Page 1

Comenius ir eTwining projektas „Europa vaikų akimis“ Geroji patirtis Parengė Šeduvos lopšelio – darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogės – metodininkės Rita Daukšienė ir Roma Skestenienė


TIKSLAI: Gerinti mokytojų mobilumų kokybę didinant jų mastą valstybėse narėse; Gerinti mokytojų rengimo kokybę stiprinant europinę dimensiją; Remti pedagogikos metodų ir mokyklos valdymo tobulinimą.


"L'Europe vue a Travers les Yeux des Enfants" • PROJEKTO VYKDYMO LAIKOTARPIS - 2011 -2013 METAI • Projekto kalba – prancūzų kalba

Comenius projekto "Europa vaikų akimis„ pagrindinė idėja yra ta, kad nors mes visi esame skirtingi, kiekviena šalis turi savo istoriją, savo geografiją, kultūrą ir tradicijas, bet mes visi gyvename Europos žemyne, esame Europos piliečiai, mes turime bendrų vertybių , vilčių ir bendrų siekių. Per atvirą, vaikišką mąstymą projektas padės mums, suaugusiems ir vaikams, pažvelgti į šiuolaikinį pasaulį ir suprasti, kad mūsų namai – tai vieninga, klestinti Europa.


ŠALYS PARTNERĖS: • • • • • • •

LIETUVA GRAIKIJA BULGARIJA RUMUNIJA LENKIJA PRANCŪZIJA TURKIJA


Comenius projekto „Europa vaikų akimis“ veiklos planas  09-2011 – projekto paviešinimas gyvenamojoje vietoje. Skelbimų ir bukletų apie partnerystę gamyba. Projektinių darbo grupių sukūrimas įstaigose.  10-2011 – susitikimas Graikijoje. Mokyklos apsikeičia prisistatymais (Power Point, video), įgyvendinami didaktinių mainų metodai tarp pedagogų.  11-2011 – Partnerių-šalių, įstaigų pristatymai. Žinių apie Europa įvertinimo anketa.  12-2011 – susipažinimas su partnerių-šalių papročiais ir tradicijomis (dainos, šokiai).


PROJEKTO VEIKLA 2012 METAIS  01-2012 – Draugystės ir taikos akcija „Taika pasaulio vaikams“ - balionų leidimas į dangų. Partnerinių šalių vėliavų paroda, poezijos spektaklis.  02-2012 – didaktinis CD „Kelionė po Europa“. Vaikai supažindinami su nuostabiomis Europos šalimis, jų tradicijomis ir papročiais, skaitmeninių fotografijų peržiūros metu.  03-2012 – projektinio tinklalapio kūrimas, vaikų žinių apie Europą patikrinimas.  04-2012 – projekto partnerių susitikimas Bulgarijoje. Šokio ir poezijos spektaklis „Mano mylimi namai – Europa“. Darbas klasėse, keičiantis pedagogine praktika.  05-2012 – projekto partnerių susitikimas Turkijoje. Europos dienos paminėjimas.  06-2012 – pirmųjų projekto metų veiklos įvertinimas ir rezultatų sklaida, sukuriant bendrą foto albumą.  09-2012 – projekto partnerių susitikimas Prancūzijoje. Vaikų veiklos „Mūsų miestas“ stebėjimas.  10-2012 – prancūziškos dainos „Sur le Pont d'Avignon“ mokymasis. Žaidimas „Kelionė po Europa“ - dokumentų, bilietų, užrašų kūrimas.  11-2012 – projekto partnerių susitikimas Lenkijoje. Pamokų stebėjimas, apsikeitimas pedagogine patirtimi. Spektaklio „Kelionė po Europą“ stebėjimas.  12-2012 – vaikų meno darbų paroda „Bendra Europos erdvė“. Apsikeitimas skaitmeninėmis fotografijomis tarp partnerių IT pagalba.


NUMATOMA VEIKLA 2013 METAIS  01-2013 – Šalių liaudies pasakų, legendų manai. Vaikai seka pasaką.  02-2013 – „Lėlė keliautoja“, pasipuošusi tautiniais drabužiais, „keliauja“ po šalis-partneres ir renka medžiagą apie kiekvieno krašto tradicijas.  03-2013 – dainų ir poezijos apie Europą mokymasis. Apsikeitimas garso įrašais su išmoktomis dainomis tarp partnerių.  04-2013 – projekto partnerių susitikimas Lietuvoje. Dalyvavimas šventinėje eisenoje „Gėlės ir vaikai“. Gėlių kostiumų gamyba, piešimas popieriuje, ant asfalto.  05-2013 – finalinis projekto partnerių susitikimas Rumunijoje. Meninė programa „Pavasaris Europoje“. Vaikų kūrybinių darbų parodos pristatymas. Knygos „Aplink Europą“ pristatymas.  06-2013 – galutinis projekto veiklos įvertinimas ir rezultatų apžvalga, įgyvendintų tikslų analizė visose partnerinėse institucijose.  07-2013 – įvykusio projekto rezultatų sklaida.


