Page 1

De Rebound Clubblad van

Basketballvereniging

STOL-Grasshoppers

Basketballvereniging Grasshoppers Opgericht 21 december 1971 Basketballvereniging voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg e.o.


1

OFFICIEEL ORGAAN VAN STOL -GRASSHOPPERS POSTADRES : POSTBUS 246, 2220 AE KATWIJK EMAIL : BESTUUR@GRASSHOPPERS.NL, INTERNET: WWW.GRASSHOPPERS.NL POSTBANK: 2621151 (t.n.v. Grasshoppers), RABOBANK: 391818104 (t.n.v. penn Grasshoppers) Telefoon Beheerder Sporthal Cleyn Duin: 071 - 4014856 Telefoon Beheerder Boorsmazaal : 071 - 4012004

Zevenendertigste jaargang

(nummer 3)

maart/april 2009

REDACTIE Cobie van der Boon 071 - 4031567 Peter van der Zwart

(e-mail: rebound@grasshoppers.nl) De Hoop 17 2223 BZ Katwijk Poolster 83 2221 NS Katwijk

BESTUUR Voorzitter : (Algemene Zaken) Penningmeester : (Scheidsrechters Zaken) Secretaris : Bestuurslid : (Notulist) Bestuurslid : (P.E.P.Commissie en Rebound) Bestuurslid : (Toernooi Commissie) Bestuurslid : (Technische Commissie)

(e-mail: bestuur@grasshoppers.nl) Dirk Kuijt 071 - 4016149 Duinoord 13 2224 CA Katwijk Paul Schaddé van Dooren 071 - 4028857 Siegenlaan 70 2231 PD Rijnsburg Bert Schaap 06 - 23965710 Regulus 12 2221 MS Katwijk William de Haas 071 - 3618566 Sneeuwgors 1 2201 XW Noordwijk Colinda Nijgh 06 - 23978335 Pioenhof 25 2223 JA Katwijk Jamie Vletter 071 - 4027793 Krab 20 2221 KW Katwijk Elizabeth Vos 071 - 4074288 Wassenaarseweg 42 2223 BL Katwijk

ERE-LID Tjomme van Norden Sr.

29 september 1948 - † 13 mei 2006.

LID VAN VERDIENSTE Peter de Jong 071 - 3618101 Hans Knegt 071 - 4075920 Peter van der Zwart

Koepelweg 28 Pr. Hendrikkade 92 Poolster 83

2202 AL Noordwijk 2225 HP Katwijk 2221 NS Katwijk

VERTROUWENSPERSOON John Spaan 06 - 13727089 Jamie Vletter 06 - 14268558

Castor 37 Krab 20

2221 ML Katwijk 2221 KW Katwijk-

TECHNISCHE COMMISSIE Anja Kuyt 071 - 4034961 Ria Bröring 071 - 3613542 Elizabeth Vos 071 - 4074288 Floor Kuyt 071 - 4034961 Talia Versteeg Rob van der Boon 071 - 4031567

(e-mail: ruud_liz.vos@wanadoo.nl) Saturnus 6 2221 JC Katwijk Hoogwakerbosstraat 21 2202 ST Noordwijk Wassenaarseweg 42 2223 BL Katwijk Saturnus 6 2221 JC Katwijk Dahliastraat 20c 2223 HK Katwijk De Hoop 17 2223 BZ Katwijk


2 JEUGD COMMISSIE (e-mail: jeugd.commissie@grasshoppers.nl) COMMISSIE VAN BEROEP (e-mail: commissie.van.beroep@grasshoppers.nl) Leny Wouters (Voorzitter) 071 - 4030107 Lombardstraat3 2223 TC Katwijk Peter van der Zwart Poolster 83 2221 NS Katwijk Ada Guyt 071 - 4035358 Capella 31 2221 HC Katwijk Ina van Scheppingen 071 - 4030826 Vloedstroom 47 2221 WE Katwijk Irma de Jong 071 - 4015513 Zonnebloemstraat 32 2223 VC Katwijk Aad Wouters 071 - 4030107 Lombardstraat 3 2223 TC Katwijk KAS COMMISSIE Marco van der Mey 06 - 10701317 (Voorzitter) Peter van der Zwart (Lid) (Reserve-lid) P.E.P. COMMISSIE Jonathan Barnhoorn (Voor­zitter) Peter Feyaerts Anne-Marie Nijgh Miranda Harteveld Matthijs Reitsema Colinda Nijgh

(e-mail: kas.commissie@grasshoppers.nl) Tolhuisstraat 15 2223 GB Katwijk Poolster 83

2221 NS Katwijk

VACATURE

071 - 4027438

(e-mail: jonathan@pikzel.nl) Valkenhorst 13 2235 BX Valkenburg

071 - 4073274 071 - 4073820 071 - 8884746 071 - 8884746 06 - 23978335

Bijdorpstraat 18 Remisestraat 54 Prairievalk 7 Prairievalk 7 Pioenhof 25

COMMISSIE VERENIGINGSRUIMTE Arie Zwaan 071 - 4014587 (Voorzitter) Dirk van den Oever 071 - 4020177 Jan van Maanen 071 - 4080051 Paul Schaddé van Dooren 071 - 4028857 John Spaan 06 - 13727089 Tineke Zuijderduijn 071 - 4078846

2223 ES Katwijk 2225 JK Katwijk 2235 DR Valkenburg 2235 DR Valkenburg 2223 JA Katwijk

(e-mail: ariezwaan@wanadoo.nl) Nassaudreef 49 2224 AL Katwijk Saturnus 21 Waterbospark 88 Siegenlaan 70 Castor 37 Paul Krugerstraat 37

2221 JB Katwijk 2231 JZ Rijnsburg 2231 PD Rijnsburg 2221 ML Katwijk 2225 ZJ Katwijk

COMMISSIE P.R. & SPONSORING (e-mail: public.relations@grasshoppers.nl) Chris Warmenhoven 071 - 4034585 Rijnstraat 8 2223 EE Katwijk (Voorzitter) Jaap Jonker 071 - 4075532 Parnassia 2 2224 DC Katwijk Cees Versteeg 071 - 4030156 Schutterswei 47 2223 TT Katwijk Kees Ouwehand 071 - 4027308 Kerkstraat 32 a 2223 AL Katwijk Dirk Kuijt 071 - 4016149 Duinoord 13 2224 CA Katwijk TOERNOOI COMMISSIE (e-mail: toernooi.commissie@grasshoppers.nl) Piet Hein Kanbier 071 - 4077593 Middenweg 23 2235 PB Valkenburg (Voorzitter) Elly van der Plas 071 - 4072168 Pr. Margrietlaan 44 b 2224 XD Katwijk Coby van der Boon 071 - 4031567 De Hoop 17 2223 BZ Katwijk Irma de Jong 071 - 4015513 Zonnebloemstraat 32 2223 VC Katwijk Jamie Vletter 06 - 14268558 Krab 20 2221 KW Katwijk WEDSTRIJDSECRETARIS (e-mail: wedstrijdsecretaris@grasshoppers.nl) Peter van der Zwart Poolster 83 2221 NS Katwijk


Wie helpt ons dit lege advertentievlak te vullen Weet je een potentiĂŤle sponsor? BEL ons!!! Werkgroep Pr & Sponsoring Chris Warmenhoven: 40 345 85 Jaap Jonker: 40 755 32


5

INHOUD VOORWOORD VAN DE VOORZITTER DE AGENDA VAN HET BESTUUR VAN DE VERTROUWENSCOMMISSIE VAN DE SECRETARIS VAN DE LEDENADMINISTRATIE BARDIENST TRAININGSSCHEMA 2008-2009 DE ACTIVITEITEN AGENDA DE SCHEIDSRECHTERS PAGINA UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING FOTO’S OPENINGS FEEST COLUMN: DICK VAN DER PLAS IK GEEF DE PEN DOOR AAN.......... EVEN AANDACHT VOOR HET VOLGENDE BELANGRIJK!!!! DE JARIGEN SUDOKU GEEN TRAINING FOTO’S OPENINGS FEEST DE JEUGD PAGINA (‘S) FOTO’S VERVOERSSCHEMA BUSJE WEDSTRIJD AGENDA WEDSTRIJD TAKEN NAWOORD VAN DE PENNINGMEESTER

KOPY VOOR DE VOLGENDE REBOUND (MEI 2009) INLEVEREN UITERLIJK OP ZATERDAG 18 APRIL 2009


6

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Opening De Bucket. Wat een geweldige happening op 20 en 21 februari in Cleijn Duin. Het ligt alweer een tijdje achter ons, maar ik ervaar de positieve uitwerking ervan nog steeds. Zowel bij mezelf als bij anderen. Voor mij was de optocht van de jeugdleden het hoogtepunt. Maar ook de clinics voor de jeugd en wedstrijden van de oud heren en dames waren erg leuk. De werkgroep openingsfeest heeft een fantastisch feest georganiseerd. Petje af en hartelijk bedankt daarvoor. (Op weg naar het volgende feest (?)). Mutatie bestuur Colinda heeft te kennen gegeven het bestuur te gaan verlaten per 31 maart. Zoals velen weten is Colinda de trotse moeder geworden van een gezonde kleine. De combinatie van haar moederschap en werken maakt dat het meebesturen van de vereniging op dit ogenblik niet meer past. Colinda heeft zich in de afgelopen jaren altijd loyaal en actief ingezet voor de vereniging. Namens het gehele bestuur en namens Paul in het bijzonder willen we haar daarvoor hartelijk bedanken. We wensen haar veel geluk en voorspoed. Commissie voorzitters beraad Het eerste overleg tussen de commissievoorzitters heeft plaatsgevonden. Het was een plezierige bijeenkomst waar op informele wijze informatie tussen de commissies werd uitgewisseld. Ik vond het opvallend hoeveel informatie werd uitgewisseld, en het directe positieve effect daarvan. We denken vaak dat “de anderen� wel weten waar we mee bezig zijn. In praktijk blijkt dat lang niet altijd het geval, waardoor onbegrip en teleurstelling ontstaat zonder dat er reden of aanleiding voor is. Op naar het volgende voorzitters overleg. Bolwerk beraad. De voorzitters van BS Leiden (en stichting ZZ Leiden), MSV, De Jump, Forwodians en STOLGrasshoppers hebben gezamelijk gewerkt aan het verstevigen van het bolwerk convenant. Naast de waarschijnlijke uitbreiding met de Forwodians uit Voorhout is vooral het centraal stellen van talentontwikkeling en verantwoord sporten een regelmatig terugkerend onderwerp geweest Het resultaat is steeds getoetst door de TC`s van de verenigingen en de verwachting is dat we de samenwerking kunnen verstevigen. Een belangrijk aspect in de samenwerking is dat we de talenten van al de verenigingen de optimale omstandigheden bieden om hun talent te ontwikkelen. Wordt vervolgd. Nieuwe vrijwilligers Het wedstrijdsecratariaat is versterkt met Andre Hoek. Samen met Peter is Andre de verdeling van het werk aan het inrichten. We zijn als bestuur bijzonder blij dat Andre zich wil inzetten voor het wedstrijd secretariaat. Het was hoognodig om Peter te ontlasten. Er was gewoon teveel werk voor een persoon.


