Page 1

49E JAARGANG NO. 42

WWW.GRENSKOERIER.NL

WOENSDAG 14 OKTOBER 2009

VERSCHIJNT WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS TE: BUDEL / BUDEL-SCHOOT / BUDEL-DORPLEIN / MAARHEEZE / SOERENDONK / HUGTEN / STERKSEL / GASTEL / HAMONT / HAMONT-LO OPLAGE 13.000 EXEMPLAREN

Pilotproject zinkassenwegen officieel in gang gezet Drie aannemers werken ieder volgens een ander procedé

Vlnr: Wethouders Walkate, gedeputeerde Onno Hoes, directeur ABdK Henri Schouten en Ruud Cino van het ministerie van VROM, foto: de Grenskoerier BUDEL- Vier mannen staan achter gele kruiwagens en kiepen de inhoud daarvan in een greppel. Het is de officiële aanzet tot een nieuw pilotproject dat Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) in Budel laat uitvoeren. Het tafereeltje speelt zich af op de Schuthoevestraat , een zinkassenweg tussen de Fabrieksstraat en Klein-Schoot. Drie zinkassenwegen worden gesaneerd, elke weg volgens een ander procedé.

Drie verschillende aannemers, waaronder Kuppens uit Budel, hebben de uitdaging aangenomen. Ieder behandelen ze een zinkassenweg volgens een procedé waarvan zij denken dat het het meest effectief is. Het

• Officiële gemeentenieuws

gaat om de reeds genoemde Schuthoevestraat, verder Klein Schoot en een verbindingsweg in de buurt van de Driebok. Voorwaarde die ABdK heeft gesteld is dat de met zinkassen verontreinigde grond ter plekke hergebruikt moet worden in het wegdek. ‘Het komt erop neer dat men de zinkassen zal mengen met cement en bepaalde toeslagstoffen die ervoor zorgen dat ze de bodem niet meer kunnen verontreinigen,’ legt de heer T. Kamsma, de technische man van ABdK uit. Het grote voordeel van deze methode vindt hij dat de zinkassen niet opgeslagen hoeven worden. ‘In de hele regio hebben we dit soort zinkassenwegen. We gaan nu dus bekijken welke van deze drie procedé’s de meest succesvolle is. Daarmee gaan we dan op andere plaatsen aan de slag.’ Hij vindt het heel belangrijk dat alledrie de aannemers tien jaar garant staan voor het onderhoud van de wegen. Dat deze pilot van belang is voor de hele regio bleek uit het gezelschap dat hiervoor uit alle uithoeken van zuidoost Brabant naar Budel was gekomen. Betuurders, ambtenaren, milieudeskundigen en techneuten. Ze werden allemaal ontvangen in de Coockpit op Kempen Airport. Met de bus ging het naar de Schuthoevestraat waar de officiële handeling verricht werd door gedeputeerde van milieu Onno Hoes, wethouder Frank Walkate , projectdirecteur ABdK Henri Schouten en Ruud Cino van het ministerie van VROM. Onno Hoes stelde in zijn toespraak dat bij het saneren van deze zinkassenwegen -’een verantwoordelijkheid die we hebben overgenomen van de generaties voor ons’- een grote rol voor de gemeente is weggelegd. Het is dus aan de wethouder om daarvoor voldoende draagvlak bij de raad te krijgen.

Wethouder Beerten zet slopershamer in oude boerderij Stationsstraat Woningen plan Anjerhof betaalbaar en gegarandeerd MAARHEEZE- Wethouder Patrick Beerten mocht de eerste klap uitdelen. En die is, volgens het gezegde, een daalder waard. Voor veel Maarheezenaren is het waarschijnlijk meer waard dat eindelijk de slopershamer is gezet in de oude vervallen boerderij die het aanzien van de Stationsstraat (tegenover de school) zo ontsierde. Inmiddels ligt hij tegen de grond en wat ervoor in de plaats komt zal menig Maarheezenaar een stuk beter bevallen. Om te beginnen gaat Peter van der Kruis bouwen op de plek waar de oude boerderij stond. Het wordt een tweekapper in boerderijstijl. Niet te koop want hij en zijn familie gaan er zelf wonen. Dankzij de sloop van de boerderij kan echter ook het project Anjerhof van start. SMT Bouw & Vastgoed gaat, in de kern van Maarheeze, een prachtig plan realiseren, geheel en al in de momenteel zo populaire jaren’30 stijl. Ruim van opzet met veel groen en... betaalbare huizen en appartementen. Zes appartementen variëren in prijs tussen de 165 duizend en net iets boven de 200 duizend euro; de royale, complete tweekappers zijn er al vanaf � 294.000. afhankelijk en twee praktisch ingedeelde patiobungalows staan voor iets minder dan drie ton te koop.

• Buslijn 173 • Baby van de maand • Regelhulp, nieuw digitaal loket • Mijn Mening • Nieuwe Aa-Kroniek • Kinderboekenweek in de bibliotheken

IEDERE ZONDAG

GEOPEND VAN 16-20 UUR

en voortaan ook op donderdag tot 21.00 uur Zie achterpagina

Zie gemeentepagina’s in het hart van deze Grenskoerier

Boss WYCZISK en ZN. GOUDSMID JUWELIER DIAMANTAIR

Nieuwstraat 10, Budel Tel. (0495) 494957 WWW.WYCZISK.NL

Natasha Kolsteren van Cranendonck Makelaars is opgetogen over het plan en wijst op de regelingen die de Povincie in het werk heeft gesteld om kopers extra financiële zekerheden te bieden bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. ‘De provincie neemt maatregelen om het kopen van een nieuwbouwwoning aantrekkelijker te maken,’vertelt Natasha. De Brabantse subsidie woonlastenverzekering, de Brabantse waardebescherming nieuwbouwwoningen en de Brabantse starterslening zijn sinds 1 oktober van kracht. ‘Heeft men een nieuw huis gekocht en blijkt er toch iets te gebeuren ( arbeidsongeschikt, werkloosheid, echtscheiding o.i.d.) waardoor men de hypotheek niet meer op kan brengen dan compenseert de Pro-

DEZE WEEK

Wethouder Patrick Beerten mocht met de graafmachine de eerste klap uitdelen VROM, foto: de Grenskoerier

vincie de helft van het eventuele verlies. Mits dit gebeurt binnen drie jaar na de aankoop.’ ‘Ook biedt de Provincie maximaal drie jaar lang een subsidie van 25 procent op de premie van een woonlastenverzekering. Is men dus onverhoopt toch in problemen gekomen dan kan men de woonlasten gewoon blijven betalen.’. Deze regeling is van toepassing op alle huizen die gebouwd gaan worden in het Anjerhof.’ ‘Binnenkort komt daar de Brabantse verkoopgarantie bij,’ vertelt Natasha. ‘Dubbele woonlasten zijn twee jaar aftrekbaar. Heeft men de woning dan nog niet verkocht dan neemt de Provincie het huis over voor 90 procent van de taxatiewaarde Voor al deze regelingen heeft de Provincie vele miljoenen gereserveerd.


WOENSDAG 14 OKTOBER 2009

Thema-avond Bisschoppelijk College over jongeren en alcohol Dinsdag 20 oktober om 19.30 organiseert de ouderraad van het Bisschoppelijk College Weert-Cranendonck een thema-avond voor alle ouders/verzorgers in de hoofdlocatie in Weert met als thema ‘Jongeren en alcohol’. Rob Hovens, geestelijk vader en landelijk campagneleider achter de bekende campagne ‘Drank maakt meer kapot dan je lief is’, zal tijdens deze avond ingaan op wat drank met jongeren doet en stilstaan bij de rol die jongeren, de school én ouders spelen om verantwoord met drank om te gaan. De uitkomsten van deze avond worden in toekomstige beleidsmaatregelen vertaald. De thema-avond biedt ouders en docenten handvaten om met alcoholproblemen om te gaan of beter nog, te voorkomen. Behalve uitleg is er deze avond voldoende ruimte voor vragen en discussie. De thema-avond is toegankelijk voor alle ouders van leerlingen op het Bisschoppelijk College in Weert of het Junior College in Cranendonck. Aanvang: 19:30 uur in de aula van de hoofdlocatie in Weert.

Binnenkort veel verkeershinder rond Leenderheide Op maandag 12 oktober as. beginnen grootschalige werkzaamheden op en rond knooppunt Leenderheide (kruising A2/A67) en de Leenderweg in Eindhoven. De werkzaamheden, uitgevoerd door de gemeente Eindhoven en Rijkswaterstaat, worden gelijktijdig uitgevoerd om de overlast voor weggebruikers en omwonenden zo veel mogelijk te beperken. De volgende wegen zijn vanaf maandag 12 oktober as. tot medio februari 2010 afgesloten: In Eindhoven: de Leenderweg tussen Floraplein en verkeersplein Leenderheide (alleen staduitwaarts); Verbinding A67 vanuit Venlo/Geldrop via verkeersplein Leenderheide naar de A2 richting Weert/Maastricht. Vanaf maandag 2 november as. tot medio februari 2010 worden ook de volgende wegen afgesloten: Doorgaande A67 vanuit Venlo richting Antwerpen/’s-Hertogenbosch/ Tilburg ter hoogte van verkeersplein Leenderheide; alle verkeer gaat via verkeersplein Leenderheide; Verbinding vanuit oprit 33 Waalre via verkeersplein Leenderheide naar de A67 richting Venlo; Verbinding vanaf knooppunt De Hogt (verkeer komende uit ’sHertogenbosch/Tilburg/Antwerpen) via verkeersplein Leenderheide naar de Leenderweg. Vooral in de spitsuren wordt veel overlast voor het verkeer verwacht. Probeert u daarom verkeersplein Leenderheide en de omliggende wegen zo veel mogelijk te mijden door een andere route te kiezen, het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken of buiten de spitsuren te reizen. Voor automobilisten die minimaal drie keer per week via knooppunt Leenderheide naar hun werk reizen is drie maanden gratis openbaar vervoer beschikbaar in de vorm van de A2 Minder Hinder Pas. Op www.rijkswaterstaat.nl/A2minderhinder kunt u nagaan of u hiervoor in aanmerking komt. Voor alle afgesloten routes staan omleidingen aangegeven. Meer informatie over de omleidingsroutes vindt u op internet: www.bereikbaar. eindhoven.nl, www.randwegeindhoven.nl en www.haalmeeruitdeweg.nl.

Tuincolumn Bostuin & duintuin Een mevrouw met een villa en daar omheen een bostuin belde ons op: ,,Het is nu weer najaar en er moet eens flink worden gesnoeid. Bovendien moeten er ook eens wat dingen worden veranderd. Ik weet me er eigenlijk geen raad mee. We willen met ons drukke leven geen tuin waar veel onderhoud aan is maar zoals het er nu uitziet, voldoet het ook niet. Kortom: de schop moet er in!’’ Deze mevrouw had er duidelijk in, dus ik maakte op korte termijn een afspraak met haar. En u, hoe ervaart u het najaar? Inspireert het u ook tot het aanbrengen van veranderingen in uw tuin? Kijkt u vol verwondering naar de prachtige herfsttooi van struiken of bomen? Of bent u meer van type dat in een depressie schiet omdat uw bikini of zwembroek voorlopig in de kast kan? Persoonlijk verheug ik me altijd op het najaar. Niks lekkerder dan met een frisse neus in de buitenlucht aan het werk of aan de wandel te zijn. In de zomer ontneemt het benauwde weer al snel de lust tot hard werken en breekt bij de minste beweging het zweet je uit. En nog los daarvan: als tuinontwerper en hovenier ligt er in het najaar toch weer een heel seizoen in het verschiet waarin alles in een tuin mogelijk is. Heb in de zomer toch altijd het gevoel dat de boel een beetje op slot zit. Nu gaat alles van het slot en kan er weer van alles worden verplant. Ik toog naar de mevrouw met de bostuin en zag eigenlijk vrij snel wat er aan de hand was. De tuin was een rommeltje. Geen rommeltje wat betreft het onderhoud maar meer met betrekking tot de stijl van alle tuinelementen. Haar tuin was al vijftig jaar oud. En, hoewel het in de basis een echte bostuin is, was er door de jaren van alles aan toegevoegd. Een paar romantische tuindecoraties bijvoorbeeld. En een romantisch laantje van mini-seringen op stam. Ik moest even denken aan de kersverse winnende ‘Tuin van het Jaar’. Dat is deze keer een zogeheten ‘duintuin’ in Breda. De tuin ligt bij een woning die aan een meer staat. De bewoners houden erg van de kust en dus is de tuin in een duinlandschap veranderd, compleet met strand en helmgras. Nou mag je op zo’n tuin best kritiek hebben, ik vind hem overigens prachtig, maar één ding staat vast: de tuinstijl is consequent toegepast en sluit ook nog aan bij de omgeving. Dat was precies wat mankeerde aan de eerder genoemde bostuin. Die moest worden teruggebracht naar het pure karakter dat ie ooit gehad heeft. Ik stelde de eigenares voor alle overtollige ballast te verwijderen en er weer een echte bostuin van te maken. De ornamenten te gelde maken op Marktplaats en de seringenboompjes te verwijderen. Een prachtige solitair staande Zelkova serrata ontdoen we van allerlei tuttige suffe die er omheen hangen en komt weer vrij in het gazon te staan. Vrij snel kwam de vraag wanneer we kunnen beginnen. Heerlijk! Najaar! Jack van Haperen Jack van Haperen is eigenaar van Forma Verde, Tuinontwerpers en Hoveniers in Maarheeze

Speelgoedmarkt in Budel Op zondag 15 november zal er in café zaal De Wielerbaan Maarheezerweg 9 in Budel een speelgoedmarkt plaatsvinden. U kunt dan tussen 10.00u en 16.00u uw speelgoed verkopen. Dit speelgoed mag nieuw en gebruikt zijn, zolang het maar heel en netjes is. Heeft u interesse in een tafel bel dan 06-23823548 of 06-51656077. Wees er wel snel bij,want VOL=VOL!

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 2

Aanbiedingen geldig van 15 t/m za. 17 okt Geldig van donderdag 3 t/mdo. zaterdag 5 september 2009

Kwaliteit, Vers en Veel Voordeel... ONS SLAGERS-BEENHOUWERSTEAM Sparen voor GRATIS BBQ- of Gourmet schotel voor 4 personen.

500 gram

0.69

Witlof Bij elke 10,00 aan vlees Zak 500 gram ontvangt u een stempel. 0.89 Bij 20 stempels ontvangt u een luxe bbq- of gourmetschotel voor 4 personen. Spaarkaarten liggen bij de slagerij in de winkel.

2 stuks

Hollandse komkommer 2 stuks 1.18

0.99

500 gram VLEES TIP VAN FRANK! Hollandse

0.

99

0.

Entrecote klaarmaken: paprikamix Vooraf de vetrand van de entrecote insnijden. Doet u dit niet, dan trekt het Zespri Kiwi Zak 3 stuks Green of gold vlees krom in de pan en lopen alle smaken uit het vlees en wordt het stuk 1.59 500 gram vlees kleiner. Vervolgens verhit u de gebruikelijke hoeveelheid boter in een 1.99 koekenpan en wacht totdat de bellen van de boter zijn weggetrokken. Op

99

het moment dat de bellen weg zijn, direct de entrecote erin leggen. U bakt de entrecote aan beide zijden 2 a 3 minuten en klaar is de entrecote… Groetjes en tot ziens in de winkel Frank

Tamme konijnenbout Fricandeau 1 kilo

Van € 12,98 vóór Mineola’s

Friszoet en vol aroma Kilo 1.99

6.49 99 kilo

0.

kilo

Van € 8,98 Minikrieltjes vóór Voorgekookt 700 gram 1.69

4.99 99 700 gram

0.

Filet Schnitzels Cotelleto’s diverse smaken 5 stuks Van € 8,62 vóór

Hollandse sperziebonen Los 500 gram 0.79

4.49

Entrecote 500 gram Van € 10,49 vóór

0.

49

6.99

5 stuks Van € 5,09 vóór

Roerbakmix Chinees, Hollands, Italiaans of Thais Zak 400 gram 1.99

3.50

Rundergehakt 99

0.

2 kilo

Van € 8,78 vóór

5,00

WIST U Hollandse DAT...

vleestomaten Op aardwarmte • U ons vlees op elk gewenst gewicht geteeld door de kunt familie krijgen; den Bosch bereid; • Ons vlees door de slager zelfvanwordt Los uit Bleiswijk. •kiloU bij ons alles kunt bestellen; Schaal 2 stuks 1.49 kwijt kunt. 1.49 • U bij ons alle vragen over vlees Conférence handperen

0.99

36/09 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

0.99 www.plus.nl


WOENSDAG 14 OKTOBER 2009

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 3

Brood van de week: Spelt van 2,07 voor ........................................................ Toetje van de week: Appeltjesbrood van 2,46 voor ...........................................

1.65! 1.97!

T.: 0495 491354 Budel • Budel-Schoot • Maarheeze • www.bakkerijrooymans.nl

Weekendtip: vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober

T.: 0495 491354 Budel • Budel-Schoot • Maarheeze • www.bakkerijrooymans.nl

de lekkerste boeren-appelvlaai

8.90!

T.: 0495 491354 Budel • Budel-Schoot • Maarheeze • www.bakkerijrooymans.nl

van 11,10 voor ......................................................................... Elke dag weer.... Vers, ambachtelijk en lekker!

Verheggen interieurs

VERHEGGEN INTERIEURS

Roermondseweg 16-20 · Weert Tel. 0495 532498 · Fax 0495 544190 T.: 0495 491354 Budel • Budel-Schoot • Maarheeze • www.bakkerijrooymans.nl

T.: 0495 491354 Budel • Budel-Schoot • Maarheeze • www.bakkerijrooymans.nl

Uw meubels opnieuw stofferen

Wij zijn dealer van o.a.: Sahco Hesslein Zimmer & Rohde JAB De Ploeg Kvadrat Chivasso Monkwell Andrew Martin Pepe Penalver Sur Canape Joel Dely Backhausen Alcantara

• Wij zijn gespecialiseerd in het opnieuw bekleden van uw antieke, klassieke en moderne meubels met exclusieve meubelstoffen of leder.

www.verheggen.nl

www.verheggen.nl info@verheggen.nl

• Breng een bezoek aan onze showroom of kijk op internet: www.mertensweert.nl

• Wij staan borg voor hoogstaande kwaliteit en een perfecte afwerking.

Bel voor een vrijblijvende offerte en wij adviseren u, bij u thuis, hoe onze stoffen in uw interieur zijn toe te passen.

Tel. 0495 538150

UW OUDE FIETS IS VEEL GELD WAARD! Tijdens de inruilweken bij fietswereld Vlassak

Open di. t/m do. 8.30-18.00 uur; vrij. 8.30-12.00 en 13.00-20.00 uur; zat. 8.30-17.00 uur

Heeft u onze folder al gezien? Thuis in eluid Beeld en G

EP: v.d.Kampen Electronics Audio • Video • KTV • Telecom • Klein Huishoudelijk • Witgoed • Multimedia • Dr. A. Mathijsenstraat 11 • 6021 CJ Budel • Tel. 0495 49 71 79 • www.epvanderkampen.nl EP:ElectronicPartner®


WOENSDAG 14 OKTOBER 2009

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 4

Burgemeester Schuurmans naar China Informatiebulletin over culturele of gewoon gezellige evenementen in onze regio samengesteld door de Grenskoerier

Vrijdag 16 oktober • Op vrijdag 16 oktober a.s. wordt er weer gekiend in de klimroosaccommodatie aan de Poelderstraat 2 te Budel. Het kienen is voor iedereen toegankelijk, en de opbrengst komt geheel ten goede aan de stichting. De kienavond begint om 20.00 uur maar de zaal is reeds geopend vanaf 19.00 uur. • Vrijdag 16 oktober is de jaarlijkse Cheers - dansavond in zaal Dennenoord, Voorhoeveweg 2 (nabij ijzeren man) te Weert van 20.30u - 1.30u. Entree gratis. Meer info: www.orkest-cheers.nl • Op vrijdag 16 oktober 2009 organiseert c.v. de Lindse Blaos (DLB) in gemeenschapshuis de Meent wederom haar cabaretavond. Op deze avond vinden er optredens plaats van de tonpraoters Berry Knapen en Andy Marcelissen. De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.00 uur is de zaal open.

Zaterdag 17 oktober • De Muuzevangers starten op zaterdagavond 17 oktober en op zondagmiddag 18 oktober met de toppers onder de Tonpraters: Rob Scheepers (Sterksel), Rob Scheepers (Helmond), Rien Bekkers, Frans Bevers, Freddy van den Elzen en Berry Knapen. De presentatie is in handen van Erik Mulder. A anvang zaterdagavond om 20.11 uur en zondagmiddag om 14.11 uur.

Zondag 18 oktober • Zondag 18 oktober is de maandelijkse rommelmarkt in zal De Burg aan de burg 34 in Hamont. De markt is open van 9.00 tot 16.00 uur en de inkom is gratis. Hebt u belangstelling voor een stand neem dan contact op met Ronny Driesen 0032-496/622602 of 003211-740520. Zondag 18 oktober wordt er een grote rommelmarkt gehouden ten bate van Afrika aan de Salvatorstraat 85 in Hamont. De markt duurt van 10.00 tot 15.00 uur en men kan nog altijd bruikbare spullen en kleding inleveren op bovenstaand adres.

Dipe onder de indruk ben ik van zo veel belangstelling bij mijn afscheid. Een afscheid dat mij deed teruggaan naar al dat gene wat in de loop der jaren is gepasseerd. Een veel gehoorde wens was: “ga maar genieten”. Ik kan U geruststellen: ik heb genoten van mijn werk en leven in Budel. En dit afscheid was een waardig slot. Ik dank U nogmaals hartelijk.

Rob Mersel

Geslaagde najaarsbeurs in Sterksel Afgelopen zaterdag hebben we voor vierde keer een zeer geslaagde Kinderbeurs in Sterksel gehouden. De beurs heeft maar liefst 1500 euro opgehaald voor stichting KIKA en de NINA-foundation. Ook deze keer hebben we een kleurwedstrijd gehouden, de prijswinnaars hiervan zijn: Kay Verweerden en Kaat

Meulendijks, allebei van harte gefeliciteerd. Bij deze willen we onze sponsoren, inbrengers en klanten hartelijk bedanken voor deze zeer geslaagde beurs. In het voorjaar willen we weer een voorjaarsbeurs organiseren, houd hiervoor onze website in de gaten: www.kinderbeurssterksel.

