Page 1

SommarMagasinet ETNE OG VINDAFJORD 2013

GRATIS


Innhald 2-4 Legg til rette for opplevingar

6-7 Byter ut asfalten

9 Sommarrebus

12-13

Sykling i ellet side 6-7

Spor etter krigen

14-16 Blinkskot frå Ølen til topps

Tore Skogen (t.v.) og Nicolai Bastlien ved starten av naturstien.

17 Musikalsk festivalsommar

18-19 Kart over Etne og Vindaord

Bunkerar og løpegraver side 12-13

20-21 Doblar folketalet sommartid

24-25 Vegen til saftig grillmat

26-27 Med hjarte for Romsa

31

Grilltips side 24-25

32-33 Eldorado for klatring

2

Medlemmar i Vindafjord jakt- og fiskelag har i lengre tid vore i full sving med hammar og sag i Stokkadalen. No lokkar dei turgåarar med natursti, fisking og grilling i trelavvo. ANCI C. TINDE

Lyden av sommar

Utgitt 6. juni 2013. Opplag: 16.500 Ansvarleg redaktør: Arne Frøkedal Grannar, postboks 84, 5591 ETNE Telefon 53 77 11 00 • www.grannar.no Framsidebilde: Jon Edvardsen

Legg til

Klatreruter side 32-33

— Me har laga til ein natursti langs vestre del av Stokkadalsvatnet. Oppstarten er ved brygga hjå Halvard Stokkedal og går langs vatnet forbi Tømmervika. Endestasjonen er ved vår nye trelavvo ved utløpet av ein liten bekk på Sørestøl, fortel Tore Skogen i Vindafjord jakt- og fiskelag (VJFL), og legg til at det er eit ønske om meir aktivitet som ligg til grunn for arbeidet. — Medlemmar i jakt- og fiskelaget ønsker å aktivisera folk og spesielt ungdom. Me håpar at dei skal komma seg meir ut i naturen og ser på naturstien som eit hjelpemiddel.

Spørsmål Naturstien er omlag 1,5 kilometer lang og har ti postar på vegen. — Før folk startar naturstien kan dei ta med seg kart og svarskjema som dei finn i ein svart postkasse som er sett opp ved brygga, forklarar Skogen. Spørsmåla er delte inn i to vanskegradar slik


.

Turgåarar kan henta kart og svarark i ein svart postkasse før dei legg ut på den 1,5 kilometer lange turen.

foto: Anci C. Tinde

rette for opplevingar at både barn og vaksne kan få noko å bryna seg på. For kvart spørsmål er det tre svaralternativ. — Etter turen kan svara leggast i postkassen ved enden av naturstien, legg Nicolai Bastlien i det lokale jakt- og fiskelaget til. Skogen og Bastlien oppmodar alle til å Til hausten vil me delta. ha ei trekning av — Til hausten vil ein premie for kvar me ha ei trekning av ein premie for kvar vanskegrad. vanskegrad. Premiane er to gåvekort verd 1.000 kroner, poengterer Skogen, som seier at spørsmåla vil verta bytte ut etter kvart og at dei skal få eit meir lokalt preg.

— Her på Sørestøl hadde bøndene eit lite hus for dyra som beita i området. No går naturstien på bergknatten i bakgrunnen, fortel Tore Skogen.

Trelavvo Lavvoen vil nok vera eit høgdepunkt for mange av dei som går naturstien. Den er idyllisk plassert innarst i ei lun vik på Sørestøl. — Her renn det ein liten bek k ut i Stokkadalsvatnet og botnen av innsjøen er delvis dekt av sand. Me ser for oss at folk kan bada, fiska frå land eller låna ein båt for å ta ein tur ut på vatnet, seier Bastlien, som kan fortelja at lavvoen er sett opp på dugnad av medlemmar i jakt- og fiskelaget. — Materiala kom i slutten av februar og etter det har me jobba flittig. No står det berre nokre småting att, men lavvoen er alt klar til bruk. Han vil òg understreka at lavvoen er til allmen bruk for turgåarar. — Her kan dei som ønsker det fyra opp i grillen eller koka seg litt kaffi.

Inne i trelavvoen kan ein grilla eller koka seg kaffi på eldstaden. Tore Skogen (t.v.) og Nicolai Bastlien fortel at lavvoen er til fri bruk for alle.

3


Frå kanoen kan folk oppleva freden i Stokkadalen og kanskje få ein fisk eller to. Ifølgje Tore Skogen er vatnet rikt på fisk.

Jakt- og fiskelaget har f leire byggeplanar i Stokkadalen. — Me har tenkt å setta opp ein gapahuk ved starten på stien. Det kan vera greitt med ein liten rasteplass heilt i byrjinga òg, meiner dei.

Roser grunneigarane Bastlien og Skogen får ikkje fullrost grunneigarane i Stokkadalen nok. Naturstien startar hjå Stokkedal og går over på Torstein Sandvik sin eigedom for deretter å gå attende på Stokkedal sin eigedom. — Utan velvilje frå grunneigarane ville det ikkje vore mogeleg for oss å få i stand dette tilbodet og me er sjølvsagt veldig takksame. Skogen meiner at Stokkedal har mykje av æra

Nicolai Bastlien testar kanoen til jakt- og fiskelaget. Det vil vera mogleg å låna kano og båt til turar på Stokkadalsvatnet.

4

for at naturstien no er ein realitet. — Over lengre tid har han hatt eit ønske om å knyta til seg ein organisasjon som kan tilretteleggja og skapa aktivitet for ungdom med den f lotta naturen i Stokkadalen som ramme og utgangspunkt. VJFL og Stokkedal har òg teikna ein avtale der fiske i vatnet og jaktrettar inngår. — Me har òg fått lov til å setja opp lavvoen slik at barn, ungdom og vaksne på tur har ein plass å kosa seg i ly av vêret, seier Skogen.

Aktiv sommar Det lokale jakt- og f iskelaget vil nytta Stokkadalen som base for ei rekkje aktivitetar i løpet av sommaren.

— 9. juni arrangerer me «Fiskesommar» i Stokkadalsvatnet. Dette er eit prosjekt som rettar seg mot ungdommar i alle aldrar som er interesserte i sportsfiske, fortel Bastlien. Fiskesommar starta opp i 2004, og har sidan vore Norges jeger- og fiskerforbund si store sommarsatsing på sportsfiske for barn og familiar. 16. juni er det offisiell opning av naturstien og trelavvoen. — Me legg opp til natursti med eiga premiering, fiske, grilling, tur med kano og kajakk, skyting med luftgevær og søk etter geotag med GPS, fortel Bastlien og Skogen som ønskjer alle velkommen.

Trelavvoen ligg innarst i ei lun vik på Sørestøl. Medlemmar i Vindafjord jakt- og fiskelag har jobba sidan slutten av februar med å bygga lavvoen.


EASY TDA 2,5-seter rundt hjørne 1,5-seter. Stoff Troy lys grå. 305 x 220cm 9.995,- Pris etter kampanjen 12.995,- Tillegg for nakkestøtte 795,- og mellomarmlenene 445,-

BRILLIANT frå Lone Lofri floss. Farge sølv. B160 x L230cm 1.995,-

STEP Sofabord. Svart ask/svart glass/ børsta stål. 120 x 54 x H32/60 x 60 x H45cm 2.425,Pris etter kampanjen 2.695,-

9.995 SPAR 3.000,-

G L SA r e l b ø m e g a h i g l a v t u t Stor

7.995,150 X 200

SVANE CLASSIC © Kontinentalseng 150 x 200cm 7.995,- 180 x 200cm 8.995,-

3.995,-

6.995,-

SPAR 1.000,-

SPAR 2.000,-

RUBEN 1350 CHAISELONG Sovesofa med divan. Stoff Crystal grå. B228 x 154 x H85 cm 4.995- 3.995,-

ENSO KVILESTOL M/KRAKK Hud Prime Grey, brushed krom. B71 x D52 x H102/112cm 8.995,6.995,-

Utsett betalingen i 6 mnd helt uten renter og gebyr

Etne senter | tlf. 53 77 09 99 | post.etne@møbelringen.no | www.mobelringen.no Mandag - torsdag 10.00 - 18.00 Fredag 10.00 - 19.00 Laurdag 10.00-15.00


Byter ut asfalten Syklistane Inge Fatland (51) og Asbjørn Aarekol (49) forlèt gjerne asfalten til fordel for stiar og skogsvegar. Ifølgje dei to sykkelentusiastane er distriktet eit eldorado for dei som vil kombinera natur og sykkel. Anci C. Tinde

— Me har eit paradis for terrengsykling med mange fantastiske turalternativ. Det er berre å setja seg på sykkelen og nyta stilla i naturen, seier Fatland som har drive med terrengsykling i omlag ti år. — Sykling er ein fantastisk sport der du kjem langt på relativt kort tid, samstundes som du får sett mykje, meiner han.

måtte stå på pedalane med rumpa nokon centimeter bak og over setet når ein er på ein humpete sti. Aarekol legg til at vinden speler mindre rolle i terrengsykling. — Det går mykje saktare og derfor vert ein ikkje så påverka av vinden. Du merkar den ikkje på same måte som på landevegen.

Råd til nybyrjarar

Sykkel og jobb

Terrengsykling er ein populær aktivitet eller sport i Noreg og vårt distrikt er ikkje noko unntak. Stadig fleire får auga opp for at ein ikkje alltid treng å ha asfalt under sykkeldekka. Så å seia alle kan sykla, men stisykling krev gjerne god balanse og teknikk, og det tek tid å læra. Er du nybyrjar og skal utfor bratte skråningar eller forsera røter og steinar, kan det vera greitt å starta forsiktig. Av utst y r er det ikkje så mykje Sykling i terdu treng renget er mykje utanom ein handterleg meir variert sykkel med enn sykling på breie dek k og ein hjelm. landeveg. Aarekol oppmo d a r ny by rjarar til å ikkje gje seg med ein gong dei møter motstand. — Det kan vera tungt å komma i såpass god form at du ikkje treng å gå av sykkelen sjølv om du møter ein liten bakke. Det kan òg vera greitt å ikkje måtte sykla på det lettaste giret heile tida. Då kjem du deg jo aldri fram.

