Page 1

Kmeijsko gozdarska zadruga Ribnica z.o.o. Škrabčev trg 18, 1310 Ribnica - Slovenija

KATALOG LESENIH IZDELKOV SUHE ROBE

+386 (0)1 835 13 00 +386 (0)1 835 13 10 uprava@kgz-ribnica.si

www.kgz-ribnica.si


Katalog lesenih izdelkov suhe robe

~1~


www.kgz-ribnica.si

K ATA LO G I Z D E L KOV S U H E RO B E Izdelovanje suhe robe ............................................................................................................4 Kuhalnice, nož za testo, vilice, žlice ........................................................................................5 Trhtala, pincete, kladiva, valarji..............................................................................................9 Krožniki ................................................................................................................................11 Deske ...................................................................................................................................12 Špine, zobotrebci .................................................................................................................14 Vevnice ................................................................................................................................15 Ribežni, sita ..........................................................................................................................16 Stojala, pladnji, terilci ...........................................................................................................17 Orodja, držala ......................................................................................................................19 Šatulje ..................................................................................................................................21 Posode .................................................................................................................................22 Pasti .....................................................................................................................................25 Lestve, stolice, pralnice ........................................................................................................26 Maserji, obuvalne žlice .........................................................................................................27 Ostalo - ščipalke, odpirači, pipe, pručke ...............................................................................28

~2~


Katalog lesenih izdelkov suhe robe

~3~


www.kgz-ribnica.si

I ZDELOVANJE SUHE ROBE Najstarejša in najbolj množična domača obrt v Sloveniji je izdelovanje lesenih predmetov, ki jih potrebujejo posamezna gospodinstva in gospodarstva pri vsakodnevnem opravilu. Saj si ne moremo predstavljeti domačije brez žlic, kuhalnice, rešeta, škafa, grabelj ali še stotine drugih lesenih predmetov, ki se jih je sčasoma prijelo ime suha roba. Do konca prejšnjega stoletja je bila domača lesna obrt še živa od Ljubljanskega barja do Kolpe, na Notranjskem in Gorenskem. Nagli razvoj industrije je v 20. stoletju močno zavrl lesno obrt, ohranila se je vse do danes na gosto poseljenih in z lesom bogatih področjih Ribniške doline, Slemen, Velikih lašč vse do Roba in Krvave peči ter proti vzhodu v Suhi krajini, zlasti v dobrepoljskem okolišu. Suha roba je prvič izpričana v 14. stoletju s sejemsko listino iz Loža. O njej izvemo tudi, ko je cesar Fridrik III leta 1492 dovolil Ribničanom izvažati živino, platno in razne lesene predmete, leskove obroče in smrekove obode na Hrvaško in v druge obmejne dežele. Tako postane les pomemben vir za preživljanje malih kmetov na siromašni zemlji. Vendar ne lesna masa v današnjem smislu sečnje in predelave lesa, ampak je v les vloženega toliko delovnega kapitala in iznajdljivosti, da je vrednost gozdnih površin dvignjena do najvišje možne mere. Vsaka še tako majhna posest je izrabljena: od smrekovih debel do leskovega in drenovega grma, od javorja in jesena ter češnje do vrbovega šibja ob vodi. Izdelovanje suhe robe je enakomerno porazdeljeno na vse družinske člane, od gospodarja in žene ter otrok do starke, ki sedeča pri mizi obrača nožič in izdeluje zobotrebce. Splošno znana delavnost in iznajdljivost se ni kazala samo doma, ampak tudi pri prodaji izdelkov daleč prek meja ožje domovine, kajti suha roba je neločljivo povezana s krošnjarstvom. Danes izdeluje lesna domača obrt, poleg tradisionalnih predmetov, leseno embalažo in palete za industrijo, veliko pa tudi miniaturnih izdelkov za naraščajoči turizem. Poleg žlic in lopatic so iskane lesene pincete, solnice, leseni krožniki, poslikani sodčki itd. Mrzlo plastiko industrijske izdelave, ki se je po vojni tako razbohotila, je iz človekovih bivalnih prostorov v razvitem svetu že začela izpodrivati toplina lesa ročno izdelanih okrasnih in uporabnih predmetov.

