Page 1

DE WIT-

DE

GRASSHOPPERS

R E B O U N D 1


KO M KBM

KBM & KOM: OntwiKKelen & BOuwen vanuit Kwaliteit en BetrOKKenheid

KBM (Katwijkse Bouwmaatschappij) is een toonaangevende bouwonderneming uit Katwijk. Met meer dan 50 jaar expertise richten wij ons met name op woning- en utiliteitsbouw. Dat omvat niet alleen nieuwbouw, maar ook onderhoud en renovatie. Daarnaast zijn wij als KOM (Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij) actief als ontwikkelaar. Dit totaalconcept maakt ons tot een sterke partner voor een breed scala aan opdrachtgevers; als ontwikkelaar denken wij als bouwer en als bouwer denken wij als ontwikkelaar.

Katwijkse Bouwmaatschappij KBM Scheepmakerstraat 2 Postbus 94, 2220 AB Katwijk T 071 - 402 92 15 F 071 - 402 85 56 E info@kbm.nl I www.kbm.nl m.kbm.nl

Bij onze specialisatie in de zorgsector komen deze kwaliteiten prima van pas. Onze nuchtere kijk op zaken, hoge kwaliteitsstandaard en grote mate van betrokkenheid staan garant voor een hoogwaardig product. Ontwikkeling, bouw, renovatie, restauratie en onderhoud: bij alles wat we ondernemen staat de mens centraal. Als familiebedrijf hebben we ook extra aandacht voor het milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een kwestie van betrokkenheid in de breedste zin van het woord.

Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij Scheepmakerstraat 2 Postbus 94, 2220 AB Katwijk T 071 - 409 10 40 F 071 - 402 85 56 E info@kom.nl I www.kom.nl m.kom.nl


van de Wit - Grasshoppers Contact gegevens: Bestuur Joop Zwaan – voorzitter voorzitter@grasshoppers.nl 06-23380146

bestuur@grasshoppers.nl John Spaan – secretaris secretaris@grasshoppers.nl 06-21530156

Paul Schadde van Dooren – penningmeester penningmeester@grasshoppers.nl 071-4028857

Anne-Marie Nijgh – interne communicatie internecommunicatie@grasshoppers.nl 06-53401303

Andre Hoek – wedstrijdsecretaris wedstrijdsecretaris@grasshoppers.nl 06-55550804

Adri van der Plas – technische zaken technischezaken@grasshoppers.nl 071-4024421

Nico de Jager – algemene zaken algemenezaken@grasshoppers.nl 071-4015326

Vacant – sponsor zaken sponsorzaken@grasshoppers.nl

Technische Commissie Huig van der Meij – voorzitter Ada Kraaijenoord – commissielid Wim van der Plas – commissielid

technische.commissie@grasshoppers.nl Karin den Hollander – commissielid Anja Kuijt – commissielid Ronald Potters – commissielid

Sponsor Commissie Kees Ouwehand – voorzitter Kees Bergman – commissielid Harm de Jong – commissielid

sponsor@grasshoppers.nl Arie Hortensius - secretaris Jaap Jonker – commissielid

Commissie Verenigingsruimte Tineke Zuijderduin – voorzitter Marco van der Mey – penningmeester Mart van Duyn – commissielid Anton Nijgh – commissielid

cvr@grasshoppers.nl Henk Jan Spierenburg – secretaris Huug Aandewiel – commissielid Tineke Mos – commissielid

Pep Commissie Miranda Harteveld – voorzitter IJtske van Haeften – commissielid

pep@grasshoppers.nl Kariene van den Burg – commissielid

1


Kas Commissie Chris Warmenhoven – voorzitter Vacant – reserve commissielid

kas@grasshoppers.nl Aad Wouters – commissielid

Toernooi Commissie Piet Hein Kanbier – voorzitter Elly van der Plas – commissielid Adri van Beelen – commissielid

toernooi.commissie@grasshoppers.nl Cobie van der Boon – commissielid Mieke Messemaker – commissielid

Jeugd Commissie Ina van Scheppingen – voorzitter Angela Geijteman – commissielid Irma de Jong – commissielid Jacolien Plug - commissielid

jeugd.commissie@grasshoppers.nl Ada Guyt – commissielid Petra de Jager – commissielid Margriet Messemaker – commissielid Peter van der Zwart - commissielid

Commissie van Beroep Leny Wouters – voorzitter Peter van der Zwart – commissielid

cvb@grasshoppers.nl Aad Wouters – commissielid

Jaargang 40 | nr 8 | december 2012 Vertrouwenspersonen John Spaan vertrouwenspersoon@grasshoppers.nl Stefanie Hazenoot vertrouwenspersoonshvb@grasshoppers.nl Leden Administratie Peter van der Zwart ledenadministratie@grasshoppers.nl

Colofon:

Basketballvereniging Grasshoppers is opgericht 21 december 1971 Redactie Rebound rebound@grasshoppers.nl Cobie van der Boon (vormgeving) Peter van der Zwart Piet Hein Kanbier Adres: Sporthal Cleijn Duin Stadthoudersdreef 1, 2224 BN Katwijk De Bucket: 071 - 8870130 sporthal Cleijn Duin: 071 - 4065856 beheerder Post adres: Postbus 246, 2220 AE Katwijk web adres: www.grasshoppers.nl Banken RABObank: 3918 18 104 ING: 2621151

Ere-lid Tjomme van Norden Sr. † 13 mei 2006

Lid van verdienste: Peter de Jong Hans Knecht Peter van der Zwart

2


Grote Sortering Behang

*

modern

* * vinyl * duplex

klassiek

P. MEYVOGEL TRAMSTRAAT 5

* KATWIJK * 071-4013024


Verbouwingen? Dan vindt u bij Ouwehand Bouw Plus een vakkundig oor. Bel 0714020274 en vraag naar Leo Kruger, of mail naar leo.kruger@ouwehandbouw.nl

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN INTERESSE? MAIL NAAR: SPONSOR@GRASSHOPPERS.NL


opgave VOORWOORD AGENDA VAN HET BESTUUR DE VERTROUWENSCOMMISSIE CHICKEN IN THE BASKET SPONSORS STELLEN ZICH VOOR TOERNOOI INFO COLUMN: IN DE BUCKET ONDER DE BORDEN DE PEN WORDT DOORGEGEVEN AAN... JARIGEN JEUGD PAGINA'S PUZZELS WEDSTRIJD AGENDA link: wedstrijdtaken vervoersschema LEDEN INFO: nieuwe leden leeftijdsgrenzen geen training activiteiten agenda contact gegevens trainers NAWOORD

KOPY VOOR DE REBOUND nr 1 van 2013 INLEVEREN UITERLIJK OP ZATERDAG 19 januari 2013

Redactie van de Rebound wenst alle leden en familie Prettige Feestdagen en een Gezond en Sportief 2013 toe 5


vanaf de bestuurstafel bekeken We zijn alweer aanbeland in de laatste maand van het jaar. Wat is er veel gebeurd het afgelopen jaar. Op sportief gebied hebben we mee kunnen draaien om de prijzen in Nederland. Grasshoppers heeft een nieuwe hoofdsponsor. Trots zijn we op de bereidheid van De Wit elektrotechniek als hoofdsponsor zijn naam aan ons te verbinden. Het enthousiasme van directeur Henk de Wit voelt als een warme deken om ons heen. Dank je wel daarvoor! Ook zijn we zeer verheugd met de komst van Joop Zwaan. Tijdens de najaars ALV willen we Joop dan ook aan de vergadering officieel voorstellen als voorzitter van De Wit-Grasshoppers. De Wit-Grasshoppers is een groeiende en bloeiende vereniging, die deze ontwikkeling aankan door de enorme inzet van de vele vrijwilligers die onze vereniging rijk is. En toch lijkt het erop dat het werk toeneemt, en de huidige vrijwilligers steeds meer tijd (moeten) invensteren in het vele "vrijwilligerswerk" dit, naast hun maatschappelijke loopbaan en thuissituatie. En ik kan niet ontkennen dat dit gevoel ook bij het bestuur aanwezig is. Ook eist de wetgever steeds meer van sportorganisaties en zullen de financiele inkomsten en uitgaven nog een groter onderwerp van gesprek zijn tijdens de bestuursvergaderingen dan dat al het geval was. Met ingang van de komende jaren zal het beheer van de sporthallen en Aquamar worden ondergebracht bij een geprivatiseerd sportbedrijf. Concreet betekent dit o.a. dat we tijdens het gebruik van de sporthal veel minder kunnen beschikken over de beheerders en er meer verantwoordelijkheden en taken zijn voor de huurders. Dit feit en het toenemende vrijwilligerswerk maakt het dat we nog meer vrijwilligers nodig hebben dan we al hebben en moeten bekijken waar we eventueel de op hand zijnde nieuwe taken ondergebracht kunnen worden. Het bestuur is met de gemeente in gesprek om tot een compromis te komen.

