Page 1

Gremi de Transport i Màquinaria de la Construcció

avança Diciembre 2013

co

l a i c e s p e s E dor a r o b la


sumario

06

Importància del NEGOCI EXPORTADOR

10

06

10

15

Consells útils per planificar la seva jubilaci ó

Gremicat 20 anys d’experiència professional

17

15

17

21

CICOR Internacional

Serie C de Manipuladoras Telescópicas

23

21

23

03avança

Nueva gama de Micro Excavadoras


editorial

Editorial En aquest darrer número de l’any 2013 publiquem un especial col·laboradors per agraïr el seu esforç i recolzament continu durant tots aquesta anys, destacant així mateix les noves incorporacions, en aquest cas Gremicat. Las empresas col·laboradores del Gremi ens permeten oferir de forma directa més i millors serveis i productes a tots els nostres agremiats en tots els àmbits de la seva activitat empresarial. Us desitjem unes Bones Festes i un Molt Bon Any 2014.

staff staff

Edita: Gremi de Transport i Maquinària de la Construcció. C/ Mare de Déu del Coll, 52,54, bajos. 08023 Barcelona. Tf. 93 213 21 58. Fax. 93 284 57 60. mail: info@gremitmc.es. www.gremitmc.es Presidente: Francisco Javier Gironés Vicepresidente: Gonzalo García García Secretario junta directiva: Rafael Repiso Vocales: Albert Archs Canals, Ramón Beteta, Francesc Cano, Joan Capdevila, Eduard Ester, Carlos Iranzo, Francisco Ramos, Javier Retamar, Jaume Ribera, José Carlos Romero, Ataulfo Ruiz, Narcis Ruscalleda, Damia Tous Gerente: Jordi Cuixart Administrativa: Irma Florensa Diseño y fotografía: 4C Comunicación. C/ Salvador Espriu, 53, 2º 1º 08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) Tlf: 902 105 993 barcelona@4ccomunicacion.com www.4ccomunicacion.com

04avança

Imprime: Gráficas Rigel.


05avanรงa


NEGOCI EXPORTADOR Importància del

negociexportador 06avança

Invertir avui en bancs espanyols? A primer cop d’ull no destaca el seu potencial a curt termini. Els analistes anticipen que veurem una caiguda dels beneficis per acció que s’explica per dos motius principals: la necessitat d’accelerar dotacions, que reduirà els resultats a curt termini, i la necessitat d’enfortir immediatament el capital dels balanços.


(Fuente: OCDE, elaboracion propia)

On es poden trobar rendibilitats atractives de negoci? Primer de tot, ens fixarem en els mercats amb més creixement: en els internacionals. Si bé la recessió que vivim a Espanya ens fa pensar que les economies de tot el món estan patint una desacceleració, les dades recents mostren més dinamisme a l’exterior. Segons les dades publicades a l’actualització d’abril del Global Economic Outlook de l’FMI, el PIB mundial creixerà un 3,3% el 2013, seguit d’un 4,0% el 2014. Destaquen els països emergents, amb un creixement mitjà del seu PIB del 5,3% el 2013 i del 5,7% per al 2014. La zona d’Àsia creixerà un 7,1% i 7,3%, respectivament. És als països avançats on el ritme de creixement és més suau: 1,2% el 2013, accelerant al 2,2%

el 2014. En aquest grup contrasta el vigor dels Estats Units, amb ritmes previstos de l’1,9% i 3,0%, amb el llanguiment de la zona euro, on es pateix més la frenada. Les previsions de l’FMI apunten a creixements del PIB per a aquesta regió del -0,3% el 2013 i de l’1,1% el 2014. I en el cas d’Espanya, on es preveu que el PIB, després de contreure’s un -1,4% el 2012, caigui un 1,6% el 2013 i torni el 2014 a un creixement positiu, del 0,7%. En suma, les previsions apunten que la divergència en el ritme d’activitat continuarà sent elevada, d’aquí la urgent i vital necessitat d’impulsar el sector exterior. Doncs bé, no tan sols ens trobem amb economies a la resta del globus creixent per sobre del ritme de la nacional. Cada cop s’acumula més poder de compra a emergents i a més a més s’està invertint la tendència del comerç mundial. I ja que l’economia espanyola té en aquest moment una debilitat de la demana interna que trigarà bastant temps a recuperar-se, les empreses més actives estan reaccionant, orientant-se cada cop més a altres mercats amb perspectives de creixement més elevades. Tenim grans companyies que s’han pogut col·locar com a referència internacional en el seu sector i tenim també un gran teixit que sobreviu

