Guia de serveis i partners 2021, Gremi de Restauració de Barcelona

Page 87

AGUA KMZERO

CONTACTA

Aigua pura 100% ecològica per al teu establiment Agua pura 100% ecológica para tu establecimiento

Iván Bergés info@puigmon.com M. 608 170 064 www.aguakmzero.com

OFERTA ESPECIAL Descompte del 5% En tots els sistemes. Descuento del 5% En todos los sistemas.

Agua KMZero t’apropa a la possibilitat de ser sostenible mentre fas una cosa tan senzilla i quotidiana com beure aigua. Filtrada per un sistema d’osmosi, l’aigua arriba al teu got lliure de microplàstics, metalls, olors o sabors. El sistema, instal·lat i supervisat per professionals, et permet disposar a l’instant d’aigua freda, natural, calenta i amb gas, sense sobrecostos ni intermediaris i amb un estalvi significatiu per a tu, però també per al planeta. Adeu, envasos d’un sol ús; adeu, transports que generen gasos contaminants; adeu, petjada. Benvinguts a la generació que consumeix aigua sense generar residu.

Agua KMZero te acerca a la posibilidad de ser sostenible mientras haces algo tan sencillo y cotidiano como beber agua. Filtrada por un sistema de ósmosis, el agua llega a tu vaso libre de microplásticos, metales, olores o sabores. El sistema, instalado y supervisado por profesionales, te permite disponer al momento de agua fría, natural, caliente y con gas, lo que te libra de sobrecostes e intermediarios y supone un ahorro significativo para ti, pero también para el planeta. Adiós, envases de un solo uso; adiós, transportes que generan gases contaminantes; adiós, huella. Bienvenidos a la generación que consume agua sin generar residuo.

85


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.