Page 1

Hos Vibeke Rytter lørdag d. 12/ 5 2012 kl. 1200 til søndag 13/ 5 2012 kl. 1200. Nokken kalder sanitten til samling. Husk at medbringe egne drikkevarer, sovepose samt liggeunderlag, hvis man vil overnatte. Adr : Bonder upvej 22, 9230 Svenstr up. Betaling til mad m.m. 150 k r , som sk al indsættes på

r eg. nr . 8502 k onto nr .

2685650048 - husk navn! T ilmelding og betaling senest d. 20/4 2012 H åber alle vil bak k e op om dette tiltag - vi glæder os til at se så mange som muligt, medbr ingende godt humør .

F est

udvalget : Vibek e og Char lotte tlf. 20285102 Kontak t Vibek e r ytter på mail : vr ytter @hotmail.com eller Char lotte Peder sen mail: lotte.zone@post.cyber city.dk

Kfor 9 2003-2004

Saniteten KFOR 9 gensynsfest  

Så er det tid til at vi alle mødes igen!

Saniteten KFOR 9 gensynsfest  

Så er det tid til at vi alle mødes igen!