Page 1

R E B O U N D WWW.GRASSHOPPERS.NL

GRASSHOPPERS

DE

BASKETBALL VERENIGING


Alle elektrotechnische deskundigheid onder één dak: De Wit

Elektrotechnisch Aannemer elektrotechniek

telecommunicatie

Brandbestrijding: Ajax (sproei-)schuimblussers, poederblussers, koolzuursneeuwblussers en brandslanghaspels.

Computergestuurde schakelsystemen voor wooncomfort, langer zelfstandig wonen en voor kantoren Brandmeld- en ontruimingsinstallaties Computernetwerken: CAT 5e / CAT 6 / CAT 7 Telefoonsystemen: Samsung en Panasonic

Service: - onderhoud van noodverlichting, brandblussers, brandmeld- en inbraaksignalerings-installaties - 24 uurs storingsdienst

Brandpreventie: noodverlichting, pictogramborden, blusdekens, enz.

De Wit Beveiliging inbraakbeveiliging

Elektrische installaties: utiliteit, gezondheidszorg, overheid en woningen

Inbraakbeveiliging: bedraad en draadloos

camerabewaking

Toegangscontrole Camera bewakingssystemen

De Wit

Installatie Inspecties veiligheidsinspecties

BV

ARBO-inspecties

Inspecties uitgevoerd volgens de normen NEN 3140 en NEN-EN 50110 Inspecties worden uigevoerd door eigen gekwalificeerde Inspecteurs. Maar ook voor het jaarlijks keuren van handgereedschap volgens de NEN 3140 en de Arbo-wetgeving.

V O O R S T R A AT 9 2 / 9 4 • 2 2 2 5 E T K AT W I J K T E L 0 7 1 4 0 7 2 3 8 7 • FA X 0 7 1 4 0 7 6 4 7 5 www.dewit-elektro.nl • www.dewit-beveiliging.nl email: info@dewit-elektro.nl


1

UITGAVE VAN STOL GRASSHOPPERS postadres: postbus 246, 2220 ae katwijk www.grasshoppers.nl ing: 2621151 (tnv. grasshoppers), rabobank: 3918 18 104 (tnv. penn. grasshoppers) sporthal cleyn duin: 071 - 4065856 (beheerder) boorsmazaal: 071 - 4012004 (beheerder) DE BUCKET: 071 - 8870130

Jaargang 39

(nummer 1)

januari 2011

REDACTIE Cobie van der Boon 071 - 4031567 Peter van der Zwart

(e-mail: rebound@grasshoppers.nl) De Hoop 17 2223 BZ Katwijk Poolster 83 2221 NS Katwijk

BESTUUR Voorzitter : (Algemene Zaken) Secretaris : (Vacant) Penningmeester : Bestuurslid : (Wedstrijdzaken) Bestuurslid : (Technische Zaken) Bestuurslid : (Public Relations & Externe zaken) Bestuurslid : (Algemene- & Scheidsrechterszaken) Bestuurslid : (Interne Communicatie)

(e-mail: bestuur@grasshoppers.nl) Dirk Kuijt 071 - 4016149 Duinoord 13 2224 CA Katwijk Paul Schaddé van Dooren Siegenlaan 70 André Hoek J.W. Frisodreef 29 Adri van der Plas Looyerslaan 3 John Spaan Castor 37 Nico de Jager Synthese 15 Anne Marie Nijgh Remisestraat 54

071 - 4028857 2231 PD Rijnsburg 06 - 55550804 2224 BC Katwijk 071 - 4024421 2223 GH Katwijk 06 - 2153 0156 2221 ML Katwijk 071 - 4015326 2224 RC Katwijk 06 - 53401303 2225 TK Katwijk

ERE-LID Tjomme van Norden Sr.

29 september 1948 - † 13 mei 2006.

LID VAN VERDIENSTE Peter de Jong 071 - 3618101 Hans Knegt 071 - 4075920 Peter van der Zwart

Koepelweg 28 Pr. Hendrikkade 92 Poolster 83

2202 AL Noordwijk 2225 HP Katwijk 2221 NS Katwijk

VERTROUWENSPERSOON John Spaan 06 - 21530156 Stefanie van Beelen 06 - 30354143

Castor 37 Fazantstraat 24

2221 ML Katwijk 2225 PN Katwijk

TECHNISCHE COMMISSIE Anja Kuyt 071 - 4034961 Anita de Jager 071 - 4015326 André Hoek 06 - 55550804 Rob van der Boon 071 - 4031567 Wim van der Plas 071 - 4072168 Floris de Jong 071 - 4015513

(e-mail: andrehoek60@casema.nl ) Saturnus 6 2221 JC Katwijk Synthese 15 2224 RC Katwijk J.W. Frisodreef 29 2224 BC Katwijk De Hoop 17 2223 BZ Katwijk Pr.Margrietlaan 44B 2224 XD Katwijk Zonnebloemstraat 32 2223 VC Katwijk


2 JEUGD COMMISSIE (e-mail: jeugd.commissie@grasshoppers.nl) Ina van Scheppingen 071 - 4030826 Vloedstroom 47 2221 WE Katwijk (Voorzitter) Peter van der Zwart Poolster 83 2221 NS Katwijk Ada Guyt 071 - 4035358 Capella 31 2221 HC Katwijk Irma de Jong 071 - 4015513 Zonnebloemstraat 32 2223 VC Katwijk Jacolien Plug 071 - 4031313 Meerburgkade 98 2225 VD Katwijk Angela Geijteman 071 - 4076375 Katwijkerweg 50 2235 AD Valkenburg KAS COMMISSIE Chris Warmenhoven (Voorzitter) Aad Wouters (Lid) Bo Melis (Reserve-lid) P.E.P. COMMISSIE Miranda Harteveld (Voorzitter) Peter Feyaerts Kariene van den Burg IJtske van Haeften

071 - 4034585

(e-mail: kas.commissie@grasshoppers.nl) Rijnstraat 8 2223 EE Katwijk

071 - 4030107

Lombardstraat3

071 - 8884746

(mirandaharteveld@hotmail.com) Prairievalk 7 2235 DR Valkenburg

071 - 4073274

Bijdorpstraat 18

2223 ES Katwijk

Castor 37 Paul Krugerstraat 37 Krab 20

2221 ML Katwijk 2225 ZJ Katwijk 2221 KW Katwijk

COMMISSIE VERENIGINGSRUIMTE John Spaan 06 - 21530156 Tineke Zuijderduijn 071 - 4078846 Ria Vletter 071 - 4027793 Anton Nijgh Mart van Duyn Tineke Mos COMMISSIE P.R. & SPONSORING Chris Warmenhoven 071 - 4034585 (Voorzitter) Jaap Jonker 071 - 4075532 Kees Ouwehand 071 - 4027308 Jacqueline van Beelen 071 - 4024421 Marco van der Mey 06 - 10701317 Kees Bergman 071 - 4015827

2223 TC Katwijk

(e-mail: pr@grasshoppers.nl) Rijnstraat 8 2223 EE Katwijk Parnassia 2 Kerkstraat 32 a Looyerslaan 3 Tolhuisstraat 15 Wilgenhoek 6

2224 DC Katwijk 2223 AL Katwijk 2223 GH Katwijk 2223 GB Katwijk 2235 DG Valkenburg

TOERNOOI COMMISSIE (e-mail: toernooi.commissie@grasshoppers.nl) Piet Hein Kanbier 071 - 4077593 Middenweg 23 2235 PB Valkenburg (Voorzitter) Elly van der Plas 071 - 4072168 Pr. Margrietlaan 44 b 2224 XD Katwijk Cobie van der Boon 071 - 4031567 De Hoop 17 2223 BZ Katwijk Irma de Jong 071 - 4015513 Zonnebloemstraat 32 2223 VC Katwijk Jamie Vletter Thorbeckerstraat 51 2221 Katwijk LEDEN ADMINISTRATIE Peter van der Zwart

(e-mail: ledenadministratie@grasshoppers.nl) Poolster 83 2221 NS Katwijk

COMMISSIE VAN BEROEP (e-mail: Leny Wouters (Voorzitter) 071-4030107 Peter van der Zwart Aad Wouters 071-4030107

commissie.van.beroep@grasshoppers.nl) Lombardstraat 3 2223 TC Katwijk Poolster 83 2221 NS Katwijk Lombardstraat 3 2223 TC Katwijk

Basketballvereniging Grasshoppers is opgericht 21 december 1971


Grote Sortering Behang modern klassiek vinyl duplex

P. MEYVOGEL TRAMSTRAAT 5

KATWIJK

071-4013024


zorg en welzijn

Opleidingen Zorg en Welzijn in de regio Leiden Op onze locatie op de Vondellaan kun je opleidingen volgen voor verpleegkunde, verzorgende en verstandelijk gehandicaptenzorg. Kijk voor ons volledige opleidingsaanbod en meer informatie op de website www.rocmondriaan.nl Vondellaan 35 t Leiden t 088 - 666 37 15 tzorg.leiden@rocmondriaan.nl