6


Tijdens de voorjaars ALV in 2013 zal bet bestuur ook het vrijwilligersbeleid presenteren. De coordinatie hiervan ligt bij het secretariaat van de vereniging. Grasshoppers heeft veeel vrijwilligers nodig, al is het maar voor een paar vuurtjes per week. Het bestuur maakt zich ook zorgen over het wegblijven van leden die ingedeeld staan om op zaterdag hun wedstrijdtaak uit te voeren.Veelal gebeurt dat zonder dat men heeft aangegeven niet te kunnen. Dit steeds toenemende gedrag is uiterst storend voor alle overige welwillenden. Een woord van dank spreekt het bestuur uit aan het adres van Nico de Jager en Arie Schadd辿 van Dooren die iedere zaterdagochtend aanwezig zijn om de teams coaches en toeschouwers niet teleur te hoeven stellen wanneer iemand weer eens niet op komt dagen. Een oproep doen we dan ook aan diegene die verzuimen hun wedstrijdtaak uit te komen voeren, hun mentaliteit daarin te veranderen. Door niet op te komen dagen stel je de spelende teams, toeschouwers, coaches en een andere vrijwilligers teleur. Wedstrijden kunnen alleen gespeeld worden wanneer iedereen verschijnt bij het uitvoeren van de wedstrijdtaak. Ondanks dat het bestuur het ten zeerste betreurt, sluit het bestuur een strenger sanctiebeleid dan ook niet uit. Tot de volgende rebound, Namens het bestuur, John Spaan Secretaris AGENDA VAN HET BESTUUR Het bestuur heeft haar eerstvolgende vergaderingen gepland op de onder足staande data (onder voorbehoud). Schriftelijke vragen van Leden, voorstellen van Commis足sies, Werkgroepen, e.d. zullen in behandeling worden genomen op de eerstvolgende vergadering na ont足vangst van de desbetreffende brieven en/of stukken.

dinsdag 18 december 2012 : woensdag 19 december 2012:

Bestuursvergadering.

Algemene Leden Vergadering 7


commissie Vertrouwenspersonen de Wit-Grasshoppers De vertrouwenspersoon is een sociaal, toegankelijk oprecht en gezaghebbend persoon die het vertrouwen geniet van de bij de vereniging betrokken bestuurs-en commissieleden, en uitstekend op de hoogte is van de cultuur in de vereniging. Alle leden, gasten van de tegenpartij, toeschouwers van basketballvereniging de Wit-Grasshoppers, moeten zich veilig en vertrouwd voelen tijdens hun aanwezigheid in de sporthal of verenigingsruimte. Toch kunnen er weleens vervelende kwesties ontstaan, zoals pesterijen, zich ge誰soleerd voelen door teamleden of coach, intimidatie of anderzijds. Daarom is het goed te weten dat de WitGrasshoppers een vertrouwenscommissie heeft die een eventuele verenigingsgerelateerde klacht in behandeling zal nemen en alle inspanningen zal verrichten dit naar tevredenheid op te lossen. Bij het voorleggen van een probleem blijft de anonimiteit gewaarborgd, tenzij dit door de betreffende persoon anders wordt aangegeven. Wanneer je een dergelijke klacht heb, kun je op de volgende wijze contact opnemen: John Spaan Stefanie Hazenoot

Telefonisch: Per e-mail: 06-215 30156 vertrouwenspersoon@grasshoppers.nl 06-303 54143 vertrouwenspersoonshvb@grasshoppers.nl

Uiteraard hopen we dat je de commissie niet nodig zal hebben, maar mocht dit zo zijn schroom dan vooral niet om contact op te nemen. Met vriendelijke groet, Namens basketballvereniging de Wit-Grasshoppers, John Spaan en Stefanie Hazenoot

8


Rolstoelbasketbal is mede mogelijk gemaakt door:

Coรถperatiefonds Rabobank Katwijk en natuurlijk de daarbij betrokken initiatiefnemers/vrijwilligers


Narcisstraat 2

behandeling volgens afspraak

CTSN – Holkema Group Member of ICTS Europe

2223 HE Katwijk

Rising to meet tomorrow’s challenges

www.ctsnholkema.nl

020-4950500

CTSN – Security Concepts – Personal Security Concepts – K9 Security Concepts – Fire Prevention Services


in de basket EEND MET WHISKY Koop een eend van ongeveer 1.5 kg. Twee grote flessen Schotse whisky. Spekreepjes en een fles olijfolie. De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout. De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 graden. Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky. De whisky opdrinken tijdens het voorverwarmen van de oven. De eend op een vuurvaste schaal leggen en een tweede glas whisky inschenken. Het tweede glas opdrinken en de eend in de oven zetten. Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en 2 glaven vubben met whisky. De glaven opdlinken en de en de scherven van et eeiste glas oplaapen. Nog een haiff glav insjenke en opdlinke. Na en hailf uui, de hoven opedoen om deeend te sjekken. Blantwondezalf in de padkamer ganhaale en op de povekand van de linkerrand toen. Denove opedoen naadat eerste glav leegis en de sjotel vastpakke. De blandwondezalf op de binnekant van de regtehandtoenen deeeent oprape. Deeent noges oprape en met nen nantdoek de bwantwondesalv van deeeent vege. De hande ontvette me visky en dun tupe ssalfff veeroprape. Tkappote glazzopvege endeeeent terug indun ovetoen. Deent oprape en dove eers opedoen. De twwwiede fjes bisky opedoenen overeindzette. Opstjaan van de vjoer en toch mar blijfezitte. De blas op degrond zjette. Uide fjes drinke wnade glave sijn opof kabot. Denove aftette deoooge sjuite en omvalle. De volgende late voormiddag de eend aansnijden met het zilveren feest bestek en degusteren met citroen en mayonaise. De hele rest van de middag en de vroege avond de rotzooi in de keuken opruimen en de muren en het plafond schoonmaken. Het glas bij elkaar vegen en naar de glasbak brengen. Naar het medicijnkastje lopen en een paracetamolletje pakken, innemen, naar bed gaan en slapen. Desgewenst de volgende dag een nieuwe eend en twee flessen whisky kopen. Bon appetit! Tineke Zuijderduijn De CVR wenst iedereen hele fijne kerstdagen en een fantastisch, sportief 2013 toe.

11


stellen zich voor Beste leden, Cobie vroeg mij 1 minuut geleden of ik zin had mij voor te stellen in de rubriek "Sponsors stellen zich voor " in de rebound. Dit stukje moest dan binnen 30 minuten geleverd worden voor de het decembernummer. Omdat ik weet, dat vrijwilligerswerk zeer lastig is en je vaak last minute acties hebt komt dan hier mijn stukje uit de losse pols. Ik ben de trotse vader van Rômy Bergman. Zij is een aanstormend talent in Meisjes onder 162. Rômy is er de oorzaak van, dat ik steeds meer met "De Wit-Grasshoppers" te maken heb en krijg en dat dit mij ook steeds meer tijd gaat kosten. Het begon heel onschuldig een paar jaar geleden met een enkele bardienst en is nu bijna opgelopen tot full time baan bij de sponsorcommissie van onze club. Aangezien vaders/moeders/opa's/oma's/ werkgevers/ oud tantes en noem maar op wie de leden erbij halen zich bij onze club betrokken voelen doe ik het werk in de sponsorcommissie met veel enthousiasme. We zijn trouwens nog op zoek naar een nieuw lid (littin) voor onze sponsorcommissie. Zoals je weet kost dit maar 1 uur per 1 à 2 maanden ,dus schroom niet om bij mij te informeren. Ik ben gelukkig getrouwd met Doris Bergman en mijn andere dochter is Julie Bergman. Doordat ik een late eerste leg gehad heb (dit gaat bij mannen meestal makkelijker dan bij vrouwen) en doordat mijn meiden het op school leuk doen en dreigen te gaan studeren blijf ik zeker de komende 10 jaar en meer nog zakelijk actief. Dit hangt natuurlijk allemaal af van een hopelijk goede gezondheid en de hoop en het vertrouwen, dat we met zijn allen nog wat goeds van onze economie gaan en blijven maken. Zakelijk ben ik Kees Bergman van Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken en Pensioenen. Ik doe deze zaken voor de ZZP'er, MKB tot +/- 30 man personeel en de particulier. U kunt bij mij terecht voor Employe benefits (personeelsverzekeringen), brandverzekeringen,

12


autoverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen enz. Bij hypotheken en pensioenen heb ik een samenwerkingsverband met collegae en ben voor u de spin in het web.Tevens heb ik voor u privĂŠ een zeer aantrekkelijk woonpakket met huis-, inboedel- , aansprakelijkheids-, rechtsbijstand- , reis- annulerings-, ongevallenverzekering. U hoeft ze niet allemaal af te nemen. Ik kom nog ouderwets bij u thuis of op de zaak, wanneer u dat wenst. Ik kom op eigen initiatief minimaal 1 maal per jaar en houd uw zaken in de gaten. Ik ben de persoon voor uw advies en u krijgt mij ook aan de lijn, wanneer u schade heeft. Voor de achter-liggende kantoorfaciliteiten heb ik gezorgd. U merkt het niet wanneer ik ziek ben of op vakantie. Ik werk als ZZP'er en heb het gemak van een grotere organisatie achter mij. Ik heb volledige adviesvrijheid en de verzekeringsportefeuille is mijn eigendom. Kortom, ik zie graag leden van "De Wit-Grasshoppers" en aanverwanten tot in de 10e graad bij mij komen. U hoeft niet bang te zijn, dat het verzekeren via mij of via een andere collega heel veel duurder is, dan wanneer u het zelf regelt. Bijkomend feit en niet te versmaden is, dat ik u kan wijzen op wat u wel en niet moet verzekeren. Het is altijd mogelijk om met mij een vrijblijvend gesprek aan te gaan. Kortom Uw zorg is dan mijn zorg. Ik wens u allen goede kerstdagen en een zeer goed 2013 en heel veel "De Wit-Grasshoppers" plezier. Kees Berman

