Page 1

DE WIT-

DE

GRASSHOPPERS

R E B O U N D 1


KO M KBM

KBM & KOM: OntwiKKelen & BOuwen vanuit Kwaliteit en BetrOKKenheid

KBM (Katwijkse Bouwmaatschappij) is een toonaangevende bouwonderneming uit Katwijk. Met meer dan 50 jaar expertise richten wij ons met name op woning- en utiliteitsbouw. Dat omvat niet alleen nieuwbouw, maar ook onderhoud en renovatie. Daarnaast zijn wij als KOM (Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij) actief als ontwikkelaar. Dit totaalconcept maakt ons tot een sterke partner voor een breed scala aan opdrachtgevers; als ontwikkelaar denken wij als bouwer en als bouwer denken wij als ontwikkelaar.

Katwijkse Bouwmaatschappij KBM Scheepmakerstraat 2 Postbus 94, 2220 AB Katwijk T 071 - 402 92 15 F 071 - 402 85 56 E info@kbm.nl I www.kbm.nl m.kbm.nl

Bij onze specialisatie in de zorgsector komen deze kwaliteiten prima van pas. Onze nuchtere kijk op zaken, hoge kwaliteitsstandaard en grote mate van betrokkenheid staan garant voor een hoogwaardig product. Ontwikkeling, bouw, renovatie, restauratie en onderhoud: bij alles wat we ondernemen staat de mens centraal. Als familiebedrijf hebben we ook extra aandacht voor het milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een kwestie van betrokkenheid in de breedste zin van het woord.

Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij Scheepmakerstraat 2 Postbus 94, 2220 AB Katwijk T 071 - 409 10 40 F 071 - 402 85 56 E info@kom.nl I www.kom.nl m.kom.nl


van de Wit - Grasshoppers

nr. 4 2013

Contact gegevens: Bestuur John Spaan – voorzitter voorzitter@grasshoppers.nl 06-21530156

bestuur@grasshoppers.nl Anne-Marie Nijgh – secretaris secretaris@grasshoppers.nl 06-53401303

Paul Schadde van Dooren – penningmeester penningmeester@grasshoppers.nl 071-4028857

Vacant – Interne communicatie internecommunicatie@grasshoppers.nl

Andre Hoek – wedstrijdsecretaris wedstrijdsecretaris@grasshoppers.nl 06-55550804

Adri van der Plas – technische zaken technischezaken@grasshoppers.nl 071-4024421

Vacant – algemene zaken algemenezaken@grasshoppers.nl

Vacant – sponsor zaken sponsorzaken@grasshoppers.nl

Technische Commissie Vacant – voorzitter Ada Kraaijenoord – commissielid Ronald Potters – commissielid

technische.commissie@grasshoppers.nl Karin den Hollander – commissielid Anja Kuijt – commissielid Kees de Jong – commissielid

Sponsor Commissie Kees Ouwehand – voorzitter Kees Bergman – commissielid Harm de Jong – commissielid

sponsor@grasshoppers.nl Arie Hortensius – secretaris Jaap Jonker – commissielid

Commissie Verenigingsruimte Tineke Zuijderduin – voorzitter Marco van der Mey – penningmeester Mart van Duyn – commissielid Anton Nijgh – commissielid

cvr@grasshoppers.nl Henk Jan Spierenburg – secretaris Huug Aandewiel – commissielid Tineke Mos – commissielid

Pep Commissie Kariene van den Burg – voorzitter IJtske van Haeften – commissielid

pep@grasshoppers.nl Miranda Harteveld – commissielid Anita de Jager – commissielid

3


Kas Commissie Nico van Scheppingen - voorzitter Kees Ouwehand – reserve commissielid

kas@grasshoppers.nl Vacature - commissielid

Toernooi Commissie Piet Hein Kanbier – voorzitter Elly van der Plas – commissielid Adri van Beelen – commissielid

toernooi.commissie@grasshoppers.nl Cobie van der Boon – commissielid Mieke Messemaker – commissielid

Jeugd Commissie Ina van Scheppingen – voorzitter Angela Geijteman – commissielid Irma de Jong – commissielid Jacolien Plug - commissielid

jeugd.commissie@grasshoppers.nl Ada Guyt – commissielid Petra de Jager – commissielid Margriet Messemaker – commissielid Peter van der Zwart - commissielid

Commissie van Beroep Vacature - Voorzitter Peter van der Zwart – commissielid

cvb@grasshoppers.nl Vacature - commissielid

Jaargang 41 | nr 4 | mei/juni 2013 Vertrouwenspersonen John Spaan vertrouwenspersoon@grasshoppers.nl Stefanie Hazenoot vertrouwenspersoonshvb@grasshoppers.nl Leden Administratie Peter van der Zwart ledenadministratie@grasshoppers.nl

Colofon:

Basketballvereniging Grasshoppers is opgericht 21 december 1971 Redactie Rebound rebound@grasshoppers.nl Cobie van der Boon (vormgeving) Peter van der Zwart Piet Hein Kanbier Adres: Sporthal Cleijn Duin Stadthoudersdreef 1, 2224 BN Katwijk De Bucket: 071 - 8870130 sporthal Cleijn Duin: 071 - 4065856 beheerder Post adres: Postbus 246, 2220 AE Katwijk web adres: www.grasshoppers.nl Banken RABObank: 3918 18 104 ING: 2621151

Ere-lid Tjomme van Norden Sr. † 13 mei 2006

Lid van verdienste: Peter de Jong Hans Knecht Peter van der Zwart

4


Grote Sortering Behang

*

modern

* * vinyl * duplex

klassiek

P. MEYVOGEL TRAMSTRAAT 5 5

* KATWIJK * 071-4013024


Verbouwingen? Dan vindt u bij Ouwehand Bouw Plus een vakkundig oor. Bel 0714020274 en vraag naar Leo Kruger, of mail naar leo.kruger@ouwehandbouw.nl


opgave VOORWOORD AGENDA VAN HET BESTUUR DE VERTROUWENSCOMMISSIE CHICKEN IN THE BASKET SPONSORS STELLEN ZICH VOOR PUZZELS COLUMN: IN DE BUCKET ONDER DE BORDEN DE PEN WORDT DOORGEGEVEN AAN... JARIGEN JEUGD PAGINA'S DE ROLLERS KAMPIOENS GALERIJ TOERNOOI INFO LEDEN INFO:

nieuwe leden leeftijdsgrenzen activiteiten agenda contact gegevens trainers

NAWOORD

KOPY VOOR DE REBOUND nr 5 van 2013 INLEVEREN UITERLIJK OP ZATERDAG 31 augustus 2013

7


vanaf de bestuurstafel bekeken Tijdens de onderlaatst gehouden bestuursvergadering zijn de bestuursportefeuilles besproken. Het is inmiddels bekend dat John Spaan voorzitter blijft tot tenminste de najaars ALV van 2015. Anne-Marie Nijgh zal de portefeuille van secretaris bekleden. De portefeuilles van penningmeester, technische zaken en wedstrijdzaken blijven voorlopig ingevuld door respectievelijk Paul SchaddĂŠ van Dooren, Adri van der Plas en AndrĂŠ Hoek.Voor een aantal taken zal naar een nieuwe eigenaar worden gezocht. Tijdens het voorzittersoverleg zal een belangrijk onderwerp van gesprek het bespreken van de mogelijkheden tot werving van nieuwe vrijwilligers zijn. Daarbij dient er rekening te worden gehouden dat er niet alleen naar werving van barmedewerkers zal worden gekeken, maar ook de openstaande verenigingsbreed georienteerde werkzaamheden geinvetariseerd dient te worden. Uiteraard heeft onze vereniging al de verplichte wedstrijdtaken, die ten dele verricht worden, maar liggen er nog meer werkzaamheden op ons te wachten, die nodig zijn om de trainingen en wedstrijden goed en soepel te laten verlopen. Alle aspecten van de vereniging worden belicht. Op sportief gebied boeken we de nodige successen. Op het moment van dit schrijven is De Wit-Grasshoppers MU20 Nederlands Kampioen, zit MU61 en MU41 nog in de race om de hoofdprijzen. Wederom een mooi succes van de teams, coaching en technische commissie. De Wit-Grasshoppers draait om basketball en het plezier in het spelletje. Iedere dag weer zijn veel vrijwilligers bezig die het mogelijk maken dat deze prachtige sport beoefend kan worden. Het randgebeuren, wat niet direct met het basketballen te maken heeft, lijkt een steeds belangrijker fenomeem te worden. Ook dit fenomeen, wat niet altijd zichtbaar is en zich vooral achter de schermen afspeelt, is uiteindelijk bepalend voor de groei en bloei van onze vereniging. En om dit fenomeen beheersbaar te houden zullen er meer vrijwilligers nodig zijn. Hierover zal in de volgende rebound een uitgebreid plan worden gepubliceerd.

