Page 1

De Rebound Clubblad van

Basketballvereniging

STOL-Grasshoppers

Basketballvereniging Grasshoppers Opgericht 21 december 1971 Basketballvereniging voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg e.o.


1

OFFICIEEL ORGAAN VAN STOL -GRASSHOPPERS POSTADRES : POSTBUS 246, 2220 AE KATWIJK EMAIL : BESTUUR@GRASSHOPPERS.NL, INTERNET: WWW.GRASSHOPPERS.NL POSTBANK: 2621151 (t.n.v. Grasshoppers), RABOBANK: 391818104 (t.n.v. penn Grasshoppers) Telefoon Beheerder Sporthal Cleyn Duin: 071 - 4014856 Telefoon Beheerder Boorsmazaal : 071 - 4012004

Zevenendertigste jaargang

(nummer 2)

februari/maart 2009

REDACTIE Cobie van der Boon 071 - 4031567 Peter van der Zwart

(e-mail: rebound@grasshoppers.nl) De Hoop 17 2223 BZ Katwijk Poolster 83 2221 NS Katwijk

BESTUUR Voorzitter : (Algemene Zaken) Penningmeester : (Scheidsrechters Zaken) Secretaris : Bestuurslid : (Notulist) Bestuurslid : (P.E.P.Commissie en Rebound) Bestuurslid : (Toernooi Commissie) Bestuurslid : (Technische Commissie)

(e-mail: bestuur@grasshoppers.nl) Dirk Kuijt 071 - 4016149 Duinoord 13 2224 CA Katwijk Paul Schaddé van Dooren 071 - 4028857 Siegenlaan 70 2231 PD Rijnsburg Bert Schaap 06 - 23965710 Regulus 12 2221 MS Katwijk William de Haas 071 - 3618566 Sneeuwgors 1 2201 XW Noordwijk Colinda Nijgh 06 - 23978335 Pioenhof 25 2223 JA Katwijk Jamie Vletter 071 - 4027793 Krab 20 2221 KW Katwijk Elizabeth Vos 071 - 4074288 Wassenaarseweg 42 2223 BL Katwijk

ERE-LID Tjomme van Norden Sr.

29 september 1948 - † 13 mei 2006.

LID VAN VERDIENSTE Peter de Jong 071 - 3618101 Hans Knegt 071 - 4075920 Peter van der Zwart

Koepelweg 28 Pr. Hendrikkade 92 Poolster 83

2202 AL Noordwijk 2225 HP Katwijk 2221 NS Katwijk

VERTROUWENSPERSOON John Spaan 06 - 13727089 Jamie Vletter 06 - 14268558

Castor 37 Krab 20

2221 ML Katwijk 2221 KW Katwijk-

TECHNISCHE COMMISSIE Anja Kuyt 071 - 4034961 Ria Bröring 071 - 3613542 Elizabeth Vos 071 - 4074288 Floor Kuyt 071 - 4034961 Talia Versteeg Rob van der Boon 071 - 4031567

(e-mail: ruud_liz.vos@wanadoo.nl) Saturnus 6 2221 JC Katwijk Hoogwakerbosstraat 21 2202 ST Noordwijk Wassenaarseweg 42 2223 BL Katwijk Saturnus 6 2221 JC Katwijk Dahliastraat 20c 2223 HK Katwijk De Hoop 17 2223 BZ Katwijk


2 JEUGD COMMISSIE (e-mail: jeugd.commissie@grasshoppers.nl) COMMISSIE VAN BEROEP (e-mail: commissie.van.beroep@grasshoppers.nl) Leny Wouters (Voorzitter) 071 - 4030107 Lombardstraat3 2223 TC Katwijk Peter van der Zwart Poolster 83 2221 NS Katwijk Ada Guyt 071 - 4035358 Capella 31 2221 HC Katwijk Ina van Scheppingen 071 - 4030826 Vloedstroom 47 2221 WE Katwijk Irma de Jong 071 - 4015513 Zonnebloemstraat 32 2223 VC Katwijk Aad Wouters 071 - 4030107 Lombardstraat 3 2223 TC Katwijk KAS COMMISSIE Marco van der Mey 071 - 8880135 (Voorzitter) Peter van der Zwart (Lid) (Reserve-lid) P.E.P. COMMISSIE Jonathan Barnhoorn (Voor­zitter) Peter Feyaerts Anne-Marie Nijgh Miranda Harteveld Matthijs Reitsema Colinda Nijgh

(e-mail: kas.commissie@grasshoppers.nl) Tolhuisstraat 15 2223 GB Katwijk Poolster 83

2221 NS Katwijk

VACATURE

071 - 4027438

(e-mail: jonathan@pikzel.nl) Valkenhorst 13 2235 BX Valkenburg

071 - 4073274 071 - 4073820 071 - 8884746 071 - 8884746 06 - 23978335

Bijdorpstraat 18 Remisestraat 54 Prairievalk 7 Prairievalk 7 Pioenhof 25

COMMISSIE VERENIGINGSRUIMTE Arie Zwaan 071 - 4014587 (Voorzitter) Dirk van den Oever 071 - 4020177 Jan van Maanen 071 - 4080051 Paul Schaddé van Dooren 071 - 4028857 John Spaan 06 - 13727089 Tineke Zuijderduijn 071 - 4078846

2223 ES Katwijk 2225 JK Katwijk 2235 DR Valkenburg 2235 DR Valkenburg 2223 JA Katwijk

(e-mail: ariezwaan@wanadoo.nl) Nassaudreef 49 2224 AL Katwijk Saturnus 21 Waterbospark 88 Siegenlaan 70 Castor 37 Paul Krugerstraat 37

2221 JB Katwijk 2231 JZ Rijnsburg 2231 PD Rijnsburg 2221 ML Katwijk 2225 ZJ Katwijk

COMMISSIE P.R. & SPONSORING (e-mail: public.relations@grasshoppers.nl) Chris Warmenhoven 071 - 4034585 Rijnstraat 8 2223 EE Katwijk (Voorzitter) Jaap Jonker 071 - 4075532 Parnassia 2 2224 DC Katwijk Cees Versteeg 071 - 4030156 Schutterswei 47 2223 TT Katwijk Kees Ouwehand 071 - 4027308 Kerkstraat 32 a 2223 AL Katwijk Dirk Kuijt 071 - 4016149 Duinoord 13 2224 CA Katwijk TOERNOOI COMMISSIE (e-mail: toernooi.commissie@grasshoppers.nl) Piet Hein Kanbier 071 - 4077593 Middenweg 23 2235 PB Valkenburg (Voorzitter) Elly van der Plas 071 - 4072168 Pr. Margrietlaan 44 b 2224 XD Katwijk Coby van der Boon 071 - 4031567 De Hoop 17 2223 BZ Katwijk Irma de Jong 071 - 4015513 Zonnebloemstraat 32 2223 VC Katwijk Jamie Vletter 06 - 14268558 Krab 20 2221 KW Katwijk WEDSTRIJDSECRETARIS (e-mail: wedstrijdsecretaris@grasshoppers.nl) Peter van der Zwart Poolster 83 2221 NS Katwijk


Wie helpt ons dit lege advertentievlak te vullen Weet je een potentiĂŤle sponsor? BEL ons!!! Werkgroep Pr & Sponsoring Chris Warmenhoven: 40 345 85 Jaap Jonker: 40 755 32


5

INHOUD VOORWOORD VAN DE VOORZITTER ALGEMENE LEDEN VERGADERING DE AGENDA VAN HET BESTUUR VAN DE VERTROUWENSCOMMISSIE VAN DE SECRETARIS VAN DE LEDENADMINISTRATIE BARDIENST TRAININGSSCHEMA 2008-2009 DE ACTIVITEITEN AGENDA DE SCHEIDSRECHTERS PAGINA PUZZEL

COLUMN: DICK VAN DER PLAS

IK GEEF DE PEN DOOR AAN.......... BELANGRIJK!!!! DE JARIGEN SUDOKU DE WANDELCLUB DE JEUGD PAGINA (‘S) KLEURPLAAT VERVOERSSCHEMA BUSJE WEDSTRIJD AGENDA WEDSTRIJD TAKEN NAWOORD VAN DE PENNINGMEESTER

KOPY VOOR DE VOLGENDE REBOUND INLEVEREN UITERLIJK OP ZATERDAG 14 maart 2009


6

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Basketball vereniging STOL Grasshoppers De feestelijke opening is alweer voorbij en we voelen ons thuis in “De bucket” en de “Cleijne Sael”. Spelen en trainen in Cleijn Duin is al weer “gewoon” geworden. Gelukkig is er weer meer tijd beschikbaar om met het Basketballen bezig te zijn. Natuurlijk zijn er alweer nieuw plannen in de maak ( denk maar aan het Peanutsplan), maar het is verstandig in de komende maanden lekker te genieten van het basketball en alle “gewone” dingen die daar bij horen. Inrichting Jeugdhoek in de verenigingsruimte De inrichting van de jeugdhoek is nog een hele klus. Het is de bedoeling van we via de Jeugd en PEP commissie de jeugd mee laten denken en beslissen over hoe we dat deel van de verenigingsruimte gaan inrichten. Het is door alle drukte van de commissies er nog niet van gekomen, maar een heuse bijeenkomst staat op stapel. Als er teams of jeugdleden zijn die hun ideeen alvast willen delen, geef dat alsjeblieft door via de Site. Alle suggesties zijn welkom. Het zou toch prachtig zijn als de inrichting van het jeugdgedeelte van de verenigingsruimte ook daadwerkelijk door jullie verzonnen of ontworpen zou zijn. Ten slotte. Het is goed om te merken dat de vereniging bloeit en bruist. Alleen al de inhoud van deze rebound bewijst dat we op de goede weg zijn. Laten we van elkaar en van het basketball genieten, vergeet menings en inzichtverschillen, geniet en maak plezier met elkaar. Veel succes met basketball kijken en/of spelen. DIRK KUIJT, VOORZITTER


7

ALGEMENE LEDEN VERGADERING Voorjaars Algemene Leden Vergadering dinsdag 31 maart 2009 Na de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) in de nieuwe verenigingsruimte op 18 december 2008 is de volgende ALV al weer glorende… Niet op een trainingsavond in Cleijn Duin, wel die van de teams die trainen in het Andreas College, maar dinsdag 31 maart 2009. In deze ALV de jaarverslagen van de commissies voor zover deze de moeite nemen deze te maken… want dwingen kan je niemand. Aan de andere kant staat in ons Huishoudelijk Reglement: Artikel 25 - Verslaglegging Commissies 25.1 De Commissies, uitgezonderd de Kas Commissie, zijn verplicht uiterlijk 4 weken vóór de voorjaars Algemene Leden Vergadering een schriftelijk verslag van de in het afgelopen boekjaar door de Commissie verrichte werkzaamheden bij de secretaris in te dienen. Wat we met elkaar afspreken komen we natuurlijk ook na. In de laatste bestuursvergadering (ik hoop dat onze secretaris een kort verslagje schrijft over zijn werkzaamheden) is de ALV weer aan de orde geweest. Meepraten mag altijd, maar voor leden onder de 16 jaar is het volgende van toepassing. Artikel 52 – Stemrecht Stemrecht hebben alle leden, die op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. De ALV is de uitgelezen kans om je te laten horen in een vereniging. Dus kom ook eens. Bij de ALV in december was het “lekker” druk, dus je bent echt niet alleen. Namens het bestuur Paul Schaddé van Dooren

DE AGENDA VAN HET BESTUUR Het bestuur heeft haar eerstvolgende vergaderingen gepland op de onder­staande data (onder voorbehoud). Schriftelijke vragen van Leden, voorstellen van Commis­sies, Werkgroepen, e.d. zullen in behandeling worden genomen op de eerstvolgende vergadering na ont­vangst van de desbetreffende brieven en/of stukken. • dinsdag 17 maart • dinsdag 31 maart • dinsdag 21 april • dinsdag 19 mei • dinsdag 16 juni • dinsdag 21 juli • dinsdag 18 augustus • dinsdag 15 september • dinsdag 20 oktober • dinsdag 17 november • dinsdag 15 december

: Bestuursvergadering : Algemene Leden Vergadering : Bestuursvergadering : Bestuursvergadering : Bestuursvergadering : Bestuursvergadering : Bestuursvergadering : Bestuursvergadering : Bestuursvergadering : Bestuursvergadering : Bestuursvergadering


8

VAN DE VERTROUWENSCOMMISSIE Sinds een jaar heeft de vereniging gemeend het wenselijk te achten een vertrouwenscommissie aan te stellen die in geval van problemen objectief naar de kwestie kan kijken om zodoende een passende en bevredigende oplossing te zoeken. Bij het voorleggen van een probleem aan de vertrouwenscommissie, blijft uiteraard de anonimiteit van diegene die het probleem aan de orde stelt gewaarborgd, tenzij dit door de betreffende persoon anders wordt aangegeven. Alle leden van basketballvereniging STOL-Grasshoppers moeten zich veilig en vertrouwd voelen in hun omgeving. Toch kunnen er wel eens vervelende kwesties ontstaan, zoals pesten door teamleden, zich geïsoleerd voelen door het team of coach, intimidatie of anderzijds. Daarom is het goed te weten dat STOL-Grasshoppers een vertrouwenscommissie heeft die dit zal behandelen. Wanneer je dergelijk probleem wilt voorleggen, kun je contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen. Dit kun je doen door telefonisch contact op te nemen, of het schriftelijk per mail voorleggen. Zij zullen dan alle inspanningen verrichten om deze wellicht vervelende kwestie uit de wereld te helpen. Uiteraard blijft de kwestie vertrouwelijk! De commissie bestaat uit:   John Spaan      tel: 06-1372 7089          john.spaan@casema.nl Jamie Vletter  tel: 06-1426 8558          jamievletter@hotmail.com   Uiteraard hopen wij dat je de commissie niet nodig hebt, maar mocht dit zo zijn schroom dan niet om contact op te nemen.   Met vriendelijke groet, Namens basketballvereniging STOL Grasshoppers,   JOHN SPAAN EN JAMIE VLETTER.

