Page 1

IKAROS nummer 3, 2012

Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Lidén

Rhodos och Kreta

Skandinaviska kyrkan är ett nätverk över hela Grekland. Under sommarmånaderna finns kyrkan också på Rhodos och Kreta.

Svensk vigsel utanför kapellet Agios Nicolaus på Rhodos. Den här sommaren har det kommit många brudpar till Rhodos för att gifta sig. Den svenska sommaren fick många frusna skandinaver att längta till Greklands sol och värme. Många passade på att gifta sig när man var i Grekland och det har varit fullt upp både på Kreta och Rhodos.

Att möta ett brudpar som kommer till Medelhavet är att möta två människor som vill komma bort från stressen och allt ståhej som det brukar vara omkring ett bröllop. Många längtar efter att ha en liten enkel ceremoni, där man får tid för varann och där innehållet är viktigare än ytan. Man vill få tid för varandra. Då är det meningsfullt att få vara präst och kantor, och skapa en ceremoni där kärleken får ord och mening för brudparen. Det blir en enkel och viktig gudstjänst där det viktigaste i livet gestaltas, - kärleken och den goda relationen mellan två människor. Det kommer många glada mail från brudpar som återvänt till Norden med varma minnen från en innehållsrik vecka i Grekland. Vi märker att kyrkan betyder mer än en enkel cer1

Foto: Kicki Lidén

emoni. Det som stannar kvar är orden om kärleken, samtalen om att glädjas med den som är glad och gråta med den som gråter, orden om att bäras av en kraft som är större än mig själv. Gudstjänsten under bar himmel blir en kraftstation för livet.


IKAROS nummer 3, 2012

erna som landet blir synligt, och det är därför som många återvänder hit år efter år. Man är bra på relationer och man är bra på att skapa goda möten. Sommaren är både sol och skugga. På Kreta och Rhodos blev det flera sjukbesök och kontakter med familjer som tvingats avbryta sin semesterresa p.g.a. sjukdom eller olycksfall.

Redaktörens rader

Skandinaviska kyrkan omfattar idag inte bara Athen utan hela Grekland. Mötesplatserna finns också i Thessaloniki och på Peloponessos, på Rhodos och Kreta. Skandinaverna möts i gudstjänster, skolor och klubbar. Vi uppskattar att komma och mötas i den verksamhet som finns på olika platser. Förra vintern mötte vi svenska skolan i Hersonissos när ett femtiotal personer träffades en lördagförmid dag. Sådana möten uppskattar vi mycket.

Foto: Kicki Lidén

Munkarna i det lilla klostret i Tsambika på Rhodos tog sig gott om tid att lyssna på en protestantisk präst från Sverige som arbetar i Grekland. Samtalet handlade om likheter och skillnader i dopgudstjänsten och andra gudstjänster. Jag berättade att jag vill lära mig mer om den ortodoxa kyrkan i Grekland och meningen med liturgin. I den svenska kyrkan handlar det mycket om att lyssna och förstå, medan den grekisk-ortodoxa kyrkan är mer inriktad på att göra liturgi och att uppleva med hjärtat.

När vi kommer till Rhodos och Kreta, får vi låna katolska kyrkor för att fira gudstjänster. Father Luke på Rhodos har till och med låtit bygga ett kapell för de nordiska gudstjänsterna. På Kreta firar vi mässa i katolska kyrkor där vaktmästaren hjälper till att duka fram nattvardsbordet. Gemenskapen med andra kyrkor är nödvändig och positiv. Gunnar Lidén, kyrkoherde

Father Anthimos (som betyder blomma) rådde mig att besöka det Heliga Berget, Athos i norra Grekland. Där finns originalet till vår stora Maria-ikon som vi har i vår klosterkyrka. Den räknas som den viktigaste ikonen i Grekland och när du kommer till Athos, så förstår du själv varför du har kommit dit, sa father Anthimos till mig.

