Page 1

Årets viktigste nyhet for deg som annonsør;

Lanseringen av ny stor avissamkjøring i Norge.

559 000 i opplag Gratisavisene - enkelt, billig, effektivt!


2

Årets viktigste nyhet for deg som aktør i mediebransjen Vi er stolte over å presentere årets viktigste nyhet for deg som aktør i mediebransjen; Etableringen av Gratisavisene, Norges gratisavissamkjøring! Avisen du nå holder i hånden presenterer en samkjøring som Norge har manglet, og som bransjen trenger. Gratisaviser har gjennom et par tiår vært en selvfølge i den vestlige verden. De har høy dekningsgrad, høye lesertall og sterke kjøpsutløsende egenskaper, og er derfor et naturlig valg for både lokal- og riksannonsørene. Norge lå lenge etter, men har etter hvert fått et stort mangfold av solide titler i de fleste av Norges byer og tettsteder! Samkjøringen vår består så langt av 10 aviser med et samlet opplag på 559 000 i de største norske byene. De er alle blitt kjente og kjære i sine dekningsområder og oppleves som nyttige av leserne. Det lokale næringslivet, inkludert kjedenes lokal-avdelinger, vet selvsagt dette, og har for lengst erfart at annonsering i gratisavisene virker. Gratisaviser flytter varer i deres butikkhyller, så enkelt er det! Nå legges det endelig til rette for at kjedene sentralt og mediebyråene enkelt kan koordinere bestillingene og inkludere gratisavisene i mediemiksen. Hvorfor er dette viktig? Fordi samkjøringen på en enkel måte gir annonsørene tilgang til et stort marked av kjøpesterke forbrukere. De når et høyt opplag raskt til en lav kontaktpris. Norske medievaner endrer seg i takt med omverdenen og viljen til å betale for nyheter blir stadig mindre. Mens opplagstallene for betalte papiraviser går tilbake, så er det motsatte tilfelle med gratisavisene! Papiravisenes tid er derfor slett ikke over, selv om abonnementsavisene sliter. Papiret har unike og overlegne egenskaper når det gjelder leseropplevelse. Gode gratis lokalaviser kan komme til å bli markedsledende på avisannonsering i Norge i løpet av 10-15 år, ergo er vi nå på vei inn i gullalderen. Har du råd til å ikke være med?

Daglig leder Gratisavissammkjøringen AS

www.gratisavisene.no


3

Gratisavisene er Norges gratisavissamkjøring, bestående av en rekke aviser med høy dekning og solid posisjon i de største byene i Norge. Avisene som er med pr 20. oktober 2010: Byavisen Bergen. Opplag 100 000. Lokalavisen Rogaland. Opplag 110 000. Nedre Glomma avis. Opplag 53 000. TS- avisen, Telemark, Aust og Vest Agder. Samlet opplag 103 000. Byavisa Drammen, Tønsberg og Moss. Samlet opplag 106 000. Byavisa Trondheim. Opplag 87 500. Totalt opplag: 559 000


4

Det handler om tilgjengelighet!

Vi har vært så heldige å få et intervju med direktør Lars Winter i De Lokale Ugeaviser. De Lokale Ugeaviser er den sentrale salgsvirksomhet for hele 214 danske ukeaviser, en nasjonal gratisavissamkjøring som tilbyr et opplag på hele 2,5 millioner, og dermed dekker samtlige husstander i Danmark. I Danmark har det i alle år vært sånn at lokalaviser er gratisdistribuerte, og ikke abonnementsaviser som i Norge. Avisene er meget populære, på De lokale ugeaviseres website opereres det med et lesertall på hele 3 429 000. Dette gir et snitt på 1,37 lesere pr distribuert eksemplar. Samt en leserdekning på 73% av den samlede befolkning over 12 år. (Kilde Dansk Gallup) ‒ Lars,  Kan du fortelle litt om de danske lokalaviser og utviklingen? Hvorfor er ukeavisene i Danmark så populære? ‒ Danskene har alltid holdt av sine lokalaviser, som det jo finnes svært mange av. Mye handler om det jordnære danske lynnet, man er opptatt av de små ting og om det som skjer i nærmiljøet. Her nede har alltid ukesavisene vært gratis, noe som har gjort terskelen for å starte opp lav og muligheten for å lykkes stor. Det har vært en aksept for fulldistribusjonen som gir avisene høy dekningsgrad. Dermed kommer man raskt inn på annonsemarkedet og sikrer inntektene til å drive det videre. Men redaktørene har forstått balansen mellom det nyttige og det underholdende, og det å skape forankring ved å dekke det nære og kjære. Etterhvert ble også de fleste av avisene samlet under store mediehus som Berlingske tidende, Nordjyske ugeaviser og søndagsavisen. Disse satte igang en storstilt og systematisk produktutvikling, basert på omfattende kvalitative leserundersøkelser. Lesernes oppfatning av produktene, leservaner, stoffpreferanser etc. ble vitenskap. Den tidlige satsingen på internett som forretningsområde var også viktig i forhold til å møte forbrukernes behov og ønsker. ‒ Hvordan kom det sentrale salget i stand?  Hvor lenge har denne samkjøringen eksistert,

www.gratisavisene.no

hvordan har den utviklet seg og hvor lenge har du selv vært med? ‒ Allerede rundt 1985 ble det etablert en kombinert interesseforening og salgsorganisasjon for å fremme ukeavisenes interesse, og for å begynne et strategisk arbeide mot de nasjonale annonsørene. Det var et stort uforløst potensiale i forhold til å øke markedsandelene ved å vise annonsørene at kampanjebudsjettene kunne brukes mer effektivt i ukesaviser. Det handlet den gang, som idag, mye om kjedenes forhandlernett , og det å kunne tilby massiv dekning innenfor avgrensede, selekterte områder. I starten var det en utfordring at hverken de nasjonale annonsørene eller mediebyråene hadde særlig god kjennskap til ukesavisene som medium og kommunikasjonsplattform. Samkjøringen måtte jobbe mot en del fordommer. Men først og fremst hadde ukesavisene verken vært spesielt synlige eller tilgjengelige for de proffesjonelle annonsekjøpere. Dette gjorde at vi lenge stod i annen rekke, med en mindre viktig posisjon enn dagsavisene. Det som ble avgjørende for å utvikle samkjøringen var å bygge opp et system som gjorde det veldig enkelt og effektivt, men samtidig trygt, å velge vår kanal. Ett sikkert ordresystem med enkle rutiner og tydelige skjema, samt sendings og mottakssystem som fungerte, ble løsningen. Kun ett kontaktledd har forblitt et prinsipp, selv når annonsen skal stå i hele 215 aviser. Det å alltid gi kundene en god opplevelse, ved at ting flyter raskt, problemfritt og kommer riktig på trykk, er det som skulle til for å endre oppfatningene. Det er utrolig viktig også at avisene spiller på lag med samkjøringen så det blir en fleksibilitet i forhold til å løse situasjoner som opp-

står. Ydmykhet kommer man langt med. Det andre moment i forhold til å utvikle vår «standing» er selvsagt dokumentasjon. At vi hele tiden har vært i forkant med å utvikle våre analyser, og stadig benyttet mer sofistikerte undersøkelser, som har gitt annonsørene mer informasjon om hvordan de kan nå sine målgrupper. Etter at jeg kom med i 2005 har vi intensivert dette arbeidet og økt vår fokus på vitenskapsdelen ytterligere. Usikkerhet må møtes med hardcore facts, det er det vi har basert vår virksomhet på. Og det har hjulpet; gjennom årene har vi forrykket vår posisjon i forhold til beslutningstagerne markant! Men vi kan fortsatt bli bedre.

oppmerksomhetsmålinger, som er en spennende prosess. Vi måler oppmerksomhet på annonser fra ulike bransjer, og ser nærmere på hva slags type oppmerksomhet de får. Hva i annonsen huskes, hvor godt huskes det, liking, etc. Dette skjer parallellt med en stor undersøkelse rundt de ulike avisenes lokale forankring, der vi ser på hvordan avisene blir oppfattet, samt hva slags stoff leserne ønsker seg. Det siste vi gjør er å forsøke å analysere verdioverføringen, dvs. se om annonsene virker bedre i aviser som er nærmere leserens preferanser.

‒ Samkjøringen har svært høye lesertall. Hvordan dokumenterer dere lesertall?

‒ Hva er deres  viktigste suksessfaktor, hva gjør dere riktig?