13


info Wat, nu al weer? Jazeker. 5 januari is het weer feest tijdens ons eigen traditionele Rabobank Familie Snerttoernooi. In ieder geval een mooie gelegenheid om de extra pondjes van kerst en oud-en-nieuw er af te zweten, en om de verloren calorieën vervolgens weer aan te vullen met de beste snert in Basketballand. Wat gaan we allemaal doen? ’s Ochtends is er natuurlijk het Mini-Ouder-Mix-toernooi, waar onze jeugd van Beginners, U10 en U12 zich kan meten met al hun vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere familie. Broertjes en zusjes mogen natuurlijk meedoen, als ze niet ouder dan 11 jaar zijn. De uitgelezen plek om je ouders die zeuren dat je niet genoeg rent, rebound, vangt of scoort even een lesje in basketbal te geven. Ook hopen we dat de leden van ons Rolstoel team zich op gaan geven met hun ouders, broertjes en zusjes of andere familie, zodat zij ook een paar leuke wedstrijden kunnen spelen. Tussen de wedstrijden door kunnen jullie je nieuwjaarsgeld goed besteden bij het ‘Rad van Fortuin’. In de middag houden we het toernooi voor de oudere jeugd en senioren c.q. veteranen. Hier voor mag men zelf teams samenstellen en opgegeven. We proberen weer een aparte poule te maken voor de U14/U16/U18 jeugd en de U20/Senioren, als er genoeg animo is. Natuurlijk is die er, toch? Aanmelden kan door een email te sturen naar: toernooi.commissie@grasshoppers.nl Vermeld je naam, team en de namen van je vader, moeder broer(s) of zusje(s) die mee doen of je vult onderstaand strookje in bij je trainer. Geef jullie op voor 24 december, want we hebben geen zin om tijdens de feestdagen nog teams samen te stellen en toernooischema’s te wijzigen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Invulstrook voor RABO Familie-Snerttoernooi 5 januari 2013 Vul je naam en team in en eventueel de namen van anderen. Speler(s): Team: Deze doen ook mee: O Vader O Moeder O Broertje, zusje Doe dit strookje in de gele bus in de hal van de Bucket of lever je strookje in bij je trainer. Die zorgt ervoor dat het bij de toernooicommissie komt. Aanmelden kan ook door een email te sturen naar: toernooi.commissie@grasshoppers.nl. Vermeld je naam, team en de namen van je vader, moeder broer(s) of zusje(s) die mee doen.

14


H.H. van Egmond B.V. Rijnsburg

071 402 42 41

Uw feest in “Bar de Musketier” Zuidstraat 84, 2223GZ, Katwijk aan Zee. Voor uw : • Familiefeest • Verjaardag • Receptie • Reünie • Bruiloft • Bedrijfsfeest

Kosten: Vanaf 5,- euro p.p.per uur. Bel 0612595679

Ook in het weekend !!!!!

bardemusketier.nl


Postbus 174 路 2230 AD Rijnsburg 路 HOLLAND


column De voorronden Als je er van houdt zijn de voorronden voor een NK toch wel het leukst. Als je er van houdt natuurlijk. Sommigen houden er helemaal niet van.Waar moeten we naar toe? Boxtel? Ja, dag, ik heb nog meer te doen, maar kan onze dochter dan misschien met jullie mee rijden? Ehh nou liever niet, maar dat denk je alleen, dus je mompelt wat, dat je waarschijnlijk al vol zit. Oma wou ook een keertje mee, snap je? Dat mensen zo’n dagje uit niet leuk vinden, snap ik dan weer niet. Het is gewoon een feest. Het is denk ik ooit begonnen met de Barnhoorntjes, of de Guytjes. De kantine was een keer dicht of te duur. En een Katwijker zonder bakkie is natuurlijk niet te genieten, dus voortaan ging er een thermoskannetje mee. En daar hoorde natuurlijk een plakkie cake bij. Gezellig, toch? Maar bij koffie bleef het niet. De vaders die hun middagje Quick-boys opgaven voor een dagje Stadskanaal kon je niet teleurstellen. Dus een koelboxje met sixpack voor de mannen. En zo was een traditie geboren. De voorronden kregen in de loop der tijd een georganiseerd karakter. Er kwam een chef inkoop. Voor de vorm werd er wel gewacht tot na de rayonfinale, want er was een theoretische kans dat we uitgeschakeld konden worden, maar dat was puur theoretisch. De maandag er na lag er al een mailtje in de bus met het boodschappenlijstje. Of wij voor de chips en nootjes konden zorgen, de Van de Oevertjes deden de appeltaart, de Van Der Plasjes de cake, de koffie kwam van de Guytjes en het bier werd geregeld. Oh, ja en klapstoelen meenemen. We vertrekken om 6 uur vanaf Cleijn Duin, de Kuijtjes een kwartiertje later. De ouders hadden de smaak te pakken gekregen. Men kon bijna niet wachten tot het volgende NK. Langzamerhand groeide een dagje NK uit van een bakje koffie op de parkeerplaats tot een culinair vip-arrangement. Toastjes, worst, Franse kaasjes, kwarktaarten, rosé, witte wijn. Naar Waalwijk ging voor het eerst de barbecue mee. In Urk een lopend buffet en een speenvarken aan het spit. In Almere stond ik met een garnalencocktail in de hand, en dat was nog voor de wedstrijd. De overwinning hebben we toen gevierd met oesters, champagne en kaviaar. En altijd mooi weer half juni. Dat was vroeger. De klad kwam er in. Eerst was daar Lokomotief, die zomaar ging winnen van ons en het NK voor onze neus wegkaapte. En nadat Butter en co uit Rijswijk vertrokken waren, en wij de alleenheerschappij weer terug hadden was daar de bond met een onzalig idee. Om de nationale selecties goed voor te bereiden op hun Europese kampioenschappen, ergens in augustus, werd besloten om de rayonfinales en NK’s voor de wat oudere jeugd te verplaatsen naar april. En dan kan het best fris zijn. Dus in plaats van ons te laven in vroege zomer zon, werd het schuilen onder een luifel of achterklep van de auto. In Den Helder was het 2 dagen lang non-stop regen, en dan ook nog verliezen van de scheidsrechters. Niet alleen het goede komt in tweeën. Nee, de lol is er wel een beetje af voor mij. Had ik er nog maar eentje bij de U12 zitten, lekker in juni naar Boxtel of Tubbergen. Dus mocht u denken, dat pokke end ga ik echt niet rijden? Misschien kunnen we wel wat regelen.

17


de borden De laatste Rebound van het jaar. Best wel veel in gebeurd en het mooie is, er zal volgend jaar ook best weer veel gebeuren.Terwijl we allemaal weer een jaartje ouder zijn geworden, heb ik het idee dat sommige teams steeds jonger worden. Een trend die goed zichtbaar is in het damesbasketbal in den lande en ook in Katwijk. Ook in deze Rebound staan de leeftijdsgrenzen bij de verschillende categorieën, maar dat lijkt slechts een richtlijn. Een talent dat doorschuift naar een hogere leeftijdscategorie; kan gebeuren. Hele hordes die 2 categorieën doorschuiven; we kijken er niet meer van op. Ik spreek geen waardeoordeel uit, ik constateer slechts zonder het naatje van de kous te kennen. Goede voornemens Als straks de feestdagen weer achter de rug zijn, is het de tijd van goede voornemens. Bij een sportvereniging hoop je dan bijvoorbeeld op kampioenen. Ik heb daar wat inspiratie bij gezocht. Dat het coaches betreft van damesteams is louter toeval, ook toepasbaar op herenteams. Zonder topteam geen topprestatie, maar hoe zorg je voor zo'n gezelschap? Hier de tips van 2 succesvolle sportcoaches. Marc Lammers: focus niet op zwaktes Wie? Coach van hockeyheren Den Bosch, Spaans dameshockeyteam (1998-2000) en Nederlands dameshockeyteam (2000) Inzicht? ‘Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus’ 'Ik heb acht jaar het Nederlands vrouwenhockeyteam gecoacht. Ik heb daar geleerd dat als je succesvol wilt zijn, je niet moet focussen op zwakke plekken. Dat is typisch Nederlands; van een 4 een 6 willen maken, dat zie je ook op school. Aan een 8 besteden we nauwelijks aandacht. Ik zeg juist: maak van je 8 een 10. Belangrijk is dan wel dat je elkaar op die 8 aanspreekt. Niet één of twee keer, nee, tien keer. Alle medewerkers weten wel waar hun collega’s goed in zijn. Praat daar dan ook over en stel open vragen. Hoe worden we een topteam? Hoe kunnen we ons onderscheiden? Hoe maken we van de goede eigenschappen uitmuntende eigenschappen? En kom met ideeën. Winnaars hebben een plan, verliezers hebben een excuus. Wij hadden een centrumspits, Sylvia Karres. De eerste

