Green Light Magazine

Page 1

Nummer 1

Green Light M A G A Z I N E

Ontdek de Duurzame Ondernemerscoalitie Groen Grachtenpand van het aardgas De kade als Energiefabriek


Inhoudsopgave

3

Beginnen in het hart!

4

Hoe groen is groen?

6

Aardgasvrije appartementen

12

In de Groene Spotlight

14

Groen Grachtenpand

18

Duurzame Ondernemerscoalitie

973 GWh energiegebruik in 2021

22

What’s in IT for you?

24

De kade als Energiefabriek

26

Green Light District in cijfers

28

Waar het allemaal begon...

30

715 m2 aan groen dak

32

Doe je mee?!

2


Beginnen in het hart! Hoi duurzame doeners! De Wallen en de oude binnenstad van Amsterdam kleuren groen. Het verduurzamen van dit eeuwenoude stadshart is geen eenvoudige opgave, maar samen krijgen we het voor elkaar. Bewoners, lokale ondernemers, bedrijven, kennisinstellingen, partners en de gemeente hebben in het “Green Light District” de handen ineen geslagen voor een duurzame binnenstad. En we beginnen in het moeilijkste stukje van Amsterdam, want als verduurzamen hier kan, kan het overal! We ondersteunen bijvoorbeeld pandeigenaren om energie te besparen. We maken daken groen, bergen er het regenwater en leggen zonnepanelen aan. We werken aan het energiesysteem van morgen, onder andere door energie uit grachtenwater te koppelen aan duurzaam kadeherstel. Zo zijn we een groene voedingsbodem in de buurt, met kennis, kunde en een brede community. En we hebben midden in het gebied onze eigen “Hub” geopend. Dit is een ontmoetingsplek waar we bewoners en ondernemers uit de buurt helpen om hun duurzame plannen te realiseren: van 12.000 biologische bloembollen in kademuren tot duurzame ondernemerscoalitie. Samen zorgen we voor positieve impact en verandering. We zijn enorm dankbaar voor de vliegende start van ons gebiedsgerichte duurzame gedachtegoed. Dit werd mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van EIT Climate-KIC en de Gemeente Amsterdam en dankzij de creativiteit, investering en doenersmentaliteit van onze partners De Groene Grachten, Rooftop Revolution, De Gezonde Stad, NV Zeedijk en TU Delft. Alleen met elkaar kunnen we het hart van Amsterdam duurzaam maken. Doe jij ook mee? Dan versnellen we de transformatie van dit historische centrum in een toekomstbestendige buurt. Tot snel in het Green Light District! Samen kleuren we de binnenstad groen. Groene groet,

Marco van der Ree Voorzitter

Stichting Green Light District


Visual roadmap

Toekomstkaart

“Er is enorm veel potentie in dit gebied, zowel in menselijke energie als in kansen voor renovatie, slimme uitwisseling en lokale energiebronnen. Daarmee is Green Light District een groot voorbeeld voor de transformatie van historische stedelijke gebieden.”

Aardgasvrije woningen

HOTEL

Duurzame energievoorziening

Andy van den Dobbelsteen, Professor Climate Design & Sustainability TU Delft Enkel schoon verkeer

Hoe groen is groen?

Deze visual roadmap is een uitgave van Green Light Distric uit naar een duurzaam en toekomstbestendig Amsterdam. Plattegrond en Illustratie ontwerp: Studio Kars en Boom

Met de billen bloot…

stijgende gasprijzen willen we het

van de warmtevraag reduceren.

In 2019 hebben we samen met

gebied natuurlijk aantrekkelijk

Dit doen we door te isoleren,

de TU Delft een analyse gemaakt

houden om te wonen en werken. Ook

ventileren en slimmere, duurzame

van het Green Light District. We

is er veel geluidsoverlast, vervuiling,

verwarmingssystemen toe te passen.

onderzochten de huidige situatie,

criminaliteit en weinig sociale

de kansen voor verduurzaming

cohesie. Bewoners willen graag

Ook zijn er veel mogelijkheden

en maakten op basis daarvan een

meer comfort en een gezondere

om restwarmte van bedrijven te

toekomstscenario. Uit ons onderzoek

leefomgeving, zowel in hun huis als

benutten. De grootste potentie is

kunnen we concluderen dat er

in de vorm van minder overlast door

het benutten van de warmte van

heel veel verbeterkansen zijn. Zo

toeristen en andere bezoekers. Werk

koelingsinstallaties: dit is zo’n 83

is het gasverbruik in het gebied

aan de duurzame winkel dus.

