Page 1

Det sker i Græsted Kirke Nyhedsbrev | december-marts | 2016/2017

211mm Mød det nye menighedsråd Læs hvad Græsted Kirke og sogn betyder for de kommende menighedsrådsmedlemmer, og hvilke ønsker de har for fremtiden

5

mar

fra

1. marts

Bugtaler, tryllekunstner og dukker Hans Jørn Østerby sætter gang i familiegudstjenesten

Syv uger med refleksioner over fasten Kom til syv spændende aftener i fastetiden med refleksioner over livet

Hold dig informeret om seneste arrangementer og nyheder | www.graested-kirke.dk


Nyt menighedsråd i Græsted Græsted Sogn har fået et nyt menighedsråd. Menighedsrådet er valgt ved fredsvalg for en fireårig periode, og overtager fra et menighedsråd, hvor mange af medlemmerne har givet mange år til Græsted Sogn og Kirke. Det er vi taknemmelige for, og vil gerne her sige tak for gode år med godt samarbejde og hvor meget er nået. To har valgt at fortsætte endnu en periode, og så byder vi velkommen til 6 nye ansigter. Folkekirken er i sin struktur afhængig af frivillighed, og af at der er mennesker, som stiller deres visioner, tid og opmærksomhed til rådighed for sognet og for kirkens liv og vækst. Hvor præster og medarbejdere kan udskiftes blot ved en stillingsannonce, så er frivillige medarbejdere og menighedsråds-

Gudstjenester

medlemmer aldrig en selvfølge. Vi byder derfor velkommen til en ny periode med taknemmelighed. Vi har bedt de kommende menighedsrådsmedlemmer om at præsentere sig selv og har spurgt dem, hvad Græsted Kirke og sogn betyder for dem, og hvilke ønsker de har for sogn og kirke i fremtiden – læs mere på flappen. Det er her et gennemgående træk, at menighedsrådsmedlemmerne ønsker at være repræsentanter for hele sognet, også der hvor de måtte repræsentere en bestemt gruppe eller organisation, og at de ønsker et godt samarbejde omkring kirken. Sognepræst Ole Backer Mogensen

November

19. kl. 10.30 Troels Toft, Seksagesima, Mark.4, 1-20, trad. 26. kl. 10.30 Troels Toft, Fastelavn, Matt.3,13-17, Fastelavnsboller og tøndeslagning

27. kl. 1 7.00 Ole Backer Mogensen, 1.s. i advent, juletræstænding og musikgudstjeneste med gospel – Corallerne

Marts

December 4. kl. 9.00 Ole Backer Mogensen, 2.s.i advent, Luk.21,25-36, trad. kl. 11.00 Ole Backer Mogensen, alternativ, TKF 11. kl. 10.30 Troels Toft, 3.s.i advent, Matt.11,2-10, skriftemål kl. 10 18. kl. 1 0.30 Ole Backer Mogensen, 4.s.i advent, De Ni Læsninger 24. kl. 12.30 Ole Backer Mogensen, juleaften, Luk.2,1-14 14.00 Ole Backer Mogensen 15.30 Troels Toft 25. kl. 11.00 Troels Toft (præd), Ole Backer Mogensen, juledag 26. kl. 10.30 Ole Backer Mogensen, trad.

Januar 1. kl. 1 6.00 Ole Backer Mogensen, nytårsdag, Luk. 2,21, kransekage/champagne 5. kl. 19.30 Ole Backer Mogensen, Hellig 3 Kongers aften. Epifanigudstjeneste. 8. kl. 10.30 Ole Backer Mogensen, 1.s.e.H.3.k., Luk.2,41-52, nytårsparade, skriftemål kl. 10.00 15. kl. 9.00 Ole Backer Mogensen, 2. s.e.H.3.k, Johs. 2,1-11, trad. kl. 10.15 Alliancegudstjeneste i Mosteriet, prædikant: Børge Rasmussen 22. kl. 10.30 Troels Toft, 3.s.e.H.3.k., Matt. 8,1-13, TKF 29. kl. 9.00 Ole Backer Mogensen, 4.s.e.H.3.k., Matt.8,23-27, trad. kl. 11.00 Ole Backer Mogensen, alternativ

