Guia de serveis i partners 2021, Gremi de Restauració de Barcelona

Page 35

GEFA PREVEN

CONTACTA Xavier Giménez xgimenez@gefapreven.com T. 693 694 032 www.gefapreven.com

Servei de prevenció de riscos laborals Servicio de prevención de riesgos laborales

OFERTA ESPECIAL • Descompte del 25% en el servei de les quatre especialitats (inclou formació, pla de prevenció, avaluació de riscos, planificació preventiva, investigació d’accidents, emergències, etc.). • Descompte del 50% en el servei de disseny del pla de contingència. • Descuento del 25% en el servicio de las cuatro especialidades (incluye formación, plan de prevención, evaluación de riesgos, planificación preventiva, investigación de accidentes, emergencias, etc.). • Descuento del 50% en el servicio de diseño del plan de contingencia.

Gefa Preven, partner del Gremi des de fa set anys, vol aportar el seu granet de sorra a la recuperació del sector de la restauració a Barcelona. Per això, ha confeccionat una nova proposta econòmica per als agremiats, adaptada al moment de crisi que estem vivint. Gefa Preven és un servei de prevenció aliè de riscos laborals acreditat per la Generalitat de Catalunya des de l’any 2002, en les disciplines de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia, psicosociologia aplicada i vigilància de la salut. L’acreditació és vàlida a tot el territori nacional. Disposen de 12 oficines i més de 100 treballadors.

Gefa Preven, partner del Gremio desde hace siete años, quiere aportar su grano de arena en la recuperación del sector de la restauración en Barcelona. Por eso ha confeccionado una nueva propuesta económica para los agremiados, adaptada al momento de crisis que estamos viviendo. Gefa Preven es un servicio de prevención ajeno de riesgos laborales acreditado por la Generalitat de Cataluña desde el año 2002, en las disciplinas de seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía, psicosociología aplicada y vigilancia de la salud. La acreditación es válida en todo el territorio nacional. Cuentan con 12 oficinas y más de 100 trabajadores.

33


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.