8


We zijn een echte vereniging waar een ieder elkaar kent en velen een bijdrage leveren aan het sportieve succes. Zichtbaar en niet zichtbaar. Daarom, wees zuinig op elkaar, vergeet vooral niet om te genieten van al dat moois wat dat basketbal spelletje ons brengt. Gisteren, vandaag en morgen........ Het bestuur wenst de teams veel succes toe in de strijd om de titels !!!! Met vriendelijke groet, John Spaan Voorzitter De Wit-Grasshoppers

AGENDA VAN HET BESTUUR Het bestuur heeft haar eerstvolgende vergaderingen gepland op de onderstaande data (onder voorbehoud). Schriftelijke vragen van Leden, voorstellen van Commissies, Werkgroepen, e.d. zullen in behandeling worden genomen op de eerstvolgende vergadering na ontvangst van de desbetreffende brieven en/of stukken. Aanvang: 19.15 uur. Locatie:VergaderRuimte sporthal Cleijn Duin. dinsdag 21 mei 2013 : dinsdag 18 juni 2013 : dinsdag 17 september 2013: dinsdag 15 oktober 2013 : dinsdag 19 november 2013: november 2013 : dinsdag 10 december 2013:

Bestuursvergadering Bestuursvergadering Bestuursvergadering Bestuursvergadering Bestuursvergadering Algemene Leden Vergadering (Najaars-A.L.V.). Deadline voor het aanleveren van voorstellen: (internecommunicatie@grasshoppers.nl) Bestuursvergadering

9


commissie Vertrouwenspersonen de Wit-Grasshoppers

De vertrouwenspersoon is een sociaal, toegankelijk oprecht en gezaghebbend persoon die het vertrouwen geniet van de bij de vereniging betrokken bestuurs-en commissieleden, en uitstekend op de hoogte is van de cultuur in de vereniging. Alle leden, gasten van de tegenpartij, toeschouwers van basketballvereniging de Wit-Grasshoppers, moeten zich veilig en vertrouwd voelen tijdens hun aanwezigheid in de sporthal of verenigingsruimte. Toch kunnen er weleens vervelende kwesties ontstaan, zoals pesterijen, zich ge誰soleerd voelen door teamleden of coach, intimidatie of anderzijds. Daarom is het goed te weten dat de WitGrasshoppers een vertrouwenscommissie heeft die een eventuele verenigingsgerelateerde klacht in behandeling zal nemen en alle inspanningen zal verrichten dit naar tevredenheid op te lossen. Bij het voorleggen van een probleem blijft de anonimiteit gewaarborgd, tenzij dit door de betreffende persoon anders wordt aangegeven. Wanneer je een dergelijke klacht heb, kun je op de volgende wijze contact opnemen: John Spaan Stefanie Hazenoot

Telefonisch: Per e-mail: 06-215 30156 vertrouwenspersoon@grasshoppers.nl 06-303 54143 vertrouwenspersoonshvb@grasshoppers.nl

Uiteraard hopen we dat je de commissie niet nodig zal hebben, maar mocht dit zo zijn schroom dan vooral niet om contact op te nemen. Met vriendelijke groet, Namens basketballvereniging de Wit-Grasshoppers, John Spaan en Stefanie Hazenoot

10


Rolstoelbasketbal is mede mogelijk gemaakt door:

Coรถperatiefonds Rabobank Katwijk en natuurlijk de daarbij betrokken initiatiefnemers/vrijwilligers

11


Narcisstraat 2

behandeling volgens afspraak

CTSN – Holkema Group Member of ICTS Europe

2223 HE Katwijk

Rising to meet tomorrow’s challenges

www.ctsnholkema.nl

020-4950500

CTSN – Security Concepts – Personal Security Concepts – K9 Security Concepts – Fire Prevention Services


in de basket Gebakken Kwarktaart. Zoals de meesten van jullie weten hou ik persoonlijk van hartig, maar zo nu en dan zondig ik nog wel eens aan zoetigheid. Dus deze keer een taart met kwark, heerlijk met de zomer op komst. T is wel even wat werk maar daar is het resultaat dan ook naar. Wat hebben we nodig: Voor het deeg: 175 gr bloem 55 gr suiker ½ theelepel geraspte citroenschil Snufje zout 80 gr. Ongezouten roomboter 1 eidooier 1 eetlepel cognac

Voor de vulling: 55 gr rozijnen 2 eetl donkere rum 450 gram dikke kwark 140 ml slagroom ½ citroen (alleen het sap) 3 eieren loskloppen 55 gr suiker en poedersuiker om te bestuiven

De rozijnen weken in de rum en deze 2 uur laten staan. Voor het deeg: bloem, suiker, citroenschil en zou mengen, de boter met je handen er door mengen totdat het mengsel op broodkruim lijkt. Maak dan een kuiltje in het midden en doe de eidooier en de cognac er in. Dan goed kneden tot er een soepel deeg is. Daarna in folie wikkelen en minimaal een half uur in de koelkast laten rusten. Intussen kan je de oven voorverwarmen op 200 graden. Doe de kwark in een kom met de room en citroensap, roer de eieren en suiker erdoor. Bekleed een kleine springvorm( 20 cm) met het deeg. Strooi de in rum geweekte rozijnen er in. Giet de rum en het kwarkmengsel er over heen. Bak de taart op een rooster 10 minuten in de voorverwarmde oven, zet dan de temperatuur lager op 180 graden en laat de taart nog 35 à 40 minuten bakken tot de vulling gestold is het het midden van de taart goud bruin is. De taart eerst even een beetje af laten koelen voordat je hem uit zijn vorm haalt. Daarna helemaal af laten koelen en met poedersuiker bestuiven. Lekker kopje koffie of thee erbij en je zit weer helemaal te genieten. Veel plezier met bakken. Eet smakelijk. Tineke Zuijderduijn

13


stellen zich voor Linda van den Berg stelt zich voor: Tekst niet uw grootste liefde? Wel de mijne! Tekst niet uw grootste liefde? Wel de mijne! Dat is de slogan die ik in de beginjaren van mijn bedrijfje hanteerde. Inmiddels is deze hartstikke achterhaald, want ik doe meer dan het schrijven van teksten alleen. In maart 1999 ben ik begonnen met het werk als zelfstandig ondernemer. Mijn kantoor is gevestigd aan de Torenvlietslaan 14a in Valkenburg, waar ik een ruimte huur van mijn broer(tje) Jan, die er zijn mobiel lasbedrijf heeft. Tegenwoordig leg ik me toe op het werk dat samen te vatten is als projectondersteuning. Ik hou van afwisseling in het werk. Liever weet ik iets van verschillende werkgebieden, dan dat ik me op één werkgebied concentreer en me daarin specialiseer. Daarom voel ik me als een vis in het water bij het werk dat ik nu doe. Wat is projectondersteuning? Wat mij betreft is projectondersteuning het doen van alles wat nodig is om een project draaiende te krijgen en te houden. Snel kunnen inspelen op de actuele situatie is daarbij net zo belangrijk als gestructureerd werken. De ene keer voel je je meer secretaresse, de andere keer meer communicatieadviseur en soms voel je je een heel klein beetje projectleider. Een greep uit mijn werkzaamheden: - Agendabeheer - Organisatie, inhoudelijke voorbereiding en verslaglegging van vergaderingen - Beheren van virtueel kantoor en externe site - Organiseren van openbare bijeenkomsten, informatie- en inspraakbijeenkomsten, debatten - Voorbereiden van presentaties - Productie van persberichten, nieuwsbrieven, andere schriftelijke/digitale communicatie middelen - Meedenken over planning van een project - Meedenken over en meeschrijven aan voorstellen, notities, projectplannen et cetera PR commissie En hoe komt een Valkenburgse ZZP’er nu in contact met de Grasshoppers? Op een dag, toen ik toevallig net op zoek was naar een nieuw adres om mijn verzekeringen onder te brengen, kwam Kees Bergman mijn kantoor binnen lopen. Hij was als het ware op rooftocht, op zoek naar nieuwe klanten. De deal was snel gesloten en nog altijd ben ik tevreden over zijn service en de snelheid waarmee zaken worden afgehandeld. Naast mijn werk ben ik als vrijwilliger actief als secretaris van de Stichting Castellumpop (zie www.castellumpop.

