Grazia no 217

Page 114

ZDRAVLJE

STIGMA MENTALNOG a ij c a n i m i r sk i d a n t u r k o ZDRAVLJA zapadnog društva Svaka četvrta osoba će tijekom života oboljeti od nekog mentalnog poremećaja, no o tome najčešće neće otvoreno progovoriti jer suvremeno društvo olako otpisuje "slabiće" Tekst: Zrinka Bertović Skračić Fotograija: Guliver/Getty Images 114

114-115 ZDRAVLJE - Psihicke bolesti.indd 114

6/12/17 16:53


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.