Page 1

2017 Etne og Vindafjord

SOMMAR

magasinet

GRATIS


ANITA SYSTOVE

Interflora Etne

jorunn og joanas

Blomsterverksted

Interflora jorunn og joanas

Blomsterverksted

bare lave priser

SENTERKAFEEN

ÅPNINGSTIDER: Etne senter: Måndag - Torsdag 10 - 18 Fredag 10 - 19 Laurdag 10 - 15

Rema 1000: Måndag - Fredag 9 - 22 Laurdag 9 - 20

Telefon: 53 75 62 20 Epost: kontor@etnesenter.no

Web: www.etnesenter.no Postadresse: Etnesjøen, 5590 Etne

Grannar

Velkommen!


Innhald

EVENTYRVEGEN side 4-5

»

3-5

Eventyrstien på Øvstebø

6-7

Spel og leik på gamlemåten

10-11

Møt den nye sjefen i Haugesund Turistforening

14-16

Båtbyggjaren på Bjoa

20-21

Blinkskot frå lesarane

22-23

Sommarkartet

26-27

Alle nutane

30-32

Verdt å oppleva – Kjerringgarden

36-37

Sæbøtunet

41

Barneside – sommarstrek

42

Full fart på sjøen

43

Kalender – det skjer i sommar

Framsidefoto: Camilla Vik

Utgitt: 8. juni 2017. Opplag: 10.000 Ansvarleg redaktør: Arne Frøkedal Grannar, Postboks 84, 5591 Etne Telefon 53 77 11 00 www.grannar.no

3


Tor Arne Sandvik og sambuar Heidi Silgjerd har laga til parkeringplass for folk som ønskjer å ta seg ein tur oppover lia frå Øvstebø. 

Her er toppen av turløypa. Hytta tilhøyrer familien Sandvik, og herfrå er det berre fjellvidder innover, så langt ein kan sjå. Det er ikkje langt til Veten herfrå.

Vegen oppover er stupbratt, så skiltet kunne ikkje passa betre enn akkurat her.

Kaffihilderen har vore ein populær plass å hoppa i hangglider frå.

FOTO: GRETHE HOPLAND RAVN

Utsikt over Sørstranda og Bjørgjo frå ein rasteplass rett før toppen.

Eit eventyr av ein tur   Turen oppover Øvstebø er bratt og utfordrande, men det gløymer ein fort når ein startar trasketuren. For her får ein også underhaldning i form av både skilt og gøyale innslag langs heile ruta. GRETHE HOPLAND RAVN

ØVSTEBØ ER EIT passande namn på garden til Tor Arne Sandvik og Heidi Silgjerd i Etne. Dei bur øvst oppe på Fjøsna, og skal ein koma dit må ein køyra oppover frå fjorden nokre kilometer nordover frå Etne og forbi fleire bøar og ekrer. Men når ein først kjem opp dei bratte bakkane til garden med utsikt over fjorden, kjenner ein seg

4

velkommen på alle måtar. Det har både gardseigarane og foreldra til Sandvik sørgd for, i form av både tilrettelegging av parkering, informasjonsskilt og gøyale innslag oppetter lia. — At folk kjem opp hit for å bruka vegen, synest me er berre kjekt. Og sidan utgangspunktet på turen ligg så høgt oppe, har ein flott utsikt allereie

frå starten. Dermed blir det ein fin tur om ein går til topps eller om ein berre ruslar seg ein liten tur oppover, seier Tor Arne Sandvik. VEGEN SOM BUKTAR SEG oppover frå Øvstebø og like til fjells, er utstyrt med asfalt, og for mange kan dette vera

positivt på regnvêrsdagar, sidan underlaget ikkje er særleg gjørmete. Men det som gjer denne turen heilt spesiell, er alle innslaga ein får med seg oppetter den bratte vegen. — Dette er det mamma som skal ha æra for. Det er ho som har laga til både skilt og det som er å sjå langs ruta, seier Sandvik og gir mora, Margunn


Margunn Sandvik har laga mange festlege skilt som ein treff på oppetter vegen. Dette er berre nokre av dei.

Stein Gunnar og Margunn Sandvik tar seg ein kvilepause i Kaffihilderen. Her er det bok til signering i postkassen, og i ei ur bak denne kvite benken, kan ein koka seg kaffi og lage seg mat.

Den einaste sveittfrie dama i mils omkrins, kan ein trygt slå fast. Dokka er utstyrt med både høghæla sko, nylonstrømpar, to klokker og bukseskjørt.

Har du tryna? Her har Margunn Sandvik sikkert hatt det morosamt mens ho har tredd ei bukse og eit par sko over ei rot som stakk opp av jorda. Resultatet er hysterisk morosamt.

Om ein synest Trolltunga i Tyssedal kan vera utfordrande, er Trolltunga på Øvstebø definitivt mindre utfordrande å nå.

Kjellesvik Sandvik velfortent ros. Og turen oppover den bratte fjellsida, blir ei festleg og underhaldande oppleving. Om ein hiv etter pusten og kjenner mjølkesyra gjera seg gjeldande, gløymer ein det litt ut etter kvart som ein går oppover. For her ventar ei spenning på kva som dukkar opp rundt neste sving, og ingen blir skuffa. Fleire gonger må ein også le litt høgt, for det ligg god humor i innslaga langs vegen. Mellom anna treff du på ein kar som har gått på trynet mens han var på sykkeltur nedover den bratte bakken. Med sykkelen godt plassert på «halv åtte» i vegkanten, og berre beina stikkande

fleire humoristiske fareskilt, så vel som opplysningsskilt. Langs heile ruta er det laga mange gode rasteplassar med både bord og benker der ein kan ta ein pust i bakken og nyta utsikta. Når ein kjem til topps, er det verdt å ta ein pause før returen, til dømes ved å vandra den korte turen vestover til Kaffihidleren for ein rast, eller du kan gå vidare innover Etnefjellet og ta deg ned langs andre ruter. Veten i aust er næraste nutering.

opp av jorda, ser det ut til at mannen har tryna så heftig at heile overkroppen har forsvunne under torva. Men det er sjølvsagt ikkje tilfelle, for om ein drar i buksebeina til den forulukka, oppdagar ein fort at det berre er ei gamal rot som stikk opp av bakken. LENGER OPPE I LIA ventar ei vakker dame som sit på ein benk og skodar utover bygda. Dette er ei utstillingsdukke, med både nylonstrømper, høghæla sko og ikkje mindre enn to klokker rundt handledda. Turgåaren treff også på bukkane bruse sitt troll,

PÅ ØVSTEBØ EIG og driv Sandvik og Silgjerd den vesle bedrifta Etne hytter, der dei leiger ut fire hytter gjennom

heile året. Eventyrløypa er blitt svært populær for dei mange turistane som kjem. — Me har gjester frå heile verda. Flest kjem det frå Asia. Dei er spesielt begeistra for naturen og forholda her. Berre det å fyra i omnen, er ei oppleving for dei. Eld innandørs er dei ikkje vante med, seier Sandvik. Han er også svært imponert over kor flinke folk er til å rydda opp etter seg. Det går mykje folk, både privatpersonar, barnehagar, skular og turistar oppover vegen, men Sandvik har aldri vore nøydd for å plukka boss etter dei.

5


Sommarmoro for heile familien Kva med eit slag gamaldags krokket eller ein runde med «slå på ring» i sommarferien?

Marita D. Vågen (f.v.), Annelen Bakkevik og Hanna F. Svendsbøe i 4. klasse ved Vik skule elskar klappeleikar.

IRENE MÆLAND HARALDSEN

Mange av dei tradisjonelle leikane lever framleis. Dei passar perfekt til både unge og gamle og kan vera morosame aktivitetar når familien samlast og vil gjera noko i lag ute. For nokre få tiår sidan var det vanleg at barn og ungdom dreiv med barneleikar ute i det fri. Gøymeleikar, songleikar, strikkhopp, tikken, slåball, kanonball, paradis eller ein tur på stylter, var populære aktivitetar som vakna til live når den siste snøen hadde tint bort og blottlagt grønkande bøar og vasstrukne gardsplassar. Då gjorde det ingenting om sørpa spratt og dei nye kvite joggeskoa vart prikkete av skit og grønske når kampen om å koma først på boksen var i gang. I dag er det sjeldan å sjå unge føter som spring for fullt for å sikra seg «fri på boks» eller koma først tilbake på plass i ringen etter å ha blitt utfordra til kappløp i «slå på ring». Mange av dei gamle barneleikane er gått av moten for mange år sidan og er sjeldan å sjå i våre dagar. Men ved skulen i Vikebygd har dei tatt vare på ein del av dei tradisjonelle leikane og halde dei ved like. — Eg synest det er kjekt når alle kan vera med å leika

6

litt gamaldagse leikar, seier ni år gamle Hanna Frøvik Svendsbøe i 4. klasse ved Vik skule. Saman med elevar i tredje og fjerde klasse er ho i full gang med katt- og mus-leiken, der det er om å gjera for musa å smetta seg unna katten. — Eg likar godt å leika ute og eg kan mange ulike leikar. Å hoppa strikk og hoppa tau er kjempekjekt og så har eg prøvd å klinka med klinkekuler. Det har pappa lært meg, seier ho og gjer seg klar til neste leik, ein klappeleik der det er om å gjera å treffa motstandaren si hand medan deltakarane seier fram nokre vers på rim. — Den som bommar må ut i hanekamp, forklarar ho. BÅDE HANNA OG dei to klassekameratane Annelen Bakkevik og Marita Dommersnes Vågen likar seg godt ute i det fri når vêret er bra. Då kan det vera fint å ha mange ulike leikar å velja mellom. — Me kan masse leikar. «Spenna på boks», «bom 50», «hoppa paradis», «bro bro brille», «Kari og Knut siste mann ut» og «ta den ring». Dei er kjekke. Og så likar me å klatra og hoppa på trampoline. Når det er stygt vêr leikar me med Barbie og legoklossar inne. Me spelar ikkje dataspel, seier dei

Elevane i 3. og 4. klasse ved Vik skule i Vikebygd le

tre jentene i kor og er einige om at det er kjekkare å vera ute enn å sitja inne framføre dataskjermen eller mobiltelefonen. Jentene er også svært glade i klappleikar der dei både syng og klappar i takt. — Me har laga vår eigen klappleik også, seier dei og forklarar ivrig kva denne nye leiken går ut på. Å «JEPPA PINNE», eller spela krokket, er leikar med lange tradisjonar her til lands. Dette er spel som er enkle å spela og der kravet til utstyr er minimalt. I «jeppa pinne» treng ein berre to pinnar og to steinar til å leggja pinnane på. I krokket treng ein tynne stenger, køller og harde ballar. Krokket har blitt spelt sidan 1300-talet, men den type krokket som blir spelt i dag, blei introdusert i England på midten av 1850-talet. I Noreg har spelet fått eit oppsving dei seinare år, og i 2004 fekk landet vårt eige krokketforbund. I Joakari-parken i Ølen held ein gjeng glade pensjonistar krokketspelet i hevd. Tre gonger i veka i sommarhalvåret samlast rundt seks godt vaksne menn til kamp på grasplenen i parken for å prøva å slå trekula gjennom dei små jernbøylane og nå målstreken


eikar katt og mus, der Milla Elise Larsen er katten som skal fanga musa.

FOTO: IRENE MÆLAND HARALDSEN

før motparten. — Eg har spelt krokket sidan eg var liten gut, fortel Frans Fransson og siktar på kula i håp om å få den til å trilla gjennom den første porten. — Kvar gong eg treffer gjennom bøylen får eg eit ekstra slag, forklarar den 78 år gamle ungfolen i laget. ØLEN BOCCIA, KROKKET og dugnadsklubb (BKD) vart starta for fleire år sidan. Så lenge sidan at dei godt vaksne karane i klubben ikkje heilt kan hugsa kva tid dei hadde sine første kampar. I dag består laget av åtte menn i alderen 78 til 94. — Eg trur me har halde på 10 til 15 år. Me starta å spela bak samfunnshuset, men då dei skulle laga Joakari-parken, føreslo eg at dei skulle laga ein plen som me kunne spela på, seier Fransson. Alderen har sett sine spor i dei tilårskomne kroppane, men innsatsen og kampviljen er fortsatt på topp. Eldstemann i gruppa, 94 år gamle Ingolf Rødne, får fortsatt god sving på kølla og veit å treffa blink når det gjeld. — Han er ikkje god å ta, seier Oskar Aakre og ser kula til Rødne smetta gjennom bøylen i retning mål. Spele- og dugnadsklubben i Ølen er i hovudsak

Krokket i parken. Frans Fransson (t.v.), Olav Aakre, Ingolf Rødne og Lars Stangeland samlast til dyst tre gonger i veka i sommarhalvåret.

øyremerka pensjonistar, men den speleglade gjengen ynskjer seg fleire deltakarar. — Dette er eit spel alle kan spela og kven som helst kan få vera med på krokket. Me prøver å få dei unge interesserte, og dersom yngre krefter vil vera med

skal dei få låna utstyret. Og så vil me ha damer med, seier Fransson som set like mykje pris på kosen som sjølve spelet. — Dette er sosialt og fint. Eg likar både spelet og samværet, seier han.

7


Velkommen til sommarhandel EXTRA STORT GRILLUTVALG TIL

extra lave priser! Nå kan alle finne sin grillfavoritt i den prisbelønte Grill Perfekt-serien. Velkommen til Extra.

En del av Coop

Åpningstider: Mandag - fredag 10-18 (8-22) Lørdag: 10-15 (8-20) 8


Vinnarskalle.no

Dei som har kjøpt Tungesvik Hytto veit å nyta dagane...

Å ha gode dagar er noko alle ønskjer seg Dei beste dagane har me ofte på hytto. Der slappar me av og kosar oss. Pratar, nippar, les, spelar, fiskar, plukkar, et, ler, smiler, leikar, spikkar, fortel, vandrar, badar i kaldt vatn... Me nyt oss sjølve, dei me er saman med og naturen når me er på hytto. Byggjer samhald og felles opplevingar.

Våre eigne hyttefelt/tomter: • Langedalen/Solfonn og Hordadalen/Røldal • Molnes og Sandvik (Etne kommune) • Ænes (Kvinnherad) • Espenes (Sveio)

Heilt inn til hjerterøtene. Etter 40 gode år på «hytto» veit me litt om livet der. Tungesvik Hytto har

me produsert og levert til over 1.500 glade eigerar og «slekter».

