Page 1

С финансовата подкрепа на програма  “Основни права и гражданство” на  Европейския съюз 


Млади хора по целия свят се събират заедно в младежки организации, клубове, съвети и структури и работят за социална промяна. Младежкият активизъм набира скорост, въпреки пренебрежителното отношение на обществото към младите хора, много характерно за българската действителност.

Борейки се с предразсъдъците на възрастните, младите хора мислят и действат, опитвайки се да решат различни проблеми – да повишат младежкото участие, младежката заетост, да защитят околната среда, да популяризират здравословен живот, да ограничат разпространението на СПИН и много други.

Ясно е, че всички тези младежки организации изповядват огромна част от европейските ценности. Но остава въпросът – дали споделяме всички тях? Правим ли достатъчно за изграждането на толерантни общности, в които всички участват пълноценно? Дали сме толкова отворени и широкоскроени, колкото си мислим? Дали не допускаме практики на изключване в собствените си екипи, дейности и проекти?

От 2010 година Фондация С.Е.Г.А. работи по инициатива, наречена CHARM (ЧАР). Целта ни е младежката сфера да бъде освободена от расизъм и други форми на нетолерантност; да бъде пространство, в който всеки може да се включи на равни начала и да развива себе си и общността си, работейки за социална промяна. За целта организираме редица дейности в България и други европейски страни, насочени към младежки организации, центрове, клубове и неформални групи. И искаме да ги направим малко почаровни.

С финансовата подкрепа на програма  “Основни права и гражданство” на  Европейския съюз 


Обучението е предназначено за председатели, членове и доброволци на младежки клубове, организации, центрове, държавни и общински структури:

Целите на обучителния семинар са: 



Да изостри чувствителността сред младежки организации във връзка с расизма и други видове нетолерантност; Да изгради знания, умения и ценности във връзка с правата на човека и връзката им с младежката сфера;



Отворени за нови идеи;



С желание да научат повече за антирасизма и правата на човека.

НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КАКВА Е ОСНОВНАТА ВИ СФЕРА НА ДЕЙНОСТ!

Или казано накратко—да пръсне ЧАР сред младежките организации в България. Започваме на 30 август по обяд и приключваме на 1 септември по обяд. За 2013 година говорим :)

Повече от щастливи сме да съобщим, че семинарът ще се проведе в хотел Riu Pravets, град Правец. h p://riupravets.bg/  

На участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак. В замяна очакваме пълно и активно участие.

Ако имате желание за участие, моля попълнете приложения формуляр и го изпратете на адрес cega@cega.bg не покъсно от петък, 23 август 2013 г. Ще бъдат избрани 20 участници – представители на различни организации. При изборът ще бъдат взети предвид географска и полова равнопоставеност. Всички кандидати ще получат информация за резултатите най-късно в понеделник, 26 август 2013 г.

С финансовата подкрепа на програма  “Основни права и гражданство” на  Европейския съюз 


Обучението ще бъде организирано по методология, базирана на неформалното образование и ще се води от екип млади обучители, преминали специално международно обучение в Гърция през месец юли 2013 година.

Обучението се организира в рамките на двугодишен международен проект, подкрепен от Европейския съюз. До края на 2014 година ще има дейности на местно и международно ниво.

През месец ноември ще има още едно подобно обучение, така че ако тези дати са ви неудобни, следете www.facebook.com/ Charming за следваща възможност. Подобно двумодулно обучение организирахме през 2010 година с над 20 младежки организации от страната. И беше супер! Фондация С.Е.Г.А. съществува от 1995 година и оттогава работи с общности в неравностойно положение. Към момента реализираме няколко младежки проекта. Следете ги на www.facebook.com/ CEGAFoundation.

С финансовата  подкрепа на програма  “Основни права и  гражданство” на  Европейския съюз 

Charming Training  

Call for applicants to attend Youth Training

Advertisement