__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Green School

Ediția 2020

Ghidul Părinților

Conținutul ‘Ghidului Părinților’ este în proprietatea Asociației Green School. Acest document sau orice parte din el nu poate fi copiat/ă, distribuit/ă sau redistribuit/ă fără acordul scris al unui reprezentant Green School.


Cuprins 1. Principiile Green School
 2. Valorile Green School

3. Programul educațional
 4. Comunicarea în și cu Green School
 5. Protecție și siguranță fizică
 6. Protecție și siguranță emoțională
 7. Comunitate01 Principiile Green School

Am grijă de mine

Am încredere în mine

Am grijă de colegii mei

Am încredere în colegii mei

Am grijă de Green School

Am încredere în Green School

Părerea mea contează


02 Valorile Green School

Autenticitate Uimire și admirație Experimentarea uimirii și venerarea naturii;

Onorarea Pământului și a tuturor ființelor vii;

Simți înrudirea cu lumea naturală;

Experimentarea curiozității și a dorinței de a descoperi;

Cultivarea conștiinței de sine;

Conștientizarea și înțelegerea propriilor gânduri;

Abilitatea de a-și exprima gândurile și opiniile, cu compasiune pentru ceilalți;

Caută pasiunea și contextele relevante pentru propria învățare;

Empatie Simte preocupare, empatie și respect pentru ceilalți oameni și pentru toate ființele vii;

Angajamentul de a acționa echitabil, corect și cu respect față de alte persoane;

A vedea din și a aprecia diferite perspective;

Valorizarea diferențelor dintre oameni, indiferent dacă sunt de experiență, abilități, credințe sau altele;

Simte și arată grijă pentru toate ființele vii, oameni și natură;

Simte generozitate și se comportă corespunzător ei cu alți oameni și cu lumea naturală;

Armonie Simte o strânsă legătură și o puternică apreciere a comunității, locului și a naturii;

Contribuie la înțelegerea și aprecierea sinelui și a lumii;

Dezvoltare socială, emoțională, psihică și spirituală;

Respect pentru sine, pentru alții și pentru natură;

Înțelegerea propriului ritm și a ritmului naturii;


03 Programul educațional

Nivel

Program educațional

Vacanțe

Zile libere național

Program* *(doar în varianta tipică)

Preșcolar (3 - 6 ani)

14.09.2020 - 30.07.2021

Primar (6 - 12 ani)

14.09.2020 - 25.06.2021

26.10.2020 - 30.10.2020

21.12.20202 - 08.01.2021

05.04.2021 - 09.04.2021

03.05.2021 - 07.05.2021

26.10.2020 - 30.10.2020

21.12.20202 - 08.01.2021

05.04.2021 - 09.04.2021

03.05.2021 - 07.05.2021

30.11.2020 & 01.12.2020

30.04.2021

31.05.2021 & 01.06.2021

21.06.2021

30.11.2020 & 01.12.2020

30.04.2021

31.05.2021 & 01.06.2021

21.06.2021

Sosire 8:00 - 9:00

Activități Educaționale 9:00 - 16:00

Plecare 16:00 - 17:00

Sosire 8:00 - 9:00

Activități Educaționale 9:00 - 16:00

Plecare 16:00 - 17:00


03 Programul educațional Aspecte de logistică educațională Tipic: În Green School

Mediu de învățare Definiție

Prezența fizică la activitățile desfășurate în Green School conform orarului și programului normal de activitate. 


Prezența fizică la activitățile desfășurate în Green School, întrun program orar diferit sau într-un colectiv redus. Frecvența activităților și modul de organizare al acestora vor fi decise în funcție de contextul medical și deciziile autorităților, precum și ținând cont de vârsta și nevoile educaționale.

12

Grup de copii Facilitator

Tipic adaptat: În Green School

3 (ALF principal pentru programul de dimineață și 2 ALFs pentru programul de după-amiaza)

Mixt: Virtual și în Green School Prezența fizică la activitățile desfășurate în Green School, întrun program de redus, cât și participarea la un program la distanță, într-o proporție care va fi decisă în funcție de contextul medical și deciziile autorităților, precum și ținând cont de vârsta și nevoile educaționale.

La distanță: Virtual Toate activitățile prestate de către Green School se desfășoară exclusiv la distanță într-o manieră adaptată nevoilor și vârstei.