7 Jullie gaan het ongetwijfeld merken. Het bestuur zal op de voorjaars ALV , John Spaan voordragen voor de vrijgekomen bestuurplek. Gelukkig melden zich steeds weer nieuwe deskundige vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan de vereniging niet functioneren. Er zijn nog meer nieuwe vrijwilligers en commissieleden te verwelkomen. De berichtgeving is echter aan de betreffende commissies. Het betekent dat het actief en persoonlijk werven werkt en we hebben nog steeds vrijwilligers nodig ! Meld U aan ! Veel basketbal plezier DIRK KUIJT, VOORZITTER

DE AGENDA VAN HET BESTUUR Het bestuur heeft haar eerstvolgende vergaderingen gepland op de onder­staande data (onder voorbehoud). Schriftelijke vragen van Leden, voorstellen van Commis­sies, Werkgroepen, e.d. zullen in behandeling worden genomen op de eerstvolgende vergadering na ont­vangst van de desbetreffende brieven en/of stukken. • dinsdag 31 maart • dinsdag 21 april • dinsdag 19 mei • dinsdag 16 juni • dinsdag 21 juli • dinsdag 18 augustus • dinsdag 15 september • dinsdag 20 oktober • dinsdag 17 november • dinsdag 15 december

: Algemene Leden Vergadering : Bestuursvergadering : Bestuursvergadering : Bestuursvergadering : Bestuursvergadering : Bestuursvergadering : Bestuursvergadering : Bestuursvergadering : Bestuursvergadering : Bestuursvergadering


8

VAN DE VERTROUWENSCOMMISSIE Sinds een jaar heeft de vereniging gemeend het wenselijk te achten een vertrouwenscommissie aan te stellen die in geval van problemen objectief naar de kwestie kan kijken om zodoende een passende en bevredigende oplossing te zoeken. Bij het voorleggen van een probleem aan de vertrouwenscommissie, blijft uiteraard de anonimiteit van diegene die het probleem aan de orde stelt gewaarborgd, tenzij dit door de betreffende persoon anders wordt aangegeven. Alle leden van basketballvereniging STOL-Grasshoppers moeten zich veilig en vertrouwd voelen in hun omgeving. Toch kunnen er wel eens vervelende kwesties ontstaan, zoals pesten door teamleden, zich geïsoleerd voelen door het team of coach, intimidatie of anderzijds. Daarom is het goed te weten dat STOL-Grasshoppers een vertrouwenscommissie heeft die dit zal behandelen. Wanneer je dergelijk probleem wilt voorleggen, kun je contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen. Dit kun je doen door telefonisch contact op te nemen, of het schriftelijk per mail voorleggen. Zij zullen dan alle inspanningen verrichten om deze wellicht vervelende kwestie uit de wereld te helpen. Uiteraard blijft de kwestie vertrouwelijk! De commissie bestaat uit:   John Spaan      tel: 06-1372 7089          john.spaan@casema.nl Jamie Vletter  tel: 06-1426 8558          jamievletter@hotmail.com   Uiteraard hopen wij dat je de commissie niet nodig hebt, maar mocht dit zo zijn schroom dan niet om contact op te nemen.   Met vriendelijke groet, Namens basketballvereniging STOL Grasshoppers,   JOHN SPAAN EN JAMIE VLETTER.

________________________________ _______ ________________________________


9

VAN DE SECRETARIS Druk, druk en nog eens druk!!!!! Tijdens de week van de opening van de kantine realiseerde ik mij, dat ik die week iedere avond wel in Cleyn Duin was te vinden. Training geven aan DS2, bestuursvergaderingen en de natuurlijk de opening van de kantine met bijbehorende activiteiten. In deze week viel het mij erg op dat ik toch wel heel vaak met dezelfde mensen in gesprek ben, over het reilen en zeilen binnen de vereniging. Ik blijf daarom maar roepen dat er nooit genoeg behoefte is aan nieuwe en meer vrijwilligers voor de vereniging!!! Na mijn eerste bijdrage aan de Rebound werd ik de zaterdag daarna direct aangesproken, op mijn opmerking over een tekort aan mensen bij de technische commissie. Dat was inmiddels opgelost, bij de ALV meer hierover. Bij deze dus even mijn excuses. Vorige week is er een werkgroep geactiveerd voor het maken van een nieuwe website voor de vereniging. Er is al een vraag uitgegaan naar alle commissies, wat zij graag in de website terug willen zien komen. Leden die niet vertegenwoordigd zijn in een commissies kunnen natuurlijk ook hun bijdrage leveren, zodat de werkgroep hier mee aan de slag kan. Met vriendelijke groet,

Bert Schaap

VAN DE LEDENADMINISTRATIE Aangemeld als lid (30-10-2008 t/m 16-01-2009): NAAM: ADRES: PLAATS: TEAM: NR: Marc de Vries Tramstraat 46 Katwijk BGJ NS Jasmijn Aandewiel Tweelingen 12 Katwijk BGM NS Jonas van der Schaaf Koninginneweg 10 Katwijk J01 NS Suad Bulle Reijgersberglaan 25 Katwijk BGM NS Melissa Scheepmaker Loogkruid 19 Katwijk BGM NS Rianne de Jong Paul Krugerstraat 44Katwijk BGM NS Neline de Bruin J.W. Frisodreef 120 Katwijk BGM NS Bertiene Buckert W. Sluiterstraat 2 Katwijk BGM NS Telma Grabel Treubstraat 46 Katwijk BGM NS Shirtnummers voor nieuwe leden worden uitgegeven door Peter van der Zwart; telefoon: 071 - 4023052. Afgemeld als lid: Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende seizoen, kan alleen SCHRIFTELIJK gebeuren, voor het einde van het lopende seizoen, via de LedenAdministratie; Poolster 83 te Katwijk.


10

BARDIENST BARDIENST laatste week februari en maart 2009 maandag 23 maart 30 maart 6 april 13 april 20 april

16.00-18.45 18.45-21.30 Ada Hortensius - 8884192 Elly vd Plas - 4072168 Anja den Hollander-4016485 Huig den Hollander-4016485 Petra v.d.Plas - 4026599 Jeanet van Duijn - 4015451 Geen trainingen Geen trainingen Ada Hortensius - 8884192 Elly vd Plas - 4072168

21.30-eind Bert Schaap 06 23965710 zie boven Geen trainingen Bert Schaap

woensdag 25 maart 1 april 8 april 15 april 22 april

17.00-19.30 Helene Kanbier - 4077593 Dick v.d.Plas - 4028098 Marjan Peeman - 4035450 Barbara Versteeg - 4030156 Helene Kanbier - 4077593

donderdag 26 maart 2 april 9 april 16 april 23 april

16.00-18.45 18.45-21.30 Sandra Aandewiel - 8884151 Jan Messemaker - 4073119 Marrie van Duijn - 4017285 Anton Nijgh - 4072133 Joke van Beelen-06 24606014 Wilma Imthorn - 4033216 Tineke Zuijderduin-4078846 Ada Guyt - 4035358 Sandra Aandewiel - 8884151 Jan Messemaker - 4073119

21.30-eind Heren N.S Heren N.S Heren N.S Heren N.S Heren N.S

vrijdag 27 maart 3 april 10 april 17 april 24 april

16.30-19.00 Jan Hoek - 4024842 Jan Hoek - 4024842 Geen trainingen Jan Hoek - 4024842 Jan Hoek - 4024842

21.30-eind wedstrijden wedstrijden

19.30-22.00 Greet v.d. Bent - 4032135 Arie Zwaan - 4014587 Gerard de Jong - 4026571 Dirk v.d.Oever - 4020177 Greet v.d.Bent - 4032135

19.00-21.30 Cora Spaan - 4034872 Jacquelinev.d.Oever-4020177 Geen training Wil Zwaan - 4014587 Cora Spaan - 4034872

wedstrijden wedstrijden


13

TRAININGSSCHEMA 2008/2009 UITLEG VELD NRS: VELD 1 = HALF COURT VELD BIJ DE BEHEERDERS RUIMTE VELD 2= HALF COURT VELD BIJ DE VERENIGINGS RUIMTE VELD 3= QUART COURT VELD BIJ DE VERENIGINGS RUIMTE VELD 4= QUART COURT VELD NAAST VELD 3 CP= CONTACT PERSOON MAANDAG Sporthal Cleyn Duin 16.00-17.15

VELD

TEAM

COACH/TRAINER/CP

1 3 4

M21 J21 J22

Ada Kraaijenoord/Elizabeth Vos Wim van der Plas/Anton Nijgh Jaap Jonker

17.15-18.30

1 2

M61 M62

Talia Versteeg Jamie Vletter/IJtske van Haaften

18.30-20.00

1 3 4

J81 D01 MSV D01

René Mulder/Pieter Barnhoorn/Ruud Vos Hans Bais Nike Hartlief/Helen Kranstauber

20.00-21.30

1 3 4

HS1 DS1 DS2

Rob van der Boon Martin Moerman Bert Schaap/Jack Smit

21.30-22.45

3 4

DS5 M82+DS

Cobie van der Boon/Corina Spaargaren Wim van der Plas

DINSDAG Andreas College 17.00-18.15 18.15-19.30

VELD

TEAM

COACH/TRAINER/CP

grote zaal grote zaal

J61 H01

Rob van der Boon/Simon Terhorst Jeroen Reitsema/Matthijs Reitsema

WOENSDAG Sporthal Cleyn Duin 17.15-18.30

VELD

TEAM

COACH/TRAINER/CP

1 3 4

M41 M43 M22

Anja Kuyt André Hoek Dicky van Beelen/Cobie van der Boon

18.30-20.00

1 3 4

J41 J42 M21

Pieter Barnhoorn/Floor Kuyt Peter Feyaerts/Arend Jan van Duijn Ada Kraaijenoord/Elizabeth Vos

20.00-22.00

1 3 4

DS1 D01 MSV D01

Martin Moerman Hans Bais Nike Hartlief/Helen Kranstauber


14 Boorsmazaal 17.30-18.45

halve veld

M83

Anne-Marie Nijgh

DONDERDAG Sporthal Cleyn Duin

VELD

TEAM

COACH/TRAINER/CP

16.00-17.15

1 3 4

BG jongens M23 M02

Willem van der Plas Laura van Duijn/Dianne Barnhoorn Mieke Messemaker/Corina Spaargaren

17.15-18.30

1 3 4

J61 M42 J41

Rob van der Boon/Simon Terhorst Karin Kuyt/Ingrid van der Plas Pieter Barnhoorn/Floor Kuyt

18.30-20.00

1 3 4

HS1 G-team M82

Rob van der Boon Gabriëlle Versteeg Wim van der Plas/Ada Hortensius

20.00-21.30

1 3 4

DS1 HS2 HS NS

Martin Moerman Ricardo Vitali (playing coach) Arie Schaddé van Dooren(CP)

21.30-23.00

1 3 4

H01 DS2 DS4

Jeroen Reitsema/Matthijs Reitsema Bert Schaap/Jack Smit Elizabeth Vos (CP)

16.30-18.00

halve veld halve veld

M41 J21

Anja Kuyt Wim van der Plas/Anton Nijgh

18.00-19.30

hele veld

J81

René Mulder/Pieter Barnhoorn/Ruud Vos

19.30-21.00

halve veld halve veld

DS3 MSV D01

Annelies Schaap Nike Hartlief/Helen Kranstauber

VRIJDAG Sporthal Cleyn Duin

VELD

TEAM

COACH/TRAINER/CP

16.45-18.00

1 3 4

BG meisjes J01 M01

Eline Kraaijenoord/Sonja Kuyt Floris de Jong/Dirk Kuyt Jr. Gabriëlle Versteeg

18.00-19.15

1 3 4

J82 M61 M63

Martin Chen/Peter van Duyvenbode Talia Versteeg Anita de Jager/Colina Nijgh

19.15-20.45

1 2

J62 D01

Rick Freke Hans Bais

Boorsmazaal


15

DE ACTIVITEITEN-AGENDA DATUM: 27-03-2009 28-03-2009 28-03-2009 29-03-2009 31-03-2009

OMSCHRIJVING: PLAATS: Inzameling Oud Papier (vanaf ± 11.00 uur) sporthal Cleyn Duin Inzameling Oud Papier (tot ± 11.30 uur) sporthal Cleyn Duin N.B.B.-Bekerfinale’s ????? N.B.B.-Bekerfinale’s ????? Algemene Leden Vergadering Verenigings Ruimte sporthal Cleyn Duin

04-04-2009 05-04-2009 05-04-2009 06-04-2009 09-04-2009 15-04-2009 16-04-2009 18-04-2009 20-04-2009 21-04-2009 22-04-2009 23-04-2009 24-04-2009 24-04-2009 24-04-2009 25-04-2009 25-04-2009 25-04-2009 25-04-2009 26-04-2009 26-04-2009 27-04-2009