14


nl of www.facebook.com/StichtingCastellumpop). Deze stichting is voor een deel afhankelijk van de giften van sponsors en natuurlijk kon Kees zo’n vraag van een nieuwe klant niet weigeren: Kees werd sponsor van Castellumpop. Niet veel later ontdekte ik dat hij op zijn beurt in de PR commissie van de Grasshoppers zat. Met als logisch gevolg….. U raadt het al: dat kon ik niet weigeren. En wat blijkt: ook Jaap Jonker zit in de Grasshoppers PR commissie. Ook hem ken ik al jaren, via mijn werk. Kortom: zonder zelf iets met basketball te hebben ontkom ik er toch niet aan!

Via de Rebound heb ik inmiddels wel ontdekt dat ik met mijn advertentie in het clubblad van een goeie club sta. Sportieve prestaties zijn belangrijk, maar vooral ook het plezier waarmee je die moet willen leveren. En dat begint al bij de jeugd. Een brede basis aan de jonge kant van de club is een must om later op het hoogst haalbare niveau te presteren. Of het nu de beoefening van een sport is, de uitoefening van een beroep of het vervullen van vrijwilligerswerk, voorop staat altijd het plezier waarmee je het doet, voor jezelf of voor anderen. Dat zorgt ervoor dat je met persoonlijke betrokkenheid, met passie kunt doen wat je doet. Zo wil ik mijn werk doen. Ik wens de Grasshoppers een mooie zomer en heel veel plezier en succes in het nieuwe seizoen! Linda van den Berg.

ADVERTORIAL Naast de meer persoonlijke kijk in de rubriek “De sponsor stelt zich voor”, bestaat ook de gelegenheid om een zakelijk verhaal te laten afdrukken. Behalve de advertentie is er ook de gelegenheid om een zgn. advertorial te laten plaatsen. Dit voor extra aandacht voor een nieuw product, bijzondere dienstverlening, een niet te versmaden aanbieding, extra ledenkorting, etc.Via sponsor@grasshoppers.nl, kunt u eenmalig of voor meerdere keren een halve of hele pagina in de Rebound daarvoor laten reserveren. Het tarief is mede gebaseerd op de kosten van een advertentie, maar dan in verhouding tot het aantal keren plaatsing. Voor een hele z/w pagina € 75,- en voor een halve z/w pagina € 50,-. Deze kosten zijn dan per editie.

15


3

8 7 6

7

2

2

1

4

3

8 4

5

2

9

7

4

6

1

8

6 1 4

6

1

4

5 8

2 8 9

1

4

1 7

8 1

2

8

7

5

6

9 3

9

4 4

5 1

3

9

4

6

1 2

16

5


H.H. van Egmond B.V. Rijnsburg

071 402 42 41

Uw feest in “Bar de Musketier” Zuidstraat 84, 2223GZ, Katwijk aan Zee. Voor uw : • Familiefeest • Verjaardag • Receptie • Reünie • Bruiloft • Bedrijfsfeest

Kosten: Vanaf 5,- euro p.p.per uur. Bel 0612595679

17

Ook in het weekend !!!!!

bardemusketier.nl


Postbus 174 路 2230 AD Rijnsburg 路 HOLLAND


column De scheids Ik schijn van een andere planeet te komen. Althans als ik mijn grijze shirt aan heb en een fluitje om mijn nek. Op verschillende basketbal blogs krijgen de scheidsrechters er negen van de tien keer er van langs in de wedstrijdverslagen. De arbitrage was weer bagger, ongelooflijk drama, hopeloos, snapten er niks van, floten de wedstrijd dood, lieten het uit de klauwen lopen, zagen geen loopovertredingen, geen game flow, niet in de geest, kortom huilen met de pet op. Zo beetje het niveau van het Nederlands basketbal, zeg maar. Maar er zijn kenners onder de critici die weten hoe het komt. Het komt er eigenlijk op neer dat een scheidsrechter er niets van snapt, juist omdat ie scheidsrechter is. Volgt u het nog?. Nee, dacht ik al. Om het te verduidelijken hier enkele frases uit het deskundige commentaar van de critici. “ een scheidsrechter staat van nature graag in de belangstelling “, “een scheidsrechter heeft de neiging om het spel naar zich toe te trekken”, “communiceren is niet de sterkste kant van een scheidsrechter”, “willen laten zien wie de baas is”, “kan niet omgaan met de spelers” en zo zijn er nog wel wat classificaties te vinden. Waar het eigenlijk op neer komt is, ik hoor me zelf graag fluiten, sta graag in de spotlights, heb thuis niks te vertellen dus reageer ik het af op het veld, ben narcistisch, kick op mijn fluitje, ik kom van Mars. Waarom raken die mensen dan eigenlijk nog geïrriteerd van een scheidsrechter. Ze kunnen er toch niets aan doen? Ze zijn niet van deze wereld en lopen toevallig tussen een paar basketballers. Raar eigenlijk dat ze ooit die regel bedacht hebben, dat er een paar scheidsrechters nodig zijn om een wedstrijd te fluiten. Zou gemakkelijker gaan zonder, lijkt me zo. Dus mensen, hou er de volgende keer rekening mee, die mannen in het grijs (of oranje), ze hebben het niet zelf verzonnen. Even iets anders, je hebt voetbalvrouwen, voetbal(of basketbal)vaders, maar de afgelopen weken kwam ik tot 2 keer toe een scheidsrechtervader tegen. In beide gevallen zeer sympathieke mensen die elk weekend (beide hebben pech want hun dochters fluiten landelijk) stad en land afreizen. Wat doe je dan tijdens de wedstrijd? Lekker een ommetje maken en een beetje duimen voor je kind, of binnen tussen het publiek gaan zitten? En dan je kind uitgemaakt horen worden voor van alles en nog wat. Dan moet je wel tegen een stootje kunnen, ik zou er zeker niet tegen kunnen. Denk er eens aan, mensen. Hoe zou trouwens een wedstrijd verlopen zonder coach? Ik denk een stuk relaxter. Of zonder publiek? Makkie, Of allebei? Appeltje, eitje.

19


de borden We gaan richting het eind van het seizoen. Nog te vroeg om de balans helemaal op te maken. Er zijn wel wat dingetjes gebeurd. Beste lezers, zo was ik al begonnen toen de mededeling kwam dat de deadline opschoof. Soms zit het leven zo mee. Geef hem een microfoon en …. Voor de tweede keer in successie weer mogen speakeren op All Star Gala Eredivisie Dames in Lelystad. De feestelijke wedstrijden van het G-team en de rollers waren reden om als speaker/dj om helemaal los te gaan en op die manier aan de feestvreugde bij te dragen. Kortom, in die stemming wilde ik ook de laatste wedstrijd van het seizoen voor Dames 1 voor het team en ook het vele publiek niets te kort doen. Krijg ik toch een woordenwisseling van de teambegeleider van de tegenstander. Ik moest neutraal zijn. Gaf aan dat hij toch een uitwedstrijd speelde. Scheidsrechter gaf ook aan dat het binnen de marge was. Dat doet me dan wel goed, maar vond het toch een smetje op een verder smetteloos verlopen dag. Des te mooier is dan het compliment van een ouder van verliezend (!) halve finalist Den Helder tegen MU20-1 dat ik kreeg na afloop. Gaf me weer de boost om tijdens NK MU16 in Katwijk er voor te gaan. Dat is met twee gewonnen wedstrijden van onze ‘stuiterballen’ (maar eens een term van collega copywriter te gebruiken) behoorlijk gelukt. Ik verdenk me er zelf wel eens van dat het door mijn inbreng komt, volkomen misplaatst natuurlijk maar geef me eventjes - echt maar eventjes - die gedachte. Beslissingswedstrijden De eerste dag van het NK MU-16 was twee dagen na een verloren beslissingswedstrijd van Dames 3. Jullie hebben er tijdens het speakeren niets van gemerkt maar mijn hart bloedde nog. Ik heb de volgende tekst uit het verslag op de website geknipt en geplakt (en zelfs dat deed nog pijn) om de confrontatie met mezelf bij het schrijven hiervan niet te moeten trotseren. De wedstrijd verliep uitermate spannend tussen twee teams die elkaar geen duimbreed de ruimte gaven. En net als in de eerste wedstrijd van het seizoen was het een call in het voordeel van Amazone Utrecht waarover nog lang werd gediscussieerd, die de wedstrijd besliste. Het feestje viel dus in het water toen van de lijn het vonnis werd geveld: 67-65 verlies (voor het hele verhaal zie de website). Tot zover het slechte nieuws. Even leek het er vorige week op dat DS3 in de regio zou moeten wegkwijnen. Door een actie van vooral Kariene (toppertje), werd er een Escheidsrechter gestrikt, een coach en een trainer. Inschrijven in het rayon (het is een vrije inschrijving waarom niet gelijk in de 1e klasse om dat promotie/degradatie verhaal niet

