Page 1

latające wiersze dla Jana od biedronki

Zbiór wierszy uczniów Szkoły Podstawowej nr 73 nagrodzonych w I Janowym Turnieju Literackim

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 73 Warszawa, grudzień 2010


Przedmowa „… Kto dzisiaj pisze wiersze? I to w dodatku takie, które pomimo wszystkich gęsto zaludniających baranków, koników polnych, biedronek … nie trącą banałem. Ksiądz Jan znowu zrobił psikusa. Choć sam w zaświatach, skutecznie zainspirował młodych twórców. Nadeszło kilkaset prac – bardzo ciekawych, autentycznych i świadczących dobitnie o Ŝywotności Janowej poezji. Jestem przekonany, Ŝe ksiądz Jan czyta z nami te wiersze i bardzo się raduje. Bo to niezwykle budujące, Ŝe aŜ tylu młodych ludzi próbuje ufać drodze wąskiej, „takiej na łeb na szyję”, Ŝe powaŜa trawę, ze nie waha się osłaniać biedronki własną ręką i Ŝe w ślad za poetą nawet w deszczu dostrzega uśmiech niepogody!...” Bartłomiej Włodkowski Prezes Fundacji AVE

Słowo od opiekuna uczniów W roku szkolnym 2009/2010 odbył się I Janowy Turniej Literacki poświęcony twórczości księdza Jana Twardowskiego, zorganizowany przez Fundację Ave. Spośród kilkuset nadesłanych prac jurorzy, tj.: Barbara Kobrzyńska, Aldona Kraus i Waldemar Staszcz - dostrzegli i nagrodzili twórczość poetycką uczniów naszej szkoły. I tak dwa I miejsca zdobyły uczennice klasy VI b: Olga Niewiadomska za wiersz „Spis moich najwaŜniejszych” oraz Karolina Szymańska za pracę „Bałam się kochać”. Ponadto wyróŜniono wiersze dwojga uczniów klasy IV b: Marysi Sanockiej i Pawła Majsterka. Warto dodać, Ŝe nagrodzone i wyróŜnione prace literackie zostały wydane w formie ksiąŜkowej – antologii wierszy pt. „Myśli od Boga i baranek na święta”. Jest to ogromna satysfakcja dla młodych twórców! Gratulujemy! Na gali finałowej, która odbyła się w Białołęckim Ośrodku Kultury, po mistrzowsku wiersze czytała pani Teresa Lipowska, zwracając szczególną uwagę na niezwykle dojrzały wiersz naszej uczennicy Karoliny Szymańskiej. Gratulując naszym młodym poetom, postanowiliśmy równieŜ i my opracować mini tomik poezji, i dziś go Państwu przedstawiamy. śyczy wielu wzruszeń Małgorzata Pazik nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 73


Bałam się kochać I nagroda w I Janowym Turnieju Literackim 2010 Pamiętam dobrze, Jak bałam się kochać. Było to dla mnie, Jak strach, który Czuje gazela, kiedy Widzi lwa wielkiego. Miałam juŜ dosyć Tego wszystkiego. Myślałam, Ŝe to świat inny, Taki osobny i przykry. śe mnie odrzucisz, śe mnie nie zechcesz. Ale gdy zacząłeś Ze mną rozmowę, Strach minął. Poczułam się pewnie, Poczułam radość I wielkie spełnienie. Teraz juŜ wiem, By zacząć kochać, Wystarczy tylko, Jedna rozmowa.

Karolina Szymańska, 12 lat


wiosna

Słonko juŜ mocniej świeci,

Cieszą się z tego dzieci.

Cała przyroda się raduje,

Radosną pieśń chór ptaków wyśpiewuje.

A. Mucha Wiosna

Marysia Sanocka, 11 lat WyróŜnienie w I Janowym Turnieju Literackim


Kociak Była sobie raz kocica, mała, sprytna – jak lisica. Dniami mleczko popijała, a nocami buszowała.

Lecz pewnego nieszczęsnego dnia któregoś tam lutego kotka siły swe straciła, bo się biedna przeziębiła.

Nie minęło minut pięć, Kotce juŜ wróciła chęć do biegania, rozrabiania, ziemi w kwiatkach przebierania.

A. Misztal Kotek

Marysia Sanocka, 11 lat WyróŜnienie w I Janowym Turnieju Literackim


Latające wiersze

Oczy jak ludzie patrzą na ciebie Wiersze jak ptaki lecące po niebie Czerwone, zielone, niebieskie teŜ Lecz chyba ty o tym juŜ dobrze wiesz Fruną do ciebie by dać Ci mocy Byś wiersze pisał za dnia i w nocy Abyś coś wiedział i nie by zielony A potem w strachu chodził do szkoły Więc kiedy widzisz ptaka na wietrze Wiesz, Ŝe on nosi ze sobą wiersze

Paweł Majsterek, 11 lat WyróŜnienie w I Janowym Turnieju Literackim


Jan Twardowski

Kiedy czytasz wiersze Jego Uczysz się od najlepszego Jak dziś kochać Jak dziś Ŝyć Jak uczciwym dzisiaj być Warto poznać mądrość Tego Księdza Jana Twardowskiego

Paweł Majsterek, 11 lat WyróŜnienie w I Janowym Turnieju Literackim


Copyright by SZKOŁA PODSTAWOWA nr73

Wyboru wierszy dokonały: GraŜyna Chmielewska Małgorzata Pazik

Redakcja, korekta, skład: GraŜyna Chmielewska

Rysunki, zdjęcia ze stron WWW: 1. http://andrzej44-62.blog.onet.pl/Dar-milosci,2,ID365489120,n 2. http://sloneczko17b.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?249538 3. http://podryw-dziewczyn.blogspot.com/2010/11/o-czym-rozmawiac-zdziewczyna.html 4. http://www.pozmierzchu.pl/pike/?p=24 5. http://bialczynski.wordpress.com/page/17/ 6. http://www.pl.touchofart.eu/Joanna-Misztal/jm58-Wiosna/ 7. http://motyle.info/forum/portal2.php?show=ciekawostki 8. http://alveaenerle.blox.pl/2008/04/motyle-stylowe.html 9. http://www.wrozka.com.pl/archiwum/2009/11/4989-nie-spoczywaja-w-spokoju

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 73 Warszawa, grudzień 2010

Profile for Grażyna Chmielewska

wierszeSP73  

wiersze uczniów SP 73 w Warszawie wyró |nione w I Janowym Turnieju Literackim

wierszeSP73  

wiersze uczniów SP 73 w Warszawie wyró |nione w I Janowym Turnieju Literackim

Advertisement