Page 1

GRATIS

SOMMAR ETNE OG VINDAFJORD

Opplag: 10.000 Utgiving: 14. juni 2018

t e n i s a mag


Etne

Interflora jorunn og joanas

Blomsterverksted

Interflora jorunn og joanas

Blomsterverksted

bare lave priser

SENTERKAFEEN

! n e m m o k Vel ÅPNINGSTIDER: Etne senter: Måndag - Torsdag 10 - 18 Fredag 10 - 19 Laurdag 10 - 15

Rema 1000: Måndag - Fredag 8 - 22 Laurdag 9 - 20

Telefon: 53 75 62 20 Epost: kontor@etnesenter.no

Web: www.etnesenter.no Postadresse: Haukelivegen 997, 5590 Etne

Grannar

ETNE


Vegen til bortgøymde

SANDVIK Side 4-6 »

INNHALD 4-6

27-29

8-9

32-33

12-14

36-37

16-17

41

18-20

43

Har lyst opp bortgøymd perle Bøkeskogen i Skånevik

Side 32-33

Med hage som lidenskap Festivalar

Costa del Vikedal

Blinkskot frå lesarane

Kvadsheimen og meg

Barneside

Spektakulære utsikter

Sommarkalenderen Kristin Hafstad Stokka leiar for Rootsfestivalen.

Utgitt: 14. juni 2018. Opplag: 10.000

Ansvarleg redaktør: Arne Frøkedal

Grannar, Postboks 84, 5591 Etne

Telefon 53 77 11 00 www.grannar.no

Framsidefoto: Asbjørg Heggø

3


Utsikt som få har maken til. Trygve Sandvik skodar sørover Vindafjorden. I bakgrunnen Lysenuten, det kjende landemerket mellom Sandeid og Vikedal.

Har lyst opp bortgøym Lysenuten vaktar over gamle hus og tufter i Sandvik. Den lenge fråflytta staden ytst i Sandeidfjorden har sakte, men sikkert vakna til live igjen, først og fremst takka vera ein arbeidssam og historieinteressert pensjonsert kemner. ARNE FRØKEDAL

4

Trygve Sandvik (76) har funne attende til sine røter. Her vaks han opp som den eldste i ein søskenflokk på seks. Det var verken straum på garden eller veg til omverda og båten var livsnerven. Sjølv om panoramasikten sørover Vindafjorden var storslått og kunne gi ro i sjela, var det meste i livet tungvint og strevsamt på den avsidesliggjande garden. — På det meste budde det 29 personar i området, i 1891, og det var tre sagbruk i drift på ein gong, fortel eigaren av Sandvik-garden. Trygve Sandvik har, saman med kona og barna, brukt mange år på å restaurera bustadhus og bygningar på heimegarden. Han har laga sitt eige gardsmuseum, fiksa rom for rom og skifta gamle kledningar. For snart 20 år sidan stod det ferdig veg fram til garden takka vera skogsdrift, og nyleg blei det lys i vindauga og varme i vaffeljarnet, forsynt med straum frå kraftverk basert på eigne fallrettar. Sandvik var fram til 1964 ein del av tidlegare Vikedal kommune, saman med Vormestrand på Ropeidhalvøya i sør og Hapnes på Nedstrandshalvøya i sørvest, under høvesvis Suldal og Tysvær kommune. Næraste nabo med busetnad er Torstveit og Stokkadalen mot Åmsosen og Skigelstrand i retning Ilsvåg. I motsett lei ligg garden Nising som blei fråflytta på 70-talet. I nyare tid har Sandvik knytt seg mot Vats. Er du turist, søkjer turterreng, ei


xxx - namn - xxx Alder:

Populært og fint turområde. Det er fleire tilrettelagde turstiar på vegen mot Sandvik med god skilting.

Ny og gamal tid møtest. Kraftstasjonen som nyleg stod ferdig, ligg ikkje langt unna det gamle anlegget.

FOTO: ARNE FRØKEDAL

Kulturstova. Trygve Sandvik er svært historieinteressert og har samla mange gamle ting og reiskap frå området i eit eige gardsmuseum der det opphavleg var eit hønsehus.

md perle god naturoppleving eller jaktar kulturhistorie, er den dryge ni kilometer lange køyreturen frå Åmsosen og fram til fjorden i aust, verdt å utforska. Trafikken på den smale vegen som etter ei stund går over til grusdekke, er ikkje av det heftige slaget. Før du er framme i Sandvik har du passert skilt som viser tursti til Kjort, Nising og andre merka turmål. Fjelltoppen Kjort er den høgste i området med sine 606 meter over havet og gir utsikt over store deler av Haugalandet. Turen frå parkeringsplassen tar rundt halvanna time. Gjennom Stokkadalen passerer du gardar, tjern og vatn. Ved det største, Stokkadalsvatnet, har Vindafjord jakt- og fiskelag bygd opp eit friluftstilbod med natursti, trelavvo med grillhytte og brygge. Her er det også båtututleige og fiskemuligheiter. Langs nedstigninga dukkar Sandvikelva opp, eit vassdrag som går over til eit flott fossefall i nedste del av vassdraget, like før det renn ut i Sandeidfjorden ved Elveneset, rett over for Vikedal. Her har Trygve Sandvik lagt ned tallause arbeidstimar med å restaurera det lenge fråflytta bruket. Sandvik er den største garden i området og har vore i Sandvik-slekta i mange generasjonar. Den andre garden er Lauvik som har vore fråflytta i mange år. På eit platå eit par hundre meter over fjorden ligg murar og andre restar og vitnar

om livet som ein gong rådde her. Garden hadde også kai for båtanløp. Nedafor Sandvik ligg det vesle bruket Solvik som er overtatt av Anders Sandvik, son til Trygve. Dette var opphavleg ein husmannsplass under Sandvik-garden. Det er Sandvikelva og fossen som i dag gir lys til dei få bygningane i Sandvik. Grunneigarane har alliert seg med Egil Kambo, etnebuen som har spesialisert seg på utbygging av mindre kraftverk i distriktet. I byte mot straum og litt inntekter alt etter nivået på kraftprisen, har dei lete kraftentreprenøren bygga opp eit anlegg som produserer 3,5 GWh. — Lauvik og Sandvik har også hatt straum tidlegare. Første gong var eit privat kraftverk bygd på Lauvik i 1916. Under krigen, i 1941, fekk Sandvik straum, men gleda var kortvarig. Alt etter to tre år øydela frosten anlegget og det blei slutt på straumen. Tidleg på 1960-talet bygde søskenbarnet mitt, Torstein Sandvik sitt eige, vesle kraftverk. Frå slutten av 1970-åra restaurerte han det gamle kraftverket frå 1916, som han flytta ned til eit tilbygg på saga. Dette var til eige bruk og i drift fram til han døydde i 2009, fortel Trygve Sandvik. Om det verken var lys eller veg til omverda, var Sandvik ikkje heilt isolert. I 1951 kom summetonen til gards, eit stort framsteg for alle avsidesliggjande gardane i området.

Neste side

5


Sandvik-garden ligg vakkert til der Sandeidfjorden møter Vindafjorden.

Kvernhuset stod ferdig restaurert i 2004. Det blei bygd under krigen for å skaffa mjøl til garden, men det har vore kvernhus på plassen lenge før den tid.

Sandvikfossen med eit fall på rundt 50 meter, er eit vakkert syn der den fell ned like ovafor fjorden.

Trygve Sandvik er født og oppvaksen på garden han har restaurert og bygd opp som ein kjær og arbeidskrevjande feriestad. Foreldra, Anders og Anna Sandvik (frå Kåta i Ølen), gifta seg i 1940 og hadde bryllaupet her. Anders var sjømann og mønstra av eit par år før for å bli bonde på Sandvik. I 1980 overtok eldste son som eigar. Då hadde foreldra for lengst flytta til nabogrenda Ilsvåg. — Forfallet på garden hadde gjort seg gjeldande etter lenge å ha stått tomt då eg starta på restaureringa på slutten av 1970-talet, fortel 76-åringen. Han kom til verda under krigen og var berre 16 år gamal då utdanning førte han ut. Først til Framnes for å ta ungdomsskule, deretter til Sand realskule og økonomisk gymnas på Bryne. I Haugesund var han kemner i mange år før pensjonsalderen nådde han i 2003. Etter å ha budd på Liaheia i Skjold, flytta han og kona Astrid til Knapphus for nokre år sidan, for å koma nærare Sandvik. Då hadde dei fire barna – som også har gitt dei elleve barnebarn — for lengst flytta ut. — Eg måtte fullføra jobben med å restaurera heimegarden eg hadde starta med for lenge sidan. Det har vore mykje arbeid, og heilt ferdig blir ein jo aldri, seier Trygve Sandvik. Han sit på det fint opparbeidde tunet på ein vakker førsommardag. Det er lenge sidan det har vore så velstelt som dei siste åra. Kona serverer kaffi og vaflar på hagebordet, laga på straum frå fossefallet rett nedanfor. Utsikta kan ikkje bli betre på ein slik solrik og stille dag. Verten peikar mot sør i retning

6

Reparasjon av den gamle gangbrua over elva er eit av mange prosjekt Trygve Sandvik har gitt seg i kast med.

av Vormestrand med Grytenuten og Finnvik litt lengre inne. Avstanden over til Vikedal er ikkje lang når sikta er god og fjorden stille. Mellom Sandeid og Vikedal ligg Lysenuten og vaktar alt som skjer. Her kan han mimra om gutedagane då han gjekk på skule i Ilsvåg då han kom seg fram ved skyss på fjorden og gange den siste biten. Sløyddagar opplevde han dels i Vikedal og i Ilsvåg. Omgangsskule har han også vore med på. Då kom læraren til gards og budde her nokre veker på etterjulsvintrane i 1953 og 1954. I Vikedal stod han som konfirmant. Trygve Sandvik er godt over gjennomsnitt glad i å granska ætter og historie, og interessa har tatt seg kraftig opp etter at han blei pensjonist. På 70- og 80-talet gjorde han lydopptak av personar som kjenner historia her, og desse intervjua på kassett er gull verdt når han nå er i gang med å skriva ned soga. Kanskje kjem dei eit hefte eller ei bok frå den pensjonerte kemneren? — Historia er prega av at det var mykje tømmer i området og i Stokkadalen. På ei tid — rundt 1890 og utover — var det heile tre sager i bruk. Det var på denne tida det var mest folksamt her; 29 personar skal det ha vore. Ei fjerde sag blei bygd noko seinare, truleg i ca. 1920, på om lag same staden der den nye kraftstasjonen står i dag. Denne vart driven med straum og var ute av bruk etter krigen, seier Sandvik. Ein del av den gamle soga har han også samla i sitt heilt private gardsmuseum, beståande av bruksting frå området, i det som for lenge sidan fungerte som eit hønse- og geitehus. Han elskar å fortelja, og den som stikk innom garden og treff eigaren i ei ledig stund, vil få eit godt og interessant tilbakeblikk på livet i Sandvik. Historia strekkjer seg mange hundre år attende. Staden har vore i slekta si eige sidan 1700-talet. Etter svartedauden blei bruka truleg lagt i øyde og bygd opp igjen på 1500-talet. — Vegen, og ikkje minst straumen, har gjort og gjer det lettare å bu og jobba her. Så når det vårast bur me ganske mykje her. I gamle dagar måtte folk i båt til Vikedal for å handla. Med bilveg til døra får me med det som trengst. Og nå har me endeleg fått oss kjøleskap og anna elektrisk utstyr som gjer at kvardagen i Sandvik vert lettare, seier Trygve Sandvik.