________________________________ _______ ________________________________


9

VAN DE SECRETARIS Mijn eerste bijdrage aan de rebound in de hoedanigheid van Secretaris van Grasshoppers, dat zorgde bij mij even voor vraagtekens over het hoe en wat moest er allemaal in komen te staan? Inmiddels zijn er alweer 2 bestuursvergaderingen de revue gepasseerd, dus zou ik toch genoeg stof moeten hebben, om aan de buitenwereld mee te geven! Het eerste wat mij is opgevallen hoeveel werk er door iedere vrijwilliger wordt verzet, eigenlijk iets te veel voor de momenteel aanwezige bemanning. Binnen iedere commissie is er naar mijn idee zeker nog ruimte voor aanvulling, zeker nog binnen een technische commissie met behoefte aan versterking voor de herenkant en de recreatieve kant. De nieuwe kantine begint al meer en meer het nieuwe thuis te zijn, voor Grasshoppers in zijn totaliteit, er mist alleen nog een aparte plek voor de grote hoeveelheid jeugd binnen de vereniging. Een gedeelte reserveren wat aantrekkelijk moet zijn voor de jeugd, staat bij in ieder geval hoog op het verlanglijstje. Ik zal in het vervolg mijn ogen en oren meer de kost geven, zodat ik in mijn stukjes meer kan inspringen op de actuele zaken binnen de vereniging. Wanneer je er over denkt om iets voor de vereniging te willen betekenen en je weet niet bij wie je dan moet zijn, voel je dan wel zo vrij om mij hier over aan te spreken. Met vriendelijke groet,

BERT SCHAAP

VAN DE LEDENADMINISTRATIE Aangemeld als lid (30-10-2008 t/m 16-01-2009): NAAM: ADRES: PLAATS: Leanneke Klaassen Pr. Margrietlaan 29 Katwijk Jiordy Coffy Waterman 30 Katwijk Thea Aandewiel-Krijgsman W. Sluiterstraat 27 Katwijk Joe Goodwin Middelweg 8 Wassenaar Roos Filippo Ducdalf 13 Katwijk Jaap van der Plas Graslelie 30 Katwijk Sander Imthorn Bestevaerweg 13 Katwijk

Afgemeld als lid:

TEAM: BGM/M23 GT1 DS5 J42/J41 BGM/M23 BGJ BGJ

NR: 24 NS NS 92 23 NS NS

Shirtnummers voor nieuwe leden worden uitgegeven door Peter van der Zwart; telefoon: 071 - 4023052.

Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende seizoen, kan alleen SCHRIFTELIJK gebeuren, voor het einde van het lopende seizoen, via de LedenAdministratie; Poolster 83 te Katwijk.


10

BARDIENST BARDIENST laatste week februari en maart 2009 maandag 23 februari 2 maart 9 maart 16 maart 23 maart

16.00-18.45 18.45-21.30 Ada Hortensius - 8884192 Elly vd Plas - 4072168 Anja den Hollander-4016485 Huig den Hollander-4016485 Petra v.d.Plas - 4026599 Jeanet van Duijn - 4015451 Petra Mol - 4016710 Agaath v.d.Plas - 4075337 Ada Hortensius - 8884192 Elly vd Plas - 4072168

21.30-eind Bert Schaap 06 23965710 zie boven zie boven zie boven

woensdag 25 februari 4 maart 11 maart 18 maart 25 maart

17.00-19.30 Helene Kanbier - 4077593 Dick v.d.Plas - 4028098 Geen trainingen Barbara Versteeg - 4030156 Helene Kanbier - 4077593

donderdag 26 februari 5 maart 12 maart 19 maart 26 maart

16.00-18.45 18.45-21.30 Sandra Aandewiel - 8884151 Jan Messemaker - 4073119 Marrie van Duijn - 4017285 Anton Nijgh - 4072133 Joke van Beelen-06 24606014 Wilma Imthorn - 4033216 Tineke Zuijderduin-4078846 Ada Guyt - 4035358 Sandra Aandewiel - 8884151 Jan Messemaker - 4073119

21.30-eind Heren N.S Heren N.S Heren N.S Heren N.S Heren N.S

vrijdag 27 februari 6 maart 13 maart 20 maart 27 maart

16.30-19.00 Jan Hoek - 4024842 Jan Hoek - 4024842 Jan Hoek - 4024842 Jan Hoek - 4024842 Jan Hoek - 4024842

21.30-eind wedstrijden wedstrijden wedstrijden wedstrijden wedstrijden

19.30-22.00 Greet v.d. Bent - 4032135 Arie Zwaan - 4014587 Geen trainingen Dirk v.d.Oever - 4020177 Greet v.d.Bent - 4032135

19.00-21.30 Cora Spaan - 4034872 Jacquelinev.d.Oever-4020177 Cora Spaan - 4034872 Wil Zwaan - 4014587 Cora Spaan - 4034872


13

TRAININGSSCHEMA 2008/2009 UITLEG VELD NRS: VELD 1 = HALF COURT VELD BIJ DE BEHEERDERS RUIMTE VELD 2= HALF COURT VELD BIJ DE VERENIGINGS RUIMTE VELD 3= QUART COURT VELD BIJ DE VERENIGINGS RUIMTE VELD 4= QUART COURT VELD NAAST VELD 3 CP= CONTACT PERSOON MAANDAG Sporthal Cleyn Duin 16.00-17.15

VELD

TEAM

COACH/TRAINER/CP

1 3 4

M21 J21 J22

Ada Kraaijenoord/Elizabeth Vos Wim van der Plas/Anton Nijgh Jaap Jonker

17.15-18.30

1 2

M61 M62

Talia Versteeg Jamie Vletter

18.30-20.00

1 3 4

J81 D01 MSV D01

René Mulder/Pieter Barnhoorn/Ruud Vos Hans Bais Nike Hartlief/Helen Kranstauber

20.00-21.30

1 3 4

HS1 DS1 DS2

Rob van der Boon Martin Moerman Bert Schaap/Jack Smit

21.30-22.45

3 4

DS5 M82+DS

Cobie van der Boon/Corina Spaargaren Wim van der Plas

DINSDAG Andreas College 17.00-18.15 18.15-19.30

VELD

TEAM

COACH/TRAINER/CP

grote zaal grote zaal

J61 H01

Rob van der Boon/Simon Terhorst Jeroen Reitsema/Matthijs Reitsema

WOENSDAG Sporthal Cleyn Duin 17.15-18.30

VELD

TEAM

COACH/TRAINER/CP

1 3 4

M41 M43 M22

Anja Kuyt André Hoek Dicky van Beelen/Cobie van der Boon

18.30-20.00

1 3 4

J41 J42 M21

Pieter Barnhoorn/Floor Kuyt Peter Feyaerts/Arend Jan van Duijn Ada Kraaijenoord/Elizabeth Vos

20.00-22.00

1 3 4

DS1 D01 MSV D01

Martin Moerman Hans Bais Nike Hartlief/Helen Kranstauber


14 Boorsmazaal 17.30-18.45

halve veld

M83

Anne-Marie Nijgh

DONDERDAG Sporthal Cleyn Duin

VELD

TEAM

COACH/TRAINER/CP

16.00-17.15

1 3 4

BG jongens M23 M02

Willem van der Plas Laura van Duijn/Dianne Barnhoorn Mieke Messemaker/Corina Spaargaren

17.15-18.30

1 3 4

J61 M42 J41

Rob van der Boon/Simon Terhorst Karin Kuyt/Ingrid van der Plas Pieter Barnhoorn/Floor Kuyt

18.30-20.00

1 3 4

HS1 G-team M82

Rob van der Boon Gabriëlle Versteeg Wim van der Plas/Ada Hortensius

20.00-21.30

1 3 4

DS1 HS2 HS NS

Martin Moerman Ricardo Vitali (playing coach) Arie Schaddé van Dooren(CP)

21.30-23.00

1 3 4

H01 DS2 DS4

Jeroen Reitsema/Matthijs Reitsema Bert Schaap/Jack Smit Elizabeth Vos (CP)

16.30-18.00

halve veld halve veld

M41 J21

Anja Kuyt Wim van der Plas/Anton Nijgh

18.00-19.30

hele veld

J81

René Mulder/Pieter Barnhoorn/Ruud Vos

19.30-21.00

halve veld halve veld

DS3 MSV D01

Annelies Schaap Nike Hartlief/Helen Kranstauber

VRIJDAG Sporthal Cleyn Duin

VELD

TEAM

COACH/TRAINER/CP

16.45-18.00

1 3 4

BG meisjes J01 M01

Eline Kraaijenoord/Sonja Kuyt Floris de Jong/Dirk Kuyt Jr. Gabriëlle Versteeg

18.00-19.15

1 3 4

J82 M61 M63

Martin Chen Talia Versteeg Anita de Jager/Colina Korpelshoek

19.15-20.45

1 2

J62 D01

Rick Freke Hans Bais

Boorsmazaal


15

DE ACTIVITEITEN-AGENDA DATUM: 27-02-2009 27-02-2009 28-02-2009

OMSCHRIJVING: PLAATS: GrasshoppersPokervond4 (vanaf 16 jaar)VerenigingsRuimte sporthal CleynDuin Inzameling Oud Papier (vanaf ± 11.00 uur) sporthal Cleyn Duin Inzameling Oud Papier (tot ± 11.30 uur) sporthal Cleyn Duin

07-03-2009 07-03-2009 09-03-2009 11-03-2008 13-03-2009 14-03-2009 17-03-2009 27-03-2009 28-03-2009 28-03-2009 29-03-2009 31-03-2009

“Uitbetaal-Zaterdag” (van 11.00 t/m 13.00 uur)Ver.Ruimte sporthal Cleyn Duin Rayon West Little Wizards Tournament voor U8 en U10 Vergadering Jeugd Comm. (19.30 uur) Vergader Ruimte sporthal CleynDuin GÉÉN TRAININGEN!!!!!! (Bidstond voor het gewas) sporthal Cleyn Duin PannenKoekenEten/JeugdBingo (18.30 t/m 21.00 uur)V.R. sporthal Cleyn Duin Deadline inleveren copy Rebound April 2009 rebound@grasshoppers.nl Bestuursvergadering Vergader Ruimte sporthal Cleyn Duin Inzameling Oud Papier (vanaf ± 11.00 uur) sporthal Cleyn Duin Inzameling Oud Papier (tot ± 11.30 uur) sporthal Cleyn Duin N.B.B.-Bekerfinale’s ????? N.B.B.-Bekerfinale’s ????? Algemene Leden Vergadering Verenigings Ruimte sporthal Cleyn Duin

04-04-2009 05-04-2009 21-04-2009 24-04-2009 24-04-2009 24-04-2009 25-04-2009 25-04-2009 25-04-2009 25-04-2009 26-04-2009 26-04-2009 27-04-2009

“Uitbetaal-Zaterdag” (van 11.00 t/m 13.00 uur)Ver.Ruimte sporthal Cleyn Duin Dames- en Heren All Star Gala ????? Bestuursvergadering Vergader Ruimte sporthal Cleyn Duin Inzameling Oud Papier (vanaf ± 11.00 uur) sporthal Cleyn Duin 1e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie Seizoen 2008/2009 Halve Finale Nederlands Kampioenschap (Final Four) Meisjes Under 20 1e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie Seizoen 2008/2009 1e Halve Finale Nederlands Kampioenschap (Final Four) Meisjes Under 20 Rayon West Little Wizards Tournament voor Under 8 en Under 10 Inzameling Oud Papier (tot ± 11.30 uur) sporthal Cleyn Duin 1e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie Seizoen 2008/2009 2e Halve Finale Nederlands Kampioenschap (Final Four) Meisjes Under 20 Start Play Off’s Dames Ere-Divisie (Kwart-Finale)

05-05-2009 08-05-2009 08-05-2009 09-05-2009 09-05-2009 10-05-2009 15-05-2009 16-05-2009 16-05-2009 16-05-2009 17-05-2009 21-05-2009 23-05-2009 23-05-2009 23-05-2009

Start Play Off’s Dames Ere-Divisie (Halve-Finale) JeugdFilmAvond (18.30 uur t/m 22.00 uur)Ver.Ruimte sporthal Cleyn Duin 2e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie Seizoen 2008/2009 2e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie Seizoen 2008/2009 1e Halve Finale NK Ere-Divisie U16 - U18 ????? 2e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie Seizoen 2008/2009 Finales Play Off’s Rayon-Competitie Dudok Arena, Hilversum 2e Halve Finale NK Ere-Divisie U16 - U18 ????? Start Play Off’s Dames Ere-Divisie (Finale) Finales Play Off’s Rayon-Competitie Dudok Arena,Hilversum Finales Play Off’s Rayon-Competitie Dudok Arena, Hilversum NK Meisjes Under 18 (Dag 1) Rayon Noord Nederlands Kampioenschap Under 12 (Dag 1) ????? NK Meisjes Under18 (Dag 2) Rayon Noord Finale NK Ere-Divisie U16 - U18 - U20 Topsport C.Almere