Opbrengst collecte Nierstichting In het hele land gingen in de week van 20 tot en met 26 september zo’n 80.000 collectanten op pad voor de Nierstichting. In Budel, Budel-Dorplein, en Budel- Schoot is tijdens de Nationale Collecteweek gezamenlijk 2.787,51 euro ingezameld. Met dat geld kan de Nierstichting verder werken aan een toekomst met zo min

mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten. Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage storten op ING 88.000 t.n.v. Nierstichting Nederland te Bussum. Voor meer informatie kunt u de website van de Nierstichting raadplegen: www.nierstichting.nl

Succesvolle fotopuzzelfietstocht van De Statie De fotopuzzelfietstocht georganiseerd door Buurtvereniging De Statie uit Maarheeze is weer ten einde. De weergoden zijn hen dit jaar zeer gezind geweest. Dit blijkt ook door de grote deelname van bijna 160 deelnemers. Ieder jaar worden er tussen 60 en 70 foto uitslagen ingeleverd, waarvan het grootste gedeelte goed is ingevuld. Om hieruit de prijswinnaars te halen moet er

natuurlijk geloot worden. De gelukkigste voor de eerste prijs van � 50,00 is dit jaar Annemie Cardinaals uit Hamont geworden. Gery Sweegers uit Maarheeze behaalde de tweede prijs van � 25,00. Verder waren er nog een tiental prijsjes in de vorm van tegoedbonnen. Al deze prijzen worden binnen 10 dagen bij u thuis bezorgd.

Nadat ze waren ingegaan op een persoonlijke uitnodiging van de burgemeester van Yangzhou zijn de burgemeesters van de steden Bree, Hamont-Achel en Maaseik zopas teruggekeerd van het derde “Canal Cities Mayor’s Forum” te Yangzhou ( China) . De burgemeesters Jaak Gabriëls, Theo Schuurmans en Jan Creemers mochten hun steden tijdens dit forum voorstellen. Samen met een 35 tal burgemeesters en experten uit Azië, Europa, Noord Amerika en Afrika namen ze deel aan dit wereldforum van steden. Vertrekkend van het gegeven dat hun stad aan een kanaal/water ligt wil het forum onderzoeken welk de mogelijkheden van deze ligging voor internationale samenwerking zijn zowel toeristisch, cultureel als economisch. Aan de basis voor deze uitnodiging aan de drie Burgemeesters ligt de 10 jarige zusterband tussen de steden Bree en Yangzhou. Tijdens dit bezoek werd deze zusterrelatie van Bree met Yangzhou verder versterkt met de mogelijkheid voor het aangaan van vriendschapsbanden tussen twee districten van Yangzhou met Maaseik en Hamont-Achel. Hamont-Achel ontving bij de viering

De vriendschapsbanden met Yangzhou werden weer aangehaald van 10 jaar verzustering tussen Bree en Yangzhou reeds een uitnodiging om” vriendschapsstad” met een district van Yangzhou: Yangzjang aan te gaan en Burgemeester Jan Creemers ontving nu eenzelfde verzoek van een ander district van Yangzhou. In de volgende maanden gaan beide

Burgemeesters een tekst met het samenwerkingsakkoord uitwerken en voorleggen aan hun gemeenteraden zodat in het voorjaar nav. de wereldtentoonstelling in Shanghai deze vriendschapsband officieel kan ondertekend worden.

Jaarlijkse fancy fair van De Klimroos Op 1 november houdt de Stichting De Klimroos uit Budel haar jaarlijkse fancy fair. Ongetwijfeld heeft u ooit van de Klimroos gehoord. Dit is een mooie gelegenheid om de Klimroos eens wat beter te leren kennen. Iedereen is dan ook van harte welkom. Maak eens ken-

nis met de leden en vrijwilligers die zich inzetten voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. De mooie werkstukjes die zij hebben gemaakt worden te koop aangeboden en voor een natje en droogje wordt gezorgd. Bovendien kunt u meedoen aan de loterij waar-

bij vele mooie prijzen te winnen zijn. De opbrengst komt volledig ten goede aan de doelgroep. U vindt de Klimroosboerderij in Budel aan de Poelderstraat 2 vlakbij het gemeentelijk sportpark.

Sam’s Kledingactie in Cranendonck Binnenkort vindt in Cranendonck op verschillende locaties de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de volgende adressen en genoemde data: Maarheeze zaterdag 31 oktober en maandag 2 en dinsdag 3 november

Familie Hoeben, Rummeling 3 Familie Rijkers, Vogelsbwerg 31 Familie van Velzen, Kerkstraat 5 Soerendonk van 26 oktober t/m 3 november Mieke van Happen, Goorstraat 24 Budel zaterdag 31 oktober en maandag 2 en dinsdag 3 november Paula van der Wielen, Aldenborghlaan 20 De opbrengst van de ingezamelde

kleding komt ten goede aan de noodhulpprojecten van Cordaid Mensen in Nood. In 2009 steunt Sam’s Kledingactie een project in Kenia waarin ‘droogte cyclus management’ centraal staat. Meer informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073.687.1060.

Fanfare kan nog koorleden gebruiken Een beetje vreemde titel hierboven toch heeft de fanfare de Poort van Brabant muzikale plannen waarbij dit een passende titel is. De inzet is net als de Wiener Philamoniker om aan het begin van het nieuwe jaar een feestelijk concert te geven om de jaarwisseling een extra muzikale dimensie te geven. Die extra dimensie wil de fanfare dit jaar graag samen met een koor tot uiting laten komen. Het is dan ook de bedoeling om weer een koor samen te stellen dat onder de leiding van Joos Smolenaars op maandagavond gedurende ± 10 avonden gaat repeteren aan een leuk

MOTOREN & QUADS nieuw en gebruikt verkoop en reparatie

Rondven 22a Maarheeze Tel (0495) 591033

en gevarieerd repertoire. Heb je dus zin om te zingen en is het er nooit van gekomen dan is het nu tijd voor verandering en je aan te melden. Aanmelden kan per e-mail jgmvalkenburg@hetnet.nl of per telefoon

bij Mieke Valkenburg, 593521 voor 18 oktober. De repetities starten vanaf 19 oktober op de maandagavond in de Smeltkroes en het nieuwjaarsconcert vindt plaats op zaterdagavond 2 januari ook in de Smeltkroes.

Een oudercursus over het opvoeden van peuters In de oudergroep van ZuidZorg s veel ruimte om met elkaar te praten over het opvoeden van peuters. Op een video zie je voorbeelden van hoe andere ouders situaties oplossen. Maar je kunt ook je eigen situaties en ervaringen inbrengen. In de oudergroep proberen we dan een antwoord te vinden dat bij jou, jouw kind en jouw situatie past. Zowel vaders als moeders kunnen meedoen. De oudergroep is bestemd voor ouders van kinderen van 1-3 jaar. Er zijn minimaal 5 bijeenkomsten, die elk ongeveer 2 uur duren. De groep bestaat uit maximaal 12 ouders, vaders en moeders.

De bijeenkomsten worden geleid door een getrainde cursusleidster. Aanmelden kan via het consultatiebureau of rechtstreeks op nummer: 040-2308545 of via de website van ZuidZorg (www.zuidzorg.nl) Deelname aan Peuters in Zicht! is kosteloos. De cursus staat gepland in het kantoor van de ZuidZorg: Budel, Graafschap Hornelaan 2a van 20.00 uur tot 22.00 uur op: Donderdag 5, 12, 19, 26 november en 3 december 2009. Voor meer informatie en aanvragen van een inschrijfformulier kunt u terecht bij: cursusbureau ZuidZorg, telefoonnummer: 040-2 308 545 of op www.zuidzorg.nl


WOENSDAG 14 OKTOBER 2009

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 5

www.winkeleninbudel.nl

www.winkeleninbudel.nl

STEVENS

ACTIE PRIJZEN!!!

De gehele maand oktober

Loop eens binnen in onze showroom aan de Bosstraat 82 in Hamont (België) van: vrijdag 12.00 tot 20.00 uur, zaterdag 10.00 tot 16.00 uur Loop(T: eens binnen in onze showroom aan de Bosstraat 82 en op afspraak 0032 - 11392418)

20% KORTING op

diverse GASHAARDEN

(België) van: Loop eens binnenininHamont onze showroom aan de Bosstraat 82 vrijdag 12.00 tot 20.00 uur , zaterdagvan: 10.00 tot 16.00 uur in Hamont (België) envrijdag op afspraak (T: 0032 11392418 of M: 0031tot- 16.00 610112665) 12.00 tot 20.00 uur , zaterdag 10.00 uur en op afspraak (T: 0032 - 11392418 of M: 0031 - 610112665)

UW LCD-TV ADRES

SUPER ACTIES

In 95% de goedkoopste!!

Prijsknaller Philips 94cm Full HD

Ruime keuze in modellen van Philips, Samsung, JVC, LG, Sony, Sharp & Panasonic

BESPAAR VELE EURO’S!

uw LCD-TV adres

SAT - DVD - HOME CINEMA

-

Persoonlijke service/Deskundig advies

LCD televisie, PixelPlus HD, 1920x1080p, 50000:1, 20W, 5MS, 3x HDMi, 2x scart, AV-in, PC-in, USB 2 jaar garantie beperkt aantal van 749-

€ 599.-

Grootschoterweg 105-107 Budel-Schoot - (NL) 0031(0)495 49 36 16

SAMSUNG LED NU EXTRA VOORDELIG

Openingstijden: ma-wo-do 10.00-18.00 uur/di 10.00-13.00 uur vr 10.00-20.00 uur/ za 10.00-17.00

LCD-TV AKTIEWEEK!

www.stevensbudelschoot.nl

sieraden atelier Sieraden: ontwerp, herstel, restylen. Zilveren sieraden van Art Clay Silver. Workshop Art Clay Silver, ook op locatie. Gecertificeerde instructrice. Workshops sieraden maken. Ruim 2500 kralen en toebehoren om uit te kiezen. Webwinkel. Open wo. do. vr. 13.00 - 17.00 uur za. 13.00 - 16.00 uur

Kerkstraat 6b (achter no. 6) 6026 RV Maarheeze (06) 573 11 523

Beeld, Geluid & Telecom

www.azoure.nl

Prijsinfo niet telefonisch/per e-mail.

Eindelijk is het zover! Na een paar weken werken in de “noodwinkel” kunnen we op vrijdag 16 oktober 2009 van start in onze totaal vernieuwde winkel. Op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 oktober staat er een drankje klaar alsook een leuke attentie voor iedere klant, ook voor de allerkleinsten hebben we een cadeautje klaar staan! Nieuwsgierig! Kom dan maar eens een kijkje nemen, iedereen is van harte welkom.

In dit weekend: 3 hoorntjes kopen + 1 GRATIS 3 suikerdonuts kopen + 1 GRATIS 10 sandwiches kopen, 11de GRATIS! • net geen 50 broodsoorten! • meer dan 30 verschillende soorten broodjes • ruim aanbod in patisserie (nu nog uitgebreider) • eigengemaakte pralines en chocolade figuren met enkele nieuwe produkten • verdeler Maes koffie


WOENSDAG 14 OKTOBER 2009

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 6

Vluchtelingenwerk heeft dringend behoefte aan vrijwilligers op Kempense Veste WEEKENDDIENST: Huisartsen, bel de huisartsenpost: 0495-677677 (nieuw nummer!) WEEKENDDIENST: Tandartsen, voor patiënten van de tandartsen die aangesloten zijn bij de kring Weert, Nederweert en Cranendonck geldt in geval van spoedeisende hulp het centrale nummer: (0495) 46 07 65 Het spreekuur is op zaterdag en zondag van 11.00 tot 11.30 uur APOTHEEK BUDEL openingsuren: werkdagen van 8.00 - 17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u 549720 APOTHEEK MAARHEEZE openingsuren: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 18.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u 549720 Bezorging medicijnen De bezorging van medicijnen door Apotheek Budel vindt ook plaats na het sluitingsuur. Bestelde medicijnen worden te allen tijde afgeleverd. Bij slechte weersomstandigheden kan de bezorging wel ooit uitlopen tot acht uur in de avond. Geen zorgen dus! PRIESTERS REGIO CRANENDONCK: Pastoor Roes, Kerkstraat 27, Budel, tel. 491215 Kapelaan Van Dijk, Kerkstraat 20, Maarheeze, tel 591215 Pastoor Cornelissen, Collegestraat 25, Hamont-Achel, tel. 0032 11 440222

Vrijwilligers staan asielzoekers bij in de asielprocedure BUDEL-DORPLEIN- In korte tijd is het asielzoekerscentrum De Kempense Veste in Budel-Dorplein weer volgestroomd. Waren het een paar maanden geleden nog maar negentig mensen die het centrum bewoonden, inmiddels is dat aantal uitgegroeid tot om en nabij de tweehonderd. Allemaal mensen die hulp nodig hebben bij hun asielprocedure. Vandaar dat coördinator Vluchtelingenwerk Marijke Meintjes zo keihard op zoek is naar vrijwilligers die daar zo’n acht uur per week aan willen spenderen. Vluchtelingenwerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die grotendeels op vrijwilligers draait. Niet te verwarren dus met het COA

WACHTDIENST VAN GENEESHEREN HAMONT: Voor spoedgevallen belt u het centrale nummer: 011 - 666612 ZUIDZORG Bureau Budel: Gr. Hornelaan 2a (beperkte uitleen ma t/m vr van 17 tot 18 u.) Dag en nacht bereikbaar via centraal kantoor, De Run 5601, Veldhoven: 040-2308408 Uitleen verpleeg- en kraamzorgartikelen: 040-2308000 DIABETESLIJN (033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ‘s nachts alleen in geval van nood)

Waar vind ik een AED? Budel-Dorplein: Taxi Hompes, zijgevel Budel-Schoot: Gemeenschapshuis De Reinder, voorgevel Budel: Molenstraat 34 zijgevel, Oude postkantoor bij de brievenbussen, Gemeenschapshuis De Borgh voorgevel, Cranendonckln 67, voor gebruik bij evenementen: Mathijssenstraat 66 Gastel: De Cranenhoeve, voorgevel Soerendonk: Café De Sport, voorgevel Maarheeze: Liac voorgevel, Ereprijsstraat 20 zijgevel, Dissel 80 zijgevel Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming Meldkamer Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID): 088 - 8113113 (0,10 p/m; voor meldingen dierenmishandeling) Meldkamer Dierenambulance (van de Dierenbescherming afdeling Brabant Zuid-Oost), 0900 - 1120000 (0,20 p/m; 24 uur bereikbaar voor meldingen dierennnoodhulp) * vermiste en/of gevonden huisdieren in deze regio; Will van Leeuwen; wileninka@hotmail.com; tel. 0495-499690 (ma-vr na 16.00 uur, weekends bereikbaar) De dieren zullen eenmalig gratis in De Grenskoerier geplaatst worden. BUURTZORG MAARHEEZE/SOERENDONK/GASTEL/STERKSEL. Thuiszorg verpleging en verzorging. 24 uur direct bereikbaar onder nummer 06-22331266

Politie Cranendonck, Kijkakkers 37, Maarheeze, tel. 0900-8844 Ambulancedienst alarmnummer 112. (Als het dringend is).

Fonds Verstandelijk Gehandicapten Dit jaar heeft de collecte voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten 1.180 euro opgebracht in Budel en Gastel. Dankzij de inzet van 20 vrijwilligers, die 27 sept. t/m 3 okt. aan de deur hebben gecollecteerd, is dit

mooie bedrag bij elkaar gebracht. Na 10 jaar beëindigt coördinator S. Duisters zijn activiteiten voor het Fonds. Hij hoopt dat zijn evt. opvolger (nog niet bekend) ook volgend jaar weer op u mag rekenen.

Inschrijven voor het vormsel Indien u uw kind wil opgeven voor het vormsel kan dit op de inschrijfdag op donderdag 15 oktober in het parochiecentrum “De Goede Herder”aan de Kerkstraat 27 tussen 19:00 uur en 21: 00 uur. Zorgt u er voor dat u de juiste gegevens

van uw kind bij de hand heeft mn. doopnamen, doopdatum en plaats waar uw kind gedoopt is. Indien u op die avond verhinderd bent, kunt u de opgave doen tot 15 oktober op de pastorie tijdens kantooruren van 9:00 tot 12:00 uur.

trainingen zodat men goed beslagen ten ijs komt.’ Ook bij het inwerken is er voldoende begeleiding. Momenteel heeft Meintjes in het AZC in Dorplein de beschikking over drie vrijwilligers uit Eindhoven -’ervaren mensen’ zegt ze- maar dat is bij lange na niet genoeg. ‘Ik zou heel blij zijn als ik er zes mensen bij zou krijgen. Ze hoeven niet per se hoog opgeleid te zijn maar Engels spreken is wel een aanbeveling. Frans hoeft niet maar het zou natuurlijk wel heel fijn zijn.’ Het azc wordt momenteel bewoond door een grote groep Somaliërs, verder veel mensen uit het middenoosten uit landen als Afghanistan, Irak, Iran en Armenië. Tweemaal per week worden er spreekuren gehouden door de vrijwilligers van 10.00 tot 12.00 uur. Er werken dan twee vrijwilligers tegelijk. Wie belangstelling heeft om het team van Vluchtelingenwerk te komen versterken kan bellen of mailen naar Marijke Meintjes, tel. 0645073533, e-mail: marijke.meintjes@ gmail.com. Op maandagen kan men bellen naar Vluchtelingenwerk OIC Budel, tel. 0495-513770. Mw. Meintjes is dan aanwezig in het centrum.

Eeuw van onzekerheid

VERLOSKUNDIGEN José van Niel en Simone Pauëlsen zijn de verloskundigen van de gemeente Cranendonck, tel.: (0495) 49 22 44. Bij geen gehoor of langdurig gesprek, kunt u de verloskundige via de portier van het St. JansGasthuis op laten roepen. Tel. (0495) 57 21 00 www.verloskundigenbudel-maarheeze.nl KRAAMZORG HOMECARE Informatie of aanmelden kraamzorg van ma. t/m vr van 09.00 -17.00 uur. Voor directe kraamzorg 24 uur per dag bereikbaar 040-20 64 444 of Regiokantoor Cranendonck: Monique Vos 0495-518932 of www.kraamzorg-homecare.nl

dat o.a. verantwoordelijk is voor de huisvesting van de asielzoekers. Medewerkers van Vluchtelingenwerk houden zich binnen het centrum vooral bezig met de asielprocedure. Zij staan de mensen daarin bij, luisteren naar hun vluchtverhaal en bekijken aan de hand daarvan op welke manier ze de asielzoeker kunnen helpen bij het zoeken naar bewijsmateriaal; ze onderhouden contact met de advocaat en met andere instanties die betrokken zijn bij deze procedure. Ook zijn ze regelmatig aanwezig bij de gehoren die de asielzoeker heeft bij de IND ( Immigratie- en Naturalisatiedienst ). Verder kan de asielzoeker met allerlei vragen bij de vrijwilliger terecht. Dat kunnen vragen zijn over zaken als gezinshereniging, in Budel een belangrijke activiteit, het opsporen van vermisten, maar ook over gewone dagelijkse dingen als gezondheidszorg, integratie en studiemogelijkheden. ‘Wie dit werk graag wil doen moet er wel van uit gaan dat hij of zij er minimaal acht uur per week mee bezig kan zijn,’ legt Marijke Meintjes uit. ‘Men hoeft niet bang te zijn dat men het werk niet aankan. Iedere vrijwilliger krijgt bij ons cursussen en

Hoe China, Amerika en Rusland de toekomst van de wereld bepalen, en …die van u!

Kantooradres: De Grenskoerier Dr. A. Mathijsenstraat 34 6021 CL Budel Postbus 2040, 6020 AA Budel Telefoon: (0495) 495464 Telefax: (0495) 494745 e-mail: info@grenskoerier.nl internet: www.grenskoerier.nl Openingstijden: ma: 9.00-13.00 uur. di. t/m vr. 9.00-12.00 uur wo. gesloten Redactie: Riny van Gerven Postabonnement: € 3,60 per exemplaar. NOTEERT U EVEN… ◆ Inleveren kopij (redactionele artikeltjes, e.d. voorzien van naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon) vóór maandag 12.00 uur. Voorkeur per e-mail naar: info@grenskoerier.nl ◆ Opgeven van advertenties vóór maandag 13.00 uur. ◆ Berichten en advertenties voor Grenskoerier-TV kunnen dagelijks worden opgegeven. Digitaal aanleveren: via e-mail (info@grenskoerier.nl), CD, DVD, USB-sticks, geheugencards of diskette. Kopij weekblad De Grenskoerier. Via e-mail bij voorkeur als ‘platte tekst’ of als bijlage (Word-document). Geen foto’s of logo’s in dit programma. Advertenties en logo’s weekblad: als PDF of EPS-document of als Adobe Indesign, QuarkXpress of Adobe Illustratorbestand. (Lettertypes insluiten). Aanleveren foto’s weekblad: als JPEG, TIF-, EPS- of Adobe Photoshop-bestand (resolutie 200 dpi) Hoe werkt ‘brief onder nummer’? Als U wilt reageren op een advertentie die geplaatst is onder nummer, stuurt U uw reaktie naar ”De Grenskoerier”. U vermeldt linksboven op de envelop het betreffende nummer. Wij zorgen voor een snelle en discrete toezending. Aansprakelijkheid: Deze krant is met de grootste zorg samengesteld en uitgegeven. Toch kunnen er geen rechten worden ontleend aan eventuele foutieve vermeldingen, kennelijke zetfouten en verlate bezorging.