Fo to :p riv at

FILTER design & kommunikasjon Foto: Svein Egil Ă˜kland

Eldhugparken Aktivitetspark full av spenning, leik og moro

200 Utstillarar Tuva Lutro Vinner av Norske Talenter 2018

Etne Duathlon Laurdag 11. august

Etnir Duggurd Gourmet-lunch med Ryfylkekokken

Kveldsmarknad pĂĽ fredag

Marknadsquiz & dans Dyr og landbruk Masse dyr og stor landbruksutstilling

10 - 12 AUGUST

2018

ETNEMARKNADEN etnemarknaden.no

7


Turar og fritidsmoro i b Den vakre bøkeskogen på garden til Margaret BullTornøe i Skånevik er ein av svært få bøkeskogar her til lands og er eit flott turområde både for lokale og tilreisande. IRENE MÆLAND HARALDSEN

REINE BØKESKOGAR er ikkje eit vanleg syn her til lands, men i Skånevik ligg eit av svært få skogsområde der bøketre utgjer mesteparten av vegetasjonen. Skogen er blitt eit populært turområde for både bygdefolk og tilreisande, og dei små stiane som snor seg under dei majestetiske trekronene innbyr til avstressande rusleturar gjennom det unike landskapet. Informasjonsskilt om ulike vekstar er sett opp langs stien og gir turfolket interessant informasjon med på vegen, og for dei yngste turgåarane er det høve til å ta seg ein luftig reiletur mellom trestammene. — Her kosar ungane seg, seier Margaret Bull-Tornøe og set seg godt til rett på reila som er trygt festa i ei kraftig bøkegrein. Den leikeglade dama tek seg gjerne ein reiletur når ho går tur i skogen som olderfar hennar planta for over hundre år sidan, og som direkte etterkomar etter godseigar Jacob Bull-Tornøe er det ho som nå rår grunnen på Milja gard der den unike bøkeskogen vart planta etter at oldefaren kjøpte garden av sin onkel på slutten av 1800-talet. — Er det ikkje flott her, seier ho og let reila svinga mellom trestammene. Forretningsmannen Jacob Bull-Tornøe busette seg på Milja gard saman med Juliana Wüppermann frå Tyskland som han gifta seg med i 1885 i Hamburg og dyrka jord og planta skog i stort monn. — Oldefar planta over 100.000 furutre og rundt 500.000 bøke- og eiketre. Me har eit mildt klima her i Skånevik og han ville finna ut det var mogeleg å planta slike tre her, fortel dagens skogeigar. I tillegg til å vera særdeles interessert i skogplanting dreiv Jacob fiskeklekkeri i Skånevik, prøvde seg på tobakksdyrking, dyrka setra som høyrer til garden og bygde kraftverk. Det store våningshuset blei sett opp i 1890 og driftsbygninga bygde han i 1898. — Han var ein flink og velståande mann, og han fekk seg ei kone som kom med ei god medgift, seier ho og smiler. DET ER RIKELEG MED TURSTIAR i Skånevik. Den gamle postvegen er ein populært turveg som går over fjellet til Etne, og for dei som ynskjer ein kortare tur enn å vandra i postmannen sine fotspor er kjærleikstien eit flott alternativ. Den er knytt opp mot stien gjennom bøkeskogen og utgjer ein rundtur på rundt 4 kilometer. Elles kan ein ta turen

8

Skogeigar Margaret Bull-Tornøe trivst godt i bøkeskogen heime på garden Milja i Skånevik.

til Valdra, Åsheim, Rodalen, besøkja Juraskarkjerringa på Håfjellet og få flott utsikt over fjorden ved Vannes. — Turen gjennom bøkeskogen tar rundt ein halv time. Alle kan ferdast her, men den er ikkje tilrettelagt for rullestol. Skogen er ikkje verna, men me har ikkje gjort noko med den i vår tid, seier skogeigar Margaret og ser ikkje bort frå at det med tida kan koma enkelte tilbod som kan gjera turstien meir interessant for dei yngste. — Eg kunne tenkt meg å laga ei tarzanløype for barn slik at fleire kunne brukt turstien, seier ho.

Ein tur langs turstiane i Skånevik byr på rike naturopplevingar og er ein heldig kan ein møta både store og små dyr på turen. — Eg treffer ofte på rådyr, hjort, rev og hare når eg går tur i skogen. Her er masse fuglar og for ikkje så lenge sidan såg eg ein gauk som sat oppe i det store treet der, seier ho og peikar på eit prakteksemplar av eit bøketre som strekkjer seg himmelhøgt over bakken. EIT BØKETRE KAN BLI opp mot 35 meter høgt og oppnå ein alder på 400 år. Bøk finst naturleg i store


bøkeskogen

Verd å oppleva VATS:

Nesheimstunet- jakt, fiske, natur og servering Stråtveit- gard frå 1300-talet med 14 restaurerte hus Skjervheim gardssmie- ekte gardssmie

SKJOLD:

Søre Skogen- pilfletting og handverk på økologisk gard

ØLEN:

Nerheimdtunet- bygdetun frå 1859 Tønnesenhuset- krambumuseum Unni Marie Rosemaling- rosemalararbeid, turistinformasjon Løo Hamre- restaurert fjøs frå 1899

BJOA: Lauvet i bøkeskogen i Skånevik sprett i mai og fell i oktober.

Kjerringgarden- urteprodukt frå urtehagen Blåbærhagen- økologiske blåbær og gardsutsal Buo- nærbutikk med sjarme Kulturstien på Bjoa Romsa- friluftsområde og øyperle Eikehaugen mølle

VIKEBYGD:

Plassbakeriet- bakeri frå 1842 Gamlatunet- bibliotek i stova frå 1840 Bjordalstunet- restaurert kulturgard med gardsmuseum

VIKEDAL:

Flott fargeprakt i verdas nest nordlegaste bøkeskog.

Vikedal Bygdemuseum- bygdetun med 1500 gjenstandar Skomakarnibba- smal nibbe ut frå fjellvegg 325 m.o.h. Låkafossen- foss med fritt fall på 30 meter Vikedal gardsmat- spekemat og kjøt laga på gamlemåten Bjørnestigen- husmannsplass frå 1600-talet Opsalsfossen- foss delt i to av holme. Laksetrapper

SANDEID:

Stuhaug gardsturisme- museum med hus og antikke gjenstandar

IMSLAND:

Ørevikvegen- gamal restaurert turveg Hogganvik- tidlegare storgard med båtbyggeri Imslandsjøen- restaurert handelsstad frå 1800-talet med kyrkje

ETNE:

Stiar og turvegar i Skånevik er godt merka.

Stødle kyrkje- bygd av Erling Skakke rundt 1160 Gjerde kyrkje- (1676) veggdekor og bautastein Grindheim kyrkje- (1728) runestein og steinkross Helleristningar- Duesteinen, Bruteigsteinen, Helgaberg Sæbøtunet- bygdetun og museum Olav Vik stiftinga- friluftsområde på Osnes Borgåsen- restar av bygdeborg på Osnes

ÅKRAFJORDEN:

FOTO: IRENE MÆLAND HARALDSEN

Kraftige røter snor seg langs skogbotnen.

deler av Europa. Trevirket er tungt, hardt og slitesterkt og er mykje nytta i mellom anna møbelproduksjon, parkett, emballasje, leiker og knivskaft. Den mest kjente ublanda bøkeskogen her til lands ligg i Larvik. Den er på rundt 300 dekar. Også ved Fevik i Grimstad ligg ein stor ublanda bøkeskog og på Seim i Lindås kommune ligg verdas nordlegaste bøkeskog. — Eg veit ikkje kor stor bøkeskogen i

Skånevik er i areal, men den er den nest nordlegaste i verda, seier godseigar og tidlegare helsesøster Bull-Tornøe og håpar flest mogeleg vil leggja turen til Skånevik neste gong dei skal ut på tur. — Me har ein del lokale og turistar som brukar den, og alle er velkomne, seier ho.

Langfoss- foss med fallhøgd på 612 meter Åkrafjordtunet- sal av Åkrasjordpølsa Eikemo- gard med støl på nordsida av fjorden Steinparkar- samling av stein på Rullestad og Åkrafjordtunet Langfoss Postvegen- i Rullestadjuvet Kyrping- gamal handelsstad Gamle åkrafjordvegen- veganlegg gjort ferdig under 2. verdskrig Åkrafjorden oppleving- fjordcruise, traktorsafari, gardsbesøk, fottur Trolljuv bru- strikkhopp Jettegryter på Rullestad Folgefonna nasjonalpark

SKÅNEVIK:

Skånevik naturoppleving- villmarksleir Milja gard- gardsturisme Bøkeskogen med Kjærleiksstien- turveg Postvegen- mellom Etne og Skånevik Norsk Motormuseum- ulike norskproduserte motorar Gjestgjevargarden- bygg frå 1785 Minnesmerke over skipsforliset med «Folgefonden»

9


Vindafjord kommune er rik på naturopplevingar anten du søkjer fjord eller fjell. Som eit Noreg i miniatyr kan me tilby det meste. Langstrakte fjordar med gode høve for fiske og båtliv. Gode gjestehamner for båtfarande. Rikeleg med fjellområde med godt tilrettelagte turstiar og mange fiskevatn. Elvefiske i Vikedal og festivalliv sommaren igjennom. Du er alltid velkomen til Vindafjord.

Nedre Vats

Sandeid

Innbjoa

Vikedal

Ilsvåg

VERDT Å SJÅ

SOMMAR PÅ BIBLIOTEKET

TURSTIAR

Imslandssjøen Særmerkt gammalt bygdesenter. Gammal trekyrkje.

Me minner om Sommarles 2018 for 1. - 7. klasse. Med lånekort og pinkode kan du låna Ebøker og lesa aviser og magasin via PressReader. www.sommarles.no «Les i allslags vêr» - på følgjande stader frå 1. juni til 31. august: Joker Vikebygd, Grimaas Camping & Fiske i Vikedal, Søndenaastranden Camping i Vikedal og Ølmedal Camping i Imsland. Biblioteket er stengt i vekene 27, 28, 29, 30 og 31.

Det er lagt til rette turstiar og turområde i alle bygdene våre. Meir informasjon kan du få på turistinformasjonen og på servicetorget i Rådhuset, Ølen.

Kulturstien på Utbjoa Merka løype gjennom eit av dei rikaste fornminneområda i kommunen. Helleristningar, båtstøer og gravrøyser. Kristornreservatet på Romsa Nord Europas største kristornskog som er verna. Plassabakeriet i Vikebygd Bakerimuseum og serveringsstad.

plassabakeriet.no

Sommar på Vindafjordmuseet i Vikedal Velkomen til kjekke aktivitetar for barn og unge. Museumstun med bygg frå 1790-åra og utstilling frå vervartid, heim og handverk. Opningtider: Tysdag frå kl. 8.00-15.00, torsdag frå kl. 8.00-12.00. Veke 29, 30, 31 og 32: Ope tysdag og torsdag frå kl. 10.00-14.00 Vindafjordmuseet@vindafjord.kommune.no Stuhaug gardsmuseum i Sandeid Fin samling gamle gjenstandar og gamle restaurerte hus. Nerheimstunet i Ølen Bygdetun i Ølen med bygningar frå midten av 1800-talet. Ope kl. 11.00 - 16.00 tirsdagar, torsdagar og laurdagar i perioden frå 24. juni til 12. august.

Følg oss på Facebook. God sommar med godt lesestoff! www.vindafjord.kommune.no/bibliotek GJESTEHAMNER Vikedal, Sandeid, Vats, Vikebygd, Bjoa og Ølen har alle gode gjestehamner med godt tilrettelagte tilbod til båtturisten. På friluftsområdet Romsa er der mange godt tilrettelagte kaianlegg. gjestehavner.no ARRANGEMENT OG FESTIVALAR I kommunen er der eit rikt tilbod av arrangement og festivalar sommaren i gjennom. Vindafjord kommune ønskjer alle arrangørar lukke til med sommarprogrammet 2018.

TURISTINFORMASJON Finn du hos Unni Marie Lien Rosemalarforretning i Ølen. Tlf. 53 76 86 61 rosemaling.com

Rådhusplassen 1 5580 Ølen - Tlf. 53 65 65 65

vindafjord.kommune.no

Distriktets einaste SØNDAGSÅPNE butikk

Etne

Me tilbyr

VARME LUNCHRETTER frå kjøkkenet vårt

Åpningstider Mandag - Fredag Lørdag Søndag

08-21 09-20 11-20

Kai

S

SØNDAG

Følg oss på facebook

Bunnpris Etne • Etnesjøveien 5590 Etne • Tlf. 53 75 44 30 • BPEtne@bunnpris.no • bunnpris.no 10


SOMMER-SALG! EVITA HJØRNESOFA M/SJESELONG

Vendbar. Tekstil basic grå. B 308 D 85 H 85 L 241 14.999.Nå 9.999.- SPAR 5.000.-

KR.

20% RABATT

9.999 SPAR

5.000

MULTIBYGG alle varianter / oppsett/stoff/hud - 20%

KR.

3.995

SPAR

2.000

25% RABATT

KR.

