Page 1

Vastgoedkantoor: de factuur

Greg Jacobs

Een factuur is een document dat een betalingsverplichting van een klant aan een leverancier weergeeft / bewijs van de "verkoop" / moet in de boekhouding Vermeldingen: - Voor alle duidelijkheid: het woord ‘Factuur’ - Gegevens van de leverancier / dienstverrichter: - ondernemingsnaam (naam fysieke persoon of maatschappelijke benaming vennootschap) - rechtsvorm (eenmanszaak vs. nv, bvba, vof, ...) - adres van het kantoor (zetel van de vennootschap) - ondernemingsnummer ( = btw-nummer; zie: KBO Kruispuntbank van ondernemingen) - RPR (Rechtspersonenregister) indien vennootschap - zetel rechtbank (rechtsgebied) - bankrekeningnummer (IBAN en BIC) Vastgoedmakelaar (BIV, Reglement van plichtenleer, art. 20): - BIV-nr. - beroepsaansprakelijkheidsverzekering - derdenrekening - Gegevens van de klant: - naam of maatschappelijke benaming - adres - btw-nummer -

Datum van levering /dienstverlening /incassering Datum van uitreiking (uiterlijk de vijfde werkdag van de maand die volgt) Vervaldatum Een opeenvolgend nummer (uitgaande facturen). Gegevens nodig om handeling (geleverde goederen / diensten) te determineren en om het btw-tarief vast te stellen - Voor elk tarief / voor elke vrijstelling: - maatstaf van heffing - eenheidsprijs - evt. vooruitbetalingskortingen en prijskortingen (indien niet in eenheidsprijs) - Tarieven van de verschuldigde BTW. - Totaal bedrag van de verschuldigde BTW. - Vermelding richtlijn of bepaling van vrijstelling - Indien opsplitsing van facturen: verwijzing naar vroeger uitgereikte stukken (voorschotfacturen) Algemene voorwaarden: - op voor- of rugzijde van de factuur - indien op de rugzijde, vooraan verwijzen Fiscale gevolgen: - factuur voldoet: recht op aftrek btw, PB en VenB - factuur voldoet niet: - mogelijke verwerping van de aftrek van de btw - PB, VenB: mogelijke verwerping van de kost Bronnen: - Btw-wetgeving (1992 KB nr. 1, art. 5) - KBO (2003, art. 11-13) - VenR (art. 78)

Zakelijke administratie: vermeldingen op de factuur  

Zakelijke administratie: vermeldingen op de factuur (Samenvatting / Docent: Greg Jacobs)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you