07avança

No podem oblidar, tanmateix, que, rere totes aquestes necessitats urgents, el negoci bancari tradicional continua el seu ritme i podem entreveure, fins i tot, línies de negoci que comencen a ser atractives. A conseqüència d’això, d’aquí a pocs anys trobarem entitats molt fortes, en què tornaran a brillar els comptes de resultats gràcies a l’altíssima capacitat d’haver mantingut i, fins i tot, millorat la capacitat de generar beneficis estables també al mercat nacional, que avui sembla que té poc atractiu.

negociexportador

Spain - Export market growth in goods and services


negociexportador gràcies a la seva exposició a l’exterior. En el gràfic adjunt, veiem que l’activitat exportadora des d’Espanya ha crescut a taxes vigoroses, amb l’excepció de 2009. La vocació al sector exterior s’està convertint en una cosa permanent i es consolida com una característica del nostre nou model econòmic. També veiem que els bancs amb models de direcció més actius s’apunten a obtenir d’aquesta situació una història de creixement rendible. I és molt important el suport dels bancs per als exportadors! Cal tenir en compte que una venda a l’estranger té molt més risc de cobrament. No són solvents totes les empreses dels països solvents, i viceversa. Hi ha empreses solvents a dins de països considerats de risc. L’estratègia exportadora, sobretot al principi, ha de dominar el control dels pagaments per tal de no arrossegar tota l’organització.

08avança

Les entitats financeres que han vist aquest procés com una oportunitat de negoci es preparen per acompanyar el client en el seu procés d’internacionalització, llançant projectes que involucren tota l’organització. Mentre es situen al costat dels clients i potencials amb perspectives millors, aconsegueixen al mateix temps atresorar l’operativa més atractiva a curt

termini, ja que també és rendible, amb un lleuger consum de capital i amb ingressos recurrents, i en mercats de creixement. A més a més, amb aquesta política, diversifiquen la seva cartera d’inversió cap als sectors més productius. Tot a favor seu. En algun cas, l’aposta pel comerç internacional comporta una trajectòria plena d’èxit. Per exemple, Banc Sabadell acapara quotes del 24%. Els negocis a l’entorn del comerç exterior que s’estan desenvolupant millor són el finançament d’operacions internacionals, juntament amb la distribució de divises i els seus productes derivats. En comerç internacional, és molt important l’experiència bancària en crèdits documentaris, especialment quan es vol assegurar com a mitjà de cobrament en mercats emergents. També destaca la seguretat dels avals i les garanties bancàries. Tenen una normativa complicada, que l’exportador no domina, per la qual cosa necessita trobar suport en el seu banc. Si es comercia amb Europa, s’utilitzen sistemes de cobrament electrònics, equivalents al quadern 58 de cada país (exemple: a França, la LCR; a Alemanya, la DDS;


anunci 1-2

Molt lligat a l’evolució de productes vinculats a comerç internacional hi ha el desenvolupament de productes de distribució de tresoreria en divises. Es negocien moltes operacions en dòlars americans i l’euro també s’imposa, però cada vegada es tanquen més operacions en divises exòtiques. Les assegurances de canvi a venciment fix o amb possibilitat de ser utilitzades durant un termini obert són tradicionalment les més utilitzades. Les exportadores se senten cada vegada més còmodes amb estructures de derivats, cost zero, que busquin o bé millorar els canvis mitjans o bé beneficiar-se de moviments de les divises a favor seu (acumuladors, forward plus, etc.). És important la capacitat de cada tresoreria per cotitzar amb pagina ok24IMPRENTA.pdf 1 10/05/12 12:50 agilitat, ajustar imports al volum de cada

operació, adaptar-se a terminis, anticipar imports encara que siguin opcions, etc. Són negocis que registren creixement en èpoques en què altres línies estan molt més inactives. A conseqüència de tot això, els anys 2012 i 2013 estan carregats de reptes per al sector bancari, però també s’entreveuen oportunitats que aprofitaran les entitats més ben posicionades. L’inversor en bancs espanyols no pot ignorar el mandat dels mercats a curt termini. Són temps d’autoreflexió i de neteja de balanços. A llarg termini, tanmateix, les entitats que sàpiguen aprofitar la retirada de la competència per guanyar quota en les línies de negoci amb millors perspectives de creixement, i rendibles, seran indubtablement protagonistes del sector a mitjà i llarg termini.

negociexportador

etc.). Són sistemes que tendeixen a substituir la transferència, quan l’exportador vol tenir la iniciativa de cobrament. A Europa, aquests sistemes convergiran en la SEPA, que estarà plenament operativa l’any que o l’altre.

