Page 1

Det sker i Græsted Kirke Nyhedsbrev | januar-februar 2014

Gudstjenester

Fællesgudstjeneste for kirkerne i Græsted Tale ved Claus Aagaard, Græsted Frikirke. Sted: Præstegårdsladen. Medvirkende fra alle kirkefællesskaber.

Januar 1. kl. 14:00 5. kl. 10:30 12. kl. 10:30 19. kl. 10:30 26. kl. 9:00 kl. 11:00

Else Korsholm, nytårsdag, Matt. 6,5-13, traditionel Ole Backer Mogensen, Hellige 3 Konger, Matt. 2,1-12, nytårsparade Fællesgudstjeneste i præstegårdsladen. 1.s.e.H.3.k. Ole Backer Mogensen, 2.s.e.H.3.k., Johs. 4, 5-26 Søren Skovgaard Sørensen, 3.s.e.H.3.k., Luk. 17,5-10, trad. Søren Skovgaard Sørensen, alt.

Februar 2. kl. 10:30 9. kl. 10:30 16. kl. 10:30 23. kl. 9:00 kl. 11:00

Ole Backer Mogensen, 4.s.e.H.3.k., Matt. 14,22-33 Ole Backer Mogensen, s. s.e.H.3.k, Joh. 12,23-33 Søren Skovgaard Sørensen, septuagesima, Matt. 25,14-30, trad. Ole Backer Mogensen, seksagesima, Mark. 4,26-32, trad. Ole Backer Mogensen, alt.

Marts

Søndag den 12. januar kl. 10:30 holdes fællesgudstjeneste for alle kirkerne i Græsted.

KaozKirke KaozKirke er kirke for børnefamilier. Leg, hygge, bibelfortælling. Fælles aftensmad.

Gospeldag for konfirmander Gospelinstruktører: Birthe og Henrik Paulsen, Hillerød

Lørdag den 1. februar fra kl. 11-17 i GLIMT. Koncert for forældre kl. 16:00

Kristen Meditation Indføring i kristen meditation og fokuseret bøn.

2. kl. 10:30 Ole Backer Mogensen, fastelavn, Luk. 18,31-43

Aktiviteter Bedeuge Den første hele uge i det nye år samles kristne ud over hele jorden til bøn for kirken og verden. Disse bøns-samlinger afspejler kirkens enhed i al dens forskellighed. I Græsted mødes de forskellige kirker og kirkefællesskaber. Bedeugen er organiseret af Evangelisk Alliance. Temaet for 2014 er ”hinanden”.

Sidste torsdag i måneden, den 30. januar og 27. februar fra 16:00/16:30-18:30. Sted: GLIMT

Tirsdag d. 7. januar kl. 19.30: Hos Indre Mission. Glimt. Tale ved Netværkskirken Onsdag d. 8. januar kl. 19.30: Hos Græsted Frikirke. Tale: Søren Skovenborg Torsdag d. 9. januar kl. 19.30: Hos Luthersk Mission. Tale: Ole Backer Mogensen Søndag den 12. januar kl. 10.30. Fællesgudstjeneste. Præstegårdsladen. Tale: Claus Aagaard.

Vi mødes i Præstegårdsladen fra kl. 19.00-20.00. Onsdag den 15. januar; onsdag den 19. februar

Sangcafé Kom og vær med til at hygge og synge højskolesange i Græsted Kirkes nye Sangcafe! Organisten sidder ved flyglet, og sangene vælger vi i fællesskab, så vær med til at begynde en ny tradition på den midterste fredag i måneden! Alle er velkomne! Fredag den 17. januar fra kl. 14.30-16.00; fredag den 14. februar kl. 14.30-16.30

Kristendomskursus Igen i år udbyder vi et kursus med kristendomsundervisning. Sted: Præstegårdsladen. Tilmelding på 48391057/obm@km.dk

10 torsdage fra 18:30-21:00. Første undervisningsaften er den 30. januar.

Hold dig informeret om seneste arrangementer og nyheder | www.graested-kirke.dk


31

17 jan 14 feb

jan

Sangcafe – fællessang og cafehygge

Feltpræst hjemme og ude 10

torsdage

27 feb

Opstart af Kristendomkursus

Lovsangsfest i Præstegårdsladen

Kurset er for dig, som er nysgerrig og vil vide mere om kristendommen

Lovsangsfest

Menighedsrådsmøder

Lovsangsbandet og IMU indbyder til lovsangsfest i Præstegårdsladen.

Møderne er offentlige og indledes med spørgetid. Dagsorden er fremlagt i kirken og på kirkens hjemmeside.

Torsdag den 27. februar. Tidspunkt følger.

Skovsmindecenteret

Gudstjenester for ældre følgende torsdage kl. 14:30 9. og 23. januar; 6. og 20. februar

Fastelavn Vi slår katten af tønden og serverer fastelavnsboller. Søndag den 2. marts i forbindelse med gudstjenesten.

Lørdagsdåb Lørdag den 1. marts kl. 11:00 ved Søren Skovgaard Sørensen

Seniorkredsen Seniorkredsen er for alle seniorer 60+. Vi hygger, synger, lytter til foredrag, quizzer. Sted: GLIMT. Sidste fredag i måneden fra 14.30-16.30. Program for januar og februar: 31. januar: Feltpræst hjemme og ude Ulla Thorbjørn Hansen er til daglig sognepræst ved Roskilde Domkirke og feltpræst i hæren. I efteråret 2012 var hun udsendt 1/2 år til Afghanistan til Camp Price med ISAF 14. 28. februar: Tab og sorg, kærlighed og død Hospicesygeplejerske Lutte Olsen, Gilleleje, besøger os og fortæller om tab og sorg. Sorgen er blevet kaldt kærlighedens dyreste pris.

Møderne er i Præstegårdsladen. 29. januar og 26. februar kl. 17.00.

Smågrupper Interesseret i en mindre kirkelig netværksgruppe? Der er mulighed for at være med i en bibelkreds / studiegruppe/ cellegruppe. Mere information ved præsterne.

Børnekirke og Juniortræf Der er børnekirke i forbindelse med gudstjenester kl. 10.30 og 11.00 i kirken. Der er juniortræf på visse søndage. Se nærmere datoer på hjemmesiden. Børn og juniorer deltager i gudstjenesten indtil prædikenen.

Frivillige Der er altid mulighed for at give en hånd. Græsted kirke kan bruge flere frivillige til fx kirkekaffen, planlægning og madlavning til Verdensmiddage for nydanskere, unge til juniortræf, personer til besøgstjeneste:

Koret Concentus Koret øver i Præstegårdsladen tirsdag aften. Optagelse efter sangprøve ved henvendelse til korleder Marianne Rygh tlf. 40519651.

Græsted Kirke ønsker alle et glædeligt nytår!

Græsted Kirke | Græsted Stationsvej 1A | 3230 Græsted | T: 4839 2489 | kontor@grastedkirke.dk | www.graested-kirke.dk

Nyhedsbrev for Græsted Kirke (jan-feb)  

Nyhedsbrev for Græsted Kirke, januar-februar 2014

Advertisement