Februar 5. kl. 10.30 Ole Backer Mogensen, sidste.s.e.H.3.k, Matt.17,1-9, trad. Kl. 12.00 Ole Backer Mogensen, Ladegudstjeneste 12. kl. 10.30 Ole Backer Mogensen, Septuagesima, Matt.20,1-16, trad., skriftemål kl. 10.00

1. kl. 19.30 Ole Backer Mogensen, Askeonsdag, indl. til fastetiden 5. kl. 10.30 Ole Backer Mogensen, Gæst: Hans Jørn Østerby, 1.s.i fasten, Matt.4,1-11, familiegudstjeneste, TKF 12. kl. 10.30 Ole Backer Mogensen, 2.s.i fasten, Matt.15,21-28, Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling, Skriftemål kl. 10.00 TKF= Tøm-køleskabet-frokost

Advents- og juletiden i Græsted Kirke

Julehjælp Julehjælpen planlægges uddelt fredag den 16. december Ansøgninger som kommer senere end denne dato vil ikke komme i betragtning. Ansøgninger rettes skriftligt til Ole Backer Mogensen.

Juletræstænding, 1. s. i advent med gospelkoret Corallerne! Græsted Kirke er en del af byens juletræstænding. Igen i år har vi lagt adventsgudstjenesten kl. 17.00, så man kan gå fra juletræstændingen til kirken, og nå tilbage til middagen på kroen. Det bliver en stemningsfuld musikgudstjeneste med gospelkoret Corallerne, fællessalmer og kort tale ved Ole Backer Mogensen.

Julekoncert Vores dejlige kor Concentus synger julen ind med smukke advents og jule-sange under ledelse af Marianne Rygh! Øvrige medvirkende: Susanne Clod Pedersen på klaver, Thomas Meldgaard, klaver, Sigrid Clod Pedersen, fløjte, Ole Backer Mogensen, klaver

Hold dig informeret om seneste arrangementer og nyheder | www.graested-kirke.dk


5

mar

Græsted Kirke ønsker alle en glædelig juletid og et godt nytår! Efterfølgende inviteres til adventshygge og risalamande i Præstegårdsladen. Tirsdag d. 6. december kl. 19.30 i Græsted Kirke

De ni læsninger Syng juletiden ind ved en stemningsfuld adventsgudstjeneste! Vi lytter til bibelske læsninger, som leder os frem mod barnet i krybben, og forbereder os på julen. Soloer, korsang og fælles salmer danner rammen. 4. søndag i advent kl. 10.30

Julegudstjenester for skoler og institutioner

Børnehaver, daginstitutioner, dagplejen: Torsdag den 8. december kl. 10.00 Græsted Skole: mandag den 19. december kl. 9.00 Alme skole: mandag den 19. december kl. 10.15 og 11.15 Rotary Græsted: onsdag den 14. december kl. 18.15 Skovsminde: torsdag den 22. december kl. 14.30

Juleaften i Græsted kirke

Familiegudstjeneste med Hans Jørn Østerby Bugtaler, tryllekunstner, dukker og Hans Jørn Østerby sætter gang i familiegudstjenesten

Vinterens arrangementer Evangelisk Alliances bedeuge International fælleskirkelig bedeuge ved et nyt års begyndelse. I år ligger bedeugen i uge 2 fra den 8.-15. januar. Årets tema er Enestående, og ugen vil tematisk tage hul på reformationsjubilæet 2017. Tirsdag den 10. januar kl. 19.30-20.30 i GLIMT, Græsted Hovedgave 34B. Taler fra LM Onsdag den 11. januar kl. 19.30-20.30 i Præstegårdsladen. Taler Claus Aagaard, Frikirken Torsdag den 12. januar kl. 19.30-20.30 i Luthersk Mission, Mårumvej. Taler fra IM Søndag den 15. januar. Fællesgudstjeneste kl. 10.15 i Græsted Fri­kirke, Mosteriet, Holtvej. Medvirkende fra alle kirker og gudstjenestefællesskaber i Græsted. Prædikant Børge Rasmussen, tidligere sognepræst

Gospeldag for konfirmander Gospelinstruktører: Birthe og Henrik Paulsen, Hillerød