16 24-05-2009 28-05-2009 29-05-2009 29-05-2009 29-05-2009 30-05-2009 30-05-2009 30-05-2009

Finale NK Ere-Divisie U16 - U18 - U20 Laatste training seizoen 2008/2009 Inzameling Oud Papier (vanaf ± 11.00 uur) Laatste training seizoen 2008/2009 Laatste training seizoen 2008/2009 Einde Seizoen 2008/2009 Inzameling Oud Papier (tot ± 11.30 uur) Nederlands Kampioenschap Under 14 (Dag 1)

Topsport C.Almere Boorsmazaal sporthal Cleyn Duin sporth.Cleyn Duin sporth.Cleyn Duin

06-06-2009 13-06-2009 16-06-2009 20-06-2009 20-06-2009 20-06-2009 21-06-2009 21-06-2009 21-06-2009 26-06-2009 27-06-2009 27-06-2009 ??-06-2009

Nederlands Kampioenschap Under 12 (Dag 2) ????? Nederlands Kampioenschap Under 14 (Dag 2) ????? Bestuursvergadering Vergader Ruimte sporthal Cleyn Duin NK Meisjes Under 18 (Finale-Dag) TopSp.Centr.Almere NK Under 12 (Finale-Dag) TopSp.Centr. Almere NK Under 14 (Finale-Dag) TopSp.Centr. Almere NK Meisjes Under 18 (Finale-Dag) TopSp.Centr.Almere NK Under 12 (Finale-Dag) TopSp.Centr. Almere NK Under 14 (Finale-Dag) TopSp.Centr.Almere Inzameling Oud Papier (vanaf ± 11.00 uur) sporthal Cleyn Duin Inzameling Oud Papier (tot ± 11.30 uur) sporthal Cleyn Duin RaboBank Eind-Toernooi 2009 (±10.00 t/m 19.00 uur) sporthal Cleyn Duin Rabobank Eind Feest 2009 Verenigings Ruimte sporthal Cleyn Duin

03-07-2009 04-07-2009 21-07-2009 31-07-2009

STOL-GrasshoppersNight 2009 STOL-GrasshoppersNight 2009 Bestuursvergadering Vergader Ruimte Inzameling Oud Papier (vanaf ± 11.00 uur)

sporthal Cleyn Duin sporthal Cleyn Duin sporthal Cleyn Duin sporthal Cleyn Duin

01-08-2009 18-08-2009 28-08-2009 29-08-2009

Inzameling Oud Papier (tot ± 11.30 uur) Bestuursvergadering Vergader Ruimte Inzameling Oud Papier (vanaf ± 11.00 uur) Inzameling Oud Papier (tot ± 11.30 uur)

sporthal Cleyn Duin sporthal Cleyn Duin sporthal Cleyn Duin sporthal Cleyn Duin

15-09-2009 25-09-2009 26-09-2009

Bestuursvergadering Vergader Ruimte sporthal Cleyn Duin Inzameling Oud Papier (vanaf ± 11.00 uur) sporthal Cleyn Duin Inzameling Oud Papier (tot ± 11.30 uur) sporthal Cleyn Duin

20-10-2009 30-10-2009 31-10-2009

Bestuursvergadering Vergader Ruimte sporthal Cleyn Duin Inzameling Oud Papier (vanaf ± 11.00 uur) sporthal Cleyn Duin Inzameling Oud Papier (tot ± 11.30 uur) sporthal Cleyn Duin

17-11-2009 27-11-2009 28-11-2009

Bestuursvergadering Vergader Ruimte sporthal Cleyn Duin Inzameling Oud Papier (vanaf ± 11.00 uur) sporthal Cleyn Duin Inzameling Oud Papier (tot ± 11.30 uur) sporthal Cleyn Duin

15-12-2009 18-12-2009 19-12-2009 21-12-2009

Bestuursvergadering Vergader Ruimte sporthal Cleyn Duin Inzameling Oud Papier (vanaf ± 11.00 uur) sporthal Cleyn Duin Inzameling Oud Papier (tot ± 11.30 uur) sporthal Cleyn Duin 38 jaar Grasshoppers

??-01-2010

NieuwjaarsReceptie STOL-Grasshoppers VerenigingsRuimte sporth.Cleyn Duin

sporthal Cleyn Duin ?????


17

DE SCHEIDSRECHTERS PAGINA Mini’s Hallo allemaal, deze keer ook iets over de spelregels bij onze mini’s. Eerst wat belangrijke spelregels die ook voor het grote basketbal gelden. - Een speler die de bal in beweging ontvangt, mag slechts TWEE STAPPEN maken.Voordat hij de derde stap maakt, moet de bal al doorgespeeld of geschoten zijn, anders is het ‘lopen met de bal’ en dat is een overtreding. - De bal wordt met de handen gespeeld. De bal mag in elke richting, gepasst, geschoten of gedribbeld worden, zonder dat daarbij de spelregels overtreden worden. Een overtreding vindt plaats als een speler met de bal gaat rennen, er express een schop of een stomp tegenaan geeft. Als de bal per ongeluk tegen voeten of benen aankomt, is dat geen overtreding.

- Als een speler vooruit wil met de bal, mag hij dribbelen. Dribbelen doe je door de bal met een hand tegen de vloer te laten stuiteren. Dribbelen mag niet: • Met twee handen tegelijk • Door de bal even stil te laten liggen in je hand(en) en dan weer verder te dribbelen • Door na een dribbel de bal tegen het bord aan te gooien, zonder dat deze de ring raakt, en de bal zelf weer op te vangen, behalve als de scheidsrechter vindt dat het een doelpoging was. - We spreken van een fout als er sprake is van lichamelijk contact (bijvoorbeeld duwen, shirtje vasthouden of aan een arm hangen) met een tegenstander. Als er een fout gemaakt wordt tegen een speler die niet bezig is met een doelpoging, dan mag die speler of een van zijn teamgenoten de bal innemen aan de zijlijn of bij de achterlijn. Als er een fout gemaakt wordt tegen een speler die wel bezig is met een doelpoging, en het schot gaat mis, dan krijgt de speler twee vrije worpen. Als het schot raak is, dan komen er geen vrije worpen en gaat het spel verder met het innemen van de bal door de tegenstander van achter de achterlijn.

Probeer nu deze vragen maar eens te beantwoorden. De antwoorden staan ergens anders in de Rebound. 1. Het belangrijkste van een wedstrijd spelen is: a. winnen b. sportief basketball spelen c. iedereen speelt mee 2. Mini-Basketball wordt gespeeld door: a. iedereen die wil basketballen b. jongens/meisjes van 12 jaar en ouder c. jongens/meisjes van 12 jaar of jonger


18 3. Hoe heet de lijn die op 4 meter van het basketballbord ligt? a. de achterlijn b de vrije worplijn c de middenlijn 4. De ring hangt: a. Op 2.60 m van de grond b. Op 3.05 m van de grond c. Elke keer weer anders 5. De wedstrijd is verdeeld in: a. 4 periodes van 10 minuten b 2 periodes van 20 minuten c, 1 periode van 40 minuten 6. Een speler mag: a. de eerste 3 periodes spelen b. de hele wedstrijd op de bank zitten. c. de laatste 3 periodes spelen 7. Als de bal bij een vrije worp de ring niet raakt: a. mag je nog een keer proberen b. gaat het spel gewoon door c. fluit de scheidsrechter en krijgt de verdediging de bal bij de zijlijn 8. Bij einde wedstrijd hebben we een gelijke stand: a. dan gaan we verlengen b. de scheidsrechter gaat loten wie er gewonnen heeft c. dan is dat de eindstand 9. Hoeveel fouten mag je maken? a. maakt niet uit hoeveel b. vijf fouten per periode c. vijf fouten per wedstrijd 10. Wat klopt niet a. een vrije worp telt voor 1 punt b. een lay-up telt voor 2 punten c. een heel ver schot telt voor 3 punten


19

TOT SLOT NOG TWEE OPROEPEN: ZATERDAG 14 FEBRUARI WAS WEER EEN SLECHT WEEKEND VOOR OPKOMST VAN JURYLEDEN EN SCHEIDSRECHTERS. -BIJ DE MINI’S MOEST EEN COACH VAN DE TEGENSTANDER MEEFLUITEN. -BIJ MU14-2 TEGEN DAS STOND EEN SCHEIDSRECHTER DIE NET HAAR DIPLOMA HAD GEHAALD IN HAAR EERSTE WEDSTRIJD ER BIJNA ALLEEN VOOR (toch goed gefloten gezien de omstandigheden). GELUKKIG FLOOT NOG EEN JONGEN ZONDER DIPLOMA MEE. -BIJ MU16-3 OOK EEN INVALSCHEIDSRECHTER. -BIJ HS2 WEDEROM ÉÉN SCHEIDSRECHTER DOOR HET DOORSCHUIVEN VAN DE TWEEDE SCHEIDSRECHTER NAAR HET ANDERE VELD. Door een hopeloze wedstrijdplanning (veel uitspelende rayonteams, uitvallen van een verkeerd ingeplande wedstrijd) en inplanning van niet beschikbare scheidsrechters kon je inderdaad bijna geen invaller regelen maar je blijft verantwoordelijk voor het regelen van een vervanger. Misschien dat er ook eens kritisch naar de uitvoering van het aanschrijvingsbeleid kan worden gekeken. Mijn laatste oproep is om bij alle wedstrijden gebruik te maken van de electronische tafelscoreborden. Deze zijn zeer eenvoudig te bedienen en geven aan publiek, spelers en coaches veel betere informatie dan de slecht leesbare handmatige scoreborden. Bij de laatste wedstrijd van HS2 is dat getest en de jeugdige juryleden hadden daar geen enkele moeite mee. André Hoek


20

PUZZEL


ANNASTRAAT 29 - 2225 NR KATWIJK AAN ZEE TEL.: 071 - 407 23 43 - FAX: 071 - 407 58 37 MOBIELE TEL.: 06 - 53 67 62 92 - INFO@VARKEVISSER.NL


23

VANUIT DE DEFENCE Mijmeringen van een basketbalouder

Ik kan niks Meestal kom ik er goed mee weg, als er een beroep op me wordt gedaan. ’Maar ik kan niks.’ Het scheelt een hoop gedoe. En als je het maar vaak genoeg herhaalt, weet op een gegeven moment iedereen het: vraag hem maar niet, hij kan niks. Elke vereniging is gebaat bij ouderparticipatie. Het vervoerschema draait erop. De bardiensten. De aankleding van de nieuwe kantine. En dan vergeet ik ongetwijfeld nog een groot aantal andere terreinen waarvan ik, als basketbalouder met twee linkerhanden, geen weet heb. Want ik kan niks. Ik word nergens voor gevraagd. Dat heeft geen enkele zin. Helemaal ongeschonden ben ik de jaren niet doorgekomen, met die houding. Omdat ook mijn vrouw zich bij tijd en wijle bedient van ’Ik kan niks’ ben ik al jaren rijouder. Na een roekeloze krantencolumn over dit onderwerp – ’Ik kan niks, nou ja, hooguit een beetje achter de bar staan’ – wist Dirk van den Oever me meteen in te delen voor de woensdagmiddagdiensten in de Boors. Ik probeerde het natuurlijk nog wel, toen hij belde. Ik kan niks. Maar daar raakte Dirk niet van zijn stuk. ’Dat komt mooi uit, je hoeft hier ook helemaal niks te kunnen, op de woensdagmiddag.’ Daar had Dirk gelijk in. De leden van de bejaardengym gingen gaandeweg hun eigen koffie zetten. En het groepje hangouderen onder leiding van John Spaan dat de training van hun nazaten in de kantine bijwoonde, verdween ook toen een nieuw schema ze aan een andere middag bond. Toen hoefde ik inderdaad helemaal niks meer te kunnen totdat ik om half acht werd afgelost. Rond de verhuizing naar de sporthal Cleijn Duin had ik er wel weer veel profijt van. Timmeren, verven, leidingen trekken, eenvoudig loodgieterwerk? Sorry, ik kan niks. Echt niet. Ik werd niet eens gevraagd. En dat is toch het hoogste wat je als ’niks-kunner’ kunt bereiken. Als ik op zaterdagen een wedstrijdje meepikte in de hal en al die vaders zich in het zweet zag werken, hoefde ik het maar een enkele keer uit te leggen. Ik kan niks. Iedereen had begrip. Behalve na de week dat er een paar duizend kilo aan gipsblokken naar binnen moest worden gesjouwd en een enkeling van mening was dat ik dat ook wel had gekund. Had ik het maar geweten, loog ik overtuigend. Maar net op het moment dat ik het als ’Ik kan niks-ouder’ lekker voor elkaar dacht te hebben, klopten Colinda Korpelshoek en Cobie van der Boon bij me aan. Of ik niet elke keer een stukje in de Rebound kan schrijven? Ik kan niks, klonk het volautomatisch. Maar daar lieten de dames zich niet door weerhouden. Ja, dat klopt. Daar verdien je toch ook je brood mee? DICK VAN DER PLAS

C O L U M N


24

IK GEEF DE PEN DOOR AAN.... Nogmaals het stuk van Floor Kuijt............omdat...........in de vorige Rebound een stukje van de tekst zoek was en............omdat............er toch nog ruimte was omdat Hans Bais zijn stuk waarschijnlijk voor de volgende Rebound gepland heeft.