În funcție de limitele impuse de autorități

În Green School și virtual, în grupuri diferite

12

1 sau 2 (ALF principal pentru programul de dimineață și 2 ALFs pentru programul de dupăamiaza)

2 (ALF principal pentru programul virtual și ALFs pentru grupul de la Green School)

1 (ALF principal pentru programul de dimineață)

Număr de ore pe zi

7

În funcție de limitele impuse de autorități

6 - 12 ani - aprox. 4 ore (online)

3 - 6 ani - aprox 1 oră (online)

6 - 12 ani - aprox. 4 ore online

3 - 6 ani - aprox 1 oră (online)

Număr de ore pe săptămână

35

În funcție de limitele impuse de autorități

6 - 12 ani - 20 - 22 ore

3 - 6 ani - 5 ore

6 - 12 ani - 20-22 ore (online)

3 - 6 ani - 5 ore (online) Zoom + Class Dojo

Platforme de comunicare

Față în față

Față în față

Zoom + Class Dojo și Față în față  (grupuri mici sau 1 la 1)

Timp petrecut în natură

Aproximativ 6 ore/ zi

În funcție de limitele impuse de autorități

Aproximativ 2 ore și jumătate/ săptămână

Timp petrecut cu tehnologie

6 - 12 ani - aprox. 2 ore/ săptămână

3 - 6 ani - aprox 30 min/săptămână

Portofoliul copilului Tehnologia folosită în activități

0

6 - 12 ani - aprox. 4 ore/ zi

3 - 6 ani - aprox 1 oră / zi

Elaborat de ALF-ul principal (educatorul de dimineață) și disponibil în Green School Da

Da

Da

Da


03 Programul educațional Educație și învățare Credințe

Principiile modelului educațional

Învățarea: este naturală și se întâmplă tot timpul.

Auto-dirijare: oamenii învață cel mai bine luând decizii. Copiii sunt oameni.

Experiență: oamenii învață mai mult din cultura și mediul lor decât de la conținuturile ce le sunt predate. Mediul este mesajul, iar oamenii învață experiențial.

Succes: creșterea personală este atinsă în cicluri de intenție - creație (a experienței) - reflecție - împărtășire. Agilitate - practicile și instrumentele sunt flexibile, adaptabile, ușor de modificat așa încât să li se potrivească celor din grup/ comunitate. Schimbăm ceva atunci când nu funcționează (dar acordăm timp să vedem dacă este cazul de schimbare).

Joc infinit - jocul este una dintre cele mai importante oportunități de învățare în viața unei persoane, indiferent de vârstă. Jocul infinit este contextul în care copiii pot adapta regulile și limitele așa încât să permită dezvoltarea gândirii critice și a celei laterale. 

Amplificator al mesajului - facilitatorul sprijină copiii prin discurs, metode, instrumente în așa fel încât  aceștia să aibă oportunitatea de a schimba/ contribui/ rezolva/ facilita. 

Construim o cultură intențională - noi modelăm cultura, iar cultura ne modelează pe noi. Îi sprijinim pe copii să își modeleze cultura și echipa, fără pedeapsă sau recompensă. Copiii își stabilesc intențiile și acționează în baza lor, respectând în același timp principiile Green School.

Facilitare - facilitatorul îi sprijină pe copii să ajungă la conținuturi relevante pentru planurile de învățare ale fiecărui copil sau planul de învățare al echipei; facilitatorul aduce spre copii, ca oferte (opționale, facultative sau necesare) activități și conținuturi din setul de materii Green School.

Feedback vizibil - folosim gesturi (limbajul semnelor ALC) și cuvinte care să ofere feedback instant, folosim comunicarea nonviolentă, feedback-ul și feedforward-ul pentru a face implicitul explicit și a crește transparența și relevanța comunicării în echipă.  

Relaționare - facilitatorul este onest, clarifică, aduce spre copii conținuturi reale, adaptate vârstei acestora; creează relații sănătoase între facilitatori - copii și între copii, bazate pe autenticitate, comunicare, colaborare, colegialitate, limbaj blând, nonviolent, respectuos față de orice persoană, indiferent de caracteristicile acesteia. Rolul facilitatorului este și de a-i ajuta pe copii să înțeleagă ce anume este colegialitatea și ce anume este prietenia și să poată construi relații în grup, în ambele forme.

Sprijin - direcția echipei este dată de către membrii echipei (indiferent de vârstă) și nu doar de către facilitator. Rolul ALF-ului este de a-i sprijini pe copii în demersurile lor și în procesele lor de învățare/ integrare/ socializare și de respectare a culturii și a comunității.

Respect pentru timpul și spațiul fiecăruia - începem toate ședințele/ întâlnirile de echipă la orele stabilite/ agreate așa încât fiecare să aibă predictibilitatea necesară îndeplinirii propriilor intenții. Solicităm acordul unei persoane atunci când avem nevoie de contribuția acesteia.


03 Programul educațional Principiile modelului educațional

Fluență pedagogică - fiecare copil are un portofoliu cu un profil de Green-er ce conține informații despre stilurile de învățare, limbajele iubirii, limbajele scuzelor, rolul Belbin în echipă, stiluri de atașament, nevoi de învățare, dorințe de învățare. Toate acestea stau la baza personalizării contextelor de învățare și a sprijinirii copiilor să învețe într-o manieră relevantă și sustenabilă. Copiii  și facilitatorii lor vor învăța constant despre  învățare  și despre cum pot crește eficiența proceselor de învățare.

Valorificare și valorizare - facem rezultatele învățării vizibile și transferabile. Măsurăm progresul în manieră calitativă, oferim oportunități de auto-evaluare și oferim oportunitatea de sprijin reciproc. Ne facem cunoscute proiectele și rezultatele lor prin blog-uri, site-uri, articole, expoziții, discuții, evenimente - față-n față sau online.