5

INHOUD VOORWOORD AGENDA VAN HET BESTUUR DE VERTROUWENSCOMMISSIE SUPER SUDOKU VOORLOPIG TRAININGSSCHEMA GEEN TRAININGEN LEEFTIJDSGRENZEN LEDENADMINISTRATIE WENSKAARTEN BY 10&10 COLUMN: DICK VAN DER PLAS ONDER DE BORDEN IK GEEF DE PEN DOOR AAN.......... SUDOKU DE JARIGEN DE JEUGD PAGINA'S Kleurplaat VERVOERSSCHEMA VOORLOPIG WEDSTRIJDSCHEMA WEDSTRIJDTAKEN ACTIVITEITEN-AGENDA NAWOORD

KOPY VOOR DE VOLGENDE REBOUND (februari 2011) INLEVEREN UITERLIJK OP ZATERDAG 22 januari 2011


6

VOORWOORD Winter De tijd vliegt. Alweer een Rebound, de laatste van 2010.Vanzelfsprekend kijken we aan het einde van jaar terug, maar ook vooruit. De tijd tikt door, altijd maar weer ook in het verenigingsleven. Verdriet en rouw. Het overlijden van Robbin heeft diepe indruk gemaakt op velen van ons, daar zijn nauwelijks woorden voor. Van een afstand bekeken heb ik met bewondering de zorg en aandacht vanuit de vereniging gevolgd. Het is goed om te zien dat er in een moeilijke tijd eensgezind en liefdevol is gehandeld door velen. Terugkijken In het afgelopen jaar zijn er meer wisselingen geweest in de commissies en het bestuur dan gemiddeld. Een aantal oudgedienden hebben te kennen gegeven het commissielidmaatschap op te geven. Het is jammer en een gemis als mensen die zich jarenlang inzetten er mee gaan ophouden. toch is er ook reden voor optimisme. De commissies en vereniging staat, mede dankzij de inspanning van de vertrekken commissieleden als een huis. Dat een een prima uitgangspunt om mee verder te gaan. Lenie Wouters laat een enthousiaste en deskunidge jeugdcommissie achter. Lenie, bedankt. Jan van Maanen, Cees Versteeg en Dirk van der Oever hebben een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Bucket. Daar kunnen we jaren mee vooruit. Het vele werk dat door deze deskundige en respectabele mannen is geleverd is heeft onze vereniging doen groeien en bloeien. Anja Kuijt, Elizabeth Vos, Ria Broring, Talia Versteeg gaan de technische commissie verlaten. Een aderlating voor de vereniging. Gelukkig blijven ze in andere hoedanigheid betrokken bij de vereniging. Het is niet altijd makkelijk, lid zijn van de technische commissie. Er zijn veel mensen die langs de zijlijn (soms letterlijk) het menen beter te weten en maar al te vaak wijzen op zaken die beter kunnen. Ik heb veel bewondering voor deze en de zittende commissieleden. STOL-Grasshoppers heeft een jeudgopleiding die landelijk hoog aangeschreven staat. Ieder jaar worden er talenten opgeleid, tot aan de nationale selecties aan toe. Meiden bedankt. Vooruitblik. Nog even en het is 2011. Zonder onze ogen niet sluiten voor het verdriet van anderen gaan we in het nieuwe jaar ons weer bezighouden met het verenigingsleven. Er liggen mooie uitdagingen voor ons. De beleidsnotitie behandelen, werven en inwerken van nieuwe commissieleden, werven van sponsoren, draaiende houden van de bucket, activiteiten en toernooien voor de (jeugd) leden, enz. Dat alles ter ondersteuning van het trainen, coachen en opleiden van onze basketballers. Tot ziens in het nieuwe jaar. Namens het bestuur wens ik jullie gezondheid en veel plezier en voldoening bij het vrijwilligerswerk toe. Dirk Kuijt


7

de agenda van het bestuur Het bestuur heeft haar eerstvolgende vergaderingen gepland op de onder足staande data (onder voorbehoud). Schriftelijke vragen van Leden, voorstellen van Commis足sies, Werkgroepen, e.d. zullen in behandeling worden genomen op de eerstvolgende vergadering na ont足vangst van de desbetreffende brieven en/of stukken. Bestuursvergadering 2011:

dinsdag 18 januari 2011 dinsdag 15 februari 2011 dinsdag 15 maart 2011 maart 2011 - Voorjaars ALV dinsdag 19 april 2011 dinsdag 17 mei 2011 dinsdag 21 juni 2011 dinsdag 19 juli 2011 dinsdag 16 augustus 2011 dinsdag 20 september 2011 dinsdag 18 oktober 2011 dinsdag 15 november 2011 november 2011 - Najaars ALV dinsdag 20 december 2011

Rolstoelbasketbal is mede mogelijk gemaakt door:

Co旦peratiefonds Rabobank Katwijk en natuurlijk de daarbij betrokken initiatiefnemers/vrijwilligers


8

DE VERTROUWENSCOMMISSIE Vertrouwenspersonen STOL-Grasshoppers De vertrouwenspersoon is een sociaal, toegankelijk oprecht en gezaghebbend persoon die het vertrouwen geniet van de bij de vereniging betrokken bestuurs-en commissieleden, en uitstekend op de hoogte is van de cultuur in de vereniging. Alle leden, gasten van de tegenpartij, toeschouwers van basketballvereniging STOL-Grasshoppers, moeten zich veilig en vertrouwd voelen tijdens hun aanwezigheid in de sporthal of verenigingsruimte. Toch kunnen er weleens vervelende kwesties ontstaan, zoals pesterijen, zich ge誰soleerd voelen door teamleden of coach, intimidatie of anderzijds. Daarom is het goed te weten dat STOLGrasshoppers een vertrouwenscommissie heeft die een eventuele verenigingsgerelateerde klacht in behandeling zal nemen en alle inspanningen zal verrichten dit naar tevredenheid op te lossen. Bij het voorleggen van een probleem blijft de anonimiteit gewaarborgd, tenzij dit door de betreffende persoon anders wordt aangegeven. Wanneer je een dergelijke klacht heb, kun je op de volgende wijze contact opnemen: John Spaan Stefanie van Beelen

Telefonisch: 06-215 30156 06-303 54143

Per e-mail: john.spaan@casema.nl stefanievanbeelen@hotmail.com

Uiteraard hopen we dat je de commissie niet nodig zal hebben, maar mocht dit zo zijn schroom dan vooral niet om contact op te nemen. Met vriendelijke groet, Namens basketballvereniging STOL-Grasshoppers, John Spaan en Stefanie van Beelen

______________________________________________________ _____ ___________


Mobiel: 06 22 40 79 90 www.vanmarenschilders.nl

Narcisstraat 2

behandeling volgens afspraak

2223 HE Katwijk


11

SUPER SUDOKU 2 11

6

3

15

4 9 6

14

7

15

11

7

6

5 13

5

6 10 12

6

7

15

8

14 2

9

10 6

9

1

16 5

16

11 12

9 14

1 14 4

2 8 1

11

8

15 9

7 13 9

3 5

5

10

7 12 3

5

5

3

9

2

3 12 6

15

7 14 15 13

7

13

2

4 14

4

2 4

9

4 14

6

14 1

5

3 13

11

15 14

12 2

13

4 15 7 10

1

2

12 6 10

8 12

16

8

3

7

16

16


12

TRAININGSSCHEMA 2010-2011 maandag Waterbos

19:00 M6-1

20:15 D22

21:30

23:00

20:00 Ds-1 D0-1

21:30 Hs-1 Ds-2

23:00

21:00

22:45

Cleijn Duijn veld 1 veld 2

16:00 M2-1

17:15 J4-1

18:30 J6-1

veld 3 veld 4

M2-3 M4-3

M6-3 M0-1

D0-2 M6-2

dinsdag Cleijn Duijn veld 1 veld 2 veld 3 veld 4 Middelmors veld 1

19:15

19:30 BR.sch.

17:00 J2-1

woensdag Cleijn Duijn veld 1 veld 2 veld 3 veld 4

J8-1

D22

Ds-1

M6-2 M4-1

H0-2 H0-1

17:15

18:30

20:00

21:30

J4-2

J6-2

Hs-1 D0-1

Ds-3

M4-2 M2-2

M6-1 M8 Bol

18:30

donderdag Cleijn Duijn veld 1 veld 2 veld 3 veld 4

16:00

17:15

18:45

20:00

21:30

J0-1

M4-1

D0-1

Ds-1 Ds-2

Hs-2

J2-2 M0-n

J4-2 M8-1

GT GT

Boorsmazaal veld 1 veld 2

16:15 M2-1

17:30 J8-1 J6-1

19:00

vrijdag Cleijn Duijn veld 1 veld 2 veld 3 veld 4

16:00

17:15

18:45

20:15

BG BG

Rol.Bask.