Aarekol bur i Sandeid, men jobbar til dagleg i Etne. Han syklar gjerne til og frå jobb. — Eg syklar meir enn eg bruker bilen, men eg må ha opphald av og til for å få nok kvile. Og turen mellom Sandeid og Ølen går delvis på skogsvegar. — Eg syklar opp til Fjellstøl, ned til Opheim og derfrå over Fikse. Då er eg i Etne på 15 minuttar, forklarar Aarekol. Fatland kombinerer òg terrengsykling med jobben i Ølen. — Eg syklar frå Ølen og opp til Fjellstøl via Opheim. Når eg kjem opp tek eg på meg joggeskorne og spring inn til Olalia og attende. Deretter syklar eg heim til Sandeid. Det skal derfor ikkje stikkast under ein stol at Fatland og Aarekol er litt over gjennomsnittet glad i å sykla. Når Grannar treffer dei på Fjellstøl er dei på sykkeltur nummer to for dagen. — Me må vel kallast sykkelidiotar, og ikkje berre litt idiotar heller, ler dei.

Balanse Sykling i terrenget er ganske annleis enn å sykla på asfalten. Ein av dei største skilnadene er krava til balanse. — Sykling i terrenget er mykje meir variert enn sykling på landeveg. Du må konsentrera deg om å halda balansen og får ei meir teknisk sykling, forklarar Fatland. I terrenget må du jobba med balansen på sykkelen og flytta tyngdepunktet fram og attende når du skal forbi hindringar. Det er dessutan sånn at ein kan

6

Lokale turar I Etne og Vindafjord treng ein aldri å sykla lenge på asfalten før ein kan prøva seg i terrenget. Mange kan starta turen frå ytterdøra heime og finna fine turar. Fatland og Aarekol i Sandeid syklar naturleg nok ein del i området rundt Fjellstøl. — Her det er fine grusvegar som eignar seg godt til sykling, meiner dei, og deler gjerne fleire turforslag for enkel terrengsykling. — Du kan sykla opp Litledalen i Etne, opp til kraftverket og vidare innover til stølane. Dersom du vil, kan du ta sykkelen med deg heilt over til Vikedal, fortel Aarekol, medan Fatland legg til at du òg kan sykla ein fin runde i området. — Det er ein flott tur innover til vassverket på Steinsland, gjennom Aurdalsdalen og ned til drivhusa langs E134 i Øvre Vats. Etter nokre 100 meter lenger ut kan du igjen sykla over til Bjoa, vidare på vikebygdvegen før du tek opp til hundepensjonatet og over til Ølensvåg.

Ifølgje Asbjørn Aarekol (t.v.) og Inge Fatland er Vinda-


fjord og Etne eit paradis for dei som liker å sykla på stiar og skogsvegar.

Det er milevis med skogsvegar i våre to kommunar. Inge Fatland og Asbjørn Aarekol bur i Sandeid og bruker grusvegane på Fjellstøl flittig.

foto: Anci C. Tinde

Asbjørn Aarekol (t.h) vart biten av sykkelbasillen etter ein sykkeltur i Europa for nokre år sidan. Inge Fatland har sykla i mange år, men vart for alvor interessert i terrengsykling for rundt ti år sidan.

7


EIN BEHAGELEG START PÅ FERIEN

Velkomen til Torgdagar i Skånevik

7.-9.juni

• Hudpleie • Fotterapi • Hårfjerning

Revy Ta sjansen Karoline Taraldsøy Blueskoret Ivar Aasen jubileum Skånevik kulturfond Han Innante Membra Godt gamaldags torg Torgdans

Ferie frå 15. juli

ETNE HUD- og FOTKLINIKK

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim Hudpleiar/off. godkj. fotterapeut

Inngong kr 50,(gratis u. 16) Premiering for beste kostyme “itte gamalt”

Tlf. 480 06 560

Sommar på

skakke

senter for skule • idrett • kultur

Kinoen er open heile sommaren og kan by på mange storfilmar. Her er ei oversikt over dei som er på plass så langt. Premieredatoar: 07. JUNI Epic, Skogens hemmelige rike

2D og 3D

12. JUNI Only God Forgives 14. JUNI After Earth 19. JUNI Man of Steel

2D og 3D The Long Ranger Grusomme meg 2D og 3D 12. JULI World War Z 19. JULI Pornopung 02. AUG Monsteruniversitetet 03. JULI 05. JULI

FOTO: Bjørn Kristiansen

RYAN GOSLING KRISTIN SCOTT THOMAS

ONLY GOD FORGIVES A FILM BY NICOLAS WINDING REFN

Sommarfugl Ein sommarfugl er fargeklatten som fyk omkring til glede og nytte. For Deg som ser den og for dei som får besøk. Dagane får mindre farge om den er borte. Lagar ikkje noko støy, men arbeider i det stille med sine viktig oppgåver. I Norge har ein funne 2200 artar, og i snitt lever dei frå 2 til 4 veker. Då handlar det om å nyta kvar solstråle. Etne Sparebank er der alle årstider. Me arbeider også i det stille med våre oppgåver. Slik at dagen din skal bli ei fin oppleving, og at du kan driva med ditt. Du skal kunna nyta både sommaren og dei andre årstidene – og kosa Deg saman med dei andre «sommarfuglane» rundt deg. Me ynskjer alle ein fargerik sommar!

grusommemegfilmen.no

Billettbestilling 53 75 64 36 Meir informasjon om filmane eller kjøp av billettar på www.etne-kulturhus.no

- med heile vegen

Forsikring - Valuta og kort - Finansiering - Plassering

vinnarskalle.no

SE DEN I 2D OG 3D


SommarRebus - Kvar går turen? Me skal på ei lokal rundreise som til slutt skal føra deg fram til ein stad i Grannar-distriktet. Løys dei ni bildeoppgåvene, bytt litt om på første bokstav i kvar oppgåveløysing og du kjem fram til svaret på ni bokstavar. Hint: Langt frå mørk og låg.

ME SKAL TIL : ............................................................. Namn:................................................................................................... Adresse: ............................................................................................... Mobiltlf: ................................................................................................

Send inn svar innan 4. august 2013 til Grannar, postboks 84, 5591 Etne eller epost: post@grannar.no. Merk med «Sommarrebus». Premiering: Det blir trekt ut éin førstepremie – iPad blant dei som har rett svar, og to andrepremiar kvar på 10 Flax-lodd. Det er maksimalt eitt svar per person.

9


Arquebus krigshistorisk museum er et av Norges største forsvarsmuseer. Arquebus-museet tar deg gjennom den dramatiske okkupasjonshistorien i mange spennende utstillinger på over 2.000 kvadratmeter. Følg E134 - museet er godt skiltet og ligger like ved E134 i Førresfjorden.

Benytt anledningen - besøk et av Norges største forsvarsmuseer!

MUSEET ÅPENT

GÅ IKKJE GLIPP AV SOMMARENS STORE HØGDEPUNKT!

ETNEMARKNADEN 1.-4.AUG HANNE SØRVÅG & STEFF NEVERS LARS VAULAR • VALKYRIEN ALLSTARS • POLYESTER + DET STORE KORSLAGET INNANTE OLD RIVER SALOON:

KURT NILSEN • HAWK CHRISTENSEN • AMERIKALINJEN

11.00 – 17.00 Åpent alle dager 1. mai – 31. august (Åpent daglig, også lørdager og søndager)

SMAK AV

4 dagar spekka med handel, fest og moro på Noregs beste marknad!

SOMMAR

Opningstider:

varm

onsdag - fredag: 11.00-16.00

laurdag:

nysteikt

11.00-15.00

EPLEKAKE m/softis

eller

VAFFEL m/softis

Me tek imot varer i opningstida, elles etter avtale

Tlf. 90800712

49,-

Det lokale bakeriet i Skånevik Tlf. 53 75 51 26

220 UTSTILLARAR - POLITISK DEBATT - TRIALKJØRING - KINO GJETARHUNDOPPVISNING - SAUEKLIPPKONKURRANSE STOR MATMARKNAD - HESTEUTSTILLING - DYREUTSTILLING SKOG & LANDBRUK - ELIASBÅTEN - VIKINGCAMP FOR BORN DANIEL LARSEN MAGIENS MESTER - BONDESTOVA - TURNOPPVISNING LUND ‘S TIVLOI - KUNST&HANDVERK OG EI REKKE ANDRE AKTIVITETAR.. All info på etnemarknaden.no

Vital og sentral

BADESTRAND, VIKEDAL

IMSLAND

PLASSABAKERIET

SKJELJAVIKA

KJELLESVIKNUTEN

Velkomen til Vindafjord kommune Vindafjord kommune er rik på naturopplevingar anten du søkjer fjord eller fjell. Som eit Norge i miniatyr kan vi tilby det meste. Langstrakte fjordar med gode høve for fiske og båtliv. Gode gjestehamner for båtfarande. Rikeleg med fjellområde med godt tilrettelagte turstiar og mange fiskevatn. Elvefiske i Vikedal. Festivalliv sommaren igjennom. Du er alltid velkomen til Vindafjord. Turistinformasjon:

Verdt å sjå:

Verdt å sjå:

Gjestehamner:

Sommar på biblioteket:

finn du hos Unni Marie Lien Rosemalarforretning i Ølen. www.rosemaling.com Tlf. 53 76 86 61, unni.marie@rosemaling.com

Imslandssjøen særmerkt gammalt bygdesenter, gammal trekyrkje.

Nerheimstunet Ølen - bygdetun i Ølen med bygningar frå midten av 1800-talet. Ope 20. juni til byrjinga av august onsdagar og laurdagar kl. 12.00 - 16.00.

Vikedal, Sandeid, Vats, Vikebygd, Bjoa og Ølen har alle gode gjestehamner med godt tilrettelagte tilbod til båtturisten.

I god tradisjon kan du låna bøker heile sommaren på Grimås Camping og Søndenaastranden camping i Vikedal, og på Grillhuset på Grindanes, Romsa

Meir info kan du finna på www.visitvindafjord.no

Turstiar: Det er lagt til rette turstiar og turområde i alle bygdene våre. Meir informasjon kan du få på turistkontora og på Servicetorget på Rådhuset. På nettet finn du informasjo under http://haugalandet. friskifriluft.no

Kulturstien på Utbjoa merka løype gjennom eit av dei rikaste fornminneområda i kommunen. Helleristningar, båtstøer og gravrøyser. Vikedal bygdemuseum – fin samling skutemodellar, skipsbyggjarverkty www.vikedal.no Stuhaug gardsmuseum – fin samling gamle gjenstandar og gamle restaurerte hus.