Enkelttomter i ulike områder. Me har heile tida ferdige hytter til salgs.

Har du eiga tomt? Me deler gjerne våre erfaringar og teiknar forslag. Prisen er det langt på veg du som bestemmer.

Kontakt oss i dag og få gode hyttedagar du også.

Tungesvik Hytto er produsert og levert av Tungesvik Bygg - Skånevik

tungesvikhytto.no

9


Nytt fjes i profilert jobb. Lauren McPherson Simonsen i god takt med alt DNT står for.

FOTO ARNE FRØKEDAL

Australske Lauren fekk draumejobben Ho trødde sine barneføter i eit strandparadis i Australia. Nå er det tur i norsk skog, mark og fjell som står på agendaen. Sjølv føler ho at alle val i livet har leia hit, til ei leiarstilling i Den Norske Turistforening. ARNE FRØKEDAL

10


kvar dag utan at det har plaga meg. I Omega møtte eg ein kultur som passa meg, med sterk fokus på samhald, helse og aktivitet. Det er utruleg vanskeleg å gå frå Omega-familien som har vore ein tredjedel av livet mitt, men dette måtte eg berre seia ja til.

Den nye sjefen i Haugesund turistforeining har som mål å få enda fleire i mosjon og ut i naturen.

Lauren McPherson Simonsen (37) er ikkje til å stoppa i sin iver for natur og aktivitetar utandørs. Ho har utdanna seg innan kommunikasjon og hatt dette som levebrød både i heimlandet og i Noreg. Kombinert med eit stort engasjement og jag etter å føreta seg noko, kan det bli fart i sakene. For nå skal den spreke australiaren prata og leia det haugalandske folket ut av godstolen. Den nye sjefen i Haugesund Turistforening er meir enn klar for neste steg i livet sitt. — Eg har fått draumejobben. Det DNT står for er verdiar eg verkeleg brenn for, seier 37-åringen som er del av ein stab på fire fast tilsette med ansvar for 6.700 medlemmar og 26 komitear. SOM EINASTE UTLENDING i ei leiarstilling i DNT blir det kanskje også eit nytt perspektiv på arbeidet i turistforeininga. Med sin bakgrunn frå Oseania har Lauren sterke synspunkt på korleis organisasjonen kan lukkast med å få endå fleire til å opna augo opp for norsk natur. Me inviterte ho på tur i Olalia-traktene og møtte ei smilande og positiv kvinne, med ein glødande iver og ei fysisk form godt over gjennomsnittet. Og sjølvsagt korrekt sporty kledd for litt trasking i terrenget. Det var kjærleiken som førte ho til Noreg for 13 år sidan, ei avgjerd ho ikkje har angra eit sekund på sjølv om ekteskapet tok slutt. Det gjekk ikkje meir enn eit drygt halvår før Lauren McPherson Simonsen snakka godt norsk. Språkkurset som var det første ho gav seg i kast med etter å ha flytta frå andre sida av kloden til Haugesund, kom til å bestemma vegen vidare. Her trefte ho på folk frå ein underentreprenør hos Statoil på Kårstø og som gjerne ville ha den vitale kvinna med i teamet. Gjennom kontakt i Omega AS, som hadde rammeavtale på prosjektet, blei ho ein del av bedrifta i Ølensvåg. Seinare blei Lauren henta inn til hovudkontoret der ho har jobba mest med kommunikasjon og informasjon, den siste tida i Filter AS. — Det har vore 13 år i Noreg med pendling. Først til Kårstø og seinare til Ølensvåg – halvanna time

SOM INNFLYTTAR TIL LANDET ser Lauren det heilt unike med Den Norske Turistforeining. Ingen andre stader i verda kan visa til ein organisasjon som tilbyr hytter til alle over eit heilt land, rundt 500 i talet, og har eit stort merka nett med sommarruter i fjellet, 200.000 kilometer. At DNT også er landets største friluftsorganisasjon med over 290.000 medlemmar og 57 medlemsforeiningar, samt tilknytta lag, som Etne turlag og Vindafjord turlag, synest ho er spennande. — Eg trur eg har mykje å bidra med, til dømes innan moderne kommunikasjon. Me må bli flinkare til å marknadsføra oss på internett. Eit bookingssystem for alle hyttene til DNT som alt er på gang, vil gjera det lettare å få endå fleire ut i naturen. Det vil også opna for å få fleire utanlandske turistar hit. Der ho kjem frå har dei fått dette til, spesielt i New Zealand. Frå heimlandet har Lauren relevant erfaring som vil koma til nytte i den nye jobben. Ho var med og bygde opp Australias største bookingnettside innan hotell og reiseliv, wotif.com, noko som blei gjort utan eit budsjett i ryggen. Ein del av konseptet var å skriva og legga ut artiklar som skulle lokka turistar. — Marknadsføring der også dei mange på tur deltar med bilde og omtale, er viktig for å lukkast. DEN NYE HT-SJEFEN HAR ein spennande og sportsleg bakgrunn som kunne ført ho langt innan idrettskonkurransar. Oppveksten på Redcliffe, ei halvøya nord for Brisbane på den australske austkysten, gav ho full tilgang til naturen og fysiske utfordringar. Sterkt i minnet sit helgene då familien; far, mor og barna Lauren og litt eldre Darren, flytta til strandhytta på det den gongen litt bortgøymde strandparadiset Sunshine Coast. Her var det mykje å finna på. — Me bygde leikehytter og dei andre barna kunne bruka dei dersom dei hadde medlemskort, akkurat som i turistforeininga, bortsett frå at betalinga var snop, fortel 37-åringen og smiler. I oppveksten var ho sterkt knytt til det våte elementet, fysisk bygd for å tola påkjenningar som ho var. Lengst tok tenåringen det i symjing med trening fire timar dagleg og konkurransar. Også andre la merke til den spreke «gutejenta», noko som resulterte i at ho blei tatt ut i eit rekrutteringslag i kajakk med mål om å delta i OL. Iveren til sportslege og fysisk krevjande utfordringar har den ferske HT-sjefen ikkje lagt bort. Sykling, motbakkeløp, triatlon, frisymjing – alt som er uthaldande, står på programmet. Med to skiglade barn, har australiaren også fått stor sans for den mest tradisjonsrike norske vinteraktiviteten; langrenn, og har nyleg også skaffa seg rulleski. — Kva med ein topptur til fots i fjellet? — Eg har vore på Lysenuten og sprunge Hestanipen Opp, men er kanskje ikkje den du finn på ein kvar fjelltopp. Det er mange måtar å ha ei god naturoppleving og finna roen på. Eg er av den spontane typen og kastar meg berre på ein tur. Det er då eg slappar av, når eg gjer noko. Kvar og éin må finna sin måte å koma seg ut og nyta naturen. DEN NYE SJEFEN i den lokale turistforeiniga har ein veg å gå i Etnefjellet. Av dei sju lokale turisthyttene har Lauren McPherson Simonsen berre besøkt Olalia fjellstove. Dette har ho tenkt å gjera noko med, helst i løpet av året.

— Og så vil eg at folk frå Etne og Vindafjord skal få augo opp for at dei nå får eit hytte i byen. Villa Vibrandsøy er under full renovering på dugnad, eit veldig spennande prosjekt for våre medlemer. Tenk å kunne tilby overnatting for fire familiar berre nokre få minuttars båttur frå Haugesund sentrum. Gjenopning av Geitungen fyr utafor Skudeneshavn er eit anna prosjekt på gang, det einaste tilbodet på Karmøy i regi av HT. Olalia fjellstove er det store prestisjeprosjektet til turistforeininga. Den nye hytta som stod ferdig for to år sidan, har ei unik plassering for svært mange turgåarar i heile regionen. Med god sti heilt fram er dette ei trygg og hyggeleg rute som gjer at alle kjem seg ut i fjellet. — Sjølve driftsforma har me ikkje heilt funne endå og dette blir ei av mine første prioriteringar. Her vil me også sjå på korleis uteområdet kan utviklast slik at hytta kan bli endå meir attraktive for familiar med barn. Målet er at Olalia skal vera så tilgjengeleg og open som mogeleg, difor må me sjå på modell for drifta. Men hugs at den store og nye sikringshytta alltid er open. INGEN KAN PÅSTÅ AT Lauren McPherson Simonsen ikkje har snakketøyet i orden. Ekstra ivrig blir 37-åringen når ho forklarer kor viktig det er for turistforeininga å satsa breitt. — Det krev kunnskap og kommunikasjon å få dei uerfarne ut i naturen og på plassar dei elles ikkje kjem seg til. Ho konstaterer at HT har ein imponerande medlemsmasse og at Etne og Vindafjord har relativt høgare medlemstal enn Haugesund. Aldersmessig er over halvparten i 26 – 60 år og resten likt fordelt blant dei yngre og 60+. — Målgruppa vår er absolutt alle, og ikkje minst ungdom og innvandrarar. Norskkurs på tur er viktig i integreringa. DNT har dessutan ei stor satsing på folkehelse. I Haugesund har me Barnas turlag, og me prøver å få dette til i Etne og Vindafjord også. Noko av det viktigaste er at DNT blir ei reise gjennom heile livet, og då må me få aktivisert dei yngste med tilbod om teltturar og ulike aktivitetar i vekedagane. Å vera leiar innafor DNT inneber også arbeid med å sikra natur- og kulturgrunnlag for friluftslivet. Her møter organisasjonen som høyringsinstans lokale interesser innafor politiske avgjerder og i forhandlingar med grunneigarar. Ho er innforstått med at det også kan bli kontroversar i jobben. — Eg er ein person som klarar å sjå andre perspektiv og som er løysingsorientert. For meg handlar det om å bruka mine evner på det som er sentralt for turistforeininga. Det meste kan løysast. At DNT har fått til eit landsomfattande hytte- og turnett er spennande og fantastisk, og mitt utgangspunkt er å få til ei god utvikling og det som skal til for å samarbeida, seier den ferske HT-sjefen. DET VAR LAGNADEN som førte Lauren McPherson Simonsen den lange vegen frå dei ikoniske sandstrendene på austkysten i Australia til fjell og natur på den norske vestkysten. Sjølv med australsk pass føler ho seg så norsk at det snart er på tide å skaffa seg ein bunad. Etter mange år med pendling til Ølensvåg er ho meir enn klar til å ta det neste steget i livet, ein profilert og utfordrande jobb som ho føler er som skapt for henne. — Eg kjenner meg så heime i dette eg nå skal i gang med, og opplever at alle val eg har tatt i livet, har leia meg hit. Det er så mykje bra med DNT og det organisasjonen står for. I dette arbeidet har eg verkeleg lyst til å bidra.

11


11 .–13 . augus t 20 17

Foto: Svein Egil Ă˜kland

Eg kjem - kjem du?

H o v u d s am ar b ei d s p ar t n ar

12


er forhandler av

er forhandlerav av Vi erViforhandler

GODT UTVAL I BRUKTBILAR

Rexton W

Vår nyeste dieselmotor, TX220e

Rexton W

14% forbedring i drivstoffeffekti Rexton W med EURO 6 utslippstandard.

Vår nyeste dieselmotor, TX220e-XDi; har en 14% forbedring i drivstoffeffektivitet, og samsvarer med EURO 6 utslippstandard. 178HK v/4000 omdr. 400Nm oppnås innenfor 1400 – 2800 omdr., hvor motoren gir en enestående akselerasjon.

Vår nyeste TX220e 178HKdieselmotor, v/4000 omdr. 400Nm op 1400 – 2800 iomdr., hvor motore 14% forbedring drivstoffeffekti enestående akselerasjon. med EURO 6 utslippstandard. W 2,0 400Nm liter , fra 178HKRexton v/4000 omdr. op 1400 –Rexton 2800 omdr., hvor motore W 2,2 liter, fra k enestående akselerasjon.

SSANG YONG Vi er forhandler av Vi er forhandler av Vi er forhandler av Rexton W 2,0 liter , fra kr 349.900,Rexton W 2,2 liter, fra kr 369.900,Rexton W

Vår nyeste dieselmotor, TX220e-XDi; har en

14% Rexton Wforbedring i drivstoffeffektivitet, og samsvarer med EURO 6 utslippstandard.

Rodius

Vår nyeste dieselmotor, TX220e-XDi; har en 178HK v/4000 omdr. 400Nm oppnås innenfor 14% forbedring i drivstoffeffektivitet, og samsvarer 1400 – 2800 omdr., hvor motoren gir en med EURO 6 utslippstandard. enestående akselerasjon. 178HK v/4000 omdr. 400Nm oppnås innenfor Rexton W 2,0 liter , fra kr 349.900,1400 – 2800 omdr., hvor motoren gir en enestående akselerasjon. Rexton W 2,2 liter, fra kr 369.900,-

Rexton W 2,0 liter , fra kr 349.900,Rexton W 2,2 liter, fra kr 369.900,Nye Rodius er et avansert

Vi er forhandler av

bilprodukt som gir deg den ultimate kjøreopplevelse. Rodius Premium vare 2,0 liter Rodius diesel, Nye Rodius er et avansert 155 HK, automat bilprodukt som gir deg den

kjøreopplevelse. Rexton W ultimate Rodius Rodius TX220e-XDi; Premium vare Fra kr 439.900,Vår nyeste dieselmotor, har2,0 en liter diesel, XLV Premium Nye Rodius er/Sport et avansert 155 HK, automat

14% forbedring i drivstoffeffektivitet, og samsvarer 1,6 L 115 HK, Active bilprodukt som AWD gir deg den med EURO 6 utslippstandard. Fra kreller 439.900,m/lock, diesel, kjøreopplevelse. manuell automatisk ultimate 178HK v/4000 omdr. 400Nm oppnås innenfor Rodius Premium vare 2,0i avstemt liter diesel, girkasse, 18″ lettmetallfelger 1400 – 2800 omdr., hvor motoren gir en 155 HK, automat farge. enestående akselerasjon.

W 2,0 liter , fra demobilarRexton Rexton W 2,2 liter, fra k Rextontil W kanonpris. Rodius Vår nyeste dieselmotor, TX220e-XDi; har en 14% forbedring i drivstoffeffektivitet, og samsvarer med EURO 6 utslippstandard. 178HK v/4000 omdr. 400Nm oppnås innenfor 1400 – 2800 omdr., hvor motoren gir en enestående akselerasjon.

