Page 1

GRASSHOPPERS

R E B O U N D DE


Alle elektrotechnische deskundigheid onder één dak:

advies en ontwerp • beheer en onderhoud elektrische installaties • telecommunicatie brandmeldinstallaties • brandblussers • uitvoering inbraakbeveiliging • datanetwerken • verlichting domotica • installatiekeuringen • noodverlichting

T 071 407 23 87 • F 071 407 64 75 • Voorstraat 92/94 • 2225 ET Katwijk

www.dewit-totaal-e-techniek.nl • info@dewit-elektro.nl De Wit adv 148 x 210 staand V1.indd 1

28-01-2011 17:00:03


1

UITGAVE VAN STOL-GRASSHOPPERS postadres: postbus 246, 2220 ae katwijk www.grasshoppers.nl rabobank: 3918 18 104 / ing: 2621151 KVK nr 40446028 sporthal cleyn duin: 071 - 4065856 (beheerder) jaargang 40 boorsmazaal: 071 - 4012004 (beheerder) nummer 4 DE BUCKET: 071 - 8870130 mei 2012

REDACTIE Cobie van der Boon 071 - 4031567 Peter van der Zwart

(e-mail: rebound@grasshoppers.nl) De Hoop 17 2223 BZ Katwijk Poolster 83 2221 NS Katwijk

BESTUUR (e-mail: bestuur@grasshoppers.nl) Voorzitter : John Spaan 06 - 2153 0156 (Algemene Zaken) voorzitter@grasshoppers.nl Secretaris : John Spaan 06 - 2153 0156 (Vacant) secretaris@grasshoppers.nl Penningmeester : Paul Schaddé van Dooren 071 - 4028857 penningmeester@grasshopers.nl Bestuurslid : André Hoek 06 - 55550804 (Wedstrijdzaken) wedstrijdsecretaris@grasshoppers.nl Bestuurslid : Adri van der Plas 071 - 4024421 (Technische Zaken) technischezaken@grasshoppers.nl Bestuurslid : Nico de Jager 071 - 4015326 (Algemene- & Scheidsrechterszaken) algemenezaken@grasshoppers.nl Bestuurslid : Anne Marie Nijgh 06 - 53401303 (PR & Interne Communicatie) internecommunicatie@grasshoppers.nl ERE-LID Tjomme van Norden Sr.

29 september 1948 - † 13 mei 2006.

LID VAN VERDIENSTE Peter de Jong 071 - 3618101 Hans Knegt 071 - 4075920 Peter van der Zwart

Koepelweg 28 Pr. Hendrikkade 92 Poolster 83

2202 AL Noordwijk 2225 HP Katwijk 2221 NS Katwijk

VERTROUWENSPERSOON John Spaan 06 - 21530156 Stefanie van Beelen 06 - 30354143

Castor 37 Fazantstraat 24

2221 ML Katwijk 2225 PN Katwijk

TECHNISCHE COMMISSIE (e-mail: technische.commissie@grasshoppers.nl) Huig van der Meij (Voorzitter) Anja Kuyt 071 - 4034961 Saturnus 6 2221 JC Katwijk Anita de Jager 06 - 54320935 Synthese 15 2224 RC Katwijk Ada Kraaijenoord 071 - 4013186 Varkevisserstraat 93 2225 KX Katwijk Karin den Hollander 071 - 5310472 L. Hardenbergsingel 13 2331 BM Leiden Wim van der Plas 071 - 4072168 Pr. Margrietlaan 44 b 2224 XD Katwijk Albert Hoek Pieter Barnhoorn Ronald Potters


2 JEUGD COMMISSIE (e-mail: jeugd.commissie@grasshoppers.nl) Ina van Scheppingen (voorz.) 071 - 4030826 Vloedstroom 47 2221 WE Katwijk Peter van der Zwart Poolster 83 2221 NS Katwijk Ada Guyt 071 - 4035358 Capella 31 2221 HC Katwijk Irma de Jong 071 - 4015513 Zonnebloemstraat 32 2223 VC Katwijk Jacolien Plug 071 - 4031313 Meerburgkade 98 2225 VD Katwijk Angela Geijteman 071 - 4076375 Katwijkerweg 50 2235 AD Valkenburg Petra de Jager 071 - 4015326 Synthese 15 2224 RC Katwijk Margriet Messemaker 071 - 4075263 Boshuysenstraat 10 2221 SL Katwijk KAS COMMISSIE Chris Warmenhoven(Voorz.) 071 - 4034585 Aad Wouters (Lid) 071 - 4030107 Bo Melis (Reserve-lid) P.E.P. COMMISSIE Miranda Harteveld(Voorz.) Peter Feyaerts Kariene van den Burg Ijtske van Haeften

071 - 8884746 071 - 4073274 071 - 4013915 071 - 4024664

COMMISSIE VERENIGINGSRUIMTE Tineke Zuijderduijn 071 - 4078846 (Voorzitter) Ria Vletter (Secretariaat) 071 - 4027793 Anton Nijgh 071 - 4072133 Mart van Duyn 071 - 4075354 Tineke Mos 071 - 4014674 Marco van der Mey 06 - 10701317 Huug Aandewiel 071 - 8884151 SPONSOR COMMISSIE Chris Warmenhoven (Voorzitter) Jaap Jonker Kees Ouwehand Jacqueline van Beelen Kees Bergman

(e-mail: kas.commissie@grasshoppers.nl) Rijnstraat 8 2223 EE Katwijk Lombardstraat3 2223 TC Katwijk (mirandaharteveld@hotmail.com) Prairievalk 7 2235 DR Valkenburg Bijdorpstraat 18 2223 ES Katwijk J.W. Frisodreef 59 2224 BD Katwijk Melkweg 52 2221 NX Katwijk Paul Krugerstraat 37

2225 ZJ Katwijk

Krab 20 Boorsmastraat 4 Havenplantsoen 7 Zeeweg 54 Tolhuisstraat 15 Tweelingen 12

2221 KW Katwijk 2225 KM Katwijk 2235 BA Valkenburg 2225 CX Katwijk 2223 GB Katwijk 2221 PS Katwijk

071 - 4034585

(e-mail: pr@grasshoppers.nl) Rijnstraat 8 2223 EE Katwijk

071 - 4075532 071 - 4027308 071 - 4024421 071 - 4015827

Parnassia 2 Kerkstraat 32 a Looyerslaan 3 Wilgenhoek 6

2224 DC Katwijk 2223 AL Katwijk 2223 GH Katwijk 2235 DG Valkenburg

TOERNOOI COMMISSIE (e-mail: toernooi.commissie@grasshoppers.nl) Piet Hein Kanbier 071 - 4077593 Middenweg 23 2235 PB Valkenburg (Voorzitter) Elly van der Plas 071 - 4072168 Pr. Margrietlaan 44 b 2224 XD Katwijk Cobie van der Boon 071 - 4031567 De Hoop 17 2223 BZ Katwijk Irma de Jong 071 - 4015513 Zonnebloemstraat 32 2223 VC Katwijk Adrie van Beelen Mieke Messemaker LEDEN ADMINISTRATIE Peter van der Zwart

(e-mail: ledenadministratie@grasshoppers.nl) Poolster 83 2221 NS Katwijk

COMMISSIE VAN BEROEP (e-mail: Leny Wouters (Voorzitter) 071-4030107 Peter van der Zwart Aad Wouters 071-4030107

commissie.van.beroep@grasshoppers.nl) Lombardstraat 3 2223 TC Katwijk Poolster 83 2221 NS Katwijk Lombardstraat 3 2223 TC Katwijk

Basketballvereniging Grasshoppers is opgericht 21 december 1971


Grote Sortering Behang

*

modern

* * vinyl * duplex

klassiek

P. MEYVOGEL TRAMSTRAAT 5

* KATWIJK * 071-4013024


zorg en welzijn

Verbouwingen? Dan vindt u bij Ouwehand Bouw Plus een vakkundig oor. Bel 0714020274 en vraag naar Leo Kruger, of mail naar leo.kruger@ouwehandbouw.nl

Opleidingen Zorg en Welzijn in de regio Leiden Op onze locatie op de Vondellaan kun je opleidingen volgen voor verpleegkunde, verzorgende en verstandelijk gehandicaptenzorg. Kijk voor ons volledige opleidingsaanbod en meer informatie op de website www.rocmondriaan.nl Vondellaan 35 • Leiden • 088 - 666 37 15 • zorg.leiden@rocmondriaan.nl


5

INHOUD VOORWOORD AGENDA VAN HET BESTUUR DE VERTROUWENSCOMMISSIE TRAININGS-SCHEMA LEDEN INFO: nieuwe leden leeftijdsgrenzen geen trainingen activiteiten agenda COLUMN: DICK VAN DER PLAS ONDER DE BORDEN IK GEEF DE PEN DOOR AAN.......... SUDOKU'S DE JARIGEN DE JEUGD PAGINA'S PUZZELS TOERNOOI INFO OPROEP WEDSTRIJD-AGENDA WEDSTRIJD-TAKEN VERVOERSSCHEMA DECLAREREN VAN REISKOSTEN NAWOORD