Spațiu de siguranță - clădim un mediu fizic, social și emoțional în care copiii și adulții să se simtă în siguranță. Atunci când cineva este în pericol sau îi pune pe alții în pericol reevaluăm situația și unele principii, rutine, activități pot suferi modificări pentru  asigurarea siguranței. Gestionăm conflictele într-un model de procesare nonviolentă, care necesită timp pentru a integra lecțiile/ schimbările. Vorbim ferm și blând cu copiii și cu alți adulți  și  oprim imediat situațiile în care pierdem spațiile de siguranță (de exemplu, în situațiile de discriminare și de violență) Tipic: În Green School

Mediu de învățare

Tipic adaptat: În Green School

Mixt: Virtual și în Green School

La distanță: Virtual

Învățare autodirijată

Da

Da

Da

Da

Învățare agilă

Da

Da

Da

Da

Învățare experiențială

Da

Da

Da

Da

Învățare bazată pe proiect

Da

Da

Da

Da

Învățare bazată pe fenomen

Da

Da

Da

Da

Învățare bazată pe locație

Da

Da

Da

Nu

Învățare bazată pe natură

Da

Da

Da

Nu

Învățare socioemoțională

Da

Da

Da

Da

Jurnalul zilei

Da, pe platforma dedicată


03 Programul educațional Întâlniri și ședințe

Lunea: Planificarea săptămânii (Set the week) - fiecare echipă își planifică, aranjează, planifică săptămâna cu activități zilnice, săptămânale, lunare, semestriale, ocazionale etc.

În fiecare zi: Ședința de început și de final de zi (Spawn point) - fiecare zi începe cu o parte de încălzire (warm-up) și continuă cu aranjarea pe ore a activităților și completarea kanban-ului individual;

Zilnic: Momentul de curățenie (Clean-up) - 15 minute în care fiecare persoană are câte o responsabilitate de îndeplinit care contribuie la menținerea unui spațiu curat (facem curățenie și la finalul fiecărei activități pentru a lăsa spațiul utilizabil de către alți colegi);

Joia: Întâlnirea de comunitate (Change-up și Culture committee) - ne întâlnim și vedem ce probleme avem în grup, ce soluții propunem, cum le testăm și dacă este ceva ce deja stăpânim. Tot aici vom aborda și situațiile conflictuale recurente.

Vinerea: Cercul de recunoștință (Gratitude circle) - în echipă sau în comunitatea de școală Green sau întreaga comunitate a copiilor și a ALFs Green School ne întâlnim și împărtășim lucrurile pentru care suntem recunoscători și  mulțumirile și aprecierile pe care le simțim pentru săptămâna ce se încheie. 6 - 12 ani

3 - 6 ani

Instrumente minime folosite

1) Panoul de cereri și de oferte (offerings board) 2) Planul/ orarul săptămânal (Set the week board) 3) Kanban-ul individual (Personal kanban) 4) Panoul comunicării în echipă (Game Shifting board) 5) Panoul conștientizării (Community Mastery Board) 6) Semnele AL (Hand signals) - comunicare vizuală care aduce plus valoare comunicării. Trello poate avea integrate instrumentele: 1, 2, 3, 6 și imaginile instrumentelor 4 și 5. Pentru a accesa toate opţiunile și beneficiile trello este nevoie de o adresă de mail și un cont (gratuit) pentru fiecare copil.

1) Calendarul naturii

2) Panoul prezenței

3) Roata emoțiilor

4) Marionete pentru teatru de păpuși

5) Bagheta fermecată

6) Kanbanul echipei (opțional)

Materii disponibile

Limba română (Mother tongue & literature) Limba engleză (Foreign language)

Matematică și știință (Mathematics and science) Artă (Arts)

Dezvoltare personală (Personal development) Solidaritate (Kindness)

Educație pentru pace (Peace education) Educație pentru sănătate (Health education)

Drepturile omului (Human rights) Educație fizică (Physical Education)

Educație pentru dezvoltare durabilă (Education for sustainable development)

Limba română (Mother tongue & literature) Limba engleză (Foreign language)

Matematică și știință (Mathematics and science) Artă (Arts)

Dezvoltare personală (Personal development) Solidaritate (Kindness) Educație pentru sănătate (Health education) Educație fizică (Physical Education)

Planuri de învățare

1 Plan de învățare per copil

1 Plan de învățare per grupă

Da, 1 pe echipă cu elemente distinctive pentru fiecare copil (planul de învățare a copilului este opțional)


03 Programul educațional Comunicare continuă ALF familie

Da, pe platforma dedicată (Class Dojo/ Kidgarten/ Basecamp) și pe email (prenume@green-school.ro)

Întâlnire ALF familie

Da, trimestrial, față-n față sau pe Zoom

Tipologia întâlnirilor ALF Familie

21 septembrie - 21 octombrie 2020: Prima întâlnire facilitator - familie - întâlnirile de planificare a anului, finalizarea planului de învățare (poate conține și elemente pentru acasă);