Første mann til ,mølla!! Rexton W 2,0 liter fra kr 349.900,Rexton W 2,2 liter, fra kr 369.900,-

Rodius

Nye Rodius er et avansert bilprodukt som gir deg den ultimate kjøreopplevelse. Rodius Premium vare 2,0 liter diesel, 155 HK, automat

Fra kr 439.900,-

Tivoli er smart, sikker og dynamisk. En frisk kompakt SUV for deg som lever et aktivt liv. Tivoli Premium 1,6 diesel, 115 HK, 4-WD, dynamisk. 6-trinns manuell girkasse.

Tivoli er smart, sikker og Rodius En frisk kompakt SUV forTivoli deg som lever Tivoli erNye smart, sikker dynamisk. Rodius er og et avansert Fra kr 309.900,et aktivt liv. En frisk bilprodukt kompakt SUV somfor girdeg degsom den lever aktivtHK, liv. 4-WD, ultimate kjøreopplevelse. Tivoli Premium 1,6 diesel,et115 Premium diesel,vare 1152,0 HK,liter 4-WD, Rodius 1,6 Premium diesel, 6-trinns manuell girkasse.Tivoli 6-trinns 155 manuell girkasse. HK, automat

eio Auto, Leitevn 14, 5550 Sveio, w.sveioauto.no, post@sveioauto.no, Tlf. 53 74 77 77 Følg oss på Facebook

Sveio Auto, Leitevn 14, 5550 Sveio, www.sveioauto.no, post@sveioauto.no, Tlf. 53 74 77 77 Følg oss på Facebook

Sveio Auto, Leitevn 14, 5550 Sveio, www.sveioauto.no, post@sveioauto.no, Tlf. 53 74 77 77 Følg oss på Facebook

Fra kr 309.900,-

Etne Auto, Tongane, 5590 Etne www.etneauto.no, etneauto@etneauto.no Tlf. 53 75 62 00 Følg oss på Facebook

Tivoli

Tivoli er smart, sikker og dynam En frisk kompakt SUV for deg so et aktivt liv. Tivoli Premium 1,6 diesel, 115 H 6-trinns manuell girkasse.

TILTivoli PRØVEKJØRING

Tivoli er smart, sikker og dynamisk. En frisk kompakt SUV for deg som lever et aktivt liv. Tivoli Premium 1,6 diesel, 115 HK, 4-WD, 6-trinns manuell girkasse.

VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRING

Tivoli er smart, sikker og dynamisk. Auto, Leitevn 14, 5550 Sveio, En frisk kompakt SUV forSveio deg som lever www.sveioauto.no, post@sveioauto.no, et aktivt liv. Etne Auto, Tongane, 5590 Etne Tlf. 53 74 77 77 Tivoli Premium 1,6 diesel, 115 HK, 4-WD, www.etneauto.no, etneauto@etneauto.no Følg oss på Facebook 6-trinns manuell girkasse. Tlf. 53 75 62 00 Følg oss på Facebook Fra kr 309.900,-

Etne Auto, Tongane, 5590 Etne www.etneauto.no, etneauto@etneauto.no Tlf. 53 75 62 00 VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRING Følg oss på Facebook

Sveio Auto, Leitevn 14, 5550 Sveio, www.sveioauto.no, post@sveioauto.no, Tlf. 53 74 77 77 Følg oss på Facebook

Tivoli VELKOMMEN

Sveio Auto, Leitevn 14, 5550 Sveio, www.sveioauto.no, post@sveioauto.no, Tlf. 53 74 77 77 Følg oss på Facebook

krFra 309.900,VELKOMMEN TILFra PRØVEKJØRING Fra kr 309.900,kr 439.900,-

VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRING

Fra kr 439.900,Tivoli

Fra kr 309.900,-

Tivoli

VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRING

Fra kr 439.900,Rodius

Nye Rodius er et avanse bilprodukt som gir deg d ultimate kjøreopplevelse Rodius Premium vare 2,0 155 HK, automat

FraW kr2,0 439.900,Rexton liter , fra kr 349.900,Fra kr. 369.900,Rexton W 2,2 liter, fra kr 369.900,-

Tivoli

Nye Rodius er et avanse bilprodukt som gir deg d ultimate kjøreopplevelse. Rodius Premium vare 2,0 155 HK, automat

Tivoli er smart, sikker og dynam En frisk kompakt SUV for deg so et aktivt liv. Tivoli Premium 1,6 diesel, 115 H 6-trinns manuell girkasse.

Etne Auto, Tongane, 5590 Et Fra www.etneauto.no, kr 309.900,etneauto@etne Tlf. 53 75 62 00 Følg oss på Facebook

VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRING Etne Auto, Tongane, 5590 Etne www.etneauto.no, etneauto@etneauto.no Tlf. 53 75 62 00 Følg oss på Facebook

Sveio Auto, Leitevn 14, 5550 Sveio, www.sveioauto.no, post@sveioauto.no, Tlf. 53 74 77 77 Følg oss på Facebook

Etne Auto, Tongane, 5590 E www.etneauto.no, etneauto@etne Tlf. 53 75 62 00 Følg oss på Facebook

V God kompetanse V God service V Konkurransedyktige prisar V Fullserviceverksted for alle merker V Skadeverkstad alle forsikringsselskap

Etne Auto, Tongane, 5590 Etne www.etneauto.no, etneauto@etneauto.no Tlf. 53 75 62 00 Følg oss på Facebook

13


Båtbyggaren ror over

Nils Terje Oma har sjøsett ein ny robåt og prøver korleis den er å ro. Den pensjonerte læraren i Utbjoavågen byggjer trebåt av typen strandebarmar frå Hardanger.

Båten pløyer sjøen lett. To årer nesten fri frå lyd. JON EDVARDSEN

Utbjoavågen er blank som ein spegel, og den einaste krusinga på fjorden er frå ein strandebarmar som båtbyggar Nils Terje Oma nettopp har sett på fjorden. — Den kjennest lett og behageleg å ro. Eg er også rimeleg nøgd med vasslinja. Den er alltid spennande, og det går på arv og augemål kvar den skal setjast, seier Oma. HAN HAR BYGT ROBÅTAR i mange år, og bidrar til at kunsten å ro ikkje går i gløymeboka. Eller er det nettopp det som vil skje, sidan plast og motorisert har

14

tatt over. — Før kunne alle som budde langs fjordane ro. I dag har Forbundet Kysten kurs for folk som vil lære seg det. Nokon har kjøpt båt hos meg for at dei vil at barnebarna skal lære seg å ro, fortel båtbyggaren. Han bokstavleg tala bur og arbeider rett i sjøkanten eit stykke frå ferjekaien på Utbjoa. Den pensjonerte læraren er glad for å ha båtbygging som virke, og han treng ikkje lure på kva han skal bruke ledig tid til. Som ung var han assistenten til faren som dreiv Bjoa Båtbyggeri. Han bygde sin siste båt 85 år gammal.

— Eg tusla i hælane til far min på verkstaden. Det var spennande. MANGE PÅ BJOA ER KNYTTE til sjøen og båtar. Oma er ekstra belasta sidan han kjem frå ei båtbyggarslekt, også bestefaren dreiv verkstad, på Oma i Strandebarm. Der ville også sonen Harald Oma starte båtverkstad, men han fekk ikkje kjøpt seg tomt og flytta difor frå Hardanger til Bjoa. Han bygde fleire ulike båtar, men for Nils Terje er det robåten strandebarmar det handlar om. Som namnet tilseier er den utvikla i Strandebarm.


r ein stille våg

Neste side

FOTO: JON EDVARDSEN

— Det er ein god bruksbåt som er lett å ro og som ikkje er tyngre enn at éin mann kan handtere den og dra båten på land aleine. Slike båtar var vanleg transportmiddel før når folk skulle flytte seg. Ein strandebarmar har god plass og er stødig, forklarer Oma. Sjølv om båten er lett å ro, er den ikkje så rask som ein oselvar, som er meir spiss og skjer lettare gjennom sjøen. Dei to båttypane, som begge har oppstått i Hordaland, har med andre ord litt ulike kvalitetar. — Dei er bygt litt forskjellig, og ein oselvar er litt lenger, 17-19 fot. Du får meir fart og seglar betre med ein oselvar, medan ein strandbarmar er laga meir for last, forklarer Oma. Ein standard strandebarmar er 16 fot. For folk flest kan det vere vanskeleg å sjå forskjell på dei to fjordbåtane. Felles er at dei er smekre og lettrodde. Vendt mot fjorden i Utbjoavågen er utsikta mot Borgundøy, og Halsnøy litt lenger bak. Kvinnherad er eit stykke båthistorie der det på slutten av 1800-talet

Gammal høvel for to med handtak i begge endar. Høvel er ein viktig reiskap for Nils Terje Oma.

15


1.

2.

3.

4.

1. Nils Terje Oma i verkstaden der han alltid har eit arbeid å gå til. 2. Malar for båtar som faren Harald Oma bygde. 3. Veggene er fulle av eldre verktøy som meir eller mindre er gått ut av bruk. 4. Klinka bord er vanleg for trebåtar bygt på Vestlandet. 5. Nils Terje Oma.

5. vart funne restar av ein robåt som har fått namnet Halsnøybåten. Den er datert tilbake 400-talet, og er eitt av dei eldste båtfunna i Skandinavia. Båtbygging har lange tradisjonar i Sunnhordland og Hardanger. Oma byggjer etter tradisjonelle metodar, og furuborda får han frå ei sag nær Gjermundshamn, og det han treng av eik blir han forsynt med frå Bjoa. Eik blir brukt til tollepinnar og kjøl og stamn, der det er viktigare med hard material. — Eigentleg er det ikkje så mykje utstyr som skal til for å byggje ein slik båt. Høvelmaskin og bandsag

16

er viktig, og høvlar og økser. Det er ikkje så avansert, forklarer båtbyggaren. Loddskive ville han ikkje klare seg utan, den viser at borda er der dei skal vere. Ulike båttypar har forskjellige malar. VERKSTADEN ER FYLT AV eldre verktøy, men det er ikkje så mange han brukar av dei i dag. Sluttfasen er den minst spennande delen av jobben der han først mettar treverket med linolje, 20 liter må til, før lag med lakk på toppen avsluttar verket. Lakk som gir

glans og ei hard overflate. I verkstaden ligg ein 40 år gammal strandebarmar som han fekk hos far sin, ei gåve også to søsken fekk. — Eg har vidareført denne tradisjonen. Men det var litt enklare sidan eg har éi dotter. I det daglege er Nils Terje Oma ingen robåtfantast. Han har både skjergardsjeep og seglbåt. — Jo, eg er av og til ute og ror, men det er lettare å gripe til skjergardsjeepen som ligg ute heile året. Vi brukar fjorden og er sjølvforsynte med fisk. Før var Utbjoavågen ein kjent fiskeplass for makrell. OMA TRUR DEN TYPISKE entusiasten for robåt er ute etter å ha den opplevinga framkomstmiddelet kan gi. — Eg trur dei er ute etter å vere i ro og fred på sjøen utan motorlyd, og at dei er opptatte av det å ro. Den tradisjonelle robåten lurer han litt på korleis det skal gå med. — Det finst sikkert nokon, men eg kjenner ingen som har denne typen båtbygging som levebrød. Det blir litt som skomakaren, det er ikkje så mange som er igjen. I verste fall kan faget å lage slike robåtar døy ut. Dei som er igjen tar kunnskapen med seg, seier han. Men båtbyggaren på Bjoa har ikkje tenkt å gi seg på mange år enno.


//

UTEMILJØ Kontakt oss for et uforpliktende prisoverslag

Skreddersydd trivsel

Bygg ute vestlandsværet

SOMMERSTUER VINTERHAGER

Syden på terrassen

Ta uteplassen i bruk

//GLASSREKKVERK PRIS fra kr.

Rekkverk med utsikt - lunt, lekkert og vedlikeholdsfritt

1.782,-*

*Pris pr. meter regnet ut fra et kjøp av 10 meter rekkverk. Godkjent etter NS 3510.

Store utstillinger // Interiørglass // Sommerstuer & vinterhager // Vinduer // Ytterdører // Terrassedører // Balkongdører // Skyvedører // Lås og beslag

KONTAKT OSS: Longhammerveien 19 Tlf: 52 73 95 00, post@glassoglaas.no www.glassoglaas.no

17


-ein «popup» butikk i Skånevik

ME HAR OPE UT JULI!

Kjempeutvalg i skandinavisk og nordisk interiør

SOMMARMARKNADEN PÅ FJÆRA 2017 Lørdag 15. juli kl. 12.00–16.00 Auksjon kl. 13.00 Torg med salg av handverksprodukter, heimebakst, m.m. Kafè, musikk og glede! Hattekonkuranse. Ta på deg din «gladeste» hatt! Salgsutstilling kunst. Loddsalg. Overskuddet går til Roy Andreas minnefond. VELKOMMEN TIL FJÆRA!

GJESTEHUS OG FJELLHYTTE: Feriehus Etne/Hordaland N18075 NOVASOL.NO N18076 NOVASOL.NO

Etne - Tlf 975 24 667

Besøk

BAKERIET I SKÅNEVIK

Produkter til heile familien

Opningstider:

• Bli medlem og få fra15% rabatt, også på tilbudspris.

11.00-16.00

onsdag og fredag: laurdag:

* varene rett hjem til deg!!!

11.00-15.00

• Skuleklasser, lag o.s.v, selg pakker med fortjeneste.

Me tek imot varer i opningstida, elles etter avtale

For meir informasjon ta kontakt: Sissel Årak tlf. 970 35 594 mail: sisseleikemo@gmail.com

Handtverksbakeri i 5. generasjon

Tlf. 908 00 712

Tlf. 53 75 51 26

Distriktets einaste SØNDAGSÅPNE butikk

Åpningstider Mandag - Fredag Lørdag Søndag

08-21 09-20 11-20

Følg oss på facebook

Etne

Kai

S

SØNDAG

Bunnpris Etne • Etnesjøveien 5590 Etne • Tlf. 53 75 44 30 • BPEtne@bunnpris.no • bunnpris.no 18


Me har ope heile sommaren! Kom innom å sjå om me har noko fint til deg, eller slå deg ned og nyt sommaren med ein kopp kaffi. Velkommen er du uansett. God sommar :)

BLI KLAR FOR SOMMAR

Hudpleie Fotterapi Hårfjerning

Du finn oss midt i Etne sentrum

SOMMAR magasinet

METTE HEIDI BERGSVÅG EKRHEIM hudpleiar og autorisert fotterapeut telefon 480 06 560

ME SØKER NÅ: INGENIØR / BYGGELEIAR På grunn av auka aktivitet og vidareutvikling av bedrifta, søker me etter ingeniør / byggeleiar.

