Guia de serveis i partners 2021, Gremi de Restauració de Barcelona

Page 88

FUNDACIÓ ARED Serveis d’higiene i neteja industrial Servicios de higiene y limpieza industrial

A través de la Unitat d’Atenció a l’Empresa, la Fundació Ared ofereix serveis per a la contractació de personal de cuina, neteja i atenció al client. La unitat va més enllà de la selecció de candidats i candidates: assessora sobre contractes, bonificacions i subvencions per a la contractació. També difon ofertes de treball per arribar al nombre més gran de candidats i candidates, en selecciona el perfil òptim necessari i en fa el seguiment, la tutorització postinserció i l’acompanyament per a una adaptació òptima al lloc de treball. A més, la unitat s’encarrega de la intermediació laboral i de la resolució de conflictes.

86

A través de la Unidad de Atención a la Empresa, la Fundación Ared ofrece servicios para la contratación de personal de cocina, limpieza y atención al cliente. La unidad va más allá de la selección de candidatos y candidatas: asesora sobre contratos, bonificaciones y subvenciones para la contratación. También difunde ofertas de trabajo para llegar al mayor número de candidatos y candidatas, selecciona el perfil óptimo necesario y realiza el seguimiento, la tutorización postinserción y el acompañamiento para una adaptación óptima al puesto de trabajo. Además, la unidad se encarga de la intermediación laboral y de la resolución de conflictos.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.