9.995

SPAR

4.000

KR.

2.995 SPAR

VIKING 21S STOL M/KRAKK Stoff: Sicilia grey kr. 3.995.-

SPAR 2.000.-

15% RABATT

RUNDE STOL kr. 9.995.- SPAR 4.000.RUNDE KRAKK kr. 2.995.- SPAR 500.-

STRESSLESS AURA -25% alle varianter

KR.

22.999 SPAR

500

KR.

13.000

9.999 SPAR

4.800

Crevin Light Grey

BROOKLYN SPISEBORD

Røkt Eik B 95 L 220 H 76 cm. kr.7.595 Kr. 6.456 SPAR 1.139. Brooklyn Skjenk B 160 D 45 H 80 cm. Kr 9.595 kr 8.156 SPAR kr. 1.439 -15% på hele serien, gjelder Røkt Eik

OPNINGSTIDER Månd. - torsd. 10.00 - 18.00 Fredag 10.00 - 19.00 Laurdag 10.00 - 15.00

WONDERLAND DIAMANTE KONTINENTALSENG

160x200 kr. 22.999.- SPAR 13.000.180x200 kr. 25.999.- SPAR 13.000.-

SVANE NOBEL

køyreruter til Kvinnherad kvar veke!

ETNE

KONTINENTALSENG

150x200 kr. 9.999.- SPAR 4.800.180x200 kr. 11.999.- SPAR 4.900.Med Svane Pure Elastec overmadrass. Alle tekstiler. 12 cm. Champagne. Tillegg for gavl. Me har

Følg oss

på: Tlf. 53 77 09 99 post.etne@møbelringen.no www.mobelringen.no

11


Slappar av på Costa del Vikedal

Ola Nådland har fått besøk av ei ung svane på fjorden.

Ragnfrid Nådland synest det er kjekt å ha besøk av barn og barnebarn på Vikedal Camping. Nådland og dottera Sofia (kvit caps), og dottera Sunniva på fire månader og sambuar Anette

Vikedal er ei perle om sommaren. Også i mai kan familien Nådland frå Skjold skrive under på. Campinglivet rett ved stranda når gradene strekker seg mot tretti, er midt i blinken. JON EDVARDSEN

12

— DETTE VÊRET ER HEILT FANTASTISK, spesielt om morgonane og kveldane. Vi har hatt tretti grader her i år, fortel Ragnfrid Nådland frå Skjold. Mange er redde for at vi brukte opp godvêret i mai, men meteorologane kan trøyste med at ein slik statistisk samanheng ikkje finst. Derimot er det eit faktum at Vestlandet vender mot vest og er ein motorveg for lågtrykk som kjem frå den kanten. Det stabile høgtrykket vestlendingar kan slikke sol under, er derimot litt meir sjeldan. Men er mai malen, blir det ein sommar nesten utan like. Vikedal har tre campingplassar og er eit ferieparadis om sommaren, og våren og hausten i tillegg for dei mange som har campingvognene sine der. Nådland fekk fast plass eit lite steinkast frå fjorden for 12 år sidan på Vikedal Camping. Det er helga etter pinse og saman med barn og barnebarn har Ragnfrid Nådland tatt seg ein ekstra måndag i Vikedal for å nyte det fabelaktige vêret. Ektefellen Ove Nådland er reist på jobb, og ho har selskap av dottera Malin med tre barn og sonen Bernt Olav og svigerdotter Anette Strand med to barn. Sistnemnde bur i


Med halvtimen i bil er det kort avstand til campingvogna i Vikedal. Frå venstre Lisa Meland med søskena Ola og Mari og mor Malin Nådland i solstolen. Lengst bak Bernt Olav Strand var i skuggen.  FOTO: JON EDVARDSEN

Grinde og Malin i Skjold, og det er ikkje lange vegen til Vikedal for nokon av dei. Når ei dotter som bur i Stavanger er på besøk, er kvar kvadratcentimeter utnytta. — Då tar vi i bruk både forteltet og putekassar, seier Bernt Olav Nådland. — Vi har ein bubil også som vi kan køyre inn her, så det blir plass til alle, supplerer Ragnfrid Nådland. HO SYNEST DEN KORTE AVSTANDEN med ein halvtime i bil frå Skjold til Vikedal er heilt topp for å kome til «hytta». Ein slik friplass i Vikedal er det for øvrig fleire vindafjordingar som har. — Vi kan køyre att og fram på dagen dersom det ikkje passar å overnatte. Eller vi kan vere her og kombinere det med jobb om vi vil. Her kan vi berre slappe av og leve eit anna liv enn elles. Eigentleg ønskjer eg å vere her meir, men vi reiser ein del rundt andre stader også, seier Ragnfrid. Mange søkjer til badestranda i Vikedal når varmegradene er på plass, men

om morgonen og kvelden har dei stranda og sjøutsikta framfor campingvogna ganske for seg sjølve. — AT VI FEKK PLASS HEILT NÆR FJORDEN gjorde at vi berre måtte slå til. Det er kjekt for dei minste at det er så langgrunt, og dei kan fiske etter krabbe og kose seg i sjøen, seier bestemor. Dei tar også med seg båt slik at dei kan kome seg ut på fjorden. Mange prøver fiskelykka i Vikedal. Eldsteguten Ola i barneflokken sjekkar ut ei svane som har sigla inn mot stranda. Etterpå set han seg i luftbåten og driv eit godt stykke frå land. Men når han velter ut av den, står han ikkje lenger enn til under knea med vatn. — Stranda er det finaste her, slår Ragnfrid fast. — DET ER FLOTT NO, men vi har også sete mykje her og sett på regnbyene

Neste side 13


Stranda i Vikedal er langgrunn og er ideell å utforske for dei minste. Ola, Mari og Sofia saman med Anette Strand testar badetemperaturen.

som kjem innover. Kor tid sist var det så fint? undrar Bernt Olav Nådland. — I 2014 hugsar eg det var fint vêr, svarar Malin Nådland. Det er ikkje berre fine sommardagar som fristar i Vikedal. Sommarfestivalen og Vikedal Roots Music Festival er eit samlingspunkt uansett vêr, og då vil alle vere med. Det blir også eit felles miljø med dei nærmaste vognene. — Vi treffer kjentfolk i Vikedal, så eg synest det er triveleg, seier Ragnfrid.

Badestranda i Vikedal er lang og har plass til mange.

14

Vil dei ta ein litt meir sprek variant enn å slappe av ved stranda, er det flust av fjell å ta beina fatt på. — Ja, det er flott her, men det er fint å bade i Skjold også. To grader varmare enn i Vikedal er det også, understrekar Malin etter alle dei gode orda om livet ved fjordkanten i Vikedal. «Hytte» på camping er det mange av i indre Vindafjord med heile fem alternativ: Vågen Naturcamping i Kvaløy, Ølmedal Camping, og dei tre i Vikedal med Søndenaastranden Camping, Vikedal Camping og Grimaas Camping og Fiske.

Fast stasjonerte campingvogner er populært i Vikedal. Her frå Søndenaastranden Camping.


E

OP

E

IL HE

orhandler av

Vi er forhandler av

GODT UTVAL I BRUKTBILAR Rexton W

Rexton W

Rexton W 2,0 liter , fra kr 349.900,Rexton W 2,2 liter, fra kr 369.900,-

Rexton W 2,0 liter , fra kr Rexton W 2,2 liter, fra kr 3

Vår nyeste dieselmotor, TX220e-XDi; har en 14% forbedring i drivstoffeffektivitet, og samsvarer med EURO 6 utslippstandard. 178HK v/4000 omdr. 400Nm oppnås innenfor 1400 – 2800 omdr., hvor motoren gir en enestående akselerasjon.

Vår nyeste dieselmotor, TX220e-XD 14% forbedring i drivstoffeffektivite med EURO 6 utslippstandard. 178HK v/4000 omdr. 400Nm oppnå 1400 – 2800 omdr., hvor motoren g enestående akselerasjon.

KOMPLETT BILSENTER Rodius

Nye Rodius er et avansert bilprodukt som gir deg den EU-kontroll Veihjelp ultimate kjøreopplevelse. Service vedlikehald Nye Rodius Premium vare 2,0 og liter brukte diesel, 155 HK, automat Alle merker i alle aldrar Bilutleige

Skaderep Skadetaksering - alle forsikringsselskap

biler

Nye Rodius er et avansert bilprodukt som gir deg den Dekk og felgarultimate kjøreopplevelse. Dekkhotell Rodius Premium vare 2,0 lite 155 HK, automat Lakkering

Fra kr 439.900,-

Fra kr 439.900,-

Me VEG Tivoli hjelper Tivoli erdeg smart, sikker og dynamisk. En frisk kompakt SUV for deg som lever HJELP et aktivt liv. uansett behov Tivoli Premium 1,6 diesel, 115 HK, 4-WD, 6-trinns manuell girkasse. til kjøretøyet Fra kr 309.900,-

KOMMEN TIL PRØVEKJØRING

n 14, 5550 Sveio, ost@sveioauto.no, 4 77 77 Facebook

Rodius

Bilbutikk Tivoli Tivoli er smart, sikker og dynamisk frisk kompakt SUV for deg som rekvisita Enet aktivt liv. Tivoli Premium 1,6 diesel, 115 HK, 4 dekk og felg 6-trinns manuell girkasse. Fra kr 309.900,-

VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRING

Etne Auto, Tongane, 5590 Etne www.etneauto.no, etneauto@etneauto.no Tlf. 53 75 62 00 Følg oss på Facebook

Sveio Auto, Leitevn 14, 5550 Sveio, www.sveioauto.no, post@sveioauto.no, Tlf. 53 74 77 77 Følg oss på Facebook

V V V V V

Etne Auto, Tongane, 5590 Etne www.etneauto.no, etneauto@etneaut Tlf. 53 75 62 00 Følg oss på Facebook

God kompetanse God service Konkurransedyktige prisar Fullserviceverksted for alle merker Skadeverkstad alle forsikringsselskap

15


Kvadsheimen og meg GRETHE HOPLAND RAVN

SOMMAREN ER EIT FAKTUM og med den står også ferie og litt feitare lommebøker for døra. Med ferieplanar, feriepengar og skattepengar for dei heldige er tida for både luksus og luksusfeller definitivt her. Dei fleste reiser nok på ferie ein god del rikare enn når returen står for døra. Og kven har vel ikkje tenkt i etterkant at «dette var vel ikkje av mine smartaste kjøp»? Spesielt når impulshandelen sprett ut frå kofferten og skal parkerast inn i kvardagen. At visakortet etter heimkomsten blir lagt på is til avkjøling, er truleg ei overflødig opplysning. Likevel er det ikkje alltid like lett å tenkja langsiktig når ein står i taxfreen og lar seg lokka av alskens godbitar, for ikkje å snakka om flytande freistingar. PÅ TAMPEN AV SOMMARFERIEN for eit par år sidan sto eg nettopp i taxfreen på danskebåten, med haug på handlekorga av alt mogleg eg meinte eg trong. Tanken på at det i grunnen var ei stund til neste påfyll på kontoen dytta eg langt bak i hjernebarken, og stilte meg i betalingskø. Den flintskalla mannen framfor meg handla berre eit par småting, og eg tenkte med meg sjølv: «Når eg først er i

16

taxfreen, hadde eg nå handla meir enn det der…» Plutseleg snur flintskallen seg, og eg kikkar rett inn i augene på Hallgeir Kvadsheim! Du veit, han sinte, strenge sparegrisen frå Luksusfellen. Av ein eller annan grunn kikka eg ned på varene mine i full fart, før eg kikka opp igjen på Hallgeir. Eg følte meg nesten avkledd. Som om eg fekk eit forklaringsbehov for det som låg i korga. Det første eg gjorde var å prisa meg lukkeleg for at eg hadde tenkt å betala varene mine med Visa og ikkje Master, for i korga mi låg det ikkje mykje klokt. I alle fall ikkje ifølgje Kvadsheimen….hadde eg spurt han. MEN EG SPURDE SJØLVSAGT IKKJE, for om eg sto ansikt til ansikt med ein vaskeekte siviløkonom som på nasjonalt tv skjeller folk ut for uvettig pengebruk, hadde eg aldri i livet lagt varene mine tilbake i hylla. Aldri! For både kiloen med lakris, den svære tobleronen, dei fem 10-pakningane med Jucy Fruite, dei tre bøttene med Søppeldynga, hudkremen, mascaraen, vinen og boozen, er heilt klart mykje billigare på taxfreen enn heima. Så får Kvadsheimen meina det han vil om

heile handelen. For å vera heilt ærleg trur eg ikkje han bryr seg døyten om kva kunden bak han i køen handlar heller. Men det skulle vore løye å visst kva han tenkte då han såg kor paff eg blei over å gjenkjenna han frå tv-ruta. DET KAN IKKJE VERA LETT å vera rikskjent siviløkonom heller, for eg er sikker på at dei fleste rundt oss fekk med seg kva Kvadsheimen handla også. At han sjølvsagt ikkje brukte Master og at han naturlegvis fekk «godkjent» då han slo koden. Det skulle vore løye å visst kva han tenkjer om oss som står rundt han og måpar, og kor mange «slike som meg» han treff i løpet av ein ferjetur. Nei, eg takkar meg til mitt anonyme tilvære som gjer at eg kan pløya gjennom taxfreen i ro og mak, handla det eg vil utan at gapande menneske står rundt meg og glor. Om ikkje lenge ventar danskebåten nok ein gong, og denne gong har eg gjort heimeleksa mi. Eg er nemleg i ferd med å lage handleliste! Ei laaang ei… ! Ship o´hoy!