H0-1

Ws Ws

J4-1 J2-1

Ds5 Hs-4

Boorsmazaal veld 1 veld 2

17:15 J6-1 J8-1

18:45

Ds4 Hs-3

22:45

23:00

23:00


13

GÉÉN TRAININGEN

SEIZOEN 2010/2011 (Wijzigingen onder voorbehoud!!!) OP ONDERSTAANDE DATA IS STOL-GRASSHOPPERS “GESLOTEN”: DAG: DATUM:

OMSCHRIJVING:

Zaterdag Vrijdag Zaterdag Woensdag Vrijdag Maandag Zaterdag Woensdag Donderdag Donderdag Maandag

Eerste Kerstdag Oudejaarsdag Nieuwjaarsdag Bidstond voor het gewas Goede Vrijdag Tweede Paasdag Koninginnedag Dodenherdenking Bevrijdingsdag Hemelvaartsdag Tweede Pinksterdag

25-12-2010 31-12-2010 01-01-2011 09-03-2011 22-04-2011 25-04-2011 30-04-2011 04-05-2011 05-05-2011 02-06-2011 13-06-2011

handgemaakte wenskaarten in de Bucket

by 10 & 10 PER STUK € 1,-

6 VOOR € 5,OPBRENGST T.B.V. DE JEUGDCOMMISSIE & ROLSTOELBASKETBAL


14

LEEFTIJDSGRENZEN SEIZOEN 2010 - 2011 Senioren : Under 22 : Under 20 : Under 18 : Under 16 : Under 14 : Under 12 : Under 10 : Under 08 : BeginnersGroep: G-Team :

geboren in 1988 en vroeger geboren in 1989 en in 1990 geboren in 1991 en in 1992 geboren in 1993 en in 1994 geboren in 1995 en in 1996 geboren in 1997 en in 1998 geboren in 1999 en in 2000 (Mini-regels) geboren in 2001 en in 2002 (Mini-regels) geboren in 2003 en later (Peanuts) basis-training voor nieuwe jeugd-leden leden met een verstandelijke beperking

(HS0*/DS0*) (HU22*/DU22*) (HU20*/DU20*) (JU18*/MU18*) (JU16*/MU16*) (JU14*/MU14*) (JU12*/MU12*) (JU10*/MU10*) (JU08*/MU08*) (BGJ/BGM) (GT1)

Rolstoel-Team :

leden met een fysieke beperking

(RT1)

LEDENADMINISTRATIE Aangemeld als lid (24-11-2010 t/m 19-12-2010): NAAM: Jesse Knel Mike Lakerveld

ADRES: Voorstraat 152 Thorbeckestraat 3

PLAATS: Katwijk Katwijk

TEAM: BGJ BGJ

Afgemeld als lid: NAAM:

ADRES:

PLAATS:

TEAM:

Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende seizoen, kan alleen SCHRIFTELIJK gebeuren: • voor het einde van het lopende seizoen, • via een Brief (LedenAdministratie STOL-Grasshoppers, Poolster 83, 2221 NS Katwijk), • of via de Email (ledenadministratie@grasshoppers.nl).


Postbus 174 路 2230 AD Rijnsburg 路 HOLLAND


17

VANUIT DE DEFENCE Mijmeringen van een basketbalouder Vrijwilligerswerk Het verenigingsleven staat of valt met vrijwilligerswerk. Als iedereen elke maand een paar uurtjes belangeloos voor de club in de weer is, gaat het allemaal zoveel soepeler. Formeel ben ik dan wel geen lid van Grasshoppers, als basketbalouder voel ik mij wel schatplichtig aan de vereniging. Dus is mijn vaste werkje, sinds ik niet meer maandelijks achter de bar van The Bucket sta, het tikken van een column voor The Rebound. Het is vrijwilligerswerk, maar het is zeker niet vrijblijvend. Elke maand moet er een deadline worden gehaald. Terwijl ik dit stukje zit te tikken, heeft eindredactrice Cobie me een paar dagen geleden al voorzichtig gemaand dat mijn bijdrage uiterlijk maandagavond binnen moet zijn. Het is voor haar straks ook Kerstmis. En Oud en Nieuw. En dan moet het blaadje bij de drukker liggen. Zojuist heeft ze me daar – heel vriendelijk, want zo is Cobie – per mail nog eens gevraagd of ik dat niet vergeten ben. Nee, natuurlijk niet. Vanavond heb je hem binnen. Dan ben ik toch nog op tijd? Ik kom net terug van mijn eerste instructieavond als vrijwilliger bij de IJsclub Voorwaarts Katwijk. Als penningmeester van de Afdeling Wielersport van deze vereniging (sinds 1893!) ben ik er – opnieuw met zachte drang – toe bewogen om tijdens vorstperiodes ook de sneeuwschuiver ter hand te nemen opdat heel Katwijk veilig de ijzers kan onderbinden. De landijsbaan is een belangrijke ‘moneymaker’ voor de ijsclub. En zoals voorzitter Gerard van Beelen ook ons wielrenners altijd voorhoudt: als het bij ons (de ijstak, bedoelt hij) regent, dan druppelt het bij jullie. Dan blijft hij de drank voor onze feestavondjes betalen, bedoelt hij daarmee te zeggen. Het liefst doe ik naast mijn werk bij het Leidsch Dagblad iets wat daar totaal niets mee te maken heeft. Een beetje sneeuw schuiven, bijvoorbeeld. Wat dat betreft was mijn bardienst in The Bucket ook niet verkeerd. Mijn vaste woensdagmiddagbeurt stond bol van de vastigheid: bedienen aan de bar, en als daar niks te beleven was – wat nogal eens voorkwam - moest ik de roosters boven de frituurpannen schoonmaken. Eerlijk en onbezorgd werk, als je de hele dag stukjes hebt zitten tikken. Nee, wat dat betreft voldoet mijn nieuwe klusje niet geheel aan mijn maatstaven voor vrijwilligerswerk. Een columnpje tikken: dat doe ik elke week ook al voor de krant. En bijna elke dag voor mijn eigen website (www.dickvanderplas.nl). En zeker in een periode dat er door mijn zoon vanwege de winterstop niet wordt gespeeld en nauwelijks wordt getraind, valt het nog niet mee om aan een onderwerp voor een stukje te komen. Maar goed, op deze manier heb ik toch mijn maandelijkse 450 woorden weer bij elkaar gesmokkeld. Hij komt eraan, Cobie! DICK VAN DER PLAS

C O L U M N


18

ONDER DE BORDEN

Met een venijnige rugpijn en een kapotte computer (die nog net een dagje aan de praat is gekregen voordat het opnieuw een week in reparatie gaat) nog snel aan de dringende oproep om kopij in te leveren gehoor geven.Voor de feestdagen verwerkt ligt de nieuwe Rebound, de eerste van 2011, weer op tijd in jullie brievenbus. Jubileum Het duurt nog bijna een jaar maar in december bestaat de vereniging 40 jaar. Dus alleen om reden al wordt 2011 een memorabel jaar. Heren 1 Het stond er echt in één van de verslagen van HS1. Als het alleen maar over kratten bier ging in die stukjes zouden ze een slecht voorbeeld zijn voor de jeugd. Dat is lang geleden dat Heren 1 rollmodels waren. Het ziet er in de wedstrijden dan ook heel gedreven uit. De verslagen zijn ook een genot om te lezen. Mo Belis en Bob v.d. Roon die ze dan hoegenaamd dan de kratten met het gele vocht aanboden. Als het de tweede helft ook zo goed blijft gaan, wordt ook in dat opzicht 2011 een mooi jaar. Wie biedt ze dan de versnaperingen aan? Zweter v.d. Part, Kirk Duijt, Stace Long? Wetenschappelijk onderzoek Onderzocht werd hoe vaak teamgenoten in basketbalclubs elkaar aanraakten, via high fives en vuistgroeten, en of dat samenhangt met het succes van een team. Dat bleek het geval, teams waarin spelers elkaar in het begin van het speelseizoen veel aanraakten, bleken het later in het seizoen beter te doen dan teams die dat minder deden.Voor individuele spelers gold, dat als ze veel werden aangeraakt, ze in volgende wedstrijden beter speelden. De verklaring daarvoor is volgens de onderzoekers dat meer aanraking leidt tot meer samenwerking en dus meer teamgericht in plaats van egocentrisch spelen. Voor de goede orde, het ging om high fives en vuistgroeten. De aanrakingen die bij Heren 2 weleens te zien zijn geweest (ook wel onvriendelijkheden genoemd) worden hier niet bedoeld. Tot slot Na al wat winterkampioenen te mogen verwelkomen, gaat het voor veel teams in de tweede helft van het seizoen om het ‘ecchie’. Dan nr.1 worden in de competitie levert pas echt een titel op. Maakt het allemaal weer wat spannender. Maar kampioen of niet, plezier in het spelletje is het allerbelangrijkst. Een ieder op zijn niveau. Henk Pieterse meldde dat ook nog na zijn clinic voor het G-team: het plezier spatte er vanaf. Hij gaf aan voor een maand weer energie te hebben opgedaan. En zo is het maar net. In dat opzicht wens ik iedereen dat plezier toe en maak van 2011 wat moois. Ook al denk je wel eens anders (bijvoorbeeld opvanghuis voor complete gezinnen, etc.), we zijn in de eerste plaats en bovenal een basketbalvereniging voor jong en oud, in al z’n geledingen in de top en de breedte, daarom: Let’s play ball !! Jaap Jonker


19

IK GEEF DE PEN DOOR AAN.... Petra Barnhoorn give the pen to ..............................