“Uitbetaal-Zaterdag” (van 11.00 t/m 13.00 uur)Ver.Ruimte sporthal Cleyn Duin Dames- en Heren All Star Gala ????? FEB All Star Gala ????? Vergadering Jeugd Commissie (19.30 uur)VergaderRuimte sporthal Cleyn Duin Bijzondere Algemene Leden Vergadering Rayon West Nieuwegein VoorzittersBeraad Rayon West Capelle a/d IJssel WedstrijdsecretarissenOverleg Rayon West Nieuwegein Deadline inleveren copy Rebound Mei 2009rebound@grasshoppers.nl/Copybus Bestuursvergadering Rayon West ????? Bestuursvergadering Vergader Ruimte sporthal Cleyn Duin WedstrijdsecretarissenOverleg Rayon West Capelle a/d IJssel VoorzittersBeraad Rayon West Nieuwegein Inzameling Oud Papier (vanaf ± 11.00 uur) sporthal Cleyn Duin 1e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie Seizoen 2008/2009 Halve Finale Nederlands Kampioenschap (Final Four) Meisjes Under 20 1e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie Seizoen 2008/2009 1e Halve Finale Nederlands Kampioenschap (Final Four) Meisjes Under 20 Rayon West Little Wizards Tournament voor Under 8 en Under 10 Inzameling Oud Papier (tot ± 11.30 uur) sporthal Cleyn Duin 1e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie Seizoen 2008/2009 2e Halve Finale Nederlands Kampioenschap (Final Four) Meisjes Under 20 Start Play Off’s Dames Ere-Divisie (Kwart-Finale)

05-05-2009 08-05-2009 08-05-2009 09-05-2009 09-05-2009 10-05-2009 15-05-2009 16-05-2009 16-05-2009 16-05-2009 17-05-2009 19-05-2009 21-05-2009 23-05-2009 23-05-2009 23-05-2009

Start Play Off’s Dames Ere-Divisie (Halve-Finale) JeugdFilmAvond (18.30 uur t/m 22.00 uur)Ver.Ruimte sporthal Cleyn Duin 2e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie Seizoen 2008/2009 2e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie Seizoen 2008/2009 1e Halve Finale NK Ere-Divisie U16 - U18 ????? 2e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie Seizoen 2008/2009 Finales Play Off’s Rayon-Competitie Dudok Arena, Hilversum 2e Halve Finale NK Ere-Divisie U16 - U18 ????? Start Play Off’s Dames Ere-Divisie (Finale) Finales Play Off’s Rayon-Competitie Dudok Arena,Hilversum Finales Play Off’s Rayon-Competitie Dudok Arena,Hilversum Bestuursvergadering VergaderRuimte sporthal Cleyn Duin NK Meisjes Under 18 (Dag 1) Rayon Noord Nederlands Kampioenschap Under 12 (Dag 1) ????? NK Meisjes Under18 (Dag 2) Rayon Noord Finale NK Ere-Divisie U16 - U18 - U20 Topsport C.Almere


16 24-05-2009 25-05-2009 28-05-2009 29-05-2009 29-05-2009 29-05-2009 30-05-2009 30-05-2009 30-05-2009

Finale NK Ere-Divisie U16 - U18 - U20 Bestuursvergadering Rayon West Laatste training seizoen 2008/2009 Inzameling Oud Papier (vanaf ± 11.00 uur) Laatste training seizoen 2008/2009 Laatste training seizoen 2008/2009 Einde Seizoen 2008/2009 Inzameling Oud Papier (tot ± 11.30 uur) Nederlands Kampioenschap Under 14 (Dag 1)

Topsport C.Almere ????? Boorsmazaal sporthal Cleyn Duin sporth.Cleyn Duin sporth.Cleyn Duin

05-06-2009 05-06-2009 06-06-2009 06-06-2009 07-06-2009 13-06-2009 15-06-2009 16-06-2009 20-06-2009 20-06-2009 20-06-2009 21-06-2009 21-06-2009 21-06-2009 26-06-2009 27-06-2009 27-06-2009 ??-06-2009

Algemene Leden Vergadering Rayon West Nieuwegein Beslissingswedstr.kampioenschap Regio-en(lagere)Rayon-competitie’s ????? Beslissingswedstr.kampioenschap Regio-en(lagere)Rayon-competitie’s ????? Nederlands Kampioenschap Under 12 (Dag 2) ????? Beslissingswedstr.kampioenschap Regio-en(lagere)Rayon-competitie’s ????? Nederlands Kampioenschap Under 14 (Dag 2) ????? Bestuursvergadering Rayon West ????? Bestuursvergadering Vergader Ruimte sporthal Cleyn Duin NK Meisjes Under 18 (Finale-Dag) TopSp.Centr.Almere NK Under 12 (Finale-Dag) TopSp.Centr. Almere NK Under 14 (Finale-Dag) TopSp.Centr. Almere NK Meisjes Under 18 (Finale-Dag) TopSp.Centr.Almere NK Under 12 (Finale-Dag) TopSp.Centr. Almere NK Under 14 (Finale-Dag) TopSp.Centr.Almere Inzameling Oud Papier (vanaf ± 11.00 uur) sporthal Cleyn Duin Inzameling Oud Papier (tot ± 11.30 uur) sporthal Cleyn Duin RaboBank Eind-Toernooi 2009 (±10.00 t/m 19.00 uur) sporthal Cleyn Duin Rabobank Eind Feest 2009 Verenigings Ruimte sporthal Cleyn Duin

03-07-2009 04-07-2009 19-07-2009 21-07-2009 26-07-2009 31-07-2009 ??-??-2009

STOL-GrasshoppersNight 2009 STOL-GrasshoppersNight 2009 Start N.B.B. BasketballCamp 1 (vanaf 17 jaar) Bestuursvergadering VergaderRuimte Start N.B.B. BasketballCamp 2 (14 t/m 17 jaar) Inzameling Oud Papier (vanaf ± 11.00 uur) Start N.B.B. BasketballCamp 3 (Rolstoel)

sporthal Cleyn Duin sporthal Cleyn Duin Stayokay hostel, Elst sporthal Cleyn Duin Stayokay hostel, Elst sporthal Cleyn Duin Stayokay hostel, Elst

01-08-2009 03-08-2009 09-08-2009 18-08-2009 24-08-2009 28-08-2009 29-08-2009

Inzameling Oud Papier (tot ± 11.30 uur) Start N.B.B. BasketballCamp 4 (8 t/m 12 jaar) Start N.B.B. BasketballCamp 5 (12 t/m 15 jaar) Bestuursvergadering VergaderRuimte Bestuursvergadering Rayon West Inzameling Oud Papier (vanaf ± 11.00 uur) Inzameling Oud Papier (tot ± 11.30 uur)

sporthal Cleyn Duin Stayokay hostel, Elst Stayokay hostel, Elst sporthal Cleyn Duin ????? sporthal Cleyn Duin sporthal Cleyn Duin

15-09-2009 25-09-2009 26-09-2009

Bestuursvergadering Vergader Ruimte sporthal Cleyn Duin Inzameling Oud Papier (vanaf ± 11.00 uur) sporthal Cleyn Duin Inzameling Oud Papier (tot ± 11.30 uur) sporthal Cleyn Duin

20-10-2009 30-10-2009 31-10-2009

Bestuursvergadering Vergader Ruimte sporthal Cleyn Duin Inzameling Oud Papier (vanaf ± 11.00 uur) sporthal Cleyn Duin Inzameling Oud Papier (tot ± 11.30 uur) sporthal Cleyn Duin

sporthal Cleyn Duin ?????


17

DE SCHEIDSRECHTERS PAGINA Jeugd/senioren Zo maar wat zaken die opvallen: De veldverdeling Sommige scheidsrechters lopen een halve marathon langs de zijlijnen. Anderen zijn lui en fluiten rustig bij de jurytafel voor een fout onder het bord. Een goede veldverdeling tussen de 2 scheidsrechters lost veel op. Als een ploeg op de aanvalshelft is het volgende: Een scheidsrechter (lead) staat op de achterlijn en houdt ook de zijlijn in de gaten. Hij beweegt op de achterlijn. De andere scheids (trailer) staat op zijlijn (tussen vrije worp hoogte en middellijn) en kijkt ook naar het terugspelen. De lead kijkt naar fouten in de bucket en de trailer volgt de spelers met de bal buiten de bucket. Als het spel wisselt dan wordt de trailer de lead en andersom. Volgende keer wat meer uitleg met tekeningen. Vrije worp Als de bal bij de laatste vrije worp de ring niet raakt maar wel het bord of bij een airbal, dan wordt de bal aan de zijlijn ingenomen ter hoogte van de vrije worplijn Charge Als een aanvaller de 2e stap van een 2 tellenritme heeft gemaakt mag de verdediger niet meer instappen om een charge uit te lokken. De aanvaller kan immers niet meer uitwijken. Loopfouten Legio loopfouten worden niet gefloten. Met name belangrijk bij start van een dribbel. Eerst de dribbel met de bal dan de pivotvoet Als je niet fluit heeft de aanvaller te veel voordeel. Als een speler tot stilstand komt na een 2 tellenritme mag hij opspringen voor een schot maar niet nog 1 of 2 extra stappen nemen. Speciaal voor centers van belang. Tot slot nog wat aanwijzingen van de laatste rayon scheidsrechterstage: Organisatorische aspecten • De jury dient beschikbaar te zijn voor eventuele instructie door de scheidsrechters. De scheidsrechters zullen niet eerder met de line-up starten dan nadat de jury aanwezig en geïnstrueerd is. • De line-up dient 6 minuten voor aanvang te geschieden. • Eén van de juryleden geeft aan de scheidsrechters aan dat het spel hervat kan worden. De scheidsrechter, die de bal afgeeft zal dit controleren, en pas dan de bal afgeven. Reden hiervoor: time-outs en wissels kunnen tot aan moment van afgeven van de bal worden aangevraagd, de jury kan dit helder horen/zien en dus de scheidsrechter informeren. Daarnaast wordt de jury dan niet meer verrast dat het spel hervat is, en kan alles goed genoteerd worden. Wanneer een speler/speelsters bij herhaling zijn/haar shirt uit de broek haalt kan er een technische fout voor gegeven worden. Indien de scheidsrechter een waarschuwing geeft aan de speler en vervolgens deze waarschuwing herhaalt voor de coach dan wordt het hele team geacht gewaarschuwd te zijn.


18

Handchecking in alle klasses tot en met U20 Face-to-face verdediging Als twee handen van de verdediger op lichaam van de aanvaller zijn >>> dan direct persoonlijke fout. Als één hand van de verdediger continu op lichaam van de aanvaller blijft >>> dan direct persoonlijke fout. Als één hand of gebogen hand per ongeluk of incidenteel op lichaam van de aanvaller komt >>> voordeel/nadeel afwegen. Als aanvaller met eerste been voorbij de verdediger is + hand/arm komt dan op lichaam aanvaller >>> persoonlijke fout Aanvaller met rug naar de verdediger 1 gebogen arm op de rug van de aanvaller die met rug naar verdediger staat >>> is toegestaan, mits niet gebruikt om aanvaller uit positie te duwen (alleen beschermend). Twee armen op rug van de aanvaller >>> direct persoonlijke fout Mijn laatste oproep is om bij alle wedstrijden gebruik te maken van de electronische tafelscoreborden. Deze zijn zeer eenvoudig te bedienen en geven aan publiek, spelers en coaches veel betere informatie dan de slecht leesbare handmatige scoreborden. Bij de laatste wedstrijd van HS2 is dat getest en de jeugdige juryleden hadden daar geen enkele moeite mee André Hoek


19

Algemene Leden Vergadering STOL-Grasshoppers Hierbij nodigt het bestuur alle leden van Basketballvereniging STOL-Grasshoppers uit voor de Algemene Leden Vergadering die gehouden wordt op: dinsdag 31 maart 2009 in de Bucket aanvang 20:00 uur Ouders van jeugdleden zijn als belangstellende toehoorders ook van harte welkom.