‒ Vi har alltid brukt Dansk Gallup som har en unik posisjon som analyseselskap i forhold til troverdighet. De har utviklet gode undersøkelser som er bra for våre behov. En kombinasjon av spørreskjemaer og telefoniundersøkelser som kjøres gjennom alle ukens dager, og derfor passer for ukesaviser. Metoden med å ringe alle dager gir presise lesertall, i tillegg til å f eks. droppe målinger i fellesferien. Gallup gir oss også mer sammensatt sosiografisk informasjon, som hjelper annonsøren til å maksimere kampanjene sine ved å sy sammen riktige løsninger.

‒ Det er viktig å erkjenne sin posisjon og lytte til hva kundene mener vi må bli bedre på. Vi startet med en ydmykhet i forhold til bransjens forventninger, som jeg mener vi har beholdt opp gjennom årene. Og så er det de tingene jeg har snakket om; tilgjengelighet, synlighet, dokumentasjon av alle påstander, fleksibilitet og løsningsorientering. Til slutt så er det vel ingen ulempe å være utstyrt med godt humør og en en god porsjon tålmodighet, sier Lar og humrer. - Hva er ditt viktigste råd for å lykkes med en lignende etablering i Norge?

‒ Driver dere med systematisk kartlegging av effekt, for annonsørene? ‒ Ikke i form av å måle kundens salgstall før og etter kampanje, hvis det er det du mener. Men vi er i nå gang med ganske omfattende

Vis verden, at det du sier er ting du virkelig tror på! Fredrik Schei Daglig leder Gratisavissammkjøringen AS


5

Vinn en annonseside i gratisavissamkjøringen!

Nå kan du vinne en helsides annonse i alle våre 10 aviser i en fritt valgt uke. Gå inn på hjemmesiden vår; www.gratisavisene.no og registrer deg med din kontaktinfo. Det er alt du trenger å gjøre for å være med i trekningen 1. november.


6

TS-avisen AS 103 000 Aust, Vest-Agder og Telemark

TS-avisen ble etablert som en fylkesdekkende gratisavis i Aust-Agder i 1999. Et drøyt år senere utvidet vi med en egen utgivelse for Vest-Agder. I 2003 kom vår første utgivelse i Telemark, og våre tre aviser dekker nå tilsammen 103.000 husstander i disse tre fylkene. Vårt konsept: Vi lager leservennlige aviser hvor den redaksjonelle profilen består av interessante og aktuelle artikler av allmenn interesse. En stor del av artiklene er lokalt forankret i hvert fylke. Våre aviser skal ha et redaksjonelt innhold på 25 prosent, fordelt over forskjellige temaer og lokale hendelser som sikrer interesse hos en bred andel av leserne. Den store og varierte mengden annonser i hver utgave gjør at avisen også brukes som en»handelsavis» hvor våre lesere bruker annonsene til å orientere seg om marked og muligheter før en kjøpsbeslutning foretas. Vi tilbyr annonsering i en, to eller alle våre utgaver til svært konkurransedyktige priser. Vi har et kvalifisert og engasjert team med både grafikere og markeds-konsulenter som har lang erfaring i å tenke kreativt – og i å sette kreativiteten ut i livet. Vår grafiske avdeling produserer også kundeaviser, kataloger og annonser til andre medier for en rekke bedrifter. I løpet av et år er vi innom alt fra lekekataloger til halve landets befolkning til de mindre kundeavisene for enkeltaktører i de respektive fylker.

TS-avisen AS

– Første utgivelse av TS-avisen var i AustAgder i 1999. – Utvidet i 2000 dekningen med egen utgivelse i Vest-Agder, og i 2003 med egen utgivelse i Telemark. – Dekker i dag 103.000 husstander i tre fylker. – Egen grafisk avdeling som håndterer alt fra grafisk produksjon av TS-avisene til store oppdrag som kunde-aviser for Porsgrund Porselæn, kataloger for Xtra Leker, etc. – Utgir i tillegg til TS-avisene også Sørlandsavisen gjennom et heleid datterselskap. – Fra august 2010 medlemav GratisavissamkjøringenAS.

sKien Porsgrunn

ArendAl KristiAnsAnd

www.gratisavisene.no


7

Høyt oPPlAg lAV Pris


8

TS Aust agder 26.500 TS-avisen startet i Aust-Agder, hvor avisen fremdeles har sine lokaler. På slutten av 90-tallet besto gratisavismarkedet i Aust-Agder av noen rene reklameaviser samt spordiske forsøk fra andre aktører, de fleste av kortvarig karakter, på etablering av gratisavis fra andre aktørerer.

Markedet var modent for en gratisavis som kunne bli en varig motvekt til dagsavisene.TS-avisens første utgave ble distribuert i 1999 og ble straks godt mottatt i markedet. En rekke kunder har annonsert i avisen uavbrutt siden oppstarten for over 11 år siden. Siden 2004 har avisen utkommet ukentlig.

TS Vest-Agder 43.000 Etter en varm mottakelse av TS-avisen i Aust-Agder var det naturlig å tenke videre utvikling. Valget falt på nabofylket Vest-Agder, og senhøstes år 2000 lå den første utgaven av TS-avisen VestAgder i fylkets postkasser. Etableringen medførte også et nytt tilbud til store annonsører i begge Agder-fylkene, de fikk nå muligheten til å benytte en og samme markedsføringskanal i begge fylker.

TS Telemark TS-avisene i Aust og Vest-Agder ble i løpet av noen år godt etablert. En effektivisering i alle ledd i produksjon av avisene, dels grunnet en stadig økende bruk av digitale hjelpemidler og dels på grunn av en stab med en etterhvert god erfaring, sørget for at det var mulig å planlegge videre ekspansjon.

www.gratisavisene.no

En rekke av de større aktørene i VestAgder har siden oppstarten benyttet TS-avisen Vest-Agder i sin markedsføring, og gir avisen fornyet tillit år etter år.

33.530 Valget falt på Telemark, grunnet både den naturlige geografiske samhørigheten med Agder-fylkene og innspill fra kunder. I 2003 gikk første eksemplar av TS-avisen Telemark ut til fylkets husstander. TS-avisen har funnet sin plass i Agderfylkene og Telemark, og vil fremover fortsette å utvikle og forbedre avisene til glede for både annonsører og lesere.


9

Høyt opplag, lav pris! Gå massivt ut med ett kontaktpunkt! Svært fornøyde kunder lokalt. Ved å samkjøre sparer kjedene masse penger! Stor nytteverdi for leseren, dokumenterte høye lesertall! Unik sammensetning av regioner og distribusjonsområder. Nå frem til indrefileten i alle Norges store byer! Det er enkelt, billig og effektivt! Gratisavisene flytter varer!


10

Nedre Glomma Avis 53.000

Sarpsborg og Fredrikstad To byer – ett marked

En brobygger mello

m Fredrikstad og

www.gratisavisene.no

10. februar 2010

Stor etterspørsel varmepumper etter

Fra Rygge til Lon don for å se Tottenham

Nr. 7.

2. årgang

PLANLEGGES DET NYTT BADE ROM?

www.ngavis.no

Se vår annonse på side 32-33 Vil gjøre østfoldi

nger friskere

Fikk livmorhalsk reft som 28-årin g

Frisk og livsglad Mona Tønnesen Eriksen råder alle kvinner til å ta celleprøver.

Ludens

Nedre Glomma Avis så dagens lys i november 2009, har et opplag på 53.000 og dekker byene Sarpsborg og Fredrikstad i Østfold. Regionen Nedre Glomma har stor befolkningstetthet og er definert som motoren i Østfolds næringsutvikling. Gjennom lang tid har nabobyene vokst tettere og tettere sammen, og framstår i dag som ett handelsmarked, ett arbeidsmarked og langt på vei også ett boligmarked. Det foregår et bredt samarbeide mellom byene, både politisk og administrativt, og mange mener det bare er et tidsspørsmål innen Sarpsborg og Fredrikstad blir slått sammen til én storkommune. Nedre Glomma Avis skal være en brobygger mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Det vil si at vi speiler den utviklingen og høye aktiviteten som finner sted i regionen, i tillegg til at vi dekker det nære livet gjennom gode leseopplevelser. Ved å gi leserne et godt redaksjonelt produkt, samt tilby full dekning i regionen, ønsker vi å være et naturlig alternativ for annonsører. Vår dekning gjør oss også svært interessante som bærer av innstikk. Nedre Glomma Avis kan i tillegg tilby alle tjenester knyttet til grafisk produksjon, det være seg tekst, foto, komplette kundeaviser etc. Vi sørger også for den optimale distribusjonen etter kundens behov. Det gjør at vi i sum framstår som kundens totalleverandør innen markedsføring.