Missy Mitidiero please send your mail to rebound@grasshoppers.nl

handgemaakte wenskaarten in de Bucket

by 10 & 10 PER STUK € 1,-

6 VOOR € 5,OPBRENGST T.B.V. DE JEUGDCOMMISSIE & ROLSTOELBASKETBAL


20

2

9

3

5

8

6

7

1 5 6 9

8

9

7

5

4

2

7

3

9

8

6

1

5

4

4 9 9

4

2

6

1

7

2

4

S

3 6

U

4

D

4

O

3

K U

K I D S S U D O K U

6

5

2

9 7

5

6 8

1 1

7

3

9

4 8 7

5

3

9

2 5


Service in topvorm! t Centrale verwarming t Luchtbehandeling t Airconditioning De Roysloot 11, 2231 NZ Rijnsburg T 071 - 402 92 00 E info@grimbergennoordermeer.nl I www.grimbergennoordermeer.nl

Voor een koninklijke behandeling!

t Sanitaire installaties t Preventief onderhoud t 24-uurs servicedienst

Grimbergen-Noordermeer: gecertificeerd en erkend installatiebureau


3BCPCBOL,BUXJKL 'BOWBO(SBTTIPQQFST #BTLFUCBMMWFSFOJHJOH (SBTTIPQQFST LJKLU WPPSVJU &S JT FFO QSPGFTTJPOFFM CFMFJETQMBO FS XPSEU HFXFSLU BBO IFU OPH WFSEFS VJUCSFJEFO WBO IFU WSJKXJMMJHFSTCFTUBOE FO FFO HSPPU BBOUBM UFBNT TQFFMU PQ IFU IPPHTUF OJWFBV #PWFOEJFO JT FS TQFDJBMF BBOEBDIU WPPS NBBUTDIBQQFMJKLF UIFNBhT &FO DMVC NFU WFSBOUXPPSEFMJKLIFJETHFWPFM FFO DMVC EJF PQ IBBSNBOJFSCJKESBBHUBBOPO[FMPLBMFTBNFOMFWJOH;PhODMVCTUFVOFOXJKHSBBHß

&FODMVCEJFCJKESBBHUBBOEFTBNFOMFWJOH %BUJTIFUJEFF 3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO

XXXSBCPCBOLOMLBUXJKL








          




GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN EN ZUIVEL


21

DE JARIGE STOL-GRASSHOPPERS 1 januari 2 januari 3 januari 4 januari 6 januari 7 januari 8 januari 10 januari 11 januari 12 januari 13 januari 14 januari 15 januari 16 januari 19 januari 20 januari 21 januari 22 januari 23 januari 24 januari 25 januari 26 januari

VAN HARTE GEFELICITEERD!! JANUARI Marieke van der Plas Ria Bröring Damian Spaan Jeroen de Geus Niels de Heer Maaike van den Oever Julian van Duijvenvoorde Corrie van Duijn Joke Jonker Janine Guyt Gonda de Vries Mart van Duijn Denise Star Suzanne Hoek Anneke Blase Ruth Hoogerdijk Nicky de Jager Noortje van Duijn Lizze van der Plas Dicky Hoek Reinoud Mol Thomas Zuijderduijn Anouk Terhorst Tijmen Steenvoorden Anja Kuyt Else Oudshoorn Meke den Hollander Conny van der Plas Lisa van der Spijk Talitha Bekooy Charlotte Boezaard Ilse van den Oever Dianne van Wijk Wilma Guyt Marten Korndorffer Pascal Damerow Matthijs Reitsema Huig van der Mey Dirk Kuyt Alex Remmelzwaal Leon Jumelet Ed Feyaerts Ariea van Wijk Maliq Holden Adrien Santiago-tate Miranda Harteveld Steffi van Beelen Anne Duindam Ries Bodell Robert Bekooy Ed "Lace" Strong

27 januari 29 januari 30 januari

Mariëlle Remmelzwaal Ciska van der Plas Pieter Messemaker Talia Versteeg Dianne Barnhoorn Jeffrey Harteveld Gabriëlle Versteeg Saskia Berends Marjolein Berends Mathilde Messemaker

FEBRUARI

1 februari 2 februari 3 februari 4 februari 5 februari 6 februari 7 februari 10 februari 11 februari 14 februari 15 februari 16 februari 18 februari 19 februari 20 februari 21 februari 22 februari 24 februari 25 februari 27 februari 28 februari

Rosanne Guyt Janine van den Oever Marja Hoogkamer Nick Jansen Arend-Jan van Duijn Amerik Noort Leonie de Ruijter Sander Imthorn Ruud Vos Cor Hogervorst Dennis Dorrepaal Stef Dubbeldam Jan Messemaker Bart Remmelzwaal Corine Schenk Sasha Schenk Laura van Heeswijk Wesley van Kampen Dionne Ruigrok Henk Verdoes Leonie Warmenhoven Roy van Duijn Inge van Duijvenvoorde Maurits Zwaan Jamie van der Plas Lisanne van Duijn Esther van der Plas Tom Houben Peter de Jong Adri van der Plas Yvonne van Asperen Arie Schaddé van Dooren Dicky van Beelen Mischa Noordover


22

DE JEUGD-PAGINA Hey Grasshoppers, Zo de Suprisebingo is weer achter de rug… wel moeilijk voor sommige kinderen, maar gelukkig was er hulp (zie het verslag hieronder)…En ook de Opa’s en Oma’s ochtend is op 18 december geweest, ondanks het slechte weer waren er toch een aantal ethousiaste Opa’s en Oma’s (en voor sommige kinderen iemand anders) met de kids meegekomen . Na dat ze eerst gezellig een bakje hadden gedaan met een plakje cake ging men de zaal in om een echte clinic te krijgen o.l.v .Rob en Floor samen met J016. Nou een echt spektakel was het weer ……..de jongste deelnemer 6 en de oudste bijna 80 jaar schitterend toch? misschien een bejaarde team ? O u 90 of zo! wie weet! Moe, maar voldaan nog een bakje ……en dan weer op huis aan. Dank aan Rob en Floor met de jongens, C.V.R, concierge, en vrijwillergers Tot de volgende keer.misschien? Nog een vraag aan de kids …….weten jullie iets leuk?, heb je ideeën voor een activiteit stuur ze op naar de Jeugdcommissie, wie weet ….. Verslag van de Suprisebingo Het was weer een gezellige boel op vrijdag 25 november. We hadden zo'n 50 enthousiaste kinderen die wel heel graag wat wilde winnen.... Want wat zat er eigenlijk in al die pakjes??? Irma had de professionele bingomachine week kunnen bemachtigen, super geregeld hoor!! Irma mocht daarom op de knopjes drukken, Ina en Angela, wat moeders en wat Grasshopper meiden hielpen de kinderen en Jacolien mocht haar bingostem opzetten. Na het uitdelen van de kaarten en de stiften begonnen we dan snel. Helaas waren de stiften van niet zo'n hele goeie kwaliteit wat best wat onrust veroorzaakte. De eerste bingo viel wel heel snel, en ja hoor het was een valse.. Maar de jonge dame was wel heel dapper om een Sinterklaas liedje te zingen..... De volgende bingo's lieten lang op zich wachten waardoor we best een beetje in tijdnood kwamen even tussendoor een frikandelletje en wat limonade en door weer....... Tineke en Tineke bedankt voor jullie inzet. Uiteidnelijk hebben we de namen maar achterop de blaadjes laten zetten om zo oon nog wat cadeautjes uit te delen. En degene die het langst zijn mond kon houden kreef ook een prijs!! en hier dan nog een eervolle vermelding LEAH Mos..... Goed hè? Al met al was het weer een succes en zeker voor herhaling vatbaar...! De ZiekenBoeg: Via de Rebound willen wij iedereen op de hoogte brengen van langlopende blessures. Toon je belangstelling wanneer een voor jouw bekende speler/speelster is geblesseerd. Stuur eens een leuke kaart of een bosje bloemen. Of ga eens op ziekenbezoek. Ada Guyt is (namens de Jeugd Commissie) verantwoordelijk voor de ZiekenBoeg. We rekenen daarbij natuurlijk wel op de medewerking van Trainers, Coaches, ContactPersonen, Ouders, Supporters en overige Leden. Is iemand langdurig geblesseerd, geef het dan even door aan Ada (telefoon: 071-4035358, email: jeugd.commissie@grasshoppers.nl). Wij kunnen nu eenmaal niet ruiken of er iemand thuis zit met (bijvoorbeeld) zijn/haar been in het gips!! Blessures die snel genezen komen niet in aanmerking voor deze rubriek (licht gekneusde


23 vinger, blauwe teen, enz., enz.). Weet je iemand die langdurig is geblesseerd, geef zijn/haar naam dan even door aan Ada Guyt!! Op dit moment verblijven (volgens onze informatie) de volgende personen in de ZiekenBoeg: NAAM: TEAM: BLESSURE: Diana van der Boon DS2 (NS) Knie Eline van Duijn MU14-1 Enkel Lisanne Klaassen MU14-2 Knie Jelle van der Boon JU16-1 Knie Maria Meyvogel DU22 1 Knie Lysanne Steenbergen MU12 1 Knie Rianne Kraaijenoord MU16 1 Knie Jeanine van Scheppingen DU20 2 Enkel Annette Klaassen MU12 1 Enkel Uitbetalen invalbeurten: Door het bestuur is het uitbetalen van de invalbeurten in handen gegeven van de Jeugd Commissie. Er zal (in principe) op elke EERSTE zaterdag van de maand (door Leny Wouters namens de Jeugd Commissie) worden uitbetaald. Vanaf 11.00 uur tot en met 13.00 uur. Dus zie je iemand van de Jeugd Commissie, vraag dan even om je vergoeding waar je recht op heb! Ben je op een “uitbetaal”-zaterdag verhinderd, dan schuift je geld gewoon door naar de volgende maand. We hebben echter wel graag dat je zo snel mogelijk je vergoeding komt ophalen. Anders moet de Jeugd Commissie een ellenlange administratie gaan bijhouden!! Agenda Jeugd Commissie: • Zaterdag 8 januari 2011 : • Zaterdag 5 februari 2011 :

“Uitbetaal-Zaterdag” (van 11.00 uur t/m 13.00 uur). “Uitbetaal-Zaterdag” (van 11.00 uur t/m 13.00 uur).