Na een lang kluizenaarsbestaan hijst China zich opnieuw op het wereldtoneel, vast van plan uit te groeien tot een wereldmacht. Maar China’s opmars botst op ambities van de andere Aziatische reuzen: India, Rusland en Japan. Ook Washington zet zijn pionnen uit. Azië is een militair en politiek schaakbord met de wereldvrede als inzet. Tussen de grote jongens stelt Europa zich op als een diplomatieke kabouter die nauwelijks in staat blijkt om haar economische troeven uit te spelen. Ook ons land kan beter en laat door een falend beleid kostbare kansen liggen. Onze toekomst en die van onze kinderen is voor een deel “Made in Asia”. Jonathan Holslag, oud-student van het Salvatorcollege, en onderzoekshoofd

aan het China-instituut van de VUB, start zijn lezing in Azië maar maakt een analyse die de ruime internationale orde bestrijkt. Tot slot gaan we na wat de internationale aardverschuiving voor u betekent. Als adviseur van tal van internationale beleidsinstellingen zoals de Europese Commissie, het Europese Parlement, de NAVO, de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, het Pentagon, het Amerikaanse Congres en het Chinese Ministerie van Handel is Jonathan Holslag uitmuntend geplaatst om inzage te geven in de verdere ontwikkelingen. Iedereen is welkom op deze boeiende Davidsfondsvoordracht op donderdag 29 oktober 2009 om 20 u in de Burg.

Mantelzorgdag op Kempenhaeghe De Steunpunten Mantelzorg van RIWO en Paladijn organiseren in samenwerking met PuntExtra de Mantelzorgdag voor Cranendonck en Heeze – Leende Dat gebeurt op vrijdag 6 november in ’t Schureke/Epileptisch Centrum Kempenhaeghe, Sterkselseweg 65 in Heeze van 09.30 tot 16.00 uur. Veel mensen zorgen voor iemand uit hun naaste omgeving, bijvoorbeeld een zieke (schoon)ouder, een partner die lijdt aan dementie, een gehandicapt kind of een buurvrouw die zichzelf niet meer zo goed kan redden. De mensen die deze zorg geven worden “mantelzorgers” genoemd. Ze hebben hiervoor geen speciale opleiding gehad en werken niet vanuit een organisatie. Deze dag wordt dit jaar voor de 8e keer georganiseerd voor de mantelzorgers van de gemeente Cranendonck en Heeze Leende en is een verwen- en informatiedag voor mantelzorgers (dus niet voor vrij-

willigers). Deelname aan deze dag is gratis. Graag aanmelden vóór 16 oktober. Indien er op 6 november vervangende mantelzorg nodig is voor degene voor wie u zorgt of vervoer voor uzelf, kunnen wij dit voor u regelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u dit aangeven op het aanmeldformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen. U kunt een inschrijfformulier aanvragen/ophalen bij: Aanvragen per mail: marjoleindubbelman@paladijn-welzijn.nl * LIAC locatie Budel, Graafschap Hornelaan 2a, 6021 XL Budel, tel. 0495 499211 Steunpunt Mantelzorg/ RIWO. Spreekuur op woensdag van 14 tot 16 uur Smits van Oyenlaan 1a 6026 CN Maarheeze tel. 0495 - 59 22 06 U kunt hier ook terecht, op ma t/m vrij van 9.00 – 12.00 uur, als u nog vragen heeft over de Mantelzorgdag.


WOENSDAG 14 OKTOBER 2009

www.

Compen Parket

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 7

. nl

Dorpsstraat 15, Soerendonk. 0495-592116 compenparket@chello.nl

Muziek- en Zangopleiding Cranendonck

Ontwikkel je talent en verbaas jezelf! Nieuw: opleidingsgroep voor tieners

NIEUW KLIKGEBIT?

HAPRO ZONNEHEMELS EN HAPRO ZONNEHEMELS EN COMBINATIES, RUIME KEUZE COMBINATIES, RUIME KEUZE Speciale afhaalkorting Speciale afhaalkorting BRUININGSLAMPEN BRUININGSLAMPEN VOORRADIG - ACTIEPRIJZEN VOORRADIG - ACTIEPRIJZEN

Kunstgebitherstellingen

Stevens 101 Grootschoterweg Grootschoterweg 101 BUDEL - SCHOOT BUDEL SCHOOT (0495 )-49 15 18 (0495 ) 49 15 18 www.stevensbudelschoot.nl www.stevensbudelschoot.nl

Tandprothetische Praktijk VAN DE BROEK Dr. A. Mathijsenstraat 3c, 6021 CJ Budel

Leer je stem goed te gebruiken Woensdag 19.00 - 19.45 uur Locatie: Zuiderpoort in Budel Doe een keer gratis mee!

Body Sun Stevens

Abdijstraat 16, Hamont

VERGOEDINGEN VIA BASISVERZEKERING

ook e j Kom ge n ? zin

Di t/m do. 13.00u - 17.30u Vrij 10.00u - 20.00u Za 10.00u - 16.00u

www.mezoc.nl Tanja Nijsen / mob. 06-30981295

UITSLUITEND NA TELEFONISCHE AFSPRAAK Telefoon: GSM:

0032 11 44 64 43 • 0031 (0) 6 13957485

Lei en sierbomen Coniferen tot 2.50 meter hoog v.a. € 2.50 Vers.srt. heesters en sierstruiken Laurier Taxus Buxus v.a. € 0.45 Bodembedekkers v.a. € 0.85 Hortensia nu € 1,95 Tuinplannen? Denken we graag met u mee.

Boomkwekerij Maas Fabriekstraat 74 · Budel Tel. 0495 495358.

LIVE MUZIEK VOOR UW FEEST?

Lounge Restaurant Pure-Food

De volledige wolky-collectie staat bij ons voor u klaar

Presenteert In de maand oktober: SIDE BY SIDE

PROEVERIJ MENU

Bel: (0032)11-621862 www.duosidebyside.be

24,95 p.p.

➩50 jaar. Huur een SARA of ABRAHAM. Tevens verhuur van springkussens, staantafels en partytenten. Partytent en springkussen verhuur BUDEL 0031/0/495-491519, 0031/0/6-51204330

Glaasje prosecco bij binnenkomst & Verschillende kleine gerechten van onze nieuwe kaart in 3 gangen geserveerd

➩Ik geef pianoles aam kinderen en jongen. Heb je interesse? Bel me: Patrick (0495) 496720 na 19.00 uur.

Pure-Food | Kerkstraat 3 | 6026 RT Maarheeze | Tel. 0495-594479 | Fax. 0495-594591 | Kijkt u ook op www.pure-food.nl

Alle schoenen en laarzen van WOLKY zijn voorzien van een anatomisch gevormd en verwisselbaar voetbed. Capucijnerplein 32 · Budel. Tel. 491969. www.taskoschoenen.nl

GIGA FAILLISEMENTS VERKOOP

ELEKTRISCH & HAND GEREEDSCHAP

*

OOK TE KOOP OP: * OP DE VAKHANDELSPRIJZEN! WWW.TIMCOVOORDEELMARKT.NL

NIKE TRAININGSJACK Diverse soorten en maten Nike jack is ideaal voor trainingen, de warming-up of zelfs in uw vrije tijd.

NU! 16,99

MATRAS MODENA

BONNELL VEER

* 5 - slags Bonnell veer * 150 veren per m² * Vochtregulerend interieur * C.F.K. vrij * Handgrepen * Ventilatieroosters * Anti-allergische katoenen afdeklaag * Luxe damast * Geschikt voor vlakke matrasdragers * Geschikt tot gewichtsklasse 85 kg.

80X200 90X200

NU! 59,00

PARTIJ DAMESHERENSCHOENEN Diverse bekende merken o.a. Van Lier, Van Bommel, etc

OP=OP

Groot assortiment

3 STUKS

PER PAAR NU 059

NU

* Is niet geldig op het gehele sokken assortiment

KINZO GEREEDSCHAPWAGEN

Afmetingen wagen (hxbxd): 85x50x35 cm

219

KINZO BOVENFREES

407 DELIG

COMPLEET MET INHOUD! NU

Artikelnr. 6D138

79

00

NU Artikelnr. 49S5150

29

00

BADMAT

Diverse kleuren

200 GRAM

NIKE SPORTSOKKEN

NU

049

3 PAAR NU

399

34X56CM.

NU

099

KINZO LAS APPARAAT KINZO TEGELZAAG MACHINE 50HZ

Met laser + diamant doorslijpschijf Tafelblad 800x400mm. Hoogte 655mm.

800WATT NU

2500

Aanbiedingen geldig van maandag 12 oktober t/m zaterdag 17 oktober 2009

60x70cm. Holle vezel

NU

299

VANISH OXI ACTION Crystal white

NIEUW: sapph BLACK

in D t/m G cup (omvang 75 t/m 95)!

OP=OP! NU

299

STICKERBOX

0 MEER DAN 10 STICKERS

1995

00 NU 30

HOOFDKUSSEN EVIE

500 GRAM + 150 GRAM

TORTILLACHIPS

2 PAAR

Verkoop alleen in filiaal Aalst

TUINAFVALZAKKEN

100 LITER

UITZOEKEN!!!!

Diverse smaken

PER PAAR

NU

DAMES-HEREN-KINDERSOKKEN*

NU

9900

NU

099

DETTOL

500ML

OP = OP

NU

299

Druk- en zetfouten voorbehouden

Aalst, Burg. Mollaan • Helmond, Europaweg 93B-95 • Budel, Nieuwstraat 108 • Asten, Floraplein 5, Blerick, 3 decembersingel 6 • Roermond, Kempweg 33 • Zevenaar, Muldershof 35A (Naast de Aldi) • Oploo, Loonseweg 21A.

Markt 16, 6021 CE Budel •

0495 495086 • Dinsdags gesloten


WOENSDAG 14 OKTOBER 2009 O.L.V. Visitatie Budel/Gastel Telefoonnummer: 0495-491215 secretariaat@onzelievevrouwvisitatie.nl www.onzelievevrouwvisitatie.nl Bankrekeningnr. 1095 81 024 Parochiecentrum De Goede Herder Kerkstraat 27, 6021 CH Budel Tel. (0495) 49 92 04 secretariaat@onzelievevrouwvisitatie.nl Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 12.00 uur woensdag ook van 19.00 - 20.00 uur zaterdag van 10.00 - 12.00 uur. Activiteiten komende periode : Doopgesprekken 3 november 2009 Doopvieringen in Budel en Gastel 14 november 2009 Parochiebestuurvergadering 11 november; Parochievergadering 11 november Grote kerk Kerkstraat 10, 6021 CH Budel Zaterdag 17 oktober 19:00 uur Woord en Communieviering m.m.v. meerstemmig koor Josephus Johannes Lamers (Jgt);pater Antoon Verhoeven en overl. familie (verj);Wim de Werdt; Bert Broers, Johan en Antonetta v.d. Broek- Bergmans en overleden kinderen;Veronie Verhagen-Gouweleeuw (jgt); Jos Martens (jgt);Frits en Leen v.d. WielScholten en dochter Riky;Toon Vos (jgt); Annie Feijen- van Cranenbroek (echtgenoot, kinderen en kleinkinderen) Zondag 18 oktober 10:30 uur Eucharistieviering Mien en Frans Govers-Jaanen en overl. familie; Jacobus en Antonia Maas-Neeskens (jgt);Maria van Horne en Thomas Hendriks (verj);Herman Vlassak (jgt) en Drika Vermeulen (jgt);Sjef en Antje KeesVlassak (fam. Vlassak). De Flank Mariënburght Graafschap Hornelaan 2, 6021 XL Budel Maandag 19 oktober 19:00 uur Woord en Communieviering Geen intenties Woensdag 21 oktober 19:00 uur Eucharistieviering Leon de Lange Corneliuskapel Gastel St. Cornelisplein 1 6028 RN Gastel Zaterdag 17 oktober: 17:30 uur eucharistieviering Geen intenties Zondag 18 oktober 08:30 uur Woord en Communieviering geen intenties Parochie Budel-Schoot Grootschoterweg 86, 6023 AT Tel: 491315 * Zondag Missiezondag. Collecte voor de missies. Diensten en intenties: * vrijdag om 13.30 uur mis in de Reinder n.a.v. de dag van de Ouderen. * zat. 17 oktober om 19.00 uur: Lambertus Vermeulen (jrgt.) en overl. fam.; Janus Verheggen; Annie en Bert vGils en overl. fam.; Toon Rademaekers; Sjef Vaneerdewegh (verj.), Siska vDeurzen (verj.), André vDeurzen en Miet Stollman. * zondag om 10.30 uur: eenheid van kerken; Jan Verstappen (verj.); Leo vBree en zoon Jos; Frans Waelbers en Miena Waelbers-Groenen (verj.); Sjef Hegge. * om 11.30 uur doop van Jens Patzer; om 15.00 uur doop van Saar van Mierlo. Welkom Jens en Saar. * maandag om 19.00 uur: voor onze parochie

Islamitische gebedsdienst www.ahmadiyya-islam.org ahmadiyya.nunspeet@hetnet.nl islaam@ahmadiyya.nu

Parochie Budel-Dorplein Grootschoterweg 86, 6023 AT Tel: 491315 * zaterdag Vrijwilligersavond. Alle parochiële vrijwilligers welkom. * zondag Wereldmissiedag: 2e collecte voor de missies. Ook missies draaien vooral op vrijwilligers. Diensten en intenties: * zaterdag 17 oktober om 18.00 uur: Toon Beijk (jrgt.); Lei Fransen; Koos en Ben (jrgt.) Brugman; Karel Latten; Jan Braeken; Nellie Claassen-Hamers (jrgt.); Cees vDuin (kerkkoor); Martien Liebregts en Nelly Broers (jrgt.) om 17.00 uur doop van Ben Wintjens. Welkom Ben. Christelijk Centrum Hamont Transistorstr.1, 3930 Hamont-Achel Contactadressen Henk en Martha Hoeben (0495) 51 99 33 (NL) Math en Corrie Kuijpers (0495) 51 82 65 (NL) René en Laurette van den Dijck (0032) 011545266 ( B ) www.cchamont.be e-mail info@cchamont.be Boekwinkel : (0031) 0495 491145 Woensdag 14 oktober 19.00 – 20.00 uur bidstond 20.15 uur. bijbel studie ( Hetty Sillen over haar werk in China ) Zondag 18 oktober 8.15 uur – oefenen lofprijsteam 10.00 uur – Samenkomst, spreker: Jan Poot (zendeling Thailand) Na afloop gezellig samen zijn onder het genot van een lekker kopje koffie. Woensdag 21 oktober 19.00 – 20.00 uur bidstond 20.15 uur. bijbel studie

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 8 St. Getrudis Maarheeze Kapelaan D. van Dijk Pastorie Kerkstr. 20, Maarheeze Tel. (0495) 59 12 15 In noodgevallen: 06-26054350 www.parochiemaarheeze.nl Zondag 18 oktober 10.00 uur: Fons en An Timmermans- van Mierlo(fam. van Mierlo); (f) Maria Odilia Schmitz; (f) Cornelia SchmitzMulder; Miet en Frans de Regter- de Greef; Guus en Gerard Biemans; Jan en Door van Mierlo- Bijmans; Jo en Mien Maas van den Heuvel en kleinzoon William. Woensdag 21 oktober 19.00 uur H. Mis Donderdag 22 oktober 09.00 uur H. Mis Vrijdag 23 oktober 09.00 uur: H. Mis Overleden: Mevr. van Dijk 91 jaar; Jan Kuipers 52 jaar. Parochie Soerendonk Kapelaan David van Dijk. Tel. Maarheeze: 0495-591215 Mobiel: 06-26054350 Heilige missen: Zaterdag 19.00 uur Zondag 11.30 uur Dinsdag 09.00 uur Spreekuur: De spreekuren komen te vervallen. U kunt voortaan altijd contact opnemen met kapelaan van Dijk, behalve op maandag. Zaterdag 17 oktober M.m.v. parochiekoor. Zondag 18 oktober. Harrie en Han Govers, Pastoor Hermanus Bos en ouders Cornelis Bos en Johanna Stolker, Jan van der Sanden, Drieka van der Sanden-Vos, Toon van der Sanden de zoon en Erik Dirks de kleinzoon, Sjef en Leen Verhoeven-Lamers

Pasartriootje van wandelen, fietsen en luchtbuksschieten Op zondag 18 oktober organiseert Pasar Hamont-Achel haar Pasartriootje. Dit triootje bestaat uit een fikse wandeling van 9Km, een verfrissende fietstocht van 35 Km met een tussendoortje van luchtbuksschieten. Hiervoor deed Pasar beroep op de medewerking van schutterij St Anna Achel. Hun lokaal ligt te Hamont op het industrieterrein aan de Bosstraat en wel aan de ondernemerstraat 14.

24 Uur van tevoren aanmelden bij Eetpunt De Borgh Op 7 september is eetpunt De Borgh van start gegaan. Op dit moment maken enkele tientallen mensen op geregelde dagen gebruik van dit eetpunt. Verder komen geregeld mensen incidenteel een hapje meeeten. Hiervoor diende men zich 3 dagen van te voren aan te melden. Die periode is voor veel mensen een belemmering.

onhandig, deze nestkastjes en voederhuisjes kun je zeker zelf timmeren. In de tuin hangen allerlei nestkastjes. Elke vogelsoort heeft zijn eigen nestje. Er zijn IVN-ers aanwezig die je alles over vogels, de verschillende nestkastjes en vogels voeren kunnen vertellen. Je kunt spelletjes doen die met vogels te maken hebben. En daar kleine prijsjes mee winnen. Je kunt kleur – en knutselplaten maken. Je vogelhuisje zelf versieren. En nog veel meer. 2009 Is het jaar van de egel. Daarom is er ook nog een mooie

Buurtvereniging De Torenmolen uit Maarheeze organiseert weer een speelgoed en baby-artikelenbeurs, met als extra aanvulling kerst-artikelen. Deze wordt gehouden op Maandag 2 November a.s. in de Smeltkroes aan de Kijkakkers te Maarheeze, van 19.00 uur – 20.00 uur. Nieuw is dit jaar de kerst-artikelenbeurs. Wilt u dit jaar eens een andere kerstboom in uw huis, dan hebt u

egeltentoonstelling. Je kunt terecht van 13.00 tot 16.00 uur in het IVN gebouw de Kroenekraan, de Hoge Weg 1a, (naast de kerk) in Maarheeze. De bijdrage voor een nestkastje is 5,-en voor een voederhuisje 5,--. Er is koffie/thee 1,-- en ranja 0,50. De dag is gratis toegankelijk voor iedereen. Je kunt je aanmelden tot en met zaterdag 17 oktober.(Als je niet wilt timmeren, hoeft dat niet) Voor meer informatie en aanmelden: Maria Alders tel. 0495-591973 Karin Smets tel. 0495-492659 e-mail: k.smets@ kpnplanet.nl

Start kaartverkoop toneelvereniging ONA Op 31 oktober, 1, 7 en 8 november speelt toneelvereniging ONA uit Budel-Schoot de hilarische klucht: ‘Familie Postma Aan De Costa’. De voorstellingen beginnen telkens om 20:00u en op de 8ste óók om 14:00u. De familie Postma gaat voor de 20ste keer op vakantie naar hetzelfde hotel aan de Spaanse Costa. Het gezin wordt gevormd door een aso vader, die alleen komt vanwege het naaktstrand. Zijn vrouw, die haar lijden met geduld draagt. En hun dochter,

Ruilbeurs op zondag 18 oktober vindt van 9.00 tot 12.00 uur weer de ruilbeurs plaats van Ruilclub De Grensvrienden Hamont. U treft hier aan tentoonstellingen, een winkel, een tombola en een superveiling. Verzamelaars kunnen hier terecht voor postzegels, munten en coupures, sigarenbanden, telefoonkaarten, bidprentjes, zichtkaarten, boeken, bierviltjes, strips, pins, posters, Disney Pixarkaartjes en allerhande andere prullaria. De ruilbeurs vindt plaats in de parochiezaal van Hamontlo aan de Leeuwerikstraat 6 in Hamont.

die zo haar eigen redenen heeft om naar dit hotel te willen. Bovendien hebben ze ook opa meegebracht. Een andere familie, ook in het hotel, bestaat uit een voluptueuze, kakmadam, haar sul van een man en hun zoon, van het merk zacht gekookt ei. Het kan dan ook niet anders of dat moet botsen! De maffe toestanden

Men kan zich daarom vanaf heden tot uiterlijk 24 uren van te voren aanmelden. Dat betekent dus wanneer men bv. op dinsdagmiddag wil komen eten, dit voor maandag 12.00 uur kenbaar gemaakt moet worden. Aanmelden kan telefonisch: 491750 Het eetpunt is op werkdagen (maandag t/m. vrijdag) geopend van 12.00u. tot ± 14.00u..

Grote speelgoed -baby- en kerstartikelenbeurs

IVN Open middag over vogels Op zondag 18 oktober organiseert het IVN - Cranendonck voor kinderen onder begeleiding van een volwassene een middag die helemaal in het teken staat van vogels. Kinderen van de basisschoolleeftijd kunnen hun eigen vogelnestkastje of vogelvoederhuisje timmeren. De bouwpakketjes hiervoor komen van het vogelasiel uit Someren. Hiermee steunt het IVN dit vogelasiel. Het zijn bouwpakketjes voor een degelijke nestkast of voederhuisje, waar je jaren plezier aan zult beleven. Of je nu groot of klein bent, handig of

Je kunt er terecht vanaf 09.00 uur tot 15.30 uur om er te vertrekken voor een activiteit naar keuze. Je mag je picknick meebrengen of je kunt een beroep doen op de hapjesbar welke door St Anna verzorgd wordt. Je kunt kiezen uit een solootje, een duootje of het triootje en je betaalt hiervoor respectievelijk 1,5; 2,5 of 3,5. De leden van Pasar betalen 0,5 minder.

zijn dan ook niet van de lucht. De voorverkoop van de kaarten vindt plaats op 16 oktober (19:00-20:30); 17 Oktober (10:00-12:00 & 14:00-16:00) en op 19 Oktober (19:00-20:30) in de Reinder in Budel-Schoot. Na deze data zijn kaarten te bestellen via de ONA-Hotline: 0495-518951. Meer info: www.tvona.nl

nu de kans om de oude kerstballen, slingers, kerststallen, e.d. te vervangen, door deze aan ons aan te bieden voor de verkoop. Daarnaast natuurlijk het speelgoed en de baby-artikelen. Voor al deze artikelen kunt U een stickervel afhalen voor 1.00 bij: Bep Bastiaans, Dahliastraat 21 op Donderdag 22 oktober a.s. van 10.00 uur tot 11.00 uur. Bent u op dit uur verhinderd kunt u na 11.00 uur bellen op tel.no: 593066. Ook voor eventuele vragen kunt u op dit nummer terecht.