Sarpsborg

Legevakt hve rdager 8-20

Foto: Elise Jensen

Med våre åpnin gstider kan du trenger også få akkurat den når andre har legehjelpen du stengt. Senteret er åp ent for alle, me n me dle mmer blir priori www.volvat.no tert.

Legevakt

Allmennlege

Ansvarlig lege: Angelika Kerane

Blodcellene avsl ører helsetilstand en din

INNGÅR I CAPIO

Svartebøker og kloke koner

Vil trygge barn

i trafikken

EUROPA

Volvat Medisinske Senter AS Fredrikstad Tlf: 69 30 23 00

Kontrollfreak og tyskertøs

sArPsborg fredriKstAd

Byman


11

En brobygger me

llom Fredrikstad

og Sarpsborg 4. november 20

09

Storbyen Nedre Glo mma –snart en realitet? Sid Sid e e4 8

Nr. 1.

1. årgang

www.ngavis.no

Regnskapsførere n so deg tilpassede løs m gir og gode styrings ninger verktøy. Vil ha politiattest for kirkeansatte – men stoppes av loven! Side 8

Fredrikstadkunster maler kvinner uten identitet Side 25

Kontakt oss på telefon

Kvinner er mest rei seglade – og bestemmer reisem ålet Side 34

69 10 45 00 for et møte.

Mamma Mia

Trenger du hjelp til flytting?

For en energi!

25. august 2010 En brobygger mellom

Nr. 13

2. årgang

www.ngavis.no

org

Sarpsb Fredrikstad og

trolig ØstBeate Gangås blir r Side 2 folds nye politimeste

Haabeth Fylkesordfører Ole une Side 6 ønsker storkomm

er

Vigdis Wisur doner hotpantsen

Side 23

ldinger Stadig flere østfo kniven legger seg under

i Akvariebutiken Patrik Hylland hosdaglig reptiler til Strøms tad selger te av dyrene blir nordmenn. De fles nsen. Norge har smuglet over gre

av hold og innførsel en totalforbud mot kan det gå mot 5 reptiler, men nå og 4 Side lovendring. Foto: Tom Helgesen

å hjelpe deg Vi står klar til

r ett tak. 17 leger unde behandling. Vi har samlet sikre deg en god Vårt team vil Nevrolog Endokrinolog Indremedisiner Plastikkirurg

Allmennleger Ortoped Gynekologer e Sjømannsleg

o www.volvat.n informasjon på time og få mer Du kan bestille

Side 10

Allmennleger Spesialister Laboratorium Operasjoner Øyelege Fysioterapeut kontor Vaksinasjons

INNGÅR I CAPIO

- 20.00 Man-fre 08.00

Volvat AS Medisinske Senter Fredrikstad EUROPA

Angelika Kerane Ansvarlig lege:

rbeidere Flest vil bli helsea

scenen Tømmerfløter til

for Bilens Dag 10-årsjubileum

Nordby Super

market feirer

10 års jubileum m

ed festpriser Se mer på sid

e7

Åpent alle dag

er 9-21

Premiekryssord

Kjøper legemidler i Sverige

Side 26

– Reptilloven er py ton!

Heidi Gjermunds en Broch om rollen s om Donna, plateartis t og tobarnsmor.

Fire sider kulturg uide

dine transJeg hjelper deg med avtale. portbehov! Pris etter » Varetransport » Opprydning » Dødsbo 05 817 Ring Tommy på 904

70 år og aktiv fo tballspiller

Forventer rekord stort julehandel

Høyt oPPlAg lAV Pris

hand-butikk Populær second

00 Tlf: 69 30 23

m Oss kvinner i mello


12

Byavisen Bergen 100.000 Kontinuitet Byavisen i Bergen er Norges eldste gratisavis. Avisen ble etablert i 1984 under navnet Annonse Avisen, og har kommet ut sammenhengende siden. Utgivelse Byavisen kommer ut hver tirsdag i et opplag på 100 000 aviser, hvorav 92 000 distribueres i Bergen kommune og 8000 i kommunene Fjell og Askøy vest for Bergen. I tillegg tilbyr vi utvidet distribusjon i Nordhordland nord for Bergen og Os kommune sør for Bergen minst en gang i måneden. Hvem får avisen I Bergen bor det 250 000 mennesker fordelt på 119 000 husstander. Reservasjonsandelen mot DM i postkasser i Bergen en nå oppe i hele 51 %, og Byavisen er dermed det medium som tilbyr klart størst dekning i vårt nedslagsfelt.

samme nivå som man finner i de fleste store dagsaviser. Vår filosofi er at et godt redaksjonelt produkt er nødvendig for å gi annonsørene valuta for pengene, og avisen drives etter de samme journalistiske prinsipper som abonnements- og løssalgsaviser. Distribusjonen Byavisen trykkes mandag ettermiddag og er i postkassen til hele Bergen i løpet av tirsdag. Nytt i høst er muligheten for innstikk i Byavisen. Vi tilbyr innstikk i form av forhåndstrykkede DM’er og aviser, eller samtrykk i form av rygg nummer to trykket i samme trykkeprosess som Byavisen. Uansett om du velger annonser i avisen eller innstikk, vil Byavisen gi deg klart størst husstandsdekning i Bergensområdet.

Et kvalitetsprodukt Byavisen har nylig gjennomført en omfatnordHordlAnd* tende oppgradering både redaksjonelt og AsKøy visuelt, og fremstår nå i en moderne drakt og sotrA med klart definert redaksjonell profil. bergen Den største endringen ligger I vår satsning på forbruker- og nyttestoff med fokus på os* blant annet mat, trening, interiør og mote. Livsstilssakene gir, sammen med aktuelle lokale saker, meninger og bred dekning av Bergens mangfoldige kulturliv, et godt annonsemiljø for de fleste bransjer. Fordelingen mellom annonser og redaks* Ved ekstra distribusjon jonelt stoff i Byavisen ligger på cirka 45 %, på til Os og Nordhordland er opplaget på 111.000

www.gratisavisene.no


13

Fritid

På skattejakt med GPS Ner

Film

Skrekkfilmregissør skrem t Finn Erik Rognan advart av syns

dejenter falt for geocaching

Side 8-9

k mann

Side 36-37

Sier du «hem » eller hjem?

Nr. 31 - 14. septe mber 2010

Det kan si noe om hvor gammel du er. Si de 4-5

Språkforsker Agnete Nesse

Skolemat

Få en sunnere skolehverdag

Skolestart

Forbedre e karakteren

Side 14-15

Side 17

der Har mange fien Veum Snart er en ny Varg rretet. film tilbake på kinole side 36-37

Nr. 27 - 17. august

2010

Husmorblogg

blogger Brigitta Borrevik npris. om livet på Gylde side 8-9

Bolig

Marylin i Malaysia

En time fra Bergen Drømmen

Side 4-6

▍34 Kultur Musikk r Scene ▍32 nger ▍16 Kultu Mat ▍14 Meni iør ▍8 Livsstil ▍4 Livsstil Inter lt Loka elt Aktu

Vil ha flere fedre på banen

Side 12-13

Kunst

Maler med utbrudd Fra New York

te

Raskere for de fles Fra 21. juni 2010

betyr ny Bybanebygging

LAND

SENTRUM - FLES

en. Les mer på

trasé for flybuss

en flybussen.no/berg

eien» – nå via «motorv

– I Oslo er det m er v Det er nok litt an anlig å ha lang fedrepermisjon. ne bokdebutant Kje rledes på bygden, sier pappatil Bergman Olsso n.

til Fjøsanger

Side 32

mer Bybanen kom

Side 32

om et liv på

landet.

Pass opp!

Kunstmaler Torild Stray

Aktuelt Lokalt Side 3 og 34-35 ▍3 Livsstil Mat ▍6 Livsstil Eien dom ▍12 Men inger ▍14 Kultu r I byen ▍30 Kultur Film ▍36

LG

Vi selger god søvn ...

A

madrass-salg

egne mål.