Da, trimestrial, față-n față sau pe Zoom

Da, trimestrial, pe Zoom

Da, trimestrial, pe Zoom

15 februarie - 15 martie - a doua întâlnire facilitator - familie: întâlnire de monitorizare - evaluarea intermediară a acțiunilor, rezultatelor și proceselor corelate planului de învățare;

Pentru școală: 2 - 18 iunie - a treia întâlnire facilitator - familie: întâlnire de închidere a anului educațional, recomandări pentru vacanță, clarificarea fișei de progres (evaluare)

Pentru grădiniță: 2 - 18 iulie - a treia întâlnire facilitator - familie: întâlnire de închidere a anului educațional, recomandări pentru vacanță, clarificarea fișei de progres (evaluare) Platforme educaționale și de comunicare folosite

Zoom: platforma de apeluri video pe care o vom folosi atât la școală cât și la grădiniță, indiferent de program (tipic sau atipic). Pentru utilizarea în programele Mixt și La distanță este nevoie de un cont Zoom pentru fiecare copil. Cum se face un astfel de cont găsiți AICI. Aplicația necesită instalare. Un tutorial veți găsi AICI. Trello: în cazul copiilor din școală, vom utiliza platforma Trello ca aplicație ce va găzdui mai multe dintre instrumentele educaționale (Kanban: orar/ program/ activități; panoul conștientizării, panoul de cereri și oferte; resurse). Trello poate fi accesat în browser sau în aplicație. Indiferent cum este accesat, este nevoie de cont. Un tutorial găsiți AICI.

Class Dojo: pentru copiii de la grădiniță vom folosi, în toate tipurile de program, ClassDojo. În programele tipic și tipic adaptat vom folosi aplicația de pe un singur dispozitiv, coordonat de către facilitator. În programele atipice, copiii vor folosi aplicația de pe propriile dispozitive. Pentru ClassDojo nu este necesar un cont, dar este necesară descărcarea aplicației și introducerea unui cod de acces oferit de facilitatori pentru fiecare copil/ grupă. ClassDojo este o aplicație în care copiii pot desena, scrie, filma, citi, în care facilitatorii pot comunica atât cu familiile (mesaje private, mesaje publice) cât și cu copiii (mesaje publice, comentarii, feedback pe sarcini).

Class Dojo/ Basecamp: pentru copiii de la școală luăm în calcul testarea aplicației Basecamp care este mai potrivită vârstelor mai mari, dar prin care copiii pot face tot ceea ce ar fi putut face în Dojo și chiar mai mult. Platforma asigură un bun management al grupei: copiii pot discuta între ei, părinții la fel; documentele sunt ușor de aranjat, urcat, accesat, pot exista grupe de lucru, liste cu sarcini, prezență, chat. Aplicația pe care o vom folosi, Basecamp sau ClassDojo, va fi anunțată în prima lună de școală.

Dacă vom folosi (și) alte platforme în anul educațional 2020 - 2021 vă vom informa pe mail, împreună cu toate recomandările și tutorialele necesare.


04 Comunicarea în și cu Green School Canale de comunicare Familie —> Green Telefon

Telefon:

mesaje sau Whatsapp 0799 899 199

Telefon: 0364 401 202 9:00 - 17:00

Green —> Familie

- Anunț absențe

- Situație de urgență medicală ce - Anulări meniu

necesită atenția părinților - Anunțuri urgente care pot afecta (conform schemei din pagina

comunitatea (boli transmisibile)

următoare);

- Anunțuri importante care pot - Situație de urgență emoțională influența copilul (întârzieri, ce necesită atenția părinților;

schimbarea persoanei care preia Mesaje ale copiilor pentru copilul, mesaje pentru copil) părinți;

- Confirmarea programărilor la diferitele evenimente/ întâlniri cu Green School;

- Clarificări cu privire la mâncare/ haine de care are nevoie copilul;

- Alte clarificări ce completează comunicarea față-n față sau pe mail.

- Contracte, anexe, ghiduri, acte;

Important dar nu urgent

- Contracte, anexe, ghiduri, acte - Evenimentele organizate de - Clarificări legate de evenimente, Green School sau de către - Orice altă întrebare, propunere, partenerii săi;

- Procedura de întâlniri facilitator nelămurire - familie;

- Schimbări de program, echipă, spațiu;

- Anunțuri oficiale;

- Acorduri ieșire din spațiu;

- Documente educaționale despre copii.

Email

Email: contact@green-school.ro sau office@green-school.ro sau prenume@green-school.ro (ex. nadia@green-schoo.ro)

Față în față / Zoom cu echipa de management

În anul educațional 2020 - 2021 încercăm să reducem semnificativ contactul față-n față ca parte din măsurile de protecție implementate. Totuși, dacă pe lângă telefon și email se impune și o întâlnire, față-n față sau virtuală, vă rugăm ca acestea să fie doar în intervalele următoare, după confirmarea programării realizate telefonic cu cel puțin o zi înainte. Pentru a asigura desfășurarea întâlnirilor în siguranță avem intervale diferite în fiecare zi de marți.