~4~


Katalog lesenih izdelkov suhe robe

K UHALNICE , NOŽ ZA TESTO , VILICE , ŽLICE

~5~

00692

KUHALNICA OKROGLA OTROŠKA 18 CM

00306

KUHALNICA OKROGLA 28 CM

00313

KUHALNICA OKROGLA 50 CM

00314

KUHALNICA OKROGLA 60 CM

00315

KUHALNICA OKROGLA 70 CM

00316

KUHALNICA OKROGLA 80 CM

00317

KUHALNICA OKROGLA 90 CM

00318

KUHALNICA OKROGLA 100 CM

00319

KUHALNICA OVALNA 20 CM

00320

KUHALNICA OVALNA 25 CM

00321

KUHALNICA OVALNA 30 CM

00322

KUHALNICA OVALNA 35 CM

00323

KUHALNICA OVALNA 40 CM

00329

KUHALNICA LUKNJA, KONICA 25 CM

00331

KUHALNICA LUKNJA, KONICA 28 CM

00332

KUHALNICA LUKNJA, KONICA 30 CM

00334

KUHALNICA LUKNJA, KONICA 35 CM

00339

KUHALNICA KONICA 25 CM

00342

KUHALNICA KONICA 30 CM

00344

KUHALNICA KONICA 35 CM


www.kgz-ribnica.si

01070

ŠPATULA MALA 17 CM

00352

ŠPATULA Z ZAREZAMI 30 CM

00353

ŠPATULA Z LUKNJAMI 30 CM

00349

ŠPATULA NAVADNA 30 CM

00354

POLENTAR 30 CM

00356

POLENTAR 40 CM

00359

POLENTAR 60 CM

00361

POLENTAR 80 CM

01085

VILICE ZA ČEVAPČIČE 30 CM

00550

VILICE ZA ZELJE 30 CM

00796

NOŽ ZA MASLO 18 CM

00548

NOŽ ZA TESTO 30 CM

00557

ŽLICA JEDILNA 25 CM

00781

JEDILNI PRIBOR NEMŠKI 30 CM

01123

JEDILNI PRIBOR 30 CM

~6~


Katalog lesenih izdelkov suhe robe

02597

ŽLIČKA ZA MED 15 CM

01091

ŽLIČKA ZA MED 12 CM

00556

ŽLIČKA ZA MED 9 CM

02589

ŽLIČKA ZA MED 17 CM

02156

ŽLIČKA ZA MED 13 CM

02178

ŠKARJE PINCETA 28 CM

00380

ŠKARJE ZA SOLATO 30 CM

01071

KUHALNICE GARNITURA 3/1 20,25 IN 30 CM CM

01072

KUHALNICE GARNITURA 4/1 CM 20,25,30 IN 35 CM

01073

KUHALNICE GARNITURA 5/1 CM 20, 25, 30, 35 IN ŠPATULA

01074

KUHALNICE GARNITURA 6/1 CM 18 Z LUKNJO, 20, 25, 30, 35 IN ŠPATULA

~7~


www.kgz-ribnica.si

03560

GARNITURA ŠPATULA 3/1 CM

03561

GARNITURA KUHALNIC S ŠPATULO 3/1 CM

03741

ŠPATULA ČEŠNJA 32 CM

03750

ŠPATULA Z ZAREZAMI, ČEŠNJA 32 CM

03758

ŽLICA, ČEŠNJA 30 CM

~8~


Katalog lesenih izdelkov suhe robe

03760

PINCETA ČEŠNJA 30 CM

03759

SOLATNI PRIBOR, ČEŠNJA 30 CM

T RHTALA , PINCETE , KLADIVA , VALARJI

~9~

00366

TRHTALO 30 CM

00367

TRHTAKO 35 CM

00369

TOLKAČ 5X30CM

00376

PINCETA 15 CM

01128

PINCETA 25 CM

00377