JAU NUVEIKTA IR SUKURTA Vaizdinės priemonės CD diskuose – „Įstaigos pristatymas“; „Lietuva Europoje“, „ Šeduva ir jos apylinkės“, „Tradicinių švenčių - Velykų ir Kalėdų šventimas Lietuvoje.“  Patalpinti internete vaizdo įrašai: Naujametinis sveikinimas partneriams; Europos dienos minėjimas.  Piešinių parodos: „Taika – pasauliui“, „Velykos“.  Kalendorius prancūzų kalba , atspindintis tradicijas ir nacionalines šventes bei iliustruotas nuotraukomis iš mūsų įstaigos gyvenimo.  Organizuota draugystės ir taikos akcija „Taika pasaulio vaikams“.  Lėlės tautinais drabužiais, skirtos partneriams.  Paruošta medžiaga apie Comenius meškutį, kuris „lanko“ partnerių įstaigas ir renka medžiagą apie kiekvieno krašto tradicijas.  Sukurti internetiniai puslapiai projekto rezultatų sklaidai.  Pradėtas eTwinning projektas, siekiant glaudesnio bendradarbiavimo tarp partnerių.  Parengtas pristatymas bendruomenės nariams apie šalis partneres bei mūsų įstaigos komandų apsilankymus Europos šalių parnerių mokyklose.  Visi sukurti pristatymai, fotografijos bei vaizdo medžiaga patalpinta internete.


PROJEKTO VEIKLA IR UGDYTINIAI  Ugdytiniai turi galimybę jau ikimokykliniame amžiuje daugiau sužinoti apie Europos šalis, pajusti, kad Europa visų mūsų namai;  Sužinoti apie jų bendraamžių gyvenimą kitose šalyse;  IT dėka tiesiogiai pamatyti savo bendraamžius iš kitų šalių, komunikuoti su jais;  Susipažinti su skirtingomis kultūromis, tradicijomis;  Pristatyti savo šalies kultūrą bei tradicijas;  Ugdytis toleranciją kitų tautybių žmonėms ir jų gyvenimo būdui.  Šis projektas padeda ugdyti vaikų pažintinę, komunikacinę, socialinę ir meninę kompetencijas;  Skatina norą išmokti kitos kalbos žodžių.


PROJEKTO VEIKLA IR PEDAGOGAI  Galimybės pedagogams kelti savo pedagoginę kvalifikaciją tarptautiniu lygmeniu, susipažinti su Europos šalių švietimo sistemomis;  Galimybė bendrauti su kitų šalių pedagogais, dalintis savo turima patirtimi, idėjomis savo praktinės veiklos tobulinimui;  Galimybė pagilinti užsienio kalbos žinias bei IT kompetencijas;  Aplankyti Europos šalis, pažinti jų istoriją, kultūrą, tradicijas, o įspūdžius perduoti savo ugdytiniams, kitiems įstaigos bendruomenės nariams.


PROJEKTO VEIKLA IR BENDRUOMENĖ  Tobulinami komandinio darbo įgūdžiai, kurie skatina visą mokyklos bendruomenę susivienyti bendrai veiklai;  Ugdytinių tėvai skatino projekto veiklą, padėjo prancūzų kalbos žiniomis;  Aptarnaujantys įstaigos darbuotojai daug prisidėjo gaminant suvenyrus bei lėles tautiniais kostiumais, kurie iškeliavo į šalių mokyklas.


eTwinning projektas "L'Europe vue a Travers les Yeux des Enfants"  Pradėtas eTwinning projektas, siekiant glaudesnio bendradarbiavimo tarp partnerių, spartaus pasikeitimo informacija, bei vaizdinės medžiagos patalpinimui

 http://new-twinspace.etwinning.net/web/p80296


DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ

Daukšienė/Skestenienė  
Daukšienė/Skestenienė  

eTwinning/Comenius projektas "Europa vaikų akimis"

Advertisement