20

Foto’s openings feest


ANNASTRAAT 29 - 2225 NR KATWIJK AAN ZEE TEL.: 071 - 407 23 43 - FAX: 071 - 407 58 37 MOBIELE TEL.: 06 - 53 67 62 92 - INFO@VARKEVISSER.NL


23

VANUIT DE DEFENCE Mijmeringen van een basketbalouder Schuim Ik doe niks en ik doe niks Ik hang alleen maar rond Kijk es door de ramen En ik krab wat aan mijn kont Zo bracht ik de afgelopen jaren mijn maandelijkse bardienst op de late woensdagmiddag door. Popgroep De Dijk heeft er nog een liedje van gemaakt. Maar tegenwoordig heb ik een vast werkje, als de clientèle mij weer eens in de steek laat: ik maak de roosters in de afzuigkap boven de frituurpannen schoon. Niet dat ik uitzonderlijk gekwalificeerd ben voor deze werkzaamheden. De voornaamste reden is dat ik er zonder trapje bij kan. De eerste keer dat ik de roosters één voor één in de professionele vaatwasser deed, kwamen ze er blinkend schoon uit. The Bucket had nog niet eens een naam, er werden nog geen competitiewedstrijden gespeeld en de frituurpannen werden alleen nog gebruikt om bitterballen te bakken voor uitputtende bestuursvergaderingen. Ook de tweede keer dat ik mijn werkje uitvoerde, kon je je na afloop spiegelen in de roosters. Maar na een paar maanden van vette happen kwam het geribbelde aluminium opeens veel minder spic en span uit de vaatwasser. Als ik mijn vingers er overheen haalde, leken ze vol vloeibaar kaarsvet te zitten. Ook na een tweede en zelfs een derde keer voorspoelen en het afwerken van een volledig wasprogramma, waren ze er niet veel beter aan toe. Tijd voor drastische maatregelen. Hoewel mij bij de instructies is uitgelegd dat de machine via een pompje zelf voor de toevoer van zeepsop zorgt, kan de hoeveelheid ontvetter mijns inziens wel wat worden opgevoerd. Uit het arsenaal flesjes op het aanrecht vis ik de glazenreiniger, spuit met krachtige hand een flinke hoeveelheid in het troebele zeepsop van de vaatwasser en keer tevreden terug naar de bar om me de les te laten lezen door een clubje vaste innemers dat bij elke bestelling wel wat op me aan te merken heeft (’Nee, niet die kleine kopjes, die zijn voor de espresso’; ’Voor cappuccino kun je beter die witte pakken, daar gaat meer in’; ’De thee graag in een glas’) en lastige klanten als Peter de Zwart (’Heb je een krat bier voor me, ik heb een weddenschap verloren. Nee, die haal ik niet bij de Digros, dit is beter voor de verenigingskas’). Terwijl ik worstel met de kassa om 24 x 1,35 euro aan te slaan, ontsteekt het barvolk achter me in een hysterische lachbui. ’Je mag wel even in de keuken gaan kijken, want volgens ons is de vaatwasser op hol geslagen.’ Nee, ik maak dit stukje verder niet af . Maar als er binnenkort een schuimfeestje in De Bucket moet worden gegeven, heb ik nog wel een recept. DICK VAN DER PLAS

C O L U M N


24

IK GEEF DE PEN DOOR AAN.... ………….Hans Bais, trainer/coach van MU20.

Hans is druk bezig met zijn bijdrage voor de Rebound .............................................................................. nog even geduld!


25

Even aandacht voor het volgende De laatste 2 keer begon de Eredivisie wedstrijd van dames 1 ruim een half uur te laat en het is aan de coulance van de tegenpartij en scheidsrechters te danken dat er gespeeld kan en mag worden want officieel moet een wedstrijd 30 minuten na de geplande aanvangstijd beginnen. Reden dat we te laat beginnen is dat de wedstrijden die voor de wedstrijd van dames 1 zijn gepland soms uitlopen, dat kan gebeuren maar dan moet de zaal nog omgebouwd worden naar centercourt en dat kost tijd. Als regelmatig bezoeker van de Grasshoppers site lees ik altijd dat we TROTS zijn op ons nieuwe onderkomen maar volgens mij moet het woord trots vervangen worden door lekker makkelijk. Het is niet zo netjes als een team klaar is met hun wedstrijd en ze lopen zo bij de spelersbank vandaan. Er moeten banken, baskets en tafels verplaatst worden en met enkele uitzondering is er niemand die de handen uit de mouwen steekt,wel krijg ik advies om minder zwaar te tillen en aan mijn rug te denken (bedankt voor dat advies). In mijn beleving betekent TROTS dat je ergens heel blij mee bent en dat je dat ook uitstraalt, maar zoals ik het ervaar betekent trots voor de meeste, ik heb gespeeld of gecoached dus hoef ik niets meer te doen en als supporter ben ik te trots om te vragen of ik ergens mee kan helpen. Op deze manier krijgt het woord TROTS een hele negatieve klank terwijl het toch echt heel positief zou moeten zijn . Martin Moerman ( coach Dames 1 Stol-Grasshoppers )


26

BELANGRIJK!!!! Voor alle trainers,trainsters,spelers, speelsters, ouders en andere betrokkenen. In het kader van een goede samenwerking zijn in onderling overleg een aantal regels afgesproken, die de werksfeer tussen alle partijen zo goed mogelijk moet houden. BALLEN Sinds kort beschikken we over 7 ballenkarren(2 heren, 2 dames en 3 mini) Elke trainer is verantwoordelijk voor de ballen die op zijn/haar training worden gebruikt -voor de training juiste ballenkar pakken -na de training ballen terug in kar en terugbrengen naar de opslagruimte of overdragen aan de volgende trainer of trainster -op zaterdag alleen ballen pakken die per veld nodig zijn. Na de wedstrijd zorgt de coach ervoor dat dezelfde hoeveelheid ballen wordt teruggebracht of overgedragen. -geen nieuwe ballen mee naar uitwedstrijden. Binnenkort krijgt ieder team de beschikking over eigen ballen. -als je zelf niet moet trainen s.v.p. geen balletje gaan gooien tijden de training van anderen, tenzij je toestemming hebt van de trainer/ster. Ook niet dribbelen in het middenveld. Het is vaak druk genoeg! -geen ballen meenemen in de kleedkamer of naar de kantine!

ZATERDAG -om het omkleden in toiletten te voorkomen kunnen teams vanaf 9.45 uur gebruik maken van een dames en een heren kleedkamer. -voor 10 uur a.u.b. niet in de zaal komen. Dit i.v.m. privacy van het G-tennis en het ombouwen van de zaal. Coaches worden dringend verzocht hier toezicht op te houden en de coach van de tegenpartij hier over in te lichten. SCHOENEN -probeer het lopen met straatschoenen over de houten vloer zoveel mogelijk te voorkomen.Vooral schoenen met hakken kunnen de vloer beschadigen. Spreek elkaar hier op aan! -loop dus zoveel mogelijk over de matten -bij de conciÍrge kun je evt. beschermhoesjes voor je schoenen halen. KLEEDKAMERS -op zaterdag zijn de kleedkamers aan de zaalkant gesloten. Je loopt dan via de zaal door het gangetje naar de kleedkamers en via dezelfde weg weer terug naar de zaal -door de week is de zaaldeur gesloten, zijn de kleedkamers via de deur in de gang te bereiken en zijn de kleedkamerdeuren naar de zaal gewoon open. -na de training/wedstrijd eerst douchen. Dit geldt v.n.l . voor de teams die het laatst trainen en spelen. We weten dat het aantal douches beperkt is, maar probeer er rekening mee te houden dat de concierges nog moeten schoonmaken voor ze naar huis kunnen. -hou de kleedkamers netjes! Geen deo of haarlak op spiegels en deuren of shampoo op de grond Ruim je rommel op en spreek je teamgenoten hier gerust op aan. ETENSWAREN -geen snacks en/of patat op de tribune. Dit graag in de kantine op eten. -papier, lege pakjes, flesjes en ander afval graag in de aanwezige prullenbakken. Er zijn er genoeg! Laten we met z’n allen proberen deze regels te respecteren en na te komen, zodat kleedkamers netjes blijven, ballen niet verdwijnen als sneeuw voor de zon en we zo, zowel door de week als op zaterdag, een uitstekende sfeer hebben in Cleijn Duin. HARTELIJK DANK VOOR DE MEDEWERKING


27

DE JARIGE STOL-GRASSHOPPERS VAN HARTE GEFELICITEERD!! MEI

APRIL 1 april 2 april 3 april 4 april 5 april 6 april 9 april 11 april 13 april 14 april 15 april 16 april 21 april 22 april 23 april 24 april 26 april 27 april 28 april 29 april 30 april

Janine van Scheppingen Rianne Kraaijenoord Martin Hoekstra Jelle van der Schaaf Iris Terhorst Leonie Boezaard Angela Atteveld Manon de Jong Maria van der Marel Riccardo Vitali Petra de Zwart Kirill Teplov Ron van der Steen Tim de Jong Pieter van der Meij Hans Bais Nelleke van Duijn Dennis Nijgh Rick Freke Mieke Messemaker Nike Hartlief Monique van Ingen Evelien Messemaker Laura van der Meij Naomi Hoogerdijk Corine Haasnoot-v.d. Bent Mirjam de Zwart Rianne de Best Carola de Jong Thom Groenveld Judith Messemaker Lisanne Eveleens Frank Heemskerk Manon Dubbelaar Thomas Mol Eline van Duijvenvoorde Willemijn Aandewiel

2 mei 3 mei 4 mei 5 mei 6 mei 7 mei 10 mei 11 mei 12 mei 13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 18 mei 20 mei 22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 26 mei 27 mei 29 mei 31 mei

Laurens van Baalen Hans Knegt Kees Messemaker Martin Chen Linda van Vliet Annette Klaassen Yvonne Nijgh Jeffrey Schelvis Ria Vletter Sanne Ros Birgitte Neuteboom Bauke van der Boon Bert de Jager Maria Meyvogel Ruben Faria Robin Harteveld Peter van der Zwart Nickolas Sticker Jolijn Hortensius Alfred Marijnus Aad Wouters Liza van Beelen Tjomme van Norden Jr. Jeannette Bergman Rolf Valkema Wesley Groen Laura Zwanenburg RenĂŠ Mulder Jake Prins Kinou Kanbier Eline van Duijn Ruben Jonker Kariene van den Burg Leanne Spaargaren Mitchel van den Berg Marvin Spaan Patrick Kraijenoord Nico Messemaker Ina van Scheppingen Simone Verbeek


Heerenweg 11 • 2222 AM Katwijk • Tel. 071 - 402 8047 www.autobedrijfvandergugten.nl

1

6 9 8

8

5

5 7

4 6

1

6

5

5 7 6 3

5

4 8 9 2

4

8

7

5 8

4

9 2

2 9

8

3 1

4

K I D S S U D O K U

Zonder sponsoring geen extra trainingen Weet je een sponsor? BEL!!! Werkgroep Pr & Sponsoring Chris Warmenhoven: 40 345 85 Jaap Jonker: 40 755 32


S

4 8 7

U D O K U

7 4 8 1 9

7

6 1

1

5 2

9 2

6

3

6 4

8

2 3 6 5

9


31

Géén trainingen seizoen 2008/2009 (Wijzigingen onder voorbehoud!!!) OP ONDERSTAANDE DATA ZIJN ER GÉÉN TRAININGEN BIJ STOL-GRASSHOPPERS (IN SPORTHAL CLEYN DUIN, IN DE BOORSMAZAAL EN/OF IN HET ANDEREAS COLLEGE): DAG: Vrijdag Maandag Donderdag Donderdag Maandag Dinsdag Donderdag

DATUM: 10-4-2009 13-4-2009 30-4-2009 30-4-2009 4-5-2009 5-5-2009 21-5-2009

LOCATIE: OMSCHRIJVING: Sporthal Cleyn Duin Goede Vrijdag 2009 Sporthal Cleyn Duin Tweede Paasdag 2009 Sporthal Cleyn Duin Koninginnedag 2009 Boorsmazaal Koninginnedag 2009 Sporthal Cleyn Duin Dodenherdenking 2009 Andreas College (???) Bevrijdingsdag 2009 Sporthal Cleyn Duin Hemelvaartsdag 2009


32

Foto’s opening FEEST


33

het was nog lang onrustig in de Bucket


34

DE JEUGD-PAGINA(‘S) Voorwoord Ik word “aangemaand” een stukje te leveren voor de Rebound. Het gaat tegenwoordig als een speer. Vorige week hebben we onze eerste activiteit in de nieuwe verenigingsruimte gehad. Een zeer succesvolle Pannenkoeken en Bingoavond. Zo’n 65 kinderen hadden zich opgegeven om mee te doen. En laat dat nu net precies het aantal plekken zijn wat we kwijt konden! Althans, zoveel stoelen hadden we tot onze beschikking. De hele zijkant aan het raam was leeggehaald om voor de kinderen aan de andere kant van de Bucket gezellig bij elkaar te kunnen zitten. Dankzij de vele bakmoeders konden alle kinderen net zoveel pannenkoeken eten als ze zelf wilden. Er schijnen records te zijn gesneuveld! Na het eetfestijn moest er natuurlijk eerst even worden schoongemaakt en leefden de kinderen zich even uit door flink in beweging te zijn tussen zaal en kantine. Intussen werden ook de bingoprijzen en de zeer professionele bingomachine klaargezet. Dankzij de Oranjevereniging in Katwijk a.d.Rijn hoefde er dit keer niet gedraaid te worden aan de bingomolen, maar hoefde Irma alleen maar op het knopje te drukken. Ina riep daarna de nummers ook nog eens om. Het viel niet altijd mee om boven de enthousiaste kinderen uit te komen.Vooral niet toen er een moeilijke bingoconstructie werd bedacht. “Je moest gaan staan en als er een nummer werd opgenoemd gaan zitten. Maar je moest ook bingo roepen als je een postzegel had! “ Menig volwassene snapte er aanvankelijk niets van (toch Gabrielle?) maar na een extra uitleg hadden we het allemaal door. Er waren mooie prijzen te winnen. En door allerlei andere extra spelletjes werd geprobeerd zoveel mogelijk kinderen naar huis te laten gaan met een prijsje. Helaas zal dat niet altijd gelukt zijn. Wel hebben alle kinderen nog een pakje drinken en een zakje chips gekregen. Het was een gezellige avond en weer voor herhaling vatbaar. Filmavond 8 mei. In de vorige Rebound werd de filmavond van 8 mei al aangekondigd. Houden jullie de prikborden en de site van Grasshoppers hiervoor in de gaten want het zou kunnen zijn dat op die avond al Play off wedstrijden gespeeld moeten worden in Cleijn Duin en dan kunnen we geen filmavond houden ( er lopen dan teveel mensen in en uit!) Vooralsnog gaan we ervan uit dat het gewoon doorgaat.