KOPY VOOR DE REBOUND nr 5 van 2012 INLEVEREN UITERLIJK OP ZATERDAG 9 juni 2012


6

VOORWOORD Op het moment van het schrijven zijn vele teams bezig aan de laatste competitiewedstrijden. Andere teams zijn bezig om zo goed mogelijk te presteren tijdens de rayon finales. Meisjes U61 en meisjes U81 behaalden in de competitie het kampioenschap en wonnen uiteindelijk de rayonfinales tijdens de wederom goed georganiseerde meidendag in Sporthal Cleyn Duin. Ook JU42 onder leiding van coach Thomas Nijgh werden kampioen. Het bestuur feliciteert spelers / coaches / trainers en eventueel begeleidingsteams, van harte met dit prachtige resultaat allemaal. Alle teams die nog om de prijzen (gaan) spelen, wens ik veel succes toe de komende tijd. Afscheid nemen doet pijn. Na ruim 5 jaar nemen we aan het eind van het seizoen afscheid van onze hoofdsponsor STOL architecten. Het naderende afscheid was bekend, maar doet toch pijn. We hebben prachtige jaren met elkaar bereikt en zijn de directie van STOL architecten veel dank verschuldigd voor het vijf jaar durend hoofdsponsorschap van Grasshoppers. Gelukkig blijft STOL architecten als deelsponsor wel verbonden aan het rolstoelbasketbal en G-team basketbal. Oprecht willen we STOL dan ook dankzeggen voor de hele fijne samenwerking. De voorbereidingen voor het nieuw seizoen zijn alweer in volle gang. Wedstrijdzaken en de Technische Commissie heeft haar handen vol aan de organisatie ervan. Inmiddels is de deadline voor het inschrijven van de landelijke teams verstreken. Beschikbaarheid van financiĂŤle middelen en scheidsrechters met het vereiste diploma zijn medebepalend aan de hoeveelheid teams. Geen gemakkelijke opgave voor de TC. Echter is het vertrouwen dat de juiste besluiten genomen worden aanwezig.Veel succes verder. Ook de jeugdcommissie is actief met de organisatie van de 10e Grasshoppers night, die voorafgaand van het nieuwe seizoen in de planning staat. Ook daar heel veel succes mee. Op 17 april jongstleden werd de voorjaars ALV gehouden. Circa 35 belangstellenden waren getuige van deze vergadering. De resultaten wezen uit dat de begroting van 2011 werd behaald en zelfs nog iets beter uitpakte. Een compliment aan alle betrokkenen die zich in 2011 actief bezig diende te houden met het binnen de gestelde begroting blijven. Een woord van waardering wil ik uitspreken naar onze penningmeester Paul, die de ondankbare taak heeft toe te zien op een juiste uivoer van de begroting. En dat valt niet altijd mee, kan ik je vertellen. Ik wens een ieder veel basketballplezier toe de komende tijd. Met vriendelijke groet, John Spaan a.i. Voorzitter STOL-Grasshopper


7

de agenda van het bestuur Het bestuur heeft haar eerstvolgende vergaderingen gepland op de onder足staande data (onder voorbehoud). Schriftelijke vragen van Leden, voorstellen van Commis足sies, Werkgroepen, e.d. zullen in behandeling worden genomen op de eerstvolgende vergadering na ont足vangst van de desbetreffende brieven en/of stukken.

dinsdag 15 mei 2012 dinsdag 19 juni 2012 dinsdag 17 juli 2012 dinsdag 21 augustus 2012 dinsdag 18 september 2012 dinsdag 16 oktober 2012 dinsdag 20 november 2012 november 2012 dinsdag 18 december 2012

: : : : : : : : :

Bestuursvergadering. Bestuursvergadering. Bestuursvergadering. Bestuursvergadering. Bestuursvergadering. Bestuursvergadering. Bestuursvergadering. Najaars-ALV Bestuursvergadering.


8

DE VERTROUWENSCOMMISSIE Vertrouwenspersonen STOL-Grasshoppers De vertrouwenspersoon is een sociaal, toegankelijk oprecht en gezaghebbend persoon die het vertrouwen geniet van de bij de vereniging betrokken bestuurs-en commissieleden, en uitstekend op de hoogte is van de cultuur in de vereniging. Alle leden, gasten van de tegenpartij, toeschouwers van basketballvereniging STOL-Grasshoppers, moeten zich veilig en vertrouwd voelen tijdens hun aanwezigheid in de sporthal of verenigingsruimte. Toch kunnen er weleens vervelende kwesties ontstaan, zoals pesterijen, zich ge誰soleerd voelen door teamleden of coach, intimidatie of anderzijds. Daarom is het goed te weten dat STOLGrasshoppers een vertrouwenscommissie heeft die een eventuele verenigingsgerelateerde klacht in behandeling zal nemen en alle inspanningen zal verrichten dit naar tevredenheid op te lossen. Bij het voorleggen van een probleem blijft de anonimiteit gewaarborgd, tenzij dit door de betreffende persoon anders wordt aangegeven. Wanneer je een dergelijke klacht heb, kun je op de volgende wijze contact opnemen: Telefonisch: Per e-mail: John Spaan 06-215 30156 john.spaan@casema.nl Stefanie van Beelen 06-303 54143 stefanievanbeelen@hotmail.com Uiteraard hopen we dat je de commissie niet nodig zal hebben, maar mocht dit zo zijn schroom dan vooral niet om contact op te nemen. Met vriendelijke groet, Namens basketballvereniging STOL-Grasshoppers, John Spaan en Stefanie van Beelen

______________________________________________________ _____ ___________


Rolstoelbasketbal is mede mogelijk gemaakt door:

Coรถperatiefonds Rabobank Katwijk en natuurlijk de daarbij betrokken initiatiefnemers/vrijwilligers


Mobiel: 06 22 40 79 90 www.vanmarenschilders.nl

Narcisstraat 2

behandeling volgens afspraak

2223 HE Katwijk


11

TRAININGS-SCHEMA seizoen 2011/2012 MAANDAG Cleijn Duijn veld 1 veld 2 veld 3 veld 4

16:00

17:15 M6-3

M2-1 M0-1

JU2-1 M4-2

SJC-zaal Waterbos DINSDAG Cleijn Duijn veld 1 veld 2 veld 3 veld 4 Katwijkerweg veld 1 WOENSDAG Cleijn Duijn veld 1 veld 2 veld 3 veld 4 Leeuwenhorst DONDERDAG Cleijn Duijn veld 1 veld 2 veld 3 veld 4 Boorsmazaal veld 1 SJC-zaal VRIJDAG Cleijn Duijn veld 1 veld 2 veld 3 veld 4 Boorsmazaal veld 1

18:30 J4-1 M6-1

19:45 DS-1 HS-1

21:15 Ds-3

22:45

Ds-4 D22-1 19:00 D01 J8-1

20:30

19:15 J8-2

20:30 HS3

D01/M8-1

DS1/2

19:00 M4-1

20:30

17:15 M8-2

18:30 J6-1

19:45 Hs-2

21:15 Hs-1

M0-2 J2-2

DS-3 J4-2

D0-2 M6-1 19.30 MU18

Ds1/2

19:45 Ds-1 Hs-1

21:15 Hs-2/Hs-3

21.45 22.30

16:00 J2-3

17:15 J8-1

18:30 M4-1

M2-2 M4-3

M6-2 J6-2 17.30 J2-1

G-team G-team 19:00 20.30

20:15 WS WS

16:00

17:15 Rol.Bask.

18:45 M8-1

BG BG

J4-1 M2-1 17:15 J6-1

Ds-6 Hs-5 18.45

21.00

Ds-5 Hs-4

19.00 D0-1

22:45

22:45

22:45


12

leden INFO NIEUWE LEDEN (18-03-2012 t/m 30-04-2012): NAAM: Amaris van der Plas Bob Groene

ADRES: Evertsenstraat 40 Kon. Julianalaan 27

PLAATS: TEAM: Rijnsburg BGM Rijnsburg HS 5

Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende seizoen, kan alleen SCHRIFTELIJK gebeuren: • voor het einde van het lopende seizoen, • via een Brief (LedenAdministratie STOL-Grasshoppers, Poolster 83, 2221 NS Katwijk), • of via de Email (ledenadministratie@grasshoppers.nl).

leeftijdsgrenzen SEIZOEN 2012 - 2013 Senioren : Under 22 : Under 20 : Under 18 : Under 16 : Under 14 : Under 12 : Under 10 : Under 08 : BeginnersGroep : G-Team : Rolstoel-Team :

geboren in 1990 en vroeger geboren in 1991 en in 1992 geboren in 1993 en in 1994 geboren in 1995 en in 1996 geboren in 1997 en in 1998 geboren in 1999 en in 2000 geboren in 2001 en in 2002 (Mini-regels) geboren in 2003 en in 2004 (Mini-regels) geboren in 2005 en later (Peanuts) basis-training voor nieuwe jeugd-leden leden met een verstandelijke beperking leden met een fysieke beperking