Illustrasjon: Birgithe Johannessen

17


Spektakulær utsikt med potensial Kan dei spektakulære Hårlandsnepane i Etne ved med på løfte regionen som reisemål? Ja, meiner fleire. TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

INTERESSA FOR HÅRLANDSNEPANE i Etne er på veg opp. Og med turistlokomotiv som Preikestolen og Trolltunga, og Etnefjella midt i mellom, er det fleire som trur at det kan liggje eit stort potensial for lokalt reiseliv ved ved å markedsføre Etne sin mest spektakulære fjellformasjon i inn- og utland. — Eg har rett nok ikkje vore på Himakånå i Tysvær, som får mykje merksemd for tida. Men ut i frå det eg har sett av bilete, trur eg ikkje Hårlandsnepane står tilbake for Himakånå når det gjeld luftige opplevingar, seier hobbyfotograf Svein Egil Økland. Han har fotografert Hårlandsnepane i mange år, og var første gong ute ved stupa i 1992, og publiserte flotte dronevidoar frå staden på nettstadane Facebook og Youtube i fjor. — Det tok ikkje lang tid før eg hadde 20.000 visningar av dei, fortel han. FJELLFORMASJONEN LIGG INST i Litledalen, og er godt synleg for dei som køyrer den kommunale vegen frå Litledalen kraftstasjon og opp til Skarstøl. Heile vegen kan du sjå «nepane» som stikk ut som store mørke taggar frå den elles jamme toppen av stupet, om lag 650 meter over havet. Det er i hovudsak to anbefalte ruter dit. Den eine er frå Hårland, via Stegane. Ei godt merka rute på 2,5 kilometer som går til Haugesund turistforening si hytte ved Løkjelsvatn. Mellom 1 og 1,5 timars gange. Namnet har ruta fått fordi ein må opp fire stegar som er bolta fast i fjellet. Stegane er høgst overkommeleg, og sjølv dei som har berre moderat høgdeskrekk, bør du kunne klatre dei greitt. Ein kan også gå frå parkeringsplassen på Skarstøl. Her er det utvilsamt også best parkeringsmoglegheiter. Mens det på Hårland berre er lagt til rette for 4-5 bilar, så er det plass til hundrevis av bilar på Skarstøl. Frå Skarstøl går ein i retning Grindheimstølen, og følgjer merka løype mot Løkjelsvatnhytta der frå. Det tar om kring to timar til hytta i vanleg tempo. Frå Løkjelsvatnhytta er det ein liten kilometer, 30-40 minuttars gange, ut til sjølve nepane. Her er det ikkje merka på anna vis enn med varding, men sjølv for ukjende er det relativ greitt å ta seg fram,

18

om sikta er god, vel å merke. Sjølve nepane består av fire «tenner» som stikk opp og ut frå fjellet. Dei tøffaste klatrar opp på taggane, men då skal ein vite kor ein set føtene, for god plass er det ikkje, og stupet mot Hårland er på fleire hundre meter. FORMASJONEN ER FØREBELS ikkje så kjend for folk som ikkje har tilknyting til Etne, men nettstaden turanbefalinger.com skriv følgande etter å ha klatra opp på nepane: «Suget i magen når du står der oppe, på klippene som stikker ut i løse luften, kan ikke forklares, den må oppleves. Fantastisk! Verken mer eller mindre. Punktum.» Utsikta over Hårlandsvatnet og heilt ned til Etnefjorden er eventyrleg flott! Samtidig skal ein vera forsiktig, for akkurat som ved Trolltunga, Preikestolen og andre stup skal ein vere aktsam. Feiltrinn kan vere fatale.

Dei fire stegane på veg opp frå Hårland skil turopplevinga frå mange tradisjonelle toppturar. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

I ETNE ER DET ETABLERT eit reiselivsforum kor det offentlege og private aktørar diskuterer utfordringar og moglegheiter. Asbjørn Moe i Fikse næringsutvikling, som er vertskap for forumet, fortel at dei i kjølvatnet av Svein Egil Økland sine publiserte dronevideoar har diskutert kva moglegheiter som ligg i ei eventuell marknadsføring av det spesielle fjellet som eit turmål. På møtet var også Økland, som viste fram sine videoar. — Me ser at det ligg eit potensial her. Men skal ein setje i gang med noko er me opptatt av at me ikkje blir ein del av ein hype som går over av seg sjølv, men at det kan utviklast som eit langsiktig og berekraftig turistmål, seier han. Han meiner potensial for inntening vil liggje i å lokke turistar til fleire overnattingar i Etne, og dermed også auka handel, i tillegg til parkeringsinntekter i fjellet. Å ta betalt for å gå i naturen er det elles ikkje høve til, jamfør den lovbestemte allemannsretten. Vigleik Dueland er dagleg leiar i Destinasjon Haugesund og Haugalandet. Han fortel at interessa for aktiv ferie, til dømes med turar i fjellet, er sterkt aukande også blant utlendingar. For tida jobbar det regionale destinasjonsselskapet med å promotere


Utsikten frå Hårlandsnepane er spektakulær.

DRONEFOTO: SVEIN EGIL ØKLAND

Himakånå i Tysvær, i samarbeid med reiselivsnæringa i Stavanger-regionen. Ein fjelltopp som har hatt tusenvis av besøkjande etter at interessa tok seg opp for nokre få år sidan. Dueland har vore med på samtalene om Hårlandsnepane, og også han trur det ligg eit potensial der. — DET VIL VERE VELDIG KJEKT for regionen om vi får til fleire drivarar til å få turistar til å bli nokre dagar ekstra i regionen vår, meiner han. Men han understrekar at ei satsing krev gode førebuingar, og at ein har mykje å lære av korleis den rivande utviklinga for Trolltunga i Odda har vore. — Ein må tenkje nøye gjennom kva slags attraksjonskraft det har og korleis kundeopplevinga blir, seier han. Han trekk fram at det må leggast til rette for parkering, lagast gode kort og at stiar må merkast godt. Han ser det ikkje som grunneigar sitt ansvar å legge til rette for turisme. — Det er kommunen som må bu seg på å gjere ein innsats, seier Dueland. Han viser mellom anna til erfaringane Odda kommune har gjort seg etter at interessa for Trolltunga eksploderte. — Enten det er positivt eller negativt, så er det kommunen som vil få trykket, seier Dueland.

Slik ser Hårlandsnepane ut når du er på veg opp frå Hårland. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

RÅDGJEVAR ERIK KVALHEIM i Etne kommune seier på generelt grunnlag at kommunen er

Neste side

19


interessert i å utvikle reiselivet i Etne, men at ei eventuell satsing knytt til Hårlandsnepane er eit komplekst tema. Ikkje minst knytt til tryggleiken til dei som vel å ta turen. — Ut i frå erfaring andre stader ser ein at det kan kome folk frå heile verda, i all slags form og utstyr og kanskje ikkje ein gong med skikkeleg skotøy, seier han. Han seier at kommunen uansett ikkje vil gjere noko før det eventuelt kjem eit initiativ frå grunneigarar i området. Grannar har ikkje lukkast å få grunneigarlaget i tale, men får stadfesta frå fleire hald at ei turistsatsing er noko som snakkast om – og at det er delte meiningar om temaet.

Haugesund turistforening si hytte ved Løkjelsvatn er ein fin rasteplass på veg til Hårlandsnepane. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Tapte veddemålet måtte skite frå stupet Hårlandsne pane har trona over Hårland i tusenvis av år.

Det gir naturlegvis også grobotn for både historier og segner. Grannar slo på tråden til Lars Ø. Grønstad som kan to av dei. Den eine er frå enten første eller andre anleggstida då kraftstasjonane Litledalen og Hårland vart bygd. — Ein gong skal ein anleggskar som tapte eit veddemål. Som eit resultat måtte han gå heilt ut på kanten ein av nepane, dra ned buksa og skite, fortel han. — Trur du historia er sann? — Den er i alle blitt fortald som om den skal vere det, humrar han. Så er det eit segn som handlar om tre karar som hadde vore på jakt. På veg til Grindheimstølen skal dei i skumringa ha fått auge på eit dyr i nærleiken av nepane. Dei meinte det såg ut som ein bjørn. — Dei var ikkje sikre, men la an og skaut. Det buldra i ura etterpå, og då dei gjekk for å sjå på byttet fann dei ein okse. Og straks etter skal dei ha høyrde dei ei kvinnerøyst som ropa «Bussering, Bussering, kor e du?». Jaktkarane vart skremde, dei var sikre på det var ein huldrestut dei hadde skote, og at det ikkje ville gå dei vel. Dei var så redde at dei berre reiv ringen av det eine hornet og gav denne til Grindheimkyrkja for å gjere opp for seg, fortel han. Den omtala ringen heng kyrkja i den dagidag, på døra mellom våpenrommet og skipet.

To andre lokale selfie-punkt

Ørnenibba ovanfor Ølmedal er eit ynda turmål for mange fjellvandrarar. Også her ragar nibba fleire hundre meter over bakken, og ein skal ikkje vera så redd for høgda om ein vågar seg ut på tuppen.  FOTO: BODIL IMSLAND

20

Skomakarnibba i Vikedal stikk seg ut over Vikedalsdalen og gir ein fantastisk utsikt. Også eit ynda turmål for turgåarar.  FOTO: INGE HEBNES HÅRAJUVET


I VIKEDAL BÅTHAMN Fredag 20. juli

Kl. 21.00 Gunslingers og Pakkers

www.sommarfestivalen.no

SOMMARFESTIVAL

Laurdag 21. juli Sommarfesten held fram i Vikedal båthamn

21/7 kl. 10.00 Fiskefestival og sommarmarknad

Kl. 21.00 The 7’th Street Band og FYK

Kaptein Hjørnetann kjem.

Velkommen til

Åkrafjorden

Opplevingar som vekkjer sansane Kvar onsdag i juli & august! - ein makalaus tur på Åkrafjorden

Husk påmelding innan kl. 17.00 dagen før

Sykkelturar og familiedager

Sykkeltur Røldal - Eljarvik

Sykkeltur Røldal - Sauda

Unik tur i eit fantastisk fjell - og fjordlandskap

Bli med på sykkeltur langs Nasjonal Turistveg Ryfylke

Ledige turar: 16. juni - 21. juli 18. august - 8. september

Ledige turar: 22. juni - 12. juli 17. august - 1. september

Gruppeturar

Kveldsbillett kr 400 Festivalpass kr 600

Familiedagar på Eikemo 14. juni og 4. august

Prisar frå kr. pr. person

290,-

Traktorsafari til Eikemo - FjordCruise Adrenalinpakke - Langfoss topptur Villmarksleir - Ridetur til Vikastølen Dagstur til Rullestad m.m.

Firmatur, blåtur, Kick Off, lagbygging, strategisamling, avdelingstur, budsjettmøte, aktivitetsdag, jentetur, guttatur?

Me skreddersyr alt etter behov, og fiksar alt frå transport, mat, aktivitetar til underhaldning og opplevingar!

