Guia de serveis i partners 2021, Gremi de Restauració de Barcelona

Page 45

JustaEnergia

CONTACTA Lluís Vicente ajusta30@justaenergia.com T. 934 989 921 www.justaenergia.com

Gestió integral d’eficiència energètica Gestión integral de eficiencia energética

OFERTA ESPECIAL Informe gratuït del contracte energètic del negoci i anàlisi de la capacitat real d’estalvi. JustaEnergia pot tramitar el canvi de condicions de contracte o de subministradora. Els honoraris per aquesta feina seran l’import equivalent a l’estalvi en factura dels primers dos mesos complets a partir del canvi. Si no hi ha estalvi, no hi ha cap cost per al client.

Vols estalviar en la despesa energètica del teu establiment? JustaEnergia coopera amb tu per optimitzar els contractes, augmentar l’eficiència i aportar solucions tècniques que millorin les instal·lacions. Aquesta gestora energètica duu a terme tot el procés: instal·lació d’equips, enginyeria i comunicació de dades de consum. Amb el programa Ajusta30 es compromet amb els negocis a estalviar un 30% de la despesa energètica, sense deixar de consumir l’energia que necessiten. I sempre sense inversió inicial o amb una inversió mínima finançada amb part de l’estalvi obtingut.

¿Quieres ahorrar en el gasto energético de tu establecimiento? JustaEnergia coopera contigo para optimizar los contratos, aumentar la eficiencia y aportar soluciones técnicas que mejoren tus instalaciones. Esta gestora energética lleva a cabo todo el proceso: instalación de equipos, ingeniería y comunicación de datos de consumo. Con el programa Ajusta30 se compromete con los negocios a ahorrar un 30% en el gasto energético, sin dejar de consumir la energía que necesitan. Y siempre sin inversión inicial o con una inversión mínima financiada con parte del ahorro obtenido.

Informe gratuito del contrato energético del negocio y análisis de la capacidad real de ahorro. JustaEnergia puede tramitar el cambio de condiciones de contrato o de suministradora. Los honorarios por este trabajo serán el importe equivalente al ahorro en factura de los primeros dos meses completos a partir del cambio. Si no hay ahorro, no hay ningún coste para el cliente.

43


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.