Page 1

Grejsdalens Efterskole

2009

nr 2

side 2 Dannelse i tiden

Hvor blev de af ? Helene er igang med konstabeluddannelsen med henblik på en udsendelse. læs mere side 6

side 3 Ny voluntør Status på halbyggeriet Side 4 Københavnertur 09 side 5 Klostertur & Sponsorløb side 6 Hvor blev de af?

side 7 Fra nylon til pigtråd Program for elevstævne


2 Grejsdalens Efterskole Grejsdalsvej 176 7100 Vejle Tlf. 7582 2377 Fax 7582 1964 @ ge@grejsdalens.dk Web www.grejsdalens.dk

Dannelse i tiden

af: Carsten Linde Sørensen Vi driver efterskole fordi vi vil vores elever noget – vi ønsker at lede dem igennem en dannelsesproces. På GE tilbyder vi et fælles rum for socialisering. Vores skoleform er ramme om undervisning, dannelse, fritid og indkredser hele ungdomslivet på en gang i en periode. Det skaber sammenhæng og helhed i de unges skoleliv og er et markant alternativ til en ellers fragmenteret hverdag, hvor de skal krydse mellem tid, sted og rum i skole, familie, arbejde, og fritid. Vi samler dem i et fællesskab om skolen, dens værdier og det at være unge. Det ser vi som et spændende projekt i en tid, hvor ingen sandhed længere har universel gyldighed. Alt står til løbende forhandling og nytolkning. Den opløsning og orienteringsløshed det skaber, ønsker vi på GE at møde med et tydeligt dannelsesprojekt. Her udfordres vi af at individualisering, er blevet et vilkår, uanset om vi bryder os om det. Man kan fristes til at stille spørgsmål ved, om det projekt kan lykkes i en tid, hvor de unge er mere og mere fokuserede på deres egne individuelle livsprojekter. Oprindeligt var efterskolens rolle at støtte den enkelte i forhold til det livsforløb, der var lagt fast på forhånd. Nu handler dannelsesprojektet mere om at støtte den enkelte i at skabe sit eget livsprojekt, frem for en fælles dannelse.

Formand Peder Andreasen Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Forstander Knud Dideriksen Grejsdalsvej 177 7100 Vejle

Viceforstander Carsten Sørensen Enghaven 68, Grejs 7100 Vejle Redaktion Carsten Sørensen Johannes Toftdal info@grejsdalens.dk Abonnement Man kan tegne abonnement på GEhør. Prisen er kr. 75,- for ét år og kr. 300,for fem år. Kan bestilles hos Lise på 7582 2377

Det stiller store krav til ledelse og medarbejdere når det fælles dannelsesprojekt skal fastholdes ikke over for en gruppe på 100 men over for 100 individer. De er hvert sit sted, på vej i hver sin retning og har brug for at blive mødt forskelligt. Hvordan skaber og formulerer man et dannelsesprojekt under disse forhold? Vi kan vælge et dannelsesprojekt, der går mod tiden og stå markant og fast på det vi formulerer som vores alternative dannelsesprojekt. Det betyder vi må bygge skole på livs- og læringsformer, der står som utvetydige alternativer til opløsningstendenser i kulturen. Denne position problematiseres ved at dannelsen kommer til at fremstå uden sammenhæng med den aktuelle sociale og kulturelle virkelighed. Dermed står vi med et dannelsesprojekt der ikke giver mening for de unge. Alternativet er et dannelsesprojekt i tiden. Vi må løbende skabe en skole, der responderer på tidens bevægelser, uden at insistere på et dannelsesprojekt, der ikke har forbindelse til tilværelsen uden for skolen. Vi må møde vores elever på en måde, der tilgodeser deres individuelle søgebevægelser, samtidig med at vi foreslår og tilbyder nye muligheder, rammer og nyorienteringer. Derfor må vi kende tiden og kende de unge så vi kan møde dem der hvor de er med skolens værdigrundlag og den dannelse det fører med sig.