18


vier jaar scoorde ze veel te weinig. Het probleem zat in haar backhand-aanname, daar was ze niet goed in. Ik ben daar veel te veel op gaan coachen, op haar 4 dus. We hebben later de aanname met de backhand vervangen door de tip-in: het in één beweging afmaken van de pass. Zo werd ze topscorer op het WK van 2006 en Nederland werd wereldkampioen. Ik kon zelf op school niet goed lezen en schrijven. Ik kreeg van mijn leraar Engels alleen maar te horen dat ik het niet kon, kwam huilend thuis en vroeg aan mijn moeder of ik naar het CIOS mocht. Later bleek dat ik zwaar dyslectisch was. Als coach van de Oranjedames werd ik tweede op de Spelen van 2004 en was ik zo teleurgesteld dat ik ermee wilde kappen. Toen dacht ik aan mijn moeder die op haar sterfbed had gezegd: ‘Zorg dat je van jouw 8 een 10 maakt, word Olympisch kampioen en ga dan een fles wijn bij je oude leraar Engels brengen.’ Toen we in 2008 goud haalden, ben ik naar mijn oude school gegaan en heb de fles wijn gebracht. Helaas was mijn leraar er niet. Ik had hem graag bedankt. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik een andere richting koos en, net als Sylvia Karres, de 4 de 4 liet en van mijn 8 een 10 kon maken.' Robin van Galen: de theorie van Tuckman Wie? Coach van het Nederlands dameswaterpoloteam (2006-2008), afgesloten met gouden medaille. Inzicht? ‘Soms moet je iedereen laten praten’ 'Ik heb drie jaar heel hard gewerkt naar de Olympische Spelen van 2008 toe. We trainden zes dagen per week en waren één dag vrij. Na anderhalf jaar speelden we, in maart 2007, het WK in Australië. Het team presteerde waardeloos, we werden negende en alles ging mis. Er was veel irritatie en geen acceptatie, op geen enkel vlak. In die periode sprak ik sportpsycholoog Rico Schuijers en hij wees mij op de theorie van Bruce W. Tuckman over groepsdynamiek. In die theorie heb je eerst de vormingsfase. Teamleden nemen dan een afwachtende houding aan, er is nog geen groepsgevoel. Dan volgt de conflictfase: in deze fase proberen de leden hun positie in de groep in te nemen, wat onvermijdelijk leidt tot conflicten. In die fase zaten wij. Ik besloot vijf weken niet te trainen. We hebben iedereen laten praten. Ik legde de speelsters een lijst voor met 100 vragen. Anoniem in te vullen. Zo kwam alle ellende boven tafel. Dit was een cruciale fase in het proces. Twee toonaangevende speelsters haakten af, waar ik enorm van baalde, omdat de hiërarchie weg was. Maar een jonge generatie stond op en nam de regie over. Indrukwekkend. Zo kwamen we in fase drie van Tuckman: de fase waarin de normen, de regels en methodes van samenwerking worden bepaald. De gemeenschappelijke doelen werden vastgelegd en gedeeld. Er kon een start worden gemaakt met samenwerking. Dan fase vier: de prestatiefase, de groep wordt een team en het team gaat presteren. In die fase, juni 2007, herkende ik de ploeg niet meer terug. De groep was volwassen, zelfregulerend, iedereen voelde zich medeverantwoordelijk. We klopten wereldtoppers als Italië en Rusland en plaatsten ons voor de Spelen. Die we uiteindelijk ook wonnen. De laatste fase is de ‘adjourning’ fase; het doel is behaald, het team valt uiteen. We werden gehuldigd, mochten bij Bea op de koffie,

19


er werden plannen gemaakt voor Londen 2012 en ik besloot weer clubtrainer te worden. Dan is het over en uit, ook dat hoort bij de Tuckman-filosofie.' SponsorTV Als gevolg van een democratisch genomen beslissing (mijn vrouw was het met Sandra Aandewiel eens, dus 2 tegen 1) hierbij de complimenten aan Sandra dat ze op zaterdagmorgen er zelf aan gedacht heeft om de sponsortv aan te zetten. Met enige hulp heeft ze nog de 'play' knop gevonden omdat de tv in de Bucket anders op het logo van All2Graphic bleef staan. Als je dus bardienst hebt of er anderszins aan denkt en het een speelavond c.q. -dag is, volg dit goede voorbeeld van Sandra. Zet de sponsors in het zonnetje. Tot slot Goede feestdagen en straks voorzichtig met vuurwerk hè. We zijn een vereniging die een teamsport beoefend c.q. promoot. Een teamsport doe je samen, een vereniging vormen doe je niet alleen maar met allen (één letter verschil maar het verschil in betekenis kon niet groter). Laat niemand tussen wal en schip vallen. Zie een beetje naar elkaar om en spreek elkaar aan, doe dat altijd met respect. Ook al denk je wel eens anders (bijvoorbeeld opvanghuis voor complete gezinnen, t/m opa’s en oma’s etc.), we zijn in de eerste plaats en bovenal een basketbalvereniging voor jong en oud, in al z’n geledingen, in de top en de volle breedte.We doen het toch ‘for the love of the game’, daarom: Let’s play ball !! Jaap Jonker

20


wordt door gegeven aan.. Lace Strong Mijn naam is Lace Strong (Eddie Lee Strong). Ik ben in 1947 geboren in de VS, in Fairhope Alabama. Vanaf mijn vijfde jaar woonde ik in het dorp Monticello, twee uur rijden ten noorden van New York. Ik heb twee zussen en vier broers, waarvan één mijn tweelingbroer was die in 2001 aan longkanker is overleden. Toen ik 11 jaar was begon ik met basketball, nadat ik een wedstrijd had gezien van het senioren herenteam van mijn school. Ik was direct verkocht. Ik speelde niet veel in mijn eerste junioren team; mijn tweelingbroer kreeg veel meer speelminuten. Dagelijks speelde ik uren basketball op het speelplein in mijn buurt. Dit werd een vast onderdeel van mijn leven: in mijn eentje ‘shooting hoops’. In mijn tweede juniorenteam brak ik alle schoolrecords door scoren. Twee jaar was ik topscorer van de senioren en won ik twee kampioenschappen. Daarna ging ik naar het junior college (Sullivan County Community College / SCCC) ongeveer 7 kilometer van mijn huis. Ik kon niet naar een school ver van Monticello. Mijn oudste broer diende als militair in Vietnam. Mijn moeder was alleenstaand en ik was de daaropvolgende oudste. Mijn tweelingbroer diende als militair in Korea en een jongere broer in Duitsland. Terwijl zij geweren afschoten, schoot ik basketballen. Op het SCCC had ik het erg naar mijn zin, omdat wij prima basketball coaches hadden en een heel goed team vormden. De helft van ons team (6) waren zwarte spelers. Onze trainingen waren altijd “black play tegen white play”. De meeste spelers kwamen uit New York City; zij konden allemaal springen en ‘talk trash’. Het was een mooie tijd voor mij: veel plezier, veel feestjes en veel wedstrijden. Na het SCCC ging ik naar het St. Peter’s College in New Jersey (ongeveer 20 minuten met de trein vanaf New York City). Spelen bij St. Peter’s was het hele jaar door veel plezier: spelen in New York bij het Rucker Park in Harlem, in het Reese park in Brooklyn en in ‘the Cage’ in Manhattan. In Madison Square Garden heeft St. Peter’s 5 competitiewedstrijden per jaar. Hierom koos ik voor het St. Peter’s in plaats van de Georgetown Universiteit. Monticello ligt ongeveer 7 kilometer van Kutcher’s Sports Academy. Hier heb ik 3 jaar het zomerbasketballkamp gevolgd en 7 jaar gewerkt als coach. Het was werkelijk één van de mooiste ervaringen in mijn leven om samen met NBA-spelers en –coaches en top universiteitscoaches te werken. Daarnaast heb ik met veel professionele topspelers gewerkt zoals Julius Irving, Walt Frazier, Pete Maravich, Will Chamberlain, Jerry West enz. Ook met veel top coaches zoals Bobby Knight, John

21


Wooden, Claire Bee, Joe Lapchick enz. Dankzij de Kutcher’s Sports Academy kwam ik in kontakt met coach Red Auerbach van de Boston Celtics en werd ik gevraagd om bij hen te komen spelen. Red noemde mij altijd “een grote vis in een kleine vissekom” omdat ik uit het hele kleine Monticello kwam. Ook werd ik gevraagd door de New York Nets voor een try out. Het is het enige team waar ik een try out heb meegemaakt. Het ging heel goed: er waren 3 vechtpartijen maar ”I shot the lights out”. Ik kon echter niet in dit team komen omdat zij al teveel spelers onder kontrakt hadden. Het mooiste van de try out was spelen met dr J. (Julius Irving) één van mijn beste vrienden. Van de 70 studiebeurzen die ik aangeboden kreeg, waren de meeste een direct gevolg van mijn kontakt met de Kutcher’s Sports Academy. Op de Kutcher’s Sports Academy kreeg ik de naam Lace. Ik woonde samen met een basketballer die Edgar Lacey heette. En mijn naam was Eddie Lee (Strong). Edgar’s ouders noemden hem ook Eddie en schreven dit op zijn post. Onze post werd daarom altijd door elkaar gehaald. Men noemde mij dan ook wel Lacey, als een grap. Dat werd later Lace (schoenveter). Mijn eerste Nederlandse team was Punch Delft (1972) waar ik vijf jaar speelde, samen met Toon van Helfteren en Jan Sikking. Feitelijk ben ik een Delftenaar, ik heb er tien jaar gewoond. In Enschedé, Haaksbergen, Leiden en Rotterdam heb ik eredivisie gespeeld. In 1980 kreeg ik mijn Nederlandse nationaliteit. Ik speelde toen bij Parker Leiden, samen met Tony Parker senior. Het team bestond uit twee Nederlanders, twee Amerikanen en zes NederlandsAmerikanen. Dit was absoluut het beste team waarin ik ooit speelde. Ongelooflijk teleurstellend dat dit team nooit Nederlands kampioen werd. We waren wel 4e bij de Europa Cup. Katwijk Basketball was één van de beste clubs waar ik ooit mee werkte. Katwijk Dames is één van mijn beste coach ervaringen. Ofschoon Voorburg Festo Dames landskampioen én Team van het Jaar én de Speler van het Jaar had én mij als Coach van het Jaar, heb ik veel meer plezier gehad bij Katwijk Dames. Mijn eerste coachjaar bij Katwijk was met de mannen: tweemaal kampioen. Ook met de mannen had ik veel plezier en nog steeds heb ik kontakt met veel van deze spelers. Zij zijn ook nog steeds bezig in de vereniging en komen vaak bij de wedstrijden kijken. Dit zegt veel over de vereniging. Allemaal bedankt! Momenteel werk ik met Katwijk Heren 1. We zijn nu niet op het niveau waarvan ik vind dat we moeten zijn. Dat heeft veel te maken met blessures. Ik denk dat we in de tweede helft van de competitie zullen laten zien wat we werkelijk kunnen. Ik hoop hiervoor iedereen in de sporthal te zien.