GWh. In theorie is dit voldoende

erg hoog. Dit komt grotendeels

4

om alle huishoudens In het gebied

door het historische karakter van

Kansen genoeg!

de vele oude gebouwen, die vaak

Vervolgens hebben we de potentiële

moeten de grootverbruikers

slecht geïsoleerd zijn en daardoor

energiereductie, duurzame

natuurlijk ook hun energievraag

veel warmte verliezen. Zo’n 10% van

energieopwekking en kansen

kleiner maken.

de energie wordt door bewoners

voor hergebruik in het gebied

gebruikt en de overige 90% wordt

in kaart gebracht. De cijfers zijn

We hebben ook de potentie

door bedrijven gebruikt. Met de

hoopvol: we kunnen zo’n 51%

van duurzame energiesystemen

van warmte te voorzien. Daarnaast


Geïsoleerde, comfortabele huizen

Duurzaam toerisme

In de toekomst is dit stuk Amsterdam getransformeerd naar het duurzame Green Light District. Woningen zijn aardgasvrij geworden, mede dankzij isolatiemaatregelen, warmtepompen, duurzame energiebronnen en bodemopslag. Kademuren zijn vernieuwd en winnen warmte uit de grachten, die wordt verdeeld via een warmtenet.

Warmtebron

Groene binnentuinen

Legenda Lage-temperatuur warmtenet

Duurzame universiteit

Lage-temperatuur warmtenet

ct, 2021. Samen met bewoners en bedrijven stippelen we een slimme route We beginnen in het hart van de stad. Doe je mee? greenlightdistrict.nu Visual roadmap

Visual roadmap

Uitdagingenkaart

Potentiekaart

Monumentale panden

Groene gevels Isolerende maatregelen

HOTEL

Sociale overlast

Grootgebruikers van energie

Aquathermie

HOTEL

Grote warmteverliezen

De Amsterdamse binnenstad kent vele uitdagingen. Er is sociale overlast. Veel kademuren moeten vernieuwd worden. De meeste gebouwen hebben een slecht energielabel en zijn oncomfortabel in de winter en zomer. Er staan een paar echte energieslurpers in het gebied. Er is weinig groen te vinden, wat de leefkwaliteit niet bevordert.

Zonne-energie

De potenties van dit stuk Amsterdamse binnenstad zijn groot. Er liggen kansen voor vergroening van daken, gevels en binnentuinen. Er zit energie in het grachtenwater en de bodem. Er zijn voldoende oppervlakken voor zonne-energie en grootverbruikers hebben ook veel restwarmte ter beschikking.

Restwarmte

Legenda energielabels

Legenda dakpotentie

Klasse E

Zonne-energie

Klasse F Kademuren

Universiteitsgebouwen

Versteende woonblokken

Klasse G

Groen Warmte- en koudeopslag

Duurzame renovatie

Deze visual roadmap is een uitgave van Green Light District, 2021. Samen met bewoners en bedrijven stippelen we een slimme route uit naar een duurzaam en toekomstbestendig Amsterdam. We beginnen in het hart van de stad. Doe je mee? greenlightdistrict.nu

Deze visual roadmap is een uitgave van Green Light District, 2021. Samen met bewoners en bedrijven stippelen we een slimme route uit naar een duurzaam en toekomstbestendig Amsterdam. We beginnen in het hart van de stad. Doe je mee? greenlightdistrict.nu

Plattegrond en Illustratie ontwerp: Studio Kars en Boom

Plattegrond en Illustratie ontwerp: Studio Kars en Boom

Groene daken

Groen en zonnepanelen

onderzocht, zoals het gebruiken

Amsterdam is getransformeerd naar

duurzame energie uit de omgeving,

van aquathermie in combinatie met

het duurzame Green Light District!

zoals grachtenwater, energie uit de

kadeherstel. Dit draagt ook nog eens

Als je het gebied bezoekt, valt het

lucht en bodem. Hiervoor worden

bij aan de klimaatbestendigheid in

je op hoe groen het is, dankzij de

warmtepompen en bodemopslag

het gebied, omdat hiermee het water

vele geveltuinen en boomtuintjes.

gebruikt. De kademuren zijn

van de grachten ook gekoeld wordt.