Kristornreservatet på Romsa – Nord Europas største kristornskog som er verna. Plassabakeriet i Vikebygd – bakerimuseum og serveringsstad www.plassabakeriet.no

Dersom du kjem med båten på hjul kan du sjøsetje frå rampe i Vikedal, Vats, Vikebygd og Bjoa.

God sommar med godt lesestoff. Kultur og festivalar:

På friluftsområdet Romsa er der mange godt tilrettelagte kaianlegg. På www.gjestehavner.no finn du detaljoversikt over alle gjestehamnene våre

I kommunen er der eit rikt tilbod av arrangement og festivalar sommaren i gjennom. Vindafjord kommune ønskjer alle arrangørar lukke til med sommarprogrammet 2012.


Fortsatt ledige leiligheter i

Meierigården Etne Vi har for salg �lotte selveierleiligheter i Etne sentrum. Bygget vil få en helt unik plassering i Etne med en fantastisk utsikt utover �jorden. Leilighetene blir lyse og luftige, og de store terrassene er solrike.

av Etne genhet i hjertet lig be k is t as nt Fa

Ved Meierigården i Etne får du: • Solrike sør- og vestvendte leiligheter • Gode terrasser • Heis og balansert ventilasjon • Høy kvalitet med �liselagt bad og vaskerom • Kjøkken med gode, praktiske løsninger

• Bygget vil bli oppført etter nyeste byggeforskrifter • Opparbeidet uteareal • Parkering i garasjeanlegg • Kort vei til butikk, skoler og kommunehus • Strandpromenade like utenfor stuedøra • Fortrinnsrett på kjøp av båtplass

www.meierigårdenetne.no

For å sikre deg din drømmeleilighet eller for mer informasjon om prosjektet: Einar H. Hauge, Tlf: 52 70 32 24, Mob: 99 50 04 55, E-post: ehh@haugli.no Kjetil Nedreskår, Mob: 48 11 58 80, E-post: kjetil.nedreskar@gmail.com


Den eine av bunkerane på Fjellheim.

Spor etter krigen På Liaheia i Skjold finst fleire intakte bunkerar og mangfaldige meter med løpegraver. Karl Johan Mølstre har samla informasjon om kva som vart bygd på

ANNE KARINE STAUTLAND

— Eg synest det er dumt at historia ikkje har blitt nedteikna for ettertida, seier Karl Johan Mølstre. 73-åringen har på eige initiativ samla informasjon om kva som vart bygd på Liaheia i krigsåra frå 1940 til 1945. — Tyskarane hadde stillingar over heile Liaheia, seier han og peiker ut kor det framleis ligg bunkerar, løpegraver og skyttargraver, og kor soldatane hadde oppstillingsplass for kanonar. Sjølv trødde han sine barnesko i området, då han ofte var i Skjold på garden hjå besteforeldra, også under krigen. I tillegg har han hatt ei stor interesse for Forsvaret, og er med i Haugesund og Omland forsvarsforening.

Ny-restaurert Unge menn i vernepliktig alder gjorde teneste i Arbeidstenesta. Nokre av dei grov ein kanal frå Vestre-elva og austover. FOTO: PRIVAT

12

— Tyskarane bygde ut stillingar og vaktpostar mange stader, seier Nils Olav Østrem. Han er professor i historie ved Universitet i Stavanger, og viser til Festung Norwegen, forsvarsverket dei tyske styrkane skulle bruka ved ein eventuell invasjon frå England, som dei rekna med skulle koma. På Øygarden ved Liavika i Skjold ligg ein av bunkerane som er bevart. Denne har nyleg blitt restaurert. — Inngangen var delvis samanrasa og døra med karm var rusta fast og kasta, seier Mølstre, og peiker på dei originale, flate steinane i taket som er henta frå området. På sørveggen er det eit lite

vindauge. — Før bunkeren vart shina opp, var det merke i veggen som viste kor det var feste for køyene. Den nedste var berre 20 centimeter frå golvet, forklarer han.

Prøveskaut med kanonar I dag er bunkeren omgitt av bjørketre, som alle har vakse fram etter krigen. Han ligg godt skjult i terrenget. Rundt finn ein løpegraver og stillingar. Nede ved sjøen var det kanonstilling og skyttargraver, og Mølstre fortel at tyskarane brukte hestar til å dra dei transportable kanonane, og at dei hadde dekning over heile fjorden. — Herfrå prøveskaut dei med kanonar over Fjellheim. Dei stod på vegen inn til garden til Gullhaugen og skaut mot vest og Li gard. Målet var ein jordkjellar og restar etter ein grunnmur nede ved elva, og familien Lie måtte rømme medan skytinga føregjekk. Bjarne Vestre og kompisane var vitne til skytinga, og sprang opp på ein haug for å sjå. Prosjektila kvein rundt hovuda deira, seier Mølstre, og legg til at det òg blir fortalt at tyskarane dreiv med blinkskyting frå Stølshaugen. Bjørketre nede ved Li-elva var målet, og Rasmus Lie fann kuler i stammane då han skulle saga ned trea.

Strategisk Sjølv om nokre av bunkerane vart sprengde, finst det fleire som framleis er intakte. To av dei kan ein


Liaheia i krigsåra frå 1940 til 1945. Her på Øygarden ved ein bunker som har blitt restaurert.

foto: Anne Karine Stautland

sjå på Fjellheim. Dei ligg godt skjulte i terrenget, og den eine gir i dag ly for eit lass med gjerdestolpar. I området rundt er løpegravene godt synlege der dei snor seg fram, og her er òg synlege stillingar for maskingevær. Spor etter forsvarsverka frå krigen kan ein òg sjå andre stader i kommunen, blant anna ved Killingbakkane mellom Knapphus og Austrheimsbygda i Skjold, i Isvik og på Dreganes i Ølen. — Det er anlegg av litt ulik art, Prosjektila kvein men tyskarane valde seg strategiske plassar der dei kunne ha oversikt. rundt hovuda Det var viktig å halda forsvarslinja, deira seier Østrem. Han fortel at det har vore diskusjon om ein skal sjå på forsvarsverka etter tyskarane som kulturminne. — Det er interessante fysiske spor etter krigen, og det er viktig at folk veit om og får informasjon om kva dei har tent til, seier han.

Grov kanal Karl Johan Mølstre har òg samla bilete som viser at Arbeidstenesta (AT) laga ein svær kanal frå Vestre-elva og austover, om lag 300 meter nord for Tveit Regnskap. Området vart kalla Torvmyra, og kanalen vart truleg graven for å tørka ut myra. I dag er det nyskog langs kanalen. Arbeidstenesta bestod av unge menn i vernepliktig alder. I Skjold budde dei på Meland, i store knappetelt, og nokre av dei unge mennene dreiv òg med skogshogst, forklarer han.

På Fjellheim kan ein sjå løpegraver som snor seg fram i terrenget rundt bunkeren.

13


2

14

3

4

5


Blinkskot frå Ølen til topps Her er bildet som gjekk sigrande ut av Grannar sin fotokonkurranse; «distriktets finaste utsikt». Bildet er tatt av Svein Egil Økland (40), som er frå Etne, men som har gjort ølensbu av seg. Bildet er tatt frå Bårberg ved Roafjellet i Ølen, mot vest, med fjord og Ølen sentrum og Ølensvåg i bakgrunnen. Konkurransen har engasjert svært mange og det kom inn godt over 50 bidrag. Redaksjonen i Grannar som har vore jury, har hatt ei vanskeleg avgjerd, men konkluderte med at bildet frå Ølen var det beste. Juryen trekkjer fram stemninga, fargane og lyset i vinnarbildet som avgjerande element, i tillegg til utsikta.

Krevjande motlys

1

Fotografen bak vinnarbildet fortel at blinkskotet er tatt nyleg, 23. mai, på ein fin ettermiddag. Sidan det var motlys har han nytta blits for å lysa opp bjørketrea. Det er brukt ei 14 mm linse med vidvinkel. — Bildet er tatt med tanke på at det skulle sjå fint ut. Det er krevjande å fotografera i motlys, men med blits går det an å fram dei nære partia betre. I etterkant har eg behandla bildet med å lysjustera skuggepartia og fått fram den rette fargen, fortel Svein Egil Økland som får ein iPad i premie. I tillegg til vinnarbildet, presenterer me ein del andre bidrag som blei vurderte til å vera blant dei beste i denne uhøgtidlege fotokonkurransen. Grannar takkar alle som deltok, og ynskjer lesarane ein god foto-sommar!

1. Dette bildet tatt frå Bårberg i Ølen gjekk til topps i Grannar sin fotokonkurranse til Sommarmagasinet. Foto: svein egil økland 2. Flotte fargar over Høylandsund, fanga inn frå terrassen i Skånevik. Foto: linn therese vika 3.Idyllisk og koseleg i strandkanten. Frå Stranda i Vestbø
 ved Sandeid. Foto: Jan vestbø

4. Stemningsfullt. Utsikt ut over Flåtevatnet frå Frettestølen. Foto Kristian Nordgård 5. Motiv frå Sandeid i vinter då det var is på sjøen. Fotografen sto midt på isen og tok bildet i solnedgangen.
 Foto: Eli Vestbø 6. Frå Gråhorjo på Bjoa med storslagen utsikt over øyriket i Sunnhordaland. Tiåringane Isabell og Trond-Olav er på ferie. Foto: liv heidi svenberg

6

15


7

7. Høgt over eit vindmøllefritt Døldarheiplatå med utsikt mot Blikra og Vatsvatnet. Foto: dag øverland 8. Utsikt utover Fjellgardane og Fjellgardsvatnet i Vikedal. Torstein Vormestrand, Stian Nernes, Håvard Øvrebø og Atle Vormestrand. Søsken, søskenbarn og tremenningar ser utover garden Lilleland kor deira tippoldeforeldre ein gong dreiv garden. Foto: Dagny Sandvik Nernes 9. Frå Lundeneset mot Ølen ein tidleg septembermorgon. Fiskebåten er eit vanleg syn i Ølensfjorden, og denne morgonen kom han akkurat til syne då skodda letta noko, og sola braut gjennom. Foto: Helge Johan Stautland 10. Utsikt frå toppen av Langfoss. Fotografen har fanga inn Eljervik gard i Åkrafjorden idet lyset fell over delar av landskapet. Foto: anne marit grønstad

8 9

16

10


Musikalsk festivalsommar Nærare 60 artistar går på scenane når sommarens festivalar går av stabelen. Publikum har mykje å gle seg til.