PINCETA 30 CM

00379

PINCETA 40 CM


www.kgz-ribnica.si

01092

PINCETA VZMETNA 25 CM

00381

VALJAR 5 X 44 CM

00382

VALJAR 6 X 46 CM

00383

VALJAR - VRTLJIVI ROČAJ 7 X 48 CM

00384

VALJAR VRTLJIVI 5.5.X 46 CM

00383

VALJAR VRTLJIVI 7 X 48 CM

00391

KLADIVO KOVANO MALO 5 X 28 CM

00398

KLADIVO KOVANO VELIKO 6 X 30 CM

00396

KLADIVO KOVANO 2X 5 X 30 CM

00399

KLADIVO Z ZOBCI 4 X 4 X 30 CM

00397

KLADIVO Z ZOBCI 5.5 X 5.5 X 30 CM

~ 10 ~


Katalog lesenih izdelkov suhe robe

K ROŽNIKI

~ 11 ~

00402

KROŽNIK 18 CM

00403

KROŽNIK 20 CM

00404

KROŽNIK 22 CM

00405

KROŽNIK 24 CM

00406

KROŽNIK 26 CM

00407

KROŽNIK 28 CM

00408

KROŽNIK 30 CM

00416

KROŽNIK Z UTOROM 16 CM

00417

KROŽNIK Z UTOROM 18 CM

00418

KROŽNIK Z UTOROM 20 CM

00420

KROŽNIK Z UTOROM 24 CM

00422

KROŽNIK Z UTOROM 28 CM

00424

KROŽNIK Z UTOROM 32 CM

00732

KROŽNIK VRTLJIV 35 CM


www.kgz-ribnica.si

D ESKE 00433

MESNICA Z ROČAJEM 30 X 14 X 2 CM

00434

MESNICA Z ROČAJEM 34 X 17 X 2 CM

00435

MESNICA Z ROČAJEM 38 X 18 X 2 CM

00436

MESNICA Z ROČAJEM 40 X 20 X 2 CM

00450

DESKA ZA REZANJE KRUHA 36 X 29 CM

00452

DESKA ZA REZANJE KRUHA 43 X 30 CM

02129

DESKA PRAVOKOTNA 30 X 19 X 2 CM

00453

DESKA PRAVOKOTNA 35 X 22 X 2 CM

00454

DESKA PRAVOKOTNA 40 X 25 X 2 CM

00465

ČEBULARICA Z ROČAJEM 20 X 9 X 1 CM

00466

ČEBULARICA Z ROČAJEM 22 X 10 X 1 CM

00467

ČEBULARICA Z ROČAJEM 26 X 12 X 1 CM

00468

ČEBULARICA Z ROČAJEM 30 X 14 X 1 CM

00469

ČEBULARICA Z ROČAJEM 34 X 17 X 1 CM

00470

DESKA ZA VALJANJE TESTA 60 X 40 X 2 CM

00471

DESKA ZA VALJANJE TESTA 70 X 50 X 2 CM

00472

DESKA ZA VALJANJE TESTA 80 X 60 X 2 CM

~ 12 ~


Katalog lesenih izdelkov suhe robe

~ 13 ~

00683

DESKA TRIKOTNA 25 X 16 X 1 CM

00660

DESKA PRAVOKOTNA 28 X 13 X 1.5 CM

00684

DESKA PRAVOKOTNA 32 X 15 X 1.5 CM

03804

DESKA KRAČA 32 X 19 X 2 CM

03803

DESKA KRAČA 37 X 22 X 2 CM

03802

DESKA KRAČA 42 X 25 X 2 CM

03552

DESKA PUJS 34 X 22 X 1.5 CM

03505

DESKA ZA SALAMO 36 X 5.5. X 1.2 CM

03504

DESKA Z UTOROM 35 X 22 X 2 CM

03518

DESKA PRAVOKOTNA Z LUKNJO 23 X 14.5 X 1 CM

03545

DESKA OVALNA Z ROČAJEM 33 X 16.5 X 1 CM

03856