Husk at melde dig ind i vores officielle facebook-gruppe: Grejsdalens Efterskole

Se sjove videoer fra skolen på vores youtube-channnel: http://youtube.com/user/grejsdalenefterskole


3

Ny voluntør

af: Jesper Sundgaard I skoleåret 09/10 er GE’s volontørstilling besat af, tro det eller lad være, en sjællænder… Jeg hedder Jesper Sundgaard og kommer egentlig fra en lille flække ved navn Dianalund på Vestsjælland. Fødeåret er 89, så jeg føler mig stadig ung og frisk, ikke mindst til lærermøderne.

Indimellem kan jeg føle mig lidt som et tov, midt i et godt gammeldags tovtrækkeri...

Der er ikke meget 8-16 job over mit liv her på stedet, og det sætter jeg stor pris på. Generelt er jeg meget fri til, at bidrage med det jeg nu kan, det betyder så også bare, at fremgang og kvalitet er svært at måle. Det er noget nemmere at spore succes i en diktat end i den storebror-rolle jeg har. Og indrømmet: det kan være frustrerende. Når det så er sagt, så har jeg oplevet stor glæde og entusiasme i de Jesus-caféer vi har holdt, et koncept som jeg så småt er blevet vild med. Jeg sætter min lid til, at jeg igennem disse aftener og andre gode stunder kan være en hjælp og støtte for både troende og ikke-troende elever. Mit ønske er, at vi sammen må lære sandheden at kende, og at den må sætte os fri. Fri til at være dem vi blev skabt til at være. Tak om I vil bede for mit arbejde. Det har jeg brug for.

Hvis vi går fire år tilbage i tiden, var jeg sjovt nok også at finde i Jylland, dog noget længere sydpå. Luthersk Missions Efterskole i Løgumkloster dannede ramme om mit eget efterskoleophold, et ophold der gav mig så meget, at jeg har en frygtelig lyst til at bidrage til noget lignende for vores kære elever her i Grejsdalen. I sommeren 2008 kunne jeg så storsmilende iklæde mig en velfortjent blå hue efter to lærerige år på HF i Holbæk. To år, som jeg i øvrigt må trække lidt på, når vikardækningen kalder, og tiden til forberedelse er knap eller ikke eksisterende. Så tilgiver jeg stille og roligt diverse småfanatiske lærere med hang til en bred vifte af fag, der underviste mig på godt og ondt. I tiden herefter kom først Post Danmark og derefter en gennemsnitsbørnehave ind i billedet, inden turen gik til Israel i knap fire måneder. Gud bar mig igennem alle udfordringerne og viste sin store godhed imod mig. Den bedste guide jeg kender, sørgede også senere hen for at sparke mig til jobsamtale her i Vejle, og jeg blev altså den heldige kartoffel, der løb af med dette glædelige, spændende og udfordrende job. Indimellem kan jeg føle mig lidt som et tov, midt i et godt gammeldags tovtrækkeri. Der bliver ”hevet” i mig fra begge sider, forstået på den måde at min tid og ressourcer til stadighed skal investeres med omtanke dels i lærerstaben, dels i elevflokken. Det er naturligvis en balancegang at være bindeled, men jeg er utrolig glad for at være hvor jeg er.

Status på halbyggeriet

Byggeriet skrider stadig frem som planlagt og hallen vil stå færdig til vinterferien 2010.


4

Københavnertur 09 Der var mange ting der var vildt fedt, ved at være i københavn, både med fællesskabet og det vi var ude at se. Men noget af det fedeste var nok da vi var i eksperimentariet, hvor Natalie, Anne Katrine og jeg lavede sæbebobler rundt om os selv. Det var også fedt at være i DGI-byen, hvor vi spillede vandpolo, og hvor vi piger skulle vise, at vi også var seje og kunne hoppe fra vipperne. Mathilde Lykke Kjeldgaard IT10

Alle elever fik muligheden for at komme i svømmehal i DGIbyen. Vi var en stor gruppe der besluttede os for at spille vandpolo, hvor lærerne også var med og det var en rigtig fed oplevelse, hvor man fik et tættere forhold til både de andre elever og lærerne. Torben Løwendahl Pedersen 10+

I københavn var hele musikholdet inde og få en rundvisning i operaen. Det var super hyggeligt og vi fik da også sejlet lidt i båd + havde den sjoveste shoppingtur bagefter. Anne Katrine Justesen IT9