Ana Bastarrica Escala, CFA Directora de Clients Institucionals de la Territorial Nord i Territorial Nord-oest

Allí donde vayas, Rodi viaja contigo

Asistencia en carretera 24h, 365 días. Por toda Europa con precios fijos, sin sorpresas.

Precio fijo garantizado las 24h

Asistencia en carretera 24h, 365 días * Más información llamando a su centro Rodi habitual.

09avança

902 119 035

www.rodi.es


lajubilació

Consells útils per planificar la seva

jubilació A Banc Sabadell fa molts anys que ajudem els nostres clients a preparar la jubilació i, per això, li volem explicar a continuació de manera resumida la situació actual de la pensió pública, els canvis que introdueix la Reforma del sistema públic de pensions i les formes de cobrament que hi ha per a un pla de pensions. Així mateix, el convidem a visitar qualsevol de les nostres oficines, on li lliuraran, totalment de franc, la guia Com construir cada dia el futur, amb les pautes bàsiques per planificar adequadament la seva jubilació.

Quan ens posem a pensar en els ingressos de què disposarem quan acabem la nostra vida laboral, el primer que ens ve al cap és quant cobrarem de la pensió de jubilació. Tanmateix, cal tenir en compte que actualment la pensió pública no sempre permet mantenir el mateix nivell d’ingressos anteriors a la jubilació, fins i tot complint tots els requisits.

10avança

La pensió màxima de jubilació per a l’any 2013 és de 35.673,68 euros bruts anuals, pensió que es calculava fins a l’any 2012 sumant les bases de cotització a la Seguretat Social durant els 15 anys anteriors a la jubilació i dividint-les per 210. Ara bé, sobre aquest punt cal remarcar els canvis que introdueix

la reforma del sistema de pensions, que modifica tant els requisits d’edat i períodes de cotització mínims per a l’accés a la jubilació com el procediment de càlcul de les pensions de jubilació. Amb l’entrada en vigor de la Reforma del sistema públic de pensions, sols es podran jubilar als 65 anys les persones que hagin cotitzat un mínim de 38 anys i 6 mesos, havent d’endarrerir la jubilació als 67 anys en els casos en què no es compleixi. També caldrà tenir un mínim de 37 anys cotitzats per tenir dret al 100% de la base reguladora i, a més, per calcular la pensió de jubilació es tindran en compte les bases de cotització dels últims 25 anys (en comptes dels 15 actuals).


Fins quan puc continuar fent aportacions al pla? Des d’un punt de vista legal, vostè pot fer aportacions al seu pla de pensions o pla de previsió assegurat en qualsevol moment, fins i tot una vegada jubilat, i podrà continuar reduint de la seva base imposable les quantitats aportades sense cap problema. A més, sempre que s’hagi jubilat després de l’1 de juliol de 2006 i no hagi cobrat cap quantitat per la prestació de jubilació de cap pla de pensions o de previsió assegurat, també podrà cobrar aquestes aportacions realitzades després de la jubilació per la contingència de jubilació. Una vegada hagi cobrat d’algun pla de pensions o de previsió assegurat per la contingència de jubilació, les posteriors aportacions realitzades ja no les podrà cobrar per jubilació i sols es podran cobrar en cas de dependència o mort.

sola vegada els diners acumulats en el pla. En aquest cas, fiscalment la llei permet una reducció del 40% sobre l’import acumulat corresponent a les aportacions realitzades fins al 31 de desembre de 2006. • Prestacions cobrades en forma de renda. Es considera que una prestació es cobra com a renda quan es percep en forma de pagaments diaris successius. En aquest cas, cada any només es van pagant impostos sobre l’import cobrat en aquest període. • Prestacions mixtes. Són aquelles que combinen el cobrament d’una part de la prestació en forma de capital i l’altra part en forma de renda. En aquest cas, a cada part se li aplica la fiscalitat que li correspon, segons el que s’ha explicat en els dos paràgrafs anteriors. També són prestacions mixtes aquelles que combinen diferents tipus de rendes. • Lliure disposició. Es considera una prestació de lliure disposició quan es realitzen disposicions puntuals del pla, no periòdiques i diferents de les prestacions en forma de capital.

Com puc cobrar les prestacions del meu pla de pensions?

