Page 1

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

FAKTURA VAT nr 1/08/2012 oryginał / kopia

Miejsce wystawienia: Data wystawienia: Data sprzedaŜy:

Kielce

Sposób zapłaty: Termin zapłaty:

przelew

24.08.2012 24.08.2012

zaliczkowa / końcowa *

Sprzedawca:

24.09.2012

Nabywca:

Aleksandra Grabowska 25-000 Kielce, Warszawska 1

mLingua Sp. z o.o 61-773 Poznań, Stary Rynek 100

NIP: 959-00-00-000

NIP: 778-14-35-103

Poz. faktury VAT

Nazwa towaru/usługi

Symbol PKWiU/ PKOB

Jm

Ilość

Cena jednostk owa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Wartość brutto

1

Tłumaczenie pisemne POL-GER: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego ws. bezpieczeństwa zabawek (ilość znaków przekładu ze spacjami: 135 538, ilość stron rozliczeniowych: 75)

1800 zn.

75.00

24.53

1 839.75

23%

423.14

2 262.89

2

Tłumaczenie pisemne POL-GER: Konstytucja RP (ilość znaków przekładu ze spacjami: 120 447, ilość stron rozliczeniowych: 67)

1800 zn.

67.00

24.53

1 643.51

23%

378.01

2 021.52

3

Tłumaczenie pisemne POL-GER: Konstytucja Stanów Zjednoczonych (ilość znaków przekładu ze spacjami: 51 251, ilość stron rozliczeniowych: 28)

1800 zn.

28.00

24.53

686.84

23%

157.97

844.81

4

Tłumaczenie pisemne POL-GER: prezentacja_Polityka_spójności_UE (ilość znaków przekładu ze spacjami: 9 149, ilość stron rozliczeniowych: 5)

1800 zn.

5.00

24.53

122.65

23%

28.21

150.86

Tłumaczenie pisemne POL-GER: Traktat Lizboński (ilość znaków przekładu ze spacjami: 578 093, ilość stron rozliczeniowych: 321) Tłumaczenie pisemne POL-GER: Traktat o UE (ilość znaków przekladu ze spacjami: 851 869, ilość stron rozliczeniowych: 473)

1800 zn.

321.00

24.53

7 874.13

23%

1 811.05

9 685.18

1800 zn.

473.00

24.53

11 602.69

23%

2 668.62 14 271.31

5 6

Razem 23 769.57 Razem przed korektą

w tym

5 467.00

29 236.57

23 769.57

X

5 467.00 29 236.57

23 769.57

23

5 467.00

29 236.57

----

8

----

----

----------

5 0 zw

----------

----------

Razem do zapłaty/do zwrotu*: 29 236.57 zł Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy Sposób zapłaty: przelew Termin zapłaty: 30 dni

.................................................................................

data i podpis odbiorcy faktury

*) niepotrzebne skreślić

.................................................................................

podpis wystawcy faktury

Faktura VAT - Nauka wystawiania dokumentow ksiegowych  

Pierwsze w moim zyciu wlasnorecznie wystawione rachunki;) znaki liczylam za pomoca programu Total Assistant, szablony drukow znalazlam w int...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you