Guia de serveis i partners 2021, Gremi de Restauració de Barcelona

Page 50

3E Sistema de purificació d’aire Sistema de purificación de aire

3E, empresa especialitzada en diferents serveis d’eficiència energètica, posa al teu abast Aidisys, un sistema de purificació d’aire ideal per al teu establiment, que et farà gaudir de la tranquil·litat de poder respirar un aire net lliure de patògens (virus, bacteris, etc.) i de contaminació en espais tancats. A més, està dissenyat per no ocupar espai, ja que s’instal·la encastat al sostre o a la paret o en suspensió. Aidisys purifica i desinfecta l’aire de qualsevol espai tancat utilitzant tres tecnologies totalment provades, disposades en sèrie i dotades dels últims desenvolupaments tècnics (emissió ultraviolada mitjançant LED d’alta potència i nanopartícules de fotocatalitzadors) per millorar l’eficiència tant energètica com en termes de purificació i desinfecció:

48

3E, empresa especializada en diferentes servicios de eficiencia energética, pone a tu alcance Aidisys, un sistema de purificación de aire ideal para tu establecimiento, con el que disfrutarás de la tranquilidad de poder respirar un aire limpio libre de patógenos (virus, bacterias, etc.) y de contaminación en espacios cerrados. Además, está diseñado para no ocupar espacio, ya que se instala empotrado en el techo o la pared o en suspensión.Aidisys purifica y desinfecta el aire de cualquier espacio cerrado aplicando tres tecnologías totalmente probadas, dispuestas en serie y dotadas de los últimos desarrollos técnicos (emisión ultravioleta mediante LED de alta potencia y nanopartículas de fotocatalizadores) para mejorar la eficiencia tanto energética como en términos de purificación y desinfección:


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.