Ada Irma Ina Angela Peter Jacolien , De Jeugdcommissie.

De Moppenbasket: De zoon van een basketbaltrainer komt thuis van school met zijn eindrapport “Is het gelukt?” vraagt zijn vader belangstellend. “Ja hoor zegt zijn zoon, “mijn contract voor groep 5 is nog met een jaar verlengd!” Ha Ha Ha..... weet je ook een mop? mail hem door naar de Jeugdcommissie


24

KLEURPLAAT


Heerenweg 11 • 2222 AM Katwijk • Tel. 071 - 402 8047 www.autobedrijfvandergugten.nl


27

VERVOERSSCHEMA BUSJE 2010 Voorlopig vervoersschema Busje 2010 Datum

team

plaats

Sporthal

spelen vertrek

terug in Katwijk

km

kosten Teamâ‚Ź bijdr.

Belangrijke tips De sleutel in sleutelkastje van de Bucket. Vet gedrukte tijdstippen houdt in dat de bus beschikbaar is voor een volgend team Vet gedrukte regel tijdstippen nog niet bekend. @@ Onderling overleg ivm sleutel. OO Denk aan sleutel ophalen ivm vroeg vertrek ETC. XXX Afhankelijk tijdstip bovengenoemd team A.u.b. Doorgeven als er geen gebruikt van de bus wordt gemaakt!!!!!!! aan Aad Wouters 071-4030107. Dan kan hij de bus aan een ander team toebedelen. Te laat terug: Als meerdere teams op een speeldag de bus gebruiken kan het voorkomen dat een team (door wat voor reden dan ook) te laat terug is. Met het plannen is geen rekening gehouden met files of andere calamiteiten. Wees hierop voorbereid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Betalingen in een envelope met daarop de vermelding Busje, bedrag, datum en team. Afgeven aan barpersoneel en vragen of zij het in de kluis willen doen. Het declareren van reiskosten m.b.t. competitie- en bekerwedstrijden.


28 Afstand: Het bestuur heeft één lijn getrokken t.a.v. het declareren van reiskosten. De redenen hiertoe zijn: Dat de grenzen van het Rayon nogal uiteenlopen, waardoor ongelijkheid ontstond. Bijvoorbeeld. Lely Amsterdam 90 km (Rayon Noord Holland) kon voorheen geheel gedeclareerd worden Sparta Nijkerk 202 km (Rayon West) binnen de grenzen van het rayon en er kon niets gedeclareerd worden. Om de vervoerskosten binnen de perken te houden. Vanaf een totale reisafstand van 220 km kunnen de meer kilometers gedeclareerd worden. De afstand wordt berekend met de Routeplanner Map24 vanaf “De Boorsmazaal” tot de zaal van tegenpartij, de enkele reisafstand, maal 2. Vergoedingen/Declaraties: Toebedeeld gebruik van het busje: Aan het team dat de bus heeft toebedeeld gekregen worden de kosten boven de 220 km niet in rekening gebracht en kan de meer kilometers(>220km) van 1 extra auto declareren. Geen bus toebedeeld: De andere teams kunnen de meer kilometers(>220km) voor maximaal 3 auto’s declareren. Berekening declaratie: De meer kilometers(>220km) gedeeld door 10, maal de geldende benzineprijs (loodvrij Euro95) bij het tankstation van de Digros. LandelijkeTeams: Op de hierboven omschreven regeling geld de uitzondering voor de landelijk spelende teams. Voor hen geld een eigen bijdrage van max. €20 per voertuig met een maximum van 3 auto’s. Algemene uitzondering: Het team die de bus toebedeeld heeft gekregen en hiervan geen gebruik maakt, omdat het team met eigen vervoer gaat, kan dan slecht voor 2 auto’s declareren. (Dit is om het gebruik van de bus te stimuleren en kosten te besparen.) Kilometerprijs bus: De kilometerprijs voor de bus wordt door het bestuur vastgesteld. Het onderhoud van de bus wordt sponsord door: Autobedrijf van der Gugten Heereweg 11 2222 AM Katwijk aan Zee Telefoon: 071-4028047 Internet: www.autobedrijfvandergugten.nl E-mail:   post@autobedrijfvandergugten.nl


29

VOORLOPIG WEDSTRIJD SCHEMA Thuiswedstrijden datum tijd vr. 7-1-2011 20.45

plaats Katwijk

thuis Grasshoppers JU18 1

uit Lokomotief 1

za. 8-1-2011 za. 8-1-2011

18.00 20.15

Katwijk Katwijk

Grasshoppers DS 2 Grasshoppers DS 1

U.S. 1 UBALL 1

wo. 12-1-2011

18.30

Katwijk

Grasshoppers MU18 1

M.S.V. Basketball 1

Katwijk Katwijk

Grasshoppers MU14 1 Grasshoppers DU22 1

Cangeroes 1 CobraNova 1

za. 15-1-2011 za. 15-1-2011 vr. 21-1-2011

21.00

Katwijk

Grasshoppers DU20 1

Celeritas-Donar 1

za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011

14.00 16.00 18.00 20.15

Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk

Grasshoppers MU18 1 Grasshoppers JU18 1 Grasshoppers DS 2 Grasshoppers DS 1 Grasshoppers HU20 1 Grasshoppers JU16 1 Grasshoppers DS 3 Grasshoppers MU18 2 Grasshoppers JU14 2 Grasshoppers JU10 1 Grasshoppers MU12 1 Grasshoppers MU16 2 Grasshoppers MU16 1 Grasshoppers HS 1

Red Stars 1 Almere Pioneers 1 Cangeroes 1 HLB Accountants 1 DAS 1 M.S.V. Basketball 1 Forwodians 2 F.F.F. 1 BS Leiden 3 BV Leiderdorp 2 BV Alphia 1 CBV Binnenland 1 Zoebas 1 CBV Binnenland 3

Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk

Grasshoppers JU16 1 Grasshoppers HS 2 Grasshoppers DU20 2 Grasshoppers MU18 2 Grasshoppers JU16 2 Grasshoppers JU14 1 Grasshoppers JU12 2 Grasshoppers MU10 1 Grasshoppers MU14 2 Grasshoppers MU12 2 Grasshoppers MU14 3 Grasshoppers JU12 1 Grasshoppers MU16 1 Grasshoppers DU22 1

Woodpeckers 1 HBV The Jumpers 4 Springers 1 Hurricanes 1 Zoebas 3 Lokomotief 2 Dunkinn 1 Lokomotief 1 M.S.V. Basketball 1 Grasshoppers MU12 3 Forwodians 1 HBV The Jumpers 1 Cangeroes 1 Waddinxveen Flyers 1

za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 di. 1-2-2011

21.00

Katwijk

Grasshoppers JU18 1

EiffelTowers D.B. 1

vr. 4-2-2011

21.00

Katwijk

Grasshoppers DU20 1

BC Apollo A'dam 1

za. 5-2-2011 za. 5-2-2011 za. 5-2-2011

18.00 20.15

Katwijk Katwijk Katwijk

Grasshoppers DS 2 Grasshoppers DS 1 Grasshoppers HS 2

Baros 1 Lekdetec.nl 1 Dunkinn 1


30 za. 5-2-2011 za. 5-2-2011 za. 5-2-2011 za. 5-2-2011 za. 5-2-2011 za. 5-2-2011 za. 5-2-2011 za. 5-2-2011 za. 5-2-2011 za. 5-2-2011 za. 5-2-2011

Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk

Grasshoppers DS 3 Grasshoppers HU20 2 Grasshoppers JU16 2 Grasshoppers JU14 1 Grasshoppers MU10 1 Grasshoppers MU14 2 Grasshoppers MU12 2 Grasshoppers JU12 1 Grasshoppers MU14 1 Grasshoppers HS 1 Grasshoppers DU22 1