Quan he de cobrar el saldo acumulat en el meu pla?

En general, les formes de cobrament que permet la legislació actual i la seva corresponent fiscalitat són:

És bàsic fer-se aquesta pregunta. La normativa vigent permet començar a cobrar immediatament després de la jubilació, però no és obligatori. Vostè decideix quan i com cobra el seu pla, o fins i tot no cobrar-lo i deixar el capital acumulat als beneficiaris que designi.

• Prestacions cobrades en forma de capital. Es considera que una prestació es cobra en forma de capital quan es perceben d’una

11avança

Per això, per mantenir el seu nivell de vida actual quan es retiri, cal complementar la pensió de la Seguretat Social amb el seu estalvi privat.

lajubilació

Tots aquests canvis que introdueix la Reforma del sistema de pensions s’han començat a aplicar aquest any 2013, segons el quadre següent:


lajubilació

Normalment, si no és indispensable començar a cobrar de manera immediata, per motius fiscals és recomanable endarrerir el moment en què es comença a percebre els diners fins a, com a mínim, l’inici de l’any posterior a la jubilació. El motiu és molt senzill: així s’evita que les prestacions del pla se sumin als rendiments del treball que generalment es perceben el mateix any de la jubilació (sou dels mesos treballats, premis d’antiguitat o jubilació, etc.). Si comencem a cobrar l’any posterior a la jubilació, és molt probable que el tipus de tributació de les prestacions del pla sigui més baix. A partir d’aquí, només cal pensar en quines són les nostres necessitats de diners i recordar que els impostos sobre el saldo acumulat en el pla de pensions i en el pla de previsió assegurat es paguen en el moment en què es cobren les prestacions.

012avança

Si vol ampliar aquesta informació, adreci’s a qualsevol oficina de Banc Sabadell, truqui al 902 383 666 o entri a: www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Planes-de-pensiones/1191332202726/ca/


13avan莽a

gesemepreveci贸


gremicat

Gremicat 20 anys d’experiència professional

El nostre despatx fou fundat a la ciutat de Barcelona l’any 2002 per un equip d’advocats, economistes, graduats socials i gestors amb mes de 20 anys d’experiència professional i amplis coneixements en assessoria fiscal, assessoria laboral, comptabilitat, assessoria civil, assessoria mercantil, assessoria penal i assegurances, adquirits durant la seva trajectòria professional en diversos despatxos d’advocats, economistes i gestories.

• Assessoria gestoria laboral • Assessoria gestoria fiscal • Assessoria gestoria comptabilitat • Assessoria jurídica A Barcelona som tocant la plaça de Catalunya prestant serveis d’assessoria, gestió i consultoria a aquelles empreses i emprenedors que requereixen un assessorament professional dels seus serveis en l’àmbit de les finances, recursos humans o assessoria jurídica.

El nostre objectiu és oferir serveis d’alta qualitat tècnica amb un tracte molt personalitzat i adaptat a les necessitats de cada client, essent els nostres trets diferencials, entre altres, l’alt grau d’especialització de l’equip humà que integra el nostre despatx, i la nostra àmplia experiència en l’assessoria fiscal, assessoria laboral, comptabilitat, assessoria civil, assessoria mercantil, assessoria penal, les nostres garanties d’èxit i solvència davant de qualsevol contingència. Si ets emprenedor i tens intenció d’iniciar una activitat a Barcelona, resta de Catalunya o Espanya, o simplement busques un assessor d’empresa, posem a la teva disposició el nostre equip d’advocats, economistes i graduats socials per a la constitució i posada en marxa de la teva empresa o per al posterior assessorament i gestió.

15avança

Actualment el nostre despatx assessora diverses associacions empresarials d’àmbit autonòmic i estatal, així com diversos professionals autònoms i empreses tant nacionals com internacionals, essent el nostre principal àmbit d’actuació:


gremicat

ASSESSORIA LABORAL El nostre equip a Barcelona, formats per experts advocats laborals i graduats socials, aporten un assessorament actualitzat, personalitzat i adaptat a les necessitats de cada empresa, seguidament relacionem alguns àmbits d’actuació: • Confecció de nòmines i assegurances socials. • Altes, baixes i afiliacions dels treballadors a la Seguretat Social. • Confecció de contractes. • Models de retencions i ingressos a compte de treballadors i professionals. • Cartes d’acomiadament. • Assistència en processos contenciosos i d’inspecció laboral. • Tramitació d’expedients de regulació d’ocupació. • Tramitació d’expedients de sol·licitud de quantitats davant el FOGASA. • Estudis de jubilació.