Anne Karine Stautland

Kvar sommar strøymar både fastbuande og tilreisande til for å få med seg artistane som entrar scenen under dei mange festivalane i distriktet vårt. I år kan publikum få med seg nærare 60 ulike artistar når Skånevik Bluesfestival (4.-6. juli), Vikedal Roots Music Festival (11.14. juli), Sommarfestivalen i Vikedal (19.-20. juli) og Etnemarknaden (1.4. august) opnar dørene.

Toppar plakaten I Skånevik er festivalsjef Alf W. Christophersen svært nøgd med å ha fått legendariske Def Leppard til bluesbygda. Hard rock/heavy metalbandet frå Storbritannia som har selt over 100 millionar album, har halde det gåande sidan 1980-talet, og får æra av å avslutta festivalen laurdag 6. juli. På plakaten står òg soul - og bluesartisten Curtis Salgado, vinnar av Blues Music Award som Soul Blues Artist of The Year 2012, som vitjar Noreg og Skånevik før første gong. Nykommar på festivalen er òg den amerikanske presidenten sin favorittartist, Johnny Hoy & The Bluefish. Amerikanske Beth Hart er aktuell med ny cd og tek turen til Skånevik for fjerde gong. Også norske artistar får visa kva dei er gode for, og her er både gjengangarar og nye artistar. Bandet Tiebreaker frå Odda vart til dømes stifta i mai 2011.

Vikedal Roots Music Festival:

Skånevik Bluesfestival:

Def Leppard (UK) Bigbang Knut Reiersrud Vintage Trouble (US) Ida Jenshus Bergen Mandolinband GÅ IKKJE GLIPP AV SOMMARENS Curtis Salgado (US) Vamp Gunnartoft STORE HØGDEPUNKT! Beth Hart (US) Real Ones Tom Roger Aadland Johnny Hoy & The Bluefish (US) Fairport Convention (UK) Fliflet & Hamre Ian Hunter & The Rant Band (UK) Reverend Peytons Big Meg og Kammeraten min Roy Rogers & Delta Rhythm Kings (US) Damn Band (US) Yuma Sun Trampled Under Foot (US) Valkyrien Allstars Vindafjord Kulturskule Vidar Busk & His Bubble of Trouble (N) Rita Eriksen trio Level 6 Erja Lyytinen (Fin) Razika Pakkers-Trio Bjørn Berge (N) Daniel Norgren (S) Chris Thompson & Mads Eriksen (UK/N) Hungry John (N) Reidar Larsen (N) Nora Jean Wallace (US) Delta Blues Band (DK) Yngve & His Boogie Legs (N) Malvin Nøsen & The Company (N) Dig Deeper (N) Robert Taylor Blues Band (N) Erik ”Slim” Zahl & The S/W Swingers (N) Stina Stenerud & Her Soul Replacem. (N) Jan Flaaten Blues Band (N) Hereide & The Bluesgangsters (N) Tiebreaker (N)

ETNEMARKNADEN 1.-4.AUG

GÅ IKKJE GLIPP AV SOMMARENS STORE HØGDEPUNKT! HANNE SØRVÅG & STEFF NEVERS

LARS VAULAR • VALKYRIEN ALLSTARS • POLYESTER ETNEMARKNADEN + DET1.-4.AUG STORE KORSLAGET INNANTE

HANNE SØRVÅG & STEFF NEVERS OLD RIVER SALOON: KURTALLSTARS NILSEN • HAWK CHRISTENSEN • AMERIKALINJEN LARS VAULAR • VALKYRIEN • POLYESTER Publikumsmagnet + DET STORE KORSLAGET INNANTE I Vikedal har det vore jobba lenge for å få det norske superbandet BigBang til Rootsen, og saman med det britiske folkrock-bandet Fairport Convention, er dei årets headliners. I tillegg kan arrangørane lokka med publikumsmagneten Vamp, svenske Daniel Norgren og hardingfeletrioen Valkyrien Allstars. Sistnemnde skal òg spela for publikum under Etnemarknaden. Det skal òg Hip-Hop-artisten Lars Vaular, medan Kurt Nilsen tek turen til Old River Saloon i Etne. Til Sommarfestivalen i Vikedal kjem blant andre Stage Dolls, som er ute på 30-årsjubileumsturnè, stavangerbandet Leif & Kompisane og vindafjordbandet Pakkers.

Sommarfestivalen: OLD RIVER SALOON: Pakkers Leif & Kompisane Uthuset

Stage Dolls Ingvald Alvseike

KURT NILSEN • HAWK CHRISTENSEN • AMERIKALINJEN 4 dagar spekka med handel, fest og moro på Noregs beste marknad!

Etnemarknaden: Lars Vaular Valkyrien Allstars Hanne Sørvåg & Steff Nevers

220 UTSTILLARAR - POLITISK DEBATT - TRIALKJØRING - KINO

4 dagar - SAUEKLIPPKONKURRANSE spekka med GJETARHUNDOPPVISNING STOR MATMARKNAD - HESTEUTSTILLING - DYREUTSTILLING handel, fest

SKOG & LANDBRUK - ELIASBÅTEN - VIKINGCAMP FOR BORN

Polyester Kurt Nilsen Hawk Christensen Amerikalinjen

© Pressefoto

17


■ Peparen Skånevik ■ Festival i Vikebygd

F U - Turistforeiningshytte

- Turistinformasjon

Ferje til: Sydnes - Fjellberg - Borgundøy

- Verdt å sjå

- Bubiltømming

Sandvik

- Badeplass

- Bubil Vaka

- Camping Ølensvåg

- Kyrkje E134

Olalihytta

Longåsdalen

Sandeid Skjold Knapphus Isvik

E134

Vats Åmsosen

Haugesund Stavanger Bergen

Vikedal Imsland

Kvalø


E134

Odda Røldal Oslo

Simlebu

Sandvasshytta

Ferje til: Utåker-Matre

Åkra

Teigland E134 Blomstølen

Kyrping

Frette

Storavassbu

E134

■ Langfoss, Åkrafjorden

Sauda Sand Suldal

■ Imsland ein vakker sommardag

GRAFIKK: ARVE SKOGEN, GRANNAR

øy

Løkjelsvatnhytta


Doblar

folketalet sommartid Om sommaren kan talet på ferierande overstiga talet på fastbuande i Vikedal. Mange av campinggjestene i festivalbygda har ikkje reist langt.

Sirianne Vikestad

Ekteparet Anne Venke (54) og Jan Gunnar Skogen (67) frå Ølensvåg har feriert med campingvogn i Vikedal sidan byrjinga av 90-talet. — Folk synest det var morosamt at me ikkje drog lenger enn til Vikedal for å feriera, flirer Anne Venke Skogen. I seinare år kan ho like fullt visa til fleire andre frå distriktet som også har funne bygda som ein flott fristad. —  Dei aller f leste er frå Karmøy og Haugesund, men også folk frå Ølen og Skjold ferierer her, fortel ekteparet, og le g g t i l at fordelar med Folk synest det å kunne sjå an vêret var morosamt før at me ikkje drog heime ein reiser lenger enn til innover eller dra heim att Vikedal for å for å henta feriera ting som er gløymt, har vore nyttig. —  Livet her inne

går i å slappa av i sola, snakke med kjente på campingplassen og gå turar, seier Anne Venke Skogen. — Heime sit me ikkje så mykje ute som me gjer her, legg ho til. Jan Gunnar Skogen nemner at det for hans del var laksen i Vikedalselva som lokka, i tillegg til at ein slepp å misbruka dagslyset når det er frihelg ved å sitta fleire timar i bil for å komma til feriestaden.

Distriktets kolonihage Mange kjem år etter år, både langvegsfrå og frå nærare stader. Både Vikedal Camping, Sønnanå Camping og Grimås Camping har fastbuande ferierande med husvogner og campingvogner som ligg året rundt. Men sjølve campingsesongen startar ikkje før rundt påsketider. Då fylles campingplassane sakte opp, og om sommaren er det gjerne fleire tilreisande enn fastbuande i bygda. — Det enkle livet trekkjer folk, seier Olav Krokedal, som er eit kjent andlet for dei mange ferierande i Vikedal om somrane. — Eg ferierer sjølv i Suldal, og kjenner til vikedalsbuar som held til på Kvaløy i feriar og langhelger, seier han, og meiner campinglivet i bygda kan samanliknast med kolonihagane i byane.

Jan Gunnar Skogen og Anne Venke Skogen frå Ølensvåg slappar av i campingvogna i Vikedal. Her nyt dei det enkle livet og tar pause frå kvardagen heime.

20

Jørgen Våg Skjold (12) frå Vikedal fortel at han har fått nye venner som feriere Nikolai Andreasen (11) viser til at det er masse kjekke aktivitetar for alle i Vik


er ved heimstaden hans, gjennom felles interesse for BMX-sykling. Kompisen kedal. Foto: Sirianne Vikestad

Volleyballbanane på idrettsplassen i Vikedal blir flittig brukt av både lokale og ferierande i festivalbygda.

Julie Vognsen Sørensen (3) frå Bryne er travelt opptatt med å samla skjel på stranda. Mamma Ann Christin Vognsen Sørensen (32) som har familierøter i Vikedal, synest det er kjekt at stranda er så langgrunn. — Det blir mykje varmare for barna å vassa og leika i vatnet då, smiler ho.

— Det som freistar folk er kjensla av å vera på ferie om det så berre er for ein ettermiddag, der ein kan sleppa å tenka over husarbeid og anna som dreg i ein når ein er heime.

freistar til gjentaking, fortel Arne og Solveig Olsen frå Rennesøy, som saman med ein vennegjeng nyttar seg av bubilplassane det er lagt opp til i hamna i Vikedal.

Kjem i feriemodus

Nadia Jemli (19) frå Haugesund tar gjerne med seg venninnegjengen inn til festivalbygda. — Det er kjempegod stemning her når festivalane er i gang og det er kjekt med kort avstand mellom festivalteltet og campingvogna, seier Jemli, som set pris på at alt ligg så nært og tilgjengeleg i Vikedal. Ho og venninnene nyttar seg ofte av idrettsplassen som har ei flott grasmatte for dei som vil spela fotball, f ire sandvolleyballbanar og terrengløype for sykkel. —  Og så er det herleg å kunne kjøla seg ned i sjøen nede ved stranda etter ei treningsøkt på idrettsplassen, smiler jentene frå Haugesund og Karmøy. — Dersom eg skulle beskriva Vikedal med eitt ord, måtte det bli idyllisk, seier Ida Svensen (19) frå Karmøy.