FLOOR KUIJT Dank je ……Dianne Barnhoorn, voor het aangeven van de Pen……………. Mijn naam is Floor Kuijt, 47 jaar oud en getrouwd met Anja. We hebben 4 dochters, Karin, Sonja, Fleur en Ilse. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij STOL architecten als bouwkundig tekenaar. Zo…… ..dit ging nog wel, maar nu moet ik echt gaan spitten ……. Na 4 jaar voetbal ben ik op mijn 16e lid van Grasshoppers geworden. In die tijd was voor ons het basketbalpleintje (bij het zwembad) “the place to be”, hier waren we dagelijks, tot het donker werd, te vinden. Na het eten hard fietsen om op tijd te zijn, anders waren ze al begonnen. Bij Grasshoppers, eerst bij de Junioren en later bij de Senioren, kregen we basketbaltraining van Ed Zaal (op de foto links). Op zolder vond ik nog een ouwe foto….. ik schat uit 1975. (Let op de korte broeken!)


25 Ook kan ik me herinneren dat we wedstrijden gingen bekijken van Parker Leiden. Op zaterdagavond met een grote groep jongens en meisjes, op de fiets, richting Vijf- Meihal. Tot ongeveer m’n 28e heb ik bij Senioren 1 gespeeld, waarvan de laatste jaren onder leiding van Lace Strong. Daarna wegens studie (op zaterdag) 2 jaar geen competitie gespeeld. Vervolgens nog een aantal jaren een balletje gegooid bij Senioren 3. Al met al denk ik met veel plezier aan deze tijd terug. Toen volgde, voor mij, een Grasshopperloze tijd en basketballen deed ik alleen nog, op vrijdagavond, in een gymzaaltje van het Andreas College. Onze kinderen gingen later basketballen bij Grasshoppers en, van het een komt het ander, ga je ook vrijwilligerswerk doen. Dat is zo’n beetje 6 jaar geleden en sindsdien probeer ik training te geven en te coachen.Verder ben ik ook lid van de technische commissie. Tenslotte wil ik nog even vermelden, dat ik Grasshoppers een geweldige vereniging vind, met veel enthousiaste vrijwilligers en hoop ik u en jullie nog veel tegen te komen in ons nieuwe onderkomen.

FLOOR KUIJT

…….......ik geef de Pen door aan…………. Hans Bais, trainer/coach van MU20.


26

BELANGRIJK!!!! Voor alle trainers,trainsters,spelers, speelsters, ouders en andere betrokkenen. In het kader van een goede samenwerking zijn in onderling overleg een aantal regels afgesproken, die de werksfeer tussen alle partijen zo goed mogelijk moet houden. BALLEN Sinds kort beschikken we over 7 ballenkarren(2 heren, 2 dames en 3 mini) Elke trainer is verantwoordelijk voor de ballen die op zijn/haar training worden gebruikt -voor de training juiste ballenkar pakken -na de training ballen terug in kar en terugbrengen naar de opslagruimte of overdragen aan de volgende trainer of trainster -op zaterdag alleen ballen pakken die per veld nodig zijn. Na de wedstrijd zorgt de coach ervoor dat dezelfde hoeveelheid ballen wordt teruggebracht of overgedragen. -geen nieuwe ballen mee naar uitwedstrijden. Binnenkort krijgt ieder team de beschikking over eigen ballen. -als je zelf niet moet trainen s.v.p. geen balletje gaan gooien tijden de training van anderen, tenzij je toestemming hebt van de trainer/ster. Ook niet dribbelen in het middenveld. Het is vaak druk genoeg! -geen ballen meenemen in de kleedkamer of naar de kantine!

ZATERDAG -om het omkleden in toiletten te voorkomen kunnen teams vanaf 9.45 uur gebruik maken van een dames en een heren kleedkamer. -voor 10 uur a.u.b. niet in de zaal komen. Dit i.v.m. privacy van het G-tennis en het ombouwen van de zaal. Coaches worden dringend verzocht hier toezicht op te houden en de coach van de tegenpartij hier over in te lichten. SCHOENEN -probeer het lopen met straatschoenen over de houten vloer zoveel mogelijk te voorkomen.Vooral schoenen met hakken kunnen de vloer beschadigen. Spreek elkaar hier op aan! -loop dus zoveel mogelijk over de matten -bij de conciÍrge kun je evt. beschermhoesjes voor je schoenen halen. KLEEDKAMERS -op zaterdag zijn de kleedkamers aan de zaalkant gesloten. Je loopt dan via de zaal door het gangetje naar de kleedkamers en via dezelfde weg weer terug naar de zaal -door de week is de zaaldeur gesloten, zijn de kleedkamers via de deur in de gang te bereiken en zijn de kleedkamerdeuren naar de zaal gewoon open. -na de training/wedstrijd eerst douchen. Dit geldt v.n.l . voor de teams die het laatst trainen en spelen. We weten dat het aantal douches beperkt is, maar probeer er rekening mee te houden dat de concierges nog moeten schoonmaken voor ze naar huis kunnen. -hou de kleedkamers netjes! Geen deo of haarlak op spiegels en deuren of shampoo op de grond Ruim je rommel op en spreek je teamgenoten hier gerust op aan. ETENSWAREN -geen snacks en/of patat op de tribune. Dit graag in de kantine op eten. -papier, lege pakjes, flesjes en ander afval graag in de aanwezige prullenbakken. Er zijn er genoeg! Laten we met z’n allen proberen deze regels te respecteren en na te komen, zodat kleedkamers netjes blijven, ballen niet verdwijnen als sneeuw voor de zon en we zo, zowel door de week als op zaterdag, een uitstekende sfeer hebben in Cleijn Duin. HARTELIJK DANK VOOR DE MEDEWERKING


DE JARIGE STOL-GRASSHOPPERS VAN HARTE GEFELICITEERD!!

MAART

FEBRUARI

15 februari 15 februari 16 februari 17 februari 18 februari 18 februari 18 februari 20 februari 20 februari 21 februari 21 februari 21 februari 22 februari 23 februari 24 februari 24 februari 25 februari 26 februari 26 februari 27 februari 27 februari 28 februari 28 februari

Tony Mulder Wesley van Kampen Annette Jonker-Hoek Menno Rogaar Leonie Warmenhoven Roy van Duijn Inge van Duijvenvoorde Jamie Vletter Lisanne van Duijn Esther van der Plas Vera de Ruijter Paul de Ruijter Tom Geneste Jesse Saddal Peter de Jong Thea Aandewiel Leonie van der Plas Bo Krauwel Jonathan de Bonte Arie Schaddé van Dooren Jans Oudshoorn Dicky van Beelen Mischa Noordover

02 maart 04 maart 04 maart 04 maart 05 maart 05 maart 06 maart 07 maart 09 maart 09 maart 10 maart 12 maart 13 maart 13 maart 14 maart 14 maart 16 maart 16 maart 18 maart 23 maart 23 maart 23 maart 25 maart 27 maart 28 maart 29 maart 30 maart 30 maart

Arie Hoek Naomi van Duijn Mitchel de Booij Jack Smit Deborah Vos Melissa Keckley Patrick Lut Marlies van den Oever Lisanne Klaassen Rosalie Aandewiel Lisa Zwanenburg Jasper Warmenhoven Anne-Marie Nijgh Ardjan Jonker Willemieke Zwaan Karina Klaassen Janneke Harwig Jean-Paul Schaddé van D. Wim van der Plas Leny Wouters Kees van den Burg Mark Barnhoorn Lorenzo van den Berg Rick Kuiper Floor Kuyt Jacoline Zwaan Andrea Spaargaren Annika van Duijvenboden


Heerenweg 11 • 2222 AM Katwijk • Tel. 071 - 402 8047 www.autobedrijfvandergugten.nl

7 5 8 1 3 9

9

6 4

5

7 9

7 6

3

4 8 2 7

2

9

5

1

8 2 5 3

4

8 5

1

1 6

8

9 7

6 4 3

1

K I D S S U D O K U

Zonder sponsoring geen extra trainingen Weet je een sponsor? BEL!!! Werkgroep Pr & Sponsoring Chris Warmenhoven: 40 345 85 Jaap Jonker: 40 755 32


S U D

1 6

3

8 9

4 2 8

2

1

3

O

9 5

6

6 7

2 4

K U

7

3 9

5

9 1


31

DE WANDEL-CLUB

Step by Step! Alle voornemens die zijn genomen dit jaar gaan we waarmaken……Dus….. Wie gaat er mee …? Lekker wandelen……..iedere week ! We beginnen met ongeveer een uur! Geen verplichting , geen aan en afmelden Woensdag 25 februari om 19.30 uur 1e keer Starten vanaf Cleijn Duin Daarna een bakkie in onze nieuwe kantine Neem gerust iemand mee……. Wil je info: Leny Wouters Ina van Scheppingen

0714030107 0714030826


32

DE JEUGD-PAGINA(‘S) Voorwoord We hebben allemaal al kunnen genieten van de nieuwe verenigingsruimte. Met recht een ruimte! Daar kunnen heel wat Grasshoppers in, al dan niet met aanhang. Ook het uitgebreidere assortiment is al uitvoerig onderwerp van gesprek geweest. Keus te over. Je kunt nu echt de hele dag vertoeven in de …………… (tja, als ik dit stukje schrijf is de naam nog niet officieel bekend gemaakt. De inrichting van de kantine wordt steeds meer afgerond en we kunnen met z’n allen toch wel stellen dat we er flink op vooruit zijn gegaan. Tijd dus voor het organiseren van activiteiten van de Jeugdcommissie. In maart starten we met een Bingo/Pannenkoekenmiddag.

Op vrijdagavond 13 maart wordt door de Jeugdcommissie voor de Grasshoppersjeugd t/m 12 jaar weer een gezellige avond georganiseerd. We beginnen om half 7 met het eten van

PANNENKOEKEN! Daarna…………………..BINGO !!!!!! De kosten zijn € 1.50. Kom je ook ?Vul dan het onderstaande strookje in en geef het af achter de bar. ___________________________________________________ Ik kom 13 maart NAAM: TEAM: Mijn vader/moeder wil pannenkoeken bakken JA/NEE De formulieren krijgen jullie via de trainer/coach


33

En vervolgens in mei hebben we op vrijdagavond een filmavond. We starten met een film voor de jongste jeugd. Gevolgd door (bij voldoende belangstelling) een film voor de jeugd vanaf 12/ u 16.

FILMPJE...! Op vrijdag 8 mei organiseert de Jeugdcommissie een filmavond. ( welke films? dat wordt nog bekendgemaakt ) 18.30-20.30 voor de b.g. t/m O10 20.30 - einde film t/m O14 Lekker onder het genot van een hapje en een drankje. De kosten zijn E 1.50.

KOM JE OOK ? _________________________________________________________________________

Ik kom naar de film avond op vrijdag 8 mei NAAM:

TEAM: Lever je strookje in achter de bar. Jullie krijgen de formulieren van de trainer/coach !


34

Grasshoppersnacht 2009 3 en 4 juli!!! Let op: De Grasshoppersnacht 2009, de zesde alweer! Wordt dit keer aan het eind van het seizoen gehouden. Zo kun je dus met het team waarin je het hele jaar al speelt het seizoen afsluiten met deelname aan de Grasshoppersnacht. Iedereen die al een keer heeft meegedaan weet dat je dit evenement niet mag missen. Binnenkort zal in Cleijn Duin een poster komen te hangen met meer informatie. Via de site zal, net als in andere jaren, weer een aanmeldingslink worden gepubliceerd. Vipje van de Week op 17 januari 2009: Dianne van Wijk hallo ik ben dianne van wijk. ik zit in meisjes onder de twaalf 1. 17 januarie was ik vipje van de week. het was erg leuk om in te lopen,vooral met muziek. dames 1 moest tegen challenge sport. het was een spannende wedstrijd. ik heb ook een hele gave bal,shirt en snoep gekregen. en ze hadden gewonnen met 66-60 hoera. ik zou nog wel een keertje vipje willen zijn. er was ook nog iemand van challenge sport op haar stuitje gevallen, hij was gekneusd. tot zover mijn verslag over het vipje zijn. doei !!!!!!!. vragen:VIPje van de Week op 7 februari 2009: Naam: Menno Rogaar Leeftijd: bijna 11 Team: J22 Trainer trainer/coach:Wim/Anton en Jaap Jonker Hoe lang speel je al basketball: 4 jaar Waarom ging je op basketball: omdat ik het leuk vond en een klasgenootje zet er op Zit er ook familie van je op basketball: ja mijn vader Wat vind je het leukste aan basketball: wedstrijdje spelen, maar dan wel winnen! Waar ben je het beste in met basketball: verdedeigen Waar heb je een hekel aan met basketball: weaven Wie vindt je de beste speler of speelster: uit mijn eigen team: Mark Wat vind je de beste basketballvereniging: Lokomotief Welk Amerikaans basketballteam vind je het beste: LA Lakers Wat hoop je ooit met basketball te bereiken: Ere divisie spelen Wat zou je willen veranderen bij Grasshoppers: niks Wat vindt je van de verhuizing naar Cleijn Duin: geweldig Hoe zou volgens jou de nieuwe kantine moeten heten? de bucket VIPje van de Week. Menno Rogaar was het eerste VIPje bij HS1 dit jaar. Door persoonlijke omstandigheden verliep e.e.a. iets anders als normaal, maar naar horen zeggen heeft Menno het prima naar zijn zin gehad. Als het goed is zal Menno nog een stukje voor de rebound schrijven. Bij Dames 1 is er voor gekozen om twee Vipjes tegelijk uit te kiezen. Op 21 februari zal Judith v.d.Plas (nog alleen) als Vipje op de bank zitten bij Dames 1.