» Direkte fra fabrikk » Fjærmadras ser - skumplast - latex » Overmadras ser og barnema drasser » Alt kan lages etter mål » Alle Wilton tep MADRASSE pe R r ÷ / OV 50% ERMADRAS Standard str S . som lagerf øres CORO 75/190 80/ Industrihuset 190 - 5265 Ytre Arn NET MADRASSER 85/200 AS a 90/ Pro Tlf. 55 24 80 200duksjon av 75/200 Co 60

R AS

4 73 73 et.no 15

75/210

80/200

91/213

/55 24

ronet

madrasser - ww 73 90/210Åpningstider: Man.w.arna-coron 73 fre. 9-1 et.no

85/190

120/200

÷ 15%

6.00 · tors. 9-1

9 · lør. 10-15

90 81 82 90

Vi kan BRA N N ve rn ww81 w.te82 90 knisk 90-industriv

ern.no

Vi kan BRA N N v e rn

www.teknisk-

industrivern.no

på alle madra

sser

10%

MADRASSER

e senger

ffer •flere farge

r •inkl. bunner

÷ 15%

/ OV

ERMADRASS Standard str. som lagerfø res 75/190 80/1 90 85/200 90/200 75/200 80/2 00 85/190 90/210 75/210 91/2 13 120/200

Voss seng

÷ 15%

på alle madra

sser

÷ 10%

på alle senger

Stort utvalg i tepper! Solide etg.-/f amilie

på alle flosstep

senger •forskj ellige des

per

÷ 50%

÷ 20% Varer fra Coven

t Garden

på alle Wilton

tepper

ign •m/eller ute

÷ 15%

på Lone tepper

÷ 20%

på alle lamper

n skuffer •flere

farger •inkl. bun

÷ 15%

ner

Stort utvalg i tepper!

på alle flosstep

per

÷ 20% Varer fra Cov

nå frem til storbyene

ent Garden


14

Lokalavisen Rogaland 110.000 Lokalavisen ble etablert som gratisavis i 2005. De første 3 årene med 5 årlige utgaver, hvor innholdet utelukkende var basert på bedriftsprofiler. Fra 2008 har vi imidlertid etablert oss med utgivelser annenhver uke, med en god blanding av godt redaksjonelt innhold, bedriftsprofiler og annonser. Lokalavisen distribueres nå i et opplag på 110.000 eksemplar fra Sokndal i sør til Rennesøy i nord. Avisen trykkes hos Stavanger Aftenblad, og blir distribuert av Norpost (Aftenbladet i Strand og Rennesøy) til alle husstander i primærområdene i kommunene; Strand, Rennesøy, Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Bjerkreim, Klepp, Time, Hå, Egersund og Sokndal. Avisen distribueres også til «neitakk reklame», med mulighet for reservasjon for de som ikke ønsker gratisaviser.

STORT FLYTTESALG!

25 - 60% RABATT

Å R G A N G

U K E

1 9

PÅ EN MENGDE

FACT OR Y

1 1 . M A I

www. linenf actor

2 0 1 0

Roskilde

SIDE 34 -35

Mannen i røyken L O K A L AV I S E N

H A R

Se våre eiendo

mmer

S T Ø R S T

D I S T R I B U S J O N

Riskafjord

SIDE 16 -17

Terrasse

SIDE 44

I

side 48-49

Russen

R O G A L A N D

5. juni

Det skjer på Vaulen

1 1 0 . 0 0 0

Golfpark

Oppfriskningskur 4 t, kun kr 525, s - + baller Nybegynnerkurs, alt inkludert, kun kr 1500,- (før

Kursene avslut tes med

Tlf. 51 68 09 60 man.–fre. 8–16

stAVAnger solA sAndnes

GOLFKURS På Bærheim spill på Bærheim

Påmelding nå til: post@golfmanag ement.no

egersund

www.gratisavisene.no

SIDE 50 -51

Lokalavisen vil alltid spille på lag med våre annonsører, og alltid gi dem valuta for pengene. Tilby en lokalavis, i et meget stort opplag, som varer mye lenger enn dagsavisen, og som er en gla-avis uten «krig og elendighet». I en leserundersøkelse gjort av TNS Gallup går det fram at hver avis leses av ca 1 person, som betyr at Lokalavisen har 110.000 lesere.

6

2995,-) Golfpark.

y.com

VARER


15

Å R G A N G

6

U K E

2 5

2 2 .

J U N I

2 0 1 0

SIDE 12 -13

k Gulls med Kalvi k

- en litt annerledes

gullsmedbutik

41 34 00 apoteket Tlf: 51 8, RANDABERG,v/ Lør 10-15 Jon Torbergsonsvei Man-Fre 10-17, Tors 10-19, Åpningstider:

N G Å R G A

2 3

U K E

6

J U N I

8 .

2 0 1 0

43 SIDE 42-

Fredagsliven

Riskaspelet 57 SIDE 56-

Veteraner

SIDE 16

49 SIDE 48-

BMX-proffene

Debattanten

17. mai-mannen E N L AV I S L O K A Hurtigruten inviterer til

REISEdommer Eien TREFF

SIDE 20

Bergersens Bryne

Sør-Afrika

6

U K E

O N I B U S J D I S T R

S T S T Ø R

H A R

Se side 14-15 for mer info

Tre

3 7

ig i rekke på

SANDNES: Enebol

ger

dnes og Stavan

i hele sommer Vi holder åpent å parkere. Lett å finne, lett

S T Ø R S T

D I S T R I B U S J O N

Trenger du ta nn

lege?

SE SIDE 10–11

Mariero Tann

Gjør et sommerkup p

Vi holder åpent

legesenter

i hele sommer, og

tar imot nye pasie nter. tt å parkere.

Lett å finne, le

!

Langflåtveien

mellom Helgø

Tlf 51 88 42 20 /

Flotte

7–15, tor 7–19, lør

gang og 3 boder. bad, gjestetoalett, kjøkken, 3 soverom, bad i 1. utgang til stor terrasse, har 3 soverom og løsninger. Boligen med mørke ny bolig med gode er malt i hvite farger og har bad bad samt på fått for salg en neste i 2. etasje. Boligen varmekabler i gulv Standard: Vi har god standard med eikeparkett på med åpen kjøkkenløsning etasjen og stue veg. Boligen holder r og oppvaskmaskin, og hvite fliser på induksjonskomfy , peisovn i stuen, grå fliser på gulv IKEA med innfelte som har høyde opp til 3,2 meter ning, kjøkken fra og skråtak baderomsinnred stue med store vinduer de fleste gulv, stor t kledning mm. Royalimpregner 10 57. om.no, tlf. 90 75 Jakob Sanne, jakob@sb-eiend Ansvarlig megler:

Innhold: Stue med

shi Kråkebollesu SIDE 28

ilighet på Tasta

TASTA: Stor topple

med fin utsikt

Verdensrekord i standup Olavsgt. dom.no – St.

ger

13, 4005 Stavan

r for salg

H A R

Strand

asjon/Robin Bergen Turistinform

–39 SIDE 38

et? eller kjærligh PengerTREFF

er og Stavang i SandnesREISE-

N S J O R I B U D I S T

R S T S T Ø

I

Helsinki

R O G A L A N D

side 20

den

Hurtigruten inviterer til

N D A L A R O G

Se side 13med høy SANDNES:

Enebolig

Riska

i rekke på

000,ing: kr 2 595 14 Prisantydn ien Adresse: Fjordsynve kvm

et.no11-19 ntyrland .eveRE LØR-S ØN wwwONS-F 12-20 • ÅPENT

eiet tomt Tomt: Felles i rekke Type bolig: Enebolig 104/98 Bta/P-Rom Finnkode: 22473809 , samt sjøen 0 Hommersåk Byggeår: 2009 14.6 kl. 17.00–18.0 l i bygget utsikt utover t samt svømmehal av Riska med Visning: Mandag ligger på toppen ved siden av byggefeltet, og det er blitt opparbeide kanter, age like t: Det nye byggefeltet natur på alle Beliggenhe n utenfor. Det er naturbarneh ligger med nydelig og skjærgårde pleiehjem. Området tilhørende Riskatun ned til sentrum. sykkelsti ny gang og

