

van 16.00 tot 17.00 uur voor meisjes van 6, 7 en 8 jaar een jong talenttest in de Zuiderpoort. Dus lijkt het jou geweldig om in de toekomst mee te gaan doen aan wedstrijden, dan kun je meedoen aan de test. Woensdagavond kun je je uitleven bij Zumba van 21.00 tot 22.00 uur. Ook mag je komen gymmen op zaterdagmorgen. Kinderen van 6 tm. 9 van 9.30 tot 10.30 en ben je ouder, dan ben je welkom van 10.30 tot 11.30 uur. Ouders of grootouders kunnen samen met hun dreumes (tot 2,5 jaar) gymmen van 8.45 tot 9.45 uur. Zondag 25 april mogen kinderen met een verstandelijke beperking meegymmen van 10.15 tot 11.15 uur.

Jongens 1 Ledûb Volleybal Kampioen Na 13 wedstrijden was het dan zover, Jongens 1 is kampioen geworden. Ze hebben niet 1 set laten liggen, en daarmee iedere tegenstander huilend zonder punten naar huis gepest. Ze zijn het eerste kampioensteam van ledûb van 2010, en zijn ze ook nog in de race voor de beker. De nieuwe namen in de Ledûb Hall of Fame, Jasper van Hofwegen,Juul Stienen,Stijn Bex,Nard Donders,Nick Heijmans,Job Heijlighen en hun hulpstuk tot dit succes, invaller Yuri van Buul. Getraind door de Budelse versie van Peter Blange, Johan Jacobs.Hij stond er echter niet alleen voor, hij had zijn

2 lieftallige assistenten Mark Slenders en Stef Bogers en . De coaches tot dit succes waren Wim Stienen en Jet van Hofwegen. Hoewel het al een week bekend was, is het toch het leukste om thuis gehuldigd te worden. Van ieder Ledûb team was er wel iemand aanwezig en ook al deze teams handen een kampioenscadeau voor ze meegenomen. Hoeden, sjalen, fluitjes en andere plezier artikelen. Natuurlijk werden de jongens voorzien van een mooi bloemstuk. Maar het mooiste is toch de eeuwige Ledûb-roem die zij voor de rest van hun leven met zich mee mogen dragen.


WOENSDAG 14 APRIL 2010

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 18

LAN van Cranendonck: 21 uur non-stop gamen! BELANGRIJKE OPENBARE VERKOPING

Maandag 19 april 2010 om 19 uur Onder toezicht van gerechtsdeurwaarder P. Van Elst te Neerpelt

TENTOONSTELLING: Zaterdag 17 april van 14 tot 18 uur Zondag 18 april van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur

Zaal DE BRUG - Brug 34 - 3930 Hamont-Achel - Tel. 0032 (0)2 731 78 72

Kast: 19de eeuw

P. Delvaux

A. Saverys

Prach�ge vazen Gallé

SCHILDERIJEN: 19e eeuwse werken - Belgische, Franse & Hollandse school - A. Carte, G. Cosyns, F. Cristaux, H. De Clerck, C. De Cock, J.B. De Greef, E. De Lentdecker, R. Demarets, De Nobele, L. De Ro, J. Fontyn, C. Gardy, Grangil, M. Hagemans, A. Jamar, etc. ... MEUBELEN: Mooie collec�e Engelse, Franse en Vlaamse meubelen: verschillende vitrines, commodes, consoletafel, secretaires, Gateleg Tables, Engelse bibliotheekkasten, Wellington Chest, Dumb waiter, Guéridon, Damesbureel, Open bibliotheek, Globe Warnick, etc... GRAFIEK: P. Alechinsky, K. Appel, E. Baj, G. Corneille, J. Christo, S. Dali, P. Delvaux, V. De Saedeleer, J. Ensor, Sam Francis, F. Jespers, L. Icart, F. Labisse, R. Magri�e, P. Mara, J. Miro, A. Modigliani, Panamarenko, P. Picasso, R. Raveel, A. Saverys, W. Ting, Th. Tobiasse, etc. ... DIVERSE KUNSTVOORWERPEN: Groot lot IVOOR w.o. Europees, Chinees en Japans snijwerk, bijzondere collec�e gesigneerde Murano beelden, KRISTAL Lalique, Val Saint Lambert, Lot ZILVERWERK massief en verzilverd metaal w.o. Sheffield, Sterling, etc. ... Georganiseerd door: l’ABC d’ART - ON 0452 280 910