OKTOBER

Is uw baby geboren in de maand oktober? Stuur dan een geboortekaartje met foto vóór 2 november naar De Grenskoerier; Dr. A. Mathijsenstraat 34, 6021 CL Budel. Uw baby maakt dan kans om tot baby van de maand gekozen te worden. De adverteerders: • Kraamzorg Homecare • Feron Huidverzorging • Moeders voor Moeders • Fysiotherapie Lammers-Hompes • De Losse Veter hebben waardebonnen beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen de jonge ouders leuke spulletjes uitzoeken.

Bekendmaking: woensdag 4 november!

Taal Festival in de Budelse bibliotheek Op 19 oktober organiseert de bibliotheek van Budel in samenwerking met het STER College een Taal Festival. Verschillende cursusorganisaties presenteren dan hun aanbod in gezellige kraampjes. Bezoekers kunnen kijken en luisteren, maar ook meedoen aan diverse activiteiten. Zo worden er verschillende workshops en presentaties gegeven, waaronder Diel Feyen, die voorleest uit Junt en computerboys, die

je leren over de mogelijkheden van de computer, zoals Hyves en MSN. Maar ook zal er rap te horen zijn en een aantal buitenlandse inwoners van de gemeente Cranendonck zal worden geïnterviewd over het verschil in taal en cultuur. Het Weer Leren Loket is open, waar informatie gegeven wordt over de mogelijkheid van gratis cursussen met inzet van de Leerbon. Bij het Weer Leren Loket kun je tevens in-

formatie krijgen over allerlei andere cursusmogelijkheden van het STER College, die in De Borgh gegeven worden, onder andere Kennismaken met de computer, Je eigen administratie doen, Kijk op geld, Engels voor beginners en Beter Nederlands leren lezen en schrijven. Het Taal Festival vindt plaats op maandag 19 oktober, van 16.00 tot 20.00 uur in de bibliotheek van Budel en de toegang is gratis.


WOENSDAG 14 OKTOBER 2009

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 9


WOENSDAG 14 OKTOBER 2009

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 10

Cranendonck Nieuws

Raadsvergadering

Informatieavond

Op woensdag 4 en donderdag 5 november a.s. vinden er informatieavonden plaats voor bestuursleden en jeugdbegeleiders van verenigingen.

aan ouders en kinderen van groep 8 in het basisonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs is een programma in voorbereiding voor dit najaar. Om u zo optimaal mogelijk te informeren werkt de politie en jongerenwerk samen met Jan Ruedisueli, een ervaringsdeskundige van TRC Nederland (The Right Choice).

Op dinsdag 20 oktober om 19.30 uur vindt er een openbare raadsvergadering plaats in ontmoetingscentrum De Smeltkroes te Maarheeze. Hieronder treft u de voorlopige agenda aan. Daarnaast kunt u de agenda en achterliggende stukken ook inzien op www.cranendonck.nl/ris.asp

Ve e l b e s t u u r d e r s e n j e u g d l e i d e r s va n verenigingen zijn er van overtuigd dat het drugs- en drankgebruik door hun jeugd- en jongerenleden wel mee valt. Waarschijnlijk is dat ook zo; maar over een deel van onze jeugd, die hun grenzen niet lijken te kennen, maken wij ons wel zorgen. De maatschappij is de laatste jaren steeds toleranter geworden ten aanzien van genotmiddelen en jongeren hebben relatief veel vrijheid. Ze willen vaak van alles uitproberen, ervaringen opdoen. Soms horen daar ook alcohol en drugs bij.

Naast inhoudelijke ook veel praktische informatie verstrekt, zoals: - Hoe zien drugs eruit? - Waar kan ik aan zien dat een jeugdige drugs gebruikt? Wat zijn de gedragskenmerken? - Wat zie ik als jeugdleider/bestuurder en vooral wat kan ik er mee? - Vriendenkeuze, groepsgedrag en weerbaarheid. - Wa t d o e t d e p o li ti e ? Wa t d o e t h e t jongerenwerk? - Waar kan ik terecht met vragen, ook na deze bijeenkomst?

Agenda 1. Opening 2. Vaststelling van de agenda van deze vergadering 3. Behandeling programmabegroting 2010 (eerste termijn) De besluitvormende vergadering (tweede termijn) over de programmabegroting 2010 vindt plaats op 10 november 2009 (vanaf 16.00 uur) 4. Conclusies door de voorzitter 5. Sluiting

De politie afdeling Cranendonck, jongerenwerk en de gemeente vinden het erg belangrijk en ook wenselijk bestuurders en jeugdbegeleiders van verenigingen te informeren over drugs (w.o. alcohol).

Natuurlijk is er ook de gelegenheid voor het stellen van vragen.

Informatieavond over drugs, alcohol en weerbaarheid

Gemeentehuis Openingstijden • Maandag: de hele dag van 9.00-19.30 uur • Dinsdag t/m vrijdag: van 9.00-12.30 uur (van 12.30-17.00 uur alleen op afspraak) • Burgerlijke Stand maandag: van 9.00-16.00 uur dinsdag t/m vrijdag: van 9.00-12.30 uur • Team Vergunningen maandag t/m vrijdag alleen telefonisch bereikbaar tussen 9.0012.30 uur. • Telefoon (0495)-431222 • Fax (0495)-431200 • Internet: www.cranendonck.nl • E-mail: info@cranendonck

Publieksbalie Bij de publieksbalie kunt u terecht voor: • Algemene informatie • Paspoorten/Rijbewijzen/Uittreksels Persoonsregister • Geboorte/Huwelijk/Overlijden • Ruimtelijke ordening/bouwen/milieu • Tel. publieksbalie (0495)- 431118

Spreekuur burgemeester Enkel op afspraak. Tel. secretaresse burgemeester (0495)-431128 of (0495)-431127

Spreekuur wethouders Enkel op afspraak. Tel. secretaresses wethouders (0495)-431128 of (0495)-431126

Gemeente-info • Vrijetijdsbedrijf Cranendonck voor alle sportaccomodaties inlichtingen (0495)-492138 fax (0495)-497157 • Alles over huisvuil 0800-0230344 • Milieustraat Rondven (0495)593687 (di, wo, vr. 13.00-17.00 uur) (za. 10.00 - 17.00 uur) • Lokaal Informatie- en Advies Centrum (LIAC) Budel (ma. t/m vrij. 10.00 - 12.00 uur) (LIAC) Maarheeze (ma. t/m vrij. 14.00 - 16.00 uur) LIAC Budel en Maarheeze iedere werkdag telefonisch spreekuur van 9.00 - 11.00 uur (0495) - 431168 • Jongerenwerk Cranendonck 06-13617094/06-13631538 www.jongerenwerk.net • Bedrijvencontactpersoon (0495)-431167

Storingsdienst • Elektriciteit 0800 - 0330 • Kabeltv/radio 0900 - 1580 • Servicedienst (0495) - 431111 alléén voor meldingen inz. riolering, groenvoorziening, wegen, e.d. • Brabant Water (073) - 6838000 • Gas en openb. verlichting (040) - 2432222

week 42

Als het gaat om opvoeden zijn natuurlijk de ouders de eerstverantwoordelijke, maar ook de samenleving als geheel en de overheid hebben hierin een taak. De (sport/jeugd)begeleiders zijn, mits goed opgeleid en voorgelicht, in staat om zaken in een vroegtijdig stadium te signaleren. Dit in verband met de ongedwongen setting en omgang met elkaar binnen een vereniging. Deze voorlichtingsavond voor de verenigingen maakt onderdeel uit van een groter geheel. Het afgelopen schooljaar is gestart met voorlichting

Deze avonden worden gehouden op: woensdag 04-11-2009 van 19.30 – 21.30 uur in De Smeltkroes Maarheeze donderdag 05-11-2009 van 19.30 – 21.30 uur in de Brandweerkazerne, Grensweg 11 te Budel Heeft u belangstelling voor één van deze avonden geef u dan op. Het inschrijfformulier is te downloaden op www.cranendonck.nl of af te halen bij de receptie van het gemeentehuis. Hier graag het afvalstoppertje (kleur), deze plaatsen zoals gebruikelijk op de rechterpagina in de linkerbovenhoek. Ik heb dit even als voorbeeld geplakt, maar de stopper is gemaild, ik kreeg hem niet goed overgezet.

‘Ik heb een idee!’ en Cranendonck betaalt mee… U heeft nog tot vrijdag om uw idee in te leveren bij het buurtplatform Een beter Cranendonck begint bij jou! Een prettig leefklimaat is het begin van ve r b o n d e n h e i d b i n n e n e e n d o r p s ke r n . Samen werken aan een goede leefomgeving vergroot deze verbondenheid bij de inwoners.

In het kade r va n de iD O P ’s ( inte gr a a l DorpsOntwikkelingsProgramma’s) steunt de gemeente Cranendonck initiatieven van burgers die de dorpskern ten goede komen op allerlei gebieden. Voor en door de bewoners is hier het motto. Meer informatie? Lees de folder verkrijgbaar bij gemeenschapshuis, bibliotheek of gemeentehuis of surf naar www.cranendonck.nl

Raadsvergadering Op dinsdag 27 oktober om 19.30 uur vindt er een openbare raadsvergadering plaats in ontmoetingscentrum De Smeltkroes te Maarheeze. Hieronder treft u de voorlopige agenda aan. Daarnaast kunt u de agenda en achterliggende stukken ook inzien op www.cranendonck.nl/ris.asp Agenda 1 Opening / trekking van het stemmingnummer 2 Vaststelling van de agenda van deze vergadering 3 Vaststelling van de concept besluitenlijst van de vergadering van 22 september 2009 4 Ingekomen stukken 5 Hamerstukken 5.1 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Schoterakkers 5.2 Opheffen Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant Jaarrekening 2008 en begroting 2010 5.3 Vaststellen Beleidsregels Ruimte voor Ruimte 6 Portefeuille B. Meinema 6.1 Vaststellen communicatienota 6.2 Rapport Rekenkamercommissie “ Doen we er ook wat mee” 7 Portefeuille F. Walkate 7.1 Vaststellen startnotitie en richtlijnen MER Randweg Zuid 7.2 Vaststellen notitie Tegenprestatie Buitengebied in Ontwikkeling (BIO-beleid) 8 Portefeuille F. Strik 8.1 Vaststellen van het WMO jaarplan 2010 8.2 Instemmen met het Ontwerpplan Centrum Jeugd en Gezin Cranendonck 8.3 Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD 8.4 Verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren van het SWI 9 Portefeuille P. Beerten 9.1 Kennisnemen van de jaarrekening 2008 van Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse Goedkeuring concept begrotingen 2010 van Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse 9.3 Vaststellen van het jaarverslag leerplicht over het schooljaar 2008 – 2009 10 Mutatie-overzicht/begrotingswijzigingen raadsvergadering 27 oktober 2009 (ter kennisname) 11 Schriftelijke vragen 12 Sluiting


WOENSDAG 14 OKTOBER 2009

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 11

Gewijzigde data Plasticinzameling Vanaf oktober tot en met december wordt in Soerendonk en Budel-Schoot het plastic met een andere interval opgehaald. In Soerendonk wordt het plastic 1 x in de 2 weken opgehaald en in Budel- Schoot 1 x per 4 weken.

Bouw en sloop Verleende vergunningen Reguliere bouwvergunning • Rondven 46 Maarheeze, gedeeltelijk veranderen kantoor, (BR 20090049, 1 oktober 2009 / verz. 1 oktober 2009). Bouwvergunning 2e fase • Schoordijk 18 in Budel, gedeeltelijk veranderen van een woonboerderij, (B2 20092003, 30 september 2009 / verz. 1 oktober 2009). • Kuilenweg ong. in Gastel, geheel oprichten van een woonhuis met garage, (B2 20092022, 1 oktober 2009 / verz. 1 oktober 2009). Sloopvergunning • Perkstraat 1 in Soerendonk, slopen rioolwaterzuivering, (SA 20098032, 1 oktober 2009 / verz. 1 oktober 2009). • Kijkakkers 1 in Maarheeze, verwijderen asbest in technische ruimte De Smeltkroes, (SA 20098037, 2 oktober 2009 / verz. 5 oktober 2009). • Boschdijkdwarsstraat 16 in Budel, slopen schuur en kippenstal, (SA 20098035, 2 oktober 2009 / verz. 5 oktober 2009). • Vogelsberg 21 in Maarheeze, geheel slopen woning, (SA 20098028, 2 oktober 2009 / verz. 5 oktober 2009). • ’t Winkel 21 in Soerendonk, geheel slopen van dakbeschot, (SA 20098038, 6 oktober 2009 / verz. 6 oktober 2009). Indien u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken nadat het besluit tot verlening c.q. weigering is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck. Tevens bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Arrondissementsrechtbank, ’s-Hertogenbosch, t.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA Den Bosch. Ingekomen bouwaanvragen/sloopaanvragen Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 41 van in de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouw- en sloopvergunning zijn ingekomen: Bouwvergunning 1e fase • Burg. Van Ginnekenstraat 9 in Budel, gedeeltelijk vergroten van woonhuis, (B1 20091043, 2 oktober 2009). Bouwvergunning 2e fase • Wolfswinkel ong. in Budel, geheel oprichten woonhuis, (B2 20092044, 5 oktober 2009). • Wolfswinkel ong. in Budel, geheel oprichten woonhuis, (B2 20092045, 5 oktober 2009). Sloopvergunning • ’t Winkel 21 in Soerendonk, geheel slopen van dakbeschot, (SA 20098038, 2 oktober 2009). • Sterkselseweg 6 in Maarheeze, gedeeltelijk slopen woonhuis, (SA 20098039, 5 oktober 2009). Rectificatie Reguliere bouwvergunning • Sint Servaasstraat 26 in Budel-Dorplein, gedeeltelijk vergroten woonhuis, (BR 20090062, 25 september 2009). Opgemerkt wordt dat het hier alleen gaat om de kennisgeving dat een aanvraag is ontvangen. Hierop kan niet formeel worden gereageerd, de plannen liggen niet ter inzage. Belanghebbenden kunnen pas bezwaren maken in het kader van de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) nadat omtrent de aanvraag een besluit door Burgemeester en Wethouders is genomen. Informatie kunt u inwinnen bij de afdeling Publiek, team Vergunningen 0495 431222.

Wet Ruimtelijke Ordening Ontheffing artikel 3.23 Wro • Stichting Zuidzorg, aanvraag reguliere bouwvergunning, voor het vergroten van een kantoor aan De Dam 1 te Budel (BR 20090023) Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Daarom ligt dit verzoek tot ontheffing vanaf 15 oktober 2009 t/m 26 november 2009 ter inzage in het gemeentehuis. Zienswijzen op het voornemen medewerking te verlenen aan deze ontheffing kunt u tot en met 26 november 2009 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Ontheffing artikel 3.6 lid 1 sub c Wro • Teeuwenweg ongenummerd te Gastel. Aanvraag wijzigen bouwvergunning voor het geheel oprichten van 2 woningen, Teeuwenweg ongenummerd te Gastel (BR 20090059). Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Daarom ligt dit verzoek tot ontheffing vanaf 15 oktober 2009 tot en met 26 november 2009 ter inzage in het gemeentehuis. Zienswijzen op het voornemen medewerking te verlenen aan deze ontheffing kunt u tot en met 26 november 2009 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders indienen.

Gemeentelijk Rioleringsplan G o e d k e u r i n g Ve r b r e e d G e m e e n t e l i j k RioleringsPlan (vGRP) 2010-2015 In het vGRP van de gemeente Cranendonck 2010-2015 verwoordt de gemeente hoe ze invulling geeft aan haar taken op het gebied van afvalwater, hemel- en grondwater. Ook krijgen de komende jaren het onderhoud en de vervanging van de bestaande riolering veel aandacht. Met de vaststelling van het vGRP 210-2015 voldoet de gemeente Cranendonck aan de wettelijke verplichting tot het opstellen van een vGRP. Het nieuwe rioleringsplan is breder van opzet dan vorige edities, omdat de gemeente sinds 1 januari 2008 naast het inzamelen en transporteren van afvalwater ook mede verantwoordelijk is voor opvang en afvoer van hemelwater en grondwater. Het vGRP is een beleidsmatig en strategisch plan

voor de aanleg en beheer van het gemeentelijk rioolstelsel. In het vGRP staat stap voor stap aangegeven welke maatregelen de komende planperiode worden genomen. Deze zijn gebaseerd op: - het voorgaande GRP - bestaande / nieuwe wetten en beleid - onderzoek van hydraulisch functioneren van het rioolstelsel - beheertechnische aspecten (onderhoud) - nieuwe aanleg van voorzieningen Tevens geeft het vGRP een duidelijk inzicht wat de financiële gevolgen zijn op korte termijn (de rioolheffing tijdens de planperiode) en ontstaat er een beeld over de lange termijnfinanciering tot en met 2059. Het plan ligt ter inzage tot 19 oktober bij de receptie van het gemeentehuis.

Verkeersbesluit Opheffen van 5 parkeervakken aan het Capucijnerplein te Budel In verband met een verwachte toename van de verkeersintensiteit, door de nieuwe verkeersstromingen in het centrum van Budel, hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck besloten om: • De 5 parkeervakken tegenover de C1000, aan het Capucijnerplein op te heffen middels het verwijderen van de vakmarkeringen. Het verkeersbesluit ligt vanaf donderdag 15 oktober 2009 gedurende 6 weken voor belanghebbenden tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis. Ook kunt u het verkeersbesluit vinden op onze website: www. cranendonck.nl onder het kopje actueel. Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk hun bezwaren kenbaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een bezwaarschrift schorst de werking van het verkeersbesluit niet. Zij die bezwaar maken, kunnen overeenkomstig artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.


WOENSDAG WOENSDAG14 14OKTOBER OKTOBER2009 2009

Wat vinden de fracties van de begroting

PvdA Een solide of een roekeloze begroting? Sinds mei weten we dat door de crisis onze jaarlijkse uitkering van het rijk zal dalen met ruim 1 miljoen. Toch worden in de begroting allerlei nieuwe plannetjes voorgesteld: kosten ruim 8 ton per jaar. Daardoor zal onze gemeente in 2013 minstens een half miljoen tekort komen. B&W vinden dat het bestuur, dat er dan zit, daar maar een oplossing voor moet bedenken. Recent heeft Binnenlandse Zaken gewaarschuwd dat er vanaf 2011 verder in de rijksbijdrage gesneden zal worden: voor Cranendonck moet gerekend worden op een extra korting van 1 tot 2 miljoen. Deze begroting is daarom niet solide, maar ronduit roekeloos! De PvdA vindt dat er nu al geschrapt moet worden in die nieuwe plannetjes, in elk geval in de peperdure uitbreiding van locatie Cranendonck 3-4. Onze volledige Algemene Beschouwingen 2010 vindt u op www.cranendonck.pvda.nl

WEEKBLAD WEEKBLADDE DEGRENSKOERIER GRENSKOERIER--PAGINA PAGINA12 12

Pintewippers vieren hun 55-jarig jubileum uiteraard in hun vertrouwde tent Herinneringen aan een carnavalsvereniging die zich in alles onderscheidt van andere

CDA Openstaande punten waaraan het CDA werkt: actief jeugdbeleid, terugdringen drugs- en alcoholgebruik, uitvoering IDOP’s, kinderopvang ook bij scholen in kleine kernen, buurtzorg terug brengen, kortom, zorgen voor aantrekkelijk leefmilieu in alle kernen. Woonzorgcomplex in Soerendonk met huidige uitgangspunten realiseren. Veel sport en bewegen, vooral vanwege positieve gezondheidseffecten voor alle leeftijden. Uitbouw van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, speciaal het onderwerp: iedereen kan mee doen aan het maatschappelijk leven. Voor uitbouw werkgelegenheid ontwikkelen industrieterreinen DIC en Airpark, binnen aanvaardbare grenzen. Meer ruimte voor agrarische nevenactiviteiten voor familiebedrijven in buitengebied. Verkeersproblemen Randweg Zuid en Bedrijvenpark Chijnsgoed aanpakken. Starterswoningen, koop, in kleine kernen voor behoud van goede bevolkingsmix. Tijdelijke aanpassing woningen voor mantelzorgfuncties mogelijk maken. Lasten voor de inwoners maximaal met inflatie laten stijgen, ook in komende moeilijke periode.