. 0 0 0 1 1 0

Hurtigruten inviterer til

REISETREFF

Intime skip

re

med atmosfæ

nsene

se for smakssa

kl 18.00. september . onsdag 15. ber kl 18.00 Sandnes g 16. septem Thon Hotel ia Hotel torsda se film Rica Victor og du får Hurtigruten lt godt tilbud entanter fra få et spesie møte repres få en svært kommer vil Her vil du Alle som også kunne vil ruten. serte ruten tilbyr. Interes om Hurtig ende reise. e som Hurtig alle reisen på en spenn brosjyre over se ende eller med atmosfære omfatt 18 112 Intime skip bi-reiser.no telefon 992 ser på nsene E-post: post@ kt BI-Rei info. for smakssa Konta lse mer . En oppleve er.no for mber kl 18.00 www.bi-reis g 15. septe kl 18.00. es onsda 3 boder. Sandngjestetoalet t, gang og16. september Hotelsoverom, g bad, Thon kjøkken, standard 3 og bad i 1. Hotel torsda se film til stor terrasse, Victoria har 3 soverom med mørke med utgang Rica med gode løsninger. Boligenfarger og du får og har bad bad samt Innhold: Stue i hvite på fra Hurtigruten bolig r i gulv en neste ny Boligen er malt på ter lt godt tilbud har fått for salg ing i 2. etasje. god standard med varmekable entan skin, eikeparkett repres Standard: Vi med åpen kjøkkenløsn Boligen holder møte oppvaskma få et spesie stuen, svært veg. vil duinduksjonskomfyr og 3,2 meter , peisovn i er vil etasjen og stue og hvite fliser på Her komm innfelte opp til gulv kunne få en fra IKEA med skråtak som har høydeAlle som grå fliser på og ruten. nredning, kjøkken vinduerHurtig sserte vil også baderomsin stor stue med store om ruten tilbyr. reise. Intere de fleste gulv, kledning mm. e som Hurtig spenntlf.ende gnert reisen 90 75 10 57. en iendom.no, alle Royalimpre på jakob@sb-e brosjyre over se Jakob Sanne, omfattende 112 eller Ansvarlig megler: er.no n 992 18 bi-reis telefo på post@ ser E-post: Kontakt BI-Rei mer info. er.no for www.bi-reis En opplevel

Pål Rødahl

FOR ADO ELDORRO PÅ – ET 2 OG MO00 M ! LEK 30 OVER

Se side 39

1 1 0 . 0 0 0

Ny utstilling av terrasser, søyl vedlikeholdsfrie er og rekkverk ! Nye åpningstider :

I

mer re eiendom

Se vå

STØRSTE!

N OMMETER, VELK TIVITE ER TIL AK EVELS OPPL PPENDE OG HO RO! MO

ren Lokal-redaktø

www.sb-eien

Eiendomme

N V I S E A L A L O K

–45 SIDE 44

n Strand asjon/Robi Bergen Turistinform

SIDE 50 -51

Tungenes fyr

e

og stor terrass

av i den ene enden fin utsikt, kjøkken terrasse med meget med utgang til stor gjeste wc, gang og bod i kjelleren. Innhold: Stor stue/spisestue 3 soverom, bad, parkett i de av om ønskelig) stuen ( kan skilles med innfelte hvitevarer, høyglanspolert kjøkkenmed gode solforhold, heis, biloppstilling bad med varmekabler, stor terrasse Standard: Fliselagte garderober på soverom, meget fleste rom, skyvedørs i lukket anlegg mm. 10 57. om.no, tlf. 90 75 Jakob Sanne, jakob@sb-eiend Ansvarlig megler:

2 242 500,kr 1 347 500.-, fellesgjeld Prisantydning : n 130 - 4 etg Tomt: Felles eiet Adresse: Randabergveie kvm Bta/P-rom 102/97 leilighet 470,Type bolig: BRL Felleskost: kr 10 Finnkode: 21857777 Byggeår: 2008 13 juni 17.00–18.00 skoler og turområder. Visning : Søndag vei til matbutikker, på Tasta med kort ligger sentralt plassert på bussruter er stor. Beliggenhet Leiligheten busstopp, og hyppigheten nærmeste Det er kort vei til

Pål Rødahl

Fotballskole

TASTA : Stor

het på Tasta

toppleilig

av terrasse i den ene enden fin utsikt, kjøkken t og stor med meget til stor terrasse wc, gang og bod i kjelleren. med fin utsik med utgang gjeste parkett i de stue/spisestue soverom, bad,

2 242 500,500.-, fellesgjeld ing : kr 1 347 130 - 4 etg eiet Prisantydn veien Tomt: Felles Adresse: Randaberg 102/97 kvm leilighet Bta/P-rom Type bolig: BRL 10 470,Felleskost: kr Finnkode: 21857777 0 , skoler og turområder. Byggeår: 2008 13 juni 17.00–18.0 vei til matbutikker Tasta med kort er stor. Visning : Søndag plassert på ligger sentralt hyppigheten på bussruter og t Leiligheten Beliggenhe til nærmeste busstopp, Det er kort vei

hvitevarer, ønskelig) 3 Innhold: Stor med innfelte heis, biloppstilling skilles av om lert kjøkken stuen ( kan r, høyglanspo terrasse med gode solforhold, stor bad med varmekable soverom, meget Standard: Fliselagte garderober på fleste rom, skyvedørs 57. mm. tlf. 90 75 10 i lukket anlegg iendom.no, jakob@sb-e Jakob Sanne, Ansvarlig megler:

sgt. 13, 4005

St. Olav om.no –

r Stavange

iend www.sb-e

7–15, tor 7–19, lør 11–15

NY H E T !

33

Matsenter og CO

OP Ob

s! Mob. 980 61 21 9 – www.maril

ene.no

11–15

NYHET!

Tlf: 51 67 49 94 holmentre.no o E-post: tonstad@ www.holmentre.n og inne kebony mm - ute er - eik, bjørk, bekledningssøyl

standard

Riska med høy

tomt Tomt: Felles eiet i rekke Type bolig: Enebolig Finnkode: 22473809 sjøen Hommersåk, samt med utsikt utover i bygget på toppen av Riska av byggefeltet, samt svømmehall nye byggefeltet ligger like ved siden og det er blitt opparbeidet Beliggenhet: Det natur på alle kanter, utenfor. Det er naturbarnehage ligger med nydelig og skjærgården pleiehjem. Området tilhørende Riskatun ned til sentrum. ny gang og sykkelsti

ryttergar

H A R

Nye åpningstider:

esenter Mariero Tannleg pasienter. , og tar imot nye

–37 SIDE 36

kr 2 595 000,Prisantydning: 14 Adresse: Fjordsynveien kvm Bta/P-Rom 104/98 Byggeår: 2009 14.6 kl. 17.00–18.00 Visning: Mandag

NORGES

L O K A L AV I S E N

0 0 1 1 0 . 0

vedlikeholdsfrie Ny utstilling aver og rekkverk! terrasser, søyl

0 2 0 n133. • åtveie B E RLangfl e.no T E M www.marilen S E P Tlf 51 88 42 20.

1 4 .

L A N D R O G A

I

ge? nger du tannle

for salg i San

mmer Se våre eiendo A N G Å R G

59 SIDE 58-

Tlf: 51 67 49 94 www.holmentre. no E-post: tonsta d@holmentre.n Flotte bekledn o ingssøyler - eik , bjørk, kebony mm - ute og inn e

fornøyde Kunder loKAlt


16

Byavisa Lundquist Media samlet opplag 106.000 Problemet: Lokalaviser har lenge vært annonsørenes suverent mest effektive og kjøpsutløsende markedskanal. Men tradisjonelle, lokale dagsaviser i abonnement har et stort problem: Raskt fallende opplagstall på grunn av synkende betalingsvillighet og endrede medievaner hos et publikum som er blitt vant til at journalistisk innhold er gratis på nettet. Dekningsproblemet er i mange norske byer så alvorlig at en majoritet av befolkningen ikke lenger abonnerer på lokalavisa.

MOSS INFORMASJON

BR ETU N JEL ØY

TAPETER - HØ

Bøndeness hus 24

Pub på prøve

BRETUN Kongen

STENS NYHE

TER

sgt. 38 - 69 Man-fr e 07.30-1 25 11 08 JELØY Helgerø dgata 11 7.00, tor 07.30-1 9.00, lør 08.30-1 - 69 27 94 20 post@b retun.n 5.00 o - www.br etun.no

Takker Moss 18

Forklarer barn 10

Temasider: Bil 11

Tiger og Anniken Jabang takker mossin gene for at de har fylt garasje, kje ller og loft me d ting og tang som skal sendes til fattige i Gambia . Nå mangler kun penger for å sende den sto re containeren. SIDE 2-3

Kafékonkurs

SIDE 4

SPRU

LASS TSKA

AR T

DER!

®N

orge Klinikke

S e nte

e ri n g

STEIN

rf

or

b ilit

-IN PÅ

Sm

ha

DROP

BILG

n

Vi kan reparer e eller skifte alle typer ruter på alle merker, modell er og årsmodeller

R e rte o g

e

Portrettet

SIDE 16-17

For annonsørene som må opprettholde og helst øke sin omsetning av varer og tjenester, er synkende respons et stort problem. Verken internett, lokal-tv eller lokalradio kan på noen som helst måte måle seg med den lokale papiravisas effekt i markedsføringen. Og på toppen av det hele er alternativet med direkte markedsføring, uadressert reklame, også i ferd med å få et stort dekningsproblem, fordi en stor og raskt økende andel av husholdningene har reservert seg mot reklame i postkassa.