GÉÉN TRAININGEN

(HS/DS) (HU22/DU22) (HU20/DU20) (JU18/MU18) (JU16/MU16) (JU14/MU14) (JU12/MU12) (JU10/MU10) (JU08/MU08) (BGJ/BGM) (GT1) (RT1)

SEIZOEN 2011/2012

DAG: DATUM: OMSCHRIJVING: Donderdag 17-05-2012 Hemelvaartsdag Maandag 28-05-2012 Tweede Pinksterdag


13

Activiteiten Agenda 10-05-2012 11-05-2012 12-05-2012 12-05-2012 12-05-2012 13-05-2012 13-05-2012 15-05-2012 18-05-2012 18-05-2012 18-05-2012 18-05-2012 18-05-2012 18-05-2012 18-05-2012 20-05-2012

Verzending stukken Algemene Leden Vergadering Rayon West Finales Play Off's Rayon-Competitie Seizoen 2011/2012 Vijfmeihal, Leiden Dunker On Tour Vijfmeihal, Leiden Finales Play Off's Rayon-Competitie Seizoen 2011/2012 Vijfmeihal, Leiden Nederlands Kampioenschap Meisjes Under 18 (Dag 2) Den Helder Dunker On Tour Vijfmeihal, Leiden Finales Play Off's Rayon-Competitie Seizoen 2011/2012 Vijfmeihal, Leiden Bestuursvergadering (aanvang 19.15 uur)VergaderRuimte sporthal Cleijn Duin Deadline invoeren speelzalen/routebeschrijvingen Site N.B.B. Deadline invoeren tenue-kleuren ISS Online Deadline Opgave Aantal teams per Club Deadline Opgave Gedragscode Officials Deadline Opgave Rayon West Convenant Rayon-competitie Seizoen 2011/2012 Deadline Opgave Rayon West Convenant Regio-competitie Seizoen 2011/2012 Deadline Opgave Scheidsrechters Seizoen 2011/2012 (Rayon) Olympic Stars 2012 Eindtoernooi TopSportCentrum, Almere

26-05-2012

Nederlands Kampioenschap Meisjes U12 (Dag 1)

01-06-2012 02-06-2012 02-06-2012

Algemene Leden Vergadering Rayon West Nieuwegein Beslissingswedstrijden kampioenschap Regio- en (lagere) Rayon-competitie's Nederlands Kampioenschap Meisjes U12 (Dag 2) Indoor Centrum, Landsmeer

02-06-2012

Nederlands Kampioenschap Meisjes U14 (Dag 2)

15-07-2012 17-07-2012 22-07-2012 29-07-2012

Start N.B.B. BasketballCamp 1 (15 t/m 20 jaar) Valkenswaard Bestuursvergadering (aanvang 19.15 uur)VergaderRuimte sporthal Cleijn Duin Start N.B.B. BasketballCamp 2 (12 t/m 15 jaar) Valkenswaard Start N.B.B. BasketballCamp 3 (12 t/m 15 jaar) Valkenswaard

06-08-2012 17-08-2012 21-08-2012 26-08-2012 31-08-2012

Start N.B.B. BasketballCamp 4 (8 t/m 12 jaar) Valkenswaard Start WK Meisjes Under 17 Amsterdam Bestuursvergadering (aanvang 19.15 uur)VergaderRuimte sporthal Cleijn Duin Finale WK Meisjes Under 17 Amsterdam STOL-GrasshoppersNight 2012 De Bucket/sporthal Cleijn Duin

01-09-2012 14-09-2012 14-09-2012 15-09-2012 15-09-2012 16-09-2012 16-09-2012

STOL-GrasshoppersNight 2012 De Bucket/sporthal Cleijn Duin Voorronde Nationale Beker-Competitie (toernooivorm) Voorronde RegioBeker Voorronde Nationale Beker-Competitie (toernooivorm) Voorronde RegioBeker Voorronde Nationale Beker-Competitie (toernooivorm) Voorronde RegioBeker

26-05-2012

03-06-2012 09-06-2012 09-06-2012 19-06-2012 23-06-2012 30-06-2012 30-06-2012

sporthal Cleijn Duin

Nederlands Kampioenschap Meisjes U14 (Dag 1)Indoor Centrum, Landsmeer

sporthal Cleijn Duin

Beslissingswedstrijden kampioenschap Regio- en (lagere) Rayon-competitie's Nederlands Kampioenschap Meisjes U12 (Finale) TopSportCentrum, Almere Nederlands Kampioenschap Meisjes U14 (Finale) TopSportCentrum, Almere Bestuursvergadering (aanvang 19.15 uur)VergaderRuimte sporthal Cleijn Duin Algemene Leden Vergadering N.B.B. ????? “Uitbetaal-Zaterdag� (via Peter van der Zwart)De Bucket/sporthal Cleijn Duin RaboBank Eind-Toernooi 2012 De Bucket/sporthal Cleijn Duin


14 18-09-2012 21-09-2012 21-09-2012 22-09-2012 22-09-2012 23-09-2012 23-09-2012

Bestuursvergadering (aanvang 19.15 uur)VergaderRuimte sporthal Cleijn Duin Start Eerste Helft Rayon-Competitie Start Eerste Helft Regio-Competitie Start Eerste Helft Rayon-Competitie Start Eerste Helft Regio-Competitie Start Eerste Helft Rayon-Competitie Start Eerste Helft Regio-Competitie

16-10-2012

Bestuursvergadering (aanvang 19.15 uur)VergaderRuimte sporthal Cleijn Duin

09-11-2012 20-11-2012

Algemene Leden Vergadering Rayon West Nieuwegein Bestuursvergadering (aanvang 19.15 uur)VergaderRuimte sporthal Cleijn Duin

15-12-2012 16-12-2012 18-12-2012 21-12-2012

PlaatsingsWedstrijden Tweede Helft Rayon-Competitie PlaatsingsWedstrijden Tweede Helft Rayon-Competitie Bestuursvergadering (aanvang 19.15 uur)VergaderRuimte sporthal Cleijn Duin 41 jaar Grasshoppers

??-01-2013 11-01-2013 11-01-2013 12-01-2013 12-01-2013 13-01-2013 13-01-2013 18-01-2013 19-01-2013 20-01-2013

NieuwjaarsReceptie 2013 STOL-Grasshoppers Kwartfinale RegioBeker Start Tweede Helft Rayon-Competitie Kwartfinale RegioBeker Start Tweede Helft Rayon-Competitie Kwartfinale RegioBeker Start Tweede Helft Rayon-Competitie Start Tweede Helft Regio-Competitie Start Tweede Helft Regio-Competitie Start Tweede Helft Regio-Competitie

12-04-2013 13-04-2013 14-04-2013

Halve Finale RegioBeker Halve Finale RegioBeker Halve Finale RegioBeker

24-05-2013 25-05-2013 26-05-2013 31-05-2013

Finale RegioBeker Finale RegioBeker Finale RegioBeker Beslissingswedstrijden kampioenschap Regio- en (lagere) Rayon-competitie's

01-06-2013 02-06-2013

Beslissingswedstrijden kampioenschap Regio- en (lagere) Rayon-competitie's Beslissingswedstrijden kampioenschap Regio- en (lagere) Rayon-competitie's

De Bucket


Uw feest in “Bar de Musketier” Zuidstraat 84, 2223GZ, Katwijk aan Zee. Voor uw : • Familiefeest • Verjaardag • Receptie • Reünie • Bruiloft • Bedrijfsfeest

Kosten: Vanaf 5,- euro p.p.per uur. Bel 0612595679

Ook in het weekend !!!!!