Foto: Espen Mills

Ta kontakt for eit uforpliktande tilbud! booking@aakrafjorden.no For meir informasjon og påmelding - www.aakrafjorden.no

Barnefestivalen på Skakke i Etne

5.-7. juli

18

JEFF BECK

}

DUMDUM BOYS (no) CC COWBOYS (no)

LAURA COX BAND (fr) KILLER QUEEN EXPERIENCE (au) KING KING (uk) KNUT REIERSRUD BAND (no)

Våre samarbeidspartnere

LAURA COX BAND

facebook/englefro

englefrø.no

DUMDUM BOYS

CC COWBOYS

www.skaanevikblues.com

21

A1 GRAFISK - ØLEN

Sari Schorr & The Engine Room (us) Kid Andersen Trio (us/no) Vidar Busk/Daniel Eriksen/Stig Sjøstrøm (no) Stacie Collins (us) Monster Mike Welch & Mike Ledbetter (us) Lisa Lystam Family Band (se) Aaron Keylock (uk) Mike Andersen (dk) Bergen Bluesband (no) The Norwegian Soulband (no) Terraplane(no) Froddi & Compagniet (no) Hereide & The Bluesgangsters (no) • I am K (no) • HM Johnson (no)


ETNE OG VINDAFJORD - Utsiktspunkt

- Turistforeiningshytte

EL

- Ladestasjon ElBil - Turistinformasjon

- Verdt å sjå

Leknesnepo Kyrkjesteinen

Stødlehetta

- Bubiltømming

Sandvik

- Badeplass Gråhorgjo

- Bubil

EL

575

Såta

Vaka

Kjellesviknuten Roatoppen

Trollanipa

- Camping

Ølensvåg

Vikestølen

Olalaivegen

- Kyrkje

EL

- Parkering Bukkennibba

å

Krakkanuten

Sandeid Døldaren

Skjold Knapphus

Lokafoss

EL

Isvik

Skomakernibba

Vats Kjort

Haugesund Stavanger Bergen

Åmsosen

Imsland

Vardafjellet

Tordisnuten

Raunes

22

Vikedal

Stråtveit


Odda Røldal Oslo

Ferje til: Utåker-Matre Åkra

Teigland

ø

Kyrping Hålandshovda

Håfjellet

Frette Heimre Sauanuten

Hårlandsnepane

Hårlandsnepane

ø

Kvaløy

Ørnenibba

Fatet

Sauda Sand Suldal

GRAFIKK: ARVE SKOGEN, GRANNAR

Ørnenibba

Skomakarnibba

23


Gudstenester i Etne og Skånevik

Norsk Motormuseum

sommaren 2018 JUNI 17. juni 24. juni

Opningstider:

Skånevik

onsdag og fredag: 11.00-16.00

Opningstider:

laurdag:

24. juni - 15. august

11.00-15.00

kl.11.00 Grindheim kl.11.00 Etne

Me tek imot varer i opningstida, elles etter avtale

Tlf. 908 00 712

JULI 1. juli 8. juli 15. juli 15. juli 22. juli 22. juli 29. juli

kl.11.00 kl.11.00 kl.11.00 kl.19.00 kl.11.00 kl.17.00 kl.11.00

Skånevik Etne Fjæra Etne Skånevik Frette Etne

AUGUST 5. august 5. august 12. august 19. august 19. august

kl.11.00 kl.17.00 kl.11.00 kl.11.00 kl.17.00

Etne Skånevik Etne Etne Fjæra

Tirsdag - fredag: Laurdag: Søndag: Måndag:

11.00-16.00 10.00-14.00 14.00-17.00 Stengt

RESTAURANT HANSAHØLEN Nye hjemmelagde retter og à la carte. VELKOMMEN TIL ET HYGGELIG OPPHOLD HOS OSS VED ELVEKANTEN! Tar imot bestilling av kaker, koldtbord, smørbrød og varmmat til store og små lag. Tlf. 920 43 613 eller post@etnecamping.no www.etnecamping.no

Hjarteleg velkomne!

12-15 juli 2018 i Vikedal Festivalpass: 990,Heildagspass: 690,-

THE WATERBOYS

ODD NORDSTOGA DARLING WEST INGEBJØRG BRATLAND BLEST

CAMILLA ROSENLUND AMYTHYST KIAH GREENLAND WHALEFISHERS TALISK DARREN EEDENS & THE SLIM PICKIN’S THE VOSSAREBELS BERGEN PIPES & DRUMS PAKKERS TRIO RYGIR FIREWOODISLAND PADDIES FYK I AM K ROGALAND FYLKESKOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE

Vikedal

Etne kommune me gjere de’ i Etne!

Velkommen til oss! Etne kommune ligg sør i Hordaland fylke med tettstadane Etnesjøen og Skånevik og dei mindre grendene rundt Åkrafjorden. Me er om lag 4.000 innbyggjarar. Talet på feriegjester aukar kvart år.

TURISTINFORMASJON:

24

PÅ INTERNETT FINN DU MEIR INFORMASJON:

Nærleik til sjø og fjell med fiskevatn og turistløyper gjev framifrå høve til avkopling og friluftsaktivitetar året rundt. Kulturlivet er aktivt og dugnadsånda lever hos oss. Her kan du bada, fiska, sjå helleristningar, gå på kino og mykje meir. Næringslivet er i utvikling og arbeidsmarknaden er spennande!

Fugl Fønix Hotel tlf. 53 77 14 40

I

Åkrafjordtunet tlf. 53 77 14 80

etne.kommune.no visithaugalandet.no visitsunnhordland.no friluftsradetvest.no aakrafjorden.no

I

klypetussen.no dnt.no ut.no naturoppleving.no skakke.no

Skånevik Fjordhotell tlf. 53 77 07 00


RT

VELKOMMEN TIL VÅ

FABRIKKUTSALG

HOTEL RESTAURANT LOKAL BRYGGERI

Stort utvalg i skinn av sau, rein, geit, samt lær og andre produkter.

Me held opent i heile sommar! Velkommen! HERfinn FINNduDU OSS...: I krysset ved Circlei Ølensvåg K i Ølensvåg mot her oss ...: I krysset ved Statoil tektek du du mot Utbjoa, følg vegen 2 km iog du og hardu osshar påoss høgre side, side, før Ølen Betong. Utbjoa, følg ivegen 2 km på høgre før Ølen Betong.

Etne 53 77 14 40 www.fuglfonix.no hotel@fuglfonix.no

LIK OSS PÅ FACEBOOK Man-tors 10-16 / Fre 10-17 / Lør 11-14 5 5 8 2 Ø l e n s v å g - t l f. 5 2 7 6 5 0 0 0 - w w w. g r a n b e r g g a r v e r i . n o

Lei av heimekontoret eller pendlarturen?

Medvind ledige Vikinghar Imow fra 9990,Kjøp en Imow fra 6-serien og få Stihl FSA 45 kontorplassar i Sandeid batteridrevet kantklipper med på kjøpet. og Ølensvåg!

Kontorløysingar tilpassa ditt behov

Ta turen innom

Ein livleg arbeidskvardag i eit ekspansivt næringslivsmiljø oss på med 30 andre bedrifter

Knapphus

for en god handel.

Eit stort nettverk av nyskapande bedrifter og sparringspartnarar frå ulike bransjar

Det blir enkel Kontakt Arne Gunnar Habbestad 9828 6808 / arnegh@medvind24.no

VI SATSER

servering medvind24.no

og

muligheter for gode kjøp både

ROBOT!GEAR - In - Hela nov u ativ toma tisk ko ple - R Enkel, mfort ask som nklipp intu , in ing itiv sett tell pro er s ige gr nt o tan d g e amme ffek ring ard tiv ple nple ie

UP!

FÅ GAVEKORT PÅ POLARIS UTSTYR OG KLÆR TIL EN VERDI AV

Pris fra 9990,-

8000 KR

Gratis befaring etter avtale

utenfor og inne i butikken.

Konkurranser

med fine premier.

Kjøp robot i år og få ett år robothotell! Verdi 1990,-

Fast pris på montering med VED time KJØP AV NY oppfølgings

20-21 APRIL VÅRDAGER PÅ POLARIS SPORTSMAN!

Egen iMow servicebil

- et produkt fra

Kampanje på Imow robotklippere.

gruppen.

Superpris på Stihl

totakt miljøbensin Telefon: 52 76 58 61

traktor-maskin.no

Saudavegen 7478 5576 Øvre Vats (Knapphus) Tlf. 52 76 58 61

Gjelder alle Polaris Sportsman modeller (ikke barnemaskiner). Varighet 22.05 - 29.06.2018.

En mengde gode tilbud, mulighet for WWW.POLARISINDUSTRIES.NO demo/testkjøring av Polaris ATV og annet utstyr. Ta med familien og kom å se på store og små traktorer, kvalitetsutstyr fra Deutz-Fahr, Krone, Zetor, Stihl, Polaris og mange

TRAKTOR & MASKIN Saudavegen 7478 5576 Øvre Vats (Knapphus) www.traktor-maskin.no

25

20-21 April Fredag: 07:30-18:00


edigma.no

KANTSTEIN TIL PLEN, INNGANGSPARTI ELLER ANNET Vekt pr stk: fra 12 til 29 kg Fra kr. 21,25 pr. stk. / 42,50 pr. lm.

KR

21,25

KR

Inngangsparti, støttemur, terrasse eller hage?

2,50

PARKSTEIN Vekt pr stk: ca 3 kg Mål: 20 x 10 x 6 cm (L x B x H) Parkstein grå ................................. kr. 2,50 pr. stk. / 125,- pr. m2 Parkstein farget (bl.a.koks, rød) ........ kr. 2,70 pr. stk. / 135,- pr. m2

KR

MINI TRØNDER STØTTEMUR Vekt pr stk: fra 12 til 26 kg

28,33

Mini trønder ...............kr. 26,45 pr. stk. / 635,- pr. m2 Mini trønder rustikk ....kr. 28,33 pr. stk. / 680,- pr. m2 HELLER 30x30, 40x40 eller 50x50 cm Vekt pr stk: fra 11 til 30 kg Fra kr. 14,50 pr. stk / 160,- pr. m2

KR

14,50

FORSKALINGSBLOKK Vekt pr stk: fra 25 kg Mål: 60 x 20 x 20 (L x B x H) Kr. 19,90 pr. stk / 166,- pr. m2

KR

19,90

Ølensvåg Tlf 53 77 52 00 – Haugesund Tlf 52 72 65 90 mail@olenbetong.no – www.olenbetong.no

FULLSERVICEVERKSTAD

for alle bilmerker

• Dekk • EU-Kontroll • Klima service • Service • 3D-hjulstilling • Diagnose

ER BILEN DIN KLAR FOR FERIEN?

Shell Etne

Lasse Grindheim

26

ME SELGER GASS

- me har drivstoff til både deg og bilen! Kom innom for ein trivelig handel!

www.etne-servicesenter.no


Med hage som lidenskap

Anne Lise Løtvedt brukar fritida på å stella i den bugnande hagen i Isvikeltet.