Lørdag den 28. januar fra kl. 11.00-17.00 i Laden Koncert for forældre kl. 16.00

Stemningsfuld, menneskefyldt, forventningsfuld højtidsaften! Kl. 12.30: Ole Backer Mogensen Kl. 14.00: Ole Backer Mogensen Kl. 15.30: Troels Toft

Hellig 3 kongers andagt Hellig 3 Kongers aften åbnes kirken for en helligaftensgudstjeneste. Mellem tændte lys hører vi de tre beretninger, som læses på denne helligaften – som også kaldes epifani. Ved en symbolsk liturgisk korstegn-handling bekræftes dåben i forlængelse af beretningen om Jesu egen dåb. Torsdag den 5. januar kl. 19.30

Fastelavn Vi følger traditionen i Græsted og holder fastelavnsfest med fastelavnsboller og slår katten af tønden i forlængelse af gudstjenesten kl. 10.30. Kom (gerne) udklædt! Fastelavn falder i år den 26. februar

Familiegudstjeneste med Hans Jørn Østerby Bugtaler, tryllekunstner, dukker og Hans Jørn Østerby sætter gang i familiegudstjenesten. Søndag den 5. marts kl. 10.30

Hold dig informeret om seneste arrangementer og nyheder | www.graested-kirke.dk


Hold dig informeret om seneste arrangementer og nyheder på www.graested-kirke.dk

Fastetiden i Græsted Kirke Fastetiden begynder Askeonsdag og afsluttes Påskedag. Fasten er en tid for eftertanke, for overvejelser over forbrugsmønstre, tilbageholdenhed og fokus på det åndelige liv i mødet med materialismens udfordringer.

12 mar

Vil du være indsamler? Folkekirkens Nødhjælps Indsamling 2016

Landsindsamling Folkekirkens nødhjælp Den 12. marts 2017 afholder Folkekirkens Nødhjælp årets husstandsindsamling. Pengene går til nogle af verdens allerfattigste mennesker ud fra princippet ’hjælp til selvhjælp’. Der arbejdes i 24 lande med katastrofehjælp, minerydning, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. Kom og vær med som indsamler. Indsamlingen koordineres fra præstegårdsladen. Tilmeld dig som indsamler enten til Britta Jensen, på mail bolinelund@ gmail.com eller på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside.

Fastetiden 2017 rammesættes på følgende måde:

Askeonsdagsgudstjeneste Askeonsdag er en markering af livets tyngde. Gudstjenesten rummer bl.a. en symbolsk handling, en korstegning med aske og en refleksion over, at mennesket deler vilkår med hele skaberværket – vi er kommet af støvet og vender tilbage til støvet. Under nadveren forkyndes det kristne håb om, at af støvet skal du igen opstå. Onsdag den 1. marts kl. 19.30 i kirken

Fasterefleksioner Fastetiden rummer 7 uger. På torsdage/onsdage i disse uger vil Ole Backer Mogensen give en fastetidsundervisning, en refleksion over livet, ud fra de 7 breve, som indleder Johannes Åbenbaring og som er adresseret til den kristne kirke. Fasterefleksionerne erstatter forårets kristendomskursus.

Tak til alle for et godt år 2016. Tak til alle, som bruger Græsted Kirke. Vi er glade for et årsbesøg på mere end

18.000 personer (Kirketælling målt i perioden 1.2.2015-1.2 2016)

Reserver følgende dage: (1. marts – Askeonsdag; 9. marts, 16. marts, 23. marts, 30. marts, 6. april, 13. april – Skærtorsdag) Askeonsdag og Skærtorsdag i kirken, øvrige dage i præstegårdsladen. Fra 19.30-21.00

Hold dig informeret om seneste arrangementer og nyheder | www.graested-kirke.dk


Faste aktiviteter Bøn i kirken Vi samles til bøn i Græsted Kirke hver anden onsdag (lige uger) ml. kl. 17.00-17.30, sammen med andre kirker i byen. Emner til forbøn kan sendes til tovholder Ruth Rasmussen tlf. 22 75 65 09.