ELAn Terugkijkend op 2009 heeft ELAn, door tussentijdse deelname van onze fractie aan de coalitie, een aantal belangrijke resultaten weten te boeken: Geen bezuiniging op het subsidiebudget voor verenigingen. Speelvoorzieningen weer op een aanvaardbaar niveau. Een aantal zinkassenwegen gesaneerd. Dorpsontwikkelingsplannen krijgen weer de aandacht. Voor Budel-Schoot wordt een gebieds-ontwikkelingsplan opgesteld. ELAn heeft voor 2010 o.a. de volgende speerpunten: Besluiten omtrent nieuwbouw basisschool De Boogurt. Voortgang ontwikkeling woonzorgcomplex Soerendonk. Beperken stijging lastendruk voor onze inwoners. Aandacht voor mantelzorgers. Beperken regelgeving voor verenigingen en burgers. Doelgroepgerichte woningbouw in elke kern. Ondanks de economische omstandigheden blijven wij vechten voor leefbaarheid en het behoud van identiteit voor elke kern!!! Voor onze uitgebreide Algemene Beschouwingen verwijzen wij naar: www.elancranendonck.nl

Cranendonck Actief De uitdaging ligt vóór ons; niet achter ons. Cranendonck ontkomt niet aan de crisis. Dat is geen doemdenken maar realisme. na 2001 zullen de gemeenten 3 tot 5 miljard minder van het rijk krijgen. Kan je van een solide begroting spreken als je daar geen rekening mee houdt? Geen “paniekvoetbal”; dat is terecht, maar zowel het Rijk als de provincie waarschuwt de gemeente om niet met de armen over elkaar af te wachten. nu kunnen we nog strategisch investeren, straks alleen nog maar bezuinigen. Cranendonck Actief! komt met voorstellen die vooruit denken. nu keuzes maken. nu actief en alert reageren op plannen van bijvoorbeeld de ondernemers. niet tevreden achteroverleunen omdat je zelf vindt dat je het de afgelopen 3 jaar zo goed hebt gedaan. hannekebalk@cranendonckactief.nl

VVD De VVD is tevreden met de sluitende begroting over 2010 en wil, gezien de uitermate onzekere economische situatie, uiterst behoedzaam zijn met de uitgaven in de komende jaren. Bij tegenvallers moeten de uitgaven direct aangepast worden aan de inkomsten. De begroting moet sluitend blijven, waarbij de lokale belastingen niet harder mogen stijgen dan de inflatie. Cranendonck moet een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor bedrijven om, samen met toerisme en recreatie, de lokale economie te versterken. nieuwe bedrijventerreinen mogen de goede leef- en woonomgeving niet schaden. Alle inwoners moeten zo lang als mogelijk kunnen participeren aan de samenleving in de eigen gemeenschap. nieuwe woonvormen en ondersteunende diensten moeten hieraan bijdragen. De leefbaarheid van onze kernen staat hoog in het vaandel. Geen vrachtverkeer uit het LOG en bedrijventerreinen door de kernen. Aandacht voor gezondheidheidsrisico’s en milieu is noodzaak.

nieuw Cranendonck De begroting 2010 is zeer behoudend. Jammer dat de grootste partij er niet in slaagde wethouders te blijven leveren. Jammer nu er zwaar financieel weer boven de gemeente Cranendonck hangt. Daarom meent nieuw Cranendonck dat er ingezet moet worden in het activeren van Cranendonckse instellingen om overheidstaken uit te voeren. Daarvoor is wel een goede zeer gestructureerde aansturing van de eigen organisatie nodig (waarom peperdure inhuur?). Inzet op nieuwe taken bv de Wet Investering in Jongeren die nu in Cranendonck niet beleidsmatig opgepakt wordt omdat de uitvoering in “Valkenswaard” plaatsvindt. Maar ook investeren in het buitengebied op functies die het buitengebied echt eens helpen, mogelijkheden bieden aan ondernemers, recreanten en natuurliefhebbers. Dit vraagt daadkracht. nieuw Cranendonck

In 2004 kwamen de Pintewippers met 2 prinsen op de proppen GASTEL- Carolus -oftewel gewoon Koob- Staals was de eerste prins. Hij was de schoonvader van Lon Aarts van café de Pint dat destijds nog gewoon café Aarts heette. Dierbare herinneringen worden opgehaald met een stuk of zes Pintewippers aan de keukentafel van één van hen. Gastel had dit jaar zijn 55ste prins en dat is dus een jubileum. Op 24 en 25 oktober gaat heel Gastel uit z’n dak in de feesttent op ‘t Cornelisplein. Ze onderscheiden zich zo ongeveer in alles van de andere Cranendonckse carnavalsverenigingen. Leden? Die hebben ze niet. Wel hebben ze een Raad van Elf die bestaat uit 22 mannen. ‘En die regelen alles,’ zegt Wim Verhoeven. ‘Ze organiseren de optocht en het feest in de tent, gewoon alles.’ Met commissies wordt in Gastel niet gewerkt. ‘Dat is de kracht van de Pintewippers. We doen alles zelf, organiseren, opbouwen, versieren. Alles met z’n tweeëntwintigen. En de dames natuurlijk.’ En ook met de prinsverkiezing werd nooit moeilijk gedaan. Zeker vroeger niet. ‘Dan zaten we met z’n dertienen te vergaderen in de kamer. Ons vader zei dan: onze Hein geeft zich op als prins. Nou dan was het zo geregeld. Er werd gestemd en even later werd ik tot prins uitgeroepen,’ vertelt Hein Baten die in ‘72 dit ambt bekleedde. Hij stamt uit een beroemde carnavalsfamilie en met name aan moeder Grietje hebben de Pintewippers dierbare herinneringen. ‘Bij haar was het de zoeten inval,’ aldus Eric Bax. ‘Voor de carnavalsvierders die ‘s nachts terugkwamen van de tent had ze nog een pan gehaktballen op het vuur staan. En als de prins met zijn hele gezelschap op ziekenbezoek was geweest had Grietje een compleet diner voor ze klaar staan.’ De optocht is in 55 jaar ongekend gegroeid. Ooit begon het met ‘perd en wagen’, veel strooi, kerstbomen en hei. ‘We begonnen op zaterdagochtend iets te bedenken en op zondag liepen we in de optocht. Er waren heel veel heksen, cowboys en vooral negers,’ lacht Wim Verhoeven. Inmiddels heeft Gastel een van de mooiste optochten van de omgeving met wagens die regelmatig, ook buiten Gas-

tel, hoog in de prijzen vallen. Dat hebben ze te danken aan fanatiek carnavalsgroepen zoals bijvoorbeeld de Dorstlessers. ‘Samen met hen hebben we trouwens in 1994 het concert van Rowwen Hèze georganiseerd. 1700 Mensen waren er op sportpark De Braken, het was helemaal uitverkocht.’ Wie Bonte Avond zegt, zegt Jo van Meijl. Sinds 1983 staat hij onafgebroken, elk jaar opnieuw in de Pintewipperston. ‘Het is ooit begonnen in de fietsenwinkel van Lon Aarts. Hij maakte gewoon zijn hele winkel leeg en daar werd opgetreden. Ergens begin jaren ‘70 is daar toen een eind aan gekomen. Zo’n jaar of tien zijn er geen zittingen geweest. Tot 1982, toen werd het weer opgepakt. Vanaf ‘83 heb ik elk jaar meegedaan, och ja, ik was toch in de tent dus ik kon net zo goed meedoen.’ We schreven het al: de Pintewippers onderscheiden zich zo ongeveer in alles van andere carnavalsverenigingen. Dat bleek eens temeer toen ze in 2004 plotseling met twee prinsen op de proppen kwamen. De hele landelijke pers spoedde zich naar Gastel waar voor het eerst een homopaar tot prins en prins was uitgeroepen. Natuurlijk kwam er ook een roze maaandag en daar hingen ze met de benen buiten. Net als het weekend van 24 en 25 oktober ongetwijfeld het geval zal zijn. Want dan beginnen ze zaterdag met een receptie en een groot bal met dj Frank en de Tipi’s Bookstore. Zondag is er een H. Mis in de tent, daarna bieden de Pintewippers in diezelfde tent alle mensen van Gastel een gezellige brunch aan. ‘s Middags is er tapzingen met een keur aan bekende Cranendonckse artiesten. Het wordt weer een uniek Gastels feest daar in die tent!

Philips van Horne officieel school voor Tweetalig Onderwijs Philips van Horne officieel school voor Tweetalig Onderwijs. Tijdens een feestelijke bijeenkomst van het Europees Platform op 30 september jl. in het Jaarbeursgebouw in Utrecht, heeft de directie van de Philips van Horne het “TTO certificaat” ontvangen. De Philips mag

zich nu officieel TTO-Juniorschool noemen. Het Europees Platform controleert de kwaliteit van het TTO onderwijs in Nederland. In mei hebben leden van het Platform de school “gevisiteerd” en beoordeeld aan de hand van een groot aantal kwaliteitscriteria.

Geubels in uitverkochte Cinema Walburg HAMONT-ACHEL - Komende vrijdag staat de bekende Vlaamse standup-comedian Philippe Geubels op de planken van de zopas heropende Cinema Walburg in Hamont. Deze voorstelling was bij de start van de ticketverkoop in een mum van tijd uitverkocht. De show Droog van Philippe Geubels is de eerste voorstelling uit de reeks culturele belevenissen “AHA 2009-2010” in Cinema Walburg. Dit  seizoen  staan er trouwens nog  van dergelijke grote namen op  het  podium van  Cinema Walburg : Bert Kruismans, Jakob Beks,

Freek de Jonge.. Ellioth Murphy en The New Fools spelen op vrijdag 16 oktober een concert in de Posthoorn en een dag later, houdt de karavaan van Limbomania halt in deze nieuwe concertzaal. Voor deze twee concerten zijn nog tickets beschikbaar via de dienst vrije tijd in het stadhuis van Hamont-Achel (tel. 011 44 50 40). Voor tickets van de preselectie van Limbomania kan je ook terecht in café het Molenhuis, café De Pebbles, jeugdhuis De schelft, café De Volbloed en café De Klok.


WOENSDAG 14 OKTOBER 2009

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 13

Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat maar ook het spoor dat je achterlaat.

In het bijzijn van zijn gezin is in de vroege ochtend van zondag 11 oktober overleden mijn lieve man, ons pap en trotse opa

Frans Martens echtgenoot van

Net Martens - de Werdt Hij overleed, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, in de leeftijd van 71 jaar. Gastel: Net Gastel: Hennie en Peter Djessy en Tijs, Joyce†, Anouk, Danique

Budel • Budel-Schoot • Budel-Dorplein • Gastel • Soerendonk • Maarheeze

Gastel: Jos en Petra Femke, Steffie

waardig afscheid professioneel persoonlijk op maat samen

Gastel: Frank en Nancy Robiene, Joep 11 oktober 2009 Corr. adres: Heikant 20, 6028 RC Gastel Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Frans. Dit doen wij op donderdag 15 oktober om 10.30 uur in de parochiekerk van O.L.V. Visitatie aan de Kerkstraat te Budel. Daarna zullen wij hem begeleiden naar de Algemene Begraafplaats aan de Grootschoterweg te Budel.

Uitvaartbegeleiding van Deursen geeft nabestaanden de ruimte voor een

De avondwake zal gehouden worden op woensdag om 19.00 uur in bovengenoemde kerk. Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor aanvang van beide diensten.

persoonlijke invulling van het afscheid van degene die hen lief is.

Frans is thuis. U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen op woensdag na de avondwake tot 21.00 uur.

www.vandeursen-uitvaart.nl Biest 32a 6001 AR Weert tel. 0495-53 33 22

Frans hield van de natuur. Toch zou hij het mooi vinden wanneer u in plaats van bloemen een gift zou doen aan de KWF Kankerbestrijding. Hiervoor zullen collectebussen aanwezig zijn bij het condoleanceregister.

UITVERKOOP SHOWROOM modellen

Uitvaartleider Anno Braakhuis

➩Vakantiewerk bloembollen planten in de herfstvakantie en op zaterdag. Wil je hier meer van weten en ben je tussen de 14 en 16 jaar bel 593852/06-16377312 of mail naar devriesbolbloemen@ hetnet.nl. Adres Blake Beemd 12, Soerendonk

Mochten wij iemand vergeten zijn, gelieve dan deze advertentie als kennisgeving te beschouwen. Voor vragen over het afscheid van Frans: Van Deursen Uitvaartverzorging: 0495 - 53 33 22

➩Voor een vrijblijvende offerte bij verbouwing of nieuwbouw en een gratis verlichtingsplan bel EtB Leo Hegge: 06-51191057

LOODGIETER - GAS - WATER SANITAIR - VERWARMING -

➩Te koop: zwart leren bankstel 3 en 2 zitter, laag model. 200 euro. Tel. 0495-493489

afscheid Martin Horst

Burg. van Ginnekenstraat 9 6021 AH Budel t. 0495 430260 www.vdstappen.nl

Hou van de herfst... Goblet

Aanbiedingen gelden 3 weken, zet- en drukfouten voorbehouden

% 0 8 40 tot g n korti

Samen onderweg naar een persoonlijk

➩Party en verhuurservice Jos Saes verhuurt stoelen, tafels, porcelein, tenten, springkussen enz. Tel.: (0495) 49 55 42

Campari

jonge jenever

bitter

1 liter

1 liter

15.95

10.

95

Dalwhinnie

Calem port

Brand Dubbelbock

white ruby tawny 0.75 liter

7.

bokbier 6 pack 30 cl

95

badkamerspecialist -

Gilde

INSTALLATIEBEDRIJF

lichte borrel

4.95

single highland malt 0.7 liter

34.95

www.gildeslijter.nl/scholtenbudel 95 Schenk eens iets Relatiegeschenken 1 liter

7.

van uw Gildeslijter

grote keuze

GEBR. VAN DIJK Waterstraat 1, 5595 XT Leende - Tel. 040-2061516

Openingstijden ma.-vr. 13.00-18.00 uur; zat. 10.00-15.00 uur en volgens afspraak.

www.vdijkinstallatie.nl

347


WOENSDAG 14 OKTOBER 2009

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 14

Raadsleden blij verrast over groot aantal Artrose in heup of knie potentiële kandidaten Gemeenteraad moet dwarsdoorsnede van de bevolking zijn CRANENDONCK- Tegen alle verwachtingen in was het druk in de Cranehoeve afgelopen woensdag. Raadsleden en burgemeester waren blij verrast dat er zoveel Cranendonckers gehoor hadden gegeven aan hun oproep om eens te komen praten over een mogelijk raadlidmaatschap. Zeker een twintigtal mensen, waaronder veel jongeren, bleek dit serieus te overwegen. De gemeenteraad is een volksvertegenwoordiging die, volgens burgemeester Meinema, een dwarsdoorsnede van de bevolking zou moeten zijn. Dat is in Cranendonck helaas niet het geval, betreurde de burgemeester. Er zitten bijvoorbeeld te weinig ondernemers in de raad, te weinig jongeren en van de vrouwen, die momenteel met z’n zessen redelijk goed vertegenwoordigd zijn, gaan er drie weg (Rilana Doezé, Gerdi van Deurzen en Riny Mathijssen). De nieuwe kandidaten konden zich uitgebreid oriënteren door met alle fracties gesprekken aan te knopen. Wat hun motivatie was om in de

raad te willen, vroegen wij enkelen van hen: Ingrid (ondernemer): ‘Ik heb altijd een nogal uitgesproken mening en wil mijn stem mee laten tellen. Zelf ben ik erg commercieel ingesteld dus ik denk dat ik op dat gebied wel wat zou kunnen betekenen voor de raad. Ook voor de jeugd wil ik me graag inzetten.’ Petra: ‘Ik wil me inzetten voor ouderen. Als vrijwilligster in het bejaardenhuis zie ik dat hen steeds meer wordt afgepakt. Nergens is meer geld voor en de mensen gaan zich vreselijk ongerust maken. Ze begrijpen niet wat er met hen gebeurt.

Moederdagviering KVO-Budel Dinsdag 20 oktober houdt de KVOBudel haar Moederdagviering. Ze beginnen om 19.00 uur met een viering door de L&W en na de pauze zal Carola vd Meer de avond verder verzorgen met zang en muziek. U kunt zich opgeven voor een lezing door Truus Polman-Vanlier (kosten 5,- euro introducées 6,- euro) op dinsdag 27 oktober in Den Donck te Soerendonk aanvang 19.30 uur. Truus schrijft gedichten en heeft al diverse bundels op haar naam staan,

haar bundels zijn ook te koop. Ook kunt u zich opgeven bij Mariet de Laat (tel.493445) voor de ‘Lichtstadrevue’ te Eindhoven. Zondag 24 januari 2010 kosten 17,50 euro p.p. , introducées zijn welkom. Donderdag 29 okt. gaan ze wandelen bij de ‘Malpie’, ze gaan met auto’s en proberen zoveel mogelijk samen te rijden, verzamelen om 13.15 uur achter de ‘Borgh’ of 13.30 uur bij de Kapel Gastel ( bij erg slecht weer wijken ze uit naar do. 5 nov.)

Hetgeen hen wordt aangeboden is zo minimaal. Daar zou ik me graag voor inzetten.’ José: ‘De advertentie in de Grenskoerier intrigeerde me. Ik dacht: kom, ik ga eens kijken. Ik houd van discussiëren, van de verbale strijd. Bovendien is het heel makkelijk om altijd maar te mopperen op de gemeente. Je kunt beter eens kijken wat je er zelf aan kunt doen.’ Valentina (muziekdocente): ‘Ik ben Armeense, alleenstaande moeder van twee kinderen. Elf jaar woon ik nu in Nederland en ik heb besloten dat ik hier blijf. Ik voel me hier thuis, heb hier mijn werk, kortom de toekomst van mezelf en mijn kinderen ligt hier. Die toekomst vind ik zo belangrijk dat ik die zelf mee wil bepalen. Daarom ben ik me al een tijd aan heet oriënteren welke partij het best bij me past.’

Ben ik aan een prothese toe? Het St. Jans Gasthuis organiseert op dinsdag 10 november om 19.00 uur een informatiebijeenkomst over artrose van de knie of heup en gewrichtsvervangende protheses in het auditorium van het St. Jansgasthuis. De inleidingen worden verzorgd door orthopeden, fysiotherapeut en een verpleegkundige. Zij geven uitleg over de “versleten” knie en heup,

de behandelingsmogelijkheden, de soorten protheses waaronder de nieuwe vrouwen knieprothese, de gang van zaken bij het plaatsen van een prothese en de revalidatieperiode. Aanmelden: vóór maandag 9 november bij afdeling Patiëntenvoorlichting van het St. Jans Gasthuis: e-mail: patientenvoorlichting@ sjgweert.nl of telefonisch: (0495) – 57 22 05.

Vermist in Maarheeze! Carnavalsvereniging de Muuzevangers uit Maarheeze organiseert op zaterdag 17 en zondag 18 oktober een tonpratersavond en –matinee. Een spraakmakend evenement, zo blijkt. Want het spandoek met de aankondiging was na 1 dag al verdwenen. Het spandoek is woensdag 7 oktober opgehangen aan de Stationsstraat, op donderdag 8 oktober was het weg. Carnavalsvereniging

de Muuzevangers zou het spandoek graag terug willen ontvangen. Heeft u meer informatie? Tips en reacties kunnen gemaild worden naar pr@ muuzevangers.nl. Op dit e-mailadres kunt u overigens ook terecht voor kaarten. Voor het matinee op zondag 18 oktober om 14.11 uur zijn nog kaarten beschikbaar, de zaterdag is uitverkocht. Wees er dus snel bij want op=op!

JBC De Butsers Gastel bestaat 25 jaar Jeu de boule club De Butsers uit Gastel viert op zaterdag 17 oktober 2009 haar 25 jarig jubileum. De vereniging telt momenteel 68 fanatieke boulers, die doordeweeks op hun accommodatie aan het St. Cornelisplein het jeu de boule spelletje spelen. . Maar dan de geschiedenis: We schrijven januari 1984. In café Cranenhoeve Gastel wordt JBC Le Biberon Maarheeze opgericht. Een 7-tal inwoners van Gastel worden ook lid van deze vereniging, onder de voorwaarden mocht er een Jeu de boule vereniging worden opgericht in Gastel ze het lidmaatschap bij Le Biberon zouden beëindigen.Gemeenteraadslid H. Clement ( †) inwoner van Gastel zelf, nam contact op met één van de mede-oprichters Martin Hendriks, met als eerste de vraag wat de Jeu de boule sport inhield. Tevens was er een geldpotje onder voorwaarde dat het midden in de dorpskern van Gastel gecreëerd moest worden. Door het enthousiasme van Martin

Hendriks en de Gemeente Maarheeze (destijds) werd op 11 september 1984 de boule baan op Gastel officieel geopend.De banen waren aangelegd echter een Jeu de boule vereniging moest nog worden opgericht. Initiatiefnemers om deze klus te klaren waren Martin Hendriks, Tjeu van Mierlo (†) en Gerard Bogers. Op 17 oktober 1984 werd tijdens een officiële bijeenkomst de Jeu de boule vereniging onder de naam JBC De Butsers Gastel opgericht. De vereniging telde op dat moment 7 leden inclusief de drie genoemde bestuursleden. Een jaar later werd het ledenbestand uitgebreid met 2 dames en kwam het totaal op 9. Op 21 april 1985 werd het eerste ‘triplette toernooi “ door JBC De Butsers georganiseerd. Na dit eerste toernooi ging het betreffende ledenbestand snel bergopwaarts. JBC De Butsers Gastel is een recreatieve Jeu de boule vereniging die gezamenlijk met zusterverenigingen in de regio diverse toernooien, competities zowel buiten- als bin-

nen seizoen organiseert. Eén van de grootste evenementen die JBC De Butsers Gastel zelf organiseert is het traditionele tweedaags “Nederlands Recreanten Kampioenschap triplette en doublette” dat jaarlijks medio eind mei wordt gehouden. Verschillende Nederlandse Jeu de boule clubs nemen jaarlijks deel aan dit Nederlands Recreanten Kampioenschap. Vermeldenswaardig is dat één van mede-oprichters Martin Hendriks vanaf de oprichting tot op de dag van vandaag nog steeds voorzitter van de vereniging is en de grootste drijfveer achter de jubilerende club is. De clubleden zijn hem daar nog steeds heel dankbaar voor. Martin Hendriks zoals vermeld al 25 jaar voorzitter-lid en de clubleden Perry Hendriks en Pieter Moors die tevens 25 jaar verbonden zijn aan JBC De Busters zullen op zaterdagavond 17 oktober gehuldigd worden in De Schaapskooi te Gastel.

DeVeltOp met programma in De Smeltkroes

Max Yang

Proficiat met je 5e verjaardag op zondag 18 oktober. namens mama en papa Kent u ook iemand die volgende week jarig is en wilt u hem of haar verrassen met een HEERLIJKE TAART, ter beschikking gesteld door:

T. 0495 491354 Budel · Budel-Schoot· Maarheeze

www.bakkerijrooymans.nl

laat het ons dan weten. Stuur een e-mail of vul onderstaande bon in en stuur deze, met een foto, vóór maandagmorgen 10.00 uur naar:

De Grenskoerier, Postbus 2040, 6020 AA Budel of e-mail naar: info@grenskoerier.nl, t.a.v. ‘De jarige van de week’. Mogelijk wordt hij of zij de gelukkige. Wekelijks verloten wij één taart. De jarige wordt verzocht de taart zelf op te halen. Wel even vooraf (telefonisch) reserveren. De advertentie dient meegenomen te worden, wanneer u de taart ophaalt. Wilt u de foto retour? Sluit dan een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe bij. Naam jarige: Adres: Plaats: Geb.datum: Naam aanvrager:

Tel.:

Zaterdag 17 oktober om 14.00 uur treedt de groep DeVeltOp op in De Smeltkroes in Maarheeze. DeVeltop ie een groep die een ruime ervaring heeft met optredens in Brabant, Limburg, Gelderland en Zuid-Holland. Vooral met de bekende klets/ zwets en of zittingsavonden maar ook daarbuiten zijn ze graag geziene gasten. Zij brengen een geheel nederlandstalig programma van cabaretachtige sketches afgewisseld met liedjes op bekende melodieen. Dit is een mix vandisco, rock en roll, van meezingers tot house. De Smeltkroes is de eerste locatie waar deze groep optreedt in deze samenstelling, want in juli is namelijk Thea Kuijpers die al vijftien jaar lid was van de groep plotseling overleden. Als groep zal het best moeilijk zijn om de eerste keer zonder Thea op de planken te staan, maar ze gaan hun uiterste best doen om het programma te brengen zoals iedereen van hen gewend is. De entree bedraagt 2 euro. Deze activiteit wordt georganiseerd door de werkgroep ouderen van de Activiteitenkommissie De Smeltkroes in Maarheeze.