Ik geef de pen door aan.................

Nathalie van Adel mail naar: rebound@grasshoppers.nl

22


Service in topvorm! • Centrale verwarming • Luchtbehandeling • Airconditioning De Roysloot 11, 2231 NZ Rijnsburg T 071 - 402 92 00 E info@grimbergennoordermeer.nl I www.grimbergennoordermeer.nl

Voor een koninklijke behandeling!

• Sanitaire installaties • Preventief onderhoud • 24-uurs servicedienst

Grimbergen-Noordermeer: gecertificeerd en erkend installatiebureau


Rabobank Katwijk. Fan van Grasshoppers. Basketballvereniging Grasshoppers kijkt vooruit. Er is een professioneel beleidsplan, er wordt gewerkt aan het nog verder uitbreiden van het vrijwilligersbestand en een groot aantal teams speelt op het hoogste niveau. Bovendien is er speciale aandacht voor maatschappelijke thema's. Een club met verantwoordelijkheidsgevoel, een club die op haar manier bijdraagt aan onze lokale samenleving. Zo'n club steunen wij graag!

Een club die bijdraagt aan de samenleving. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/katwijk


Autorijschool Kuijt De goedkoopste tarieven in de omgeving! Voor € 37,50 per uur, de nieuwste vorm van lesgeven. Een compleet pakket van 30 uur, incl. examen voor € 1.275. Bel voor meer informatie of een afspraak naar tel. 0683234179 of kijk op de website www.rijschoolariekuijt.nl


GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN EN ZUIVEL


van harte gefeliciteerd DECEMBER 3 december Carolina de Vries Frans Mens 4 december Jesse Oudshoorn Isa de Jong 5 december Jacolien Plug 6 december Rob van der Boon Sebastiaan van Rijn 7 december Debora Jonker Pien Draisma 11 december Jordam Anwer Robbert Nijgh 12 december Krijna Kuijt 13 december Chris Warmenhoven 15 december Martijn Mol 16 december Corina Spaargaren 17 december Maurits van den Oever Annette Zuijderduijn 18 december Lieke de Jong Sam Kuijt Mia Hordijk 20 december Esther de Zwart Elly van der Plas Margriet Messemaker 21 december Pepijn van Varik 22 december Leonie de Vink 23 december Lennart Jonker 25 december Jelle van der Boon 26 december Gerlinde van den Burg 27 december Puck Geijteman 28 december Leanneke Klaassen Melissa Lee 29 december Annabel Wendel Marc Wijnands Thomas Prins 31 december Kees van Duijvenbode 1 januari 2 januari 3 januari

JANUARI Marieke van der Plas Ria Bröring Damian Spaan Tineke Mos Niels de Heer Maaike van den Oever Julian van Duijvenvoorde Sjoerd Kuijt

4 januari 5 januari 7 januari 8 januari 10 januari 11 januari 12 januari 13 januari 14 januari 15 januari 16 januari 19 januari 21 januari 22 januari 23 januari 24 januari 25 januari 26 januari 27 januari 29 januari 30 januari

27

Corrie van Duijn Joke Jonker Jay Roerade Gonda de Vries-van Beelen Mart van Duijn Denise Star Suzanne Hoek Nicky de Jager Noortje van Duijn Menno van der Meer Jacco van der Mey André Schenkels Lizze van der Plas Derk van Werkhoven Dicky Hoek Reinoud Mol Thomas Zuijderduijn Tarek Djamgbedja Anouk Terhorst Arjan Verbeek Anja Kuyt Meke den Hollander Lisa van der Spijk Talitha Bekooy Sanne Driessen Charlotte Boezaard Ilse van den Oever Dianne van Wijk Wilma Guyt Marten Korndorffer Huig van der Mey Dirk Kuyt Bob Groene Ed Feyaerts Ariea van Wijk Miranda Harteveld Steffi van Beelen Ries Bodell Ed "Lace" Strong Robert Bekooy Mariëlle Remmelzwaal Pieter Messemaker Talia Versteeg Gabriëlle Versteeg Jeffrey Harteveld Saskia Berends Marjolein Berends


pagina's Hey Grasshoppers, Zo,dit is alweer de laatste rebound van dit jaar ………wat gaat het snel! Zo lig je nog aan het strand en zo zit je alweer bij de kerstboom! Maar hebben jullie een leuk eerste gedeelte van het seizoen (bijna) achter de rug? En o f je nou op de eerste plaats staat of op de laatste plaats in de competitie is niet het belangrijkste …..Het allerbelangrijkste is ; Heb er plezier in !!! Ik begrijpt het dat best moeilijk is als je verliest …………Maar ja, er kan er maar een de winnaar zijn ! toch? We hebben op 23 november onze bingoavond gehad, het was lekker druk en erg gezellig maar ook heel leuk dat we veel nieuwe gezichtjes zagen! Ik zou zeggen op naar ons volgende evenement. Wat dat zal zijn is nog niet helemaal bekend ………….Maar je krijgt vanzelf een briefje! De Jeugdcommissie wenst jullie een fijne vakantie tijd toe… en wil je ons wat vertellen of vragen doe dat dan gerust! Via de mail: ina_van_scheppingen@hotmail.com Verslag van de bingo avond: van Jeroen Zuijderduin: De bingo avond Er is aan mij gevraagd of ik iets over de bingo wilde schrijven. Ik vond het weer erg spannend dat er weer een bingo kwam, er waren dit jaar weer nieuwe kinderen erbij, en dat is altijd leuk. Er waren weer een hele boel prijzen te verdienen ik bedoel dus winnen. Ze (jeugd commissie) letten altijd goed op de prijzen zodat er voor de jongens en de meisjes wat is. Dit jaar was er zelfs een soort van hoofd prijs. Als je het goede nummer had dan kon je een prijs winnen van het basketball kamp van Marlous Nieuwveen die zij cadeau had gegeven. Soms ging het een beetje fout omdat we het niet allemaal snapten dat we de nummers moesten laten staan. En soms waren we ook wel weer heel erg druk en dan luisteren we niet zo goed. Ook kregen we tijdens de pauze een glas drinken en een lekker hapje van de de jeugd commissie. Aan het einde van de avond werd de hoofdprijs gewonnen en hij viel natuurlijk aan de meisjes kant. Volgens mij was het nienke plug?? Toen het afgelopen was kregen we allemaal nog een sleutelhanger met een basketbal eraan, en een zakje chocolademunten., En toen gingen we naar huis. Meestal vergeten we in onze haast dank je wel te zeggen, dus doe ik het nu voor iedereen Ina, irma, Angela, Jacolien, Ada, Petra en Margriet: HARSTIKKE BEDANKT VOOR DE GEZELLIG AVOND. Groetjes van Jeroen

28


Wie ben ik Welk team zit je?

MU 12-2

Wie zijn je coaches?

Mayke en Laura

Waarom ging je basketballen?

Omdat mijn buurmeisje Emma er op zat en ik dacht dat het een leuke sport zou zijn

Heb je veel vrienden/vriendinnen bij Grasshoppers?

Ja heel veel

Wie zijn dat?

O.a. Emma, Fleur, Nieke, Jasmijn, Puck en nog veel meer!

Ben je fan van een basketballer/team?

Ja

Zo ja, welke of wie ?

Dames 1

Wie is jouw voorbeeld bij Grasshoppers? Sonja Kuijt Wat vind je van de activiteiten die de Jeugd-commissie organiseert?

Supervetdeluxeleuk!!!! Vooral de grasshoppersnight!!

Heb jij nog leuke ideeĂŤn?

Ja

Zo ja, wat dan?

Een spelletjes dag met verschillende soorten basketbalspellen

Wat wil je later worden?

Kapster

Wat vind je lekker ? En wat niet ?

Patat flip met uitjes Me vaders pittige eten

Welke muziek vindt jij leuk?

Top 40

Welke school zit jij ?

Brugghenschool

Jij bent geboren op ?