L.U.S.V. 2 Green Eagles 1 CobraNova 3 CobraNova 1 DAS 1 CBV Binnenland 1 HBV The Jumpers 2 M.S.V. Basketball 1 DAS 1 D.B.V. Rowic 1 BC Utrecht 1

za. 12-2-2011 za. 12-2-2011 za. 12-2-2011 za. 12-2-2011 za. 12-2-2011 za. 12-2-2011 za. 12-2-2011 za. 12-2-2011 za. 12-2-2011 za. 12-2-2011 za. 12-2-2011 za. 12-2-2011

18.00 20.15

Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk

Grasshoppers MU18 1 Grasshoppers JU18 1 Grasshoppers HU20 1 Grasshoppers JU16 1 Grasshoppers DU20 2 Grasshoppers MU18 2 Grasshoppers JU14 2 Grasshoppers JU12 2 Grasshoppers JU10 1 Grasshoppers MU12 1 Grasshoppers MU16 2 Grasshoppers MU16 1

Lokomotief 1 R'dam Basketball 1 CBV Binnenland 2 CobraNova 1 Cangeroes 1 The Jump 1 BV Leiderdorp 2 Waddinxveen Flyers 2 BS Leiden 2 BS Leiden 1 HBV The Jumpers 1 Grasshoppers MU14 1

vr. 18-2-2011

21.00

Katwijk

Grasshoppers DU20 1

The Black Eagles 1

za. 19-2-2011 za. 19-2-2011

20.15

Katwijk Katwijk

Grasshoppers DS 2 Grasshoppers MU12 1

BC Apollo A'dam 1 HLB Accountants 1

za. 26-2-2011 za. 26-2-2011

20.15

Katwijk Katwijk

Grasshoppers DS 2 Grasshoppers MU12 1

Almere Pioneers 1 Harlemlakers 1

Katwijk

Grasshoppers DU20 1

Lokomotief 1

Uitwedstrijden datum tijd

plaats

thuis

uit

do. 6-1-2011

19.00

Leiderdorp

BV Leiderdorp 1

Grasshoppers DS 1

vr. 7-1-2011

20.45

Barendrecht

CBV Binnenland 1

Grasshoppers DU20 1

vr. 14-1-2011

21.00

Amsterdam

CTO Amsterdam VrBB 1

Grasshoppers DS 1

za. 15-1-2011 za. 15-1-2011 za. 15-1-2011 za. 15-1-2011

14.30 14.30 20.00

Leiden Amsterdam Rosmalen Noordwijkerhout Utrecht Zoetermeer Rijswijk Delft

ZZ Leiden 1 BC Apollo A'dam 2 The Black Eagles 1 The Jump 1

Grasshoppers JU18 1 Grasshoppers MU18 1 Grasshoppers DS 2 Grasshoppers HU20 1

Utrecht Bull's 1 Zoebas 1 Lokomotief 1 DAS 1

Grasshoppers HS 1 Grasshoppers JU16 1 Grasshoppers MU12 1 Grasshoppers MU16 1

za. 15-1-2011 za. 15-1-2011 za. 15-1-2011 za. 15-1-2011


Global Security Solutions

VAN KRUISTUM & SLOOS ACCOUNTANCY

Accountancy Administraties Belastingzaken Salarissen

Arno van Kruistum & Grada Sloos AA Keerweer 2 | 2381 GC Zoeterwoude (t) 071-580 46 00 (f) 071-580 46 02 (e) info@vksa.nl | (w) www.vksa.nl

+HHIWXJHHQNRIILH"'DQNRPLNMXLVW  *DDWXRRNELQQHQNRUWYHUERXZHQRIPRHWHUHHQJURHSELM" (OHFWUR.XLSHUKRXGW]LFKEH]LJPHWLQVWDOODWLHHQRQGHUKRXG YDQHOHFWURWHFKQLVFKHLQVWDOODWLHVLQHQRPKHWKXLV

>':;hk`^klmkZZm+/: M^e')0*-)002*/ +++.:KDZmpbcdZZgS^^ Fh[')/-)**2)*,

ppp'^e^\mkhdnbi^k'ge bg_h9^e^\mkhdnbi^k'ge


Locatie Katwijk Ligusterstraat 2a 2225 RG Katwijk T (071) 4074384 F (071) 4073 1 2 1

Locatie Rijnsburg Gezondheidscentrum Nieuw Rapenburg Katwijkerweg 8 2231 SB Rijnsburg T (071) 4031672 • 4022549 F (071) 4088433

E info.pmc@pmckatwijk.nl

W www.pmckatwijk.nl


33 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011 za. 22-1-2011

's-Gravenzande Voorhout Hilversum Voorhout Den Haag Voorhout Den Haag Rijswijk Zoetermeer Leiden Maassluis Delft

Westland Stars 1 Forwodians 1 Dunckers 1 Forwodians 3 HBV The Jumpers 2 Forwodians 2 HBV The Jumpers 1 Lokomotief 1 Zoebas 1 BS Leiden 1 Green Eagles 1 DAS 2

Grasshoppers DU20 2 Grasshoppers DU22 1 Grasshoppers HU20 2 Grasshoppers HS 2 Grasshoppers JU12 2 Grasshoppers JU16 2 Grasshoppers MU10 1 Grasshoppers MU12 2 Grasshoppers MU12 3 Grasshoppers MU14 1 Grasshoppers MU14 2 Grasshoppers MU14 3

vr. 28-1-2011

20.30

Amsterdam

BC Apollo A'dam 1

Grasshoppers DS 2

za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011 za. 29-1-2011

13.30 15.15 16.00 17.00 20.30

Den Helder Hoofddorp Amsterdam Almere Tubbergen Delft Soest Leiden Voorhout Voorhout Den Helder Zoetermeer Delft

HLB Accountants 1 BV Hoofddorp 1 BC Apollo A'dam 1 Almere Pioneers 1 Eurosped Twente 1 DAS 3 Red Stars 1 BS Leiden 3 Forwodians 2 Forwodians 1 BV Noordkop 1 Zoebas 1 DAS 2

Grasshoppers DU20 1 Grasshoppers MU18 1 Grasshoppers JU18 1 Grasshoppers DS 2 Grasshoppers DS 1 Grasshoppers DS 3 Grasshoppers HU20 1 Grasshoppers HS 1 Grasshoppers JU10 1 Grasshoppers JU14 2 Grasshoppers MU12 1 Grasshoppers MU14 1 Grasshoppers MU16 2

za. 5-2-2011 za. 5-2-2011 za. 5-2-2011 za. 5-2-2011 za. 5-2-2011 za. 5-2-2011 za. 5-2-2011 za. 5-2-2011 za. 5-2-2011

19.00

Waalwijk Voorhout Oegstgeest Voorhout Waddinxveen Amsterdam Leiden Noordwijk Leiden

WSC 1 Forwodians 1 BV Oegstgeest 1 Forwodians 1 Waddinxveen Flyers 1 Mosquito's 1 BS Leiden 1 M.S.V. Basketball 1 BS Leiden 1

Grasshoppers JU18 1 Grasshoppers DU20 2 Grasshoppers JU10 1 Grasshoppers JU12 2 Grasshoppers JU14 2 Grasshoppers MU12 1 Grasshoppers MU16 1 Grasshoppers MU16 2 Grasshoppers MU18 2

za. 12-2-2011 za. 12-2-2011 za. 12-2-2011 za. 12-2-2011

17.00 17.30 18.30

Groningen Eindhoven Tubbergen Capelle a/d IJssel Nieuwerkerk a/d IJ Leiderdorp Nieuwerkerk a/d IJ Delft Zoetermeer Leiden Leiderdorp Rijswijk

Celeritas-Donar 1 Almonte 1 Eurosped Twente 1 Cady '73 1

Grasshoppers DS 1 Grasshoppers DS 2 Grasshoppers DU20 1 Grasshoppers DU22 1

Waterdragers 1

Grasshoppers DS 3

BV Leiderdorp 1 Waterdragers 1

Grasshoppers HU20 2 Grasshoppers HS 1

Punch 6 Zoebas 1 BS Leiden 2 BV Leiderdorp 1 Lokomotief 1

Grasshoppers HS 2 Grasshoppers JU12 1 Grasshoppers JU14 1 Grasshoppers MU10 1 Grasshoppers MU12 3

za. 12-2-2011 za. 12-2-2011 za. 12-2-2011 za. 12-2-2011 za. 12-2-2011 za. 12-2-2011 za. 12-2-2011 za. 12-2-2011