➩Gevraagd hulp in de huishouding halve dag per week, voorkeur vrijdagochtend in Budel. Tel. 494130 graag na 17.00 uur

➩Voor al uw timmerwerk. Kozijnen, ramen, deuren, trappen www. timmeratelierbertstevens.nl tel. 0495 - 593206

➩Catering party- en verhuurservice Jos Saes verzorgt al uw koude en warme buffetten, gourmet. Tel. (0495) 495542.

➩Onbeperkt bellen naar vaste nummers voor 6,- per maand te proberen zonder over te stappen www.comsolving.nl

Team Rock & Friends Events en Jongerenwerk Cranendonck organiseren in de meivakantie een LAN-party. Deze LAN-party is voor alle jongeren in Cranendonck in de leeftijd van 12 tot 25 jaar, ben je jonger dan 18 jaar dan is toestemming van je ouders vereist. De LAN-party begint op zaterdag 1 mei om 15.00 uur en duurt tot zondag 2 mei 12.00 uur en zal plaatsvinden in de Babbelz, Dr. Kuyperstraat 26 te Budel. Een LAN-party is een soort feestje waar je je computer en toebehoren mee naar toe neemt en dan samen met/tegen andere deelnemers computerspelletjes gaat spelen. Op veel LAN-parties worden competities gehouden waarbij je leuke prijzen kunt winnen, zo ook bij die van ons! In de bovengenoemde 21 uur zullen met de volgende spellen competities worden gehouden: Battlefield 2 Call of

Duty: Modern Warfare Live For Speed Trackmania Nations Forever CounterStrike: Source Mocht je liever de strijd met anderen aangaan op je Playstation 3 dan kan dat ook. Meld dit wel even bij je inschrijving en ook hiervoor moet je je eigen console en scherm meenemen. De inschrijfkosten voor deze LAN-party bedragen € 15,- per persoon. Avondeten, ontbijt en een aantal consumpties zijn bij de prijs inbegrepen. Verder is er de mogelijkheid om in de Babbelz koffie, thee, frisdrank, snoep en kleine snacks te kopen. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers dus wees er snel bij! Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven via: www.lanvancranendonck. nl of jeroenjanssen@paladijn-welzijn. nl. Inschrijven kan tot en met 24 april 2010, zonder betaling geen deelname!

Informatiebijeenkomst: ‘Leven met Bechterew’ De Bechterew Patiëntenvereniging Midden Limburg organiseert in samenwerking met de afdeling Patiëntenvoorlichting van het St. Jans Gasthuis een informatie¬bijeenkomst op woensdag 21 april in het auditorium van het St. Jansgasthuis Aanmelden kan via het inschrijfformulier op de website: www. sjgweert.nl of telefonisch bij de afdeling Patiëntenvoorlichting: 0495 – 57 22 05.

Thema’s die tijdens de bijeenkomst aan bod komen zijn: • Medicatie: door mevrouw M. Janssen, reumaconsulente • Sport en beweging : door de heer H Kupers, fysiotherapeut • Werk en inkomen : door de heer W .Banning, bestuurder FNV Er is ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen.

De winnaars van het gratis interieuradvies zijn bekend!

Ruim 2,4 miljoen mensen in onze provincie zijn klant van Brabant Water. Met onze 800 medewerkers zorgen wij voor lekker kraanwater van uitstekende kwaliteit. 24 uur per dag vers uit de kraan.

Brabant Water spoelt het leidingnet in de gemeente Cranendonck schoon. Tot en met 21 mei 2010 spoelen wij de drinkwaterleidingen in Maarheeze straat voor straat schoon. Dit doen wij tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

Waarom is schoonspoelen nodig? Brabant Water maakt vers drinkwater van heel goede kwaliteit. Een schoon leidingnet draagt bij aan het vers houden van het water. Doordat we ons leidingnet regelmatig schoonmaken, kan ons water altijd vers bij u uit de kraan komen.