Arbeidsoppgåver • planlegging og gjennomføring av byggeprosjekt • utarbeide prosjektplanar og framdriftsplanar • økonomisk oppfølging av byggeprosjekt • oppfølging av våre tilsette og underleverandørar • val av tekniske løysingar • internkontroll og HMS, ansvar for sikker drift og gjennomføring iht. rutinar og regelverk • dokumentasjon og ferdigmelding

Ønska kvalifikasjonar • erfaring frå prosjektleiing og økonomisk oppfølging av prosjekt • ingeniør, teknisk fagskule, eller anna relevant utdanning/bakgrunn • erfaring med oppfølging av tilsette og underleverandørar • gode kunnskapar om aktuelle lovar, reglar, standard og kontraktsformer • resultatorientert og fungere godt i ein variert og hektisk arbeidsdag

Me tilbyr • lønn etter avtale • spennande og varierte arbeidsoppgåver • gode utviklingsmuligheter

Arbeidsstad • Ølensvåg / eller etter avtale.

For meir informasjon Rasmus Tore Stople

• sans for system, kvalitet og kommunikasjon

dagleg leiar, tlf. 90 94 10 48

• godt humør

h-byggbetong.no

Send søknad til: Haugaland Bygg og Betong AS, Medvindbygget, Haukelivegen 668, 5582 Ølensvåg, eller gjerne på e-post til: rasmustore.stople@h-byggbetong.no

SØKNADSFRIST: 30.06. 2017

Haugaland Bygg og Betong AS leverer varer og utfører alle tenester innan nybygg, reparasjon og vedlikehald av bygningar. Me utfører både betongarbeid og snekker/tømrararbeid. Bedrifta har hatt god utvikling sidan oppstarten i 2012, og me utfører ca. 28 årsverk og hadde i 2016 ei omsetning på 43 mill. Me har kontor i Medvind Næringshage i Ølensvåg.

19


Sjarmør i graset Linda Østerhus Hauge (22) gjekk tur med hunden ein fin dag i mai då ho tok fram kamerat og fotograferte Molly i den flotte blomsterenga ved barndomsheimen. Av dei mange gode bilda som kom inn til vår fotokonkurranse til Sommarmagasinet 2017, er blinkskotet frå Øygarden i Vikedalsdalen kåra til vinnar. Me bad om bilde som framheva den flotte naturen og motiv som gav inspirasjon til å koma seg ut på tur i distriktet. Responsen har vore overveldande, og bidraga viser at svært mange likar å ta toppturar med god utsikt. Bildet til 22-åringen skilde seg ut med sin komposisjon, gode lys og ein uttrykksfull fylgjesvenn. — Er det sant – nå blei eg glad, jublar Linda Østerhus Hauge når ho får gladmeldinga frå lokalavisa si.

Stemningsfullt ved Trovågsvatnet i Vikebygd. FOTO: LENE. HÅLAND

Vernepleiestudenten frå Vikedal som er busett i Sandeid, er ofte ute på tur, spesielt i fjellet i heimlege strøk. Ho er godt i gang med å fullføra alle måla i «Ut på tur» i regi av Vindafjord kommune, og med i bagasjen er alltid kameraet, det vil seia mobiltelefonen. — Det er alltid kjekt å ta bilde frå turane, og det spørst om eg ikkje etter dette må skaffa meg eit spegelreflektor-kamera, seier den glade vinnaren. Grannar vil retta ein stor takk til alle som deltok i konkurransen. Me set stor pris på at lesarane bidrar til produktet vårt og får fram kor mykje flott distriktet vårt har å by på. I tillegg til vinnarbildet, presenterer me på desse sidene eit lite utval av dei mange bilda som kom inn, og på grannar.no vil du finna eit fotoalbum med fleire innsendte sommar- og turbilde frå Etne og Vindafjord. Vinnaren får ein mini iPad i premie, og i tillegg trekkjer me ut tre andre bidragsytarar som kvar får fem Flax-lodd i posten. Ha ein god tursommar, og bli gjerne inspirert av lesarbilda til å finna ein nytt og spennande mål! Arne Frøkedal redaktør

Ein duft av sommar. Live Serine luktar på blomane til mormor. FOTO: ÅSE HJELMERVIK ELJERVIK

Kveldsstemning i Etnefjellet. Telt og kano i solnedgang på Strype. FOTO: BJØRN TORE GRØNSTAD

20

 

På toppen av Langfoss med utsikt over inste del av Åkrafjorden og dalen nord for Mosnes. FOTO: SIREN GRINDHEIM


Nyt livet på Øygarden i Vikedal. FOTO: LINDA ØSTERHUS HAUGE

Vakker solnedgang på Børkjenes med Romsa i bakgrunnen. 

FOTO: BERIT SALTNES

Hunden Bono og Hedda som nyt den flotte utsikta på Skjersvik i Etne. FOTO: ISABELLE F. MYKLEBUST

21


Otertong ved Skjoldafjorden.

Langfoss i Åkrafjorden

Peparen i Skånevik

Den nye hytta ved Gråhorgja, Bjoa.

22


23


Etne - Tlf 975 24 667

SOMMAR I SALOONEN ADEN ETNEMARKN

ST SOMMARFE

Lørdag 10. juni

FREDAG 11. AUGUST

KATASTROFE MINIKONSERT/ KVELDSKONSERT

ticketmaster.no Etne Shell (konant)

DISKOPARTY

17. juni: Ferdamann 2. september: Ni Liv 7. oktober: Gunslingers Oppdatert program på Facebook heile året Billettar finn du på:

KR SOLVANG

ticketmaster.no

Stor uteterrasse med servering

LØRDAG 12. AUGUST

Stor bubilcamp med alle fasilitetar

LOTHEPUS FYK BAND

Staden for:

Firmatreff - Blåtur Selskap - Jubileum

GJESTEHUS OG FJELLHYTTE: Feriehus Etne/Hordaland N18075 NOVASOL.no

2017

6. - 8. juli

BLUES ROCK SOUL

Velkommen til

Åkrafjorden

Opplevingar som vekkjer sansane

GRANNAR

w w w. s k a a n e v i k b l u e s . c o m

Kvar søndag i juli & august! - ein makalaus tur på Åkrafjorden

Husk påmelding innan kl. 17.00 dagen før

Natur & kultur kalender 2017

& Sambandet

SØNDAG 20. AUGUST

LAURDAG 26. AUG. TIL SØNDAG 27. AUGUST

TRAKTORSAFARI TIL EIKEMOSTØLEN

KULTURHISTORISK VANDRING

PÅ VANDRING MED TRYGVE ØVSTEBØ

Morten Abel

Gruppeturar TNT

290,-

Traktorsafari til Eikemo - FjordCruise Adrenalinpakke - Langfoss topptur Villmarksleir - Ridetur til Vikastølen Dagstur til Rullestad m.m.

The Savage Rose

Åge Aleksandersen & Sambandet ■ Morten Abel ■ TNT ■ Black Star Riders (US) The Savage Rose ■ Seigmen ■ Dana Fuchs (US) ■ Eric Sardinas (US) Rick Estrin & the Nightcats (US) ■ Pat MacManus (Irl) Hereide & The Bluesgangsters ■ MK’s Marvellous Medicine ■ Eric Slim Zahl & the South West Swingers ■ MASH ■ Christina Skjølberg ■ Reidar & De Sassy Kraimspiri ■ Orbo & Gina ■ Hot Shot ■ The Vossa Rebels ■ Silo

24

Prisar frå kr. pr. person

Firmatur, blåtur, Kick Off, lagbygging, strategisamling, avdelingstur, budsjettmøte, aktivitetsdag, jentetur, guttatur?

Me skreddersyr alt etter behov, og fiksar alt frå transport, mat, aktivitetar til underhaldning og opplevingar!

Ta kontakt for eit uforpliktande tilbud! booking@aakrafjorden.no For meir informasjon og påmelding - www.aakrafjorden.no

Foto: Espen Mills

Åge Aleksandersen

SØNDAG 23. JULI


SOMMARFESTIVAL I VIKEDAL BÅTHAMN Fredag 30. juni

skakke

21.00 FYK 22.30 FordRekord 24.00 Bris

senter for skule • idrett • kultur

Billettar og program: skakke.no

KINO Film heile sommaren! Følg med på skakke.no

Laurdag 1. juli

10.00 Fiskefestival og sommarmarknad Sommarfesten held fram i Vikedal båthamn 21.00 Ni Liv 22.30 STAUT 24.00 Bøgdabråk

ARRANGEMENT

7. juni: Utstilling Etne Kulturskule 16.-18. juni: Etne Cup 11.-13. august: Etnemarknaden og Forteljefestivalen 12. august: Marknadsdans med Ingvar Alvseike 30. september: Englebarn & Bøllefrø barnefestival

Kveldsbillett kr 400 Festivalpass kr 600

Båtpass inkl. 1 stk festivalpass kr 600 (vert selt i båthamna)

6. oktober: Game of Hansen 20. oktober: Haustfest og fredagsdans

TRADISJONSTRADISJONSMARKNAD

21. oktober: Gjenbruks- og internasjonal dag

MARKNAD

4. november: Kinoens dag. Alle filmar 1/2 pris

90 UTSTILLARAR 90 UTSTILLARAR MAT KUNST MAT KUNST HANDVERK

HANDVERK

17. november: Christine Hope skulder kne og tå 26. november: Juleshow med turngruppa

MARKNADEN MARKNADEN 23.-25. JUNI 2017 23.-25. JUNI 2017

Podsoll Foto: Svein Egil Økland

TOPPTUR TOPPTUR på ski på ski

LOTHEPUS LOTHEPUS MED BAND

MED BAND 3 VISNE OG EI SOLSTRÅLE 3 VISNEMENN MENN OG EI SOLSTRÅLE Bygdevandring

2. desember: Julebord og dans med Podsoll 17. desember: Julekonsert med lokale aktørar

HELIKOPTERTURAR Bygdevandring HELIKOPTERTURAR AUKSJON

SEMINAR & MERKEDAGAR

Kontakt oss på detskjer@skakke.no mob. 489 96 179

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

skakke.no

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

SpelMunn Ølen KRAFTSTASJONEN & Sølvsuper & Spelduo Markhus & Rullestad ANSIKTSMÅLING og aktivitetar for born Markhus & Rullestad duo ANSIKTSMÅLING og aktivitetar for born Røldalskameratane Tuva Lutro + mykjeLutro meir... Røldalskameratane Tuva Sjå fullt program på www.roldalsmarknaden.no Sjå fullt fullt program Sjå programpå påwww.roldalsmarknaden.no www.roldalsmarknaden.com

MOKKA DESIGN

dåp • bursdag • konfirmasjon • bryllaup og minnestund

+ mykje meir...

25

MOKKA DESIGN

kurs, konferanse eller møte på blokka?

Åsmund og Ingvild AUKSJON Åsmund og Ingvild FOLKELOKK Nordstoga OMVISNING I  FOLKELOKK Ølen Munn Nordstoga KRAFTSTASJONEN OMVISNING I  Sølvsuper


Jon Olav Velde har snikra fleire hundre turskilt i Vats, og han er lommekjent i fjella i heimbygda si. Frå toppen på Ørnaberget ser han langt innover - og utover i kommunen. 

Nutane lokkar som aldri før Å både nyta og nytta fjellheimen er blitt meir populært dei siste åra enn nokon gong før. Jon Olav Velde er ein av fleire eldsjeler som legg til rette for turfolket i distriktet. GRETHE HOPLAND RAVN

PÅ TOPPEN AV ØRNABERGET i Vats er det godt å ta seg ein pust i bakken og samstundes nyta utsikta så langt augo kan sjå. Herfrå er det sikt austover til Ølen og til Åmsosen i vest. Også i andre retningar ligg fjell og nutar framfor deg i eit praktfullt syn. Vegen frå Lundegård i Eikesdalen og til toppen på Ørnaberget går stort sett oppover. Det er ei heilt eiga kjensle å stå på toppen av ein nut, mens sommarvinden blir som ei velsigning etter ein times

26

trasketur i motbakke. Dette er langt frå den einaste destinasjonen du kan sikta deg inn mot frå Eikesdalvegen. Her er det berre til å velja og vraka, for frå dette utgangspunktet er det også mogeleg å gå til Thorsgruva, Dyrhaug, Stemmetjørna, Veldehytta, Morgonsvatnet, Ulserhaug, Moldebrekka, Vikestølen, Longåsdalen og Eikås. Og ingen skal vera redd for å ikkje finna fram. Det har Jon Olav Velde sørgd for

i heile Vats. — Ja, det har vore ein kjekk hobby å laga desse skilta og alle informasjonstavlene. Det er viktig at folk finn fram og at dei samtidig kan læra litt om plassane dei kjem til, seier mannen som har fleire hundre skilt på samvitet. I SPEIDARANE SITT Nutafantopplegg har den pensjonerte læraren fungert som hjelpemann, og har vore med og hatt ansvar for vedlikehald av

stiar og turløyper, noko som passar han svært godt. Velde trivest med å ha noko å gjera, som i tillegg får han ut i naturen. Nutafanten inneheld tolv toppar som skal forserast før deltakaren kan kalla seg ein ekte nutafant. Og den som har skrive namnet sitt i boka på alle toppane, er også med i ei trekning om ein fin premie. For å vera kvalifisert som Nutafant, må signaturen vera i bøkene på Krakkanuten, Fuglen, Grånuten, Hovda, Friarane, Brennesteg,


n Nutafanten

Kveldssola kastar lange skuggar over Dyraskorfjell i Vikebygd, som er ein av dei ni turane i Ut på tur-programmet for Vindafjord. FOTO: ROALD ÅRVIK

Krakkanuten Fuglen Grånuten Hovda Friarane Brennesteg Vardafjellet Åksla Steinslandsnuten Ørnaberget Tordisnuten Kjort

n Ut på tur Dyraskorfjell Valåsen Veldehytta Hovda Lysenuten Storøyna Skukkane Kåtanuten Vikestølen Utsikt mot Skjold. Her kjem den nye E134 til å gå når den blir laga ein gong i framtida. Då kjem den til å gå langs vatnet midt i biletet.