Ove Bernt Nådland (60) og familien frå Skjold har også tilbrakt mange somrar i den vesle bygda. Han set pris på at vegen er kort, og viser til at det er like kjapt til jobben frå Vikedal, som det er frå heimen i Skjold. — Forskjellen ligg i at når ein køyrer til Vikedal, så slår feriemodus inn. Her inne kan ein dra ut med båten for å fiska, eller lysa etter krabbe på seine kveldar. Dersom ein vil ta seg ein fjelltur, kan ein det, fortel Nådland, og nemner også festivalane som kjekke tilbod bygda har å by på.

Føler seg velkomne Vaktmeister Olav Stangeland på Sønnanå Camping trivst veldig godt i jobben sin om somrane. — Det er mange kjekke folk som ferierer her, fortel han. Og dei ferierande svarar med same mynt og skryt av bebuarane i den vesle bygda. — Me føler oss veldig velkomne her, og det

Ikkje bare festivalbygd

Ida Svensen (19) (t.v) frå Karmøy, Nadia Jemli (19) frå Haugesund, Ida Torvestad (19) og Merethe Lie (20) frå Karmøy likar å besøke idylliske Vikedal. Då blir det både strandliv, festivalliv, fjellturar og andre aktivitetar.

21


4. - 6. juli 2013

BETH HART

ark n a de

n

M

ldals

Røldalsmarknaden 2013

CURTIS SALGADO

NORA JEAN

21.-23 juni

80 Utstillarar * Handel * Kultur * Tradisjonar Hanne Boel * Han Innante * Vikingcamp for born Hesteriding * Næren Mannskor * Mannekengoppvisinng * Rail-Jam show Quiz * Ansiktsmåling og mykje meir..

IAN HUNTER

VIDAR BUSK

TRAMPLED UNDER DEF LEPPARD (US) - BETH HART (US) - VINTAGE TROUBLE (US) - IAN HUNTER & THE RANT BAND (UK) - CURTIS SALGADO (US) - TRAMPLED UNDER (US) - VIDAR BUSK & HIS BUBBLE OF TROUBLE (N) BJØRN BERGE (N) - NORA JEAN (US) - JOHNNY HOY & THE BLUE FISH (US) - ROY ROGERS & DELTA RHYTHM KINGS (US) - REIDAR LARSEN (N) - CHRIS THOMPSON & MADS ERIKSEN BAND (UK/N) - ERJA LYYTINEN (FIN) - HUNGRY JOHN (N) - DELTA BLUES BAND (DK) - DIG DEEPER (N) - MALVIN NØSEN & THE COMPANY (N) - YNGVE & HIS COMPANY (N) - JAN FLAATEN BAND (N) - HEREIDE & THE BLUESGANGSTERS (N) - ROBERT TAYLOR BLUES BAND (N) - ERIC “SLIM” ZAHL & THE SOUTH WEST SWINGERS (N) - STINA STENERUD & HER SOUL REPLACEMENT (N) - TIEBREAKER (N) - TALE (N)

Han Innante

Hanne Boel

All info på www.roldalsmarknaden.no

scanticket.no skaanevik-blues.com • facebook.com/skaanevikblues


Å gni kjøtet inn med ramsløk før ein steiker det på grillen, er eit godt tips.

Vegen til saftig grillmat Draumen om sommar, sol og ikkje minst rykande varm grillmat som glinsar i sola, kombinert med smakfull potetsalat, kan få vatnet til å renna i munnen på dei fleste. God tid, er eit av grilltipsa frå Bernt Enge på Mathuset

Grethe Hopland Ravn

Når sommaren er på sitt beste og temperaturane lokkar folk ut frå stovene sine, er du nesten garantert at lukta av grill både titt og ofte streifar nasebora dine. For er det noko nordmenn generelt kan lika, er det å blåsa vinterstøvet av grillen og finna fram både kjøt og andre ingrediensar. — Eg likar svært godt å dra fram grillen sjølv også, og grillar som regel kvar einaste veke gjennom sommaren. Og den beste smaken av grillmaten får eg når eg brukar grill med grillkol, seier Bernt Enge som til dagleg eig og driv kjøtbutikken Mathuset i Etne. Enge har drifta Mathuset i to år no, og han gir gladeleg råd om grilling og grillmat til folk som treng eit tips og to. — Det typiske folk som skal grilla spør etter, er

24

nakkekotelettar. Det er sjølvsagt eit godt val, men eg vil absolutt seia at til dømes svinenakke er ei veldig undervurdert matvare. Den treng kanskje eit par timar i omnen på låg temperatur, før den hamnar på grillen. Men det er ei rimeleg råvare, for ikkje å snakka om godt kjøt, seier Enge.

God tid er viktig Skal ein få eit godt måltid frå grillen, er det viktigaste av alt å gi både grillen og maten god tid. — Den første feilen folk ofte gjer, er at dei legg det som skal grillast på altfor tidleg. Ofte er ikkje grillen skikkeleg klar før folk er ferdige med å grilla. Kolet skal vera heilt ferdig å brenna, det skal vera kvitt og berre gløda, før kjøtet blir lagt på grillen, seier mateksperten. Han understrekar også at han synest det er

God tid er det viktigaste tipset Bernt Enge frå Mathuset i Etne kan

viktig å «gjera noko ut av» sjølve maten. Skal ein grilla indrefilet, blir kjøtet fantastisk godt om ein fyller opp fileten med anten urter, ostar, kremar eller kva ein måtte ønskja. Så er det viktig å krydra maten godt, før ein til dømes legg spekeskinke på eit bakepapir, og rullar fileten inn i spekeskinka, surrar godt og legg den på dobbel folie på grillen. — Dette blir fantastisk mat, seier han.

Ta det du har Laks er også noko folk likar godt å grilla. Også her meiner Enge at det er viktig å gjera noko ut av fileten. — Når du skal grilla laks, tar du det du har tilgjengeleg av grønsaker i kjøleskapet og lagar lange strimler av dei. Legg dei saman med laksen på folie, og legg på både smør, salt og krydder.


n gi. Men også ferske råvarer, som ein gjerne både marinerer og krydrar sjølv, er det lite som kan slå. 

I motsetning til indrefileten som skal grillast i open folie, skal laksen pakkast inn i folien mens den ligg på grillen. Eit kvarter er alt laksen treng før den er klar for ein svolten mage, meiner Enge. Same framgangsmåte kan også brukast med oppskorne potetbitar. Byt ut laksen med potetbitar, og du har snart ein god potetrett som du gjerne kan kombinera med både kjøt- og fiskegrill.

Marinade og potetsalat Ifølgje Enge skal det mykje nedbør til før grillplanane må avlysast. Ein treng ikkje berre sol og mange varmegrader for å kunne kosa seg med grillmat. Å grilla kan ein gjera nesten uansett vêr og årstid. Så var det dette med tida då. Enge kan ikkje få understreka nok at god tid til maten er eit nøkkelord.

Foto: Grethe Hopland Ravn

— Eg snakka med ein gjeng som kalde, skal dei delast opp i bitar. hadde steikt kjøtet sitt på låg varme Purreløk, agurk, tomat, gjerne i omnen sin i heile 7 timar før dei eple eller andre ting ein likar piffa kjøtet opp på grillen det godt, kuttast opp, og blandast siste kvarteret. Dei sat berre og med potetene. Så var det sauDen første feilen stønna medan dei åt maten sin, sen då! folk ofte gjer, er seier han. — Det er viktig med ein Krydder og marinade rår han at dei legg det som smakfull saus. Potetene i seg folk til å laga sjølv. Då veit ein sjølv smakar jo ingenting. skal grillast på kva ein får, opplyser han. Majones og rømme skal blanaltfor tidleg — Du kan laga ein god marinadast og deretter skal ein smaka de av kryddermix, olje og ramsløk. til med både salt, pepar, sukker og sitron. Det er viktig å smaka til før ein Det er ei solid blanding og maten blir nydeleg. blandar røra med grønsakene, seier Enge. «Rosina i pølsa» er sjølvsagt ein smakfull potetDå er det berre å fyra opp grillen, berekna salat. Då oppmodar Enge til å koka potetene med god tid og nyta den gastronomiske delen av skal, gjerne kvelden før. Når potetene er blitt sommarhalvåret.

25


Med hjarte for Romsa

Jan Husebø trivst som kaptein i eigen båt og kunne aldri tenkt seg å byta ut båtliv med bubilliv. — Det er noko heilt anna å oppleva naturen til sjøs enn med bil, seier han. Foto: Sirianne Vikestad

Sirianne Vikestad.

Utsikt over Litle-Romsa og innover mot Ølen. Mykje skog veks på øyene. I tillegg til epletre er Romsa kjent for å ha Noregs største samling av kristtornskog.

26

Det bles litt og bølgjene slår mot skroget på båten. — Ølensf jorden har litt rare straumar grunna utforminga på fjorden, fortel Jan Husebø over motor e n s om Her kan ein tikkar. Det blir kombinera båtliv betre lengre ute, forsikrar han. med friluftsliv Husebø kjem og historie. opphavleg frå Husebø i Hordaland, men kom til Ølen for 36 år sidan. Planen var å bli i to år, men det går ikkje alltid som planlagt.

Stressar ned Det var ikkje tilfeldig at staden der

han slo seg ned ligg langs kysten. Med fiskarmannsblod i årene etter besteforeldre og oldeforeldre på Husebø, kunne han aldri tenkt seg å bu i innlandet. — Det gir deg ei kjensle av fridom, båtlivet, seier Husebø, og fortel at han har køyrt båt sidan han var ein neve stor. — For meg handlar det om å kunne legga klokka frå seg og stressa ned. Det er avslappande og herleg å komma seg ut på sjøen.

Spesiell interesse Bakgrunnen hans frå Husebø er også litt av grunnen til at han har ei spesiell interesse for Romsaøyene. — Romsa er ein plass for alle. Her kan ein kombinera båtliv med friluftsliv og historie. For mange som reiser ut hit er det det sosiale som lokkar. For meg er det historia øya ber på og som ein kan sjå tydelege spor av i dag, ei historie som


Jan Husebø elskar båtlivet og kunne aldri tenkt seg å bu i innlandet. Om somrane tar han ofte turen til Romsa der han lar seg forundra over kulturhistoria.