Wat merkt u ervan? In de meeste gevallen merkt u weinig tot niets van de werkzaamheden. Als we bij u in de buurt spoelen, kan de waterdruk een korte tijd variëren en is er een kleine kans op bruin-gekleurd water. Dit ziet er minder fris uit, maar is van goede kwaliteit en niet schadelijk voor de gezondheid.

Wilt u meer informatie? Op www.brabantwater.nl vindt u antwoord op veelgestelde vragen over het schoonspoelen van de leidingen. U kunt ook contact opnemen met ons regiokantoor Zuid-Oost, telefoonnummer 073 683 88 50.

Vlnr.: Daniëlle Tonnaer, Lenie Kranen en Jacqueline Rooijakkers Op 21 maart jl. hebben drie Cra- De kersverse bewoners van Meidoornnendonckse verkoop-/interieurstylistes straat 29 te Budel, ofwel Lenny Kooken zich gepresenteerd in het Schepenhuis en Stefan Bennenbroek gaan voor een tijdens de geslaagde Open Huizen- interieuradvies in hun nieuwe woning, route in samenwerking met Van der welke de stylistes gaan verzorgen. Straaten Makelaardij en Casa Nostra Ook interesse in een verkoopstyling-/ Makelaardij. interieuradvies? Neem vrijblijvend Alle potentiële kopers en verkopers contact op met: Daniëlle Tonnaer tel. van een huis maakten kans op een gra- 06-44022666 (op foto links), Lenie Kratis verkoopstyling-/interieuradvies en nen tel. 06-30630480 (op foto midden) of onder de kanshebbers is inmiddels een Jacqueline Rooijakkers tel. 06-12978177 winnaar geloot. (op foto rechts). De verkoop-/interieurstylistes in uw regio

FC Cranendonck kansloos tegen koploper MMC Weert FC Cranendonck moest met een gehavend team naar MMC Weert, de terechte koploper. Zonder Pim Staals, Bart Stevens en Rob Slenders was een lastige kluif verwacht, maar omdat klassebehoud al veilig is gesteld kon vrijuit worden gevoetbald. MMC Weert begin nerveus en het eerste kwartier was FC Cranendonck zeker gelijkwaardig met een aantal mooie rushes van Erik van de Hurk. Na 21 minuten viel uit het niets de 1-0, een verrassend schot in de hoek. Hierna kreeg MMC meer vertrouwen en overklaste FC Cranendonck op alle fronten. Technisch, fysiek, kopkracht, snelheid; MMC toonde waarom het koploper is en gaf FC Cranendonck geen kans. In de 41e minuut werd de ruststand op 2-0 bepaald door een mooie kopgoal. Na rust scoorde MMC direct met een prachtig afstandschot in de kruising: 3-0. Hierna namen ze gas terug en leek

de schade beperkt te blijven. Tegen het einde werd het in de 80e minuut via een mooie combinatie door het centrum 4-0 en direct daarna in de 81e minuut zelfs 5-0. Een kansloze nederlaag, hopelijk lukt het de laatste wedstrijden van het seizoen de goede lijn weer op te pakken en de prima positie in het linkerrijtje vast te houden. Tegen het einde van het seizoen komen weer enkele grote activiteiten in beeld: - Er kan weer ingeschreven worden voor ons 7x7 Pinkstervoetbal toernooi, dat dit jaar voor de 14e keer wordt gehouden op pinkstermaandag 24 mei 2010. Er worden 16 heren en 8 damesteams toegelaten, dus wees er op tijd bij .... vol is vol. ... - Bovendien gaan we 10 juli en 11 juli weer slingerapen en fierljeppen in Gastel. De voorbereidingen zijn in volle gang, artiesten worden gecontracteerd en het belooft weer een enorm spektakel te worden. We melden ons binnenkort met meer details.