Bewoners kijken uit op groene daken

vernieuwd en winnen energie uit

met zonnepanelen. De gebouwen

de grachten, en die energie wordt

zijn geïsoleerd en dit zorgt voor

verdeeld via een warmtenet.

Onze droom voor Green Light District

flinke energiebesparing en een

Wat gebeurt er als we deze potentie

beter comfort. De historische

benutten? Dan zien we dat dit stuk

gebouwen worden verwarmd met

5


6


Aardgasvrije appartementen


Boilervat

Warmtepomp buiten

Het appartement van Jill 8


Aardgasvrije appartementen In Green Light District zijn twee appartementen aan de Zeedijk losgekoppeld van het aardgas. De één wordt verwarmd met infraroodpanelen, de ander met een luchtwarmtepomp. De bewoners bloggen regelmatig over hun ervaringen en geven ook tips aan andere bewoners in het gebied over duurzaam wonen. Als verhuurder weet de NV Zeedijk nu dat verduurzamen mogelijk is en dat het ook financieel aantrekkelijk is om in te investeren. En de bewoners zijn zelf ook aan de slag gegaan met quick wins. Zo hebben Jelle en Jill een waterbesparende douchekop, ledlampen, radiatorfolie, groen energiecontract en planten op het balkon.

Appartement 1: bewoner Jill

door een luchtwarmtepomp. Deze bestaat uit een binnendeel en

Het appartement van Jill is in

een buitendeel dat warmte uit

een eerdere verbouwing al goed

de buitenlucht onttrekt. Met dit

geïsoleerd. Om de gaskraan te

systeem kan Jill zomers ook haar

kunnen dichtdraaien, is de elektra-

appartement koelen. Voor het warme

aansluiting verzwaard en zijn

tapwater is een boilervat geplaatst.

de radiatoren vervangen door

Koken doet Jill voortaan op een

convectoren. Deze convectoren

inductiekookplaat. Dankzij een

verwarmen gelijkmatig en op een

slimme thermostaat heeft ze inzicht

lagere temperatuur (25-55 graden)

in haar energieverbruik, wat haar

dan gewone radiatoren (60-80

helpt om bewuster om te gaan met

graden). Daarna is de cv-ketel

de energierekening.

verwijderd en deze is vervangen

“Na een jaar aardgasvrij wonen bleek mijn totale energierekening voor de verwarming, warm water en overige elektra 1.800 kWh te zijn. Dit staat gelijk aan het gemiddelde elektriciteitsgebruik van een Nederlands eenpersoonshuishouden. Alleen betalen zij daarnaast ook nog een flinke gasrekening, ik niet! Hiermee laten we zien dat je heel goed en aantrekkelijk duurzaam kunt wonen in een monument. Ik vind het fantastisch dat mijn huis wordt verwarmd met energie uit de Amsterdamse lucht.” - Jill Vervoort

9


Appartement 2: bewoner Jelle

plafond bevestigd: twee panelen in

doorstromer zorgt voor warm

de woonkamer, één in de keuken,

water, voor bijvoorbeeld warm

Ook het appartement van Jelle was

één in de slaapkamer en nog één in

douchen en afwassen. Hij bespaart

al goed geïsoleerd. Wel moest ook

de badkamer. Met slimme stekkers

op zijn watergebruik dankzij een

hier de elektravoorziening voorbereid

regelt Jelle deze stralingswarmte

waterbesparende douchekop. Net als

worden op inductiekoken en

van zijn infraroodpanelen. Zo kan

Jill kookt Jelle nu op inductie.

infraroodpanelen. Na het verwijderen

hij ze alvast aanzetten als hij van

van de cv-ketel en radiatoren zijn

werk naar huis vertrekt en staan ze

er vijf infraroodpanelen aan het

nooit onnodig aan. Een elektrische

“Infraroodpanelen zijn te vergelijken met theaterverlichting. Staat de zaalverlichting aan, dan staan alle lampen aan en krijgt iedereen een beetje licht. Tijdens de voorstelling staat er alleen een spot gericht op de hoofdpersonen op het podium. De zaalverlichting is te vergelijken met een centrale verwarming die de hele ruimte verwarmt. Het infraroodpaneel is de lichtspot, die alleen gericht verwarmt waar dat nodig is. Het is heel prettig om hoofdrolspeler in mijn eigen duurzame huis te zijn. Mijn wooncomfort is top.” - Jelle Sturkenboom