PLADENJ ZA PIZZO 49 X 37 X 1.5 CM


www.kgz-ribnica.si

Š PINE , ZOBOTREBCI 00478

ŠPINE BUKOVE FI 3 X 200 MM 50 KOS

00479

ŠPINE BUKOVE FI 3 X 250 MM 50 KOS

00482

ZOBOTREBCI 130 KOS

00483

ZOBOTREBCI 2X 260 KOS

00886

ZOBOTREBCI V LESENEM LONČKU 150 KOS

00632

ZOBOTREBCI V PVC LONČKU 150 KOS

01182

ZOBOTREBCI V LONČKU LESENEM 100 KOS

01185

ZOBOTREBCI PIKADO 100 KOS

01184

ZOBOTREBCI PIKADO 500 KOS

03837

ZOBOTREBCI TULEC Z NAVOJEM 100 KOS

03576

ZOBOTREBCI PIKADO PVC 130 KOS

00742

ZOBOTREBCI TULEC LES 2X 240 KOS

03580

ZOBOTREBCI BAMBUS HIPAK 100 KOS

~ 14 ~


Katalog lesenih izdelkov suhe robe

V EVNICE

~ 15 ~

02159

VEVNICA STRUŽENA 7 CM

00484

VEVNICA STRUŽENA 10 CM

01172

VEVNICA STRUŽENA 14.5 CM

00770

VEVNICA STRUŽENA 16 CM

01173

VEVNICA STRUŽENA 18 CM

03565

VEVNICA STRUŽENA 20 CM

00485

VEVNICA NAVADNA 14 CM

00486

VEVNICA NAVADNA 18 CM

00487

VEVNICA NAVADNA 25 CM

01172

VEVNICA PLOŠČATA 11 CM

01178

VEVNICA PLOŠČATA 14 CM

01174

VEVNICA PLOŠČATA 18 CM


www.kgz-ribnica.si

R IBEŽNI , SITA 00530

RIBEŽEN S PREDALČKOM 3 KLINE

00526

RIBEŽEN ZA KUMARE

00518

RIBEŽEN ZA HREN

00519

RIBEŽEN ZA JABOLKA

00525

RIBEŽEN ZA REPO NOŽ IN ZOBCI

00523

RIBEŽEN ZA REPO PLOČEVINA

00532

RIBEŽEN ZA ZELJE 40 X 14 CM

00533

RIBEŽEN ZA ZELJE 60 X 22 CM

00534

RIBEŽEN ZA ZELJE 80 X 29 CM

00854

SITO ZA MOKO MALO 10 CM

00493

SITO ZA MOKO 14 CM

00498

SITO ZA MOKO 18 CM

00501

SITO ZA MOKO 25 CM

~ 16 ~


Katalog lesenih izdelkov suhe robe

S TOJALA , PLADNJI , TERILCI

~ 17 ~

00540

STOJALO ZA PAPIRNATE BRISAČE

00554

STOJALO S PAPIRNATO BRISAČO

02531

STOJALO ZA NOŽE MALO

02111

STOJALO ZA NOŽE VELIKO

03522

PLADENJ 55 X 36 CM

03547

PLADNJI 50 X 33 CM

00553

PLADNJI 47 X 30 CM

00771

PLADNJI 32 X 22 CM

01078

PLADENJ Z VRVICO 35 X 28 CM


www.kgz-ribnica.si

03798

DROBILEC OREHOV OVAL

03529

DROBILEC OREHOV

03553

ŽLIČNIK 5 DELNI 33 X 26 X 4.5 CM

00561

MOŽNAR

03543

PODSTAVEK ZA POSODO 3 DEŠČICE

~ 18 ~


Katalog lesenih izdelkov suhe robe

O RODJA , DRŽALA

~ 19 ~

00569

DRŽALO ZA SEKIRO 40 CM

00570

DRŽALO ZA SEKIRO 50 CM

00571

DRŽALO ZA SEKIRO 60 CM

00572

DRŽALO ZA SEKIRO 70 CM