Det er godt skilta i Vats takka vera Jon Olav Velde.

FOTO: GRETHE HOPLAND RAVN

Utsikt frå Stødlehetta i Etne, som er ein fjelltopp av «Alle 30»

Vardafjellet, Åksla, Steinslandsnuten, Ørnaberget, Tordisnuten og Kjort. Fristen for å nå over desse tolv er midten av oktober. JON OLAV VELDE er også Vats sin representant i kommunen sitt opplegg, Ut på tur i Vindafjord. Saman med ei nemnd vel han ut ei turløype frå si bygd, som skal med i det årlege turprogrammet. Her legg dei inn ei rute frå dei ni bygdene i kommunen, og den som går alle desse turane er også med i trekninga av ein premie. På kvart turmål er det sett opp ein turkasse med eit kodeord, og til slutt vil kodeorda utgjera ei setning, som turgårarar sender inn til

kommunen. Kvar tur er også fargekoda basert på kor vanskeleg den er. I ETNE KOMMUNE har fire idrettslag slått seg saman om eit opplegg som utfordrar publikum til ei rekkje toppturar. «Alle 30» er namnet på IF Klypetussen, Skånevik IL, Etne IL og Fjæra og Rullestad IL sitt samarbeid for å få flest mogeleg ut på eit bestemt utval av dei mange toppane i den fjellrike kommunen. 1. oktober går startsskotet for ny sesong, og deltakarane har eitt år på seg til å nå alle 30 nutane og signera bøkene.  Både «Alle 30», «Nutafanten» og «Ut på tur» har sine

n Alle 30 Nesestølen Ljusneshovda Hellaug Heimre Sauanuten Håfjellet Skredkollen Nordfjellet Hålandshovda Sørnuten Kyrkjesteinen Leknesnepo Strondahaugane Heggelinuten Juraskarkjerringa Stødlehetto Veten Hodlestadnuten Bordfjellet Bjørndalsvio Høylandsnuten Lysenuten Steinfjell Paddekjølene Gamleselsbruo Jettegrytenuten Tretteteig Mjelkestølen Simlenuten Vaulavad Ramnanuten

eigne nettsider der interesserte vil finna meir detaljert informasjon. Blant anna om kor lange, høge og vanskelege turane er. — Å koma seg ut på tur er godt for både kropp og sjel, og på slike varme og fine dagar som dette, er det ofte mange som tar turen til fjells, seier Jon Olav Velde der han sit langt over vatsgrendene. Skal ein døma ut frå parkeringsplassane som er tilrettelagde turfolket, kan det stemma godt. Det er ikkje mange ledige plassar å spora denne flotte og varme laurdagen.

27


Norsk Motormuseum Skånevik

24. juni - 15. august

Besøk

19. juni til 20. august

ETNE

Opningstider:

Tirsdag - fredag: Laurdag: Søndag: Måndag:

Sommaropningstider

11.00-16.00 10.00-14.00 14.00-17.00 Stengt

Onsdag Torsdag

13.00-19.00 10.00-15.00

SKÅNEVIK Måndag

16.00-19.00

Hugs Sommarles-kampanje for born frå 01.06. – 31.08. Meir info på sommarles.no og biblioteka. Velkommen!

Etne bibliotek Tlf. 53 75 80 80

Barnefestivalen på Skakke i Etne

BAKERIET I SKÅNEVIK

Skånevik Tlf. 53 75 51 36

Gatekjøkken FiskeutsalG Kro • Pub

}

Du finner oss på ferjekaien i Skånevik

Handtverksbakeri Handtverksbakeri 5.generasjon generasjon ii5. Tlf. 53 75 51 26

facebook/englefro

Velkommen!

englefrø.no

NYBYGG TILBYGG REPARASJONER RESTAURERING

Gudstenester i Etne og Skånevik sommaren 2017

N Y BYG G T I L BYG G R E PA R A S J O N E R R E S TA U R E R I N G NYBYGG TILBYGG REPARASJONER RESTAURERING

VI VIBYGGER BYGGERFOR FOR ALLE ALLE

VI BYGGER FOR ALLE

Vi bygger ikke bare store bygg for det TILBYGG bygg REPARASJONER Vi bygger ikkeNYBYGG bare store for detRESTAURERING offentlige marked, offentlige marked,men menogså ogsåbygg byggtiltil det det marked. Vi skilter med private marked. skilter med bred Viprivate bygger ikkeVibare store bygg for det offentlige bred erfaring og tar totalentrepriser erfaring og tar totalentrepriser heleprivate marked. marked, men også bygg tilfordet forprosjekter. hele prosjekter. VI BYGGER FOR VI BYGGER FOR ALLE ALLE N Y BYG G

T I L BYG G

R E PA R A S J O N E R

R E S TA U R E R I N G

Vi skilter med bred erfaring og tar totalentrepriser for hele prosjekter. Leter du du etter en en spennende ogog god Leter etter spennende godlæreplass? læreplass? DaDa er er Byggfirma Dommersnes & Larsen A/S - et naturlig valg! Byggfirma Dommersnes & Larsen A/S - et naturlig valg! Vi bygger ikke bare store bygg for det Vi bygger ikke bare store bygg for det offentlige marked, offentlige marked,men menogså ogsåbygg byggtiltil det det private marked. skilter med private marked. Vi Vi skilter med bred bred erfaring og totalentrepriser tar totalentrepriser erfaring og tar for hele forprosjekter. hele prosjekter.

JUNI 18. juni 25. juni 25. juni

kl. 11.00 Stødle kl. 11.00 Etne kl. 17.00 Fjæra

JULI 02. juli 09. juli 16. juli 23. juli 30. juli 30. juli

kl. kl. kl. kl. kl. kl.

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 19.00

Etne Skånevik Etne Frette Skånevik Etne

AUGUST 06. august kl. 11.00 Etne Vi har mange spennende oppdrag i Tysvær, Haugesund, Karmøy, Leter du du etter en en spennende ogog god læreplass? 13. og august kl. 11.00 Etne Leter etter spennende god læreplass? Vi har mange spennende oppdrag i Tysvær, Haugesund, Vindafjord Vindafjord ogDommersnes distriktene rundt DaDa er er Byggfirma & Larsen A/S -oss. et naturlig valg! Byggfirma Dommersnes & Larsen A/S - et naturlig valg! 13. august kl. 18.00 Skånevik distriktene rundt oss. Vi har mange spennende oppdrag i Tysvær, Haugesund, Karmøy,

Vi har mange spennende oppdrag i Tysvær, Haugesund, Vindafjord og

Vindafjord 53 76 91 55 og distriktene rundt oss. distriktene rundt oss.

post@bdl.no 53 76 91 55 post@bdl.no

bdl.no

bdl.no

28

Hjarteleg velkomne!

Karmsund folkemuseum Skåregt. 142, tlf. 52 70 93 60 Mandag - fredag: 10-14 Utstillingar om Haugesunds historie, kystkultur og landbruk. Utstillinga «Smil til fotografen – foto i 150 år.» Aktivitetar for barn. Museumsbutikk. Enkel kafé. Dokken friluftsmuseum Hasseløy, tlf. 52 70 93 60/48 26 53 11, Søndag - fredag: 11-16 Bymiljø fra sildetida1850-1950. Arbeid og bolig. Nytt av året: aktivitetar for barn tirsdag og torsdag kl. 12. Museumsbutikk. Enkel kafé. 25. juni – 13. august. Museumsgården på Ørpetveit Ørpetveitsv. 207, tlf. 52 70 93 60 Åpent etter avtale. Adkomst fra Biltema. Gårdstun med dyr. Infotavle. Haugesund Billedgalleri Erling Skjalgssonsgt. 4, tlf 52 74 41 82, Tirsdag - søndag: 12-15 Sal 1, Sommerutstillingen 2017: JORD, ILD, LUFT OG VANN Sal 2: TRYGVE GOA, linoleumssnitt fra samlingen. Gallerikafé og –butikk. Familieaktivitetar. Hiltahuset, Røvær Tlf. 52 71 80 35 / 52 71 58 00 Mob. 993 52 892 Torsdag: 14-16, Søndag: 14-16, eller etter avtale. Arquebus Krigshistorisk Museum Førresfjorden, tlf. 52 77 01 00 Daglig: 11-17 Okkupasjonsmuseum med utstillingar fra 2.Verdenskrig. Spesialutstilling om “Der Untergang” det tyske nederlaget. Enkel kafé og butikk med militæreffektar. Nedstrand bygdemuseum Tlf. 466 68 894/908 85 017 Juni – aug: Søndag: 15-18 Bruksting og reiskap fra heim og handverk. Legekontor. Nyheit: Tollbua frå 1550. Bokn bygdemuseum Tlf. 52 75 25 00. 25. Juni - 13. august: Søndag: 13-16. Tradisjonelt ungdomshus med museumsutstillingar. Vindafjordmuseet Vikedal, tlf. 970 09 834. Tun og utstilling fra vervartid, heim og handverk. Aktivitetar for barn. Tirsdag: 8 -15,Torsdag: 8 - 12 og 18 - 20. Åpent etter avtale med guide 18. juli - 14. august. Mob: 482 44 441 / 411 91 992

www.haugalandmuseene.no Besøk dine egne museer!


TA TUREN TIL RULLESTAD I SOMMAR

NYOPPFĂ˜RTE NAUST

• Flotte utleigehytter • Plass for bubilar/campingvogner • Heimebakst • Middag • Flotte turstiar • Fiske/Bading • Mange kulturminne

med en idyllisk beliggenhet ved Etnefjorden

Med en solrik og nordvest vendt beliggenhet gir bruk av naustet fantastiske muligheter for nydelige dager med sjøen. Naustet leveres med mulighet for ü innrede 1. etg og loftsetasje. Det er en del av 10 stk naust bygget i rekke.

$ #! ! " 

Pris: 860 000,- / Størrelse: 40 m² / Byggeür: 2015 / For mer info sjekk FINN-kode: 94894483

Skal du arrangere møte, fødselsdagsselskap," blåtur e.l !! !   så ta kontakt så skal me lage eit opplegg for!! deg. Bestill feiring av dag hos oss og du treng "$ " ikkje planlegge meir, men berre !&" gle deg til å møte gjestene dine.

Valet er enkelt for den som er glad i kultur, fin natur og god service www.rullestad.org • tlf. 913 18 271           

 ! 

Torgdagar i SkĂĽnevik 10.-11. juni

• Andaløp i Valdraelvo • Bakebu med mykje godt. • Stort gammaldags torg med mange ulike stand. • Ferske reker • Grill med mat heile dagen • Kunstutstilling • Torgekspressen fraktar born opp i Doktorhagen. • Leikar og morro i Doktorhagen. • Karakoret Frimenn og ulike lokale talent opptrer pü scenen. • Kle deg i gamle torgklede og nyt helga i vakre Skünevik. Søndag: Utegudsteneste • Natursti som endar i Eikehaugen pü søndagen, ta med niste. • Skytingens dag

Haukelivegen 353, 5574 Skjold +47 52 76 72 00 kv@kalstveit-vik.no

kalstveit-vik.no

Vindafjord kommune er rik pü naturopplevingar anten du søkjer fjord eller fjell. Som eit Noreg i miniatyr kan me tilby det meste. Langstrakte fjordar med gode høve for fiske og bütliv. Gode gjestehamner for bütfarande. Rikeleg med fjellomrüde med godt tilrettelagte turstiar og mange fiskevatn. Elvefiske i Vikedal og festivalliv sommaren igjennom. Du er alltid velkomen til Vindafjord.

Vikebygd

Sandeid

Innbjoa

RĂĽdhuset

Vikedal

VERDT Ă… SJĂ…

SOMMAR PĂ… BIBLIOTEKET

TURSTIAR

Imslandssjøen SÌrmerkt gammalt bygdesenter. Gammal trekyrkje.

Me minner om Sommarles for 1. - 7. klasse. Med lĂĽnekort og pinkode kan du lĂĽna Ebøker og lesa aviser og magasin via PressReader. sommarles.no ÂŤLes i allslags vĂŚrÂť - pĂĽ følgjande stader frĂĽ 1. juni til 31. august: Joker Vikebygd, Grimaas Camping & Fiske i Vikedal, Søndenaastranden Camping i Vikedal og Ă˜lmedal Camping i Imsland. Biblioteket er stengt i vekene 27, 28, 29 og 30. vindafjord.kommune.no/bibliotek

Det er lagt til rette turstiar og turomrĂĽde i alle bygdene vĂĽre. Meir informasjon kan du fĂĽ pĂĽ turistinformasjonen og pĂĽ servicetorget i RĂĽdhuset, Ă˜len.

Kulturstien pü Utbjoa Merka løype gjennom eit av dei rikaste fornminneomrüda i kommunen. Helleristningar, bütstøer og gravrøyser. Kristornreservatet pü Romsa Nord Europas største kristornskog som er verna. Plassabakeriet i Vikebygd Bakerimuseum og serveringsstad.

plassabakeriet.no

Sommar pĂĽ Vindafjordmuseet i Vikedal Velkomen til kjekke aktivitetar for born og unge. Museumstun med opne bygg frĂĽ 1790 ĂĽra og utstilling frĂĽ vervartid, heim og handverk: Ope tirsdag kl. 8 - 15, torsdag 8 - 12 og 18 - 20 (23. juni - 13. juli) Ope pĂĽ førespurnad med sommarguide 18. juli - 14. august, tlf. 482 44 441/411 91 992 Vindafjordmuseet@vindafjord.kommune.no Stuhaug gardsmuseum i Sandeid Fin samling gamle gjenstandar og gamle restaurerte hus. Nerheimstunet i Ă˜len Bygdetun i Ă˜len med bygningar frĂĽ midten av 1800-talet. Ope kl. 11 - 16 tirsdagar, torsdagar og laurdagar i perioden frĂĽ 24. juni til 12. august. RĂĽdhusplassen 1 5580 Ă˜len - Tlf. 53 65 65 65

Følg oss pĂĽ Facebook. God sommar med godt lesestoff! GJESTEHAMNER Vikedal, Sandeid, Vats, Vikebygd, Bjoa og Ă˜len har alle gode gjestehamner med godt tilrettelagte tilbod til bĂĽtturisten. PĂĽ friluftsomrĂĽdet Romsa er der mange godt tilrettelagte kaianlegg gjestehavner.no ARRANGEMENT OG FESTIVALAR I kommunen er der eit rikt tilbod av arrangement og festivalar sommaren i gjennom. Vindafjord kommune ønskjer alle arrangørar lukke til med sommarprogrammet 2017.