Achterzetramen

Infraroodverwarming

Inductie kookplaat 10


Infraroodverwarming Achterzetramen

Het appartement van Jelle

11


“Samen met een groep bewoners verzorgen we de binnentuin. We beheren de tuin zo circulair mogelijk. We vangen regenwater op om de planten mee te besproeien en we maken onze eigen compost.” Margareta kwam als kraker op het Binnengasthuisterrein wonen. Wat begon als een zandwoestijn, veranderde in een groeiende en bloeiende binnentuin.

“Bewoners en ondernemers die zelf groene of circulaire projecten starten in de buurt, activeren niet alleen andere buurtbewoners maar zijn ook katalysator voor meerdere duurzame acties zoals verduurzaming van panden. En vergroening is vaak krachtig om mee te starten. Het is tastbaar, zichtbaar, voelbaar.” Annick Mantoua, directeur De Gezonde Stad

Bezoek duurzame initiatieven en ondernemers in het Green Light District. Open via de QR code onze webapp en ontdek de vele unieke groene plekken tijdens de Green Light Wandeling. greenlightdistrict.nu/wandeling

12


In de groene spotlight “Driekwart van alle beglazing is enkel industrieel glas. We zijn daarom super blij dat we over gaan op monumentaal isolatieglas in de stijl van 1721, maar dan met de isolatiewaarde van 2021. De gemeente gaat in deze voor 100% goed. Wij maken hiermee niet alleen een duurzaamheidsstap vooruit, maar het is voor ons een beginpunt van veel meer.” Sunke Puell, Facility Manager de Waag

De Waag

tot duurzame verwarming met

Midden op de Nieuwmarkt staat

grachtenwater dat onder het

het één na oudste gebouw van

gebouw stroomt. De Waag gaat

Amsterdam, dat ooit als stadspoort

stapsgewijs aan de slag en is al

dienst deed. De Waag levert graag

begonnen met de uitvoering van

een bijdrage aan een aardgasvrije,

quick wins zoals ledverlichting

circulaire en energieneutrale stad. Er

en slimme gebouwaansturing. De

is door De Groene Grachten en de

volgende stap is het isoleren van de

TU Delft een uitgebreide roadmap

ramen. Zo wordt toegewerkt naar

vol verduurzamingsmogelijkheden

een aardgasvrije toekomst voor dit

opgesteld. Van verbeterde isolatie

iconische rijksmonument.

13


14


“Dit monumentale pand laat niet alleen veel geschiedenis zien, maar vooral de toekomst van duurzaam wonen en ondernemen. Een groen icoon voor de buurt.” Janny Alberts, directeur NV Zeedijk

Groen Grachtenpand 15


Zonnepanelen Isolatie

Ventilatie

Raamisolatie en kierdichting

Vloerverwarming

Warmtepomp Energie uit de funderingspalen

Bouwmaterialen vervoeren over de gracht 16


Groen Grachtenpand Het grachtenpand aan de Oudezijds Voorburgwal 136 is een 18e eeuws rijksmonument. De grootschalige restauratie is aangegrepen om het pand tot duurzaam icoon te maken. Eigenaar & verhuurder NV Zeedijk wil met dit pand een voorbeeld zijn voor de buurt. De Groene Grachten maakte het plan en de uitvoering met Architectenbureau J. van Stigt en aannemer Nico de Bont is in volle gang. Het grachtenpand wordt goed

mogelijk natuurlijk en biobased. In de

geïsoleerd en er wordt ventilatie

toekomst zullen er appartementen

toegepast. Het pand gaat van

en kantoren gevestigd worden in het

het aardgas af en er komt een

pand.

warmtepomp, die de energie uit de funderingspalen haalt.

Vanwege de zichtlijnen vanaf de

Ook komen er zonnepanelen op

straat was het niet mogelijk om de

het dak en worden de vloeren

installaties op het dak te plaatsen

voorzien van vloerverwarming. De

of aan de gevel te hangen. De

verbouwing zelf wordt eveneens

installaties worden dus voornamelijk

zo duurzaam mogelijk uitgevoerd.

inpandig geplaatst. Dit icoonproject

De bouwmaterialen worden met

laat zien dat een duurzaam

elektrisch vervoer over het water

monument kan: Want als het hier

getransporteerd en de gebruikte

kan, dan kan het overal!

