Guia de serveis i partners 2021, Gremi de Restauració de Barcelona

Page 79

PROPACARE

CONTACTA

L’ionitzador que elimina virus i bacteris en presència de persones El ionizador que elimina virus y bacterias en presencia de personas

Fernando Brun fbrun@propagroup.com T. 934 929 282 www.propa.care

OFERTA ESPECIAL Descompte del 5% Pots adquirir l’ionitzador per 2.336 €. Fins que s’esgotin les existències. Descuento del 5% Puedes adquirir el ionizador por 2.336 €. Hasta fin de existencias.

Els ionitzadors bipolars Propacare són purificadors d’aire innovadors que retornen un ambient sa i ple d’energia. A més de minimitzar la presència de virus i bacteris en l’aire i les superfícies, aporten un avantatge essencial al sector de la restauració, ja que purifiquen l’establiment fins i tot en presència de persones i permeten dur a terme un procés de sanejament més profund amb programació automàtica un cop el local ja és buit, amb la qual cosa es pot fer una sanificació profunda. La purificació de l’aire es fa per mitjà de la ionització bipolar controlada, una solució innovadora desenvolupada per Propagroup que imita d’una forma brillant els processos que empra la natura per regenerar l’ambient

Los ionizadores bipolares Propacare son purificadores de aire innovadores que devuelven un ambiente sano y lleno de energía. Además de minimizar la presencia de virus y bacterias en el aire y las superficies, aportan una ventaja esencial al sector de la restauración, ya que purifican el establecimiento incluso en presencia de personas y permiten realizar un proceso de saneamiento más profundo con programación automática una vez que el local está vacío, realizando así una profunda sanificación. La purificación del aire se realiza mediante ionización bipolar controlada, una solución innovadora desarrollada por Propagroup que imita de forma brillante los procesos que la naturaleza utiliza para regenerar el ambiente.

77


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.