TURISTINFORMASJON Finn du hos Unni Marie Lien Rosemalarforretning i Ă˜len. Tlf. 53 76 86 61 rosemaling.com

vindafjord.kommune.no

29


Ingrid Johannessen har hagen full av urter som ho brukar til å laga urteblandingar og velværeprodukt for sal.

30

FOTO: IRENE MÆLAND HARALDSEN


Skilt viser namnet på urtene.

Åtte ulike krydderblandingar, seks tesortar, seks såpeslag, fire typar kremar, handkrem, massasjeolje, handkrem, badeolje og shampoo er produkt som blir laga for hand på Kjerringgarden.

Nokre av urtene eignar seg godt til å planta i krukker.

Krydrar kvardagen med urter frå eigen hage Ho starta med tre enkle urteslag for snart 20 år sidan. I dag har Ingrid Johannessen (52) hagen full av velduftande planter som blir til urteblandingar, te, såper og kremar. IRENE MÆLAND HARALDSEN

KALENDEREN VISER SISTE halvdel av mai månad og dei første urteplantene har alt vakna til live på Kjerringgarden inst på Dalsbruket på Bjoa. Eksotiske krydderurter som spansk kjørvel og oregano står side om side med tradisjonelle norske urtevekstar i den rikhaldige hagen heime på garden til Ingrid Johannessen. Krukker, plantekassar og urtebed er fylt med godsaker som i løpet av sommaren og hausten skal bli viktige ingrediensar i krydderblandingar, teblandingar, salver, såper og oljer laga for hand. Den urteinteresserte dama har løfta lidenskapen for denne type planter frå hobby til inntektsbringande attåtnæring. Ideen om å bruka urter for å laga eigne produkt kom for mange år sidan, og saman med ei venninne starta ho opp den vesle bedrifta Kjerringgarden

i år 2000. — Den gong dreiv eg gard med mjølkekyr og ynskte å finna på noko utanom gardsdrifta. Eg og venninna mi var hageinteresserte begge to og eg hadde garden som ressurs. Me hadde eigentleg planar om å dyrka urter for levering til urtemottak, men det blei det ikkje noko av. Så me måtte dyrka og selja sjølv, seier urtekjerringa som dei siste åtte åra har drive Kjerringarden åleine. MED BUTIKKLOKALE i det gamle uthuset på garden og med eigen nettbutikk har Ingrid Johannessen alt som skal til for å få dei ulike urtebaserte produkta ut til kundane. Mange av varene leverer ho til butikkar rundt om i distriktet, medan noko blir selde direkte til kundar som tek turen innom bruket på Bjoa. I tillegg til sal av heimelaga produkt tilbyr

Kjerringgarden også kurs i urtedyrking og matlaging med urter etter avtale. Dersom eit lag eller ei foreining ynskjer å læra om dyrking og bruk av urter stiller ho gjerne opp for å dela sin kunnskap med andre. — I dag går både eg og mannen min i full jobb i tillegg til gardsdrifta, så det blir mindre tid til å ta i mot besøk på graden, men folk kan avtala tid dersom dei ynskjer besøkja Kjerringgarden. Eg held kurs vår og haust og har produkta mine for sal på garden, seier dama som til dagleg jobbar som planleggjar i Vindafjord kommune. 52-åringen har ikkje fritidsproblem. Når ho skal laga kremar går det med ein heil dag, så det må gjerast i helgene. DYRKING AV URTER er ein spanande hobby dei fleste kan driva med. Enkelte

urter er vanskelegare å dyrka fram enn andre, men prøver ein seg på dei enklaste sortane, treng ein ikkje spesielt grøne fingrar for å lukkast. Bergmynte, sitrontimian, graslauk, kvann og ulike sortar mynte er eksempel på enkle urtetypar det er lurt å starta med for ferske urtedyrkerar. DESSE PLANTENE VEKS villig og er lette å driva fram enten i drivhus eller på friland. Dei fleste urtene i Johannessen sin hage er hardføre sorter som tåler ei frostnatt og som overvintrar utan ekstra beskyttelse. Andre treng over ti varmegrader for å trivast, og desse må plantast inne og setjast ut når temperaturen kryp oppover på gradestokken. Til liks med vanlege staudar bør

Neste side 31


Verd å oppleva n Vats:

Nesheimstunet - jakt, fiske, natur og servering Stråtveit - gard frå 1300-talet med 14 restaurerte hus Skjervheim gardssmie - ekte gardssmie n Skjold:

Søre Skogen - pilfletting og handverk på økologisk gard n Ølen:

Nerheimstunet - bygdetun frå 1859 Tønnesenhuset - krambumuseum Unni Marie Rosemaling - rosemalar arbeid - turistinfo Løo Hamre - restaurert fjøs frå 1899 Eide Gard - restaurert vestlandstun frå 1800-talet

n Bjoa:

Kjerringgarden - urteprodukt frå urtehagen Blåbærhagen - økologiske blåbær og gardsutsal Buo - nærbutikk med sjarme Kulturstien på Bjoa Romsa - friluftsområde og øyperle Eikehaugen mølle

n Vikebygd:

Plassbakeriet - bakeri frå 1842 Gamlatunet - bibliotek i stove frå 1840 Bjordalstunet - restaurert kultur gard med gardsmuseum n Vikedal:

Garden på Dalsbruket på Bjoa har vore busett i rundt 100 år. I dag er det Ingrid Johannessen og mannen som driv bruket.

Vikedal Bygdemuseum - bygdetun med 1500 gjenstandar Skomakarnibba - smal nibbe ut frå fjellvegg 325 m.o.h. Låkafossen - foss med fritt fall på 30 meter Vikedal gardsmat - spekemat og kjøt laga på gamlemåten Bjørnestigen - husmannsplass frå 1600-talet Opsalsfossen - foss delt i to av holme. Laksetrapper.

n Sandeid:

Stuhaug gardsturisme - museum med hus og antikke gjenstandar n Imsland:

Ørevikvegen - gamal restaurert turveg Hogganvik-  tidlegare storgard med båtbyggeri Imslandsjøen - restaurert handelsstad frå 1800-talet med kyrkje n Etne:

Ei gamal kjerre er fylt med småplanter som ventar på å veksa seg store nok til å bli planta ut.

Fioler er flott som kakepynt.

urteplantene delast om våren. Då vert dei både tette og meir hardføre og vil trivast godt. Dersom ein følgjer enkle plantereglar, er sjansen stor for å lukkast. — Eg starta med tre vanlege sortar, og fekk det til. Når eg får det til, kan alle få det til. Då eg såg at det gjekk bra, gjekk det litt sport i det og så balla det på seg, seier urtedyrkaren. Etter ei tid fann ho ut at ho ville kursa seg i dyrking for å få meir kjennskap til urtene og læra seg å laga eigne blandingar. — Eg har laga mine eigne reseptar på ulike blandingar og har smaka meg fram til korleis eg vil ha det, seier ho.

ho har i kjellaren. Då blir dei tørre og fine i løpet av få timar. Utan maskinen ville det tatt lang tid å få dei klare til bruk. — Nå haustar eg inn om morgonen og kan pakka produktet dagen etter. Velværeprodukta frå Kjerringgarden er alle laga av naturlege råvarer som er skånsame mot ømfintleg hud. Det gjer dei brukarvenlege for personar med sart hud. Mange har funne sitt favorittprodukt i hyllene på Kjerringgarden. — Eg har mange faste kundar som har allergi eller eksem, seier velværeprodusenten som ser føre seg mange år med både salveproduksjon og blanding av krydder.

URTEHAGEN BESTÅR AV både fleirårige og eittårige planter, og i tillegg kjøper ho ein del urter frå andre urtegardar til bruk i blandingane. Ekstrakt til kremar og såper får ho frå Danmark. — Tidlegare dyrka eg fleire sortar sjølv, men nå kjøper eg litt i tillegg, seier ho. Plantene tørkar ho i ein eigen urtetørkar som

DEN LIDENSKAPLEGE INTERESSA til Ingrid Johannessen er med på å sikra vidare drift på bureisingsgarden frå 1920 som ho og mannen overtok i 1989, og som i dag er heim til ein saueflokk, nokre avlshestar og ein bustete huskatt, i tillegg til dei mange urteplanene i den frodige hagen.

32

Stødle kyrkje - bygd av Erling Skakke rundt 1160 Gjerde kyrkje - (1676) veggdekor og bautastein Grindheim kyrkje - (1728) runestein og steinkross Helleristningar - Duesteinen, Brusteigsteinen, Helgaberg Sæbøtunet - bygdetun og museum Olav Vik stiftinga-  friluftsområde på Osnes

n Åkrafjorden:

Langfoss - foss med fallhøgd på 612 meter Åkrafjordtunet - sal av Åkrafjordpølsa. Eikemo - gard med støl på nordsida av fjorden Steinparkar - samling av stein på Rullestad, Åkrafjordtunet

n Langfoss

Postvegen - i Rullestadjuvet Kyrping - gamal handelsstad Borgåsen - restar av bygdeborg på Osnes Gamle Åkrafjordvegen - veganlegg gjort ferdig under 2. Verdskrig Åkrafjorden oppleving - fjordcruise, traktorsafari, gardsbesøk, fottur Trolljuv bru - strikkhopp Jettegryter - på Rullestad Folgefonna nasjonalpark

n Skånevik:

Skånevik naturoppleving - villmarksleir Milja gard - gardsturisme Postvegen - mellom Etne og Skånevik Norsk Motormuseum - ulike norskproduserte motorar Gjestgjevargarden - bygg frå 1785 Minnesmerke - over skipsforliset med «Folgefonden»


Velkommen innom

Ny hage?

Norges einaste garveri!

Vi leverer Naturstein til alle typer murearbeid!

Ta kontakt for eit godt tilbod!

EIGE FABRIKKUTSALG FOR SKINN OG LÆR VELKOMMEN TIL

OPEN DAG

10. JUNI 2017 KL. 10

Tlf. 53 75 41 00 • Mob. 975 97 555 www.skaanevikstrand-maskinstasjon.no

Bjoavegen 187, 5582 Ølensvåg - granberggarveri.no

VI OPPFYLLER HUSDRØMMER

Mesterhus sine arkitektteikna hus blir bygde av lokale handverkarar med Mesterbrev. Husa er baserte på skreddarsaum som vi enkelt kan tilpasse dine behov. Nybygg, ombygg, påbygg eller rehabilitering. Vi kombinerer dine ønsker med fagkunnskap og solid handverk. Vi oppfyller husdraumen, og vi gjer det med tryggleik og faste rammer. Vil tilbyr mange hus, men berre eit løfte. Det blir som avtalt.

Haukelivegen 353, 5574 Skjold +47 52 76 72 00 kv@kalstveit-vik.no

kalstveit-vik.no

Etne kommune me gjere de’ i Etne!

Velkommen til oss!

HEr fiNN du MEir iNforMaSjoN:

Etne kommune ligg sør i Hordaland fylke med tettstadane Etnesjøen og Skånevik og dei mindre grendene rundt Åkrafjorden. Me er om lag 4.000 innbyggjarar. Talet på feriegjester aukar kvart år. Nærleik til sjø og fjell med fiskevatn og turistløyper gjev framifrå høve til avkopling og friluftsaktivitetar året rundt. Kulturlivet er aktivt og dugnadsånda lever hos oss. Her kan du bada, fiska, sjå helleristningar, gå på festivalar og mykje meir. Næringslivet er i utvikling og arbeidsmarknaden er spennande! TurisTinformasjon:

fugl fønix Hotel tlf. 53 77 14 40

I

www.etne.kommune.no www.etnefjellet.no www.skaanevik.no www.visithaugalandet.no www.visitsunnhordland.no www.friluftsradetvest.no

Åkrafjordtunet tlf. 53 77 14 80

I

www.aakrafjorden.no www.rullestad.org www.klypetussen.no www.turistforeningen.no www.naturoppleving.no www.skakke.no

skånevik fjordhotell tlf. 53 77 07 00

33


Sommarbygda

SKÅNEVIK

... PERLO vår som har eit sentrum for det gode liv - når du ynskjer det!

• Bading på Peparen • Mange gode serveringsplassar/ spesialbutikkar; fiskebutikk, bakeri, strikkebutikk, motebutikk, blomebutikk, gåvebutikkar, kolonialbutikk. • Korte og lengre turløyper med start fra sentrum («Kardemommebykart» finn du på dei fleste servicestadene). • Overnattingsmulighet på koseleg hotell, bobilcampingplass, gjestebrygger.

Garn og fine mønstre. Kom og bli inspirert!

Strikk

i vei

901 49 892

Nordisk Interiør og fagblomar til kvardag og fest.

Kom innom og ta sommarklippen!

53 22 84 40

Sommarmaten finn du hos oss!

53 75 53 81

Overnatting, middag, Caféen Englatrollets Hjertrom

53 77 07 00

34

• Leikeplass, sandvolleyballbane, fotballbinge. • Skatepark, kåra til topp 10 i Europa. • Benker der du «berre kan vera» • Godt utgangspunkt med hurtigbåt, ferge eller bil for dagsbesøk til Rosendal, Bergen, Stord. • Norsk Motormuseum • Gjestgjevargarden (ope kvar laurdag). • Fleire festivalar året rundt.

Handtverksbakeri i 5. generasjon 53 75 51 26


10. - 11. juni

6. - 9. juli

13. - 16. juli

Frå Peparen - badeøya midt i sentrum.

Mote til han og henne!

Fiskeutsalg, gatekjøkken, kro, pub, billiard

Hår, negler, voksing og sminke

53 75 53 29

53 75 51 36

53 75 47 88

Mykje meir enn berre røyr!

