Guia de serveis i partners 2021, Gremi de Restauració de Barcelona

Page 59

TIMENET

CONTACTA

Aplicació per al registre de la jornada laboral Aplicación para el registro de la jornada laboral

Timenet info@gpisoftware.com T. 872 987 290 www.registrejornadalaboral.cat

OFERTA ESPECIAL La tarifa consisteix en: 60 € d’alta + subscripció mensual de 6 € (d’1 a 6 treballadors; a partir de 7 treballadors, 1 € al mes per treballador). Inclou actualitzacions i suport tècnic, tant per a la posada en marxa com per a consultes postvenda. La tarifa consiste en: 60 € de alta + suscripción mensual de 6 € (de 1 a 6 trabajadores; a partir de 7 trabajadores, 1 € al mes por trabajador). Incluye actualizaciones y soporte técnico, tanto para la puesta en marcha como para consultas postventa.

L’aplicació Timenet és una solució fàcil i econòmica per dur el registre de la jornada laboral. T’ajudarà a evitar sancions i complir amb la normativa que obliga totes les empreses a portar un registre de les hores treballades, conservar-lo durant un mínim de quatre anys i tenir-lo sempre actualitzat, disponible i accessible des de cada centre de treball. És una aplicació totalment online, molt fàcil d’utilitzar, que permet controlar millor aspectes del dia a dia com les jornades de vacances realitzades i les pendents, torns de treball, hores extres, absències, permisos, sortides, puntualitat, etc. Per això, i pel seu baix cost, un gran nombre d’empreses del sector de la restauració ja utilitzen Timenet.

La aplicación Timenet es una solución fácil y económica para llevar el registro de la jornada laboral. Te ayudará a evitar sanciones y a cumplir con la normativa que obliga a todas las empresas a llevar un registro de las horas trabajadas, conservarlo durante un mínimo de cuatro años y tenerlo siempre actualizado, disponible y accesible desde cada centro de trabajo. Es una aplicación totalmente online, muy fácil de usar, que facilita el control de aspectos del día a día como las jornadas de vacaciones realizadas y las pendientes, turnos de trabajo, horas extras, ausencias, permisos, salidas, puntualidad, etc. Por todo ello, y por su bajo coste, un gran número de empresas del sector de la restauración ya utilizan Timenet.

57


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.