DeVeltOp

Nog meer bijzondere Romeinse vondsten in Budel Opgravingsleider houdt lezing De afgelopen zomer is op het terrein van de voormalige Duitse School een archeologische opgraving uitgevoerd. Daarbij is een deel van een nederzetting uit de Romeinse tijd opgegraven. De resultaten hiervan zijn zeer bijzonder. Spectaculair was de vondst van een zegelring, maar inmiddels zijn nog een aantal bijzondere stukken opgedoken bij de verwerking van de vondsten. Over

dit alles zal opgravingsleider Martijn Bink van het bedrijf BAAC op uitnodiging van Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ op donderdag 22 oktober om 20.00 uur in zaal ‘De Bonte Os’ in Budel een presentatie houden. De entree is gratis voor leden, niet-leden betalen 2,50. Onderschrift foto: Scheidsrechters zijn van levensbelang voor de hockeyclub


WOENSDAG 14 OKTOBER 2009 ➩Inzameling Ethiopië/ Eritrea en stichting Betuwe Wereldwijd. Wij kunnen gebruiken: volw. kleding, kinder- en babykleding, dekens, gordijnen, linnengoed, schoenen, breigaren, gereedschappen, naaimachines, strijkijzer, computers, elektr. apparaten, rolstoelen, krukken en verbandmiddelen. Alstublieft geen dekbedden, kussen, kinderwagen en inmaakglazen. De spullen worden ook opgehaald. Hartelijk dank voor uw medewerking. Frans en Karin Bloem, Budel, Fabrieksstr. 35, tel. 0495-493282 De inzameling gaat het hele jaar door. ➩Gevraagd: oud ijzer en metaal. Breng of bel, dan haalt Sjef Ras het wel. Gravenkasteel 34 te Gastel. Tel. (0495)491755 ➩Catering party- en verhuurservice Jos Saes verzorgt al uw koude en warme buffetten, gourmet. Tel. (0495) 495542.

➩Bintje eetaardappelen 0,20 per kg vanaf 10 kg thuis bezorgd. A. Verdonschot Hugten 24, tel. 0495-697438 Maarheeze

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 15 ➩Gezocht met spoed! Huurwoning in omgeving Budel voor jongedame (25 jr) met 2 katten 350,- per maand. Tel. 06-57079818

➩Welke jongen van ongeveer 16 jaar wil mij op zaterdag helpen met knutselen aan oude auto’s Tel. 0495-495019 (Budel)

➩Rijks Dakspecialist kan nog werk aannemen; platdak, pannendak, reparaties, nieuwbouw, zink- en loodwerk, alle werkzaamheden! 06-13604789. www. rijksdakspecialist.nl

➩Te huur gevraagd: Opslagruimte/loods van plus/minus 70-100m2 voor enkele koetsen. Alleen opslag dus geen bedrijvigheid. 714088.qxp 10:36 Reacties op19-6-2006 tel. 06-20477321

Pagina 1

➩www.budelgolfstore. nl zoek je een leuke sint of kerstcadeau, wij kunnen voor elk budget iets samenstellen... Kijk snel op de site of bel 06-14523230

OPRUIMING

➩Te huur in Budel: Zelfstandige woonruimte niet ruim voor alleenstaande of echtpaar tel. 06-13670193

MET KORTINGEN

20% TOT 60% VAN

➩Poetsvrouw zoekt werk in Budel, Budel-Schoot of Budel-Dorplein Bel 0032493-165275 of 0032-11446033 na 16.00 uur

3 etages slaapvoordeel

➩Vakantiewerk bloembollen planten in de herfstvakantie en op zaterdag. Wil je hier meer van weten en ben je tussen de 14 en 16 jaar bel 593852/06-16377312 of mail naar devriesbolbloemen@hetnet.nl. Adres Blake Beemd 12, Soerendonk

Dr. A. Mathijsenstraat 8 Budel meer dan 50 slaapkamers, tientallen kasten, boxsprings, waterbedden, luchtmatrassen, bedbodems, matrassen enz. tel.: (0495) 491397 (maandags gesloten) www.slaapcenterverweijen.nl

UNIEKE EIGEN Groepsreis naar COSTA RICA van 29/01/10-12/02/10, beperkte groep, NEDERLANDSTALIGE begeleiding. Vulkanen, vogelobservatie, regenwoud, nevelwoud,... Bekijk vrijblijvend ons programma op onze website: www.li-reizen.be Voor meer info: Tel +32/11.80.39.80 of mail ons: info@li-reizen.be REISBURO LIMBURG INTERNATIONAL in NEERPELT(lic. A1267)

SERVICE voor SCHADE

www.roothansleende.nl

Zitterd 30 Soerendonk Tel: 0495-591870

* * * *

Uw schadeformulier wordt ingevuld. Alles wordt geregeld met uw verzekering. Uw auto wordt gepoetst afgeleverd. Wij bieden gratis vervangend vervoer.

Autoschade Frans Aarts

www.hg-dak.nl

• vakkundig schadeherstel van personenauto’s • bedrijfswagens en motoren • expertise en afhandeling met uw verzekering • tevens mogelijkheid voor vervangende auto • Focwa-garantie Fabrieksstraat 106c · 6021 RE Budel Tel. 0495 495893 · Tel. 06 53915883 frans.aarts@wanadoo.nl

LEENDE

Hans Gruhn | Grensweg 59 | 6021 JW Budel Tel: +31 (0)6 535 609 79 | Fax: 084 735 7354 E-mail: info@hg-dak.nl | www.hg.dak.nl

Greijmans

Dorpsstraat 136 tel. (040) 2061246 * Onderhoud en reparatie alle merken * A.P.K. voor life * Leenauto

• TOYOTA • VERKOOP NIEUW • VERKOOP GEBRUIKT • ONDERHOUD • APK • REPARATIES • SCHADEHERSTEL • AIRCO-SERVICE • RUITREPARATIE

AUTO VAN DE WEEK TOYOTA COROLLA - 1.6 16V VVT-I SOL

Nieuwendijk 58 5591 JK Heeze Tel. 040-2264633 www.greijmansautos.nl

Bj: 12/2003 Km: 71.203 km Brandst.: benzine Transmissie: handgeschakeld

Nu voor

12.500,-

• Grijsmetallic • ABS • Airconditioning • Boordcomputer • Climate Control • Lichtmetalen velgen • Mistlampen

144312-42

ROOTHANS LEENDE Officieel Nissan Dealer

➩Accu’s en banden voor auto, motor, tractor, etc. www.vermeulen-bandenservice.nl. Gravenkasteel 39, Gastel (0495) 47 00 51

A SSUPLAN verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

J.L.J. Umans

Postbus 2200, 6020 AE Budel Nieuwstraat 16, 6021 HS Budel Tel. (0495) 497811 Fax (0495) 497943


WOENSDAG 14 OKTOBER 2009

Sportuitslagen en programma’s Biljart Biljartkring Cranendonck In de eerste klasse speelde Johan Slenders van De Sport de kortste partij tot nog toe, uit in 14 beurten. Zijn teamgenoot Pepo De Jong maakte het uit in 20 beurten. De uitslagen in de eerste klasse : De Meulen 2 – Het Hukske 1: 3-6: K.B.O. De Borgh1 – Het Wapen van Budel 1: 1-7: De Sport 1 - De Meulen 1: 8-1: De Poedels 1 – De Bellevue 1: 6-2: De stand in de eerste klasse: 1: De Sport1: 20 pnt.( 4 wedstr.): 2: Het Wapen van Budel1: 19 pnt.(4 wedstr.): 3: De Meulen2: en De Poedels1: 15 pnt. (3 wedstr.): 5: Het Hukske1: 13 pnt.(3 wedstr.): 6: De Bellevue en De Meulen1: 13 pnt. (4 wedstr.): 8: K.B.O. De Borgh1: 9 pnt. (4 wedstr.): 9: De Wielerbaan1: 6 pnt.(3 wedstr.): R.H.S.: R.Clauwers van De Meulen 2, 30 v.d. 85 car. = 35,29%. K.P.: Johan Slenders van De Sport 1, 14 beurten. In de tweede klasse speelde M. Rutten van Bie Lonne 2 de kortste partij, uit in 19 beurten. Harrie Aarts van Nooit Volleerd maakte het uit in 20 beurten. De uitslagen in de tweede klasse: De Bellevue 2 – De Wielerbaan 2: 6-9: Bie Lonne 1 –   K.B.O. De Borgh2: 1-11: K.B.O. De Borgh 3 – Nooit Volleerd 1: 6-5: De Meulen 3 – Bie Lonne 2: 5-8: De stand in de tweede klasse: 1: K.B.O. De Borgh2: 39 pnt.( 4 wedstr.): 2: De Wielerbaan2: 29 pnt.(4 wedstr.): 3: Nooit Volleerd1: 22 pnt.(4 wedstr).: 4: De Meulen3: 21 pnt.(4 wedstr.): 5: Bie Lonne1: 20 pnt. ( 3 wedstr.): 6: Bie Lonne2: 18 pnt.(3 wedstr.).: 7: De Bellevue2: 16 pnt.(3 westr.).: 8: De Poedels2: 15 pnt.(3 wedstr.): 9: K.B.O. De Borgh3: 15 pnt.( 4 wedstr.).: R.H.S.: J. Kuipers van Nooit Volleerd1, 13 v.d. 44 car. = 29,55%. K.P:  P. Dibbits van K.B.O. De Borgh, 16 beurten. . badminton Badmintonclub Budel Uitslagen van de overige teams: BC Oss 2 - BC Budel 1: BC Oss 6 - BC Budel 3: BC Oss U15 - BC Budel U15: BC Lieshout U13 - BC Budel U13:

6-2 8-0 6-2 4-4

paardensport De marescaruiters De marescaruiters scoren goed tijdens de eerste indoorwedstrijden St. Oedenrode ponies 3 oktober Evy van der Linden met Cherrie M2 dressuur 174 punten Sanne van der Linden met Rapsody’s Charming L2 dressuur 190 punten en 3e prijs Dana Braber met Kelley L1 dressuur 176 punten Romi Braber met Aquarius M B dresuur 181 punten 10 oktober De Mortel Paarden: Maria van der Linden met Very Nice L1 dressuur 187 punten Evy van der Linden met Very Nice L1 dressuur 184 punten 11 oktober ponies Asten Sanne van der Linden met Rapsody’s charming L2 dressuur 188 punten Evy van der Linden met Cherrie M2 dressuur 174 punten

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 16

Stand na ronde 3 1.Mw.v.d.Bosch-Hr.Bergmans 61,39% 2.Ds.Bergmans-Teeven 59,40% 3.Ep.Wieching 57,49% Schoppen & slaan De zittingsuitslag van 12 oktober2009: Lijn A: 1 Els Kennis & Frans de Brouwer 62,50% 2 M.J. Wieching & Mieke v Weelden 60.71% 3 Willi Ahrens & Annie Verhagen-Nobel 59.82% 3 Hans Esser & M. Poukens 59.82%

Interne competitie HBV Strijd in Vrede Maarheeze Uitslagen 18m, week 40 Recurve: Erik Bergerhof 275 punten Tinus Maas 268 punten Harry Maas 266 punten Ben Klöpping 251 punten Uitslagen  18m, week 41 Recurve: Tinus Maas 273 punten Harry Maas 273 punten Erik Bergerhof 270 punten Ben Klöpping 259 punten Morgan Stoops 230 punten Ronald L’Abeé 212 punten Compound: Stephan van Dungen  255 punten Heb jij ook interesse in de handboogsport, kom dan eens kijken en proberen! Locatie clubgebouw: sportpark de Romrijten, Maarheeze. Opening clubgebouw dinsdag en donderdag vanaf 20.00 of zondag van 11.00 tot 14.00. Voor meer informatie kijk op www.hbvstrijdinvrede. nl of mail naar info@hbvstrijdinvrede.nl loopgroepen Uitslagen loopgroep Cranendonck De deelnemers en hun gelopen tijd: Marcel Broods PR 1.24.45 Twan Winters 1.28.51 Geert Hertogs 1.29.24 Wil van Daal 1.31.20 Kees Hermans PR 1.35.08 Corné Mommers 1.35.46 Jeroen van Mierlo PR 1.39.00 Harrie Maas 1.40.30 Jos Gerlings PR 1.40.52 Ilse Schoenmaekers PR 1.45.49 Perry Frietman 1.45.49 Wilbert Vlassak 1.45.59 Ton v.d. Heuvel 1.46.02 Harry Janssen 1.46.05 Anneke v.d. Vorst 1.48.55 Liesbeth Groenen 1.53.37 Jolanda van Tuijl PR 1.54.36 Anita van Ettinger 1.56.19 Marian van Mierlo 1.56.23 Jan Mommers 2.00.37 Jeanette van Daal 2.04.28 Ron Vangeneugden 2.05.45 Bij het verwerken van deze gegevens was de tijd van Rob van Ettinger nog niet bekend. Hij liep de estafette marathon. voetbal

Bridge Bridgeclub Maarheeze Uitslag 8 okt. cyclus 1 ronde 3: Groep A: 1e Mevr. v Nunen-Dhr. v Iperen 61,98% 2e Dhr. Spaas-Valkenburg 60,42% 3e Dhr. Bosch-v Horne 55,73% Groep B: 1e Ep. Loots 62,50% 2e Ds. v Horne-Steer 61,67% 3e Ds. vd Broek-Hanssen 60,00% Stand cyclus 1: Groep A: 1e Dhr. Noll-v Dongen 56,54% 2e Dhr. Spaas-Valkenburg 56,48% 3e Mevr. Lichter-Dhr. v Horne 53,13% Groep B: 1e Ep. Loots 57,78% 2e Ds. v Horne-Steer 56,67% 3e Dhr. Giller-vd Hurk 54,26% Cranendonck Maarheeze Uitslagen van Woensdagmiddag 7 okt. Topintegraal 1.Ep.Verhagen 59,78% 2.Mw.v.d.Bosch-Hr.Bergmans 59,62% 3.Ep.v.Breugel 59,13%

Pupil van de week bij Maarheeze 1 is Quint van Rixtel speler van de F1.

Pupil van de week bij de wedstrijd SV Budel 1 – RKSVO 1 is Stan Bergmans. Programma KFC Hamont 99 Vrijdag 16 oktober 2009: Junioren - Achel VV 20.00 uur Zaterdag 17 oktober 2009: Dames - KWS Alken 11.00 uur Heusden Zolder - Preminiemen A + B 12.30 uur

Cobox 76 - Miniemen B 12.30 uur Debutantjes C - Sp Wijchmaal 13.00 uur FC Eksel - Duiveltjes C + D 13.30 uur Miniemen A - SV Herkol 14.00 uur Turkse FC - Beloften A 15.00 uur Lutlommel VV - Beloften B 15.00 uur 1° ploeg - Turkse FC 19.30 uur zondag 18 oktober 2009: Duiveltjes A + B - Kadijk SK 9.30 uur Duiveltjes E - Lindelhoeven VV 9.30 uur Kadetten A - Rc Hades 9.30 uur Debutantjes A - GS Beek 10.00 uur Debutantjes B - Bocholt VV 10.00 uur Preminiemen C - GS Beek 10.00 uur Scholieren A - SK Lozen 10.00 uur Rc Hades - Scholieren B 10.00 uur Rood-Wit ‘67 Uitslagen jeugd van zaterdag 10 oktober. afgelast: DESM B1 - B1 Laar C3 - C1 0-4 M1 – SHH M1 17-0 Eindse Boys D1 - D1 0-3 D2 – Fc Oda D4 1-1 HEBES E3 - E1 0-2 E2 – RKSVO E4 9-0 Veritas F1 - F1 3-0 Laar F7 - F2 0-12 Uitslagen senioren zondag 11 oktober: 1 – Sportclub Irene 1 1-2 Heythuysen 2 - 2 3-4 3 – Leveroy 2 3-1 4 – RKSVV 2 5-1 Grathem 2 - 5 0-1 Maarheeze 5 - 6 3-4 Programma jeugd zaterdag 17 oktober. B1 – Laar B2 14.30 uur RKMSV C2 - C1 12.45 uur RKVB M1 - M1 14.30 uur D1 – Fc Budel D3 11.00 uur Laar D6 - D2 11.30 uur Laar E3 - E1 9.00 uur Brevendia E5 - E2 9.30 uur F1 – Roggel F2 10.00 uur F2 – Fc Budel F6 10.00 uur Programma senioren zondag 18 oktober: Swalmen 1 - RoodWit’67 1 14.30 uur Someren 3 - RoodWit’67 2 13.00 uur Merefeldia 4 - RoodWit’67 3 11.30 uur RoodWit’67 4 – KOC 3 11.00 uur RoodWit’67 5 – RKESV 3 10.30 uur RoodWit’67 6 – Fc Cranend 6 10.00 uur Zaalvoetbal Maarheeze: Uitslagen maandag 12 oktober 2009: 19.30 uur Enjoy Fitness/Mulder Hekwerk - Kreuwers 2-3 20.15 uur ZVV Soerendonk/Boerenkracht Fruitdrank - FitnessSupport/Decon Systems 4-8 21.00 uur RKD/Sphinx - Segers ICR 6-4 21.45 uur ‘t Hof - Sinti Boys 6-5 22.30 uur Reiling Sanitair & CV - Spire 19-3 Programma maandag 19 oktober 2009: 19.30 uur Kreuwers - De Bout/FMT 20.15 uur svv De Kobbus - FitnessSupport/Decon Systems 21.00 uur Enjoy Fitness/Mulder Hekwerk - Segers ICR 21.45 uur ZVV Soerendonk/Boerenkracht Fruitdrank - Martorell Sierglas 22.30 uur RKD/Sphinx - Sinti Boys Meer informatie www.zvb-maarheeze.nl FC Cranendonck Uitslagen jeugd: zaterdag 10 oktober FC Oda B1 - B1 3-2 RKMSV B2 - B2 1-2 Wilhelmina ‘08 C1 - C1 2-9 RKSVO C3G - C2 0-8 Vlodrop MC1 - MC1 0-9 SVC 2000 D2G - D1 2 - 15 Maarheeze D2 - D2 3-0 Swalmen MD1 - MD1 9-2 RKSVO E2 - E1 2-6 Brevendia E4G - E2 13 - 1 FC Oda F3 - F1 0-5 Maarheeze F3 - F2 3-2 Uitslagen senioren: zondag 11 oktober Armada 1 - FC Cranendonck 1 0-3 Laar 3 - FC Cranendonck 2 1-0 FC Cranendonck 4 - Altw.heide 2 2 - 1 FC Cranendonck 5 - Merefeldia 5 5 - 3 FC Cranendonck 6 - Merefeldia 6 8 - 1 Udi ‘19 Da1 - FC Cranendonck Da1 0 - 1 Programma jeugd komend weekeinde: vr. 16-10 mini’s - Wilhelmina’08 , SV Budel , Rood Wit’67 mini’s za. 17-10 B1 - PSV ‘35 B1 18:30 u. B2 - --- vrij 14:30 u. C1 - Veritas C1 14:30 u. C2 - Merefeldia C3 13:00 u. MC1 - FC Maasgouw MC1 11:15 u. D1 - Veritas D1 11:15 u. D2 - RKSVV D1G 12:15 u. MD1 - FC Maasgouw MD1 09:30 u. E1 - Veritas E1 10:30 u. E2 - FC Oda E4 10:30 u.