20


meer te hoeven meemaken….) is een feit! Ook Merel en Andrea lijken hun schoenen uit de wilgen te willen halen. Goed voorbeeld doet volgen, nu de rest nog. Nr. 2 Een paar weken eerder had zoonlief met JU16-1 ook een beslissingswedstrijd tegen BS Leiden 2. Dit voor een plek in de Rayonfinale. Laten we er kort over zijn. Ook hier een nipt verlies en nog groter verdriet van deze stoere mannen. Ontroostbaar in het begin. Maar na 5 weken zie ik toch al weer voorzichtige glimlachjes. Nee, het was echt een basketbal feest de laatste tijd in huize Jonker. NK MU-16 in Katwijk Bij het schrijven van dit stukje was de helft voorbij en dat was nou wel weer een feestje om daar aan bij te dragen.Van toernooicommissie, zaal klaarzetters en opruimers, dweilploegen, tafelaars, speakers, bar en keukenbezetting, programmaboekje maakster en kibbelingsbakkers. Ik was blij verrast om Arie Zwaan weer actief te zien. Doet me goed. Adverteerders in het programmaboekje: hoofdsponsor De Wit, teamsponsor MU16 - de Rabobank Katwijk, Kees Bergman, Ouwehand Bouw, Jongeduinen Financieel Advies en Administratiekantoor Van Kesteren, natuurlijk allemaal van harte bedankt. Puberbrein Professor Dr. Eveline Crone, verbonden aan de Universiteit Leiden, hield onlangs een presentatie over het puberbrein op het Andreas College.Veel van die pubers van die school gooien een aardig balletje bij ons op de club. De 3/4e klassen hebben zich daarom ook geplaatst bij de jongens en meisjes finale voor een Olympisch schooltoernooi. Uit het vele onderzoek dat mevrouw Crone verrichtte, blijkt dat uw zoon / dochter in ontwikkeling is. Niet alleen zichtbaar lichamelijk, maar vooral ook mentaal en psychisch. Dat lichamelijke zien we, terwijl we van de andere ontwikkelingen het effect vaak merken: bijvoorbeeld in het gedrag en in de snel wisselende stemmingen. Het onderzoek van professor Crone heeft ons veel geleerd, of heeft in ieder geval een aantal vermoedens wetenschappelijk bevestigd. Zo is het onmogelijk voor een ‘puber’ om goed te kunnen plannen en een beredeneerde afweging te maken tussen wat nu leuk is, maar op de lange termijn ongezond of ongewenst is. Ook op het niveau van luisteren, reageert een puber anders dan vaak in de levensjaren daarvoor en daarna. Maar aan wie vertel ik dit: jullie zijn ervaringsdeskundigen. Dan basketballen er ook nog heel wat van deze jongens en meiden op hoog niveau. Misschien wel bij de top van Nederland. Ook daar onzekerheid in die koppies, doe ik het wel goed? En iedereen zit anders in elkaar, is al wat verder of blijft juist nog achter in mentale groei. Daarom hoop ik dat ook basketballen in die fase van je leven nog leuk blijft.Vertrouwen geven, lijkt me een beter recept dan met pijn in je buik naar de training of wedstrijd gaan. Ook daar ben ik ervaringsdeskundige in. Grote verantwoordelijkheid die bij de trainer/ coach ligt!

21


Tot slot M’n oudste dochter heeft zich afgemeld voor het nieuwe seizoen. Toch even slikken. Bijna 18 jaar geleden bracht ik haar naar de eerste training. Er was nog geen beginnersgroep zoals nu, gelijk bij niemand minder dan Peter v.d. Zwart. Met 1 keer trainen bereikte je nog de Ned. Kampioenschappen bij de mini’s. Den Helder leek daar in Rosmalen basketbal te spelen van een andere planeet. We deden het nog het best van de andere 4 teams tegen Den Helder. Zelf meer dan 20 punten (21) maken en de tegenstander niet boven de 100 (ergens hoog in de 90). Je merkt wel, het staat me na al die jaren nog helder voor de geest. Niet veel later werd de jeugdopleiding op een andere leest geschoeid. Uit Dames 1 nam Marloes Driessen de aspiranten onder haar hoede. De rest is geschiedenis en staat De Wit-Grasshoppers landelijk hoog aangeschreven om z’n jeugdopleiding. Ook voor dochterlief nu einde als trainer van het G-team. Waartoe dat met de andere begeleiders, toe kan leiden, hebben we op 30 maart jl. kunnen zien. Maar op de achtergrond voor minder publiek, elke donderdag een moment waar steeds meer G-sporters naar uitkeken; lekker trainen. Houd ook een beetje de afmelding van mij in als trouwe supporter van haar team door de jaren heen met een baantje als scout en - misschien wel tot mijn eigen verbazing vaak bevorderd tot invalcoach. Na de nieuwe deadline voor de kopij, is de vorige zin ook aan herschrijving onderhevig geworden. Ik laat die regel toch maar staan, omdat ik misschien wel tot mijn eigen, nog grotere verbazing, ben gevraagd als coach van DS3. Initiatief vanuit het team dat maakte het wel bijzonder. Samen met Floor Kuijt als trainer. We zijn in een grijs verleden in die combinatie al eens succesvol geweest toen het team nog meisjeskadetten heette. Resultaten uit het verleden, geven niet altijd garantie voor de toekomst. Als ouder weet ik inmiddels: kleine kinderen, kleine zorgen; grote kinderen, grote zorgen. Vrij vertaald van meisjeskadetten naar dames 3 en je raadt het al………. Ik ben nu al eens badend in het zweet wakker geworden. Maar het geeft weer iets om naar uit te kijken en mijn oproep aan het eind van deze rubriek voelbaar te laten zijn. Ook al denk je wel eens anders (bijvoorbeeld opvanghuis voor complete gezinnen, t/m opa’s en oma’s etc.), we zijn in de eerste plaats en bovenal een basketbalvereniging voor jong en oud, in al z’n geledingen, in de top en de volle breedte.We doen het toch ‘for the love of the game’, daarom: Let’s play ball !! Jaap Jonker

22


wordt door gegeven aan.. Thomas Nijgh Ten eerste wil ik Kees van harte bedanken dat hij de pen aan mij heeft doorgegeven. Ik ben er echt super blij mee. Ik zal mijn best doen er wat van te maken. Ik zal mij eerst even voorstellen . Ik ben Thomas Nijgh en ben 19 jaren jong . Dit seizoen was ik spelend in de heren under 20-1. Ondertussen ben ik sinds 2003 lid van de vereniging, dus dat is alweer 10 jaar dit seizoen. Tien jaar geleden dus ben ik (toen nog in de boorsmazaal) begonnen bij de beginnergroep. Wie daar trainer was zou ik even niet meer weten (sorry). Wat ik nog wel weet is dat het twee of drie meiden waren. In eerste instantie wilde ik helemaal niet op basketball, maar na enig aandringen van mijn ouders dat ik het toch maar moest gaan proberen ben ik toch maar gegaan. Na de eerste training was ik gelijk verkocht. Na een paar maanden mocht ik ook mee gaan trainen bij de welpen olv Wim vd Plas en Floor de Jong. De laatste wedstrijd van het seizoen mocht ik mijn eerste wedstrijd meespelen. Mijn tweede seizoen en dus het eerste seizoen dat ik competitie mocht gaan spelen was bij de benjamins 2. Onder leiding van Peter Feyaerts, we trainden in Cleijn Duin en speelden in de Boorsmazaal het. Eerste deel van het seizoen.Verder is mij niet veel meer bijgebleven van dat seizoen. In de mini’s speelde ik in het tweede ( mijn vader was samen met Peter coach) en mocht ik bankspeler zijn bij de mini’s 1. Dat seizoen werd het eerste kampioen, maar helaas kon ik daar niet bij zijn omdat ik zelf nog een wedstrijd om het kampioenschap moest spelen met het tweede. Helaas verloren we die wedstrijd met drie punten van The Jumpers na helemaal weggefloten te zijn. Wel mocht ik met het eerste die week daarna op de foto. Ik weet nog dat de shirts niet al te goed gewassen waren en erg stonken (achteraf gezien naar de slagroomtaart waarmee gegooid was) en dat we kokhalzend op de foto moesten. Het seizoen daarop kwam ik in Ju14-1 terecht. Met de coaches Ruud Vos en Wim vd Plas gingen we voor het eerst op het grote bord spelen en ons eerste seizoen wagen in het Rayon. We wonnen niet zo veel, maar de opstap naar de jaren daarop was gemaakt. Omdat dat seizoen de leeftijdsklasses waren veranderd ben ik maar 1 jaar u14 geweest en ging ik gelijk door naar u16. Dat seizoen werd ik weer door mijn vader gecoacht en Wim. Dat seizoen had ik voor het eerst van mijn “ carriére” een wedstrijd gespeeld waarna verlengt moest worden. Na twee verlengingen wonnen we de wedstrijd. Het was zelfs nog een uitwedstrijd ook. Doordat m’n vader coach was, ging het ‘ s avonds aan tafel tijdens het eten maar om 1 ding: Basketball. Goedbedoeld moest dit ander en dat anders. De gebruikelijke reacties van iemand van 14 / 15 waren natuurlijk lekker dwars. Achteraf natuurlijk best veel aan gehad, maar dat waren nou niet echt de gezelligste gesprekken. In ju18-1 werd weer een stap verder gedaan. Onder leiding van Rob vd Boon gingen we in de eredivisie spelen. In dat seizoen heb ik veel geleerd. Helaas werd er niet zo veel gewonnen, maar 1 wedstrijd blijft me goed bij. Wij speelden namelijk thuis tegen Groningen. Die dag waren wegens de sneeuw alle wedstrijden in Cleijn Duin afgelast. Behalve de onze. De Groningers konden na vier uur rijden weer naar huis met een verlies van 3 punten. Dat zelfde seizoen mocht ik ook bankspeler zijn bij Hu22-1 waarmee we kampioen van Rayon West werden en mochten we door mochten naar het NK in Amsterdam waar we derde werden.