bardemusketier.nl


Postbus 174 路 2230 AD Rijnsburg 路 HOLLAND


17

VANUIT DE DEFENCE Mijmeringen van een basketbalouder

Afscheid Natuurlijk, afscheid nemen op je hoogtepunt is altijd het beste. Maar dat is maar weinigen gegeven. De meeste sporters kwijnen langzaam weg - hun bewegingen trager, de schoten onvast - totdat een coach hen met een zekere aarzeling uit hun lijden verlost. Een enkeling die wel op zijn hoogtepunt stopt, keert na verloop van tijd terug om een halfslachtige poging tot comeback te doen. Een succes wordt dat maar zelden. Toen onze dochter stopte met basketbal, kon ze in elk geval nog bogen op hoogtepunten. Twee keer Nederlands kampioen, eerst met de Mini’s, toen met de Aspiranten. Daarna speelde ze nog een jaar door, zonder enige bezieling, waarna ze voor de keuze kwam om óf een treetje lager te gaan, óf er mee op te houden. Een zoveelste blessure gaf haar het laatste zetje. Ze stopte. Ze was toen net zo oud als mijn zoon nu. Dus ergens vermoed ik dat hij naar deze leeftijd heeft toegewerkt.Vijftien, bijna zestien, dat is het moment waarop je een eind maakt aan een actieve basketbalcarrière, ook als die maar niet van de grond wilde komen. Afscheid nemen vóór je hoogtepunt. Dat kan natuurlijk ook. Zou daar sprake van kunnen zijn, dat het hoogtepunt nog moet komen? Ik houd niks voor onmogelijk, dus ook dit niet. Een feit is dat onze zoon in alles een laatbloeier is. Op de basisschool twijfelden ze al tussen vmbo en havo, terwijl hij dit jaar – min of meer fluitend, in elk geval zonder veel zichtbare inspanning - van 4 vwo hoopt over te gaan naar de vijfde. Ook in het basketbal kwam hij moeizaam op gang. Het duurde een tijdje voordat hij zijn angst voor die grote, zware bal overwon, zijn eerste fatsoenlijke lay upje liep en zijn eerste vrije worp in het netje belandde.Wie weet waar dit ooit nog zou eindigen? Voorlopig in jongens onder 18-2. Een team dat in alles de onzekerheid van puberteit naar jong-volwassenheid in zich draagt. Ik heb ze wedstrijden als grote kerels zien winnen. Nog vaker heb ik ze als jongens afgedroogd zien worden door tegenstanders die net een kopje groter, een beetje sterker, iets meer gedreven en zeker een stuk schotvaster waren. In de loop van dit jaar haakten er al wat teamgenoten af. En sloop er ook bij mijn zoon een ‘het duurt mijn tijd wel uit’-mentaliteit in zijn spel. De vaste overtuiging dat hij aan het eind van dit seizoen ging stoppen, zette hij alvast bij ons in de week. Konden we er een beetje aan wennen. Net zoals hij, aan een leven zonder basketbal. Vlak voordat ik aan dit stukje begon, vroeg ik het hem nog maar een keer. ,,Denk je dat je gaat stoppen?’’ Hij dacht van wel, niet beseffend dat hij daarmee ook mijn carrière als basketbalouder op deze plek tot een abrupt einde bracht. Met dien verstande, uiteraard, dat ik met dit stukje wel stop op mijn hoogtepunt. Dick van der Plas

C O L U M N


18

ONDER DE BORDEN

Een korte en dus strenge overschrijdingsmogelijkheid van de deadline. Dit noopt in de vakantieweek tot keuzes. Helemaal niets inleveren is ook zo wat, dus dan een snelle en korte bijdrage. Teams in de publiciteit Bij sommige teams volg je het seizoenrond de verrichtingen op de voet. De website vormt daar een mooi podium voor. De betrokkenheid met de rest van de vereniging is zo goed gewaarborgd. Bij de teams die in de top van hun klasse spelen, verwacht je niets anders (al kom je dan wel eens bedrogen uit), maar bij de zgn. ‘breedtesportteams’ is het helemaal mooi. Immers die teams horen net zo goed bij de vereniging als de topsportteams. Daarom komt het dat we, denk ik, zo’n goede band hebben gekregen met DU20-2. De soms (hilarische) verslagen van hun wedstrijden gaf een goed inkijkje bij het wel en wee van het team en het plezier wat daarbij komt kijken. Onlangs viel ik in als scheidsrechter en echt, de wedstrijd werd serieus opgepakt en ruim gewonnen. Dus ook hier zijn er toppertjes bezig. Een uitnodiging en voorbeeld voor andere teams om ons als lezer van de website mee te nemen en ook verslagen aan te leveren van hun wedstrijden. Rayonkampioenschappen Zeven teams van STOL-Grasshoppers in de diverse rayonfinales. Er zijn al twee rayonkampioenen bekend in de vooruit gespeelde finales in sporthal Cleijn Duin. De rest moet op moment van typen aan de bak in de 5 Meihal te Leiden. Als je het goed beschouwd is dit toch weer een bijzondere prestatie. Het lijkt misschien vanzelfsprekend gelet op de successen van voorgaande jaren. Maar op diverse vlakken is de concurrentie toegenomen en dan krijgt die prestatie alleen nog maar meer waarde. Dit keer ook 2 jongensteams (U14 en U18) erbij. Ook niet eerder voorgekomen. Mooi dit allemaal. Landelijke finales Er zijn nog teams bezig voor het landskampioenschap, maar hier doel ik op finales in het topsportcentrum Almere op 5 mei. Dames 2 in het tweede jaar dat er Promotiedivisie wordt gespeeld, de finale halen (naast eerder al de halve finale van de nationale bekercompetitie bereikt te hebben). Helaas in het derde kwart een voorsprong van 8 punten uithanden geven, leidde de nederlaag in. MU20-1 haalde de finale ten koste van Almonte. In een thriller van de eerste orde, wordt


19 met het 'invliegen' van 3 U16 speelsters wordt Lokomotief met 1 punt verslagen.Vervolgens op dezelfde dag (?) waar de drie speelsters Fleur, Deborah en Marjolein weer terug worden gevlogen naar Bemmel wordt ook daar het landskampioenschap binnengehaald. Mooie successen en de koek is nog niet op Hoofdsponsorschap Hier nog geen succes te melden in het zoeken naar een nieuwe hoofdsponsor. STOL architecten stopt na een mooie termijn van 5 jaar. We zijn hen veel dank verschuldigd. Blijft nog wel (G-team / G-sport) maar dan minder bij de vereniging betrokken. Er liggen nog wel wat ijzers in het vuur, maar witte rook is er nog niet. En trouwens als je nog iemand weet die de open plekken aan de wand of langs het veld van sporthal Cleijn Duin wil opvullen met een reclamebord, schroom niet dat niet om even te melden! Tot slot Je moest eens weten hoeveel mensen een drukke tijd beleven i.v.m. de voorbereidingen op volgend seizoen. Teamindelingen, waar in de competitie te plaatsen, het regelen van (gediplomeerde) trainers/coaches. Zijn er genoeg scheidsrechters, is er voldoende geld om op hoog niveau in te kunnen schrijven? En dat terwijl voor sommige teams de hoogtepunten van het huidige seizoen hopelijk nog gevierd moeten worden, en daar nog (of: ook) druk mee zijn. Je zal maar vrijwilliger zijn en het nog leuk vinden ook! Het is goed om te zien dat er nog steeds mensen zijn die een taak willen oppakken. Nu niet achteroverleunen: meer vrijwilligers zijn altijd welkom!!! Ook al denk je wel eens anders (bijvoorbeeld opvanghuis voor complete gezinnen, t/m opa’s en oma’s etc.), we zijn in de eerste plaats en bovenal een basketbalvereniging voor jong en oud, in al z’n geledingen, in de top en de volle breedte.We doen het toch ‘for the love of the game’, daarom: Let’s play ball !! Jaap Jonker


20

IK GEEF DE PEN DOOR AAN....

mail naar: rebound@grasshoppers.nl

Jeroen Reitsema geeft de pen door aan...........................

Jaco van Rhijn .


Wij zijn gespecialiseerd in het leveren en renoveren van keukens Kunnen wij u helpen? Bijvoorbeeld met: Leveren van een komplete keuken Vervangen van inbouwapparatuur Vervangen van keukendeuren Wij zijn u graag van dienst. Met vriendelijke groet, Anne Wijnands en Jan van Klaveren

Kompleet in keukens

Voor meer informatie kunt u ons bellen: 0252 229 135 of kijk op www.keukensolutions.nl


1

9

5

4

2

6 2

1 2

4

4 8

2 1 4

3

5

7 7

6 9

9

7

6

8

6 9

9

2

7

8

4

7

5 6

1

2

9 5

8

4

1

6

9

9 3 7

6

5 7

1

4 9

4


Service in topvorm! • Centrale verwarming • Luchtbehandeling • Airconditioning De Roysloot 11, 2231 NZ Rijnsburg T 071 - 402 92 00 E info@grimbergennoordermeer.nl I www.grimbergennoordermeer.nl

Voor een koninklijke behandeling!

• Sanitaire installaties • Preventief onderhoud • 24-uurs servicedienst

Grimbergen-Noordermeer: gecertificeerd en erkend installatiebureau


Rabobank Katwijk. Fan van Grasshoppers. Basketballvereniging Grasshoppers kijkt vooruit. Er is een professioneel beleidsplan, er wordt gewerkt aan het nog verder uitbreiden van het vrijwilligersbestand en een groot aantal teams speelt op het hoogste niveau. Bovendien is er speciale aandacht voor maatschappelijke thema's. Een club met verantwoordelijkheidsgevoel, een club die op haar manier bijdraagt aan onze lokale samenleving. Zo'n club steunen wij graag!

Een club die bijdraagt aan de samenleving. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/katwijk


Autorijschool Kuijt De goedkoopste tarieven in de omgeving! Voor € 37,50 per uur, de nieuwste vorm van lesgeven. Een compleet pakket van 30 uur, incl. examen voor € 1.275. Bel voor meer informatie of een afspraak naar tel. 0683234179 of kijk op de website www.rijschoolariekuijt.nl


GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN EN ZUIVEL


DE JARIGE STOL-GRASSHOPPERS VAN HARTE GEFELICITEERD!!