ADVOCATS Disposem d’una àmplia oferta de serveis jurídics a través dels nostres advocats, membres de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona que ofereixen als nostres clients un eficient i complet assessorament jurídic i defensa, dins dels diversos àmbits del dret: • Equip d’activitats en Dret Contenciós i Arbitratge. • Equip d’advocats en Dret PreConcursal i Concursal. • Equip d’advocats en Dret Laboral. • Equip d’advocats en Dret Mercantil Societari.

ASSESSORIA FISCAL Des de la nostra assessoria fiscal a Barcelona, valorem les necessitats fiscals dels nostres clients buscant l’optimització fiscal dels impostos per aconseguir el major estalvi de la càrrega fiscal dins del marc legal que contempla el sistema fiscal espanyol. L’assessoria fiscal planifica i prepara les presentacions de les obligacions de caràcter fiscal dels nostres clients, entre altres les següents: • Impost sobre la renda de les persones físiques. • Impost sobre societats. • Impost sobre el valor afegit (IVA). • Impostos especials.

COMPTABILITATS La nostra assessoria gestoria a Barcelona disposa d’un servei on es comptabilitzen les operacions segons la normativa vigent, facilitant informes oficials o normalitzats i de gestió per a la presa de decisions. Aquest departament de comptabilitat pot acompanyar l’empresa en les tasques següents:

16avança

• Revisió i processament de la comptabilitat. • Elaboració de balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i memòria. • Obertura i tancament de l’exercici comptable. • Anàlisi d’amortitzacions i provisions. • Informes econòmics. • Confecció de llibres comptables informatitzats. • Legalització de llibres oficials. • Legalització i dipòsit de comptes anuals.


cicorinternacional

CICOR INTERNACIONAL

Cicor Internacional fue fundada en 1988 en Terrassa. 25 años asegurando empresas te transmite una experiencia que se refleja en el día a día de la empresa. La empresa aseguradora CICOR cumple 25 años, y lo hace asegurando a sus clientes una respuesta integral a todas sus exigencias aseguradoras. Cicor Internacional crece rápidamente, consolidándose como una de las corredurías líderes en España, tanto por el volumen de primas intermediadas como por el reconocimiento al servicio e innovación que presta a sus clientes, tanto a nivel nacional como internacional. El equipo humano de Cicor Internacional se basa en el compromiso, la seriedad y el esmero en el trato personal y profesional. Con un alto nivel de especialización, mejoran día a día su servicio apostando por una formación continuada, tanto externa como interna con el objetivo de mejorar y completar las necesidades específicas de cada puesto de trabajo.

17avança

Cuentan con un equipo y una amplia red de oficinas (a nivel nacional e internacional), cuyos recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, les permiten estar a la vanguardia en el Sector Asegurador. Les distingue un sistema informático propio, mediante el cuál pueden estar conectados en tiempo real los 365 días del año, con lo que garantizan a sus clientes poder ofrecerle una ágil respuesta a las actuales y futuras problemáticas que se le puedan plantear. En la actualidad, y culminando un proyecto de expansión que se inició en el año 2000 con la adquisición de diversas corredurías de seguros, cuentan con una red de oficinas que les permite dar cobertura a todo el territorio nacional, mejorando aún si cabe, el servicio a sus clientes, presentes y futuros.


cicorinternacional asambleageneral

Un amplio equipo técnico especializado en diferentes áreas les permite cubrir la gran demanda en el sector de la asesoría y consultoría de seguros generales, fianzas y crédito. Desde el 1988, año de su fundación, Cicor ha evolucionado junto a sus clientes, poco a poco Cicor ha ido trabajando y creciendo en muchos segmentos específicos como el de la Maquinaria, construcción, el Juego o el Deporte. No por ello hemos dejado de lado a los clientes Particulares, todo lo contrario, empezamos con ellos y seguimos con ellos a día de hoy y por muchos años. De hecho, cuando damos cobertura a empresas, ampliamos también nuestros servicios a los responsables y empleados de las mismas, ya sea con el seguro de Vida, Hogar, Auto, etc. Nuestro objetivo es conseguir el Integral, tanto hablando de Empresas como de Particulares. Cicor Internacional fue fundada con el objetivo de ofrecer soluciones aseguradoras integrales adaptables a las necesidades de la pequeña, mediana y gran empresa, colectivos gremiales, asociaciones y personales. Cicor Internacional crece rápidamente, consolidándose como una de las Corredurías líderes en España, tanto por el volumen de primas intermediadas como por el reconocimiento al servicio e innovación que presta a sus clientes tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, Cicor Internacional elabora un plan integral para la protección de personas y activos adecuados a cada cliente, comprendiendo diferentes áreas para darle la mayor seguridad posible sobre sus intereses, sean patrimoniales o personales.