23


Het seizoen daarop was er helaas niet genoeg animo voor een u20 team en ben ik bij hs2 gaan spelen. Dat was een heel gezellig seizoen, helaas zonder coach. Anders waren we wat hoger uitgekomen. En dit seizoen was er gelukkig wel een u20 team en kwamen we olv Frans Mens uit in de u22 interrayonale competitie. Verder fluit ik zoals de meeste wel weten best wel wat wedstrijden en ben ik sinds een paar jaar ook coach. Dat fluiten doe ik al sinds ik u14 ben. Toen nog illegaal zonder diploma, gelukkig heb ik die dat jaar daarop gehaald. Die tijd was ik de hele dag in de Boorsmazaal en later in Cleijn Duin te vinden en heb ik toch aardig wat euro ‘tjes verdiend aan mensen die niet op kwamen dagen bij hun taken. Sinds een paar jaar ben ik dus ook nog coach. Dat begon allemaal met een maatschappelijke stage voor school bij de beginnersgroep. Later ben ik coach van ju14-2 geworden waarmee we vorig seizoen kampioen werden. Dit seizoen ben ik met die jongens mee gegaan naar ju16-2 gegaan en helaas zijn we na een spannende nek aan nek race met Leiderdorp tweede geworden, wat natuurlijk ook een heel mooi resultaat is. Ondertussen is de inkt aardig op geraakt en wordt het tijd de pen weer door te geven. Misschien wel het moeilijkste van dit hele stukje. Na wat gehersenkraak ben ik eruit wie ik de eer zal geven.

Ik geef de pen door aan........... *tromgeroffel*......... Jeanette Bergman die elke donderdagavond met zo’n 30 á 40 enthousiaste g-sporters de mooiste sport ter wereld uitoefent.

mail naar: rebound@grasshoppers.nl

(tip: geef de pen aan iemand die je niet zo goed kent en waar je meer van wil weten)

24


Service in topvorm! • Centrale verwarming • Luchtbehandeling • Airconditioning De Roysloot 11, 2231 NZ Rijnsburg

• Sanitaire installaties

T 071 - 402 92 00

• Preventief onderhoud

E info@grimbergennoordermeer.nl

• 24-uurs servicedienst

I www.grimbergennoordermeer.nl

Voor een koninklijke behandeling!

Grimbergen-Noordermeer: gecertificeerd en erkend installatiebureau

25


Rabobank Katwijk. Fan van Grasshoppers. Basketballvereniging Grasshoppers kijkt vooruit. Er is een professioneel beleidsplan, er wordt gewerkt aan het nog verder uitbreiden van het vrijwilligersbestand en een groot aantal teams speelt op het hoogste niveau. Bovendien is er speciale aandacht voor maatschappelijke thema's. Een club met verantwoordelijkheidsgevoel, een club die op haar manier bijdraagt aan onze lokale samenleving. Zo'n club steunen wij graag!

Een club die bijdraagt aan de samenleving. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/katwijk


Autorijschool Kuijt De goedkoopste tarieven in de omgeving! Voor € 37,50 per uur, de nieuwste vorm van lesgeven. Een compleet pakket van 30 uur, incl. examen voor € 1.275. Bel voor meer informatie of een afspraak naar tel. 0683234179 of kijk op de website www.rijschoolariekuijt.nl

27


GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN EN ZUIVEL


van harte gefeliciteerd JUNI 1 juni John Spaan 2 juni Marijne Schaap Justin van den Oever 4 juni Juliëtte Zegers Krijna de Jong 5 juni William de Haas Andrea Spierenburg Bart Russel Kursad Ozel 7 juni Dewi van Duijn 8 juni Silvia Dubbelaar 9 juni Maaike Roosendaal 10 juni Kim Schaap 11 juni Ada Guyt André Hoek Jeroen Zuijderduijn 12 juni Lotte van Kruistum 14 juni Jacqueline Remmelzwaal Laura van der Meij 16 juni Lysanne Steenbergen Lisa de Mooij Annemieke Nijgh 17 juni Luke de Jong Bas Schaap Frits Kantebeen 18 juni Jaco van Rhyn 20 juni Leah Mos 21 juni Simon Terhorst 24 juni Sem Kulk Ada de Jong-Ouwehand 26 juni Willem van der Plas 30 juni Martin Kales JULI 1 juli 2 juli 3 juli

Karlijn van der Marel Nieke Plug IJtske van Haeften Madelief de Bleeker Cobie van der Boon Tim van Duijn

4 juli Janet Jonker Anne Luyten Ivo Boom 5 juli Mathilde de Jong Nick Barnhoorn 6 juli Anita de Jager Mayke van der Boon Mees Jagerman 8 juli Esmee van der Plas 9 juli Sebastiaan Kuyt Geddy Ouwehand 11 juli Ingrid van der Plas Moniek Kraaijenoord 12 juli Stefanie Hazenoot-v. Beelen 13 juli Paul Schaddé van Dooren Kees de Jong 14 juli Milou Ataliede Gideon Yeboah 15 juli Julian de Jong 16 juli Manouck van Duijvenvoorde Isa Schaap 17 juli Ada Kraaijenoord Patrick Crabbendam 18 juli Fleur Kuyt 19 juli Tim Varkevisser 20 juli Peter Rogaar Ilse Kuyt 24 juli Lisanne Hoek 26 juli Petra Barnhoorn Leonie Barnhoorn Kees van der Plas 30 juli Rianne Philippo Marc de Vries Iris Zadeh Salamat Mark Heemskerk Henk van Duijvenvoorde 31 juli Petra de Jager Fleur Mol

29


pagina's Hallo Grasshopperskids Hey Grasshoppers, Zo, het eind van het seizoen zit er aan te komen, er zijn al een aantal kampioenen bekend en als er kampioenen zijn dan zijn er ook verliezers. We zullen maar zeggen: “Volgend seizoen weer een kans! Het belangrijkste is “Heb je het naar je zin gehad?” Heb je plezier in je sport? Vind je het leuk naast basketballen ook de dingen die door de Jeugdcommissie worden georganiseerd? Wij als commissie hopen van wel. Wij doen ons best! Op dit moment zijn we druk bezig met de Grasshoppersnight. Het belooft weer een spektakel te worden. De kleur van de shirts is bekend (sommige kinderen vragen dit steeds “Wat is de kleur???) Maar het is en blijft een verrassing! Wie ben ik

Welk team zit je?

MU12-2

Wie zijn je coaches?

Laura en Mayke

Waarom ging je basketballen?

Omdat het me een leuke sport leek.

Heb je veel vrienden/vriendinnen bij Grasshoppers?

Ja

Wie zijn dat?

Ik vind mijn hele team leuk.

Ben je fan van een basketballer/team?

nee niet echt.

Zo ja, welke of wie ? Wie is jouw voorbeeld bij Grasshoppers?

Ik vind iedereen wel goed

Wat vind je van de activiteiten die de Jeugd-commissie organiseert?

Erg leuk

Heb jij nog leuke ideeën?

Op dit moment weet ik er niet

Zo ja, wat dan?

.........

Wat wil je later worden?

Dat weet ik echt nog niet!

Wat vind je lekker ? En wat niet ?

Spinazie Lasagnette

Welke muziek vindt jij leuk?

One direction

Welke school zit jij ?

Marnixschool

Jij bent geboren op ?