37 Grasshoppersnacht 2009. Op 3 en w 4 juli a.s. is het weer zover. DE GRASSHOPPERSNACHT! Binnenkort komt de aanmeldingsposter op de site en op de prikborden in Cleijn Duin. De Grasshoppersnacht is voor Grasshoppersleden vanaf de Beginnersgroep t/m U14! De kosten bedragen dit jaar 8,50 Aanmelden kan bij de Jeugdcommissie via de link: http://www.grasshoppers.nl/night2009.htm Vol is vol!! Over de manier van betalen zullen we zo snel mogelijk een bericht plaatsen. Er zijn weer een aantal VIPjes geweest. Jammergenoeg hebben we nog geen bijdrage voor de Rebound ontvangen van deze VIPjes. vragen: Vipje van de Week op zaterdag 7 maart 2009 Naam: Rick Holthuis Leeftijd: 11 jaar Team: J22 Trainer/coach: Wim v.d.Plas, Anton Nijgh, Jaap Jonker Hoe lang zit je op basketball: ongeveer 4 jaar Waarom ging je erop: het leek me wel een leuke sport Zit er ook familie van je op: Nee Wat vind je het leukste van basketball: wedstrijden Waar heb je een hekel aan met basketball: niks Waar ben je het beste in met basketball: weet ik niet Wie vind je de beste speler of speelster: Michael Jordan Wat vind je leuk en wat vind je niet leuk bij Grasshoppers: alles is wel leuk Welk Amerikaans team vind je het beste: New Yersey Nets Wat hoop je ooit met basketball te bereiken: dat ik minder snel geblokt word Wat zou je bij Grasshoppers willen veranderen: niks Wat vind je van de verhuizing naar Cleijn Duin: goed, nu woon ik dichterbij Wat vind je van de nieuwe naam voor de kantine en hoe vind je de kantine: leuk vragen: VIPje van de Week op zaterdag 14 maart 2009 Naam: Lisanne Klaassen Leeftijd: 12 Team: u12-1 Trainer trainer/coach: Ada & Elisabeth Hoe lang speel je al basketball: 4 jaar Waarom ging je op basketball: me zus zit er ook op en ik vond het ook wel een leuke sport. Zit er ook familie van je op basketball Ja me zus karina en me nichtjes Manouck, Marielle en Simone en nog 3 neefjes Sem, Jeroen en Dirk. Wat vind je het leukste aan basketball: Alles ! Waar ben je het beste in met basketball: Winnen ! Waar heb je een hekel aan met basketball:Verliezen ! Wie vindt je de beste speler of speelster: iedereen is goed. Wat vind je leuk en wat vind je niet leuk bij Grasshoppers: Ik vind alles leuk. Welk Amerikaans basketballteam vind je het beste: USA Lakers Wat hoop je ooit met basketball te bereiken: Dames 1 Wat zou je willen veranderen bij Grasshoppers: Niks.


38 Wat zou jij een leuk idee vinden om tijdens de komende Grasshoppersnacht te doen: Niet slapen ! Heb jij een goed idee voor een activiteit voor de Grasshoppersjeugd: een vipje Wat vind jij dat er voor de jeugd moet komen in de kantine:het is leuk hoe het nu is er hoeft niet veel aan veranderd te worden. vragen: VIPje van de Week op zaterdag 14 maart 2009 Naam: Anouk Terhorst Leeftijd: 12 jaar Team: M21 Trainer trainer/coach: Ada Kraaijenoord en Elisabeth Vos Hoe lang speel je al basketball: Ongveer 3 jaar Waarom ging je op basketball: Omdat er heel veel van me familie er ook op zaten. Zit er ook familie van je op basketball: Ja ! Wat vind je het leukste aan basketball: Ik vind alles leuk aan basketbal Waar ben je het beste in met basketball:Verdedigen Waar heb je een hekel aan met basketball: Als ik in een wedstrijd van ver af moet schieten en dat het schot dan niet raak is. Wie vindt je de beste speler of speelster: Karin Kuijt Wat vind je leuk en wat vind je niet leuk bij Grasshoppers: Ik vind alles leuk aan basketbal en er ontbreekt niks ! Welk Amerikaans basketballteam vind je het beste: LA - Lakers Wat hoop je ooit met basketball te bereiken: Dames 1 Wat zou je willen veranderen bij Grasshoppers: Niks Wat zou jij een leuk idee vinden om tijdens de komende Grasshoppersnacht te doen: Een speurtocht ! Heb jij een goed idee voor een activiteit voor de Grasshoppersjeugd:Een leuk uitstapje naar een pretpark met het team. Wat vind jij dat er voor de jeugd moet komen in de kantine: Films van beroemde wedstrijden vragen: Vipje van de Week van zaterdag 21 maart 2009 Naam: Bauke v.d. boon. Leeftijd: 10. Team: J u 12 1. Trainer trainer/coach: Wim en Anton. Hoe lang speel je al basketball: 3 half jaar. Waarom ging je op basketball: omdat ik het leuk vond. Zit er ook familie van je op basketball: ja Jelle (broer) Mayke (zus) Rob (vader) Cobie (moeder) Anouk (nicht) Iris (nicht) Rianne (nicht) Simon (oom) en nog veel meer achter neven en nichten. Wat vind je het leukste aan basketball: Wedstijden. Waar ben je het beste in met basketball: Aanvallen Waar heb je een hekel aan met basketball:Verliezen Wie vindt je de beste speler of speelster: (HEREN 1) Arie Hoek (NBA) LeBron James. Wat vind je leuk en wat vind je niet leuk bij Grasshoppers: de kantine vind ik leuk, als de beheerders mopperen vind ik niet leuk. Welk Amerikaans basketballteam vind je het beste: Clevland caveliers. Wat hoop je ooit met basketball te bereiken: De NBA Wat zou je willen veranderen bij Grasshoppers: op het grasveld een basketball veldje. Wat zou jij een leuk idee vinden om tijdens de komende Grasshoppersnacht te doen: Een dropping Heb jij een goed idee voor een activiteit voor de Grasshoppersjeugd: weet ik niet ! Wat vind jij dat er voor de jeugd moet komen in de kantine: Een eigen plek voor de kinderen


39

We zijn heel blij met onze Bucket ! Maaaaaar !….. er ontbreekt nog iets……...! Maar wat…………? Het Bestuur vraagt of jullie hierover mee willen denken ?

Bedenk samen met je team wat of er nog moet komen om een eigen Jeugdhoek te maken. Leef je uit op papier, maak een collage , teken iets of schrijf gewoon op wat jullie wensen zijn . Lever je ideeën in bij de Jeugdcommissie Dat kan achter de bar in de bekende bak . Leef je uit… en succes ! De Jeugdcommissie. De ZiekenBoeg: Via de Rebound willen wij iedereen op de hoogte brengen van langlopende blessures. Toon je belangstelling wanneer een voor jouw bekende speler/speelster is geblesseerd. Stuur eens een leuke kaart of een bosje bloemen. Of ga eens op ziekenbezoek. Ada Guyt is (namens de Jeugd Commissie) verantwoordelijk voor de ZiekenBoeg. We rekenen daarbij natuurlijk wel op de medewerking van Trainers, Coaches, ContactPersonen, Ouders, Supporters en overige Leden. Is iemand langdurig geblesseerd, geef het dan even door aan Ada (telefoon: 071-4035358, email: jeugd.commissie@grasshoppers.nl). Wij kunnen nu eenmaal niet ruiken of er iemand thuis zit met (bijvoorbeeld) zijn/haar been in het gips!! Blessures die snel genezen komen niet in aanmerking voor deze rubriek (licht gekneusde vinger, blauwe teen, enz., enz.). Weet je iemand die langdurig is geblesseerd, geef zijn/haar naam dan even door aan Ada Guyt!! Op dit moment verblijven (volgens onze informatie) (waarschijnlijk nog) in de ZiekenBoeg:


40 NAAM: Meke den Hollander Jacoline Zwaan Rianne Philippo Jamie Vletter Meike Wouters Jaimy Schlee Kirill Tevlov Maurits van den Oever Jasper van der Plas Tom Geneste Jake Prins Manon de Jong Lysanne Steenbergen Lisanne Klaassen Sannemarijn Kuyt Denise van der Plas Mayke van der Boon Bert Schaap Colinda Korpelshoek

TEAM: D01 D01/DS1 DS1 DS2 DS2/DS1 HS1. J22 J22/J21 J62 J81 J81/H01 M.S.V. D01/M82 M01/M23 M21/M42 M22. M43 M62 NS NS

BLESSURE: Rug. Rug. Enkel. Voet. Neus. Arm. Arm. Voet. Voet. Hand. Rug. Enkel. Enkel. Enkel. Knie. Knie. Knie.

Uitbetalen invalbeurten: Door het bestuur is het uitbetalen van de invalbeurten in handen gegeven van de Jeugd Commissie. Er zal (in principe) op elke EERSTE zaterdag van de maand worden uitbetaald. Vanaf 11.00 uur tot en met 13.00 uur. Dus zie je iemand van de Jeugd Commissie, vraag dan even om je vergoeding waar je recht op heb! Ben je op een “uitbetaal”-zaterdag verhinderd, dan schuift je geld gewoon door naar de volgende maand. We hebben echter wel graag dat je zo snel mogelijk je vergoeding komt ophalen. Anders moet de Jeugd Commissie een ellenlange administratie gaan bijhouden!! De komende “uitbetaal”-zaterdagen zijn op 4 april en op 2 mei 2009!¬!! Agenda Jeugd Commissie: • Zaterdag 4 april 2009 : “Uitbetaal-Zaterdag” (van 11.00 uur tot en met 13.00 uur). • Zaterdag 2 mei 2009 : “Uitbetaal-Zaterdag” (van 11.00 uur tot en met 13.00 uur). •Vrijdag 8 mei 2009 : JeugdFilmAvond (18.30 uur tot en met 22.00 uur). • Vrijdag 3 juli 2009 : STOL-GrasshoppersNight 2009. • Zaterdag 4 juli 2009 : STOL-GrasshoppersNight 2009 DE JEUGDCOMMISSIE


41

VERVOERSSCHEMA BUSJE Wijzigingen onder voorbehoud Datum Team 28-mrt 3-apr 4-apr 11-apr 18-apr 25-apr 02-mei

Plaats

M41 Houten HS1 Utrecht M42 Roelofarendsveen D01 Msv Tubbergen DS1 Tubbergen D01 Barendrecht DS1 Groningen M61 Den Helder J81 Groningen