añ Cicor cumple 25

os

018avança 18avança

Para el 2014, actualizaremos de nuevo nuestra página web, actualizaremos los aplicativos OnLine que dan servicio a nuestros clientes, e innovaremos en algunos productos que nuestros clientes nos han solicitado, para actualizar y dar un servicio personalizado según sus necesidades. Y para empezar bien año, ponemos a vuestra disposición un programa de seguros renovado con descuentos especiales para todos los agremiados. Mejores coberturas y mejores primas para empezar este 2014 ahorrando. Aprovecha todas las ventajas que ofrece el Gremi TMC y solicitanos presupuesto para saber cuanto puedes ahorrarte en los seguros de tu empresa, sin ningún compromiso.


MODELOS: TH336C/TH407C/TH414C/TH514C/TH417C

TH337C

manipuladorastelescópicas

Serie C de Manipuladoras Telescópicas

Las manipuladoras telescópicas Cat de la serie C están diseñadas para trabajar el los Mercados Agrícola, Construcción e Industria en general. Características y ventajas

• Nueva servotransmisión con 6 velocidades de avance y 3 de retroceso integradas en el joystick, que permiten una máxima velocidad de 40km/h. Nuevo depósito de aceite independiente para la transmisión. También con el inversor de marcha hacia delante y atrás en el joystick para no quitar la mano izquierda del volante. (otras no lo llevan

en el joystick, lo llevan en palanca lateral o llevan palanca de marchas) • Post tratamiento de filtro de partículas con sistema pasivo. Este filtro no requiere mantenimiento hasta las 8000h-10000h (otras marcas el postratamiento es activo, necesitando regenerar con la máquina parada). • Varillaje en “Z” que asegura una gran fuerza de arranque • Sistema hidráulico de bomba de caudal variable de 150l/m a 250 bares a 2200rpm para la pluma. El sistema detecta la demanda y ajusta de forma conveniente el caudal y la presión, sin alterar las revoluciones del motor, reduciendo consumos, desgastes y ruidos.

21avança

• Motor CAT C4.4.: Estos motores incluyen la tecnología ACERT y cumplen con la normativa Stage III B / Tier 4 de emisiones de gases. Además de la estándar de 101 hp, se ofrecen dos opciones de mayor potencia, con 124 y 142 hp, para aumentar su rendimiento y productividad. Su gran reserva de par y un par máximo de 530Nm a 1400rpm, permite solventar mejor las dificultades que puedan surgir, como subir rampas pronunciadas o manipular cargas muy pesadas


manipuladorastelescópicas

TH407C

• Una única palanca para manejo del implemento: Desde joystick el operador hace todos los movimientos de la pluma (subida/bajada/extensión/regogida/ volteo/carga), maneja la translación, las velocidades de desplazamiento y salida auxiliar para otro movimiento adicional del accesorio. Todo lo hace proporcionalmente y de forma electrohidráulica. El operador trabaja muy cómodo y seguro incluso al manipular las cargas máximas que soporta la máquina. • Cabina muy cómoda y ergonómica, con asiento de suspensión neumática, mayor superficie acristalada que mejora la visibilidad y un completísimo tablero de instrumentos, con pantalla LDC para facilitar el manejo del operador. • DISPLAY de INFORMACIÓN INTERACTIVO e indicador de estabilidad longitudinal (LSI) Permite al operador controlar la máquina muy fácilmente: Velocidad del motor, Ángulo de la pluma, Velocidad de desplazamiento, Horas de operación , Mensajes de error, % de flujo continuo seleccionado. Marcha y sentido seleccionado. El LSI chequea constantemente la seguridad de la carga, cortando la elevación si la carga excede el límite recomendado compliento la norma EN15000. • Ventilador reversible. Programable, de accionamiento hidráulico y también con interruptor “On/Off” desde la cabina. Evita calentamientos por acumulación de suciedad y permite ahorrar tiempo en su limpieza. • Gran facilidad de mantenimiento, con todos los puntos de servicio accesibles desde el suelo