Gåver, souvenir, kosmetikk, og helsekost m.m

Sentrum Service 53 77 12 50

53 75 52 50

Sommarbygda med sjel! 35


Bjørn Arve Lunde i Sunnhordland Museum håper folket tek Sæbøtunet i bruk. Olsok blir det markering av at bygningane er restaurerte. Her bygningsvernkonservatoren i den nye forte i amfiet. 

«Nye» Sæbøtunet klart for bes No håpar museumsleiinga at fleire vil ta det nyrestaurerte og autentiske gardstunet i Etne i bruk. TORSTEIN NYMOEN

— TEATERLAG, MUSIKARAR, bygdekvinnelag, historieforteljarar og andre: Velkomne til Sæbøtunet, seier bygningsvernkonservator Bjørn Arve Lunde i Sunnhordland Museum begeistra. I fjor fekk museet nesten fire millionar kroner til å ruste opp dei gamle bygningane. Midlane kom frå regjeringa, og var øyremerka tiltak som kunne skape jobbar i ei tid kor konjunkturane i arbeidsmarknaden peika feil veg. Og ifølgje Lunde var dei ikkje i tvil om kor dei ville gå i gang. — Endeleg kunne me yte Sæbøtunet den rettferd tunet fortener, seier han.

36

Lunde innrømmer at Sæbøtunet i lang tid har vore museet sitt dårlege samvit. — Det var på grensa til at det ikkje datt ned med eiga hjelp, før me gjekk i gang, seier han. — Kvifor tok det så lang tid før ein starta restaureringa? — Med berre éin mann på seks museumstun og til saman 50 bygningar, klarte me rett og slett ikkje halde tritt med forfallet. Sånn var det, seier bygningsvernkonservatoren. Men no er tunet, som Lunde beskriv som både det største, finaste og det mest

autentiske museet har, sikra for dei neste tiåra. Både snikkar, røyrleggar, elektrikar og murar har hatt ting å hengje fingrane i på tunet. Mellom anna er eldhuset totalrenovert, og møkaskuten som fram til i fjor var eit lager, har blitt til den hyggelege «forteljarskuten». Der har ein bygd eit amfi med plass til 50 personar, eller to skuleklassar om du vil, og det er lagt inn lys og straum. — Dermed har me fått ei løysing på ei tidlegare utfordring, spørsmålet om kor me skulle samle større grupper på tunet, fortel han. FOR FOLK SOM ER SPESIELT interesserte i gamle byggeskikkar, inneheld nettopp denne bygninga ein, kanskje litt sær, men ikkje mindre spesiell godbit.

Når ein rusta opp møkaskuten lét ein nemleg den gamle doen stå att. — Medan det vanlege var at utedoen sto i utkanten av tuna, har det her vore ein do midt i tunet. Det er så uvanleg at me bestemte at den delen av bygninga skulle takast vare på, fortel Lunde. Så alle som besøker lokalet, vil sjå at det oppe til venstre, at «kassen» som inneheld doen, framleis er ein del av rommet. — Nokon synest nok det er litt rart at me tek vare på noko slikt, men det er viktig i museal samanheng, seier han. Folgeløo, røykstova, stabburet og grisehuset er også reparerte. Og det er etablert nye vegar mellom husa på tunet. Konservatoren trekkjer også fram eldhuset. Det er totalrenovert. Bygninga som under andre verdskrig vart rive, og brukt til geværstilling, er no bygd opp


Bjørn Arve Lunde er glad for at det endeleg vart Sæbøtunet sin tur til å bli restaurert. — Tilstanden her har lenge vore vårt dårlege samvit, seier han.

eljarskuten, som har plass til 50 personar FOTO: TORSTEIN NYMOEN

søk

FAKTA: n På 1600-talet var Gjerdsgrenda i Etne delt inn i fleire undergardar. Sæbø var ein av desse. Lars Persson frå Skånevik kjøpte garden i 1765. Den var i slekta til 1936 då Edvard Tjelmeland vart eigar. n Sunnhordland Folkemuseum kjøpte tunet i 1938. Dei åtte bygningane som er innreidde med møblar, arbeidsreiskap og tekstilar, viser sosiale tilhøve, byggeskikk og handverk på 1700og 1800-talet. Kjelde: Bygge- og buskikk i Sunnhordland, Sunnhordland Årbok 2012, Tore Lande Moe.

Sæbøtunet har fått nye vasslangar. Ved å knuse lokket finn du nøkkel til å kome deg inn for å hente ein 30 meter lang slange frå toalettet på Hisdalshuset. Det er også ein slange utandørs, sør på tunet.

nesten frå grunnen av, med lafta tømmer. Denne dagen vart det gjort opp eld for første gong etter restaureringa, og røyken strøymde ut der den skulle, gjennom holet i taket. — Her kan borna varme pølsa si og kose seg, seier Lunde. OG APROPOS ELD. Det er også installert nytt brannsløkkingsutstyr. Mellom anna er det plassert to vas�slangar på tunet, i tilfelle brann. Éin står i eit eige stativ på sørenden av tunet, den andre er lokalisert saman med toalettet nord på det kvite Hisdalshuset. — Det er for ofte at ein ser at folk står og ser på ein brann utan å kunne gjere noko. Eg seier ikkje at ein skal leike brannmann, men det går an å bidra fram til brannvesenet er

— Kven vil vel ikkje få gode bilde av konfirmanten her, spør Bjørn Arve Lunde - og kastar ut idear til kva Sæbøtunet kan brukast til.

på plass, seier han og legg til at utstyret er installert i tett dialog med brannsjefen. Både barnehage, skular og SFO er innom tunet med jamne mellomrom. Men museet håpar fleire brukargrupper tek turen hit, og Lunde meiner det berre er fantasien som set grenser for bruksområde for tunet. — Restaureringa er jo ikkje noko almisse. Tunet er alle sitt eige, og det er rusta opp med pengar frå skattebetalarane, poengterer museet sin representant. Men Lunde er klar på at det må brukast med vett. Ein tilfeldig fest for ein 18-åring vil nok ikkje bli akseptert, men tunet er open for at 50- og 60-årsjubilantar kan legge markeringa hit. — Og har ein slekt på besøk som ser etter røter, og ønskjer å kome inn, er det berre å ringje oss. Då får dei ein kode til eit nøkkelskap på tunet, så kan ein låse seg inn. Det same gjeld bruk av toalettet.

Bjørn Arve Lunde meiner Sæbøtunet i større grad enn til no kan bli ein naturleg del av reiselivssatsinga. — Det finst f leire unge språkkyndige etnebuar. Kvifor skal ikkje dei kunne fortelje turistane om Erling Skakke, Kong Magnus og andre ting frå etnesoga på historisk grunn på Sæbøtunet når turistbussane først er i bygda? LUNDE ER KJENT med at Skakkesenteret også tenkjer i slike banar. — Men kvifor ikkje få til noko begge stader, spør han og spelar ballen over til bygdefolket i Etne. Jonsok, eller Sankthans om du vil, blir det offisiell nyopning av Sæbøtunet etter restaureringa. — Då vil det bli musikk, servering og informasjon om kva som er gjort i samband med restaureringa, fortel Lunde.

37


Velkommen til sommarh på Gjerde Senter i Etne Opningstider: FK-butikken: 8-18 (9-15) Extra: 8-22 (20)

EXTRA STORT GRILLUTVALG TIL

extra lave priser!

STORT Nå kan alle fiEXTRA nne sin grillfavoritt i den prisbelønte Grill Perfekt-serien.TIL GRILLUTVALG EXTRA STORT Velkommen til Extra.

a lave priser! TIL extrGRILLUTVALG extra lave priser! Nå kan alle finne sin grillfavoritt i den prisbelønte Grill Perfekt-serien. Velkommen Extra. Nå kan alle til finne sin grillfavoritt i den prisbelønte Grill Perfekt-serien. Velkommen til Extra.

Etne 8-22 (20)

38

En del av Coop

En del av Coop

En del av Coop


handel

ME HAR FLAGG OG VIMPLAR

BALKONGFLAGG 100X72 CM

99,-

TRILLEBÅR

RYDDESAKS SS

PP100 ROSA/GRØNN/LILLA/BLÅ/LIME/GUL

FISKARS

FÅS OGSÅ MED MOTSKJÆR

999,-

GRESS- & RYDDESAG

(1299,-)

4795,(5490,-)

799,-

(679,-)

5 LITER STANDARD PROMO

Stort tort utval av småmaskiner til hage, og verkstad og deler til desse!

249,(299,-)

GRESSTRIMMER STIHL FSE 52, ELEKTRISK

599,599TRYKKSPRØYTE

STIHL FS 131, 4 MIX

SPAR 695,-

adsign.no

STORT UTVAL I FK BUTIKKEN!

STORT UTVAL!

LEVERES MED:

AutoCut C 25-2 Sirkelsagblad 200/25 Krattkniv 250 mm/25

(945,-)

PLENTRAKTOR

JOHN DEERE X125, M/ SIDEUTKAST & BIOKLYPP

HØGTRYKKSVASKAR STIHL RE 129 PLUS

29995,-

ROBOTKLYPPAR frå

5995,-

ROBOMOW® RX 12

Forbehold om utsolgt og trykkfeil i annonsen.

FK BUTIKKEN ETNE Tlf. 53 77 11 30

2995,-

OPE: Man-fre: 8–18 Lør: 9–15

39


Sol i sikte - hugs sommarklippen

Vi åpner i nytt moderne bygg i juni! På Knapphus finner du døgnåpen bensinstasjon, matbutikk, bilverksted m.m. Velkommen! knapphus.no

Ølen • 53 76 82 46

SOMMAR

magasinet

80 år i Etne

sentrum!

Etne Service Senter AS

S of tis kr 30,-

Fullservice-verkstad for alle bilmerker • Dekk • EU-Kontroll • Klima service ER BILEN DIN KLAR FOR SOMMAREN? Lasse Grindheim

40

• Service • 3D-hjulstilling • Diagnose

Shell Etne - me har drivstoff til både deg og bilen! Kom innom for ein trivelig handel!

www.etne-servicesenter.no


Påskenøtter

Layout: GRØSET™

7 2

3

Kryssord-38- 05 BM

12

8 4

5

41 � O� � D� I� T� U� R� O� E� � U� T� E� L� T� E� T�

ryssord

1

11

18

Nedanfor finn du alle orda som skal vere med i kryssordet.

6

14

10

20

OPPGÅVE 6:

I S F J E L L

S MA A L U L T E I A D

A MO K K T O S T E R R S R E T L E O N I N G

SVAR: Kva tal manglar? 4 Kva by? Ålesund

� � � � � OPPGÅVE 4: Den gule ballongen OPPGÅVE 2 � � � � � OPPGÅVE 5: • Sara går på barneskolen, ho har 4 kuler. Terningen veg to kilo, ei rotte og spelar i skulekorpset � � � � � pyramiden veg tre kilo • Martin går i ungdomsskolen, harEtne hund og syng kor Send teikninga inn på orginalpapir til: Grannar, Pb. 84, han 5591 innan 10.i august. Hugs fullt namn, adresse og telefonnummer. • Ingrid går på vidaregåande, ho � � � � � � har hest og spelar fotball � � � � � �

9

17

OPPGÅVE 3 Det er 15 lauvblad i haugen

13

16

23

� � �

OPPGÅVELØYSING OST SJU TUE

15

19

25

I D E N T I T E T

R E V 1 E I N 1 N

Psst....Ei kule veg eit kilo

ØKS KLO SOL

22

E 1 E I K 1 I N A

OPPGÅVE 5: Dei to øverste vektene er i likevekt. Kor mange kuler må det til for at den nederste vekta også skal vere i likevekt?

OPPGÅVE 1 SKO KOR ORM

21

Levert av: MediaBerge, Bergen C

Levert av: MediaBerge, Bergen C

PUSLEKRYSSORD

24

V I L 1 S P R I T

Gjer ferdig teikninga og send den til Grannar for å vera med på trekning av flotte premiar!

14. Lett (eng.) 17. Alkohol 18. Talord 19. Trygle (omv.) 22. Gutenamn 23. Jentenamn

A R 1 E A S Y 1 U

26

10. Herr

Oppskrift henta frå: www.tine.no 12. Treslag

L 1 M R 1 E B 1 B

25

S T A U R 1 A R E

24. Regn 18TIPS: Populær Du kan kjøpe 25. ferdig rista 26. Nykomar kokosflak i velassorterte super20marknadar eller i helsekostbutikLoddrett: Stokk ken. Ellers kan1.du breie kokosflak 2. Flatemål utover eit steikebrett 3. Ynskjer og riste 4. Dyr dem i omnen på 220 °C i ca. 5 Likskap min. Dette gir 5. ein fyldigare smak. 6. Undersøkelse

U L T R A L Y D

6 8 2 7 5 1 4 3 9

23

1 4 9 3 6 8 7 5 2

Like gøy å servere15. smoothie i uthula 16. Sjølvpinar ananas-eller kokosskal. 19. No. komikar 20. Like Pynt med morosame sugerør.

26

Bu held fast i!Er det11. TIPS: fest, 13. Festekan det vera

7 3 5 2 4 9 8 6 1

Sommarstreken

24

Køyr frosen ananas, honning, juice og Biola i ein 5 4 kokosmasse, blender til einVassrett: jamn smoothie. Del ananasskiver i trekantar og 1. Straffearbeid 8 fest på glaset.6.Hell Retning i smoothie og 7. Smerte dryss over kokos. Server OPPGÅVE 4: rista 8. Bannskap med einballongen gong.9. Hemma Finn den eg

8 5 4 1 9 6 3 2 7

OPPGÅVE 3: Kor mange lauvblad er det her?

22

Slik gjer du det

21. Vanskeleg veg

17

?

