Guia de serveis i partners 2021, Gremi de Restauració de Barcelona

Page 39

DR. ENGINYER ATANASI JORNET Projectes acústics per a locals d’oci i restauració Proyectos acústicos para locales de ocio y restauración

CONTACTA Cristina Aguado admin@atanasijornet.com T. 932 466 192 www.atanasijornet.com

DESCOMPTE DEL 5% • En equips limitadors de so. • En la redacció d’informes d’adaptació a música en viu. • En la redacció de projectes de condicionament acústic.

DESCUENTO DEL 5% • En equipos limitadores de sonido. • En la redacción de informes de adaptación a música en vivo. • En la redacción de proyectos de acondicionamiento acústico.

Empresa especialitzada en projectes acústics de tot tipus de locals, com els d’oci i restauració. L’empresa porta a terme l’estudi d’impacte acústic dels establiments i realitza el projecte per al seu condicionament acústic. També s’encarrega de les certificacions de limitacions de so mitjançant limitadors ECUDAP, homologats per l’Ajuntament de Barcelona, i de limitacions mecàniques de minicadenes i televisors, entre d’altres. Dr. Enginyer Atanasi Jornet també és l’empresa delegada d’ECUDAP per comercialitzar a Barcelona els seus limitadors de so.

Empresa especializada en proyectos acústicos de todo tipo de locales, como los de ocio y restauración. La empresa lleva a cabo el estudio de impacto acústico de los establecimientos y realiza el proyecto para su acondicionamiento acústico. También se encarga de las certificaciones de limitaciones de sonido mediante limitadores ECUDAP, homologados por el Ayuntamiento de Barcelona, y de limitaciones mecánicas de minicadenas y televisores, entre otras. Dr. Enginyer Atanasi Jornet también es la empresa delegada de ECUDAP para comercializar en Barcelona sus limitadores de sonido.

37


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.