Page 1

DNA – ŻYCIE UKRYTE W HELISIE


DNA – ŻYCIE UKRYTE W HELISIE

SPIS TREŚCI 1.

Kwasy nukleinowe

2.

Budowa DNA

3.

Zasada komplementarności

4.

Budowa RNA

5.

Rodzaje RNA

6.

Kondensacja materiału genetycznego

7.

Chromosom

8.

Kariotyp

9.

Replikacja

10. Zakończenie 11. Bibliografia

1


DNA – ŻYCIE UKRYTE W HELISIE

KWASY NUKLEINOWE

2


DNA – ŻYCIE UKRYTE W HELISIE

BUDOWA DNA Składa się z NUKLEOTYDÓW

Wyróżniamy 4 rodzaje nukleotydów :

A) B) C) D)

adeninowe tyminowe cytozynowe guaninowe

3


DNA – ŻYCIE UKRYTE W HELISIE

ZASADA KOMPLEMENTARNOsCI adenina – tymina guanina – cytozyna

4


DNA – ŻYCIE UKRYTE W HELISIE

BUDOWA RNA  jednoniciowe  nić polinukleotydowa  BUDOWA :  zasada azotowa – adenina, uracyl, cytozyna, guanina  cukier : ryboza  reszta kwasu fosforowego

5


DNA – ŻYCIE UKRYTE W HELISIE

Rodzaje RNA mRNA rRNA tRNA

6


DNA – ŻYCIE UKRYTE W HELISIE

KONDENSACJA MATERIAŁU GENETYCZNEGO CHROMATYNA

BIAŁKA HISTONOWE (ZASADOWE)

DNA

CHROMOSOM

7


DNA – ŻYCIE UKRYTE W HELISIE

CHROMOSOM POSTAĆ CHROMATYNY PODCZAS PODZIAŁU KOMÓRKI; ZAWIERA 2 CZĄSTECZKI DNA

8


DNA – ŻYCIE UKRYTE W HELISIE

KARIOTYP CZŁOWIEKA

Człowiek posiada 23 pary homologicznych chromosomów 2n = 46 (organizmy diploidalne) W naszym kariotypie znajdują się chromosomy autosomalne (22 pary) oraz heterochromosomy (1 para). 9


DNA – ŻYCIE UKRYTE W HELISIE

REPLIKACJA DNA Następuje przed podziałem komórki

10


DNA – ŻYCIE UKRYTE W HELISIE

REPLIKACJA DNA Replikacja DNA to proces samopowielania się cząsteczki kwasu dezoksyrybonukleinowego. Zachodzi ona podczas fazy S interfazy, czyli fazy międzypodziałowej, a jej celem jest wyposażenie komórek potomnych w kompletną informację genetyczną. Istnieją trzy teoretyczne modele przebiegu procesu replikacji: • semikonserwatywny, czyli replikacja półzachowawcza - nowopowstała podwójna helisa składa się z jednej nici nowodobudowanej i jednej pochodzącej z macierzystej cząsteczki; • konserwatywny - replikacja zachodzi bez rozplatania podwójnej helisy. Każda jej nić stanowi matrycę dla nowego DNA. Powstają dwie cząsteczki: nienaruszona macierzysta oraz potomna - w całości zbudowana z nowych nici; • przypadkowy - każda nić cząsteczki macierzystej ulega podziałowi, a powstałe w ten sposób fragmenty, przemieszane w cząsteczkach potomnych służą jako matryce dla nowych nici. 11


DNA – ŻYCIE UKRYTE W HELISIE

ZAKONCZENIE DNA TO NOŚNIK INFORMACJI GENETYCZNEJ KAŻDEGO ORGANIZMU NA ZIEMI, ZACZYNAJĄC OD WIRUSÓW I BAKTERII, A KOŃCZĄC NA CZŁOWIEKU, CO JEST NASZĄ CECHĄ WSPÓLNĄ. DNA KODUJE TO JACY JESTEŚMY, JAK WYGLĄDAMY I JAK SIĘ ZACHOWUJEMY, WIĘC PAMIĘTAJ, ŻE TEŻ OD CIEBIE ZALEŻY JAK ŚWIAT BĘDZIE WYGLADAŁ W PRZYSZŁOŚCI !

12


DNA – ŻYCIE UKRYTE W HELISIE

BIBLIOGRAFIA „Biologia. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych” wydawnictwa Operon; autorstwa Beaty Jakubik i Renaty Szymańskiej

http://www.e-biotechnologia.pl/artykuly/replikacja-dna

http://www.metalbit.com.pl/sklep/plansze_szkolne/Pods tawy-genetyki-DNA

http://en.wikipedia.org/wiki/DNA

http://sciaga.onet.pl/12581,57,156,60,1,20083,2,sciaga.h tml

13

poprawiony  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you