MEI

JUNI

2 mei 3 mei 5 mei 6 mei 7 mei 11 mei 12 mei 13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 18 mei 20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 26 mei 27 mei 28 mei 29 mei 31 mei

Laurens van Baalen Hans Knegt Annette Klaassen Yvonne Nijgh Jos Harteveld Ria Vletter Sanne Ros Birgitte Neuteboom Bauke van der Boon Jamel Elyahiaoui Maria Meyvogel Robin Harteveld Peter van der Zwart Jolijn Hortensius Jacobina van Duijn Alfred Marijnus Aad Wouters Marieke van Schie Liza van Beelen Jeannette Bergman Rolf Valkema Arie Twigt Wesley Groen Elisabeth de Jong Kinou Kanbier Eline van Duijn Ruben Jonker Jasmin Haasnoot Lisa Hoek Kariene van den Burg Judith Eveleens Wouter van der Bent Corstian van der Marel Mitchel van den Berg Marvin Spaan Emma Spierenburg Patrick Kraijenoord Ina van Scheppingen Simone Verbeek Nico Messemaker

1 juni 2 juni 4 juni 5 juni 7 juni 8 juni 10 juni 11 juni 12 juni 14 juni 16 juni 17 juni 18 juni 20 juni 21 juni 22 juni 23 juni 24 juni 26 juni 30 juni

John Spaan Chiem van de Put Marloes Driessen Marijne Schaap Juliëtte Zegers William de Haas Andrea Spierenburg Bart Russel Dewi van Duijn Silvia Dubbelaar Kim Schaap Ada Guyt André Hoek Jeroen Zuijderduijn Lotte van Kruistum Jacqueline Remmelzwaal Laura van der Meij Lysanne Steenbergen Lisa de Mooij Annemieke Nijgh Luke de Jong Bas Schaap Frits Kantebeen Jaco van Rhyn Leah Mos Daniël van Boven Simon Terhorst Atie Ouwehand Esther Barnhoorn Sem Kulk Willem van der Plas Martin Kales


24

DE JEUGD-PAGINA Hey Grasshoppers, Zo, het eind van het seizoen zit er aan te komen, er zijn al een aantal kampioenen bekend en als er kampioenen zijn dan zijn er ook verliezers. We zullen maar zeggen: “Volgend seizoen weer een kans! Het belangrijkste is “Heb je het naar je zin gehad?” Heb je plezier in je sport? Vind je het leuk naast basketballen ook de dingen die door de Jeugdcommissie worden georganiseerd? Wij als commissie hopen van wel. Wij doen ons best! Op dit moment zijn we druk bezig met de Grasshoppersnight. Het belooft weer een spektakel te worden. De kleur van de shirts is bekend (sommige kinderen vragen dit steeds “Wat is de kleur???) Maar het is en blijft een verrassing!

Wie ben ik? Welk team zit je? Ik zit in meisjes onder 12-2 Wie zijn je coaches? Janique Hortensius en Roos Guyt Waarom ging je basketballen? Mijn vader en moeder hebben vroeger ook ge- basketbald. Mijn ouders vonden het wel wat voor mij en heb toen een paar proef trainingen gedaan samen met mijn vriendin Jasmin, we vonden het heel leuk en zijn blijven plakken. Heb je veel vrienden/vriendinnen bij Grasshoppers? Ja hoor best wel. Zo ja, welke of wie? Mijn hele team en nog een paar anderen. Wie is jouw voorbeeld bij Grasshoppers? Laura van Duin (moest ik van haar zeggen) maar ik vind haar echt wel goed. Wat vindt je van de activiteiten die de Jeugdcommissie organiseert? Die vind ik wel leuk bedacht. De filmavond vind ik heel leuk. Heb jij nog leuke ideeen? Een bonte avond of Grasshoppers got talent. Wat wil je later worden? Kapster Wat vind je lekker ? Broccoli met kaassaus En wat niet? Asperges zijn niet te kanen Welke muziek vind jij leuk? Alle liedjes uit de TOP 40 Welke school zit jij? Ik zit op CBS de Burcht in Valkenburg Jij bent geboren op? 23 mei 2000 Dus jij bent? Lisa Hoek


25

Hallo kids! Het duurt nog wel even …… maar we zijn wel al druk bezig met de voorbereidingen van de jaarlijkse Grasshoppersnight! Deze is voor de jeugd van 7 jaar t/m O14 van vrijdag 31 augustus 19.00 uur tot zaterdag 1 september 13.00 uur. We gaan dan weer allerlei activiteiten binnen en buiten doen, maar wat precies is nog een verrassing ……… Maar gezellig wordt het wel! Ook slapen we weer in de sporthal, wat opzicht al een hele belevenis is! Kom je ook? De kosten zijn € 10.Heb je je niet opgegeven en wil je nog weten of dat kan? bel dan 0714030826 of stuur een mail naar jeugd.commissie@hotmail.com

De Moppenbasket

Ik ben mooi! De juffrouw vraagt aan haar leerlingen: "'Ik ben mooi', is dit tegenwoordige tijd of verleden tijd?" Jantje antwoordt: "Verleden tijd juffrouw..."

Ha, ha weet je er ook een? Stuur de mop naar de

Jeugdcommissie@grasshoppers.nl en je ziet hem in de volgende rebound !


26 De ZiekenBoeg: Via de Rebound willen wij iedereen op de hoogte brengen van langlopende blessures. Toon je belangstelling wanneer een voor jouw bekende speler/speelster is geblesseerd. Stuur eens een leuke kaart of een bosje bloemen. Of ga eens op ziekenbezoek. Ada Guyt is (namens de Jeugd Commissie) verantwoordelijk voor de ZiekenBoeg. We rekenen daarbij natuurlijk wel op de medewerking van Trainers, Coaches, ContactPersonen, Ouders, Supporters en overige Leden. Is iemand langdurig geblesseerd, geef het dan even door aan Ada (telefoon: 071-4035358, email: jeugd.commissie@grasshoppers.nl). Wij kunnen nu eenmaal niet ruiken of er iemand thuis zit met (bijvoorbeeld) zijn/haar been in het gips!! Blessures die snel genezen komen niet in aanmerking voor deze rubriek (licht gekneusde vinger, blauwe teen, enz., enz.). Weet je iemand die langdurig is geblesseerd, geef zijn/haar naam dan even door aan Ada Guyt!! Op dit moment verblijven (volgens onze informatie) de volgende personen in de ZiekenBoeg: NAAM: TEAM: BLESSURE: Leanneke Klaassen MU16 1/MU18 2 Knie. Jelle van der Boon NS Knie. Mathilde de Jong MU12 1 Hoofd. Adri van Beelen JU 18-1 Sleutelbeen Uitbetalen invalbeurten: Door het bestuur is het uitbetalen van de invalbeurten in handen gegeven van de Jeugd Commissie. Er zal (in principe) op elke EERSTE zaterdag van de maand (door Peter van der Zwart namens de Jeugd Commissie) worden uitbetaald. Dus zie je Peter van der Zwart, vraag dan even om je vergoeding waar je recht op heb! Ben je op een "uitbetaal"-zaterdag verhinderd, dan schuift je geld gewoon door naar de volgende maand. We hebben echter wel graag dat je zo snel mogelijk je vergoeding komt ophalen. Anders moet Peter van der Zwart (en de Jeugd Commissie) een ellenlange administratie gaan bijhouden! De laatste "uitbetaal"-zaterdag" van dit seizoen is op 30 juni 2012. Agenda Jeugd Commissie: • Zaterdag 30 juni 2012 : • Vrijdag 31 augustus 2012 : • Zaterdag 1 september 2012:

“Uitbetaal-Zaterdag”. STOL-GrasshoppersNight 2012 (vanaf ± 19.30 uur). STOL-GrasshoppersNight 2012 (tot ± 12.00 uur).

Ada Angela Ina Irma Jacolien Margriet Petra en Peter , De Jeugdcommissie.

handgemaakte wenskaarten in de Bucket

by 10 & 10 PER STUK € 1,-

6 VOOR € 5,OPBRENGST T.B.V. DE JEUGDCOMMISSIE & ROLSTOELBASKETBAL


27

Z O E K D E 7 V E R S C H I L L E N


28

BINAIRE PUZZEL De binaire puzzels, zoals ze door Denksport worden uitgegeven, bestaan uit 14 vakjes bij 14 vakjes. Deze zijn al gedeeltelijk ingevuld, en moeten geheel ingevuld worden. Hiervoor gelden de volgende regels: vul alleen een 0 of een 1 in er mogen maximaal 2 nullen of enen naast elkaar staan elke rij en kolom bestaat uit evenveel nullen als enen (bij de 14x14 puzzels moet elke rij en kolom dus 7 enen en 7 nullen bevatten) elke rij of kolom is uniek (geen twee rijen en kolommen zijn exact hetzelfde) Elke puzzel heeft precies ĂŠĂŠn oplossing, die met logisch denken gevonden kan worden.

0

0

1

1

0

1 0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0 0

1

1 1

1

1

1

1 1

1

0

0

0

1 1

1

0

1

1 1

1

1

1

1

0 0

0

1

0 1


SLOEPEN VERHUUR!!