WOENSDAG 14 APRIL 2010

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 19

Dames 1 van Ledûb; vallen en opstaan! Zoals ook de vorige week reeds duidelijk was, snakten de meiden van Ledûb naar ‘t einde van de competitie. De toch al kleine en uitgedunde selectie werd dit weekend pijnlijk verrast door ‘t uitvallen van middenspeelster Karlijn Heijkers. Door haar plotselinge ziekenhuisopname viel een van de ‘kartrekkers’ weg. Er werd een zware wissel getrokken op de weerbaarheid van de resterende 6 meiden. Dames 2 zorgde voor de aanvulling, maar moesten eerst hun eigen teleurstelling wegwerken door het

verlies in de voorafgaande wedstrijd. Met al deze ingrediënten vormde het tegen degradatie vechtende Activia ineens een serieus obstakel. Leek de eerste set, door de 25-20 winst, nog niets aan de hand wat de verwachte einduitslag betreft, het getoonde spel deed echter ‘t ergste vrezen. Inderdaad gingen set 2 en 3 (2426 en 19-25) naar de, wat later bleek, degradant uit de 2e divisie. Niet met ineens geweldig spel, maar wel met het besef dat dit Ledûb Dames 1 ‘niet eigen’ was, werd in set 4 de rug nog een keer gerecht. De uiteindelijk 25-

22 winst betekende de kans om in de 5e set als nog de wedstrijd winnend af te sluiten. Dat dat uiteindelijk ook gebeurde met 15-12, was een geval van; ‘ het kwartje kon beide kanten op vallen’. Het was in ieder geval een positieve opmaat naar het afsluitende seizoensfeest. De dames hadden het feest, in western sfeer, geweldig georganiseerd. In de afgeladen volle kantine van de Zuiderpoort ontstond een ouderwetse Ledûb feestavond. Een avondje Ledûb Dames 1 was, natuurlijk met vallen en opstaan, uiteindelijk weer positief geëindigd!

ZPK Budel neemt 20 medailles mee uit Veldhoven! Afgelopen zondag 11 april organiseerde zwemvereniging Tiamat uit Eersel de 5de verenigingscompetitie in het zwembad van Veldhoven. Het was een rustige wedstrijd met toch wel een paar lange afstanden voor de 40 zwemmers van ZPK Budel. Deze keer werden er 35 persoonlijke records gezwommen. De heren estafetteteams mochten het eerst aan de start verschijnen. Beide teams moesten de 4x50 meter wisselslag zwemmen, waarbij ze de eerste en de vijfde plaats behaalden. De meisjes waren direct daarna aan de beurt voor de 4x50 meter vrije slag. Voor deze teams was er een prima tweede en vijfde plaats. Daarna waren de individuele afstanden aan de beurt. Nathasja Scheepers zwom een nieuw clubre-

cord op de 100 meter wisselslag en Danique Scheepers verbrak haar eigen clubrecord op de 200 meter vrije slag . Ferry J. Claassen zwom op de 100 meter rugslag een Brabantse Zomerlimiet. Rick de Greef presteerde hetzelfde op de 200 meter wisselslag. Danique Scheepers scherpte haar tijd voor de BZK aan op de 200 meter vrije slag. De grootste verbetering van deze wedstrijd kwam op naam te staan van Anniek Raymakers met een verbetering van maar liefst 11 seconden op de 50 meter vlinderslag! De wedstrijd eindigde met estafettes. Het jongensteam 4x50 meter vrije slag wist een mooie eerste plaats te behalen. Als laatste onderdeel van de wedstrijd werd de 8x50 meter vrije slag gezwommen. Deze estafetteteams bestonden uit

vier jongens en vier meisjes. ZPK behaalde een mooie eerste en vierde plaats bij deze afstand. ZPK Budel ging in totaal met 20 medailles naar huis! De gouden medailles werden behaald door Stef Kissen (2x), Danique Scheepers, Nathasja Scheepers (2x), Ferry Claassen(2x), Rick de Greef en Carola Hompes. Zes zilveren medailles gingen naar Serina Damen (2x), Kevin Kuppens, Teun Lamers, Joyce Rademaekers en Rick de Greef. En het brons was deze keer voor Kyara Damen, Nikki Hegge(2x), Mark Broers en Stef Manders. Al met al wederom geweldige prestaties voor de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen.