34 za. 12-2-2011 za. 12-2-2011 za. 19-2-2011

16.00

Barendrecht CBV Binnenland 1 's-Gravenzande Westland Stars 1

Grasshoppers MU14 2 Grasshoppers MU14 3

Eindhoven

Almonte 1

Grasshoppers JU18 1

BS Weert 1 Almonte 1

Grasshoppers JU18 1 Grasshoppers DU20 1

za. 26-2-2011 11.15 Weert za. 26-2-2011 13.30 Eindhoven

WEDSTRIJDTAKEN Alle Overzichten m.b.t. WedstrijdTaken op HomePage STOL-Grasshoppers: Om iedereen zo goed mogelijk (en vooral up-to-date) te informeren over alle zaken rondom de WedstrijdTaken, wordt een hele reeks overzichten gepubliceerd op de HomePage STOL-Grasshoppers. Deze overzichten zullen minimaal 1x per week worden bijgewerkt. Het gaat hierbij om overzichten met Boete’s,Vergoedingen, Strafpunten Wegwerken, Strafpunten Klassement, Protesten, WedstrijdTaken, Wensen, enz., enz. Zo zal het Boete-Overzicht alleen de nog niet betaalde boete’s vermelden, zullen bij de vergoedingen de uitbetaalde vergoedingen uit het overzicht zijn verwijderd, en bij het Strafpunten Klassement zullen de vervallen strafpunten niet meer in beeld komen. Zo is iedereen dus gelijk op de hoogte van de actuele stand van zaken! Je kan er komen via de openings-pagina van de HomePage STOL-Grasshoppers: www.grasshoppers. nl - Klik onder “Welkom bij STOL-Grasshoppers” op de eerste link “Taken(tafelen en fluiten)”, en daarna op de volgende pagina op “Wedstrijdtaken”. Op het WedstrijdTaken Overzicht zie je links de beschikbare overzichten, met rechts een omschrijving van het desbetreffende overzicht. Klik je in de linkerkolom op een Overzicht, dan kom je automatisch op het desbetreffende Overzicht. Op elk Overzicht staat linksboven een linkje om weer terug te keren naar de informatiepagina WedstrijdTaken Strookje goed invullen!: Ben je ingevallen bij een wedstrijd (de afwezige persoon heeft dan dus geen vervanger geregeld), en wil je aanspraak maken op de vergoeding, vul dan DUIDELIJK het strookje in wat aan het sheet zit! Een niet goed ingevuld strookje, kan tot gevolg hebben dat je GÉÉN vergoeding krijgt uitbetaald!! Vul daarom bij het begin van de wedstrijd het strookje ZELF goed in. En als het strookje al is ingevuld door iemand anders, controleer dan of alles er goed en duidelijk op staat!!! Vul ALTIJD je naam in!!!: Bij de controle van de sheets en van de controlestrookjes kom in steeds vaker onduidelijkheden tegen! Zet daarom ALTIJD je naam op het sheet én op het controlestrookje (achter het sheet)... •Vervanger: Ben je vervanger voor iemand, zet dan je eigen naam op het sheet en op het controlestrookje. Zet ook een cirkel om de “J” op het controlestrookje, de afwezige persoon heeft immers een vervanger geregeld. •Invaller: Val je in (omdat er iemand niet was, en jij van de tribune werd geplukt), zet dan je eigen naam op het sheet én op het controlestrookje. Zet een cirkel om de “N”, de afwezige persoon is immers niet komen opdagen. Iedereen is ZELF verantwoordelijk voor het regelen van een vervanger!:


35 Het bestuur wordt regelmatig overstelpt met emails die betrekking hebben op de wedstrijdtaken (aanschrijvingen). Wanneer iemand is aangeschreven voor een wedstrijdtaak (tafelen/fluiten), en men is verhinderd, dan dient met ALTIJD zelf voor een vervanger te zorgen! Een email (brief, telefoongesprek, SMS, voicemail, fax, enz., enz.) waarin melding wordt vermaakt, dat men niet komt opdagen, zal door het bestuur niet in behandeling worden genomen!! Iedereen die niet komt opdagen bij een wedstrijdtaak, en geen vervanger heeft geregeld, ontvangt een boete én een strafpunt. Tegen een onterecht opgelegde boete (met strafpunt) kan (schriftelijk en gemotiveerd) protest worden aangetekend bij de Commissie van Beroep. Er kan bij het bestuur (wedstrijdtaken@grasshoppers.nl) wel een verzoek worden ingediend, om een “Vervanger gezocht!!!”-email rond te sturen naar alle leden met een emailadres. In deze email zal worden vermeld dat de persoon die wil vervangen, contact op moet nemen met de persoon die een vervanger zoekt. Men kan dan onderling nadere afspraken maken (bijvoorbeeld over de hoogte van de eventuele vergoeding, of over de eventuele tegenprestatie van de persoon die een vervanger zoekt). Het bestuur van STOL-Grasshoppers zoekt/regelt dus NIET een vervanger, maar kan wel (op verzoek) een “Vervanger gezocht!!!”-email versturen! Na publicatie Wedstrijdtaak valt een tussengevoegde wedstrijd samen met het fluiten/tafelen. Wat nu?!: Wanneer een Wedstrijdtaak is gepubliceerd (via de email, of via de publicatieborden, of via de HomePage STOL-Grasshoppers) dient men ALTIJD ZELF voor een vervanger te zorgen, wanneer er later een wedstrijd wordt ingepland, die samenvalt met het fluiten/tafelen. STOL-Grasshoppers heeft geen herplanner van de Wedstrijdtaken kunnen vinden (het reeds geplande overzicht is dus na publicatie “heilig”verklaard), en om de thuiswedstrijden toch te kunnen laten doorgaan, is n.a.v. de hierboven gestelde vraag, door de leden van STOL-Grasshoppers in 2006 onderstaand besluit genomen. Besluit Algemene Leden Vergadering STOL-Grasshoppers (08-12-2006): “Zodra het overzicht met de Wedstrijdtaken is gepubliceerd op het publicatiebord in sporthal Cleijn Duin, of op het publicatiebord in “De Bucket”, of op de Website van onze vereniging, of via de email, of in ons clubblad “De Rebound”, dan is de aangeschreven persoon altijd ZELF verantwoordelijk voor het verrichten van de wedstrijdtaak. Wanneer er na publicatie van het overzicht met de wedstrijdtaken, sprake is van een tussengevoegde Beker-Wedstrijd, Play Off-Wedstrijd, Competitie-Wedstrijd, Activiteiten (Wedstrijd, Training, enz., enz.) m.b.t. een vertegenwoordigend Regio-team, Rayon-team en/of Nationaal-team, dan is de aangeschreven persoon altijd ZELF verantwoordelijk voor het verrichten van de wedstrijdtaak.” Graag op tijd aanwezig!!!: Het is zeer belangrijk dat de wedstrijden op tijd beginnen! Zorg daarom dat je ruim (= minstens 10 minuten) voor aanvang van je wedstrijdtaak aanwezig ben in de zaal!! Veldnummering sporthal Cleijn Duin: Voor wedstrijden kan de sporthal worden omgebouwd tot 3 wedstrijdvelden, 2 wedstrijdvelden, of 1 wedstrijdveld: • Bij 3 wedstrijden op hetzelfde tijdstip: Veld 1 is het Half Court veld bij de BeheerdersRuimte. Veld 3 is het Quart Court veld bij de VerenigingsRuimte. Veld 4 is het Quart Court veld naast Veld 3. (Veld 3 en Veld 4 zijn bestemd voor Under 10- en Under 12-wedstrijden. Op Veld 1 kunnen alle teams spelen.) • Bij 2 wedstrijden op hetzelfde tijdstip: Veld 1 is het Half Court veld bij de BeheerdersRuimte.


36 Veld 2 is het Half Court veld bij de VerenigingsRuimte. • Bij 1 wedstrijd: Veld 1 is (uiteraard) het Full Court veld (behalve als er - ter bezuiniging op de zaalhuur - een halve sporthal Cleijn Duin wordt gehuurd). Lijst met (bereidwillige) vervangers: Er komen veel emails binnen van STOL-Grasshopper-leden die op zoek zijn naar een vervanger voor een Wedstrijdtaak. De aangeschreven persoon blijft natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk voor het verrichten van de Wedstrijdtaak, maar er kan wel op verzoek een “Vervanger Gezocht”-emailtje naar alle leden van onze vereniging worden gestuurd! De Jeugd Commissie denkt dat het misschien mogelijk is, om een lijst samen te stellen met personen die graag willen vervangen (al dan niet tegen een vergoeding), en die men kan bellen/emailen. Deze lijst staat op de HomePage STOL-Grasshoppers. Iedereen die op zoek is naar een vervanger, kan deze lijst dan gebruiken om zo snel mogelijk een vervanger te vinden voor een Wedstrijdtaak! Een eventuele tegenprestatie kan je dan zelf onderling regelen! Leden van STOL-Grasshoppers die op de genoemde lijst willen staan (je heb er dan geen bezwaar tegen, dat men contact met je gaat opnemen, om je te vragen of je iemand kan/wil vervangen), kunnen een emailtje sturen naar vervanger@grasshoppers.nl . Vermeld in dat emailtje wel even duidelijk je naam, je telefoonnummer, je mobiele nummer en je emailadres! Wensen m.b.t. Wedstrijdtaken: Bepaalde wensen m.b.t. je aanschrijving (na een bepaalde tijd i.v.m. werk, enz., enz.), kan je voor het LOPENDE seizoen SCHRIFTELIJK indienen bij het Bestuur. Het gemotiveerde verzoek kan men emailen (wedstrijdtaken@grasshoppers.nl), of opsturen naar het postadres van de vereniging: Postbus 246, 2220 AE Katwijk (t.a.v.: Het Bestuur). Er zal dan zoveel mogelijk rekening worden gehouden met je wensen. Het “wensenlijstje” geldt alleen voor het lopende seizoen, en dient dus (desgewenst) steeds opnieuw te worden ingediend!!! Bij een flink aantal personen wordt er bij het plannen van de Wedstrijdtaken ZO VEEL MOGELIJK rekening gehouden met bepaalde “wensen”: Een volledig overzicht kan je vinden op www.grasshoppers.nl/WedstrijdTakenOverzicht.htm! Pennen, fluiten en sheets bij Beheerder sporthal Cleijn Duin: Iedereen die moet tafelen in sporthal Cleijn Duin, kan een (4-kleuren-)pen lenen bij de dienstdoende Beheerder!! Na afloop van de wedstrijd de geleende pen uiteraard weer even netjes inleveren bij de Beheerder!!! Dus net zoals de sheets en de fluiten, zijn nu ook de pennen van de jury af te halen en (na afloop weer) in te leveren bij de Beheerder van sporthal Cleijn Duin!!!! Publicatie Wedstrijdtaken: Het schema met de Wedstrijdtaken wordt op de volgende wijze gepubliceerd: * Op de HomePage STOL-Grasshoppers: www.grasshoppers.nl/WedstrijdTakenOverzicht.htm * Op het PublicatieBord in sporthal Cleijn Duin. * Op het PublicatieBord in “De Bucket”. * Persoonlijke HerinneringsEmail (wordt z.s.m. na het weekend verstuurd naar de tafelaars/scheidsrechters die vrijdag/zaterdag zijn aangeschreven). De genoemde herinnering wordt alleen gestuurd naar leden waarvan het emailadres bij de LedenAdministratie bekend is. Ontvang je geen HerinneringsEmail en wil je die toch wel krijgen, geef je emailadres dan even door aan Peter van der Zwart (email: ledenadministratie@grasshoppers.nl).