F1 - SV Budel F4 09:30 u. F2 - Merefeldia F5 09:30 u. Programma senioren zondag 18 oktober: Brevendia 1 - FC Cranendonck 1 14:30 u. NWC 5 - FC Cranendonck 2 12:00 u. FC Cranendonck 3 - Bruheze 2 10:30 u. Laar 4 - FC Cranendonck 4 11:00 u. FC Cranendonck 5 - Roggel 4 10:30 u. Rood Wit ‘67 6 - FC Cranend. 6 10:00 u. FC Cr. Da1 - Somerenl Da1 10:00 u. SV Budel Jeugd: Programma voor zaterdag 17-10-2009: Wilhelmina A 1-A 1 14;30 R.K.M.S.V. A 1-A 2 15:00 B 1- EHS/Heuts 12:45 B 2-Merefeldia B 2 15:00 B 3-Panningen B 3 15:00 C 1-M M C C 1 15:00 Grathem C 1-C 2 13:00 C 3-Maarheeze C 2 12:45 C 4-M.M.C. C 4 09;30 Panningen D 1-D 1 12:00 D 2-S.V.C. 2000 D 2 12:45 Rood-Wit D 1-D 3 12:30 D 4-Brevendia D 3 11:00 E 1-R.K.M.S.V. E 1 11:00 E 2 is vrij. E 3-Merefeldia E 3 11:00 Grathem E 1-E 4 09:30 E 5-Veritas E 3 11:00 R.K.V.B. E 3-E 6 09:30 Merefeldia E 6-E 7 10:00 F 1-Panningen F 1 09;30 F 2-R.K.V.B. F 1 09:30 Merefeldia F 2-F 3 10:00 Cranendonck F 1-F 4 09:30 F 5-O.D.A. F 4 09:30 Rood-Wit F 2-F 6 10:00 Laar F 7-F 7 11:15 Uitslagen zaterdag 10-10-2009: A 1-Susteren A 1 Panningen B 1-B 1 Maarheeze B 1-B 2 Sp.Cl. Irene C 2-C 1 C 2-DESM C 1 Brevendia C 3-C 3 Merefeldia C 3-C 4 D 1-RKMSV D 1 RKMSV D 2-D 2 RKSVO D 3-D 3 D 4-KOC D 2 E 1-Merefeldia E 1 E 2-DESM E 2 E 4-Laar E 4 E 7-Laar E 8 Reuver F 1-F 1 ODA F 2-F 2 F 3-Brevendia F 2 F 4-Horn F 2 Merefeldia F 5-F 5 F 7-ODA F 6

4-3 1-6 7-0 0-7 1-3 0-5 1-2 1-1 2-4 3-0 1-5 0 - 11 2-2 5-2 4-4 6-1 1-6 6-1 5-1 0 - 12 2-1

Uitslagen Senioren SV Budel 11 oktober SV Budel 1 _ Wittenhorst 1 1-0 Reuver 2 – SV Budel 2 2-3 MMC Weert 3 –SV Budel 3 4-2 SV Budel 4 - Merefeldia 4 3-6 SV Budel 5 - ONDO 3 2-2 Programma senioren SV Budel 18 okt. SV Budel 1 - RKSVO 1 14.30 SV Budel 2 – RKSVO 2 12.00 SVC 2000 4 –S. Budel 3 10.00 SV Budel 4 – MMC Weert 4 10.00 SSE 3 - SV. Budel 5 11.00 VV Maarheeze jeugd Uitslagen 10 oktober: B1 - Budel/Vaso B2 C1 - Fc Maasgouw C1 C2 - Laar C4 D1 - Grathem D1G D2 - Fc Cranendonck D2 D3 - Rksvo D4G E1 - Budel/Vaso E3 E2 - Budel/Vaso E5 F1 - Merefeldia F2 F2 - Rksvv F2G F3 - Fc Cranendonck F2

7-0 6-1 12-0 6-1 3-0 2-4 1-2 5-6 10-1 2-6 3-2

Programma 17 oktober: Walburgia B1 - B1 12.00 uur Heythuysen C1 - C1 13.00 uur Budel/Vaso C3 - C2 12.45 uur Laar D2 - D1 9.00 uur Altweerterheide D1 - D2 11.00 uur FC Oda D4 - D3 11.45 uur Mmc Weert E3 - E1 9.00 uur Mmc Weert E6 - ME2 9.00 uur Eindse Boys F1 - F1 10.30 uur Desm F2 - F2 9.30 uur Programma VV Maarheeze Zondag 18 oktober 2009: Maarheeze - Armada Neerkantia 2 - Maarheeze 2 Altweerterheide 2 - Maarh. 3 Brevendia 4 - Maarheeze 4 Maarheeze 5 - FC Oda 4

14.30 uur 11.00 uur 11.30 uur 10.00 uur 10.00 uur

korfbal Korfbalvereniging De Kraanvogels Sen. 1 Kraanvogels 1 - Eyckelkorf 1, 6-5 Sen. 2 Klimroos 3 - Kraanvogels 2, 8-3 Jun. A Kraanvogels A1, - Swift A2, 7-6 Asp. C Bladella C2 - Kraanvogels C1, 0-4 Pup.D Kraanvogels D1 - VVO D1, 0-8 Pup. E Kraanvogels E1 - KSV E3, 1-2 Wil je meer informatie over de dameskorfbal: kijk op www.kvkraanvogels.nl

HBS verslaat Hercules In de eerste helft van de wedstrijd tegen Hercules wist HBS al snel op voorsprong te komen; dankzij mooie doelpunten van Pauline en Marjo en een drietal goed benutte strafworpen werd de rust ingegaan met een 9-4 voorsprong. In de tweede helft werd deze lijn goed voortgezet; er werd door Jolanda, Karin en Yvonne gescoord uit mooie wisselcombinaties en break-outs. In de laatste fase van de wedstrijd wist Hercules nog een paar doelpunten mee te pikken; maar de uiteindelijke winst ging naar HBS met 15-10. De dames zijn daarmee koploper in de competitie, met 8 punten uit vier wedstrijden.

Open lessen kleutergymnastiek Op dinsdag 20 en woensdag 21 oktober zijn er open lessen bij de kleutergymnastiek. Kleuters van 4, 5 en 6 jaar kunnen dan vrijblijvend meedoen met de kleutergym. Kleutergym is leuk, gezond en leerzaam! De leidster is gespecialiseerd in kleutergymnastiek en heeft jarenlang in groep 1-2 van de basisschool lesgegeven. In de gymzaal van Turnlust kun je zwaaien aan de ringen en de touwen, springen op de dikke mat, rollen van een heuvel, duikelen aan de brug en nog veeel meer.We doen er spelletjes, spelen met klein materiaal, en bewegen op muziek. Er wordt gewerkt in thema’s, nu bv in het thema kinderboekenweek, daarna de thema’s herfst, sinterklaas en kerst. Kom gratis meedoen op dinsdag van 16.00-17.00 uur voor kinderen van groep 1 en 2, op woensdag van 16.30-17.30 voor kinderen van groep1 en van 17.30 – 18.30 voor kinderen van groep 2 van de basisschool. Voor kinderen van 0-4 jaar is er ouder- en kindgym en peutergym. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.turnlust-budel.nl of bel Ilona Hoorndijk 0495-595098.

Week van de scheidsrechter bij Hockeyclub Cranendonck De Week van de Scheidsrechter (van 9 tot en met 18 oktober) is een mooie gelegenheid om alle scheidsrechters te laten weten dat we hun inzet waarderen. Per jaar worden er op het hockeyveld van Cranendonck meer dan 200 hockeywedstrijden gespeeld. Voor al die wedstrijden zijn meestal 2 scheidsrechters nodig, zodat je al snel op ruim 400 fluitbeurten komt. Fluitbeurten die allemaal door eigen clubscheidsrechters worden ingevuld. De club beschikt momenteel over 76 actieve scheidsrechters. Een aantal dat de laatste jaren sterk gestegen is, door de planmatige aanpak van de opleiding. De spelregelcursus wordt 1 of 2 keer per jaar georganiseerd en is niet alleen bedoeld voor spelers, maar ook voor coaches, trainers en ouders. Scheidsrechters zijn voor de hockeyclub van levensbelang.


WOENSDAG 14 OKTOBER 2009

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 17

voor alle duidelijkheid...

De Wekker Makelaardij GRATIS AANKOOPMAKELAAR

Mits u uw hypotheek afsluit bij onze onafhankelijke hypotheekadviseur:

Bij de aankoop van een woning gaan veel mensen voorbij aan de diensten van een makelaar. De Wekker Makelaardij denkt niet dat dit in alle gevallen een verstandige keus is. Dat mensen door emotionele betrokkenheid vaak te veel voor een woning betalen wordt niet altijd onderkend. Voor ons is het voeren van onderhandelingen dagelijkse kost, waardoor wij voor u gemiddeld vele duizenden euro’s besparen op de aankoopprijs van de door u gewenste woning. Om u te overtuigen van onze meerwaarde komen wij nu met een fantastische aanbieding: U vraagt vrijblijvend advies bij onze hypotheekadviseur en krijgt bij afsluiting van de hypotheek onze GRATIS full-aankoopservice t.w.v.  799,=! Mochten de onderhandelingen op niets uitlopen dan betaalt u uiteraard ook helemaal niets, wel zo eerlijk.

Natuurlijk zijn wij als “VERKOOP” makelaar eveneens een uitermate geschikte partij> bel ons vandaag nog voor een vrijblijvend intakegesprek of een waardebepaling! De Wekker Makelaardij Kempenstreek N.G.A. Rooijmans – makelaar O.G./O.Z. Willem de Zwijgerstraat 7 6021CT Budel www.dewekkermakelaardij.nl kempenstreek@dewekkermakelaardij.nl Willem de Zwijgerstraat 7 ‚ 6021 CT Budel · E-mail: kempenstreek@dewekkermakelaardij.nl Tel. 0495 499780 · Fax 0495 499070 · www.dewekkermakelaardij.nl ➩Huijers.com in Budel voor al uw sierbestrating, mooie partijen oude- en nieuwe gebakken klinkers, natuursteen tegels, waalformaat en dikformaat klinkers, kortom alles voor uw tuin. Bel voor een afspraak: 06-51295557 ➩Te huur: studio ±30m2 volledig ingericht incl. internetaansluiting met eigen dakterras 100m van centrum Budel. Voor werkend persoon tel. 06-13263091 na 11 uur

Keukens - Badmeubels - Maatwerk

Voor alle bitumineuze dakbedekkingen Voor advies inspectie vrijblijvende offerte Al 25 jaar een begrip in Cranendonck en omstreken

Dakdekkersbedrijf Gebr. Beelen B.V. Bosch 15, 6021 AN Budel Tel. 0495 430743 • Fax: 0495 430744

Direct te koop gevraagd! Woningen, appartementen, winkels en bedrijfsruimte.

* Directe aankoop 100% zekerheid * Géén makelaarskosten * Géén drie dagen bedenktijd * Direct of op langere termijn leeg of in verhuurde staat geen probleem

O.G.

Molenheide 34 - Soerendonk Telefoon 0495-592948

Kunststof, hout en aluminium kozijnen Vliegenhorren en -deuren Terrasoverkappingen hout & aluminium Zonwering en zonneschermen Inbouw en voorzetrolluiken Nieuwbouw en renovatie Gratis offerte

Lauwers Paul Vloedstraat 55 3930a Hamont-Achel

Tel. 0032 11 62.22.14 Fax 0032 11 44.73.44 GSM 0032 477.773.178

- Maatwerk - Badmeubels Keukens RJ Gastel · De Dijk 6 · 6028 van Meijl C. 430364 (0495)en Tel. (0495) Naar493350 iedersFax wens E-mail: c.vanmeijl@chello.nl

op maat gemaakt. Ook voor renovatie en vervangen van apparatuur. C. van Meijl · De Dijk 6 · 6028 RJ Gastel showroom: onzeFax Bezoek (0495) 430364 493350 Tel. (0495) jl@chello.nl a n m6,e iGastel c . vDijk E - m a i l : De vrijdag 10.00-17.00 uur zaterdag 10.00-17.00 uur of bel voor een afspraak: tel. 0495-493350 / 06-21845709

UW ACTIEVE REGIO MAKELAAR!

UW ACTIEVE REGIO MAKELAAR!

UW ACTIEVE REGIO MAKELAAR!

VIOLIERSTRAAT 15, MAARHEEZE

VOGELWIKKE 5, MAARHEEZE

WILLEM II STRAAT 1B, BUDEL

OPEN HUIS zaterdag 17 oktober van 11.30 tot 12.30 uur.

OPEN HUIS zaterdag 17 oktober van 13.00 tot 14.00 uur.

info@mardykeukens.nl www.mardykeukens.nl

OPEN HUIS zaterdag 17 oktober van 14.30 tot 15.30 uur. Uitgebouwde tussenwoning met op het zuiden gelegen tuin en tuinberging. Overdekte entree, ruime hal met meterkast, toiletruimte, riante woonkamer en keuken met openslaande tuindeuren, 3 slaapkamers (ca. 10-, 10- en 5 m²), waskamer (slaapkamer 4), doucheruimte en een royale bergzolder. Geheel omsloten achtertuin met terras, gazon en achterom. Begane grond v.v. vloerverwarming. Gedeeltelijk v.v. dubbel glas. Uitstekende ligging aan plantsoen, op korte afstand van het centrum, basisschool en uitvalswegen. Aanvaarding in overleg. Bouwjaar 1967. Inhoud ca. 380 m³ excl. berging. Perceel 197 m². Ideale starterswoning! Bezoek aanstaande zaterdag het open huis en ontdek de mogelijkheden.

“Ruime tussenwoning gelegen aan plantsoen”

Vraagprijs:  178.000,-- k.k.

www.huijersvastgoed.nl Nieuwstraat 28b, 6021 HS Budel - Tel: (0495) -497117 - Fax: (0495) - 497172

Verrassend ruim, goed onderhouden woonhuis met tuin, gelegen in een verkeersarme straat op steenworp afstand van een basisschool en het centrum van het dorp. Op de begane grond vindt u o.a. een open keuken, woonkamer met marmeren schouw met houtkachel, een ruime tuinkamer en een royale berging / kantoorruimte met eigen ingang.. Op de verdieping bevinden zich 4 ruime slaapkamers en een moderne badkamer (2007). Zonnige tuin met terras en vijver gelegen op het zuidoosten Aanvaarding per direct mogelijk. Bouwjaar 1974. Inhoud ca. 525 m³. Perceel 242 m². Ideale gezinswoning in uiterst kindvriendelijke woonomgeving!

“Royaal uitgebouwd woonhuis; 4 slaapkamers”

Vraagprijs:  178.000,-- k.k. Huurprijs:  850,-- p/m, excl. g/w/e.

www.huijersvastgoed.nl Nieuwstraat 28b, 6021 HS Budel - Tel: (0495) -497117 - Fax: (0495) - 497172

STARTERS OPGELET: Zeer goed onderhouden, ruim 3- kamer duplex appartement met berging en dakterras. Ligging direct in het centrum nabij winkelvoorzieningen. Indeling: Begane grond: complex entree met intercom, berging. 1e verdieping: Entree appartement; hal; meterkast; geheel betegelde toiletruimte met duoblok en fonteintje; ruime open keuken met neutrale keukeninrichting v.v. gaskookplateau, afzuigkap, spoelbak en koelkast; dakterras; lichte woonkamer met diverse RTV- en telefoonaansluitingen en trapopgang naar de 2e verdieping; bergruimte v.v. witgoedaansluitingen. 2e verdieping: Overloop; geheel betegelde badkamer v.v. ligbad, douchecabine, wastafel en een 2e toilet; CV- / wasruimte met CV ketel (AWB, 1995), warmwaterboiler en witgoedaansluitingen; Slaapkamer 1 met TV aansluiting; Slaapkamer 2. Servicekosten € 68,-- p/m. Woonoppervlakte ca. 75 m². Aanvaarding in overleg.

“Ideaal startersappartement gelegen in het centrum”

Vraagprijs:  157.500,-- k.k.

www.huijersvastgoed.nl Nieuwstraat 28b, 6021 HS Budel - Tel: (0495) -497117 - Fax: (0495) - 497172


WOENSDAG 14 OKTOBER 2009

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 18

Korfbalvereniging Mares

Korte opleving opponent is Mares 1 te gortig Mares 1 speelde op zondag 11 oktober op sportpark De Romrijten de thuiswedstrijd tegen OEC 3 uit Helmond. In deze laatste wedstrijd van de eerste helft van de veldcompetitie viel er in de eerste helft weinig te beleven. Beide ploegen speelden in een laag tempo, waardoor er maar zelden uitgespeelde kansen werden gecreeerd en er dus ook nauwelijks doelpunten te bewonderen waren. De thuisploeg kwam wel twee maal op voorsprong (1-0 en 2-1), maar de Helmonders maakten beide keren gelijk (1-1 en 2-2, wat de ruststand was). In de tweede helft werd er opeens vele malen meer gescoord (vijtien keer in totaal). Vooral de gasten kwamen na de rust goed uit de startblokken; van de eerste zes doel-

punten in de tweede helft maakten zij er vijf: 3-7. Dit bleek al snel de beslissende fase in de wedstrijd te zijn geweest. In het restant van de wedstrijd gingen de scores namelijk weer gelijk op, waardoor het verschil steeds drie of vier doelpunten bleef. OEC won de wedstrijd derhalve; bij het laatste fluitsignaal was de eindstand 8-11. Voor Mares 1 scoorden in deze wedstrijd Stephan Wijnen (vier maal), Tim Horsten (twee maal) en Rianne van der Ree en Mart de Bruijne (beiden een maal). Ben je geïnteresseerd in korfballen bij Mares en/of wil je meer informatie? Kijk dan op www.kvmares.nl of neem contact op met het wedstrijdsecretariaat van KV Mares (0495-591716).

FC Cranendonck wint van Armada FC Cranendonck heeft een lange blessurelijst, maar gelukkig ook een brede selectie, zodat voor de uitwedstrijd tegen Armada een goed elftal het veld ingestuurd kon worden. Het veld was glad, het weer guur, zodat deze wedstrijd alleen mooi voetbal niet genoeg zou zijn. Armada begon fel, maar FC Cranendonck trok het initiatief naar zich toe en al in de 12e minuut leidde dit tot de 0-1. Een vrije trap op de rand van de 16 meter werd door Tommy van den Dungen over de muur in de kruising gekruld, een beauty. Even later kregen we aan de zijkant van het veld een vrije trap die door Roy van de Hurck werd ingedraaid, waarbij Tommy met het hoofd verlengde. Zo stond het na 19 minuten al 0-2. Hierna werd de kwaliteit van de wedstrijd minder, waarbij de verdediging met een sterke Rob Jaspers en Antoon Winters weinig weggaf, maar aanvallend ook nauwelijks een vuist kon worden gemaakt.

Voor rust kregen beide ploegen nog een levengrote kans. Bram de Leest kwam vrij voor de keeper, passeerde deze, maar toen hij de trekker wilde overhalen zat er nog net een verdediger tussen. Keeper Pim Staals werd onderuit gehaald toen hij een Armada uitvaller uitkapte, maar tot ieders verbazing floot de scheidsrechter niet. De Armada speler was nog het meest verbaasd en schoot de bal voor een vrij doel naast. Ook na rust gebeurde weinig meer. Armada probeerde druk te zetten, maar creëerde nauwelijks kansen. In de 76e minuut besliste de net ingevallen Bart Stevens de wedstrijd met een snoeihard diagonaal schot: 0-3. Een verdiende overwinning in een matige wedstrijd, die betekent dat FC Cranendonck nu stabiele middenmoter is en afstand neemt van de onderste plaatsen. Dit geeft vertrouwen voor een aantal moeilijke wedstrijden, om te beginnen komende week naar Brevendia in Stramproij.

Koningin 2009 = koningin 2010 Ledûb VolleyKoningin Hanna Weidema wordt voor zijn 25 jarig lidmaatschap. Bei- bal Dames 1 opnieuw koningin in het seizoen de heren kregen het ereteken van 2010. Ditmaal echter aan de zijde de Limburgse schutterfederatie in van haar partner Jan van Kessel die resp. goud en zilver opgespeld door niet top, wel zich op kermis maandag koning de heer Meinema. schoot van de Schut van Buul. Jan winst! werd na een zeer lange strijd en na het lossen van het 408ste schot de nieuwe koning hetgeen hij in 2007 ook al eens had gepresteerd. De koningsvogel die Louis Feyen gemaakt had was van een kaliber die nog maar zelden op de schietboom heeft gestaan. Vorig jaar was de strijd al gestreden na 280 schoten. Deze haan wist het bijna dubbel zolang uit te houden. Voor aanvang van de schietwedstrijd werden 2 leden van de vereniging door de Burgemeester gedecoreerd. Keizer Marcel Nulens vanwege 40 jarig lidmaatschap van de vereniging en Louis Feyen

SV Budel behaalt tweede overwinning op rij In de beginfase was Wittenhorst nog niet de mindere van SV Budel. De eerste grote kans was dan ook voor de gasten uit Horst. Na deze openingsfase echter was SV Budel zoals zo vaak deze competitie de betere partij. In deze fase viel dan ook het terechte openingsdoelpunt. Een goede voorzet van Steven Barten werd door Jan Zwartkruis uitstekend ingekopt. De thuisclub had daarna nog uit kunnen lopen naar een grotere voorsprong. Ook in de tweede helft was SV Budel de betere partij en had nog enkele grote kansen. Deze werden niet benut en aan-

RW’ 67 uit tegen Swalmen De hoop op de ommekeer is voorlopig, door toedoen van Sportclub Irene uit Tegelen, de kop ingedrukt. In tegenstelling tot de voorgaande duels dit keer echter wel een duidelijk sterker Rood Wit ‘67. In de eerste helft werd de Tegelse formatie met goed spel in alle linies afgetroefd. Doordat de roodwitte defensie de zaken goed op orde had, bleef de aanvallende inbreng van Sportclub Irene beperkt tot één inzet op doel. Zoals al vaker dit seizoen was het wel meteen raak, 0-1. Op slag van rust stelde Rood Wit ’67 hier twee dotten van kansen tegenover. Helaas teisterden zowel Roy Matheeuwsen als Richard van der Wal het aluminium. Na de pauze een zelfde spelbeeld. Rood Wit ’67 probeerde

met man en macht de gelijkmaker te forceren. Inzetten van Mart Tunissen, Steffen Hendriks en Boris Richter hadden een beter lot verdiend. Uit een logische counter, met een vrije trap tot gevolg, tekende Sportclub Irene de onverdiende 0-2 aan. Rood Wit ’67 stroopte de mouwen nog eens op. Een vrije trap van Richard van de Wal belandde op het hoofd van Eric Clauwers. Hij bracht de spanning terug in de wedstrijd door de 1-2 tegen de touwen te koppen. Helaas vloeiden de krachten daarna langzaam weg en kon Rood Wit ’67 in het restant van de wedstrijd geen vuist meer maken. Komende zondag uit naar Swalmen blijven we hopen op die eerste overwinning.

Loopgroep Cranendonck Zondag 11 oktober 2009, een regenachtige dag, veel bewolking maar een prima temperatuur om te lopen. Op deze dag stonden 23 lopers van Loopgroep Cranendonck aan de start voorde 26e halve marathon in Eindhoven. In de startvakken kregen de lopers al een flinke regenbui, maar ondanks deze en meer buien had dit gelukkig geen invloed op het eindresultaat. De meeste lopers hebben al vaker meegedaan in Eindhoven en nemen graag deel aan deze wedstrijd, vooral om de gezellige sfeer en een goed georganiseerd evenement.Verschillende lopers hebben een PR gelopen. Nieuwkomer Jos Gerlings, hij is sinds 3 weken lid van Loopgroep Cranendonck, zette een prima prestatie neer. Hij liep 7 minuten van zijn PR af. Een topprestatie voor Ilse Schoenmaekers, die 4

minuten van haar persoonlijk record afhaalde. Verder een opmerkelijk PR: Kees Hermans verbrak zijn record van 10 jaar geleden met 7 seconden, dit vlak voor zijn 60e verjaardag !!! Jeroen van Mierlo en Jolanda van Tuijl wisten hun PR te verbeteren met resp. 2 en 1 ½ minuut. De snelste loper van Loopgroep Cranendonck was Marcel Broods met een tijd van 1.24.45, ook hij verbrak zijn PR. Drie weken geleden liep hij nog de hele marathon in Berlijn, dus nu een uitstekende tijd in de halve marathon van Eindhoven. De jongste deelnemer van onze loopgroep is Corné Mommers, hij liep zijn eerste marathon in een tijd van 1.35.46, geweldig!!! Ondanks het slechte weer, waren ook dit jaar weer veel supporters aanwezig, die de lopers aanmoedigden.

Jan van Kessel

gezien de gasten uit Horst niet in staat waren gevaar te stichten werd de russtand tevens de terechte eindstand. Door dit goede resultaat is SV Budel alweer naar de vijfde plek geklommen. Komende zondag speelt SV Budel wederom thuis. Tegenstander is RKSVO uit Ospel. Deze ploeg staat net achter SV Budel op de zesde plaats. De verschillen zijn niet zo heel groot zodat het een aantrekkelijke en spannende wedstrijd kan gaan worden. De selectie hoopt op wederom op de steun van een groot aantal supporters. Aanvang van de wedstrijd is 14.30.