Zomeravond voetbalcompetitie weer van start De zomeravondvoetbal competitie gaat 15 April weer van start. Vier teams zullen uitmaken wie zich het komende jaar kampioen van de zomeravond van Cranendonck mag noemen. Er wordt een 7 tegen 7 competitie gespeeld op een half veld. Hoewel het aantal teams minimaal is gaat de competitie toch van start. Hopelijk komen er volgend jaar enkele teams bij. Er wordt een normale

competitie gespeeld, waarbij op de laatste speelronde de nummer 1 tegen 2 en nummer 3 tegen 4 spelen. Programma donderdag 15 April om 19.00 uur. Rood-Wit ’67 -Athletic de BilBuul en vv Heikanters -G&S/De Wielerbaan De wedstrijden worden gespeeld op de velden van RoodWit ’67 in Budel-Dorplein. Voor het complete programma en alle uitslagen kunt u ook terecht op website: http://zac-wielerbaan.webs.com/

Clubkampioenschappen BC Budel Het is weer bijna zover... De Clubkampioenschappen bij Badminton Club Budel. A.s. zaterdag 17 april vanaf 10:00 uur zal de strijd voor de eerste plaatsen weer worden aangegaan! Je bent van harte welkom in de Zuiderpoort om alle badmin-

tonners aan te moedigen. Badminton is een sport voor iedere leeftijd, vanaf 6 jaar ben je al welkom. Altijd al nieuwsgierig geweest? kom dan zeker kijken! Voor meer informatie, ga naar www.bcbudel.nl. Tot de volgende shuttle!

Hockeyclub Cranendonck en de Charlies Angels

Maarheeze boekt zwaarbevochten winst Maarheeze kwam zowat in zijn fysiek lichtste opstelling in het veld tegen Maasbracht. Het trof dus niet dat Maasbracht een behoorlijk aantal zware jongens telde in haar gelederen. Dus werd het een slijtageslag, die Maarheeze met veel inzet en ook een beetje geluk met winst uit het vuur wist te slepen. Maasbracht begon gelijk fel aan de wedstrijd. In de 10-de minuut moest Koen Valkenburg een inzet van de doellijn redden; in de 35-ste minuut belandde een bal van Maasbracht op de lat. Maarheeze speelde te onrustig, kon de bal niet vasthouden en liet zich door het fysieke spel van Maasbracht intimideren. Op slag van rust slalomde Koen Wilbers echter lichtvoetig door de

Maasbrachter verdediging en scoorde heel beheerst tegen de verhouding in de 1-0. De tweede helft gaf een wat gelijkopgaander spelbeeld te zien. Maasbracht kreeg op inzet een aantal grote kansen maar miste het technische raffinement om raak te koppen of te schieten. Maarheeze loerde op de counter en speelde opportunistisch. Een dubbele wissel, Berhan Yigitdol en Terri Boonen werden vervangen door Mike van den Bragt en Tom Kersten, bracht wat meer dreiging in het spel van Maarheeze. Hoewel er kansen aan beide kanten waren leidde de druk van Maasbracht in de 77-ste minuut tot een eigen doelpunt van Chris Nijhoff: 1-1.

Gelukkig wist Mike van den Bragt een paar minuten later via een mooi schot in de linkerbenedenhoek Maarheeze opnieuw op voorsprong te brengen: 2-1. Maasbracht bleef pompen door de bal vaak en hoog in het doelgebied van Maarheeze te brengen; Maarheeze bleef loeren op de counter. Dit alles bracht geen verandering meer in de stand, maar menig supporter was blij toen de scheidsrechter floot voor het einde. Drie punten binnen, dat is wat telt in deze fase van de competitie. Een competitie waarbij Maarheeze nog een paar pittige wedstrijden moet spelen maar de kansen op deelname aan de nacompetitie in eigen hand heeft.