Jan Husebø viser til årstalet på det runde bordet ved utsiktspunktet på Store-Romsa. 1936 er inngravert i steinen. Her vart det servert søndagskaffi i eldre dagar.

Mykje er blitt gjort på Romsaøyene etter at det vart friluftsområde. Betre bryggjeanlegg for store båtar og naust, samt oppussing av dei gamle gardstuna, er noko av det. Øyene er kjent destinasjon for mange, også folk som kjem langvegsfrå.

har mykje til felles med historia på Husebø. Dei levde av sjøen og det litle dei kunne dyrka. Jan Husebø legg båten til ved kaien der båten «Romsa» frå 1946 ligg i eit naust. — Denne robåten har Lars Valland frå LitleRomsa bygd, og som du kan sjå så har han leita spesielt etter materiale som passar i lag, fortel Husebø, og peikar på korleis skroget er sett saman. — Men den er ikkje lett å ro åleine, ler han, for det har han prøvd.

Mykje historie på øyene At mannen elskar båtlivet og har ei særskilt tilknyting til øyene i Bjoafjorden, er udiskutabelt. Han var mangeårig leiar for kystlaget Romsa og ivrig forkjempar for oppussinga av Haukelandstunet på Store-Romsa. I det me beveger oss innover skogen på øya, kjem også sansen hans for detaljar og kunnskap om øyene tydeleg fram. — Ofte tar eg meg ein tur hit bare for å vandra

og sjå, og då kan eg ta meg sjølv i å lura på kvifor det vart bygd ein veg her, og korleis dei har klart å mura opp ein veg der, fortel Husebø og peikar om seg på øya. — Det kan ikkje ha vore eit lett liv her, seier han, og fortel om kor givande det var å få høyra dei som vaks opp på øyene fortelja korleis dei hadde det.

Søndagskaffi Han traskar forbi sauene som held vegetasjonen nede på øya, og opp på eit berg like bortanfor Haukelandstunet. Her viser han til ein dam der barna leika med båtar før i tida. Enda lengre oppe er det eit steinbord med årstalet 1936 inngravert. — Her hadde dei søndagskaffien sin og kunne nyta f lott utsikt inn mot Ølen, Fjelberg og Leirvik, fortel han, og legg til at under krigen kunne ein følgja med på tyskarane sin aktivitet på Dreganes og slå på radioen for å høyra nytt. Det skal visstnok ha budd folk på Romsa i

minst 2000 år. For fem år sidan kom det ein amerikanar med røter frå Romsa på besøk. Husebø var ivrig med og viste øyene. På Haukelandstunet fann dei underskrifta til amerikanarens slektning, noko som gjorde eit sterkt inntrykk på han.

For små og store båtar Inne på Haukelandstunet har dei tatt vare på det gamle og kombinert det med litt nytt. — Om somrane bur det folk her som serverer vaflar og slikt for dei mange båtfolka som legg til nede ved det flotte kaianlegget, så litt endringar er blitt gjort for slikt høve, forklarar Husebø. På vegen tilbake køyrer me rundt øya og ser dens mange viker og berg der det går an å legga til med småbåtar, og inn i sundet der eit daudinghovud er måla på bergveggen. — Eg har alltid lurt på kven som står bak og når det vart måla, undrar Husebø medan båten sakte glir gjennom sundet på veg tilbake til Ølen.

27


5574 Skjold Tlf. 52 76 21 00

VÅRT VERKSTED UTFØRER: ■ Periodisk kjøretøy kontroll inntil 7500 (EU kontroll)

Vakttelefon: 41 45 60 60

■ Hovedservice ■ Retting av karosseriskader Bobil ■ Reparasjon av bremser utleie ■ Skifting av clutch ■ Skifting av registerreim ■ Bilelektriske reparasjoner ■ Veihjelp, hvor vi har avtale med: • Viking Redningstjeneste • NAF • Alle forsikringsselskap

Etne kommune me gjere de’ i Etne!

Velkommen til oss!

HEr fiNN du MEir iNforMaSjoN:

Etne kommune ligg sør i Hordaland fylke med tettstadane Etnesjøen og Skånevik og dei mindre grendene rundt Åkrafjorden. Me er om lag 4.000 innbyggjarar. Talet på feriegjester aukar kvart år. Nærleik til sjø og fjell med fiskevatn og turistløyper gjev framifrå høve til avkopling og friluftsaktivitetar året rundt. Kulturlivet er aktivt og dugnadsånda lever hos oss. Her kan du bada, fiska, sjå helleristningar, gå på festivalar og mykje meir. Næringslivet er i utvikling og arbeidsmarknaden er spennande!

www.etne.kommune.no www.skaanevik.no www.visithaugalandet.no www.visitsunnhordland.no www.friluftsradetvest.no www.aakrafjorden.no

www.rullestad.org www.fjordsafari.no www.klypetussen.no www.turistforeningen.no www.naturoppleving.no www.etne-kulturhus.no

Forebygg dyre vannskader, skaff deg Vannstoppen. Vannpyren herjer nådeløst over det ganske land. Hver eneste dag opplever over 200 familier å få hjemmet sitt oversvømt av vann. Installerer du Vannstoppen, har du alt på det tørre og slipper å bekymre deg for både vannpyrer og vannskader. Får du lekkasje, vil Vannstoppen automatisk stenge vannet til boligen din. VB rørleggeren monterer den enkelt for deg. Når du har installert Vannstoppen får du redusert pris på boligforsikringen hos If. Gå inn på vb.no for mer informasjon eller bestilling. Kampanjeperiode fra 9. april - 30. juni

Kampanjepris fra

3.895,-

Eks. montering

(Veil. 4.890,-)

Kampanjepris for medlemmer i Huseiernes Landsforbund fra

3.250,-

Eks. montering

(Veil. 4.890,-)

vb.no

Johansen Rør 5593 Skånevik • tlf. 53Navnesen 77 12 50 • saniter@johansen-ror.no Rørleggeren Navn AS Johansen Rør Rørlegger Haraldseid Johansen Rør

Gateveien 1 • 0000 Poststed • 00 00 00 00 • nettadresse.no • man-fre 10-17 lør 10-14

5574 Skjold • Tlf. 52 76 22 18• rorl.haraldseid@as.online.no

VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET Tilbudene varer fra xx.xx - xx.xx. Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.

d10.no

Vokt dem for Vannpyren!


Norsk Motormuseum SkĂĽnevik

Fjordcruise og Traktorsafari

Opningstider:

Fredag - laurdag - søndag 14. juni - 1. september

Lokalmat tilberedt med smak og sjel

Sjekk ut vĂĽre mange opplevingar og arrangement pĂĽ www.aakrafjorden.no

24. juni - 17. august Tirsdag - fredag: 11.00 - 16.00 Laurdag:

booking@aakrafjorden.no Tlf. 959 09 664

midt i sEntrum

Søndag: Mündag:

10.00 - 14.00 14.00 - 17.00 Stengt

Etne www.fuglfonix.no 53 77 14 40 I hotel@fuglfonix.no

KYRKJA I ETNE SOMMAREN 2013

Utvida ĂĽpningstider i jUli:

SEPT.

AUGUST

man.-fre. 10-18 lørd. 10-15

JULI

JUNI

02.06 09.06 09.06 16.06 23.06 30.06 30.06 07.07 14.07 14.07 21.07 21.07 28.07 04.08 04.08 11.08 18.08 18.08 25.08 25.08 01.09 08.09

HAGESTUER Vi tegner, prosjekterer og søker for deg. KOSTNADSFRITT

12.00 Varleite 11.00 Stødle 11.00 Skünev./Eikehaugen 11.00 FjÌra 11.00 Skünevik 11.00 Skünevik 11.00 Gjerde Ikkje gudsteneste 19.00 Grindheim 11.00 Skünevik 11.00 Stødle 17.00 FjÌra 11.00 Frette 11.00 Gjerde 18.00 Skünevik 11.00 Grindheim 19.00 Stødle 11.00 FjÌra 19.00 Gjerde 11.00 Skünevik 11.00 Etne 11.00 Etne

Sportsandakt Familiegudsteneste Friluftsgudsteneste Gudsteneste Gudsteneste Gudsteneste Gudsteneste

Per Hjemdal, sommarfest Harald Grønnevik Per Hjemdal Harald Grønnevik Harald Sirnes Per Hjemdal

Gudsteneste Harald Grønnevik Gudsteneste Harald Grønnevik Gudsteneste Harald Grønnevik Gudsteneste Harald Grønnevik Gudsteneste Harald Grønnevik    Marknadsgudst. Harald Grønnevik Gudsteneste Harald Grønnevik Gudsteneste      Per Hjemdal Gudsteneste    Per Hjemdal Gudsteneste Per Hjemdal Gudsteneste Harald Grønnevik Gudsteneste Harald Grønnevik Vigslingsgudst. Biskop Halvor Nordhaug Familiegudsteneste Per Hjemdal

TA TUREN TIL RULLESTAD I SOMMAR • Flotte utleigehytter • Plass for bubilar/campingvogner • Heimebakst • Middag • Flotte turstiar • Fiske/Bading • Mange kulturminne Skal du arrangere møte, fødselsdagsselskap, $ blĂĽtur e.l #! ! "  !! !  sĂĽ ta kontakt sĂĽ skal me lage eit opplegg for" deg. !!  Bestill feiring av dag hos oss og du treng "$ " ikkje planlegge meir, men berre !&" gle deg til ĂĽ møte gjestene dine.

Valet er enkelt for den som er glad i kultur, fin natur og god service www.rullestad.org • tlf. 913 18 271           

FRĂ˜NSDAL AKTIVITETSGARD

 ! 

Kom med dine ønsker og vi hjelper deg med ĂĽ ďŹ nne den beste løsningen.

• Sommerhage • Hagestuer • Glasstak • Glassvegger • Glassoverbygg • Svalgang i glass

Nyhet i vĂĽrt distrikt!

RIDE- OG AKTIVITETSLEIR Gü inn pü www.tglass.no for ere bilder

30. juni til 3. juli Frønsdal aktivitetsgard arrangerer for første gong aktivitetsleir i heilt nytt leirbygg, med flotte dagar fulle av hesteliv og aktiviteter som kano, paintball m.m.

