Page 1

Inspireren Versnellen Verbinden Innovatie-estafette Verbreed je horizon! 12 november 2013 Amsterdam RAI


Innovatie-estafette 2013 Op 12 november 2013 bruist de RAI in Amsterdam van innovatie. De ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren de vijfde Innovatieestafette, die draait om inspireren, verbinden en versnellen. Het innovatie-evenement toont wat Nederland aan innovatiekracht in huis heeft. Het heeft bewezen te werken. Deelnemers aan vorige Innovatie-estafettes gaven hier een enorme boost aan hun startende onderneming. Voorgaande estafettes leidden ook tot doorbraken zoals de Zandmotor, de elektrische auto en het ketenakkoord fosfaatkringloop. Aan welke doorbraak helpt u mee op 12 november?

Voor wie?

De Innovatie-estafette is er voor iedereen die wil bijdragen aan en geïnspireerd wil raken door innovatief Nederland.

Innovatie zichtbaar en tastbaar Geestverwanten, friskijkers, deskundigen en dwarsdenkers inspireren tijdens voordrachten en workshops. Ontmoet op de beursvloer drieduizend andere professionals uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Leer meer over de initiatieven van burgers en kleine ondernemers (de Energieke Samenleving). Bewindspersonen van de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen zullen die dag aanwezig zijn. Op de beursvloer zijn de resultaten van samenwerking op de thema’s Circular Economy, Green Transport en Smart Cities tastbaar. Maak kennis met wat de Topsectoren aan innovaties in huis hebben en leer concrete projecten en resultaten van onderlinge samenwerking kennen. Het Europese Onderzoeks- en Innovatieprogramma Horizon 2020 is aanwezig met een eigen programma. De gemeente Amsterdam en de Amsterdam Economic Board tonen de innovatiekracht van Greater Amsterdam en faciliteert verbindingen met de ondernemers uit de regio. Rond de thema’s en Horizon 2020 worden volop workshops georganiseerd. Op het podium presenteren prominenten Green Deals en doorbraken. Een ander niet te missen onderdeel is de Jonge Estafette, een pitch-wedstrijd voor jonge ondernemers. De Innovatie-estafette host dit jaar de audities voor TEDx Binnenhof. Ook hier zullen de thema’s Circular Economy, Green Transport en Smart Cities leidend zijn. Leg na de afsluiting waardevolle contacten tijdens de netwerkborrel. Al met al: verbindingen die het stokje aan de volgende Innovatie-estafette zullen overdragen.

De lidstaten van de Europese Unie zijn overeengekomen de komende 7 jaar: de volgende 7 maatschappelijke uitdagingen aan te gaan: - Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn - Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en bio-economie - Zekere, veilige, schone en efficiënte energievoorziening - Slim, groen en geïntegreerd transport - Klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen - Inclusieve en innovatieve samenleving - Veilige samenleving Het Europese Onderzoeks- en Innovatieprogramma Horizon 2020, dat hiervoor wordt ingezet, zal tijdens de Innovatie-estafette worden gelanceerd door Robert-Jan Smits, directeur-generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Unie. Er is ruim 70 miljard euro beschikbaar en het programma geeft extra aandacht aan wetenschappelijke excellentie, industrieel leiderschap en deelname van het MKB. Alle inhoudelijke en praktische facetten van Horizon 2020 komen aan bod in workshops op 12 november. Meer informatie: www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/horizon2020-onderzoek-en-innovatie en op http://ec.europa.eu/ research/horizon2020/index_en.cfm

Focus op 3 thema’s De aarde kraakt nu al in zijn voegen van de menselijke activiteit, maar in 2050 moet de planeet negen miljard monden voeden. De mobiliteit van mensen en goederen neemt nog steeds toe. Tegen 2050 woont driekwart van wereldbevolking in stedelijke gebieden. In steden komen de actuele uitdagingen samen. De Innovatie-estafette 2013 presenteert nieuwe kennis, initiatieven en samenwerking binnen drie onderling verweven thema’s uit Horizon 2020. Er is gekozen voor deze drie thema’s omdat we verwachten dat samenwerking tussen de betrokken sectoren zal leiden tot een betekenisvolle bijdrage aan de oplossing van grote vraagstukken. Onderzoekers en ondernemers worden uitgedaagd op 12 november verbindingen aan te gaan die vernieuwingen mogelijk maken. U beleeft de aanzet tot acties en doorbraken rond de hierna volgende thema’s:


Circular Economy

Thematrekker Michel Schuurman Zeldzame aardmetalen en fossiele brandstoffen worden schaarser. Dat vraagt om een efficiënte en duurzame omgang met (nieuwe) grondstoffen. We moeten richting een circulaire economie, die de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert. Nederland kan daar met zijn sterke techniek en slimme recyclingoplossingen het voortouw in nemen. De circulaire economie biedt ruimte aan nieuwe samenwerkingsverbanden en businessmodellen die financiële en maatschappelijke meerwaarde kunnen realiseren.

Versie: april 2013

Green Transport

Thematrekker Birgit Hendriks De mobiliteit van mensen en goederen in Nederland neemt nog steeds toe. Hoe verplaatsen we onszelf en onze goederen zo min mogelijk en zo slim mogelijk? Hoe doen we dat met positieve effecten voor alle belanghebbenden, ook voor later en verder weg? Er zijn innovaties en doorbraken nodig om mobiliteit anders, efficiënter, duurzamer, klantvriendelijker en toekomstbestendig in te richten. Naast de technische oplossingen die de wetenschap aandraagt is er meer nodig. Maar wat? Welke producten of diensten zijn nodig om innovaties sneller en breder toegepast te krijgen? De Innovatie-estafette verbindt betrokkenen uit bedrijven, onderzoeksinstellingen, overheden en onze eigen samenleving. Zij geven u gezamenlijk op 12 november inspirerende antwoorden op deze vraag.

Smart Cities

Thematrekker Corné Nijburg Met drie procent van het aardoppervlak zorgen steden voor negentig procent van de welvaart. Steden zijn economische ecosystemen en knooppunten van energie, water, goederen en voedsel. Het concept Smart Cities omvat het gebruik van ICT-gedreven technologie om slimme dwarsverbanden te leggen tussen de ecosystemen en knooppunten van stedelijke samenlevingen. Het concept is sterk in opkomst; Nederlandse steden bruisen van de kansrijke initiatieven. De Innovatie-estafette 2013 koppelt ondernemers, wetenschappers, overheden en burgers achter deze initiatieven om samen verder te komen en Nederland leefbaarder, veiliger en concurrerender te maken.

Meld uw initiatief aan De Innovatie-estafette daagt innovatieve ondernemers, wetenschappers, ambtenaren, lokale initiatiefnemers en studenten uit om nieuwe wegen in te slaan. Iedereen met ideeën voor innovaties binnen Circular Economy, Green Transport en Smart Cities kan een interesseformulier op de website invullen. Hiermee is de registratie voor belangstellenden gestart. Vanaf 1 juli wordt er contact met u opgenomen over de mogelijkheden. De Innovatie-estafette faciliteert de versnelling, met als mogelijke resultaat dat uw verrassende initiatief op 12 november op de beurs een glansrol krijgt. Het zou toch fantastisch zijn als die presentatie tot een doorbraak zou leiden?

Aanmelden als bezoeker of deelnemen als participant?

Voor praktische informatie en criteria voor beursdeelname volg de Innovatie-estafette op: www.innovatie-estafette.nl, en @IE2013.

Innovatie Estafette  

Op 12 november 2013 in de RAI in Amsterdam! De ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren de 5e Innovatie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you