· GLASSTJENESTER · DØRER OG VINDUER · BALKONGSKJERMING · SKILLEVEGGER · SKYVEDØRER/FOLDEDØRER · DØRAUTOMAT · HEVE-/S IKK · ALUMIN KYVED IUMSFASADER · PLAST-PRODUKØRTER · SIKKERHETSGI TTER · BILGLA SS · BÅTGLASS

Kjoledesigner

SIDE 7

Nr.

01

29. sept. - 5. okt. 2010 • Årg. 1

UKE 39

Svinndals eget «OL»

Midtveien 1 post@mossglass.n- 1526 Moss - 69 23 25 25 o - www.moss glass-fasade.no

VÅR VAKTTELEF

ON: 480 15 000

Vi er medlem av

NY BUTIKK I R

Spennende dam Vi fører også

emote direkte

ÅDE

fra London.

Brandtex, Into wn, Triumph,

Iris, Elisabeth .

Råde - Tlf. 69 28 53 80 (i lokalene til tidl. Marit's klæ

r)

drAmmen

moss tønsberg

www.gratisavisene.no

I Svinndal har de arrangert sine egn e olympiske leker for de minste. SIDE 14-15


17

42

38

Nybakt forfat ter

Forklarer barn

www.eb.no

DRAMMEN

6

Husk, billig st

røm hos

Eksotisk cuph elt

Ordføreren v TEMA: Kjøkke n og Bad 16-2 il ikke ha mo 0 nstermaster i Drammen:

Forlanger omkamp

BRET UN JELØ Y

MOSS

ETER TENS NYH 20 11 - 69 27 94 TAPETER. 38-- 69HØS Helgerødgata 25 11 08 JELØY 0, lør 08.30-15.0 BRETUN Kongensgt07.30-17.0 0, tor 07.30-19.0 n.no Man-fre - www.bretu post@bre tun.no

Klimakvoteter en sovepu Arbeidsplass 7

e skal være en Moss kommun ler egne verk mune som utvik SIDE 2-3 foregangskom anøytral. tøy for å bli klim

 Han vil at

mener kjøp av terlund Mork å i arbeidet med en sovepute klimakvoter er e i 2010. tral kommun bli en klimanøy

 Sindre Wes

Russetiden i gang i Moss

Portrettet

FOTO HAAKON

GLEDER SEG

Høst er tid for vært hjem. Vi har på besøk i en t Selvaag-leilighe på Jeløy av den n. sjeldne sorte Vera Victoria r Jacobsen samle r. på antikvitete SIDE 8-9

DRAMMEN

Nr.

DEN GRØNNESTE

STØRST OG BES T

BUTIKKEN I BYEN

!

PÅ HELSEKOST

Tlf. 32 83 75

98

De beste tilbudene! SIDE 11 Nr.

46

UKE 39

Høstløk:

Ditt lokale hagesenter

Portrettet

2

� ������

����� ������������

Husk, billig

s

strøm ho

til. r Honda. Og litt deler - karosseri Alt som gjelde - salg - service 62

41

r Barn forklare

Honda Bilia Moss - nå med 69 26 24 00 Tlf Bil 15-19 TEMA: g24 Varnaveien 43D. med eDialo

22

bilia.n r o - betjent www.tne Møbelkuns

t til emi flykte Arvin Hash n. Afghanista Norge fra

ynet 15 tet Mattils e og re i høst hen  Tidlige som var utslitte, syk er polarhund imot ker fulle av sår. A Bus ud uke tok SPC  I forrige e hundene. diss eiere et par av etter nye r foreningen dyrene. SIDE 6-7 lete Nå  le de, men snil til de red

7

SIDE 36-3

Boligsone g parkerin SIDE 4

www.partner1

.no

Kaos er trygg

v Progressi eksper ten

Ny medarbeid

i høst?

er

Ta 3 pakker - be

Ing. Rybergsga te 93 på Åssiden Tlf. 33 80 22 80

HATTEVIG

og revysjef

n ny Kaos får e t e v li i sjanse

tal for 2

Se side 5

De beste ene!

Vi er kjent for tilbud vårt store nettv erk! 48

Søndagsåpe

nt 12-18

SIDE 11

Nr.

Rekruttering

13. - 19. okt. ng 2 2010 • Årga

stueFlotte grønne 0 planter 79,9

nter le hagese te 93 Ditt loka Rybergsga Ing.

, g av ledere Rekrutterin edere melloml lpersonell og nøkke Drammen

tt usikker. iden er fortsa

nå men fremt

på Åssiden 22 80 Tlf. 33 80

Ta

for 2 stk 3 stk betal

Nå også i 666 71 Ring 905

8 pent 12-1

Søndagså

s Torg 8

Bragerne

ad.no

berst www.hab

t. 118

stj. Bjørnsonsg

Bjørn 20 00 Tlf: 32 80

VO V70 D3 TYRT VOL MATGIR FERDIG UTS 163 HK. M/AUTO UM MOMENT Veil. liste

00,-

pris Kr. 517.6

epris Kr.

Kampanj

479.900,-

Volvo. for

life

inkl. mva : 3.990,Månedspris øvrige betingelser. om Spør oss

UKE 41

Konsulenter Vikarer

Bjørnstj. Bjørn

sonsgt. 118

Tlf: 32 80 20 0 0

lo

Os

Drammen

Asker

Kongsberg

29. sept. - 6. ok t.

2010 • Årgang

!

Lisa Gartner

���

�� �� ��� ������ � ��� ���� � ������ ��� ��� ��� � ������

��������� ������������ ����������������������������������� �������������� ��������� ����������������������������������������� ������������������������� �������������� ��������������������������������������������� �������������� ��������������������������� ������������� ���������� ������������������������������������������� ������������ ������������� ��������������������������� �������������

full ferd en redsels det) brødre på e Arvin (bil dreårige tet to min til fots. Bar år siden star annet land, i bil og  For et et erveis. gere liv i ten, men unge gut mot et tryg Broren forsvant und den i r en er å let. dype spo nådde må mmen. Plan ten har satt t liv i Dra matiske fluk seg et nyt . SIDE 2-3  Den dra gang med å skape r han alt i Byavisa elle han er i god flukten. Nå fort om skrive bok

Myndigheten e ledning i luft har bestemt at Drammen strekk gjenno litisk Dramm m bynære om skal få ny kraften er imot. D råder. Et tver erfo reåpne saken rp - på lik linje m r ber ordføreren statsråd oed Hardanger en . SIDE 2-3

Plant våren nå

Lycke, PR-sjef

kt Arvins flun til frihete Selger alt

for

30år

president Atle

� �� ����� ���� � � ����� ��� ��

3

20UKE

DE 24-25

SE VÅRT JUBILEUMSBILAG INNE I AVISEN!

Frøydis Vold,

���������� �������������� �����������

er 13. - 26. oktob 2010 • Årg. 1

Portrettet SI TOYOTA DRAMMEN OG LIER

F.v. visepresident

o

Hjem med særpreg

TIL RUSSETID:

er Årets russestyre dent valgt og presi god Atle Lycke lover som orden samtidig russ at r mene han russ. skal få være SIDE 22

Emil Gukild.

www.eb.n

n Tormod Janse Thorp er målbe visst på en avslap pet måte. Han i skal bare være i norgestoppen badminton og ann skikkelig fagm 14 som kokk. SIDE

Se eget bilag

0

8-13 Tema: Bo i Moss

Vaffelkos 32

Strikkedilla 24

FERDIG UTS TYRT VOLVO V70 D3 MOMENTUM 163 HK. M/A U TOMATGIR Veil. liste pris Kr.

Merethe Harvik Mob. 977 52159

Bente Løstegård Mob. 920 84266

517.600,-

Kampanjepris

Kr. 479.