Ă˜lensvĂĽg • jsverrfr@online.no • 907 38 017 / 473 24 940 Les meir pĂĽ visithaugesund.no eller pĂĽ Facebook


vamp jan toft m/

11. - 14. juli 2013 NORGES STØRSTE HUSBYGGER ER I DITT NÆRMILJØ Mesterhus sine arkitekttegnede hus bygges av lokale håndverkere med Mesterbrev. NOREGS STØRSTE HUSBYGGJAR ER I LOKALMILJØET DITT Husene er basert på skreddersøm som vi enkelt kan tilpasse dine behov. Nybygg, ombygg, påbygg eller rehabilitering, kombinerer dine medhandverkarar. fagkunnskap og Mesterhus sine arkitektteikna husvi blir bygde avønsker lokale solid håndverk. Vi oppfyller husdrømmen, og vi gjør det med trygghet og faste Husa errammer. baserte påmange skreddarsaum enkelt kan tilpasse dine behov. Vi tibyr hus, men bare som ett løfte.viDet blir som avtalt. Vi kombinerer dine ønske med fagkunnskap og solid handverk. Vi oppfyller husdraumen, og gjer det med tryggleik og faste rammer. STØRSTE HUSBYGGER ERsom I DITT NÆRMILJØ Vil tilbyrNORGES mange hus, men berre eit løfte. Det blir avtalt.

Mesterhus sine arkitekttegnede hus bygges av lokale håndverkere med Mesterbrev.

Adresse xx,som xxxx sted er baserthusboka på skreddersøm vi enkelt kanwww.mesterhus.no tilpasse dine behov. Nybygg, Bestill Husene den store vår gratis på Tlf: xx xx xx xx. Faks: xx xx xx xx. E-post: post@xxxxxxx.no

ombygg, påbygg eller rehabilitering, vi kombinerer dine ønsker med fagkunnskap og solid håndverk. Vi oppfyller husdrømmen, og vi gjør det med trygghet og faste rammer. Vi tibyr mange hus, men bare ett løfte. Det blir som avtalt.

fairport convention

mesterhus.no

5574 Skjold Tlf. 52 76 72 00 Fax 52 76 72 01 Adresse xx, xxxx sted kv@kalstveit-vik.no Tlf: xx xx xx xx. Faks: xx xx xx xx. E-post: post@xxxxxxx.no www.kalstveit-vik.no

(UK)

bigbang

A1 GRAFISK IDE - ØLEN

...valkyrien allstars m/

Reverend Peyton´s Big Damn Band (US), Valkyrien Allstars, Ida Jenshus, Real Ones, Rita Eriksen, Daniel Norgren, Razika, Knut Reiersrud, gunnartoft, Bergen Mandolinband, Tom Roger Aadland, Meg og Kammeraten min, Fliflet & Hamre, Yuma Sun, Pakkers-trio, Vindafjord Kulturskule, Level 6

mesterhus.no

Kjøp billetter på ScanticKet.no www.rootSfeStival.no

følg oSS på facebooK

DISTRIKTETS STØRSTE UTVALG I

BILDELER Sommarl

li i Vikeda

feStivalen 17. - 21. ju

● KAROSSERIDELER ● HOVEDLYKTER ● EKSOSANLEGG ● BAKLYKTER ● STØTDEMPERE ● BENSINTANKER ● Ellers alt i slitedeler

Stage Dolls

Me sender over heile distriktet.

KJEMPEUTVAL I BRUKTE DELER Søk på vårt delelager www.kaldheimsbildeler.no

Godkjent oppsamlingsplass for bilvrak

ONSDAg 17. JULI: Kl 15-20 Motordag på Vikedal Motorbane. TORSDAg 18. JULI: Sommardisko på Vikedal Bygdahus 1.- 4.klasse kl 19-21, 5. klasse og oppover kl 21-23. FREDAg 19. JULI: Motbakkeløpet

A1 Grafisk Ide - ØLEN

Mottak av vrakpantbilar også laurdagar.

Åpningstider: Mand. - fred. 08.00-16.00. Torsd. 08.00-18.00. Lørd. 09.00-13.00

5585 SANDEID – NYTT TLFNR. 5585 SANDEID – Tlf. 52 76 66525076 66 50

Pakkers

Leif & Kompisane

Hestanipen opp. Mosjonsklasse kl 15, aktiv klasse kl 17. Sommarfest i Vikedal Båthavn kl 20.30-02.00. Hovudtelt: Pakkers – Leif & Kompisane Molotelt: Ingvald Alvseike. LAURDAg 20. JULI: kl 11-16 Sommarmarked i Vikedal Båthavn. Utstillingar, matsal, hesteskyss og underhaldning for store og små. Kl 13-16 Fiskefestival. Kl 20.30-02.00 Sommarfest i Vikedal Båthavn Hovudtelt: Uthuset - Stage Dolls Molotelt: Ingvald Alvseike SØNDAg 21. JULI: Sommarbingo på Vikedal Bygdahus kl. 19.00 VIKEDAL Eli O. Utvik

Kjøp billetter på ScanticKet.no www.SommarfeStivalen.no følg oSS på facebooK Markedsavdeling

Dir: 51 11 17 23 Mob: 99 61 33 22 Tlf: 52 71 72 73 Fax: 52 71 72 72 e-post: eli@radiohaugaland.no www.radiohaugaland.no


Lyden av sommar Grethe Hopland Ravn Journalist Grannar

SKRÅBLIKK Det er sommar, det er etter alle solemerke både varmt, godt og nydeleg vêr. I slike stunder når ein sit på trappa ein vakker kveld, med litt vin i glaset og ser sola gå ned bak Børkjeneset, er det ikkje så vanskeleg å kjenna freden smyga seg inn i mellom musklar og skjelett. Om då statskanalen i form av Nattønsket sender romantiske brevduer gjennom ein sprakande eter er det ikkje fritt for at ein tar ei aldri så lita tidsreise tilbake i tid. Ikkje så langt tilbake då, men for ein 75-modell er det noko mektig og magisk over første halvdel av 90-talet. Sommaren ’91 var året Michael Bolton raspa opp mangt eit ungt pikehjarta med sin legendariske «When a man loves a woman». Det var i grunnen ikkje sjølve Michael Bolton som sørgde for både vibrerande kneskåler og bankande hjarta, men stemma hans. For ikkje å snakka om tidlause «slows», på den lokale disco’en, midlertidig omfamna av ein lokal superhelt som lukta ei blanding av maskulinitet og sveitt manneparfyme. Denne somma ren va r eg 16 å r! Ungdomsskulen var eit tilbakelagt stadium, og verda sto for mine føter. Kveldane var lange, og etter mitt minne både lyse og varme, og min faste følgjesvein gjennom sommarnatta var Nrk P1. Det var ikkje berre Michael Bolton som song meg i senk, men også Bryan Adams losa meg romantisk gjennom dei stille timane, mens han song berre for meg. «Everything I do – I’ll do it for you» Det visuelle uttrykket slukte eg gjennom smukkasen Kevin Costner i rolla som Robin Hood, og lista for aktuelle draumeprinsar blei med dette lagt skyhøgt. Kven kan vel slå Kevin Costner, i skinnklede, ridande på ein hest i eit forsøk på å redda prinsessa, mens Bryan Adams song med andenaud i bakgrunnen! Sukk…! Som 16-åringar flest, svinga eg meg sorglaust gjennom sommarferien, mens det meste handla om framtidsdraumar, listepop og soft-is. Paula Abdul prega den batteridrivne kassettspelaren min med låten «Rush Rush» i rolege stunder, mens DJ Jazzy Jeff og Fresh Prins fekk hip-hop-foten til å rykka med låten «Summertime». For ikkje å snakka om R.E.M og «Loosing my religion», eller Mariah Carey med den hjarteskjerande «I don’t wanna cry» som passar utmerka godt for ei real kjærleikssorg. Når du er 16 år, er du liksom litt meir vaksen (trur du), enn året før.

Navlestrengen er ikkje heilt klipt av, men det er ikkje så langt ifrå. Fasade er eit nøkkelord når ein er 16 år, på lik linje med vener, aksept, flørt og ikkje minst «vanskelege» foreldre, som meiner navlestrengen er tjukkaren enn den i realiteten er. I skrivande stund er det 22 (!) år sidan eg var «young and sweet – only sixteen», men eg kan framleis kjenne lukta av Nivea solkrem og Lóreal hårspray som fekk luggen min til å stå i perfekt boge cirka 20 centimeter opp frå panna. Eg hugsar også den gode dongerishortsen som sat som eit skot og den moteriktige Levi’s genseren som eg stal frå klesskapet til far min. Tennissokkane med tre striper var hakket kulare enn dei med berre to striper, og raude basketsko var ein soleklar innertiar. Det har runne mykje vatn i havet sidan sommaren 1991, og sommarkveldane er ikkje heilt dei same som før. No skal sommarkveldane delast med min eigen Kevin Costner, vel å merka utan kvit hest, våre tre håpefulle og ein firbeint lodott som har «Ædda Bædda» som livsmotto. Då er det ekstra godt når kvelden nesten blir til natt, og eg kan setja meg ned på trappa, med vin i glaset og nattradioen surrande i bakgrunnen. Om då slagerar frå 1991 tonar ut i sommarnatta, tar det ikkje lange tida før tidsreisa mi er eit faktum. God sommar!

31


Dei som vil prøva seg i fjellveggen i Åkrafjorden kan finna ferdig bolta ruter blant anna på Fjæra, Flåto, Rullestad og Skromme.

Flyfoto: Espen Mills

— Eit eldorado for klatring Den erfarne klatraren Håkon Hansen frå Haugesund har bolta mellom 80 og 100 klatreruter i Åkrafjorden, og meiner området er av topp kvalitet.

32

Anne Karine Stautland

— Det er fantastisk mykje stein der, noko som gir mange og varierte høve for klatring, seier Hansen, som til dagleg bur i Spania. Han hadde si første klatreoppleving i Åkrafjorden tidleg på 80-talet. Etter det har han funne stadig nye ruter, og sidan 2000 har han rydda og bolta ruter på Eljarvik, Fjæra, Flåto, Rullestad og Skromme. — Eg finn stadig meir. Dei siste tre-fire åra har det skjedd veldig mykje. Staden er eit eldorado for klatring, slår han fast. Sjølv meiner klatraren at om ein ser rutene i Åkrafjorden saman med rutene på resten av Haugalandet, er det eitt av dei betre alternativa i Noreg.

