E-Comix I

Page 1

STOP SMOG!


Smog jest straszny! Szkodzi zdrowiu, skraca życie, przyczynia się do rozwoju groźnych chorób

W pierwszej 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie aż 36 to miasta polskie!


Przyczyną smogu jest palenie w piecach ogrzewania domów śmieciami. Kolejne przyczyny to spaliny wielkich fabryk, palenie w piecach węglem i spaliny samochodów

Trzeba działać! Co możemy zrobić?


Trzeba ograniczyć ogrzewanie węglem i paliwami stałymi, a zastąpić je ekologicznymi źródłami ciepła. Warto zadbać też o ocieplenie budynków


Ważny jest też rozwój odnawialnych źródeł energii


Warto ograniczyć korzystanie z samovhodu na rzecz komunikacji publicznej

Lub przerzucić się na rower


Trzeba też zreztgnować z wycinki drzew, które są "fabrykami tlenu"

I sadzić nowe!


Jakość powietrza, którym oddychamy zależy tez od nas samych

Od tego zależy nasza przyszłość!