071 - 40 79 682 www.marinarijnsburg.nl / info@marinarijnsburg.nl


31

SUPER Sudoku 16

1

4 10 5

1

4

7

15

11 6

3

9

2

1 16 12 15 9 15

6 11

2

16 4

6

10 3 4

7

11 16 4

1

14

10

13 5

6 13

5

9

4

6 11 7

5

1 15

1

7 12 6

12 15 16

14

2

10

1

3

12 10 5

11

9

16 6

9

10

12

8

4 6

4

13

3

13

8 10 11 5

5 15

3

1

12 16 3 14 6

16

8 13 1

16

2

8

7

12 2 11

7

7 15

4

10 9

11 9

3 16 5

2


32

TOURNOOI INFO

Het eindtoernooi komt er weer aan!!! Beste Grasshoppers, Nog twee maanden en dan is het basketbalseizoen helaas al weer voorbij. Hopelijk kunnen onze teams mee blijven doen tot aan de Nederlandse Kampioenschappen. Om het seizoen feestelijk uit te luiden houden we op zaterdag 30 juni weer ons traditionele eindtoernooi voor alle leden van Grasshoppers. Net als vorig jaar gaat dit weer een knallend spektakel worden. We houden toernooien in de categorieën mini’s (beginners t/m U12), jeugd (U14 –U18) en senioren (U20-65+), tussendoor vrijeworp wedstrijden, voor de jongste jeugd een RaceForFun en als laatste een heuse 3-point contest. Aansluitend worden onze kampioenen, vrijwilligers, scheidsrechters en wat al niet meer in het zonnetje gezet. Dit alles gaat plaats vinden in een fantastische ambiance, let maar op. De hele dag en avond zal het ook zeker goed toeven zijn in De Bucket. De CVR gaat zich nog een keer uitsloven voor dat we op zomervakantie gaan. De komende weken kunnen jullie je weer inschrijven door een mailtje te sturen naar

toernooi.commissie@grasshoppers.nl We komen ook nog langs op de trainingen met intekenlijsten. Zorg dat je er bij bent want met z’n allen kunnen we er weer net zo’n feest van maken als vorig jaar. Houd ook de aankondigingen op posters of op de site www.grasshoppers.nl in de gaten. Tot zaterdag 30 juni.


33

OPROEP

Van Ilse van den Oever: Ik ben op zoek naar (oude) basketbal kleding, schoenen, tassen, ballen etc. Dus heb je thuis nog spullen liggen die je niet meer gebruikt, gooi ze niet weg maar geef het alsjeblieft aan mij! Ik ga het namelijk gebruiken op mijn werk. Ik werk in de psychiatrie en wij gaan binnenkort met het werk verhuizen naar Oegstgeest, terrein Endegeest. We krijgen een heel mooi nieuw gebouw met, jawel.. een basketbalveld!! Dat heb ik toch even goed voor elkaar gekregen.. Ik ga daar 1x per week training geven aan een groep cliĂŤnten. Goed voor hun beweging, samenwerking en op een positieve manier met elkaar bezig zijn. Maar wat nu nog mist zijn de spullen. CliĂŤnten hebben weinig geld, dus kunnen zelf geen spullen kopen. Toch wil ik wel graag dat ze er enigszins als 'echte' basketballers bijlopen, vandaar deze oproep! Dus, heb je thuis nog spullen liggen die je kan missen.. Wij kunnen ze heel goed gebruiken! Mannen en vrouwen spullen, groot of klein.. Alles is welkom.

Mail of bel mij even: ilsevdoever88@live.nl | 0653179810 Alvast heel erg bedankt!! Groetjes Ilse


34

wedstrijd-agenda UITWEDSTRIJDEN: DATUM TIJD PLAATS THUIS za. 5-5-2012 10.00 Bemmel Eurosped Twente 1 za. 5-5-2012 12.00 Almere Lokomotief 1 za. 5-5-2012 14.00 Bemmel BV Hoofddorp 1 za. 5-5-2012 19.30 Almere De Groene Uilen 1 za. 12-5-2012 12.00 Den Helder The Black Eagles 1 za. 12-5-2012 15.00 Spijkenisse Hurricanes 1 za. 12-5-2012 16.00 Capelle a/d IJssel Cady '73 3 za. 12-5-2012 16.00 Capelle a/d IJssel Cady '73 1 za. 12-5-2012 18.00 Den Helder Eurosped Twente 1 za. 19-5-2012 11.15 Rotterdam Divine 1 za. 2-6-2012 ????? Gonini 1 STOL-Grasshoppers HS 3

UIT STOL-Grasshoppers MU16 1 STOL-Grasshoppers DU20 1 STOL-Grasshoppers MU16 1 STOL-Grasshoppers DS 2

STOL-Grasshoppers DS 4

Leiden

L.U.S.V. 2

STOL-Grasshoppers MU18 1 STOL-Grasshoppers DU22 1 STOL-Grasshoppers JU16 2 STOL-Grasshoppers MU14 2 STOL-Grasshoppers MU18 1 STOL-Grasshoppers JU12 1

Rayon West finales Leiden 11 en 12 mei 2012

Schema Finals Play-Offs (indien ZZ Leiden op za speelt vr. 11-5-2012 vr. 11-5-2012

19.00 21.00

Leiden Leiden

STOL-Grasshoppers MU14 1 DAS 1 STOL-Grasshoppers DU22 1 CBV Binnenland 1

za. 12-5-2012 za. 12-5-2012 za. 12.5.2012

09.00 11.00 13.00

Leiden Leiden Leiden

River Trotters 1 STOL-Grasshoppers MU12 1 STOL-Grasshoppers JU14 1 Crackerjacks 1 D.B.V. Rowic 1 STOL-Grasshoppers JU18 1

za. 12-5-2012 za. 12-5-2012 za. 12.5.2012 za. 12-5-2012 za. 12-5-2012

09.30 11.45 14.00 18.30 20.45

Schema Finals Play-Offs (indien ZZ Leiden NIET op za speelt) Leiden Leiden Leiden Leiden Leiden

River Trotters 1 STOL-Grasshoppers MU12 1 STOL-Grasshoppers JU14 1 Crackerjacks 1 D.B.V. Rowic 1 STOL-Grasshoppers JU18 1 STOL-Grasshoppers MU14 1 DAS 1 STOL-Grasshoppers DU22 1 CBV Binnenland 1


Global Security Solutions

VAN KRUISTUM & SLOOS ACCOUNTANCY

Accountancy Administraties Belastingzaken Salarissen

Arno van Kruistum & Grada Sloos AA Keerweer 2 | 2381 GC Zoeterwoude (t) 071-580 46 00 (f) 071-580 46 02 (e) info@vksa.nl | (w) www.vksa.nl

Heeft u geen koffie? Dan kom ik juist! Gaat u ook binnenkort verbouwen, of moet er een groep bij? Electro Kuiper houdt zich bezig met installatie en onderhoud van electro-technische installaties in en om het huis.

E.A Borgerstraat 26A Tel. 071 40 77 916 2225 AR Katwijk aan Zee Mob. 06 40 11 90 13

www.electrokuiper.nl info@electrokuiper.nl


Locatie Katwijk Ligusterstraat 2a 2225 RG Katwijk T (071) 4074384 F (071) 4073 1 2 1

Locatie Rijnsburg Gezondheidscentrum Nieuw Rapenburg Katwijkerweg 8 2231 SB Rijnsburg T (071) 4031672 • 4022549 F (071) 4088433

E info.pmc@pmckatwijk.nl

W www.pmckatwijk.nl

Remmelzwaal-van der Plas HOVENIERSBEDRIJF Tuinontwerp • Tuinaanleg • Tuinonderhoud • Sierbestrating • Boomverzorging