Nadia 10:00 - 12:00: pentru aspecte ce țin de contracte, management financiar și logistic, meniu, protecție și siguranță

Sonia 14:00 - 16:00: pentru aspecte ce țin de managementul educațional (facilitatori, programe, proiecte, oportunități educaționale)


05

Protecție și siguranță fizică05

Protecție și siguranță fizică


Vestimentație

Hainele trebuie să fie potrivite mișcării, condițiilor meteo și bune de murdărit. La început de săptămână sertarul fiecărui copil ar trebui să conțină:

2 șepcuțe/ pălăriuțe/căciulă

2 perechi de pantaloni lungi (subțiri pentru zilele calde/ groși pentru cele reci)

2 perechi de pantaloni scurți (în anotimpurile calde)

3 tricouri;

3 bluze cu mânecă lungă;

3 perechi de chiloți;

5 perechi de șosete;

1 pereche de încălțăminte sport;

1 pereche de cizme de cauciuc;

1 pereche papuci interior

1 set de haine impermeabile;

pijamale (dacă copilul doarme la prânz).

La fiecare final de săptămână hainele și încălțările sunt duse acasă pentru spălat, astfel încât să fie pregătite pentru următoarea săptămână.

Vă rugăm să scrieți cu un marker permanent numele copilului pe încălțăminte și îmbrăcăminte.

Somnul în Green

Considerăm că odihna este importantă pentru cei mici și acolo unde copiii au această rutină sau unde doresc părinții, îi îndrumăm să doarmă, să asculte o poveste, să se liniștească, dar în nici un moment nu îi vom obliga să doarmă.

Activitățile de după masă sunt concepute în așa fel încât să aibă un nivel mai scăzut de energie, ca ei să se poată relaxa, chiar dacă nu dorm.

Meniu

Micul dejun - Green School nu oferă micul dejun, dar copiii care își aduc micul dejun de acasă pot să-l mănânce până la 08.45. Prânz - Yo-Ra (Raiul Inimii) este furnizorul nostru pentru masa de prânz. Meniul se repetă la fiecare 4 săptămâni, iar într-o săptămână avem 3 zile cu meniu vegetarian și 2 zile în care avem meniul dublat și cu carne. Felurile pregătite de Yo-Ra nu conțin potențiatori de arome, ori conservați. În fiecare lună vom trimite formularul de comandă pentru luna următoare. Vă rugăm să alegeți împreună cu copiii care sunt zilele în care doriți să comandați mâncarea pentru a ne asigura că fiecare se bucură de porția aleasă. Pentru cei care optați să aduceți prânzul de acasă, el poate fi depozitat în frigider, în caserole personale, marcate cu numele copilului. Nu avem posibilitatea de a încălzi mâncarea așadar vă rugăm să țineți cont de acest lucru când pregătiți pachetul. În cazul în care ați comandat meniu, dar copilul lipsește din Green School vă rugăm să trimiteți un mesaj pe numărul de telefon 0799899199 până la ora 8.00, să putem anula comanda. În caz contrar nu există posibilitatea anulării comenzii pentru ziua respectivă, și ziua va fi facturată. Gustări - Indiferent dacă există sau nu comandă pentru meniu din partea Green School, toți copiii beneficiază de gustări. Gustările sunt de regulă fructe, legume, nuci sau semințe specifice sezonului sau alte preparate sănătoase. Gustările aduse de acasă nu sunt permise! Întrebările legate de meniu/gustări, zile pentru care ați comandat, feedback, vă rugăm să le trimiteți pe adresa nadia@green-school.ro.


06

Protecție și siguranță emoțională

Acomodare lină

Familiile care-și doresc să îi ajute pe cei mici să se integreze în grădiniță pot să vină să petreacă împreună toată ziua educațională. Noi recomandăm o durată de până la 2 săptămâni, cu același părinte, dar dacă este cazul poate fi și o perioadă mai scurtă sau la nevoie, una mai lungă. În acest context recomandăm:

- părintele care sprijină copilul în acomodare va fi participant în activități; când copilul vede că părintele lui are încredere în educator și în activitate este mult mai probabil ca și el să facă același lucru;

- părintele îl va informa pe copil câte zile vine la grădiniță și-i va reaminti constant acest lucru;

- unii psihologi recomandă ca în a doua jumătate a perioadei de acomodare părintele să stea din ce în ce mai puțin cu copilul:

- să plece din spațiu câte 20-30 de minute și să-l lase pe copil singur;

- să își ia pauze de vorbit la telefon, mers la baie mai lungi decât ar face-o normal;

- să îi spună copilului că trebuie să plece pentru 30 de minute - o oră, dar că se întoarce („până când limba ceasului ajunge la cifra X”);

- creați un ritual - oferiți-i un „reminder” copilului (3 îmbrățișări, un ceas de mână la care să se uite, un suvenir, un simbol) de fiecare dată când plecați;

- întrebați copilul ce ar avea nevoie ca să-i fie dor mai puțin;

- faceți tranziția de la dvs. către același educator în fiecare zi (recomandăm educatorul grupei copilului).