22avança

MODELOS Potencia neta Modelo Motor Cat Masa Capacidad de carga Secciones Pluma Altura elevación Distancia entre ejes Altura libre s/ suelo Radio de giro Velocidad máxima

hp kg kg mm mm mm mm Km/h

TH255 86 C3.4 4.899 2.500 2 5.600 2.290 279 3.200 26

TH336C 101/124/142 C3.4/C4.4 6.820 3.300 2 6.100 2.975 430 3.750 40

TH337C 101/124/142 C3.4/C4.4 7.045 3.300 2 7.300 3.075 430 3.820 40

TH406C 101/124/142 C3.4/C4.4 7.736 3.700 2 6.100 2.975 430 3.750 40

TH407C 101/124/142 C3.4/C4.4 7.941 3.700 2 7.300 3.075 430 3.820 40

TH414C 101 C3.4 9.360 3.700 3 13.700 3.200 469 3.805 32

TH417C 101 C3.4 11.802 4.000 4 17.000 3.200 401 3.920 32


microexcavadoras

Nueva gama de Micro Excavadoras Efectivamente, ya están disponibles los 6 nuevos modelos del fabricante americano en España. Con un rango entre 1 y 3 toneladas, llega la Serie D de Micro Excavadoras, con nuevas características y ventajas competitivas, que sin lugar a dudas, las convierte en el referente del Sector. Respecto a los modelos anteriores, se han mejorado muchos aspectos como son el propio diseño, los anclajes de pluma y balancín, los trenes de rodaje, etc., además de otros detalles dirigidos a aumentar la seguridad y comodidad del operador.

23avança

La 302.7D, con sus 2,7 ton de masa, es la mayor de esta nueva línea de Micro Excavadoras Cat


microexcavadoras

¿Micro Excavadoras? La oferta de Excavadoras Hidráulicas de Cadenas Cat es tan amplia que se hace necesario hacer algunas diferenciaciones, y lo hemos hecho basándonos en las masas, así tendríamos: • Micro Excavadoras: De 0 a 3 ton • Mini Excavadoras: De 3 a 8 ton • Excavadoras pequeñas: De 9 a 20 ton • Excavadoras medianas: De 20 a 40 ton • Excavadoras grandes: De 40 a 100 ton Actualmente, Cat ofrece 27 modelos diferentes de excavadoras de cadenas, con más de 100 posibles configuraciones, desde 1 hasta 100 toneladas.

ESPECIFICACIONES MODELOS Potencia (hp) Masa (kg) Prof. Exc. (mm) Fuerza arranq. (kN) Ancho rodaje (mm)

300.9D 18.6 985 1731 8.9 700/860

301.4D 24.3 1470 2240 16.0 990/1300

301.7D 24.3 1845 2200 18.8 990/1300

302.4D 24.3 2320 2434 21.8 1400

302.7D 24.3 2670 2544 22.5 1570

En esta nueva gama, Caterpillar ha puesto todo su empeño en lograr que el Mercado reconozca a todos y cada uno de los seis modelos que la conforman como:

Los modelos 302.4D y 302.7D, incorporan un control hidráulico, en el apoyabrazos derecho, con el que el maquinista puede ajustar el flujo hidráulico a su criterio.

Los más versátiles, para lo que ha dotado a toda la línea de una hidráulica excepcional, con algunas diferencias entre modelos que detallamos a continuación.

Otros factores que influyen directamente en la versatilidad, presentes en las nuevas Micro excavadoras Serie D serían, el tren de rodaje variable, capaz de ampliar su anchura desde el puesto del operador y disponible en todos los modelos, excepto en los dos mayores, 302.4D. y 302.7D. Esta característica, no sólo permite

Todos los modelos llevan hoja empujadora. Flotante en 301.7D, 302.2D, 302.4D y 302.7D y fija en 300.9D y 301.4D. En la 300.9D se monta, como equipo estándar, una línea auxiliar para martillo hidráulico. El resto de la gama, también lleva una línea hidráulica auxiliar, pero de doble recorrido, para poder trabajar además de con el martillo, con un ahoyador u otra herramienta que requiera retorno.