Blekerstraat 18 2222 AN Katwijk ZH info@remmelzwaalvanderplas.nl

Telefoon: 071 403 15 14 Mobiel: 06 100 34 626 Fax: 071 402 89 22


37

wedstrijd-TAKEN Alle Overzichten m.b.t. WedstrijdTaken op HomePage STOL-Grasshoppers: Om iedereen zo goed mogelijk (en vooral up-to-date) te informeren over alle zaken rondom de WedstrijdTaken, wordt een hele reeks overzichten gepubliceerd op de HomePage STOL-Grasshoppers. Deze overzichten zullen minimaal 1x per week worden bijgewerkt. Het gaat hierbij om overzichten met Boete's,Vergoedingen, Strafpunten Wegwerken, Strafpunten Klassement, Protesten, WedstrijdTaken, Wensen, enz., enz. Zo zal het Boete-Overzicht alleen de nog niet betaalde boete’s vermelden, zullen bij de vergoedingen de uitbetaalde vergoedingen uit het overzicht zijn verwijderd, en bij het Strafpunten Klassement zullen de vervallen strafpunten niet meer in beeld komen. Zo is iedereen dus gelijk op de hoogte van de actuele stand van zaken! Je kan de informatie-pagina WedstrijdTaken vinden op www.grasshoppers.nl/WedstrijdTakenOverzicht.htm Je kan er ook komen via de openings-pagina van de HomePage STOL-Grasshoppers: www.grasshoppers.nl Klik onder "Welkom bij STOL-Grasshoppers" op de tweede link "Taken(tafelen en fluiten)", en daarna op de volgende pagina op "Wedstrijdtaken". Op het WedstrijdTaken Overzicht zie je links de beschikbare overzichten, met rechts een omschrijving van het desbetreffende overzicht. Klik je in de linkerkolom op een Overzicht, dan kom je automatisch op het desbetreffende Overzicht. Op elk Overzicht staat linksboven een linkje om weer terug te keren naar de informatiepagina WedstrijdTaken. Strookje goed invullen!: Ben je ingevallen bij een wedstrijd (de afwezige persoon heeft dan dus geen vervanger geregeld), en wil je aanspraak maken op de vergoeding, vul dan DUIDELIJK het strookje in wat aan het sheet zit! Een niet goed ingevuld strookje, kan tot gevolg hebben dat je GÉÉN vergoeding krijgt uitbetaald!! Vul daarom bij het begin van de wedstrijd het strookje ZELF goed in. En als het strookje al is ingevuld door iemand anders, controleer dan of alles er goed en duidelijk op staat!!! Vul ALTIJD je naam in!!!: Bij de controle van de sheets en van de controlestrookjes kom in steeds vaker onduidelijkheden tegen! Zet daarom ALTIJD je naam op het sheet én op het controlestrookje (achter het sheet)... * Vervanger: Ben je vervanger voor iemand, zet dan je eigen naam op het sheet en op het controlestrookje. Zet ook een cirkel om de "J" op het controlestrookje, de afwezige persoon heeft immers een vervanger geregeld. * Invaller: Val je in (omdat er iemand niet was, en jij van de tribune werd geplukt), zet dan je eigen naam op het sheet én op het controlestrookje. Zet een cirkel om de "N", de afwezige persoon is immers niet komen opdagen. Iedereen is ZELF verantwoordelijk voor het regelen van een vervanger!: Het bestuur wordt regelmatig overstelpt met emails die betrekking hebben op de wedstrijdtaken (aanschrijvingen). Wanneer iemand is aangeschreven voor een wedstrijdtaak (tafelen/fluiten), en men is verhinderd, dan dient met ALTIJD zelf voor een vervanger te zorgen! Een email (brief, telefoongesprek, SMS, voicemail, fax, enz., enz.) waarin melding wordt vermaakt, dat men niet komt opdagen, zal door het bestuur niet in behandeling worden genomen!! Iedereen die niet komt opdagen bij een wedstrijdtaak, en geen vervanger heeft geregeld, ontvangt een boete én een strafpunt. Tegen een onterecht opgelegde boete (met strafpunt) kan (schriftelijk en gemotiveerd) protest worden aangetekend bij de Commissie van Beroep. Er kan bij het bestuur (wedstrijdtaken@grasshoppers.nl) wel een verzoek worden ingediend, om een “Vervanger gezocht!!!”-email rond te sturen naar alle leden met een emailadres. In deze email zal worden vermeld dat de persoon die wil vervangen, contact op moet nemen met de persoon die een vervanger zoekt. Men kan dan onderling nadere afspraken maken (bijvoorbeeld over de hoogte van de eventuele vergoeding, of over de eventuele tegenprestatie van de persoon die een vervanger zoekt). Het bestuur van STOL-Grasshoppers zoekt/regelt dus NIET een vervanger, maar kan wel (op verzoek) een “Vervanger gezocht!!!”-email versturen! Na publicatie Wedstrijdtaak valt een (tussengevoegde) wedstrijd samen met het fluiten/tafelen. Wat nu?!: Wanneer een Wedstrijdtaak is gepubliceerd (via de email, of via de publicatieborden, of via de HomePage STOLGrasshoppers) dient men ALTIJD ZELF voor een vervanger te zorgen, wanneer er later een wedstrijd wordt ingepland en/of gewijzigd, die samenvalt met het fluiten/tafelen. STOL-Grasshoppers heeft geen herplanner van de Wedstrijdtaken kunnen vinden (het reeds geplande overzicht is dus na publicatie “heilig”verklaard), en om de thuiswedstrijden toch te kunnen laten doorgaan, is n.a.v. de hierboven gestelde vraag, door de leden van STOLGrasshoppers in 2006 onderstaand besluit genomen.Besluit Algemene Leden Vergadering STOL-Grasshoppers (08-12-2006):


38 “Zodra het overzicht met de Wedstrijdtaken is gepubliceerd op het publicatiebord in sporthal Cleijn Duin, of op het publicatiebord in “De Bucket”, of op de Website van onze vereniging, of via de email, of in ons clubblad "De Rebound", dan is de aangeschreven persoon altijd ZELF verantwoordelijk voor het verrichten van de wedstrijdtaak. Wanneer er na publicatie van het overzicht met de wedstrijdtaken, sprake is van een tussengevoegde Beker-Wedstrijd, Play Off-Wedstrijd, Competitie-Wedstrijd, Activiteiten (Wedstrijd,Training, enz., enz.) m.b.t. een vertegenwoordigend Regio-team, Rayon-team en/of Nationaal-team, dan is de aangeschreven persoon altijd ZELF verantwoordelijk voor het verrichten van de wedstrijdtaak.” Graag op tijd aanwezig!!!: Het is zeer belangrijk dat de wedstrijden op tijd beginnen! Zorg daarom dat je ruim (= minstens 10 minuten) voor aanvang van je wedstrijdtaak aanwezig ben in de zaal!! Veldnummering sporthal Cleijn Duin: Voor wedstrijden kan de sporthal worden omgebouwd tot 3 wedstrijdvelden, 2 wedstrijdvelden, of 1 wedstrijdveld: * Bij 3 wedstrijden op hetzelfde tijdstip: Veld 1 is het Half Court veld bij de BeheerdersRuimte. Veld 3 is het Quart Court veld bij de VerenigingsRuimte. Veld 4 is het Quart Court veld naast Veld 3. (Veld 3 en Veld 4 zijn bestemd voor Under 10- en Under 12-wedstrijden. Op Veld 1 kunnen alle teams spelen.) * Bij 2 wedstrijden op hetzelfde tijdstip: Veld 1 is het Half Court veld bij de BeheerdersRuimte. Veld 2 is het Half Court veld bij de VerenigingsRuimte. * Bij 1 wedstrijd: Veld 1 is (uiteraard) het Full Court veld (behalve als er - ter bezuiniging op de zaalhuur een halve sporthal Cleijn Duin wordt gehuurd). Lijst met (bereidwillige) vervangers: Er komen veel emails binnen van STOL-Grasshopper-leden die op zoek zijn naar een vervanger voor een Wedstrijdtaak. De aangeschreven persoon blijft natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk voor het verrichten van de Wedstrijdtaak, maar er kan wel op verzoek een "Vervanger Gezocht"-emailtje naar alle leden van onze vereniging worden gestuurd! De Jeugd Commissie denkt dat het misschien mogelijk is, om een lijst samen te stellen met personen die graag willen vervangen (al dan niet tegen een vergoeding), en die men kan bellen/emailen. Deze lijst staat op de HomePage STOL-Grasshoppers. Iedereen die op zoek is naar een vervanger, kan deze lijst dan gebruiken om zo snel mogelijk een vervanger te vinden voor een Wedstrijdtaak! Een eventuele tegenprestatie kan je dan zelf onderling regelen! Leden van STOL-Grasshoppers die op de genoemde lijst willen staan (je heb er dan geen bezwaar tegen, dat men contact met je gaat opnemen, om je te vragen of je iemand kan/ wil vervangen), kunnen een emailtje sturen naar vervanger@grasshoppers.nl.Vermeld in dat emailtje wel even duidelijk je naam, je telefoonnummer, je mobiele nummer en je emailadres. Wensen m.b.t. Wedstrijdtaken: Bepaalde wensen m.b.t. je aanschrijving (na een bepaalde tijd i.v.m. werk, enz., enz.), kan je voor het LOPENDE seizoen SCHRIFTELIJK indienen bij het Bestuur. Het gemotiveerde verzoek kan men emailen (wedstrijdtaken@ grasshoppers.nl), of opsturen naar het postadres van de vereniging: Postbus 246, 2220 AE Katwijk (t.a.v.: Het Bestuur). Er zal dan zoveel mogelijk rekening worden gehouden met je wensen. Het “wensenlijstje” geldt alleen voor het lopende seizoen, en dient dus (desgewenst) steeds opnieuw te worden ingediend!!! Bij een flink aantal personen wordt er bij het plannen van de Wedstrijdtaken ZO VEEL MOGELIJK rekening gehouden met bepaalde “wensen”: Een volledig overzicht kan je vinden op www.grasshoppers.nl/WedstrijdTakenOverzicht.htm! Pennen, fluiten en sheets bij Beheerder sporthal Cleijn Duin: Iedereen die moet tafelen in sporthal Cleijn Duin, kan een (4-kleuren-)pen lenen bij de dienstdoende Beheerder!! Na afloop van de wedstrijd de geleende pen uiteraard weer even netjes inleveren bij de Beheerder!!! Dus net zoals de sheets en de fluiten, zijn nu ook de pennen van de jury af te halen en (na afloop weer) in te leveren bij de Beheerder van sporthal Cleijn Duin!!!! Publicatie Wedstrijdtaken: Het schema met de Wedstrijdtaken wordt op de volgende wijze gepubliceerd: * Op de HomePage STOL-Grasshoppers: www.grasshoppers.nl/WedstrijdTakenOverzicht.htm * Op het PublicatieBord in sporthal Cleijn Duin. * Op het PublicatieBord in “De Bucket”. * Persoonlijke HerinneringsEmail (wordt z.s.m. na het weekend verstuurd naar de tafelaars/scheidsrechters die vrijdag/zaterdag zijn aangeschreven). De genoemde herinnering wordt alleen gestuurd naar leden waarvan het emailadres bij de LedenAdministratie bekend is. Ontvang je geen HerinneringsEmail en wil je die toch wel krijgen, geef je emailadres dan even door aan Peter van der Zwart (email: ledenadministratie@grasshoppers.nl).