De angels stonden achterin flink onder druk, maar hielden lang stand Kent u de Cranendonckse Charlies Angels al ? Een groep dolenthousiaste hockeymeiden die wekelijks een prachtige pot hockey laten zien. Ingedeeld in een poule met alleen maar Limburgse tegenstanders verdedigen ze met verve de eer van Cranendock in “het buitenland”. In het begin van de competitie werd er achtereenvolgens gewonnen van Weert, Cadier en keer en Tegelen. Na 3 wedstrijden stonden we zo maar

Winst voor MBV Budel tegen concurrent MSC Comet Maarliefst negen maal wist Budel afgelopen zaterdag thuis te scoren tegen directe concurrent MSC “Comet” Durmersheim. De scheidsrechters Horyon en Schäfer hielden de harde partij consequent in de hand en bezorgden de spelers en ca 150 toeschouwers een faire en zeer spannende wedstrijd. In de eerste manche nam Durmersheim door een zuiver schot van Patrick Pallach de leiding. Budel liet zich door de 0-1 achterstand niet van de wijs brengen en bleef druk zetten op de Duitsers. Drie kansen waren er nodig voordat de onvermijdelijke gelijkmaker van Miel Looijmans volgde, 1-1. Aangespoord door coach Jeroen Kerkhofs werd de druk in de tweede manche verder verhoogd en waren het Miel Looijmans en Kenny Houben die in korte tijd de voorsprong verhoogden tot 3-1. Door wederom een zuiver afstandsschot van Pallach verkortte Comet even later tot 3-2. Budel bleef echter gefocust en Miel Looijmans wist voor de halftijd rust tweemaal te scoren, 5-2.

In de derde manche leek Durmersheim zich op te richten en verkortte wederom Patrick Pallach de achterstand tot 5-3. Ook nu liet Budel zich niet ontmoedigen en opnieuw was het Miel Looijmans die de voorsprong herstelde tot 6-3. Later in deze manche was er door machine uitval even verwarring binnen het Budelse team. Desondanks lukte het de Duitsers niet om door de nog steeds sterke verdediging heen te komen en bleven verdere doelpunten uit. De laatste manche was met stip de meest onstuimige van de vier. Een goal van Willem Houben werd vrijwel meteen gevolgd door een treffer van Comet’s Daniel Kranefeld, 7-4. Daarna was het opnieuw Miel Looijmans die de voorsprong herstelde tot 8-4, maar ook dit werd snel teniet gedaan door Patrick Pallach, 8-5. Kort voor het eindsignaal was het Loek Looijmans die de 9-5 overwinning zeker stelde. De drie punten die deze wedstrijd opleverde brengen Budel met in totaal zeven punten, na de vierde wed-

Het lukte de Duitsers niet om door de sterke verdediging heen te komen strijddag, op een derde plaats in het klassement. Aanstaande zaterdag 17 april staat om 16 uur de uitwedstrijd tegen 1e MSC Mörsch op het programma. Dit jonge team heeft met international Thorsten Schwarz

een zware troef in handen. Schwarz keerde na een langere periode voor het Franse “Suma” Troyes in 2008 terug naar Durmersheim en speelt vanaf dit seizoen weer voor zijn thuisvereniging 1e MSC Mörsch.

bovenaan in toch een hele pittige poule met ploegen die allemaal van elkaar kunnen winnen. Helaas kwamen daarna 2 verdiende nederlagen tegen de meiden uit Maastricht en Kerkrade. Halverwege de competitie nog steeds een topklassering, tweede net achter de Maastrichter babes die nog steeds ongeslagen zijn. Zaterdag jongstleden begon de tweede competitiehelft met een uitwedstrijd tegen Weert die vorig jaar nog glansrijk kampioen werd. Het zou wederom een pittige potje Hockey worden, en die hebben we tegen Weert al meerdere gespeeld En dan eindelijk was het zover; de wedstrijd begon en de Angels trokken ten strijde. Het was net zoals in de thuiswedstrijd een pittige pot hockey waarin keihard werd gewerkt om met de overwinning naar Maarheeze terug te reizen. Mooie kansen werden gecreëerd, en helaas ook om zeep geholpen . Achterin stonden we geregeld flink onder druk, maar onze achterhoede en keepster hielden lange tijd stand. Meerdere strafcorners kregen we tegen, en laat weert daar nu net flink op geoefend hebben ! Een strafcorner werd voor de rust in een doelpunt omgezet, en ook in de tweede helft scoorde Weert uit een strafcorner. En wij ??? Wij kregen enkele hele goede kansen die helaas deze keer niet werden verzilverd; Het kan ook niet elke week feest zijn. Zondag de 18e April zijn de Angels als special guests uitgenodigd bij de dames van topclub Den Bosch om eens te komen kijken hoe het er in de top van Nederland aan toegaat. De top waar Charlies angels op termijn zeker bij gaan horen ! U wilt de Angels een live komen bewonderen; dat kan , aanstaande zaterdag spelen we thuis om 12.45 tegen Cadier en Keer.