5

Klostertur

af: Jannie Kongensgaard & Alice Møberg Den 6.-8. oktober var 10+ på den årlige klostertur. Turen gik igen til Hellig Kors Kloster i Lem, hvor vi skulle på tre dages retræte. Vores udgangspunkt var, at vi ikke havde noget dagsprogram. Vi skulle ud af hverdagens stressende rammer, uden skema og støj. Noget vi også fastede fra var mobiler, computere og andre forstyrrende midler. Vores hverdag var bygget op om tidebønnerne, som lå fire gange om dagen. Frygt ikke

Salme 37, 5

Om eftermiddagen fra ca. 13-18 havde vi stilletimer. Dette gik ud på, at vi kunne være os selv, og lave lige hvad vi ville på vores enmandsværelse. Denne tid gik med at være stille, læse i en bog, tænke over vores klosterord, læse i bibelen, eller bare sove, hvis det var det man havde brug for. Om aftenen hyggede vi os med hinanden, og lærte hinanden meget bedre at kende. Vi spillede kort, sang lovsange og snakkede sammen. Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind.

Salme 121, 1-2

Victorias klosterord

Jeg løfter mine øjne mod bjerget. Hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Helene Lilleøres klosterord

Cecilies klosterord

Den første formiddag hjalp vi Lars (klosterfar) med praktisk arbejde. Det var bl.a. at flytte møbler, rive lyng, save brænde og grave. Tiden fløj afsted, og da vi skulle hjem ville vi gerne være der tre dage længere! Turen har betydet rigtig meget for os, og for vores indbyrdes fællesskab i klassen. Vi har både haft det sjovt, men også sat pris på de dybe samtaler om tro og livet. Personligt har vi lært, at det engang i mellem er godt at være alene, både med sig selv og med Gud. At træde ud af hverdagens faste rammer, og tage sig tid til at være sig selv og mærke efter. Det er noget af det, vi tager med fra klosterturen, og som vi helt konkret kan bruge i vores eget liv.

Sponsorløb

af: Carsten Linde Sørensen På GE har vi tradition for at afholde skolens missionsdag, hvor vi samler ind til godgørende formål. Tidligere har vi støttet børnehjem o.l. Den 23. oktober afholdt vi et cykelsponsorløb, hvor pengene i al beskedenhed gik til inventar i vores nye hal. Både elever og medarbejdere var i sving og i skrivende stund har vi cyklet 56.500 kr. ind. Vi takker alle bidragydere for hjælpen.


6

GEnsyn af: Helena Kristina Petersen Jeg gik på årgang 04/05, hvor skolen gik under navnet Grejsdalens Ungdomsskole. Var elev i den seje 10. Ø, hvor størstedelen var piger, deraf stammer bogstavet Ø, som stod for østrogen. Dette var et rigtig godt og udviklende år for mit vedkommende og jeg vil ikke være det foruden. I tiden efter det, har jeg beskæftiget mig med lidt af hvert. På den boglige og litterære side blev jeg student i sommeren 2008. Jeg startede som studerende på Maribo Gymnasium på Lolland, samme år jeg stoppede på efterskolen. Dette var lidt af et kulturchok for mig, da jeg kom fra GE, hvor man sov, havde undervisning til hverdag og var sammen med folk 24/7. På efterskolen havde man heller ikke så mange lektier og opgaver som da jeg startede i 1.g. Her skulle man også selv til at sørge for at komme op til tiden og havde ikke lige en værelseskammerat til at hive en i ørerne. Disse 3 år, gav mig en udvikling inde for mange faglige områder som jeg har kunnet bruge senere hen. Efter jeg blev student i sommeren 08, havde jeg lige et lille halvt års sabbat, inden jeg skulle i gang med noget igen. Besluttede mig for, at jeg ikke bare skulle gå og dovne den af, så sommerferien 08 startede allerede med et lille job som informationsmedarbejder i Knuthenborg Dyrepark. Her skulle jeg hjælpe og vejlede de besøgende gæster. Dette job var jeg rigtig glad for, da der ikke var to dage der var ens. Plus at man mødte mange forskellige typer af mennesker. Jeg fik en på opleveren og den sociale udrustning og selvtilliden blev især styrket. Dernæst startede jeg som lærervikar på 2 forskellige skoler. Her fik jeg til opgave at undervise i centerklasser med børn som trængte til lidt mere omsorg og undervisning, og almindelige klasser. Underviste børn på 1.-8. klassetrin. En udfordring var fx at skulle undervise i matematik, da jeg selv havde svært ved det i skolen, så der kom jeg på arbejde, men tog det med et smil og prøvede mig frem. Hele denne vikarperiode varede til februar 2009, hvor jeg startede som værnepligtig. Startede den 2. februar på Vordingborg Kaserne (Det danske logistik Center). Havde meldt mig frivilligt, da jeg godt kunne tænke mig at prøve noget nyt og koble lidt