1 stk ananasring 4 ts ristede kokosflak

9 2 1 5 7 3 6 8 4

21

16

TIL SERVERING

3 6 7 4 8 2 9 1 5

• Ingrid er eldre enn Martin 15 dyret • Ho som er yngst har det minste • Sara likar verken fotball eller hundar • Han som syng i kor går ikkje på vidaregåande 19 • Hestejenta er svært fotballinteressert

1l

4 7 6 8 2 5 1 9 3

3

OPPGÅVE 2 Sara, Martin og Ingrid er sysken. Ein av dei går på barneskolen, 7 6 ein går på ungdomsskolen og ein i vidaregåande. Hobbyane deira er fotball, skolekorps og korsong. Dei har 9 11 10 12 kvart sitt dyr, hund, hest og rotte. Finn ut kva skole kvar av dei går på, kven som har kva slags hobby og kven som har kva 13 for eit dyr, når: 14

FINN FEM FEIL

2 bokstavar: EA, IS, EN, TO, RS 3 bokstavar: JUL, ELI, LEO, AKS, LEI, TRE 4 bokstavar: SMAK, OTER, AMOK, SMAU 6 bokstavar: ALLTID 7 bokstavar: FALSTER, KORSTOG, LADNING, ISFJELL

2

Sunniva® Premium Eplejuice fra Sydtyrol Biola® syrnet lettmelk Naturell

5 1 8 9 3 7 2 4 6

1

4 dl

2 9 3 6 1 4 5 7 8

Hjernetrim

Kva figur manglar?

FJERN STJERNER

OPPGÅVE 1 Sjå på teikningane og sett inn tre ord i diagramma, ein gong loddrett og ein gong vassrett

Ei gamaldags vekt... 250 gram. 3 ballar på 250 gram på den ene siden = 750 gram. Ei vekt på 500 gram på den andre sida + en ball på 250 gram = 750 gram.

g vel ner

SUDOKU 5 9 8 1 6 2 3 3 5 8 4 7 3 6 Barnesida er levert av Norsk Barneblad og Nynorsk Pressekontor 4 6 9 1 4 9 8 2 5 5 4 2 Kryssord-38- 05 BM MINI kryssord HJERNETRIM

* * * * * * * * * * * *

KVA FIGUR MANGLAR?

L S U N Å E D

, d n. å

Fjern stjerner SMOOTHIE

1. Kva tyder det å være søvndrukken? 2. I kva fylke ligg Karmøy? Ved å fjerne tre av 3. Kva fargar er dei 12 stjernene, det i det Rumskal du kunne sitje enske flagget? att med 3 små 4. Kva heiter USA kvadrat. Kva sitt flagg? stjerner må du 5. Kva stjerneteikn fjerne? kjem etter Tvillingane? 6. Kva planet passerte sola 8. juni 2004, og porsjoner 4 Antall kunne sjåst frå jorda? Ingredienser 7. Kva heiter Kanari6 dl frosen ananas øyanes største by? ss Sigrid honning 8. Kvar2budde Undset? ½ dl kokosmasse

* * * * * * * * *

Kva by?

LABYRINTEN

ANANAS

Ei gamaldags vekt står i balanse når det ligg tre ballar på den eine av vektskålene og ein halv kilo og ein ball på den andre. Sidan ballane er av heilt lik storleik og vekt, kor mykje veg kvar ball?

SPØRSMÅL: 1. Det er når du akkurat har vakna opp og enno ikkje kan tenke helt klårt 2. Rogaland 3. Blått, gult og raudt 4. Stars and stripes 5. Krepsen 6. Venus 7. Las Palmas 8. På Bjerkebæk ved Lillehammer

emix a d i s e n r a B


Her går det unna. Vasscooteren kan halde høg fart og har god akselerasjonsevne, og ein må ha båtførarbevis for å kunne køyre ein slik i norsk farvatn. FOTO: MARTIN BØRVE

nabobygda, for til dømes å kjøpe seg is. Kameratane tenker mykje på sikkerheit når dei er ute og fartar på fjorden. — Det er viktig å ha god avstand. Nokre av vasscooterane går veldig fort med stor akselerasjon, så det er fort gjort at det går gale med lite erfaring. Det følgjer heldigvis med nybyrjarnøkkel på scooterane som me set på om nokon som har køyrt lite skal prøve, seier Sondre Hansen. — Me håpar også at folk brukar sunn fornuft og vett, slik at dei ikkje øydelegg for andre, tilføyer Martin Børve, som ønsker at regelverket blir som det er nå, likestilt med båtane, og at folk følgjer dei.

Sondre Hansen er ute på fjorden med Øyvind Torstenbø. Dei finn mykje glede i å farte rundt med vasscooter. FOTO: PRIVAT

Full fart på sjøen Like før årets sommar vart vasscooterforskrifta oppheva, til stor glede for mange som har havets motorsykkel ståande naust eller garasje. Dermed blir den sjøfarande doningen eit vanlegare syn på fjord og sjø, på godt og vondt. SIRIANNE VIKESTAD

FORSKRIFTA FRÅ 2013 vart sett på som ei oppmjuking av eit tidlegare totalforbod mot bruk av slike motorfartøy i norsk farvatn. Noregs største forum for fartøyet, Vannscooter Norge, var blant dei som kjempa mot forskrifta, som i praksis forhindra bruk i fjordlandskapet. — Hovudtrekket i forskrifta er å forby vasscootertrafikk i enkelte soner, og ei generell fartsavgrensing på 5 knop 400-500 meter frå land. Realiteten er at desse forbodssonene mange stader fører til at ein ikkje kan føre scooter i det heile tatt, eller fører til unaturlege ruteval som kan gi farlege situasjonar for førar eller annan trafikk som opererer i større fart i same område, skreiv organisasjonen i høyringa til forslaget om oppheving av forskrifta. OPPHEVINGA AV FORSKRIFTA betyr at vasscooterar nå kan nyttast på lik linje med båt. Den enkelte kommune kan i likevel fremje eigne lokale forskrifter. Erik Kvalheim, rådgjevar i plan og miljø i Etne kommune, viser til at dei som ferdast på sjø og fjord, om det er båt, vasscooter eller kajakk, må vise omsyn i verneområda som til dømes fuglereservat, i hamneområda

42

der det er mykje trafikk, og der folk badar. — Bruk sunn fornuft, oppfordrar han, og seier at kommunen vil vurdere behovet for eventuelt å lage lokale forskrifter om bruk av vasscooterar. Vindafjord kommune tar heller ikkje stilling til eventuelle lokale reglar enda, då opphevinga av tidlegare forskrift er relativt ny. BÅDE I ETNE OG VINDAFJORD er det mange som har gått til innkjøp av vasscooterar eller konkurransefartøyet vassjet. Brukarane er veldig fornøgde med at regelverket endeleg har endra seg. — Før kunne me ikkje vere nærare enn 30 meter frå land og me måtte køyre sakte ut til me var 400 meter frå land frå alle kantar. Då måtte me køyre veldig langt i sein fart før me fekk lov å gi på. Nå kan me køyre likt som andre båtar og følgje reglane deira. Det er inga forskjellsbehandling lenger, seier Sondre Hansen. Han og ein kameratgjeng på elleve frå Vats, Vikedal og Skjold, har gått til innkjøp av motorkøyretøyet og gler seg veldig til å legge frå kai i sommar. — Me er ein gjeng som likar mykje fart og moro, og så er det fint å kunne samlast og køyre ein tur til

SKIPSFØRAR ØYSTEIN SANDBERG ved Redningsskøyta Bergen Kreds III veit kor viktig det er å vere oppdatert og ha utstyr og kunnskap i orden. Han oppfordrar alle som har tenkt å legge frå kai i sommar, til å ha ei sjekkliste og ta i bruk vanleg folkeskikk med omsyn til andre og omgjevnadane ein er i. — Typiske ting å tenke på er sikkerheit. Sjekk vêrmeldinga, kjenn utstyret ditt, kjenn fartøyet du er på, ha på redningsvest og ta med telefon og VHF-radio. — Me likar best at folk ringer oss via VHF når dei treng hjelp, seier Sandberg, og minner om at naudnummeret til havs er 120. Då når ein næraste kystradio og redningsskipet står parat til å hjelpe. Sandberg oppfordrar også båtførarar til å planlegge ruta godt, og gjerne inkludere reisefølgjet når planen skal leggjast. — Sjekk leia dit du skal. Dette kan heile familien vêra med på og ikkje berre båtførar. Og så er det viktig å ha med godt med klede, for det kan bli kaldt ute på sjøen, seier skipsføraren, og minner på at ein også kjem langt med godt mot og godt humør ute på havet.

FAKTA: n Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og aukar trivselen.

n Utstyret må haldast i orden og vere lett tilgjengeleg.

n Båten må berre nyttast under eigna forhold.

n Føresegna om vikeplikt, hastigheit og lanterneføring må overhaldast.

n Det er påbode med godkjent flyteutstyr til alle om bord.

n Promillegrensa er 0,8 når du fører båt. n Sikkerheit, miljø og trivsel er eit felles ansvar.


SOMMARkalenderen 2017 JUNI

AUGUST

Frå 27. mai

STRIKKHOPP I ÅKRAFJORDEN Arr. Trolljuv Adrenalinpark

2. august

KJÆRLIGHETSTIEN SKÅNEVIK seniortur. Arr. Etne Turlag

9. juni

KONSERT MED THE FOOL CRABS Arr. Skakkesenteret

6. august

BØRKJENESNUTEN FELLESTUR Arr. Etne Turlag

10. juni

TORGDAGAR I SKÅNEVIK Arr. Skånevik Kultur- og Idrettshall

10. august

VIKESTØLEN, INNBJOA seniortur. Arr. Etne Turlag

10. juni

OPEN DAG Arr. Granberg Garveri

11. - 13. aug ETNEMARKNADEN Arr. Etnemarknaden

10. juni

VASSENDGUTANE Arr. Old River Saloon

11. august

KATASTROFE Arr. Old River Saloon

11. juni

LITLEDALSVATNET RUNDT PÅ SYKKEL Arr. IF Klypetussen

12. august

ETNE DUATLON

15. juni

OPHEIM - OLALIA SENIORTUR Arr. Etne turlag

12. august

LOTHEPUS Arr. Old Rive Saloon

16.-18. juni

ETNE-CUP Arr. Etne IL, fotball

17. august

BØRKJENES-NERVIK seniortur. Arr. Etne turlag

17. juni

FERDAMANN Arr. Old River Saloon

19. august

LANGS ÅKRAFJORDEN Arr. IF Klypetussen

24. juni

BASAR UTBJOA BEDEHUS Arr. NMS

24. august

VALDRA seniortur. Arr. Etne Turlag

24. juni

SOMMARFEST med Owls to Athens. Arr. Fugl Føniks

26. august

SJOARDAGEN Arr. Etne & Vindafjord motorklubb

25.-28. juni

RIDELEIR Arr. Frønsdal Aktivitetsgard

26. august

ROATOPPEN OPP

26.-29. juni

TINE FOTBALLSKULE I ØLEN Arr: Ølen IL

26. august

ØLEN MOTORTREFF Arr. Etne & Vindafjord motorklubb

25. juni

DRONNINGSTIEN I HARDANGER Fellestur. Arr. Etne turlag

26. august

KONSERT KEITH AUSTIN (Dr. Hook) Arr .Etne & Vindafjord motorklubb

31. august

JETTGRYTENUTEN fellestur. Arr. Etne Turlag

30. jun - 1. juli SOMMARFESTIVALEN I VIKEDAL Arr. Vikedal bygdahus/Vikedal båtforening

JULI

SEPTEMBER

6. - 8. juli

SKÅNEVIK BLUESFESTIVAL Arr.Skånevik Bluesfestival

2. sept.

LOPPEMARKED SKJOLD ARENA Arr. Skjoldar IL

8. juli

HESTANIPEN OPP 509 Arr. Vindafjord IL

2. sept.

ETNE - SAUDA fellestur. Arr. Etne turlag

8. juli

FISKEFESTIVAL PÅ FJÆRA Arr. Fjæra og Rullestad IL

2. sept.

NI LIV Arr: Old River Saloon

9. juli

RULLESTADVATNET RUNDT Arr. Fjæra og Rullestad IL

3. sept.

ÅPEN ØKOLOGISK GÅRD Arr. Søre Skogen

13.-16. juli

PIPPIFESTIVALEN i Skånevik. Arr. Skånevik Teater

10. sept.

ALVALDSNUTEN fellestur. Arr. Etne Turlag

13.-16. juli

VIKEDAL ROOTS MUSIC FESTIVAL Arr. Rootsfestivalen

29. sept.

JENTETUR TIL FONNABU Arr. Etne Turlag

15. juli

SOMMARMARKNADEN på Fjæra

29. sept.

BENNY BORG Arr. Ølen Kulturhus

15. juli

VATNET RUNDT Arr. Etne Event/Etne Oppleving

30. sept.

30. juli

SKROMME - SKROMSNUTEN - MJELKESTØLEN Arr. Etne Turlag

ENGLEBARN & BØLLEFRØFESTIVAL Arr. Barnefestivalen Englebarn & Bøllefrø


Bli Grannarabonnent i sommar, og les avisa på papir, nett, brett og mobil. SOMMARBestill abonnement TILBOD på www.grannar.no abonnement@grannar.no eller tlf. 53 77 11 00.

3 månader kr.

250,-

Her kan du kjøpa lokalavisa Grannar i sommar: AKSDAL: BJOA: ETNE:

KNAPPHUS: SANDEID:

Meny, Aksdal Senter Bjoa Landhandel Bunnpris, Etne Extra, Etne Grannar, Etne Senter Rema 1000, Etne Shell/Etne Service Senter Åkrafjordtunet Coop Marked, Knapphus Shell/Knapphus Bensinstasjon Tor`s Kolonial Shell/Sandeid Bensin Coop Marked, Sandeid

SKJOLD: SKÅNEVIK: VIKEDBYGD: VIKEDAL: ØLEN: ØLENSVÅG:

Kiwi, Isvik Esso/Skjold Servicesenter Larsen Bakeri Spar, Skånevik Joker/Vikebygd Landhandel Coop Marked Vikedal Joker/Olav Krokedal Landhandel Extra, Ølen Senter Shell/Ølen Bensin og Storkiosk Kiwi, Ølensvåg Circle K, Ølensvåg Europris, Ølensvåg

– på både papir og nett!

Sommarmagasinet 2017  

Grannar sitt sommarmagasin 2017. Dekker kommunane Etne og Vindafjord med bygdene Skånevik, Ølen, Åkrafjorden, Imsland, Skjold, Bjoa, Ølensvå...

Sommarmagasinet 2017  

Grannar sitt sommarmagasin 2017. Dekker kommunane Etne og Vindafjord med bygdene Skånevik, Ølen, Åkrafjorden, Imsland, Skjold, Bjoa, Ølensvå...