Page 3

leder / editorial

Grønlands

ressourcer Grønlands økonomi har det svært, men de største ressourcer er stadig i landet. Det er blandt andet de mennesker, der mod alle odds tør drive forretning eller starte nyt. De, der vil forandring og tør sætte ord på deres visioner. Læs om en iværksættervirksomhed i Qaqortoq og Grønlands største blogger.

Grønlands ressourcer er også de mineraler, der stadig er forankret i grundfjeldet. Selvom storskalaprojekterne er sat på stand by, er det stadig rentabelt at starte mindre

mineprojekter, som Grønland har haft flere af før. Grønland er stadig fuld af oplevelser og muligheder. Vi er med havkajak i Diskobugten og på eventyr i Sydgrønland. Kulturen er ukuelig i Grønland. Det samme er viljen til at hjælpe andre. Læs om Greenland Eyes og Foreningen Grønlandske Børns indsatser.

God sommer Avi & Mads

Greenland's Udgiver & Redaktør

resources Times are difficult for Greenland’s economy, but the greatest resources are still in the country. These include the people who, against all odds, have the courage to run a business or to start a new one. And those who want change and have the courage to put words to their visions. Read about an entrepreneurial business in Qaqortoq and about Greenland’s biggest blogger. Greenland’s resources are also the minerals that are still buried in the bedrock. Although big-scale projects have been put on stand-by,

smaller mining projects, like those Greenland has seen before, can still be profitable. Greenland is still full of experiences and opportunities. We take a sea kayak in the Disko Bay and find adventure in South Greenland. The culture of Greenland is indomitable. The same is the will to help others. Read about the efforts of Greenland Eyes and the Society for Children in Greenland.

Have a nice summer Avi & Mads Publisher & Editor

.com

The key to business life in the land of opportunities

Experience combined with visions for the future Social responsibility and networks

Greenland Business Association www.SuliSitSiSut.gl

Profile for greenland today

greenland today no 24  

Stories from Greenland and the Arctic. For all who are interested in culture, business, travel experiences, music, food, development and cli...

greenland today no 24  

Stories from Greenland and the Arctic. For all who are interested in culture, business, travel experiences, music, food, development and cli...

Advertisement