Så är det nog med mycket i det här landet. Först när man är på plats och upplever med egna sinnen, så förstår man varför man har kommit hit. Och det är därför som det är viktigt att möta Grekland utanför Athen, i byarna och klostren, på öarna och i hemmen. Det är så många förutfattade meningar om Grekland som inte riktigt stämmer när vi lär känna människorna här. Det är just i mötet och relation-

Finska volontärer -Greetings from Finland! We are Juuso and Arto, students to become Bachelors of Social services. We are doing our practical training here in the Seamen’s Church of Athens. We will be staying here for three months, and you can meet us at the church almost every day! We are looking forward meeting you, so please drop by at the church and we can have a small chat about weather, politics, cucumber-pies, astrology or your favorite topic of discussion! Juuso & Arto 2


IKAROS nummer 3, 2012

Utlandskyrkans ombud

Paulusgården

Svenska Kyrkan i Utlandet har många eldsjälar i Sverige som verkligen bryr sig om att Utlandskyrkan finns både på kartan och i verkligheten. Det behövs information på hemmaplan och inspiration för att Svenska Kyrkan kan fortsätta att finnas runt om i världen. Frivilliga lokala ombud finns i hela Sverige för att berätta om vad Utlandskyrkan är och gör. 25-28 oktober hålls en ombudskonferens i Athen. På lördag kväll den 27 oktober kl 18 möts vi till kvällsmässa i St Paul´s Church tillsammans med Utlandskyrkans ombud och efter mässan anordnar vi ett samkväm när ombuden får tillfälle att möta församlingen i Skandinaviska kyrkan. Vi hoppas att många kan vara med och berätta om vad kyrkan betyder i tider när den ekonomiska krisen påverkar alla, både skandinaver och greker.

Adress: Daidalou 18, Plaka. 105 58 Athen www.svenskakyrkan.se/grekland

Kyrkstämma

Under hösten kommer vi att samlas till tre samtalskvällar på tisdagar kl 19. Kyrkoherde Gunnar leder samtalen som tar sin utgångspunkt i tre Paulus-ord. Det handlar om enighet, gudsbild och empati. Paulus skrev; här är icke jude eller grek, man eller kvinna, alla är vi ett i Kristus. Men - hur är det idag? Vart är vi på väg? Välkommen till samtal i Paulusgården.

Kyrkoherde Gunnar Lidén, mobil 6946 072 428 Assistent/kantor Kicki Lidén, mobil 6978 241 398 Husmor Birgitta Schönberg, tel. 210 451 6564 Finsk socialkurator Mari Hilonen, mob 6977 715 228 Kassör Eva Lancing, tel. 210 451 6564 Vaktmästare Kirsi Rokosa, tel. 210 451 6564 Norsk präst, Jermod Hausberg, (+357) 99 85 80 21 Finsk präst, Pertti Hell,(+30) 2241029304 Dansk präst, Klaus Frisman, mail: CFR@KM.DK Kyrkans expedition och café, tel. (+30) 210 451 6564 Mail: aten@svenskakyrkan.se

Samtalskvällar

Gudstjänsten på första söndagen i advent är en glad och festlig inledning på adventstiden fram till jul. I år tänder vi det första adventsljuset den 2 december i St Paul´s Church kl 18. Kören sjunger Hosianna tillsammans med församlingen och vi hälsar adventets konung som rider in i Jerusalem på en åsna. Det nya kyrkoåret börjar. Efter gudstjänsten samlas vi i Paulusgården till adventskaffe och kyrkstämma. Detta är ett församlingsmöte när alla är med om att välja nytt kyrkoråd som är Skandinaviska kyrkans styrelse, som sammanträder varje månad under året. Alla som betalat medlemsavgiften till församlingen är välkomna att rösta.

Kreativ Verkstad

Inger Carlsson fortsätter jobba med oss på lördagarna. Verkstaden är öppen mellan 10.30-13.30. Höstens tema: Astrid Lindgrens personer och sånger. Välkomna!