00573

DRŽALO ZA SEKIRO 80 CM

00574

DRŽALO ZA SEKIRO 90 CM

00575

DRŽALO ZA SEKIRO 100 CM

00576

DRŽALO ZA KRAMP 95 CM

00578

DRŽALO ZA CEPIN 95 CM

00581

DRŽALO ZA LOPATO ŠTIHARICO 95 CM

00579

DRŽALO ZA LOPATO 130 CM


www.kgz-ribnica.si

00582

DRŽALO ZA GRABLJE ŽELEZNE 150 CM

02599

DRŽALO ZA GRABLJE PVC 120 CM

00584

DRŽALO ZA MOTIKO DOLENJSKO 110 CM

00583

DRŽALO ZA MOTIKO 117 CM

00588

DRŽALO ZA KLADIVO 26 CM

00589

DRŽALO ZA KLADIVO 28 CM

00590

DRŽALO ZA KLADIVO 30 CM

00591

DRŽALO ZA KLADIVO 32 CM

00593

DRŽALO ZA KLADIVO 35 CM

00595

DRŽALO ZA KLADIVO 40 CM

00597

DRŽALO ZA KLADIVO 50 CM

00598

DRŽALO ZA KLADIVO 60 CM

00599

DRŽALO ZA KLADIVO 70 CM

00600

DRŽALO ZA KLADIVO 80 CM

00601

DRŽALO ZA KLADIVO 90 CM

00602

DRŽALO ZA KLADIVO 100 CM

00604

DRŽALO ZA PILO 8 CM

00609

DRŽALO ZA DLETO 14 CM

00610

DRŽALO ZA DLETO 16 CM

~ 20 ~


Katalog lesenih izdelkov suhe robe

00664

GRABLJE OTROŠKE

00663

GRABLJE LISTNE 14 ZOB

00662

GRABLJE SENENE 16 ALI 18 ZOB

00665

KOSIŠČE DOLENJSKO

03628

DRŽALO ZA CEPILNI BAT

00729

ŠATULJA OKROGLA 12 CM

00731

ŠATULJA OKOGLA 14 CM

00737

ŠATULJA OKOGLA 16 CM

00779

ŠATULJA ZA STEKLENICO S POKROVOM NA POTEG CM

00798

ŠATULJA ZA STEKLENICO OKROGLA FI 12 X 36 CM

00800

ŠATULJA ZA STEKLENICO CM

Š ATULJE

~ 21 ~


www.kgz-ribnica.si

P OSODE 00427

SKLEDA LESENA 20 X 6 CM CM

00430

SKLEDA LESENA 25 X 8 CM

00432

SKLEDA LESENA 30 X 10 CM

02596

SKLEDICA 10 X 2.5 CM

01145

SKLEDICA 12 X 2.5 CM

01146

SKLEDICA 14 X 2.5 CM

00848

ŠKAFEC 15 CM

00847

ŠKAFEC 20 CM

00849

ŠKAFEC 25 CM

00758

ŠKAFEC OVAL 20 CM

00759

ŠKAFEC OVAL 25 CM

00760

ŠKAFEC OVAL 30 CM

00761

DEŽA POSODA ZA ZASEKO 0.5 KG

00763

DEŽA POSODA ZA ZASEKO 2 KG

00764

DEŽA POSODA ZA ZASEKO 5 KG

~ 22 ~


Katalog lesenih izdelkov suhe robe

~ 23 ~

02165

POSODA ZA MOKO 1 KG

02167

POSODA ZA MOKO 2 KG

01111

POSODA ZA KROMPIR 20 CM

00767

POSODA ZA KRUH OVAL

00768

POSODA ZA KRUH OKROGLA

01069

KRUHOVNIK 30 CM

01077

KRUHOVNIK VELIKI 40 CM


www.kgz-ribnica.si

03808

DESKA S POKROVOM OKROGLA FI 24 CM

03810

DESKA S POKROVOM 28 X 18 CM

03811