Cercul siguranței

Întotdeauna educatorul va fi: mai În Green School folosim teoria cercului siguranței (Cooper, Hoffman, Powell).

mare, mai puternic, înțelept și Cercul siguranței are 5 elemente principale de care copilul are nevoie de la educator/ părinte:

blând.

1. sprijinul acordat explorării lumii,

De oricâte ori este posibil 2. grija și atenția pentru copil, bucuria împreună cu copilul, bucuria de copil, sprijin și ajutor,

educatorul va urma nevoile 3. primirea călduroasă a copilului atunci când vine spre părinte/ educator,

4. protecția copilului, organizarea emoțiilor și a sentimentelor copilului, bucuria pentru copil, alinare și copilului.

De oricâte ori este necesar sprijin emoțional,

educatorul va prelua controlul. 5. asigurarea unei baze de siguranță și de blândețe.

Comunicarea nonviolentă:

Folosim abordarea lui Marshall Rosenberg cu privire la comunicare nonviolentă.

Cei patru pași: observație, sentimente, nevoi și solicitare sunt adaptați pentru ca modelul să fie folosit eficient în funcție de vârsta copiilor și de contextul în care aceștia se află.

În Green School comunicăm în manieră nonviolentă. Așa sunt comunicate activitățile educaționale, așa se gestionează conflictele dintre copii, așa se comunică cu familiile.

Educatorii primesc constant pregătire pedagogică, inclusiv în „comunicarea nonviolentă” în educație.

Pedeapsă și recompensă:

Pedeapsa și recompensa nu-și au locul în Green School. Copiii învață să-și gestioneze emoțiile, ideile, cunoștințele, atitudinile și comportamentele într-o manieră nonviolentă, pașnică și cu o motivație intrinsecă și nu extrinsecă, prin forme de opresiune sau încurajare forțată.

Copiii își dezvoltă creativitatea, gândirea laterală, gândirea critică și un sistem propriu de valori fiind liberi să aleagă și să experimenteze efectele și consecințelor propriilor acțiuni. Ei nu vor încerca să mulțumească educatorul doar pentru că acesta este adult și le-a impus respect. Copiii vor trăi într-un mediu prietenos, în care încrederea și respectul se construiește împreună cu toți colegii - copii sau adulți.

Sistem de notare

În contextul în care nu folosim pedeapsă și recompensă, nu folosim nici sisteme de notare și clasificare a copiilor.

Fiecare copil se dezvoltă într-un ritm propriu, având un sprijin în educatorul care-i cunoaște profilul emoțional, social, psihologic și educațional.

Copiii participă la activități de evaluare, dar într-o manieră ne-invazivă, în care se pot simți în siguranță.


06

Protecție și siguranță emoțională

Anxietatea de separare

Anxietatea de separare este o etapă normală prin care trece fiecare copil. Ea se accentuează mai ales în perioadele de creștere și salturi cognitive pe care copilul le are frecvent în primii ani de viață. Etapa grădiniței coincide cu un important salt cognitiv și de percepere a sinelui. Astfel, apar multe momente când despărțirea de copil/ părinte este grea, tristă sau cu lacrimi, iar acest lucru este de înțeles.

Copilul se desprinde încet încet de oamenii care-l iubesc cel mai mult, de casa și de rutina proprie. Copilul își lărgește spațiul de acțiune și oamenii care vor avea un impact asupra lui. Pe de altă parte, părintele se desparte de nucleul de bucurie și energie din casă și trebuie și el să se obișnuiască cu această nouă realitate.

În rândurile de mai jos oferim câteva recomandări despre cum să facem despărțirea mai ușoară pentru copil, părinte și educator:

* arătați-le copiilor încredere în ceea ce pot descoperi/ face singuri într-un spațiu nou: încurajați-i, acasă, să se gândească la ce anume și-ar dori să facă în Green - în curte, în grădină, în casă, în bucătărie, în grup, etc. (educatorii le vor adresa oricum această întrebare în fiecare zi); Sprijini-ți-i în crearea încrederii în propriile capacități oferindu-le încredere în diferite sarcini pe care să le facă singur acasă, în prezența dvs.;

* arătați încredere în educatorii Green (spuneți-le acestora pe prenume și încurajați-i pe copii să facă același lucru), de față cu copilul; la despărțire puteți menționa că aveți încredere că educatorii vor avea grijă ca cel mic/ cea mică să petreacă timp frumos în Green; menționați-le copiilor că „nu trebuie”, dar dacă vor, educatorii îi vor sprijini (ex: nu trebuie să vorbească astăzi cu copiii, dar dacă își dorește asta, educatorul îl va ajuta să-i cunoască pe copiii noi) - nu vrem să folosim atât de mult „trebuie” cât mai degrabă „am nevoie”/ „îmi doresc”;