Sangcafe Kom til sangcafé i Præstegårdsladen! Kaffe, hygge og højskolesang, fredage fra 14.30-16.00. Susanne sidder ved flyglet, og alle er velkomne. Sangcafeen i december er lagt sammen med seniorkredsen 20. januar, 10. februar, 17. marts

KaozKirke

Seniorkreds

Hygge med andre børnefamilier med mindre børn i leg, sjov, børnegudstjeneste og fælles aftensmad. GLIMT, Hovedgaden 34B.

Hyggelige eftermiddage med kaffebord, quiz, fællessang, foredrag og ord til eftertanke ved præsten. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage. Vi mødes i GLIMT, Græsted Hovedgade 34B, den sidste fredag i måneden fra kl. 14.30-16.30.

Kl. 16.00-18.00. Ingen KaozKirke i december. 18. januar, 22. februar (efter vinterferien), 15. marts

Kristen meditation, bøn og stilhed Indføring i dybere bøn, kristen meditation og kontemplativ bøn. Vedledning ved Ole Backer Mogensen. Præstegårdsladen. Onsdag den 18. januar fra kl. 20.00-21.00

Plejecentre: Dagmarsminde Gudstjenester onsdage i lige uger fra 10-11 (dog ikke i uge 52) Skovsminde Gudstjenester for ældre følgende torsdage kl. 14.30: 1. december, 15. december, (ingen gudstjeneste i uge 52), 12. januar, 26. januar, 9. februar, 23. februar, 9. marts. Julegudstjeneste 22/12

9. december: Advents- og julehygge Vi julehygger med julelege, julehistorier og julegodter. Og synger julen ind med Ole og Susanne. 27. januar: Kong Christian den 9.’s efterslægt Lisbeth Kjær fortæller kongehusets historie 24. februar: Lina Sandell Berg Leif Rasmussen , Hillerød, fortæller om salmedigteren Lina Sandell og vi synger nogle af hendes elskede sange.

Skriftemål Der er mulighed for at deltage i en fælles, liturgisk skriftemålshandling i kirken forud for højmessen en gang hver måned.

Følgende søndage kl. 10.00 i kirken: 11. december, 8. januar, 12. februar, 12. marts

Verdensmiddage/International Nights

Kirke(morgen)kaffe

International nights – Come and join us for a time of fellowship, fun, dinner and reflections on words from the bible. Verdensmiddagene er mødested for gamle og nye danskere. Afslappet atmosfære, hygge og spisning. Læsning fra Bibelen. Alle er velkomne!

Mellem to formiddagsgudstjenester serveres der morgenkaffe og morgenbrød i Laden, ca. kl. 10.10-11.00. På almindelige søndage er der normal kirkekaffe. Indimellem opfordres alle til selv at medbringe mad til frokost – TKF – Tøm Køleskabet Frokost.

En fredag hver måned fra kl. 17.00-20.00. 3. februar og 3. marts. Obs! ingen verdensmiddag i december og januar

Smågrupper Savner du et netværk omkring tro og liv? Der er mulighed for at være med i en bibelkreds/studiegruppe/cellegruppe. Mere information fås hos præsterne.

Menighedsrådsmøder Datoer for det kommende år fastlægges på det kommende menighedsråds første møde. Se hjemmesiden.

Lørdagsdåb I foråret følgende lørdage: 4. marts og 3. juni

Kontakt Se www.graested-kirke.dk for træffetider Kirkekontor: odfr@km.dk, 48 39 24 89 og 42 40 26 89 Kirkegårdskontor: gr-kirke@post.tele.dk, 48 39 24 89 og 21 34 45 20

Sognepræst Ole Backer Mogensen, obm@km.dk, 48 39 10 57 og 42 40 28 89 Sognepræst/menighedskoordinator Troels Toft, trt@km.dk, 42 40 24 89 Yderlig kontakt og information via | www.graested-kirke.dk


Mød det nye menighedsråd Britta L. Jensen (28 år i MR), 64 år, husholdningstekniker, rep. for IM Græsted Kirke betyder meget for mig. Budskab, stilhed og de hellige handlinger er en del af livet, og fællesskabet i menigheden er givende. Det giver kræfter til hverdagens gøremål og arbejde. Jeg ønsker, at Græsted Kirke og Sogn må være et godt sted at være, åben for dem, som ikke kommer så ofte, at de må føle sig velkommen. At alle må trives, både menighed, frivillige og medarbejdere – også vore præster.