Sport for alle pengene af: Johannes Toftdal Vi har i indeværende skoleår droppet obligatorisk idræt for i stedet at oprette både volleyball, håndbold, arobic, badminton, fodbold, løbehold, osv. som faste valgfag. Dette er for os den mest naturlige konsekvens af, at vi allerede dette skoleår kan indvie vores nye hal. Vi ønsker stadig, at vore elever skal have gode muligheder for fysisk aktivitet i hverdagen, og glæder os til at give idrætten på Grejsdalens Efterskole et længe tiltrængt løft. Af spændende input i idrætsundervisningen kan nævnes, at Idræt & friluftslinien lige har haft besøg af to instruktører fra Dansk Fægte-Forbund. Her fik eleverne lov at prøve kræfter med sportsfægtning med kårde.

af fra skole, bøger og bare det at sidde stille på en skolebænk. Ville udfordres lidt og jeg fortryder ikke mit valg. Faktisk er jeg stadig soldat nu. Værnepligten sluttede den 29.maj 2009, hvor alle dem der ikke havde søgt videre skulle aftrædes for sidste gang og sendes hjem. Startede så som KSE (Konstabelelev) den 1. juni, hvilket jeg så også er dags dato. Denne uddannelse har givet mig meget. Har taget kørekort til lastbil, fået certifikat til truck, da det er nogle af de ting som kræves. Er på en masse kurser hele tiden, men dog ikke dermed sagt der ikke er andet på programmet. Idræt og førstehjælp er også ting der priotriteres højt, da vi jo skal kunne holde os i form og kunne de ting vi bliver udsat for. Alt dette er med henblik på en udsendelse her til februar næste år. Jeg er vokset en del med opgaverne. Vi skal vise os som voksne mennesker og udvise respekt for vores medmennesker. Vi skal kunne tage stilling og initiativ selv. Jeg er også blevet rigtig god til rengøring, da der de fleste morgener står stueeftersyn på programmet. Så der er ikke noget med at ligge og snue til langt ud på formiddagen. Det er op om morgenen, gøre rent og være klar til en ny dag med udfordringer.


7

Fra nylon til pigtråd af: Johannes Toftdal En grå efterårstirsdag lister jeg ind i store musik til lyden af klassisk spansk guitarmusik. Her sidder Niels og underviser Liljan i klassisk guitar.

Jeg spørger Liljan hvorfor hun har valgt at få soloundervisning i guitar: “Jeg har en søster, der lærte at spille klassisk guitar og jeg synes det lyder så smukt. Derfor begyndte jeg også selv. Jeg har spillet i 6 år og havde lyst til at videreudvikle mig.” Efter Liljan kommer Claudia ind. Hun pakker en sort skindende westerguitar ud og begynder at repetere pentaton-skalaer med

Niels, hvorefter de skiftes til at improvisere, imens den anden akkompagnerer. Jeg spørger tilsidst Niels hvorfor han har instrumentalundervisning: “Det er så hyggeligt med de små hold, og så er det sjovt at undervise elever i et fag de virkelig gerne vil, noget de har interesse i. Jeg underviser i både klassisk/spansk, western og elguitar og genrerne er klassisk, rytmisk, akkordspil og improvisation.”