5-8-2002

Dus jij bent de enige echte:

CLEO SCHAAP

30


De ZiekenBoeg: Via de Rebound willen wij iedereen op de hoogte brengen van langlopende blessures. Toon je belangstelling wanneer een voor jouw bekende speler/speelster is geblesseerd. Stuur eens een leuke kaart of een bosje bloemen. Of ga eens op ziekenbezoek. Ada Guyt is (namens de Jeugd Commissie) verantwoordelijk voor de ZiekenBoeg. We rekenen daarbij natuurlijk wel op de medewerking van Trainers, Coaches, ContactPersonen, Ouders, Supporters en overige Leden. Is iemand langdurig geblesseerd, geef het dan even door aan Ada Guyt (telefoon: 071-4035358, email: jeugd.commissie@grasshoppers.nl). Wij kunnen nu eenmaal niet ruiken of er iemand thuis zit met (bijvoorbeeld) zijn/haar been in het gips!!Op dit moment verblijven (volgens onze informatie) de volgende personen in de ZiekenBoeg: NAAM: TEAM: BLESSURE: Eline van Duijn MU16-2 Ziek Lisanne Klaassen MU18 2 Herstel van operatie Anouk Ouwehand RT1 Herstel van operatie Simone Verbeek Mu16-1 Enkel Uitbetalen invalbeurten: Door het bestuur is het uitbetalen van de invalbeurten in handen gegeven van de Jeugd Commissie. Er zal (in principe) op elke EERSTE zaterdag van de maand (door Peter van der Zwart namens de Jeugd Commissie) worden uitbetaald. Dus zie je Peter van der Zwart, vraag dan even om je vergoeding waar je recht op heb! Ben je op een "uitbetaal"-zaterdag verhinderd, dan schuift je geld gewoon door naar de volgende maand. We hebben echter wel graag dat je zo snel mogelijk je vergoeding komt ophalen. Anders moet Peter van der Zwart (en de Jeugd Commissie) een ellenlange administratie gaan bijhouden! De eerstvolgende "uitbetaal"-zaterdagen" van dit seizoen is op 25 mei 2013 (tijdens het NK Under 16). Agenda Jeugd Commissie: Zaterdag 25 mei 2013 : Uitbetaal-Zaterdag Vrijdag 5 juli 2013 : De Wit-GrasshoppersNight 2013. Zaterdag 6 juli 2013 : De Wit-GrasshoppersNight 2013. Vrijdag ?? september 2013 : JeugdBarbeque. Ada Angela Ina Irma Jacolien Margriet Petra en Peter , De Jeugdcommissie.

De Moppenbasket

Ik ben mooi! De juffrouw vraagt aan haar leerlingen: "'Ik ben mooi', is dit tegenwoordige tijd of verleden tijd?" Jantje antwoordt: "Verleden tijd juffrouw..." Ha, ha weet je er ook een? Stuur de mop naar de

Jeugdcommissie@grasshoppers.nl en je ziet hem in de volgende rebound!

31


oproep ROLLERS ZOEKEN VERSTERKING!! ZIJN ER GRASSHOPPERS(STERS) , FAMILIE KENNISSEN ETC., DIE DOOR (BLIJVENDE) BLESSURES (ENKELS, KNIEEN, ENZ..) HUN ZO GELIEFDE SPORT NIET MEER KUNNEN BEOEFENEN OF MENSEN DIE HET MISSCHIEN GEWOON LEUK VINDEN (ZONDER ENIGE BLESSURE) OM TE GAAN ROLSTOELBASKETBALLEN? MET INGANG VAN VOLGEND SEIZOEN WILLEN WIJ GAAN STARTEN MET ROLSTOELBASKETBALL VOOR DEZE GROEP (LEEFTIJD IS NIET BELANGRIJK). ROLSTOELEN ZIJN AANWEZIG. WIJ GAAN HIERMEE STARTEN OMDAT; TEN 1E HET GEWOON EEN ONTZETTEND LEUKE SPROT IS OM TE DOEN, TEN 2E BENADERD HET ZEER GOED HET DOOR JULLIE ZO GELIEFDE SPELLETJE TEN 3E NIET GEHEEL ONBELANGRIJK,WILLEN WIJ DE SPELERS EN SPEELSTERS VAN ONS JEUGDTEAM DE KANS GEVEN OM DOOR TE GROEIEN NAAR EEN TEAM DAT AAN DE ECHTE COMPETITIE GAAT DEELNEMEN. BEN JE GEINTERESSEERD, BEL MIJ, STUUR EEN EMAIL OF BETER NOG KOM LANGS OP DE TRAINING VAN HET JEUGDROLSTOEL BASKETBAL TEAM OP VRIJDAG VAN 17.15 UUR TOT 18.45 UUR. EN KUN JE GELIJK PROBEREN OF HET WAT VOOR JE IS.. JAAP VAN BEELEN JWVANBEELEN@ZIGGO.NL MOBIEL 06-51697588

32


verslag Verslag Finaledag van de NK Regiorolstoelbasketbal voor de jeugd Hallo ik ben Arie Twigt, 12 jaar en speel rolstoelbasketbal. Vanaf de start van de rolstoelbasketbal bij Grasshoppers speel ik mee. Jaap van Beelen en Mirjam Zwaan (mijn trainers) hebben mij gevraagd om een stukje te schrijven over de Finaledag van de NK Regiorolstoelbasketbal voor de jeugd op 21 april.

Zondag 23 september 2012 was de eerste regiotraining van het seizoen. We hebben dit seizoen 10x een training gehad van regiocoach John Licht in Den Haag. En we hebben 5 wedstrijddagen gespeeld, de 1e was in Leiderdorp, daarna Amsterdam, Eindhoven, Amersfoort en als laatste de finaledag in Almere. Jaap en Mirjam zijn meestal ook bij de wedstrijddagen. Vanuit de Grasshoppers zitten de volgende spelers in het regioteam: Annemiek, Laura, Arne, Roy, Wim, Sjoerd, Jim en ik. Omdat er ook nog andere spelers zijn worden er twee teams gemaakt. Team Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Midden. Het ene team wordt gecoacht door Mirjam en Jaap en het andere door John. De spelende teams komen uit

33


heel Nederland. Op de finaledag waren er 8 teams. Oost-Nederland is dit jaar 1e geworden en Brabant 2e. Ik ben met mijn team Zuid-Holland Midden (Dunea-shirt) 3e geworden en het team Zuid-Holland Noord 6e. Toen ik net 3 maanden aan het rolstoelbasketballen was (2010) ben ik samen met Tom Houben en Jeroen Kampschreur gevraagd om het bij het Nederlands Jeugdteam U18 te komen trainen. Ik heb dit een jaar gedaan, maar vond het erg vermoeiend, dus toen ben ik gestopt. Dit seizoen is het team U18 wegbezuinigd, maar Tom en Jeroen zijn zo goed dat ze mee mogen trainen met de U22. Omdat de NBB toch spelers wilt selecteren en extra wilt laten trainen is er een Talententeam opgericht. Tijdens de finaledag lopen er mensen rond om te kijken hoe iedereen speelt. Samen met Annemiek en Laura ben ik gevraagd om op zondag 27 april en zondag 2 juni mee te trainen met het Talententeam.

Ik vind het erg leuk dat ik weer mee ga doen met het Talententeam!!! groetjes van Arie Twigt

34


35


Jongeduinen

Financieel Management en Advies BV

www.jongeduinen.nl

harmdejong@jongeduinen.nl

06 5148 3946

(Gelieerd aan Dutch Accounting House)

SLOEPEN VERHUUR!!

071 - 40 79 682 www.marinarijnsburg.nl / info@marinarijnsburg.nl


galerij Regio kampioen Mu10-1

Rayon kampioen Mu14-1 37


Rayon kampioen Mu16-1

Beker & Nederlands Kamioen!! Du20-1 38


Regio kampioen HS 3

Alle KAMPIOENEN VAN HARTE GEFELICITEERD!! Mu14-1 en Mu16-1 strijden nog om het Nederlands Kamioenschap, Mu14-2 moet nog een beslissingswedstrijd winnen voor zij zich Kampioen kunnen noemen. Heel veel succes!

Regio kampioen DS4

39


info Het eindtoernooi komt er weer aan!!! Beste Grasshoppers, Nog een kleine maand en dan is het basketbalseizoen helaas al weer voorbij. Hopelijk kunnen onze teams mee blijven doen tot aan de Nederlandse Kampioenschappen. Om het seizoen feestelijk uit te luiden houden we op zaterdag 15 juni weer ons traditionele eindtoernooi voor alle leden van Grasshoppers. Net als vorig jaar gaat dit weer een knallend spektakel worden. We houden toernooien in de categorieën mini’s (beginners t/m U12), jeugd (U14 –U18) en senioren (U20-65+), tussendoor vrijeworp wedstrijden, voor de jongste jeugd een RaceForFun en als laatste een heuse 3-point contest. Aansluitend worden onze kampioenen, vrijwilligers, scheidsrechters en wat al niet meer in het zonnetje gezet. Dit alles gaat plaats vinden in een fantastische ambiance, let maar op. De hele dag en avond zal het ook zeker goed toeven zijn in De Bucket. De CVR gaat zich nog een keer uitsloven voor dat we op zomervakantie gaan. De komende weken kunnen jullie je nog inschrijven door een mailtje te sturen naar

toernooi.commissie@grasshoppers.nl Er zijn op de trainingen intekenlijsten uitgedeeld. Zorg dat je er bij bent want met z’n allen kunnen we er weer net zo’n feest van maken als vorig jaar. Houd ook de aankondigingen op posters of op de site www.grasshoppers.nl in de gaten.