Thomas Kofod Pedersen, (ny), 46 år, skoleleder Vi er en nytilflyttet familie, der har fået lov at glædes ved at komme i Græsted Kirke. Vi oplever et levende fællesskab af mange forskellige typer mennesker. Derfor vil jeg gerne arbejde for, at det fortsat kan være sådan, at det er godt at være i Græsted Kirke – både for tilflyttere, ”gamle Græstedborgere” og medarbejdere. Jeg vil bruge kræfter på, at Græsted Kirke kan være et sted, hvor mennesker får et møde med den skabende Gud, der elsker dem!

Peter Skov Thomsen, (4 år i MR), 62 år, skoleleder, rep. for IM

Birthe Kofod Petersen, (ny), 63 år, sygeplejerske

Jeg kommer i Græsted Kirke for at blive bevaret i troen. For at deltage i et fællesskab, hvor vi lytter til, hvad Gud vil sige ind i vores liv, hvor vi lovsynger Gud for hans nåde og kærlighed. For at bede med på bønnerne til Gud og takke ham for alt det, han har givet os. Jeg ønsker, at Græsted Kirke fortsat må være et åbent sted, hvor sognets børn og voksne kan finde hvile hos vores Gud og skaber og kan finde mod og retning for livet. Jeg ville gerne, at fællesskabet i og omkring Græsted Kirke må opleves af mange flere.

Jette Boo Ahrends, (ny) 73 år, pens. sygeplejerske Græsted Kirke og sogn er for mig en naturlig del af Græsted by og et centralt midtpunkt i min hverdag. Mit håb er, at kirken fortsat må være samlingspunkt for såvel børn/unge som ældre i sognet.

Marianne R. Andersen, (ny). 49 år, Butiksassistent, rep. for DF Græsted Kirke betyder fred, tryghed, og giver mulighed for at tænke livet igennem. Jeg ønsker, at Græsted Kirke og dens arrangementer i større udstrækning bliver et bindeled mellem kirke og sognets borgere.

Niels Lottrup, (ny), 50 år. Anlægstekniker, rep. for spejderne.

Jeg har i mange år nydt at komme til gudstjeneste og deltage i kirkens aktiviteter. Det er skønt at opleve engagerede præster og medarbejdere, som sammen med frivillige lægger energi og kræfter i at gøre det kristne budskab meningsfuldt ind i den virkelighed, vi lever i. Jeg har et ønske om at kirkens budskab, evangeliet om Jesus Kristus, når ud til så mange som muligt i Græsted Sogn og at alle har mulighed for at være en del af det kristne fællesskab. Jeg bor nu i Hillerød, men har løst sognebånd til netop Græsted kirke, fordi det er her, jeg hører hjemme.

Marianne Rygh, (ny), 63 år, kunstmaler og korleder Jeg har været tilknyttet Græsted Kirke i nogle år både som kirketjener, kordirigent og kirkegænger. Jeg oplever Græsted Kirke som “min“ kirke. Her finder jeg fællesskab i Gudstjenester og andre aktiviteter, en god og levende forkyndelse og et smukt kirkerum. Jeg går ind i menighedsrådet nu, da jeg føler det er min tur til at gøre en indsats, vel vidende at der er mange forskellige opgaver og udfordringer. Jeg har tidligere været menighedsrådsmedlem i et andet sogn, og ved lidt om hvad jeg går ind til. Jeg ønsker for denne periode fokus på kirkens åndelige liv, vækst og fællesskab og gode forhold for medarbejderne. Meget af arbejdet vil givet vis dreje sig om økonomiske og praktiske sager. Jeg glæder mig til at gå igang.

Det er svært at svære på, hvad Græsted Kirke betyder, men det jeg gerne vil opnå i den næste periode må være at få et bedre samarbejde mellem spejderne og kirken.

Hold dig informeret om seneste arrangementer og nyheder | www.graested-kirke.dk

Nyhedsbrev 4. kvartal  
Nyhedsbrev 4. kvartal  
Advertisement