FOTO: IRENE MÆLAND HARALDSEN

Neste side

27


Det manglar ikkje på fantasifulle detaljar i hagen til Anne Lise Løtvedt (62). Gamle badekar, avkutta stålrøyr, klinkekuler og ikkje minst stein i ulik storleik er dekorative og nyttige element i den bugnande blomsterhagen i Isvikfeltet. IRENE MÆLAND HARALDSEN

MED ØDEGÅRD PLANTESAL som nærmaste nabo ligg den frodige hagen til Anne Lise Løtvedt i Isvik. Eit vell av blomar og fargerike buskar omringa av ein kraftig steinmur dominerer innkjørselen til tomta og vitnar om ei hageinteresse litt utanom det vanlege. Ein liten edderkoppfamilie i plast og ei gruppe steinmarihøner kikkar fram mellom steinane i muren og inviterer ungane i feltet til leik når dei dreg forbi, og når ein vandrar litt lenger inn på området kjem det til syne eit oppkome av spanande og fantasifulle skattar. Overalt spirer og gror det. Bed og krukker er velfylte. Gamle badekar og murarbaljar har fått nytt liv som plantekar og i kroken ved terrassen ligg små og store steinar fint arrangert i grupper. — Dette er Lopphavet og dette er Island, forklarar Anne Lise Løtvedt og peikar på steinane. — Eg er litt steingal og likar veldig godt stein. Desse steinane har eg og mannen min Arne plukka når me har vore på reise. På Island var det mykje lavastein og dei runde steinane er frå Lopphavet, seier ho. Litt lenger nede i hagen er det blomar, klatreplanter og fasongklipte buskar som dominerer. Valmuer, hosta, staudar og vintergrøne vekstar i ulike variasjonar tar stadig meir plass og har med åra vakse seg gradvis meir inn i plenen i den 500 kvadratmeter store hagen. — Mannen min er glad i plen, men den blir stadig mindre. Hagen min er i stadig utvikling og eg kjem sikkert til å utvida meir. Får eg ein ny ide spar eg vekk plen og plantar, seier ho. Den hageglade dama har ikkje alltid vore like interessert i hage. Det var først nokre år etter at familien flytta til Isvik og bygde hus der i 1981 at hagegleda festa grep og i dag er ho lidenskapeleg hageinteressert og eit ivrig medlem i hagelaget i Vindafjord. — Eg starta i jobb ved Ødegård Plantesalg og etter det var det gjort. Etter kvart har galskapen balla på seg. Det er spanande å prøva noko nytt og eg har masse sprø idear, seier den kreative dama som får hjelp av ektemannen Arne (64) når arbeidet krev ekstra tunge tak eller når plenen skal klippast. — Han er glad i plen og likar å klippa, slår ho fast. NÅR LØTVEDT SLEPP FANTASIEN laus blir resultatet ein spanande hage med rom for både kvil og arbeid. Små hagefigurar blir flittig brukt som dekorasjon og alle bed har innslag av stein, enten som omramming mot plen eller som dekorative element midt inne i blomsterhavet. Mange av hagefigurane har ho kjøpt på bruktbutikk eller loppemarknad og etter eit par strøk med malarkosten er dei så god som nye. Blå klinkekuler er ypparlege til å illustrera vatn i hagen og når klematisen treng støtte er gamalt armeringsjarn eit ypparleg val. Under ein portal av bambus står hagebenken og innbyr til ein liten pust i bakken, men det er ikkje så ofte den ivrige hagedama får tid til å setja seg nedpå. — Eg putlar på heile vegen og flyttar og ommøblerer. Alt blir til undervegs. Eg er ute i hagen kvar dag og om sommaren er eg berre ute, seier 62-åringen.

Dekorative steinmurar lagt for hand dannar ei fin ramme om bedet.

28

BLOMSTER OG BUSKAR krev mykje omsorg for at dei skal veksa seg store og frå tid til annan får dei seg ein ekstra dose med næringsrik mat. Litt fullgjødsel gjev ekstra næring og plantejorda blandar ho med kompost frå eigen kompostbinge. — Når nokon ikkje et opp maten sin får Torkel det, seier ho og peikar på kompostdunken som har fått sitt eige namn. — Eg har to dunkar. Når den eine er full startar eg på en ny og etter eitt års tid er matkomposten ferdig, seier ho. For å unngå ugras blir plantane planta svært tett. Det lettar arbeidet med luking og bidreg til å halda på fuktigheit i jorda. Botndekkande planter er planta under tre eller andre stader der det er vanskeleg å koma til med hagespaden og Løtvedt er på stadig jakt etter ugras når ho går tur i hagen. — Eg likar ikkje ugras, konstaterer ho og nippar med seg ei ugrasspire som kikkar fram mellom sommarblomane i det ho set kursen for hagestova og ein aldri så liten pause i hagestellet.


Staudane stĂĽr tett i tett i den blomsterrike hagen.

Gamle badekar har fĂĽtt nytt liv som blomsterkassar.

Bugnande blomsterbed med staudar, buskar og sommarblomar.

29


Sommarbygda SKÅNEVIK

... PERLO vår som har eit sentrum for det gode liv - når du ynskjer det!

•Bading på Peparen • Norsk Motormuseum • Fleire festivalar året rundt. • Benker der du «berre kan vera» • Skatepark, kåra til topp 10 i Europa. • Gjestgjevargarden (ope kvar laurdag). • Korte og lengre turløyper med start fra sentrum «Kardemommebykart» finn du på dei fleste servicestadene. gjestebrygger. • Godt utgangspunkt med hurtigbåt, ferge eller bil for dagsbesøk til Rosendal, Bergen, Stord. • Mange gode serveringsplassar/ spesialbutikkar; fiskebutikk, bakeri, strikkebutikk, motebutikk, blomebutikk, gåvebutikkar, kolonialbutikk. • Overnattingsmulighet på koseleg hotell, bobilcampingplass, • Leikeplass, sandvolleyballbane, fotballbinge. Garn er som sjokolade — får aldri nok!

901 49 892

Nordisk Interiør og fagblomar til kvardag og fest.

• Kevin.Murphy •Davines • Cosmobeauty

53 22 84 40

Sommarmaten finn du hos oss!

53 75 53 81

Overnatting, middag, Caféen Englatrollets Hjertrom

Handtverksbakeri i 5. generasjon 53 77 07 00

30

53 75 51 26


5.-7. JULI

12.-15. JULI

Mote til han og henne!

Fiskeutsalg, gatekjøkken, kro, pub, billiard

53 75 53 29

53 75 51 36

Mykje meir enn berre røyr!

Gåver, souvenir, kosmetikk, og helsekost m.m

Sentrum Service 53 77 12 50

53 75 52 50

Sunnhordland Mekaniske Verksted

53 77 12 00

Sommarbygda  med sjel! 31


Kristin Hafstad Stokka Alder: 26 Bur: Sveio Jobb: Arealplanleggjar i

Nordconsult

Sivilstand: Sambuar med

Øyvind

Interesser: Musikk og musikkinstrument. Spelar: Gitar, trommer og concertina-trekkspel

Lyttar til: Foo Fighters Les: Ringenes Herre Favorittrett: Risengrynsgraut Likar: Paprika chips og øl 3 positive: Snill, går godt over eins med andre, ikkje kresen Politisk syn: Ta betre vare på innvandrarar

Reiser gjerne til: Nord-Noreg

For første gong sit Kristin Hafstad Stokka frå Vats i sjefsstolen for rootsfestivalen. Det er både skummelt og spennande

Har tidlegare leiarar på hu Midt i juli brakar det laus med rootsfestival i Vikedal og i sjefsstolen sit 26 år gamle Kristin Hafstad Stokka som synest det er ganske skummelt å ta over som leiar. GRETHE HOPLAND RAVN

32

Kristin Hafstad Stokka var berre 17 år då ho blei med som dugnadshjelp for Vikedal roots music festival, og den gong var det fordi faren sat i styret. Ho fekk lyst til å vera med på laget og starta å jobba bak scenen. Ni år gjekk fort og i dag sit ho i sjefsstolen, ein posisjon ho synest eg ganske skummel å sitja i. — Eg har eit kjempegodt samarbeid med både Jarle Nes og Kurt Inge Nybru som har vore leiarar før meg, og Jarle har eg på hurtigtasten. Så det gjer meg meir trygg, seier ho. SJØLV OM DET ER SKUMMELT, synest 26-åringen likevel det er utruleg kjekt. Jarle Nes kasta ho inn i fleire pressa situasjonar i løpet av fjorårets rootsfestival, så ho har vore

med på dette før. Stokka sine hovudoppgåver er marknadsføring og booking. Dessutan jobbar ho tett med styreleiar i rootsen, Sean Grinde, som er advokat av yrke. No gler festivalsjefen seg stort til det heile brakar laus, og ho håpar folk vågar seg ut før klokka drar seg langt utpå kvelden. Tendensen er at folk først kjem til konsertane i 22-tida, og ho hadde håpa folk kom litt tidlegare denne gong. — Me har program frå halv fire til klokka to på natta, så det er ingen grunn til å sitja heima. Eg vil også oppmoda folk til å koma på konsertane til dei som ikkje nødvendigvis er headlinarar. Det er kanskje der ein kan få dei største og mest positive musikkopplevingane. Og me har utruleg gode


Musikkfestivalar i sommar

Jeff Beck frå Storbritannia kjem til å samla mykje folk, trur bluessjef Alf Warloe Christophersen.

Skånevik Bluesfestival

Vikedal Roots Music Festival

ONSDAG 4. JULI HEREIDE & THE BLUESGANGSTERS TORSDAG 5. JULI DUMDUM BOYS MONSTER MIKE WELCH & MIKE LEDBETTER KID ANDERSEN STACIE COLLINS AARON KEYLOCK MIKE ANDERSEN DUO FREDAG 6. JULI CC COWBOYS SARI SCHORR THE KILLER QUEEN EXPERIENCE KNUT REIERSRUD BAND VIDAR BUSK TRIO MIKE ANDERSEN I AM K LAURDAG 7. JULI JEFF BECK KING KING LISA LYSTAM FAMILY BAND THE KILLER QUEEN EXPERIENCE LAURA COX BAND BERGEN BLUESBAND FRODDI OG COMPAGNIET THE NORWEGIAN SOULBAND TERRAPLANE HM JOHNSON

TORSDAG 12. JULI I AM K DARREN EEDENS & THE SLIM PICKINS PADDIES FREDAG 13. JULI BERGEN PIPES & DRUMS RYGIR BLEST DARREN EEDENS & THE SLIM PICKINS THE WATERBOYS FIREWOODISLAND GREENLAND WHALEFISHERS LAURDAG 14. JULI DARLING WEST AMYTHYST KIAH VOSSA REBELS CAMILLA ROSENLUND (VIKEDAL KYRKJE) INGEBJØRG BRATLAND ODD NORSTOGA TALISK SØNDAG 15.07.2018 ROOTSGUDSTJENESTE

FOTO: GRETHE HOPLAND RAVN

urtigtasten

Sommarfestivalen i Vikedal 20. – 21. juli FREDAG 20. JULI GUNSLINGERS PAKKERS LAURDAG 21. JULI FISKEFESTIVAL OG SOMMARMARKNAD I BÅTHAMNA THE 7TH STREET BAND FYK

kandidatar på plakaten vår, seier ho. Bortsett frå tre konsertar som er lagt til Vikedal vertshus torsdagen, føregår alle konsertane i båthamna, og som tidlegare er aldersgrensa lagt til 15 år og oppover. Stokka vil også framheva talentkonkurransen for alle musikktalent opp til 25 år. — Det er berre å melda seg på med ein gong, seier ho. MENS VIKEDAL ROOTS MUSIC FESTIVAL går av stabelen 12. – 15. juli, så er det også andre musikkfestivalar å leggja merke til å distriktet. Skånevik Bluesfestival blir sparka i gang i Skånevik sentrum helga før roosten, 5. – 7. juli og Sommarfestivalen i Vikedal føregår 20. – 21. juli i båthamna i Vikedal.

På Roots-plakaten 2018. Mike Scott, frontfigur i Waterboys. PRESSEFOTO

FYK skal spela på Sommarfestivalen i Vikedal.

33


Der

Ebnes Ølen

gror

. . . n e g a h i e n e g a d r e m Som

FOR

32

rtimentet Gjelder hele so

FOR

Gjelder hele sortimentet

DEKKBARK

STAUDER Gjelder hele sortimentet

32

PLANTEJORD

10 500

5 200

Hageland Ølen Tlf: 53 76 80 26

3 2 FOR

FOTO: ÅSHILD SÆVAREID

3 2

RHODODENDRON

FOR

ROSER

FOR

Nyt

FOR

kunnskapen

KLATREPLANTER Gjelder hele sortimentet

ÅPNINGSTIDER: MAN - FRE 9 - 19 // LØRDAG 9 - 16 // HUSK SØNDAGSÅPENT 12 - 18

PÅ SAUDA TORG: TIRSDAG OG FREDAG // PÅ SAND TORG: TORSDAG

34


Annonse Produsert av: Iversen Skogen Reklamebyrå

– Ja, det vil jeg absolutt si. De er veldig imøtekommende når du ringer og tar kontakt, og forteller at det bare er å komme innom når det passer deg, enten det er for å signere ett eller annet eller for å ta et møte med dem. Når du da stikker innom, sitter de alltid klare, sier Linda.

– Et av hovedargumentene for å velge Haugesund Sparebank er jo at de er lokale. Og med sin ekspertise og rådgivere er de flinke til å bygge relasjoner med kundene sine, føyer samboeren til.

BYGGET HUS I VIKEDAL: Etter flere år med systematisk sparing, stod drømmehuset til Linda, Per Inge og deres to barn klart i februar. – Og her blir vi nok i lang, lang tid, smiler Linda. Foto: Haakon Nordvik.