900,Månedspris: 3.990,- inkl. mv a Spør oss om øvrige betinge lser. Volvo. for life

sAmKjøring sVArer seg øKonomisK


18

Løsningen: Svaret på disse problemene mener avisgründer Christer Lundquist (40) å ha. Etter en karriere som prisbelønnet journalist og avisleder i Norges største lokalaviskonsern, A-pressen, etablerte han i 2005 uavhengige Lundquist Media for å utvikle gratis lokalaviser med høy kvalitet. I dag driver avisforlaget tre gratis lokalaviser som kjennetegnes ved at de alle lages etter samme kvalitetskrav og etiske retningslinjer som de beste tradisjonelle aviser. Den redaksjonelle andelen er helt oppe i 50 prosent. - Den store forskjellen er at vi har moderne og effektive avisorganisasjoner som skaper kvalitet mye rimeligere. Vi behøver ikke ta betalt fra leserne, og annonsørene får langt lavere kontaktpris enn de har vært nødt til å betale før, sier Lundquist, og legger til: - Vi har tilpasset oss markedet og gir publikum en gratis lokalavis med ukefrekvens, slik at vi ikke krever for mye av deres tid. Og så lager vi avisa så god at de blir glad i den. Dermed oppstår en ny og svært effektiv markedskanal for annonsørene: Vi kombinerer lokalavisas interesserte publikum med fulldistribusjonens slagkraft. - Papiravisenes tid er slett ikke over, selv om abonnementsavisene sliter. Papiret har unike og overlegne egenskaper når det gjelder leseropplevelse. Et velredigert kvalitetsprodukt på avispapir er et massemedium på en måte som internett overhodet ikke er. Alle ser det samme på papir, og alle må bla gjennom hele produktet for å få opplevelsen de ønsker. Sånn fungerer ikke nettet. Gratis lokalaviser kommer til å bli markedsledende på avisannonsering i Norge i løpet av 10-15 år, sier Lundquist.

www.gratisavisene.no


19

Byavisa Trondheim 87.500 Hele Trondheims lokalavis Byavisa i Trondheim har siden oppstarten for 15 år siden opparbeidet seg en solid posisjon som Trondheims lokalavis. -»Vi tar deg tettere på Trondheim». Det er vår lovnad til leserne. I Trondheim er etterspørselen etter lokal journalistikk skyhøy, da abonnementsavisa i byen dekker hele Midt-Norge. Byavisa derimot har en rendyrket profil som består av nyheter og reportasjer fra Trondheim. Vi er til og med på fødeavdelingen hver uke, året igjennom gjennom for å ta bilder av nyfødte og deres stolte foreldre. Et svært populært tiltak, forteller sier ansvarlig redaktør i Byavisa Paul Jostein Aune. Ingen snarveier Utgiverfilosofien er å lage gratisavis med en redaksjonell kvalitet på høyde med redaksjonene i de betalte avisene: - Det finnes ingen snarveier ti fornøyde lesere og annonsører. Vi investerer i redaksjonell kvalitet og det gir oss høy oppmerksomhet. Byavisas nyhetssaker holder høyt nivå og refereres jevnlig av riksmedia. Dette har skapt en svært effektiv markedsplass som flytter varer, sier Aune.

Byavisa Trondheim

Byavisa Trondheim distribueres til 87.500 husstander i Trondheim, Malvik, Klæbu og Melhus. Lesertall på 1,44 pr. eksemplar i Trondheim by. (Sentio Research Norge mars 2010.) Distribusjonen foretas av Norpost Midt-Norge AS .

Utgis av Norsk Avisdrift AS Eiere A-Pressen Lokale Medier AS og Polaris Media. Trykkes av NR1-adressa trykk Orkanger AS

trondHeim


20

B^Yi"Cdg\Zh hi©ghiZ;dgY" [dg]VcYaZg

- Studenter: - Med 30.000 studenter i byen, er dette en viktig gruppe å kommunisere med. Bolig- og arbeidsmarked, studiekvalitet og generelt hva det urbane livet har å by på, er stoff vi vet går hjem til studentene. Vi kjører også egne, spissede redaksjonelle teamer for å nå fram til studentene.

;©a\dhhe€

- Får ikke velge skole selv

Musikalsk lysthus på Cred o

Lokalt side 4

Bypuls side 38

Nr. 34 31. august 2010 www.byavisa.no

Myhr

-Kongen må ut av

Foto: Odd Ragnar

Målgrupper Redaktøren forteller det redaksjonelle konseptet i Byavisa prioriterer enkelte målgrupper: «Den unge, moderne, nyetablerte familien»: - Det betyr at vi er gode på stoff om barnehage, skole og livs- og oppvekstvilkår for barn og unge i Trondheim. Dette setter mange av annonsørene våre pris på, da disse har et intensivt forbruk i etableringsfasen. Mange av disse har heller ikke etablert vaner med å abonnere på avis.

HZk€gZVc cdchZge€ h^YZ'+!'d\'.

Stiftsgården Til folket: - Sti ftsgården kan like godt flytt es til Trøndelag Folkemuseum , mener forfatter Birger Sivertsen. Lokalt side 6-7

bylokalt 2–17 | bysport 18 | tett på 20–21 | temamotor 22–33 | byba rn 34–35 | byma rtna 36–37 | bypuls 38–39 Jik^YZi | byglimt 41 i^Y

=^hidg^h`\

€ec^c\h

dYZi^aWjY

BVcYV\¶[gZYV\-¶'%

A©gYV\."&+ HZd\h€k€gZVccdchZg e€h^YZ'+!'- d\'.

e€cnZd\ Wgj`iZW^aZ g!jihing! ÃcVch^Zg^c\ d\[dgh^`g^c @db^ccdb \ [dgZi_jW^ aZjbhi^aWjY

=ZaZYZcc Zj`Zc [Z^gZgk^;d gYBdidg Cdg\Zh^ii *%"€gh_jW ^aZjb

;©a\dhhe€

@kZc^aYbngV

(!=Z^bYVa#

B>9I"CDG<

Ia[#,'-*+%

*%

:HHI¢GHI:

;DG9";DG=

lll#bZa]j

hW^a#cd

6C9A:G

- Næringslivet: -»Byens Næringsliv» er en tung satsing fra vår side. Byens Næringsliv har nærmest blitt en egen merkevare, og gir oss viktig oppmerksomhet blant byens beslutningstakere og de med høyere lønn. Produktet er også en konsekvens av at den generelle interessen blant folk flest for næringslivsstoff øker, spesielt etter finanskrisen. -»De som bruker byen» : Bymagasinet (hver måned): - Dette Byavisas spissprodukt»for deg som bruker byen»: - Her ønsker vi å nå de menneskene som lever et urbant liv, og som tar for seg av det byen har å by på av f.eks. shopping og opplevelser. Her retter vi oss inn mot mennesker med en urban livsstil – innenfor alle aldersgrupper. Prioritert innhold her er feks: restaurant, gatemote, scene, kultur m.m.

Trenger du el ektriker?

Nardoveien 16 | Tlf. 45 25 20 00 | www.el ektrike

INVITERER TIL MARATON-SPIN NIN

r1.no | post@e lektrike

FOLK I NÆRIN GSLIVET- side

Nr. 40 - 12. oktob

r1.no

G

SKATT TIL BESVÆR

2

er 2010

KOMMENTAR - side 2

Foto: Erlend Aas,

Blir kjent m ed russerne

Reinertsen-ko nsernet på sk olebenken

Bli kvitt leseog progressive br ille

side 4-5

Følg byavisa på

r

Bli tilhenger DU også! Se: byavisa.no/faceb ook

Operasjon for alderlangsynthet Restor linse med

http://www.byavisa.no/facebook

Enestående tilbud

Kjøpmanns gt.

31, 7011 Trondh

 

www.gratisavisene.no

i Midt-Norge

eim,Tlf. 73 52

 

43 00

facebook

Scanpix


21

B^Yi"Cdg\Zh hiŠghiZ;dgY" [dg]VcYaZg

HZkÂ&#x20AC;gVcc

dchZ eÂ&#x20AC;h^YZ;Ša\dhhe

Â&#x20AC;

Vettskremt av krigslek

Rachels beste treningstips

Lokalt side 4

Rachel Nordtøm

me

tema: helse 25

â&#x20AC;&#x201C; 30

Nr. 35 7. september 20 www.byavisa 10 .no

Gratis buss

f o r b a rn e h a g

e ne

?

elektriker Trenger du iker1.no

Nardoveien

R TIL INVITERE G -SPINNIN MARATON Nr. 40 - 12.

elektr 00 | www. 45 25 20 16 | Tlf.

iker1.no

| post@elektr

SKATT TIL BESVĂ&#x2020;R

KOMMENTAR-

FOLK I NĂ&#x2020;R

side 2

side 2 INGSLIVET-

oktober 2010 Foto: Erlend

PĂ&#x2026; TU R. Mariu

s Johnsen (t.v)

og Eirik Lervik

pĂĽ busstur sam

NĂĽ blir det fle

men med enhe

tsleder LisbethJ

re t u re r o g u t f

ørgensen og ord

fører Rita Otter

vik.

luk ter for bye

t n e j k r i l B n s b a r n e h a ge barn d russerne Foto: Karina Le

in

bylokalt 2â&#x20AC;&#x201C;17 | tett pĂĽ 18â&#x20AC;&#x201C;19 | bysport 20 | temahelse 25 Lokalt side 6â&#x20AC;&#x201C; 7 â&#x20AC;&#x201C;30 | bybarn 32â&#x20AC;&#x201C;33+39 | by martna 34â&#x20AC;&#x201C;35 | bypuls 36â&#x20AC;&#x201C;3 7 | byglimt 40

Hos Hudspesia listen fĂĽr du fjernet:

. . UtUøspnsrekengdetetatoveringer . Sjenerende blodkar hürvekst . Ar r, rynker . Pigm entflek ker

  

%% ###!    " $ "  %  

me

$" $&

!!$

 $&

#

& ##!(%%%  # !#$"

ix

Aas, Scanp

side 4-5

enken pü skoleb -konsernet book Reinertsen isa pü face Følg byav

se- og Bli kvitt le e briller iv progress nthet med alderlangsy for Operasjon e Restor lins

EnestĂĽende

gt. 31, Kjøpmanns

er DU ogsĂĽ! Bli tilheng k a.no/faceboo Se: byavis facebook

sa.no/ /www.byavi

http:/

-Norge

tilbud i Midt

dheim,Tlf.