Multi Solutions Computers - Hardware - Reparaties

I: www.multisolutions.nl - E: info@multisolutions.nl - T: 06-15052187


Alle gerechten kunnen worden afghaald Dinsdagavond gesloten

Eet Café

‘t Lieverdje NOORDWIJK Kerkstraat 48 • Noordwijk Tel. 071-3622716 • www.lieverdjenoordwijk.nl


39

DE ACTIVITEITEN-AGENDA DATUM: 04-01-2011 08-01-2011 08-01-2011 15-01-2011 22-01-2011 22-01-2011

OMSCHRIJVING: PLAATS: NieuwjaarsReceptie 2011 STOL-Grasshoppers De Bucket “Uitbetaal-Zaterdag” (11.00 uur tot en met 13.00 uur) De Bucket SnertToernooi 2011 (??.?? uur tot en met ??.?? uur) sporthal Cleijn Duin Start Tweede Helft Rayon-Competitie Seizoen 2010/2011 Start Tweede Helft Regio-Competitie Seizoen 2010/2011 Deadline inleveren copy Rebound Februari 2011 / rebound@grasshoppers.nl

05-02-2011 21-02-2011 23-02-2011 25-02-2011

“Uitbetaal-Zaterdag” (11.00 uur tot en met 13.00 uur) De Bucket Schoolsport Basketball (09.00 uur t/m 16.00 uur) De Bucket/sporthal Cleijn Duin Spel- en Knutsel-Dag (10.00 uur t/m 14.00 uur) De Bucket/sporthal Cleijn Duin Deadline Aanmelden Bankspelers / Technische Commissie

02-03-2011 Schoolsport Tennis (14.00 uur t/m 17.00 uur)

sporthal Cleijn Duin

8/9/10-04-2011 1e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie Seizoen 2010/2011 15/16/17-04-2011 2e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie Seizoen 2010/2011 13-05-2011 Majorettes (18.00 uur t/m 22.00 uur) De Bucket/sporthal Cleijn Duin 13/14/15-05-2011 Finales Play Off’s Rayon-Competitie Seizoen 2010/2011 ????? 21/22-05-2011 Beslissingswedstrijden kampioenschap Regio- en (lagere) Rayon-competitie’s 22-06-2011 Jubilate (08.00 uur t/m 24.00 uur)VergaderRuimte/De Bucket/sporthal Cleijn Duin 17-07-2011 Start N.B.B. BasketballCamp 1 (15 t/m 20 jaar) 24-07-2011 Start N.B.B. BasketballCamp 2 (12 t/m 15 jaar) 31-07-2011 Start N.B.B. BasketballCamp 3 (12 t/m 15 jaar)

Stayokay hostel, Elst Stayokay hostel, Elst Stayokay hostel, Elst

08-08-2011 Start N.B.B. BasketballCamp 4 (8 t/m 12 jaar) Stayokay hostel, Elst 02-09-2011 STOL-GrasshoppersNight 2011 03-09-2011 STOL-GrasshoppersNight 2011 21-12-2011 40 jaar Grasshoppers

sporthal Cleijn Duin sporthal Cleijn Duin


40

NAWOORD PENNINGMEESTER Herinnering De meester leden hebben een herinnering ontvangen, het is toch lastig tijd te vinden in deze drukke tijden. Maar als je iets niet betaalde heb en je mocht denken, geen bericht is goed bericht, helaas is mijn geheugen (en mijn administratie) nog beter dan de meeste (niet) betalers. Nota’s 2011 In de laatste Algemene Leden Vergadering (ALV) is de begroting 2011 goedgekeurd en zo ook de afschaffing van de Grote Club Actie. Ik probeer alle nota’s voor de jaarwisseling in de bus te duwen of op te sturen. De nota graag voor 1 februari 2011 betalen,. F-Cursus De diploma’s en fluiten van de laatste F-cursus zijn uitgedeeld en bezorgd bij de geslaagden. U wilt het niet geloven maar er zijn leden die vragen, wanneer is de volgende F-cursus? In 2011 zal de F-cursus waarschijnlijk aan het begin van seizoen 2011-2012 plaatsvinden maar als er meerdere gegadigden zijn voor een F-cursus dan is het te overwegen om in mei al een cursus te geven. Mocht je hier meer oren naar hebben dan kan je je opgeven bij Nico de Jager of ondergetekende. Ervaringen De wedstrijden kabbelen voort en je hoort in de wandelgangen zo nu en dan ervaringen waarvan je denkt: mmm zo moet het niet. Elke zaterdag geven de aanschrijven van scheidsrechters en tafelaars stof tot overpeinzingen. Planner Van der Zwart heeft een (bijna) dagtaak met het beantwoorden van mailtjes. Ik kan (lees wil) niet en kan je een vervanger mailtje rondzenden. Ik zou zeggen kijk om je heen als je zelf een basketball wedstrijd speelt, er zijn minimaal 4 mensen (twee scheidsrechters en tafelaars) bezig om jou wedstrijd te laten plaatsvinden. Zonder scheidsrechters en aanverwante artikelen geen wedstrijden!!! Dus volbreng je taak. Afkopen Ook het fenomeen afkopen is bekend. Je wordt aangeschreven en de planner denkt, een wat oudere samen met een wellicht onervaren scheidsrechter en dan leren we allebei wat. Helaas is de wat oudere blond en koopt zijn taak af met 5 patatjes en twee AA’s (is dat 10 euro?). Gevolg, twee onervaren scheidsrechters, gillende coaches en verdrietige startende scheidsrechters. Mensen, denk toch eens na en probeer niet onder je taak uit te komen door andere mensen op te zadelen met problemen. Gewoon je taak doen!! Muziekje... Geen reacties op mijn muziekescapades, wel gaat het steeds over geld.. Jammer, het liedje van Abba is wellicht oubollig (Money, money, money) maar toch wel leuk. Als je moet fluiten en het afkoopt met bedragen van 5 patatjes en 2 AA-tjes dan is de bijdrage voor 10 biertjes voor prachtige gele shirts toch niet echt veel, ik zou zeggen gewoon twee keer zelf een taak uitvoeren en een kussentje kopen. Tot ziens op de nieuwjaarsreceptie van 4 januari 2001! Paul Schaddé van Dooren Penningmeester


ONTWIKKELING BOUW ONDERHOUD KBM is een toonaangevende bouwonderneming, gevestigd in Katwijk. Met meer dan 50 jaar expertise richten wij ons als familiebedrijf met name op woning- en utiliteitsbouw. Dankzij onze nuchtere kijk op zaken, hoge kwaliteitsstandaard en grote mate van betrokkenheid hebben wij een sterke positie in de markt veroverd. Als KBM verzorgen wij totale bouw- en onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast zijn wij als Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij actief als ontwikkelaar. Dit totaalconcept maakt ons een sterke partner voor een breed scala opdrachtgevers.

W W W. K B M . N L Katwijkse Bouwmaatschappij KBM Scheepmakerstraat 2 Postbus 94, 2220 AB Katwijk Telefoon 071 - 402 92 15 Fax 071 - 402 85 56 E-mail info@kbm.nl Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij Scheepmakerstraat 2 Postbus 94, 2220 AB Katwijk Telefoon 071 - 409 10 40 Fax 071 - 402 85 56 E-mail info@kom.nl


Hoofdsponsor seizoen 2010 - 2011

Rebound januari 2011  

Clubblad basketballvereniging STOL-Grasshoppers

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you