WOENSDAG 14 APRIL 2010

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 20

HEERLIJKE

PEPERSTEAKS

FIJNE SNIJWORST VERS VAN ‘T MES

100 gram

HEERLIJKE

0.79

SCHNITTEN SLAGROOM, MOKKA OF

schaal 4 stuks

EXTRA MAGERE

5.00

RUNDERLAPPEN

Zondag 18 april starten wij het perkplantenseizoen weer met een

OPEN DAG Wij heten U graag welkom van 10.00 tot 17.00 uur De koffie staat klaar

U vindt ons aan de Vloete Wij hebben dit jaar weer een n, dat is een zijstraat van de weg van Maarhe eze naar Soerendonk. uitgebreid assortiment van Afdraaien bij de gele bak fiets na 150 m aan de kuipplanten, stek- en rechterkant (tegenover de blokhut) zaaiperkplanten, geraniums en hangpotten in diverse combinaties. Tevens kunnen wij U een goede n kwaliteit potgrond leveren inginnedag zij

!

s Graag tot zien

Perkplantenkwekerij

L&M Feijen

Open: ma t/m vr 09.00-18.00 uur; zaterdag 09.00-17.00 uur

Afhalen of netjes thuisgebracht, het kan allebei!

Huijers in Budel voor al uw sierbestrating of betonproducten.

• Betonplaten nieuw of B-keuze • Legoblokken • Keerwanden/Multi-k wande • Sleufsilo’s nieuw of gebruikt • Betonroosters voor vee

Huijers Boschdijk 1 6021 AM Budel tel: 06-51295557

WWW.HuijerS.cOM

2.99

KIP-KROKANT SCHNITZELS

Kon d! wij ook geopen

Vloeten 3 · Soerendonk · Telefoon 0495 594245

• Oude gebakken klinkers • Natuursteen tegels • Beton tegels • Kobbelstones • Waalformaat en dikformaat klinkers • Tevens bouwcontainerverhuur

BRETONSE GEHAKTSCHNITZELS schaal 10 stuks

schaal 8 stuks

1.99

GESTOOMDE MAKREEL 500 gram

5-6 pers. per stuk

HOLLANDSE

2.99

AARDBEIEN

3.49

500 gram

AARDBEIEN

3.49

bak 250 gram

VERSE

1.99

BLEEKSELDERIJ

per struik

0.99

HEBRO SATÉ AJAM OF BABI

3 zakjes à 3 stokjes met saus

FRIESCHE VLAG

2.00

KWARKYOGHURT MARACUJA/PERZIK, AARDBEI STOOFPEER OF VANILLE .

pak 1 liter

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 16.00 - 20.00 UUR

0.99

Aanbiedingen geldig van don. 15 april t/m za. 17 april bij C1000 Hesselberth Budel

Openingstijden: ma t/m za. 08.00-20.00 uur, do + vr 08.00-21.00 uur

grenskoerier week 15 2010  

wekelijks weekblad te: Budel / Budel-Schoot / Budel-Dorplein / Maarheeze / Soerendonk / Hugten / Sterksel / Gastel / Hamont / Hamont-Lo

grenskoerier week 15 2010  

wekelijks weekblad te: Budel / Budel-Schoot / Budel-Dorplein / Maarheeze / Soerendonk / Hugten / Sterksel / Gastel / Hamont / Hamont-Lo

Advertisement