Page 1

• 1-Pot influir • 2-Paisages puedenser 2.1- Oceanic o Atlantic Caracteristicas 2.2- Mediterrani Caracteristiques 2.3- Interior Caracteristicas 2.4- Alta muntanya Caracteristiques


Paisatges de la peninsula Iberica

Ă lvaro Toboso Fabregat 3A


Pot influir: • La latitud: la distancia entre l´ecuador • La latitud: la distancia entre un punt a un altre de mes elevat • La distancia al mar: la distancia que hi ha entre el mar


Els paisatges poden ser:

Oceanic o Atlantic


Característiques 1- A les terres del nort de la peninsula 2- Estius calurosos i suaus durant l´hivern 3- Plutges freqüents 4-Boscos de fulla caduca (roures, castanyers) i prats 5- Vies de comunicació, ports i turisme habiten en pobles rurals


Mediterrani


Característiques 1- Està entre l´est i el sud de la península 2- Estius calorosos i hiverns suaus 3- Les plutges abunden a la tardor 4- Vegetació: pins , alzines, matolls i estepes 5- Ciutats grans encara que abans vivien dispersos 6- L´activitat econòmica principal és el turisme


Interior


Característiques 1- Es troben a la Meseta i Extremadura 2- És un clima mediterrani amb tendència tropical, estius secs i hiverns freds 3- Les precipitacions són escases per el relleu i per la distància al mar 4- Abunden les deseves, pinedes i estepes 5- Està poc poblat, pobles petits, la principal activitat és el turisme i l´esquí


Alta Muntanya


Característiques 1- Es troba a les zones més elevades 2- Baixes temperatures hiverns llargs i freds i estius curts i freds 3- Precipitacions abundants 4- Vegetació es escasa pero hi ha estepes alzines, landa i prats 5- A causa del terreny les comunicacions són males sobre tot hi ha ramaderia i expotació forestal

Paisatges  
Paisatges  

Paisatges i climes de la terra