(isolatie)materialen zijn zoveel

17


1

2

3

4 5

18


Duurzame Ondernemerscoalitie Het Green Light District is een “Duurzame Ondernemerscoalitie” rijker. Dit is een groep duurzame ondernemers die in de buurt het verschil maken. Er wordt gewerkt aan vijf thema’s: energie, groen, logistiek, inkoop en afval. De goede voorbeelden van de ondernemers staan in de spotlight, ze nemen samen verduurzamingsstappen en inspireren andere ondernemers en het winkelende publiek om mee

Marlies van Heusden van Nature Bar “Ik ben er trots op om onderdeel

te doen.

te zijn van het Green Light District. Met mijn bedrijf maken we natuurlijke zeep. In elke zeep zit een circulair ingrediënt wat ik bij een lokale ondernemer ophaal, zoals bijvoorbeeld sinaasappelschillen van de lokale supermarkt. Ik heb onlangs subsidie gekregen van de gemeente Amsterdam om meer onderzoek te doen naar circulaire reststromen van cosmeticaproducten.”

6

19


7

8

“Met de Duurzame Ondernemerscoalitie staan we samen sterk. We organiseren de nodige schaal, wisselen best practices uit en gaan uit van de energie die er al is.” Joost van Barneveld-Biesma, coördinator duurzaamheid bij Stadsdeel Centrum

9

20


“Voordat je het weet, ben je de hele wereld aan het verbeteren, maar begin eerst maar eens bij je eigen panden en omgeving.”

10

Theodoor van Boven van Condomerie “Ik woon in het gebied en run de Condomerie, de condoomspeciaalzaak in de Warmoesstraat 141. Ik zet mij in voor het vergroenen en verduurzamen van de buurt. Ik geloof erin om

1

Vega-Life Mirjam Kramer

dingen lokaal aan te pakken. Door

2

Upcycle Tim Spekkens

met je eigen pand en dak aan de slag

3

De Fietsenmaker René Bankras

te gaan, merk je dat het mogelijk is,

4

Capsicum Natuurstoffen Nelleke van de Streek

maar soms ook ingewikkeld. Green

5

Mirjam Nuver Hats Mirjam Nuver

Light District heeft de kennis en

6

Nature Bar Marlies van Heusden

weet hoe het moet.”

7

Cacao & Spice Salomé Trip

8

Streetlife Amsterdam David van Vugt

9

Jemi Bloemenwinkel Michel Haversma

10

Condomerie Theodoor van Boven

21


“Ook in het historische centrum van Amsterdam liggen de kansen op het dak. Met een ambitieuze groep koplopers toveren we 10.000m2 dak om in groene oases, voor een toekomstbestendig Green Light District.” Jan Henk Tigelaar, directeur Rooftop Revolution 22


What’s in IT for you? Benieuwd hoe wij IT inzetten om onze kennis breder te verspreiden en zoveel mogelijk mensen te ondersteunen met verduurzaming? De Groene Menukaart degroenemenukaart.nl/amsterdam De Groene Menukaart Amsterdam is er voor bewoners en gebruikers van vooroorlogse, historische panden in Amsterdam. Vaak wordt gedacht dat oude gebouwen niet duurzamer kunnen en mogen. Als eigenaar raak je al snel verstrikt in het web van regelgeving en financiering. Daarom biedt De Groene Menukaart één plek voor inzicht in techniek, regelgeving, financiering en de mogelijke energiebesparing. Kortom een heel mooi startpunt voor verduurzaming!

Adviestool Verduurzaming Monumenten degroenegrachten.nl Om veel meer monumenteigenaren te helpen met het maken van een plan, heeft De Groene Grachten in de afgelopen jaren speciale software ontwikkeld. Hiermee wordt op heel eenvoudige wijze uw pand in kaart gebracht met daaraan de verduurzamingskansen gekoppeld. Benieuwd hoe dat werkt? Wil Ottens liet een energiescan van haar woning maken en gaat nu stap voor stap aan de slag met de uitkomsten uit het adviesrapport.

“Ik ben een babyboomer die het altijd goed heeft gehad. Maar nu maak ik mij zorgen om de wereld waarin mijn kleinkind moet leven. Ik wil niet achteroverleunen, ik wil laten zien dat het anders kan. Zelf kan ik dankzij deze energiescan mijn steentje bijdragen.”

