Guia de serveis i partners 2021, Gremi de Restauració de Barcelona

Page 80

GELLOU Dispensadors de gel Dispensadores de gel

Cada cop més veus asseguren que la pandèmia modificarà alguns dels nostres hàbits quotidians per sempre. N’és un la higiene i desinfecció de mans. La població s’ha conscienciat de la importància de mantenir aquests hàbits i tot sembla indicar que els mantindrem fins i tot quan haguem recuperat la tan desitjada normalitat. És lògic pensar que els dispensadors de gel seguiran sent elements imprescindibles a les entrades dels establiments de restauració.

78

Cada vez más voces aseguran que la pandemia modificará algunos de nuestros hábitos cotidianos para siempre. Uno de ellos es la higiene y desinfección de manos. La población se ha concienciado de la importancia de mantener dichos hábitos y todo parece indicar que así será incluso cuando hayamos recuperado la tan deseada normalidad. Es lógico pensar que los dispensadores de gel seguirán siendo elementos imprescindibles en las entradas de los establecimientos de restauración.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.