Elevstævne - lørdag den 14. november 2009 Endnu en gang har vi glæden af at kunne invitere alle gamle elever til elevstævne. Vi håber, at mange vil møde frem den 14. november for at være med til at skabe en festlig dag, med gensynsglæde. Elevstævnet er for skolen et af årets højdepunkter, hvor tidligere elever og kammerater kan få en dag, hvor gamle minder kan opfriskes. Men dagen er også til for at styrke fællesskabet omkring vores skole. Enhver skal være velkommen til at komme og skabe en hyggelig dag i fællesskab med gamle venner. På elevforeningens og medarbejdernes vegne Kristian Mach Kristensen og Knud Dideriksen Program for Elevstævnet 12.00 Jubilæumsmiddag (mulighed for at få taget årgangsbilleder) 14.00 Generalforsamling og nyt fra skolen v/Knud D. 15.00 Jubilæumskaffe i klasselokalerne og kaffe i spisesalen 15.30 Fremvisning af skolens nye hal 17.30 Aftensmad og kaffe 19.30 Koncert med Light up Lion Dette års Jubilarer - og det er ALLE fra elevholdet som fejrer jubilæum, uanset om man gik på skolen endnu et år

5 år : 2003-2004

10 år: 1998-1999

15 år: 1993-1994

Tilmelding til jubilæumsmiddagen skal ske inden den 9. november 2009: E-mail: lj@grejsdalens.dk Telefon: 75822377 eller post

20 år: 1988-1989

osv. På www.grejsdalens.dk er der et link til det komplette program


8

Et lys i et mørkt kloster af: Line Madsen & Rebekka Kirk Nielsen På klosterturen havde vi masser af tid til at læse i vores bibel. Jeg læste salme 119 flere gange, og den fik mig til at tænke over mange ting. Blandt andet at jeg ikke skal følge mine egne veje, jeg skal ikke lytte til mig selv hver gang. Men jeg skal følge Jesus, følge hans sti og tage imod hans ord. I nærheden af Jesus er jeg mere beskyttet, derfor skal jeg følge lyset på Guds sti. Vi vælger dog mange gange at vende os væk fra lyset, og gå den anden vej, på den forkerte sti. For det er ofte lettest i den situation vi er i. For at få del i det lys Gud vil dele med os, skal du blot tro og leve i hans nærhed. Hvis der ikke var noget lys her i verden, ville der ikke være liv, alt ville være mørkt og koldt, og du ville ikke være her.

Salme 119, 105 Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Da vi på vores klostertur var til den sidste aftenbøn, var kirken kun lyst op af mange levende lys. Inden vi gik slukkede vi alle, undtagen et. Det lyste utrolig meget op, det var fantastik at se, hvor meget oplysning et enkelt lys kan sprede. Lyset er som Gud i mørket, lige meget hvor mørkt der er, så vil han altid lyse op foran dig. Han ønsker at nå dig med sit lys. At give dig varme, så du kan føle dig tryg.

Fødselsdag & jubilæum

af: Carsten Linde Sørensen I anledningen af Knuds 50 års fødselsdag og 25 års jubilæum i efterskoleverdenen afholdte skolens bestyrelse en reception fredag d. 9. oktober. Mange var mødt op for at fejre denne dag sammen med Knud, gamle elever, medarbejdere, nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer, folk fra baglandet, andre forstandere samt forældre. Der blev holdt taler og festlige indslag fra både elever og medarbejdere. Vi takker alle der var med til at festligholde denne dag sammen med Knud.

uge 47 uge 48 uge 51 18. dec. uge 3 29. jan. 5. feb.

Kalender

Brobygning + OSO(10. kl.) og praktik(9. kl.) Brobygning + OSO(10. kl.) og projektopg.(9. kl.) Terminsprøver

uge 7 uge 9 6. mar.

Vinterferie Musicaluge Musical & halindvielse

Juleafslutning for elever og forældre Udlandstur - Sverige Konsultation Konsultation

27. mar. uge 13 uge 18 9. maj

Gensynsweekend Fagdage Skriftlig eksamen Forårsfest

Deadline til næste nummer: 1. maj | Næste nummer udkommer ca. 1. juni | følg nyhedsstrømmen på www.grejsdalens.dk

GEhør november 2009  
GEhør november 2009  

Elevbladet GEhør fra november 2009

Advertisement