37 Bij Heren 1 gaat de Jeugdcommissie door zoals we het altijd al hebben gedaan. 1 VIPje per keer. We weten wel dat niet iedereen aan de beurt zal kunnen komen, maar zo is het al jaren. Het blijft op deze manier natuurlijk ook wel heel bijzonder als je als VIPje uitgekozen wordt. Het volgende VIPje bij Heren 1 zal op 7 maart zijn De ZiekenBoeg: Via de Rebound willen wij iedereen op de hoogte brengen van langlopende blessures. Toon je belangstelling wanneer een voor jouw bekende speler/speelster is geblesseerd. Stuur eens een leuke kaart of een bosje bloemen. Of ga eens op ziekenbezoek. Ada Guyt is (namens de Jeugd Commissie) verantwoordelijk voor de ZiekenBoeg. We rekenen daarbij natuurlijk wel op de medewerking van Trainers, Coaches, ContactPersonen, Ouders, Supporters en overige Leden. Is iemand langdurig geblesseerd, geef het dan even door aan Ada (telefoon: 071-4035358, email: jeugd.commissie@grasshoppers.nl). Wij kunnen nu eenmaal niet ruiken of er iemand thuis zit met (bijvoorbeeld) zijn/haar been in het gips!! Blessures die snel genezen komen niet in aanmerking voor deze rubriek (licht gekneusde vinger, blauwe teen, enz., enz.). Weet je iemand die langdurig is geblesseerd, geef zijn/haar naam dan even door aan Ada Guyt!! Op dit moment verblijven (volgens onze informatie) (waarschijnlijk nog) in de ZiekenBoeg: NAAM: TEAM: BLESSURE: Meke den Hollander D01 Rug. Jacoline Zwaan D01/DS1 Rug. Rianne Philippo DS1 Enkel. Jamie Vletter DS2 Voet. Meike Wouters DS2/DS1 Neus. Jaimy Schlee HS1. Manon de Jong M.S.V. Basketball D01/M82 Rug. Lysanne Steenbergen M01/M23 Enkel. Lisanne Klaassen M21/M42 Enkel. Mayke van der Boon M62 Knie. Bert Schaap NS Knie. Colinda Korpelshoek NS Knie. Uitbetalen invalbeurten: Door het bestuur is het uitbetalen van de invalbeurten in handen gegeven van de Jeugd Commissie. Er zal (in principe) op elke EERSTE zaterdag van de maand worden uitbetaald. Vanaf 11.00 uur tot en met 13.00 uur. Dus zie je iemand van de Jeugd Commissie, vraag dan even om je vergoeding waar je recht op heb! Ben je op een “uitbetaal”-zaterdag verhinderd, dan schuift je geld gewoon door naar de volgende maand. We hebben echter wel graag dat je zo snel mogelijk je vergoeding komt ophalen. Anders moet de Jeugd Commissie een ellenlange administratie gaan bijhouden!! De komende “uitbetaal”-zaterdagen zijn op 7 maart en op 4 april 2009!¬!! Agenda Jeugd Commissie: • Zaterdag 7 maart 2009 : “Uitbetaal-Zaterdag” (van 11.00 uur tot en met 13.00 uur). • Vrijdag 13 maart 2009 : PannenkoekenEten/JeugdBingo (18.30 uur tot en met 21.00 uur).. • Zaterdag 4 april 2009 : “Uitbetaal-Zaterdag” (van 11.00 uur tot en met 13.00 uur). • Vrijdag 8 mei 2009 : JeugdFilmAvond (18.30 uur tot en met 22.00 uur). DE JEUGDCOMMISSIE


38

KLEURPLAAT


39

VERVOERSSCHEMA BUSJE Wijzigingen onder voorbehoud Datum Team 28-feb 7-mrt 13-mrt 14-mrt 20-mrt 21-mrt 28-mrt 3-apr 4-apr 11-apr 18-apr 25-apr 02-mei

Plaats

Spelen Vertrek Terug(Katwijk) Km Kosten Teambijdr.

DS2 Utrecht 16:15 J81 Berg op zoom 12:30 HS1 Dordrecht 21:00 D01 Msv Den Helder 13:30 H01 Houten 20:30 J81 Zwolle 21:00 D2 Hardinxveld-G’dam 14:00 DS1 Landsmeer 20:30 M41 Houten 13:30 HS1 Utrecht 21:00 M42 Roelofarendsveen 19:30 D01 Msv Tubbergen 18:00 DS1 Tubbergen 20:30 D01 Barendrecht 12:00 DS1 Groningen 19:30 M61 Den Helder 13:30 J81 Groningen 13:00

14:00 10:00 19:00 11:00 17:30 18:30 17:00 12:30 OO 19:00 11:45 OO 18:00 19:00 18:00 14:00 16:30 OO 10:00 OO 15:00 16:00 11:00 OO 09:00 OO

135 € 24,30 235 € 42,30 140 € 25,20 220 € 39,60 135 € 24,30 310 € 55,80 155 € 27,90 110 € 19,80 135 130 € 23,40 50 € 9,00 400 € 72,00 400 € 72,00 125 € 22,50 450 € 81,00 220 € 39,60 450 € 81,00

€ 20,00 € 20,00 € 20,00 € 19,80 € 24,30 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00

Belangrijke tips

i.v.m. de verbouwing voorlopig even contact opnemen met Aad Wouters waar de sleutel en de bus opgehaald kan worden

Vet gedrukte tijdstippen houdt in dat de bus beschikbaar is voor een volgend team

@@

Onderling overleg ivm sleutel

OO

Denk aan sleutel ophalen ivm vroeg vertrek

XXXXX

Afhankelijk tijdstip bovengenoemd team

A.u.b. doorgeven als er geen gebruik van de bus wordt gemaakt!!!!!! aan Aad Wouters 071-4030107. Dan kan hij de bus aan een ander team toebedelen. Te laat terug: Als meerdere teams op een speeldag de bus gebruiken kan het voorkomen dat een team (door wat voor reden ook) te laat terug is. Met het plannen is geen rekening gehouden met files of andere calamiteiten. Wees hierop voorbereid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


40 Het declareren van reiskosten m.b.t. competitie- en bekerwedstrijden. Afstand: Het bestuur heeft één lijn getrokken t.a.v. het declareren van reiskosten. De redenen hiertoe zijn: Dat de grenzen van het Rayon nogal uiteenlopen, waardoor ongelijkheid ontstond. Bijvoorbeeld: Lely Amsterdam 90 km (Rayon Noord Holland) kon voorheen geheel gedecla reerd worden. Sparta Nijkerk 202 km (Rayon West) binnen de grenzen van het rayon en er kon niets gedeclareerd worden. Om de vervoerskosten binnen de perken te houden. Vanaf een totale reisafstand van 220 km kunnen de meer kilometers gedeclareerd worden. De afstand wordt berekend met de Routeplanner Map24 vanaf “Sporthal Cleijn Duin” tot de zaal van tegenpartij, de enkele reisafstand, maal 2. Vergoedingen/Declaraties: Toebedeeld gebruik van het busje: Aan het team dat de bus heeft toebedeeld gekregen worden de kosten boven de 220 km niet in rekening gebracht en kan de meer kilometers(>220km) van 1 extra auto declareren. Geen bus toebedeeld: De andere teams kunnen de meer kilometers(>220km) voor maximaal 3 auto’s declareren. Berekening declaratie: De meer kilometers(>220km) gedeeld door 10, maal de geldende benzineprijs (loodvrij Euro95) bij het tankstation van de Digros. LandelijkeTeams: Op de hierboven omschreven regeling geld de uitzondering voor de landelijk spelende teams. Voor hen geld een eigen bijdrage van max. €20 per voertuig met een maximum van 3 auto’s. Algemene uitzondering: Het team die de bus toebedeeld heeft gekregen en hiervan geen gebruik maakt, omdat het team met eigen vervoer gaat, kan dan slecht voor 2 auto’s declareren. (Dit is om het gebruik van de bus te stimuleren en kosten te besparen.) Kilometerprijs bus: De kilometerprijs voor de bus wordt door het bestuur vastgesteld. Het onderhoud van de bus wordt sponsord door: Autobedrijf van der Gugten Heereweg 11 2222 AM Katwijk aan Zee Telefoon: 071-4028047 Internet: www.autobedrijfvandergugten.nl E-mail: post@autobedrijfvandergugten.nl


41

WEDSTRIJD-AGENDA (Wijzigingen onder voorbehoud!!!) THUISWEDSTRIJDEN (ALLE THUISWEDSTRIJDEN WORDEN GESPEELD IN SPORTHAL CLEYN DUIN!!!): DATUM za. 28-2-2009 za. 28-2-2009 za. 28-2-2009 za. 28-2-2009 za. 28-2-2009 za. 28-2-2009 za. 28-2-2009 za. 28-2-2009

TIJD 10.15 12.00 12.00 14.15 18.00 18.00 20.00 20.00

PLAATS Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk

THUIS STOL-Grasshoppers M21 STOL-Grasshoppers M41 STOL-Grasshoppers M22 STOL-Grasshoppers D01 STOL-Grasshoppers M61 STOL-Grasshoppers M82 STOL-Grasshoppers J82 STOL-Grasshoppers J62

UIT DAS 1 Zoebas 1 Goba 1 B.B.F. Migliore 1 B.V. Batouwe 1 Springers 1 BS Leiden 3 Springers 1

vr. 6-3-2009 21.00 Katwijk vr. 6-3-2009 21.00 Katwijk za. 7-3-2009 10.15 Katwijk za. 7-3-2009 10.15 Katwijk za. 7-3-2009 10.15 Katwijk za. 7-3-2009 12.00 Katwijk za. 7-3-2009 12.00 Katwijk za. 7-3-2009 12.00 Katwijk za. 7-3-2009 14.00 Katwijk za. 7-3-2009 14.00 Katwijk za. 7-3-2009 16.00 Katwijk za. 7-3-2009 18.00 Katwijk za. 7-3-2009 18.00 Katwijk za. 7-3-2009 20.00 Katwijk

STOL-Grasshoppers DS2 STOL-Grasshoppers H01

S.B.U. 1 Zoebas 1

STOL-Grasshoppers M43 STOL-Grasshoppers M21 STOL-Grasshoppers J22 STOL-Grasshoppers J21 STOL-Grasshoppers J01 STOL-Grasshoppers J41 STOL-Grasshoppers M83 STOL-Grasshoppers J61 M.S.V. Basketball D01 STOL-Grasshoppers HS1 STOL-Grasshoppers M41 STOL-Grasshoppers DS1

BS Leiden 1 Waddinxveen Fl.1 Forwodians 1 M.S.V. Basketball 1 M.S.V. Basketball 1 Lokomotief 1 BS Leiden 1 River Trotters 1 B.B.F. Migliore 1 Red Stars 1 BV Leiderdorp 1 HLB Accountants 1

vr. 13-3-2009 21.00 Katwijk vr. 13-3-2009 21.00 Katwijk za. 14-3-2009 10.15 Katwijk za. 14-3-2009 10.15 Katwijk za. 14-3-2009 10.15 Katwijk za. 14-3-2009 12.00 Katwijk za. 14-3-2009 12.00 Katwijk za. 14-3-2009 12.00 Katwijk za. 14-3-2009 14.15 Katwijk za. 14-3-2009 16.00 Katwijk za. 14-3-2009 18.00 Katwijk za. 14-3-2009 18.00 Katwijk

STOL-Grasshoppers HS2 STOL-Grasshoppers M83

BS Leiden 8 Cady ‘73 1

STOL-Grasshoppers J42 STOL-Grasshoppers M22 STOL-Grasshoppers M02 STOL-Grasshoppers J61 STOL-Grasshoppers J22 STOL-Grasshoppers M23 STOL-Grasshoppers J81 STOL-Grasshoppers D01 STOL-Grasshoppers DS2 STOL-Grasshoppers M41

BS Leiden 2 The Jump 1 M.S.V. Basketball 1 BC Omniworld 1 The Jump 1 M.S.V. Basketball 2 River Trotters 1 Almonte 1 HBV The Jumpers 1 Lokomotief 2


42 za. 14-3-2009

20.00

Katwijk

STOL-Grasshoppers DS1

CBV Binnenland 1

za. 21-3-2009 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009

12.00 14.00 14.00 14.00 16.00 18.00 18.00 20.00

Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk

STOL-Grasshoppers J41 STOL-Grasshoppers DS3 STOL-Grasshoppers J21 STOL-Grasshoppers M01 M.S.V. Basketball D01 STOL-Grasshoppers M61 STOL-Grasshoppers H01 STOL-Grasshoppers HS1

R’dam Basketball 1 Oegstgeest 1 DAS 1 Lokomotief 1 Lokomotief 1 UBALL 1 BV Hoofddorp 1 CBV Binnenland 2

wo. 25-3-2009 20.30 Katwijk vr. 27-3-2009 21.00 Katwijk za. 28-3-2009 14.00 Katwijk za. 28-3-2009 14.00 Katwijk za. 28-3-2009 16.00 Katwijk za. 28-3-2009 16.00 Katwijk za. 28-3-2009 16.00 Katwijk za. 28-3-2009 18.00 Katwijk za. 28-3-2009 18.00 Katwijk za. 28-3-2009 20.00 Katwijk za. 28-3-2009 20.00 Katwijk