OPENING HOURS PAULUSGÅRDEN: Monday 12 - 8 PM, Tuesday 12 - 8 PM, Wednesday 12 - 8 PM Thursdag 4 - 8 PM, Friday closed, Saturday 08.30 AM - 2 PM, Sunday 6 - 9 PM 3


IKAROS nummer 3, 2012

September-december SEPTEMBER 23, sönd kl 18 Söndagskväll i Paulusgården. Lidén. Grill takterrassen. 24, mån kl 19 Körstart 25, tis kl 16 Stickcafé, basarverkstad 25, tis kl 19 Svensk filmkväll. STIG-HELMER STORY svensk film av Lasse Åberg. Servering 26, ons kl 19 Frigörande dans start. Ledare; Kicki Lidén. Medlem gratis, icke medl. 10 € per gång 29, lör kl 10.30 Kreativ Verkstad start. Öppet 10.30-13.30. 30, sön kl 18.00 Söndagsmässa, Paulusgården. Kören, Lidén

OKTOBER 2, tis kl 16 Stickcafé 6, lör kl 10.30 Kreativa Verkstaden 7, sön kl 18 Söndagkväll i Paulusgården. Finsk gudstjänst. Musik med Art0 och Juuso 9, tis kl 16.00 Café, basarverkstad 9, tis kl 19.00 Finsk filmkväll. KOTIRAUHA. Kaffe och bullar. 13, lör kl 10.30 Kreativa Verkstaden 13, lör kl 14-17 Workshop med kyrkokören, Kicki Lidén 14, sön kl 18 Söndagkväll i Paulusgården. Tacksägelsedagen. Lidén 15, mån kl 19 Körövning 16, tis kl 16 Stickcafé, basarverkstad

Nästa IKAROS utkommer den 20 november, 2012 16, tis kl 19 Samtalkväll med kyrkoherde Gunnar. Tema: Är enhet möjlig? 17, ons kl 19 Frigörande dans 20, lör kl 10.30 Kreativa Verkstaden 21, sön kl 19 Söndagkväll i Paulusgården. Dansk gudstjänst, Klaus Frisman 22, mån kl 19 Körövning 23, tis kl 16 Stickcafé, basarverkstad 23, tis kl 19 Svensk filmkväll, SJU MILJONÄRER. Servering 24, ons kl 19 Frigörande dan 25-28 okt Konferens i Athen; Svenska ombud för Utlandskyrkan 27, lör kl 10.30 Kreativa Verkstaden 27, lör kl 18.00 Lördagsmässa, St Paul´s Church. Kören. Lidén 28, sön Ingen gudstjänst, kyrkan stängd. 29, mån kl 19 Körövning 30, tis kl 16 Stickcafé, basarverkstad 30, tis kl 19 Samtalskväll. Tema: Har vi samma Gud? 31, ons kl 19 Frigörande dans

5, mån kl 19 Körövning 6, tis kl 16 Stickcafé, basarverkstad 6, tis kl 19 Finsk filmkväll, SOVINTO. Kaffe och bullar. 7, ons kl 19 Frigörande dans 10, lör kl 10.30 Övning inför Lucia. Ingen Kreativ Verkstad 11, sön kl 18 Söndagskväll i Paulusgården, Lidén 13, tis kl 16 Stickcafé, basarverkstad 13, tis kl 19 Svensk filmkväll; MAMA MIA. Servering 17, lör kl 10.30 Kreativ Verkstad 18, sön kl 18 Söndagkväll i Paulusgården, Lidén 19, mån kl 19 Körövning 20-22 nov Caféet stängt pga basarförberedelser 23-25 nov Julbasar, fredag söndag kl 12-20 26, mån kl 19 Körövning 27, tis kl 16 Stickcafé 27, tis kl 19 Samtalskväll om empati. Gunnar Lidén

DECEMBER

NOVEMBER

3, lör kl 10.30 Kreativa Verkstaden 3, lör kl 19 Gudstjänst, Thessaloniki, Lidén 4, sön kl 18 Söndagkväll i Paulusgården. Ljusmeditation, Lidén

1, lör kl 10.30 Övning inför Lucia. Ingen Kreativ Verkstad 2, sön kl 18 Första adventsgudstjänst i St Paul´s. Kören. Lidén. Kyrkostämma med val till kyrkoråd efter gudstjänsten

Förberedelser för julbasaren 4

IKAROS 3 2012  
IKAROS 3 2012  

Kyrkoblad för Skandinaviska kyrkan i Grekland

Advertisement