18 maart 2002

Dus jij bent de enige echte:

CĂŠline de Jong

De Moppenbasket

,,wat wil jij later worden anne?" vraagt opa. ,,Nachtbewaker" zegt anne. ,,waarom nachtbewaker?" vraagt opa. ,,dan hoef ik 's avonds nooit meer vroeg naar bed en mag ik opblijven!" Ha, ha weet je er ook een? Stuur de mop naar de

Jeugdcommissie@grasshoppers.nl en je ziet hem in de volgende rebound!

29


De ZiekenBoeg: Via de Rebound willen wij iedereen op de hoogte brengen van langlopende blessures. Toon je belangstelling wanneer een voor jouw bekende speler/speelster is geblesseerd. Stuur eens een leuke kaart of een bosje bloemen. Of ga eens op ziekenbezoek. Ada Guyt is (namens de Jeugd Commissie) verantwoordelijk voor de ZiekenBoeg. We rekenen daarbij natuurlijk wel op de medewerking van Trainers, Coaches, ContactPersonen, Ouders, Supporters en overige Leden. Is iemand langdurig geblesseerd, geef het dan even door aan Ada Guyt (telefoon: 071-4035358, email: jeugd.commissie@grasshoppers.nl). Wij kunnen nu eenmaal niet ruiken of er iemand thuis zit met (bijvoorbeeld) zijn/haar been in het gips!! Blessures die snel genezen komen niet in aanmerking voor deze rubriek (licht gekneusde vinger, blauwe teen, enz., enz.). Op dit moment verblijven (volgens onze informatie) de volgende personen in de ZiekenBoeg: NAAM: TEAM: BLESSURE: Danielle Ouwehand Mu14-2 Gebroken vinger(s) Uitbetalen invalbeurten: Door het bestuur is het uitbetalen van de invalbeurten in handen gegeven van de Jeugd Commissie. Er zal (in principe) op elke EERSTE zaterdag van de maand (door Peter van der Zwart namens de Jeugd Commissie) worden uitbetaald. Dus zie je Peter van der Zwart, vraag dan even om je vergoeding waar je recht op heb! Ben je op een uitbetaal-zaterdag verhinderd, dan schuift je geld gewoon door naar de volgende maand. We hebben echter wel graag dat je zo snel mogelijk je vergoeding komt ophalen. Anders moet Peter van der Zwart (en de Jeugd Commissie) een ellenlange administratie gaan bijhouden! De eerstvolgende "uitbetaal"-zaterdagen" van dit seizoen zijn op 5 januari en op 2 februari 2013. Agenda Jeugd Commissie: Zaterdag 5 januari 2013 : Vrijdag 25 januari 2013 : Zaterdag 2 februari 2013 : Vrijdag 8 maart 2013 : Zaterdag 24 mei 2013 : Vrijdag 31 mei 2013 : Vrijdag 5 juli 2013 : Zaterdag 6 juli 2013 :

“Uitbetaal-Zaterdag”. JeugdFilmAvond. “Uitbetaal-Zaterdag”. DiscoJeugdAvond (19.00 uur t/m 21.00 uur). Opa/Oma-Ochtend 2013 (10.30 uur t/m 12.00 uur). JeugdBarbeque. De Wit-GrasshoppersNight 2013. De Wit-GrasshoppersNight 2013.

Ada Angela Ina Irma Jacolien Margriet Petra en Peter , De Jeugdcommissie.

handgemaakte wenskaarten in de Bucket

by 10 & 10 PER STUK € 1,-

6 VOOR € 5,OPBRENGST T.B.V. DE JEUGDCOMMISSIE & ROLSTOELBASKETBAL

30


!!!!!!!!

!!!!!!! SPORTTASSEN

€ 17,50 EN BASKETBALSCHOENEN

€ 27,50 van maat 30 t/m 39 en in de kleuren rood/wit en blauw/wit De basketbalschoenen zijn geschikt voor de beginnende en in U10 en U12 spelende basketball(st)ers. Er kan gepast worden: elke even week op vrijdagavond tussen 18.30 en 20.00 uur. Er dient bij het bestellen contant betaald te worden. De schoenen worden besteld als er minimaal 5 paar schoenen verkocht zijn. Heb je de schoenen snel nodig dan komen er extra verzendkosten bij van € 7,50 31


6

8

5

5 4

3

2

4

8 3

9

1

7

5

1

4

8

9

3

2

4

1 6

3 1

5 3

9 6

2 7

7

7

2

9

8 8

7 5

9

4 7

5

6

3

8

5

3 5

6 5

4

9

8

4

2

6

9

2

1

8 2 1

32

4

7


SLOEPEN VERHUUR!!

071 - 40 79 682 www.marinarijnsburg.nl / info@marinarijnsburg.nl


agenda DATUM

TIJD PLAATS THUIS

UIT

vr 7-12-2012 20.45 Katwijk De Wit-Grasshoppers JU16 1 BC Apollo A'dam 2 vr 7-12-2012 21.00 Katwijk De Wit-Grasshoppers DS 2 The Black Eagles 1 za 8-12-2012 10.15 Katwijk De Wit-Grasshoppers MU12 1 BS Leiden 4 za 8-12-2012 10.15 Katwijk De Wit-Grasshoppers MU10 2 Zoebas 1 za 8-12-2012 12.00 Katwijk De Wit-Grasshoppers MU14 3 DAS 1 za 8-12-2012 12.00 Katwijk De Wit-Grasshoppers MU16 2 BV Juventus 1 za 8-12-2012 14.00 Katwijk De Wit-Grasshoppers JU14 1 Woodpeckers 1 za 8-12-2012 14.00 Katwijk De Wit-Grasshoppers MU18 2 BV Voorne 1 za 8-12-2012 16.00 Katwijk De Wit-Grasshoppers JU18 1 Westland Stars 1 za 8-12-2012 16.00 Katwijk De Wit-Grasshoppers JU16 2 BV Oegstgeest 1 za 8-12-2012 18.00 Katwijk De Wit-Grasshoppers JU14 2 DAS 2 za 8-12-2012 18.00 Katwijk De Wit-Grasshoppers HS 2 BC Shooters 1 za 8-12-2012 20.15 Katwijk De Wit-Grasshoppers DS 1 BV Den Helder 1 vr 14-12-2012 20.45 Katwijk De Wit-Grasshoppers HS 3 Flush '72 1 vr 14-12-2012 21.00 Katwijk De Wit-Grasshoppers DU20 1 Celeritas-Donar 1 za 15-12-2012 10.15 Katwijk De Wit-Grasshoppers MU10 1 Lokomotief 2 za 15-12-2012 12.00 Katwijk De Wit-Grasshoppers DU22 1 Flax Field Fighter 1 za 15-12-2012 12.00 Katwijk De Wit-Grasshoppers MU10 3 De Wit-Grasshoppers MU10 2 za 15-12-2012 12.00 Katwijk De Wit-Grasshoppers JU12 2 M.S.V. Basketball 1 za 15-12-2012 13.45 Katwijk De Wit-Grasshoppers JU18 2 M.S.V. Basketball 1 za 15-12-2012 13.45 Katwijk De Wit-Grasshoppers MU14 1 Lokomotief 1 za 15-12-2012 15.45 Katwijk De Wit-Grasshoppers HU20 1 The Lions 1 za 15-12-2012 15.45 Katwijk De Wit-Grasshoppers MU14 2 BV Leiderdorp 1 za 15-12-2012 18.00 Katwijk De Wit-Grasshoppers HS 1 BV Wyba 1 za 15-12-2012 20.15 Katwijk De Wit-Grasshoppers DS 1 Lekdetec.nl B.V.B. 1 vr 21-12-2012 20.45 Katwijk De Wit-Grasshoppers MU16 2 M.S.V. Basketball 1 vr 21-12-2012 21.00 Katwijk De Wit-Grasshoppers DS 2 The Jugglers 1 za 5-1-2013 ??.?? Katwijk De Wit-Grasshoppers HU20 1 CBV Binnenland 1 vr 11-1-2013 21.00 Katwijk De Wit-Grasshoppers DS 2 DAS 1 za 12-1-2013 18.00 Katwijk De Wit-Grasshoppers HS 1 CobraNova 1 za 12-1-2013 ??.?? Katwijk De Wit-Grasshoppers MU14 1 Crackerjacks 1 vr 18-1-2013 21.00 Katwijk De Wit-Grasshoppers DU20 1 BV Den Helder 1

35


za 19-1-2013 ??.?? Katwijk De Wit-Grasshoppers HU20 1 River Trotters 1 za 19-1-2013 ??.?? Katwijk De Wit-Grasshoppers JU18 1 BV Hoofddorp 1 vr 25-1-2013 21.00 Katwijk De Wit-Grasshoppers DS 2 U.S. 1 za 26-1-2013 20.15 Katwijk De Wit-Grasshoppers HS 1 HBV The Jumpers 1 za 26-1-2013 ??.?? Katwijk De Wit-Grasshoppers MU14 1 DAS 1 UITWEDSTRIJDEN: DATUM