M.S.V. Basketball D01

CBV Binnenland 1

STOL-Grasshoppers DS2

Green Eagles 1

STOL-Grasshoppers M63 STOL-Grasshoppers M01 STOL-Grasshoppers M82 STOL-Grasshoppers M23 STOL-Grasshoppers M02 STOL-Grasshoppers M62 STOL-Grasshoppers J62 STOL-Grasshoppers DS2 STOL-Grasshoppers HS2

Aardamse B’ll Club1 BV Voorburg 1 Sparta Nijkerk 1 HBV The Jumpers 2 STOL-Grassh.J01 BV Fairmount 1 Waddinxveen Fl.1 Green Eagles 1 The Jump 1

vr. 3-4-2009 21.00 Katwijk vr. 3-4-2009 21.00 Katwijk za. 4-4-2009 10.15 Katwijk za. 4-4-2009 10.15 Katwijk za. 4-4-2009 10.15 Katwijk za. 4-4-2009 12.00 Katwijk za. 4-4-2009 12.00 Katwijk za. 4-4-2009 14.15 Katwijk za. 4-4-2009 16.00 Katwijk za. 4-4-2009 16.00 Katwijk za. 4-4-2009 18.00 Katwijk za. 4-4-2009 20.00 Katwijk za. 11-4-2009 16.00 Katwijk za. 11-4-2009 16.00 Katwijk za. 11-4-2009 18.00 Katwijk za. 11-4-2009 18.00 Katwijk za. 11-4-2009 20.00 Katwijk wo. 15-4-2009 20.30 Katwijk za. 18-4-2009 12.00 Katwijk za. 18-4-2009 13.45 Katwijk za. 18-4-2009 13.45 Katwijk za. 18-4-2009 16.00 Katwijk za. 18-4-2009 16.00 Katwijk

STOL-Grasshoppers DS2 STOL-Grasshoppers H01

Baros 1 Mosquito’s 1

STOL-Grasshoppers J42 STOL-Grasshoppers M21 STOL-Grasshoppers J01 STOL-Grasshoppers M83 STOL-Grasshoppers J61 STOL-Grasshoppers J81 STOL-Grasshoppers HS1 STOL-Grasshoppers J82 STOL-Grasshoppers D01 STOL-Grasshoppers DS1

BV Leiderdorp 2 R’dam Basketball 1 BS Leiden 2 Westland Stars 1 R’dam Basketball 2 UBALL 1 Oegstgeest 1 Aardamse B’ll Cl.1 Amazone L.R. BV 1 Amazone L.R. BV 1

STOL-Grasshoppers H01 STOL-Grasshoppers J42 STOL-Grasshoppers M62 STOL-Grasshoppers J61 STOL-Grasshoppers HS1

R’dam Basketball 2 Forwodians 1 CBV Binnenland 1 Zoebas 1 D.B.V. Rowic 1

STOL-Grasshoppers DS1

BV Leiderdorp 1

STOL-Grasshoppers J41 STOL-Grasshoppers M61 STOL-Grasshoppers M01 STOL-Grasshoppers M62 STOL-Grasshoppers M42

Mosquito’s 1 Almonte 1 Zoebas 1 Hurricanes 1 BV Voorburg 1


43 za. 18-4-2009 18.00 Katwijk za. 18-4-2009 18.00 Katwijk za. 18-4-2009 20.00 Katwijk za. 18-4-2009 20.00 Katwijk za. 25-4-2009 10.15 Katwijk za. 25-4-2009 12.00 Katwijk za. 25-4-2009 12.00 Katwijk za. 25-4-2009 14.15 Katwijk za. 25-4-2009 16.00 Katwijk za. 2-5-2009 16.00 Katwijk za. 2-5-2009 18.00 Katwijk za. 2-5-2009 18.00 Katwijk za. 16-5-2009 10.15 Katwijk

STOL-Grasshoppers DS3 STOL-Grasshoppers M63 STOL-Grasshoppers HS2 STOL-Grasshoppers M82

L.U.S.V. 2 BV Voorburg 2 Westland Stars 2 Waterdragers 1

STOL-Grasshoppers M63 STOL-Grasshoppers M42 STOL-Grasshoppers J22 STOL-Grasshoppers J81 STOL-Grasshoppers M62

BV Voorburg 1 Goba 1 BV Voorburg 1 BC Omniworld 1 BV Leiderdorp 1

STOL-Grasshoppers J62 STOL-Grasshoppers M82 STOL-Grasshoppers J82

HBV The Jumpers 1 BV Voorburg 1 Oegstgeest 2

STOL-Grasshoppers M43

Oegstgeest 1

UITWEDSTRIJDEN: DATUM

TIJD

PLAATS

THUIS

UIT

za. 28-2-2009 10.00 Voorschoten za. 28-2-2009 13.30 Amsterdam za. 28-2-2009 15.15 Ter Aar za. 28-2-2009 16.15 Utrecht za. 28-2-2009 19.00 Delft za. 7-3-2009 10.30 Spijkenisse za. 7-3-2009 11.00 Leiden za. 7-3-2009 12.30 Bergen op Zoom za. 7-3-2009 13.15 Rijswijk za. 7-3-2009 13.30 Zoetermeer za. 7-3-2009 16.15 Voorburg za. 7-3-2009 18.00 Voorburg vr. 13-3-2009 21.00 Dordrecht za. 14-3-2009 ??.?? Amsterdam za. 14-3-2009 12.15 ‘s-Gravenzande za. 14-3-2009 13.00 Zoetermeer za. 14-3-2009 13.30 Den Helder za. 14-3-2009 14.45 Leiderdorp za. 14-3-2009 15.15 Rijswijk za. 14-3-2009 16.00 Voorhout za. 14-3-2009 20.30 Houten vr. 20-3-2009 21.00 Zwolle

BS Leiden 1 STOL-Grasshoppers M43 Mosquito’s 1 M.S.V. Basketball D01 Aardamse B’ll Club 1 STOL-Grasshoppers M63 S.B.U. 1 STOL-Grasshoppers DS2 DAS 1 STOL-Grasshoppers DS1

za. 21-3-2009 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009

10.00 10.45 11.15 12.00

Voorschoten Leiden Voorhout Alphen ad Rijn

Hurricanes 1 L.U.S.V. 2 WB Giants 1 Lokomotief 1 Zoebas 1 BV Voorburg 1 BV Voorburg 2

STOL-Grasshoppers M62 STOL-Grasshoppers DS3 STOL-Grasshoppers J81 STOL-Grasshoppers D01 STOL-Grasshoppers M01 STOL-Grasshoppers M42 STOL-Grasshoppers M63

D.B.V. Rowic 1

STOL-Grasshoppers HS1

Harlemlakers 1 Westland Stars 1 Zoebas 1 HLB Accountants 1 BV Leiderdorp 1 Lokomotief 1 Forwodians 2 Woodpeckers 1

STOL-Grasshoppers J41 STOL-Grasshoppers M01 STOL-Grasshoppers J21 M.S.V. Basketball D01 STOL-Grasshoppers J01 STOL-Grasshoppers M61 STOL-Grasshoppers DS3 STOL-Grasshoppers H01

ZAC Basketball Zw. 1

STOL-Grasshoppers J81

BS Leiden 2 BS Leiden 2 Forwodians 1 BV Alphia 1

STOL-Grasshoppers M63 STOL-Grasshoppers M21 STOL-Grasshoppers M43 STOL-Grasshoppers M23


44 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009 za. 21-3-2009

12.45 13.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.45 15.00 15.00 16.30 17.00 17.45 19.00 19.30 20.30

Schiedam BV Juventus 1 Zoetermeer Zoebas 1 Hardinxveld-G’dam River Trotters 1 Delft Punch 4 Voorburg BV Voorburg 1 Leiden BS Leiden 2 Zoetermeer Zoebas 3 Berkel en RodenrysBV Squirrels 1 Delft DAS 1 Zoetermeer Zoebas 1 Den Haag HBV The Jumpers 1 Noordwijk M.S.V. Basketball 1 Nijmegen Matrixx Magixx 1 Noordwijk M.S.V. Basketball 1 Landsmeer ProBuild Lions 1

STOL-Grasshoppers M82 STOL-Grasshoppers M42 STOL-Grasshoppers DS2 STOL-Grasshoppers HS2 STOL-Grasshoppers J61 STOL-Grasshoppers M02 STOL-Grasshoppers J82 STOL-Grasshoppers J62 STOL-Grasshoppers M83 STOL-Grasshoppers M41 STOL-Grasshoppers J22 STOL-Grasshoppers M22 STOL-Grasshoppers D01 STOL-Grasshoppers J42 STOL-Grasshoppers DS1

za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009 za. 28-3-2009

??.?? 10.45 12.15 12.15 13.00 13.30 15.00 16.00 16.30 18.00 18.00 19.00 20.30 21.00

????? Amazone L.R. BV 1 Leiden BS Leiden 3 Rijswijk Lokomotief 2 Nieuwerkerk a/d IJ Waterdragers 1 Delft DAS 1 Houten Woodpeckers 1 Delft DAS 2 Zoetermeer Zoebas 1 Woerden Blue Drakes 1 Zoetermeer Zoebas 1 Leiden BS Leiden 3 Woerden Blue Drakes 1 Rotterdam R’dam Basketball 2 Utrecht Utrecht Bull’s 1

STOL-Grasshoppers D01 STOL-Grasshoppers J22 STOL-Grasshoppers J21 STOL-Grasshoppers J42 STOL-Grasshoppers M21 STOL-Grasshoppers M41 STOL-Grasshoppers M22 STOL-Grasshoppers M83 STOL-Grasshoppers M43 STOL-Grasshoppers J61 STOL-Grasshoppers J82 STOL-Grasshoppers DS3 STOL-Grasshoppers H01 STOL-Grasshoppers HS1

vr. 3-4-2009 19.15 Delft vr. 3-4-2009 19.30 Roelofarendsveen za. 4-4-2009 10.45 Leiden za. 4-4-2009 14.45 Leiderdorp za. 4-4-2009 15.15 Gouda za. 4-4-2009 16.30 Leiderdorp za. 4-4-2009 18.00 Tubbergen za. 4-4-2009 18.00 Voorhout za. 4-4-2009 18.00 Amsterdam za. 4-4-2009 18.15 Utrecht za. 4-4-2009 19.00 Den Haag za. 4-4-2009 19.15 Papendrecht za. 11-4-2009 15.00 Nijmegen za. 11-4-2009 20.30 Tubbergen za. 18-4-2009 09.45 Voorhout za. 18-4-2009 12.00 Barendrecht za. 18-4-2009 13.00 Voorhout za. 18-4-2009 13.30 Gouda

DAS 1 Dunkinn 1

STOL-Grasshoppers M42 STOL-Grasshoppers DS3

BS Leiden 1 BV Leiderdorp 1 Springers 1 BV Leiderdorp 1 Perik Jumpers 1 Forwodians 2 Mosquito’s 1 UBALL 1 HBV The Jumpers 1 Flush ‘72 1

STOL-Grasshoppers M01 STOL-Grasshoppers M02 STOL-Grasshoppers M23 STOL-Grasshoppers M62 M.S.V. Basketball D01 STOL-Grasshoppers HS2 STOL-Grasshoppers M61 STOL-Grasshoppers J41 STOL-Grasshoppers M63 STOL-Grasshoppers M82

Matrixx Magixx 1 Perik Jumpers 1

M.S.V. Basketball D01 STOL-Grasshoppers DS1

Forwodians 1 CBV Binnenland 1 Forwodians 1 Springers 1

STOL-Grasshoppers J22 STOL-Grasshoppers D01 STOL-Grasshoppers J42 STOL-Grasshoppers J62


47 za. 18-4-2009 15.00 Hardinxveld-G’dam River Trotters 1 za. 18-4-2009 17.00 Amsterdam Harlemlakers 1 za. 18-4-2009 17.15 Waddinxveen Waddinxveen Fl.1 za. 18-4-2009 17.45 Noordwijk M.S.V. Basketball 1 za. 18-4-2009 18.00 Eindhoven Almonte 1 za. 18-4-2009 18.00 Leiderdorp BV Leiderdorp 1 za. 18-4-2009 19.30 Groningen Celeritas-Donar 1 za. 18-4-2009 19.30 Zoetermeer Zoebas 1 za. 18-4-2009 19.30 Noordwijk M.S.V. Basketball 1 za. 18-4-2009 20.00 Soest Red Stars 1 vr. 24-4-2009 19.00 Voorschoten BS Leiden 1 za. 25-4-2009 12.15 Nieuwerkerk a/d IJ Waterdragers 1 za. 25-4-2009 13.30 Den Helder HLB Accountants 1 za. 2-5-2009 20.30 Groningen Hanzevast Capitals 1

STOL-Grasshoppers J61 STOL-Grasshoppers J81 STOL-Grasshoppers M21 STOL-Grasshoppers J01 M.S.V. Basketball D01 STOL-Grasshoppers M41 STOL-Grasshoppers DS1 STOL-Grasshoppers H01 STOL-Grasshoppers J21 STOL-Grasshoppers HS1 STOL-Grasshoppers M83 STOL-Grasshoppers M82 STOL-Grasshoppers M61 STOL-Grasshoppers J81

Antwoorden(van de scheidsrechters vragen): 1. c. Het belangrijkste is dat iedereen meedoet. Natuurlijk moet je ook sportief spelen en probeer je altijd te winnen. Maar samen plezier hebben is het leukste. Een team bestaat uit minimaal 8 en maximaal 12 spelers. En iedereen moet spelen. 2. c. 3. b. Bij mini-basketbal is de afstand voor een vrije worp kleiner. 4. a. Bij het grote basketbal hangt de ring op 3,05 meter. 5. a. Tussen periode 1 en 2 en tussen periode 3 en 4 is er een pauze van 2 minuten. Tussen periode 2 en 3 is een rust van 10 minuten. 6. c. Elke speler moet spelen, maar mag nooit de eerste 3 periodes achter elkaar spelen. 7. c. 8. c. Bij mini-basketbal hoeft er geen winnaar te zijn. 9. c. Je mag maar 5 fouten hebben in een wedstrijd. Maar als je een hele gemene fout maakt wordt je direct uit het veld gestuurd. 10. Strikvraag. Ze kloppen alle 3.