Realiserte husdrømmen ved hjelp av sparing Per Inge Sandvik (32) og Linda Nesheim (31) flyttet i februar inn i huset de det siste året har bygget på Urabø i vakre Vikedal. Drømmen om egen bolig realiserte de etter årevis med sparing. – Og gode råd fra en tilstedeværende bank, sier Per Inge.

Han er født og oppvokst i bygda, mens hun er fra Vats. Paret bodde for noen år siden i et hus ute på Fosen, men da barna kom, ønsket Per Inge og Linda å flytte nærmere familien. – Det er ikke mange ledige tomtene igjen sentralt i Vikedal, så vi var heldige som fikk napp. Da vi fikk tak i den, solgte vi gamlehuset og leide oss et hus her i bygda, samtidig som vi satte i gang med byggeprosessen av det nye huset vårt samt intensivering av sparingen, forteller Per Inge. I følge offisiell inntekts- og formuesstatistikk fra SSB i 2017, økte andelen av de som eier bolig i aldersgruppen 25-30 år fra 33,6 prosent i 2004 til 41,6 prosent i 2015. Tallene for de yngste boligkjøperne, de fra 18 til 24 år, viser at andelen i den samme ni år lange tidspe-riode økte fra 5,8 prosent til 9,4 prosent. Gull verd med oppsparte midler Hvordan kom så Per Inge og Linda seg inn på boligmarkedet? – Da jeg kjøpte huset på Fosen, var mine foreldre kausjonister for noe av lånet, i tillegg til at jeg hadde en del oppsparte midler selv. På og i huset utførte jeg ganske mye restaurering og oppussing, så da det ble solgt var det en fin gevinst å få der, forteller Per Inge.

Telefon 52705000

Han selv og foreldrene har i alle år vært kunder hos Haugesund Sparebanks avdeling i Vikedal. Av de bankansatte fikk han i ung alder høre at det var smart å spare. – Grethe (Solheim) har jobbet der siden jeg som liten gutt trappet opp i banken for å tømme sparebøssen min, og hun pratet tidlig om dette med BSU-sparing. Som 18-åring startet han å sette av midler på en BSU-konto. Linda har gjorde det samme siden hun var 19. – De siste fire årene har det vært intensiv sparing. I de rundt 2,5 årene vi leide hus, hadde vi også muligheten til å spare ytterlig med midler, forteller Linda. Rådgivere som følger opp Per Inge har altså vært på fornavn med de bankansatte i Vikedal siden lenge før han behøvde å tenke på finansiering av egen bolig. Siden dét ble et faktum også for ham, har han vært i jevnlig dialog med sine økonomiske sparringpartnere. Han fremhever de bankansattes tilstedeværelse og imøtekommenhet som fortrinn ved det å være kunde i Haugesund Sparebank.

– Billigere enn forventet Samboerparet forteller at det finansielle rundt boligbyggingen var avklart med banken på et tidlig stadium. Paret valgte også å bytte til Frende forsikring grunnet gunstig pris og gode vilkår i Haugesund Sparebank. – Vi fikk et tilbud fra banken, samtidig som vi på forhånd hadde tenkt hvilke rammer vi ville holde oss innenfor. Våre ønsker og deres rammer matchet godt fra starten av. Bankens rammer var egentlig spott on sammenlignet med det vi så for oss. Eller, det ble vel faktisk 400 kroner billigere i måneden, smiler Per Inge. Før og under byggingen av deres nye hjem, har de økonomiske rådene fra Haugesund Sparebank kommet godt med for småbarnsfamilien. – Det er veldig bra avkastning på BSU-midlene. Til sammenligning hadde jeg en annen sparekonto som årlig ga en avkastning på rundt 2 000 kr, mens med BSU-kontoen er avkastningen rundt 8 000 kr i året, sier Per Inge. Egeninnsats som egenkapital 32-åringen trekker også frem bankens tips vedrørende det å utføre egeninnsats, som kan godskrives som egenkapital, som et nyttig økonomisk tips fra banken. – Egeninnsats er arbeid som du utfører selv under oppføringen av boligen. Vi malte for eksempel huset utvendig, bygget garasje og monterte kjøkkenet selv. Skulle vi leid en håndverker for å montere kjøkkenet, hadde han tatt rundt 1 000 kr timen. I stedet for å leie inn arbeidskraft har vi imidlertid skrevet en egenkostnad på rundt 300 kr timen for arbeidet vi har utført, som vi igjen altså har fått godskrevet som egenkapital. Selve byggingen av det flotte huset med to plan og 206 kvm, tok vel et år – med byggestart i februar 2017 og tildeling av nøkler og innflytting i februar 2018. Med utsikt over store deler av Vikedal, stortrives barna Liva (4) og Jens (3) og foreldrene i sin nye bolig. – Og nå har dere slått dere ned her i Roots-bygda for godt? – Så absolutt. Tanken med hele huset er at det skal være en livsløpsbolig, så her blir vi nok i lang, lang tid, smiler Linda.

– Så bankens visjon om å være lokal, nær og personlig stemmer overens med deres egen kundeopplevelse?

haugesund-sparebank.no

35


Gut og jente i sommareng i Havn i Etne. F.v: Jon Amador Vårvik Mandujano, Maria Vårvik Mandujano

Mange dyr er sleppt ut på beite i Vindafjord. Sauer i Austreimsbygda i Skjold. Foto: Else Gurine Stople

Solnedgang i Skånevik, pinsen 2018. Foto: Kjellaug Langhelle

36

Foto: Mindor Vårvik

Motivet er henta frå Ølensfjorden / Dreganes, ein varm og fin maikveld 2018. Foto: Ingrid Johanne Havn Lillemo

Peparen i Skånevik. Foto: Anne Åsheim Stople

Solnedgang mellom fjella i Fjæra. Foto: Bodil Haavik

På tur opp mot Løkjelsvatnet. Foto: Monica Handeland


Sommar og ung kjærleik MINDOR VÅRVIK frå Randaberg har hytte i Havn i Etne, og her er dei ofte på helgetur og i feriar. Somme gonger er også dei vaksne barna deira med, og i fjor sommar knipsa Vårvik blinkskotet som skulle senda han til topps i Grannar sin fotokonkurranse til Sommarmagasinet i år. Kjærasteparet Jon og Maria er avbilda i ei eng med høgt strågras rundt dei, ho i ein kvit fin kjole og han i korterma skjorte. Bildet representerer både sommar og glede og sjølv om paret truleg er klar over at dei blir fotografert, kunne dei like gjerne vore knipsa i eit ubevakta augeblikk . Bildet har flotte fargar, god komposisjon og ein god dose idyll. — Nei, seier du det? Det var kjekt, seier Mindor Vårvik då han får telefon frå Grannar om at bildet hans har gått til topps i konkurransen. Noko som gjer han ein iPad Mini rikare. FOTOGRAFEN FRÅ Randaberg røper at paret på bildet ikkje lenger er eit kjærastepar, men eit ektepar og Vårvik er brura sin far. Sjølv har familien aldri budd i grannardistriktet, men Vårvik hadde besteforeldre i Sandeid då han var ung. Han var mykje i Sandeid på besøk, og i vaksen alder fekk han lyst til å byggja seg hytte i distriktet. Draumetomta fann dei i Havn i Etne, og her er dei så ofte dei kan.

Han er ein ivrig hobbyfotograf, men vinnarbildet var eit tilfeldig blinkskott som han fanga opp mens dei var ute på tur. Bildet er knipsa med Olympus EM1, eit kamera han alltid har med seg når han går på tur. UT PÅ TUR er det mange andre som også har vore i sommar, og Grannar takkar alle som sendte inn bidrag til sommarkonkurransen. Det var imponerande mange som sendte inn bilete, og me set stor pris på at lesarane våre bidrar til produktet vårt og får fram kor mykje flott distriktet har å by på. I tillegg til vinnarbildet, presenterer me eit lite utval av dei mange bileta som er komne inn, og på grannar.no vil du finna eit fotoalbum med fleire innsendte sommar- og turbilete frå Etne og Vindafjord. Grannar vil også trekkja ut tre tilfeldige bidragsytarar som får kvar sine fem flax-lodd i posten.   GRANNAR ØNSKJER alle ein god sommar, og me håpar lesarane våre blir inspirert av lesarbileta til både nye turmål, og mykje fotografering.    Grethe Hopland Ravn, journalist

«Kira» på Kjellesviknuten, kvelden 16. mai 2018. Børkjenesnuten og Etnefjorden i bakgrunnen. Fotograf og hundeeigar er underteikna. Foto: Torleif Åreskjold

Badar i blomehavet.

Foto: Åse Hjelmervik Bildete som er tatt på Mosnes, med utsikt mot Langfoss. Foto: Bodil Haavik

37


Velkommen til sommarhandel på Gjerde Senter i Etne Opningstider: FK-butikken: 8-18 (9-15) Extra: 8-22 (20)

EXTRA STORT GRILLUTVALG TIL

extra lave priser!

STORT Nå kan alle fiEXTRA nne sin grillfavoritt i den prisbelønte Grill Perfekt-serien.TIL GRILLUTVALG VelkommenEXTRA til Extra. STORT

a lave priser! TIL extrGRILLUTVALG extra lave priser! Nå kan alle finne sin grillfavoritt i den prisbelønte Grill Perfekt-serien. Velkommen til Extra. Nå kan alle finne sin grillfavoritt i den prisbelønte Grill Perfekt-serien. Velkommen til Extra.

Etne 8-22 (20)

38

En del av Coop

En del av Coop

En del av Coop


STORT UTVAL I FK BUTIKKEN! PELLETERT KOMBIGJØDSEL 2 SEKKER

PAKKEPRIS!

299,-

2 X 15 LITER

Stort utval av småmaskiner til hage, og verkstad og deler til desse! TRYKKSPRØYTE

LEVERES MED:

AutoCut C 25-2 Sirkelsagblad 200/25 Krattkniv 250 mm/25

5 LITER STANDARD PROMO

249,-

(299,-)

adsign.no

HEILGJØDSEL

TRILLEBÅR PP100 ROSA/GRØNN/LILLA/BLÅ/LIME/GUL

999,-

(1299,-)

RYDDESAKS SS FISKARS

GRESSTRIMMER

599,-

STIHL FSE 52, ELEKTRISK

799,-

FÅS OGSÅ MED MOTSKJÆR

SPAR 695,-

4 795,-

(945,-)

(5490,-)

ROBOTKLIPPER VIKING MI 422.1 IMOW

GRESS- & RYDDESAG STIHL FS 131, 4 MIX

HAGESTOLER

2 STOLER M/BORD Stol med utfellbar fotskammel. Dusty beige grå.

2 STOLER M/BORD

Klipper opp til 500 m2. Max. skråning 35%. Regnsensor. Enkel installasjon. Vi har eget serviceverksted.

2 STOLER M/BORD

4990,-

(699,-)

HAGER OPP TIL 500 M

2

9 995,-

(13140,-)

Kantledning og plugger følger med

HØGTRYKKSVASKAR STIHL RE 129 PLUS

2995,Forbehold om utsolgt og trykkfeil i annonsen.

FK BUTIKKEN ETNE Tlf. 53 77 11 30

OPE: Man-fre: 8–18 Lør: 9–15

39


Åpningstider MUSIKKFEST

Vikebygd 20.-21. juli Musikalske opplevelser i hytter & hus med bl.a.

Tom Roger Aadland og Cathrine Nordseth Velkommen til alle som liker levende musikk! — Et lokalt initiativ, av og med musikkglade hyttefolk og Vikebygdinger, med venner.

Sommaropningstider 25. juni til 19. august

ETNE

Onsdag Torsdag

13.00-19.00 10.00-15.00

SKÅNEVIK Måndag

16.00-19.00

Hugs Sommarles-kampanje for born frå 01.06. – 31.08. Meir info på sommarles.no og biblioteka.

bryllup, selskap, møter, kurs, osv

Velkommen!

«Vikemusikk 2018»

Etne bibliotek Tlf. 53 75 80 80

Fikse Rengjøring AS www.adresse-her.no Tlf: 53 75 80 80

Vi fikser renhold!