TIJD PLAATS

THUIS

UIT

za 8-12-2012 12.15 Noordwijkerhout The Jump 1 De Wit-Grasshoppers MU10 3 za 8-12-2012 13.00 Den Haag HBV The Jumpers 1 De Wit-Grasshoppers MU14 2 za 8-12-2012 14.00 Leiderdorp BV Leiderdorp 1 De Wit-Grasshoppers MU10 1 za 8-12-2012 14.45 Groningen Celeritas-Donar 1 De Wit-Grasshoppers MU16 1 za 8-12-2012 15.00 Tubbergen Eurosped Twente 1 De Wit-Grasshoppers DU20 1 za 8-12-2012 15.00 Houten Woodpeckers 1 De Wit-Grasshoppers JU16 1 za 8-12-2012 15.30 Leiderdorp BV Leiderdorp 1 De Wit-Grasshoppers JU18 2 za 8-12-2012 15.30 Voorburg CobraNova 1 De Wit-Grasshoppers MU18 1 za 8-12-2012 16.00 Nieuw LekkerlandKlipperstars 1 De Wit-Grasshoppers DU22 1 za 8-12-2012 16.00 Delft Punch 6 De Wit-Grasshoppers HS 3 za 8-12-2012 16.30 Rotterdam R'dam Basketball 2 De Wit-Grasshoppers HU20 1 vr 14-12-2012 20.45 Bunschoten BC Shooters 1 De Wit-Grasshoppers HS 2 za 15-12-2012 12.45 Schiedam BV Juventus 2 De Wit-Grasshoppers DS 4 za 15-12-2012 13.45 Voorburg CobraNova 3 De Wit-Grasshoppers MU12 1 za 15-12-2012 15.45 Roelofarendsv. Dunkinn 1 De Wit-Grasshoppers JU14 2 za 15-12-2012 16.00 Amsterdam BC Apollo A'dam 2 De Wit-Grasshoppers JU16 1 za 15-12-2012 17.30 Voorburg CobraNova 1 De Wit-Grasshoppers MU18 2 za 15-12-2012 18.00 Voorhout Forwodians 1 De Wit-Grasshoppers MU16 2 za 15-12-2012 19.30 Voorburg CobraNova 1 De Wit-Grasshoppers JU18 1 za 22-12-2012 12.00 Barendrecht CBV Binnenland 1 De Wit-Grasshoppers DU20 1 za 12-1-2013 14.15 Rosmalen The Black Eagles 1 De Wit-Grasshoppers DU20 1 za 12-1-2013 15.00 Landsmeer In2Work Waterland 1 De Wit-Grasshoppers JU18 1 za 12-1-2013 ??.?? Utrecht S.V.O. Basketball 1 De Wit-Grasshoppers HU20 1 za 19-1-2013 15.30 Barendrecht CBV Binnenland 1 De Wit-Grasshoppers MU14 1 za 19-1-2013 20.00 IJmuiden-Oost VBC Akrides 1 De Wit-Grasshoppers DS 2 za 19-1-2013 20.00 Nijmegen Wildcats 1 De Wit-Grasshoppers HS 1 vr 25-1-2013 ??.?? Amsterdam BC Apollo A'dam 1 De Wit-Grasshoppers DU20 1 za 26-1-2013 15.45 Haarlem Onze Gezellen 1 De Wit-Grasshoppers HU20 1 za 26-1-2013 16.00 Amsterdam Harlemlakers 2 De Wit-Grasshoppers JU18 1

36


wedstrijdtaken

WEDSTRIJDTAKEN REGLEMENT:

(scannen met mobieltje d.m.v. QR-app)

WEDSTRIJDTAKEN: of: www.grasshoppers.nl/agenda/wedstrijd-taken/

VERVOERSSCHEMA BUSJE

NOVEMBER/DECEMBER of: www.grasshoppers.nl/agenda/vervoersschema/

(scannen met mobieltje d.m.v. QR-app)

37


zoek de 5 verschillen

38


VAN KRUISTUM & SLOOS ACCOUNTANCY

Accountancy Administraties Belastingzaken Salarissen

Arno van Kruistum & Grada Sloos AA Keerweer 2 | 2381 GC Zoeterwoude (t) 071-580 46 00 (f) 071-580 46 02 (e) info@vksa.nl | (w) www.vksa.nl

Heeft u geen koffie? Dan kom ik juist! Gaat u ook binnenkort verbouwen, of moet er een groep bij? Electro Kuiper houdt zich bezig met installatie en onderhoud van electro-technische installaties in en om het huis.

E.A Borgerstraat 26A Tel. 071 40 77 916 2225 AR Katwijk aan Zee Mob. 06 40 11 90 13

www.electrokuiper.nl info@electrokuiper.nl


Locatie Katwijk Ligusterstraat 2a 2225 RG Katwijk T (071) 4074384 F (071) 4073 1 2 1

Locatie Rijnsburg Gezondheidscentrum Nieuw Rapenburg Katwijkerweg 8 2231 SB Rijnsburg T (071) 4031672 • 4022549 F (071) 4088433

E info.pmc@pmckatwijk.nl

W www.pmckatwijk.nl

Remmelzwaal-van der Plas HOVENIERSBEDRIJF Tuinontwerp • Tuinaanleg • Tuinonderhoud • Sierbestrating • Boomverzorging

Blekerstraat 18 2222 AN Katwijk ZH info@remmelzwaalvanderplas.nl

Telefoon: 071 403 15 14 Mobiel: 06 100 34 626 Fax: 071 402 89 22


voor de leden NIEUWE LEDEN (03-06-2012 t/m 03-09-2012): NAAM:

ADRES:

PLAATS: TEAM:

Henk van Duijvenvoorde Tineke Mos Kursad Ozel Martijn van Beelen Angela Geijteman Wil van Noort Lucas Kales Maaike Roosendaal Winston de Groot Armandas Kalnius Paul van Duin Eliza van Velzen Alexandra Florea

Varkevisserstraat 264 Zeeweg 54 Hoorneslaan 426 't Boonrak 14 Katwijkerweg 50 Loogkruid 17 Graslelie 50 2e Mientlaan 8 Schelpendam 12 Burg. Hermsstraat 2 b Hyacinthstraat 48 W. Sluiterstraat 41 G. Japicxstraat 99

Katwijk Katwijk Katwijk Valkenburg Valkenburg Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Rijnsburg Noordwijk Katwijk Leeuwarden

NS NS BGJ HS 2 NS HS 3 BGJ BGM BGJ JU14 2 GT 1 BGM DS 3

Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende seizoen, kan alleen SCHRIFTELIJK gebeuren: • voor het einde van het lopende seizoen, • via een Brief (LedenAdministratie STOL-Grasshoppers, Poolster 83, 2221 NS Katwijk), • of via de Email (ledenadministratie@grasshoppers.nl).

leeftijdsgrenzen seizoen 2012-2013 Senioren : Under 22 : Under 20 : Under 18 : Under 16 : Under 14 : Under 12 : Under 10 : Under 08 : BeginnersGroep: G-Team: Rolstoel-Team:

geboren in 1990 en vroeger geboren in 1991 en in 1992 geboren in 1993 en in 1994 geboren in 1995 en in 1996 geboren in 1997 en in 1998 geboren in 1999 en in 2000 geboren in 2001 en in 2002 (Mini-regels) geboren in 2003 en in 2004 (Mini-regels) geboren in 2005 en later (Peanuts) basis-training voor nieuwe jeugd-leden leden met een verstandelijke beperking leden met een fysieke beperking

41

(HS*/DS*) (HU22*/DU22*) (HU20*/DU20*) (JU18*/MU18*) (JU16*/MU16*) (JU14*/MU14*) (JU12*/MU12*) (JU10*/MU10*) (JU08*/MU08*) (BGJ/BGM) (GT1) (RT1)


Geen trainingen/wedstrijden seizoen 2012 - 2013 Dinsdag Woensdag Dinsdag Vrijdag Maandag Woensdag Dinsdag Zaterdag Donderdag Maandag

25-12-2012 Eerste Kerstdag 26-12-2012 Tweede Kerstdag 01-01-2013 Nieuwjaarsdag 29-03-2013 Goede Vrijdag 01-04-2013 Tweede Paasdag 13-03-2013 Biddag voor Gewas en Arbeid 30-04-2013 Koninginnedag 04-05-2013 Dodenherdenking 09-05-2013 Hemelvaartsdag 20-05-2013 Tweede Pinksterdag

Activiteiten Agenda 15|16-12-2012 18-12-2012 19-12-2012 21-12-2012

PlaatsingsWedstrijden Tweede Helft Rayon-Competitie Bestuursvergadering (aanvang 19.15 uur)VergaderRuimte sporthal Cleijn Duin Algemene Leden Vergadering Grasshoppers (Najaars-A.L.V.) De Bucket 41 jaar Grasshoppers

??-01-2013 05-01-2013 11|12|13-01-2013 11|12|13-01-2013 18|19|20-01-2013 25-01-2013

NieuwjaarsReceptie 2013 Grasshoppers - De Bucket Uitbetaal-Zaterdag (via Peter van der Zwart) - De Bucket/sporthal Cleijn Duin Kwartfinale RegioBeker Start Tweede Helft Rayon-Competitie Start Tweede Helft Regio-Competitie JeugdFilmAvond - De Bucket

02-02-2013

Uitbetaal-Zaterdag (via Peter van der Zwart) - De Bucket/sporthal Cleijn Duin

08-03-2013

DiscoJeugdAvond (19.00 uur t/m 21.00 uur) - De Bucket

12|13|14-04-2013 Halve Finale RegioBeker 12|13|14-04-2013 1e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie ??-04-2013 Deadline inleveren voorstellen Algemene Leden Vergadering Grasshoppers internecommunicatie@grasshoppers.nl 19|20|21-04-2013 2e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie ??-04-2013 Algemene Leden Vergadering Grasshoppers (Voorjaars-A.L.V.) De Bucket 10|11|12-05-2013 Finales Play Off's Rayon-Competitie 24|25|26-05-2013 Finale RegioBeker 31-05-2013 Beslissingswedstrijden kampioenschap Regio- en (lagere) Rayon-competitie's 01-06-2013 02-06-2013