Tot zaterdag 15 juni. 40


VAN KRUISTUM & SLOOS ACCOUNTANCY

Accountancy Administraties Belastingzaken Salarissen

Arno van Kruistum & Grada Sloos AA Keerweer 2 | 2381 GC Zoeterwoude (t) 071-580 46 00 (f) 071-580 46 02 (e) info@vksa.nl | (w) www.vksa.nl

Heeft u geen koffie? Dan kom ik juist! Gaat u ook binnenkort verbouwen, of moet er een groep bij? Electro Kuiper houdt zich bezig met installatie en onderhoud van electro-technische installaties in en om het huis.

E.A Borgerstraat 26A Tel. 071 40 77 916 2225 AR Katwijk aan Zee Mob. 06 40 11 90 13

41

www.electrokuiper.nl info@electrokuiper.nl


Locatie Katwijk Ligusterstraat 2a 2225 RG Katwijk T (071) 4074384 F (071) 4073 1 2 1

Locatie Rijnsburg Gezondheidscentrum Nieuw Rapenburg Katwijkerweg 8 2231 SB Rijnsburg T (071) 4031672 • 4022549 F (071) 4088433

E info.pmc@pmckatwijk.nl

W www.pmckatwijk.nl

Remmelzwaal-van der Plas HOVENIERSBEDRIJF Tuinontwerp • Tuinaanleg • Tuinonderhoud • Sierbestrating • Boomverzorging

Blekerstraat 18 2222 AN Katwijk ZH info@remmelzwaalvanderplas.nl

Telefoon: 071 403 15 14 Mobiel: 06 100 34 626 Fax: 071 402 89 22


voor de leden NIEUWE LEDEN 31-03-2013 t/m 14-05-2013:

NAAM: Colinda Nijgh-Korpelshoek Airida Dekkers Bram van Paridon Giovanni Fakkel André Hoek Sophie Bekker Tessa Stoop Randy Chin Chan Sen Nina van Wijk

ADRES: Pioenhof 25 Burg. Hermsstraat 2 b Noordwijkerweg 30 Hoorneslaan 78 Gentiaan 43 Rijnstraat 41 Adr. van Royenlaan 23 Konijnenburgerstraat 29 Peterhof 56

PLAATS: TEAM: Katwijk DS 5 Rijnsburg DS 6 Katwijk BGJ Katwijk BGJ Den Haag HS 4 Katwijk BGM Oegstgeest DU20 1 Noordwijk RT 1 Noordwijk RT 1

Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende seizoen, kan alleen SCHRIFTELIJK gebeuren: • voor het einde van het lopende seizoen, • via een Brief (LedenAdministratie STOL-Grasshoppers, Poolster 83, 2221 NS Katwijk), • of via de Email (ledenadministratie@grasshoppers.nl).

leeftijdsgrenzen seizoen 2013-2014

Senioren : Under 22 : Under 20 : Under 18 : Under 16 : Under 14 : Under 12 : Under 10 : Under 08 : BeginnersGroep: G-Team : Rolstoel-Team:

geboren in 1991 en vroeger geboren in 1992 en in 1993 geboren in 1994 en in 1995 geboren in 1996 en in 1997 geboren in 1998 en in 1999 geboren in 2000 en in 2001 geboren in 2002 en in 2003 (Mini-regels) geboren in 2004 en in 2005 (Mini-regels) geboren in 2006 en later (Peanuts) basis-training voor nieuwe jeugd-leden leden met een verstandelijke beperking leden met een fysieke beperking

43

HS/DS HU22/DU22/H2/D2 HU20/DU20/H0/D0 JU18/MU18/J8/M8 JU16/MU16/J6/M6 JU14/MU14/J4/M4 JU12/MU12/J2/M2/X2 JU10/MU10/J0/M0/X0 JU08/MU08 BGJ/BGM GT1 RT1


Activiteiten Agenda 21-05-2013 Bestuursvergadering (aanvang 19.15 uur)VergaderRuimte sporthal Cleijn Duin 24|25|26-05-2013 Finale RegioBeker 25-05-2013 NJK Jongens Under 12 (Dag 2) Weert 25-05-2013 NJK Meisjes Under 12 (Dag 2) Amsterdam 25-05-2013 NJK Meisjes Under 16 (Dag 2) sporthal Cleijn Duin 01-06-2013 01-06-2013 01/02-06-2013 08-06-2013 08-06-2013 08-06-2013 18-06-2013

Nederlands Jeugd Kampioenschap (NJK) Meisjes Under 14 (Dag 2) Twente Nederlands Jeugd Kampioenschap (NJK) Meisjes Under 18 (Dag 2) Groningen Beslissingswedstrijden kampioenschap Regio- en (lagere) Rayon-competitie's NJK Jongens Under 12 (Finale) Rotterdam TopSportCentrum, Rotterdam NJK Meisjes Under 12 (Finale) Rotterdam TopSportCentrum, Rotterdam NJK Meisjes Under 14 (Finale) Rotterdam TopSportCentrum, Rotterdam Bestuursvergadering (aanvang 19.15 uur)VergaderRuimte sporthal Cleijn Duin

05-07-2013 06-07-2013

De Wit-GrasshoppersNight 2013 De Wit-GrasshoppersNight 2013

31-08-2013

Deadline copy Rebound Nummer 5 2013 rebound@grasshoppers.nl/Copy-bus

"De Bucket"/sporthal Cleijn Duin "De Bucket"/sporthal Cleijn Duin

??-09-2013 JeugdBarbeque De Bucket 13/14/15-09-2013 Voorronde Nationale Beker-Competitie (toernooivorm) 13/14/15-09-2013 Voorronde RegioBeker 17-09-2013 Bestuursvergadering (aanvang 19.15 uur)VergaderRuimte sporthal Cleijn Duin 20/21/22-09-2013 Start Eerste Helft Regio en Rayon-Competitie 15-10-2013 19-10-2013

Bestuursvergadering (aanvang 19.15 uur)VergaderRuimte sporthal Cleijn Duin Deadline copy Rebound Nummer 7 2013 rebound@grasshoppers.nl/Copy-bus

??-11-2013 Deadline inleveren voorstellen Algemene Leden Vergadering Grasshoppers internecommunicatie@grasshoppers.nl 19-11-2013 Bestuursvergadering (aanvang 19.15 uur)VergaderRuimte sporthal Cleijn Duin 23-11-2013 Deadline copy Rebound Nummer 8 2013 rebound@grasshoppers.nl/Copy-bus ??-11-2013 ALV Grasshoppers (Najaars-A.L.V.) De Bucket 10-12-2013 14-12-2013 15-12-2013 21-12-2013

Bestuursvergadering (aanvang 19.15 uur)VergaderRuimte sporthal Cleijn Duin PlaatsingsWedstrijden Tweede Helft Rayon-Competitie PlaatsingsWedstrijden Tweede Helft Rayon-Competitie 42 jaar Grasshoppers

??-01-2014 ??-01-2014 10-01-2014 10-01-2014 11-01-2014 11-01-2014 12-01-2014 12-01-2014 17-01-2014 18-01-2014 19-01-2014

NieuwjaarsReceptie 2014 Grasshoppers De Bucket RaboBank Familie SnertToernooi 2014 De Bucket/sporthal Cleijn Duin Kwartfinale RegioBeker Start Tweede Helft Rayon-Competitie Kwartfinale RegioBeker Start Tweede Helft Rayon-Competitie Kwartfinale RegioBeker Start Tweede Helft Rayon-Competitie Start Tweede Helft Regio-Competitie Start Tweede Helft Regio-Competitie Start Tweede Helft Regio-Competitie