7011 Tron

73 52 43 00 

 

  

   

  '

 

uniK sAmmensetning AV regioner


22 Block Watne Egil Garvik - Bedriftsprofiler og annonser i Lokalavisen Rogaland har gitt svært gode resultater for oss. Det er viktig for oss at de når dobbelt så mange husstander som Stavanger Aftenblad. Hurtigruten Bjorn Inge Norland - Det siste halvåret har vi annonsert mye i Lokalavisen Rogaland, og har oppnådd ekstraordinært gode resultater med salg av Hurtigrutens mange reiser.

Friskis & Svettis Inger Bjelland Den siste kampanjen vi hadde i Lokalavisen Rogaland økte vår medlemsmasse med ca 8% . DNB Nor Eiendom Eivind Chr Dahl - Lokalavisen når alle husstander I Sør Rogaland og har vist seg effektivt i markedsføring av boligprosjekter. Vi registrerer respons umiddelbart, og anbefaler det i våre prosjekter.

Exact Eiendomsmegling Michael R. Myhre - Lokalavisen Rogaland er en enToyota gasjert og energisk mediekanal som Jone Hana bryr seg om å skape gode resultater - Bedriftsprofiler i Lokalavisen Rogaland har gitt svært god respons. for oss.

Jarle Match Tor Karsten Jarle - Jeg har eksperimentert mye for å finne den perfekte annonsemiksen og markedsføringen. Hadde jeg vært usikker på TS hadde jeg ikke fortsatt RSA Arendal Rune Jacobsen - TS-avisen har en stor del av æren. Suzuki trodde vi var gale da vi startet opp med reklameannonser med lokalt snitt. Europris Thor Johnsen - Alle leser TS-avisen. Hele markedsføringsopplegget har vi overlatt til den kreative gjengen i TS-avisen

NorEngros Erik Christensen Bohus Sørlandsparken Monter - TS-avisen gjør arbeidsdagen lettere! Tom Ivar Vaage Jensen Jon Olav Høgalmen - Vi er ekstremt fornøyde! Folk kom- Produktene som annonseres møter - Neste år vil vi øke annonserespons i markedet mengden i Lokalavisen Rogaland, og mer ofte med TS-avisen under armen når de skal kjøpe møbler fokusere enda mer på fagannonser, Porsgrunn Porselæn i forhold til ordinære produktOle Christian Sørensen Volkswagen/Audi-forhandler annonser. - TS-avisen hjelper oss med mye Gromstad Auto markedsføring. Annonser i avisene Jens Kr. Stensvand Elexia - TS endret markedet! Responsen er og egene aviser i regi av TS-avisen er Bjørn Maaseide en miks vi ser passer oss utmerket upåklagelig. - Bedriftsprofiler og annonser i og som gir oss svært god respons Lokalavisen Rogaland har gitt oss fantastisk respons. Jeg markedsfører Lokalavisen i mitt nettverk

Du kan sjekke priser på vår hjemmeside. Gå inn på www.gratisavisene.no/priskalkulator. Husk å merke bestillingen med innrykksdato(er), annonsørens navn, fakturaadresse, ønsket plassering, modulstørrelse og hvilke aviser bestillingen gjelder. Merk tydelig hvis du vil ha ulike annonser i ulike aviser.

www.gratisavisene.no

Materiell kan også sendes fredrik@gratisavisene.no, eller direkte til den enkelte avis . Husk da følgende viktige opplysninger i emnefeltet: innrykksdato, annonsørens navn og hvilke aviser som skal ha materiellet. Samt evt. rekvisisjonsnr. eller stikkord på annonsen.

Ved endring av materiell må det gis beskjed til Fredrik Schei på fredrik@gratisavisene.no eller til din kontaktperson på desken i den enkelte avis. Se mer om leveringsbetingelser og tekniske spesifikasjoner på www. gratisavisene.no


23 Klart Svar Kjetil Sørby - Dobbel respons til halv pris! Opplaget er langt større en lokalavisene, og prisene mye, mye lavere Ica Maxi Arendal Knut Inge Jørgensen - En annonse i TS-avisen førte til 17 tonn med potetsalg. Det var helt vanvittig. Jeg har aldri opplevd maken Volvo / Ford / Land Rover / Renault Bil-Service Tønsberg Petter Jørgensen - Byavisa leses av mange, og vi opplever å få svært god respons på våre annonser. I tillegg har de gode priser. For mange er Byavisa blitt stedet for å finne det gode tilbudet på varen du er på jakt etter.

Nissan / Chevrolet Gravdahls Auto Tønsberg Henning Solberg Vi velger Byavisa av følgende grunner: Den dekker hele distriktet som vi ønsker å henvende oss til. De er serviceinnstilte. De er kreative i forhold til å lage og hjelpe oss med annonser. De er raske med tilbakemeldinger, raske til å ta beslutninger. Vi mener vi får mye igjen for å bruke nettopp denne avisa. Ica Maxi Drammen Ivar Christensen Vi har benyttet oss av Byavisa Drammens tjenester fra oppstart. Samarbeidet har fungert meget bra.

Relacom Drammen & Omegn Øyvind Darre - Rimeligere enn Drammens Tidende. Har aldri hatt mulighet til å annonsere i den grad vi gjør nå Montér Tønsberg før Byavisa kom inn i bildet. Byavisa Marius Gustavsen når ut til veldig mange i næringslivet - Monter Tønsberg har i flere år valgt å annonsere i Byavisa. Først og og privatpersoner. Opplever større fremst fordi vi ser at avisa blir lest og respons med Byavisa. at vi har meget god respons på innrykkene våre. Poenget er jo å få noe Continental Inn Kajsa igjen for annonseringen! - Det går jättebra med julbordsbokningar tack vare annonserna i Byavisa Trondheim!!

Oasen Hageland Drammen Hanne Helberg - Vi velger Byavisa på grunn av nedslagsfeltet. Kommer ut en gang i uka, og det passer bra med ukestilbud. Rimelige annonsepriser! Opplever at avisa og annonsene blir lest. Og vi får bedre og bedre respons. Hexa AS Joakim Stenvik - Etter sist runde med annonsering har vi hatt fulle lister så jeg retter en takk til Byavisa Trondheim, treffer mange mennesker og dere har ett bredt nedslagsfelt. Dette har vært en suksess, denne vil vi prøve igjen Coop Extra, Jannicke Lindgren - Det siste halvåret har vi brukt Byavisen Bergen hver uke og er strålende fornøyd med det. Det store opplaget og at vi når de som har reservert seg mot uadressert reklame er viktig. Byavisen fungerer veldig bra!

For bestilling og andre henvendelser kontakt: Fredrik Schei Daglig leder Mob: 93 43 17 72 fredrik@gratisavisene.no Gratisavissamkjøringen AS Østre Aker vei 22, 0581 OSLO http://www.gratisavisene.no

fornøyde Kunder


trondHeim 87.500

Husstandsdekning innenfor dekningsområde er på 84%. totalt opplag: 559.000 bergen 100.000

tønsberg, drAmmen og moss 106.000 rogAlAnd 110.000

Porsgrunn og sKien 33.530

Aust-Agder 26.500 Vest-Agder 43.000

www.gratisavisene.no

fredriKstAd og sArPsborg 53.000

Gratisavisene - lansering  

Gratisavisene - lansering

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you