Daken Kansenkaart greenlightdistrict.nu/dakenkaart Er is van alles mogelijk op het dak. De kunst is om al deze functionaliteiten optimaal in te zetten, passend bij de uitdagingen van een gebied en de constructie van een pand. Om hier inzicht in te krijgen, heeft Rooftop Revolution in samenwerking met het datatechnologiebedrijf Matrixian Group een Duurzame Daken Kansenkaart voor Green Light District ontwikkeld. Deze interactieve kaart geeft iedere bewoner van de oude binnenstad van Amsterdam de benodigde informatie over de mogelijkheden voor een duurzaam dak. Met kleuren wordt aangegeven wat er allemaal mogelijk is op de daken; groen, zonnepanelen of ook meerdere functies.

23


Technische ruimte

Warmtepomp

Warmtewisselaar Filtersysteem

“Als het hier kan, dan kan het overal!” Suze Gehem, oprichter en directeur De Groene Grachten & oprichter Green Light District 24


De kade als energiefabriek De gemeente Amsterdam staat de komende jaren voor de uitdaging om 200 kilometer aan kademuren te renoveren vanwege verzakkingen en slechte staat. Kadeherstel is daarmee één van de belangrijkste projecten in de openbare ruimte van Amsterdam, waarin duurzame oplossingen niet mogen ontbreken. Op dit moment wordt er 500 meter kade per jaar vervangen. Ondanks deze enorme uitdaging bieden

van de Universiteit van Amsterdam. In 2020 is een deel van de 60 meter lange kademuur ingestort en sindsdien staat er een tijdelijke

de kaderenovaties ook

damwandconstructie. Duurzaam

duurzame kansen.

kadeherstel van de Grimburgwal

Duurzaam kadeherstel

kan daarmee als startpunt van een

is daarom één van de

duurzaam energiesysteem voor de

icoonprojecten waaraan De

buurt fungeren. De ideale locatie

Groene Grachten, TU Delft,

voor een proeftuin!

Waternet, Universiteit van Amsterdam en gemeente

Erfgoed Deal

Amsterdam samenwerken. In

In 2021 is aan dit project een

de binnenstad van Amsterdam

Erfgoed Deal toegekend. Hoe

wordt onderzocht hoe de energie uit de omgeving van de

kunnen Amsterdamse kademuren een bijdrage leveren aan de

kades gehaald kan worden, om

transitieopgave met behoud van het

die vervolgens in te zetten voor de

cultuurhistorische beeld en karakter

verwarming en koeling van panden

van dit UNESCO Werelderfgoed-

in de buurt.

gebied? Deze vraag wordt

Grimburgwal als energiefabriek

samengebracht met de grote opgave om de bruggen en kades in de stad te herstellen. De Erfgoed Deal zorgt

De Grimburgwal is onderdeel van het

ervoor dat we versneld tot uitvoering

Universiteitskwartier en eigendom

kunnen overgaan.

25


Gr33n L1ght D1str1ct 1n cijf3rs 973 GWh energieverbruik in 2021

Daarvan is

80%

de warmtevraag

92%

van het totale energieverbruik is toe te schrijven aan bedrijven in het gebied

Restwarmte biedt kansen

zoals het benutten van de warmte van koelingsinstallaties. In totaal bedraagt de warmte die vrijkomt van koelinstallaties van bedrijven

83 GWh

51%

van dit verbruik kan gereduceerd met maatregelen zoals isolatie, ventilatie en slimme verwarmingssystemen


40 dakadviezen

1

Intentieverklaring van 2

10.000 m groen dak

adviestool gelanceerd op versnelling en opschaling van verduurzaming historische gebouwen

100

energiescans

4

icoonprojecten opgestart

Inmiddels zijn ruim

95

ondernemers en organisaties

8.545 inwoners

80 bewoners

actief betrokken bij

50

initiatieven

Green Light District


Waar het allemaal begon… Green Light District is in 2019

van Green Light District. Ze sleepten

opgericht op initiatief van

een groot driejarig Europees EIT

‘founding mothers’ Janny Alberts

Climate-KIC project binnen, met

(NV Zeedijk) en Suze Gehem (De

een parallelle ondersteuning van

Groene Grachten). Ze maakten

gemeente Amsterdam. De partners

plannen voor de verduurzaming

verdubbelden de investering en

van een eeuwenoud grachtenpand.

gingen samen met de buurt aan de

Al snel werd duidelijk dat dit een

slag.

startpunt kon zijn van een veel

28

bredere groene beweging in de

Stichting Green Light District

monumentale binnenstad. Zeven

werd in het leven geroepen om

founding partners lanceerden

het gedachtegoed te borgen en

daarom samen het gedachtengoed

toekomstbestendig te maken.