Spelen Vertrek Terug(Katwijk) Km Kosten Teambijdr. 13:30 21:00 19:30 18:00 20:30 12:00 19:30 13:30 13:00

11:45 OO 18:00 19:00 18:00 14:00 16:30 OO 10:00 OO 15:00 16:00 11:00 OO 09:00 OO

135 130 € 23,40 50 € 9,00 400 € 72,00 400 € 72,00 125 € 22,50 450 € 81,00 220 € 39,60 450 € 81,00

€ 24,30 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00

Belangrijke tips

i.v.m. de verbouwing voorlopig even contact opnemen met Aad Wouters waar de sleutel en de bus opgehaald kan worden

Vet gedrukte tijdstippen houdt in dat de bus beschikbaar is voor een volgend team

@@

Onderling overleg ivm sleutel

OO

Denk aan sleutel ophalen ivm vroeg vertrek

XXXXX

Afhankelijk tijdstip bovengenoemd team

A.u.b. doorgeven als er geen gebruik van de bus wordt gemaakt!!!!!! aan Aad Wouters 071-4030107. Dan kan hij de bus aan een ander team toebedelen. Te laat terug: Als meerdere teams op een speeldag de bus gebruiken kan het voorkomen dat een team (door wat voor reden ook) te laat terug is. Met het plannen is geen rekening gehouden met files of andere calamiteiten. Wees hierop voorbereid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


42

Het declareren van reiskosten m.b.t. competitie- en bekerwedstrijden. Afstand: Het bestuur heeft één lijn getrokken t.a.v. het declareren van reiskosten. De redenen hiertoe zijn: Dat de grenzen van het Rayon nogal uiteenlopen, waardoor ongelijkheid ontstond. Bijvoorbeeld: Lely Amsterdam 90 km (Rayon Noord Holland) kon voorheen geheel gedecla reerd worden. Sparta Nijkerk 202 km (Rayon West) binnen de grenzen van het rayon en er kon niets gedeclareerd worden. Om de vervoerskosten binnen de perken te houden. Vanaf een totale reisafstand van 220 km kunnen de meer kilometers gedeclareerd worden. De afstand wordt berekend met de Routeplanner Map24 vanaf “Sporthal Cleijn Duin” tot de zaal van tegenpartij, de enkele reisafstand, maal 2. Vergoedingen/Declaraties: Toebedeeld gebruik van het busje: Aan het team dat de bus heeft toebedeeld gekregen worden de kosten boven de 220 km niet in rekening gebracht en kan de meer kilometers(>220km) van 1 extra auto declareren. Geen bus toebedeeld: De andere teams kunnen de meer kilometers(>220km) voor maximaal 3 auto’s declareren. Berekening declaratie: De meer kilometers(>220km) gedeeld door 10, maal de geldende benzineprijs (loodvrij Euro95) bij het tankstation van de Digros. LandelijkeTeams: Op de hierboven omschreven regeling geld de uitzondering voor de landelijk spelende teams. Voor hen geld een eigen bijdrage van max. €20 per voertuig met een maximum van 3 auto’s. Algemene uitzondering: Het team die de bus toebedeeld heeft gekregen en hiervan geen gebruik maakt, omdat het team met eigen vervoer gaat, kan dan slecht voor 2 auto’s declareren. (Dit is om het gebruik van de bus te stimuleren en kosten te besparen.) Kilometerprijs bus: De kilometerprijs voor de bus wordt door het bestuur vastgesteld. Het onderhoud van de bus wordt sponsord door: Autobedrijf van der Gugten Heereweg 11 2222 AM Katwijk aan Zee Telefoon: 071-4028047 Internet: www.autobedrijfvandergugten.nl E-mail: post@autobedrijfvandergugten.nl


43

WEDSTRIJD-AGENDA (Wijzigingen onder voorbehoud!!!) THUISWEDSTRIJDEN (ALLE THUISWEDSTRIJDEN WORDEN GESPEELD IN SPORTHAL CLEYN DUIN!!!): DATUM TIJD PLAATS wo. 25-3-2009 20.30 Katwijk vr. 27-3-2009 21.00 Katwijk za. 28-3-2009 14.00 Katwijk za. 28-3-2009 14.00 Katwijk za. 28-3-2009 16.00 Katwijk za. 28-3-2009 16.00 Katwijk za. 28-3-2009 16.00 Katwijk za. 28-3-2009 18.00 Katwijk za. 28-3-2009 18.00 Katwijk za. 28-3-2009 20.00 Katwijk za. 28-3-2009 20.00 Katwijk

THUIS M.S.V. Basketball D01

UIT CBV Binnenland 1

STOL-Grasshoppers DS2

Green Eagles 1

STOL-Grasshoppers M63 STOL-Grasshoppers M01 STOL-Grasshoppers M82 STOL-Grasshoppers M23 STOL-Grasshoppers M02 STOL-Grasshoppers M62 STOL-Grasshoppers J62 STOL-Grasshoppers DS2 STOL-Grasshoppers HS2

Aardamse B’ll Club1 BV Voorburg 1 Sparta Nijkerk 1 HBV The Jumpers 2 STOL-Grassh.J01 BV Fairmount 1 Waddinxveen Fl.1 Green Eagles 1 The Jump 1

vr. 3-4-2009 21.00 Katwijk vr. 3-4-2009 21.00 Katwijk za. 4-4-2009 10.15 Katwijk za. 4-4-2009 10.15 Katwijk za. 4-4-2009 10.15 Katwijk za. 4-4-2009 12.00 Katwijk za. 4-4-2009 12.00 Katwijk za. 4-4-2009 14.15 Katwijk za. 4-4-2009 16.00 Katwijk za. 4-4-2009 16.00 Katwijk za. 4-4-2009 18.00 Katwijk za. 4-4-2009 20.00 Katwijk

STOL-Grasshoppers DS2 STOL-Grasshoppers H01

Baros 1 Mosquito’s 1

STOL-Grasshoppers J42 STOL-Grasshoppers M21 STOL-Grasshoppers J01 STOL-Grasshoppers M83 STOL-Grasshoppers J61 STOL-Grasshoppers J81 STOL-Grasshoppers HS1 STOL-Grasshoppers J82 STOL-Grasshoppers D01 STOL-Grasshoppers DS1

BV Leiderdorp 2 R’dam Basketball 1 BS Leiden 2 Westland Stars 1 R’dam Basketball 2 UBALL 1 Oegstgeest 1 Aardamse B’ll Cl.1 Amazone L.R. BV 1 Amazone L.R. BV 1

do. 9-4-2009 20.30 Katwijk za. 11-4-2009 16.00 Katwijk za. 11-4-2009 16.00 Katwijk za. 11-4-2009 18.00 Katwijk za. 11-4-2009 18.00 Katwijk za. 11-4-2009 20.00 Katwijk wo. 15-4-2009 20.30 Katwijk

STOL-Grasshoppers J61

BV Voorburg 1

STOL-Grasshoppers H01 STOL-Grasshoppers J42 STOL-Grasshoppers M62 STOL-Grasshoppers J61 STOL-Grasshoppers HS1

R’dam Basketball 2 Forwodians 1 CBV Binnenland 1 Zoebas 1 D.B.V. Rowic 1

STOL-Grasshoppers DS1

BV Leiderdorp 1


44 za. 18-4-2009 12.00 Katwijk za. 18-4-2009 13.45 Katwijk za. 18-4-2009 13.45 Katwijk za. 18-4-2009 16.00 Katwijk za. 18-4-2009 16.00 Katwijk za. 18-4-2009 18.00 Katwijk za. 18-4-2009 18.00 Katwijk za. 18-4-2009 20.00 Katwijk za. 18-4-2009 20.00 Katwijk za. 25-4-2009 10.15 Katwijk za. 25-4-2009 12.00 Katwijk za. 25-4-2009 12.00 Katwijk za. 25-4-2009 14.15 Katwijk za. 25-4-2009 16.00 Katwijk za. 2-5-2009 16.00 Katwijk za. 2-5-2009 18.00 Katwijk za. 2-5-2009 18.00 Katwijk za. 16-5-2009 10.15 Katwijk

STOL-Grasshoppers J41 STOL-Grasshoppers M61 STOL-Grasshoppers M01 STOL-Grasshoppers M62 STOL-Grasshoppers M42 STOL-Grasshoppers DS3 STOL-Grasshoppers M63 STOL-Grasshoppers HS2 STOL-Grasshoppers M82

Mosquito’s 1 Almonte 1 Zoebas 1 Hurricanes 1 BV Voorburg 1 L.U.S.V. 2 BV Voorburg 2 Westland Stars 2 Waterdragers 1

STOL-Grasshoppers M63 STOL-Grasshoppers M42 STOL-Grasshoppers J22 STOL-Grasshoppers J81 STOL-Grasshoppers M62

BV Voorburg 1 Goba 1 BV Voorburg 1 BC Omniworld 1 BV Leiderdorp 1

STOL-Grasshoppers J62 STOL-Grasshoppers M82 STOL-Grasshoppers J82

HBV The Jumpers 1 BV Voorburg 1 Oegstgeest 2

STOL-Grasshoppers M43

Oegstgeest 1

UITWEDSTRIJDEN: DATUM

TIJD

PLAATS

za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009

10.45 12.15 12.15 13.00 13.30 14.30 15.00 16.00 16.30 18.00 18.00 19.00 20.30 21.00

Leiden BS Leiden 3 Rijswijk Lokomotief 2 Nieuwerkerk a/d IJ Waterdragers 1 Delft DAS 1 Houten Woodpeckers 1 Almere Amazone L.R. BV 1 Delft DAS 2 Zoetermeer Zoebas 1 Woerden Blue Drakes 1 Zoetermeer Zoebas 1 Leiden BS Leiden 3 Woerden Blue Drakes 1 Rotterdam R’dam Basketball 2 Utrecht Utrecht Bull’s 1

vr. 3-4-2009 19.15 Delft vr. 3-4-2009 19.30 Roelofarendsveen za. 4-4-2009 10.45 Leiden za. 4-4-2009 14.45 Leiderdorp za. 4-4-2009 15.15 Gouda za. 4-4-2009 16.30 Leiderdorp za. 4-4-2009 18.00 Tubbergen za. 4-4-2009 18.00 Voorhout za. 4-4-2009 18.00 Amsterdam za. 4-4-2009 18.15 Utrecht

THUIS

UIT STOL-Grasshoppers J22 STOL-Grasshoppers J21 STOL-Grasshoppers J42 STOL-Grasshoppers M21 STOL-Grasshoppers M41 STOL-Grasshoppers D01 STOL-Grasshoppers M22 STOL-Grasshoppers M83 STOL-Grasshoppers M43 STOL-Grasshoppers J61 STOL-Grasshoppers J82 STOL-Grasshoppers DS3 STOL-Grasshoppers H01 STOL-Grasshoppers HS1

DAS 1 Dunkinn 1

STOL-Grasshoppers M42 STOL-Grasshoppers DS3

BS Leiden 1 BV Leiderdorp 1 Springers 1 BV Leiderdorp 1 Perik Jumpers 1 Forwodians 2 Mosquito’s 1 UBALL 1

STOL-Grasshoppers M01 STOL-Grasshoppers M02 STOL-Grasshoppers M23 STOL-Grasshoppers M62 M.S.V. Basketball D01 STOL-Grasshoppers HS2 STOL-Grasshoppers M61 STOL-Grasshoppers J41


47 za. 4-4-2009 19.00 Den Haag HBV The Jumpers 1 za. 4-4-2009 19.15 Papendrecht Flush ‘72 1 za. 11-4-2009 15.00 Nijmegen Matrixx Magixx 1 za. 11-4-2009 20.30 Tubbergen Perik Jumpers 1 za. 18-4-2009 09.45 Voorhout Forwodians 1 za. 18-4-2009 12.00 Barendrecht CBV Binnenland 1 za. 18-4-2009 13.00 Voorhout Forwodians 1 za. 18-4-2009 13.30 Gouda Springers 1 za. 18-4-2009 15.00 Hardinxveld-G’dam River Trotters 1 za. 18-4-2009 17.00 Amsterdam Harlemlakers 1 za. 18-4-2009 17.15 Waddinxveen Waddinxveen Fl.1 za. 18-4-2009 17.45 Noordwijk M.S.V. Basketball 1 za. 18-4-2009 18.00 Eindhoven Almonte 1 za. 18-4-2009 18.00 Leiderdorp BV Leiderdorp 1 za. 18-4-2009 19.30 Groningen Celeritas-Donar 1 za. 18-4-2009 19.30 Zoetermeer Zoebas 1 za. 18-4-2009 19.30 Noordwijk M.S.V. Basketball 1 za. 18-4-2009 20.00 Soest Red Stars 1 vr. 24-4-2009 19.00 Voorschoten BS Leiden 1 za. 25-4-2009 12.15 Nieuwerkerk a/d IJ Waterdragers 1 za. 25-4-2009 13.30 Den Helder HLB Accountants 1 za. 2-5-2009 20.30 Groningen Hanzevast Capitals 1