Kontaktadresse Meieriplassen Etne Tlf 47 93 00 90 e-post firmapost@fikse.as

Vi tilbyr følgende tjenester

Daglig renhold Periodisk renhold Oppskuring, boning og polering av golv Vindusvask og byggrenhold Skips og verftsrenhold Renhold av hus, kontorer og næringsbygg Salg av papir, kjemikalier og hygeniske artikler

2 spalters mal • Produkter til heile familien, handle fra katalog, gode pakketilbud. • Bli medlem og få fra 15% rabatt, også på tilbudspris. • Skuleklasser, lag o.s.v, selg pakker m/fortjeneste. Kontakt: Sissel Eikemo Årak tlf. 970 35 594 sisseleikemo@gmail.com

- farge og SH Dekksalg/service Dekkhotell • Oljeskift Småreperasjoner • Bilvask Pakkeutlevering for Posten Utleige av minigraver og minidumper

Tlf: 52 76 88 00

Mail: esso.skjold@haugnett.no

Sommerhilsen fra Tveit! Vi i Tveit arbeider ut fra den filosofi at vi skal være tilstede der du er. Moderne, kompetente, engasjerte – nær deg.

ER DU VÅR NYE MEKANIKKAR I ØLEN? RING Vite mer om oss?

www.tveit.no

40


Barnesida

1. I dei tidlegare utgåvene av Supermann, kunne han ikkje fly, men han hoppa langt frå bygning til bygning.

2. I Star versus The Forces of Evil, vil ikkje Star starta ein kamp utan at ho sjølv blir angripen først.

3. Hulken var ikkje alltid i den kjende grønfargen, men han var

Nå som det er sommar, er det godt å eta massevis av iskrem. Bade vanvittig mykje, og kanskje møte slektningar, og gode vener. Her er litt avslapping i sommarferien!

grå.

4. Kohei Horikoshi, forfattaren av helteserien My Hero

Academia, seier det kjekkaste han veit å teikna, er skoa til hovudpersonen.

5. Den aller første helteserien i Noreg heiter The Urban Legend. Den er kjempekul.

Gode og uventa ingrediensar du kan ha på iskremen:

6. Sailor Moon er rekna som den første til å setja

10

1. Cornflakes og granola 2. Frukt, bær og Rabarbra 3. Karamellpopkorn 4. Nøtter 5. Smash 6. Lønnesirup 7. Syltetøy 8. Brownies 9. Ingefær 10. Urter og blomster 11. Diverse krydder 12. Svartbrent toastsmulepulver 13. Kjeks

7.

Batman sloss mot Ninja Turtles i eit seint DS Comics nummer tilbake i 2015.

superfakta om teikneserieheltar

8.

Goku frå Dragon Ball-serien har brukt Kamehameha heile 97 gonger, gjennom alle tre seriane.

9.

One Punch Man blei supersterk gjennom 1,5 år med hardtrening. Dette blei utført med 100 push-ups, 100 sit-ups og 10 kilometer jogg kvar dag.

10.

Sanningslassoen til Wonder Woman gav grunnlag for at løgndetektoren blei oppfunnen.

Monster - nøtt

Fire monsterbarn leiker med ein ball, og har det kjempegøy. Plutseleg treff ballen vindauget på rommet ditt og du går ut for å spørja kven som har knust det? Du veit kjempegodt at den som har knust vindauga, kjem til å lyga. Men når det kjem til dei andre barna, så kan det godt hende nokre av dei også lyg… Greier du å finna ut kven som har knust vindauga ditt?

B

Sommarstreken

C

Ikkje ver sint på A, ho har ikkje gjort noko som helst

Eg tilstår alt saman, det er EG som har gjort det!

D

Gjer ferdig teikninga og send den til Grannar for å vera med på trekning av flotte premiar!

Barnesida: Grethe Marie Gugarden

Svar på monsternøtt: Det var monsterbarn A som knuste vinduet ditt!

D har ikkje øydelagt noko

Eg har ikkje ødelagt noko som helst!

A

standarden for Fem magiske jenter-sjangeren.

Send teikninga inn på orginalpapir til: Grannar, Pb. 84, 5591 Etne innan måndag 13. august. Hugs fullt namn, adresse og telefonnummer.

41


Vi har flere nøkkelferdige hytter på Solfonn og Vågslid og hyttetomter

BESTILL VÅRE NYE

på Vågsli Se mer info på bergesag. no eller finn.no

HYTTEKATALOGER! HILD | BYGGESETT HYTTEKATALOG

EI TIL

V KORT

atalog Hyttek

MEN

DRØM

HYTTE

2018

GRID | BYGGESETT HYTTEKATALOG

BYGGESETT HYTTEKATALOG INNEHOLDER BÅDE MODERNE OG TRADISJONELLE HYTTER.

HYTTE L | UNIKE HYTTER

UNIKE HYTTER INNEHOLDER 10 UNIKE HYTTER SOM ALLE ER TEGNET AV VÅR ARKITEKT.

Unike hytte r

Arkite

kttegn

ede hy

tter

Se mer info på bergesag.no | Kontakt oss for en hyggelig prat! JARLE TROLAND | 982 29 316 jarlet@bergesag.no

ØYVIND BRÅTUN | 982 29 341 oyvindb@bergesag.no

RONNY GUNDERSEN | 982 29 386 ronnyg@bergesag.no

ØLENSVÅG: Haukelivegen 676, Ølensvåg HAUGESUND: Berg senteret, Longhammarvegen 36, Haugesund bergesag.no

42

#bergesag


T

8 1 0 2 n e r e d SOMMAR kalen JUNI

JULI

14. juni

FAMILIEDAG PÅ EIKEMO

4. juli

15.-17. juni

ETNECUP Arr. Etne IL, fotbal

5. - 7. juli

16. juni 16. juni

Arr. Åkrafjorden Oppleving

EGIL JØRGENSEN KARAOKESHOW Arr. Old River Saloon BASAR PÅ UTBJOA BEDEHUS Arr. NMS

Arr. Åkrafjorden Oppleving

19. juni 22. juni-12.juli 24.-27. juni

OPEN DAG Arr. Norsk Motormuseum Skånevik

HESTANIPEN OPP 509 Arr. Vindafjord IL

14. juli

FISKEFESTIVAL PÅ FJÆRA Arr. Fjæra og Rullestad IL

18. juli

BÅLKAFFI I PAVALJONGEN PÅ OSNES

20.-21. juli

Arr. Etne turlag

20.-22. juli

SYKKELTUR RØLDAL - SAUDA

Arr. Åkrafjorden Oppleving

23. juli

RIDELEIR Arr. Frønsdal Aktivitetsgard

29. juli

CAMP HJØRNÅS Arr. Etne Røde Kors

AUGUST 1. august

7. juli

12.-15. juli

25.-28. juni TINE FOTBALLSKULE I ØLEN Arr. Ølen IL 25.-29. juni

FJORD CRUISE LANGFOSS -Kvar onsdag i august Arr. Åkrafjorden Oppleving

1. sept.

FAMILIEDAG PÅ EIKEMO

2. sept.

5. august

BØRKJENESNUTEN, DAGSTUR Arr. Etne Turlag

2. sept.

Arr. Åkrafjorden Oppleving

10.-12. aug. ETNEMARKNADEN Arr.Etnemarknaden

1. sept.

10. august

DJ FRIENDLY Arr. Fulg Fønix Hotel

10. august

IRSK AFTEN MED SLOGMÅKANE OG THE TRAMP.

4. sept.

11. august

ETNE DUATHLON Arr. Etne Duathlon

9. sept.

11. august

SJUR + SUPP. DJ LOCO Arr. Old River Saloon

11. sept.

17.-18. aug.

Arr. Old River Saloon

TUR TIL LØKJELSVATNHYTTA, SENIORTUR

15.-16. sept.

Arr. Etne turlag

22. sept.

ØYNO- BLOMSTØLEN - HEIMRE SAUANUT - FRETTE, OVERNATTINGSTUR Arr. Etne Turlag

22. sept.

17. aug-1.sept. SYKKELTUR RØLDAL - SAUDA Arr. Åkrafjorden Oppleving

21.-23. sept.

18. aug.-8. sept. SYKKELTUR RØLDAL - ELJARVIK Arr. Åkrafjorden Oppleving

29. sept.

18. august

DAMEDAG Arr. NMK Vikedal

21. august

BÅLKAFFI I PAVALJONGEN PÅ OSNES Arr. Etne Turlag

25. august

LANGS ÅKRAFJORDEN Arr. IF Klypetussen

25. august 28. august 31. august

30. sept. 29. sept.

ÅKRAFJORD STAFETTEN (Nyheit) Arr. IF Klypetussen TUR TIL JUKLADEMNINGEN, SENIORTUR

Arr. Etne Turlag

BARNESTEMNE ETNE STADION

Arr. IF Klypetussen

VIKEDAL ROOTS MUSIC FESTIVAL Arr. Rootsfestivalen SOMMARDISKO VIKEDAL BYGDAHUS

Arr. Vikedal Ungdomslag

MUSIKKFEST I VIKEBYGD Arr. Vikemusikk 2018 SOMMARFESTIVALEN I VIKEDAL

Arr. Vikedal bygdahus/Vikedal båtforening BJORDALSSTØLEN - STORENUT, DAGSTUR

Arr. Etne Turlag

PILGRIMSVANDRING/OLSOKVANDRING I VATS

Arr. Vats Sokneråd

SEPTEMBER

4. august

14. august

SKÅNEVIK BLUESFESTIVAL

Arr. Skånevik Bluesfestival

12.-15. juli PIPPIFESTIVAL I SKÅNEVIK Arr. Skånevik Teater

16. juni-21. juli SYKKELTUR RØLDAL - ELJARVIK 17. juni

FJORD CRUISE LANGFOSS - Kvar onsdag i juli Arr. Åkrafjorden Oppleving

Sjå på «Kva skjer kalenderen» på grannar.no

LOPPEMARKED SKJOLD ARENA

Arr. Skjoldar IL

FIRE PÅ EIN DAG, FJELLTUR

Arr. SK-Vats og Vats KFUK-KFUM-speidarane ALVALDSNUTEN, DAGSTUR

Arr. Etne Turlag TRAVE

Arr. Old River Saloon

BÅLKAFFI I PAVALJONGEN PÅ OSNES

Arr. Etne Turlag

HARDHAUS Arr. Old River Saloon TUR TIL HIMAKÅNO, SENIORTUR

Arr. Etne Turlag

KOMBINERT BC/RC Arr. NMK Vikedal DANSEFEST MED CONTRAZT

Arr. Old River Saloon EI HEISO REIS Arr. Åkrafjorden Oppleving og Medvind 24 Næringshage JENTETUR TIL FONNABU, OVERNATTINGSTUR

Arr. Etne Turlag

RAMSALT Arr. Old River Saloon HJØRNÅS - FISKEDALEN - HÅHEIM

Arr. Etne Turlag

ENGLEBARN & BØLLEFRØFESTIVAL

Arr. Barnefestivalen Englebarn & Bøllefrø


3

D

Bli Grannarabonnent i sommar, og les avisa på papir, nett, brett og mobil.

ARTILB M M O O S

månader kr. 250,-

Bestill abonnement på www.grannar.no abonnement@grannar.no eller tlf. 53 77 11 00.

Her kan du kjøpa lokalavisa Grannar i sommar: AKSDAL: BJOA: ETNE: KNAPPHUS: SANDEID:

Meny, Aksdal Senter Bjoa Landhandel Bunnpris, Etne Extra, Etne Grannar, Etne Senter Rema 1000, Etne Shell/Etne Service Senter Åkrafjordtunet Coop Marked, Knapphus Shell/Knapphus Bensinstasjon Tor`s Kolonial Shell/Sandeid Bensin Coop Marked, Sandeid

SKJOLD: SKÅNEVIK: VIKEDBYGD: VIKEDAL: ØLEN: ØLENSVÅG:

Kiwi, Isvik Esso/Skjold Servicesenter Larsen Bakeri Spar, Skånevik Joker/Vikebygd Landhandel Coop Marked Vikedal Joker/Olav Krokedal Landhandel Extra, Ølen Senter Shell/Ølen Bensin og Storkiosk Kiwi, Ølensvåg Circle K, Ølensvåg Europris, Ølensvåg

– på både papir og nett!

Sommermagasin 2018 Grannar  

Grannar sitt Sommarmagasin for Etne og Vindafjord. Mykje godt sommarstoff.

Sommermagasin 2018 Grannar  

Grannar sitt Sommarmagasin for Etne og Vindafjord. Mykje godt sommarstoff.