* stabiliți cu copiii ora la care veniți să-i luați acasă și confirmați-le des (au nevoie de repetitivitate și să audă aceste cuvinte constant) că vă veți întoarce; pentru a fi siguri că respectați promisiunea orei le puteți spune o oră cu 10-15 minute mai târziu (ca să includeți posibile blocaje în trafic) și să veniți la timp sau mai devreme, însă nu mai târziu. Dacă apar totuși modificări, vă rugăm să trimiteți un sms pe nr. 0799899199 pentru ca educatorii să-l pregătească pe copil;

* nu vă furișați când copilul nu este atent - creați o rutină/ un ritual de despărțire (de ex: o îmbrățișare de 10 secunde și un pupic) și eventual repetați-l și înainte de a sosi la Green (dacă copilul nu a mai fost într-o grădiniță); este important să vă luați rămas bun și să faceți asta în prezența unui educator (pentru o bună tranziție);

* nu-l comparați pe copil cu un altul care se desparte mai ușor; ne dorim ca cei mici să învețe despre emoții, sentimente și despre cum să le gestioneze;

* ajutați-l pe copil să se familiarizeze cu spațiul: intrați pe pagina de facebook și arătați-i poze cu spațiul, cu activitățile, cu educatorii; intrați pe site și ajutați-i să își imagineze cum ar putea să se joace în Green;

* ajutați-l pe copil să-și aleagă ceva de acasă pe care poate să-l ia cu el la Green: o fotografie, o pernuță sau o păturică de care este atașat, un pluș cu care să doarmă etc.

* la plecarea copilului din grădiniță acordați-i timp să vă arate ce a făcut, unde a mers, unde s-a jucat - așa veți confirma faptul că aveți încredere în spațiu, în educatori și în experiența lui aici, o experiență valorizată de dvs.;

* la preluare educatorul va ști cum să gestioneze dorul de părinți și greutatea despărțirii: ei știu că pentru a fi fericiți oamenii au nevoie de cel puțin 4 îmbrățișări pe zi - fiecare mai lungă de 10 secunde, știu să ceară permisiunea pentru îmbrățișări, știu să direcționeze atenția către alte zone de interes ale copiilor, știu să canalizeze dorul de casă într-o „surpriză” pe care copiii să o facă părinților, știu să ofere spațiu și grijă și știu când au nevoie de ajutor din partea colegilor și cum să-l ceară.

Este important să vă așteptați ca în perioadele post grădiniță copilul să aibă nevoie de mai multă susținere emoțională, să fie mai emotiv și asta să necesite mult timp de calitate petrecut împreună cu copilul.

Mai știm și că uneori părintele se desparte mai greu de copil decât copilul de părinte, au văzut multe momente în care cei mici abia așteptau să meargă la joacă, dar părintelui îi era deja dor de copil și îi era greu să plece (și să nu tragă cu ochiul pe geam sau să nu rămână în zonă „în caz de nevoie”). Aceste emoții sunt naturale, dar încercați să le gestionați cu voi înșivă, fără să le transmiteți această încărcătură și copiilor.

Educatorii știu deja că educația este pasiunea lor și că vor face tot posibilul ca fiecare copil să se simtă în siguranță, iubit și protejat în Green School (și în afara lui).


06

Protecție și siguranță emoțională

Conflicte și bullying

Alte informații

În Green School nu considerăm agresivitatea o problemă ci un efect al unei probleme sau al unui complex de probleme și respectiv factori.

Educatorii caută să înțeleagă de unde vine agresivitatea, ce anume reprezintă această formă de exprimare/ comunicare pentru copilul în cauză. Va face acest lucru prin observarea copilului în diferite contexte, prin a testa anumite ipoteze, prin a comunica cu familia.

Suntem un spațiu de siguranță și pentru cei care nu se simt în siguranță și care din acest motiv sunt agresivi.

Gestionăm conflictele prin facilitare nonviolentă, iar pentru bullying dezvoltăm planuri de acțiune individuale.

În Green nu acceptăm pâra, îi încurajăm pe copii să încerce să-și rezolve singuri situațiile care-i provoacă, în timp ce educatorul îi observă. Ori de câte ori este nevoie, educatorul intervine, împuternicește, încurajează, alină.

Fiecare copil este încurajat să-și folosească vocea puternică, vocea calmă ori vocea prietenoasă. La fel îi încurajăm și pe adulți.

6 - 12 ani

3 - 6 ani

importante Tehnologie

Copiii sunt rugați să lase acasă orice dispozitiv electronic și sunt Copiii sunt rugați să lase acasă orice dispozitiv electronic și sunt invitați să le folosească pe cele disponibile în Green School, în invitați să le folosească, doar împreună cu facilitatorii, pe cele activități educaționale (cereri, oferte, proiecte). disponibile în Green School.