STOL-Grasshoppers M63 STOL-Grasshoppers M82 M.S.V. Basketball D01 STOL-Grasshoppers DS1 STOL-Grasshoppers J22 STOL-Grasshoppers D01 STOL-Grasshoppers J42 STOL-Grasshoppers J62 STOL-Grasshoppers J61 STOL-Grasshoppers J81 STOL-Grasshoppers M21 STOL-Grasshoppers J01 M.S.V. Basketball D01 STOL-Grasshoppers M41 STOL-Grasshoppers DS1 STOL-Grasshoppers H01 STOL-Grasshoppers J21 STOL-Grasshoppers HS1 STOL-Grasshoppers M83 STOL-Grasshoppers M82 STOL-Grasshoppers M61 STOL-Grasshoppers J81


48

WEDSTRIJDTAKEN Boetes: Na controle van de presentie-formulieren (welke ingevuld zijn door de COACH), krijgen de volgende mensen een boete van € 7,50 of van € 5,50 (periode 15-02-2009 t/m 14-03-2009): NAAM: TEAM: DATUM: TIJD: TAAK: BEDRAG: Jefté van der Plas J42 28-2-2009 12:00 Tafelen € 5,50 Tom Geneste J81 28-2-2009 12:00 Tafelen € 7,50 Wesley Groen J81/BS Leiden H01 28-2-2009 12:00 Tafelen € 7,50 Benny Aartman H01/HS1 7-3-2009 10:15 Fluiten € 7,50 Henk van der Plas J62 7-3-2009 10:15 Fluiten € 7,50 Robert Bekooy J61/BS Leiden J61 7-3-2009 10:15 Fluiten € 7,50 Jasper WarmenhovenJ61/BS Leiden J61 7-3-2009 12:00 Tafelen € 7,50 Corine Haasnoot DS2 13-3-2009 21:00 Fluiten € 7,50 Frank Heemskerk J62 14-3-2009 12:00 Fluiten € 7,50 Andries van Duyvenbode J62 14-3-2009 18:00 Tafelen € 7,50 Jonathan Barnhoorn HS1 14-3-2009 18:00 Tafelen € 7,50 Commissie van Beroep: Tegen een opgelegde boete van het bestuur kan worden geprotesteerd bij de Commissie van Beroep. Het protest dient (binnen drie weken na ontvangst van de boete), van argumenten voorzien, SCHRIFTELIJK te worden ingediend bij Leny Wouters (voorzitter Commissie van Beroep), Lombardstraat 3 te Katwijk (email: commissie.van.beroep@grasshoppers.nl). De uitspraak van de Commissie van Beroep is niet bindend. De Commissie adviseert het bestuur inzake het ingediende protest. De uitspraak van het bestuur wordt schriftelijk bekend gemaakt (aan de indiener van het protest en aan de Commissie van Beroep). De Commissie van Beroep heeft onderstaand(e) protest(en) ontvangen: NAAM: TEAM: DATUM: TIJD: TAAK: OPMERKING: Jake Prins J81/H01 14-2-2009 18:00 Fluiten Protest op boete Maria Meyvogel M82 14-2-2009 18:00 Tafelen Protest op boete Tom Geneste J81 28-2-2009 12:00 Tafelen Protest op boete Robert Bekooy J61/BS Leiden J61 7-3-2009 10:15 Fluiten Protest op boete Vergoedingen: De volgende personen zijn ingevallen (periode 15-02-2009 t/m 14-03-2009) en ontvangen (per invalbeurt) een vergoeding van € 5,00 of van € 2,50: NAAM: TEAM: DATUM: TIJD: TAAK: BEDRAG: Kees van den Burg J41 28-2-2009 12:00 Tafelen € 2,50 Saskia Berends MSV 28-2-2009 12:00 Tafelen € 5,00 Willem van der Plas J61 28-2-2009 12:00 Tafelen € 5,00 Arie Schaddé van Dooren HS3 7-3-2009 10:15 Fluiten € 5,00 Arie Schaddé van Dooren HS3 7-3-2009 10:15 Fluiten € 5,00 Pieter Barnhoorn HS1 7-3-2009 10:15 Fluiten € 5,00 Willem van der Plas J61 7-3-2009 12:00 Tafelen € 5,00 Simon Terhorst NS 13-3-2009 21:00 Fluiten € 5,00 Arie Schaddé van Dooren HS3 14-3-2009 12:00 Fluiten € 5,00 André Hoek HS3 14-3-2009 18:00 Tafelen € 5,00 Willem van der Plas J61 14-3-2009 18:00 Tafelen € 5,00


49 Strookje goed invullen!: Ben je ingevallen bij een wedstrijd (de afwezige persoon heeft dan dus geen vervanger geregeld), en wil je aanspraak maken op de vergoeding, vul dan DUIDELIJK het strookje in wat aan het sheet zit! Je vult je naam in achter de persoon die afwezig is, en je zet een cirkel om de “N”. Als je daarbij ook nog de “J” doorkrast, is het helemaal duidelijk! Een niet goed ingevuld strookje, kan tot gevolg hebben dat je GÉÉN vergoeding krijgt uitbetaald!! Vul daarom bij het begin van de wedstrijd het strookje ZELF goed in. En als het strookje al is ingevuld door iemand anders, controleer dan of alles er goed en duidelijk op staat!!! Vul ALTIJD je naam in!!!: Bij de controle van de sheets en van de controlestrookjes kom ik steeds vaker onduidelijkheden tegen! Zet daarom ALTIJD je naam op het sheet én op het controlestrookje (achter het sheet)... * Vervanger: Ben je vervanger voor iemand, zet dan je eigen naam op het sheet en op het controlestrookje. Zet ook een cirkel om de “J” op het controlestrookje, de afwezige persoon heeft immers een vervanger geregeld. * Invaller: Val je in (omdat er iemand niet was, en jij van de tribune werd geplukt), zet dan je eigen naam op het sheet én op het controlestrookje. Zet een cirkel om de “N”, de afwezige persoon is immers niet komen opdagen. Strafpunten wegwerken: Door in te vallen kan men strafpunten wegwerken. Dit geldt alleen voor mensen die in het bezit zijn van strafpunten. Iemand die op “0” staat, kan door in te vallen geen “voorraad” kweken voor later! De volgende mensen (met strafpunten) zijn ingevallen (periode 11-01-2009 t/m 14-02-2009) en hebben dus strafpunten weggewerkt (per invalbeurt ½ strafpunt): NAAM: TEAM: DATUM: TIJD: TAAK: PUNT: Deze periode géén Invallers die Strafpunten hebben weggewerkt! Strafpuntenklassement: NAAM: TEAM:TOTAAL:DATUM: OPMERKING:VERVALLEN: Marloes van Klaveren DS1 -1 13-12-2008 13-4-2009 Rianne Philippo DS1 -1 29-11-2008 29-3-2009 Corine Haasnoot DS2 -1 13-3-2009 13-10-2009 Dagmar Dijkhuizen DS3 0 6-12-2008Protest toegewezen6-4-2009 Esther de Zwart DS3 -1 29-11-2008 29-3-2009 Esther van ‘t Wout DS3 -1 14-2-2009 14-9-2009 Inge van der Bent DS3 0 6-12-2008Protest toegewezen6-4-2009 Daan van der Toorn H01 -1 17-1-2009 1-5-2009 Matthieu Philippe H01 -1 28-11-2008 28-3-2009 Ron de Jong H01 -1 14-2-2009 14-9-2009 Suad Alibegovic H01 -1 28-11-2008 28-3-2009 Benny Aartman H01/HS1 -1 7-3-2009 7-10-2009 Jaco van Rhyn H01/HS1 -1 13-12-2008 13-4-2009 Jonathan Barnhoorn HS1 -1 14-3-2009 14-10-2009 Peter van Duyvenbode HS2/HS1 -1 6-12-2008 6-4-2009 Jefté van der Plas J42 -1 28-2-2009 28-9-2009 Jasper WarmenhovenJ61/BS Leiden J61 -1 7-3-2009 7-10-2009 Robert Bekooy J61/BS Leiden J61 -1 7-3-2009 Protest op boete 7-10-2009 Andries van Duyvenbode J62 -1 6-12-2008 6-4-2009 Andries van Duyvenbode J62 -2 14-3-2009Nominatie schorsing!!!14-10-2009


50

Bram van der Gugten J62 -1 20-12-2008 20-4-2009 Bram van der Gugten J62 -1 14-2-2009 14-9-2009 Frank Heemskerk J62 -1 14-3-2009 14-10-2009 Henk van der Plas J62 -1 7-3-2009 7-10-2009 Willem-Jan Noort J62/J61 -1 29-11-2008 29-3-2009 Derk van Werkhoven J81 0 13-12-2008Protest toegewezen13-4-2009 Tom Geneste J81 -1 28-2-2009Protest op boete 28-9-2009 Wesley Groen J81/BS Leiden H01 -1 28-2-2009 28-9-2009 Jake Prins J81/H01 -1 29-11-2008 29-3-2009 Jake Prins J81/H01 -2 14-2-2009Protest op boete 14-9-2009 Paul de Ruijter J81/H01 -1 13-12-2008 13-4-2009 Chiem van de Put J82 -1 13-12-2008 13-4-2009 Jonathan de Bonte J82/HS2 -1 13-12-2008 13-4-2009 Annemieke van Dorp M63 -1 17-1-2009 17-5-2009 Annemieke van Dorp M63 -2 14-2-2009Nominatie schorsing!!!14-9-2009 Arina Wijnands M63 -1 6-12-2008 6-4-2009 Laura Zwanenburg M82 -1 12-12-2008 12-4-2009 Maria Meyvogel M82 -1 14-2-2009 Protest op boete 14-9-2009 Merel Ouwehand M82 -1 13-12-2008 13-4-2009 Maria van der Marel M83 -1 14-2-2009 14-9-2009 Peter van der Zwart NS -1 10-1-2009 10-5-2009 Peter van der Zwart NS -2 10-1-2009 10-5-2009 Peter van der Zwart NS -3 10-1-2009 10-5-2009 Peter van der Zwart NS -4 14-2-2009 14-9-2009 (bijgewerkt t/m 14-03-2009; elk strafpunt komt na 4 wed¬strijd¬maanden te vervallen.) Iedereen is ZELF verantwoordelijk voor het regelen van een vervanger!: Het bestuur wordt regelmatig overstelpt met emails die betrekking hebben op de wedstrijdtaken (aanschrijvingen). Wanneer iemand is aangeschreven voor een wedstrijdtaak (tafelen/fluiten), en men is verhinderd, dan dient met ALTIJD zelf voor een vervanger te zorgen! Een email (brief, telefoongesprek, SMS, voicemail, fax, enz., enz.) waarin melding wordt vermaakt, dat men niet komt opdagen, zal door het bestuur niet in behandeling worden genomen!! Iedereen die niet komt opdagen bij een wedstrijdtaak, en geen vervanger heeft geregeld, ontvangt een boete én een strafpunt. Tegen een onterecht opgelegde boete (met strafpunt) kan (schriftelijk en gemotiveerd) protest worden aangetekend bij de Commissie van Beroep. Er kan bij het bestuur (wedstrijdtaken@grasshoppers.nl) wel een verzoek worden ingediend, om een “Vervanger gezocht!!!”-email rond te sturen naar alle leden met een emailadres. In deze email zal worden vermeld dat de persoon die wil vervangen, contact op moet nemen met de persoon die een vervanger zoekt. Men kan dan onderling nadere afspraken maken (bijvoorbeeld over de hoogte van de eventuele vergoeding, of over de eventuele tegenprestatie van de persoon die een vervanger zoekt). Het bestuur van STOL-Grasshoppers zoekt/regelt dus NIET een vervanger, maar kan wel (op verzoek) een “Vervanger gezocht!!!”-email versturen! Graag op tijd aanwezig!!!: Het is zeer belangrijk dat de wedstrijden op tijd beginnen! Zorg daarom dat je ruim (= minstens 10 minuten) voor aanvang van je wedstrijdtaak aanwezig ben in de zaal!!