48

WEDSTRIJDTAKEN Boetes: Na controle van de presentie-formulieren (welke ingevuld zijn door de COACH), krijgen de volgende mensen een boete van € 7,50 of van € 5,50 (periode 11-01-2009 t/m 14-02-2009): NAAM: TEAM: DATUM: TIJD: TAAK: BEDRAG: Annemieke van Dorp M63 17-1-2009 18:00 Tafelen € 5,50 Daan van der Toorn H01 17-1-2009 18:00 Tafelen € 7,50 Bram van der Gugten J62 14-2-2009 12:00 Fluiten € 7,50 Peter van der Zwart NS 14-2-2009 12:00 Fluiten € 7,50 Esther van ‘t Wout DS3 14-2-2009 13:45 Tafelen € 7,50 Jake Prins J81/H01 14-2-2009 18:00 Fluiten € 7,50 Maria Meyvogel M82 14-2-2009 18:00 Tafelen € 5,50 Annemieke van Dorp M63 14-2-2009 20:00 Tafelen € 5,50 Maria van der Marel M83 14-2-2009 20:00 Tafelen € 5,50 Ron de Jong H01 14-2-2009 20:00 Fluiten € 7,50 Commissie van Beroep: Tegen een opgelegde boete van het bestuur kan worden geprotesteerd bij de Commissie van Beroep. Het protest dient (binnen drie weken na ontvangst van de boete), van argumenten voorzien, SCHRIFTELIJK te worden ingediend bij Leny Wouters (voorzitter Commissie van Beroep), Lombardstraat 3 te Katwijk (email: commissie.van.beroep@grasshoppers.nl). De uitspraak van de Commissie van Beroep is niet bindend. De Commissie adviseert het bestuur inzake het ingediende protest. De uitspraak van het bestuur wordt schriftelijk bekend gemaakt (aan de indiener van het protest en aan de Commissie van Beroep). De Commissie van Beroep heeft onderstaand(e) protest(en) ontvangen: NAAM: TEAM: DATUM: TIJD: TAAK: OPMERKING: Inge v.d. Bent-Dijkhuizen DS3 6-12-2008 12:00 Fluiten Protest toegewezen Corlieke van der Plas Ex-M63 6-12-2008 18:00 Tafelen Protest toegewezen Derk van Werkhoven J81 13-12-2008 16:00 Fluiten Protest toegewezen Jake Prins J81/H01 14-2-2009 18:00 Fluiten Protest op boete Vergoedingen: De volgende personen zijn ingevallen (periode 11-01-2009 t/m 14-02-2009) en ontvangen (per invalbeurt) een vergoeding van € 5,00 of van € 2,50: NAAM: TEAM: DATUM: TIJD: TAAK: BEDRAG: Adri van Beelen J62/J61 17-1-2009 18:00 Tafelen € 2,50 Willem van der Plas J61 17-1-2009 18:00 Tafelen € 5,00 Maaike van den Oever D01 24-1-2009 10:15 Fluiten € 5,00 Thomas Nijgh J61 24-1-2009 10:15 Fluiten € 5,00 Janine Guyt M61/MSV D01 24-1-2009 14:15 Tafelen € 5,00 Ijtske van Haeften DS3/DS2 24-1-2009 16:00 Tafelen € 5,00 Roy Spaan J82 24-1-2009 20:00 Tafelen € 5,00 Arend-Jan van Duijn NS 30-1-2009 21:00 Tafelen € 2,50 Matt de Jong J82 30-1-2009 21:00 Fluiten € 5,00 Thomas Nijgh J61 30-1-2009 21:00 Fluiten € 5,00 Glenn Schijf Maaike van den Oever

J81 D01

31-1-2009 31-1-2009

12:00 12:00

Fluiten Fluiten

€ 5,00 € 5,00


49 Thomas Nijgh Marvin Spaan Sanne Ros Arie Schaddé van Dooren Thomas Nijgh Jeroen Kuyt Thomas Nijgh Willem van der Plas Simon Terhorst P. Broers (BV Leiderdorp) Vera de Ruijter Dennis de Jong Kees van den Burg Thomas Nijgh André Hoek Jelle van der Boon Tim de Jong

J61 31-1-2009 J42/J62 31-1-2009 M42/M41 31-1-2009 HS3 31-1-2009 J61 31-1-2009 J61 6-2-2009 J61 6-2-2009 J61 6-2-2009 NS 7-2-2009 GL 14-2-2009 MSV D01 14-2-2009 J41 14-2-2009 J41 14-2-2009 J61 14-2-2009 HS3 14-2-2009 J41/J61 14-2-2009 J61 14-2-2009

12:00 14:00 14:00 16:00 16:00 21:00 21:00 21:00 12:00 12:00 12:00 13:45 18:00 18:00 20:00 20:00 20:00

Tafelen Tafelen Fluiten Fluiten Fluiten Fluiten Fluiten Tafelen Fluiten Fluiten Tafelen Tafelen Tafelen Fluiten Fluiten Tafelen Tafelen

€ 2,50 € 2,50 € 2,50 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 2,50 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 2,50 € 5,00 € 5,00 € 2,50 € 2,50

Strookje goed invullen!: Ben je ingevallen bij een wedstrijd (de afwezige persoon heeft dan dus geen vervanger geregeld), en wil je aanspraak maken op de vergoeding, vul dan DUIDELIJK het strookje in wat aan het sheet zit! Je vult je naam in achter de persoon die afwezig is, en je zet een cirkel om de “N”. Als je daarbij ook nog de “J” doorkrast, is het helemaal duidelijk! Een niet goed ingevuld strookje, kan tot gevolg hebben dat je GÉÉN vergoeding krijgt uitbetaald!! Vul daarom bij het begin van de wedstrijd het strookje ZELF goed in. En als het strookje al is ingevuld door iemand anders, controleer dan of alles er goed en duidelijk op staat!!! Vul ALTIJD je naam in!!!: Bij de controle van de sheets en van de controlestrookjes kom ik steeds vaker onduidelijkheden tegen! Zet daarom ALTIJD je naam op het sheet én op het controlestrookje (achter het sheet)... * Vervanger: Ben je vervanger voor iemand, zet dan je eigen naam op het sheet en op het controlestrookje. Zet ook een cirkel om de “J” op het controlestrookje, de afwezige persoon heeft immers een vervanger geregeld. * Invaller: Val je in (omdat er iemand niet was, en jij van de tribune werd geplukt), zet dan je eigen naam op het sheet én op het controlestrookje. Zet een cirkel om de “N”, de afwezige persoon is immers niet komen opdagen. Strafpunten wegwerken: Door in te vallen kan men strafpunten wegwerken. Dit geldt alleen voor mensen die in het bezit zijn van strafpunten. Iemand die op “0” staat, kan door in te vallen geen “voorraad” kweken voor later! De volgende mensen (met strafpunten) zijn ingevallen (periode 11-01-2009 t/m 14-02-2009) en hebben dus strafpunten weggewerkt (per invalbeurt ½ strafpunt): NAAM: TEAM: DATUM: TIJD: TAAK: PUNT: Deze periode géén Invallers die Strafpunten hebben weggewerkt! Strafpuntenklassement: NAAM: TEAM:TOTAAL:DATUM: OPMERKING:VERVALLEN: Marloes van Klaveren DS1 -1 13-12-2008 13-4-2009 Rianne Philippo DS1 -1 29-11-2008 29-3-2009 Dagmar Dijkhuizen DS3 0 6-12-2008Protest toegewezen6-4-2009 Esther de Zwart DS3 -1 29-11-2008 29-3-2009


50 Esther van ‘t Wout DS3 -1 14-2-2009 14-9-2009 Inge van der Bent-Dijkhuizen DS3 0 6-12-2008Protest toegewezen6-4-2009 Daan van der Toorn H01 -1 17-1-2009 1-5-2009 Matthieu Philippe H01 -1 28-11-2008 28-3-2009 Ron de Jong H01 -1 14-2-2009 14-9-2009 Suad Alibegovic H01 -1 28-11-2008 28-3-2009 Jaco van Rhyn H01/HS1 -1 13-12-2008 13-4-2009 Peter van Duyvenbode HS2/HS1 -1 6-12-2008 6-4-2009 Andries van Duyvenbode J62 -1 6-12-2008 6-4-2009 Bram van der Gugten J62 -1 20-12-2008 20-4-2009 Bram van der Gugten J62 -1 14-2-2009 14-9-2009 Willem-Jan Noort J62/J61 -1 29-11-2008 29-3-2009 Derk van Werkhoven J81 0 13-12-2008Protest toegewezen13-4-2009 Jake Prins J81/H01 -1 29-11-2008 29-3-2009 Jake Prins J81/H01 -2 14-2-2009Protest op boete 14-9-2009 Paul de Ruijter J81/H01 -1 13-12-2008 13-4-2009 Chiem van de Put J82 -1 13-12-2008 13-4-2009 Jonathan de Bonte J82/HS2 -1 13-12-2008 13-4-2009 Annemieke van Dorp M63 -1 17-1-2009 17-5-2009 Annemieke van Dorp M63 -2 14-2-2009Nominatie schorsing!!!14-9-2009 Arina Wijnands M63 -1 6-12-2008 6-4-2009 Laura Zwanenburg M82 -1 12-12-2008 12-4-2009 Maria Meyvogel M82 -1 14-2-2009 14-9-2009 Merel Ouwehand M82 -1 13-12-2008 13-4-2009 Maria van der Marel M83 -1 14-2-2009 14-9-2009 Peter van der Zwart NS -1 10-1-2009 10-5-2009 Peter van der Zwart NS -2 10-1-2009 10-5-2009 Peter van der Zwart NS -3 10-1-2009 10-5-2009 Peter van der Zwart NS -4 14-2-2009 14-9-2009 (bijgewerkt t/m 14-02-2009; elk strafpunt komt na 4 wedstrijdmaanden te vervallen.) Iedereen is ZELF verantwoordelijk voor het regelen van een vervanger!: Het bestuur wordt regelmatig overstelpt met emails die betrekking hebben op de wedstrijdtaken (aanschrijvingen). Wanneer iemand is aangeschreven voor een wedstrijdtaak (tafelen/fluiten), en men is verhinderd, dan dient met ALTIJD zelf voor een vervanger te zorgen! Een email (brief, telefoongesprek, SMS, voicemail, fax, enz., enz.) waarin melding wordt vermaakt, dat men niet komt opdagen, zal door het bestuur niet in behandeling worden genomen!! Iedereen die niet komt opdagen bij een wedstrijdtaak, en geen vervanger heeft geregeld, ontvangt een boete én een strafpunt. Tegen een onterecht opgelegde boete (met strafpunt) kan (schriftelijk en gemotiveerd) protest worden aangetekend bij de Commissie van Beroep. Er kan bij het bestuur (wedstrijdtaken@grasshoppers.nl) wel een verzoek worden ingediend, om een “Vervanger gezocht!!!”-email rond te sturen naar alle leden met een emailadres. In deze email zal worden vermeld dat de persoon die wil vervangen, contact op moet nemen met de persoon die een vervanger zoekt. Men kan dan onderling nadere afspraken maken (bijvoorbeeld over de hoogte van de eventuele vergoeding, of over de eventuele tegenprestatie van de persoon die een vervanger zoekt). Het bestuur van STOL-Grasshoppers zoekt/regelt dus NIET een vervanger, maar kan wel (op verzoek) een “Vervanger gezocht!!!”-email versturen!


51 Graag op tijd aanwezig!!!: Het is zeer belangrijk dat de wedstrijden op tijd beginnen! Zorg daarom dat je ruim (= minstens 10 minuten) voor aanvang van je wedstrijdtaak aanwezig ben in de zaal!! Veldnummering sporthal Cleyn Duin: Alle thuiswedstrijden van STOL-Grasshoppers zullen voortaan worden gespeeld in sporthal Cleyn Duin! Hiervoor was het nodig om 1 bestaand Half Court veld te splitsen in 2 Quart Court velden. Op de zaterdag kan de sporthal worden omgebouwd in 3 wedstrijdvelden, 2 wedstrijdvelden, of 1 wedstrijdveld: * Bij 3 wedstrijden op hetzelfde tijdstip, is Veld 1 het Half Court veld bij de BeheerdersRuimte.Veld 2 is het Quart Court veld bij de VerenigingsRuimte.Veld 3 is het Quart Court naast Veld 2.Veld 2 en Veld 3 zijn bestemd voor Under 10- en Under 12-wedstrijden. Op Veld 1 kunnen alle teams spelen. * Bij 2 wedstrijden op hetzelfde tijdstip, is Veld 1 het Half Court veld bij de BeheerdersRuimte.Veld 2 is het Half Court veld bij de VerenigingsRuimte. * Bij 1 wedstrijd, is Veld 1 (uiteraard) het Full Court veld (behalve als er een halve sporthal Cleyn Duin wordt gehuurd). Lijst met (bereidwillige) vervangers: Er komen veel emails binnen van STOL-Grasshopper-leden die op zoek zijn naar een vervanger voor een Wedstrijdtaak. De aangeschreven persoon blijft natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk voor het verrichten van de Wedstrijdtaak, maar er kan wel op verzoek een “Vervanger Gezocht”-emailtje naar alle leden van onze vereniging worden gestuurd! De Jeugd Commissie denkt dat het misschien mogelijk is, om een lijst samen te stellen met personen die graag willen vervangen (al dan niet tegen een vergoeding), en die men kan bellen/emailen. Deze lijst staat op de HomePage STOL-Grasshoppers. Iedereen die op zoek is naar een vervanger, kan deze lijst dan gebruiken om zo snel mogelijk een vervanger te vinden voor een Wedstrijdtaak! Een eventuele tegenprestatie kan je dan zelf onderling regelen! Leden van STOL-Grasshoppers die op de genoemde lijst willen staan (je heb er dan geen bezwaar tegen, dat men contact met je gaat opnemen, om je te vragen of je iemand kan/wil vervangen), kunnen een emailtje sturen naar vervanger@grasshoppers.nl . Vermeld in dat emailtje wel even duidelijk je naam, je telefoonnummer, je mobiele nummer en je emailadres! Wensen m.b.t. Wedstrijdtaken: Bepaalde wensen m.b.t. je aanschrijving (na een bepaalde tijd i.v.m. werk, enz., enz.), kan je voor het LOPENDE seizoen SCHRIFTELIJK indienen bij het Bestuur. Het gemotiveerde verzoek kan men emailen (wedstrijdtaken@grasshoppers.nl), of opsturen naar het postadres van de vereniging: Postbus 246, 2220 AE Katwijk (t.a.v.: Het Bestuur). Er zal dan zoveel mogelijk rekening worden gehouden met je wensen. Het “wensenlijstje” geldt alleen voor het lopende seizoen, en dient dus (desgewenst) steeds opnieuw te worden ingediend!!! Bij onderstaande personen wordt er bij het plannen van de Wedstrijdtaken ZO VEEL MOGELIJK rekening gehouden met onderstaande “wensen”: TEAM: NAAM: OMSCHRIJVING: D01/DS1 Julia Dijkman Tot 18.00 uur (i.v.m. TeamBespreking DS1). D01 Bo Krauwel Wedstrijdtaken bij M.S.V. Basketball. D01 Meke den Hollander Alleen tafelen (i.v.m. Rugblessure). D01/DS1 Jacoline Zwaan Alleen tafelen (i.v.m. Rugblessure)tot 18.00 uur (i.v.m. TeamBespreking DS1). DS1 Anouk Breel Vaste tafelaar bij J81.Tot 18.00 uur (i.v.m. Team Bespreking DS1).


52 DS1 Anouk Breel Tafelaar bij J81. DS1 Carola de Jong Tot 18.00 uur (i.v.m. TeamBespreking DS1). DS1 Marloes van Klaveren Tot 18.00 uur (i.v.m. TeamBespreking DS1). DS1 Rianne Philippo Tot 18.00 uur (i.v.m. TeamBespreking DS1). DS1 Lisa de Ruijter Tot 18.00 uur (i.v.m. TeamBespreking DS1). DS2/DS1 Diana van der Boon Tot 18.00 uur (i.v.m. TeamBespreking DS1). DS2 Brenda Guyt Niet op vrijdag, op zaterdag tot 14.00 uur (werk) DS2/DS1 Miranda Harteveld Tot 18.00 uur (i.v.m. TeamBespreking DS1). DS2/DS1 Wendy van Klaveren Tot 18.00 uur (i.v.m. TeamBespreking DS1). DS2 Willeke Krijgsman Voor of na eigen wedstrijd (i.v.m. Werk en Studie). DS3 Mariëlle Remmelzwaal Zaterdag na 18.00 uur (i.v.m. Werk). DS3 Stefanie van Beelen Zie maandrooster HS1 Amerik van Duyvenbode Samen met Arie Hoek. HS1 Arie Hoek Samen met Amerik van Duyvenbode. HS1 Nico Messemaker Niet op vrijdag (i.v.m. Werk). HS1 Rolf Valkema Wedstrijdtaken bij The Jump. HS2 Martin Kales Vervanger: Pieter Barnhoorn(‘s ochtends fluiten). HS2 Xander Nijgh Vervanger: Pieter Barnhoorn(‘s ochtends fluiten). HS3 Arie Schaddé van Dooren Vaste scheidsrechter bij HS2. J61/BS Leiden J61 Robert Bekooy Speelt ook bij BS Leiden (B7002). J61/BS Leiden J61 Jasper Warmenhoven Speelt ook bij BS Leiden (B7002). J62 Rutger van der Boon Zie rooster (i.v.m. Heerhugowaard). J81/BS Leiden J61 Kasper Averink Wedstrijdtaken bij BS Leiden. J81/BS Leiden J61 Mitchel de Booij Wedstrijdtaken bij BS Leiden. J81 Tomas Breel Vaste tafelaar bij DS1. J81 Tom Geneste Voor eigen wedstrijd. J81/BS Leiden H01 Wesley Groen Speelt ook bij BS Leiden (B7000), voor eigen wedstr. J81 Wiet van Haaster Wedstrijdtaken bij BS Leiden. J81 Ramzi Khalil Wedstrijdtaken bij BS Leiden. J81/BS Leiden J61 Luuk Mudde Wedstrijdtaken bij BS Leiden. J81 Tony Mulder Voor eigen wedstrijd, vrijdag niet (i.v.m. Training). J81/BS Leiden H01 Jeffrey Schelvis Speelt ook bij BS Leiden (B7000), voor eigen wedstr. J81/BS Leiden H01 Glenn Schijf Speelt ook bij BS Leiden (B7000). J81/BS Leiden J61 Sander Vos Wedstrijdtaken bij BS Leiden. J81/BS Leiden H01 Derk van Werkhoven Speelt ook bij BS Leiden (B7000), na eigen wedstr. J82 Frits Remmerswaal Voor of na eigen wedstrijd (i.v.m.Vervoer). M41/M.S.V. M61 Kinou Kanbier Speelt ook bij M.S.V. Basketball (2811). M42/M.S.V. M41 Cathelijn Wendel Speelt ook bij M.S.V. Basketball (2951). M43 Carolina de Vries Niet op 14 t/m 21-02-09. M61 Suzanne de Jager Vaste tafelaar bij HS1. M61/MSV D01 Janine Guyt Vaste tafelaar bij HS1. M61/M.S.V. M61 Mirjam de Zwart Speelt ook bij M.S.V. Basketball ((2811). M62 Mayke van der Boon Alleen tafelen (i.v.m. Knieblessure). M62/M.S.V. M61 Manon Dubbelaar Speelt ook bij M.S.V. Basketball (2811). M62/M.S.V. M61 Eline Prins Speelt ook bij M.S.V. Basketball (2811). M62/M.S.V. M61 Leonie de Ruijter Speelt ook bij M.S.V. Basketball (2811). M82 Maria Meyvogel Na eigen wedstrijd (i.v.m. Werk). M82 Marja Varkevisser Na 17.30 uur (i.v.m. Werk). M82/M83 Gerlinde van den Burg Niet op vrijdag, op zaterdag vanaf 14.30 uur (werk) M82/M83 Janique Hortensius Zie Werkrooster. M83 Liza van Beelen Alleen de even weken (i.v.m. Werk).


Het is tijd om te sporten. Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichter bij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank.


Zonder sponsoring geen extra trainingen Weet je een potentiĂŤle sponsor? BEL!!! Werkgroep Pr & Sponsoring Chris Warmenhoven: 40 345 85 Jaap Jonker: 40 755 32


55 M83 M83 NS NS

Marion Hoek Gisette van der Plas William de Haas Simon Terhorst

Samen met Gisette van der Plas. Samen met Marion Hoek. Vaste tafelaar bij DS1. Zie Rooster.

Pennen, fluiten en sheets bij Beheerder sporthal Cleyn Duin: Met ingang van 15-12-2006 zitten er géén (4-kleuren-)pennen meer in de materiaalbakken in sporthal Cleyn Duin! Iedereen die moet tafelen in sporthal Cleyn Duin, kan een (4-kleuren-)pen lenen bij de dienstdoende Beheerder!! Na afloop van de wedstrijd de geleende pen uiteraard weer even netjes inleveren bij de Beheerder! Dus net zoals de sheets en de fluiten, zijn nu ook de pennen van de jury af te halen en (na afloop weer) in te leveren bij de Beheerder van sporthal Cleyn Duin!!!!

Publicatie Wedstrijdtaken: Het schema met de Wedstrijdtaken wordt op de volgende wijze gepubliceerd: •Op de HomePage STOL-Grasshoppers: www.grasshoppers.nl/Taken.htm. •Op het PublicatieBord in sporthal Cleyn Duin. •Persoonlijke HerinneringsEmail (wordt op maandag/dinsdag verstuurd naar de tafelaars/scheidsrechters die vrijdag/zaterdag zijn aangeschreven). De genoemde herinnering wordt alleen gestuurd naar leden waarvan het emailadres bij de LedenAdministratie bekend is. Ontvang je geen HerinneringsEmail en wil je die toch wel krijgen, geef je emailadres dan even door aan Peter van der Zwart: email: ledenadministratie@grasshoppers.nl.

WIL JE ELKE WEEK RECENTE UITSLAGEN EN STANDEN ONTVANGEN ?? STUUR DAN EVEN EEN EMAILTJE NAAR STAND@GRASSHOPPERS.NL !!!


56

NAWOORD VAN DE PENNINGMEESTER Ruim na 1 februari zijn er nog spijtoptanten die nog de contributie niet hebben betaald. Nu weten de meeste leden wel dat niet betalen ook niet trainen en spelen betekent, maar het is maar weer een keer gezegd… Bij de bakker krijg je (over het algemeen) ook geen brood mee zonder geld en zo is het ook bij basketballen. Bij jeugdleden zijn we coulant, maar senioren en U20 leden moeten het toch begrijpen? toch? Dus betaal je contributie!! Mocht je echt problemen hebben met betalen is een berichtje naar ondergetekende een optie, we zijn geen incassobureau met brede deurwaarders, maar wel realistisch. Rekening 2008 De voorjaarsALV komt er weer aan.Van de commissies wordt een jaarverslag verwacht en van de penningmeester een jaarverslag. Met de crisis in je achterhoofd, verwacht je financiële problemen, maar gelukkig valt het bij STOL-Grasshopper nog mee. We hebben een redelijk jaar gedraaid. Het resultaat is bemoedigend.Van de Commissie Verenigings Ruimte moet het bestuur nog de afrekening krijgen maar ook daar komen positieve geluiden door. Zaterdagtaken In het bestuur hebben we het de laatste keren gehad over de manier van aanschrijven voor de zaterdagtaken. Het is jammer dat door drukke werkzaamheden van de planner er hiaten zijn in de planning.Van verschillende kanten wordt dat als vervelend ervaren. Hoe kom je aan een vervanger en hoe gaan we om met de boetes. Als penningmeester zie ik de uitbetalingen met lede ogen aan maar dat is nog beter dan geen wedstrijd spelen. Door bestuurslid Colinda Nijgh-Korpelshoek wordt samen met de planner gezocht naar een oplossing dus wellicht dat binnenkort de malaise weer uit de wereld is. Reclame Nog steeds zijn we hoopvol in afwachting van de reclame borden in Cleijn Duin. Of we de opening gehaald hebben weten we in de volgende Rebound. De economische crisis slaat ook toe in de Rebound, steeds meer adverteerders zeggen hun advertentie op. Terwijl de prijzen niet echt hoog zijn.. pag. zwart/wit kleur * omslag (kleur) * ¼ € 95,00 € 150,00 € 185,00 ¼ € 115,00 ( op middenpagina) ½ € 175,00 € 250,00 € 325,00 ¾ € 240,00 € 345,00 1/1 € 300,00 € 425,00 € 500,00 (wegens de professionele verwerking door een DTP-studio wordt u verzocht de advertentie digitaal aan te leveren op floppy, per e-mail of CD-rom) Een kleurenadvertentie is helaas alleen mogelijk bij voldoende gegadigden voor langere tijd. In overleg met de Commissie PR&Sponsoring kunnen gegadigden zich melden. Spontaan winkels of bedrijven bezoeken mag, maar een belletje naar Chris Warmenhoven wordt op prijs gesteld. Door de verschillende commissies, bijvoorbeeld CVR, worden ook andere relaties onderhouden voor onder andere het rad van fortuin, hier moet ook rekening mee worden gehouden.

Geld, er is nooit genoeg… Paul Schaddé van Dooren, Penningmeester


Wie helpt ons dit lege advertentievlak te vullen Weet je een potentiĂŤle sponsor? BEL ons!!! Werkgroep Pr & Sponsoring Chris Warmenhoven: 40 345 85 Jaap Jonker: 40 755 32

Basketbalvereniging Grasshoppers verzorgt zelf de wedstrijdkleding. In de verenigingsruimte zijn passets aanwezig. De wedstrijdkleding wordt geleverd door Princess Sports te Den Helder. Bestellingen lopen via de Commissie Verenigings Ruimte, afspraak via Dirk van den Oever: jailma@wanadoo.nl


Rebound februari 2008  

Clubblad De Rebound Basketballvereniging STOL-Grasshopeprs

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you