Jucării și obiecte personale

Copiii pot aduce orice obiect (carte, joc, jucărie etc.) care să stea la baza unei activități (cerere, ofertă, proiecte). Orice alt obiect adus în spațiu, pentru pauze (colecții de carduri, jucării), va fi folosit doar în pauze și va fi ținut în raftul propriu. Responsabilitatea pentru obiectele aduse este a persoanei care a adus obiectele respective.

Împărțitul

Jucării personale în spațiul Green pot fi aduse într-o zi pe săptămână stabilită cu educatorul pentru fiecare grupă. Responsabilitatea pentru obiectele aduse este a persoanei care a adus obiectele respective, cu sprijinul facilitatorului în dezvoltarea acestei responsabilități.

Obiectele pe care le aduc copiii în Green School pot fi împărtășite cu alți colegi, însă recomandăm spălarea mâinilor atât înainte cât și după folosire. În cazul mâncării însă, recomandăm descurajarea - în perioada pandemiei - a împărțirii mâcării. Știm că este un lucru important pentru copii, contribuie foarte mult la dezvoltarea solidarității, a grijii și a generozității, însă, dacă pentru jucării putem dezinfecta mâinile, în cazul mâncării acest lucru este imposibil, iar riscurile sunt mai mari. Facilitatorii și părinții sunt invitați să discute cu copiii despre aceste aspecte și să mănânce doar mâncarea proprie.


07 Comunitate
 Cafeneaua Familiilor verzi

De 3 ori pe an părinții se întâlnesc cu echipa Green School într-un eveniment de tipul „cafenea publică” în care, la o cafea și într-o atmosferă relaxată, culegem feed-back despre procesul educațional, despre cel administrativ, culegem idei, propuneri și contribuții. Ulterior, echipa Green integrează aceste idei, le prioritizează și începe implementarea acelora care sunt în concordanță cu filosofia și capacitățile noastre.

Întâlnirile comunității Green

O dată pe an ne întâlnim pentru a ne descoperi unii pe alții și pentru a ne cunoaște mai bine la nivel personal. Întâlnirea are un grad redus de facilitare și are ca scop crearea unei mai bune conexiuni între membrii comunității.  Patriciparea este opțională, dar puternic recomandată. Invitația la aceste întâlniri este pentru toată familia.

Data pentru fiecare dintre aceste evenimente o regăsiți în calendarul Programului Educațional.

Unele evenimente sunt comune indiferent de nivel, altele sunt separate.

Green School are în vedere desfășurarea acestor evenimente în siguranță, așadar le nevoie acestea pot fi amânate sau chiar anulate.

Petrecerile copiilor Green

De trei ori pe an copiii organizează o petrecere pentru ei, colegii lor și părinții lor.

Scopul lor este de a marca începutul, mijlocul și finalul anului educațional.

În Green School nu avem serbări școlare, copiii nu învață povești, poezii sau cântece pe care să le rostească în fața părinților. Avem libertatea de a cânta cu invitații noștri, de a dansa, de a pregăti ceva de mâncare, de a ne juca și de a ne simți parte din „familia Green”.

Grupuri de lucru

Comunitate - grupul vine în sprijinul familiilor care întâmpină dificultăți (dacă familia are nevoie de sprijin emoțional, financiar, logistic etc.), poate propune idei de petrecere a timpului liber în comunitate, sprijină Green School în planificarea și organizarea întâlnirilor de comunitate, propune idei/ proiecte de responsabilitate socială și/sau de conectare a comunității Green School la comunitatea Cluj-Napoca

Educațional grupul poate oferi sugestii cu privire la metode, instrumente, tehnici educaționale, poate contribui la formarea continuă a educatorilor, poate oferi idei sau sprijin în diferite forme în dezvoltarea proceselor educaționale, poate contribui la proiectele de cercetare implementate de Green

Mediu grupul se asigură că întreaga comunitate arată respect față de natură: conectează comunitatea la evenimentele, face propuneri de înlocuire a plasticului (jucării, materiale educaționale, pahare etc.), face propuneri de înverzire a proceselor (reducere, economisire, refolosire, reciclare etc.), caută soluții pentru reparare/ înlocuire/ prelungire a vieții diferitelor obiecte etc.

Construcție grupul de lucru poate veni cu sprijin, propuneri sau opinii cu privire la planurile construcției Green, sprijină organizația și firma de arhitectură cu sfaturi, recomandări, opinii sau contribuie la realizarea anumitor demersuri (atunci când expertiza o permite);

Financiar grupul de lucru oferă sprijin în identificarea de surse de finanțare, în redactarea propunerilor de finanțare, în realizarea proiecției financiare, poate face recomandări pe diferite politici (de ex. politica de burse sau de acordare a reducerilor) poate face recomandări referitoare la modelul de business


Green School

Ediția 2020

Vă mulțumim!

Conținutul ‘Ghidului Părinților’ este în proprietatea Asociației Green School. Acest document sau orice parte din el nu poate fi copiat/ă, distribuit/ă sau redistribuit/ă fără acordul scris al unui reprezentant Green School.

Profile for Green School Romania

Ghidul părinților din comunitatea Green School  

Ghidul părinților din comunitatea Green School  

Advertisement