44


Contact gegevens trainers TEAM

TRAINER

E-MAIL

TELEFOON

HS1

Lace Strong

ploegstrong@planet.nl

06-10569490

HS2

Rudolf Oudshoorn

rudolf.oudshoorn@xs4all.nl

06-57383577

JU20-1

Frans Mens

frans.mens@telfort.nl

06-21213811

JU18-1

Kees van der Plas

keeslhplas@ziggo.nl

06-38245207

JU18-2

Kees de Jong

keesdejong@kpnplanet.nl

071-4086969

Krijn Zuijderduijn

tinekle10@hotmail.com

HEREN

HS3

U16-1

Rob van der Boon

rob@all2graphic.nl

06-51633952

Arend-Jan van Duijn

arendjan@hccnet.nl

06-16007008

U16-2

Thomas Nijgh

thomas-basketball@hotmail.com

06-20708250

U14-1

Peter Feyaerts

peter.feyaerts@zurich.com

06-24617046

Wim van der Plas

wjvdplas@ziggo.nl

06-13440405

U14-2

Rudolf Oudshoorn

rudolf.oudshoorn@xs4all.nl

06-57383577

U12-1

Anton Nijgh

anijgh@casema.nl

06-40088741

U12-2

Dennis de Jong

info@jongeduinen.nl

06-51483946

U12-2

Willem Ouwehand

mouwehand@hotmail.com

06-46722948

DAMES DS1

Ivo Boom

ivo.boom@basketballtotaal.nl

06-14553303

Rob v.d. Boon

rob@all2graphic.nl

06-51633952

unifire@casema.nl

06-24224448

DS2

Gabrielle Versteeg

DS3

Albert Hoek

DS4

Esther van 't Wout

MU22-1

Julia Dijkman

juliadijkman@hotmail.com

06-18083125

MU20-1

Ton Kallenberg

tonkallenberg@me.com

06-24631232

Frits Kantebeen

fritskantebeen@tele2.nl

06-40302409

MU18-1bolwerk Bart Driessen

bart.driessen@gmail.com

06-51216349

MU18-1

Ada Kraaijenoord

w.kraaijenoord@live.nl

06-24756034

MU18-2

Simon Terhorst

s.terhorst@ziggo.nl

06-31767192

MU16-1

Anja Kuijt

fkuijt@casema.nl

06-22314767

45


MU16-2

Anja Kuijt

fkuijt@casema.nl

06-22314767

Nettie Verdoes

nettyverdoes@live.nl

06-12331721

MU14-1

Ingrid van der Plas

MU14-2

Roos Guyt

bbalgirl_roos@hotmail.com

06-81260697

MU14-3

Petra Barnhoorn

basketbal70@hotmail.com

06-20381229

Leonie Barnhoorn

leoniebarnhoorn@hotmail.com

06-31166413

MU12-1

Sonja Kuijt

sonjakuijt@hotmail.com

06-31934994

MU12-2

Laura van Duijn

flippiejj_6@hotmail.com

06-20293474

Mayke v.d. Boon

mayke_x@live.nl

06-38054163

Anita de Jager

crazygirl_anita7@hotmail.com

071-4015326

IJtske van Haeften

ijtskehaeften@hotmail.com

06-14169022

Jacolien Plug

jac.plug@casema.nl

06-40415156

Janneke Harwig

janneke.harwig@casema.nl

06-29592643

Krijna de Jong

krijna.kuijt@casema.nl

06-23769393

Karine v.d. Burg

karretje_12@hotmail.com

06-81295184

MU10-1 mix MU10-2 mix

MU10-3 mix

Gemengde teams BeginnersGroep

Floris de Jong

floris64@gmail.com

06-42348868

G-Team

Janet Jonker

janetjonker@hotmail.com

06-51811557

RolstoelTeam

Jaap van Beelen

jwvanbeelen@ziggo.nl

06-51697588

46


HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN INTERESSE? SPONSOR@GRASSHOPPERS.NL

Eet Café

‘t Lieverdje NOORDWIJK

Kerkstraat 48 • Noordwijk Tel. 071 - 36 22 716 • www.lieverdjenoordwijk.nl Alle gerechten kunnen worden afgehaald Open vanaf 17.00 uur • Maandag en dinsdag gesloten

47


Peter Guyt ADMINISTRATIE& BELASTINGADVIESBUREAU

Voorstraat 94a, Katwijk aan Zee • T: 071 407 10 44


van de penningmeester Vakantie.... Maar niet voor de Rebound, of je voor zondag wat wilt inleveren. Nu was er ruimte in de inleveringsdatum, maar de strenge redactrice is onverbiddelijk! Maar ook in Turkije voldoe ik natuurlijk graag aan het verzoek. Als je vakantie hebt kan je onder een parasol van alles doen, slapen is dan een hobby, maar ook lezen.Vroeger verslond ik boeken, maar na een (basketball)virus is dit op de achtergrond geraakt. Nu eigenlijk alleen in de vakantie en beroepsmatig als je stukken moet doorlezen, maar boeken alleen in de vakantie. Laatste vakantie het tennisboek van André Agassi en René van der Gijp, nu "De hemel is een basketbalveld". Het boek van Erik Brouwer gaat over het najagen van dromen en het uit de armoede komen met een basketballcarrière. Uit het boek blijkt dat er nog veel discriminatie is in de Amerikaanse topsportwereld en dat er basketballers waren die criminaliteit boven een carrière in de basketball verkozen, dat dat eigenlijk altijd verkeerd afloopt is voorspelbaar, maar toch. Ook dat het pleintjesbasketball populair is en dat er vele talenten verloren gaan door de criminaliteit. Gelukkig hebben wij dat niet hier? Maar hebben hele andere problemen. Scheidsrechters Voor zover ik het weet hebben we voor het eerst een keuze moeten maken in de Rayon teams omdat er te weinig Rayon arbiters zijn. Dat is niet leuk, omdat je natuurlijk op het niveau wilt spelen waar je thuishoort. Aan de andere kant raak je er wel van doordrongen dat je het niet altijd op een ander kan laten aankomen, maar helaas zijn er bij de afmeldingen al vooraf de keuze gemaakt. Dat is dan toch wel jammer, maar realiteit. Hopelijk komen we voor de 2de helft van de competitie met oplossingen, een E-cursus is dan wellicht een uitkomst! en daarbij: Je bent niet verloren als je verliest, je bent verloren als je het opgeeft. Kampioenen! Vroeger, eigenlijk nog niet zo lang geleden, moest je bellen, faxen om de uitslagen te vernemen. Tegenwoordig met wifi langs een zwembad in Turkije (of waar dan ook....) kan je bijna alles volgen!, toch leuk! Gefeliciteerd Dames onder 20 met het Nederlands Kampioenschap en Meisjes onder 14 en 16 met het Rayon West Kampioenschap. Dat we nog leuke weekenden live kunnen meemaken!

49


Geld.... Je zou het bijna vergeten, maar een penningmeester gaat over geld, pecunia, money, harde pegels...Voor sommige leden is het geld toch niet hard genoeg want deze hebben de contributie van 2013 nog niet betaald, zelfs niet na een mail (als je emailadres bij de ledenadministratie bekend is) en een vertrouwde brief als herinnering. Ook een aantal sponsoren blinken niet uit in snelheid, natuurlijk worden ook deze herinnerd. Wees geen dief van je eigen portemonnee en betaal op tijd! Bus Is het iemand opgevallen? De buren van mij wel... Een middag soppen, de ramen gezeemd, de vloer geschrobd, stofzuigerzak moest worden vervangen en een wasbeurt in de wasstraat deed de Grasshoppersbus weer blinken. Toch jammer dat de gebruikers de bus gebruiken als vuilnisbelt... Papiertjes in alle gaten, een lasagneschaal, een mes! en 2,30 euro. Afijn hij is weer schoon! Bij afgifte van de sleutel van de bus achter de bar in de Bucket moet je invullen voor welk team de sleutel van de bus wordt afgegeven. In de bus ook ook een papier wat je moet invullen, het moet duidelijk zijn dat je moet betalen voor gebruik van de bus... al krijg je soms de indruk dat er mensen zijn die uit een kippen ei komen.... De bus is van ons allemaal gebruik hem ook als dat hij van jou is! Elveda Paul SchaddĂŠ van Dooren Penningmeester

50


l nso uke www.ke

keukenhulp nodig?

n io ut

s.n

l

kompleet in keukens 51


Alle elektrotechnische deskundigheid onder één dak:

advies en ontwerp • beheer en onderhoud elektrische installaties • telecommunicatie brandmeldinstallaties • brandblussers • uitvoering inbraakbeveiliging • datanetwerken • verlichting domotica • installatiekeuringen • noodverlichting

T 071 407 23 87 • F 071 407 64 75 • Voorstraat 92/94 • 2225 ET Katwijk

www.dewit-totaal-e-techniek.nl • info@dewit-elektro.nl De Wit adv 148 x 210 staand V1.indd 1

28-01-2011 17:00:03

Rebound mei 2013  

Clubblad De Rebound De Wit-Grasshoppers mei 2013

Advertisement