DESKA S POKROVOM 36 X 23 CM

00831

GAJBICA 25 X 17 X 10 CM

02189

GAJBICA Z VRVICO 30 X 20 CM

00840

SOLNICA 0.5 KG

~ 24 ~


Katalog lesenih izdelkov suhe robe

P ASTI

~ 25 ~

00705

MIŠOLOVKA PLETENA

00706

MIŠOLOVKA BLISK

00712

PODGANOLOVKA BLISK

00707

MIŠOLOVKA 2 LUKNJI

00708

MIŠOLOVKA 3 LUKNJE

00709

MIŠOLOVKA 4 LUKNJE

00710

MIŠOLOVKA 5 LUKENJ

00713

PAST ZA VOLUHARJA

00711

PODGANOLOVKA PLETENA


www.kgz-ribnica.si

L ESTVE , STOLICE , PRALNICE 01180

LESTEV 4 KLINI -

01179

LESTEV 3 KLINI -

01124

LESTEV 6 KLINOV -

01199

LESTEV 5 KLINOV

02523

LESTEV 8 KLINOV

01193

LESTEV 7 KLINOV

03595

STOLICA TRIKOT SKLOP

03596

STOLICA MIZARSKA

01095

PRALNICA NA PLOČEVINI

~ 26 ~


Katalog lesenih izdelkov suhe robe

M ASERJI , OBUVALNE ŽLICE

~ 27 ~

02529

MASER NA VRVICI 40 KROGLIC CM

02534

MASER ROČNI OKROGLE KROGLICE -

01159

MASER ROČNI REBRASTE KROGLICE -

02606

MASER NOŽNI DVOJNI -

03507

MASER NOŽNI UPOGNJEN -

01113

MASER NOŽNI 3 VRSTNI -

03503

ŽLICA ZA OBUVANJE MALA 11 CM

01144

ŽLICA ZA OBUVANJE MALA 15 CM

03507

ŽLICA ZA OBUVANJE 27 CM

03525

ŽLICA ZA OBUVANJE 50 CM

03245

ŽLICA ZA OBUVANJE 63 CM

03523

ŽLICA ZA OBUVANJE 80 CM


www.kgz-ribnica.si

O STALO - ŠČIPALKE , ODPIRAČI , PIPE , PRUČKE 00715

ČAŠICA ZA JAJČKA /

00805

ŠOFERSKI OBESEK 10 DELNI PAKET

00832

OBROČKI ZA SERVIETE FI 4 CM

03739

ODPIRAČ ZA BUTELJKE Z LOGOTIPOM KOS

03742

ODPIRAČ ZA BUTELJKE LAKIRAN KOS

00543

ŠČIPALKE LESENE ZAVITEK 50 KOS 7 CM

~ 28 ~


Katalog lesenih izdelkov suhe robe

~ 29 ~

00699

PIPA ŠT. 1

00700

PIPA ŠT. 2

00701

PIPA ŠT. 3

00703

PIPA ŠT. 5

00887

SET ZA ŽAR 7 DELNI

00836

PRUČKA POSLIKANA

00676

PRUČKA HRAST

00865

SOLNICA NA PODSTAVKU


www.kgz-ribnica.si

~ 30 ~

Profile for Grega Vlašič

Katalog lesenih izdelkov Suhe robe - KGZ Ribnica z.o.o.  

Katalog lesenih izdelkov suhe robe Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica z.o.o.

Katalog lesenih izdelkov Suhe robe - KGZ Ribnica z.o.o.  

Katalog lesenih izdelkov suhe robe Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica z.o.o.

Profile for gregav
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded