Page 1

ČESKÁ REPUBLIKA > podzim 2010

Legenda jménem Rainbow Warrior Francouzská tajná služba provedla před 25 lety pumový útok na naši vlajkovou loď Rainbow Warrior. Její následovnice již dosluhuje, a Greenpeace se proto rozhodlo k zásadnímu kroku. Poprvé v historii stavíme za použití nejmodernějších a šetrných technologií loď zbrusu novou. Pojďte se seznámit. Foto © Greenpeace / Christian Aslund


Foto © Greenpeace

Aktivisté Greenpeace obsadili ropnou plošinu Stena Don v arktických vodách poblíž Grónska. Greenpeace se tak snaží vyvolat diskuzi a zastavit pokusné vrty v Arktidě, a předejít tak možné „ropné horečce“ v této polární oblasti. Greenpeace požaduje zastavení hlubokomořských ropných vrtů a celosvětovou změnu energetické politiky směrem k energetické účinnosti a obnovitelným zdrojům. Stále častější ropné katastrofy jsou důkazem toho, že je čas opustit fosilní paliva a uskutečnit Energetickou [r]evoluci. 2

fotografie čísla


ve zkratce

editorial Milé čtenářky a čtenáři, čeští představitelé s oblibou v médiích prezentují své kritické názory na chod a kroky institucí a zástupců Evropské unie. Tak důležitá věc, jako jsou nebezpečné toxické látky ve výrobcích pro děti, například v kojeneckých lahvích, je ale nechává naprosto chladnými. Kanada již přitom nebezpečný bisfenol A (BPA) zařadila na seznam toxických látek, francouzský parlament BPA v kojeneckých lahvích zakázal a například Dánsko již zákaz přijalo. U nás můžeme po jednáních se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, hlavním hygienikem Michaelem Vítem a ředitelkou Státního zdravotního ústavu Jitkou Sosnovcovou, s jistotou říci, že se nic podobného zatím nechystá. Oba shodně deklarují nedostatek informací – a to přes množství vědeckých studií, které jim průběžně předkládáme. Více již v článku vedoucího kampaně proti toxickým látkám Jana Freidingera. Nová vládní koalice ovšem příjemně překvapila v souvislosti s námi již dlouhá léta prosazovanými ekologickými limity těžby. Nejenže se zavázala k jejich zachování, ale dokonce se chystá přijmout progresivní novelu horního zákona. Hrozba vyvlastňování pozemků v zájmu těžby nerostných surovin včetně uhlí by tak fakticky přestala existovat a obyvatelé Horního Jiřetína, Černic a dalších měst a vesnic ohrožených těžbou by si konečně mohli vydechnout. Těžařská lobby si však k novému ministrovi průmyslu a obchodu Martinu Kocourkovi již našla cestu a programové prohlášení vlády na rozdíl od předchozí koaliční smlouvy hovoří poněkud jinak. Loď Greenpeace Rainbow Warrior se stala symbolem zastánců životního prostředí ve chvíli, kdy ji v roce 1985 potopili agenti francouzské tajné služby, aby jí zabránili v protestu proti chystaným jaderným testům na atolu Mururoa. Její jmenovkyně již dosluhuje a Greenpeace se rozhodlo poprvé ve své historii postavit loď zcela novou, s možností použít nejmodernější a nejšetrnější dostupné technologie. Poutavé čtení o historii i současnosti Duhového bojovníka pro vás připravila Lucie Jakešová.

Příjemný podzim Petra Krystiánová Petra Krystiánová šéfredaktorka

Likvidace vzácných pralesů není žádnou novinkou. Zapojit se do pomoci s jejich záchranou ale můžete i vy a nemusíte kvůli tomu cestovat až do daleké Amazonie. Připravili jsme pro vás nové stránky www.amazonskepralesy.cz. Najdete tu spoustu zajímavých informací, fotografií a možností, jak pomoci chránit zelené plíce planety i z pohodlí České republiky. Jednou z nich je například populární projekt našich dobrovolníků Papír má dvě strany, který pomáhá šířit oboustranný tisk. Najdete tu také seznam českých firem, jejichž výrobky mají certifikát FSC, a mnoho dalšího. Naděje i obavy předcházely poslednímu zasedání Mezinárodní velrybářské komise (IWC). Bohužel ani letos zástupci států nedospěli k dohodě, která by přinesla konkrétní kroky k ochraně těchto vzácných savců. Greenpeace je dnes jedinou organizací, která vede kampaň za jejich záchranu přímo v Japonsku, největší velrybářské velmoci, jež neustále porušuje pravidla stanovená IWC.

Obsah čísla Fotografie čísla . .......................................................... 2 Editorial | Novinky........................................................ 3 Toxic | Ve světě bisfenol zakazují, Čechy to nezajímá . 4–7 Oceány | L egenda jménem Rainbow Warrior ....... 8–11 Klima | Jiřetínští: konec strachu z vyhnání?.................. 12 Aktuálně .................................................................... 13 Dobrovolníci | Letní festivaly s Greenpeace................. 14 Podpořte Greenpeace............................................... 15 Vydává: Greenpeace Česká republika Prvního pluku 12, Praha 8 – Karlín, 186 00 tel.: +420 224 320 448 nebo +420 224 319 667 e-mail: greenpeace@ecn.cz | www.greenpeace.cz Šéfredaktorka: Petra Krystiánová Grafická úprava: Petr Slezák | Jazyková redakce: Horst Wulkán Registrováno MK ČR 6616, ISSN 1211 81 68 Podávání novinových zásilek povoleno ředitelstvím pošt Praha, čj. NP 2417/1993 ze dne 14. 12. 1993. Tištěno na 100% recyklovaném papíře.

editorial | ve zkratce

3


4

Toxic


Ve světě bisfenol zakazují, Čechy to nezajímá

Nové vědecké důkazy o škodlivých účincích bisfenolu A, který je obsažen v kojeneckých lahvích a dalších výrobcích pro děti, se objevují jako houby po dešti. Česko však netečně přihlíží, vyčkává a bez rozpaků nechává kojence vystavené účinkům této nebezpečné látky. Foto © Greenpeace

toxic

5


Kanada zařadila bisfenol A (BPA) na seznam toxických látek. Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) i německý Spolkový úřad pro ochranu životního prostředí (UBA) volají po jeho regulaci. Francouzský parlament BPA zakázal v kojeneckých lahvích a například Dánsko již zákaz přijalo. Jak vyplynulo z jednání mezi Greenpeace a zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, hlavním hygienikem Michaelem Vítem a ředitelkou Státního zdravotního ústavu Jitkou Sosnovcovou, u nás se nic podobného nechystá. Oba shodně tvrdí, že nemají dostatek informací a podkladů k tomu, aby mohli přijmout kroky vedoucí k regulaci BPA. Navíc na rozdíl od řady vědců a expertů nevidí hlavní hygienik důvod u BPA použít princip předběžné opatrnosti, tak jak ho v tomto případě aplikovalo Dánsko. Hlavního hygienika spermie nezajímají Princip předběžné opatrnosti je jednou z hlavních zásad ochrany lidského zdraví a životního prostředí Evropské unie. Říká, že vždy, když existuje riziko možného nebezpečí, je třeba jednat tak, jako by toto nebezpečí bylo reálné. A to i v případě, že riziko není stoprocentně ověřené. Podrobnější vysvětlení, proč hlavní hygienik tento princip odmítá, se nepodařilo zjistit ani nám ani novinářům, kteří se o problematiku BPA v poslední době stále více zajímají. Faktem zůstává, že existuje nepřeberné množství vědeckých studií, které poukazují na škodlivý vliv BPA již ve velmi nízkých dávkách. Navíc

6

toxic

se objevují stále nové studie potvrzující škodlivost BPA pro lidské zdraví. Nedávno byla například uveřejněna studie amerických vědců, podle které může za pokles spermií u mužů právě BPA. Jde o první studii svého druhu. Řada výzkumů v minulosti zdokumentovala nežádoucí účinky BPA na sperma u hlodavců, ovšem americká studie je první, která poukazuje na podobné dopady i u lidí, přičemž podle výzkumů se počet spermií u mužů v posledních letech snížil více než o polovinu. Další čerstvá studie, tentokrát vypracovaná mezinárodním týmem vědců, poukazuje na škodlivý vliv BPA na mužský hormon testosteron. I přes nové důkazy, o kterých zástupce ministerstva průběžně informujeme, abychom se při případném dalším jednání nedozvěděli, že nemají dostatek podkladů a informací, zůstává tato instituce k problému ledově klidná a k BPA se vyjadřuje pouze prostřednictvím tiskového mluvčí. Ministerstvo, zdá se, čeká jako na smilování na stanovisko Evropské agentury pro bezpečnost potravin (EFSA). Nové stanovisko EFSA k bisfenolu A má nahradit současný, k BPA velmi vstřícný postoj, kterým se zaštiťuje právě Česká republika. Je přitom dobré připomenout, že stávající stanovisko bylo silně kritizováno jak z řad odborníků, tak i nevládních organizací zabývajících se ochranou životního prostředí a zdraví spotřebitelů. Závěrečné stanovisko EFSA se v tomto případě velkou měrou opíralo o v té tobě ještě nepublikovanou studii zaplacenou průmyslem


(Roegner 2007). Panel zkoumající vliv BPA nepozval žádné odborníky, kteří se rizikům nízkých dávek BPA věnují. A aby toho nebylo málo, byl složen výhradně z potravinových toxikologů, z nichž mnozí byli velmi úzce propojeni s průmyslem, včetně výrobců plastů. Závěrečné stanovisko EFSA pak vzhledem k těmto skutečnostem a zásadním trhlinám v použité metodologii nebylo překvapením. V rozporu s aktuálním a všeobecným vědeckým konsensem konstatovalo, že migrace BPA z potravin neohrožuje lidské zdraví, a stanovilo tolerovaný denní příjem (TDI) BPA 0,05 mg/kg, čímž dokonce zvýšilo dosavadní platné hodnoty. Dánsko: Evropská agentura pro bezpečnost potravin selhala Otazníky se vznášejí i nad novým stanoviskem Evropské agentury pro bezpečnost potravin, jež mělo být vydáno již na konci května. EFSA termín posunula na červenec a nakonec oznámila další odklad na začátek září. Pro mnohé odborníky sledující tuto problematiku je odložení signálem, že EFSA opět vyjde vstříc zájmům průmyslové lobby a potřebuje jen více času na vypracování zdůvodnění, proč nedoporučí zakázat bisfenol A v kojeneckých lahvích a dalších produktech pro děti. Tento prapodivný proces nejhlasitěji odsoudilo Dánsko, země, která BPA na základě principu předběžné opatrnosti zakázala. Bente Fabech, hlavní vědecká poradkyně dánské vlády pro tuto problematiku, odsoudila selhání EFSA a označila další odložení rozhodnutí za neuspokojivý, nepoctivý a podivný krok. Ještě dále zašlo Švédsko, které začalo vlastní proces revize postoje k BPA a nechalo se slyšet, že přezkoumá očekávané stanovisko EFSA a v případě rozporu ho nebude následovat. Škoda jen, že české instituce a politici, obvykle tolik kritičtí ke krokům Evropské unie, zatím nemají dostatek odvahy přistupovat k této problematice odvážněji. Nejen jako skandinávské státy, ale například i Kanada, která nejenže zakázala bisfenol A v kojeneckých lahvích, ale zařadila ho přes silný odpor chemické lobby i na oficiální seznam toxických látek, což umožní vládě podniknout další kroky k ochraně lidského zdraví před škodlivými účinky látky.

Co je vlastně BPA? BPA je látka, která se používá pro výrobu polykarbonátových plastů a je obsažena i v kojeneckých lahvích a dalších výrobcích pro děti. Řada vědeckých studií poukazuje na celou škálu zdravotních rizik, jakými jsou rakovina prsu, varlat či prostaty, astma, vývojové poruchy, diabetes a další, které může expozice bisfenolu A způsobit, a to již ve velmi nízkých dávkách. Navíc právě účinky BPA na novorozence vzbuzují u odborníků největší obavy.

Pomozte nám prosadit zákaz používání bisfenolu A ve výrobcích pro děti, stáhněte si prosím petici pro ministra zdravotnictví na stránkách: www.greenpeace.org/czech/news/bpaministerstvo Vytiskněte ji, připojte podpis váš i vašich blízkých či sousedů a pošlete nám ji na adresu: Greenpeace Česká republika, Prvního pluku 12/143, Praha 8 – Karlín, 186 00 Moc děkujeme! Jan Freidinger kampaně Greenpeace

toxic

7


Legenda jménem Rainbow Warrior

Francouzská tajná služba provedla před 25 lety pumový útok na vlajkovou loď Greenpeace Rainbow Warrior. Nyní stavíme za použití nejmodernějších a nejšetrnějších technologií již třetí loď tohoto jména.

Foto © Greenpeacer

8

oceány


oceรกny

9


„Přijde čas, kdy země bude zpustlá, řeky otrávené, moře zčerná a ptáci začnou padat z nebe. Pak v poslední chvíli indián znovu získá svého ducha, spojí se s bílým mužem a naučí ho ctít zemi. Společně povstanou proti zkáze a stanou se bojovníky duhy.“ Právě podle této indiánské legendy dostala jméno loď, která se ve své době stala symbolem odhodlání chránit životní prostředí a mír. Rainbow Warrior – Duhový bojovník. Loď, jež byla svědkem největších úspěchů i nejtěžších okamžiků v historii Greenpeace. Francouzská vláda plánovala v roce 1985 provést na tichomořském atolu Mururoa jaderné pokusy, proti nimž hodlalo Greenpeace protestovat. Francouzská tajná služba proto dostala za úkol Rainbow Warrior „neutralizovat“, což její agenti provedli dvěma bombami, jimiž loď kotvící v novozélandském Aucklandu potopili. Obětí bezohledného útoku se nestala pouze loď. Fotografa Fernanda Pereiru, pětatřicetiletého otce dvou dětí, stál útok francouzských agentů život.

Foto © Greenpeace

Osm měsíců za smrt fotografa První bomba explodovala 10. července 1985 ve 23:38, když bylo osazenstvo lodi v jídelně a oslavovalo narozeniny jednoho ze členů posádky. Vrchní inženýr Davy Edwards spěchal do strojovny, kde našel díru velikosti auta, jíž do lodi teklo. Kapitán vydal příkaz k opuštění lodi, ale Fernando Pereira spěchal do své kabiny pro fotografické vybavení. Právě v tom okamžiku explodovala druhá nálož, která se Fernandovi stala osudnou. Jeho smrt krutě zasáhla rodinu i přátele a kolegy. Pro organizátory útoku však nepředstavovala víc než nepříjemnost. Zabití člena Greenpeace se stalo

10

oceány

roznětkou několikaměsíčního skandálu, kterým se musel zabývat i generální tajemník OSN. Vyšetřování totiž ukázalo, že útočníci jednali na příkaz francouzské vlády. Z mnoha tajných agentů zapletených do atentátu však byli nakonec odsouzeni jen dva. A z desetiletého trestu si navíc odseděli jen osm měsíců. Poté byli předáni do Francie, kde byli následně propuštěni, oslavováni jako hrdinové a vyznamenáni za zásluhy. Neopravitelný vrak Rainbow Warrior byl po odstranění součástí z nebezpečných látek slavnostně potopen v jednom z novozélandských zálivů, kde nyní slouží jako umělý útes mořským organismům. Duhu nepotopíš Duhový bojovník však z flotily Greenpeace nezmizel na dlouho. Francie byla za zničenou loď a veškeré další újmy mezinárodní arbitráží přinucena zaplatit Greenpeace odškodné ve výši 8,17 milionů dolarů. Organizace za tyto prostředky pořídila starou rybářskou loď, na níž přibyly tři stěžně i nejmodernější navigační technika, a vznikla tak záoceánská motorová plachetnice. V roce 1989, v den čtvrtého výročí útoku, byl na svou první plavbu slavnostně spuštěn Rainbow Warrior II. Druhý Duhový bojovník od té doby brázdí vody světových oceánů všude tam, kde dochází k ekologickým zločinům. Rainbow Warrior II úspěšně pokračoval i v kampani za Pacifik bez jaderných testů, která byla nakonec korunována úspěchem – v roce 1996 byla francouzská vláda po mohutné kritice veřejnosti donucena testy na tichomořském atolu Mururoa zastavit. Během své dlouhodobé mise odhalil Duhový bojovník se svou odhodlanou posádkou řadu zločinů proti životnímu prostředí: přinesl svědectví o ilegální těžbě dřeva v Indonésii, odhalil rozebírání toxických částí starých lodí v Indii, objevil znečišťovatele v severním Pacifiku


či pomáhal obětem tsunami, které koncem roku 2004 zasáhlo jihovýchodní Asii. Plavil se vstříc velrybářům, protestoval proti válce v Iráku, změnám klimatu i poškozování světových oceánů, a stal se tak symbolem naděje pro miliony lidí po celém světě. Paluba lodi Rainwbow Warrior II byla poctěna návštěvou řady významných osobností, včetně tibetského Dalajlámy.

Foto © Greenpeace / Christian Aslund

Třetí generace Duhového bojovníka Rainbow Warrior se jako nejznámější loď z flotily Greenpeace stal již téměř synonymem samotné organizace. Poté, co nastoupil cestu svého legendárního předchůdce, byl Duhový bojovník vždy neúnavně a s plným nasazením tam, kde to bylo třeba.

Rainbow Warrior III – optimální loď pro kampaně Greenpeace Rainbow Warrior III bude v budoucnosti nejdůležitější lodí Greenpeace. Extrémním požadavkům práce Greenpeace proto odpovídají i její vlastnosti. Kromě klasického vybavení velké lodě bude na palubě k dispozici zejména:

Avšak i bojovníci stárnou a ten Duhový překročil na loď úctyhodnou padesátku, takže má nárok na zasloužený odpočinek. Proto nyní Greenpeace staví novou loď – Rainbow Warrior III. Na rozdíl od všech ostatních lodí z naší flotily, jež vznikly rekonstrukcí starých plavidel, bude třetí z rodu Duhových bojovníků zbrusu nová „zelená“ loď. Staví se s použitím nejmodernějších a nejšetrnějších technologií. Lodě hrají při práci Greenpeace klíčovou roli. Díky nim můžeme po celém světě přímo na místě dokumentovat poškozování životního prostředí a prostřednictvím nenásilných přímých akcí na to upozorňovat veřejnost. Rainbow Warrior vždy představoval důležité spojení s veřejností po celém světě, zejména v rozvojových zemích. Při dnech otevřených dveří stojí stovky návštěvníků frontu, aby mohli loď navštívit a diskutovat s posádkou jak o lokálních, tak o globálních ekologických problémech. Rainbow Warrior III bude velmi dobře vybaven pro práci v důležitých regionech světa. Ať už se bude jednat o Tichomoří, africké pralesy v oblasti Konga, nebo Amazonii – s novou lodí může Greenpeace za pomoci nejmodernějšího vybavení a nástrojů jít přímo do akce. Největšími přednostmi plavidla bude zejména možnost plout na velké vzdálenosti, několik dalších rychlých člunů na palubě či přistávací plošina pro vrtulník.

• Moderní kancelář (23,4 m2) s velkou prezentační tabulí, centrální bod lodi s prostorem pro zpracování fotografií a videa. • Do půlkruhu uspořádaná konferenční místnost (67 m2) pro multimediální prezentace pro až 50 lidí. • Přistávací plocha pro vrtulník a hangár. • Sušárna ke skladování mokré výstroje s převlékárnou a přímým vstupem z paluby. • Vysokorychlostní čluny (RIBS) a vybavení pro rychlé a bezproblémové spuštění člunů na vodu a nalodění.

Lucie Jakešová tisková mluvčí Greenpeace

oceány

11


Nová vládní koalice se zavázala, že zachová ekologické limity těžby, a dokonce přijme progresivní novelu horního zákona. Jediný vzpurný majitel pozemku tak může navždy zastavit rypadla uhlobaronů. Jenže: je skutečně vyhráno? Normálně by to byl důvod k velké oslavě: nová vláda se ve své koaliční smlouvě výslovně zavázala, že zachová ekologické limity těžby a přijme progresivní novelu horního zákona. Ta by zcela znemožnila vyvlastňování pozemků v zájmu těžby nerostných surovin včetně uhlí, a fakticky tak udělala tečku za plány na bourání Horního Jiřetína a Černic a vyhnání jejich obyvatel. Po přijetí novely bude stačit jediný vzpurný majitel a rypadla se před městečkem navždy zastaví. Ale bude tomu skutečně tak? A lze navíc ekologickou politiku vlády redukovat pouze na jediné, byť zásadní téma, jakým těžba uhlí bezesporu je? Výroky vlády o limitech těžby lze v současné situaci považovat za vzácný příklad toho, že i v Čechách mají občané na chování politiků pozitivní vliv. Společná kampaň místních lidí a Greenpeace udělala z limitů a zejména z vyvlastňování pozemků jedno z hlavních témat předvolební kampaně v Severních Čechách. Téma dominovalo televizním debatám a upravené billboardy s Jiřím Paroubkem slibující Hornímu Jiřetínu vyvlastnění se na voliče smály ve většině severočeských měst. Podivná Paroubkova a Zemanova péče o blaho uhlobaronů přiměla celkem přirozeně ještě nedávno váhající pravicové strany, aby se začaly stavět do role ochránců práv vlastníků z Horního Jiřetína. I bez znalosti zákulisních vyjednávání lze předpokládat, že „protitěžební“ body v koaliční smlouvě vznikly v důsledku kombinace upřímné snahy nových severočeských poslanců v čele s Milanem Šťovíčkem (VV) a obav představitelů koalice z reakcí veřejnosti na příliš okaté porušení předvolebních slibů. Otřesení zastánci těžby se však rychle oklepali. Na dalším důležitém dokumentu, programovém prohlášení vlády, to je již znát. Nový ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek totiž z odstavce, kde vláda anoncuje novelu horního zákona, vyškrtal konkrétní body, jež se nehodí důlním společnostem. Nový ministr očividně

12

klima

hledal každou možnost, jak důlním společnostem pomoci a před nepohodlnou změnou zákona je chránit. Není to sice katastrofa, závazky stanovené v koaliční smlouvě samozřejmě i nadále platí. Bez silného a nepřetržitého tlaku na politiky se ale popsanou novelu horního zákona, která by Hornímu Jiřetínu poskytla záruku další existence, podaří prosadit jen stěží. Budeme proto potřebovat veškerou Vaši podporu, abychom naši pět let trvající kampaň dotáhli do úspěšného konce. Výše uvedené koaliční závazky jsou nepochybně chvályhodné (a Greenpeace za ně vznikající vládu obratem veřejně pochválilo). Znamená to tedy, že Nečasova vláda má rozumnou energetickou a ekologickou politiku? To bohužel ani omylem. Foto © Greenpeace / Ibra Ibrahimovič

Jiřetínští: konec strachu z vyhnání?

Nepřekvapí, že nová vláda chce nadšeně rozvíjet jadernou energetiku, aniž by se zamýšlela nad tím, co nás to bude stát a zda neexistují lepší alternativy. Fakticky vyhlásila válku obnovitelným zdrojům energie a nečekanému boomu fotovoltaických elektráren (způsobenému malou pružností dřívějšího zákona, který však vyřešila už minulá poslanecká sněmovna) a pokouší se zastavit rozvoj využití velkého tuzemského potenciálu obnovitelných zdrojů, a ohrozit tak dosažení i tak neambiciózního cíle, který nám v této oblasti vyplývá z evropské legislativy. Převzetí Ministerstva životního prostředí ČR průmyslovou lobby, blesková změna jeho politiky o sto osmdesát stupňů a navazující masivní personální čistky v mnoha ohledech připomínají situaci na ministerstvu kouzel na začátku posledního dílu Harryho Pottera. Shrnuto: příští čtyři roky představují velkou šanci pro Horní Jiřetín, ale stejně velké riziko pro ochranu životního prostředí v České republice jako takovou. Uděláme všechno pro to, abychom popsanou příležitost využili a riziko naopak omezili. Obojí ale bude zatraceně těžké. Jan Rovenský kampaně Greenpeace


Pojďte se s námi podívat na novinky z mezinárodní práce Greenpeace. Greenpeace), do Demokratické republiky Kongo, aby se tam na vlastní oči přesvědčila o stávající situaci. „Viděla jsem, jak rozsáhlé kácení ohrožuje i ty poslední dosud nedotčené pralesy planety. Jsou ničeny zevnitř. Tento výjimečný ekosystém, který podporuje život desítek milionů lidí a představuje druhé největší zelené plíce planety, je v nebezpečí,“ vypověděla filmová hvězda. • Greenpeace vyplulo v létě na Esperanze s týmem vědců na palubě do Arktidy, jedné z nejzranitelnějších oblastí naší planety, aby přineslo svědectví o dopadech ekonomiky založené na uhlíku na tento panenský kout světa. Společně nyní vyzývají, aby byla tato oblast Severního ledového oceánu, která byla v minulosti vždy celoročně v zajetí mořského ledu, chráněna před veškerou průmyslovou činností, včetně destruktivních metod rybolovu.

• Náše loď Arctic Sunrise byl během letní expedice k dispozici vědcům a výzkumníkům, kteří hledali mořské savce, želvy, ryby a mořské ptáky postižené uniklou ropou. Charles Messing a Jose Lopez z floridské univerzity Nova Southeastern zde například zkoumali houby, které filtrují obrovské množství vody a jsou vhodné k výzkumu subletálních účinků ropy a disperzantů. Posádka zkoumala veškerý ekosystém, planktonem na hladině počínaje a korály na dně Mexického zálivu konče.

• Evropský parlament odhlasoval v červenci zákon, který zakazuje obchod s nelegálním dřevem na jednom z největších světových trhů s touto komoditou. Desetiletá kampaň Greenpeace tak slavila mimořádný úspěch. Součástí zákona jsou i další požadavky na evropské firmy – mimo jiné musí ověřit původ dřeva u výrobků, u kterých je podezření, že by mohly pocházet ze zdrojů z nelegální těžby. U zjištěných přestupků bude moci uložit pokutu v poměru k poškození životního prostředí a hospodářským ztrátám. S Greenpeace se v souvislosti s touto kampaní letos v květnu vypravila držitelka Oscara, herečka Marion Cotillard (bývalá tisková mluvčí francouzské pobočky

• V Kanadě se podařilo po sedmileté kampani dosáhnout největší a nejambicióznější dohody pro zachování lesů. Byla přijata Dohoda o ochraně kanadských boreálních lesů. Dvacet jedna největších hráčů kanadského dřevařského průmyslu z dřevařského sdružení (FPAC) se dohodlo, že přistoupí k okamžitému moratoriu na těžbu na ploše téměř 29 milionů hektarů lesa. Dřevorubecké společnosti a ekologické skupiny budou také společně zajišťovat ochranu až 72 milionů hektarů lesa – oblasti dvakrát větší než je Německo, která se táhne napříč Kanadou.

• Toru Suzuki a Junichi Sato, dva japonští aktivisté Greenpeace zatčení v roce 2008 za odhalení korupčního jednání vládou financovaného velrybího průmyslu, byli začátkem září odsouzeni k trestu jednoho roku vězení s odkladem na tři roky za krádež a provinění se nepovoleným vstupem při provádění vyšetřování ve veřejném zájmu. Dokázali totiž případ zpronevěry, když zadrželi jako důkaz jednu z mnoha krabic velrybího masa, které pocházelo z velrybářské lodi Nisshin Maru a bylo jasně určeno pro soukromé použití. Důkaz o tomto porušení předpisů daňovými poplatníky financovaného programu předložili oba aktivisté policii s požadavkem na jeho prošetření. Místo toho ale následovalo jejich zadržení, vyšetřování, soud a nespravedlivý trest.

Magdalena Klimovičová kampaně Greenpeace

aktuálně

13


Letní festivaly s Greenpeace

Světový den akcí proti změně klimatu

Léto je již tradičně pro naše dobrovolníky časem veřejných informačních aktivit, kdy seznamují širokou veřejnost s činností Greenpeace. Náš informační stánek nechyběl na mnohých hudebních festivalech, jako je například Real Beat u České Lípy či Hip Hop Kemp v Hradci Králové.

Lidé po celém světě, kteří cítí, že je nutné brát ochranu klimatu opravdu vážně, se rozhodli, že už nebudou čekat, až se politici všech zemí dohodnou, a vyhlásili Světový den akcí proti změně klimatu. Loni se do akce zapojili lidé ze 145 zemí po celém světě a zorganizovali na 2000 různých veřejných aktivit.

„Na festival Rock for People jsme přijeli se skvěle vybaveným infostánkem. Mým úkolem bylo vést workshop na výrobu peněženek z nápojových kartonů, který měl velký úspěch. Ostatní dobrovolníci počítali návštěvníkům jejich uhlíkovou stopu. To nejoblíbenější, co naše ‚zelená oddychová zóna‘ nabízela, byl solární internet a solární nabíjení telefonů. Já i ostatní dobrovolníci jsme si festival skvěle užili a díky pozitivním reakcím návštěvníků našeho stanu mě práce moc bavila,“ vypráví jedna z dobrovolnic, Petra Vadovičová.

Od sázení stromků až po solární energii Letos bylo pro tento den zvoleno příhodné datum 10. 10. 2010. Možností, jak upozornit na změny klimatu, je celá řada – zvlášť by měly mít přímý vliv na čistší ovzduší a snížení množství CO2 v atmosféře. Doprava Emise z dopravy jsou významným zdrojem skleníkových plynů. Přitom snížit je může jednoduše každý z nás. Přesvědčte své přátele, aby používali k dopravě častěji ekologické dopravní prostředky, například uspořádáním veřejné cyklojízdy. Energetika Úspory energie jsou jedním z nejvýznamnějších způsobů, jak snížit naši závislost na fosilních palivech. Zateplením budovy, nainstalováním úsporných spotřebičů a žárovek či využíváním úsporných režimů spotřebičů. Dalším krokem pak může být instalace obnovitelných zdrojů, které ušetří nejen životní prostředí, ale i vaši peněženku. Navrhněte projekt pro školu, kancelář, některou jinou veřejnou budovu, nebo i pro celou vaši obec a využívejte čistou energii. V USA například dobrovolníci usilují o navrácení solárních panelů zpět na střechu Bílého domu.

Proč je skvělé pomáhat? Otázky pro našeho dobrovolníka Zdeňka Tomeše (22 let, student z Prahy) Jak dlouho jsi dobrovolníkem? Je to už dva roky. Dostal jsem se sem jako brigádník, a pak mi nabídli možnost stát se dobrovolníkem. Dlouho jsem nepřemýšlel a šel do toho. Teď dělám vše, co je potřeba – od malování transparentů po přednášky pro střední školy. Co tě na tom baví? Člověk se stává součástí něčeho, co je v této době pro nás důležité – občanské společnosti. Také je to příležitost potkat spoustou zajímavých lidí a v neposlední řadě i zábava. Tohle léto jsme například pro vodáky na Vltavě pořádali akci „You Turn the Earth“. Zajímavé bylo třeba to, že jsme kompresory sloužící k nafukování koulí napájeli energií ze solárního panelu.

14

Dobrovolníci

Zemědělství Přímé emise z produkce masa tvoří asi 13 % všech emisí skleníkových plynů. Ať už je to menší spotřeba masa, či upřednostňování potravin z místní produkce, i to se může stát námětem pro vaši akci za ochranu klimatu. Zakročit můžete i proti odlesňování, které je problémem téměř na všech kontinentech. Například na Filipínách se chystá výsadba mangrovníkového lesa za účasti 2000 dobrovolníků v místě, kde je naplánována výstavba nové uhelné elektrárny. Více informací o Světovém dnu akcí proti změně klimatu najdete na stránce www.350.org.

Jana Pravdová kampaně Greenpeace


Tričko s obrázkem velryby

Triko Save our seas

batikované triko

Tričko Homeless

Bavlněné tričko, vpředu obrázek velryby, vzadu logo Greenpeace, tmavě modré s bleděmodrým potiskem. Dámské i pánské.

Bavlněné triko, olivová barva, vpředu znak velryby a logo Greenpeace.

Dívčí triko s dlouhým rukávem, červeno-oranžová kombinace, vpředu malé černé logo Greenpeace.

Bavlněné triko s obrázkem ledních medvědů a nápisem „Homeless – Stop global warming“. Dámské i pánské.

velikost: L Cena: 390,- Kč

velikost: S, M, L, XL Cena: 350,- Kč

Tričko s obrázkem opiček

pexeso

CD planet Dance

Tričko je vyrobeno z biobavlny a výhradně za využití obnovitelných zdrojů energie (větrné a solární). Objem emisí skleníkových plynů vyprodukovaných během jeho výroby je o 90 % nižší než u běžného trička.

Klasická stolní hra.

Kompilace taneční hudby vydaná na podporu Greenpeace.

Cena: 40,- Kč

Cena: 50,- Kč

velikost: S, M (dámské i pánské) – L, XL (pouze dámské) Cena: 300,- Kč

velikost: S, M, L (dámské), XL Cena: 300,- Kč

velikost: pánské – M, L (bílá, tmavě šedá), XL (bílá); dámské – S, M, L (bílá, šedá, červená, fialová), XL (šedá, červená, fialová) Cena: 350,- Kč

Objednávka – PODZIM 2010

počet kusů S

M

L

XL

Objednané zboží zašlete na adresu: celkem

Jméno:

Tričko s obrázkem velryby

D P

Triko „Save our seas“

D P

Batikované triko

D P

Tričko „Homeless“

D P

Podpis:

Tričko s obrázkem opiček

D P

*Poznámka:

Ulice, číslo: Město: PSČ: *Telefon:

Pexeso CD „Planet Dance“ Zboží můžete zakoupit v naší kanceláři, ale zasíláme jej i na dobírku (v tomto případě připočítáváme cca. 110 Kč na poštovné – netýká se samotné objednávky pexesa nebo klíčenky). Objednat zboží si můžete telefonicky, e-mailem, poštou i faxem. Greenpeace 1. pluku 12/143, 186 00 Praha 8, tel. 224 319 667, fax: 222 313 777 e-mail: greenpeace@ecn.cz

 uplatňuji 30% slevu pro členy / členky RWC *Uvedete-li na objednávce svoje telefonní číslo, případně e-mailovou adresu, urychlíte nám komunikaci s vámi v případě, že některý z vámi požadovaných produktů nemáme na skladě. Jako poznámku můžete uvést například nejpozdější datum, do kterého dodávku požadujete (jedná-li se například o dárek ke konkrétní příležitosti apod.). Lenka Dvořáková, která se o náš „obchod“ stará, se snaží o co nejrychlejší vyřízení vašich objednávek, ale při jejich vysokém počtu může někdy dojít ke zpoždění. I v takovém případě usnadní uvedení telefonního či e-mailového spojení další dohodu.

PodPoŘte greeNPeaCe

15


Greenpeace ČR provedlo sérii odběrů vzorků z vybraných říčních profilů a výpustí čistíren odpadních vod na různých místech Čech a Moravy. Snažíme se tak získat informace o výskytu nebezpečných látek nonylfenolu a bisfenolu A. Výsledky budou zahrnuty do mezinárodní studie, která vyjde v průběhu podzimu 2010.

Greenpeace magazín  
Greenpeace magazín  

magazín Greenpeace

Advertisement