Beslissingswedstrijden kampioenschap Regio- en (lagere) Rayon-competitie's Beslissingswedstrijden kampioenschap Regio- en (lagere) Rayon-competitie's

05-07-2013 06-07-2013

De Wit-GrasshoppersNight 2013 De Wit-GrasshoppersNight 2013

42

"De Bucket"/sporthal Cleijn Duin "De Bucket"/sporthal Cleijn Duin


Contact gegevens trainers TEAM

TRAINER

E-MAIL

TELEFOON

HS1

Lace Strong

ploegstrong@planet.nl

06-10569490

HS2

Rudolf Oudshoorn

rudolf.oudshoorn@xs4all.nl

06-57383577

JU20-1

Frans Mens

frans.mens@telfort.nl

06-21213811

JU18-1

Pieter Barnhoorn

pieterbarnhoorn88@gmail.com

06-12631648

Kees van der Plas

keeslh@ziggo.nl

06-44848273

JU18-2

Kees de Jong

keesdejong@kpnplanet.nl

071-4086969

Krijn Zuijderduijn

tinekle10@hotmail.com

U16-1

Rob van der Boon

rob@all2graphic.nl

06-51633952

Arend-Jan van Duijn

arendjan@hccnet.nl

06-16007008

HEREN

HS3

U16-2

Thomas Nijgh

thomas-basketball@hotmail.com

06-20708250

U14-1

Peter Feyaerts

peter.feyaerts@zurich.com

06-24617046

Wim van der Plas

wjvdplas@ziggo.nl

06-13440405

U14-2

Rudolf Oudshoorn

rudolf.oudshoorn@xs4all.nl

06-57383577

U12-1

Anton Nijgh

anijgh@casema.nl

06-40088741

U12-2

Dennis de Jong

info@jongeduinen.nl

06-51483946

U12-2

Willem Ouwehand

mouwehand@hotmail.com

06-46722948

DAMES DS1

Ivo Boom

ivo.boom@basketballtotaal.nl

06-14553303

Rob v.d. Boon

rob@all2graphic.nl

06-51633952

unifire@casema.nl

06-24224448

juliadijkman@hotmail.com

06-18083125

DS2

Gabrielle Versteeg

DS3

Albert Hoek

DS4

Esther van 't Wout

MU22-1

Julia Dijkman

MU20-1

Ton Kallenberg

tonkallenberg@me.com

06-24631232

Frits Kantebeen

fritskantebeen@tele2.nl

06-40302409

MU18-1bolwerk Bart Driessen

bart.driessen@gmail.com

06-51216349

MU18-1

Ada Kraaijenoord

w.kraaijenoord@live.nl

06-24756034

MU18-2

Simon Terhorst

s.terhorst@ziggo.nl

06-31767192

MU16-1

Anja Kuijt

fkuijt@casema.nl

06-22314767

43


MU16-2

Anja Kuijt

fkuijt@casema.nl

06-22314767

Nettie Verdoes

nettyverdoes@live.nl

06-12331721

MU14-1

Ingrid van der Plas

MU14-2

Roos Guyt

bbalgirl_roos@hotmail.com

06-81260697

MU14-3

Petra Barnhoorn

basketbal70@hotmail.com

06-20381229

Leonie Barnhoorn

leoniebarnhoorn@hotmail.com

06-31166413

MU12-1

Sonja Kuijt

sonjakuijt@hotmail.com

06-31934994

MU12-2

Laura van Duijn

flippiejj_6@hotmail.com

06-20293474

Mayke v.d. Boon

mayke_x@live.nl

06-38054163

Anita de Jager

crazygirl_anita7@hotmail.com

071-4015326

IJtske van Haeften

ijtskehaeften@hotmail.com

06-14169022

Jacolien Plug

jac.plug@casema.nl

06-40415156

Janneke Harwig

janneke.harwig@casema.nl

06-29592643

Krijna de Jong

krijna.kuijt@casema.nl

06-23769393

Karine v.d. Burg

karretje_12@hotmail.com

06-81295184

MU10-1 mix MU10-2 mix

MU10-3 mix

Gemengde teams BeginnersGroep

Floris de Jong

floris64@gmail.com

06-42348868

G-Team

Janet Jonker

janetjonger@hotmail.com

06-51811557

RolstoelTeam

Jaap van Beelen

jwvanbeelen@ziggo.nl

06-51697588

44


HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN INTERESSE? SPONSOR@GRASSHOPPERS.NL

Eet Café

‘t Lieverdje NOORDWIJK

Kerkstraat 48 • Noordwijk Tel. 071 - 36 22 716 • www.lieverdjenoordwijk.nl Alle gerechten kunnen worden afgehaald Open vanaf 17.00 uur • Maandag en dinsdag gesloten


Peter Guyt ADMINISTRATIE& BELASTINGADVIESBUREAU

Voorstraat 94a, Katwijk aan Zee • T: 071 407 10 44


van de penningmeester Nieuwe leden 2de generatie... Zo nu en dan zie je aanmeldingen voorbij komen en dan denk je, mooi, het basketball virus is toch meegegaan met de genen. Een foto er bij waarvan je denkt, waar ken ik dat jongentje van? en dan de naam lezende is de herkenning compleet! Lucas Kales welkom! Alle nieuwe leden zijn natuurlijk welkom, maar met de Pa van heb ik ook in een team gespeeld en dat schept tocht een band! Arbitrage kosten en wedstrijdkleding De seizoensnota's zijn bij je in de bus gevallen, zoals op de nota staat PER DIRECT overmaken. Wacht alstublieft niet totdat ik moet gaan herinneren, mijn tijd is ook beperkt! Het lijkt er op dat niet iedereen de Rebound leest want er zijn een fors aantal leden die de seizoensbijdrage nog niet hebben betaald. De mailtjes zijn verzonden en snel komen de brieven met â‚Ź 2,50 extra administratie kosten. Er onderuit komen is geen optie, de vereniging moet ook haar rekeningen betalen! dus graag NU betalen! Najaars Algemene ledenvergadering De datum is bekend, en de ALV komt er aan. De begroting is klaar en goedgekeurd door het bestuur. De contributie blijft weer gelijk maar een extra bijdrage voor de teams die dubbel trainen, de kosten worden ook (deels) gebracht waar ze thuishoren.Voor meer informatie zie de ALV-stukken. Van alles en nog wat... De laatste tijd is basketball soms negatief in het nieuws. Het oranje Herenteam en Heren onder 20 team worden niet ingeschreven bij de Europese competitie. Iedereen heeft een mening, want wij Nederlanders zijn er goed in om andere af te zeiken en te wijzen... Bedenk dat bij het wijzen met je wijsvinger er drie vingers naar je zelf wijzen... Als bestuurder van Grasshoppers maakt je (jammer genoeg) dat ook vaak mee. De verwijten gaan over en weer en leiden dan tot niets. Ik stop er mee! het liefst per direct want anders

47


heeft het geen effect. Een team, of een commissie of de andere bestuursleden zijn het haasje, want het 'werk' moet wel gedaan worden. Sinds dit jaar ben ik ook leidinggevende op mijn werk, ruziënde medewerkers komen ook op een gemeentehuis voor en het dan toch lastig een gulden (of was het euro?) midden weg vinden is best een probleem als je, ook zakelijk gezien, beter voor 1 kan kiezen. Maar vaker kom ik tot de conclusie dat schreeuwen geen zin heeft en dat een medewerker ook wel eens naar zich zelf kan kijken. Het spreekwoord 'verbeter de wereld, maar begin bij je zelf' is toch verbazingwekkend veel van toepassing. Misschien zouden meer mensen dit moeten doen. Dat verbeteren kan wellicht ook terugkomen bij de NBB. Helaas geeft de NBB teveel uit, waaraan? de begroting is te bekijken op de NBB site. Waar ik mij als penningmeester van De Wit-Grasshoppers mateloos aan erger is de publiciteit voor het CTO. In de begroting van de NBB ook ondergebracht onder Projecten. Lasten € 112.000, Baten € 67.500, blijkbaar sponsoren we ook nog het weghalen van speelsters bij onze vereniging.... Aan marketing geeft de NBB € 25.000 uit... waarschijnlijk aan speldjes en plakplaatjes, wellicht dat daar een en ander te verdienen valt, want € 130.000 voor een Heren team tijdens een zomer competitie is toch best veel.. Paul Schaddé van Dooren Penningmeester

48


l nso uke www.ke

keukenhulp nodig?

n io ut

s.n

l

kompleet in keukens


Alle elektrotechnische deskundigheid onder één dak:

advies en ontwerp • beheer en onderhoud elektrische installaties • telecommunicatie brandmeldinstallaties • brandblussers • uitvoering inbraakbeveiliging • datanetwerken • verlichting domotica • installatiekeuringen • noodverlichting

T 071 407 23 87 • F 071 407 64 75 • Voorstraat 92/94 • 2225 ET Katwijk

www.dewit-totaal-e-techniek.nl • info@dewit-elektro.nl De Wit adv 148 x 210 staand V1.indd 1

28-01-2011 17:00:03

Rebound december 2012  

Clubblad De Rebound De-Wit Grasshoppers december 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you