Guia de serveis i partners 2021, Gremi de Restauració de Barcelona

Page 48

REPSOL BUTANO

CONTACTA Área Comercial de Barcelona Repsol Butano, SA ac_ba@repsol.com T. 900 321 900 www.repsol.com

Subministrament de gas butà i propà Suministro de gas butano y propano

OFERTA ESPECIAL • En el servei de manteniment bàsic. • En el servei de manteniment plus. • En el lloguer d’escalfapatis (estufes). • En el servicio de mantenimiento básico. • En el servicio de mantenimiento plus. • En el alquiler de calientapatios (estufas).

Repsol és la principal distribuïdora de butà i propà a nivell nacional, energia econòmica, mediambientalment sostenible i amb disponibilitat a qualsevol lloc. Gaudeix de l’energia de Repsol per a la cuina, l’aigua calenta sanitària, la calefacció i/o la bugada, ja sigui en ampolles o des d’un dipòsit, segons les necessitats del teu negoci. Per als establiments amb terrassa, Repsol també ofereix lloguer d’estufes d’exterior (escalfapatis) a través de la seva xarxa d’agències distribuïdores. Aquestes agències s’encarreguen de l’assessorament, la instal·lació, el manteniment, el subministrament de gas i la retirada de les estufes al final de la temporada.

46

Repsol es la principal distribuidora de butano y propano a nivel nacional, energía económica, medioambientalmente sostenible y con disponibilidad en cualquier lugar. Disfruta de la energía de Repsol para la cocina, el agua caliente sanitaria, la calefacción y/o el lavado de ropa, ya sea en botellas o desde un depósito, según las necesidades de tu negocio. Para los establecimientos con terraza, Repsol también ofrece alquiler de estufas de exterior (calientapatios) a través de su red de agencias distribuidoras. Estas agencias se encargan del asesoramiento, instalación, mantenimiento, suministro de gas y retirada de las estufas al final de la temporada.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.