51 Veldnummering sporthal Cleyn Duin: Alle thuiswedstrijden van STOL-Grasshoppers zullen voortaan worden gespeeld in sporthal Cleyn Duin! Hiervoor was het nodig om 1 bestaand Half Court veld te splitsen in 2 Quart Court velden. Op de zaterdag kan de sporthal worden omgebouwd in 3 wedstrijdvelden, 2 wedstrijdvelden, of 1 wedstrijdveld: * Bij 3 wedstrijden op hetzelfde tijdstip, is Veld 1 het Half Court veld bij de BeheerdersRuimte.Veld 2 is het Quart Court veld bij de VerenigingsRuimte.Veld 3 is het Quart Court naast Veld 2.Veld 2 en Veld 3 zijn bestemd voor Under 10- en Under 12-wedstrijden. Op Veld 1 kunnen alle teams spelen. * Bij 2 wedstrijden op hetzelfde tijdstip, is Veld 1 het Half Court veld bij de BeheerdersRuimte.Veld 2 is het Half Court veld bij de VerenigingsRuimte. * Bij 1 wedstrijd, is Veld 1 (uiteraard) het Full Court veld (behalve als er een halve sporthal Cleyn Duin wordt gehuurd). Lijst met (bereidwillige) vervangers: Er komen veel emails binnen van STOL-Grasshopper-leden die op zoek zijn naar een vervanger voor een Wedstrijdtaak. De aangeschreven persoon blijft natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk voor het verrichten van de Wedstrijdtaak, maar er kan wel op verzoek een “Vervanger Gezocht”-emailtje naar alle leden van onze vereniging worden gestuurd! De Jeugd Commissie denkt dat het misschien mogelijk is, om een lijst samen te stellen met personen die graag willen vervangen (al dan niet tegen een vergoeding), en die men kan bellen/emailen. Deze lijst staat op de HomePage STOL-Grasshoppers. Iedereen die op zoek is naar een vervanger, kan deze lijst dan gebruiken om zo snel mogelijk een vervanger te vinden voor een Wedstrijdtaak! Een eventuele tegenprestatie kan je dan zelf onderling regelen! Leden van STOL-Grasshoppers die op de genoemde lijst willen staan (je heb er dan geen bezwaar tegen, dat men contact met je gaat opnemen, om je te vragen of je iemand kan/wil vervangen), kunnen een emailtje sturen naar vervanger@grasshoppers.nl . Vermeld in dat emailtje wel even duidelijk je naam, je telefoonnummer, je mobiele nummer en je emailadres! Wensen m.b.t. Wedstrijdtaken: Bepaalde wensen m.b.t. je aanschrijving (na een bepaalde tijd i.v.m. werk, enz., enz.), kan je voor het LOPENDE seizoen SCHRIFTELIJK indienen bij het Bestuur. Het gemotiveerde verzoek kan men emailen (wedstrijdtaken@grasshoppers.nl), of opsturen naar het postadres van de vereniging: Postbus 246, 2220 AE Katwijk (t.a.v.: Het Bestuur). Er zal dan zoveel mogelijk rekening worden gehouden met je wensen. Het “wensenlijstje” geldt alleen voor het lopende seizoen, en dient dus (desgewenst) steeds opnieuw te worden ingediend!!! Bij een flink aantal personen wordt er bij het plannen van de Wedstrijdtaken ZO VEEL MOGELIJK rekening gehouden met bepaalde “wensen”: Een volledig overzicht kan je bekijken op www.grasshoppers.nl/wensen.htm Pennen, fluiten en sheets bij Beheerder sporthal Cleyn Duin: Met ingang van 15-12-2006 zitten er géén (4-kleuren-)pennen meer in de materiaalbakken in sporthal Cleyn Duin! Iedereen die moet tafelen in sporthal Cleyn Duin, kan een (4-kleuren-)pen lenen bij de dienstdoende Beheerder!! Na afloop van de wedstrijd de geleende pen uiteraard weer even netjes inleveren bij de Beheerder! Dus net zoals de sheets en de fluiten, zijn nu ook de pennen van de jury af te halen en (na afloop weer) in te leveren bij de Beheerder van sporthal Cleyn Duin!!!!


52

Publicatie Wedstrijdtaken: Het schema met de Wedstrijdtaken wordt op de volgende wijze gepubliceerd: •Op de HomePage STOL-Grasshoppers: www.grasshoppers.nl/Taken.htm. •Op het PublicatieBord in sporthal Cleyn Duin. •Persoonlijke HerinneringsEmail (wordt op maandag/dinsdag verstuurd naar de tafelaars/scheidsrechters die vrijdag/zaterdag zijn aangeschreven). De genoemde herinnering wordt alleen gestuurd naar leden waarvan het emailadres bij de LedenAdministratie bekend is. Ontvang je geen HerinneringsEmail en wil je die toch wel krijgen, geef je emailadres dan even door aan Peter van der Zwart: email: ledenadministratie@grasshoppers.nl.

WIL JE ELKE WEEK RECENTE UITSLAGEN EN STANDEN ONTVANGEN ?? STUUR DAN EVEN EEN EMAILTJE NAAR STAND@GRASSHOPPERS.NL !!!


Het is tijd om te sporten. Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichter bij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank.


Zonder sponsoring geen extra trainingen Weet je een potentiĂŤle sponsor? BEL!!! Werkgroep Pr & Sponsoring Chris Warmenhoven: 40 345 85 Jaap Jonker: 40 755 32


55

NAWOORD VAN DE PENNINGMEESTER Spijtoptanten Deze week probeer ik de leden te mailen die nog niet betaald hebben, toch nog bijna 50 leden die nog niet betaald hebben. Soms val je in herhaling, zijn (helaas) ook bijna altijd dezelfde leden die blijkbaar denken dat een penningmeester dit één van de leukste bezigheden vindt: mensen herinneren aan hun betaling. Er zitten natuurlijk ook jeugdleden bij en die hebben ouders die hiervoor verantwoordelijk zijn, maar het blijft spijtig dat het nodig is dat je herinnerd moet worden om dat te betalen wat je afneemt. Na mijn vorige oproep in de Rebound zijn er geen verzoeken binnengekomen voor betalingsregelingen, dus ik verwacht dat voor eind maart alle contributie is bijgeschreven.. Rekening 2008 Op dinsdag 31 maart is er de voorjaars Algemene Leden Vergadering (ALV). De boeken zijn afgeleverd bij de kascommissie het verslag is ingeleverd bij de secretaris ter verwerking in het ALV-boekje. De rekening 2008 vertoond een positief resultaat van bijna 700 euro met een aantal administratieve boekingen. Zoals gewoonlijk geven resultaten uit het verleden geen garantie voor het komende resultaat, maar we blijven hoopvol. Als penningmeester (en ik weet ook de penningmeester van de CVR) ben ik zeer benieuwd naar de resultaten van het 1e kwartaal van de commissie VerenigingsRuimte. Grote Club Actie Van de Stichting Grote Club Actie (GCA) is het bericht ontvangen dat de lotprijs is verhoogd van € 2,50 naar € 3,00. De lotprijs is voor het eerst verhoogd sinds 10 jaar, maar dan nog heb ik vraagtekens bij deze verhoging. Het winpercentage van de Grote Club Actie is niet echt hoog en het verkopen van de loten wordt door de verhoging niet echt bevordert. Door aanpassing van de contributienota hebben wel veel meer leden de Grote Club Actie afgekocht. Zo’n 100 adressen hebben de loten afgekocht en de eerste afname is gedaald van 2.000 loten naar 1.300 loten. Met de aanpassing van de loten prijs is het mogelijk dat het aantal loten dat leden moeten verkopen worden aangepast.Voor alle duidelijkheid, deelname aan de GCA is verplicht omdat het onderdeel is van de contributie. De GCA is als vervanging van verhoging van de contributie. De afkoopbedragen kunnen gelijk blijven, namelijk 14 euro voor adressen met 1 lid en 20 euro voor adressen met meerdere leden. De afname kan verminderd worden van 7 naar 6 en van 10 naar 9. Over de GCAregeling is in het Huishoudelijk reglement het volgende opgenomen: Artikel 59 – Deelname Grote Club Actie 59.1 Als onderdeel van de contributie nemen spelende en niet-spelende leden deel aan de


56 59.2 59.3

Grote Club Actie loterij. Het aantal loten dat een lid moet verkopen is als volgt vastgesteld: a. woont er één Grasshopperlid op een adres dan is de verkoop van 7 loten verplicht; b. wonen er meerdere Grasshoppers op een adres dan is de verkoop van 10 loten ver plicht. Als een lid geen loten wilt ontvangen dan is het mogelijk de netto opbrengsten te betalen van het aantal verplicht gestelde loten genoemd in artikel 59.2.

Deze passage zal dus aangepast moeten worden. Wellicht dat dit gelijktijdig kan met de aanpassing voor de Toernooicommissie, die ook nog een plaatsje moet krijgen in het Huishoudelijk reglement. Wanneer dat plaats gaat vinden is nog niet duidelijk. Zaterdagtaken Op de website (en ik hoop ook in deze Rebound) staan weer wat langer de aanschrijvingen vermeldt. Wellicht dat in het nieuwe seizoen vanaf het begin de aanschrijvingen langer te bekijken zijn zodat een ieder zich aan de afspraken kan houden. Reclame Ik heb geen aanmeldingen gezien, maar wellicht dat de Commissie PR&Sponsoring overstelpt is met aanmeldingen.. Maar ter herinnering: pag. zwart/wit kleur * omslag (kleur) * ¼ € 95,00 € 150,00 € 185,00 ¼ € 115,00 ( op middenpagina) ½ € 175,00 € 250,00 € 325,00 ¾ € 240,00 € 345,00 1/1 € 300,00 € 425,00 € 500,00 (wegens de professionele verwerking door een DTP-studio wordt u verzocht de advertentie digitaal aan te leveren op floppy, per e-mail of CD-rom) Een kleurenadvertentie is helaas alleen mogelijk bij voldoende gegadigden voor langere tijd. In overleg met de Commissie PR&Sponsoring kunnen gegadigden zich melden. Spontaan winkels of bedrijven bezoeken mag, maar een belletje naar Chris Warmenhoven wordt op prijs gesteld. Door de verschillende commissies, bijvoorbeeld CVR, worden ook andere relaties onderhouden voor onder andere het rad van fortuin, hier moet ook rekening mee worden gehouden. Wedstrijdkleding Met de TC en de meester kleding Dirk van den Oever wordt overleg gevoerd om alle teams in dezelfde wedstrijdkleding te steken. Uitgangspunt zal zijn dat er GEEN andere wedstrijdkleding gedragen kan worden. Er zal een bijdrage per lid gevraagd worden ook voor de teams die gesponsord worden. Het mes snijdt dan twee kanten en je hoeft zelf geen wedstrijdtenue aan te schaffen en de vereniging ontvangt een bijdrage van het lid. Op dit moment heeft eigenlijk alleen het lid dat speelt in gesponsorde kleding er voordeel aan. Er zijn afspraken met sponsoren die een team sponsoren en die kan je vinden in de Rebound. Op de komende ALV zullen we mondeling een en ander toelichten.

Geld, er is nooit genoeg… Paul Schaddé van Dooren, Penningmeester


Wie helpt ons dit lege advertentievlak te vullen Weet je een potentiĂŤle sponsor? BEL ons!!! Werkgroep Pr & Sponsoring Chris Warmenhoven: 40 345 85 Jaap Jonker: 40 755 32

Basketbalvereniging Grasshoppers verzorgt zelf de wedstrijdkleding. In de verenigingsruimte zijn passets aanwezig. De wedstrijdkleding wordt geleverd door Princess Sports te Den Helder. Bestellingen lopen via de Commissie Verenigings Ruimte, afspraak via Dirk van den Oever: jailma@wanadoo.nl


Rebound maart 2009  

Clubblad Basketballvereniging STOL-Grasshoppers maart 2009

Advertisement