39

vervoersschema Voorlopig vervoersschema Busje 2012 Datum

team

plaats

Sporthal

spelen vertrek terug in km Katwijk

kosten

Teambijdr.

Belangrijke tips De sleutel in sleutelkastje van de Bucket. Vet gedrukte tijdstippen houdt in dat de bus beschikbaar is voor een volgend team Vet gedrukte regel tijdstippen nog niet bekend. @@ Onderling overleg ivm sleutel. OO

Denk aan sleutel ophalen ivm vroeg vertrek ETC.

XXX

Afhankelijk tijdstip bovengenoemd team

A.u.b. Doorgeven als er geen gebruikt van de bus wordt gemaakt!!!!!!! aan Aad Wouters 071-4030107. Dan kan hij de bus aan een ander team toebedelen. Te laat terug: Als meerdere teams op een speeldag de bus gebruiken kan het voorkomen dat een team (door wat voor reden dan ook) te laat terug is. Met het plannen is geen rekening gehouden met files of andere calamiteiten. Wees hierop voorbereid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Betalingen in een envelope met daarop de vermelding Busje, bedrag, datum en team. Afgeven aan barpersoneel en vragen of zij het in de kluis willen doen.


40

Het declareren van reiskosten

m.b.t. competitie- en bekerwedstrijden. Afstand: Het bestuur heeft één lijn getrokken t.a.v. het declareren van reiskosten. De redenen hiertoe zijn: Dat de grenzen van het Rayon nogal uiteenlopen, waardoor ongelijkheid ontstond. Bijvoorbeeld: Lely Amsterdam 90 km (Rayon Noord Holland) kon voorheen geheel gedeclareerd worden Sparta Nijkerk 202 km (Rayon West) binnen de grenzen van het rayon en er kon niets gedeclareerd worden. Om de vervoerskosten binnen de perken te houden. Vanaf een totale reisafstand van 220 km kunnen de meer kilometers gedeclareerd worden. De afstand wordt berekend met de Routeplanner Map24 vanaf “De Boorsmazaal” tot de zaal van tegenpartij, de enkele reisafstand, maal 2. Vergoedingen/Declaraties: Toebedeeld gebruik van het busje: Aan het team dat de bus heeft toebedeeld gekregen worden de kosten boven de 220 km niet in rekening gebracht en kan de meer kilometers(>220km) van 1 extra auto declareren. Geen bus toebedeeld: De andere teams kunnen de meer kilometers(>220km) voor maximaal 3 auto’s declareren. Berekening declaratie: De meer kilometers(>220km) gedeeld door 10, maal de geldende benzineprijs (loodvrij Euro95) bij het tankstation van de Digros. LandelijkeTeams: Op de hierboven omschreven regeling geld de uitzondering voor de landelijk spelende teams. Voor hen geld een eigen bijdrage van max. €20 per voertuig met een maximum van 3 auto’s. Algemene uitzondering: Het team die de bus toebedeeld heeft gekregen en hiervan geen gebruik maakt, omdat het team met eigen vervoer gaat, kan dan slecht voor 2 auto’s declareren. (Dit is om het gebruik van de bus te stimuleren en kosten te besparen.)

Kilometerprijs bus: De kilometerprijs voor de bus wordt door het bestuur vastgesteld. Het onderhoud van de bus wordt sponsord door:

Autobedrijf van der Gugten Heereweg 11 2222 AM Katwijk aan Zee Telefoon: 071-4028047 Internet: www.autobedrijfvandergugten.nl E-mail:   post@autobedrijfvandergugten.nl


HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN INTERESSE? MAIL NAAR: PR@GRASSHOPPERS.NL


Eet Café

‘t Lieverdje NOORDWIJK

Kerkstraat 48 • Noordwijk Tel. 071 - 36 22 716 • www.lieverdjenoordwijk.nl Alle gerechten kunnen worden afgehaald Open vanaf 17.00 uur • Maandag en dinsdag gesloten


43

NAWOORD PENNINGMEESTER

Deurwaarder... Betalingen, of eigenlijk niet betalen, houden mij de laatste tijd bezig. Sponsoren die via de betaling afmelden, terwijl er wel een contract nog is, leden die op één of andere manier dwars liggen om het dwars liggen en toevallige passanten hebben en krijgen aandacht. Helaas niet de aandacht ik graag wil geven maar niet betalen is nu eenmaal niet gewenst... Een faillissement heeft in de voorziening dubieuze debiteuren een gat geslagen, de crisis is ook bij Grasshoppers gearriveerd! Laat Was laat met het maken van mijn nawoord... sorry Coby, maar met je schoondochter basketballen gaat voor.. met vergaderingen is het eigenlijk hetzelfde. Ik zit op Grasshoppers omdat ik basketballen leuk vind! en met leeftijdgenoten basketballen is wel leuker dan een stukje schrijven. Was een behoorlijk groot veld in Het Waterbos, o nee, Middelmors... Het Waterbos... legendarische wedstrijden tegen Rijnvalken uit Rijnsburg. Met Ruben Belfor, Henk Vlieland, René Mulder, Hugo de Vreugd en Arie Schaddé van Dooren, wie nog meer? De zaal is niet veranderd, de spelers ook niet ;-) Ben je oud als je herinneringen ophaalt? of grijs... Maar goed, we moesten naar Middelmors, ook houtenborden maar het gezelschap was goed! Toch wel een beetje stijf tijdens het schrijven van dit stukje ;-) Herinneringen.. Nog meer herinneringen.. Van Marja Hoogkamer-van Duijn plakboeken uit 1988-1989. De eerste foto's van Dames 1 in de Ere-divisie. Op de website staan de meeste teamfoto's maar één uit het eerste jaar ontbrak nog. Albedon Klop... wie kent dat bedrijf niet? Bij Google en dan blijkt dat het bedrijf al jaren niet meer bestaat, wel via Linkedin oud medewerkers te vinden, maar de foto van Dames 1 maat dan weer een boel goed!


44

Van links naar rechts, staand: Han Wallaart, Marja Schaap, Ada Kraaijeoord-Hoek, Anja Kuij-Aandewiel, Marja... , Corine Spaargaren-xxxxxx,Yvonne de Tombe-Pl;ug, Petra de Zwart-van den Oever, zittend: Marja van Dijk en Marja Hoogkamer-van Duijn. Multi media Met de oude foto's is het behelpen. . tijdens het schrijven een livestream van Meisjes onder 16 tegen Eurosped Twente, winst en M61 waarschijnlijk Nederlands Kampioen Om de Rebound niet langer te laten wachten, later meer... Paul SchaddĂŠ van Dooren Penningmeester


KO M KBM

KBM & KOM: OntwiKKelen & BOuwen vanuit Kwaliteit en BetrOKKenheid

KBM (Katwijkse Bouwmaatschappij) is een toonaangevende bouwonderneming uit Katwijk. Met meer dan 50 jaar expertise richten wij ons met name op woning- en utiliteitsbouw. Dat omvat niet alleen nieuwbouw, maar ook onderhoud en renovatie. Daarnaast zijn wij als KOM (Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij) actief als ontwikkelaar. Dit totaalconcept maakt ons tot een sterke partner voor een breed scala aan opdrachtgevers; als ontwikkelaar denken wij als bouwer en als bouwer denken wij als ontwikkelaar.

Katwijkse Bouwmaatschappij KBM Scheepmakerstraat 2 Postbus 94, 2220 AB Katwijk T 071 - 402 92 15 F 071 - 402 85 56 E info@kbm.nl I www.kbm.nl m.kbm.nl

Bij onze specialisatie in de zorgsector komen deze kwaliteiten prima van pas. Onze nuchtere kijk op zaken, hoge kwaliteitsstandaard en grote mate van betrokkenheid staan garant voor een hoogwaardig product. Ontwikkeling, bouw, renovatie, restauratie en onderhoud: bij alles wat we ondernemen staat de mens centraal. Als familiebedrijf hebben we ook extra aandacht voor het milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een kwestie van betrokkenheid in de breedste zin van het woord.

Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij Scheepmakerstraat 2 Postbus 94, 2220 AB Katwijk T 071 - 409 10 40 F 071 - 402 85 56 E info@kom.nl I www.kom.nl m.kom.nl


Meer en Duin 5, Lisse

www.stolarchitecten.nl

Reygersberglaan te Katwijk

DunaAtelier te Katwijk

Renovatie NH kerk te Katwijk

Westerhaghe te Rijnsburg

H O O F D S P O N S O R

S I N D S

2 0 0 7

Rebound mei 2012  

Rebound mei 2012 Basketballvereniging Grasshopp