Guia de serveis i partners 2021, Gremi de Restauració de Barcelona

Page 107

EL PAÍS

CONTACTA El País T. 914 400 135 suscripciones@elpais.es

Diari d’informació general Diario de información general OFERTA ESPECIAL Descompte del 41% en subscripció de dilluns a diumenge (només 40 €/mes). Descompte del 44% en subscripció anual (només 456 €/any). Descuento del 41% en suscripción de lunes a domingo (solo 40 €/mes). Descuento del 44% en suscripción anual (solo 456 €/año).

EL PAÍS és el diari de referència a Espanya i a nivell internacional. És líder en vendes i en opinió, amb més de quaranta anys de trajectòria. A més, inclou una oferta excel·lent en suplements de gran interès per als lectors. Modern, seriós i rigorós, EL PAÍS estén la seva oferta per tot el territori espanyol amb les seves edicions regionals, a més de la seva edició internacional.

EL PAÍS es el diario de referencia en España y a nivel internacional. Es líder en ventas y en opinión, con más de cuarenta años de trayectoria. Además, incluye una excelente oferta en suplementos de gran interés para los lectores. Moderno, serio y riguroso, EL PAÍS extiende su oferta por todo el territorio español con sus ediciones regionales, además de su edición internacional.

105


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.