Zonder echt goed te spelen boekte Ledûb Dames 1 ook in de 3e competitiewedstrijd een 3-1 winst. In ‘De Zuiderpoort’, die goed gevuld was met eigen aanhang, was Boemerang uit Eibergen de tegenstander. Boemerang was de ploeg waar Dames 1 twee seizoenen geleden promotiewedstrijden tegen speelde. Wat toen niet lukte, lukte nu wel, de winst werd in Budel behouden. De wedstrijd kenmerkte zich door, aan beide zijde, veel persoonlijke fouten. Vooral de service was bij beide teams onverzorgd. De eerste set eindigde in 28-26, in ’t voordeel van Ledûb, na een achterstand van 21-24. Terugknokken gebeurde ook in de tweede set, een gat van 6 punten werd overbrugd naar een winst van 25-22. In de derde set wist Ledûb wel gebruik te maken van haar servicedruk en iedereen haalde weer haar basisniveau, zowel passend als aanvallend. Deze set werd daarom dan ook gemakkelijk gewonnen 25-15. De winst was binnen. Dat bleek dan ook in de vierde set, de scherpte en concentratie werd minder en prompt stonden de dames met 10-1 achter. De laatste set ging uiteindelijk verloren met 22-25. Een conclusie mag zijn dat, ook al haalde niet iedere speelster haar normale vorm, het team bleef overeind! Kijkend naar de stand is Ledûb Dames 1, samen met Peelpush 2, verrassend gedeeld eerste. Volgende week zaterdag staat VC Polaris in Helmond op het programma.

advertorial

indoorkarting lommel www.indoorkartinglommel.com

Indoorkarting Lommel heeft in de 15 jaar van zijn bestaan eigenlijk alleen maar successen geboekt. Niet zo gek als je bedenkt dat voor veel mensen een middagje of avondje karten een leuk tijdverdrijf is. En niet geheel onbelangrijk, de prijzen zijn wel zeer concurrend te noemen! Op het parkeerterrein zijn de auto’s met een Nederlands nummerbord ver in de meerderheid. Op onze vraag aan hen waarom ze speciaal naar Lommel rijden is het antwoord meestal: ‘Vanwege het gunstige prijsniveau gecombineerd met het grote circuit van maar liefst 500 meter en zeer snelle karts. Snellere karts dan in Nederland.’ Bert Achten startte op negentienjarige leeftijd met Indoorkarting Lommel. Over zijn veelal Nederlandse clientèle zegt hij: ‘De klanten zijn enthousiast. Ze vinden het hier relaxed en houden van het ongedwongen sfeertje. Ze zijn ook zeer te spreken over de prijs-kwaliteitverhouding. ‘Prijstechnisch zitten we goed met de actie 2 + 1 gratis en daar bovenop duren de heats ook nog langer dan elders.’ Indoorkarting Lommel heeft een professionele tijdsregistratie en een groot, goed leesbaar, scorebord. Er zijn 20 snelle, krachtige en gelijkwaardige karts voor het circuit van 500 meter in

de racehal van 3300 vierkante meter. Helmen zijn een vereiste en er is permanente baan supervisie. Men racet op asfalt met supergrip in Honda 200CC karts. Natuurlijk voldoet de baan aan alle vereiste veiligheidsvoorschriften, maar deelname blijft altijd op eigen risico. Groepsarrangementen De klanten van Indoorkarting Lommel zijn divers. Vrienden, familie, sport- en jeugdverenigingen,maar ook vrijgezellenfeesten of bedrijfsfeesten vinden onderdak. Er zijn mogelijkheden om buffetten (warm/koud) na afloop te serveren of gewoon gezellig zitten in de bar kan ook, van waaruit men trouwens een mooi zicht heeft over het gehele circuit. Ben je op de dag van je verjaardag aan het karten dan krijg je als jarige een gratis heat! Nieuwsgierig? Zie www.indoorkartinglommel.com ook voor een routebeschrijving. In de zomer geopend van dinsdag tot en met vrijdag vanaf 18.00 uur, op zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur. Andere openingsuren zijn op aanvraag.

Indoorkarting Lommel Balendijk 171, 3920 Lommel-België. Telefoon vanuit Nederland: 0032-11-554200 www.indoorkartinglommel.com


WOENSDAG 14 OKTOBER 2009

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 19

Koppositie voor dames FCC Badminton Club Budel 2 geconfronteerd met eerste verlies

Udi-’19 was afgelopen zondag de tegenstander zonder puntverlies voor FCC. Bij winst zou echter de nummer 1 positie overgenomen worden door FCC. FCC probeerde het vooral opbouwend en zo werd een het een aardig steekspel. Halfweg de eerste helft zette FCC goede druk op de defensie van Udi die uit wilde verdedigen. Mandy kon een slechte pass aantikken en daardoor kon Helma de bal meenemen richting 16-meter. Ze zag de keepster voor de goal staan en probeerde het met een lob. Helaas ging de bal net naast het doel. Vlak voor rust kroop FCC door het oog van de naald. Keepster Melanie hield een bal prima uit de goal, maar in de rebound stond er nog een speelster klaar om binnen te schieten. Gelukkig werd de hoek nog klein gemaakt door de verdedigers van FCC en belandde de bal op de paal. Ruststand 0-0. De tweede helft ging op dezelfde

Hoortrunners Hoortrunners Hetty Damen, Kevin Bruijnaers, Ruud van der Pasch, Leon van Rijsingen en de trainer vertrokken om 11 .00 uur naar Eindhoven om deel te nemen aan de halve marathon van Eindhoven. Om 14.15 uur ging de 21.1 km van start. Kevin en Leon waren er al snel vandoor gegaan om een goede eindtijd te lopen. Kevin Bruijnaers 1.42.55 en Leon van Rijsingen 1.54.32. Hetty, Ruud en de trainer liepen samen; afspraak was 6 minuten per km tot km 10 na 10 km 5.50 per km. Maar na 10 km ging het uitstekend, zodat Hetty en Ruud er een tandje bij zetten. Het tempo

voet verder. Daar was ineens Helma die een dieptepass gaf op de FCC(gelegenheids)spits die ermee vandoor ging. Met twee verdedigers in de rug was de enige optie een schot op goal. Dit pakte zeer goed uit, want met een lastige stuit werd de keepster verschalkt en was het dan toch 0-1. Daarna veranderde het wedstrijdbeeld, want Udi wilde zeker niet verliezen en ging op zoek naar de gelijkmaker. Tot 20 minuten voor tijd bleef FCC goed partij bieden. Het laatste deel van de wedstrijd was met man en macht verdedigen, omdat Udi vol op de aanval ging. Na 6 minuten blessuretijd kwam dan eindelijk het verlossende eindsignaal en zijn de dames voorlopig de nieuwe koploper! Volgende week spelen de dames thuis tegen Bavos. Komende vrijdag komen de dames ook weer langs de deur in Gastel en Soerendonk voor de jaarlijkse appelverkoop.

Na het vrije weekend van vorige week speelde team 2 afgelopen zaterdag tegen FST 2 in waakwijk. Een geduchte tegenstander die op de 2e plaats in de tussenstand stond, met een wedstrijd meer gespeeld. In de dubbels kwamen de Budelse dames er niet aan te pas, Rian en Kim verloren in 2 sets met ruime cijfers. Jos en Jürgen kwamen in de eerste set ook ver achter, maar wisten zich wel te herpakken. Toch ging deze set verloren. In de 2e konden zij steeds een kleine voorsprong behouden en een derde set moest beslissen wie de sterkste waren. Helaas bleken dit wederom de Waalwijkers te zijn en de 2-0 achterstand was een feit. In de enkels konden Jos en Kim geen vuist maken tegen hun tegenstanders. Zij verloren beiden in 2 sets. Ook voor Linda en Jürgen zag het er in de eerste set niet goed uit. Linda kwam echter sterk terug in de tweede en derde set, waarin ze overtuigend het eerste Budelse punt veiligstelde. Ook Jürgen sleepte er een 3e set uit, door het behalen van een krappe overwinning in de 2e set. In deze 3e set was de tegenstand wederom te groot, ging omhoog naar de 5.35 per km. en de uitzichtloze 5-1 tussenstand Dat ging goed tot aan de finish, hoe- kwam op het wedstrijdformulier. Jos wel Ruud van der Pasch bij de 18 km en Rian speelde in tegenstelling tot even een gaatje moest laten vallen. Hetty Damen ging met de trainer alleen naar de finish. Voor Hetty was het een geweldige halve marathon: een doorzetter en een nieuw persoonlijk record in 1 uur 58 minuten en 59 sec.(trainer 1.58.59). Ook voor Ruud van der Pasch was het zijn eer- Zondag 13 december van 13.30 tot ste halve marathon met een prima 16.30 uur vindt de jaarlijkse kersteindtijd in 1 uur 59 minuten en 25 markt plaats in het zorgcentrum sec. Een zeer geslaagde dag voor de Marishof. Wilt u deelnemen op deze Hoortrunners, maar ook weer een hobby/kerstmarkt dan kunt u zich opgeven vóór vrijdag 6 november. zeer leerzame 21.1 km. De kosten bedragen 10,00 per tafel. De opbrengsten komen geheel ten goede voor de activiteiten in het zorgcentrum Marishof. Houdt u er rekening mee vol is vol. Heeft u vragen dan kunt u bellen naar Angelique Bax 0495598900 of mailen naar ajpg.weegels@landvanhorne.nl

Kerstmarkt zorgcentrum marishof

Openbare vergadering van Dorpsraad Zurrik

Woensdag 21 oktober houdt de dorpsraad van Soerendonk een vergadering voor alle inwoners. Tijd van aanvang is 19.30 uur en tot uiterlijk 22.00 uur zullen we in gemeenschapshuis Den Donck te Soerendonk naast een aantal lopende zaken o.a. de volgende agendapunten bespreken: 1. ervaringen t.a.v. cursus AED en training reanimatie 2. terugkoppeling door werkgroep over stand van zaken m.b.t. apart inzamelen afval in Soerendonk 3. laatste stand van zaken ontwikkelingen plan Dorpsakkers 4. stand van zaken rond het openbaar vervoer / lijn 173 in Cranendonck 5. verkeerstelling in Soerendonk i.v.m. plan verkeersveiligheid en verkeersoverlast 6. terugblik op opruim-actie zwerfvuil in Soerendonk van zaterdag 26 september j.l. i.h.k.v. “Burendag 2009” 7. ontwikkelingen WoonZorgComplex Soerendonk 8. terugkoppeling over ingekomen ideeën voor Soerendonk i.h.k.v. stimuleringsfonds

Frans Bax kampioen kruisboogschutters Gedurende het zomerseizoen werd door de kruisboogschietende gilden van kring Kempenland wederom hun jaarlijkse competitie verschoten. Het betreft een serie van vijf wedstrijden. Bij elke wedstrijd worden door de schutters 20 pijlen geschoten. Vier van de vijf wedstrijden tellen mee voor de punten. De wedstrijd met het minste resultaat mag de schutter laten vervallen. Voor Frans was het niet nodig om een wedstrijd te laten vallen. Elk schot trof doel. Hij was de enige schutter die dit gedurende dit seizoen voor elkaar heeft gekregen en hoefde daardoor ook niet af te kampen bij de laatste wedstrijd in Eindhoven. Hij werd terecht kampioen en kreeg hiervoor een fraai zilveren schild. Binnenkort beginnen de schutters hun onderlinge competitie op de vlakbaan. U bent elke maandag welkom in het verenigingslokaal De Vaandrig aan de Poelderstraat om ook kennis te maken met het kruisboogschieten.

Voor meer informatie over het gilde kunt u kijken op www.sintjorisgildebudel.nl of bellen met de koning van het gilde Martin Horst op 0495430250.

Frans Bax

Veel deelnemers aan fotopuzzelfietstocht De fotopuzzelfietstocht georganiseerd door Buurtvereniging De Statie uit Maarheeze is weer ten einde. Er was een grote deelname van bijna 160 deelnemers. Ieder jaar worden er tussen 60 en 70 fotouitslagen ingeleverd, waarvan het grootste gedeelte goed is ingevuld. Om hieruit de prijswinnaars te halen moet er natuurlijk geloot worden. De gelukkige voor de eerste prijs van 50,00 is dit jaar Annemie Cardinaals uit Hamont geworden. Gery Sweegers uit Maarheeze behaalde de tweede prijs van 25,00 Verder waren er nog een tiental prijsjes in de vorm van tegoedbonnen. Al deze prijzen worden binnen 10 dagen thuisbezorgd.

Linda en Jürgen een sterke mix. Zij wonnen in 3 sets door tactisch sterk spel. Jürgen en Linda stonden continu onder druk en hun gemengd dubbelspel ging kansloos verloren. Hiermee kwam de 6-2 eindstand op het scorebord en werd het eerste verlies van het seizoen geledenWil

je meer weten over Badmintonvereniging BC Budel, lidmaatschap of speeltijden, neem dan gerust een kijkje op onze website www.bcbudel.nl. Je kunt ook contact opnemen met Riek Bogers via 0495-430400 of Ans Goossens via 0495-494329.

Vorige week ontvingen wij, ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, een brief van ZuidZorg. Zij deelden mede dat per 1 januari 2010 het consultatiebureau in Maarheeze verdwijnt. Dit betekent dat ouders per die datum voor hun bezoeken naar Budel moeten. ZuidZorg ziet zich genoodzaakt tot deze keuze vanwege nieuwe ontwikkelingen, zoals verhuizing van de sector Verpleging en Verzorging naar Heeze en de ontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin. Onbegrijpelijk! De ontwikkelingen rondom Centrum Jeugd en Gezin (het bieden van een vraaggericht aanbod rondom opvoeden en opgroeien voor ouders en kinderen) zouden juist een motivatie moeten zijn om het consultatiebureau in Maarheeze te behouden, dicht bij de doelgroep. Jeugdgezondheidszorgorganisaties hebben het altijd over “het kind centraal”. Hoe dit past binnen de plannen van Zuidzorg is mij een raadsel. Denk aan die ouders die aangewezen zijn op het openbaar vervoer, of die meerdere kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het wordt een hele onderneming om 10 minuten gebruik te kunnen maken van de expertise van het consultatiebureau. Het aantal bezoeken zou wel eens drastisch kunnen dalen. Denk ook aan de extra bus/benzinekosten waar mensen mee geconfronteerd worden. Wanneer je het toch al hard te halen hebt, zit je hier niet op te wachten. Als het nu zou gaan over een kleine groep, dan snap ik het nog. Maar het aantal kinderen tot 4 jaar in Maarheeze is niet gering. Blijkbaar zijn deze problemen voor ZuidZorg geen reden om het consultatiebureau in haar huidige vorm te handhaven. Voor ZuidZorg staat enkel het eigen (financiële) belang centraal! Is dit nu klantgericht? Yvonne Hoeben (Maarheeze)

Met honderd per uur door het bos?! Velen van u zullen de bossen achter de Molenheide in Soerendonk kennen als een gebied waar het heerlijk rustig wandelen en fietsen was. Dat is drastisch veranderd. Eerst werd van de een op de andere dag een maisveld omgetoverd tot een motorcrossbaan.( Bestemmingsplan gewijzigd???! ) Toen deze crossbaan niet voldoende uitdagingen meer bood werden de omliggende paden - verhard en onverhard - toegevoegd aan het territorium. Met hoge snelheden, oorverdovend motorlawaai en benzinestank werden de paden en wandelwegen een gevaar voor wandelaars en fietsers. Quads, bromfietsen, auto’s en zelfs een kleine vrachtwagen scheuren door het bos. Nadat de paden geen geheimen meer kenden, werd het grote grasveld door deze “natuurliefhebbers” ontdekt en vernield.Het spaarzame gras dat nog aanwezig is daar, wordt er vakkundig uitgereden door deze vandalen. Gras en bomen worden beschadigd. Zitbanken gesloopt. Iedereen kan doen en laten wat hij wil. De slagbomen liggen er op diverse plaatsen uit en worden niet teruggeplaatst. Op deze manier wordt het de vandalen wel erg gemakkelijk gemaakt hun vernielzucht te botvieren! Ook de paaltjes bij het fietspad worden verwijderd om dit pad als weg te gebruiken. Loop je dan toevallig met je kind of hond op dit pad dan loop je grote risico’s. Tweemaal werd bewust mijn hond aangereden en werd ik bedreigd. Politie is er zelden en alleen bereikbaar tijdens werkdagen en op kantoortijden! Blijkbaar is de gemeente van mening dat er geen belastingcenten aan dit wandel- en fietsgebied besteed mogen worden. Immers, het ontbreekt aan alles. Er staan geen borden wat wel en niet mag; er wordt nauwelijks onderhoud gepleegd en controle ontbreekt. Er zijn geen paardenpaden waardoor vele fiets- en wandelpaden bezaaid liggen met paardenpoep! Kortom: het verloedert! Dit staat in schril contrast met natuurterreinen die beheerd worden door landschapsorganisaties. Daar neemt men maatregelen en zorgt voor handhaving!Daar denkt de gemeente Cranendonck duidelijk anders over!! Misschien is het een idee dat de gemeente de borden aan het begin van het fietspad omruilt voor borden met een honderdkilometerbegrenzing??! Ernst Käuderer Een bijdrage voor de rubriek ‘Mijn Mening...’ kunt u sturen naar de redactie van de Grenskoerier, Dr.A.Mathijsenstraat 34, 6021 CL in Budel of info@grenskoerier. nl. De redactie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen of in te korten. Plaatsing betekent niet dat de redactie het met de verkondigde mening eens is.

Maarheeze behaalt belangrijke overwinning Afgelopen weekend moesten de top-vier in de vierde klasse tegen elkaar. Maarheeze moest winnen van Roosteren om bovenin mee te blijven doen.Toch was het eerste deel van de wedstrijd voor Roosteren. In de 6-de minuut hield Jeroen Polman Maarheeze in de wedstrijd door knap te redden bij een doorgebroken speler van Roosteren. In de 24-ste minuut scoorde Mike van den Bragt kanp door de tegenstander uit te kappen en droog in de linkerhoek te schieten. Met deze voorsprong ging Maarheeze de rust in en ook na de rust had Maarheeze het betere van het spel. Aamvakelijk probeerde Maarheeze

via afstandschoten van Terri (sorry voor de spelfout van vorige week) Boonen, Rob Wilbers en Mikel Durrer te scoren. In de 72-ste minuuit scoorde Mikel Durrer via een kopbal na een mooie voorzet van Mike van den Bragt de 2-0. Maarheeze was de betere ploeg en de overwinning kwam niet echt meer in gevaar. Door het gelijkspel van Merefeldia en MMC Weert heeft Maarheeze goede zaken gedaan. Sjaak Boelens erelid vv maarheeze Afgelopen zondag vierde VV Maarheeze zijn 100-ste pupil van de week. De eerste pupil van de week, Tom Kersten, kwam het veld op

met de 100-ste: Jaron van der Weijden. Meer dan 10 jaar heeft Sjaak Boelens alles geregeld rond de pupil van de week. Daarnaast is Sjaak Boelens om meerdere fronten van onschatbare waarde geweest voor voetbalclub Maarheeze. Dit is voor het bestuur van VV Maarheeze reden geweest om Sjaak Boelens te benoemen tot erelid van VV Maarheeze. Een eer die slechts weinig leden van VV Maarheeze ten deel valt. Wijj buigen diep voor Sjaak en willen op die manier ons respect tonen voor alles wat hij heeft betekend voor VV Maarheeze: Je hebt het verdiend, Sjaak, erelid van VV Maarheeze.


WOENSDAG 14 OKTOBER 2009

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 20

VOORDEELNIEUWS

IEDERE ZONDAG

VERSE KIPFILET

GEOPEND

VAN 16 - 20 UUR

en voortaan ook op donderdag tot 21.00 uur ALLE AANBIEDINGEN UIT DE FOLDER WELKE U ZATERDAG’S IN UW BRIEVENBUS KRIJGT GAAN VANAF NU AL OP ZONDAG IN VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID Herinrichting Capucijnerplein omvat alleen het gedeelte tussen het Schutstraatje en de Markt. Aan de voorzijde en zijkant zijn nog voldoende parkeerplaatsen beschikbaar

KORTE VARKENSHAASJES

KILO

7.98

HEERLIJKE WOKREEPJES GEMARINEERD DIVERSE SOORTEN

KILO

ZUURVLEES STOOFVLEES KANT EN KLAAR ALLEEN EVEN OPWARMEN

KILO

4.99

KILO BOTERMALSE

KONIJNEN BOUTEN KILO VERSE

6.98

MOSSELEN

BAK 2 KILO

4.98

100 GRAM

0.59

C1000

SCHIJFJES OF KRIELTJES PANKLAAR ZAK 450 GRAM

0.69

GROTE KRUIMEL VLAAI 10-12 PERS. PER STUK

3.95

DROOMDESSERT BOEREN MOUSSE SCHOUDERHAM SINAASAPPEL.MANDARIJN OF VERS VAN ‘T MES STRAWBERRY/CHEESECAKE

100 GRAM C1000

4.98

3.99

MALSE PEULEN

0.98

AARDAPPEL KROKETTEN DIEPVRIES

ZAK 450 GRAM

0.59

De beste deals bij uw C1000 slager

BAK 500 ML

1.59

HELA CURRY KETCHUP DE ORIGINELE

FLACON 800 ML EN CEPTER WI J AC ELGISCH E OOK B ASSEN! PI N P

1.69

Aanbiedingen geldig van donderdag 15 t/m zaterdag 17 oktober bij C1000 Hesselberth, Capucijnerplein 17, Budel Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Op de aanbiedingen waarbij OP=OP staat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootgebruikers. Aanbiedingen kunnen afwijken van de aanbiedingen op internet. Voor nog meer aanbiedingen zie onze folder!

Openingstijden: ma t/m wo + za 08.00-20.00 uur, do en vr 08.00-21.00 uur, zo 16.00-20.00 uur

grenskoerier week 42 2009  

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS TE: BUDEL / BUDEL-SCHOOT / BUDEL-DORPLEIN / MAARHEEZE / SOERENDONK / HUGTEN / STERKSEL / GASTEL / HAMONT / HAMONT-LO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you