Page 1

BỘ ẢNH

Giáo dục Môi trường

1

Học sinh tham gia ngày hội trồng cây tái sinh rừng - ở ven biển Bạc Liêu, huyện Đông Hải

2

Học sinh chăm sóc vườn ươm - tại một trường THCS ở Bạc Liêu

3

Thanh niên tham gia ngày “Xanh – Sạch – Đẹp” – xã Điền Hải, huyện Đông Hải

16

Mô hình nuôi thủy sản kết hợp trồng rừng - Một mô hình phát triển bền vững , xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

17

Ô nhiễm môi trường nước do rác thải sinh hoạt

18

Khô hạn – hậu quả có thể xảy ra do biến đổi khí hậu

4

Một mảng rừng đước đang được tái sinh – xã Hiệp Thành, tp. Bạc Liêu

19

Giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông

5

Màu xanh của rừng phòng hộ - xã Vĩnh Trạch Đông, tp Bạc Liêu

20

Nhà vệ sinh trên sông- một nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước

6

Bờ kè tre chống sạt lở, tăng bồi lắng phù sa – xã Hiệp Thành, tp Bạc Liêu

21

Điện gió - một nguồn năng lượng thay thế ở Bạc Liêu

7

Sạt lở bờ biển - ở Bạc Liêu

22

8

Thu gom rác trong ngày Xanh - SạchĐẹp - huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Lũ lụt ở ĐBSCL - hậu quả của biến đổi khí hậu

23

Phá rừng nuôi trồng thủy sản - nguyên nhân làm giảm diện tích rừng ở Đồng Bằng sông Cửu Long

24

Bờ kè chắn sóng - một biện pháp chống sạt lở

25

Săn bắt trái phép - nguyên nhân gây giảm đa dạng sinh học

26

Cháy rừng - một thảm họa môi trường

27

Sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp - ở ĐBSCL

28

Xe đạp - phương tiện giao thông thân thiện với môi trường

29

Ô nhiễm nguồn nước do chất thải công nghiệp

9

Ô nhiễm môi trường do chất thải sinh hoạt - huyện Đông Hải, Bạc Liêu

10

Công nhân thu gom rác

11

Nói không với túi nylon

12

Ô nhiễm không khí do khí thải công nghiệp chưa qua xử lý

13

Khí thải giao thông - một nguyên nhân gây ô nhiễm không khí

14

Luật bảo vệ môi trường - một quy định pháp lý để bảo vệ môi trường

15

Thâm canh trong nuôi trồng thủy sản - Một nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước


1 1. Học sinh tham gia ngày hội trồng cây tái sinh rừng - ở ven biển Bạc Liêu, huyện Đông Hải


2. Học sinh chăm sóc vườn ươm - tại một trường THCS ở Bạc Liêu


3. Thanh niên tham gia ngày “Xanh – Sạch – Đẹp” – xã Điền Hải, huyện Đông Hải


4. Một mảng rừng đước đang được tái sinh – xã Hiệp Thành, Tp. Bạc Liêu


5. Màu xanh của rừng phòng hộ - xã Vĩnh Trạch Đông, Tp. Bạc Liêu


6. Bờ kè tre chống sạt lở, tăng bồi lắng phù sa – xã Hiệp Thành, Tp. Bạc Liêu


7. Sạt lở bờ biển - ở Bạc Liêu


8. Thu gom rác trong ngày Xanh - Sạch- Đẹp - huyện Đông Hải, Bạc Liêu


9. Ô nhiễm môi trường do chất thải sinh hoạt - huyện Đông Hải, Bạc Liêu


10. Công nhân thu gom rác


11. Nói không với túi nylon


12. Ô nhiễm không khí do khí thải công nghiệp chưa qua xử lý


13. Khí thải giao thông - một nguyên nhân gây ô nhiễm không khí


14. Luật bảo vệ môi trường - một quy định pháp lý để bảo vệ môi trường


15. Thâm canh trong nuôi trồng thủy sản - Một nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước


16. Mô hình nuôi thủy sản kết hợp trồng rừng - Một mô hình phát triển bền vững , xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu


17. Ô nhiễm môi trường nước do rác thải sinh hoạt


18. Khô hạn – hậu quả có thể xảy ra do biến đổi khí hậu


19. Giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông


20. Nhà vệ sinh trên sông- một nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước


21. Điện gió - một nguồn năng lượng thay thế ở Bạc Liêu


22. Lũ lụt ở ĐBSCL - hậu quả của biến đổi khí hậu


23. Phá rừng nuôi trồng thủy sản - nguyên nhân làm giảm diện tích rừng ở Đồng Bằng sông Cửu Long


24. Bờ kè chắn sóng - một biện pháp chống sạt lở


25. Săn bắt trái phép - nguyên nhân gây giảm đa dạng sinh học


26. Cháy rừng - một thảm họa môi trường


27. Sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp - ở ĐBSCL


28. Xe đạp - phương tiện giao thông thân thiện với môi trường


29. Ô nhiễm nguồn nước do chất thải công nghiệp


Deutsche Gesellschaft f端r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Climate Change and Coastal Ecosystems Program (ICMP/CCCEP) No. 14 Thuy Khue Road, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam www.giz.de/vietnam

All used photos are either GIZ property or are under free usage by creative commons. The drawings, excluded figure 22, are done by Mrs. Stefanie Gendera, GIZ, 2013.

Environmental Education_Photos_vn  

This set of photos were compiled by and for secondary and high school teachers in the Mekong Delta of Vietnam. The photos are meant to suppo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you