Alle nivå — Kven er rutene i Åkrafjorden for? —  Absolutt alle nivå, frå nybyrjarar til veldig avansert. Dei to vanskelegaste rutene i Nord-Rogaland og omlandet finn ein i Fjæra. Og det er moglegheiter for mange fleire, seier han, og legg til at han òg har fått gode tilbakemeldingar på rutene frå klatremiljøet i Odda. Planen er òg å utarbeida ein førar eller guide som skildrar rutene, men denne har førebels blitt sett på vent. —  Det er mogleg det blir laga noko på nettet, forklarer han. I vår har Hansen bolta fem nye ruter i Åkrafjorden. — Korleis går du fram? — Eg ser etter linjer, og finn ein bra vegg. Ofte er det mykje mose som må børstast vekk før eg kan bolta, seier han, og meiner det ofte kan vera ein drittjobb.

— Men det er veldig kjekt å leita fram nye linjer.

Vêret avgjer

I tillegg til fysisk trening, gir det ei god kjensle av meistring når ein klarer ruta.

Denne våren har han ikkje fått ferdigstilt så mange klatreruter som han hadde tenkt, vêret har nemleg sett ein stoppar for det. — Klatring er svært vêravhengig. Er det regn og vått, vil ein spinna fordi det er så sleipt. Mangel på mange godvêrsdagar sommartid har òg ført til at Hansen dei siste somrane ikkje har sett opp faste kurs i Åkrafjorden, slik han hadde tidlegare i regi av Åkrafjorden Oppleving. — Det er fullt mogleg å få opplæring, folk må berre ta kontakt med meg, seier han, og forklarer at han tek alle typar oppdrag. I fjor hadde han blant anna kurs for dei yngste, då rundt 25 barn fekk boltra seg i fjellsida.

Variert trening Hansen meiner klatring passar for absolutt alle. — Det er god mosjon, ein trener heile kroppen og ein må òg bruka hovudet for å planleggja. I tillegg til fysisk trening, gir det ei god kjensle av meistring når ein klarer ruta. Dei fleste har glede av dette, seier han. Sjølv starta 48-åringen med klatresporten som 16-åring, og han har klatra ruter over heile verda, blant anna har han hatt fleire turar i Himalayafjella. Men han vender stadig tilbake til Åkrafjorden.


Håkon Hansen er erfaren klatrar og har bolta nærare 100 ruter på fjellveggane i Åkrafjorden. 

Arkivfoto: Kari Aakra

Service og reparasjon på bilen din får du utført på vår moderne verkstad

Set bilen i stand! Personbil, varebil, lastebil og bobil

Alle typar reparasjonar

til alle typar bilar

EU kontroll

DØGNVAKT TELEFON:

Service alle biler

52 76 70 50

Hjulstilling Store/små skadereparasjonar Taksering av skader

Åpent alle dager fra 09.00 - 19.00. Laurdag 09.00 - 16.00 Dagligvarer, Post i Butikk, Medisiner, Ferskvaredisk, Elektrisk, Kjøkken og Steintøy

Skifting av bilglass Døgnvakt bilberging Service på klimaanlegg

Steinsland, 5585 Sandeid. Tlf. 52 76 70 50

BILSENTERET PÅ SANDEID

Åpent mandag-torsdag kl. 8.30 - 17.00. Fredag 8.30-18.00 Laurdag 9.00-15.00 Maling, Jernvarer, Hageutstyr, Kraftfor, Gjødsel, Driftsmidler Har det meste - til dei fleste Tlf. Coop Marked 52 76 12 84 - Byggmix 52 76 14 25

33


Velkommen til

Fjordkroa

BJoa!

Tlf 975 24 667 • www.saloon.no oldriver@saloon.no • Facebook

Skånevik

Sommaropningstider

Tlf. 53 75 51 36

24. juni til 18. august

Buo Landhandel as • Joker Bjoa – hos oss finn du det meste:

Nye drivstoffpumper • Bensin/diesel for bil og båt Daglegvarer • Fiskeutstyr Tipping • Drøsestove Opn.tider: Man-fre 09.00-18.00, lør 09.00-17.00 Ta turen til Buo Landhandel for ein hyggeleg handel. God tilkomst med båt og bil. Kort avstand til populære Romsa-øyane og den fantastiske naturen på Bjoa.

5584 Bjoa • Tlf. 53 76 69 88 mail: joker.bjoa@ngbutikk.net

Gatekjøkken FiskeutsalG Kro • Pub bilJard

Amcar-treff 21.- 23. juni:

Hovudbiblioteket i Etne: Tysdag 13.00-19.00 Torsdag 10.00-15.00

Countrybar - Karaoke - Bill Booth GaraGe: 15. juni CluTTer BillieS: 29. juni Tony M: 20. juli

Avdeling Skånevik: Måndag 16.00-19.00 Aviser og blad, bøker, film, lydbøker, internett.

ETNEMARKNADEN: 1.-3. august Hawk Christensen - Amerikalinjen KURT NILSEN

Du finner oss på ferjekaien i Skånevik Velkommen!

Gjestehus • Bubilcamp • Private arrangement • Firma- blåturar • Servering ute og inne • Countrymusikk • Fotball

Etne bibliotek

Tlf. 53 75 80 80. www.sunnbib.no

BESØK VÅRT NYE

FABRIKKUTSALG Stort utvalg i skinn av sau, rein, geit, samt lær og andre produkter.

Me held opent i heile sommar! Velkommen! her finn du oss

I krysset ved Statoil i Ølensvåg tek du mot Utbjoa, følg vegen i 2 km og du har oss på høgre side, før Ølen Betong.

Produkt til heile familien. Gåvepakningar

Bli medlem og få rabatt på alle produkt. Ta kontakt: Sissel E. Årak s-aarak@online.no Tlf. 52 76 19 46 / 970 35 594

opningstider Man-ons kl. 10-16 Tors-fre 10-18 Lør 11-14 5582 Ølensvåg - tlf. 52 76 50 09 - www.granberggarveri.no

Haugalandets største utvalg i hagemøbler

kampanjepris

3.999,-

Savona Tjøme Gruppe

kampanjepris

Milano 3+1+1+høgt glasbord

11.999,-

kampanjepris

Milano hjørnesofa+bord

9.999,-

Mån - fre 09-19 • Laur 09-18 • Søn 12-18 Nerheim Store • 5580 Ølen • 53 76 80 26

www.bogront.no - Følg oss på


Vikebygd-

00 kr frå festiValen nden fordelt Laurdag 20. juli

er straumkundane betalar 60 kroner tilbake til stat og fiskefestival gifter, skatt med og eigarutbyte. mykje attåt nansiere offentlege goder.

12.00 Festivalen opnar NB! Gratis inngang om dagen 10 kr • sal av nybakte snurringar i utbyte m.m. i bakeriet • Marknad med salsboder • Aktivitetar for born og vaksne 40 kr • Grillmat, is og brus til drift i festivaltelt v/kaien og investering • Musikk på kaien

er

13.00 Offisiell opning Skalldyrbord på Plasset 14-16.30 Fiskekonkurranse Påmelding Kl. 12.00 - 14.00 Alle med fiskekort er med i trekning av gavekort til verdi kr. 4.000,21.00 Dans og show på Plassabakeriet Roger Handeland m/band spelar og showar. Aldersgrense 20 år Inngang: Kr. 350,Førehandsal av billettar. festivalarrangør: Korpset, Idrettslaget og Plassabakeriet

ALLE GODE TING ER TRE Alarm Altibox innbrotsalarm held tjuvane borte. Med Altibox innbrotsalarm sikrar du heimen din, både når du er vekke og når du er heime. Når det oppstår brann tel kvart minutt. Då er det viktig å ha den rette brannalarmen. Brann Direkte frå Altibox er kopla direkte til brannvesenet og går ikkje via alarmsentral. Dette sparer verdifull tid når ulukka er ute.

Breiband Me leverer breiband for dei fleste behov. Me har produktpakkar for familie, hytte og senior, - med TV, telefon og breiband. Eller berre internett for dei som vil ha det. Ta kontakt for tilbod.

www.sok.no post@sok.no • tlf. 53 77 13 00

Kraft Skånevik Ølen Kraftlag har eit overordna mål om å gi utbytte til våre medlemmer. Dette er med på å gi deg som kunde den beste kraftprisen. Har du spørsmål om kraftpris eller ynskjer å inngå kraftkontrakt? Ta kontakt med oss på telefon, epost eller stikk innom oss. Skånevik Ølen kraftlag har som mål å vera eit kraftsenter til beste for kunden og samfunnet.

V


Bli Grannar-abonnent i sommar, og les avisa på papir, nett, brett og mobil! 3 månader på papir og nett kr. 400,6 månader på papir og nett kr. 700,12 månader på papir og nett kr. 1.200,-

Bestill abonnement på www.grannar.no eller tlf. 53 77 11 00. Dersom du alt har abonnement på papirutgåva, kan du bestille ein prøveperiode med heile avisa også på nett.

Heiderleg omtale til Grannar Grannar fekk heiderleg omtale under kåringa av Årets Lokalavis for 2012. Les heile omtalen på www.grannar.no

– på både papir og nett!

Her kan du kjøpa lokalavisa Grannar i sommar: AKSDAL: BJOA: ETNE:

HAUGESUND: KNAPPHUS:

36

SANDEID:

Meny, Aksdal Senter Joker/Buo Landhandel Bunnpris Etne Coop Prix Etne Grannar, Etne Senter Rema 1000 Etne Shell/Etne Service Senter Åkrafjordtunet Narvesen, Haugesund Sjukehus Coop Marked Knapphus Shell/Knapphus Bensinstasjon Tor`s Kolonial Shell/Sandeid Bensin

SKJOLD: SKÅNEVIK: VIKEDBYGD: VIKEDAL: ØLEN: ØLENSVÅG:

Coop Marked, Isvik Esso/Skjold Servicesenter Larsen Bakeri Spar Skånevik Joker/Vikebygd Landhandel Coop Marked Vikedal Joker/Olav Krokedal Landhandel Mega, Ølen Senter Shell/Ølen Bensin og Storkiosk Kiwi Ølensvåg Statoil Servicesenter Europris Ølensvåg

Sommarmagasinet Grannar 2013  

Sommarmagasinet Grannar 2013

Sommarmagasinet Grannar 2013  

Sommarmagasinet Grannar 2013