24avança

302.2D 24.3 2135 2478 19.6 990/1300

Opcionalmente, en cualquiera de los modelos de la gama, puede montarse una segunda línea hidráulica para montar pulpos o cizallas. Además, en el modelo mayor, la 302.7D, se monta opcionalmente hasta una tercera línea auxiliar, que permite trabajar con implementos con tres funciones, por ejemplo un Rototilt, un pulpo con giro, etc.

trabajar en espacios muy reducidos o el transporte de las unidades en vehículos pequeños, también permite duplicar la estabilidad de las máquinas para realizar con total seguridad trabajos en terrenos difíciles, embarrados, etc. Un ejemplo interesante, para muchos usuarios que suelen trabajar en espacios muy reducidos. La 300.9, puede reducir su anchura a 700 mm y plegar el arco de seguridad, reduciendo también su altura a 1,5 m. Esto permite pasar perfectamente por la puerta de cualquier inmueble o meterse con facilidad dentro de un ascensor.


microexcavadoras

La Cat 300.9D, con sus 18,6 hp es la más potente en su clase, por sus características y reducidas dimensiones, es una máquina muy eficaz para trabajos en el interior de viviendas, oficinas, sótanos, etc. El martillo Cat H25 es el complemento ideal para aumentar sus prestaciones y versatilidad.

Las más cómodas y seguras. Otro aspecto muy importante y siempre presente en los estándares de fabricación de Caterpillar. Todos los modelos, excepto la pequeña 300.9D, van equipados con cabina de seguridad, con gran superficie acristalada para obtener la mejor visibilidad, parabrisas delantero abatible, que se integra en el techo de la máquina, cristales laterales

corredizos, calefacción y sistema antiescarcha, asiento de suspensión, controles pilotados 100%, muy sensitivos y fáciles de manejar. Todos los modelos podrían pedirse con canopy en lugar de cabina, por supuesto con el arco de seguridad abatible, para facilitar en transporte.

Ta n t o p a r a l a 301.7D, a la izquierda ó la 302.4D, a la derecha, como para el resto de la gama, existen una gran variedad de cucharones, limpieza, excavación, vuelco lateral, etc.

Con la calidad de un líder. bustez de su sistema eléctrico, con cableados protegidos al estilo de la maquinaria pesada (no de automoción), los bulones de gran diámetro, los anclajes de pluma y balancín muy robustos, libres de holguras y perfectamente conectados al resto de la máquina. Su potente transmisión de dos velocidades en toda la gama. Su increíble hidraúlica, responsable de una buena parte del prestigio de de las grandes excavadoras Cat, que proporciona a estas unidades compactas una fuerza de excavación y capacidad de elevación de cargas, que deja sorprendidos a los operadores más exigentes. Por todo ello, estamos ante una línea de máquinas de tamaño muy reducido, pero con la misma calidad, fiabilidad y respaldo que las más grandes excavadora Caterpillar.

25avança

Es bastante habitual en la mayoría de las marcas de maquinaria, que los fabricantes diseñen y lancen un modelo de Pala, Tractor, Excavadora o cualquier otro tipo de máquina, a partir del cual, si ha demostrado un funcionamiento razonablemente bueno, aventurarse en diseñar y fabricar otros modelos similares de mayor tamaño y potencia. A diferencia de esto, Caterpillar ha partido de su dilatada experiencia con las grandes Excavadoras de su marca para Movimiento de Tierras, Canteras o Minería, con las que desde hace años es líder mundial de esos segmentos de Mercado, para aplicar la misma tecnología, técnicas de montaje y criterios de fabricación, en estos m odelos compactos. El resultado salta a la vista, detalles como la ro-


e t A i m é Agr

s

á m s o m a z n a v a s o t n ju

boLETín DE SuSCRIPCIóN

d.........................................................con dnI nº...............................en representación de la empresa..........................................................con CIf.............................domiciliada en...................... ............de..............................................solicita darse de alta en el Gremio de Transporte y Maquinaria de la Construcción y obra Pública de barcelona, con el parque de maquinaria que se adjunta. datos de la Empresa: .......................................................................................................................... dirección:............................................................................................................................................ Teléfono: ............................................................................................................................................. fax.: .................................................................................................................................................... Mail:.................................................................................................................................................... datos bancarios: .................................................................................................................................

26avança

Rellene y envíe este cupón a la siguiente dirección: (C/ Mare de deu del Coll, 52-54, bajos - 08023 bARCELonA) o al fax: 93 284 57 60 y en breve se pondrán en contacto con ud. para suministrarle toda la información sobre los derechos y obligaciones de los agremiados. Si lo prefiere, puede solicitar información a través del teléfono: 93 213 21 58 o bien por e-mail a la siguiente dirección: info@gremitmc.es


27avanรงa

convenioARC


Colaboradores 2013  

GREMITMC

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you