Marco

Maurits

Pernille

Paul

Norinda

“The impact and engagement that Green Light District has achieved over the last three years is a remarkable demonstration of changing a narrative of a “district as is”, towards a story of future transformation of a whole area, bringing hope, creativity and a sense of possibility.” Kirsten Dunlop, CEO EIT Climate-KIC

De komende jaren gaan we met

(secretaris/penningmeester), Pernille

het begin. We willen samen het

de huidige partners verder, en

La Lau (communicatie expert),

gedachtegoed verder verbreden,

starten we graag vele nieuwe

Norinda Fennema (buurtbewoner) en

binnen en buiten het Green Light

samenwerkingen op. Allemaal met als

Paul Basset (community expert).

District. Daarom staan de deuren

doel om het gebied groen, gezond en

wagenwijd open voor nieuwe ideeën,

duurzaam te maken. We stellen het

De verhalen uit dit Magazine vormen

samenwerkingen en opschaling. Op

bestuur graag aan u voor: Marco van

een greep uit de vele prachtige

naar nog veel meer duurzame impact

der Ree (voorzitter), Maurits Groen

resultaten tot nu toe. En dit is pas

voor dit prachtige stuk Amsterdam.

De

Grachten

29


O

D N T EK

“Samen met mijn buurman Roel zijn we bezig om 715 m2 biodivers groen dak aan te leggen, op de daken van 40 woningen. Hiermee krijgt de versteende binnentuin tussen de Warmoesstraat en het Oudekerksplein haar groene long terug. Woonstichting de Key werkt ook mee. We zijn er trots op dat we één van de winnende plannen van de wedstrijd Centrum Begroot 2021 zijn.” Community manager en bewoner van Green Light District Yet ten Hoorn nam samen met haar buurman het initiatief voor een groen dak.

30


Colofon Green Light District is een samenwerking van De Groene Grachten, NV Zeedijk, Gemeente Amsterdam, De Gezonde Stad, Rooftop Revolution, TU Delft en EIT Climate-KIC. Samen met deze partners en onze community van bewoners en koplopers in de stad zijn we aan de slag. Het project is onderdeel van het Nieuw Amsterdams Klimaat en samen met elkaar stippelen we een slimme route uit naar een toekomstbestendige stad.

Redactie Concept Tessel de Rooij en Suze Gehem De Groene Grachten

Fotografie Eva Roefs Carly Wollaert Wieke Rutgers Yet ten Hoorn Kiran Aluvihare LightFieldStudios - Envato Elements

Vormgeving Janis van der Linden

715 m aan groen dak 2

Bezoek duurzame initiatieven en ondernemers in het Green Light District. Open via de QR code onze webapp en ontdek de vele unieke groene plekken tijdens de Green Light Wandeling.

greenlightdistrict.nu/wandeling

Djen Design

Nieuwsbrief Hoor als eerste over projecten, events en tips via onze nieuwsbrief.

greenlightdistrict.nu/nieuwsbrief


Doe je mee? Het Green Light District maakt een vliegende start dankzij de betrokkenheid van bewoners, ondernemers, kennisinstellingen, overheden en experts. Door samen te werken, kennis

We nodigen je graag uit om een kijkje

te delen en nieuwe initiatieven

te komen nemen en mee te doen met

te helpen, maken we impact! We

deze groene beweging. Heb jij een

versterken wat er al is en stippelen

goed idee voor de buurt? Ken je een

de route uit naar een duurzaam en

duurzame innovatie die ons verder

klimaatbestendig hart van de stad.

helpt? Of wil je op een andere manier bijdragen? Laat het ons weten en

Maar een écht Green Light District

wie weet drinken wij binnenkort

kan alleen ontstaan als we er met

een kop koffie in onze Green Light

elkaar de schouders onder zetten.

District Hub!

www.greenlightdistrict.nu

32